Projektets titel Beskrivelse af projektet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektets titel Beskrivelse af projektet"

Transkript

1 Projektets titel Beskrivelse af projektet Haver til maver - jord under neglene Kort resumé af projektet: Haver til maver er et tilbud til børn om at dyrke haver og lære om, hvor maden kommer fra, mens de får brugt kroppen på en anderledes og sjov måde. Med fingrene i jorden lærer børnene om dyrkning af gode råvarer, som tilberedes i udekøkken. Ved praktisk erfaring læres om samspillet mellem at frembringe mad og hensyntagen til naturen, og børnene inspireres til sunde kostvaner. Børnene nøjes ikke med at høre om bæredygtighed. De får bæredygtighed ind under huden ude i naturen. Haverne er omgivet af et mindre skovområde, lille sø og vandløb, hvor naturformidling vil tage udgangspunkt. Målgrupper: Projektet vil i 2014 primært være et tilbud til børn i skolefritiden. Børnehavebørn vil også udgøre en del af målgruppen ligesom større dagplejebørn evt. senere vil kunne blive en del af målgruppen. I 2015 skal projektet tilbydes skolebørn fra klasse i skoletiden. Der er udtrykt positiv tilkendegivelse fra begge lokale skoler, Carl Nielsen skolen og Nr. Lyndelse Friskole. De ser oplagte muligheder for at integrere projektet i fag som fx Natur og Teknik og i de nye aktivitetstimer, hvor sundhed og bevægelse jo naturligt indgår i projektet. Målgruppen vil også omfatte forældre, der bliver inspireret af børnenes afsmittende glæde ved selv at have frembragt grøntsager, de evt. selv kan få med hjem i køkkenet. Dette er bl.a. dokumenteret i en evalueringsrapport, udarbejdet af Aarhus Universitet, for moder -projektet Haver til maver i Krogerup ved Humlebæk. Evalueringen har endvidere vist, at projektet inkluderer alle både de lidt urolige børn i klassen og også de mindre bogligt stærke elever, som måske har brug for undervisning, hvor der er mere plads og under åben himmel. Lokalsamfundet samarbejde, udvikling og markedsføring: Som tilbud i fritiden kan projektet være med til at øge omfanget og kvaliteten af de tilbud, som især de årige børn har behov for, og som der ikke er mange af i lokalområdet. Både som fritidstilbud og tilbud i skoletiden vil der være mulighed for at styrke lokalområdet som et attraktivt bosætningssted, der kan tiltrække nye borgere, der lægger vægt på sundhed og udendørs aktivitet også for deres børn. I projektet er der indlagt mulighed for kontakt med og besøg hos lokalområdets virksomheder, herunder det lokale vandværk, et større lokalt gartneri og landbrug, samt eventuelt en biavler. Herved skabes bånd mellem børnenes egen erfaring med fremdyrkning af gode råvarer og det primære erhverv, samt opmærksomheden på beskyttelse af natur og grundvandet. Samtidigt får børnene en bedre viden om, hvor deres eget drikkevand kommer fra.

2 Projektidé lokal tilpasning og forankring: Projektidéen udspringer af et koncept, der er udviklet og praktiseret igennem de sidste 7 år på Krogerup Avlsgård ved Humlebæk. Idéen har vist sig at være så god, at alle skolebørn i Fredensborg Kommune nu tilbydes mindst ét skoleårs forløb ( á ca. 8 halve dage) i Krogerup, finansieret af Fredensborg Kommune. Også de fleste større bykommuner rundt omkring i landet har afsat større midler til etablering af konceptet i deres kommune senest Århus Kommune med 1 mio. kr. Flere mindre kommuner kommer også mere med og her er Faaborg Midtfyn Kommune en oplagt kommune med fokus på børn, sundhed og aktivitet. Det lokale projekt i Nr. Lyndelse bygger oven på dette koncept og søges videreudviklet ved at inddrage lokale erhverv og vandværket. Projektet tænkes opdelt i følgende to etaper rettet mod: 1) skolebørn i fritiden, børnehavebørn samt evt. dagplejebørn, 2) skolebørn fra klasse. Aktiviteter og finansiering af disse etaper fremgår af følgende plan. Etape 1: April 2014-marts 2015 Jordbearbejdning, gødskning og såbedsforberedelse. Indkøb af frø, haveredskaber, vandingsudstyr. Anlæg af udekøkken, borde m.v. Indkøb af naturformidlingsudstyr, undervisningsmaterialer. PR - reklame for projektet ved besøg i skolerne og børnehaver, avisomtale m.v. Haverne tilsås sammen med børnene og passes over sommeren og høstes i efteråret. Åbent Hus arrangement i efteråret fx Store Kartoffeldag eller Græskardag eller andet godt fra haven - tilberedt i udekøkken. Gerne med besøg af en kok. I løbet af efteråret udbygges naturformidlingen. Skoleforløbet for 2015 lægges i rammer sammen med skolerne (ledelsen og de respektive faglærer). Hvis interessen fra børnehaverne og evt. andre mulige målgrupper øges, vil udbygning af havearealet blive forsøgt, fx ved for leje/forpagtning af et mindre areal i tilknytning til Skullerodsholm. Etape 2: April 2015-november 2015 Haverne tilbydes relevante skoleklasser i skoletiden. Der er pt. tilsagn fra klasser på begge skoler. Fra april 2015-november 2015: havedyrkning, madlavning og naturformidling for skoleklasserne. Afhængigt af skoledagens længde og behov for skolefritidsordning for børn fra og med 4. klasse, vil havedyrkningen som fritidstilbud blive udbudt. Projektet formidles løbende ved artikler i lokalavisen og evalueres ligeledes løbende, med henblik på udbredelse i større dele af kommunen. November 2015: Endelig evaluering af pilotprojektet og afrapportering til fondsbevillingsgivere. Projektstyring- og ledelse: Pernille Folker-Hansen

3 Opbygning af skolehaverne, undervisning, pasning: Pernille Folker- Hansen i samarbejde med ansat i seniorjob / aktivering og evt. en naturvejleder (finansieret af kommunen). Lokalisering: Projektet har til huse på Skullerodsholm. Der kan anvendes vand (efter afregning), toilet og køkken/opvaskefaciliteter samt opbevaring af redskaber i aktivitetshusets lokaler. Projektet er herudover økonomisk uafhængigt af Skullerodsholm. Lokalrådet har sendt et skriv med deres opbakning. Dette eftersendes gerne, hvis ønsket. Hvad er de samlede udgifter for projektet i kr.? Tilskud der søges fra landdistriktspuljen i kr. Hvis der er egen finansiering skal det samlede beløb angives i kr. Hvad er jeres egen finasiering via frivillig arbejdskraft? Har I fået tilskud til Tips- og Lottomidler til friluftslivet har pt. bevilget kr. projektet via andre Tilskuddet forventes dog reduceret til ca kr. grundet en puljer/fonde? halvering af det samlede budget for det oprindeligt ansøgte projekt til denne pulje. Hvilke andre puljer/fonde har I søgt tilskud fra? (puljer I har søgt, men hvor I afventer svar) Andre ansøgte midler: fra skoler og børnehaver fra Brugsen, Nr. Lyndelse I færd med at ansøge: kr. fra FFV - Energi og Miljø kr. fra Haver til Maver via (Nordeabevillingen på 1 mio.) fra Lokale Nordea-pulje Hvem søger? Skullerodsholm Aktivitetshus - selvstændigt projekt Haver til maver Fornavn og efternavn Pernille Folker-Hansen - kontaktperson Adresse Smedestræde Årslev Telefon Aktivitetshus: tlf tlf. kontaktperson: Vedhæft evt. en uddybende Projektbeskrivelse med indblik i årets gang i haverne pdf beskrivelse Et samlet budget for budget -financiering - landdistriktspulje 2014.docx projektet skal vedlægges

4 som fil Foreninger og lokalråd skal Vedægter for Skullerodsholm.docx vedhæfte vedtæger Foreninger og lokalråd skal Skullerodsholm-regnskab2012b.doc vedhæfte regnskab fra sidste år

5 Budget Udgiftsarter Udspecificerede priser I alt Materialer, inventar, udstyr og maskiner Haveredskaber 6000 Udekøkken, køkkenredskaber, overdækning, borde/bænksæt, vandingsudstyr Naturformidlingsudstyr Undervisningsmaterialer Anlægsarbejder Jordbearbejdning, (2 x 5.000) såbedsforberedelse v. proff. jordbruger Opsætning af borde og læsejl Frø m.v Frivilligt arbejde 200 timer á 100 kr Konsulenter Igangsætning, rådgivning, kursus 200 timer á 500 kr Formidling og information, PR Vedligeholdelse af udefaciliteter Medhjælp, pasning af haver og inddragelse i projektet: Kommunalt finansieret via seniorjob, aktivering, naturvejleder Revision indgår i Skullerodholms årlige revision I alt afrundet til nærmeste 1000 kr timer

6 Finansiering af projekt Projektets samlede omkostninger Kr Finansiering af samlede projektomkostninger Tilskud der søges Landdistriktspuljen Tilskud søgt fra LAG Faaborg-Midtfyn modtog afslag i 2013 Tilskud forventet fra brugere (skoler og evt. børnehaver)* Tilskud søgt via andre fonde** Frivilligt arbejde Kr I alt Indtægter / fonde Faaborg Midtfyn - skoler og børnehaver forventning* **Navn på andre fonde Tips- og lottomidler til friluftslivet har bevilget i 2013, men beløbet reduceres med forventet 50 % grundet reduktion i samlede budget Nordea-fonden lokale projekter ansøges Haver til maver udbredelse af projektet i Danmark ansøges fra puljen på 10 mio. kr FFV-Miljø- og energi ansøges Brugsen Nr. Lyndelse lokale initiativer ansøgt 2.000

7 Projektbeskrivelse med indblik i årets gang i haverne Projektet bygger på de gode erfaringer fra lignende projekter i Humlebæk på Krogerup Avlsgård og i skolehaverne og skolefritidshaverne i Odense. Projektet tilpasses de lokale forhold og målgrupperne, i første omgang skolefritidsbørn fra klasser, fra de to skoler i Nr. Lyndelse. Afhængigt af tilskudsmidler vil projektet henvende sig til skolebørn i skoletiden og der vil blive indlagt forløb med proffesionel kok, inddragelse af lokal økologisk gartner, besøg på vandværk m.v. med start i foråret Legen i havedyrkningen og madtilberedelsen kan være vejen frem for mange til gode madvaner, viden og erfaring om kost og sundhed og i tilgift indgår motion ved havepasningen og udeleg som en naturlig ting. Naturformidling indpasses i projektet med den fine adgang til skov og vandhul og på Skullerodholms arealer. Dyrelivet i den nærveddliggende og beskyttede å Lindved Å vil også blive fulgt. Som noget nyt, i forhold til tilsvarende projekter, inddrages aspekter omkring vandkredsløbet og der vil i løbet af en skoleperiode blive indlagt besøg på det lokale vandværk, og der vil blive sat fokus på jorddyrkning og beskyttelse af grundvandet. Detaljeret beskrivelse af projektets aktiviteter - Jordbearbejdning opgødning: Et bart areal på ca m 2 på Skullerodsholms arealer er til rådighed for havedyrkning, udekøkken m.v. Jorden er tidligere juletræsplantage, som er ved at blive jordforbedret. I foråret 2014 laves såbed og børnene kommer i slutningen af april/starten af maj og starter med at så små parceller. Haverne passes og luges hen over sommeren og høstes færdigt i sensommeren / efteråret. Hertil behøves haveredskaber: Der skal i 2014 indkøbes 10 af hver type haveredskab river, hakkejern, spader og greb, haveskeer, 2 trillebøre, vandkander, vandslanger m.v.. Redskaberne er alle vigtige i børnenes dyrkning af haverne. De høstede grøntsager skal tilberedes i udekøkkenet, som kræver etableres i løbet af Udekøkken: Består af faste borde i børnenes ståhøjde, 4 bænke-borde i lærketræ, bålpladsstativ, 4 primitive ovne, - Udekøkken-udstyr: Indkøb af kogegrej (bålgryder og pander), røreskåle, bestik m.v. - Udekøkken- råvarer: Mel, fedtstof og supplerende råvarer m.v. til tilberedning af maden købes ad hoc. Ved besøg af kok indkøbes de relevante råvarer efter kokkens anvisning. Ind imellem havedyrkningen og uden for havesæsonen bruges tid på naturformidling. Formidling af projektet Som start på projektet og tiltrækning af nye brugere af klubtilbudet forventes følgende initiativer iværksat: - Præsentation i skoleklasserne, foldere ud til relevante skoleelever - Skullerodsholms hjemmeside løbende om aktiviteterne - Artikler i lokalaviser fx 1. projektstart og 2. årets gang i haverne og 3. hvordan-gik-det? (evaluering) og den fortsatte drift. Åbent hus én dag i efteråret 2014 bålmad fx store kartoffeldag reklame for projektet for børn og forældre.

8 Forventet effekt af projektet Det forventes, at der med projektet i første omgang / første år skabes et alternativt og godt fritidstilbud til børn i lokalområdet for de årgange, som ikke kan anvende SFO mere. Som skoleprojekt er der mulighed for at lægge flere indslag ind, fx kok, professionel gartner og mere konkret undervisning. Projektet skal skabe øget bevidsthed hos børnene om gode kostvaner, viden om og leg med dyrkning og tilberedning af gode råvarer, som børnene selv har dyrket. I dyrkningen og i naturformidlingen får børnene indsigt i - og får respekt for - naturen og hvordan vi passer på grundvandet. Haver til maver i praksis i Odense Kommune børnene lytter til Haver til Maver fagperson, der fortæller om hvordan de skal forberede og så grøntsagsfrø i haveparcellerne. Der rives grundigt alt ukrudt skal væk!

9 Rabarber og krydderurter ligger parate til at blive lavet til den herligste rabarberkompot med individuel smag. Der laves smagskonkurrence mellem holdene. Selv inden frøene sås, kan der høstes første afgrøde til første måltid i udekøkkenet. Kompotten tilberedes over simple bålsteder i udekøkken bestående af faste borde. Uhm.. bålbrød med rabarberkompot!

10 Skitse over arealer med haver, udekøkken og bålhytte. Skullerodsholm ligger i gåafstand fra begge skoler og nær tre af de fire børnehaver.

11 Projektets titel Beskrivelse af projektet Udvikling af legepladsen i Højrup Vi søger midler fra landdistriktspuljen til en streetbane. Hvad er de samlede udgifter for projektet i kr.? Tilskud der søges fra landdistriktspuljen i kr. Hvis der er egen finansiering skal det samlede beløb angives i kr. Hvad er jeres egen finasiering via frivillig arbejdskraft? Har I fået tilskud til projektet via andre puljer/fonde? Hvilke andre puljer/fonde har I søgt tilskud fra? (puljer I har søgt, men hvor I afventer svar) Hvem søger? Fornavn og efternavn Adresse Vi har sendt dokumentation for Hjemly fri og efterskoles interesse for projektet i separat mail til Jens Peter Jakobsen. 204,099kr Højrupgaard fiskesø 5,000kr Jan Andersen tømmermester 5,000kr Højrup Vognmandsforretning 1.000kr Jyske Bank 1.000kr Lokalrådet.3,000kr Deko Godt Et skilt til legepladsen Lokale landmænd som udlåner deres maskiner gratis. Hvilke andre puljer/fonde har i søgt tilskud fra, afventer svar: Sydbank Faaborg Danske Bank Hillerslev Sogns Lokalråd, Legepladsen i Højrup Hanne Højgaard Hansen Højrupvej 16, 5750 Ringe Telefon Vedhæft evt. en uddybende Ansøgning om midler til Højruplegeplads marts 2014.doc beskrivelse Et samlet budget for Ansøgning om midler til Højruplegeplads marts 2014.doc projektet skal vedlægges som fil Foreninger og lokalråd skal Vedtægter for Hillerslev Sogns lokalråd.docx vedhæfte vedtæger Foreninger og lokalråd skal regnskab 2013 (Tina Ellegaard's conflicted copy ).xls vedhæfte regnskab fra sidste år

12 Vores legeplads i Højrup som blev bygget i 2003, på tomten fra den nedrevne kro, blev etableret ved hjælp af frivillig arbejdskraft, samt en bevilling fra den daværende Ringe kommune på 15,000kr i startkapital. Senere fik vi et mindre tilskud på 10,000kr samt nogle telefonmaster til gyngestativet. Legepladsen blev senere udstyret med legetårn, Kompan vipper, samt en petanquebane. Da det er en offentlig legeplads, er der løbende tilsyn med pladsen og her har der som regel været bemærkninger om mindre reparationer. Dem har vi til dels udbedret ved hjælp af lokale donationer, på vores årlige arbejdsdage. I 2013 blev legetårnet og gyngestativet kasseret ved tilsynet, de var begge dele blevet for nedslidt. Legetårnet og gyngestativ bliver her i starten af 2014 udskiftet som en del af den løbende vedligeholdelse af kommunale legepladser. Efter etablering af naturstien som bliver meget benyttet, har vi bemærket at der kommer cyklister både fra Hillerslev og Hågerup som benytter legepladsen, i kraft af at der ikke findes legeplads nogen af de nævnte steder. Vi ser også at der er børn helt fra Korinth, der benytter naturstien som skolevej til Hjemly fri og idræts efterskole. Naturstien ligger meget tæt på legepladsen og streetbanen vil helt klart lokke flere børn til. På de legepladserne der findes i Korinth og Espe er der ikke tilsvarende aktiviteter, så banen vil helt klart øge interessen. Vi har observeret at der generelt, er blevet meget mere aktivitet på legepladsen siden stien er kommet og at det giver anledning til, at udvide legepladsen og gøre den mere spændende. Vi ser også på det ud fra turismens interesse, vi har i forvejen Højrupgaard med fiskesø, turridning, hytte og hængekøje udlejning, samt primitiv telt lejer og hø hotel. Her vil der være rig mulighed for at de besøgende kan benytte legepladsen. Vi har også det nye tiltag med Højrups historie, hvor vi får monteret QR kode på postkasserne, så man hurtigt kan få adgang til hver bygnings unikke historie på sin smartphone. Der bliver yderligere lavet en hjemmeside for skoleklasser, hvor anvendelsen af QR koden giver læring om landsbyudvikling. Et tiltag der ligner Storm ved Faaborg arrest. Der bliver også anlagt en blomstereng i forlængelse af legepladsen, hvor der bliver plads til bænk og bord sæt. Her kan man så sidde og nyde udsigten, ud over Højrupgaards mange flotte Islænder heste. Med skoven i baggrunden og omgivet af vilde blomster. Vi tænker også idrætsmiljø, vi mener at med en sådan streetbane er der rigtig mange udfoldelsesmuligheder. Vi har Hjemly fri og idrætsefterskole tæt på, som har vist stor interesse for banen.(vedhæftet dokumentation) Eleverne kan benytte stien direkte fra skolen og ned til legepladsen. Forstanderen på Hjemly mener at streetbanen helt klart vil være interessant for skolen, da den falder fint ind med deres fokus på sport. Banen vil give mulighed for streetfodboldt, basketball, rulleskøjter, skatere, samt vi håber på senere at tilføje et net på tværs af banen, så der kan spilles volleybaal og tennis. Vi ser streetbanen som et kæmpe tiltrængt løft til vores område, og som et naturligt samlingspunkt for områdets beboere, samt til aktive børn og voksne. Vi oplever også en tydelig opbakning (sponsorater) fra de lokale virksomheder samt fra lokale beboer og fra landmændene i området som villigt udlåner deres maskiner ganske gratis. Det vil også være en oplagt mulighed, for at styrke sammenholdet i området og afholde fælles arrangementer. Med den begrundelse søger vi midler til finnancering af Streetbanen, da vi mener at have bevist en stort arbejdsindsats, i forhold til selv at skaffe midler og frivillig arbejdskraft. Vi mener at vores projekt er i tråde med kommunens indsats områder Børn unge og uddannelse:

13 En mulighed for at børnene i kommunen bliver rørt også i læringsmiljøet ved at vi skaber læring om landsbyudvikling igennem et århundrede med QR koder. Sund og livsglæde: Motion er sundt og særligt børn i udkantsområderne trænger til bevægelse pga. øget fedme blandt børn. Særlig livsglæde til større børn og voksne. Attraktiv Byer og Landsbyer: Banen vil tiltrække børnefamilier til området, hvilket er en mangel vare i Faaborg Midtfyn kommune. Det er vigtigt at der er aktivitetstilbud til alle aldersklasser i et område for at fastholde at børnefamilier og unge bliver boende i området. Kultur, fritid og friluftsliv: Da banen kan benyttes til mange formål, styrker det friluftslivet og banen vil hermed blive et kulturelt samlingspunkt for byens borgere, da den også kan bruges som festplads. Banen er unik og der findes ikke lignende udfoldelsesmuligheder langs naturstien. En god mulighed for familie udflugt fra Ringe. Vækst i erhverv og turisme: Banen bakker op omkring turist attraktionen ved Højrupgaard fiske sø og turridning, samt hytte og hængekøje udlejning, primitiv lejer plads og hø hotel. Den giver turister langs naturstien mulighed for at få en oplevelse sammen med familien.

14 Hjemly Fri- og Idrætsefterskole Assensvej 154, Hillerslev, 5750 Ringe, tlf , fax , giro Direkte tlf. til friskolelederens kontor Hjemly, d. 11. marts 2014 Ang. Streetforboldbane/basketballbane i Højrup. Det skal hermed bekræftes, at vi fra Hjemly Fri- og Idrætsefterskoles side vil være meget interesseret i at kunne bruge en Streetboldbane i Højrup. Banen vil kunne benyttes, eventuelt i kombination med løbe- og cykeltræning, af rigtig mange af fri- og efterskolens 400 elever. Vores elever vil kunne tilbagelægge de ca. 2 km til banen uden at skulle på offentlig vej; nemlig af kirkesti og natursti fra Hillerselv til Højrup. Med venlig hilsen Hans Henrik Pedersen Friskoleleder

15 Fra: All Time Fitness Til: Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: :14 Vedrørende: Ansøgning om tilskud til energiforbedrende tiltag. Til Faaborg-Midtfyn Kommune (Landdistriktspuljen) All Time Fitnessforening ansøger om tilskud til energiforbedrende tiltag. Foreningen brugte sidste år mere end kr kw/h (kr ) og der ligger en stor besparelse i at udskifte lysstofrør til LED rør. Forbruget vil kunne sænkes med 50% Der søges om udskiftning af 36 stk. lysstofrør til LED rør med en levetid på timer. Pris 36 x kr. 300 = kr moms. Med venlig hilsen Bestyrelsen for All Time Fitness Smedestræde Årslev

16 Inspirationsstien! 1 km natursti omkring Aktivitetshuset Smedestræde 2 Nr. Lyndelse Årslev

17 Indhold: Projektbeskrivelse Økonomi/budget Billeder Oversigtskort

18 Projektbeskrivelse: Inspirations-stien Lokal-området: Nr. Lyndelse er beliggende midt på Fyn kun 6 km syd for motorvejen ved Odense og hænger sammen med nabobyen Nr. Søby. Landsbyerne deles om skolen, idrætsforeningen og aktivitetshuset Skullerodsholm. I området findes der ca. 60 foreninger og 115 erhvervsdrivende. Byerne er bl.a. kendt for Kildemoes Cykelfabrik, den verdensberømte komponist Carl Nielsen, Søby Søgaard og Bramstrup Videncenter. Kildemoes Cykelfabrik Carl Nielsens Barndomshjem Søby Søgård Bramstrup Videncenter Carl Nielsen Hallen Skullerodsholm Aktivitetshus Idegrundlag: Vi vil gerne medvirke til at flere borgere får lettere adgang til naturen og til aktivitetshusets frilufts- og fritidstilbud via en 1 km lang inspirationssti. Faciliteter til formålet: Det i Nr. Lyndelse centralt beliggende Aktivitetshus - Skullerodsholm, er omkranset af en m2 stor offentlig naturgrund. Arealet tilhører Faaborg-Midtfyn Kommune og stilles frit til rådighed for borgernes fritidsinteresser. Gennem de seneste 16 år har frivillige etableret en lang række faciliteter som tennis-, beachvolley-, petanque-, krolf- og motocrossbaner. Der er et område udlagt til byhave, en stor indhegnet hundeskov samt 7 hytter med i alt 28 sovepladser. Senest har man i Aktivitetshuset dannet en fitnessforening med stor lokal opbakning. Ved den flotte hovedbygning ligger Byparken, som grænser helt op til bymidten. På Skullerodsholm Aktivitetshus findes der således optimale rammer for at skabe denne 1 km lange inspirationssti, som kan benyttes i kombination med de allerede etablerede fritidsfaciliteter. Stien vil starte og slutte i parken ved hovedbygningen, hvor der også er gode adgangs- og parkeringsforhold. Den vil "løbe" forbi alle faciliteter, gennem nåle- og løvbevoksning over vandløb og langs en lille sø. Med en bredde på 1,5 meter vil man kunne forbipassere andre brugere og for dem som har brug for et lille hvil undervejs opsættes 3 bænke, netop der hvor udsigten og naturen er særlig skøn. I den vestlige del af område ved fitnesscentret laves der mulighed for en "afstikker" til en bålhytte som udføres i naturmaterialer.

19 Alle kan uden medlemskab og til enhver tid benytte stien. Ved at skabe bedre adgang til naturområdet og dermed mere optimale muligheder for borgernes udfoldelses- og netværksskabende betingelser, er det oplagt at inspirationsstien også vil kunne være med til at forbedre livsindholdet og folkesundheden for alle lige fra dagplejebørn på udflugt til unge og ældre som lader sig inspirere til at deltage aktivt i landsbyens fritidsliv. Staldbygning ombygget til Fitnesscenter Hytter med 28 sovepladser Tennisfaciliteter Beachvolleybane. Skullerodsholm Aktivitetshus m2 areal.

20 Økonomi/budget: Udgifter: Beskrivelse: Pris 300 m3 slotsgrus Gravearbejde Bro over vandløb stk. park-bænke Bålhytte Frivillig arbejdskraft 250 timer Skilte I alt Finansieringsforslag: Beskrivelse: Pris Skullerodsholm Aktivitetshus Dramatikafdelingen Frivilligt arbejde LAG Sponsorer og andre fonde I alt

21 Billeder:

22

23 Oversigtskort:

24 Til Faaborg-Midtfyn Kommune! (Landdistriktspuljen) Vedr. medfinansiering af 1 km natur-sti til friluftsaktiviteter på Skullerodsholm (Nr. Lyndelse). Skullerodsholm Aktivitetshus har gennem det seneste års tid arbejdet på at skaffe i alt kr (inkl. frivilligt arbejde kr ) til anlæggelse af en 1 km natur-sti på eget område. Stien skal fungere som inspirations-sti til friluftsaktiviteter og skabe bedre adgang til hele det m2 store naturområde. Der er offentlig adgang til området og stien vil forbinde alle udendørsaktiviteterne, herunder petanquebaner, krolfbane, tennisbane, beachvolleybane, ATV-bane og hundeskoven. Alle disse faciliteter er i øvrigt skabt af frivillige uden nogen form for kommunal medfinansiering. Stien vil desuden løbe forbi "skolehaverne" og der indgår en bålhytte i projektet, som skal placeres i tilknytning hertil - således den kan fungere som et udendørs klasselokale. Der opsættes enkelte bænke ved stiforløbet og der etableres et brofag over mindre vandløb. Vi har inden projektarbejdet startede undersøgt, at der ikke ligger forhindringer i forhold til planlov osv. Det er lykkedes os at skaffe kr (inkl. frivilligt arbejde kr og en egenfinansiering på kr ). Projektet er støttet af Friluftsrådet, LAG Faaborg-Midtfyn samt den nedlagte dramatikafdeling i Nr. Lyndelse. Der mangler således kun kr for at projektet kan realiseres. Bestyrelsen for Skullerodsholm har opgivet at søge flere fonde til projektet og ansøger derfor Faaborg-Midtfyn Kommune om beløbet. Med venlig hilsen Michael Skov Hansen, daglig leder - Skullerodsholm Aktivitetshus, tlf

25

26

27 Projektets titel Beskrivelse af projektet Beplantning - Motionstræfpunkt Horne Projektbeskrivelse for tilplantning af Horne Motions træfpunkt. Hvad er de samlede udgifter for projektet i kr.? Tilskud der søges fra landdistriktspuljen i kr. Hvis der er egen finansiering skal det samlede beløb angives i kr. Hvad er jeres egen finasiering via frivillig arbejdskraft? Har I fået tilskud til projektet via andre puljer/fonde? Hvilke andre puljer/fonde har I søgt tilskud fra? (puljer I har søgt, men hvor I afventer svar) Hvem søger? Fornavn og efternavn Adresse Ansøgning om midler på kr. til beplantning af det østlige hjørne af området bag Horne hallen. Det er et stort ønske fra brugerne, om at færdiggøre Horne motions træfpunkt, sådan at der først og fremmest etableres læ, og at der i den forbindelse bliver skabt et grønt og smuk opholds miljø ved den eksisterende legeplads. Vi har i Horne Gymnastik Forening, i samarbejde med Horne forskønnelsesgruppe, prøvet at tilgodese disse behov. Det har vi gjort ved at lave en plan for området og bagefter forsøgt at finde planter der passer til det vi leder efter. Se bilag med planoversigt og plantevalg. Ligeledes vil der være en uddybende beskrivelse i næste felt ,- kr , , ,- Denne del af projektet på Motionstræfpunktet har vi ikke fået tilskud til andre steder. Efter samtale med Lisbeth Østergård, er der åbnet for mulighed for at hun/kommunen vil stå for bearbejdning af jorden før beplantning. Dertil kommer at vi skal sørge for at fjerne gammelt legeredskab og etablere et, af kommunen nyindkøbt, og afholde udgifterne hertil. Legeredskabet er/skal være en del af det legepladsområde som er en del af det hjørne af Motionstræfpunktet, som ønskes tilplantet Horne Gymnastikforening i samarbejde med Forskønnelsesgruppen for Horne Land Inge von Essen, Formand Horne Gymnastikforening Kirkevej 7, Horne, 5600 Faaborg 1/2

28 Telefon Vedhæft evt. en uddybende Uddybende beskrivelse - Beplantning Motionstræfpunkt Horne.docx beskrivelse Et samlet budget for Planteliste - Beplantning Motionstræfpunkt Horne...docx projektet skal vedlægges som fil Foreninger og lokalråd skal 4, vedhæfte vedtæger Foreninger og lokalråd skal 4, vedhæfte regnskab fra sidste år 2/2

29 Planteliste og Buget for Horne Motions træfpunkt. Malus Sargentii, bæræble. 75 stk. a kr. A.prunifolia,kolorit, Surbær. 150 stk. a 31, kr. Cornus sericea, kelseys dwarf. Kornel 80 stk. a kr. Forsydia, ovata, Robusta, vårguld. 20 stk. a kr. Philaduphus, phico, uægte jasmin 10 stk. a kr. A. Lamarckii, canadensis, bærmispel 31 stk. a kr. Aesculus hippocastanum Hestekastanie 4 stk. a kr. Acer plantanoides. Farlakesgreen, Løn 10 stk. a kr. Planter ialt kr. 14 plante stolper til opbinding a 32 kr. 448kr. Flis til bunddække 30 m3 a 250 kr. 7500kr. Etablering og plantevalg kr. Frivilligt arbejde: Beplantning 25 timer a 100 kr kr. Planlægn., opmåling og 25 timer a 100 kr kr. Samlet udgift kr.

30 : ',- >& \I7v- & s Sr'v-J M ÉÉ w ^ < * :/t #/ø# - Tam.i S«,*

31 Projektbeskrivelse for tilplantning af Horne Motions træfpunkt. Ansøgning om midler på kr. til beplantning af det østlige hjørne af området bag Horne hallen. Det er et stort ønske fra brugerne, om at færdiggøre Horne motions træfpunkt, sådan at der først og fremmest etableres læ, og at der i den forbindelse bliver skabt et grønt og smuk opholds miljø ved den eksisterende legeplads. Vi har i Horne Gymnastik Forening, i samarbejde med Horne forskønnelsesgruppe, prøvet at tilgodese disse behov. Det har vi gjort ved at lave en plan for området og bagefter forsøgt at finde planter der passer til det vi leder efter. Se bilag med planoversigt og plantevalg. Ligeledes vil der være en uddybende beskrivelse i næste felt.

Lyndelse friskole givet tilsagn om tilskud på 7.500 kr. til den skoleklasse der skal deltage i projektet. Der er endvidere udtryk stor velvilje fra

Lyndelse friskole givet tilsagn om tilskud på 7.500 kr. til den skoleklasse der skal deltage i projektet. Der er endvidere udtryk stor velvilje fra Begrundelser for tilsagn og afslag fra henholdsvis Fynsland og Fagchef for Plan og Kultur til 1 ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes Landdistriktspulje 2014. Projekt / Projektbeskrivelse økonomi

Læs mere

Ansøgt Fynslands. 75.000 kr. Indstilling Afslag 15.000 kr. Indstilling. 60.000 kr. Indstilling Afslag

Ansøgt Fynslands. 75.000 kr. Indstilling Afslag 15.000 kr. Indstilling. 60.000 kr. Indstilling Afslag s indstilling Oversigt over ansøgninger til 2. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Nr. Broby lokalråd, Lokalrådet for Brobyværk og X- huset Formål Fælles udviklingsstrategi

Læs mere

Fagchef indstilling med oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2011

Fagchef indstilling med oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2011 Plan og kultur indstilling med oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2011 Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk

Læs mere

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr.

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr. s indstilling Oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Keld Jakobsen Lokalrådet for Horne Land Formål Lokalportalen.dk - én indgang til

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2014

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2014 Lokalområde der søger Rødkærsbro Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Rødkærsbro Borger- og Handelsstandsforening Fmd. Kurt Madsen Bjerrevej 77 8840 Rødkærsbro Tlf. 20 33

Læs mere

Fagchefs indstilling Fyens Rundkirke, Horne. Ansøgt beløb. Indstilling Afslag Lokalrådet for Horne Land. 40.000 kr. Indstilling 40.000 kr.

Fagchefs indstilling Fyens Rundkirke, Horne. Ansøgt beløb. Indstilling Afslag Lokalrådet for Horne Land. 40.000 kr. Indstilling 40.000 kr. indstilling Oversigt over ansøgninger til 2. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2012 Ansøger Formål beløb indstilling s indstilling Fyens Rundkirke, Horne Anlæggelse af meditationslabyrint

Læs mere

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 195 Offentligt Hej Jørgen! Jeg skriver til dig i min egenskab af formand for Grønbjerg-Langelund Lokalråd, og i dette tilfælde, også som den

Læs mere

Aktivitetsområde i Mogenstrup

Aktivitetsområde i Mogenstrup Aktivitetsområde i Mogenstrup Projektbeskrivelse m/budget og finansieringsplan Projektansvarlige: Øster Sogns Beboerforening, Vuggestuen Søstjernen, Børnehaven Blæksprutten, Hjelm Hede Friskole. Oplysninger

Læs mere

Årsmøde / Repræsentantskabsmøde de 18. marts 2014

Årsmøde / Repræsentantskabsmøde de 18. marts 2014 Årsmøde / Repræsentantskabsmøde de 18. marts 2014 Beretning for perioden 26.2. 2013 til 18.3. 2014 Bestyrelsen konstituering på møde 4.3.2013 - formand Gunnar Landtved - næstformand: Steen Outzen - kasserer:

Læs mere

Motionsmødesteder. i det fri - sådan gør du. Hvorfor etablere motionsmødesteder 4 Skal motionsredskaberne være af træ eller metal?

Motionsmødesteder. i det fri - sådan gør du. Hvorfor etablere motionsmødesteder 4 Skal motionsredskaberne være af træ eller metal? Motionsmødesteder i det fri - sådan gør du Hvorfor etablere motionsmødesteder 4 Skal motionsredskaberne være af træ eller metal? 5 Den rette placering l Motionsmødestedets indhold Lovgivning, regler og

Læs mere

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark Projektbeskrivelse Øster Snede Aktivitetspark Sole IF Aktivitetspark Missionshus Skole, SFO og børnehave 1. Projekttitel Øster Snede Aktivitetspark Placering: Ribevej 65, Øster Snede, 8723 Løsning i Hedensted

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

Ansøgt beløb. Fynsland indstilling Ridebane hegn 54.175 kr. Indstilling 20.000 kr. Kultur og Naturformidling ved hjælp at QRkoder

Ansøgt beløb. Fynsland indstilling Ridebane hegn 54.175 kr. Indstilling 20.000 kr. Kultur og Naturformidling ved hjælp at QRkoder indstilling Oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2012 Ansøger Årslev/Sdr. Nærå Rideklub Lokalrådet for Horne Land Naturstyrelsen Fyn Lokalrådet

Læs mere

Hersom-Bjerregrav Borgerforening

Hersom-Bjerregrav Borgerforening Hersom-Bjerregrav Borgerforening Nyhedsbrev 2013 2014 Arrangementer i 2013 24. november: Kl. 16.00 Kl. 16.30 Tænde juletræ og stjerner efterfulgt af julehygge ved købmanden Salg af gourmet-billetter 2014

Læs mere

Ansøgning til LAG Randers. Q. 1. Etablering af rekreativt område i Lem.

Ansøgning til LAG Randers. Q. 1. Etablering af rekreativt område i Lem. Ansøgning til LAG Randers. Q. 1. Etablering af rekreativt område i Lem. 2. Ansøger er Lem Borgerforening, 8930 Randers. Lem Borgerforening er en 5 år gammel Forening, som blev stiftet af byens borgere

Læs mere

Projektbeskrivelse: All Time Fitness

Projektbeskrivelse: All Time Fitness Projektbeskrivelse: All Time Fitness Baggrund: Smedestræde 2-5792 Årslev Nr. Lyndelse er beliggende midt på Fyn kun 6 km syd for motorvejen ved Odense og hænger sammen med nabobyen Nr. Søby, som man deler

Læs mere

Ansøgning om indhegnet hundeskov i Bording

Ansøgning om indhegnet hundeskov i Bording Ikast-Brande Kommune Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Vedrørende Bording, september 2012 Ansøgning om indhegnet hundeskov i Bording På vegne af hundeejere i Bording ansøger vi om etablering af en indhegnet hundeskov

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune 1 Nordrup Kirkeskov Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune Projektbeskrivelse som grundlag for Ansøgning til Landsbyforum Ringsted & Friluftsrådet Version 1.0 Udarbedjet

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Ansøgning til Årets Landsby fra Jordløse, 5683 Haarby. Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Årets tema handler om landsbyudvikling på tværs af generationer,

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/9-14 Version: 1 Projektejer Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf: 9628

Læs mere

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer.

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Forslag til etablering af en mountainbike bane -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Først lidt information om hvem vi er: Struer Cykelklub er en motions

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

Agenda 21 Grøn Nørrebro

Agenda 21 Grøn Nørrebro Agenda 21 Grøn Nørrebro 30. januar 2009 Afrapportering af projekt - Renovering af Orangeri i De Gamles By Orangeriet i De Gamles By har i lang tid trængt til en renovering, for at tilpasse beboernes/brugernes

Læs mere

Ansøgningsskema til Pulje til multiaktivitetspladser 2015 i Norddjurs Kommune

Ansøgningsskema til Pulje til multiaktivitetspladser 2015 i Norddjurs Kommune Ansøgningsskema til Pulje til multiaktivitetspladser 2015 i Norddjurs Kommune Ved indsendelse af dette skema erklærer ansøger sig villig til at indgå i et videre udviklingsarbejde omkring multiaktivitetspladsen

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Læs venligst vejledningen, inden ansøgningsskemaet udfyldes. For

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1 Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1. Projekt titel Grønne Hjerte 2. Ansøger Baptistspejderne i Holbæk og Regstrup v/jimmy Singerholm Olsen Adresse: Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv. Mail: jimmysingerholm@gmail.com

Læs mere

Korte kurser 2013. Idrætshøjskolen Bosei

Korte kurser 2013. Idrætshøjskolen Bosei Korte kurser 2013 Idrætshøjskolen Bosei Familiekursus Vælg mellem uge 28 (7. til 13. juli) og uge 29 (14. til 20. juli) 2013. I ugerne 28 og 29 åbner Idrætshøjskolen Bosei atter dørene til to uforglemmelige

Læs mere

Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune

Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune 72 byer og landsbyer at tage vare på Faaborg-Midtfyn Kommune er Fyns største rent geografisk. 51.735 indbyggere ca. 75 % af dem bor i kommunens mindre byer og landsbyer

Læs mere

KULTURELLE AKTIVITETER

KULTURELLE AKTIVITETER Gem en kopi Udskriv ansøgning ASSENS KOMMUNE Ansøgningen sendes til: Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens E-mail: kulturogfritid@assens.dk Dato: 5 april 2016 ANSØGNING OM TILSKUD TIL KULTURELLE AKTIVITETER

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

KULTURELLE AKTIVITETER

KULTURELLE AKTIVITETER Gem en kopi Udskriv ansøgning KOMMUNE Ansøgningen sendes tik Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens E-mail: kulturogfritidpassens.dk Dato: 1/7-2016 ANSØGNING OM TILSKUD TIL KULTURELLE AKTIVITETER De

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/2-15 Version: 2 Projektejer Projektleder Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning

Læs mere

Dokument til underskrift. Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid

Dokument til underskrift. Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid Vordingborg Kommune Postboks 1060 0900 København C Dokument til underskrift Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid Antal sider i dokumentet inklusiv denne forside: 7 Husk at denne forside skal

Læs mere

SOM RINGE I VANDET. Udbygning af aktivitets- og fritidsområde omkring Vonge-Kollemorten Hallen & Øster Nykirke Skole

SOM RINGE I VANDET. Udbygning af aktivitets- og fritidsområde omkring Vonge-Kollemorten Hallen & Øster Nykirke Skole SOM RINGE I VANDET Udbygning af aktivitets- og fritidsområde omkring Vonge-Kollemorten Hallen & Øster Nykirke Skole PROJEKTETS FORMÅL: Projektets formål er, at skabe endnu mere sammenhæng mellem Vonge-Kollemorten

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. godkendt. Godkendt. UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL

Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. godkendt. Godkendt. UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Mødelokale 5, Hedensted Rådhus STARTTIDSPUNKT 11-06-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 11-06-2015 21:00:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Ansøgninger om kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri-LAG-projekter 2011

Ansøgninger om kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri-LAG-projekter 2011 Ansøgninger om kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri-LAG-projekter 2011 Der foreligger i alt 10 ansøgninger deraf - 8 projekter, der har fået tilsagn/betingede tilsagn fra Lag Middelfart på i alt 1.153.681,37

Læs mere

Dette skema benyttes til fremsendelse af ansøgning til puljen Helhedsplanpuljen. Forbeholdt sekretariat / bestyrelsen Side 1 af 2

Dette skema benyttes til fremsendelse af ansøgning til puljen Helhedsplanpuljen. Forbeholdt sekretariat / bestyrelsen Side 1 af 2 Ansøgningsskema Dette skema benyttes til fremsendelse af ansøgning til puljen Helhedsplanpuljen. Forbeholdt sekretariat / bestyrelsen Side 1 af 2 Projektnummer Modtaget den Behandlet den Afsluttet den

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Projektbeskrivelse. Titel. Ansøger

Projektbeskrivelse. Titel. Ansøger Projektbeskrivelse Titel Ansøger Kontaktoplysninger OASEN Rekreativt grønt område: - til synliggørelse/formidling af egnens kulturmiljø/-arv, - til friluftsaktiviteter, - med stisystemer samt multiplads

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 27. maj 2013, holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Side 2 af 14 ------------------ Mødet slut kl. 16.55 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Brita Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Modtagelse af midler fra Nordea-Fonden til projektet Smag på Aarhus.

Modtagelse af midler fra Nordea-Fonden til projektet Smag på Aarhus. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 2. september 2015 Finansiering af projektet Smag på Aarhus Modtagelse af midler fra Nordea-Fonden til projektet Smag på Aarhus. 1.

Læs mere

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole 2013 2014 Indhold Indledning:... 2 Værdier:... 2 Visioner:... 3 Mål og Aktiviteter:... 3 Børn med specielle behov:... 3 Medindflydelse:...

Læs mere

FAF siloen forsøges inddraget i Festivalen

FAF siloen forsøges inddraget i Festivalen Nyhedsbrev 2 FAF siloen forsøges inddraget i Festivalen Som skrevet i avisen har Festivalen søgt kommunen om tilladelse til, at inddrage FAF siloen på Nordre havnekaj i dette års Art festival. Idet FAF-siloen

Læs mere

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven.

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Næstved Kommune Teknik og miljøforvaltningen Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Pjojekt omfatter etablering af bålhus med integreret shelters, hæk mod Møllegårdsvej,

Læs mere

EFTERÅRSTUR til ALTENAHR 28.-31. Oktober 2016

EFTERÅRSTUR til ALTENAHR 28.-31. Oktober 2016 EFTERÅRSTUR til ALTENAHR 28.-31. Oktober 2016 Dette års efterårstur går til den dejlige vinby Altenahr syd for Bonn. Altenahr er beliggende ved floden Ahr i det sydvestlige Tyskland i Eiffel-bjergene,

Læs mere

Udskriv ansøgning. De frie kulturmidler

Udskriv ansøgning. De frie kulturmidler Gem en kopi Udskriv ansøgning,---..-"' ASSENS KOMMUNE Ansøgningen sendes til: Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens E-mail: kulturogfritid@assens.dk Dato: 15. maj 2016 ANSØGNING OM TILSKUD TIL AKTIVITETER

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Dyrskueplads med mangfoldige muligheder

Dyrskueplads med mangfoldige muligheder Dyrskueplads med mangfoldige muligheder Roskilde Kommune, Park- og Vejafdelingen der har været store arrangementer på Dyrskuepladsen siden sidst i 1960erne, og det største antal besøgende var på Roskilde

Læs mere

NOTAT. Ansøgt Fynsland. 150.000 kr. 18.750 kr. fra landdistriktspuljen. 512.000 kr.? Anført som det ansøgte beløb! 193.893 kr. til anskaffelse af

NOTAT. Ansøgt Fynsland. 150.000 kr. 18.750 kr. fra landdistriktspuljen. 512.000 kr.? Anført som det ansøgte beløb! 193.893 kr. til anskaffelse af Motionsområder og -mødesteder: 2. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelser og indstillinger Sag: 18.20.00-Ø40-1-10 Martin Holmlund Lauesen Plan og kultur 02-12-2010 1 Tarup-Davinde I/S Formål Mødested ved

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Notat vedrørende søområdet Side 1 Baggrund Grundejerforeningen Smidstup Strandpark ønsker at få set på deres lille søområde med nye øjne samt fokus på de rekreative

Læs mere

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Udviklingsselskabet Vest D/S 2011 ApS HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Et bæredygtigt overnatningssted for surf-turister Michael Neumann 03-02-2015 Projektbeskrivelse Hytteby SURF N STAY Hvide Sande Disposition:

Læs mere

Udkast til TMU Anlægsoversigt 2014. Anlægsaktivitet Overslags- Projektbeløb

Udkast til TMU Anlægsoversigt 2014. Anlægsaktivitet Overslags- Projektbeløb 1. Veje og pladser 1.42 Udskiftning af busskure 375 LL Ved flere stoppesteder trænger busskuret til at blive skiftet ud og i nogle tilfælde vil et skifte fra et træskur til et glasskur være pænest. I bymæssige

Læs mere

Til Følgegruppen. Natursti: Referat fra 2. følgegruppemøde. Vedlagt følger referat fra mødet.

Til Følgegruppen. Natursti: Referat fra 2. følgegruppemøde. Vedlagt følger referat fra mødet. Til Følgegruppen SKOV- OG NATURSTYRELSEN Fyn J.nr. Ref. abo Den 9. oktober 2009 Natursti: Referat fra 2. følgegruppemøde Vedlagt følger referat fra mødet. Tidsplan og dermed detailplanlægning af borgerinddragelsesprocessen

Læs mere

Mejeriet et stykke med grønt!

Mejeriet et stykke med grønt! Mejeriet et stykke med grønt! Mejeriet - et stykke med grønt Et multifunktions område, et stykke af en sløjfe, en sti, en skolehave, et vindue for lokale producenter, en åbning mod landet, men også en

Læs mere

De frie Kulturmidler. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter. Aktivitet

De frie Kulturmidler. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter. Aktivitet De frie Kulturmidler Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter Aktivitet Overskrift Sted for afholdelse Dato for afholdelse Dato for 1. annoncering De Grønne Oaser Steder i Assens Kommune med grønne

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Ansøgning til Restkapitalpuljen

Ansøgning til Restkapitalpuljen Ansøgning til Restkapitalpuljen Titel: Velkomstpyloner ved seks indfaldsveje til Jels Formål: Der ønskes opsat velkomstskilte af høj kvalitet ved de seks mest benyttede indfaldsveje til Jels, som skal

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Magneter i Øster Velling

Magneter i Øster Velling Magneter i Øster Velling Baggrund for projektet Landsbyen Øster Velling er en dejlig lille landsby med små 200 beboere (274 i sognet) som ligger i et naturskønt område. Men ligesom en lang række andre

Læs mere

Området blev opbygget med støtte fra:

Området blev opbygget med støtte fra: 4 km nordvest for Haderslev ligger Moltrup sogn. Sognet er bygget op omkring de 3 små byer Moltrup, Rovstrup og Bramdrup. Vi bor cirka 550 indbyggere i sognet der hovedsagligt består af parcelhuse og landbrug

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Løbende udvikling og udbedring af Eventyrhusets legeplads.

Løbende udvikling og udbedring af Eventyrhusets legeplads. Løbende udvikling og udbedring af Eventyrhusets legeplads. Personalet og forældrebestyrelsen har valgt løbende at have fokus på udvikling og udbedring af legepladsen. På hjemmesiden, kan I løbende følge

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Til Demokratiudvalget Modtaget den:

Til Demokratiudvalget Modtaget den: Til Demokratiudvalget Modtaget den: ANSØGNING OM TILSKUD FRA INITIATIVPULJEN TIL DEMOKRATI- BORGERINDDRAGELSESINITIATIVER Ansøgning nr.: Ansøgers navn: (Forening / gruppe / enkeltperson) Tange Borgerforening

Læs mere

Virksomhedsplan for:

Virksomhedsplan for: Virksomhedsplan for: Indhold Tilhørsforhold, telefonnumre og personale side 3 Målsætning, værdier og øvrige mål side 4 Dagsplan side 5 Kost side 6 Personalesamarbejde og de voksnes roller side 7 Forældresamarbejde

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Udbygningsplan for Idrætsfaciliteterne i Tuse-området. Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Planens fokus: Denne plan ønsker primært at sætte fokus på at etablere nogle motions- og bevægelsesspor

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Formålet med de+e møde/punkt: 1. At præsentere den reviderede ansøgning og budget og hvad der mangler

Læs mere

Ansøgning om midler til en legeplads. på Højmeskolen i Odense

Ansøgning om midler til en legeplads. på Højmeskolen i Odense Ansøgning om midler til en legeplads på Højmeskolen i Odense Baggrund for projekt: På Højmeskolen har skolens område altid været et yndet udflugtsmål for børnefamilierne. De var ivrige brugere af de tidligere

Læs mere

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Handlingsplan Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Projekt Vækstgrupper for landdistriktsudvikling Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Indledning Denne handlingsplan er kommet i stand på 2 møder med Borgerforeningens

Læs mere

Bække Anlæg -en oase på Hærvejen

Bække Anlæg -en oase på Hærvejen Til Restkapitalpuljen mbc@vejen.dk Bække den 6. juni 2016 Bække Borgerforening ansøger hermed Landdistriktpuljen om økonomisk støtte til nærværende projekt - fase 2. Til ansøgningen er beskrevet : projektering,

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

Ansøgninger til LANDDISTRIKTSPULJEN

Ansøgninger til LANDDISTRIKTSPULJEN Ansøgninger til LANDDISTRIKTSPULJEN Turup o Forskønnelse ved gadekæret i Turup Ørsted o Samlingshave i Ørsted Jordløse o Skilte og beplantning i Jordløse Brydegård o Samlingssted i Brydegård Dreslette/Snave

Læs mere

målgruppe Borger i MFK i aldersgruppen 20 til 70 år.

målgruppe Borger i MFK i aldersgruppen 20 til 70 år. Ansøgninger Udviklings og Talentpuljen møde Foreningsrådet 4. juni 2013 Nr. Ansøger 1 Mariagerfjord Kammerkor Folke opl. Projektbeskrivelse Messias koncert At samle musikalske borgere til at opføre Händels

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens.

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens. ASSENS KOMMUNE Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens Dato 24.02.2017 Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler Aktivitet Overskrift Sted for afholdelse Dato for afholdelse

Læs mere