Projektet Bergmannhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektet Bergmannhus"

Transkript

1 Projektet Bergmannhus Thurø den 4.juni 2014

2 Indhold Hvem står bag projektet.. side 3 Baggrunden for projektets opstart. side 3 Projektsansvarlige side 3 Formålsbeskrivelse.. side 3 Fakta om huset.side 4 Renoveringsudgifter.side 5 Projektstyring.side 5 Finansiering side 5 Tidsramme side 6 Tidligere ansøgninger..side 6 Samarbejdspartnere side 7 Anbefalinger.side 7 Den daglige drift efter etablering. side 7 Rapportering side 7 Evaluering af projektet. side 7 Interessentanalyse side 8 Bilag

3 Hvem står bag projektet Foreningen Bergmannhus blev stiftet den 4.marts Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at fremme Thurø borgeres trivsel ved at bevare Bergmannhus. Foreningen drives af frivillige borgere i alle aldersgrupper, der er medlemmer af foreningen. Foreningen styres af en bestyrelse. Vedtægter er vedlagt (bilag 1). Baggrunden for projektets opstart I forbindelse med at folkebiblioteket på Thurø flytter fra Bergmannhus til Thurø Skole i august 2015, er der blandt borgere og lokale ildsjæle på Thurø opstået et ønske om at bevare og anvende huset til glæde og gavn for Thurøs borgere i fremtiden. Projektansvarlige Foreningen Bergmannhus bestyrelse. Kontaktoplysninger er vedlagt (bilag 2). Formålsbeskrivelse 1. Foreningen Bergmannhus blev stiftet den 4.marts Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at fremme Thurø borgeres trivsel ved at bevare Bergmannhus. Foreningen drives af frivillige borgere i alle aldersgrupper, der er medlemmer af foreningen. Foreningen styres af en bestyrelse. Thurøs ildsjæle tænker, at Bergmannhus skal dække lokalområdets behov for et hyggeligt samlingssted med mange sociale og kulturelle aktiviteter understøttet af lokale frivillige. 2. Bergmannhus er et excentrisk udseende gulkalket hus med kunstfærdigt udskåret grønt træværk, opført i Huset ligger centralt i Thurø by og præger byens miljø og stemning. På husets forside hænger en mindeplade, der bærer indskriften»karin Michaëlis. Æresborger paa Thurø ejede og beboede dette hus«. Den impulsive og menneskeligt rige forfatterinde havde et åbent asyl under anden verdenskrig for landflygtige åndsmennesker af forskellige kategorier i sit hus. Det er et hus med en særlig atmosfære og stemning. Husets historie er vedlagt(bilag 3). 3. Nu hvor huset ikke længere skal huse biblioteket, vil det være væsentligt at bevare det af følgende årsager: 3.1Huset har kulturhistorisk værdi ikke mindst for Thurø. Øens æresborger Karin Michaëlis boede her. 3

4 3.2Huset huser på førstesal lokalhistorisk arkiv og samling og fungerer som museum med bl.a. en Tom Kristensen Mindestue. Endvidere findes øens søfartsarkiv og en søfartsstue, der viser Thurøs maritime historie. 3.3 Huset har fredningsstatus: bevaringsværdi Huset er en bygning, der præger bybilledet og bidrager til Thurø bys miljø med sit karakteristiske udseende. 3.5Thurø bebos af 3595 borgere og har i dag intet forsamlingshus. Øen har brug for et sted, hvor borgere i alle aldre kan mødes under kulturelle og sociale former. 3.6Thurø mangler et sted, hvor unge mellem år kan mødes i et trygt miljø beliggende i deres nærområde; en klub med mulighed for sociale aktiviteter. 3.7Thurø kan bruge et sted, hvor turister, der besøger øen kan få viden om Thurø og dens historie i et hyggeligt og imødekommende cafemiljø. 3.8Huset kunne blive stedet, hvor ny tilflyttede borgere kunne bydes velkommen og få indsigt i de muligheder øen rummer. 4. Et samlingssted som Bergmannhus vil således henvende sig til en bred målgruppe. En bred målgruppe har mange fordele, idet mennesker kan mødes på tværs. Unge møder gamle, mænd møder kvinder, almindelige borgere møder erhvervsdrivende og foreningsfolk. Møder, der kan føre nye samarbejder og sociale netværk med sig. 5. Bergmannhus vil blive et samlingssted for mange forskellige typer aktiviteter og med denne diversitet er der dannet et frugtbart grundlag for både styrkelse og bevarelse af det gode lokale samfund. Fakta om huset: Bergmannhus, Bergmannsvej 70, Thurø, 5700 Svendborg Grundareal 5183 kvm Bebygget areal 246 kvm Udnyttet areal af tagetagen 104 kvm Samlet areal af bygningen 350 kvm 4

5 Renoveringsudgifter Det skønnes, at der skal anvendes ca mill. kroner til renovering og etablering. Dette beløb dækker renovering ud- såvel som indvendig samt anskaffelser. Der er vedlagt estimater vedr. renovering fra lokale håndværkere (bilag 5-8). Driftsbudget estimat er ca , kr. / år (bilag 4). For at illustrere den ud-og indvendige etablering er vedlagt tegninger (bilag 12). Projektstyring Projektstyringen varetages af en arbejdsgruppe, der består af bestyrelsesmedlemmer, der gruppevis varetager følgende opgaver: - koordinering, logbog, evaluering - aftaler med håndværkere - styring af frivillig arbejdskraft - budget Finansiering Finansiering af renovering, etablering, samt den løbende drift tænkes inddækket ved: Brug af frivillig arbejdskraft Oprettelse af folkeaktier Oprettelse af sponsorater fra lokale håndværkere og handlende på Thurø 5

6 Tilskud fra Svendborg Kommunes pulje. Der er d ansøgt om kr. ved Svendborg kommunes pulje til renovering og etablering af projektet. Ansøgning om midler via fonde. Der vil primært blive ansøgt om midler til projektet ved følgende fonde: Bygningsbevaringsfonden Lokale og Anlægsfonden Nordea Fonden Fynske Bank Fonden Realdania Sonning-Fonden Albani Fonden Tuborg Fonden og eventuelt andre Tidsramme Biblioteket flyttes fra Bergmannhus i sommeren Herefter kan projektet startes op med renovering af de ydre og indre rammer. Dette forventes færdigt december Julemanden bliver kaldt frem på altanen og tænder derefter øens juletræ (ovenfor). 6

7 Samarbejdspartnere Foreningen har pt.300 hustande som medlemmer og medlemskredsen øges. Foreningen samarbejder med lokal historisk forening. Elinor Harder, leder af FO ser en mulighed i at samarbede med foreningen (Bilag 12 ). Anbefalinger Anbefalinger fra Thurø Borgerforening, Thurø Sømandsforening og sognepræst Thomas Aallmann er vedlagt (bilag 9-11). Den daglige drift efter etablering Bergmannhus vil blive et multifunktionelt mødested, hvor der løbende vil være både kulturelle og sociale aktiviteter, og hvor borgere i alle aldersgrupper og både organiserede og uorganiserede forsamlinger og netværk vil mødes. Huset vil kunne lejes af øens borgere og foreninger til forskellige forenings-og private arrangementer. Allerede nu er der efterspørgsel på, om stedet kan anvendes af foreninger som f.eks. den lokale Bridgeklub, L hombre-klub, billardklub for unge, Frit Oplysningsforbund, og der er efterspørgsel efter mulighed for leje af lokaler til private arrangementer. Det er tanken, at der skal foregå arrangementer såsom fastelavn, julestue, temaaftener, auktioner og viseaftener. Endvidere er der tænkt på, at huset vil være et oplagt udgangspunkt for ture på øen med turistforeningen og lokale turguides. Bergmannhus vil således blive et samlingssted for mange forskellige typer aktiviteter, og med denne diversitet er der dannet et frugtbart grundlag for både styrkelse og bevarelse af det gode lokale samfund. Rapportering Ved projektopstart og undervejs i projektforløbet vil der blive ført ugentlig logbog over projektets faser, udvikling og budget. Evaluering af projektet Når Bergmannhus er etableret, vil vi efter 12 måneders brug gennemføre en brugerundersøgelse, hvor vi søger svar på, hvilken betydning stedet og dets faciliteter har for brugerne. Vi vil registrere antallet af brugere og besøgende. Begge dele vil indgå i en evalueringsrapport til de støttende fonde, der måtte ønske det. 7

8 Interessentanalyse Navn: Thurø Skole Fordele: Synergieffekt og øget aktivitet på øen. Ulemper: Utryghed i forhold til om Bergmannhus vil overlappe skolens arrangementer. Samlet vurdering: Skolen anvendes i dagtiden af skolens elever. I dagtiden vil Bergmannhus kunne have åbent for alle aldersgrupper. Specielt borgere i den tredje alder vil kunne have gavn af huset. Også turister vil kunne besøge huset og orienterer sig om øens seværdigheder. Dagplejemødre vil kunne bruge huset. Om efter middagen og i aftentimerne vil huset kunne rumme unge mellem 13 og 18 år, som ikke har nogen ungdomsklub på øen. Der vil være aktiviteter som vil være oplagte at lægge på skolen, og andre på Bergmannhus. Det ene udelukker ikke det andet. Skolen er positiv overfor samarbejde med foreningen. Møde d (se bilag 14) Navn: Skipperkroen Fordele: Bergmannhus vil ikke få et industrikøkken, men kun et tekøkken. Der vil derfor ikke kunne laves mad til selskaber i huset. Derimod vil der være et behov for at foreninger og private, der vil få brug fra catering af anretninger ved arrangementer i huset. Foreningen vil foreslå, at det aftales, at Thurø Skipperkro bliver hovedleverandør af catering til arrangementer i huset, og at der laves en fast menu over de anretninger, der kan bestilles til arrangementer i huset. 8

9 Ulemper: Udlejning af lokaler til borgerne og foreninger kan flytte nogle arrangementer fra kroen til Bergmannhus, og der vil komme fald i omsætningen. Samlet vurdering: De arrangementer, der bliver afholdt på Bergmannhus bliver ikke af den samme type, som dem, der afholdes på Skipperkroen. Ved at aftale at catering skal bestilles på Skipperkroen vil kroen opnå en øgning i omsætningen. Pia og John Jensen er positive overfor et samarbejde med foreningen. Møde den ( Bilag 15) Navn: Ø-Bryg Fordele: Synergi effekt i form af flere turister, da der vil være mere at opleve på øen. Ulemper: Nej Samlet vurdering: Er positiv overfor Bergmannhus og har også tilmeldt sig Foreningen som medlem. Navn: Thurø Bageri Fordele: Der vil komme flere potentielle kunder forbi, både i form af lokale men også turister. Ulemper: Har selv stillet et bord, foran bageriet, hvor man kan holde et hvil og spise bagerbrød. Samlet vurdering: Er positiv. Har lovet at producere specielle Bergmannhus-kager, som kan købes i huset, hvis projektet bliver til noget. 9

10 Navn: Thurø Hallen Der er for nuværende ingen forpagter i hallen og cafeteriet er lukket. Nogle af de foreninger, der på nuværende tidspunkt anvender hallen til deres møder, vil angivelig flytte deres mødeaktivitet til Bergmannhus. Vurdering: På langt sigt vil synergieffekten med flere kulturelle og sportslige aktiviteter kunne tiltrække flere unge familier til øen og dermed også øge antallet af potentielle aktive sportsaktører til øen. Navn: Thurøstuen Stuen er for nuværende lukket. Der er taget kontakt til stuens nye ejer, Søren Meyer, og der er aftalt et møde, når Stuen genopstår. Navn: Spar købmanden Fordele: Synergieffekt. Flere turister, når der er mere at opleve på øen. Det vil betyde flere kunder i butikken. Ulemper: Nej Samlet vurdering: Lene og Kim B. Christensen har fra starten været velvilligt indstillet overfor projektet. De har bl.a. givet lov til opslag på kassen i butikken. De er også medlem af foreningen. 10

11 Bilag 1 Vedtægter til foreningen til bevarelse af Bergmannhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Bergmannhus Foreningen, der har hjemsted på Thurø i Svendborg Kommune, er stiftet den 4.marts Formål Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at fremme Thurø borgeres trivsel ved at bevare Bergmannhus. Foreningen drives af frivillige borgere i alle aldersgrupper, der er medlemmer af foreningen. Foreningen styres af en bestyrelse. 3 Medlemmer Som medlem kan optages enhver, der anmoder om medlemskab, og som kan tilslutte sig foreningens formål. Ethvert medlem modtager ved indmeldelse en kopi af foreningens gældende vedtægter. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med mindst en måneds varsel. 4 Ordinær generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Alle medlemmer har stemme- og taleret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Vedr. foreningens opløsning henvises til 9. 11

12 Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Evt. indkomne forslag offentliggøres sammen med dagsorden senest en uge før generalforsamling. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Dirigenten, der ikke må være medlem af bestyrelsen, vælges af forsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåder. Dagsorden Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse 4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af formand i lige år 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år og 4 i ulige år) 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år 9. Valg af revisor jf. 8 (valg hvert år) 10. Valg af revisorsuppleant.(valg hvert år) 11. Eventuelt 5 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling. 6 Bestyrelsen Alle aktive medlemmer er valgbare til bestyrelsen Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen består af en formand, og 6 medlemmer, der alle vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, mens 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. 12

13 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og der skal føres referat over bestyrelsens forhandlinger. Bestyrelsen skal tilse, at referater og øvrige dokumenter, der vedrører foreningen, arkiveres på forsvarlig vis. Foreningen tegnes af formanden og i økonomiske anliggender af kassereren. 7 Regnskab og revision Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal senest den 15. februar afgive regnskab og dokumentation for det forudgående år og status pr. 31. december til revisor. Driftsregnskab og status, der forelægges generalforsamlingen til godkendelse, skal være forsynet med kasserens og intern revisors underskrift. Kasserer og revisor skal hvert år inden d. 1. marts gennemgå det samlede regnskab og påse, at lovgivningen er overholdt og at beholdningerne er til stede. 8 Kontingent 50,-kr pr. husstand pr. år 10 Foreningens opløsning Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst 3/4 af de stemmeberettigede stemmer for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. Ved opløsning tilfalder eventuel formue almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning. Således vedtaget på foreningens generalforsamling, Thurø, den 4.marts 2014 Anette Brogaard Lone Holm Jacobsen Dirigent Formand 13

14 Foreningen Bergmannhus bestyrelse Bilag 2 Formand Lone Holm Jacobsen Tlf. nr Mailadresse: Annette Nørskov Brogaard Tlf. nr Mailadresse: Jytte Oldrup Tlf. nr Mailadresse: Bent Treldal Tlf. nr Mailadresse: Inger Søsborg Tlf. nr Mailadresse: Annette Ishoy Tlf. nr Mailadresse: Kasserer Mogens Grønning Tlf.nr Mailadresse: 14

15 Bilag 3 Bergmannhus historie. Huset blev bygget i år 1912, til skibsmægler Rasmus Sofus Hansen. I år 1926 overtog hans enke ejendommen og beholdt det, indtil år 1933, hvor hun solgte det til Forfatterinden Karin Michaelis. Boligen brugte Karin Michaelis som sin egen beboelse, samtidig med, at hun også ejede Torelore på Birke Allè, på Thurø, hvor hun husede flygtninge fra nazi Tyskland. I Torelore havde hun også tit besøg af mange kendte personligheder, bl.a. forfattere og kunstmaler Niels Hansen. På grund af krigen måtte Karin Michaelis selv forlade Thurø i år 1934 og hun vendte tilbage i 1946, hvor hun flyttede ind i Bergmannhus igen. Imens hun var væk, blev der taget vare på hendes ejendom af øens befolkning. Hendes hjemkomst til øen, blev markeret af hele øens befolkning, ved at de modtog hende ved dæmningen og fulgte hende hele vejen hjem til Bergmannhus. Den 10. december 1946 blev Karin Michaelis udnævnt til æresborger på Thurø, hvor hun samtidig med modtog kong Chr. X`s frihedsmedalje. (Det fortæller lidt om, hvad det er for en personlighed, der har boet i huset). På huset er der også opsat en lille mindeplade, hvor der står: Karin Michaelis Æresborger paa Thurø ejede og beboede dette hus I 1948 sælger Karin Michaelis, Bergmannhus, til en bestyrer Karl Stender. Karl Stender drev et Rekonvalescenthjem. Han solgte ejendommen i 1951 til terapeut Jenny Nielsen. Jenny Nielsen drev hjemmet videre, hvor hun bl.a. husede syge, der skulle rekreeres, vegetarer og andre der havde behov for omsorg og pleje. Alle beboerne var fra det, man i den tid kaldte, det pænere folk. Til huset var der en stor køkkenhave, hvor beboerne selv var med til at dyrke grøntsager m.m. Ejendommen blev i Jenny Nielsens tid kaldt for Persillehjemmet, af den lokale befolkning, på grund af, at haven netop blev passet af beboerne. I 1956 blev Jenny Nielsen gift med pastor emeritus TD. Berthelin. Ejendommen blev da lyst som Jennys særeje. Jenny Berthelin, født Nielsen, sælger i 1978 Bergmannhus til Svendborg Kommune, som den dag i dag ejer ejendommen. I 1983 flytter Thurø lokalhistoriske Forening ind på 1.salen, hvor et værelse var blevet sat i stand til foreningen. Efterfølgende er hele 1.salen, blevet istandsat, både for kommunens regning, men også af lokalhistorisk forenings egne midler. Hele 1.salen er i dag i brug, og er et lille museum over livet på Thurø. Der er både arkiv, og også en kæmpe udstilling. Der er en mindestue for forfatter og æresborger Tom Kristensen. (som både er æresborger på Thurø og i Svendborg.) Der er en mindesamling for forfatter og æresborger Karin Michaelis. Der er en mindestue for stifteren af Thurø lokalhistoriske Forening, Franck Huusfeldt. Der er en mindesamling for tidligere kirke- og 15

16 grønlandsminister Jørgen Peder Hansen, født på Thurø. Der er en stor søfartsstue, som viser, hvor meget søen betød for thurinerne i gamle dage. Man må sige, at 1.salen er hele Thurøs kulturarv. Som Svendborg har en mindestue for forfatteren Johannes Jørgensen, har Thurø mindestue/mindesamling for forfatterne Karin Michaelis og Tom Kristensen Thurø lokalhistoriske Forening drives på frivillig basis. Foreningen bor gratis, men driver dagligdagen af egne midler, som skaffes via medlemsskaber. Derudover modtages der et årligt tilskud fra Svendborg Kommune (som alle andre arkiver også modtager). Thurø lokalhistoriske Forening har 519 medlemmer og der er 21 frivillige, som har deres gang på arkivet. Den aldersgruppe der beskæftiges på arkivet er fra 55 år til 90 år og der er et kæmpe engagement og stort sammenhold. Ejendommens navn Bergmannhus, stammer fra skipper og husmand Jonathan Petersen Bergmann, som spillede en væsentlig rolle, i forbindelse med øens frikøb i år Bergmannsvej blev opkaldt efter Jonathan Petersen Bergmann. Tidligere hed vejen, Krovejen. Smedejernsrækværket, som er foran huset, ud mod Bergmannsvej, er lavet af Smedemester Rasmus Peter Huusfeldt, som blev født på Thurø i år 1864 og døde i år 1946 på Thurø. Smedejernsrækværket er omkring 100 år gammelt, og blev for nogle år siden, renoveret af Thurø lokalhistoriske Forening. Den 16. april 2014 Inger Søsborg Formand Thurø lokalhistoriske Forening 16

17 Bilag 4 Egenkapital (estimat) Oprettelse af folkeaktier ,00 Oprettelse af sponsorater fra lokale håndværkere og handlende på Thurø ,00 Ansøgning om støtte fra Svendborg Kommunes pulje (afv.svar) ,00 Ansøgning om fonde : I alt ,00 Renovering af den ydre bygning Malerarbejde + maling ude og inde ,00 Murerarbejde ,00 Blikkenslagerarbejde ,50 Udskiftning af vinduer.færdigmalet i træ ,00 Udskiftning af udhængsspær i gavle samt kviste ,00 Efterisolering af skunk på 1.sal ,00 Efterisolering af loft ,00 I alt ,50 Renovering indendørs: Belysning og forslag til belysning samt hvidevarer ,00 Foldevæg ,00 Montering samt loftsforstærkning ved foldevæg ,00 Vinkeldisk 8.800,00 Træpaneler ,00 2 stk. dobbeltdøre ,00 Afskære lyskasser,samt nye dæklister 8.500,00 I alt Anskaffelser: Borde(4 x 700 mm a 1200,00) 4.800,00 Borde (6 x 1200mm a 1500,00) 9.000,00 Stole (50 x 400,00) ,00 Lamper 300 mm 20 stk. a kr. 500, ,00 Computere ,00 Billardbord 5.500,00 Bordfodbold 5.700,00 I alt ,00 Udendørs anlæg: Anlæg af underlæg for basket bane ,00 Basket net 7.700,00 Anlæg af petanque bane ,00 Anlæg af legehus med rutsjebane 7.000,00 Anlæg af terrasse ,00 Udendørs cafémøbler ,00 I alt 104,700,00 17

18 Driftøkonomi for Bergmannhus Bygningsdrift år 2013 Estimeret 2015 Opvarmning , ,00 EL forbrug , ,00 Vand og renovation 1.840, ,00 Reparation og vedligeholdelse m.m , ,00 I alt , ,00 Fremtidige driftindtægter(estimeret) Frivilligt arbejde (24 frivillige aktive) Medlemskontingenter(300 medlemmer a 50,00) ,00 Kommunalt tilskud ,00 Udlejning af lokaler til borgere, klubber og foreninger ,00 Lokale aktiviteter (julestue, fastelavn, legetøjsloppemarked etc.) 3.000,00 Lokale musikarrangementer (viseaften, oplæsning, foredrag m.m ,00 FO - midler (til ungdomsklub) ,00 Sponsorater fra håndværkere og handlende på øen ,00 Salg af kaffe mv. fra Café 2.000,00 Salg af folkeaktier a 200, ,00 I alt ,00 18

19 Bilag 5 Murermester Flemming Jørgensen ApS Rolf Krakes Vej 61, Thurø, 5700 Svendborg Telefon Mail Projekt Bergmannhus CVR. nr Bergmannsvej 70, Thurø 5700 Svendborg Svendborg, den 26. maj 2014 OVERSLAG på nedenstående Opstilling af stillads på hele bygningen + leje i ca. 1,5 måned Reparation af gavle + reparation af terrassekviste Delvis slibning af facaden samt maling af hele bygningen Arbejdsløn og materialer i alt ,00 Reparation af trappeindgang + trappe Udførsel af hulmursisolering Arbejdsløn og materialer i alt ,00 Montering af udvendig isolering på kvistfunke + puds Ommuring af 2 stk. skorstenspiber + reparation af gavlskorsten Arbejdsløn og materialer i alt ,00 Kælderrummet: Afhugning af løs puds Pålimning af isopore isolationsblokke + puds og maling Arbejdsløn og materialer i alt , ,00 + moms 25% , ,00 Overslaget indeholder kun ovenstående. Med venlig hilsen Murermester Flemming Jørgensen ApS 19

20 Bilag 6 Overslag fra Blikkenslager v/ Daniel Nielsen BLIKKENSLAGER v/ Daniel Nielsen TILBUD Vedr. Bergmannsvej 70, Thurø Murermester Flemming Jørgensen ApS Rolf Krakes Vej 61 Thurø 5700 Svendborg Dato BESKRIVELSE Pris eksl. moms Pris inkl. moms Levering og montering af , ,00 stk. klipfisk ventilationshætte Udskiftning af fuge på verandaer ud mod Bergmannsvej 2.150, ,50 Udskiftning af nedløbsrør på verandaer ud mod Bergmannsvej Rep. af ødelagte skiffersten (30 stk.) - der skal tages højde for, at der kan være flere Udskiftning af 10m 10" tagrende samt nedløbsrør på hovedbygning ud mod bageren. Rendjern bibeholdes og males , , , , , ,00 Pris i alt , ,50 OBS! Murer- og tømrerarbejde er ikke medregnet i ovenstående tilbud. Overslag fra Blikkenslager v/ Daniel Nielsen 20

21 Bilag 7 Overslag vedr. indre etablering v / Thurø Tømrer & Snedker aps Projekt Bergmannhus Bergmannsvej 70 Thurø 5700 Svendborg Thurø Tømrer & Snedker aps Mortensstræde 2 Thurø 5700 Svendborg Tlf Cvr BESKRIVELSE BELØB Foldevæg 3,5 meter * 2,7 meter kr ,00 Montering samt loftforstærkning ved foldevæg kr ,00 2*4 meter vinkeldisk kr 8.800,00 8,5 meter træpanel med bænk, samt hylde til billeder i cafe samt 11 meter i aktivitetsrum kr ,00 2 stk dobbel franske døre ud til cafe fra aktivitetsrum kr ,00 Afskære lyskasser, samt nye dæklister kr 8.500,00 Moms 25 % kr ,00 21

22 I ALT kr ,00 Bilag 8 Ydre renovering og istandsættelse. Projekt Bergmannhus DATO: 25. maj 2014 Bergmannsvej 70 Thurø 5700 Svendborg OVERSLAG Thurø Tømrer & Snedker aps Mortensstræde 2 Thurø 5700 Svendborg Tlf Cvr BESKRIVELSE BELØB Udskiftning af vinduer jfr. Projekt. Færdigmalet i træ som eks. kr ,00 Udskiftning af udhængsspær igavle samt kviste kr ,00 Efterisolering af skunk på 1 sal kr ,00 Efterisolering af loft kr ,00 Isolering af skråvæge er pt 150 mm og yderligt er ikke muligt, uden påforing af spær Moms 25 % kr ,75 I ALT kr ,75 22

23 KOPI Bilag 9 6. maj 2014 Anbefaling af projektet Bergmannhus. Bestyrelsen i Thurø Borgerforening ser Bergmannhus projektet, som en mulighed for Thurøs borgere, for at få det samlingssted, som vi har manglet. Bergmannhus projektet vil føre til at et kulturel og historisk mindesmærke bevares. Det er vor opfattelse, at der er tale om et projekt, der, hvis det gennemføres, vil skabe muligheder for borgerne på Thurø, som de ikke har i dag. Derfor kan vi meget anbefale projektet og håber, at der ydes støtte til projektets gennemførelse. Thurø Borgerforening har ikke resurser til at yde økonomisk eller arbejdsmæssig til projektet. Med venlig hilsen Thurø Borgerforening Axel Axelsen formand 23

24 Bilag 10 KOPI Thurø Sømandsforening Thurø den 14. maj Til hvem det måtte vedkomme. I min egenskab af formand for Thurø Sømandsforening, der har 490 lokale medlemmer, ser jeg Bergmannhus projektet, som en rigtig god mulighed for at få et samlingssted til gavn for Thurøs borgere og lokale foreninger. Det bør nævnes, at Thurø i mange år har manglet et forsamlingshus. Bergmannhus er et kulturelt og historisk hus, som bør bevares. Derfor kan Thurø Sømandsforening meget anbefale projektet og håber, at der ydes støtte til dets gennemførelse. Med venlig hilsen Henning Møllebæk Halfdansvej 36, Thurø Tlf

25 Bilag 11 KOPI Thurø præstegård d.5.juni 2014 Til rette vedkommende l rette vedkommende Vedr. Bergmannhus I forbindelse med ombygning og renovering af Thurø skole er et af Thurøs få folkelige samlingssteder komme i fare. Bergmannhus har sammen med Thurøhallen og Trefoldighedskirken været en af rammerne for det, der gør et folk: ånd (kirke), sjæl (bibliotek/skole) og legeme (idrætshallen). Når biblioteket flytter til skolen, er øens beboere klar over, at Bergmannhus dermed træder ud af denne treklang. Huset har dog en arv at løfte, som kommer til udtryk ad to spor: Lokalhistorisk arkiv/søfartsarkiv samt den forpligtelse, der følger med, at huset har rummet både forfatterinden og æresborgeren Karin Michaëlis samt forfatter og anmelder Tom Kristensen. I virkeligheden er forvaltningen af sådanne identitetsmarkører de mest forpligtende for et folkefælleskab, om end de sjældent er de mest lukrative. Det frivillige initiativ til oprettelsen af Foreningen Bergmannhus hilses derfor velkomment, og der kan ikke herske tvivl om, at viljen bag kan være med til at holde liv i de rammer, som afdøde slægter har rakt os i tiltro til vores samvittighed. Det kan som sidebemærkning ikke overvurderes, hvor stort et arbejde, det lokalhistoriske arkiv har lagt i, at opbygge et helt enestående historisk dokumentationsregister fastholdt i den særlige thurinske træk, som Bergmannhus stilistisk udtrykker. At flytte det arkiv ville kvæle ånden og betyde den frivillige forenings og mindestuernes endeligt. Idéen med et aktivt og åbent sted for folket på Thurø, drevet af ildsjæle, støttet af kommunen og lokale næringsdrivendes kræfter ville give Bergmannhus en chance for at holde en generation mere, indtil andre forvaltere træder til. Med venlig hilsen Sognepræst Thomas Østergaard Aallmann, Thurø 25

26 Dette er en kopi, den originale anbefalingen fra Thomas Aallmann ligger i Foreningen Bergmannhus Bilag 12 Svendborg d. 8. juni 2014 Til Lone Holm Jacobsen, formand for Foreningen Bergmannshus Thurø. I de sidste år har jeg som leder af FO Frit Oplysningsforbund været meget aktiv på Thurø, hvor vi har arbejdet med Tom Kristensengruppen. Tom Kristensens Mindestue er placeret i Thurø Lokalhistoriske arkiv og gruppen har haft et tæt samarbejdet med arkivet vedr. indsamling af nyt materiale om Tom Kristensen. Gruppen har via bl.a. støtte fra Svendborg Kommune kunne indkøbe bøger m.m. til mindestuen. Ligeledes har vi i samarbejdet med Karin Michäelis Selskabet og repræsentanter fra Johannes Jørgensens Selskabet haft et stort projekt med foredrag, studiekredse og udstillingerne på Svendborg Bibliotek og Thurø Bibliotek, samt bogudgivelse om Svendborgs litterære æresborgere. Dette projekt var støttet af bl.a. Svendborg Sparekasse. Forfatter og æresborger Karin Michaëlis har jo ejet og boet i Bergmannshus, og der findes en stor samling af hendes bøger og effekter i arkivet der. Via disse projekter har jeg haft megen tæt kontakt til folk på Thurø og herigennem blevet opfordret til at arrangere studiegrupper omkring vores æresborgere og andre studiegrupper og foredrag i f.eks. litteratur og aktuelle emner. Ligeledes er der et stort behov for undervisning i EDB og brug af IPad IPhone m.m. FO Frit Oplysningsforbund der er upolitisk - vil meget gerne samarbejde med Foreningen Bergmannshus om aktiviteter i et kommende beboerhus/samlingssted. Vi kunne udnytte husets faciliteter i formiddags og dagtimerne og tilbuddene kan planlægges i bl.a. i samarbejde med foreningen og tilgodese de behov beboerne på Thurø har. Vi vil meget gerne aftale et møde med jer, så vi kan tale om hvilke muligheder der kan være med de planer I arbejder med for Bergmannshus som samlingssted for øens borgere. Med venlig hilsen Elinor Harder, skoleleder FO Frit Oplysningsforbund Græskæmnervej Svendborg Tlf mail: 26

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Loddenhøj Jollelaug Almennyttig Sønderjysk Jollehavn bedre strand og redningsforhold. Loddenhøj Jollehavn

Loddenhøj Jollelaug Almennyttig Sønderjysk Jollehavn bedre strand og redningsforhold. Loddenhøj Jollehavn Loddenhøj Jollehavn Etablering af en almennyttig jollehavn ved Loddenhøj, 6200 Aabenraa, Sønderjylland. 1 / 29 Indholdsfortegnelse 1 Executive Summary... 3 1.1 Historien... 3 1.2 Fremtiden... 3 1.3 Økonomi

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

I N G E N K A N A L E N E A L T

I N G E N K A N A L E N E A L T EN BLOMST TIL ÅRRE 2 INDBLIK 3 UDSYN 5 NETVÆRK & SAMMENHOLD 7 FORENINGSLIV 9 ORGANISATION 12 BILAG 1 - EGENVURDERING 14 BILAG 2 LOVE FOR ÅRRE BORGERFORENING 15 En blomst til Årre Årre er stolt af at kunne

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

NÆRPOLITIET I KVAGLUND

NÆRPOLITIET I KVAGLUND NÆRPOLITIET I KVAGLUND Kridthuset, Kvaglundparken 2. 6705 Esbjerg Ø Tlf. 75471448. Fax 75144667 Mandag kl. 10.00 12.00 Torsdag kl. 15.00 17.00 Venlig hilsen Dine nærbetjente Johannes Nielsen Niels Ruth

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Årsregnskab Lyngby Volley

Årsregnskab Lyngby Volley Årsregnskab Lyngby Volley Konto Tekst Budget 2009 Resultat 2009 Budget 2010 1000 Indtægter 1010 Kont o.25 115.000,00 107.640,00 125.000,00 1012 Kont u.25 85.000,00 90.000,00 85.000,00 1020 Ekstra kont.

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

REFERAT AF KB S ÅRLIGE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 19. MARTS 2015, KL. 19:00 I PEJSESALEN PÅ PETER BANGS VEJ ANLÆGGET

REFERAT AF KB S ÅRLIGE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 19. MARTS 2015, KL. 19:00 I PEJSESALEN PÅ PETER BANGS VEJ ANLÆGGET REFERAT AF KB S ÅRLIGE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 19. MARTS 2015, KL. 19:00 I PEJSESALEN PÅ PETER BANGS VEJ ANLÆGGET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3.

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013 Næshøjen i morgensol Orientering fra Fællesrådet (3) Nyt fra Biblioteket og Harlev Biblioteks Venner (13) Harlev i hjertet (9) SOGNEHUSET TAGES I BRUG (15)

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for foreningen "Spil For Alle"

Vedtægter. Vedtægter for foreningen Spil For Alle Vedtægter for foreningen "" Vedtægter 1. Navn, hjemsted og CVR nr. Klubbens navn er Varde(SFAV), og Klubbens hjemsted er Varde kommune. Klubben er stiftet den 20-05-14 CVR nr. 35729240 2 Formål: Stk. 1.

Læs mere

Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Åbent Referat. til. Fritidsrådet Varde Kommune Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen,

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2011 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd, 6000 Kolding Redaktør og layout: Kjeld Hansen 75566186

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet Årgang 2011 Nummer 2 April Frederikssund Golfklub Klubbladet Læs mere inde i bladet Nummer 2 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Generalforsamling Referat fra generalforsamlingen...

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere