Status på Miljøvenlig trafik på Amager Oktober 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på Miljøvenlig trafik på Amager Oktober 2010"

Transkript

1 Status på Miljøvenlig trafik på Amager Oktober 2010 Miljøpunkt Amager har fået bevilget kr. fra hver af de to lokaludvalg på Amager (Amager Øst Lokaludvalg og Amager Vest Lokaludvalg). Derudover egenfinansierer Miljøpunkt Amager projektet med kr. i arbejdstid, projektstyring og kontor. Cykelsammensurium under Ørestad Kulturdage. I forbindelse med Ørestad Kulturdage den 3. september 2010, blev der afholdt cykelunderholdning med indslag om cyklens forskellige funktionsmuligheder. Karmakanonen (+ lillebror Østerbrokanonen), fungerede som højtaleranlæg og samlingspunkt for aktiviteterne. Muligt spin-off: Udvikling af nye cykeltyper Scenecyklen, hvor Kalles World Tour underholdte, viste mulighederne for mobile podier og lignende. Muligt spin-off: Udvikling af en tour-cykel til Kalles World Tour. Karmakanonen og Kalle World Tour på Scenecyklen Bio Bike var en både visuel og gastronomisk attraktion. Der var stor efterspørgsel på cyklens produkter (cykelblendede økologiske frugtsmoothies) Mobillen foldede solcellevingerne og viste en lille del af sin store kapacitet. Mobillen er et borgerinddragelses instrument af de mere konkrete og mobile. Også en visuel attraktion. Økologiske smoothies på Bio Bike Cykeltjenesten viste konkrete muligheder for at omlægge transporten fra bil til cykel. Meget informerende, aktiverende og i dialog med publikum. Den mobile cykelsmed havde ikke en travl dag, men viste sit potentiale. Alle cykelhandlere/smede på Amager var inviteret til arrangementet med invitation udleveret ved personlig henvendelse i butik/forretning. Udgifterne til cykelsammensurium dækkes delvist af midler fra lokaludvalgene. Miljøpunkt Amager har medfinansieret på aktiviteten. Der Mobillen folder sig ud 1

2 er brugt 50 medarbejdertimer fra Miljøpunkt Amager på planlægning og afholdelse af aktiviteten. Studietur til Malmø En mindre gruppe trafikinteresserede deltog torsdag den 16. september i en studietur til Malmø, med fokus på erfaringerne med forskellige mobility management indsatser. Studieturen havde god faglig tyngde og var fokuseret på de konkrete tiltag Malmø Kommune har gennemført de sidste ti år. Malmø Kommune fører borgerrettet kampagner for at få borgerne til at droppe bil og tage cyklen. Der er i den sammenhæng ingen berøringsangst i forhold til at tale dårligt om brug af bil og positivt om brug af cykel (Kampagnen: Inga löjligare bilresor = Ingen latterlige bilrejser). Malmø har de sidste ti år oplavet en årlig stigning i cykeltrafikken på 1-2% Andelen af forældre der kører deres børn i skole i bil er faldet med 30% Der er brugt 30 medarbejdertimer fra Miljøpunkt Amager på planlægning af arrangementet. Bicycle Innovation Lab Den 30. august er der ansøgt om 13,6 mio kr. i puljen til mere cykeltrafik under Trafikministeriet. Der forventes svar på ansøgningen ultimo november. Fra ansøgningen: Med dette projekt etableres Bicycle Innovation Lab som vil realisere en række nyskabende transportløsninger med udgangspunkt i cyklen som et primært transportmiddel. Bicycle Innovation Lab etablerer en uafhængig tænketank, der skaber og samler alle de bedste idéer fra både Danmark og resten af verden. Bicycle Innovation Lab bliver et videns- og kompetencecenter med undervisning, foredrag, arbejdende værksted og udstillinger med cyklen og den moderne cykelkultur i centrum. Projektet skal etableres på den gamle Sadolin-grund på Prags Boulevard. Beliggenheden vil give projektet en central og økonomisk god placering, hvilket i sig selv vil være med til at udvikle og definere projektet. Mikael Colville-Andersen fra Copenhagenize Consulting (www.copenhagenize.com) er involveret i udviklingen af projektet. Der er indtil videre (1. oktober) brugt 50 medarbejdertimer hos Miljøpunkt Amager på udarbejdelse og udvikling af projektet. Vejledning af virksomheder Den 16. august der er ansøgt midler til projektet i samarbejde med Københavns Kommune hos Center for Grøn Transport. Fokus er på virksomheder i Ørestad, Holmbladsgade og på Islands Brygge. I perioden fra oktober til december 2010 vil der blive foretaget en særlig intensiveret indsats for at komme i kontakt med de udvalgte virksomheder. Indsatsen vil fokusere på: 1

3 1) Målrettet markedsføring til ansatte og kunder hos deltagende virksomheder. 2) Forbedring af samspillet mellem den kollektive transport og andre energieffektive transportformer (cykler, delebiler o.lign.) i nærheden af de deltagende virksomheder. Koordinering af indsatsen, rådgivning af virksomhederne og netværksopbygningen kræver tæt kontakt og mange samtaler med virksomhederne. Derfor vil der skulle anvendes en del midler på rådgivning og projektstyring. Der er indtil videre (1. oktober) brugt 25 medarbejdertimer hos Miljøpunkt Amager på udarbejdelse og udviklingen af projektet. El-delebiler på Amager: Projektet vil være en del af en større toårig forsøgsordning med udlån el-delebiler, som vi forsøger at igangsætte sammen med tre andre miljøpunkter og Københavns Kommune. Der er den 16. august blevet søgt om midler hos Center for Grøn Transport til et forprojekt, der skal undersøge grundlaget for at gennemføre et projekt af denne størrelse. Der forventes svar på ansøgningen ultimo november Projektet ser ud til at koste ca. 20 mio kr mio. kr. vil blive ansøgt hos Center for Grøn Transport og 3,5 mio. kr. hos Københavns Kommune. 5,5 mio. kr. skal hentes gennem deltagerbetaling fra brugerne af forsøgsordningerne. Hertil kommer knap 1 million i løntimer fra miljøpunkterne. Ifølge de foreløbige planer skal der opstilles 10 el-delebiler på Amager (i samarbejde med en lokal boligforening). Der skal involveres brugere/husstande i forsøgsordningen på Amager. Midlerne fra lokaludvalgene vil ikke blive brugt på projektet. Projektkoordineringen skal ske via lønmidler fra Miljøpunktet. Der er indtil videre (1. oktober) brugt 50 medarbejdertimer hos Miljøpunkt Amager på udarbejdelse og udviklingen af projektet. 1

4 Afsluttende rapport om Miljøvenlig trafik på Amager Januar 2011 Miljøpunkt Amager har fået bevilget kr. fra hver af de to lokaludvalg på Amager (Amager Øst Lokaludvalg og Amager Vest Lokaludvalg) til gennemførelse af projektet Miljøvenlig trafik på Amager etablering af et Mobility Management Center på Amager i perioden fra 1. juli 2010 til 31. december I ansøgningen til lokaludvalgene blev der lagt vægt på, at midlerne skulle anvendes til udvikling og etablering af indsatsen. Der var imidlertid også lagt op til, at der i projektperioden skulle igangsættes nogle konkrete aktiviteter. Miljøpunkt Amager skulle egenfinansiere til projektet med arbejdstid, projektetablering, og kontor. Det blev fra starten aftalt at repræsentanter fra begge lokaludvalg skulle deltage i en aktivitetsstyrende følgegruppe, der skulle fungere som støtte for projektet. I gruppen sad André Just Vedgren og Tom Fuglevig fra Amager Vest Lokaludvalg, og Karl Vogt-Nielsen og Ove Kryger Løbner fra Amager Øst Lokaludvalg. I den indledende fase blev der i samarbejde med den aktivitetsstyrende følgegruppe udarbejdet et aktivitetsbudget, som tog højde for, at det ikke var lykkedes at indhente den forventede eksterne finansiering. Med midlerne fra lokaludvalgene har det været muligt at planlægge og gennemføre en omfattende og velkoordineret indsats for Miljøvenlig trafik på Amager. Der har været tid og økonomi til at foretage det nødvendige forberedelses- og analysearbejde, og indsatsen er blevet af en kvalitet og et omfang, vi ellers ikke ville have ressource til at gennemføre i Miljøpunkt Amager. Samlet set anses kriterierne for tildeling af støtten for lokaludvalgene dermed for at være opfyldt. De konkrete resultater Med midlerne fra lokaludvalgene har Miljøpunkt Amager haft mulighed for at sætte ekstra fokus på trafikindsatsen på Amager. Der er blevet afholdt en række konkrete aktiviteter og der er gennemført forarbejdet til en forstærket indsats på trafikområdet på Amager. De konkrete aktiviteter har været en studietur til Malmø med deltagelse fra lokaludvalgene, vejleding af virksomheder om transport, en cykelfestival med fremvisning af specialcykler og et trafikseminar for virksomhederne samt samarbejdspartnere på Amager. I det fremadrettede perspektiv vil der i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune blive gennemført en særlig indsats overfor virksomhederne på Amager. I samarbejde med Det Økologiske Råd og Delebilfonden vil der blive arbejdet videre på en forsøgsordning med el-delebiler. Derudover vil der i samarbejde med Givrum.nu blive arbejdet videre på at løfte midler til etablering af et Bicycle Innovation Lab, som skal fremme og udvikle cykelkulturen på Amager, i København og Danmark. Hvordan den fremtidige indsats ser ud, afhænger af forhold som Miljøpunkt Amager ikke har kontrol over - herunder situationen med sammenlægning af Miljøpunktet med lokaludvalgene. Miljøpunkt Amager vil frem til sammenlægningen arbejde videre med trafikindsatsen, og ved samme lejlighed opfordre lokaludvalgene til intenst at viderefører arbejdet på trafikområdet, så de allerede opnåede resultater og investerede midler ikke går tabt. 1

5 I det følgende vil gennemgåes de enkelte indsatsområder, med fokus på de konkrete resultater og den fremtidige indsats 1. Vejledning af virksomheder på Amager 1.1 Udvikling af KørSmart 1.2 Seminar for virksomheder og samarbejdspartnere 1.3 Den fremtidige indsats for virksomhederne 2. Cykelområdet 2.1 Bicycle Innovation Lab 2.2 Cykelsammensurium 2.3 Studietur til Malmø 3. El-delebiler på Amager 1. Vejledning af virksomheder på Amager I bevillingsperioden er der blevet gjort en særlig intensiveret indsats for at udvikle og opbygge en kvalificeret vejledning til virksomhederne på Amager. Der har i årets tre sidste måneder været ansat en fuldtidmedarbejder til en forstærket indsats og yderligere en medarbejder har løbende støtte op om indsatsen. Rammerne for indsatsen er blevet konkretiseret gennem KørSmart konceptet og der er etableret en teknisk partnergruppe til at realisere KørSmart i virksomhederne. Der har været gennemført flere virksomhedsbesøg og afholdt et velorganiseret trafikseminar. Der er udviklet et teknisk samarbejde med Center for Trafik i Københavns Kommune, og vi har vi fællesskab søgt midler hos Center for Grøn Transport. Indsatsen har fokuseret og vil også fremover fokusere på virksomheder i Ørestad, Holmbladsgade og på Islands Brygge. 1.1 Udvikling af KørSmart Formålet har været at undersøge mulighederne for at gennemføre konkrete og synlige initiativer hos virksomhederne på Amager. Midlet har været at opbygge en partnergruppe med tekniske samarbejdspartnere indefor cykeltransport, kollektivtrafik, samkørsel osv. Partnergruppen består af blandt andre DSB WorkPlus, Dansk Cyklist Forbund, Københavns Delebiler, Move About, Shareleaf m.fl., og den vil gennem fælleskoordineret vejledning fremover hjælpe virksomheder med at spore sig ind på konkrete transportløsninger for medarbejderne. Under overskriften KørSmart vil virksomhederne blive tilbudt en vejledende samtale og en transportvane undersøgelse. Vi har udviklet et visuelt dialogværktøj - et sæt spillekort - til at møde virksomhederne med. Gennem indledende virksomhedsbesøg hos blandt andre Rambøll og Deloitte, er spillekortene blevet afprøvet og det har givet anledning til et meget visuelt og letforståeligt materiale, der er tilpasset praksis ude i virksomhederne. Mange arbejdspladser ved kun lidt om medarbejdernes transportvaner. Derfor vil vi fremover (gratis) tilbyde virksomhederne en transportvaneundersøgelse. Undersøgelsen bygger på et spørgeskemaund ersøgelsesværktøj (SurveyXact), samt efterfølgende databehandling. Transportvaneundersøgelsen vil give mulighed for at kortlægge både de nuværende transportvaner, og hvilke transportforbedringer, virksomhederne kan have interesse og behov for. Dansk Cyklist Forbund har gennem længere tid anvendt samme værktøj, og den fremtidige brug af dette vil ske på baggrund af erfaringerne hos Dansk Cyklist Forbund. 2

6 Kombinationen af en vejledende samtale og transportvaneundersøgelse giver et rigtig godt udgangspunkt, når en miljøvenlig transportindsats skal skræddersys og målrettes den enkelte virksomhed. Det samlede koncept er i hovedtræk udviklet i forlængelse af et transportseminar, med deltagelse fra lokale virksomheder og de tekniske samarbejdspartnere (se mere om transportseminaret nedenfor) Som led i den intensiverede indsats har vi således: Etableret en partnergruppe med tekniske samarbejdspartnere Gennemført virksomhedsbesøg hos en mindre gruppe virksomheder Udviklet et visuelt dialogværktøj - et sæt spillekort - som gør det overskueligt og konkret for virksomhederne, at identificere de transportløsninger som passer til deres behov. Købt licens til et spørgeskemaundersøgelsesværktøj - SurveyXact - til at gennemføre transportvaneundersøgelser. Derudover har vi haft en artikel i Amagerbladet, som satte fokus på vores indsats og ambitioner for de lokale virksomheder på transportområdet. Artiklen beskrev hvordan vi i det konkrete vil vejlede virksomhederne om en mere miljøvenlig medarbejdertransport. Og vi har som led i samtalerne med virksomhederne taget kontakt til cykelhandlerne i begge bydele for at høre til om de kunne være interesserede i at tage ud og servicere virksomhederne på deres adresse. 1.2 Seminar for virksomheder og samarbejdspartnere Den 16. december inviterede vi i samarbejde med Atkins, lokale virksomheder og tekniske samarbejdsparpartnere til transportseminaret KørSmart i virksomheden. Arrangementet var to-delt, hvor vi om formiddagen holdt et trafikseminar for virksomheder og tekniske samarbejdspartnere, og om eftermiddagen holdt et koordinerende møde med tekniske samarbejdspartnere. Den første del af seminaret bestod af flere oplæg, herunder et oplæg via videolink fra London, hvor Ana Svab fra National Business Travel Network fortalte om virksomhedernes fordele (også økonomiske) ved at forholde sig aktivt til medarbejdernes transport til og fra arbejde, samt et oplæg af Anders Kaas fra Atkins, om deres konkrete erfaringer og resultater ved at se på medarbejdertransporten. Derudover var der oplæg fra vores tekniske samarbejdspartnere, som fortalte om de forskellige konkrete transportløsninger målrettet den enkelte virksomhed. På det efterfølgende møde med samarbejdspartnerne blev det klart, at der var stor interesse for et meget udadvendt og resultatorienteret samarbejde. Til mødet var DSB, Dansk Cyklist Forbund (DCF), Københavns Delebiler og Shareleaf. Det blev her besluttet at arbejde for at skabe en teknisk partnergruppe, hvor vi i fællesskab kan henvende os til virksomhederne. Den fælles henvendelse vil bestå af førnævnte vejledende samtale og transportvaneundersøgelse. Der var desuden enige om, at udarbejde en fælles folder, der beskriver virksomhedernes muligheder for at påvirke medarbejdertransporten i en miljøvenlig og økonomisk attraktiv retning. 3

7 Som et andet konkret resultat af virksomhedsseminaret er vi nu igang med et større planlægningsprojekt om cykelparkring ved Storcenteret Fields. Projektet er i sin opstart. I det nye år vil vi arbejde på at afholde flere konferencer med fokus på virksomhedernes transport blandt andet i samarbejde med Atkins. Det er en fantastisk måde at møde virksomhederne på og det giver rum for at virksomhederne kan drøfte med hinanden, hvorledes de ser på transport. Atkins er en virksomhed der har gjort utrolig meget på transportområdet og derfor er vi glade for at de har givet tilsagn om at viderefører indsatsen. 1.3 Den fremtidige indsats overfor virksomhederne I samarbejde med Københavns Kommune er der søgt midler til den fremtidige indsats hos Center for Grøn Transport. I december 2010 er der kommet foreløbigt positivt tilsagn på ansøgningen, dog ikke på det fulde beløb. Københavns Kommune er netop nu ved at udrede hvor stor en andel der tilfalder virksomhedsprojektet. Gennem møderne med virksomheder og tekniske samarbejdspartnere har vi fået udviklet, afprøvet og forbedret vores kommunikation til virksomhederne. Således er vi nu er klar til at igangsætte det på større skala, hvor vi gennem vejledende samtaler og transportvaneundersøgelser vil kunne tilbyde virksomheder en meget konkret og handlingsrettet vejledning om medarbejdernes transport. I det konkrete er vi blevet opmærksomme på, at der er problemstillinger der glæder alle virksomheder i et område. Det kan eksempelvis være problemer med at få lov til at etablere cykelparkering i Ørestaden. Det er noget som virksomhederne gerne så os gøre mere ved i fremtiden. Der er altså et potentiale for en slags fælles talerør for virksomhederne i forhold til nogle af de barriere de møder i systemet omkring trafikale forhold. På baggrund af dette, har vi henvendt os til Center for Trafik og givet konkrete indspark til de kommende kommune- og lokalplaner. Samtidig vil dette konkrete forhold komme til at indgå i kommunens fremtidige plan for Grøn Mobilitet. dit enkelte forslag om altid tilladelse til cykelparkeringsanlæg foran hovedindgangen kan vise sig god inspiration i den sammenhæng. citat Andreas Røhl, Chef for cykelindsatsen i København 2. Cykelområdet I løbet af bevillingsperioden har der kontinuerligt været arbejdet på at igangsætte konkrete initaitiver, som skal fremme brugen af cykel på bekostning af bil i de bytætte områder. Lige inden bevillingsperioden gennemførte vi blandt andet to cykelarrangementer på hhv. Christmas Møllers Plads og ved Bryggebroen på Islands Brygge, hvor der blev tilbudt gratis cykelservice og uddelt gratis kaffe til alle cyklister. Arrangementerne var en del af verdenskonferencen, Velo-City 2010, som Miljøpunkt Amager således deltog aktivt i. 4

8 I selve bevillingsperioden har indsatsen primært været fokuseret på understøttelse og udvikling af cykelkulturen, og for at skabe rum for de kreative cykelkræfter i København. Således er mange timer gået med at løfte midler til Bicycle Innovation Lab. Derudover har der været brugt kræfter på afholdelse af cykelfestivalen Cykelsammensurium og en studietur til Malmø. 2.1 Bicycle Innovation Lab Der er blevet gjort en særlig indsats for at løfte pulje- og fondsmidler til fremme og udvikling af cykelkulturen. Med udgangspunkt i erfaringerne fra det kreative cykelmiljø i København, har ideen været at skabe et særligt innovativt og kreativt rum i krydsfeltet mellem cyklisme, forskning, kultur og moderne infrastruktur. Vi har valgt at kalde dette initiativ for Bicycle Innovation Lab. Fra projektbeskrivelsen: Med dette projekt etableres Bicycle Innovation Lab som vil realisere en række nyskabende transportløsninger med udgangspunkt i cyklen som et primært transportmiddel. Bicycle Innovation Lab etablerer en uafhængig tænketank, der skaber og samler alle de bedste idéer fra både Danmark og resten af verden. Bicycle Innovation Lab bliver et videns- og kompetencecenter med undervisning, foredrag, arbejdende værksted og udstillinger med cyklen og den moderne cykelkultur i centrum. Projektet skal etableres i lokalerne på den gamle Sadolin-grund på Prags Boulevard. Beliggenheden forventes at give projektet en central og økonomisk god placering, hvilket i sig selv vil være med til at udvikle og definere projektet. Der er flere af brugere af lokalerne, som vil kunne inddrages i det fremtidige arbejde med Bicycle Innovation Lab. Brugerne af Sadolin-grunden har stiftet en forening, som også Bicycle Innovation Lab er en del af. Foreningen driver fælles aktiviteter og praktiske forhold på Sadolingrunden. I ideudviklingen og den fremtidige drift af Bicycle Innovation Lab, er Mikael Colville-Andersen fra Copenhagenize Consulting (www.copenhagenize.com) involveret. På baggrund af seminaret KørSmart i virksomheden 16. december blev der i øvrigt igangsat et større udviklingsprojekt om cykelparkering ved hovedindgangen til storcenteret Fields. Udviklingen af projektet vil ske i regi af Bicycle Innovation Lab og i samarbejde med Dansk Cyklist Forbund. Formålet er at sætte cykelparkeringen ind i en større cykelindsats i Ørestad - både for kunder, virkosmheder og beboere, samt udvikle fremadrettede cykelprojekter i Ørestad. Der er indtil videre søgt finansiering til drift og udvikling af Bicycle Innovation Lab hos Cykelpuljen (Vejdirektoratet), OAK foundation, Nordea Fonden. Cykelpuljen og OAK-foundation er der desværre kommet afslag fra. Det har således vist sig vanskeligt at opnå den nødvendige finansiering til at igangsætte Bicycle Innovation Lab i overensstemmelse med de ideer og ambitioner som indtil videre har drevet projektet. Vi er derfor i gang med at revurdere projektportefølje og ansøgningsstrategi. Umiddelbart vil der fremover blive lagt op til gennemførelse af mindre og konkrete aktiviteter, som der så løbende vil blive søgt aktivitetsmidler til. Vi håber dog stadig at kunne indhente egentlige driftmidler gennem de større puljer og fonde. 5

9 2.2 Cykelsammensurium under Ørestad Kulturdage I forbindelse med Ørestad Kulturdage den 3. september 2010, blev der afholdt en cykelfestival, hvor Miljøpunkt Amager fremviste en bred vifte af nye, spændende, innovative og funktionelle cykler. Formålet med cykelfestivalen var at åbne for inspiration og diskussion af rammerne for og mulighederne i cykelkulturen. Samtidig skulle cykelfestivalen være det første konkrete initiativ i indsatsen under Bicycle Innovation Lab. Omdrejningspunktet for cykelfestivalen, var en koncert som blev gennemført på 3 cykler. Karmakanonen og Østerbrokanonen, der fungerede som højtaleranlæg for Scenecyklen, hvorfra Kalles World Tour underholdte med anderledes og inddragende trommespil. Publikum havde her mulighed for at se, hvordan cyklen kan bruges på nye og anderledes måder. Udover koncerten var der blevet kørt en række andre fantasifulde cykler på banen. Den pedaldrevne smoothie-maskine Bio Bike, var en både visuel og gastronomisk attraktion. Der var stor efterspørgsel på cyklens produkter, som bestod af cykelblendede økologiske frugtsmoothies. Eventcyklen Mobillen foldede sine solcellevinger ud og viste en lille del af sin store kapacitet. Mobillen er et såkaldt borgerinddrage lsesinstrument, som er udviklet af Miljøpunkt Bispebjerg. Mobillen viste sig at være en både visuel og audiel attraktion, som gjorde det muligt at fremvise videoer med nogle af Miljøpunkt Amagers tidligere cykelaktiviteter. Cykeltjenesten fremviste en række konkrete muligheder for at omlægge transporten fra bil til cykel. Det var en meget informerende og aktiverende udstilling Cykeltjenesten havde stillet op, og de formåede at komme rigtig god dialog med publikum. Den Mobile Cykelsmed (BikeMan) tilbød gratis cykelservice til de forbipassende og kom med gode råd til, hvordan man holder cyklen vedlige. Alle cykelhandlere og -smede på Amager var inviteret til arrangementet med personlig invitation, udleveret ved personligt fremmøde i de enkelte cykelforretninger. Det har desværre ikke været muligt, at få overblik over hvor mange cykelhandlere og -smede, der endeligt deltog i cykelfestivalen. 2.3 Studietur til Malmø En gruppe trafikinteresserede deltog torsdag den 16. september i en studietur til Malmø, med fokus på erfaringerne med at flytte borgerne fra bil til cykel. Studieturen havde god faglig tyngde og var fokuseret på de konkrete tiltag Malmø Kommune har gennemført de sidste ti år. Malmø Kommune fører borgerrettede kampagner for at få borgerne til at droppe bilen og tage cyklen. Der er i den sammenhæng ingen berøringsangst i forhold til at forholde sig kritisk til brug af bilen og positivt om brug af cykel (Kampagnen: Inga löjligare bilresor = Ingen latterlige bilrejser). Malmø har de sidste ti år oplevet en årlig stigning i cykeltrafikken på 1-2% og andelen af forældre der kører deres børn i skole i bil er faldet med 30%. 6

10 3. El-delebiler på Amager I løbet af projektperioden er der arbejdet aktivt på at få el-delebiler til Amager. Oprindeligt havde vi skitseret et forsøgsprojekt i samarbejde med tre andre miljøpunkter (Vesterbro, Indre By og Østerbro) og Center for Trafik i Københavns Kommune.Projektet var tænkt som en større toårig forsøgsordning med udlån el-delebiler, hvor der bl.a. skulle opstilles 10 el-delebiler på Amager. På grund af vanskeligheder med at få afklaret medfinansieringen fra Københavns Kommune, blev der i sidste ende søgt midler hos Center for Grøn Transport til et forprojekt. Et forprojekt som skulle klarlægge grundlaget for at gennemfører den egentlige forsøgsordning. I december fik vi et delvist positivt tilsagn på ansøgningen, som betyder at forprojektet skal udarbejdes i samarbejde med Det Økologiske Råd og Delebilfonden. Det Økologiske Råd og Delebilfonden har søgt midler til en to-årig forsøgsordning med udlån af el-delebiler via foreningen Københavns Delebiler. Miljøpunkt Amagers opgave bliver bl.a. at afholde gratis prøvekørsler for interesserede på Amager. Fremadrettet vil vi fortsætte arbejdet med at realisere midler til forsøgsordninger med el-biler på Amager. I skrivende stund arbejder vi på to projekter, hvor det forhåbenligt lader sig gøre at finde pulje- og fondsmidler til mindst et af de to projekter. Det ene projekter retter sig mod afgrænsede beboergrupper på Amager (f.eks. boligforeninger), mens det andet er rettet mod grupper af virksomheder. Der vil blive søgt midler hos bl.a. Energistyrelsen og Center for Grøn Transport. Efterskrift Med midlerne fra lokaludvalgene har det været muligt at planlægge, gennemføre og udvikle en række forskellige aktiviteter og tiltag til fremme af mere miljøvenlig trafik på Amager. Nogle af aktiviteterne har været enkeltstående indslag, mens andre tiltag rækker frem i tiden. Vi har fra Miljøpunkt Amagers side brugt mange kræfter og meget tid på indsatsen i det forgangne år og oplever stor interesse for vores arbejde i brede kredse - både hos virksomheder, borgere og myndigheder. I relation til den fremtidige sammenlægning af Miljøpunkt Amager med lokaludvalgene, vil vi derfor kraftigt anbefale, at lokaludvalgene drager nytte af og viderefører indsatsen for miljøvenlig trafik på Amager. Virksomhederne på Amager er interesserede i at samarbejde, elbilerne er klar til at køre på gaden og borgerne vil have bedre og mere miljøvenlig trafik. 7

Det lokale miljøarbejde i 2014

Det lokale miljøarbejde i 2014 Det lokale miljøarbejde i 2014 Miljøpunkt Amager er i gang med at udarbejde årsplan for 2014. I den sammenhæng skal Miljø & Plan foretage en foreløbig prioritering af indsatserne, inden der fremlægges

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE SMART MOBILITET. Ændring af transportadfærd et billigt og miljøvenligt bidrag til at sikre mobilitet i Aarhus 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Grøn mobilitet i Transportnetværk Amager

Grøn mobilitet i Transportnetværk Amager Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 2 VIRKSOMHEDER Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning (TMF): 2000 medarbejdere i 12 centre fordelt på 68 adresser i København Rambøll: 1600 medarbejdere

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse 1 Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse Kl. 09.00-12. 00 "Drop-In" Opsøgende erhvervsdialog med Bygge- og anlægsbranchen: Københavns Erhvervscenter's team for for Bygge- og anlægbranchen

Læs mere

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data.

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber Formålet med at udarbejde et CO 2 -regnskab for cykeltrafikken er at dokumentere den CO 2 - besparelse, som følger af indsatserne til fremme af cykeltrafik.

Læs mere

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Hvorfor lave en pendlerplan? Transport med privatbil til og fra arbejde foregår som regel på tidspunkter, hvor alle andre også skal enten til eller fra arbejde. Trafi

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Dialogbaseret borgerkommunikation

Dialogbaseret borgerkommunikation Dialogbaseret borgerkommunikation SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri Frederikshavn Kommune Landsbymodellen 1:1 SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri vil via samarbejde, viden

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Den Gode Cykelstation

Den Gode Cykelstation Knud Trubbach, DSB Niels Hoé-Svendsen, DSB S-tog Kristoffer Kejser, DSB Indledning Hvordan kan man indrette en station, så cyklister for alvor føler sig velkomne? Hvordan kan man sikre, at cykelparkeringen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Miljøpunkt Amagers beretning for 2012

Miljøpunkt Amagers beretning for 2012 Miljøpunkt Amagers beretning for 2012 Indledning Miljøpunkt Amager i 2012 Er målene nået? Affaldssortering Undervisning på amager fælled skole Hørgården Nærgenbrugsstation Aktivitetsdag i Sundholmskvarteret

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt LUFTFOTO FRA SYD Med projektet for udvidelse af Dybbølsbro foreslås at spænde en ade ud mellem de to eksisterende broer, og derved

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT

OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT REGION SJÆLLAND OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL OPGAVEBESKRIVELSE 1 Baggrund

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat.

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat. NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget 01-10-2012 Sagsnr. Delebiler: Muligheder og potentialer I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af Handlingsplan for Grøn Mobilitet d. 10. september 2012

Læs mere

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Baggrund og formål: El, varme og transport er skyld i det største CO2-udslip i Danmark og flere og flere kommuner

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Flere 50+ i arbejde i Silkeborg kommune Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER MOBILITET I DANSKE KOMMUNER Inspiration og resultater fra Danmarks største mobilitetsprojekt Formel M FORORD Med denne folder bevæger du dig ind i et univers, der handler om at planlægge og udvikle en

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Idékatalog for cykeltrafik 2011

Idékatalog for cykeltrafik 2011 Idékatalog for cykeltrafik 2011 Af mobilitetschef Marianne Weinreich, VEKSØ A/S (maw@vekso.com) & projektleder Malene Kofod Nielsen, COWI A/S (mkni@cowi.dk) De seneste 10 år er der gennemført adskillige

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt MILJØstyrelsen 15. september 1997 Klima- og Transportkontoret Brk/Soo/17 Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt Med det formål at styrke sammenhængen i miljøindsatsen på statsligt og kommunalt niveau har Miljøstyrelsen

Læs mere

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur I kan blive aktive medspillere og være med til at sætte dagsordenen for fremtidens idrætshaller. Søg om at blive Fyrtårn eller

Læs mere

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Cykling på Frederiksberg v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Frederiksberg - fakta 93.000 indbyggere 8. største kommune Danmarks tættest

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Netværksklubber for langtidsledige Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/nanna Bruhn Lilhav Søvej 1 8600 Silkeborg E-post: nbl@silkeborg.dk Tlf.

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Fremme af Cykeltrafik

Fremme af Cykeltrafik Madsen et al, 2011, Fremme af Cykeltrafik 1 Fremme af Cykeltrafik Post doc. Jens Chr. O. Madsen, Aalborg Universitet, overgaard@plan.aau.dk Lektor Victor Andrade, Aalborg Universitet, vsil@create.aau.dk

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

FORELØBIGT PROGRAM 8. - 9. MAJ HOTEL SCANDIC ROSKILDE CYKELKONFERENCE 2012

FORELØBIGT PROGRAM 8. - 9. MAJ HOTEL SCANDIC ROSKILDE CYKELKONFERENCE 2012 FORELØBIGT PROGRAM 8. - 9. MAJ HOTEL SCANDIC ROSKILDE CYKELKONFERENCE 2012 DEN NATIONALE CYKELKONFERENCE 2012 - CYKLEN ET AKTIV FOR DANMARK KOM OG BLIV INSPIRERET NÅR VEJDIREKTORATET I SAMARBEJDE MED ROSKILDE

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark Odense og Fredericia 2 sykkelsuksesser i Danmark Andelen af cykelture i danske kommuner er 10 30 % Fredericia Cykelby 2010-2013 Cykelstier At skabe sammenhæng og sikkerhed i cykelstinettet. 7 km cykelsti

Læs mere

Evaluering Udviklingspuljen

Evaluering Udviklingspuljen Evaluering Udviklingspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge andelen af rejser, hvor cykel og kollektiv trafik kombineres?

Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge andelen af rejser, hvor cykel og kollektiv trafik kombineres? Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge andelen af rejser, hvor cykel og kollektiv trafik kombineres? Deltagere i gruppearbejde: Jens Loft Rasmussen, Cyklistforbundet; Elisabeth Frederiksen,

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere 10 virksomheder har bidraget til udvikling af et effektivt redskab til fastholdelse af udenlandske medarbejdere. I samarbejde med More than Relocation - Relocation Scandinavia har de etableret Cultural

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Af Lone Marie Holm Jensen, Betina Kjerulf og Camilla Stegsted Rasmussen Afgangsstuderende i Trafikplanlægning ved Aalborg Universitet

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

Nye veje til grønne løsninger. Green Cities efterårskonference, d. 30. oktober 2012 København

Nye veje til grønne løsninger. Green Cities efterårskonference, d. 30. oktober 2012 København Nye veje til grønne løsninger Green Cities efterårskonference, d. 30. oktober 2012 København Velkommen til Green Cities efterårskonference 2012 I år handler efterårskonferencen om at finde nye og bedre

Læs mere

Husk cykelhjelm! Der kommer en lastbil! Se dig for! METER CYKELUDSTYRET SVERIGE. Pas på dig selv og husk cykellygten! DRENGENAVN Flot klaret!

Husk cykelhjelm! Der kommer en lastbil! Se dig for! METER CYKELUDSTYRET SVERIGE. Pas på dig selv og husk cykellygten! DRENGENAVN Flot klaret! Cykelinspiration Vi brænder for cyklisme, og det er der allerede en lang række kommuner, der har nydt godt af. Hvis der er noget her, der inspirerer dig, må du endelig ikke tøve med at kontakte os. Vi

Læs mere

NOTAT UDKAST. Arbejdsgruppe 1: Indre bydele. Fokusområder: Metro, parkering, miljøzoner, havnetunnel, bedre udnyttelse af vejene

NOTAT UDKAST. Arbejdsgruppe 1: Indre bydele. Fokusområder: Metro, parkering, miljøzoner, havnetunnel, bedre udnyttelse af vejene UDKAST NOTAT Arbejdsgruppe 1: Indre bydele Fokusområder: Metro, parkering, miljøzoner, havnetunnel, bedre udnyttelse af vejene Opgavebeskrivelse Arbejdsgruppen beskæftiger sig med tiltag til reduktion

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune FÆLLES LØSNINGER PÅ FÆLLES UDFORDRINGER I 2014 er København ( og Regionen) stedet, hvor hele Europa deler løsninger, løfter vidensniveauet

Læs mere

Odense - Danmarks Nationale Cykelby

Odense - Danmarks Nationale Cykelby Henrik Lumholdt Afdelingsleder Park- og Vejafdelingen Odense Kommune Odense - Danmarks Nationale Cykelby Indledning Regeringen fremlagde i december 1993 en samlet trafikpolitisk redegørelse - Trafik 2005.

Læs mere

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler v. Gitte Davidsen, Fredericia Kommune 1 Baggrund Fredericia Kommune deltager i eu-projektet

Læs mere

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet?

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Jakob Høj, Tetraplan A/S Tetraplan arbejder indenfor alle dele af transportsektoren, gods- og persontransport, kollektiv og individuel

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

INDHOLD. Læsevejledning Børn og madspild Klimaet og borgerne Formidling af bæredygtig livsstil Budget 2015 Kalender 2015 Bilag: Strategiplan 2015-2018

INDHOLD. Læsevejledning Børn og madspild Klimaet og borgerne Formidling af bæredygtig livsstil Budget 2015 Kalender 2015 Bilag: Strategiplan 2015-2018 Årsplan 2015 INDHOLD Læsevejledning Børn og madspild Klimaet og borgerne Formidling af bæredygtig livsstil Budget 2015 Kalender 2015 Bilag: Strategiplan 2015-2018 3 3 5 6 8 10 Årsplan 2015 Dette dokument

Læs mere

2100.NU ØSTERBRO I FORANDRING

2100.NU ØSTERBRO I FORANDRING 2100.NU ØSTERBRO I FORANDRING September 2011 Kort beskrivelse af udvalgte resultater Umiddelbart var visionen ambitiøs, opgaven svær, men Østerbros borgere og erhvervsliv var parate. Hele Østerbro har

Læs mere

Nyhedsbrev II omkring E-Mobilitet i Nordsøregionen

Nyhedsbrev II omkring E-Mobilitet i Nordsøregionen Nyhedsbrev II omkring E-Mobilitet i Nordsøregionen Kære samarbejdspartnere, Vi ønsker at vore samarbejdspartnere løbende skal holdes informeret om hvad vi laver i og omkring E-mobility. Dette er vores

Læs mere

Leadusere på Parkvejens Skole

Leadusere på Parkvejens Skole 1 Leadusere på Parkvejens Skole Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Målet leadusere på Parkvejens Skole... 2 Målet... 2 Gevinst for leaduserne og skolen... 2 Eleven... 2 Skolen... 2 Organisering... 2 Parkvejens

Læs mere