Licensadministration og rettighedsstyring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Licensadministration og rettighedsstyring"

Transkript

1 Licensadministration og rettighedsstyring - skitse til fremtidig løsning rev Juni 2012 Folkebibliotekernes LicensGruppe Side 1

2 1 Baggrund 2 Formål 3 Administration af licensforhandlinger og indkøb 3.1 Processer ifbm. forhandlinger og indkøb Produktorienteret forhandling og administration Indholdsorienteret forhandling og administration 3.2 Sniflader og samspil Snitflader mellem gate-keeper og kunde Kundens stamdata Tilbagemeldinger/tilmeldinger (sagsbehandling) Betaling IP-administration Anden adgangs-administration Support Forbrugsstatistik Relationer mellem gate-keeper og produkt Produktets stamdata Tilmelding (abonnerende kunder) Kontrakthåndtering Indkøbsstatistik Betaling Gentegning af aftale IP-administration Fjernadgangsgivende system fx proxyserver Relationer mellem gate-keeper og andre systemer Dataleverencer Statistik Økonomistyring 4 Modulliste 4.1 Sagsbehandling 4.2 Helpdesk 4.3 CRM 4.4 Økonomi 4.5 Statistik 4.6 Webservices 4.7 Diverse front-ends 4.8 Overvågning 4.9 SAOU 5 Sammenligning af eksisterende systemer 5.1 Folkebibliotekernes administrationssystemer Centralbibliotek.dk Licensbasen Licenguide.dk (under afvikling) Bilag 1: Folkebibliotekernes administrationssystemer Bilag 1 indeholder en gennemgang af nuværende funktionalitet i forhold til skitse til fremtidig løsning af licensadministration og rettighedsstyring set fra en folkebiblioteksvinkel Snitflader mellem gate-keeper og kunde Kundens stamdata Tilbagemeldinger/tilmeldinger (sagsbehandling) Betaling Side 2

3 IP-administration Anden adgangs-administration Support Forbrugsstatistik Relationer mellem gate-keeper og produkt Produktets stamdata Tilmelding (abonnerende kunder) Kontrakthåndtering Indkøbsstatistik Betaling Gentegning af aftale IP-administration Fjernadgangsgivende system fx proxyserver Relationer mellem gate-keeper og andre systemer Dataleverencer Statistik Økonomistyring Side 3

4 1 Baggrund I notatet Sammenhængende adgang til digitalt materiale og andre bibliotekstjenester 1 tegnes et billede af hvilke komponenter, der skal i spil for at skabe et sammenhængende digitalt biblioteksvæsen. Nærværende projekt er et afklaringsprojekt, der afdækker samspillet mellem eksisterende arbejdsgange og systemer og forbereder den funktionalitet, der kan skabe sømløs adgang til og administration af digitalt indhold. Rapporten her skal derfor også ses som en del af forberedelserne til indholdsdelen af Danskernes Digitale Bibliotek. 2 Formål Projektets formål er at identificere de behov og krav som kan skabe bedre administrative rammer og sammenhænge ifbm. licensforhandlinger og indkøb. Resultatet af dette projekt er en løs funktionspecifikation der følger de beskrevne anbefalinger ift. modularitet osv. fra rapporten Sammenhængende adgang til digitalt materiale og andre bibliotekstjenester. 3 Administration af licensforhandlinger og indkøb 3.1 Processer ifbm. forhandlinger og indkøb Produktorienteret forhandling og administration Administration og forhandling af enkeltstående produkter. ne typisk baseret på flat-rate. Eksempelvis InfoMedia. Overvågning Interesseundersøgelse Forhandling Tilbud til kunderne Tilmelding Kontrakt, opsætning og fakturering Lokal opsætning (I egne systemer) Drift og support Gentegning Indholdsorienteret forhandling og administration Administration og forhandling af indhold i et produkt. ne er typisk baseret på pay-per-view eller fastpris med kollektivt forbrugsloft. Eksempelvis ereolen. 1 Sammenhængende adgang til digitalt materiale og andre bibliotekstjenester Sammenhaengende_adgang_til_digitalt_materiale_og_andre_bibliotekstjenester 2_.pdf Side 4

5 Forhandling Tilmelding Kontrakt Lokal opsætning (i leverandørens administrationsmodel) Drift og support Gentegning 3.2 Sniflader og samspil I forbindelse med indkøb og administration af digitale materialer kan opregnes en række snitflader som en løsning kan understøtte. Herunder en forsimplet model som en mulig ramme for udvikling af kommende løsninger. Gate-keeper er den enhed eller enheder, der forhandler (og evt. indkøber), administrerer og supporterer de digitale materialer på vegne af og for kunden. Gate-keeper sikrer i videst mulig omfang, at kunden oplever administrationen af digitale materialer ensartet og at processerne i håndteringen af kunder og produkter er så rationel som mulig. Kunde er i denne kontekst det enkelte bibliotek eller en forening af flere biblioteker. Produkt defineres her som det digitale indhold som der er forhandlet adgang til. Et produkt kan derfor dække alt fra enkelttitler til databaser eller en samling af databaser. Eksternt system er de systemer som produktet skal spille sammen med. Eksempler kunne være Danmarks Statistik, VIP-basen, WAYF eller Centralbibliotek.dk, men også databrønd og lokale fagsystsmer kan medtages her Snitflader mellem gate-keeper og kunde Kundens stamdata Kundeoplysninger fx kontaktpersoner, adresser, mailadresser, EAN-numre, telefonnumre, biblioteksnummer etc. (evt. via VIP) Dynamiske stamdata f.eks indbyggertal Præsentation af kunder med tilhørende produkter Præsentation af produkter med tilknyttede kunder Oplysninger om kundernes IT-mæssige infrastruktur (fx opsætning, autentificering) Forslag fra kunder til nye produkter via en intelligent formular med valgfrie/obligatoriske Side 5

6 felter Udsendelse af aktuelt tilbudsmateriale til kunderne (rollebaserede informationsniveauer) Links til produkternes titellister, fx tidsskrifter og bøger Funktionalitet til differentieret materialevalg, fx ebøger (Overdrive-model) Funktionalitet til administration af kollektivt forbrugsloft (Bibzoom-modellen) Tilbagemeldinger/tilmeldinger (sagsbehandling) Overblik på det enkelte produkt over positive, negative og manglende svar bekræftelsesmail ved til- og afmelding Påmindelsesfunktion til kunderne ifbm. tilmelding Velkomstmail fra leverandørerne til nye kunder med oplysninger om opsætning Kundens mulighed for til- og afmelding af produkter online Opbevaring og styring af kundens fuldmagt, rettigheder og stamdata, indkøbs- og udgiftshistorik etc. Advis funktion til gate-keeper når et givent parameter (beløb, indbyggertal, antal kunder)er opnået Betaling Fakturagrundlag til brug for input til økonomisystem (webservice) IP-administration Oversigter over gældende IP-adresser på produkt i forhold til aktuel kunde Ved kundeindberetning af IP-adresser sikres valide IP-adresse automatisk Anden adgangs-administration Gate-keeper giver eksterne systemer (SAOU 2 eller eksempelvis VIP) besked om hvilke produkter den enkelte kunde har adgang til. Gate-keeper giver eksterne systemer (SAOU eller eksempelvis bibliotek.dk) besked om kunde-specifikke URL er. Support Overvågning af de enkelte produkter med fx røde lamper, hvis produktet er offline Mulighed for at den lokale kunde kan rekvirere et URL-tjek af et givent produkt Det skal være muligt at kunne dirigere kunderne gennem supportvejene fx i forbindelse med adgangsproblemer og understøtte en nem fejlsøgningsmetode step-by-step (wizard) eller med en F.A.Q. Kunden får mulighed for at undersøge om det er et lokalt eller centralt problem (Røde/ Grønne lamper) fx tjek af IP-adresser, proxyserver Mulighed for kunden at angive om det er fjernadgangen eller biblioteksadgangen, der er problemer med (to forskellige supportveje) Overvågning af kundens produkter med mulighed for at markere de af dem der er fejlbelagte (gemmes i databasen til historik, analyse eller klage til leverandør) Ved kundens fejlmelding. Præsentation af udvalgte fejlmuligheder incl. fritekstmulighed, der aktiveres, når der er foretaget et valg Afhængig af problemets karakter guides videre til rette supporter Generelle helpdesk-funktionaliteter Forbrugsstatistik 2 Service for authentification of object and users Side 6

7 Det optimale vil være en løsning, der kan importere data fra alle leverandørerne i en standard fx Counter eller SUSHI og som kan give mulighed for statistikudtræk på tværs af kunder, produkter, økonomi og benyttelse. Leverandørerne leverer p.t. data i alle mulige ikke-standardiserede formater. Benchmarking. Sammenlignende statistik på tværs af år, produkter og kunder Måling af fjernadgang også på brugerniveau Felter til forskellige typer af data fx antal søgninger, download, besøg, besøgende, unikke lånerkort, antal poster i basen (bestand), tilvækst, afgang og pris pr. download og kobling af brugsdata til kundespecifikke stamdata (eks. indbyggertal) Adgang til data via en webservice Mulighed for at kunden selv kan eksportere statistik, opsætning af lokale conversion-mål etc. via en front-end Relationer mellem gate-keeper og produkt Denne relation bør omfatte såvel leverandører af gratis digitale ressourcer som betalingsbelagte produkter. Produktets stamdata Kontaktoplysninger med mulighed for ubegrænset antal kontaktpersoner pr. produkt (En leverandør kan udbyde flere produkter og der kan være brug for kontaktoplysninger til såvel forhandlingspartner som kontaktperson i forbindelse med support) Bankoplysninger med tilhørende kontaktpersoner Anvendt afregningsmodel Angivelse af rettigheder til produktets metadata i eksterne systemer fx. DBC s databrønd eller SAOU Angivelse af rettigheder brug af produktet Opbevaring af tilbudsmateriale samt anden relevant information om produktet Opslagstavle for leverandørerne, med mulighed for at poste nyheder fx webinars Styring af forskellige abonnementsperioder inkl. flerårige aftaler, herunder også opstart på vilkårlige tidspunkter på året Etablering af testadgang/testmiljø Tilmelding (abonnerende kunder) Orientering direkte til leverandørerne ved nytegning og fornyelser Mulighed for at foretage tilmeldinger udenfor abonnementsperioden Kontrakthåndtering Juridisk gældende kontrakter i forskellige versioner fx en pixi-udgave uden priser. Tilgængeliggørelse af kontrakten (rollebaseret) og arkivering. Indkøbsstatistik Historik på prismodeller og tidligere abonnementer for det enkelte produkt. Prisudvikling pr. produkt Produktets aktuelle pris og prismodeller Produktets aktuelle pris fordelt på kunder Kundens aktuelle pris fordelt på produkt Side 7

8 Betaling Oversigt over alle anvendte prismodeller fx pr. indbygger, pristrapper baseret på indbyggertal Det aktuelle beregningsgrundlag på det enkelte produkt Gentegning af aftale Projektstyring i forbindelse med indledende forhandling om fornyelser Færdiggørelse af en fornyelsesproces på et vilkårligt tidspunkt, således at ændringerne først træder i kraft ved abonnementsperiodens start eller slut IP-administration Håndtering af til- og afmeldinger af kundens IP-adresser til leverandørerne Oversigter over gældende IP-adresser på henholdsvis produkter og kunder Arkiv over gamle IP-adresser Fjernadgangsgivende system fx proxyserver Automatisk danne relevante proxydata (IP adresser og URL er) ud fra kundedata, produktdata og tilgængelighedsperiode til gate-keeper eller eksterne systemer Håndtering af andre adgangsmetoder f.eks referral url Relationer mellem gate-keeper og andre systemer Dataleverencer Mulighed for at hente kunders stamdata fx fra VIP-basen Forsyne fjernadgangsgivende system fx proxyserver med data fra gate-keeper Danne data til kundens link-resolver Tildeling af Faust-nummer fra DBC via en webservice Produktets metadata leveres til DBC, som indlemmer produktet i DanBib via en webservice Statistik Gate-keeper skal kunne modtage forskellige dataformater samt håndtere manuel indtastning Understøtte flere dataformater bl. a. beregnet til levering af forbrugsdata til Danmarks Statistik. Økonomistyring Det skal være muligt at kunne danne betalingsdata, så dedikerede økonomisystemer både kan generere fakturaer til kunderne og betale regninger for danske og udenlandske produkter Omregning til gældende valutakurser Afregning til leverandør ved brug af pay-per-view-betalingsmodeller 4 Modulliste I afsnit 3 beskrives en række funktionaliteter som enten ligger i et dedikeret system (ERMcore) eller kan håndteres modulært. Herunder et bud på moduler der kan udvikles, tilkøbes eller integreres i ERM-core. Side 8

9 4.1 Sagsbehandling Skal understøtte sagsbehandling ifbm. udbud, interesseundersøgelser, anskaffelser, gentegning etc. 4.2 Helpdesk Skal kunne håndtere flere-liniers support. Eventuelt både slut-bruger og fagbruger support. 4.3 CRM Både på kunde og leverandør-side 4.4 Økonomi Understøttelse af evt. både pay-per-view-modeller og flat-rate-modeller 4.5 Statistik Opsamling og analyse af brugsstatistik. Ud fra gældende standarder som Counter ell. SUSHI. 4.6 Webservices Eksport af eksempelvis statistik, forbrug og import af eksempelvis stamdata til og fra eksterne systemer. 4.7 Diverse front-ends Formidling via Centralbibliotek.dk, administrativ selvbetjening (kunde og leverandør), tilmelding og afmelding, support, statistik etc. 4.8 Overvågning Overvågning af drift på leverandørside, eksterne systemer og kunde-side. 4.9 SAOU Service for authentification of object and users Side 9

10 5 Sammenligning af eksisterende systemer 5.1 Folkebibliotekernes administrationssystemer Folkebibliotekernes licensadministration består i dag af tre forskellige systemer: Centralbibliotek.dk Omfatter primært formidlingsdelen bestående af en beskrivelse af produktet, licensadgange (brugsrettigheder), hvem har licensen og en vidensbank om det enkelte produkt. Omfatter desuden kobling mellem bibliotek og produkt, kundens stamdata generelt al relevant information om de enkelte produkter og biblioteker Licensbasen Omfatter primært administrationsdata, herunder statistikdata både på de enkelte produkter og de enkelte biblioteker samt vejledninger inkl. URL er og passwords til løbende statistikudtræk. Indeholder eksportfunktion til Danmarks Statistik (dataark overføres dog manuelt). Indeholder desuden data om priser på de enkelte produkter fordelt på de enkelte kunder fra 2010 og fremefter. P.t. er IP-administrationen ved at blive flyttet fra Licensguide.dk til Licensbasen, som vil danne grundlag for fremtidig licensadministration Licenguide.dk (under afvikling) Har omfattet både formidlings- og administrationsdelen, men er nu under afvikling og vil blive erstattet af formidlingsdelen i Centralbibliotek.dk og administrationsdelen i Licensbasen. Side 10

11 Bilag 1: Folkebibliotekernes administrationssystemer Bilag 1 indeholder en gennemgang af nuværende funktionalitet i forhold til skitse til fremtidig løsning af licensadministration og rettighedsstyring set fra en folkebiblioteksvinkel. De enkelte funktioner er ikke nødvendigvis koblet sammen, hvilket betyder at de eksisterende systemer indeholder de afgivne oplysninger og funktioner, men i nogle tilfælde er baseret på manuelle udtræk og overførsler Snitflader mellem gate-keeper og kunde Kundens stamdata Kundeoplysninger fx kontaktpersoner, adresser, mailadresser, EAN-numre, telefonnumre, biblioteksnummer etc. (evt. via VIP) ja lokale data Dynamiske stamdata f.eks indbyggertal nej Præsentation af kunder med tilhørende produkter ja Præsentation af produkter med tilknyttede kunder ja Oplysninger om kundernes IT-mæssige infrastruktur (fx opsætning, autentificering) nej Forslag fra kunder til nye produkter via en intelligent formular med valgfrie/obligatoriske felter nej statisk formular Udsendelse af aktuelt tilbudsmateriale til kunderne (rollebaserede informationsniveauer) nej Links til produkternes titellister, fx tidsskrifter og bøger manuelt via Centralbibliotek.dk Funktionalitet til differentieret materialevalg, fx ebøger (Overdrive-model) nej Funktionalitet til administration af kollektivt forbrugsloft (Bibzoom-modellen) nej Tilbagemeldinger/tilmeldinger (sagsbehandling) Betaling Overblik på det enkelte produkt over positive, negative og manglende svar nej bekræftelsesmail ved til- og afmelding nej Påmindelsesfunktion til kunderne ifbm. Tilmelding nej Velkomstmail fra leverandørerne til nye kunder med oplysninger om opsætning nej Kundens mulighed for til- og afmelding af produkter online nej Opbevaring og styring af kundens fuldmagt, rettigheder og stamdata, indkøbs- og udgiftshistorik etc. nej Advis funktion til gate-keeper når et givent parameter (beløb, indbyggertal, antal kunder)er opnået nej Fakturagrundlag til brug for input til økonomisystem (webservice) nej IP-administration Oversigter over gældende IP-adresser på produkt i forhold til aktuel kunde ja Ved kundeindberetning af IP-adresser sikres valide IP-adresse automatisk nej Side 11

12 Anden adgangs-administration Support Gate-keeper giver eksterne systemer (SAOU[1] eller eksempelvis VIP) besked om hvilke produkter den enkelte kunde har adgang til. Manuel kørsel Gate-keeper giver eksterne systemer (SAOU eller eksempelvis bibliotek.dk) besked om kunde-specifikke URL er. nej Overvågning af de enkelte produkter med fx røde lamper, hvis produktet er offline nej Mulighed for at den lokale kunde kan rekvirere et URL-tjek af et givent produkt nej Det skal være muligt at kunne dirigere kunderne gennem supportvejene fx i forbindelse med adgangsproblemer og understøtte en nem fejlsøgningsmetode step-by-step (wizard) eller med en F.A.Q. nej Kunden får mulighed for at undersøge om det er et lokalt eller centralt problem (Røde/ Grønne lamper) fx tjek af IP-adresser, proxyserver nej Mulighed for kunden at angive om det er fjernadgangen eller biblioteksadgangen, der er problemer med (to forskellige supportveje) nej Overvågning af kundens produkter med mulighed for at markere de af dem der er fejlbelagte (gemmes i databasen til historik, analyse eller klage til leverandør) nej Ved kundens fejlmelding. Præsentation af udvalgte fejlmuligheder incl. fritekstmulighed, der aktiveres, når der er foretaget et valg nej Afhængig af problemets karakter guides videre til rette supporter nej Generelle helpdesk-funktionaliteter nej Forbrugsstatistik Det optimale vil være en løsning, der kan importere data fra alle leverandørerne i en standard fx Counter eller SUSHI og som kan give mulighed for statistikudtræk på tværs af kunder, produkter, økonomi og benyttelse. Leverandørerne leverer p.t. data i alle mulige ikke-standardiserede formater. Benchmarking. Sammenlignende statistik på tværs af år, produkter og kunder ja i Licensbasen Måling af fjernadgang også på brugerniveau nej Felter til forskellige typer af data fx antal søgninger, download, besøg, besøgende, unikke lånerkort, antal poster i basen (bestand), tilvækst, afgang og pris pr. download og kobling af brugsdata til kundespecifikke stamdata (eks. indbyggertal) Delvist opfyldt i Licensbasen Adgang til data via en webservice nej Mulighed for at kunden selv kan eksportere statistik, opsætning af lokale conversion-mål etc. via en front-end nej Relationer mellem gate-keeper og produkt Denne relation bør omfatte såvel leverandører af gratis digitale ressourcer som betalingsbelagte produkter. Produktets stamdata Kontaktoplysninger med mulighed for ubegrænset antal kontaktpersoner pr. produkt (En leverandør kan udbyde flere produkter og der kan være brug for kontaktoplysninger til såvel forhandlingspartner som kontaktperson i forbindelse med support) ja i Licensbasen Bankoplysninger med tilhørende kontaktpersoner nej Side 12

13 Anvendt afregningsmodel nej Angivelse af rettigheder til produktets metadata i eksterne systemer fx. DBC s databrønd eller SAOU nej - manuelt Angivelse af rettigheder brug af produktet ja via Centralbibliotek.dk Opbevaring af tilbudsmateriale samt anden relevant information om produktet nej Opslagstavle for leverandørerne, med mulighed for at poste nyheder fx webinars nej Styring af forskellige abonnementsperioder inkl. flerårige aftaler, herunder også opstart på vilkårlige tidspunkter på året manuelt Etablering af testadgang/testmiljø nej Tilmelding (abonnerende kunder) Orientering direkte til leverandørerne ved nytegning og fornyelser nej - manuelt Mulighed for at foretage tilmeldinger udenfor abonnementsperioden ja - manuelt Kontrakthåndtering Juridisk gældende kontrakter i forskellige versioner fx en pixi-udgave uden priser. nej Tilgængeliggørelse af kontrakten (rollebaseret) og arkivering. nej Indkøbsstatistik Betaling Historik på prismodeller og tidligere abonnementer for det enkelte produkt. nej Prisudvikling pr. Produkt nej Produktets aktuelle pris og prismodeller nej - regneark Produktets aktuelle pris fordelt på kunder nej - regneark Kundens aktuelle pris fordelt på produkt nej - regneark Oversigt over alle anvendte prismodeller fx pr. indbygger, pristrapper baseret på indbyggertal nej Det aktuelle beregningsgrundlag på det enkelte produkt ja i Licensbasen Gentegning af aftale Projektstyring i forbindelse med indledende forhandling om fornyelser nej Færdiggørelse af en fornyelsesproces på et vilkårligt tidspunkt, således at ændringerne først træder i kraft ved abonnementsperiodens start eller slut nej IP-administration Håndtering af til- og afmeldinger af kundens IP-adresser til leverandørerne ja Oversigter over gældende IP-adresser på henholdsvis produkter og kunder ja Arkiv over gamle IP-adresser nej Fjernadgangsgivende system fx proxyserver Automatisk danne relevante proxydata (IP adresser og URL er) ud fra kundedata, produktdata og tilgængelighedsperiode til gate-keeper eller eksterne systemer nej manuelle udtræk Håndtering af andre adgangsmetoder f.eks referral url nej seperat opsætning af proxy Side 13

14 3.2.3 Relationer mellem gate-keeper og andre systemer Dataleverencer Statistik Mulighed for at hente kunders stamdata fx fra VIP-basen nej Forsyne fjernadgangsgivende system fx proxyserver med data fra gate-keeper manuelle udtræk Danne data til kundens link-resolver manuelle udtræk Tildeling af Faust-nummer fra DBC via en webservice manuelt Produktets metadata leveres til DBC, som indlemmer produktet i DanBib via en webservice lmanuel mai Gate-keeper skal kunne modtage forskellige dataformater samt håndtere manuel indtastning delvis, manuel import Understøtte flere dataformater bl. a. beregnet til levering af forbrugsdata til Danmarks Statistik. Manuel efterbehandling Økonomistyring Det skal være muligt at kunne danne betalingsdata, så dedikerede økonomisystemer både kan generere fakturaer til kunderne og betale regninger for danske og udenlandske produkter nej - manuelt Omregning til gældende valutakurser nej Afregning til leverandør ved brug af pay-per-view-betalingsmodeller nej Side 14

Bilag 1 - Opgavebeskrivelse

Bilag 1 - Opgavebeskrivelse J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Bilag 1 - Opgavebeskrivelse 1. BAGGRUND 1.1 Om DEFF IV Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) er ejet af et konsortium bestående af Ministeriet for Forskning,

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken DDB Basispakken består af ydelser, der bygger videre på DanBib og bibliotek.dk infrastrukturkomplekset og skaber

Læs mere

DEFF Licensers servicedeklaration

DEFF Licensers servicedeklaration DEFF Licensers servicedeklaration Indholdsfortegnelse 1. DEFF Licensers samarbejde med institutionerne...3 2. Licensbetingelser...4 3. Indsamling af FTE (Full-Time Equivalent)...4 4. Licensforhandling...4

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

VIP-basen og nyt bestilsystem.

VIP-basen og nyt bestilsystem. DBC. Ny VIP-grænseflade fra 1.6.2010 Version: 29.5.2010. Side 1 (5) VIP-basen og nyt bestilsystem. Indhold: Ny opdeling af VIP-basens parametre i grænsefladen...1 Nye indstillinger efter 1.6.2010...2 Modtag

Læs mere

DEFF Licenssekretariatets servicedeklaration

DEFF Licenssekretariatets servicedeklaration DEFF Licenssekretariatet DEFF Licenssekretariatet er et sekretariat under Styrelsen for Bibliotek og Medier. DEFF Licenssekretariatet er finansieret af Undervisningsministeriet, Kulturministeriet og Ministeriet

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Telefon Allerød

Telefon Allerød Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 2016 Microsoft har frigivet Microsoft Dynamics NAV 2016 den 5. oktober 2015. Den nye version rummer både ny funktionalitet og forbedringer. I dette factsheet nævner vi

Læs mere

Bilag Danskernes Digitale Bibliotek. Bilag

Bilag Danskernes Digitale Bibliotek. Bilag Bilag Bilag 1: Folkebibliotekernes netbaserede materialer Bilag 2: Opgaver ved indkøb af netbaseret materiale Bilag 3: Arbejdsdelingen i et typisk indkøbssamarbejde Bilag 4: Elementer i infrastrukturen

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

Ny BOB-grænseflade fra

Ny BOB-grænseflade fra DBC: Ny BOB - vejledning - version: 29.5.2010 - Side 1 (10) Ny BOB-grænseflade fra 1.6.2010 Adgang til BOB...1 Hvilke bestillinger bliver vist efter indlogning?...2 Fanebladet bibliotek.dk til os...2 Åbne

Læs mere

CULR webservice version 4

CULR webservice version 4 CULR webservice version 4 Indhold Beskrivelse af CULR-systemet... 1 Formål... 1 Systemarkitektur... 1 Definitioner... 2 Provider... 2 Account... 2 Patron... 2 Authentication... 2 Operationerne... 3 Uddybende

Læs mere

Bilag H - Besvarelse af kravspecifikationen

Bilag H - Besvarelse af kravspecifikationen Bilag H - Besvarelse af specifikationen I tilbudsbesvarelsen redegøres for ene i specifikationen i bilag 2. Tabellernes nummer og overskrift refererer til numre og overskrifter i bilag 2. 5.1. Den tekniske

Læs mere

Bliv klogere på DDB temadag d. 29.10.2014

Bliv klogere på DDB temadag d. 29.10.2014 Bliv klogere på DDB temadag d. 29.10.2014 hvorfor DDB? hvad er DDB? økonomi organisation centralbibliotekernes rolle licenser, netbiblioteker og apps CMS hvorfor DDB? fælles udviklingskraft og udviklingsmiljø

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tilmeldingsinterface på website... 4

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tilmeldingsinterface på website... 4 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tilmeldingsinterface på website... 4 Holdoversigt... 4 Data i holdvisning... 4 Søgefunktion... 4 Login funktion til medlemmer... 5 Validering og håndtering af login...

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på mere end 3.000 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser med Continia Payment Management ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere alt

Læs mere

MONO.NET FORHANDLER GUIDE

MONO.NET FORHANDLER GUIDE MONO.NET FORHANDLER GUIDE INTRO Tak fordi du har valgt at blive en mono.netforhandler. Vi glæder os til vores fremtidige samarbejde! Denne guide giver en grundig introduktion til hvordan forskellige hjemmesider

Læs mere

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden En fælles løsning DDB, Kombit, brønden Hvem, hvad, hvor og hvornår Hvem er vi? Danske Folke- og skolebiblioteker i fællesskab. Initiativ fra København, Århus, Esbjerg, Herning, Horsens og Ishøj i samarbejde

Læs mere

WTM Tidsregistrering. Fordele i WTM Tidsregistrering: Nem og hurtig tidsregistrering. Øget faktureringsgrundlag og højere udfaktureringsgrad

WTM Tidsregistrering. Fordele i WTM Tidsregistrering: Nem og hurtig tidsregistrering. Øget faktureringsgrundlag og højere udfaktureringsgrad WTM Tidsregistrering Tid og udfaktureringsgrad er alfa og omega for en konsulentvirksomhed, der lever af at sælge sine ydelser på timebasis. Det gælder om at udnytte sine ressourcer fuldt ud og få betaling

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system.

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system. My Event Online tilmeldings system. Infusion name: My_Event Ajax baseret, online event system Filename: my_event_readme.html Vejledning til installation og brug Author: Egon Jessen, webmaster@ungsejl.dk

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Use-Cases Syddjurs Kommune betragter den tværgående sundhedsplatform som en del af en større infrastruktur, hvor data flyder mellem forskellige elementer. Dette dokument

Læs mere

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011.

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011. 1 Høringsoplæg til Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2012 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 3. november 2011 Indhold Indledning...1 Indsatsområde A: bibliotek.dk migration

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

1. Administrer brugerkonti. Januar 2011

1. Administrer brugerkonti. Januar 2011 1. Administrer brugerkonti Januar 2011 Brugervejledning til Dantek MaterialeValg Januar 2011 Copyright 2011 by Dantek A/S Vejledningen er udformet af Mads K. Petersen med bidrag fra Ole Sloth Carlsen.

Læs mere

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008 MICROSOFT DYNAMICS C5 2008 Nyheder INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomistyring på dine betingelser... side 3 Integration... side 3 Udveksling af data med revisor... side 3 Import og Eksport... side 4 Sikkerhed...

Læs mere

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Undervisning B6 Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Generelt Hvem er Byggeweb? - Absolut største udbyder af projektweb i Danmark. - Fokuseret på byggebranchen. - Kvalificeret rådgivning

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Hvorfor skal du vælge TempNet?

Hvorfor skal du vælge TempNet? TempNet Hvorfor skal du vælge TempNet? Cloud-løsning TempNet er cloud-baseret løsning. Det betyder du kan bruge systemet på alle dine enheder, samt alle data er realtime alle steder i systemet. Software

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

AnaMo. Fremtidens ledelsesrapport for forsyningsbranchen. AnaM

AnaMo. Fremtidens ledelsesrapport for forsyningsbranchen. AnaM Fremtidens ledelsesrapport for forsyningsbranchen PULS integration Automatisk rapportgenerering Gennemskuelig beregningsgrundlag Indbygget kvalitetssikring Hurtig reaktion ved kravoverskridelse Mulighed

Læs mere

GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk

GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk 02. april 2009 1 Staevner.dk Log ind Brug den nye log ind boks øverst på siden til at logge ind på siden. Bruger navn/email

Læs mere

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc.

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc. Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc. Version 190216a Side 1 af 32 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Om programmet... 4 Om manualen... 4 For at

Læs mere

Borgerne har som følge af arbejdet fået:

Borgerne har som følge af arbejdet fået: Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) blev i 2012 initieret som et forpligtende samarbejde mellem KL og Kulturministeriet med det formål at styrke, effektivisere og synliggøre det samlede offentlige bibliotekstilbud

Læs mere

Brugervejledning til DHF's onlinesystem

Brugervejledning til DHF's onlinesystem Brugervejledning til DHF's onlinesystem Indholdsfortegnelse Oprette ny bruger 2 Login 4 Oprettelse af arrangement 5 Rettelse af arrangementsdata 7 Tilmelding på lukket liste 8 Deltagerliste 13 Ændre deltagerdata

Læs mere

Ungedatabasen VUC, Gymnasier og skoler med Danskuddannelsen

Ungedatabasen VUC, Gymnasier og skoler med Danskuddannelsen Ungedatabasen VUC, Gymnasier og skoler med Danskuddannelsen Opsætning Første indberetning Løbende indberetninger LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology

Læs mere

Spørgsmål fra tilbudsgivere

Spørgsmål fra tilbudsgivere Spørgsmål fra tilbudsgivere DAB har modtaget en række spørgsmål fra interesserede tilbudsgivere, der besvares som følger: Spørgsmål 1 Rammekontrakt side 5, første afsnit Tekstuddrag: Leverandøren har ansvar

Læs mere

* På startet udvidelse af dropfelter, så der vises sigende ledetekster

* På startet udvidelse af dropfelter, så der vises sigende ledetekster ASPECT4 Transport Releaseniveau 4.6.00 Opdatering 70701 pr. 10.10.14 Indhold jf. medsendte beskrivelser Highlights: * Geokodning af 6111 adresser via Google api. * På startet udvidelse af dropfelter, så

Læs mere

Sådan kan du inddatere og søge naturdata. En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal

Sådan kan du inddatere og søge naturdata. En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal Sådan kan du inddatere og søge naturdata En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal Kort om Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal giver adgang til fællesoffentlige data om natur og miljø i

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Informationsmøde om Fælles Udbud af Telemedicin

Informationsmøde om Fælles Udbud af Telemedicin Informationsmøde om Fælles Udbud af Telemedicin Introduktion til FUT udbuddet og projektet 6/9-2017 Fælles Udbud af Telemedicin Kommuner og Regioner i Danmark Indhold Hvorfor er FUT igangsat? Baggrund

Læs mere

SPORTI foreningsløsning. Foreningsadministration for klubber under DI 15. marts 2009 Tirsbæk Slot, Vejle

SPORTI foreningsløsning. Foreningsadministration for klubber under DI 15. marts 2009 Tirsbæk Slot, Vejle SPORTI foreningsløsning Foreningsadministration for klubber under DI 15. marts 2009 Tirsbæk Slot, Vejle Agenda 1. Medlemsregistrering 2. Kontingentopkrævninger 3. Tilmelding til stævner, kåringer, kurser

Læs mere

Teknisk integrering af e-læringsportalen ekurser.nu i DDB-CMS

Teknisk integrering af e-læringsportalen ekurser.nu i DDB-CMS Teknisk integrering af e-læringsportalen ekurser.nu i DDB-CMS Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Indledning I takt med det øgede brug af digitale tjenester, og bibliotekets rolle indenfor læring, er bibliotekernes

Læs mere

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Notat 21. februar 2017 Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Dette notat giver en overordnet konceptuel fremstilling af, hvordan erhvervsområdet forventes håndteret samlet

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

VEJE TIL VIDEN VIDEN

VEJE TIL VIDEN VIDEN VEJE TIL VIDEN VEJE TIL VIDEN DBC producerer metadata og udvikler den nationale it-infrastruktur til bibliotekerne, så borgerne let finder den information, de søger og bliver præsenteret for den på en

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

DUBU Sag og Dokument integrationer

DUBU Sag og Dokument integrationer DUBU Sag og Dokument integrationer Formålet med dette notat er at informere DUBU kommuner omkring hvilke integrationer vedrørende Sager og Dokumenter der er en del af DUBU, samt hvilke integrationsmuligheder

Læs mere

2.1. Priser og indhold for Leverandørens Abonnement findes på Sitet.

2.1. Priser og indhold for Leverandørens Abonnement findes på Sitet. FORRETNINGSBETINGELSER PIPIPCARE 1. ANVENDELSESOMRÅDE Forretningsbetingelserne (herefter Betingelserne ) gælder for køb af en abonnementservice (herefter Abonnement ) på hjemmesiden PipipCare. com (herefter

Læs mere

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL 4. januar 2013 Indhold UTS og forskellen i forhold til det gamle format...2 Udfordringer med UTS...2 Tiltag med henblik på at afhjælpe udfordringerne...3

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Danskernes Digitale Bibliotek Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Film, video, TV Streaming- og downloadtjenester Musik E-bogslæsere 1400 1200. Færre biblioteker.. 1000 800 600

Læs mere

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT 13-12-2013 edoc 2013-0261756-3 Digitalisering af folkebibliotekernes

Læs mere

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0 Kravspecifikation for Indholdskanalen 2.0 August 2011 2 Indhold 1. Kort projektbeskrivelse... 3 2. Erfaringer fra Indholdskanalen... 3 Konsekvenser... 3 3. Tekniske krav... 4 Redaktionsværktøjet og indholdsproduktion...

Læs mere

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Dette notat beskriver de forhold som man som leverandør og kommune skal være opmærksom på når man ønsker at modtage CPR-data i abonnement fra Serviceplatformen.

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8. Referat 12. November 2013 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8. Deltagere: Rolf Hapel, Bente Nielsen, Bodil Have, Jakob

Læs mere

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange på Serviceplatformen...

Læs mere

I dette nyhedsbrev NYHEDER VEDR. LUDUS SUNDHED. Individbaseret undervisning

I dette nyhedsbrev NYHEDER VEDR. LUDUS SUNDHED. Individbaseret undervisning Nr. 8 - november 2006 NYHEDER VEDR. LUDUS SUNDHED I dette nyhedsbrev 1.14.0 seminar Individbaseret undervisning Aktivitetsopgørelse Officielle koder AMU (Arbejdsmarkedsuddannelse) Nye kommuneoplysninger

Læs mere

UniIReg : Web program til registrering, rapportering, statistik/udtræk og opfølgning

UniIReg : Web program til registrering, rapportering, statistik/udtræk og opfølgning Version 2 UniIReg : Web program til registrering, rapportering, statistik/udtræk og opfølgning UniIReg : Registrering Rapporting Statistik/udtræk Opfølgning Backend 1 UniIReg Copyright 2012-2013 JLRC CO.

Læs mere

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 Agenda BibZoom.dk strategi Bibzoom.dk 2011 Dialog Vision BibZoom.dk skal bidrage aktivt til at positionere de danske biblioteker som en innovativ, vigtig og serviceorienteret

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 2017

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 2017 DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk 1. kvartal 217 Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 217 Udvikling i 217-Q1 i henhold til Releaseplan 217 (R17) Releaseplan 217 indeholder de udviklingsopgaver

Læs mere

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver Elektronisk udbudssystem Quick Guide Tilbudsgiver Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en invitation... 3 2. Afgiv tilbud... 5 2.1

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder TM - er NEM IT til alle virksomheder Introduktion Virksomheder bør ikke stræbe efter de alt omfattende visioner og tro, at de med analyse og projektmodeller kan udvikle den optimale digitale løsning. I

Læs mere

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN NOGLE AF DE BEDSTE MULIGHEDER FOR AT OPTIMERE WORKFLOWS FINDES, HVOR PAPIR OG DIGITALT MØDES Alle ved, at... DIGITALE PROCESSER STRØMLINER INFORMATIONSFLOWET

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

DOKUMENTBROKER Koncept

DOKUMENTBROKER Koncept DOKUMENTBROKER Koncept Copyright 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvad er DokumentBrokeren?...1 1.1 Formål...1 1.2 Fordele...1 1.3 Baggrund...2 2 Komponenter...3 2.1 Dataflet...4 2.2 Platform og teknologi...4

Læs mere

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration Organisation Opret ny organisation I organisationsvælgeren vælges det rette niveau hvorpå den nye organisationen skal placeres.

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Vejledning af Økonomi opsætning

Vejledning af Økonomi opsætning Vejledning af Økonomi opsætning 1. Økonomi Integration 2. Debitorindstillinger 3. Varekatalog 4. Betalingsskabeloner 5. Betalinger 6. Eksportér 7. Debitornumre og ventelistemedlemmer Økonomi Integration

Læs mere

Kommunale integrationsløsninger i SkoleIntra v/ Ole Windeløv

Kommunale integrationsløsninger i SkoleIntra v/ Ole Windeløv Kommunale integrationsløsninger i SkoleIntra v/ Ole Windeløv Kommunale integrationsløsninger Elevplaner og andet til ESDH systemer Daginstitutioner på SkoleIntra Varmestyrings- og booking systemer Advisering

Læs mere

FAQ. kursusportalen.regionh.dk. Oversigt over centrale administratorer findes særskilt.

FAQ. kursusportalen.regionh.dk. Oversigt over centrale administratorer findes særskilt. FAQ kursusportalen.regionh.dk Supportside: http://www.regionh.dk/menu/uddannelse/kursusportalen/ Adgang til Kursusportalen Jeg kan ikke åbne kursusportalen på min computer? Problemet kan skyldes browser-versionen.

Læs mere

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC - 1 -, bibliotek.dk, PIN-kode, webservices. Baggrund "" er efterhånden blevet en indviklet sag. I VIP-basen findes der rigtig mange parametre og metoder vedr. lånertjek, som skal udfyldes og haves styr

Læs mere

News version

News version News version 7.7. 3-1 Dato: 27.03.17 Indhold Værksted / Reservedele...2 Økonomi...7 Enheder...9 Toyota DK...12 Suzuki...13 Ford...14 Opel...15 Værksted / Reservedele Formålet er, at kunne arbejde med vejledende

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM 3 HÅNDTER EJENDOMME, ORGANISATIONER OG AFTALER ONLINE Caretakerfm står for CaretakerFacilitiesManagement og er et it-værktøj,

Læs mere

Arkitekturrapport: Standard for indbetalinger

Arkitekturrapport: Standard for indbetalinger Arkitekturrapport: Standard for indbetalinger Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter med effekt på den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets it-arkitekt. Det er projektlederens

Læs mere

0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik

0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik 0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik Indhold Om Dantek BiblioMatik og ElevWeb...... 3 Browser-adgang til ElevWeb... 3 Fjernskrivebord - adgang til Dantek BiblioMatik... 3 - det administrative system... 3

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

Pengestrømsopgørelse for fælles digitalt bibliotek i Beta-regi, oktober 2010

Pengestrømsopgørelse for fælles digitalt bibliotek i Beta-regi, oktober 2010 Pengestrømsopgørelse for fælles digitalt bibliotek i Beta-regi, oktober 2010 Budgetår 20011 priser år 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 IT-investeringer: Interne ressourcer 1.800.000 Estimeret årsværk. Eksterne

Læs mere

Få mere succes med email marketing Velkomst flow og drop-basket flow mm. MailPlatform.dk - 2012

Få mere succes med email marketing Velkomst flow og drop-basket flow mm. MailPlatform.dk - 2012 Få mere succes med email marketing Velkomst flow og drop-basket flow mm. MailPlatform.dk - 2012 Ordbog ECP = ecommerce platformen, dvs. shop systemet. EMM eller ESP = E-mail marketing platformen FB = FaceBook

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Udbud.dk. Brugerdokumentation, formidler. Vejledning til at anvende Udbud.dk

Udbud.dk. Brugerdokumentation, formidler. Vejledning til at anvende Udbud.dk Udbud.dk Brugerdokumentation, formidler Vejledning til at anvende Udbud.dk oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Overordnet opbygning af website... 4 2.1 Forside og navigation... 4 2.2

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Axiell Danmark. facebib. en vejledning

Axiell Danmark. facebib. en vejledning Axiell Danmark facebib en vejledning 20. marts 2013 Indhold 1 Introduktion... 4 1.1 Forudsætninger... 4 2 Hvad kan man på facebib?... 5 2.1 Link til forsiden... 6 2.2 Linksamling (Leksikon)... 6 2.3 Link

Læs mere

BRND CLUB Få flere medlemmer og spar tid på administration

BRND CLUB Få flere medlemmer og spar tid på administration GUIDE TIL BRND CLUB Få flere medlemmer og spar tid på administration Version 1.0 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Introduktion til BRND CLUB 1 Velkommen til Aktiv portalen 2 3 gratis værktøjer 3 Krav og tilbud

Læs mere

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,-

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,- Kontingentsystem med ClubPeople ClubPeople tilbyder nu klubberne et integreret kontingentsystem. Kontingentsystemet sikrer, at du som klubansvarlig kan få overblik over dine medlemmers betalinger og restancer.

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 5 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 5 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 7 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 7 3.4 VISNING

Læs mere

AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB

AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB Aftale (herefter Aftalen ) mellem Danskerens Digitale Bibliotek /v Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V (herefter

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 2017

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 2017 DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk 3. kvartal 27 Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 27 Udvikling i 27-Q3 i henhold til Releaseplan 27 (R7) Releaseplan 27 indeholder de udviklingsopgaver for Danbib,

Læs mere

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere