Projektets titel Beskrivelse af projektet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektets titel Beskrivelse af projektet"

Transkript

1 Projektets titel Beskrivelse af projektet Haver til maver - jord under neglene Kort resumé af projektet: Haver til maver er et tilbud til børn om at dyrke haver og lære om, hvor maden kommer fra, mens de får brugt kroppen på en anderledes og sjov måde. Med fingrene i jorden lærer børnene om dyrkning af gode råvarer, som tilberedes i udekøkken. Ved praktisk erfaring læres om samspillet mellem at frembringe mad og hensyntagen til naturen, og børnene inspireres til sunde kostvaner. Børnene nøjes ikke med at høre om bæredygtighed. De får bæredygtighed ind under huden ude i naturen. Haverne er omgivet af et mindre skovområde, lille sø og vandløb, hvor naturformidling vil tage udgangspunkt. Målgrupper: Projektet vil i 2014 primært være et tilbud til børn i skolefritiden. Børnehavebørn vil også udgøre en del af målgruppen ligesom større dagplejebørn evt. senere vil kunne blive en del af målgruppen. I 2015 skal projektet tilbydes skolebørn fra klasse i skoletiden. Der er udtrykt positiv tilkendegivelse fra begge lokale skoler, Carl Nielsen skolen og Nr. Lyndelse Friskole. De ser oplagte muligheder for at integrere projektet i fag som fx Natur og Teknik og i de nye aktivitetstimer, hvor sundhed og bevægelse jo naturligt indgår i projektet. Målgruppen vil også omfatte forældre, der bliver inspireret af børnenes afsmittende glæde ved selv at have frembragt grøntsager, de evt. selv kan få med hjem i køkkenet. Dette er bl.a. dokumenteret i en evalueringsrapport, udarbejdet af Aarhus Universitet, for moder -projektet Haver til maver i Krogerup ved Humlebæk. Evalueringen har endvidere vist, at projektet inkluderer alle både de lidt urolige børn i klassen og også de mindre bogligt stærke elever, som måske har brug for undervisning, hvor der er mere plads og under åben himmel. Lokalsamfundet samarbejde, udvikling og markedsføring: Som tilbud i fritiden kan projektet være med til at øge omfanget og kvaliteten af de tilbud, som især de årige børn har behov for, og som der ikke er mange af i lokalområdet. Både som fritidstilbud og tilbud i skoletiden vil der være mulighed for at styrke lokalområdet som et attraktivt bosætningssted, der kan tiltrække nye borgere, der lægger vægt på sundhed og udendørs aktivitet også for deres børn. I projektet er der indlagt mulighed for kontakt med og besøg hos lokalområdets virksomheder, herunder det lokale vandværk, et større lokalt gartneri og landbrug, samt eventuelt en biavler. Herved skabes bånd mellem børnenes egen erfaring med fremdyrkning af gode råvarer og det primære erhverv, samt opmærksomheden på beskyttelse af natur og grundvandet. Samtidigt får børnene en bedre viden om, hvor deres eget drikkevand kommer fra.

2 Projektidé lokal tilpasning og forankring: Projektidéen udspringer af et koncept, der er udviklet og praktiseret igennem de sidste 7 år på Krogerup Avlsgård ved Humlebæk. Idéen har vist sig at være så god, at alle skolebørn i Fredensborg Kommune nu tilbydes mindst ét skoleårs forløb ( á ca. 8 halve dage) i Krogerup, finansieret af Fredensborg Kommune. Også de fleste større bykommuner rundt omkring i landet har afsat større midler til etablering af konceptet i deres kommune senest Århus Kommune med 1 mio. kr. Flere mindre kommuner kommer også mere med og her er Faaborg Midtfyn Kommune en oplagt kommune med fokus på børn, sundhed og aktivitet. Det lokale projekt i Nr. Lyndelse bygger oven på dette koncept og søges videreudviklet ved at inddrage lokale erhverv og vandværket. Projektet tænkes opdelt i følgende to etaper rettet mod: 1) skolebørn i fritiden, børnehavebørn samt evt. dagplejebørn, 2) skolebørn fra klasse. Aktiviteter og finansiering af disse etaper fremgår af følgende plan. Etape 1: April 2014-marts 2015 Jordbearbejdning, gødskning og såbedsforberedelse. Indkøb af frø, haveredskaber, vandingsudstyr. Anlæg af udekøkken, borde m.v. Indkøb af naturformidlingsudstyr, undervisningsmaterialer. PR - reklame for projektet ved besøg i skolerne og børnehaver, avisomtale m.v. Haverne tilsås sammen med børnene og passes over sommeren og høstes i efteråret. Åbent Hus arrangement i efteråret fx Store Kartoffeldag eller Græskardag eller andet godt fra haven - tilberedt i udekøkken. Gerne med besøg af en kok. I løbet af efteråret udbygges naturformidlingen. Skoleforløbet for 2015 lægges i rammer sammen med skolerne (ledelsen og de respektive faglærer). Hvis interessen fra børnehaverne og evt. andre mulige målgrupper øges, vil udbygning af havearealet blive forsøgt, fx ved for leje/forpagtning af et mindre areal i tilknytning til Skullerodsholm. Etape 2: April 2015-november 2015 Haverne tilbydes relevante skoleklasser i skoletiden. Der er pt. tilsagn fra klasser på begge skoler. Fra april 2015-november 2015: havedyrkning, madlavning og naturformidling for skoleklasserne. Afhængigt af skoledagens længde og behov for skolefritidsordning for børn fra og med 4. klasse, vil havedyrkningen som fritidstilbud blive udbudt. Projektet formidles løbende ved artikler i lokalavisen og evalueres ligeledes løbende, med henblik på udbredelse i større dele af kommunen. November 2015: Endelig evaluering af pilotprojektet og afrapportering til fondsbevillingsgivere. Projektstyring- og ledelse: Pernille Folker-Hansen

3 Opbygning af skolehaverne, undervisning, pasning: Pernille Folker- Hansen i samarbejde med ansat i seniorjob / aktivering og evt. en naturvejleder (finansieret af kommunen). Lokalisering: Projektet har til huse på Skullerodsholm. Der kan anvendes vand (efter afregning), toilet og køkken/opvaskefaciliteter samt opbevaring af redskaber i aktivitetshusets lokaler. Projektet er herudover økonomisk uafhængigt af Skullerodsholm. Lokalrådet har sendt et skriv med deres opbakning. Dette eftersendes gerne, hvis ønsket. Hvad er de samlede udgifter for projektet i kr.? Tilskud der søges fra landdistriktspuljen i kr. Hvis der er egen finansiering skal det samlede beløb angives i kr. Hvad er jeres egen finasiering via frivillig arbejdskraft? Har I fået tilskud til Tips- og Lottomidler til friluftslivet har pt. bevilget kr. projektet via andre Tilskuddet forventes dog reduceret til ca kr. grundet en puljer/fonde? halvering af det samlede budget for det oprindeligt ansøgte projekt til denne pulje. Hvilke andre puljer/fonde har I søgt tilskud fra? (puljer I har søgt, men hvor I afventer svar) Andre ansøgte midler: fra skoler og børnehaver fra Brugsen, Nr. Lyndelse I færd med at ansøge: kr. fra FFV - Energi og Miljø kr. fra Haver til Maver via (Nordeabevillingen på 1 mio.) fra Lokale Nordea-pulje Hvem søger? Skullerodsholm Aktivitetshus - selvstændigt projekt Haver til maver Fornavn og efternavn Pernille Folker-Hansen - kontaktperson Adresse Smedestræde Årslev Telefon Aktivitetshus: tlf tlf. kontaktperson: Vedhæft evt. en uddybende Projektbeskrivelse med indblik i årets gang i haverne pdf beskrivelse Et samlet budget for budget -financiering - landdistriktspulje 2014.docx projektet skal vedlægges

4 som fil Foreninger og lokalråd skal Vedægter for Skullerodsholm.docx vedhæfte vedtæger Foreninger og lokalråd skal Skullerodsholm-regnskab2012b.doc vedhæfte regnskab fra sidste år

5 Budget Udgiftsarter Udspecificerede priser I alt Materialer, inventar, udstyr og maskiner Haveredskaber 6000 Udekøkken, køkkenredskaber, overdækning, borde/bænksæt, vandingsudstyr Naturformidlingsudstyr Undervisningsmaterialer Anlægsarbejder Jordbearbejdning, (2 x 5.000) såbedsforberedelse v. proff. jordbruger Opsætning af borde og læsejl Frø m.v Frivilligt arbejde 200 timer á 100 kr Konsulenter Igangsætning, rådgivning, kursus 200 timer á 500 kr Formidling og information, PR Vedligeholdelse af udefaciliteter Medhjælp, pasning af haver og inddragelse i projektet: Kommunalt finansieret via seniorjob, aktivering, naturvejleder Revision indgår i Skullerodholms årlige revision I alt afrundet til nærmeste 1000 kr timer

6 Finansiering af projekt Projektets samlede omkostninger Kr Finansiering af samlede projektomkostninger Tilskud der søges Landdistriktspuljen Tilskud søgt fra LAG Faaborg-Midtfyn modtog afslag i 2013 Tilskud forventet fra brugere (skoler og evt. børnehaver)* Tilskud søgt via andre fonde** Frivilligt arbejde Kr I alt Indtægter / fonde Faaborg Midtfyn - skoler og børnehaver forventning* **Navn på andre fonde Tips- og lottomidler til friluftslivet har bevilget i 2013, men beløbet reduceres med forventet 50 % grundet reduktion i samlede budget Nordea-fonden lokale projekter ansøges Haver til maver udbredelse af projektet i Danmark ansøges fra puljen på 10 mio. kr FFV-Miljø- og energi ansøges Brugsen Nr. Lyndelse lokale initiativer ansøgt 2.000

7 Projektbeskrivelse med indblik i årets gang i haverne Projektet bygger på de gode erfaringer fra lignende projekter i Humlebæk på Krogerup Avlsgård og i skolehaverne og skolefritidshaverne i Odense. Projektet tilpasses de lokale forhold og målgrupperne, i første omgang skolefritidsbørn fra klasser, fra de to skoler i Nr. Lyndelse. Afhængigt af tilskudsmidler vil projektet henvende sig til skolebørn i skoletiden og der vil blive indlagt forløb med proffesionel kok, inddragelse af lokal økologisk gartner, besøg på vandværk m.v. med start i foråret Legen i havedyrkningen og madtilberedelsen kan være vejen frem for mange til gode madvaner, viden og erfaring om kost og sundhed og i tilgift indgår motion ved havepasningen og udeleg som en naturlig ting. Naturformidling indpasses i projektet med den fine adgang til skov og vandhul og på Skullerodholms arealer. Dyrelivet i den nærveddliggende og beskyttede å Lindved Å vil også blive fulgt. Som noget nyt, i forhold til tilsvarende projekter, inddrages aspekter omkring vandkredsløbet og der vil i løbet af en skoleperiode blive indlagt besøg på det lokale vandværk, og der vil blive sat fokus på jorddyrkning og beskyttelse af grundvandet. Detaljeret beskrivelse af projektets aktiviteter - Jordbearbejdning opgødning: Et bart areal på ca m 2 på Skullerodsholms arealer er til rådighed for havedyrkning, udekøkken m.v. Jorden er tidligere juletræsplantage, som er ved at blive jordforbedret. I foråret 2014 laves såbed og børnene kommer i slutningen af april/starten af maj og starter med at så små parceller. Haverne passes og luges hen over sommeren og høstes færdigt i sensommeren / efteråret. Hertil behøves haveredskaber: Der skal i 2014 indkøbes 10 af hver type haveredskab river, hakkejern, spader og greb, haveskeer, 2 trillebøre, vandkander, vandslanger m.v.. Redskaberne er alle vigtige i børnenes dyrkning af haverne. De høstede grøntsager skal tilberedes i udekøkkenet, som kræver etableres i løbet af Udekøkken: Består af faste borde i børnenes ståhøjde, 4 bænke-borde i lærketræ, bålpladsstativ, 4 primitive ovne, - Udekøkken-udstyr: Indkøb af kogegrej (bålgryder og pander), røreskåle, bestik m.v. - Udekøkken- råvarer: Mel, fedtstof og supplerende råvarer m.v. til tilberedning af maden købes ad hoc. Ved besøg af kok indkøbes de relevante råvarer efter kokkens anvisning. Ind imellem havedyrkningen og uden for havesæsonen bruges tid på naturformidling. Formidling af projektet Som start på projektet og tiltrækning af nye brugere af klubtilbudet forventes følgende initiativer iværksat: - Præsentation i skoleklasserne, foldere ud til relevante skoleelever - Skullerodsholms hjemmeside løbende om aktiviteterne - Artikler i lokalaviser fx 1. projektstart og 2. årets gang i haverne og 3. hvordan-gik-det? (evaluering) og den fortsatte drift. Åbent hus én dag i efteråret 2014 bålmad fx store kartoffeldag reklame for projektet for børn og forældre.

8 Forventet effekt af projektet Det forventes, at der med projektet i første omgang / første år skabes et alternativt og godt fritidstilbud til børn i lokalområdet for de årgange, som ikke kan anvende SFO mere. Som skoleprojekt er der mulighed for at lægge flere indslag ind, fx kok, professionel gartner og mere konkret undervisning. Projektet skal skabe øget bevidsthed hos børnene om gode kostvaner, viden om og leg med dyrkning og tilberedning af gode råvarer, som børnene selv har dyrket. I dyrkningen og i naturformidlingen får børnene indsigt i - og får respekt for - naturen og hvordan vi passer på grundvandet. Haver til maver i praksis i Odense Kommune børnene lytter til Haver til Maver fagperson, der fortæller om hvordan de skal forberede og så grøntsagsfrø i haveparcellerne. Der rives grundigt alt ukrudt skal væk!

9 Rabarber og krydderurter ligger parate til at blive lavet til den herligste rabarberkompot med individuel smag. Der laves smagskonkurrence mellem holdene. Selv inden frøene sås, kan der høstes første afgrøde til første måltid i udekøkkenet. Kompotten tilberedes over simple bålsteder i udekøkken bestående af faste borde. Uhm.. bålbrød med rabarberkompot!

10 Skitse over arealer med haver, udekøkken og bålhytte. Skullerodsholm ligger i gåafstand fra begge skoler og nær tre af de fire børnehaver.

11 Projektets titel Beskrivelse af projektet Udvikling af legepladsen i Højrup Vi søger midler fra landdistriktspuljen til en streetbane. Hvad er de samlede udgifter for projektet i kr.? Tilskud der søges fra landdistriktspuljen i kr. Hvis der er egen finansiering skal det samlede beløb angives i kr. Hvad er jeres egen finasiering via frivillig arbejdskraft? Har I fået tilskud til projektet via andre puljer/fonde? Hvilke andre puljer/fonde har I søgt tilskud fra? (puljer I har søgt, men hvor I afventer svar) Hvem søger? Fornavn og efternavn Adresse Vi har sendt dokumentation for Hjemly fri og efterskoles interesse for projektet i separat mail til Jens Peter Jakobsen. 204,099kr Højrupgaard fiskesø 5,000kr Jan Andersen tømmermester 5,000kr Højrup Vognmandsforretning 1.000kr Jyske Bank 1.000kr Lokalrådet.3,000kr Deko Godt Et skilt til legepladsen Lokale landmænd som udlåner deres maskiner gratis. Hvilke andre puljer/fonde har i søgt tilskud fra, afventer svar: Sydbank Faaborg Danske Bank Hillerslev Sogns Lokalråd, Legepladsen i Højrup Hanne Højgaard Hansen Højrupvej 16, 5750 Ringe Telefon Vedhæft evt. en uddybende Ansøgning om midler til Højruplegeplads marts 2014.doc beskrivelse Et samlet budget for Ansøgning om midler til Højruplegeplads marts 2014.doc projektet skal vedlægges som fil Foreninger og lokalråd skal Vedtægter for Hillerslev Sogns lokalråd.docx vedhæfte vedtæger Foreninger og lokalråd skal regnskab 2013 (Tina Ellegaard's conflicted copy ).xls vedhæfte regnskab fra sidste år

12 Vores legeplads i Højrup som blev bygget i 2003, på tomten fra den nedrevne kro, blev etableret ved hjælp af frivillig arbejdskraft, samt en bevilling fra den daværende Ringe kommune på 15,000kr i startkapital. Senere fik vi et mindre tilskud på 10,000kr samt nogle telefonmaster til gyngestativet. Legepladsen blev senere udstyret med legetårn, Kompan vipper, samt en petanquebane. Da det er en offentlig legeplads, er der løbende tilsyn med pladsen og her har der som regel været bemærkninger om mindre reparationer. Dem har vi til dels udbedret ved hjælp af lokale donationer, på vores årlige arbejdsdage. I 2013 blev legetårnet og gyngestativet kasseret ved tilsynet, de var begge dele blevet for nedslidt. Legetårnet og gyngestativ bliver her i starten af 2014 udskiftet som en del af den løbende vedligeholdelse af kommunale legepladser. Efter etablering af naturstien som bliver meget benyttet, har vi bemærket at der kommer cyklister både fra Hillerslev og Hågerup som benytter legepladsen, i kraft af at der ikke findes legeplads nogen af de nævnte steder. Vi ser også at der er børn helt fra Korinth, der benytter naturstien som skolevej til Hjemly fri og idræts efterskole. Naturstien ligger meget tæt på legepladsen og streetbanen vil helt klart lokke flere børn til. På de legepladserne der findes i Korinth og Espe er der ikke tilsvarende aktiviteter, så banen vil helt klart øge interessen. Vi har observeret at der generelt, er blevet meget mere aktivitet på legepladsen siden stien er kommet og at det giver anledning til, at udvide legepladsen og gøre den mere spændende. Vi ser også på det ud fra turismens interesse, vi har i forvejen Højrupgaard med fiskesø, turridning, hytte og hængekøje udlejning, samt primitiv telt lejer og hø hotel. Her vil der være rig mulighed for at de besøgende kan benytte legepladsen. Vi har også det nye tiltag med Højrups historie, hvor vi får monteret QR kode på postkasserne, så man hurtigt kan få adgang til hver bygnings unikke historie på sin smartphone. Der bliver yderligere lavet en hjemmeside for skoleklasser, hvor anvendelsen af QR koden giver læring om landsbyudvikling. Et tiltag der ligner Storm ved Faaborg arrest. Der bliver også anlagt en blomstereng i forlængelse af legepladsen, hvor der bliver plads til bænk og bord sæt. Her kan man så sidde og nyde udsigten, ud over Højrupgaards mange flotte Islænder heste. Med skoven i baggrunden og omgivet af vilde blomster. Vi tænker også idrætsmiljø, vi mener at med en sådan streetbane er der rigtig mange udfoldelsesmuligheder. Vi har Hjemly fri og idrætsefterskole tæt på, som har vist stor interesse for banen.(vedhæftet dokumentation) Eleverne kan benytte stien direkte fra skolen og ned til legepladsen. Forstanderen på Hjemly mener at streetbanen helt klart vil være interessant for skolen, da den falder fint ind med deres fokus på sport. Banen vil give mulighed for streetfodboldt, basketball, rulleskøjter, skatere, samt vi håber på senere at tilføje et net på tværs af banen, så der kan spilles volleybaal og tennis. Vi ser streetbanen som et kæmpe tiltrængt løft til vores område, og som et naturligt samlingspunkt for områdets beboere, samt til aktive børn og voksne. Vi oplever også en tydelig opbakning (sponsorater) fra de lokale virksomheder samt fra lokale beboer og fra landmændene i området som villigt udlåner deres maskiner ganske gratis. Det vil også være en oplagt mulighed, for at styrke sammenholdet i området og afholde fælles arrangementer. Med den begrundelse søger vi midler til finnancering af Streetbanen, da vi mener at have bevist en stort arbejdsindsats, i forhold til selv at skaffe midler og frivillig arbejdskraft. Vi mener at vores projekt er i tråde med kommunens indsats områder Børn unge og uddannelse:

13 En mulighed for at børnene i kommunen bliver rørt også i læringsmiljøet ved at vi skaber læring om landsbyudvikling igennem et århundrede med QR koder. Sund og livsglæde: Motion er sundt og særligt børn i udkantsområderne trænger til bevægelse pga. øget fedme blandt børn. Særlig livsglæde til større børn og voksne. Attraktiv Byer og Landsbyer: Banen vil tiltrække børnefamilier til området, hvilket er en mangel vare i Faaborg Midtfyn kommune. Det er vigtigt at der er aktivitetstilbud til alle aldersklasser i et område for at fastholde at børnefamilier og unge bliver boende i området. Kultur, fritid og friluftsliv: Da banen kan benyttes til mange formål, styrker det friluftslivet og banen vil hermed blive et kulturelt samlingspunkt for byens borgere, da den også kan bruges som festplads. Banen er unik og der findes ikke lignende udfoldelsesmuligheder langs naturstien. En god mulighed for familie udflugt fra Ringe. Vækst i erhverv og turisme: Banen bakker op omkring turist attraktionen ved Højrupgaard fiske sø og turridning, samt hytte og hængekøje udlejning, primitiv lejer plads og hø hotel. Den giver turister langs naturstien mulighed for at få en oplevelse sammen med familien.

14 Hjemly Fri- og Idrætsefterskole Assensvej 154, Hillerslev, 5750 Ringe, tlf , fax , giro Direkte tlf. til friskolelederens kontor Hjemly, d. 11. marts 2014 Ang. Streetforboldbane/basketballbane i Højrup. Det skal hermed bekræftes, at vi fra Hjemly Fri- og Idrætsefterskoles side vil være meget interesseret i at kunne bruge en Streetboldbane i Højrup. Banen vil kunne benyttes, eventuelt i kombination med løbe- og cykeltræning, af rigtig mange af fri- og efterskolens 400 elever. Vores elever vil kunne tilbagelægge de ca. 2 km til banen uden at skulle på offentlig vej; nemlig af kirkesti og natursti fra Hillerselv til Højrup. Med venlig hilsen Hans Henrik Pedersen Friskoleleder

15 Fra: All Time Fitness Til: Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: :14 Vedrørende: Ansøgning om tilskud til energiforbedrende tiltag. Til Faaborg-Midtfyn Kommune (Landdistriktspuljen) All Time Fitnessforening ansøger om tilskud til energiforbedrende tiltag. Foreningen brugte sidste år mere end kr kw/h (kr ) og der ligger en stor besparelse i at udskifte lysstofrør til LED rør. Forbruget vil kunne sænkes med 50% Der søges om udskiftning af 36 stk. lysstofrør til LED rør med en levetid på timer. Pris 36 x kr. 300 = kr moms. Med venlig hilsen Bestyrelsen for All Time Fitness Smedestræde Årslev

16 Inspirationsstien! 1 km natursti omkring Aktivitetshuset Smedestræde 2 Nr. Lyndelse Årslev

17 Indhold: Projektbeskrivelse Økonomi/budget Billeder Oversigtskort

18 Projektbeskrivelse: Inspirations-stien Lokal-området: Nr. Lyndelse er beliggende midt på Fyn kun 6 km syd for motorvejen ved Odense og hænger sammen med nabobyen Nr. Søby. Landsbyerne deles om skolen, idrætsforeningen og aktivitetshuset Skullerodsholm. I området findes der ca. 60 foreninger og 115 erhvervsdrivende. Byerne er bl.a. kendt for Kildemoes Cykelfabrik, den verdensberømte komponist Carl Nielsen, Søby Søgaard og Bramstrup Videncenter. Kildemoes Cykelfabrik Carl Nielsens Barndomshjem Søby Søgård Bramstrup Videncenter Carl Nielsen Hallen Skullerodsholm Aktivitetshus Idegrundlag: Vi vil gerne medvirke til at flere borgere får lettere adgang til naturen og til aktivitetshusets frilufts- og fritidstilbud via en 1 km lang inspirationssti. Faciliteter til formålet: Det i Nr. Lyndelse centralt beliggende Aktivitetshus - Skullerodsholm, er omkranset af en m2 stor offentlig naturgrund. Arealet tilhører Faaborg-Midtfyn Kommune og stilles frit til rådighed for borgernes fritidsinteresser. Gennem de seneste 16 år har frivillige etableret en lang række faciliteter som tennis-, beachvolley-, petanque-, krolf- og motocrossbaner. Der er et område udlagt til byhave, en stor indhegnet hundeskov samt 7 hytter med i alt 28 sovepladser. Senest har man i Aktivitetshuset dannet en fitnessforening med stor lokal opbakning. Ved den flotte hovedbygning ligger Byparken, som grænser helt op til bymidten. På Skullerodsholm Aktivitetshus findes der således optimale rammer for at skabe denne 1 km lange inspirationssti, som kan benyttes i kombination med de allerede etablerede fritidsfaciliteter. Stien vil starte og slutte i parken ved hovedbygningen, hvor der også er gode adgangs- og parkeringsforhold. Den vil "løbe" forbi alle faciliteter, gennem nåle- og løvbevoksning over vandløb og langs en lille sø. Med en bredde på 1,5 meter vil man kunne forbipassere andre brugere og for dem som har brug for et lille hvil undervejs opsættes 3 bænke, netop der hvor udsigten og naturen er særlig skøn. I den vestlige del af område ved fitnesscentret laves der mulighed for en "afstikker" til en bålhytte som udføres i naturmaterialer.

19 Alle kan uden medlemskab og til enhver tid benytte stien. Ved at skabe bedre adgang til naturområdet og dermed mere optimale muligheder for borgernes udfoldelses- og netværksskabende betingelser, er det oplagt at inspirationsstien også vil kunne være med til at forbedre livsindholdet og folkesundheden for alle lige fra dagplejebørn på udflugt til unge og ældre som lader sig inspirere til at deltage aktivt i landsbyens fritidsliv. Staldbygning ombygget til Fitnesscenter Hytter med 28 sovepladser Tennisfaciliteter Beachvolleybane. Skullerodsholm Aktivitetshus m2 areal.

20 Økonomi/budget: Udgifter: Beskrivelse: Pris 300 m3 slotsgrus Gravearbejde Bro over vandløb stk. park-bænke Bålhytte Frivillig arbejdskraft 250 timer Skilte I alt Finansieringsforslag: Beskrivelse: Pris Skullerodsholm Aktivitetshus Dramatikafdelingen Frivilligt arbejde LAG Sponsorer og andre fonde I alt

21 Billeder:

22

23 Oversigtskort:

24 Til Faaborg-Midtfyn Kommune! (Landdistriktspuljen) Vedr. medfinansiering af 1 km natur-sti til friluftsaktiviteter på Skullerodsholm (Nr. Lyndelse). Skullerodsholm Aktivitetshus har gennem det seneste års tid arbejdet på at skaffe i alt kr (inkl. frivilligt arbejde kr ) til anlæggelse af en 1 km natur-sti på eget område. Stien skal fungere som inspirations-sti til friluftsaktiviteter og skabe bedre adgang til hele det m2 store naturområde. Der er offentlig adgang til området og stien vil forbinde alle udendørsaktiviteterne, herunder petanquebaner, krolfbane, tennisbane, beachvolleybane, ATV-bane og hundeskoven. Alle disse faciliteter er i øvrigt skabt af frivillige uden nogen form for kommunal medfinansiering. Stien vil desuden løbe forbi "skolehaverne" og der indgår en bålhytte i projektet, som skal placeres i tilknytning hertil - således den kan fungere som et udendørs klasselokale. Der opsættes enkelte bænke ved stiforløbet og der etableres et brofag over mindre vandløb. Vi har inden projektarbejdet startede undersøgt, at der ikke ligger forhindringer i forhold til planlov osv. Det er lykkedes os at skaffe kr (inkl. frivilligt arbejde kr og en egenfinansiering på kr ). Projektet er støttet af Friluftsrådet, LAG Faaborg-Midtfyn samt den nedlagte dramatikafdeling i Nr. Lyndelse. Der mangler således kun kr for at projektet kan realiseres. Bestyrelsen for Skullerodsholm har opgivet at søge flere fonde til projektet og ansøger derfor Faaborg-Midtfyn Kommune om beløbet. Med venlig hilsen Michael Skov Hansen, daglig leder - Skullerodsholm Aktivitetshus, tlf

25

26

27 Projektets titel Beskrivelse af projektet Beplantning - Motionstræfpunkt Horne Projektbeskrivelse for tilplantning af Horne Motions træfpunkt. Hvad er de samlede udgifter for projektet i kr.? Tilskud der søges fra landdistriktspuljen i kr. Hvis der er egen finansiering skal det samlede beløb angives i kr. Hvad er jeres egen finasiering via frivillig arbejdskraft? Har I fået tilskud til projektet via andre puljer/fonde? Hvilke andre puljer/fonde har I søgt tilskud fra? (puljer I har søgt, men hvor I afventer svar) Hvem søger? Fornavn og efternavn Adresse Ansøgning om midler på kr. til beplantning af det østlige hjørne af området bag Horne hallen. Det er et stort ønske fra brugerne, om at færdiggøre Horne motions træfpunkt, sådan at der først og fremmest etableres læ, og at der i den forbindelse bliver skabt et grønt og smuk opholds miljø ved den eksisterende legeplads. Vi har i Horne Gymnastik Forening, i samarbejde med Horne forskønnelsesgruppe, prøvet at tilgodese disse behov. Det har vi gjort ved at lave en plan for området og bagefter forsøgt at finde planter der passer til det vi leder efter. Se bilag med planoversigt og plantevalg. Ligeledes vil der være en uddybende beskrivelse i næste felt ,- kr , , ,- Denne del af projektet på Motionstræfpunktet har vi ikke fået tilskud til andre steder. Efter samtale med Lisbeth Østergård, er der åbnet for mulighed for at hun/kommunen vil stå for bearbejdning af jorden før beplantning. Dertil kommer at vi skal sørge for at fjerne gammelt legeredskab og etablere et, af kommunen nyindkøbt, og afholde udgifterne hertil. Legeredskabet er/skal være en del af det legepladsområde som er en del af det hjørne af Motionstræfpunktet, som ønskes tilplantet Horne Gymnastikforening i samarbejde med Forskønnelsesgruppen for Horne Land Inge von Essen, Formand Horne Gymnastikforening Kirkevej 7, Horne, 5600 Faaborg 1/2

28 Telefon Vedhæft evt. en uddybende Uddybende beskrivelse - Beplantning Motionstræfpunkt Horne.docx beskrivelse Et samlet budget for Planteliste - Beplantning Motionstræfpunkt Horne...docx projektet skal vedlægges som fil Foreninger og lokalråd skal 4, vedhæfte vedtæger Foreninger og lokalråd skal 4, vedhæfte regnskab fra sidste år 2/2

29 Planteliste og Buget for Horne Motions træfpunkt. Malus Sargentii, bæræble. 75 stk. a kr. A.prunifolia,kolorit, Surbær. 150 stk. a 31, kr. Cornus sericea, kelseys dwarf. Kornel 80 stk. a kr. Forsydia, ovata, Robusta, vårguld. 20 stk. a kr. Philaduphus, phico, uægte jasmin 10 stk. a kr. A. Lamarckii, canadensis, bærmispel 31 stk. a kr. Aesculus hippocastanum Hestekastanie 4 stk. a kr. Acer plantanoides. Farlakesgreen, Løn 10 stk. a kr. Planter ialt kr. 14 plante stolper til opbinding a 32 kr. 448kr. Flis til bunddække 30 m3 a 250 kr. 7500kr. Etablering og plantevalg kr. Frivilligt arbejde: Beplantning 25 timer a 100 kr kr. Planlægn., opmåling og 25 timer a 100 kr kr. Samlet udgift kr.

30 : ',- >& \I7v- & s Sr'v-J M ÉÉ w ^ < * :/t #/ø# - Tam.i S«,*

31 Projektbeskrivelse for tilplantning af Horne Motions træfpunkt. Ansøgning om midler på kr. til beplantning af det østlige hjørne af området bag Horne hallen. Det er et stort ønske fra brugerne, om at færdiggøre Horne motions træfpunkt, sådan at der først og fremmest etableres læ, og at der i den forbindelse bliver skabt et grønt og smuk opholds miljø ved den eksisterende legeplads. Vi har i Horne Gymnastik Forening, i samarbejde med Horne forskønnelsesgruppe, prøvet at tilgodese disse behov. Det har vi gjort ved at lave en plan for området og bagefter forsøgt at finde planter der passer til det vi leder efter. Se bilag med planoversigt og plantevalg. Ligeledes vil der være en uddybende beskrivelse i næste felt.

Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk]

Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Fra: Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Til: Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: 13-04-2015 12:21 Vedrørende: Ny ansøgning til Landdistriktspuljen Vedtægter for Bøgebjerg

Læs mere

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013 Vækst Nr. 4 Maj 2013 i Gislev Juni - Juli - August Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1 Årgang 63 Nr. 3-2013 Velkommen til

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup November 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening -Bøgebjergfesten - Egnsfesten - Bøgebjerghallen - Bøgebjergmessen Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF.

Læs mere

Ansøgt Fynslands. 75.000 kr. Indstilling Afslag 15.000 kr. Indstilling. 60.000 kr. Indstilling Afslag

Ansøgt Fynslands. 75.000 kr. Indstilling Afslag 15.000 kr. Indstilling. 60.000 kr. Indstilling Afslag s indstilling Oversigt over ansøgninger til 2. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Nr. Broby lokalråd, Lokalrådet for Brobyværk og X- huset Formål Fælles udviklingsstrategi

Læs mere

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen Ugelbølle Udsnit af Ugelbølle set fra Aarhusvej. Fotograf Jane Bay www.ugelboelle.dk Ugelbølle er også på Facebook Ugelbølle, august 2013 Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen landsbyraadet@ugelboelle.dk

Læs mere

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Rolfsted Sogn ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Baggrund for lokalråd og udviklingsplan Formål med udarbejdelse af udviklingsplan 2 Indhold Baggrund for lokalråd og udviklingsplan...

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 29 8. årgang ½ Maj, juni, juli, august, ½ september 2009. - og velkommen til.

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 29 8. årgang ½ Maj, juni, juli, august, ½ september 2009. - og velkommen til. STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 29 8. årgang ½ Maj, juni, juli, august, ½ september 2009 Tillykke til årets konfirmander! Stjær Avis udgives af Stjær Boldklub og Stjær Sogns

Læs mere

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto December - Januar - Februar Vækst Nr. 2 November 2012 i Gislev Bandholm Foto Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Årgang 63

Læs mere

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne NATIONALPARK THY NATIONALPARK MOLS BJERGE SKJERN Å KONGERNES NORDSJÆLLAND SKJOLDUNGE- LANDET NATIONALPARK VADEHAVET DET SYDFYNSKE ØHAV Sæt formidling på

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk Friluftslivets idékatalog 125 forslag fra ni netværk 4 Indhold Friluftslivets potentiale, side 3 Tag godt imod Danmarks friluftspolitiske idékatalog, side 4 Pejlemærket: Friluftsliv er for alle, side 6

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Idrætslegepladser i. Danmark

Idrætslegepladser i. Danmark Idrætslegepladser i Danmark Idrætslegepladser i Et forskningsprojekt om lege- og idrætsmiljøer Danmark Et forskningsprojekt om lege- og idrætsmiljøer Benny Schytte Benny 1996 Schytte 1996 1 Idrætslegepladser

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 24 APRIL 2015 INDHOLD: SIDE 4: Kværndrup Fjernvarme etablerer solvarmeanlæg SIDE 6: Årets frivillig- sociale ildsjæl SIDE 8: Kværndrup på vægten SIDE 9: 3E-Butikken skaber energi OBS Kirkeblad og Program

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV INDHOLD: Side 6: Indvielse af Mågepark og -sø Side 11: Turen går til Kværndrup Øst og Nordthorpe Side 13: Bellissima - en skønhed, der klæder folk Side 17: Skovsport Brian Side 19: Foreninger og institutioner

Læs mere

Tappen. Nr. 1 48. årg. Marts 2015. Beboerblad for Tapdrup og Omegn

Tappen. Nr. 1 48. årg. Marts 2015. Beboerblad for Tapdrup og Omegn Tappen Nr. 1 48. årg. Marts 2015 Beboerblad for Tapdrup og Omegn Redaktionen Af Erling Hosbond. Så er forårsudgaven af Tappen lige på trapperne. Vi har resultaterne af tre generalforsamlinger, hvor der

Læs mere

Områdefornyelsesprogram for Bøvlingbjerg. Marts 2014

Områdefornyelsesprogram for Bøvlingbjerg. Marts 2014 Områdefornyelsesprogram for Bøvlingbjerg Marts 2014 2 Forord 3 Baggrund 4 Indsatser 8 Budget-, tids- og handlingsplan 16 Investeringsredegørelse 18 Organisation 20 Målsætning og succeskriterier 28 Bøvlingbjerg

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

LAD LYSET SKINNE. 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby

LAD LYSET SKINNE. 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby Nørre Aaby: Rammen om et centralt og trygt sted at bo, drive virksomhed, arbejde og udfolde sig på mange vigtige måder i hverdagslivet en del af Middelfart Kommune U

Læs mere

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET 2013-14 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev sogne Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig. Området

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING November 2012 TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING TimeLine revitalisering af halvanden kilometer lukket landevej med fokus på bevægelse, oplevelser og forbindelser. 1 INDHOLD s. 3 Introduktion

Læs mere

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier April 2006 1 Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktskonference 2006 Dette hæfte er skrevet og redigeret

Læs mere

UDGIVES AF FORENINGEN AMA RØSTEN NR. 76 15. ÅRGANG DECEMBER 2012

UDGIVES AF FORENINGEN AMA RØSTEN NR. 76 15. ÅRGANG DECEMBER 2012 AMA RØSTEN Hustandsomdeles i bydelen Amager Øst UDGIVES AF FORENINGEN AMA RØSTEN NR. 76 15. ÅRGANG DECEMBER 2012 NY AMAGERBROGADE SKAL KUNNE TILTRÆKKE FLERE MENNESKER Der er foreløbig afsat 40 mio. kr.

Læs mere

december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie

december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie 2013 december 2013 sportsog kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie INDLÆG til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 31.

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere