Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012"

Transkript

1 Rapportering om udviklingen i - Marts marts 2012

2

3 1 Rapportering om udviklingen i Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2012 vedrørende udviklingen i den kollektive trafik. Afrapporteringen leveres efter aftale til departementet, hvert halve år. Formålet med disse rapporter er at holde departementet underrettet om den overordnede udvikling om den kollektive trafiks takster, indtægter, passagertal mv. I denne rapport gives en status for den seneste udvikling for passagertakster inden for offentlig servicetrafik med bus og tog og herudover indtægter og passagertal for bustrafikken. Det generelle billede er at trafikselskaberne med taksterne for 2012 udnytter takststigningsloftet fuldt ud, og de trafikselskaber, der har opsparet takststigning, forbruger typisk denne opsparing. Derudover er Rejsekortet så småt ved at få betydning som rejsehjemmel i den kollektive trafik. Derfor er der i denne rapport en kort status for udrulningen af Rejsekortet. HyperCard er en nyskabelse, der blev introduceret som erstatning for uddannelseskortet i HyperCard er således en rabatordning for unge i gang med en ungdomsuddannelse. Overordnet set, må HyperCard anses for at være en succes. Status for resultaterne opnået med HyperCard beskrives nærmere i denne rapport. Endelig indeholder nærværende rapport en opgørelse, der illustrerer sammenhængen mellem indkomst og forbruget af kollektiv trafik. Opgørelsen viser, at det tydeligvis er hustande med de laveste indkomster, som bruger den kollektive trafik mest, mens der er ret begrænset variation i, hvor meget de øvrige indkomst grupper benytter den kollektive trafik.

4 2 Rapportering om udviklingen i Takstudviklingen 2012 Baggrund Trafikselskabernes takster på billetter og kort må i gennemsnit ikke stige udover prisudviklingen, som fastsættes i henhold til bekendtgørelse nr. 251 af 22. marts 2010 om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaberne m.v. 1. Trafikstyrelsen udmeldte i foråret 2010 et takststigningsloft på 0,0% for På baggrund af indberetninger fra trafikselskaberne har Trafikstyrelsen konstateret, at alle trafikselskaber overholder takststigningsloftet. Fra 2010 har trafikselskaberne kunne opspare uforbrugt takststigning i op til to år. Hermed har trafikselskaberne fået en øget fleksibilitet til at fordele takststigninger mere strategisk. Trafikselskabernes takststigninger Trafikselskaberne har indberettet de gennemsnitlige takststigninger for 2012, som fremgår af tabel 1, til Trafikstyrelsen. Tabel 1. Trafikselskabernes taksstigninger for 2012 i procent-point samt opsparet takststigning. Endvidere antal påstigere, passagerindtægter og drifttilskud i 2010 Trafikselskab Opsparet fra tidl. år Takststigning Opsparet takststigning fra 2012 Påstigere (mio.) Passagerind tægter (mio. kr.) Tilskud (mio. kr.) Movia hovedstaden Movia vest Movia syd 0,0 0,0 0,0 * 0,0 0,0 208,9 1527,7 1770,4 Nordjyllands Trafikselskab 0,9 4,0 0,0 27,3 281,4 375,4 Midttrafik 0,0 0,0 78,6 681,0 817,5 Sydtrafik 0,8 3,8 0, ,9 346,7 FynBus 0,0 0,0 17,8 233,5 320,6 BAT (Bornholm) 1,7 2,2 2,6 1,7 26,8 19,6 *) Selskaberne i Hovedstaden lider grundet overgangen til Rejsekortet et provenutab i Da dette provenutabs størrelse endnu ikke er kendt, vurderes provenutabets størrelse ultimo 2012 og indgår således i takststigningsloftet for Kilde: Tal indberettet af trafikselskaberne til Trafikstyrelsen. Der er en stigning på godt 3% i antal påstigende passagerer i 2010 i forhold til Dette afspejles i trafikselskabernes indtægter, der er steget mere end takststigningen i Takster i hovedstadsområdet Taksterne i hovedstadsområdet steg i 2012 med i gennemsnit % som anført i tabel 1. Den forventede økonomiske effekt af takststigningen for de enkelte selskaber er 3,2 % for DSB S-tog, 2,9 % for DSB Re-tog, % for Movia og 3,2 % for Metroselskabet. Taksstigningen i 2012 blev udformet således at kontantbilletprisen fastholdes på niveau mens det er tilstræbt en ensartet takststigning for de øvrige produkter. 1 Tidligere har bekendtgørelse nr af 2. oktober 2007 reguleret området.

5 3 Rapportering om udviklingen i Tabel 2 Takstigninger i 2012 i hovedstadsområder fordelt på hovedprodukter, samt rejsefordeling 2011 Hovedprodukter Takststigning Rejsefordeling Periodekort* 3,4 pct. 61,8 pct. Klippekort 3,7 pct. 30,5 pct. Kontantbilletter 0 pct. 5,8 pct. Andet** 3,3 pct. 1,9 pct. Gennemsnitlig stigning pct. Rejsekort udgjorde i 2011 ca. 0,03% af rejserne i hovedstadsområdet og indgår ikke i tabellen. *Periodekort indeholder rejser på voksenperiodekort, børneperiodekort, SU-kort, Uddannelseskort, HyperCard, FlexCard og pensionistkort samt kombinerede periodekort og kontantbillet/klippekort rejser. **Andet indeholder bl.a. Copenhagen Card, Citypass og 24-timers billetter. Figur 1 Udvikling i periode i prisen pr. rejse for henholdsvis kontantbilletter, klippekort og periodekort opgjort i løbende priser I opgørelse er det forudsat at der månedligt gennemføres 40 rejser på et periodekort Takster i de øvrige trafikselskaber Movia Vest I Movia Vest er Rejsekortet blevet indført og klippekortet er udfaset. Alligevel er den eksisterende takststruktur blevet opretholdt, da rejsekortet har overtaget klippekorttaksterne. Den gennemsnitlige takststigning i 2012 var på %. Dette tal dækker over en gennemsnitlig takststigning for periodekort på 4,82%, en stigning i rejsekorttaksterne på 3,5% og et fald i kontantbilletpriserne på 7,7%. Movia Syd I Movia Syd er Rejsekortet blevet indført i 2011, som erstatning for de tidligere elektroniske Boomerangkort, værdikort og periodekort. Samtidig med indførelsen af Rejsekortet blev indført nye og mindre zoner i takstområde Syd. På den baggrund er takststigningen blevet beregnet til 5,7% for Rejsekort flex og 4,8% for Rejsekort personlig. Kontantbilletpriserne er uændrede i 2012 i forhold til Den gennemsnitlige takststigning for Movia Syd er dermed på %.

6 4 Rapportering om udviklingen i Nordjyllands Trafikselskab Nordjyllandstrafikselskab har i 2012 en takststigning på 4,0%. Dette er højere end takststigningsloftet og skyldes, at Nordjyllands Trafikselskab har opsparet 0,9%-point fra tidligere år. Takststigningen på 4,0% fordeler sig med takststigninger på 11,1% på kontantbilletter og 2,9% på periodekort, mens klippekort- og rejsekorttakster holdes i ro. Nordjyllands Trafikselskab har i 2011 påbegyndt udrulningen af rejsekortet. Sideløbende med denne udrulning fastholdes de øvrige rejsehjemmeler. Midttrafik I Midttrafik eksisterer to prissystemer. Det ene omfatter Midttrafik Øst, Syd og Midt og og det andet Midttrafik Vest. Takststigningerne i de to prissystemer er omtrent lige store og er for begges vedkommende især placeret på klippekort, men også i mindre grad på periodekort. Kontantbilletprisen holdes uændret i hele Midttrafik. Gennemsnitlige er Midttrafiks takststigning i 2012 på %. Sydtrafik Sydtrafik har i 2012 en takststigning på 3,8%. Dette er højere end takststigningsloftet for 2012 og skyldes, at Sydtrafik har opsparet 0,8%-point fra tidligere år. Sydtrafik har fortsat en opsparing på 0,1% til benyttelse i 2013 eller Samtidig med takstændringen i 2012 har Sydtrafik ændret en zonestruktur, så zonestørrelsen nu er harmoniseret i hele Sydtrafik. Sydtrafiks takststigning har medført en harmonisering af taksterne på kontantbilletter i VEST og ØST samt en reduceret rabat på klippekort og periodekort. Klippekortsrabatten for pensionister er bortfaldet. Med denne ændring er der gennemført en harmonisering af takststrukturerne for samtlige takstområder i hele Sydtrafik, hvormed Sydtrafik lever op til målet i trafikselskabsloven om at tilstræbe ensartede og overskuelige takstsystemer for passagererne. Fynbus Fynbus udnytter takststigningsloftet på % i Der ses især stigninger på kontantbilletter (7,9%) og SMS-billetter (9,0%) som endvidere er blevet prismæssigt harmoniseret. Ydermere ses små prisstigninger på periodekort. Prisen på kvikkortbilletter er faldet med 16,7%, og prisen på 10-turskort fastholdes uændret. BAT BAT udnytter i 2012 kun delvist takststigningsloftet. Således ses en gennemsnitlig takststigning på 2,2%, hvorved BAT har opsparet 2,6% til benyttelse i 2013 eller Takststigningerne på Bornholm ses på klippekort samt periodekort, hvorimod kontantbilletternes priser fastholdes på det foregåendes års niveau. Trafikselskaberne generelt Generelt ses at Rejsekortet er ved at blive indført i flere trafikselskaber. Dette gøres efter forskellige metoder og prissætninger, men generelt indføres Rejsekortet til en lavere takst en det er tanken for Rejsekortet på længere sig. Flere trafikselskaber bruger af deres opsparing, og typisk har trafikselskaberne valgt en ikke-lineær takststigning, hvor taksten for en produktgruppe holdes i ro, mens de øvrige produktgrupper stiger mere end takststigningsloftet. Enkelte steder ses betydelige takstfald på nogle produktgrupper. Fx falder kvikkorttaksterne med 16,7% i Fynbus, og kontantbilletter med 7,7% i Movia Vest. Udviklingen i taksterne hos trafikselskaberne Det vægtede landsgennemsnit for takststigningerne i perioden svinger, som det ses af tabel 3, mellem 1,5% og 3,2%. I 2011 er takststigningerne markant lavere end i de øvrige år, hvilket skal ses i lyset af der ved fastsættelsen af takststigningsloftet blev foretaget efterkorrektioner (niveaukorrektion) for fejlskøn i 2009 og 2010, hvor den økonomiske krise havde større indvirkning på økonomien end ventet. At takststigningsloftet er oppe på 3,2% for 2012 skyldes især, stigninger i brændstofpriserne. Prisen på kollektiv trafik er således steget markant mere end de øvrige forbrugerpriser. Samlet set er taksterne de sidste 10 år steget med 45,6%.

7 5 Rapportering om udviklingen i Tabel 3 Trafikselskabernes gennemsnitlige procentvis takstudvikling i perioden samt den summerede udvikling over perioden Trafikselskab Udvikling Movia hovedstaden Movia vest Movia syd 2,6 2,6 2,6 3,0 3,0 3,0 2,7 2,8 3,5 2,0 1,3 1,7 47,2 47,7 47,7 Nordjyllands Trafikselskab 3,0 2,9 3,9 0,0 4,0 43,3 Midttrafik 3,2 3,0 1,7 42,5 Sydtrafik 3,2 2,9 2,9 4,0 0,0 3,8 43,5 Fynbus 3,0 3,0 3,0 1,8 44,1 BAT 5,0 0,0 0,0 2,2 30,7 Vægtet landsgennemsnit 2,9 3,0 2,9 1,5 3,2 45,6 Noter: Data for 2007 fra Midttrafik og FynBus muliggør ikke en præcis opgørelse og skal derfor tages med et vist forbehold. De vægtede landsgennemsnit for takstudviklingen er beregnet på baggrund af trafikselskabernes indberettede regnskabs- og budgettal for passagerindtægter. Kilde: Tal indberettet af trafikselskaberne til Trafikstyrelsen I figur 2 nedenfor ses de gennemsnitlige takststigninger (vægtet landsgennemsnit) i forhold til stigningerne i forbrugerprisen for perioden 2000 til Den for 2012 benyttede stigning i forbrugerprisen er den af Finansministeriet skønnede værdi jf. Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Det ses, at takststigningerne var betydelige i 2004 og årene før. Udviklingen omkring 2004 skal ses i lyset af bortfaldet af den statslige kompensationsordning for nedsættelse af taksterne i den lokale og regionale kollektive trafik i netop Det ses endvidere, at taksterne er holdt nogenlunde i ro i de senere år, hvor takststigningsloftet har været gældende. Dog har takststigningerne været lidt højere end forbrugerpriserne, hvilket bl.a. skyldes kraftige stigninger i brændstofpriserne. Figur 2 Trafikselskabernes gennemsnitlige takststigning angivet som et vægtet landsgennemsnit og stigning i forbrugerpriserne, Kilde: For perioden : Analyse af amters og kommuners administration af det statslige tilskud til takstnedsættelser i den lokale og regionale kollektive trafik , rapport udgivet af Trafikministeriet, For perioden : Passagerudvikling , rapport udgivet af Danske Regioner og trafikselskaberne. For perioden : Data indberettet af trafikselskaberne til Trafikstyrelsen. Danmarks Statistik og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning

8 6 Rapportering om udviklingen i I nedenstående figur 3 ses den reelle udviklingen af trafikselskabernes takster i perioden , dvs. taksterne deflateret med den årlig stigning i forbrugerprisindekset. Siden 2000 er taksterne steget med næsten 30% mere end udviklingen i forbrugerprisindekset. Siden 2005 har takstudviklingen dog været moderat. Figur 3 Trafikselskabernes takstudvikling deflateret med forbrugerprisindekset (2000=100) Kilde: For perioden : Analyse af amters og kommuners administration af det statslige tilskud til takstnedsættelser i den lokale og regionale kollektive trafik , rapport udgivet af Trafikministeriet, For perioden : Passager udvikling , rapport udgivet af Danske Regioner og trafikselskaberne. For perioden : Data indberettet af trafikselskaberne til Trafikstyrelsen. Danmarks Statistik og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. DSB, DSB Øresund og Arrivas takster DSB, DSB Øresund og Arriva s takster er gældende for rejser ud og ind af hovedstadsområdet og de øvrige takstområder i landets trafikselskaber. Siden 2009 har disse takster i gennemsnit ikke måtte overstige takststigningsloftet, som jf. ovenfor også er gældende for trafikselskaberne. DSB, DSB Øresund og Arrivas takster er i 2012 i gennemsnit steget med %. Den gennemsnitlige takststigning dækker over en samlet takststigning på papirbilletter på 3,6%, hvilket giver mulighed for at gøre de gennemsnitlige rejsekorttakster lavere end papirbilletterne. For papirprodukterne stiger normalprisbilletter 3,2 %, 10-turskort 5% og pendlerkort 25%. Prisforskellen mellem Rejsekortet og papirbilletterne forventes at blive 6 % for normalprisbilletter, 8% for 10-turskort og 9% for pendlerkort. Arriva og DSB er dog ikke i skrivende stund blevet enig om rejsekorttaksterne, og af samme grund er udrulningen af Rejsekortet til de landsdækkende togrejser udskudt og forventes gennemført sommeren Den særlige øresundstakst for rejser over Øresund er fra 2011 til 2012 i gennemsnit steget med ca. 2,1%. Taksterne 2013 Loftet for takststigningen i 2013 forventes opgjort til 3,5%. Endvidere kan opsparede takststigninger fra 2012 benyttes i 2013, se tabel 1. I opgørelse af takststigningsloftet for 2013 indgår bl.a. en niveaukorrektion for eventuelle fejlskøn vedrørende takststigningsloftet for Denne

9 7 Rapportering om udviklingen i niveaukorrektion er foreløbigt opgjort til 1,6% og skyldes bl.a. at brændstofpriserne har været højere i 2011 end forventet. Rejsekortets udrulning Nedenfor er kort skitseret status for udrulningen af Rejsekortet opdelt på de takstområder, hvori udrulningen indtil videre er foregået. Hovedstadsområdet Rejsekortet kan bruges i alle tog og metroen samt i en lang række busser. Fra 1. februar 2012 kan Rejsekortet bruges på knap 100 forskellige ruter i den sydlige og vestlige del af Hovedstadsområdet. Fra maj koples busserne i city og på Amager på rejsekortsystemet, og fra juli kommer busserne i Nordsjælland med. Derefter kan Rejsekortet benyttes i alle busser i Hovedstadsområdet. Movia Vest I takstområdet Movia Vest blev klippekort til bus og tog fra 1. oktober 2011 afløst af Rejsekortet. Det er således ikke muligt at købe klippekort til rejser inden for Movia Vest, mens det fortsat er muligt at benytte klippekort, som blev købt inden salget stoppede 1. april Movia Syd I takstområdet Movia Syd blev de såkaldte boomerangkort, periodekort og værdikort fra oktober 2011 erstattet af Rejsekortet. De nævnte kort kan således ikke bruges mere i Movia Syd. NT-området I Nordjyllands Trafikselskab har Rejsekortet kunnet benyttes siden 10. oktober 2011 i en række bybusser, lokalruter, servicebusser og natbusser i Ålborg. Derudover kan det benyttes i DSB s tog på strækningen mellem Hobro og Frederikshavn samt på Hirtshalsbanen og Skagensbanen.

10 8 Rapportering om udviklingen i HyperCard Baggrund HyperCard er en rabatordning i den kollektive trafik til elever på ungdomsuddannelser finansieret af staten (Trafikstyrelsen). HyperCard er en politisk besluttet forsøgsordning, der løber fra august 2011 til juli Et HyperCard giver elever på ungdomsuddannelse fri mulighed for at køre med al kollektiv transport i det takstområde eleven bor samt til og fra skole, hvis skolen ligger uden for takstområdet. Endvidere giver HyperCard rabat på de takstgrænseoverskridende rejser samt rejser i andre takstområder. Kortet koster 300 kr. pr. måneden. Status for ordningen HyperCard har været en stor succes. Rigtig mange unge har benyttet muligheden for at benytte billigere kollektiv trafik til pendling mellem hjem og skole samt til fritidsformål. Samtidig har HyperCard været forskånet for mange af de systemproblemer, som uddannelseskortet til studerende på videregående uddannelser har været udsat for, da HyperCard-ordningen har været enklere at administrere. Budgettet for HyperCard-forsøgsordningen udgør samlet 400 mio. kr., heraf 100 mio. kr. i Det var forudsat, at der vil blive solgt ca. 8,2 mio. kortdage i Disse tal var dog behæftet med en del usikkerhed. Det viser sig, at de faktiske antal solgte kort, stemmer nogenlunde overens med det forventede salg, der lå på 9,0 mio. kortdage i 2011, hvilket har medført udbetaling af 107,6 mio. kr. til trafikselskaberne vedrørende Det skønnes at der i 2011 er foretaget 13,2 mio. rejser med HyperCard. Tabel 4 Salg af HyperCard i 2011 Trafikselskab Rabat (mio. kr.) Antal kortdage (mio.) Antal rejser (mio.) Antal personer (tusind) Movia 40,8 3,4 5,0 31,0 Nordjyllands Trafikselskab 13,7 1,2 1,7 9,4 Midttrafik 21,5 1,9 2,8 15,7 Sydtrafik 13,8 1,1 1,6 8,7 FynBus 9,7 0,8 1,2 6,3 BAT 1,1 0,1 0,1 0,7 Takstgrænseoversk. kort 7,0 0,5 0,8 4,5 I alt 107,6 9,0 13,2 76,0 Summen af antal personer er mindre end summen af antal personer for de enkelte trafikselskaber. Det skyldes at enkelte personer er flyttet undervejs, og hermed optræder i flere trafikselskaber, men kun en gang i totalen. Kilde: Trafikselskabernes indberetning til Styrelsen for Videregående Uddannelse og Uddannelsesstøtte Af nedenstående kort ses hvor stor andel af befolkningen der har et HyperCard på postnummerniveau. Som det fremgår, er der stor forskel mellem by og land, og det er således især elever, som bor uden for bycentrene, der har glæde af HyperCard. I de 20 største byer er den gennemsnitlige HyperCard-andel på 1,7% af den samlede befolkning, mens den i resten af landet er på 4,0% af den samlede befolkning.

11 9 Rapportering om udviklingen i Figur 6 Kortet viser solgte HyperCard i 2011 i forhold til den samlede befolkning på opdelt på postnumre. Dette skyldes formentlig, at eleverne udenfor de større byer har størst behov for HyperCard dels til pendling, da bussen og toget ofte i praksis er eneste muligheder for at komme til og fra skole, men også til fritidsformål, som typisk ligger længere fra hjemmet, når man kommer uden for byområderne. I byområderne er cyklen et godt alternativ til kollektiv trafik, hvilket formodentlig er grunden til at mange i byerne fravælger HyperCard.

12 10 Rapportering om udviklingen i Indkomst og forbrug i den kollektive trafik I nedenstående afsnit er sammenhængen mellem indkomst og forbruget af kollektiv trafik undersøgt. I tabel 5 nedenfor ses forbruget af kollektiv transport for husstande i forskellige indkomstintervaller. Tabellen viser bl.a., at det er husstande med de laveste indkomster (under kr.), der bruger kollektiv trafik mest, både i absolutte kroner og som andel af rådighedsbeløbet. Husstandene med de laveste indkomster bruger ca. 5% af deres rådighedsbeløb på kollektiv trafik. De øvrige husstande bruger omkring 0,5-1% af rådighedsbeløbet, og andelen er lavest blandt de højeste indkomster. Tabel 5 Forbruget af kollektiv trafik fordelt på husstande i forskellige indkomstintervaller Husstandens bruttoindkomst Husstandens gns. størrelse Husstandens gns. rådighedsbeløb Husstandens gns. forbrug til kollektiv trafik Andel af rådighedsbeløb der bruges til kollektiv trafik Under kr. 1, ,9% kr. 1, ,2% kr. 1, ,8% kr. 2, ,5% kr. og derover ,5% Alle husstande 2, ,7% Kilde: Danmarks Statistik forbrugsundersøgelse I tabel 6 opgøres passagererne i den kollektive trafik fordelt på indkomstintervaller. Tabellen viser bl.a., at personer i husstande med de laveste indkomster (under kr.) udgør 13% af passagererne i den kollektive trafik, men kun 3% af befolkningen. Omvendt udgør personer i husstande med de højeste indkomster ( kr. og derover) 39% af befolkningen, men kun 18% af passagererne i den kollektive trafik. Det forhold hænger dog bl.a. sammen med, at der især i husstandene med de højeste indkomster er mange mindre børn, der anvender kollektiv trafik meget lidt. Husstandene med de laveste indkomster består stort set kun af voksne, ofte studerende og ældre. For personer i de mellemste indkomstkategorier er der næsten overensstemmelse mellem andelen af befolkningen og andelen af passagerer i den kollektive trafik.

13 11 Rapportering om udviklingen i Tabel 6 Passagerer i den kollektive trafik fordelt på indkomstintervaller Husstandens bruttoindkomst Antal personer (x1000) Andel af personer Andel passagerer i den kollektive trafik Under kr % 13% kr % 19% kr % 23% kr % 28% kr. og derover % 18% Alle husstande % 100% Kilde: Danmarks statistiks forbrugsundersøgelse og Transportvaneundersøgelsen Note: I Transportvaneundersøgelsen indgår kun personer i alderen år. Personer uden for dette aldersinterval udgør dog kun en meget lille del af passagererne i den kollektive trafik. Af tabel 7 nedenfor ses hvor meget den kollektive trafik udgør af den samlede transport i de enkelte indkomstintervaller. Tabellen viser, at jo lavere husstandsindkomsten er, jo mere udgør den kollektive trafik af den samlede transport. Personer i husstande med de laveste indkomster (under kr.) bruger den kollektive trafik til 11% af alle ture og 29% af det samlede transportarbejde (målt i personkm.). Det er væsentligt mere end personer i andre husstande. Især blandt personer i husstande med indkomster over kr. udgør bus og tog en lille del af transporten; 4% af turene og 7-8% af transportarbejdet. Det forhold hænger dog bl.a. sammen med at der især i husstandene med de højeste indkomster er mange mindre børn, og de anvender kollektiv trafik meget lidt. Tabel 7 Andel kollektiv trafik af den samlede trafik fordelt på indkomstintervaller Husstandens bruttoindkomst Antal personer (x1000) Andel af ture udført med kollektiv trafik Andel af personkm. udført med kollektiv trafik Under kr % 29% kr % 15% kr % 14% kr % 7% kr. og derover % 8% Alle husstande % 10% Kilde: Danmarks statistiks forbrugsundersøgelse og Transportvaneundersøgelsen Note: I Transportvaneundersøgelsen indgår kun personer i alderen år. Personer uden for dette aldersinterval udgør dog kun en meget lille del af passagererne i den kollektive trafik.

14 12 Rapportering om udviklingen i Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 DK-1117 København K. Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011 Rapportering om udviklingen i - April 2011 1. april 2011 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2011 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010 Rapportering om udviklingen i - April 2010 28. april 2010 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2010 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik - første afrapportering 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik - første afrapportering 2014 Udviklingen i sektoren for den - første afrapportering 2014 14. november 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Denne rapport indeholder Trafikstyrelsens første afrapportering i 2014 vedrørende

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik - 1. halvår 2013

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik - 1. halvår 2013 Udviklingen i sektoren for den - 1. halvår 2013 10. juni 2013 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering i første halvår 2013 vedrørende udviklingen

Læs mere

Udviklingen i den kollektive trafiks takster og rejser - Afrapportering til departementets Kollektive Trafikkontor

Udviklingen i den kollektive trafiks takster og rejser - Afrapportering til departementets Kollektive Trafikkontor Udviklingen i den kollektive - Afrapportering til departementets Kollektive Trafikkontor September 2008 3 Udviklingen i den kollektive Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering

Læs mere

Evaluering af HyperCard. Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen

Evaluering af HyperCard. Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen Evaluering af HyperCard Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen Marts 2013 3 Evaluering af HyperCard Indhold Indhold 1 Forord 4 2 Konklusion 4 3 Hvad er HyperCard 5 4 HyperCard

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2013 December 2013 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering i efteråret 2013 vedrørende udviklingen i

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2014 December 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering 2014 vedrørende udviklingen i den. Afrapporteringen

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Vejledning om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder mv. (takststigningsloftet)

Vejledning om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder mv. (takststigningsloftet) Vejledning om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder (takststigningsloftet) Trafik- og Byggestyrelsen fører tilsyn med takststigningsloftet, som sikrer, at

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik

Høringsnotat. Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 4178 0255 Fax 7262 6790 nzj@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder

Læs mere

DSF s transportnotat 2013

DSF s transportnotat 2013 DSF s transportnotat 2013 Transportnotatet beskriver den kollektive transport i hovedtræk, samt studerendes brug heraf og prisudviklingen i de seneste år. Desuden beskrives de ændringer det medfører, at

Læs mere

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at:

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at: Politisk dokument med resume 05. Takst 2008-1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at: 1/5 Bestyrelsen der gennemføres en gennemsnitlig takststigning på 3,0 pct. i Movia s tre takstområder

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2016

Handicapkørsel. Statistik, budget 2016 Handicapkørsel Statistik, budget 2016 29. januar 2016 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 1 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 1 1 Økonomiske nøgletal

Læs mere

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2014 Mads Lund Larsen 05 Takster 2015. Indstilling: Administrationen indstiller, at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren - Oktober 2010 11. oktober 2010 3 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2014 12. august 2015 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5 Økonomiske

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2011

Handicapkørsel. Statistik, budget 2011 Handicapkørsel Statistik, budget 2011 8. december 2010 3 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 5 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel 5 Økonomiske nøgletal 7 Rejsenøgletal 8 Årrækker 9 Takster

Læs mere

Offentlig buskørsel, regnskab 2008

Offentlig buskørsel, regnskab 2008 Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Offentlig buskørsel, regnskab 2008 Trafikselskaberne indberetter årligt data til Trafikstyrelsen.

Læs mere

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1 Passagerudvikling og forklarende faktorer Civ. ing. Jens Groth Lorentzen, COWI Chef konsulent Lone Keller Madsen, HUR Baggrund Med baggrund i de store takstændringer i januar 2004 har takstfællesskabet

Læs mere

Høringsnotat vedr. bekendtgørelse om Ungdomskort

Høringsnotat vedr. bekendtgørelse om Ungdomskort Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 mva@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Journal TS50604-00012 Høringsnotat vedr. bekendtgørelse om Ungdomskort Dato 17. maj 2013 En

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 J. nr. 50-04-06-1-11 Dato: 25. maj 2011 Indstilling At taksten for 2012 fastsættes ifølge takstnotatet. At forslag til Budget 2012 godkendes og

Læs mere

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forsøg med incitament i kontrakter om buskørsel 2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

Læs mere

Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid. Trafikstyrelsens rapport for året 2013

Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid. Trafikstyrelsens rapport for året 2013 Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid Trafikstyrelsens rapport for året 2013 April 2014 3 Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid Indhold Indhold 1 Forord 4 2 Konklusion 4 3 Hvordan

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 12. dec 2013 100% 70% 60% 50% 5% 5% 0% Personligt Flex Anonymt 100% 70% 60% 50% 15% 5% 0% Voksen (16 år) Pensionist Andet 100% Klippekort (pap)

Læs mere

OVERBLIK OVER BUSSERNES OG

OVERBLIK OVER BUSSERNES OG 25. maj 2009 OVERBLIK OVER BUSSERNES OG LOKALBANERNES ØKONOMI - Teknisk baggrundsnotat Indholdsfortegnelse Resume...2 1. Formål...4 2. Situationen i 2009...5 3. Fremskrivning af udgifter til kollektiv

Læs mere

Vejledning til dokumentation af overholdelse af takststigningsloftet

Vejledning til dokumentation af overholdelse af takststigningsloftet Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 4178 0215 Fax 7221 8888 mva@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning til dokumentation af overholdelse af takststigningsloftet Baggrund

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015 27. januar 2015 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, budget

Læs mere

Takstforsøg ved BAT. Baggrund for forsøget. af Jørgen Hammer, BAT - din bus på Bornholm

Takstforsøg ved BAT. Baggrund for forsøget. af Jørgen Hammer, BAT - din bus på Bornholm Takstforsøg ved BAT af Jørgen Hammer, BAT - din bus på Bornholm Baggrund for forsøget I morgenmyldretiden har BAT 26 busser i sving på det regionale rutenet for at bringe alle på arbejde, til uddannelsesstederne

Læs mere

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Baseret på undersøgelser foretaget af Epinion A/S for Rejsekort A/S 2012 til 2015 4. april 2016 0. Indhold 1. Materialet 3 2. Sådan har vi gjort 4 3. Passagerpulsens

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016 29. januar 2016 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 1 Offentlig buskørsel, budget

Læs mere

Puljen til busfremkommelighed. Samlet ansøgningsmateriale

Puljen til busfremkommelighed. Samlet ansøgningsmateriale Puljen til busfremkommelighed Samlet ansøgningsmateriale 29. oktober 2014 3 Pulje til busfremkommelighed Indhold Puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 4 Formål 5 Økonomisk ramme

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 8. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn 1. Udgangsbudget I bilag 1 er vist udgangsbudget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i 2007 for både

Læs mere

Ét takstområde på Sjælland

Ét takstområde på Sjælland Ét takstområde på Sjælland - Oplæg ved Trafikstyrelsen d. 08. oktober 2013 - Kontorchef Jan Albrecht Opgaven Kan der laves et sammenhængende takstsystem for Sjælland? Hvad bliver: - Kundekonsekvenser?

Læs mere

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes:

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes: Udkast Bekendtgørelse om finansieringsmodel for samarbejdet om den offentlige servicetrafik, der udføres inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber,

Læs mere

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 10 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder (takststigningsloftet)

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder (takststigningsloftet) BEK nr 1217 af 22/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr.

Læs mere

Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK

Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK De sidste ti år under VK-regeringen er det i gennemsnit blevet dobbelt så dyrt at køre med bus og tog i hovedstadsområdet. Alene i hovedstadsområdet er

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2009

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2009 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2009 6. oktober 2010 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel,

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2012-2022 20. september 2011 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2012-2022 Trafikselskabernes samlede forventede udbud

Læs mere

Temadrøftelse om Rejsekortet. Bestyrelsesmødet 12. marts 2010 / side 1

Temadrøftelse om Rejsekortet. Bestyrelsesmødet 12. marts 2010 / side 1 Temadrøftelse om Rejsekortet Bestyrelsesmødet 12. marts 2010 / side 1 Hvad er rejsekortet? Betalingskort og elektronisk billet, som kan bruges i alle kollektive trafikmidler i hele landet Hver rejse har

Læs mere

Udkast 23. oktober 2015

Udkast 23. oktober 2015 Udkast 23. oktober 2015 Takst Sjælland 2016 Banekonferencen 17. maj 2016 Centerchef i Movia Eskil Thuesen Områdechef i Movia Peter Rosbak Juhl Hvorfor takstharmonisering? Kritik af manglende takstharmonisering

Læs mere

Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010

Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010 Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 3338 1439 mni@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010 Notat Journal T214-000002 Dato 08.06.2010

Læs mere

Til Holbæk Kommune. 08. februar 2013. Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Holbæk Kommune. 08. februar 2013. Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

De skjulte skatter er galoperet i vejret under skattestoppet

De skjulte skatter er galoperet i vejret under skattestoppet De skjulte skatter er galoperet i vejret under skattestoppet Til trods for at regeringen indførte skattestoppet i 2001, er priserne på offentligt regulerede ydelser, de såkaldte skjulte skatter, steget

Læs mere

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2014-2024 21. november 2013 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2014-2024 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Takster i Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 06 Takster i Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 16. august 2012 Mads Lund Larsen 06 Takster i Flextur Indstilling: Administrationen indstiller, At Flextur grunden inkl. 5 km ændres fra at følge en

Læs mere

Forbedrede forhold for bybuspassagererne

Forbedrede forhold for bybuspassagererne Forbedrede forhold for bybuspassagererne i Nordjylland Resumé Ansøgning til Passagerpuljen Grundproduktet i form af linjeføring og køreplaner er i dag veludviklet i de små bybus-systemer i Nordjylland.

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2010

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2010 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2010 24. oktober 2011 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2015-2025 16. oktober 2014 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2015-2025 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

1 Lovgivning og organisation

1 Lovgivning og organisation 1 Lovgivning og organisation 1 Lovgivning og organisation...1 1.1 Lovgivning indtil 1. januar 2007...1 1.1.1 Koncessioner indtil omkring 1980...1 1.1.2 Ny lovgivning i 1970'erne...1 1.2 Ny lovgivning,

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 5

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 5 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni Punkt nr. 5 Forslag om takster gældende fra Bilag Indledning og baggrund Underudvalget vedtog på sit møde

Læs mere

Den statslige Trafikplan

Den statslige Trafikplan Den statslige Trafikplan Status på Trafikplan 2012-2027 Movia Trafikbestillerkonference, maj 2012 Baggrund for den statslige trafikplan Lov om trafikselskaber fra 2005: - 8.Transportministeren udarbejder

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik m.v. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik m.v. 1. Indledning Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 lije@tbst.dk www.tbst.dk Notat Sagsnr. TS50000-00017 Dato 16. september 2015 Høringsnotat Bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning

Læs mere

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen Notat Til: Kommuner med Flextur Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. april 2016 baggrundsnotat til kommunebreve

Læs mere

De usynlige skatter er steget voldsomt under VK

De usynlige skatter er steget voldsomt under VK De usynlige skatter er steget voldsomt under VK VK-regeringen har utallige gange advaret om, at en ny socialdemokratisk ledet regeringen vil bryde med skattestoppet, og at skatterne vil stige. Faktum er

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 19/2014 om harmonisering

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Lone Keller Madsen 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: at bestyrelsen

Læs mere

Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne. Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne

Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne. Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne SIDEN SIDST Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne Fly High obligatorisk fra nu, drøftes og forhandles

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde 13. februar 2014 3 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde udmøntet for 55,2 mio. kr. til 14 projekter. I pulje til forbedring

Læs mere

Region Midtjylland. Takster for øvrige billettyper. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Takster for øvrige billettyper. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Takster for øvrige billettyper Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. 8 Bilag 1 Takster på øvrige billettyper Indledning og baggrund

Læs mere

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem.

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem. Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Jens Elsbo, COWI DSB og de regionale kollektive trafikselskaber uden for hovedstadsområdet indledte pr. 28. september 1997 et takstsamarbejde, der gør det

Læs mere

Notat om gratiskørsel, 0-takst

Notat om gratiskørsel, 0-takst Bestyrelsesmøde, den 8. maj 2008 Dagsordensnr.: 34/08, bilag nr.: 1 J.nr.: 50-50-01-2-07 Jørgen Kannerup Notat om gratiskørsel, 0-takst I løbet af det sidste års tid har en række kommuner henvendt sig

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2017

Handicapkørsel. Statistik, budget 2017 Handicapkørsel Statistik, budget 2017 14. maj 2017 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 1 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 1 1 Økonomiske nøgletal

Læs mere

Passagerstatistik 1. halvår 2013

Passagerstatistik 1. halvår 2013 Passagerstatistik 1. halvår 2013 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2009 2013... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 10 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2015

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2015 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2015 23. september 2016 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold 5 Offentlig buskørsel, regnskab 2015 5 Nøgletal for offentlig buskørsel,

Læs mere

TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING

TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING MOVIA EPINION MARTS 24/03/17 BAGGRUND OG FORMÅL METODE Trafikselskabet Movia har i tæt samarbejde med DSB, Metro, Trafik- og Byggestyrelsen og Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: ebbe.jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 20. november 2008 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2017-2026 18. maj 2016 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2017-2026 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig

Læs mere

Status efter 1 år Forsøg med rute 23 til Morud.

Status efter 1 år Forsøg med rute 23 til Morud. FynBus 24. februar 2014 PLAN Status efter 1 år Forsøg med rute 23 til Morud. RK/SJ Baggrund Nordfyns Kommune gennemfører i samarbejde med FynBus og Busbanden 5462 et 2-årigt forsøg i 2013-14 med øget busbetjening

Læs mere

Status for Takst Sjælland

Status for Takst Sjælland Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 205 Offentligt Status for Takst Sjælland Møde med medlemmer af Transportudvalget 22. februar 2017 1 Movia og Incentive Agenda Baggrunden

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2016-2026 22. juni 2015 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2016-2026 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig

Læs mere

Aftale om Ungdomskort ordningen UDKAST

Aftale om Ungdomskort ordningen UDKAST Aftale om Ungdomskort ordningen UDKAST 16. april 2013 3 Aftale om Ungdomskort ordningen Indhold Indhold 1 Parterne 5 2 Formål 7 3 Ikrafttrædelse 7 4 Kortets funktion 7 5 Kortets kundegruppe 7 6 Kortets

Læs mere

Handicapkørsel Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel

Handicapkørsel Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7044 Fax 3338 1439 mni@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Handicapkørsel 2009 Den individuelle handicapkørsel udføres af erne, som jf. Lov om er, 11,

Læs mere

Sjælland, Lolland og Falster samles i ét stort pendlingsområde

Sjælland, Lolland og Falster samles i ét stort pendlingsområde Takst Sjælland Sjælland, Lolland og Falster samles i ét stort pendlingsområde Takst Sjælland 16 er navnet på en af de største reformer af priserne i den kollektive transport siden 1970 erne. I dag er der

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget

Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 365 Offentligt Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Af Asger Hyldebrandt Pedersen 8 pct. flere deltagere har afsluttet ophold på produktionsskoler i 2008 end i 2009. Alderen på de afsluttende deltagere steg.

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2013

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2013 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2013 12. november 2014 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. december 2015 Jens Peter Langberg 09 Forsøg med Flextur Indstilling: Administrationen indstiller, at Allerede iværksatte forsøg med Flextur videreføres

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer:

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer: Trafikudvalget 2008-09 B 165 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. juni 2009 Dok.id 837046 J. nr. 559-37 Center for Kollektiv Trafik Sammenligning af takster i den kollektive trafik

Læs mere

Hvem styrer busdriften?

Hvem styrer busdriften? HL_Hvem styrer busdriften_4 20/10/05 10:26 Side 12 Offentligt/privat Kollektiv trafik er ikke nogen privat sag Det kommunale landkort vil ændre sig i de kommende år. Og dermed er den offentlige service

Læs mere

Strategi for fremtidig betjening og billettering på Vestbanen.

Strategi for fremtidig betjening og billettering på Vestbanen. Bestyrelsesmøde, den 29. juni 2011 Dagsordensnr.: 46/11, bilag nr.: 1 J.nr.: 30 90 01 2 11 Troels Keilgaard Strategi for fremtidig betjening og billettering på Vestbanen. Formålet med dette notat er at

Læs mere

Socialstatistik i Odense Kommune 1995-1999.

Socialstatistik i Odense Kommune 1995-1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Resume Nr. 18 oktober 2000 Socialstatistik i Odense Kommune 1995-1999. Dette nyhedsbrev viser en i antallet af modtagere

Læs mere

Entreprenørstatistik. For perioden 2014-2015

Entreprenørstatistik. For perioden 2014-2015 Entreprenørstatistik For perioden 2014-2015 20. november 2014 Indhold Entreprenørstatistik for offentlig buskørsel i køreplanlægningsperiode 2014-2015 4 Nøgletal for entreprenørstatistik 6 4 Entreprenørstatistik

Læs mere

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 09 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Trafikstyrelsen. 4. februar 2015. Instruks vedrørende fjernbusoperatører der anvender undtagelsesbestemmelse. ( de minimis-støtte )

Trafikstyrelsen. 4. februar 2015. Instruks vedrørende fjernbusoperatører der anvender undtagelsesbestemmelse. ( de minimis-støtte ) Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780022 Fax 7262 6790 afo@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Trafikstyrelsen Instruks for aftalte arbejdshandlinger vedrørende indberetninger til

Læs mere

1. Finansieringssystemet for regionerne

1. Finansieringssystemet for regionerne Indhold 1. Finansieringssystemet for regionerne...3 1.1. Regionernes opgaver...3 1.2. Finansiering af sundhedsområdet...4 1.3. Finansiering af regionernes udviklingsopgaver...5 2. Regionernes indtægter

Læs mere

Baggrundsbilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. juni 2013 kl. 9.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Baggrundsbilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. juni 2013 kl. 9.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 14. juni 2013 Baggrundsbilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. juni 2013 kl. 9.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 6 Aftale om Ungdomskort ordningen

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Høje-Taastrup Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Høje-Taastrup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Høje-Taastrup Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Juni-juli 2 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT JUNI-JULI 2 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

Banekonferencen Takst Sjælland. Forretningchef Eskil Thuesen

Banekonferencen Takst Sjælland. Forretningchef Eskil Thuesen Banekonferencen 2017 Takst Sjælland 1 Forretningchef Eskil Thuesen Dagens tekst - seks spørgsmål 1. Hvorfor Takst Sjælland? 2. Hvad er Takst Sjælland? 3. Hvad betød det for passagererne? 4. Hvordan reagerede

Læs mere