Status på Miljøvenlig trafik på Amager Oktober 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på Miljøvenlig trafik på Amager Oktober 2010"

Transkript

1 Status på Miljøvenlig trafik på Amager Oktober 2010 Miljøpunkt Amager har fået bevilget kr. fra hver af de to lokaludvalg på Amager (Amager Øst Lokaludvalg og Amager Vest Lokaludvalg). Derudover egenfinansierer Miljøpunkt Amager projektet med kr. i arbejdstid, projektstyring og kontor. Cykelsammensurium under Ørestad Kulturdage. I forbindelse med Ørestad Kulturdage den 3. september 2010, blev der afholdt cykelunderholdning med indslag om cyklens forskellige funktionsmuligheder. Karmakanonen (+ lillebror Østerbrokanonen), fungerede som højtaleranlæg og samlingspunkt for aktiviteterne. Muligt spin-off: Udvikling af nye cykeltyper Scenecyklen, hvor Kalles World Tour underholdte, viste mulighederne for mobile podier og lignende. Muligt spin-off: Udvikling af en tour-cykel til Kalles World Tour. Karmakanonen og Kalle World Tour på Scenecyklen Bio Bike var en både visuel og gastronomisk attraktion. Der var stor efterspørgsel på cyklens produkter (cykelblendede økologiske frugtsmoothies) Mobillen foldede solcellevingerne og viste en lille del af sin store kapacitet. Mobillen er et borgerinddragelses instrument af de mere konkrete og mobile. Også en visuel attraktion. Økologiske smoothies på Bio Bike Cykeltjenesten viste konkrete muligheder for at omlægge transporten fra bil til cykel. Meget informerende, aktiverende og i dialog med publikum. Den mobile cykelsmed havde ikke en travl dag, men viste sit potentiale. Alle cykelhandlere/smede på Amager var inviteret til arrangementet med invitation udleveret ved personlig henvendelse i butik/forretning. Udgifterne til cykelsammensurium dækkes delvist af midler fra lokaludvalgene. Miljøpunkt Amager har medfinansieret på aktiviteten. Der Mobillen folder sig ud 1

2 er brugt 50 medarbejdertimer fra Miljøpunkt Amager på planlægning og afholdelse af aktiviteten. Studietur til Malmø En mindre gruppe trafikinteresserede deltog torsdag den 16. september i en studietur til Malmø, med fokus på erfaringerne med forskellige mobility management indsatser. Studieturen havde god faglig tyngde og var fokuseret på de konkrete tiltag Malmø Kommune har gennemført de sidste ti år. Malmø Kommune fører borgerrettet kampagner for at få borgerne til at droppe bil og tage cyklen. Der er i den sammenhæng ingen berøringsangst i forhold til at tale dårligt om brug af bil og positivt om brug af cykel (Kampagnen: Inga löjligare bilresor = Ingen latterlige bilrejser). Malmø har de sidste ti år oplavet en årlig stigning i cykeltrafikken på 1-2% Andelen af forældre der kører deres børn i skole i bil er faldet med 30% Der er brugt 30 medarbejdertimer fra Miljøpunkt Amager på planlægning af arrangementet. Bicycle Innovation Lab Den 30. august er der ansøgt om 13,6 mio kr. i puljen til mere cykeltrafik under Trafikministeriet. Der forventes svar på ansøgningen ultimo november. Fra ansøgningen: Med dette projekt etableres Bicycle Innovation Lab som vil realisere en række nyskabende transportløsninger med udgangspunkt i cyklen som et primært transportmiddel. Bicycle Innovation Lab etablerer en uafhængig tænketank, der skaber og samler alle de bedste idéer fra både Danmark og resten af verden. Bicycle Innovation Lab bliver et videns- og kompetencecenter med undervisning, foredrag, arbejdende værksted og udstillinger med cyklen og den moderne cykelkultur i centrum. Projektet skal etableres på den gamle Sadolin-grund på Prags Boulevard. Beliggenheden vil give projektet en central og økonomisk god placering, hvilket i sig selv vil være med til at udvikle og definere projektet. Mikael Colville-Andersen fra Copenhagenize Consulting (www.copenhagenize.com) er involveret i udviklingen af projektet. Der er indtil videre (1. oktober) brugt 50 medarbejdertimer hos Miljøpunkt Amager på udarbejdelse og udvikling af projektet. Vejledning af virksomheder Den 16. august der er ansøgt midler til projektet i samarbejde med Københavns Kommune hos Center for Grøn Transport. Fokus er på virksomheder i Ørestad, Holmbladsgade og på Islands Brygge. I perioden fra oktober til december 2010 vil der blive foretaget en særlig intensiveret indsats for at komme i kontakt med de udvalgte virksomheder. Indsatsen vil fokusere på: 1

3 1) Målrettet markedsføring til ansatte og kunder hos deltagende virksomheder. 2) Forbedring af samspillet mellem den kollektive transport og andre energieffektive transportformer (cykler, delebiler o.lign.) i nærheden af de deltagende virksomheder. Koordinering af indsatsen, rådgivning af virksomhederne og netværksopbygningen kræver tæt kontakt og mange samtaler med virksomhederne. Derfor vil der skulle anvendes en del midler på rådgivning og projektstyring. Der er indtil videre (1. oktober) brugt 25 medarbejdertimer hos Miljøpunkt Amager på udarbejdelse og udviklingen af projektet. El-delebiler på Amager: Projektet vil være en del af en større toårig forsøgsordning med udlån el-delebiler, som vi forsøger at igangsætte sammen med tre andre miljøpunkter og Københavns Kommune. Der er den 16. august blevet søgt om midler hos Center for Grøn Transport til et forprojekt, der skal undersøge grundlaget for at gennemføre et projekt af denne størrelse. Der forventes svar på ansøgningen ultimo november Projektet ser ud til at koste ca. 20 mio kr mio. kr. vil blive ansøgt hos Center for Grøn Transport og 3,5 mio. kr. hos Københavns Kommune. 5,5 mio. kr. skal hentes gennem deltagerbetaling fra brugerne af forsøgsordningerne. Hertil kommer knap 1 million i løntimer fra miljøpunkterne. Ifølge de foreløbige planer skal der opstilles 10 el-delebiler på Amager (i samarbejde med en lokal boligforening). Der skal involveres brugere/husstande i forsøgsordningen på Amager. Midlerne fra lokaludvalgene vil ikke blive brugt på projektet. Projektkoordineringen skal ske via lønmidler fra Miljøpunktet. Der er indtil videre (1. oktober) brugt 50 medarbejdertimer hos Miljøpunkt Amager på udarbejdelse og udviklingen af projektet. 1

4 Afsluttende rapport om Miljøvenlig trafik på Amager Januar 2011 Miljøpunkt Amager har fået bevilget kr. fra hver af de to lokaludvalg på Amager (Amager Øst Lokaludvalg og Amager Vest Lokaludvalg) til gennemførelse af projektet Miljøvenlig trafik på Amager etablering af et Mobility Management Center på Amager i perioden fra 1. juli 2010 til 31. december I ansøgningen til lokaludvalgene blev der lagt vægt på, at midlerne skulle anvendes til udvikling og etablering af indsatsen. Der var imidlertid også lagt op til, at der i projektperioden skulle igangsættes nogle konkrete aktiviteter. Miljøpunkt Amager skulle egenfinansiere til projektet med arbejdstid, projektetablering, og kontor. Det blev fra starten aftalt at repræsentanter fra begge lokaludvalg skulle deltage i en aktivitetsstyrende følgegruppe, der skulle fungere som støtte for projektet. I gruppen sad André Just Vedgren og Tom Fuglevig fra Amager Vest Lokaludvalg, og Karl Vogt-Nielsen og Ove Kryger Løbner fra Amager Øst Lokaludvalg. I den indledende fase blev der i samarbejde med den aktivitetsstyrende følgegruppe udarbejdet et aktivitetsbudget, som tog højde for, at det ikke var lykkedes at indhente den forventede eksterne finansiering. Med midlerne fra lokaludvalgene har det været muligt at planlægge og gennemføre en omfattende og velkoordineret indsats for Miljøvenlig trafik på Amager. Der har været tid og økonomi til at foretage det nødvendige forberedelses- og analysearbejde, og indsatsen er blevet af en kvalitet og et omfang, vi ellers ikke ville have ressource til at gennemføre i Miljøpunkt Amager. Samlet set anses kriterierne for tildeling af støtten for lokaludvalgene dermed for at være opfyldt. De konkrete resultater Med midlerne fra lokaludvalgene har Miljøpunkt Amager haft mulighed for at sætte ekstra fokus på trafikindsatsen på Amager. Der er blevet afholdt en række konkrete aktiviteter og der er gennemført forarbejdet til en forstærket indsats på trafikområdet på Amager. De konkrete aktiviteter har været en studietur til Malmø med deltagelse fra lokaludvalgene, vejleding af virksomheder om transport, en cykelfestival med fremvisning af specialcykler og et trafikseminar for virksomhederne samt samarbejdspartnere på Amager. I det fremadrettede perspektiv vil der i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune blive gennemført en særlig indsats overfor virksomhederne på Amager. I samarbejde med Det Økologiske Råd og Delebilfonden vil der blive arbejdet videre på en forsøgsordning med el-delebiler. Derudover vil der i samarbejde med Givrum.nu blive arbejdet videre på at løfte midler til etablering af et Bicycle Innovation Lab, som skal fremme og udvikle cykelkulturen på Amager, i København og Danmark. Hvordan den fremtidige indsats ser ud, afhænger af forhold som Miljøpunkt Amager ikke har kontrol over - herunder situationen med sammenlægning af Miljøpunktet med lokaludvalgene. Miljøpunkt Amager vil frem til sammenlægningen arbejde videre med trafikindsatsen, og ved samme lejlighed opfordre lokaludvalgene til intenst at viderefører arbejdet på trafikområdet, så de allerede opnåede resultater og investerede midler ikke går tabt. 1

5 I det følgende vil gennemgåes de enkelte indsatsområder, med fokus på de konkrete resultater og den fremtidige indsats 1. Vejledning af virksomheder på Amager 1.1 Udvikling af KørSmart 1.2 Seminar for virksomheder og samarbejdspartnere 1.3 Den fremtidige indsats for virksomhederne 2. Cykelområdet 2.1 Bicycle Innovation Lab 2.2 Cykelsammensurium 2.3 Studietur til Malmø 3. El-delebiler på Amager 1. Vejledning af virksomheder på Amager I bevillingsperioden er der blevet gjort en særlig intensiveret indsats for at udvikle og opbygge en kvalificeret vejledning til virksomhederne på Amager. Der har i årets tre sidste måneder været ansat en fuldtidmedarbejder til en forstærket indsats og yderligere en medarbejder har løbende støtte op om indsatsen. Rammerne for indsatsen er blevet konkretiseret gennem KørSmart konceptet og der er etableret en teknisk partnergruppe til at realisere KørSmart i virksomhederne. Der har været gennemført flere virksomhedsbesøg og afholdt et velorganiseret trafikseminar. Der er udviklet et teknisk samarbejde med Center for Trafik i Københavns Kommune, og vi har vi fællesskab søgt midler hos Center for Grøn Transport. Indsatsen har fokuseret og vil også fremover fokusere på virksomheder i Ørestad, Holmbladsgade og på Islands Brygge. 1.1 Udvikling af KørSmart Formålet har været at undersøge mulighederne for at gennemføre konkrete og synlige initiativer hos virksomhederne på Amager. Midlet har været at opbygge en partnergruppe med tekniske samarbejdspartnere indefor cykeltransport, kollektivtrafik, samkørsel osv. Partnergruppen består af blandt andre DSB WorkPlus, Dansk Cyklist Forbund, Københavns Delebiler, Move About, Shareleaf m.fl., og den vil gennem fælleskoordineret vejledning fremover hjælpe virksomheder med at spore sig ind på konkrete transportløsninger for medarbejderne. Under overskriften KørSmart vil virksomhederne blive tilbudt en vejledende samtale og en transportvane undersøgelse. Vi har udviklet et visuelt dialogværktøj - et sæt spillekort - til at møde virksomhederne med. Gennem indledende virksomhedsbesøg hos blandt andre Rambøll og Deloitte, er spillekortene blevet afprøvet og det har givet anledning til et meget visuelt og letforståeligt materiale, der er tilpasset praksis ude i virksomhederne. Mange arbejdspladser ved kun lidt om medarbejdernes transportvaner. Derfor vil vi fremover (gratis) tilbyde virksomhederne en transportvaneundersøgelse. Undersøgelsen bygger på et spørgeskemaund ersøgelsesværktøj (SurveyXact), samt efterfølgende databehandling. Transportvaneundersøgelsen vil give mulighed for at kortlægge både de nuværende transportvaner, og hvilke transportforbedringer, virksomhederne kan have interesse og behov for. Dansk Cyklist Forbund har gennem længere tid anvendt samme værktøj, og den fremtidige brug af dette vil ske på baggrund af erfaringerne hos Dansk Cyklist Forbund. 2

6 Kombinationen af en vejledende samtale og transportvaneundersøgelse giver et rigtig godt udgangspunkt, når en miljøvenlig transportindsats skal skræddersys og målrettes den enkelte virksomhed. Det samlede koncept er i hovedtræk udviklet i forlængelse af et transportseminar, med deltagelse fra lokale virksomheder og de tekniske samarbejdspartnere (se mere om transportseminaret nedenfor) Som led i den intensiverede indsats har vi således: Etableret en partnergruppe med tekniske samarbejdspartnere Gennemført virksomhedsbesøg hos en mindre gruppe virksomheder Udviklet et visuelt dialogværktøj - et sæt spillekort - som gør det overskueligt og konkret for virksomhederne, at identificere de transportløsninger som passer til deres behov. Købt licens til et spørgeskemaundersøgelsesværktøj - SurveyXact - til at gennemføre transportvaneundersøgelser. Derudover har vi haft en artikel i Amagerbladet, som satte fokus på vores indsats og ambitioner for de lokale virksomheder på transportområdet. Artiklen beskrev hvordan vi i det konkrete vil vejlede virksomhederne om en mere miljøvenlig medarbejdertransport. Og vi har som led i samtalerne med virksomhederne taget kontakt til cykelhandlerne i begge bydele for at høre til om de kunne være interesserede i at tage ud og servicere virksomhederne på deres adresse. 1.2 Seminar for virksomheder og samarbejdspartnere Den 16. december inviterede vi i samarbejde med Atkins, lokale virksomheder og tekniske samarbejdsparpartnere til transportseminaret KørSmart i virksomheden. Arrangementet var to-delt, hvor vi om formiddagen holdt et trafikseminar for virksomheder og tekniske samarbejdspartnere, og om eftermiddagen holdt et koordinerende møde med tekniske samarbejdspartnere. Den første del af seminaret bestod af flere oplæg, herunder et oplæg via videolink fra London, hvor Ana Svab fra National Business Travel Network fortalte om virksomhedernes fordele (også økonomiske) ved at forholde sig aktivt til medarbejdernes transport til og fra arbejde, samt et oplæg af Anders Kaas fra Atkins, om deres konkrete erfaringer og resultater ved at se på medarbejdertransporten. Derudover var der oplæg fra vores tekniske samarbejdspartnere, som fortalte om de forskellige konkrete transportløsninger målrettet den enkelte virksomhed. På det efterfølgende møde med samarbejdspartnerne blev det klart, at der var stor interesse for et meget udadvendt og resultatorienteret samarbejde. Til mødet var DSB, Dansk Cyklist Forbund (DCF), Københavns Delebiler og Shareleaf. Det blev her besluttet at arbejde for at skabe en teknisk partnergruppe, hvor vi i fællesskab kan henvende os til virksomhederne. Den fælles henvendelse vil bestå af førnævnte vejledende samtale og transportvaneundersøgelse. Der var desuden enige om, at udarbejde en fælles folder, der beskriver virksomhedernes muligheder for at påvirke medarbejdertransporten i en miljøvenlig og økonomisk attraktiv retning. 3

7 Som et andet konkret resultat af virksomhedsseminaret er vi nu igang med et større planlægningsprojekt om cykelparkring ved Storcenteret Fields. Projektet er i sin opstart. I det nye år vil vi arbejde på at afholde flere konferencer med fokus på virksomhedernes transport blandt andet i samarbejde med Atkins. Det er en fantastisk måde at møde virksomhederne på og det giver rum for at virksomhederne kan drøfte med hinanden, hvorledes de ser på transport. Atkins er en virksomhed der har gjort utrolig meget på transportområdet og derfor er vi glade for at de har givet tilsagn om at viderefører indsatsen. 1.3 Den fremtidige indsats overfor virksomhederne I samarbejde med Københavns Kommune er der søgt midler til den fremtidige indsats hos Center for Grøn Transport. I december 2010 er der kommet foreløbigt positivt tilsagn på ansøgningen, dog ikke på det fulde beløb. Københavns Kommune er netop nu ved at udrede hvor stor en andel der tilfalder virksomhedsprojektet. Gennem møderne med virksomheder og tekniske samarbejdspartnere har vi fået udviklet, afprøvet og forbedret vores kommunikation til virksomhederne. Således er vi nu er klar til at igangsætte det på større skala, hvor vi gennem vejledende samtaler og transportvaneundersøgelser vil kunne tilbyde virksomheder en meget konkret og handlingsrettet vejledning om medarbejdernes transport. I det konkrete er vi blevet opmærksomme på, at der er problemstillinger der glæder alle virksomheder i et område. Det kan eksempelvis være problemer med at få lov til at etablere cykelparkering i Ørestaden. Det er noget som virksomhederne gerne så os gøre mere ved i fremtiden. Der er altså et potentiale for en slags fælles talerør for virksomhederne i forhold til nogle af de barriere de møder i systemet omkring trafikale forhold. På baggrund af dette, har vi henvendt os til Center for Trafik og givet konkrete indspark til de kommende kommune- og lokalplaner. Samtidig vil dette konkrete forhold komme til at indgå i kommunens fremtidige plan for Grøn Mobilitet. dit enkelte forslag om altid tilladelse til cykelparkeringsanlæg foran hovedindgangen kan vise sig god inspiration i den sammenhæng. citat Andreas Røhl, Chef for cykelindsatsen i København 2. Cykelområdet I løbet af bevillingsperioden har der kontinuerligt været arbejdet på at igangsætte konkrete initaitiver, som skal fremme brugen af cykel på bekostning af bil i de bytætte områder. Lige inden bevillingsperioden gennemførte vi blandt andet to cykelarrangementer på hhv. Christmas Møllers Plads og ved Bryggebroen på Islands Brygge, hvor der blev tilbudt gratis cykelservice og uddelt gratis kaffe til alle cyklister. Arrangementerne var en del af verdenskonferencen, Velo-City 2010, som Miljøpunkt Amager således deltog aktivt i. 4

8 I selve bevillingsperioden har indsatsen primært været fokuseret på understøttelse og udvikling af cykelkulturen, og for at skabe rum for de kreative cykelkræfter i København. Således er mange timer gået med at løfte midler til Bicycle Innovation Lab. Derudover har der været brugt kræfter på afholdelse af cykelfestivalen Cykelsammensurium og en studietur til Malmø. 2.1 Bicycle Innovation Lab Der er blevet gjort en særlig indsats for at løfte pulje- og fondsmidler til fremme og udvikling af cykelkulturen. Med udgangspunkt i erfaringerne fra det kreative cykelmiljø i København, har ideen været at skabe et særligt innovativt og kreativt rum i krydsfeltet mellem cyklisme, forskning, kultur og moderne infrastruktur. Vi har valgt at kalde dette initiativ for Bicycle Innovation Lab. Fra projektbeskrivelsen: Med dette projekt etableres Bicycle Innovation Lab som vil realisere en række nyskabende transportløsninger med udgangspunkt i cyklen som et primært transportmiddel. Bicycle Innovation Lab etablerer en uafhængig tænketank, der skaber og samler alle de bedste idéer fra både Danmark og resten af verden. Bicycle Innovation Lab bliver et videns- og kompetencecenter med undervisning, foredrag, arbejdende værksted og udstillinger med cyklen og den moderne cykelkultur i centrum. Projektet skal etableres i lokalerne på den gamle Sadolin-grund på Prags Boulevard. Beliggenheden forventes at give projektet en central og økonomisk god placering, hvilket i sig selv vil være med til at udvikle og definere projektet. Der er flere af brugere af lokalerne, som vil kunne inddrages i det fremtidige arbejde med Bicycle Innovation Lab. Brugerne af Sadolin-grunden har stiftet en forening, som også Bicycle Innovation Lab er en del af. Foreningen driver fælles aktiviteter og praktiske forhold på Sadolingrunden. I ideudviklingen og den fremtidige drift af Bicycle Innovation Lab, er Mikael Colville-Andersen fra Copenhagenize Consulting (www.copenhagenize.com) involveret. På baggrund af seminaret KørSmart i virksomheden 16. december blev der i øvrigt igangsat et større udviklingsprojekt om cykelparkering ved hovedindgangen til storcenteret Fields. Udviklingen af projektet vil ske i regi af Bicycle Innovation Lab og i samarbejde med Dansk Cyklist Forbund. Formålet er at sætte cykelparkeringen ind i en større cykelindsats i Ørestad - både for kunder, virkosmheder og beboere, samt udvikle fremadrettede cykelprojekter i Ørestad. Der er indtil videre søgt finansiering til drift og udvikling af Bicycle Innovation Lab hos Cykelpuljen (Vejdirektoratet), OAK foundation, Nordea Fonden. Cykelpuljen og OAK-foundation er der desværre kommet afslag fra. Det har således vist sig vanskeligt at opnå den nødvendige finansiering til at igangsætte Bicycle Innovation Lab i overensstemmelse med de ideer og ambitioner som indtil videre har drevet projektet. Vi er derfor i gang med at revurdere projektportefølje og ansøgningsstrategi. Umiddelbart vil der fremover blive lagt op til gennemførelse af mindre og konkrete aktiviteter, som der så løbende vil blive søgt aktivitetsmidler til. Vi håber dog stadig at kunne indhente egentlige driftmidler gennem de større puljer og fonde. 5

9 2.2 Cykelsammensurium under Ørestad Kulturdage I forbindelse med Ørestad Kulturdage den 3. september 2010, blev der afholdt en cykelfestival, hvor Miljøpunkt Amager fremviste en bred vifte af nye, spændende, innovative og funktionelle cykler. Formålet med cykelfestivalen var at åbne for inspiration og diskussion af rammerne for og mulighederne i cykelkulturen. Samtidig skulle cykelfestivalen være det første konkrete initiativ i indsatsen under Bicycle Innovation Lab. Omdrejningspunktet for cykelfestivalen, var en koncert som blev gennemført på 3 cykler. Karmakanonen og Østerbrokanonen, der fungerede som højtaleranlæg for Scenecyklen, hvorfra Kalles World Tour underholdte med anderledes og inddragende trommespil. Publikum havde her mulighed for at se, hvordan cyklen kan bruges på nye og anderledes måder. Udover koncerten var der blevet kørt en række andre fantasifulde cykler på banen. Den pedaldrevne smoothie-maskine Bio Bike, var en både visuel og gastronomisk attraktion. Der var stor efterspørgsel på cyklens produkter, som bestod af cykelblendede økologiske frugtsmoothies. Eventcyklen Mobillen foldede sine solcellevinger ud og viste en lille del af sin store kapacitet. Mobillen er et såkaldt borgerinddrage lsesinstrument, som er udviklet af Miljøpunkt Bispebjerg. Mobillen viste sig at være en både visuel og audiel attraktion, som gjorde det muligt at fremvise videoer med nogle af Miljøpunkt Amagers tidligere cykelaktiviteter. Cykeltjenesten fremviste en række konkrete muligheder for at omlægge transporten fra bil til cykel. Det var en meget informerende og aktiverende udstilling Cykeltjenesten havde stillet op, og de formåede at komme rigtig god dialog med publikum. Den Mobile Cykelsmed (BikeMan) tilbød gratis cykelservice til de forbipassende og kom med gode råd til, hvordan man holder cyklen vedlige. Alle cykelhandlere og -smede på Amager var inviteret til arrangementet med personlig invitation, udleveret ved personligt fremmøde i de enkelte cykelforretninger. Det har desværre ikke været muligt, at få overblik over hvor mange cykelhandlere og -smede, der endeligt deltog i cykelfestivalen. 2.3 Studietur til Malmø En gruppe trafikinteresserede deltog torsdag den 16. september i en studietur til Malmø, med fokus på erfaringerne med at flytte borgerne fra bil til cykel. Studieturen havde god faglig tyngde og var fokuseret på de konkrete tiltag Malmø Kommune har gennemført de sidste ti år. Malmø Kommune fører borgerrettede kampagner for at få borgerne til at droppe bilen og tage cyklen. Der er i den sammenhæng ingen berøringsangst i forhold til at forholde sig kritisk til brug af bilen og positivt om brug af cykel (Kampagnen: Inga löjligare bilresor = Ingen latterlige bilrejser). Malmø har de sidste ti år oplevet en årlig stigning i cykeltrafikken på 1-2% og andelen af forældre der kører deres børn i skole i bil er faldet med 30%. 6

10 3. El-delebiler på Amager I løbet af projektperioden er der arbejdet aktivt på at få el-delebiler til Amager. Oprindeligt havde vi skitseret et forsøgsprojekt i samarbejde med tre andre miljøpunkter (Vesterbro, Indre By og Østerbro) og Center for Trafik i Københavns Kommune.Projektet var tænkt som en større toårig forsøgsordning med udlån el-delebiler, hvor der bl.a. skulle opstilles 10 el-delebiler på Amager. På grund af vanskeligheder med at få afklaret medfinansieringen fra Københavns Kommune, blev der i sidste ende søgt midler hos Center for Grøn Transport til et forprojekt. Et forprojekt som skulle klarlægge grundlaget for at gennemfører den egentlige forsøgsordning. I december fik vi et delvist positivt tilsagn på ansøgningen, som betyder at forprojektet skal udarbejdes i samarbejde med Det Økologiske Råd og Delebilfonden. Det Økologiske Råd og Delebilfonden har søgt midler til en to-årig forsøgsordning med udlån af el-delebiler via foreningen Københavns Delebiler. Miljøpunkt Amagers opgave bliver bl.a. at afholde gratis prøvekørsler for interesserede på Amager. Fremadrettet vil vi fortsætte arbejdet med at realisere midler til forsøgsordninger med el-biler på Amager. I skrivende stund arbejder vi på to projekter, hvor det forhåbenligt lader sig gøre at finde pulje- og fondsmidler til mindst et af de to projekter. Det ene projekter retter sig mod afgrænsede beboergrupper på Amager (f.eks. boligforeninger), mens det andet er rettet mod grupper af virksomheder. Der vil blive søgt midler hos bl.a. Energistyrelsen og Center for Grøn Transport. Efterskrift Med midlerne fra lokaludvalgene har det været muligt at planlægge, gennemføre og udvikle en række forskellige aktiviteter og tiltag til fremme af mere miljøvenlig trafik på Amager. Nogle af aktiviteterne har været enkeltstående indslag, mens andre tiltag rækker frem i tiden. Vi har fra Miljøpunkt Amagers side brugt mange kræfter og meget tid på indsatsen i det forgangne år og oplever stor interesse for vores arbejde i brede kredse - både hos virksomheder, borgere og myndigheder. I relation til den fremtidige sammenlægning af Miljøpunkt Amager med lokaludvalgene, vil vi derfor kraftigt anbefale, at lokaludvalgene drager nytte af og viderefører indsatsen for miljøvenlig trafik på Amager. Virksomhederne på Amager er interesserede i at samarbejde, elbilerne er klar til at køre på gaden og borgerne vil have bedre og mere miljøvenlig trafik. 7

Miljøpunkt Amagers beretning for 2012

Miljøpunkt Amagers beretning for 2012 Miljøpunkt Amagers beretning for 2012 Indledning Miljøpunkt Amager i 2012 Er målene nået? Affaldssortering Undervisning på amager fælled skole Hørgården Nærgenbrugsstation Aktivitetsdag i Sundholmskvarteret

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Vedr. lokaludvalgenes varetagelse af det kommunalt støttede miljøarbejde

Vedr. lokaludvalgenes varetagelse af det kommunalt støttede miljøarbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Orienteringsnotat Til Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget Vedr. lokaludvalgenes varetagelse af det kommunalt støttede miljøarbejde

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager DAGSORDEN Regionaludvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 21-05-2013 17:00:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Maja Holt Højgaard Marianne Stendell Niels Borre

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat.

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat. NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget 01-10-2012 Sagsnr. Delebiler: Muligheder og potentialer I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af Handlingsplan for Grøn Mobilitet d. 10. september 2012

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

EVALUERING. Haraldsgadekvarterets Områdeløft 2007-2013

EVALUERING. Haraldsgadekvarterets Områdeløft 2007-2013 EVALUERING Haraldsgadekvarterets Områdeløft 2007-2013 Luftfoto Haraldsgadekvarteret 2011 INDHOLD DET GJORDE EN FORSKEL INKLUDERENDE NETVÆRK OG TILLID PROJEKTER, BEVILLINGER OG RESSURCER ET OVERBLIK FORANKRING

Læs mere

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Endelig helhedsplan november 2008 for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Indhold Indledning... 4 Forhistorie... 4 Beskrivelse af kvarteret og boligafdelingerne... 6 Beboersammensætning...

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435 Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler Rapport 435 indhold Overblik og sammenfatning...4 Flere skal cykle i Helsingør...8 Planlægning af cykeloplevelser på nettet...10 Cykelturister på Fur og Salling

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

INDSATS OVERFOR STORRYGERE

INDSATS OVERFOR STORRYGERE INDSATS OVERFOR STORRYGERE Indhold Indledning............................................................. 3 Storrygere som målgruppe............................................. 3 Arbejdspladsen som udgangspunkt

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE

FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE 2003 FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE Evaluering af Udviklingsprojekt om ecstasyforebyggelse i to»modelamter«, Nordjyllands Amt og Århus Amt Feststoffer og Forebyggelse - evaluering af Udviklingsprojekt om

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015 GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET Agenda 21-plan for 2012 2015 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for 2012 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 24. januar 2013 Udgiver: Københavns Kommune

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere