Projektets titel Beskrivelse af projektet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektets titel Beskrivelse af projektet"

Transkript

1 Projektets titel Beskrivelse af projektet Haver til maver - jord under neglene Kort resumé af projektet: Haver til maver er et tilbud til børn om at dyrke haver og lære om, hvor maden kommer fra, mens de får brugt kroppen på en anderledes og sjov måde. Med fingrene i jorden lærer børnene om dyrkning af gode råvarer, som tilberedes i udekøkken. Ved praktisk erfaring læres om samspillet mellem at frembringe mad og hensyntagen til naturen, og børnene inspireres til sunde kostvaner. Børnene nøjes ikke med at høre om bæredygtighed. De får bæredygtighed ind under huden ude i naturen. Haverne er omgivet af et mindre skovområde, lille sø og vandløb, hvor naturformidling vil tage udgangspunkt. Målgrupper: Projektet vil i 2014 primært være et tilbud til børn i skolefritiden. Børnehavebørn vil også udgøre en del af målgruppen ligesom større dagplejebørn evt. senere vil kunne blive en del af målgruppen. I 2015 skal projektet tilbydes skolebørn fra klasse i skoletiden. Der er udtrykt positiv tilkendegivelse fra begge lokale skoler, Carl Nielsen skolen og Nr. Lyndelse Friskole. De ser oplagte muligheder for at integrere projektet i fag som fx Natur og Teknik og i de nye aktivitetstimer, hvor sundhed og bevægelse jo naturligt indgår i projektet. Målgruppen vil også omfatte forældre, der bliver inspireret af børnenes afsmittende glæde ved selv at have frembragt grøntsager, de evt. selv kan få med hjem i køkkenet. Dette er bl.a. dokumenteret i en evalueringsrapport, udarbejdet af Aarhus Universitet, for moder -projektet Haver til maver i Krogerup ved Humlebæk. Evalueringen har endvidere vist, at projektet inkluderer alle både de lidt urolige børn i klassen og også de mindre bogligt stærke elever, som måske har brug for undervisning, hvor der er mere plads og under åben himmel. Lokalsamfundet samarbejde, udvikling og markedsføring: Som tilbud i fritiden kan projektet være med til at øge omfanget og kvaliteten af de tilbud, som især de årige børn har behov for, og som der ikke er mange af i lokalområdet. Både som fritidstilbud og tilbud i skoletiden vil der være mulighed for at styrke lokalområdet som et attraktivt bosætningssted, der kan tiltrække nye borgere, der lægger vægt på sundhed og udendørs aktivitet også for deres børn. I projektet er der indlagt mulighed for kontakt med og besøg hos lokalområdets virksomheder, herunder det lokale vandværk, et større lokalt gartneri og landbrug, samt eventuelt en biavler. Herved skabes bånd mellem børnenes egen erfaring med fremdyrkning af gode råvarer og det primære erhverv, samt opmærksomheden på beskyttelse af natur og grundvandet. Samtidigt får børnene en bedre viden om, hvor deres eget drikkevand kommer fra.

2 Projektidé lokal tilpasning og forankring: Projektidéen udspringer af et koncept, der er udviklet og praktiseret igennem de sidste 7 år på Krogerup Avlsgård ved Humlebæk. Idéen har vist sig at være så god, at alle skolebørn i Fredensborg Kommune nu tilbydes mindst ét skoleårs forløb ( á ca. 8 halve dage) i Krogerup, finansieret af Fredensborg Kommune. Også de fleste større bykommuner rundt omkring i landet har afsat større midler til etablering af konceptet i deres kommune senest Århus Kommune med 1 mio. kr. Flere mindre kommuner kommer også mere med og her er Faaborg Midtfyn Kommune en oplagt kommune med fokus på børn, sundhed og aktivitet. Det lokale projekt i Nr. Lyndelse bygger oven på dette koncept og søges videreudviklet ved at inddrage lokale erhverv og vandværket. Projektet tænkes opdelt i følgende to etaper rettet mod: 1) skolebørn i fritiden, børnehavebørn samt evt. dagplejebørn, 2) skolebørn fra klasse. Aktiviteter og finansiering af disse etaper fremgår af følgende plan. Etape 1: April 2014-marts 2015 Jordbearbejdning, gødskning og såbedsforberedelse. Indkøb af frø, haveredskaber, vandingsudstyr. Anlæg af udekøkken, borde m.v. Indkøb af naturformidlingsudstyr, undervisningsmaterialer. PR - reklame for projektet ved besøg i skolerne og børnehaver, avisomtale m.v. Haverne tilsås sammen med børnene og passes over sommeren og høstes i efteråret. Åbent Hus arrangement i efteråret fx Store Kartoffeldag eller Græskardag eller andet godt fra haven - tilberedt i udekøkken. Gerne med besøg af en kok. I løbet af efteråret udbygges naturformidlingen. Skoleforløbet for 2015 lægges i rammer sammen med skolerne (ledelsen og de respektive faglærer). Hvis interessen fra børnehaverne og evt. andre mulige målgrupper øges, vil udbygning af havearealet blive forsøgt, fx ved for leje/forpagtning af et mindre areal i tilknytning til Skullerodsholm. Etape 2: April 2015-november 2015 Haverne tilbydes relevante skoleklasser i skoletiden. Der er pt. tilsagn fra klasser på begge skoler. Fra april 2015-november 2015: havedyrkning, madlavning og naturformidling for skoleklasserne. Afhængigt af skoledagens længde og behov for skolefritidsordning for børn fra og med 4. klasse, vil havedyrkningen som fritidstilbud blive udbudt. Projektet formidles løbende ved artikler i lokalavisen og evalueres ligeledes løbende, med henblik på udbredelse i større dele af kommunen. November 2015: Endelig evaluering af pilotprojektet og afrapportering til fondsbevillingsgivere. Projektstyring- og ledelse: Pernille Folker-Hansen

3 Opbygning af skolehaverne, undervisning, pasning: Pernille Folker- Hansen i samarbejde med ansat i seniorjob / aktivering og evt. en naturvejleder (finansieret af kommunen). Lokalisering: Projektet har til huse på Skullerodsholm. Der kan anvendes vand (efter afregning), toilet og køkken/opvaskefaciliteter samt opbevaring af redskaber i aktivitetshusets lokaler. Projektet er herudover økonomisk uafhængigt af Skullerodsholm. Lokalrådet har sendt et skriv med deres opbakning. Dette eftersendes gerne, hvis ønsket. Hvad er de samlede udgifter for projektet i kr.? Tilskud der søges fra landdistriktspuljen i kr. Hvis der er egen finansiering skal det samlede beløb angives i kr. Hvad er jeres egen finasiering via frivillig arbejdskraft? Har I fået tilskud til Tips- og Lottomidler til friluftslivet har pt. bevilget kr. projektet via andre Tilskuddet forventes dog reduceret til ca kr. grundet en puljer/fonde? halvering af det samlede budget for det oprindeligt ansøgte projekt til denne pulje. Hvilke andre puljer/fonde har I søgt tilskud fra? (puljer I har søgt, men hvor I afventer svar) Andre ansøgte midler: fra skoler og børnehaver fra Brugsen, Nr. Lyndelse I færd med at ansøge: kr. fra FFV - Energi og Miljø kr. fra Haver til Maver via (Nordeabevillingen på 1 mio.) fra Lokale Nordea-pulje Hvem søger? Skullerodsholm Aktivitetshus - selvstændigt projekt Haver til maver Fornavn og efternavn Pernille Folker-Hansen - kontaktperson Adresse Smedestræde Årslev Telefon Aktivitetshus: tlf tlf. kontaktperson: Vedhæft evt. en uddybende Projektbeskrivelse med indblik i årets gang i haverne pdf beskrivelse Et samlet budget for budget -financiering - landdistriktspulje 2014.docx projektet skal vedlægges

4 som fil Foreninger og lokalråd skal Vedægter for Skullerodsholm.docx vedhæfte vedtæger Foreninger og lokalråd skal Skullerodsholm-regnskab2012b.doc vedhæfte regnskab fra sidste år

5 Budget Udgiftsarter Udspecificerede priser I alt Materialer, inventar, udstyr og maskiner Haveredskaber 6000 Udekøkken, køkkenredskaber, overdækning, borde/bænksæt, vandingsudstyr Naturformidlingsudstyr Undervisningsmaterialer Anlægsarbejder Jordbearbejdning, (2 x 5.000) såbedsforberedelse v. proff. jordbruger Opsætning af borde og læsejl Frø m.v Frivilligt arbejde 200 timer á 100 kr Konsulenter Igangsætning, rådgivning, kursus 200 timer á 500 kr Formidling og information, PR Vedligeholdelse af udefaciliteter Medhjælp, pasning af haver og inddragelse i projektet: Kommunalt finansieret via seniorjob, aktivering, naturvejleder Revision indgår i Skullerodholms årlige revision I alt afrundet til nærmeste 1000 kr timer

6 Finansiering af projekt Projektets samlede omkostninger Kr Finansiering af samlede projektomkostninger Tilskud der søges Landdistriktspuljen Tilskud søgt fra LAG Faaborg-Midtfyn modtog afslag i 2013 Tilskud forventet fra brugere (skoler og evt. børnehaver)* Tilskud søgt via andre fonde** Frivilligt arbejde Kr I alt Indtægter / fonde Faaborg Midtfyn - skoler og børnehaver forventning* **Navn på andre fonde Tips- og lottomidler til friluftslivet har bevilget i 2013, men beløbet reduceres med forventet 50 % grundet reduktion i samlede budget Nordea-fonden lokale projekter ansøges Haver til maver udbredelse af projektet i Danmark ansøges fra puljen på 10 mio. kr FFV-Miljø- og energi ansøges Brugsen Nr. Lyndelse lokale initiativer ansøgt 2.000

7 Projektbeskrivelse med indblik i årets gang i haverne Projektet bygger på de gode erfaringer fra lignende projekter i Humlebæk på Krogerup Avlsgård og i skolehaverne og skolefritidshaverne i Odense. Projektet tilpasses de lokale forhold og målgrupperne, i første omgang skolefritidsbørn fra klasser, fra de to skoler i Nr. Lyndelse. Afhængigt af tilskudsmidler vil projektet henvende sig til skolebørn i skoletiden og der vil blive indlagt forløb med proffesionel kok, inddragelse af lokal økologisk gartner, besøg på vandværk m.v. med start i foråret Legen i havedyrkningen og madtilberedelsen kan være vejen frem for mange til gode madvaner, viden og erfaring om kost og sundhed og i tilgift indgår motion ved havepasningen og udeleg som en naturlig ting. Naturformidling indpasses i projektet med den fine adgang til skov og vandhul og på Skullerodholms arealer. Dyrelivet i den nærveddliggende og beskyttede å Lindved Å vil også blive fulgt. Som noget nyt, i forhold til tilsvarende projekter, inddrages aspekter omkring vandkredsløbet og der vil i løbet af en skoleperiode blive indlagt besøg på det lokale vandværk, og der vil blive sat fokus på jorddyrkning og beskyttelse af grundvandet. Detaljeret beskrivelse af projektets aktiviteter - Jordbearbejdning opgødning: Et bart areal på ca m 2 på Skullerodsholms arealer er til rådighed for havedyrkning, udekøkken m.v. Jorden er tidligere juletræsplantage, som er ved at blive jordforbedret. I foråret 2014 laves såbed og børnene kommer i slutningen af april/starten af maj og starter med at så små parceller. Haverne passes og luges hen over sommeren og høstes færdigt i sensommeren / efteråret. Hertil behøves haveredskaber: Der skal i 2014 indkøbes 10 af hver type haveredskab river, hakkejern, spader og greb, haveskeer, 2 trillebøre, vandkander, vandslanger m.v.. Redskaberne er alle vigtige i børnenes dyrkning af haverne. De høstede grøntsager skal tilberedes i udekøkkenet, som kræver etableres i løbet af Udekøkken: Består af faste borde i børnenes ståhøjde, 4 bænke-borde i lærketræ, bålpladsstativ, 4 primitive ovne, - Udekøkken-udstyr: Indkøb af kogegrej (bålgryder og pander), røreskåle, bestik m.v. - Udekøkken- råvarer: Mel, fedtstof og supplerende råvarer m.v. til tilberedning af maden købes ad hoc. Ved besøg af kok indkøbes de relevante råvarer efter kokkens anvisning. Ind imellem havedyrkningen og uden for havesæsonen bruges tid på naturformidling. Formidling af projektet Som start på projektet og tiltrækning af nye brugere af klubtilbudet forventes følgende initiativer iværksat: - Præsentation i skoleklasserne, foldere ud til relevante skoleelever - Skullerodsholms hjemmeside løbende om aktiviteterne - Artikler i lokalaviser fx 1. projektstart og 2. årets gang i haverne og 3. hvordan-gik-det? (evaluering) og den fortsatte drift. Åbent hus én dag i efteråret 2014 bålmad fx store kartoffeldag reklame for projektet for børn og forældre.

8 Forventet effekt af projektet Det forventes, at der med projektet i første omgang / første år skabes et alternativt og godt fritidstilbud til børn i lokalområdet for de årgange, som ikke kan anvende SFO mere. Som skoleprojekt er der mulighed for at lægge flere indslag ind, fx kok, professionel gartner og mere konkret undervisning. Projektet skal skabe øget bevidsthed hos børnene om gode kostvaner, viden om og leg med dyrkning og tilberedning af gode råvarer, som børnene selv har dyrket. I dyrkningen og i naturformidlingen får børnene indsigt i - og får respekt for - naturen og hvordan vi passer på grundvandet. Haver til maver i praksis i Odense Kommune børnene lytter til Haver til Maver fagperson, der fortæller om hvordan de skal forberede og så grøntsagsfrø i haveparcellerne. Der rives grundigt alt ukrudt skal væk!

9 Rabarber og krydderurter ligger parate til at blive lavet til den herligste rabarberkompot med individuel smag. Der laves smagskonkurrence mellem holdene. Selv inden frøene sås, kan der høstes første afgrøde til første måltid i udekøkkenet. Kompotten tilberedes over simple bålsteder i udekøkken bestående af faste borde. Uhm.. bålbrød med rabarberkompot!

10 Skitse over arealer med haver, udekøkken og bålhytte. Skullerodsholm ligger i gåafstand fra begge skoler og nær tre af de fire børnehaver.

11 Projektets titel Beskrivelse af projektet Udvikling af legepladsen i Højrup Vi søger midler fra landdistriktspuljen til en streetbane. Hvad er de samlede udgifter for projektet i kr.? Tilskud der søges fra landdistriktspuljen i kr. Hvis der er egen finansiering skal det samlede beløb angives i kr. Hvad er jeres egen finasiering via frivillig arbejdskraft? Har I fået tilskud til projektet via andre puljer/fonde? Hvilke andre puljer/fonde har I søgt tilskud fra? (puljer I har søgt, men hvor I afventer svar) Hvem søger? Fornavn og efternavn Adresse Vi har sendt dokumentation for Hjemly fri og efterskoles interesse for projektet i separat mail til Jens Peter Jakobsen. 204,099kr Højrupgaard fiskesø 5,000kr Jan Andersen tømmermester 5,000kr Højrup Vognmandsforretning 1.000kr Jyske Bank 1.000kr Lokalrådet.3,000kr Deko Godt Et skilt til legepladsen Lokale landmænd som udlåner deres maskiner gratis. Hvilke andre puljer/fonde har i søgt tilskud fra, afventer svar: Sydbank Faaborg Danske Bank Hillerslev Sogns Lokalråd, Legepladsen i Højrup Hanne Højgaard Hansen Højrupvej 16, 5750 Ringe Telefon Vedhæft evt. en uddybende Ansøgning om midler til Højruplegeplads marts 2014.doc beskrivelse Et samlet budget for Ansøgning om midler til Højruplegeplads marts 2014.doc projektet skal vedlægges som fil Foreninger og lokalråd skal Vedtægter for Hillerslev Sogns lokalråd.docx vedhæfte vedtæger Foreninger og lokalråd skal regnskab 2013 (Tina Ellegaard's conflicted copy ).xls vedhæfte regnskab fra sidste år

12 Vores legeplads i Højrup som blev bygget i 2003, på tomten fra den nedrevne kro, blev etableret ved hjælp af frivillig arbejdskraft, samt en bevilling fra den daværende Ringe kommune på 15,000kr i startkapital. Senere fik vi et mindre tilskud på 10,000kr samt nogle telefonmaster til gyngestativet. Legepladsen blev senere udstyret med legetårn, Kompan vipper, samt en petanquebane. Da det er en offentlig legeplads, er der løbende tilsyn med pladsen og her har der som regel været bemærkninger om mindre reparationer. Dem har vi til dels udbedret ved hjælp af lokale donationer, på vores årlige arbejdsdage. I 2013 blev legetårnet og gyngestativet kasseret ved tilsynet, de var begge dele blevet for nedslidt. Legetårnet og gyngestativ bliver her i starten af 2014 udskiftet som en del af den løbende vedligeholdelse af kommunale legepladser. Efter etablering af naturstien som bliver meget benyttet, har vi bemærket at der kommer cyklister både fra Hillerslev og Hågerup som benytter legepladsen, i kraft af at der ikke findes legeplads nogen af de nævnte steder. Vi ser også at der er børn helt fra Korinth, der benytter naturstien som skolevej til Hjemly fri og idræts efterskole. Naturstien ligger meget tæt på legepladsen og streetbanen vil helt klart lokke flere børn til. På de legepladserne der findes i Korinth og Espe er der ikke tilsvarende aktiviteter, så banen vil helt klart øge interessen. Vi har observeret at der generelt, er blevet meget mere aktivitet på legepladsen siden stien er kommet og at det giver anledning til, at udvide legepladsen og gøre den mere spændende. Vi ser også på det ud fra turismens interesse, vi har i forvejen Højrupgaard med fiskesø, turridning, hytte og hængekøje udlejning, samt primitiv telt lejer og hø hotel. Her vil der være rig mulighed for at de besøgende kan benytte legepladsen. Vi har også det nye tiltag med Højrups historie, hvor vi får monteret QR kode på postkasserne, så man hurtigt kan få adgang til hver bygnings unikke historie på sin smartphone. Der bliver yderligere lavet en hjemmeside for skoleklasser, hvor anvendelsen af QR koden giver læring om landsbyudvikling. Et tiltag der ligner Storm ved Faaborg arrest. Der bliver også anlagt en blomstereng i forlængelse af legepladsen, hvor der bliver plads til bænk og bord sæt. Her kan man så sidde og nyde udsigten, ud over Højrupgaards mange flotte Islænder heste. Med skoven i baggrunden og omgivet af vilde blomster. Vi tænker også idrætsmiljø, vi mener at med en sådan streetbane er der rigtig mange udfoldelsesmuligheder. Vi har Hjemly fri og idrætsefterskole tæt på, som har vist stor interesse for banen.(vedhæftet dokumentation) Eleverne kan benytte stien direkte fra skolen og ned til legepladsen. Forstanderen på Hjemly mener at streetbanen helt klart vil være interessant for skolen, da den falder fint ind med deres fokus på sport. Banen vil give mulighed for streetfodboldt, basketball, rulleskøjter, skatere, samt vi håber på senere at tilføje et net på tværs af banen, så der kan spilles volleybaal og tennis. Vi ser streetbanen som et kæmpe tiltrængt løft til vores område, og som et naturligt samlingspunkt for områdets beboere, samt til aktive børn og voksne. Vi oplever også en tydelig opbakning (sponsorater) fra de lokale virksomheder samt fra lokale beboer og fra landmændene i området som villigt udlåner deres maskiner ganske gratis. Det vil også være en oplagt mulighed, for at styrke sammenholdet i området og afholde fælles arrangementer. Med den begrundelse søger vi midler til finnancering af Streetbanen, da vi mener at have bevist en stort arbejdsindsats, i forhold til selv at skaffe midler og frivillig arbejdskraft. Vi mener at vores projekt er i tråde med kommunens indsats områder Børn unge og uddannelse:

13 En mulighed for at børnene i kommunen bliver rørt også i læringsmiljøet ved at vi skaber læring om landsbyudvikling igennem et århundrede med QR koder. Sund og livsglæde: Motion er sundt og særligt børn i udkantsområderne trænger til bevægelse pga. øget fedme blandt børn. Særlig livsglæde til større børn og voksne. Attraktiv Byer og Landsbyer: Banen vil tiltrække børnefamilier til området, hvilket er en mangel vare i Faaborg Midtfyn kommune. Det er vigtigt at der er aktivitetstilbud til alle aldersklasser i et område for at fastholde at børnefamilier og unge bliver boende i området. Kultur, fritid og friluftsliv: Da banen kan benyttes til mange formål, styrker det friluftslivet og banen vil hermed blive et kulturelt samlingspunkt for byens borgere, da den også kan bruges som festplads. Banen er unik og der findes ikke lignende udfoldelsesmuligheder langs naturstien. En god mulighed for familie udflugt fra Ringe. Vækst i erhverv og turisme: Banen bakker op omkring turist attraktionen ved Højrupgaard fiske sø og turridning, samt hytte og hængekøje udlejning, primitiv lejer plads og hø hotel. Den giver turister langs naturstien mulighed for at få en oplevelse sammen med familien.

14 Hjemly Fri- og Idrætsefterskole Assensvej 154, Hillerslev, 5750 Ringe, tlf , fax , giro Direkte tlf. til friskolelederens kontor Hjemly, d. 11. marts 2014 Ang. Streetforboldbane/basketballbane i Højrup. Det skal hermed bekræftes, at vi fra Hjemly Fri- og Idrætsefterskoles side vil være meget interesseret i at kunne bruge en Streetboldbane i Højrup. Banen vil kunne benyttes, eventuelt i kombination med løbe- og cykeltræning, af rigtig mange af fri- og efterskolens 400 elever. Vores elever vil kunne tilbagelægge de ca. 2 km til banen uden at skulle på offentlig vej; nemlig af kirkesti og natursti fra Hillerselv til Højrup. Med venlig hilsen Hans Henrik Pedersen Friskoleleder

15 Fra: All Time Fitness Til: Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: :14 Vedrørende: Ansøgning om tilskud til energiforbedrende tiltag. Til Faaborg-Midtfyn Kommune (Landdistriktspuljen) All Time Fitnessforening ansøger om tilskud til energiforbedrende tiltag. Foreningen brugte sidste år mere end kr kw/h (kr ) og der ligger en stor besparelse i at udskifte lysstofrør til LED rør. Forbruget vil kunne sænkes med 50% Der søges om udskiftning af 36 stk. lysstofrør til LED rør med en levetid på timer. Pris 36 x kr. 300 = kr moms. Med venlig hilsen Bestyrelsen for All Time Fitness Smedestræde Årslev

16 Inspirationsstien! 1 km natursti omkring Aktivitetshuset Smedestræde 2 Nr. Lyndelse Årslev

17 Indhold: Projektbeskrivelse Økonomi/budget Billeder Oversigtskort

18 Projektbeskrivelse: Inspirations-stien Lokal-området: Nr. Lyndelse er beliggende midt på Fyn kun 6 km syd for motorvejen ved Odense og hænger sammen med nabobyen Nr. Søby. Landsbyerne deles om skolen, idrætsforeningen og aktivitetshuset Skullerodsholm. I området findes der ca. 60 foreninger og 115 erhvervsdrivende. Byerne er bl.a. kendt for Kildemoes Cykelfabrik, den verdensberømte komponist Carl Nielsen, Søby Søgaard og Bramstrup Videncenter. Kildemoes Cykelfabrik Carl Nielsens Barndomshjem Søby Søgård Bramstrup Videncenter Carl Nielsen Hallen Skullerodsholm Aktivitetshus Idegrundlag: Vi vil gerne medvirke til at flere borgere får lettere adgang til naturen og til aktivitetshusets frilufts- og fritidstilbud via en 1 km lang inspirationssti. Faciliteter til formålet: Det i Nr. Lyndelse centralt beliggende Aktivitetshus - Skullerodsholm, er omkranset af en m2 stor offentlig naturgrund. Arealet tilhører Faaborg-Midtfyn Kommune og stilles frit til rådighed for borgernes fritidsinteresser. Gennem de seneste 16 år har frivillige etableret en lang række faciliteter som tennis-, beachvolley-, petanque-, krolf- og motocrossbaner. Der er et område udlagt til byhave, en stor indhegnet hundeskov samt 7 hytter med i alt 28 sovepladser. Senest har man i Aktivitetshuset dannet en fitnessforening med stor lokal opbakning. Ved den flotte hovedbygning ligger Byparken, som grænser helt op til bymidten. På Skullerodsholm Aktivitetshus findes der således optimale rammer for at skabe denne 1 km lange inspirationssti, som kan benyttes i kombination med de allerede etablerede fritidsfaciliteter. Stien vil starte og slutte i parken ved hovedbygningen, hvor der også er gode adgangs- og parkeringsforhold. Den vil "løbe" forbi alle faciliteter, gennem nåle- og løvbevoksning over vandløb og langs en lille sø. Med en bredde på 1,5 meter vil man kunne forbipassere andre brugere og for dem som har brug for et lille hvil undervejs opsættes 3 bænke, netop der hvor udsigten og naturen er særlig skøn. I den vestlige del af område ved fitnesscentret laves der mulighed for en "afstikker" til en bålhytte som udføres i naturmaterialer.

19 Alle kan uden medlemskab og til enhver tid benytte stien. Ved at skabe bedre adgang til naturområdet og dermed mere optimale muligheder for borgernes udfoldelses- og netværksskabende betingelser, er det oplagt at inspirationsstien også vil kunne være med til at forbedre livsindholdet og folkesundheden for alle lige fra dagplejebørn på udflugt til unge og ældre som lader sig inspirere til at deltage aktivt i landsbyens fritidsliv. Staldbygning ombygget til Fitnesscenter Hytter med 28 sovepladser Tennisfaciliteter Beachvolleybane. Skullerodsholm Aktivitetshus m2 areal.

20 Økonomi/budget: Udgifter: Beskrivelse: Pris 300 m3 slotsgrus Gravearbejde Bro over vandløb stk. park-bænke Bålhytte Frivillig arbejdskraft 250 timer Skilte I alt Finansieringsforslag: Beskrivelse: Pris Skullerodsholm Aktivitetshus Dramatikafdelingen Frivilligt arbejde LAG Sponsorer og andre fonde I alt

21 Billeder:

22

23 Oversigtskort:

24 Til Faaborg-Midtfyn Kommune! (Landdistriktspuljen) Vedr. medfinansiering af 1 km natur-sti til friluftsaktiviteter på Skullerodsholm (Nr. Lyndelse). Skullerodsholm Aktivitetshus har gennem det seneste års tid arbejdet på at skaffe i alt kr (inkl. frivilligt arbejde kr ) til anlæggelse af en 1 km natur-sti på eget område. Stien skal fungere som inspirations-sti til friluftsaktiviteter og skabe bedre adgang til hele det m2 store naturområde. Der er offentlig adgang til området og stien vil forbinde alle udendørsaktiviteterne, herunder petanquebaner, krolfbane, tennisbane, beachvolleybane, ATV-bane og hundeskoven. Alle disse faciliteter er i øvrigt skabt af frivillige uden nogen form for kommunal medfinansiering. Stien vil desuden løbe forbi "skolehaverne" og der indgår en bålhytte i projektet, som skal placeres i tilknytning hertil - således den kan fungere som et udendørs klasselokale. Der opsættes enkelte bænke ved stiforløbet og der etableres et brofag over mindre vandløb. Vi har inden projektarbejdet startede undersøgt, at der ikke ligger forhindringer i forhold til planlov osv. Det er lykkedes os at skaffe kr (inkl. frivilligt arbejde kr og en egenfinansiering på kr ). Projektet er støttet af Friluftsrådet, LAG Faaborg-Midtfyn samt den nedlagte dramatikafdeling i Nr. Lyndelse. Der mangler således kun kr for at projektet kan realiseres. Bestyrelsen for Skullerodsholm har opgivet at søge flere fonde til projektet og ansøger derfor Faaborg-Midtfyn Kommune om beløbet. Med venlig hilsen Michael Skov Hansen, daglig leder - Skullerodsholm Aktivitetshus, tlf

25

26

27 Projektets titel Beskrivelse af projektet Beplantning - Motionstræfpunkt Horne Projektbeskrivelse for tilplantning af Horne Motions træfpunkt. Hvad er de samlede udgifter for projektet i kr.? Tilskud der søges fra landdistriktspuljen i kr. Hvis der er egen finansiering skal det samlede beløb angives i kr. Hvad er jeres egen finasiering via frivillig arbejdskraft? Har I fået tilskud til projektet via andre puljer/fonde? Hvilke andre puljer/fonde har I søgt tilskud fra? (puljer I har søgt, men hvor I afventer svar) Hvem søger? Fornavn og efternavn Adresse Ansøgning om midler på kr. til beplantning af det østlige hjørne af området bag Horne hallen. Det er et stort ønske fra brugerne, om at færdiggøre Horne motions træfpunkt, sådan at der først og fremmest etableres læ, og at der i den forbindelse bliver skabt et grønt og smuk opholds miljø ved den eksisterende legeplads. Vi har i Horne Gymnastik Forening, i samarbejde med Horne forskønnelsesgruppe, prøvet at tilgodese disse behov. Det har vi gjort ved at lave en plan for området og bagefter forsøgt at finde planter der passer til det vi leder efter. Se bilag med planoversigt og plantevalg. Ligeledes vil der være en uddybende beskrivelse i næste felt ,- kr , , ,- Denne del af projektet på Motionstræfpunktet har vi ikke fået tilskud til andre steder. Efter samtale med Lisbeth Østergård, er der åbnet for mulighed for at hun/kommunen vil stå for bearbejdning af jorden før beplantning. Dertil kommer at vi skal sørge for at fjerne gammelt legeredskab og etablere et, af kommunen nyindkøbt, og afholde udgifterne hertil. Legeredskabet er/skal være en del af det legepladsområde som er en del af det hjørne af Motionstræfpunktet, som ønskes tilplantet Horne Gymnastikforening i samarbejde med Forskønnelsesgruppen for Horne Land Inge von Essen, Formand Horne Gymnastikforening Kirkevej 7, Horne, 5600 Faaborg 1/2

28 Telefon Vedhæft evt. en uddybende Uddybende beskrivelse - Beplantning Motionstræfpunkt Horne.docx beskrivelse Et samlet budget for Planteliste - Beplantning Motionstræfpunkt Horne...docx projektet skal vedlægges som fil Foreninger og lokalråd skal 4, vedhæfte vedtæger Foreninger og lokalråd skal 4, vedhæfte regnskab fra sidste år 2/2

29 Planteliste og Buget for Horne Motions træfpunkt. Malus Sargentii, bæræble. 75 stk. a kr. A.prunifolia,kolorit, Surbær. 150 stk. a 31, kr. Cornus sericea, kelseys dwarf. Kornel 80 stk. a kr. Forsydia, ovata, Robusta, vårguld. 20 stk. a kr. Philaduphus, phico, uægte jasmin 10 stk. a kr. A. Lamarckii, canadensis, bærmispel 31 stk. a kr. Aesculus hippocastanum Hestekastanie 4 stk. a kr. Acer plantanoides. Farlakesgreen, Løn 10 stk. a kr. Planter ialt kr. 14 plante stolper til opbinding a 32 kr. 448kr. Flis til bunddække 30 m3 a 250 kr. 7500kr. Etablering og plantevalg kr. Frivilligt arbejde: Beplantning 25 timer a 100 kr kr. Planlægn., opmåling og 25 timer a 100 kr kr. Samlet udgift kr.

30 : ',- >& \I7v- & s Sr'v-J M ÉÉ w ^ < * :/t #/ø# - Tam.i S«,*

31 Projektbeskrivelse for tilplantning af Horne Motions træfpunkt. Ansøgning om midler på kr. til beplantning af det østlige hjørne af området bag Horne hallen. Det er et stort ønske fra brugerne, om at færdiggøre Horne motions træfpunkt, sådan at der først og fremmest etableres læ, og at der i den forbindelse bliver skabt et grønt og smuk opholds miljø ved den eksisterende legeplads. Vi har i Horne Gymnastik Forening, i samarbejde med Horne forskønnelsesgruppe, prøvet at tilgodese disse behov. Det har vi gjort ved at lave en plan for området og bagefter forsøgt at finde planter der passer til det vi leder efter. Se bilag med planoversigt og plantevalg. Ligeledes vil der være en uddybende beskrivelse i næste felt.

Ansøgt Fynslands. 75.000 kr. Indstilling Afslag 15.000 kr. Indstilling. 60.000 kr. Indstilling Afslag

Ansøgt Fynslands. 75.000 kr. Indstilling Afslag 15.000 kr. Indstilling. 60.000 kr. Indstilling Afslag s indstilling Oversigt over ansøgninger til 2. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Nr. Broby lokalråd, Lokalrådet for Brobyværk og X- huset Formål Fælles udviklingsstrategi

Læs mere

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr.

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr. s indstilling Oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Keld Jakobsen Lokalrådet for Horne Land Formål Lokalportalen.dk - én indgang til

Læs mere

Projektbeskrivelse: All Time Fitness

Projektbeskrivelse: All Time Fitness Projektbeskrivelse: All Time Fitness Baggrund: Smedestræde 2-5792 Årslev Nr. Lyndelse er beliggende midt på Fyn kun 6 km syd for motorvejen ved Odense og hænger sammen med nabobyen Nr. Søby, som man deler

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven.

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Næstved Kommune Teknik og miljøforvaltningen Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Pjojekt omfatter etablering af bålhus med integreret shelters, hæk mod Møllegårdsvej,

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Projektbeskrivelse: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Kort info om landsbyen Funder Kirkeby: Funder Kirkeby er en

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 27. maj 2013, holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Side 2 af 14 ------------------ Mødet slut kl. 16.55 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Brita Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen

Læs mere

Æ kassehus, Kassehusvej 3, Glyngøre, 7870 Roslev

Æ kassehus, Kassehusvej 3, Glyngøre, 7870 Roslev DAGSORDEN LANDSBYUDVALGET Mødedato: 1. september 2010 Mødested: Æ kassehus, Kassehusvej 3, Glyngøre, 7870 Roslev Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Alex Lind, Arne Bisgård, Bente Østergaard,

Læs mere

Dokument til underskrift. Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid

Dokument til underskrift. Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid Vordingborg Kommune Postboks 1060 0900 København C Dokument til underskrift Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid Antal sider i dokumentet inklusiv denne forside: 7 Husk at denne forside skal

Læs mere

Ansøgning. Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder i 2012. Ansøger: (Fulde navn, adresse og tlf.nr.)

Ansøgning. Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder i 2012. Ansøger: (Fulde navn, adresse og tlf.nr.) Ansøger: (Fulde navn, adresse og tlf.nr.) Lars Christian Stubbe Solgaard Græse Bygade 17 3600 Frederikssund Som fmd. For Græse Landsby grundejerforening Ansøgningen bakkes op af: (F.eks. Bylaug, idrætsforening,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Korte kurser 2013. Idrætshøjskolen Bosei

Korte kurser 2013. Idrætshøjskolen Bosei Korte kurser 2013 Idrætshøjskolen Bosei Familiekursus Vælg mellem uge 28 (7. til 13. juli) og uge 29 (14. til 20. juli) 2013. I ugerne 28 og 29 åbner Idrætshøjskolen Bosei atter dørene til to uforglemmelige

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Høringsvar ang.sagsfremstilling til Kultur og Fritidsudvalget marts 2012 om Hillerslev landsbycenter.

Høringsvar ang.sagsfremstilling til Kultur og Fritidsudvalget marts 2012 om Hillerslev landsbycenter. Faaborg-midtfyn kommune Hillerslev den 23/2 12 Job og Aktiv Kultur og Fritids udvalgt, Fagsekretariatet Plan og Kultur. Høringsvar ang.sagsfremstilling til Kultur og Fritidsudvalget marts 2012 om Hillerslev

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Ansøgning om midler til en legeplads. på Højmeskolen i Odense

Ansøgning om midler til en legeplads. på Højmeskolen i Odense Ansøgning om midler til en legeplads på Højmeskolen i Odense Baggrund for projekt: På Højmeskolen har skolens område altid været et yndet udflugtsmål for børnefamilierne. De var ivrige brugere af de tidligere

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET

TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET i skoleåret 2015-2016 Information til alle skoler - marts 2015 INDLEDNING Dette hæfte giver en række aktuelle informationer om mulighederne for at bruge Vingsted Historiske

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I 6 Atletik til alle Nytænkning I De klassiske atletikanlæg er mange steder blevet lukket på grund af manglende brugerinteresse og vedligeholdelse. På Syddansk Universitet er løsningen en anden. Her er der

Læs mere

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2015 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 2 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftsbudgettet er beregnet ud fra taksterne nederst på siden. stigning frem til 2010 på mellem 4-7% Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. er baseret

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Jørgen Bjerring. From:Jørgen Bjerring To:Steen Søgaard Subject:Ansøgning, Straks-puljen

Jørgen Bjerring. From:Jørgen Bjerring To:Steen Søgaard Subject:Ansøgning, Straks-puljen Jørgen Bjerring From:Jørgen Bjerring To:Steen Søgaard Subject:Ansøgning, Straks-puljen Hej Steen, hermed ansøgning om "Straks-pulje", incl. et par uddybende bilag. Det er min kone, Ingrid Henriksen, formand

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer)

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer) 2015-01-19_ Mødet omkring sundhedsindsats i Vestfjends Noter af Merethe Raundahl Bordet rundt med aktiviteter i de enkelte lokalsamfund: Kjeldbjerg - Olav - Cykleklub - Danseklub - Forsamlingshus o Fællesspisning

Læs mere

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole PULS - meget mere krop, sundhed og læring Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole Udviklingsprojektet starter august 2011 og er berammet til 3 år. Udviklingsprojektet evalueres løbende med

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018 Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018 Vision for udviklingsplan 2018 Med målsætningerne i de 6 fokusområder vil vi gøre Skovløkkeområdet til et mærkbart bedre sted at bo og vi vil øge bosætningen i området

Læs mere

Evaluering Brobygningspuljen

Evaluering Brobygningspuljen Evaluering Brobygningspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Plantning af træer til sikring af rent drikkevand og CO2 reduktion i fremtidens Danmark

Plantning af træer til sikring af rent drikkevand og CO2 reduktion i fremtidens Danmark Plantning af træer til sikring af rent drikkevand og CO2 reduktion i fremtidens Danmark Hvem er vi og hvad vil vi? Growing Trees Network er en socialøkonomisk virksomhed, hvis almennyttige formål er plantning

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Ansøgning om tilskud til mindre anlægsprojekter

Ansøgning om tilskud til mindre anlægsprojekter Folkeoplysningsudvalget Vejen Kommune Rødding, den 30.3.2014 Ansøgning om tilskud til mindre anlægsprojekter Rødding Idrætsforening søger hermed om størst muligt tilskud til anlægsarbejder på udenoms arealer

Læs mere

Projektansøgning Kreativt Seniorværksted, ViGør. Baggrund: Vi er i disse år en stor årgang af ældre. Mange af os flytter med alderen til mindre boliger, og må i den forbindelse ofte afhænde hvad vi har

Læs mere

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP 1 Til Slagelse kommune april 2015-04-13 OM AT GÅ SINE EGNE VEJE VISION BISSERUP I SLAGELSE KOMMUNEPLAN 2009 2020 i afsnittet De 100 landsbyer s.47 står følgende om Bisserup ( bilag 1): Citat: er et meget

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

FACILITETER TIL FORSKELLIGE BRUGERE - hvad og hvordan?

FACILITETER TIL FORSKELLIGE BRUGERE - hvad og hvordan? FACILITETER TIL FORSKELLIGE BRUGERE - hvad og hvordan? Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden Nr. Vium Skole, Erik Brandt Dam Arkitekter Nr. Vium Skole, Erik Brandt Dam Arkitekter SKÅDE

Læs mere

Eventure Projekt Zambia Partnerprogram

Eventure Projekt Zambia Partnerprogram Eventure Projekt Zambia Partnerprogram Om Eventure og Projekt Zambia Eventure er en dansk forening, der opbygger støtteprojekter i udviklingslande. Foreningens nuværende fokus er på Projekt Zambia - et

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013 Frederikssund Kommune har stort fokus på natur og sundhed. Vi vil derfor i samarbejde med en række foreninger skabe et unikt bynært multifunktions naturområde til gavn for borgere i alle aldre. Samtidig

Læs mere

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Agenda 1) Formandens årsberetning. 2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd. 3) Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd. Følgende

Læs mere

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk Arrangørmanual Udarbejdet for og i samarbejde med kulturilanddistrikterne.dk 1. udgave Alle er velkommen til at udskrive og kopier denne publikation til eget brug. Ved citering eller videredistribution

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Vi vil bygge et godt friskoleliv

Vi vil bygge et godt friskoleliv Vi vil bygge et godt friskoleliv - og vi har brug for din støtte til at skabe rammerne! Der er brug for alle bække - store som små for at realisere byggeriet Se hvordan du kan hjælpe, og være med til at

Læs mere

Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank

Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank Indsamlermappe Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank Indbetalingsvejledning kontant En ny hal Hvorfor?

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER STØT ETABLERINGEN AF SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER Vi står bag projektet: Skårup Hallen SIF Skårup Idrætsforening Skårup Borgerforening Hvad går projektet ud på? Skårup-Vejstrup området er et dynamisk

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00. Deltagere:

Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00. Deltagere: Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00 Deltagere: Frode Thule Jensen, formand, medlem af byrådet Bo Storm, sekretær, Park & Vej Anders Brandt Sørensen, medlem af byrådet Rene Hylager Carlsen,

Læs mere

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET.

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. Vi kan ikke få armene ned, da vi ser rigtig mange muligheder i forhold til dette projekt. Vi ser en mangfoldighed og en fornyelse, som vil

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Indhold Side 1 Forside Side 2 Prisliste Side 3 Indledning, budget grundlag Side 4 Driftbudget Side 5 Hal leje Side 6 Halfordeling 1. & 2. kvartal Side 7 Halfordeling

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf)

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) Introduktion til disc golf (frisbee golf) Spillets koncept er lettere at forstå, når det kaldes frisbee golf, men da navnet Frisbee

Læs mere

Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF

Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF Indhold Behov... 2 Motivation... 2 Banens placering... 2 Økonomi ved etablering... 5 Drift... 5 Rebild kommunes tilskud og hjælp til projektet... 6 Tidsplan...

Læs mere

Flyttemønstre og boligmarkedet

Flyttemønstre og boligmarkedet og boligmarkedet Dette tema beskriver befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Befolkningsudvikling er vigtigt viden for kommunen, da befolkningstallet udgør grundlaget for en væsentlig del af kommunens

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere