MOS DK FJVM MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOS DK 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK"

Transkript

1 MOS FJVM MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P

2

3 Indhold Generelt Installationsskema 2 Generelt 3 Funktionsprincip 3 Indstillinger Indstillinger 4 Effektoplysninger 4 Systembeskrivelse Funktion, "Ekstra varmt vand" 4 Indstillinger for FIGHTER 360P 5 Drift i reservestilling 5 Ved slukning af varmepumpe 5 Ved strømafbrydelse 5 Rørtilkobling Generelt 6 Rørtilkobling 6 El-tilslutning FIGHTER 310P El-installation FIGHTER 310P 7 El-tilslutning FIGHTER 360P El-installation FIGHTER 360P 10 Følerinstallation 6-polet skrueklemme på FIGHTER 360P 13 Følerinstallation 13 Komponenter Komponenternes placering 14 Komponentliste 14 Dimensioner Mål og opsætningskoordinater 15 Placering af relækort FIGHTER 310P 15 Vedlagt tilbehørssæt Vedlagt tilbehørssæt 16 Tekniske data 16 Sammenkobling af FJVM med FIGHTER 410P Ombygning af FIGHTER 410P 17 FJVM 120 1

4 Generelt For at få størst muligt udbytte af fjernvarmemodulet FJVM 120 bør du gennemlæse denne Monterings- og Brugervejledning. FJVM 120 er et fjernvarmemodul, beregnet til tilslutning til FIGHTER 310P/360P. FJVM 120 er et driftssikkert kvalitetsprodukt med lang levetid. Serienummer (95, skal altid oplyses ved henvendelse til Vølund. År/måned: / Cert.nr: Installationsdato: Installatør/Montør: Koblet til: FIGHTER 310P FIGHTER 360P FIGHTER standard, uden el-patron med 1 kw el-patron Dato: Underskrift: 2 FJVM 120

5 Generelt Generelt FJVM 120 er et fjernvarmemodul, der er beregnet til tilslutning til FIGHTER 310P/360P. Der er foretaget mindre modifikationer for at modulet kan styres fra Vølunds aftræksventilationsvarmepumpe. FJVM 120 har en varmeveksler til varmesystemet og er forberedt til montering af en flowmåler og føler med henblik på fjernvarmeleverandørens energimåling. Varmepumpen ventilerer bygningen og genvinder varme fra ventilationsluften. Varmen benyttes til opvarmning af bygningen samt opvarmning af brugsvandet. I de tilfælde, hvor varmepumpens effekt er utilstrækkelig, tilføres varme via FJVM 120. Varmetilskuddet styres efter behov af den i varmepumpen indbyggede reguleringscentral. Mellem de to enheder skal der bruges et ø 22 mm kobberrør, femledernetkabel (0,75 mm2) og toleder-signalkabel (0,75 mm 2 ). FJVM 120 består af følgende komponenter: 1 stk. FJVM stk. Kontraventil DN20 1 stk. Monterings- og Brugervejledning FJVM stk. Kabelsæt - Følertilslutning 1 stk. Kabelsæt - El-tilslutning 1 stk. Kortsæt - 1 stk. Relækort, fjernvarme - 4 x Afstandsstykke - 1 stk. Plade - 2 stk. Skrue - 1 stk. NIBE-mærkat Funktionsprincip Varmepumpen leverer varme til varmesystemet, indtil den kalder på ekstravarme. Så standser cirkulationspumpen i varmepumpen, og cirkulationspumpen i FJVM 120 begynder at arbejde mod varmesystemet. Når kompressoren har opvarmet varmepumpens vandmængde tilstrækkeligt meget, standser cirkulationspumpen i FJVM 120, mens varmepumpen går over til at arbejde mod varmesystemet. Fremløbstemperaturen reguleres af varmepumpens styring, enten med sin egen shuntventil eller med reguleringsventilen i FJVM 120. Det varme vand laves kun med varmepumpen. AV AVT BV CP EXP FG RV SV SÄV Stopventil Aftapningsventil Kontraventil Cirkulationspumpe Ekspansionsbeholder Fremløbsføler Reguleringsventil Shuntventil Sikkerhedsventil RC SÄV FG BV SÄV EXP SÄV SV CP AVT RV AV CP FG BV AV AV FJVM 120 3

6 Indstillinger / Systembeskrivelse Indstillinger Juster efter behov flowet fra FJVM 120 i henhold til diagrammet. Vælg pumpekurven på FIGHTER, således at dens kapacitet svarer til FJVM 120's kapacitet ved det aktuelle flow. For at opvarme huset anvendes den på varmepumpen indstillede varmekurve. Derfor skal efterjusteringen ske på varmepumpen i henhold til dennes Monterings- og brugervejledning Pumpe- og trykfaldsdiagram Hvis pumpekapacitet ikke er tilstrækkelig, eller hvis der er behov for to temperaturområder, kan følgende principkoblinger anvendes. For varmesystemer, som arbejder med ét temperaturområde: SÄV FG Den elektriske tilkobling skal ske parallelt med cirkulationspumpen i FJVM på klemme X116B iflg. tabellen: Komponent X116B Nulstil cirkulationspumpen og reguleringsventilen FJVM 1 Nulstil andre cirkulationspumper Fase cirkulationspumpe FJVM 2 Fase andre cirkulationspumper Effektoplysninger Fjernvarme - F/R [ C] Varmesystem - F/R [ C] Effekt [kw] F: Fremløb R: Retur BV CP AVT RV AV AV från FIGHTER /FJVM For varmesystemer, som arbejder med to temperaturområder: fra från FIGHTER/FJVM /FJVM SV-V2 NB! Hvis tilbehør ESV 20 benyttes (fungerer kun med FIGHTER 360P), skal det indkobles som undershunt. 4 FJVM 120

7 Systembeskrivelse Funktion, "Ekstra varmt vand" I systemer uden FJVM 120 forhøjer varmepumpens elpatron temperaturen på det varme vand, når man trykker på knappen Ekstra varmtvand. I systemer med FJVM 120 forhøjer varmepumpens el-patron temperaturen på det varme vand, når man trykker på knappen Ekstra varmtvand, forudsat at elpatronen er sluttet til lysnettet. Hvis el-patronen ikke er tilsluttet, sker der ikke nogen ekstra forhøjelse af varmtvandstemperaturen. Mens Ekstra varmtvand er aktiveret, er det kun fjernvarmen, der opvarmer huset. Hvis den periodiske funktion Ekstra varmtvand aktiveres (se funktionen Ekstra varmtvand i varmepumpens Monterings- og brukervejledning), er det fjernvarmen, som går ind og støtter, når symbolet for tilskudsvarmedrift vises. El-patron (1 kw) For opvarmning via el-patron, kræves en omkobling i henhold til afsnittet "El-tilslutning" til 1 kw. Hvis el-patronen er tilkoblet for "Ekstra varmt vand", vil el-patronen også være tilkoblet, når fjernvarmen er i drift. Besparelsen mindskes, hvis der er tilkoblet elpatron! NB! Ofte kræves godkendelse fra fjernvarmeleverandøren, for at el-patronen må være i drift. Indstillinger for FIGHTER 360P Ved installation af FJVM 120 kobles 3 kw el-patronen fra som standard. Via indstillinger i styringen benyttes øvrige tilkoblede el-patroner ikke længere i normal driftsstilling. Ved valg af el-kedeldrift opnås fuld varmekomfort i overensstemmelse med FJVM kun varmtvand, hvis 1 kw el-patronen er tilkoblet. Vælg derfor reservestilling ved behov. Ved valg af installation uden el-patron skal funktionen ekstra varmt vand kobles fra, se varmepumpens Monterings- og Brugervejledning. Drift i reservestilling NB! Disse nye betingelser for reservestilling og strømafbrydelse erstatter dem, der findes i Monterings- og Brugervejledningen for FIGHTER. Reservestilling kan benyttes ved eventuelle driftsforstyrrelser. I kombination med FJVM 120 håndteres reservestilling som følger: FIGHTER 310P I denne indstilling kører cirkulationspumpen (16) i FJVM 120. Reguleringsventilen (43) kræver manuel betjening. Ved at dreje knappen på (43) justeres opvarmningen efter behov. Ved tilkoblet el-patron (1 kw) Når forberedelsestanken er fyldt helt op, kobles elpatronen fra, og varmepumpens cirkulationspumpe begynder at arbejde. Reguleringsventilen samt cirkulationspumpen i FJVM 120 slukkes automatisk. Ved lav temperatur tillader termostaten, at el-patronen tilkobles igen. Cirkulationspumpen i FJVM 120 startes, når varmepumpens cirkulationspumpe slår fra. NB: I koldt vejr vil el-patronens effekt formodentlig ikke være tilstrækkelig. FIGHTER 360P I denne indstilling kører cirkulationspumpen i varmepumpen og 6 kw el-patron. FJVM 120 er ikke i drift. Sørg for, at ventilen (43) er lukket i FJVM 120, og luk den manuelt ved behov. Ved slukning af varmepumpe Sørg for, at ekstravarmen ikke er i drift, inden strømafbryderen sættes i position "0" på varmepumpen. Sluk radiatordriften efter behov, således at varmepumpen er i sommerstilling, og vent 3 minutter, mens reguleringsventilen i FJVM 120 lukker. Slå derefter spændingen fra. Alternativt kan der lukkes manuelt for FJVM's reguleringsventil (43). Ved strømafbrydelse Ved strømafbrydelse skal ventilen (43) lukkes manuelt for at der ikke skal opstå høje returtemperaturer til fjernvarmenettet. Når cirkulationspumpen ikke arbejder, sker der ingen varmeoverføring. FJVM 120 5

8 Fighter 310P Rørtilkobling Generelt Vølund anbefaler FJVM 120 installeres så tæt på varmepumpen som muligt for størst mulig komfort. Herved undgås temperatursvingninger, når varmeleverancen skifter mellem varmepumpen og FJVM 120. For mere detaljerede oplysninger om de forskellige komponenters placering, se afsnittet om "Komponentplacering" i varmepumpens Monteringsog brugervejledning. Rørtilkobling NB! Installationen skal udføres af en autoriseret VVS-installatør. Anmeld installationen til fjernvarmeleverandøren, og kontroller gældende forskrifter for den aktuelle installation. Gå direkte til punkt 4 ved nyinstallation af varmepumpe samt FJVM Indstil varmepumpens afbryder i positionen "0", og fjern de nedre front- og sideplader. 2. Frigør trykket i yderbeholderen ved forsigtigt at åbne sikkerhedsventilen (52). 3. Tøm frem- og returløb for at kunne installere en kontraventil, samt T-kobling for at tilslutte FJVM 120 til radiatorsystemet. Benyt spærreventil (50) og (40) eller aftapningsventil (51) på hensigtsmæssig vis i henhold til varmepumpens komponentplacering. 4. Løft kabinettet væk fra FJVM Monter enheden på den ønskede væg. Afstanden mellem hullernes midte skal være 470 mm. 6. Foretag rørføring mellem FJVM 120 og varmepumpen, og monter kontraventilen i radiatorkredsen i henhold til hydraulikskemaet. 7. Nu er det muligt at sætte prøvetryk på rørinstallationen. 8. Fyld og udluft systemet. 9. Monter kabinettet. 10. Fastgør NIBE-mærkatet foran (se billede på omslaget). r FIGHTER 310P FIGHTER 360P NB! Sørg for, at der er slukket for strømmen, før installationen påbegyndes. 6 FJVM 120

9 El-tilslutning FIGHTER 310P El-installation FIGHTER 310P Afsnittet beskriver el-tilslutning for styring FJVM 120 af FIGHTER 310P. Følerinstallationen findes i et separat kapitel. Betegnelsen X1 til X8 anvendes til kontakter på det nye relækort, som er inkluderet i det medfølgende tilbehørssæt. Varmepumpens afbryder skal stilles i position "0", inden arbejde må påbegyndes. For eventuel opvarmning via el-patron skal afsnittet "Systembeskrivelse - Funktion Ekstra varmt vand" først læses i denne Monterings- og Brugervejledning. 1. Sørg for, at produktet er helt spændingsløst. Vip frontpanelet ned i henhold til varmepumpens Monterings- og Brugervejledning. NB! El-installationen af FJVM 120 skal foretages af en autoriseret el-installatør. El-installation og ledningsføring skal udføres iht. gældende regler. 2. Komponenter fra Ledning 520 benyttes kun ved tilkobling af 1 kw elpatronen. X116A W1 3. Begynd med at montere afstandsstykket på el-panelet. Vent, indtil alle ledninger er på plads, før du trykker FJVM 120-relækortet på afstandsstykket. NB: Hvis der mangler huller til relækortet på el-panelet, så se afsnittet "Placering af relækort F310P". 4. Flyt kantkontakterne for cirkulationspumpen (position ) og shuntmotoren (position ) til position X5 og X6. 5. Afmonter 091 (85-OX2L) brun fra afbryderen (8), og isoler. 6. Monter ledning 506 fra den nu ledige position på afbryderen til X flyttes flyttas flyttes flyttas X2 X1 blå brun X5 blå brun sort svart blå X6 K1 K2 K3 506 fra position från position av 091 (85-OX2L) ( 85-OX2L) til X2 till X (85-OX2L) brun til X2 isoleras FJVM

10 091 (85-OX2L) brun isoleras El-tilslutning FIGHTER 310P 7. Monter ledning og mellem relækort (29) og relækort FJVM Monter ledning på position X7, og træk ud og ned på højre side. 29 X X X X2 X1 K1 K3 K (10A1-10) 035 (10A1-10) grå X (10A1-10) grå 9. Vælg variant tilkobling til kontakt X1. Standard er uden el-patron. Monter ledninger på kontaktor 10 i henhold til variant og billede. 8 flyttes flyttas med forgreningsstift förgreningsstift NB! Ved el-patron: Kontroller, at ledningen, W1 som från till X116B sidder tilbage, er frontpanel FJVM 120 koblet på kontaktor (67). W1 uden el-patron (standard) Kobl alle forsyningsledninger fra el-patronen (brun + hvid) med el-patron Kobl tre brune og to hvide forsyningsledninger fra el-patronen 4 3 svart 10. Flyt skrueklemme (11) i henhold til billedet. 2 vit brun 69 fra från frontpanel 1 blå gulgrön 11. Fastgør skrueklemme X116A samt eksisterende brun 020 (59) trækaflastere på det ledige sted. flyttas Monter ledning i henhold til billedet. klemme plint flyttes 11 flyttas Foretag el-tilslutning mellem FJVM 120 og varmepumpen. Kabel mellem skrueklemme X116A (varmepumpe) og X116B (FJVM 120) vælges således, at det opfylder normer og standarder. Benyt femleder. 10 X116A blå brun hvid vit sort svart gulgrøn gulgrön NB! Kablerne i FJVM 120 må ikke have kontakt med den indkommende fjernvarme. til X116B till FJVM Femleder mellem F310P og FJVM 120 Terminalnummer Nulstil cirkulationspumpen og reguleringsventil X116A X116B 1 1 Fase cirkulationspumpen 2 2 Nulstil reguleringsventilen - 3 Luk reguleringsventilen 3 4 Åbn reguleringsventilen 4 5 Jord plade 6 femleder femledare til till F310P/410P X116B FJVM 120 blå brun hvid vit sort svart gulgrön gulgrøn 14. Fastgør ny kabeltrækning med kabelbindere. 15. Gå nu videre til følerinstallation. 8 FJVM 120

11 El-tilslutning FIGHTER 310P FJVM 120 9

12 El-tilslutning FIGHTER 360P El-installation FIGHTER 360P Afsnittet beskriver el-tilslutning for styring FJVM 120 af FIGHTER 360P. Følerinstallationen findes i et separat kapitel. Betegnelsen X1 til X8 anvendes til kontakter på det nye relækort, som er inkluderet i det medfølgende tilbehørssæt. Varmepumpens afbryder skal stilles i position "0", inden arbejde må påbegyndes. For eventuel opvarmning via el-patron skal afsnittet "Funktion Ekstra varmt vand" først læses i denne Monterings- og Brugervejledning. 1. Sørg for, at produktet er helt spændingsløst. Vip frontpanelet ned i henhold til varmepumpens Monterings- og Brugervejledning. NB! El-installationen af FJVM 120 skal foretages af en autoriseret el-installatør. El-installation og ledningsføring skal udføres iht. gældende regler. 2. Komponenter fra W1 3. Begynd med at montere afstandsstykket på den medfølgende plade, og skru den fast på el-panelets øvre kant, således at pladen sidder mellem trykmåler og afbryder. Placer relækortet. NB: Alle kantkontakter på det nye relækort skal sidde således, at kontakternes kabelindgang er vendt opad Flyt kantkontakter for cirkulationspumpen (position ) og shuntmotoren (position ) til position X6 og X5 på FJVM 120-relækortet. flyttes 10 FJVM

13 El-tilslutning FIGHTER 360P NB! På det eksisterende relækort skal alle kantkontakter sidde således, at kontakternes kabelindgang er vendt nedad. 5. Monter ledning og i henhold til billedet. 6. Monter kabel W1, træk kablet ud og ned til den nedre forbindelsesdåse på højre side. Benyt eksisterende trækaflastere. 7. Tilslut kabel W1 på skrueklemme (11) i henhold til W1 från till X116B billedet. Benyt trækaflaster. frontpanel FJVM 120 W1 fra till til X116B W1 från X116B frontpanel frontpanel FJVM 120 NB! Hvis FIGHTER W1har en 6-polet vandret monteret skrueklemme (11), så følg vejledningen "6-polet skrueklemme på FIGHTER svart 360P" på side vit Flyt ledning 020 (59) brun fra kontaktor (10) til kontaktor (67). 1 blå gulgrön 69 W sort svart hvid vit brun blå gulgrön gulgrøn 69 brun 020 (59) flyttas 9. Foretag el-tilslutning mellem FJVM 120 og varme- 5 pumpen. Kabel 11 mellem skrueklemme X11 (varmepumpe) og X116B (FJVM 120) vælges således, at det opfylder normer og standarder. Benyt femleder brun 020 (59) flyttes flyttas NB! Kablerne i FJVM 120 må ikke have kontakt med den indkommende fjernvarme. Femleder mellem F360P og FJVM 120 Terminalnummer Nulstil cirkulationspumpen og reguleringsventil X11 X116B 7 1 Fase cirkulationspumpen 8 2 Nulstil reguleringsventilen - 3 Luk reguleringsventilen 9 4 Åbn reguleringsventilen 10 5 Jord plade 6 femleder femledare till F310P/410P til F360P X116B FJVM 120 blå brun hvid vit svart sort gulgrön gulgrøn till F310P/ Tilslut femleder på FJVM 120 i henhold til billede. 11. Juster drejeknap (101) "Maks. effekt" på effektovervågningskortet i henhold til varmepumpens Monterings- og Brugervejledning til position A (3 kw). 12. Vælg tilkobling af el-patron i henhold til tabellen. 13. Fastgør ny kabeltrækning med kabelbindere. uden el-patron (standard) Løsn alle hvide ledninger på 3 kw el-patronen, og isoler med el-patron Løsn to hvide kabler på 3 kw el-patronen, og isoler 14. Gå nu videre til følerinstallation. FJVM

14 El-tilslutning FIGHTER 360P 12 FJVM 120

15 Fighter 310P A B I A B I I A B Følerinstallation 6-polet skrueklemme på FIGHTER 360P 1. Gælder kun, hvis skrueklemme (11) ikke har 10 ter minaler. 2. Bor hul til femleder mellem eksisterende kabelgen nemføringer. Benyt 19 eller 20 mm bor. 3. Løsn alle ledninger på skrueklemmen (11). 4. Bor et nyt hul til medfølgende skrueklemme i henhold til billedet. 5. Monter skrueklemme (11) vandret. 6. Afkort medfølgende skrueklemme til fire terminaler, og monter den oven på skrueklemmen (11). 7. Monter alle faseledninger samt nulledninger i henhold til billedet. 8. Fortsæt nu med el-installationen på side 11, punkt mm Ø 2 mm W FIGHTER 310P W1 fra till til W1 från X116B X116B frontpanel frontpanel FJVM FJVM sort svart hvid vit brun blå 11.6b (052) 60 (024) 59 (020) 58 (018) 57 (017) 56 (049) gulgrön gulgrøn Ø 19 mm eller eller 20 mm 20 mm Følerinstallation Kabelsæt 2 - Følertilslutning Art.nr X118A Brug kabelsæt 2, Monter kantkontakt på position X8, relækort FJVM 120, og træk ledningen ( ) via el-panelets venstre side. Aflast kablet ved at fastgøre det med kabelbindere på panelet og overløbsrøret (96) 3. Monter ny skrueklemme X118 A med trækaflaster på F310P eller på F360P ved siden af kabelgennemføringsslangen. Se billeder til højre. 4. Løsn stikkontakten på fremløbsfølere (89) mellem føler (sort) og følerkabel (grønt). 5. På det nyligt trukne kabel er der to grønne ledninger, en med han- og en med hunkontakt. Hankontakten kobles til en ledning på det eksisterende følerkabel (grønt). Hunkontakten kobles til følerkontakt (89) (sort). 6. Monter ledninger 514 og 515 med hankontakten til det andet eksisterende følerkabel (grønt), og hunkontakten kobles til den anden følerkontakt (89) (sort). 7. Tilslut de to øvrige ledninger til øvre position 1 og 2 på skrueklemme X118A. 8. Kabel mellem X118A, position 1 og 2, FIGHTER og X116B FJVM 120 vælges således, at det opfylder normer og standarder. (Se anbefaling under "Generelt"). Benyt toleder-signalkabel. 9. Tilslut signalkablet position 11 og 12 på skrueklemme X116B i FJVM 120. till F310P/410P NB! Kablerne i X116B FJVM FJVM 120må ikke have kontakt med den indkommende fjernvarme. femledare FIGHTER 360P X118A X118A blå brun vit svart gulgrön Menuindstilling FIGHTER 360P Forøg trendberegningsgrænsen i menu fra 5 C til 20 C. FJVM

16 DATASKYLT Tillverkningsnummer Måndag: Tisdag: Onsdag: Lite av varje 51 Övrigt OBSERVERA! Inte meningen att detta ska läsas på den här bilden. OBSERVERA! Inte meningen att detta ska läsas på den här bilden. Inte det här heller. Något mera som kanske har med pricken nedan att göra Lite data som kan vara bra att känna till Före detta Nibe-verken AB Järnvägsgatan 40 MARKARYD Komponenter Komponenternes placering FJVM 120 FIGHTER 310P Diverse 4 N AB Medmera FIGHTER 360P NB! På grund af forskellige krav fra fjernvarmeleverandører, kan installationen adskille sig fra det ovenstående billede Komponentliste Cirkulationspumpe 17 Udluftning 19 Ventilmotor 43 Reguleringsventil 49 Kontraventil 50 Stopventil 52 Sikkerhedsventil, varmesystem 62 Varmeveksler, varme 70 Varme sekundært fremløb, DN20 inv. 71 Varme sekundær retur, DN20 inv. 76 Forbindelsesdåse 78 Påfyldnings- og aftapningsventil 89 Temperaturføler, fremløb 94 Vandmålerkonsol, længde 130 mm 95 Typeskilt 151 Relækort 155 Fjernvarme fremløb, DN20 inv. 156 Fjernvarme retur, DN20 inv FJVM 120

17 Dimensioner Mål og opsætningskoordinater A Inden for det punkterede område kan der ikke foretages rørføring. Placering af relækort på FIGHTER 310P Hvis der mangler huller til relækortet på el-panelet til FIGHTER 310P, skal skitsen nedenfor benyttes til opmåling og boring af nye huller. Der skal benyttes et 6 mm bor. NB: Vær opmærksom på, at kablerne bag panelet ikke beskadiges. B C bar st Ø 6 r FJVM

18 Medfølgende tilbehørssæt FJVM 120 Vedlagt tilbehørssæt Kontraventil 3/4 Kortsæt Kabelsæt 1 - El-tilslutning Art.nr Kabelsæt 2 - Følertilslutning Art.nr Tekniske data Vægt 30 kg Højde 510 mm Bredde 530 mm Dybde 430 mm IP-klasse 21 Mærkeeffekt cirkulationspumpe 90 W Arbejdstryk Prim 16 bar 16 FJVM 120

19 Sammenkobling af FJVM med FIGHTER 410P Sammenkobling af FJVM med FIGHTER 410P Ombygning af Fighter 410P For at kunne anvende F410P og FJVM 120 som kombineret varmesystem kræves en ændring af F410Prørtilkoblingen. Ombygningen skal sørge for, at varmeforsyningen til forsyningsluftbatteriet er sikret uanset, om F410P eller FJVM 120 leverer varmen. Derfor skal tilslutningen til forsyningsluftbatteriet returløbsledning flyttes hen efter sammenkoblingen af de begge varmekilder. RC SÄV FG BV CP RV RV SÄV EXP SÄV SV AV AVT AV AV CP FG BV Ved levering er forsyningsluftbatteriets returløbsledning koblet til varmepumpens interna returløbsledning. Forsyningsluftbatteriets returløbsledning skal flyttes til den fælles returløbsledning. FJVM

20 Återledning Återledning Sammenkobling af FJVM med FIGHTER 410P Trykbalancen i varmesystemet bør kontrolleres for at sikre, at der altid findes flow til forsyningsluftbatteriet. Bemærk, at pumpekapaciteten fra varmepumpen og fra FJVM 120 ikke er ens. Den elektriske tilslutning skal ske på samme måde som for F310P. Indstillingsventil Returløb fra forsyningsluftbatteriet Blaha blaha och annat trams v.v. k.v. radiatorer Blaha blaha och annat trams radiatorer Returløbsledningen, som skal flyttes til den fælles returløbsledning, Conex-forskruvning skal proppes Fremløbsledning til forsyningsluftbatteriet 18 FJVM 120

21

22

23

24 CZ NIBE CZ, V Zavetri 1478/6, CZ Prague 7 Tel: Fax: DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, D Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ Vølund Varmeteknik, Filial af NIBE AB, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: Fax: FI NIBE Haato, Valimotie 27, Vantaa Puh: Fax: GB NIBE Energy Systems Ltd Tel: Fax: NL NIBE Energietechniek B.V. Postbus ZG WILLEMSTAD NB Tel: Fax: NO NIBE AB, Jerikoveien 20, 1067 Oslo Tel: Fax: PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIAŁYSTOK Tel: Fax: NIBE AB Sweden, Box 14, Järnvägsgatan 40, SE Markaryd Tel: +46-(0) Fax: +46-(0)

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK LEK Installatørhåndbog Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul AHB DK 0933-1 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 6 2

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

AkvaHeat AH26P-MCI26H

AkvaHeat AH26P-MCI26H AkvaHeat AH26P-MCI26H AKVAHEAT AH26P-MCI26H/INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM / 04 206 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul UHB DK 1549-3 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Serienummer Landespecifik information Kontaktoplysninger Et

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

VV VARMESENTRAL OE01:805-1601. Manual

VV VARMESENTRAL OE01:805-1601. Manual VV VARMESENTRAL OE01:805-1601 Manual 2 VV Varmesentral Varenummer: 30775 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsinstruktion 4 2 Transport 5 3 Målskitse og komponenter 6 4 PI-diagram 7 5 Tekniske specifikationer

Læs mere

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120 DK.TBXZ. Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ, GOLD SD/GOLD CX /. Generelt Shuntarrangementet tjener til at føre vand/glykolblandingen rundt mellem to sammenkoblede varmegenvindingsflader i et

Læs mere

NIBE Sugfläkt 711174

NIBE Sugfläkt 711174 MAV SE/DK 0914-2 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING Nibe sugfläkt för vedpannor MONTERINGSANVISNING Nibe sugeventilator for fastbrændselskedler MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug.

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. - 1 - INDEX Side 1.- BESKRIVELSE AF KEDEL...2 2.- INSTALLATIONS VEJLEDNING...3 2.1.- KEDLENS PLACERING...3

Læs mere

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk Træpillefyr M April 2012 www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul UHB DK 1214-2 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 7 2

Læs mere

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme.

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Art. nr 11 23 78 Laddomat 21 Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Lagdeling* i akkumuleringstanken er en forudsætning for et nemt og velfungerende fyringsanlæg. Det

Læs mere

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms EKSPERTER I VARMT VAND Installatørprisliste 2015 Netto installatørpriser ex. moms EKSPERTER I VARMT VAND METRO THERM er Danmarks mest anerkendte leverandør af varme og varmt vand En del af danskernes hverdag

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Convena BV vandvarmer

Convena BV vandvarmer Nr. 6560917 / 050609 Convena BV vandvarmer Installationsvejledning for Convena BV VANDvarmeR Providing Essentials Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 3 Oversigtstegning... 4 Driftsvejledning...

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

Tjekliste ved manglende varme.

Tjekliste ved manglende varme. Tjekliste ved manglende varme. 1. Tjek varmemåler kommer det varmt vand ind fra varmeforsyningen. 2. Tjek returvarme styringer er indstillet korrekt. 3. Tjek cirkulationspumpe er indstillet korrekt sommer

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms gældende pr. 1/1-2016

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms gældende pr. 1/1-2016 EKSPERTER I VARMT VAND Installatørprisliste 2016 Netto installatørpriser ex. moms gældende pr. 1/1-2016 EKSPERTER I VARMT VAND METRO THERM er Danmarks mest anerkendte leverandør af varme og varmt vand

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials Nr. 6560871 / 200911 Wavin midishunt NSTALLATONSVEJLEDNNG Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

HAGEN P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme. Central-/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-tykke)

HAGEN P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme. Central-/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-tykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central-/fjernvarme Mål (H&B) (mm) C/C (mm) rør-rør Ydelse Watt HKC0840 331257144 780x400 368 118 HKC0850 HBC0850 331257154 331257151 780x500 468 131 HKC10 331256444

Læs mere

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side Boiler Elektro (elektrisk vandvarmer) Indholdsfortegnelse Anvendte symboler... 17 Model... 17 Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning Valg af placering og montering...

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

GEMINA TERMIX BVX UNIT

GEMINA TERMIX BVX UNIT GEMINA TERMIX BVX UNIT Termix BVX er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og varmtvandsbeholder til brugsvandsopvarmning. GEMINA TERMIX Navervej

Læs mere

TERANO P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

TERANO P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme THC5850 TKC5850 TSC5850 THC7950 TKC7950 TSC7950 THC7960 TKC7960 TSC7960 THC1250 TKC1250 TSC1250 THC1260 TKC1260 TSC1260 331224.050 331224.054 331224.056

Læs mere

Stop press-info t. Varmt vand fra solens buffer-anlæg. September 2009 Buffer Husk ved montering af isoleringskappe:

Stop press-info t. Varmt vand fra solens buffer-anlæg. September 2009 Buffer Husk ved montering af isoleringskappe: Stop press-info t. Varmt vand fra solens buffer-anlæg. September 2009 Informationer vedr. mini-midi-maxi-anlæg, som (endnu) ikke er nået med i standard-vejledningsmaterialet, eller som jeg godt vil minde

Læs mere

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC Montagevejledning Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC - den naturlige varme fra jorden September 2010 Tilslutning af ekstern varmekilde Varmepumpen kan som ekstra tilbehør leveres som forberedt for

Læs mere

NILO P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

NILO P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme NKC0850 NSC0850 331219154 331219156 Mål (H&B) (mm) (mm) rør-rør Ydelse W (dt50) (watt) 780x500 468 167 NILO WELLNESS-SERIEN NKC0860 NSC0860 331219164

Læs mere

MOS DK 0806-1 PELLUX 511888 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLUX LEK ESBE. 2 1 bar 3

MOS DK 0806-1 PELLUX 511888 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLUX LEK ESBE. 2 1 bar 3 20 10 30 50 40 40 60 C 50 C C 60 70 70 80 80 90 P MOS DK 0806-1 PELLUX 511888 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLUX T 60 40 80 20 100 0 120 TG 2 1 bar 3 TG 0 4 Indhold Til boligejeren Generelt Anlæggets

Læs mere

Kompakte shunts til gulvvarme FHM-Cx

Kompakte shunts til gulvvarme FHM-Cx Datablad Kompakte shunts til gulvvarme FHM-Cx Anvendelse Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha-pumpe) Kompakt shunt FHM-C8/C9 (Alpha-pumpe) Danfoss kompakt shunt til gulvvarme sikrer korrekt flow og forsyningstemperatur

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte.

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Gentofte Fjernvarme (GFj) Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte Tlf.: 39 98 81 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk CVR nr:

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave 12. januar 2015 Indholdsfortegnelse 53.11 Brugsvandsproduktion...

Læs mere

Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G.

Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G. Wavin Fjernvarmeunits wavin.dk Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G fjernvarmeunit 6560914/051113 Modelfoto Installationsvejledning for Convena Isol Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G fjernvarmeunit

Læs mere

MONTERINGS/BRUGER VEJLEDNING

MONTERINGS/BRUGER VEJLEDNING El-vandvarmer 15-30 og 35 liter 08:008 0206 Type 905, 906, 907, 908, 910 og 611 MONTERINGS/BRUGER VEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Mål 3 VVS-Montering 4 EL-Montering 6 Daglig brug 8 Trykløst

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 23A. Uponor Push 23A

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 23A. Uponor Push 23A UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 23A 03 2010 5042 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme er en pumpe- og shuntgruppe, som er beregnet til brug ved installation af Uponor Gulvvarmesystem. Uponor Push 23A leverer

Læs mere

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R VWBME101 Indholdsfortegnelse El-installation Danfoss DHP-R 20..................... 4 10 Danfoss DHP-R 26.................... 11 17 Danfoss DHP-R 35.....................

Læs mere

Brugsanvisning for styring og vedligeholdelse af vores varmesystem i Damhushave. 1. Det varme brugsvand (vandhanen og bruser)

Brugsanvisning for styring og vedligeholdelse af vores varmesystem i Damhushave. 1. Det varme brugsvand (vandhanen og bruser) Damhushave, den 23. marts 2016 Brugsanvisning for styring og vedligeholdelse af vores varmesystem i Damhushave. 1. Det varme brugsvand (vandhanen og bruser) 2. Gulvvarmen 3. Vedligeholdelse & kontrol 4.

Læs mere

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING KONTROLLPANELEN T1 T2 F1 set out 1 out 2 set out ewdr905t ewdr902t T1 T2 F1 Rum temperatur (føler placeres inde i huset) Viser nuværende fremløbs temperatur Hoved

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN -2- Denne instruktion indeholder alle detaljer som er nødvendige for at udføre en rigtig installation og brug af kedlen. INDEX 1.- KOMPONENT LISTE...3 DIAGRAM.......

Læs mere

sorano P R O D U K T B L A D Central/fjernvarme Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

sorano P R O D U K T B L A D Central/fjernvarme Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) tekniske detaljer Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme SHC5850 SKC5850 SSC5850 SHC7950 SKC7950 SSC7950 SHC7960 SKC7960 SSC7960 SHC1250 SKC1250 SSC1250 SHC1260 SKC1260 SSC1260 SHC1650 SKC1650 SSC1650 SHC1660

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse I varmeapplikationer kan integreres med Danfoss Link -løsningen via DLG-interfacet til brug i enfamiliesapplikationer. Regulatoren er udviklet med henblik

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder 65 L. VVB til Cerapur VVS-nr.: 34 2189 065 850 x 512 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Bedre og med løs kappe Monteringsvejledning for

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme varmepumper Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING MOS DK 0850-5 FIGHTER 100P LEK

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING MOS DK 0850-5 FIGHTER 100P LEK MOS DK 0850-5 611807 MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Til boligejeren Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Anlæggets data... 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip... 3 Systemprincip...

Læs mere

Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken.

Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken. Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken. Teknisk data: Mål: H 390mm x B 235mm x D 420mm inkl. luftskjold 230v 50 Hz. 270 w max forbrug Kalkfilter og kulfilter skal skiftes en gang

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1312 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

FlexTechnic. VLHC- Installation i væksthuse. Instruktion

FlexTechnic. VLHC- Installation i væksthuse. Instruktion FlexTechnic VLHC- Installation i væksthuse Instruktion 1 Placering af maskinen Maskinen skal placeres op til en af siderne I væksthuset, dog så man kan komme omkring maskinen (mindst 50 cm). Maskinen skal

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

Termix Blandekreds til regulering af fremløbstemperatur

Termix Blandekreds til regulering af fremløbstemperatur til regulering af fremløbstemperatur Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart... 4 Rørtilslutning... 4 El-tilslutning...

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT DK.TBPA5.111 INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Når der benyttes varmebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man have en cirkulationspumpe i batterikredsen

Læs mere

MES Korrolyseanlæg. Installationsanvisning September 2000 (erstatter 08.99) Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2600 Glostrup

MES Korrolyseanlæg. Installationsanvisning September 2000 (erstatter 08.99) Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2600 Glostrup MES Korrolyseanlæg September 2000 (erstatter 08.99) Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2 Glostrup Telefon: 4345 1676 Telefax: 4345 3524 E-mail: aquacare@kruger.dk www.aquacare.dk Serviceafdelingens direkte

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie RO 253-C, RO 254-C, RO 257-C, RO 257-C/450 KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN da IVT 490, IVT 495 TWIN Brugervejledning Art. nr.: 11162 Udgave 1.0 Tak fordi du har valgt en varmepumpe fra IVT Industrier AB Vi håber, at vores varmepumpe vil opfylde dine forventninger og sikre dig

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. devimat devimat devimat devimat devimat DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund driftsøkonomi Den intelligente DEVI termostat

Læs mere

Solpaneler til svømmebassin og spa.

Solpaneler til svømmebassin og spa. Solpaneler til svømmebassin og spa. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Udgave 1,0 01-2008. Dansk. Teknisk data. Materiale. Farve. Tilslutning. Størrelser. Vandgennemstrømning.

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

BILAG 2 V I V V KALUNDBORG FORSYNING TLF. 59 57 17 00 KALUNDBORG FORSYNING A/S HOLBÆKVEJ 189B, 4400 KALUNDBORG

BILAG 2 V I V V KALUNDBORG FORSYNING TLF. 59 57 17 00 KALUNDBORG FORSYNING A/S HOLBÆKVEJ 189B, 4400 KALUNDBORG .23 0.0.20 0.8 3.0.20 2. 9.0.0.90.0.30 8.30 2.80 0.0 F/R - 0/ - C.20 23.80 2.0.0 2.0.0.0.0 3.0 0.0 F/R - /93 - Aquawarm 27 23.0.0.30 8.90 F/R - 0/ - C ngen varmeinstalation K.80.0 2 A F/R - /93 - Aquaw

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent.

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Tekniske oplysninger anfoss HP-H Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 W:\Brochurer vejledninger prislister\vejledninger\styringer\kmr1000 dansk.doc august 2004 Side 1 af 8 Egenskaber: 12 bit successiv integrationsberegning af temperaturer 4 bit

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere