Projektet Bergmannhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektet Bergmannhus"

Transkript

1 Projektet Bergmannhus Thurø den 4.juni 2014

2 Indhold Hvem står bag projektet.. side 3 Baggrunden for projektets opstart. side 3 Projektsansvarlige side 3 Formålsbeskrivelse.. side 3 Fakta om huset.side 4 Renoveringsudgifter.side 5 Projektstyring.side 5 Finansiering side 5 Tidsramme side 6 Tidligere ansøgninger..side 6 Samarbejdspartnere side 7 Anbefalinger.side 7 Den daglige drift efter etablering. side 7 Rapportering side 7 Evaluering af projektet. side 7 Interessentanalyse side 8 Bilag

3 Hvem står bag projektet Foreningen Bergmannhus blev stiftet den 4.marts Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at fremme Thurø borgeres trivsel ved at bevare Bergmannhus. Foreningen drives af frivillige borgere i alle aldersgrupper, der er medlemmer af foreningen. Foreningen styres af en bestyrelse. Vedtægter er vedlagt (bilag 1). Baggrunden for projektets opstart I forbindelse med at folkebiblioteket på Thurø flytter fra Bergmannhus til Thurø Skole i august 2015, er der blandt borgere og lokale ildsjæle på Thurø opstået et ønske om at bevare og anvende huset til glæde og gavn for Thurøs borgere i fremtiden. Projektansvarlige Foreningen Bergmannhus bestyrelse. Kontaktoplysninger er vedlagt (bilag 2). Formålsbeskrivelse 1. Foreningen Bergmannhus blev stiftet den 4.marts Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at fremme Thurø borgeres trivsel ved at bevare Bergmannhus. Foreningen drives af frivillige borgere i alle aldersgrupper, der er medlemmer af foreningen. Foreningen styres af en bestyrelse. Thurøs ildsjæle tænker, at Bergmannhus skal dække lokalområdets behov for et hyggeligt samlingssted med mange sociale og kulturelle aktiviteter understøttet af lokale frivillige. 2. Bergmannhus er et excentrisk udseende gulkalket hus med kunstfærdigt udskåret grønt træværk, opført i Huset ligger centralt i Thurø by og præger byens miljø og stemning. På husets forside hænger en mindeplade, der bærer indskriften»karin Michaëlis. Æresborger paa Thurø ejede og beboede dette hus«. Den impulsive og menneskeligt rige forfatterinde havde et åbent asyl under anden verdenskrig for landflygtige åndsmennesker af forskellige kategorier i sit hus. Det er et hus med en særlig atmosfære og stemning. Husets historie er vedlagt(bilag 3). 3. Nu hvor huset ikke længere skal huse biblioteket, vil det være væsentligt at bevare det af følgende årsager: 3.1Huset har kulturhistorisk værdi ikke mindst for Thurø. Øens æresborger Karin Michaëlis boede her. 3

4 3.2Huset huser på førstesal lokalhistorisk arkiv og samling og fungerer som museum med bl.a. en Tom Kristensen Mindestue. Endvidere findes øens søfartsarkiv og en søfartsstue, der viser Thurøs maritime historie. 3.3 Huset har fredningsstatus: bevaringsværdi Huset er en bygning, der præger bybilledet og bidrager til Thurø bys miljø med sit karakteristiske udseende. 3.5Thurø bebos af 3595 borgere og har i dag intet forsamlingshus. Øen har brug for et sted, hvor borgere i alle aldre kan mødes under kulturelle og sociale former. 3.6Thurø mangler et sted, hvor unge mellem år kan mødes i et trygt miljø beliggende i deres nærområde; en klub med mulighed for sociale aktiviteter. 3.7Thurø kan bruge et sted, hvor turister, der besøger øen kan få viden om Thurø og dens historie i et hyggeligt og imødekommende cafemiljø. 3.8Huset kunne blive stedet, hvor ny tilflyttede borgere kunne bydes velkommen og få indsigt i de muligheder øen rummer. 4. Et samlingssted som Bergmannhus vil således henvende sig til en bred målgruppe. En bred målgruppe har mange fordele, idet mennesker kan mødes på tværs. Unge møder gamle, mænd møder kvinder, almindelige borgere møder erhvervsdrivende og foreningsfolk. Møder, der kan føre nye samarbejder og sociale netværk med sig. 5. Bergmannhus vil blive et samlingssted for mange forskellige typer aktiviteter og med denne diversitet er der dannet et frugtbart grundlag for både styrkelse og bevarelse af det gode lokale samfund. Fakta om huset: Bergmannhus, Bergmannsvej 70, Thurø, 5700 Svendborg Grundareal 5183 kvm Bebygget areal 246 kvm Udnyttet areal af tagetagen 104 kvm Samlet areal af bygningen 350 kvm 4

5 Renoveringsudgifter Det skønnes, at der skal anvendes ca mill. kroner til renovering og etablering. Dette beløb dækker renovering ud- såvel som indvendig samt anskaffelser. Der er vedlagt estimater vedr. renovering fra lokale håndværkere (bilag 5-8). Driftsbudget estimat er ca , kr. / år (bilag 4). For at illustrere den ud-og indvendige etablering er vedlagt tegninger (bilag 12). Projektstyring Projektstyringen varetages af en arbejdsgruppe, der består af bestyrelsesmedlemmer, der gruppevis varetager følgende opgaver: - koordinering, logbog, evaluering - aftaler med håndværkere - styring af frivillig arbejdskraft - budget Finansiering Finansiering af renovering, etablering, samt den løbende drift tænkes inddækket ved: Brug af frivillig arbejdskraft Oprettelse af folkeaktier Oprettelse af sponsorater fra lokale håndværkere og handlende på Thurø 5

6 Tilskud fra Svendborg Kommunes pulje. Der er d ansøgt om kr. ved Svendborg kommunes pulje til renovering og etablering af projektet. Ansøgning om midler via fonde. Der vil primært blive ansøgt om midler til projektet ved følgende fonde: Bygningsbevaringsfonden Lokale og Anlægsfonden Nordea Fonden Fynske Bank Fonden Realdania Sonning-Fonden Albani Fonden Tuborg Fonden og eventuelt andre Tidsramme Biblioteket flyttes fra Bergmannhus i sommeren Herefter kan projektet startes op med renovering af de ydre og indre rammer. Dette forventes færdigt december Julemanden bliver kaldt frem på altanen og tænder derefter øens juletræ (ovenfor). 6

7 Samarbejdspartnere Foreningen har pt.300 hustande som medlemmer og medlemskredsen øges. Foreningen samarbejder med lokal historisk forening. Elinor Harder, leder af FO ser en mulighed i at samarbede med foreningen (Bilag 12 ). Anbefalinger Anbefalinger fra Thurø Borgerforening, Thurø Sømandsforening og sognepræst Thomas Aallmann er vedlagt (bilag 9-11). Den daglige drift efter etablering Bergmannhus vil blive et multifunktionelt mødested, hvor der løbende vil være både kulturelle og sociale aktiviteter, og hvor borgere i alle aldersgrupper og både organiserede og uorganiserede forsamlinger og netværk vil mødes. Huset vil kunne lejes af øens borgere og foreninger til forskellige forenings-og private arrangementer. Allerede nu er der efterspørgsel på, om stedet kan anvendes af foreninger som f.eks. den lokale Bridgeklub, L hombre-klub, billardklub for unge, Frit Oplysningsforbund, og der er efterspørgsel efter mulighed for leje af lokaler til private arrangementer. Det er tanken, at der skal foregå arrangementer såsom fastelavn, julestue, temaaftener, auktioner og viseaftener. Endvidere er der tænkt på, at huset vil være et oplagt udgangspunkt for ture på øen med turistforeningen og lokale turguides. Bergmannhus vil således blive et samlingssted for mange forskellige typer aktiviteter, og med denne diversitet er der dannet et frugtbart grundlag for både styrkelse og bevarelse af det gode lokale samfund. Rapportering Ved projektopstart og undervejs i projektforløbet vil der blive ført ugentlig logbog over projektets faser, udvikling og budget. Evaluering af projektet Når Bergmannhus er etableret, vil vi efter 12 måneders brug gennemføre en brugerundersøgelse, hvor vi søger svar på, hvilken betydning stedet og dets faciliteter har for brugerne. Vi vil registrere antallet af brugere og besøgende. Begge dele vil indgå i en evalueringsrapport til de støttende fonde, der måtte ønske det. 7

8 Interessentanalyse Navn: Thurø Skole Fordele: Synergieffekt og øget aktivitet på øen. Ulemper: Utryghed i forhold til om Bergmannhus vil overlappe skolens arrangementer. Samlet vurdering: Skolen anvendes i dagtiden af skolens elever. I dagtiden vil Bergmannhus kunne have åbent for alle aldersgrupper. Specielt borgere i den tredje alder vil kunne have gavn af huset. Også turister vil kunne besøge huset og orienterer sig om øens seværdigheder. Dagplejemødre vil kunne bruge huset. Om efter middagen og i aftentimerne vil huset kunne rumme unge mellem 13 og 18 år, som ikke har nogen ungdomsklub på øen. Der vil være aktiviteter som vil være oplagte at lægge på skolen, og andre på Bergmannhus. Det ene udelukker ikke det andet. Skolen er positiv overfor samarbejde med foreningen. Møde d (se bilag 14) Navn: Skipperkroen Fordele: Bergmannhus vil ikke få et industrikøkken, men kun et tekøkken. Der vil derfor ikke kunne laves mad til selskaber i huset. Derimod vil der være et behov for at foreninger og private, der vil få brug fra catering af anretninger ved arrangementer i huset. Foreningen vil foreslå, at det aftales, at Thurø Skipperkro bliver hovedleverandør af catering til arrangementer i huset, og at der laves en fast menu over de anretninger, der kan bestilles til arrangementer i huset. 8

9 Ulemper: Udlejning af lokaler til borgerne og foreninger kan flytte nogle arrangementer fra kroen til Bergmannhus, og der vil komme fald i omsætningen. Samlet vurdering: De arrangementer, der bliver afholdt på Bergmannhus bliver ikke af den samme type, som dem, der afholdes på Skipperkroen. Ved at aftale at catering skal bestilles på Skipperkroen vil kroen opnå en øgning i omsætningen. Pia og John Jensen er positive overfor et samarbejde med foreningen. Møde den ( Bilag 15) Navn: Ø-Bryg Fordele: Synergi effekt i form af flere turister, da der vil være mere at opleve på øen. Ulemper: Nej Samlet vurdering: Er positiv overfor Bergmannhus og har også tilmeldt sig Foreningen som medlem. Navn: Thurø Bageri Fordele: Der vil komme flere potentielle kunder forbi, både i form af lokale men også turister. Ulemper: Har selv stillet et bord, foran bageriet, hvor man kan holde et hvil og spise bagerbrød. Samlet vurdering: Er positiv. Har lovet at producere specielle Bergmannhus-kager, som kan købes i huset, hvis projektet bliver til noget. 9

10 Navn: Thurø Hallen Der er for nuværende ingen forpagter i hallen og cafeteriet er lukket. Nogle af de foreninger, der på nuværende tidspunkt anvender hallen til deres møder, vil angivelig flytte deres mødeaktivitet til Bergmannhus. Vurdering: På langt sigt vil synergieffekten med flere kulturelle og sportslige aktiviteter kunne tiltrække flere unge familier til øen og dermed også øge antallet af potentielle aktive sportsaktører til øen. Navn: Thurøstuen Stuen er for nuværende lukket. Der er taget kontakt til stuens nye ejer, Søren Meyer, og der er aftalt et møde, når Stuen genopstår. Navn: Spar købmanden Fordele: Synergieffekt. Flere turister, når der er mere at opleve på øen. Det vil betyde flere kunder i butikken. Ulemper: Nej Samlet vurdering: Lene og Kim B. Christensen har fra starten været velvilligt indstillet overfor projektet. De har bl.a. givet lov til opslag på kassen i butikken. De er også medlem af foreningen. 10

11 Bilag 1 Vedtægter til foreningen til bevarelse af Bergmannhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Bergmannhus Foreningen, der har hjemsted på Thurø i Svendborg Kommune, er stiftet den 4.marts Formål Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at fremme Thurø borgeres trivsel ved at bevare Bergmannhus. Foreningen drives af frivillige borgere i alle aldersgrupper, der er medlemmer af foreningen. Foreningen styres af en bestyrelse. 3 Medlemmer Som medlem kan optages enhver, der anmoder om medlemskab, og som kan tilslutte sig foreningens formål. Ethvert medlem modtager ved indmeldelse en kopi af foreningens gældende vedtægter. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med mindst en måneds varsel. 4 Ordinær generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Alle medlemmer har stemme- og taleret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Vedr. foreningens opløsning henvises til 9. 11

12 Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Evt. indkomne forslag offentliggøres sammen med dagsorden senest en uge før generalforsamling. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Dirigenten, der ikke må være medlem af bestyrelsen, vælges af forsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåder. Dagsorden Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse 4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af formand i lige år 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år og 4 i ulige år) 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år 9. Valg af revisor jf. 8 (valg hvert år) 10. Valg af revisorsuppleant.(valg hvert år) 11. Eventuelt 5 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling. 6 Bestyrelsen Alle aktive medlemmer er valgbare til bestyrelsen Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen består af en formand, og 6 medlemmer, der alle vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, mens 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. 12

13 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og der skal føres referat over bestyrelsens forhandlinger. Bestyrelsen skal tilse, at referater og øvrige dokumenter, der vedrører foreningen, arkiveres på forsvarlig vis. Foreningen tegnes af formanden og i økonomiske anliggender af kassereren. 7 Regnskab og revision Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal senest den 15. februar afgive regnskab og dokumentation for det forudgående år og status pr. 31. december til revisor. Driftsregnskab og status, der forelægges generalforsamlingen til godkendelse, skal være forsynet med kasserens og intern revisors underskrift. Kasserer og revisor skal hvert år inden d. 1. marts gennemgå det samlede regnskab og påse, at lovgivningen er overholdt og at beholdningerne er til stede. 8 Kontingent 50,-kr pr. husstand pr. år 10 Foreningens opløsning Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst 3/4 af de stemmeberettigede stemmer for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. Ved opløsning tilfalder eventuel formue almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning. Således vedtaget på foreningens generalforsamling, Thurø, den 4.marts 2014 Anette Brogaard Lone Holm Jacobsen Dirigent Formand 13

14 Foreningen Bergmannhus bestyrelse Bilag 2 Formand Lone Holm Jacobsen Tlf. nr Mailadresse: Annette Nørskov Brogaard Tlf. nr Mailadresse: Jytte Oldrup Tlf. nr Mailadresse: Bent Treldal Tlf. nr Mailadresse: Inger Søsborg Tlf. nr Mailadresse: Annette Ishoy Tlf. nr Mailadresse: Kasserer Mogens Grønning Tlf.nr Mailadresse: 14

15 Bilag 3 Bergmannhus historie. Huset blev bygget i år 1912, til skibsmægler Rasmus Sofus Hansen. I år 1926 overtog hans enke ejendommen og beholdt det, indtil år 1933, hvor hun solgte det til Forfatterinden Karin Michaelis. Boligen brugte Karin Michaelis som sin egen beboelse, samtidig med, at hun også ejede Torelore på Birke Allè, på Thurø, hvor hun husede flygtninge fra nazi Tyskland. I Torelore havde hun også tit besøg af mange kendte personligheder, bl.a. forfattere og kunstmaler Niels Hansen. På grund af krigen måtte Karin Michaelis selv forlade Thurø i år 1934 og hun vendte tilbage i 1946, hvor hun flyttede ind i Bergmannhus igen. Imens hun var væk, blev der taget vare på hendes ejendom af øens befolkning. Hendes hjemkomst til øen, blev markeret af hele øens befolkning, ved at de modtog hende ved dæmningen og fulgte hende hele vejen hjem til Bergmannhus. Den 10. december 1946 blev Karin Michaelis udnævnt til æresborger på Thurø, hvor hun samtidig med modtog kong Chr. X`s frihedsmedalje. (Det fortæller lidt om, hvad det er for en personlighed, der har boet i huset). På huset er der også opsat en lille mindeplade, hvor der står: Karin Michaelis Æresborger paa Thurø ejede og beboede dette hus I 1948 sælger Karin Michaelis, Bergmannhus, til en bestyrer Karl Stender. Karl Stender drev et Rekonvalescenthjem. Han solgte ejendommen i 1951 til terapeut Jenny Nielsen. Jenny Nielsen drev hjemmet videre, hvor hun bl.a. husede syge, der skulle rekreeres, vegetarer og andre der havde behov for omsorg og pleje. Alle beboerne var fra det, man i den tid kaldte, det pænere folk. Til huset var der en stor køkkenhave, hvor beboerne selv var med til at dyrke grøntsager m.m. Ejendommen blev i Jenny Nielsens tid kaldt for Persillehjemmet, af den lokale befolkning, på grund af, at haven netop blev passet af beboerne. I 1956 blev Jenny Nielsen gift med pastor emeritus TD. Berthelin. Ejendommen blev da lyst som Jennys særeje. Jenny Berthelin, født Nielsen, sælger i 1978 Bergmannhus til Svendborg Kommune, som den dag i dag ejer ejendommen. I 1983 flytter Thurø lokalhistoriske Forening ind på 1.salen, hvor et værelse var blevet sat i stand til foreningen. Efterfølgende er hele 1.salen, blevet istandsat, både for kommunens regning, men også af lokalhistorisk forenings egne midler. Hele 1.salen er i dag i brug, og er et lille museum over livet på Thurø. Der er både arkiv, og også en kæmpe udstilling. Der er en mindestue for forfatter og æresborger Tom Kristensen. (som både er æresborger på Thurø og i Svendborg.) Der er en mindesamling for forfatter og æresborger Karin Michaelis. Der er en mindestue for stifteren af Thurø lokalhistoriske Forening, Franck Huusfeldt. Der er en mindesamling for tidligere kirke- og 15

16 grønlandsminister Jørgen Peder Hansen, født på Thurø. Der er en stor søfartsstue, som viser, hvor meget søen betød for thurinerne i gamle dage. Man må sige, at 1.salen er hele Thurøs kulturarv. Som Svendborg har en mindestue for forfatteren Johannes Jørgensen, har Thurø mindestue/mindesamling for forfatterne Karin Michaelis og Tom Kristensen Thurø lokalhistoriske Forening drives på frivillig basis. Foreningen bor gratis, men driver dagligdagen af egne midler, som skaffes via medlemsskaber. Derudover modtages der et årligt tilskud fra Svendborg Kommune (som alle andre arkiver også modtager). Thurø lokalhistoriske Forening har 519 medlemmer og der er 21 frivillige, som har deres gang på arkivet. Den aldersgruppe der beskæftiges på arkivet er fra 55 år til 90 år og der er et kæmpe engagement og stort sammenhold. Ejendommens navn Bergmannhus, stammer fra skipper og husmand Jonathan Petersen Bergmann, som spillede en væsentlig rolle, i forbindelse med øens frikøb i år Bergmannsvej blev opkaldt efter Jonathan Petersen Bergmann. Tidligere hed vejen, Krovejen. Smedejernsrækværket, som er foran huset, ud mod Bergmannsvej, er lavet af Smedemester Rasmus Peter Huusfeldt, som blev født på Thurø i år 1864 og døde i år 1946 på Thurø. Smedejernsrækværket er omkring 100 år gammelt, og blev for nogle år siden, renoveret af Thurø lokalhistoriske Forening. Den 16. april 2014 Inger Søsborg Formand Thurø lokalhistoriske Forening 16

17 Bilag 4 Egenkapital (estimat) Oprettelse af folkeaktier ,00 Oprettelse af sponsorater fra lokale håndværkere og handlende på Thurø ,00 Ansøgning om støtte fra Svendborg Kommunes pulje (afv.svar) ,00 Ansøgning om fonde : I alt ,00 Renovering af den ydre bygning Malerarbejde + maling ude og inde ,00 Murerarbejde ,00 Blikkenslagerarbejde ,50 Udskiftning af vinduer.færdigmalet i træ ,00 Udskiftning af udhængsspær i gavle samt kviste ,00 Efterisolering af skunk på 1.sal ,00 Efterisolering af loft ,00 I alt ,50 Renovering indendørs: Belysning og forslag til belysning samt hvidevarer ,00 Foldevæg ,00 Montering samt loftsforstærkning ved foldevæg ,00 Vinkeldisk 8.800,00 Træpaneler ,00 2 stk. dobbeltdøre ,00 Afskære lyskasser,samt nye dæklister 8.500,00 I alt Anskaffelser: Borde(4 x 700 mm a 1200,00) 4.800,00 Borde (6 x 1200mm a 1500,00) 9.000,00 Stole (50 x 400,00) ,00 Lamper 300 mm 20 stk. a kr. 500, ,00 Computere ,00 Billardbord 5.500,00 Bordfodbold 5.700,00 I alt ,00 Udendørs anlæg: Anlæg af underlæg for basket bane ,00 Basket net 7.700,00 Anlæg af petanque bane ,00 Anlæg af legehus med rutsjebane 7.000,00 Anlæg af terrasse ,00 Udendørs cafémøbler ,00 I alt 104,700,00 17

18 Driftøkonomi for Bergmannhus Bygningsdrift år 2013 Estimeret 2015 Opvarmning , ,00 EL forbrug , ,00 Vand og renovation 1.840, ,00 Reparation og vedligeholdelse m.m , ,00 I alt , ,00 Fremtidige driftindtægter(estimeret) Frivilligt arbejde (24 frivillige aktive) Medlemskontingenter(300 medlemmer a 50,00) ,00 Kommunalt tilskud ,00 Udlejning af lokaler til borgere, klubber og foreninger ,00 Lokale aktiviteter (julestue, fastelavn, legetøjsloppemarked etc.) 3.000,00 Lokale musikarrangementer (viseaften, oplæsning, foredrag m.m ,00 FO - midler (til ungdomsklub) ,00 Sponsorater fra håndværkere og handlende på øen ,00 Salg af kaffe mv. fra Café 2.000,00 Salg af folkeaktier a 200, ,00 I alt ,00 18

19 Bilag 5 Murermester Flemming Jørgensen ApS Rolf Krakes Vej 61, Thurø, 5700 Svendborg Telefon Mail Projekt Bergmannhus CVR. nr Bergmannsvej 70, Thurø 5700 Svendborg Svendborg, den 26. maj 2014 OVERSLAG på nedenstående Opstilling af stillads på hele bygningen + leje i ca. 1,5 måned Reparation af gavle + reparation af terrassekviste Delvis slibning af facaden samt maling af hele bygningen Arbejdsløn og materialer i alt ,00 Reparation af trappeindgang + trappe Udførsel af hulmursisolering Arbejdsløn og materialer i alt ,00 Montering af udvendig isolering på kvistfunke + puds Ommuring af 2 stk. skorstenspiber + reparation af gavlskorsten Arbejdsløn og materialer i alt ,00 Kælderrummet: Afhugning af løs puds Pålimning af isopore isolationsblokke + puds og maling Arbejdsløn og materialer i alt , ,00 + moms 25% , ,00 Overslaget indeholder kun ovenstående. Med venlig hilsen Murermester Flemming Jørgensen ApS 19

20 Bilag 6 Overslag fra Blikkenslager v/ Daniel Nielsen BLIKKENSLAGER v/ Daniel Nielsen TILBUD Vedr. Bergmannsvej 70, Thurø Murermester Flemming Jørgensen ApS Rolf Krakes Vej 61 Thurø 5700 Svendborg Dato BESKRIVELSE Pris eksl. moms Pris inkl. moms Levering og montering af , ,00 stk. klipfisk ventilationshætte Udskiftning af fuge på verandaer ud mod Bergmannsvej 2.150, ,50 Udskiftning af nedløbsrør på verandaer ud mod Bergmannsvej Rep. af ødelagte skiffersten (30 stk.) - der skal tages højde for, at der kan være flere Udskiftning af 10m 10" tagrende samt nedløbsrør på hovedbygning ud mod bageren. Rendjern bibeholdes og males , , , , , ,00 Pris i alt , ,50 OBS! Murer- og tømrerarbejde er ikke medregnet i ovenstående tilbud. Overslag fra Blikkenslager v/ Daniel Nielsen 20

21 Bilag 7 Overslag vedr. indre etablering v / Thurø Tømrer & Snedker aps Projekt Bergmannhus Bergmannsvej 70 Thurø 5700 Svendborg Thurø Tømrer & Snedker aps Mortensstræde 2 Thurø 5700 Svendborg Tlf Cvr BESKRIVELSE BELØB Foldevæg 3,5 meter * 2,7 meter kr ,00 Montering samt loftforstærkning ved foldevæg kr ,00 2*4 meter vinkeldisk kr 8.800,00 8,5 meter træpanel med bænk, samt hylde til billeder i cafe samt 11 meter i aktivitetsrum kr ,00 2 stk dobbel franske døre ud til cafe fra aktivitetsrum kr ,00 Afskære lyskasser, samt nye dæklister kr 8.500,00 Moms 25 % kr ,00 21

22 I ALT kr ,00 Bilag 8 Ydre renovering og istandsættelse. Projekt Bergmannhus DATO: 25. maj 2014 Bergmannsvej 70 Thurø 5700 Svendborg OVERSLAG Thurø Tømrer & Snedker aps Mortensstræde 2 Thurø 5700 Svendborg Tlf Cvr BESKRIVELSE BELØB Udskiftning af vinduer jfr. Projekt. Færdigmalet i træ som eks. kr ,00 Udskiftning af udhængsspær igavle samt kviste kr ,00 Efterisolering af skunk på 1 sal kr ,00 Efterisolering af loft kr ,00 Isolering af skråvæge er pt 150 mm og yderligt er ikke muligt, uden påforing af spær Moms 25 % kr ,75 I ALT kr ,75 22

23 KOPI Bilag 9 6. maj 2014 Anbefaling af projektet Bergmannhus. Bestyrelsen i Thurø Borgerforening ser Bergmannhus projektet, som en mulighed for Thurøs borgere, for at få det samlingssted, som vi har manglet. Bergmannhus projektet vil føre til at et kulturel og historisk mindesmærke bevares. Det er vor opfattelse, at der er tale om et projekt, der, hvis det gennemføres, vil skabe muligheder for borgerne på Thurø, som de ikke har i dag. Derfor kan vi meget anbefale projektet og håber, at der ydes støtte til projektets gennemførelse. Thurø Borgerforening har ikke resurser til at yde økonomisk eller arbejdsmæssig til projektet. Med venlig hilsen Thurø Borgerforening Axel Axelsen formand 23

24 Bilag 10 KOPI Thurø Sømandsforening Thurø den 14. maj Til hvem det måtte vedkomme. I min egenskab af formand for Thurø Sømandsforening, der har 490 lokale medlemmer, ser jeg Bergmannhus projektet, som en rigtig god mulighed for at få et samlingssted til gavn for Thurøs borgere og lokale foreninger. Det bør nævnes, at Thurø i mange år har manglet et forsamlingshus. Bergmannhus er et kulturelt og historisk hus, som bør bevares. Derfor kan Thurø Sømandsforening meget anbefale projektet og håber, at der ydes støtte til dets gennemførelse. Med venlig hilsen Henning Møllebæk Halfdansvej 36, Thurø Tlf

25 Bilag 11 KOPI Thurø præstegård d.5.juni 2014 Til rette vedkommende l rette vedkommende Vedr. Bergmannhus I forbindelse med ombygning og renovering af Thurø skole er et af Thurøs få folkelige samlingssteder komme i fare. Bergmannhus har sammen med Thurøhallen og Trefoldighedskirken været en af rammerne for det, der gør et folk: ånd (kirke), sjæl (bibliotek/skole) og legeme (idrætshallen). Når biblioteket flytter til skolen, er øens beboere klar over, at Bergmannhus dermed træder ud af denne treklang. Huset har dog en arv at løfte, som kommer til udtryk ad to spor: Lokalhistorisk arkiv/søfartsarkiv samt den forpligtelse, der følger med, at huset har rummet både forfatterinden og æresborgeren Karin Michaëlis samt forfatter og anmelder Tom Kristensen. I virkeligheden er forvaltningen af sådanne identitetsmarkører de mest forpligtende for et folkefælleskab, om end de sjældent er de mest lukrative. Det frivillige initiativ til oprettelsen af Foreningen Bergmannhus hilses derfor velkomment, og der kan ikke herske tvivl om, at viljen bag kan være med til at holde liv i de rammer, som afdøde slægter har rakt os i tiltro til vores samvittighed. Det kan som sidebemærkning ikke overvurderes, hvor stort et arbejde, det lokalhistoriske arkiv har lagt i, at opbygge et helt enestående historisk dokumentationsregister fastholdt i den særlige thurinske træk, som Bergmannhus stilistisk udtrykker. At flytte det arkiv ville kvæle ånden og betyde den frivillige forenings og mindestuernes endeligt. Idéen med et aktivt og åbent sted for folket på Thurø, drevet af ildsjæle, støttet af kommunen og lokale næringsdrivendes kræfter ville give Bergmannhus en chance for at holde en generation mere, indtil andre forvaltere træder til. Med venlig hilsen Sognepræst Thomas Østergaard Aallmann, Thurø 25

26 Dette er en kopi, den originale anbefalingen fra Thomas Aallmann ligger i Foreningen Bergmannhus Bilag 12 Svendborg d. 8. juni 2014 Til Lone Holm Jacobsen, formand for Foreningen Bergmannshus Thurø. I de sidste år har jeg som leder af FO Frit Oplysningsforbund været meget aktiv på Thurø, hvor vi har arbejdet med Tom Kristensengruppen. Tom Kristensens Mindestue er placeret i Thurø Lokalhistoriske arkiv og gruppen har haft et tæt samarbejdet med arkivet vedr. indsamling af nyt materiale om Tom Kristensen. Gruppen har via bl.a. støtte fra Svendborg Kommune kunne indkøbe bøger m.m. til mindestuen. Ligeledes har vi i samarbejdet med Karin Michäelis Selskabet og repræsentanter fra Johannes Jørgensens Selskabet haft et stort projekt med foredrag, studiekredse og udstillingerne på Svendborg Bibliotek og Thurø Bibliotek, samt bogudgivelse om Svendborgs litterære æresborgere. Dette projekt var støttet af bl.a. Svendborg Sparekasse. Forfatter og æresborger Karin Michaëlis har jo ejet og boet i Bergmannshus, og der findes en stor samling af hendes bøger og effekter i arkivet der. Via disse projekter har jeg haft megen tæt kontakt til folk på Thurø og herigennem blevet opfordret til at arrangere studiegrupper omkring vores æresborgere og andre studiegrupper og foredrag i f.eks. litteratur og aktuelle emner. Ligeledes er der et stort behov for undervisning i EDB og brug af IPad IPhone m.m. FO Frit Oplysningsforbund der er upolitisk - vil meget gerne samarbejde med Foreningen Bergmannshus om aktiviteter i et kommende beboerhus/samlingssted. Vi kunne udnytte husets faciliteter i formiddags og dagtimerne og tilbuddene kan planlægges i bl.a. i samarbejde med foreningen og tilgodese de behov beboerne på Thurø har. Vi vil meget gerne aftale et møde med jer, så vi kan tale om hvilke muligheder der kan være med de planer I arbejder med for Bergmannshus som samlingssted for øens borgere. Med venlig hilsen Elinor Harder, skoleleder FO Frit Oplysningsforbund Græskæmnervej Svendborg Tlf mail: 26

Projektet Bergmannhus

Projektet Bergmannhus Projektet Bergmannhus Thurø den 4.juni 2014 Indhold Hvem står bag projektet.. side 3 Baggrunden for projektets opstart. side 3 Projektsansvarlige side 3 Formålsbeskrivelse.. side 3 Fakta om huset.side

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 1. Præsentation De tilstedeværende præsenterede sig selv. 2. Valg af dirigent og referent Som dirigent valgtes

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005.

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Vedtægter for RAA billardklub pr. 23. april 2013. 1 Navn og hjemsted. Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Foreningen er tilsluttet Den Danske

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Navn og hjemsted Foreningen KUUL.dk der har hjemsted i ÅRHUS kommune, er stiftet den

Navn og hjemsted Foreningen KUUL.dk der har hjemsted i ÅRHUS kommune, er stiftet den Århus, d. 5.11.2007 Vedtægter for KUUL.dk 1 Navn og hjemsted Foreningen KUUL.dk der har hjemsted i ÅRHUS kommune, er stiftet den 10.1.2007. 2 Formål Foreningens formål er at dyrke ULTRALØB og med udgangspunkt

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

Kerteminde Jollehavn

Kerteminde Jollehavn Kerteminde Jollehavn 1 Navn og hjemsted Vedtægter Foreningens navn er Kerteminde Jollehavn og har hjemsted Jollehavnen 1, 5300 Kerteminde 2 Formål Foreningens formål er at drive og udvikle en jollehavn

Læs mere

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/ Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/12 2000. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Hals Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aalborg kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Februar, 2017 BTK Holme Olstrup Toksværd Bygade 43 4684 Holmegaard info@btkho.dk btkho.dk 1 Navn Foreningen BTK Holme Olstrup, der har hjemsted i Næstved

Læs mere

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen.

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen. Skovshoved Triathlon Klub vedtægter: 1 - Navn og hjemsted Foreningen Skovshoved Triathlon Klub har hjemsted i Gentofte kommune og er stiftet den 17. oktober 2004. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlonforbund

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Floorballforeningen Crazyball, der har hjemsted i Haderslev kommune, er stiftet den 1. august 2011.

Floorballforeningen Crazyball, der har hjemsted i Haderslev kommune, er stiftet den 1. august 2011. Vedtægter Skrevet af Søren Lyder Nielsen 21 september 2011 1. Navn og hjemsted Floorballforeningen Crazyball, der har hjemsted i Haderslev kommune, er stiftet den 1. august 2011. Foreningen Crazyball er

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001.

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Vedtægter for Herning Løbeklub 1 Navn og Hjemsted Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Foreningen er medlem af Dansk Atletik Forbund (DAF), og

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Ballerup Skytteforening

Vedtægter for Ballerup Skytteforening Vedtægter for Ballerup Skytteforening 1 Navn og hjemsted Ballerup Skytteforening er stiftet den 24. maj 1948 og har hjemsted i Ballerup Kommune. Foreningen er tilsluttet Københavns Skytteforbund og herigennem

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig Vedtægter for Rideklubben Tyrsig 1 Navn og hjemsted Foreningen Rideklubben Tyrsig er stiftet i 2017 og har hjemsted i Hjørring kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Rideforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål 1 Navn og hjemsted Foreningen Ulsted Klatreklub er stiftet den 30/9-2011 og har hjemsted på houvej 198, 9370, Hals, Aalborg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Køge Tri Team 2000

Vedtægter for Køge Tri Team 2000 Vedtægter for Køge Tri Team 2000 1 Navn og hjemsted Foreningen Køge Tri Team 2000, der har hjemsted i Køge Kommune, er stiftet pr. 2. januar 2001. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER NYHAVNSGRUPPEN FREDERIKSSTADEN KONGENS NYTORV - NYHAVN

VEDTÆGTER NYHAVNSGRUPPEN FREDERIKSSTADEN KONGENS NYTORV - NYHAVN Vedtaget 18. marts 2015 VEDTÆGTER NYHAVNSGRUPPEN FREDERIKSSTADEN KONGENS NYTORV - NYHAVN 1 Navn og hjemsted Foreningens navn: NYHAVNSGRUPPEN Område: FREDERIKSSTADEN KONGENS NYTORV NYHAVN Hjemsted: København

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Rød skrift er den foreslået nye tekst og sort skrift er den oprindelige tekst. Ud for hver sorte sætning er der en kommentar, der

Læs mere

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus 1: Foreningens navn: Foreningens navn er FSK Foreningen for Sebber Kulturhus. Kultur er her defineret som aktiviteter, formidling, møder og kreativitet.

Læs mere

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kulturforvaltningen. 2.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Thorsminde Coastal Roklub Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Dato. Tirsdag d. 21. juni kl. 19.30 på Naturskolen i Thorsminde. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af ny formand 3) Valg af

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls KIF Bowls Vedtægter for KIF Bowls 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er KIF Bowls. Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding. 2 Foreningens formål: Dens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Nivå Kajakklub

Vedtægter for Nivå Kajakklub Vedtægter for Nivå Kajakklub Nuværende 1 Navn og hjemsted. Nivå Kajakklub, der har hjemsted i Karlebo Kommune, er stiftet d. 27. Maj 2002. 2 Formål. Foreningens formål er at dyrke kajakroning, og med udgangspunkt

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Foreningsvedtægter for Svebølle Motocross klub SMCK

Foreningsvedtægter for Svebølle Motocross klub SMCK 1 Navn og hjemsted Foreningen SVEBØLLE MOTOCROSS KLUB, SMCK er stiftet d. 29-06-1984 Foreningens hejmsted er Svebølle Motocrossbane, Frederiksholm 2, 4470 Svebølle som har hjemsted i Kalundborg kommune.

Læs mere

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster,

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, 19.12.2016 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sammen om Lolland-Falster. Foreningens hjemsted er Lolland og Guldborgsund Kommuner. 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Begrundelse for ønsket om vedtægtsændringer. Af hensyn til mulighederne for at kunne søge om tilskud til kurser og lig. skal vedtægterne være i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for bådelaget omkring havbåden Jammerbugt af Slettestrand

Vedtægter for bådelaget omkring havbåden Jammerbugt af Slettestrand Vedtægter for bådelaget omkring havbåden Jammerbugt af Slettestrand 1 Navn og hjemsted 1. Bådelaget Jammerbugt. 2. Bådelaget Jammerbugt har hjemsted i Slettestrand under organisationen Han Herred Havbåde.

Læs mere

Vedtægter for Godkendt på generalforsamlingen den 28. september 2011

Vedtægter for Godkendt på generalforsamlingen den 28. september 2011 Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Foreningen Tarp Bold Klub er stiftet den 12. juni 1936 og har hjemsted i Esbjerg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Boldspil-Union (DBU), Jysk Boldspil-Union (JBU)

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen.

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen. Vedtægter for Vestlollands Bridge Klub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Vestlollands Bridge Klub og klubben er hjemmehørende i Lolland kommune. Klubben er stiftet den 15 maj 1963 2. Formål. Klubbens

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølle-forening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015 Dragør Bådelaug Vedtægt 2015 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Dragør Bådelaug. 2. Dragør Bådelaug er stiftet den 18. jan. 1977. 3. Bådelaugets stander er hvid med blå kant og med Dragør Lodstårn

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere