PRODUKTAFPRØVNING af LOHMANN & RAUSCHERS SÅRKONCEPT i SORØ HJEMMEPLEJE 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKTAFPRØVNING af LOHMANN & RAUSCHERS SÅRKONCEPT i SORØ HJEMMEPLEJE 2007"

Transkript

1 PRODUKTAFPRØVNING af LOHMANN & RAUSCHERS SÅRKONCEPT i SORØ HJEMMEPLEJE 2007 Udført af KvaliCare Sårsygeplejerske Rie Nygaard Sårsygeplejerske Susan F. Jørgensen Konsulent Thomas K. Julø

2 Indeks Bilagsoversigt..3 Resumé... 4 Introduktion... 4 Formål... 4 Materialer og metode... 5 Forløb... 7 Forberedelse... 7 Opstart... 7 Afprøvning... 7 Afslutning... 7 Resultater... 8 Projektjournaler... 8 Kommunen totalt... 9 Opheling 9 Smertelindring... 9 Borgernes vurdering af compliance... 9 Sårbehandlernes registrering Diskussion Konklusion Side 2 af 58

3 BILAGSOVERSIGT Bilag 1 Opgørelse over varer sat til side i Sorø. Liste over L&R produkter. Bilag 2 L&R behandlingshjul. Bilag 3 Produktinformation. Bilag 4 Projektjournal. Bilag 5 Fotodokumenterede cases. Bilag 6 Informationsmateriale. Bilag 7 Foto af opslagstavle. Bilag 8 Oversigt over indhold af tasker. Bilag 9 Nyhedsbreve. Bilag 10 Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Bilag 11 Synspunkter fra sårbehandlere ved afsluttende møde. Side 3 af 58

4 LOHMANN & RAUSCHER AFPRØVNING I SORØ HJEMMEPLEJE Resumé I perioden 6/ til 6/ har KvaliCare udført en afprøvning for Lohmann og Rauscher i Sorø Hjemmepleje, hvor kommunens vanlige sårbehandlingssortiment er udskiftet med Lohmann og Rauschers sårbehandlingskoncept med basis i Suprasorb X. Afprøvningen er foretaget som uvildig 3. parts undersøgelse. Afprøvningen har vist, at der har været en økonomisk fordel ved at anvende konceptet både med hensyn til forbrugte materialer og leveret tid til sårbehandling udregnet på grundlag af projektjournaler som har erstattet kommunens vanlige sårjournaler i perioden. Udregnet på grundlag af forbrugte materialer i hele kommunen i perioden sammenlignet med vanligt forbrug har der ikke været nogen økonomisk fordel, til trods for nedgang i antal sår og visiteret tid til sårbehandling. Konceptet har givet god smertelinding til borgere med smertefulde sår. Sårbehandlerne i kommunen har overvejende vurderet konceptet positivt med hensyn til udvælgelse og håndtering af produkter, sårheling, compliance og smertelindring for borgerne. Der har været dokumenteret 2 tilfælde af kutan reaktion på Suprasorb X og PHMB, og i begge tilfælde har produkterne måttet seponeres. Trods tæt projektledelse og grundig information af sårbehandlere er der opstået uregelmæssigheder undervejs. Introduktion Sorø Kommune har efter kommunesammenlægningen indbyggere. Den nye Sorø Kommune er sammensat af: Gl. Sorø Kommune: Dianalund Kommune: Stenlille Kommune: I Sorø er man vant til at anvende sårjournal, dog ikke hos borgere med mindre kortvarige og ukomplicerede sår. Det blev besluttet at gennemføre en afprøvning hvor Sorø Kommunes vanlige sårbehandlingssortiment blev udskiftet med Lohmann & Rauschers sårbehandlingskoncept med basis i Suprasorb X. Der evalueres på dels de borgere der udfærdiges sårjournaler på og dels kommunen som helhed. Formål - at undersøge om der er økonomisk fordel ved, at anvende Lohmann og Rauschers sårbehandlingskoncept, i forhold til de materialer der vanligvis anvendes - at undersøge om konceptet giver hurtigere opheling af sår - at undersøge om konceptet giver smertelindring - at vurdere borgerens oplevelse af compliance (behageligheden ved anvendelse) - at vurdere sårbehandlernes oplevelse af: Produktvalg (lethed i udvælgelse af produkt) Smertelindring Sårheling Compliance (behagelighed for borgeren) Produktets håndterbarhed. Side 4 af 58

5 Materialer og metode Afprøvningen er udført i Sorø Hjemmepleje i perioden 6/3 til 6/6 2007, hvor hjemmeplejens vanlige sårbehandlingssortiment er udskiftet med Lohmann og Rauschers sårbehandlingskoncept med udgangspunkt i Suprasorb X, se bilag 1. Som det ses af bilaget, er det kun de produkter der erstattes af Lohmann og Rauschers koncept, der er udskiftet. De materialer der bruges uændret dvs. kompressionsforbindinger, tape, gazeswabs osv., er ikke omfattet i den økonomiske opgørelse. I Sorø hjemmepleje anvendes produkter til sårbehandling efter guidelines aftalt med de praktiserende læger. I projektet erstattes guidelines med Lohmann Rauschers beslutningshjul (se bilag 2) med de praktiserende lægers samtykke. Borgere, som er i behandling på sygehuse, hos dermatologer etc. kan i enkelte tilfælde skulle anvende navngivne specialprodukter, men i de fleste tilfælde anvender kommunen sit eget analoge produkt i sygeplejedepotet. Konceptet fra Lohmann & Rauscher anvendes til sår i alle stadier med og uden infektion. Vurdering af hvilken bandage der skal benyttes, sker primært på baggrund af, om såret er inficeret eller ej. Dernæst efter den mængde eksudat såret afgiver, se behandlingsvejledning bilag 2. Behandlingshjulets blå side er til rene sår og den gule til inficerede sår. Konceptet er baseret på Suprasorb X, der består af oprenset cellulose med den egenskab, at det tilfører fugt til tørre sår og opsuger fugt fra våde sår, således at sårene holdes fugtige. Man skelner mellem Suprasorb X til rene sår og Suprasorb X PHMB der indeholder polyhexamethylene biguanide til urene sår. Ved voldsomt væskende sår anvendes dog alginat med eller uden sølv. Yderforbindingen vælges efter eksudatmængde og kan være film ved let eksudat, skumforbinding ved moderat eksudatmængde og sugende kompres ved voldsom eksudatmængde ved inficerede sår anvendes dog kun kompres som sekundær bandage. Produktinformation bilag 3. Der er udfærdiget projektjournaler til dataindsamling bilag 4. Projektjournalen er udfærdiget så den ligner kommunens vanlige sårjournal mest muligt, og omfatter bl.a. smerteobservationsskemaer og skema til sårbehandlerens evalueringer ved hvert sårskifte. Alle projektjournaler evalueres. Der udvælges 15 borgere med sårsmerter, hvor KvaliCares sårsygeplejersker fotodokumenterer og udfærdiger cases, bilag 5. Der er planlagt evalueringsmøde, hvor der er udfærdiget spørgeskema til sårbehandlerne for at understøtte sårbehandlernes vurdering af projektpunkter og til uddybning af problemstillinger opstået under afprøvningen. Til evaluering af forbruget i hele kommunen er der udprintet visiteringsliste for opstartsugen og afslutningsugen. For både projektjournaler og hele kommunen udregnes det totale materialeforbrug i henholdsvis vanlige produkter og L&R koncept og der sammenlignes med tidsforbruget til sårbehandling i begge tilfælde. Videnskabsetisk komite har truffet beslutning om, at afprøvningen ikke skal anmeldes. Inklusion: Alle borgere der får behandlet sår i Sorø Hjemmepleje. Eksklusion : Borgere med sår, hvor anden sårbehandling fastholdes af ordinerende læge. Alle økonomiske beregninger i denne rapport er foretaget på grundlag af listepriser med moms og uden rabatordninger. Priserne er oplyst fra firmaet Kirudan, og hvor produktet ikke er ført af Kirudan er firmaet Danplejes pris ligeledes med moms og uden rabatordning benyttet. Til den økonomiske oversigt over det gennemsnitlige forbrug af materialer pr. måned med både vanligt sortiment og med Lohmann og Rauscher produkter er der ligeledes brugt listepriser fra Kirudan uden rabatordninger og med moms for at kunne danne et grundlag for sammenligning. Side 5 af 58

6 Data er behandlet i excel med bl.a. pivottabelfunktioner. Hvor der er udregnet pris på sygeplejetimer er satsen 375,00 kr. / t anvendt. Tallet stammer fra opgørelsen til fritvalgsordningen i Sorø Kommune. I Sorø Kommune er der ansat 35 sygeplejersker og 40 social- og sundhedsassistenter. Sårbehandlingen varetages hovedsageligt at sygeplejersker. Social- og sundhedsassistenter involveres ved ukomplicerede forløb. Af hensyn til faggrupperne benyttes benævnelsen sårbehandlere i rapporten. Side 6 af 58

7 Forløb Forberedelse Der blev udarbejdet en detaljeret projektbeskrivelse, som blev nøje fulgt gennem projektet. Information og projektledelse var højt prioriteret, og der blev udarbejdet informationsmateriale til hhv. borgerne i Sorø Kommune, sårbehandlere, de praktiserende læger i Sorø Kommune og relevante samarbejdspartnere, som hurtigt kunne informeres ved behov, bilag 6. Projektjournalen blev udfærdiget, se bilag 4. Der blev lavet 2 opslagstavler der blev anbragt i hhv depot og sygeplejekontor således at alle havde let adgang til at se og føle på produkterne. Bilag 7. Udover at sårbehandlingsmaterialerne blev udskiftet på depoter i kommunen, blev der lavet 14 sårbehandlingstasker med L&R produkter som kunne tages med ud til sårbehandling navnlig akutte besøg. Indholdet af taskerne kan ses på bilag 8. Opstart Ved opstart blev der afholdt et møde, hvor samtlige sårbehandlere i Sorø Kommune modtog endelig information om projektet. Her var Sorø Kommunes konsultationssygeplejersker også inviterede. KvaliCare informerede om projektet, og Lohmann & Rauscher stillede en sårsygeplejerske til rådighed for information omkring anvendelsen af produkterne. Hver sårbehandler fik udleveret et behandlingshjul som vist på bilag 2. Der blev givet kontaktinformation til både KC sårsygeplejersker og L&R sårsygeplejerske, som alle kunne kontaktes løbende under afprøvningen. Desuden blev der udleveret en VAS lineal til alle deltagere til brug ved smerteobservation. Mødet blev gentaget 2 gange og siden fulgt op med information til enkeltpersoner v. LR produktspecialist, således at alle behandlere fik den nødvendige information. Afprøvning I afprøvningens første uge var der i dagtimerne sårsygeplejersker til stede på sygeplejekontoret - fra enten KvaliCare eller L&R til rådgivning om produktvalg og om ønsket borgerbesøg. Selve afprøvningen forløb fra 6/3 til 6/6 2007, hvor KvaliCares sårsygeplejersker også besøgte 15 borgere for fotodokumentation og casebeskrivelse. Der blev i perioden lavet nyhedsbreve til sårbehandlerne med relevant information og rådgivning, bilag 9. Afslutning Ved afslutningen af projektet blev der holdt et evalueringsmøde med Sårbehandlerne med deltagelse af L&R. Her blev spørgeskema udleveret. Besvarelse se bilag 10 På mødet havde sårbehandlerne mulighed for at uddybe synspunkter, se bilag 11. Side 7 af 58

8 Resultater Projektjournaler Antal sår Ved opstart ved afslutning 40 sår hos 36 borgere 32 sår hos 28 borgere Ved opstart i projektperioden blev der registreret 40 sår. I projektperioden er der opstået 26 sår hvoraf 20 er ophelet igen i alt er 34 sår ophelet i afprøvningsperioden og ved afslutningen af projektet blev der registeret 32 sår. Sårfordelingen på sårtyper er som følger: Sårtyper ved opstart Sårtyper ved afslutning Traumesår 4 Traumesår 2 Operationssår 4 Operationssår 0 Venøst bensår 4 Venøst bensår 5 Arterielt bensår 4 Arterielt bensår 3 Blandingssår 4 Blandingssår 4 Tryksår grad 0 0 Tryksår grad 0 0 Tryksår grad 1 0 Tryksår grad 1 0 Tryksår grad 2 2 Tryksår grad 2 1 Tryksår grad 3 1 Tryksår grad 3 2 Tryksår grad 4 0 Tryksår grad 4 0 Tryksår ukendt grad 3 Tryksår ukendt grad 3 Diabetisk fodsår 7 Diabetisk fodsår 5 Andet 5 Andet 3 Ved ikke 0 Ved ikke 0 Ikke opgivet 2 Ikke opgivet 4 I alt 40 I alt 32 Ved opstart blev der registreret infektion i 16 sår og ved afslutning blev der ikke registreret infektion i nogen sår. Økonomi Ved projektstart registrerede sårbehandlerne, hvilke produkter der blev brugt (Sorø Kommunes vanlige sortiment) samt hvor lang tid der blev brugt til sårbehandling (leveret tid) og skiftefrekvens. Følgende tal findes på excel ark 2. Udgifter til sårbehandlingsmaterialer før opstart (uge 10) kr ,45 Udgifter til sårbehandling tid før opstart (uge 10) kr ,38 Samlede udgifter til sårbehandling før opstart (uge 10) kr ,82 Pris pr. sår kr. 762,42. Ligeledes registrerede sårbehandlerne hvilke Lohmann & Rauscher produkter der blev brugt, leveret tid til sårbehandling og skiftefrekvens ved afslutningen af projektet i uge 23. Udgifter til sårbehandlingsmaterialer ved afslutning (uge 23) kr ,68 Udgifter til sårbehandling tid ved afslutning (uge 23) kr ,00 Samlede udgifter til sårbehandling ved afslutning (uge 23) kr ,68 Pris pr. sår kr. 627,89. Side 8 af 58

9 Udregnes beløbene på årsbasis giver det kr ,64 ved anvendelse af Sorøs vanlige sortiment og kr ,36 ved anvendelse af Lohmann og Rauschers koncept. Dette giver en forskel på kr ,28 på årsbasis. Kommunen total Ved opstart uge 10 er der registreret 75 sår (excel ark 1) Visiteret tid (4684,50 minutter excel ark 1) kr ,13 Materialeforbrug (511173,60 kr.: 52 excel ark 3) kr ,26 Totale udgifter til sårbehandling uge 10 kr ,39 Pris pr. sår kr. 521,44. Pris pr. år kr ,28. Ved afslutning uge 23 er der registeret 69 sår (excel ark 1) Visiteret tid (3427,50 minutter excel ark 1) kr ,88 Materialeforbrug (312012,77 kr.:13 - excel ark 4) kr ,98 Totale udgifter til sårbehandling uge 23 kr ,86 Pris pr. sår kr. 658,30. Pris pr. år kr ,83. Der er i eksemplet ikke taget højde for svind eller for hyppige sårskift i opstartsfasen. Antal sår og visiteret tid til sårbehandling stammer fra visitationslister udskrevet af Sorø Kommune. Udgifter til materialer i uge 10 er udregnet som det totalt leverede til Sorø Kommune i 2006 udregnet på ugebasis og ganget med en faktor 1,84 pga. det øgede indbyggerantal i Sorø Kommune ved sammenlægning. Der er kun medtaget de produkter som Lohmann og Rauscher konceptet erstatter. Udgifter til Lohmann og Rauscher produkter er udregnet, som de totalt leverede til kommunen efter faktura og fratrukket det, der er samlet ind ved afslutning, dels fra depoter, projekttasker og borgere udregnet på ugebasis. Opheling Ser man på antal sår ved opstart og afslutning, har der været en reduktion på 20% ved opgørelse efter projektjournaler og på 8% i opgørelsen for hele kommunen. Smertelindring Der er i hele kommunen registreret 29 tilfælde hvor borgerne har sårsmerter. Af disse har 22 oplevet en forbedring af sårsmerterne og 7 har ikke oplevet nogen ændring. Der er ikke registreret nogle tilfælde af forværring ved anvendelse af konceptet. Borgernes vurdering af compliance Ved hvert sårskifte skulle borgeren vurdere om compliance havde været god, middel eller dårlig. Der er registreret 649 besvarelser som ikke svarer til antal af sårskifte. Besvarelserne er sket vilkårligt. Side 9 af 58

10 Borgernes vurdering af compliance total antal vurderinger = % 5% 82% God Middel Dårlig Side 10 af 58

11 Sårbehandlernes registrering Sårbehandlernes vurdering af compliance antal vurderinger = 204 7% 22% 71% God Middel Dårlig Sårbehandlernes vurdering af smertelindring antal vurderinger = 156 Sårbehandlernes vurdering af sårhelingen antal vurderinger = % 9% God Fremgang 33% 54% Middel Dårlig 40% 51% Uændret Tilbagegang Sårbehandlernes vurdering af lethed i udvælgelse af produkt antal vurderinger = 179 Sårbehandlernes vurdering af produkternes håndterbarhed antal vurderinger = 194 6% 5% 31% 31% Let Middel Svær 63% 64% Let Middel Svær Disse vurderinger skulle have være registeret ved hvert sårskifte. Dette er dog ikke sket, registreringen er sket vilkårligt. Side 11 af 58

12 Diskussion Ved den økonomiske opgørelse efter projektjournaler har det være en fordel at benytte Lohmann og Rauschers sårbehandlingskoncept. Der er færre sår, udgifterne til sårbehandlingsmaterialer er reduceret, men den største besparelse ligger i tiden, der anvendes til sårbehandling formentlig pga. nedsat skiftefrekvens. Sammenligner man med opgørelsen for hele kommunen er der ligeledes en reduktion i antal sår og visiteret tid til sårbehandling. Materialeprisen er dog her stigende ved brug af Lohmann og Rauschers sårbehandlingskoncept. Her må man tage hensyn til flere faktorer. Der vil altid være et spild forbundet med indførelse af nye produkter alle skal se, hvordan de nye produkter ser ud dette er forsøgt reduceret ved opsætning af opslagstavler men kan ikke undgås totalt. Desuden vil mange tage fejl af produkterne. En af fordelene ved Lohmann og Rauschers koncept er, at skiftefrekvensen kan nedsættes. Dette vil formentligt være mere udtalt i den sidste måned end ved opstart. Der har desuden været et højt forbrug af Suprasorb X PHMB som skal bruges ved urene sår. Denne forbinding er dyrere end tilsvarende forbinding til rene sår. Ser man på antal sår ved opstart og afslutning, har der været en reduktion på 20% ved opgørelse efter projektjournaler og på 8% i opgørelsen for hele kommunen - dette indikerer, at sårene heler hurtigere. Det stemmer overens med sårbehandlernes subjektive indtryk, idet 21 ud af 30 ved spørgeskemaundersøgelsen har svaret, at de synes konceptet giver hurtigere sårheling. Suprasorb X og X PHMB giver god smertelindring. Dette kan ses af resultatet af sårobservationsskemaer læses i 13 ud af 15 casebeskrivelser og ses i spørgeskemaundersøgelsen hvor 15 ud af 30 skriver, at de oplever, at der er god smertelindring. 13 ved ikke adspurgt har flere fortalt, at det ikke kan vurderes, fordi de ikke har haft sårbehandling hos borgere med smerter. 1 svarer, at der ikke har været god smertelindring. Ved opgørelsen af borgernes vurdering af compliance og sårbehandlernes vurderinger skal der tages hensyn til, at skemaerne ikke er udfyldt ved alle sårskift, sådan som intentionen var. Årsagen til dette er ikke undersøgt. Sammenligner man resultaterne af sårbehandlernes vurderinger med besvarelserne i spørgeskemaundersøgelsen, viser de, at behandlerne finder det let at vælge produkter ud fra behandlingshjulet, at de mener det har været behageligt for borgerne at bruge Suprasorb produkter og at det giver hurtigere sårheling og bedre smertelindring. 23 ud af 30 vurderer at det har været en fordel for borgerne at bruge konceptet, og 23 ud af 30 vil gerne beholde Suprasorb X i depotet fremover. Trods god projektstyring er der opstået uregelmæssigheder. Suprasorb X med PHMB til brug på urene sår er en behandling. Der skal skiftes til Suprasorb X efter ca. l uges forløb. Dette er trods information ikke sket og 2 sygeplejersker fortæller, at de ikke var klar over, at PHMB skulle bruges på denne måde, og mener at dette gælder generelt for sygeplejegruppen. Der har været en mindre fejl i opgørelsen af anvendte produkter fra Lohmann og Rauscher, idet der er returneret flere Vliwaktive + Ag end Lohmann og Rauscher har leveret efter faktura. Denne forskel har dog ikke betydning for den økonomiske vurdering, og skyldes formentlig en fejl ved pakning af materialer. Under afprøvningen har KvaliCares sårsygeplejersker flere gange fået henvendelser omkring borgere, der fik kutane reaktioner. I mindst 2 tilfælde (bilag 5 case 16 og 17) har behandlingen måttet afbrydes. I et tilfælde er borgeren blevet henvist til hudlæge. Priktest blev foretaget og viste, at der ikke var tale om en allergisk reaktion. Borgerne der har haft dette problem har anvendt dels Suprasorb X dels PHMB fixeret med film. Følger man anvisningen på behandlingshjulet, er det ikke angivet, at dette ikke er tilrådeligt ved PHMB, idet der ikke er angivet, hvordan den sekundære bandage skal fikseres. Denne information er dog givet mundtligt af Lohmann og Rauschers sårsygeplejerske på informationsmøderne for sårbehandlere. Side 12 af 58

13 Der har i afprøvningsperioden været et voldsomt forbrug af Suprasorb X PHMB, som anvendes til urene sår. Dette til trods for, at der kun er registreret 16 sår med infektion i afprøvningen. Ved spørgeskemaundersøgelsen er sårbehandlerne blevet spurgt, om de bruger Suprasorb X PHMB til behandling af infektion eller til forebyggelse kun 6 behandlere svarer at de bruger PHMB forebyggende mod infektion. Som tidligere nævnt er det en generel problemstilling, at der ikke har været skiftet til Suprasorb X, når såret var klinisk rent, men disse faktorer er ikke nok til at forklare det store forbrug. En anden medvirkende faktor kunne være at æskerne til henholdsvis Suprasorb X og Suprasorb X PHMB ligner hinanden meget og det er let at tage fejl, som sårbehandlerne også fremhæver på det afsluttende møde (se bilag 11). Det voldsomme forbrug af PHMB sammenholdt med risikoen for komplikationer ved anvendelse af PHMB med film har ført til beslutningen om, at PHMB fremover kun skal anvendes efter aftale med sårsygeplejersken i Sorø Kommune. Der er rapporteret om problemer med klæberen ved Suprassorb P dette er eksempelvist dokumenteret i bilag 5 case 18. Konklusion Efter afprøvningen kan vi konkludere, at der har været økonomisk fordel ved anvendelsen af konceptet på grundlag af beregninger ud fra indsamlede projektjournaler ikke mindst pga. hurtigere opheling og færre sår. Dette er en fordel for borgerne. Samlet har resultatet for hele kommunen vist en reduktion i både antal sår og visiteret tid til sårbehandling, men dette har ikke kunnet opveje merprisen for Lohmann og Rauschers materialer denne udgift kunne man formode ville se anderledes ud målt over længere tid. Der må også her tages højde for det høje forbrug af Suprasorb X PHMB. Resultaterne giver anledning til, at man kan sætte spørgsmålstegn ved om det økonomisk betaler sig at anvende Suprasorb X og sekundær bandage ved overfladiske ukomplicerede småsår i forhold til at anvende traditionel plaster og salvekompres. Suprasorb X og X PHMB giver effektiv smertelindring. For at bruge produkterne korrekt er det nødvendigt at tilføje anbefalet fixering på behandlingshjulet, og gøre opmærksom på, at film ikke må bruges over PHMB. For at undgå komplikationer og uøkonomisk produktvalg kan det anbefales, at PHMB kun anvendes efter aftale med en sårsygeplejerske og at seponering af produktet naturligvis også sker. Afprøvningen i Sorø blev opstartet med tilsagn fra sygeplejerskerne, der havde en travl hverdag pga. kommunesammenlægningen. Der var naturligvis kulturelle forskelle i de 3 sammenlægningskommuner, hvor det var en vanskelig proces - som alle andre steder - at finde fælles grundlag. Med hensyn til sårbehandling var der stor forskel i de 3 kommuner idet Sorø gennem de sidste 10 år har haft fokus på netop dette område. Afprøvningen var med til at give sygeplejerskerne fælles fodslag, idet alle nu fik samme udgangspunkt for sårbehandling. Konceptet var nyt for alle. Desuden oplevede vi, at et fælles fagligt projekt kunne skabe lighed og fællesskab i en ellers presset tid. Side 13 af 58

14 Bilag 1 Opgørelse over varer sat til side i Sorø. Liste over L&R produkter LOHMANN & RAUSCHER PROD. STØRRELSE Suprasorb A x5 cm Suprasorb A x10 cm Suprasorb A x20 cm Suprasorb A + Ag x5 cm Suprasorb A + Ag x10 cm Suprasorb C x8x0,8 cm Suprasorb X x5 cm Suprasorb X x9 cm Suprasorb X x20 cm Suprasorb X x21cm Suprasorb X + PHMB x5 cm Suprasorb X + PHMB x9 cm Suprasorb X + PHMB x20 cm Vliwativ x10 cm Vliwativ + Ag+kompr x10 cm Vliwativ + Ag x10 cm Vliwativ + Ag+kompr x20 cm Vliwativ + Ag x20 cm Solvaline N usteril x5 cm Solvaline N usteril x10 cm Solvaline N usteril x20 cm Solvaline N usteril x30 cm Solvaline N steril x5 cm Solvaline N steril x10 cm Solvaline N steril x20 cm Solvaline N steril x30 cm Suprasorb P klæbende ,5x7,5 cm Suprasorb P klæbende x10 cm Suprasorb P klæbende x15 cm Suprasorb P klæbende x20 cm Suprasorb P ikke klæbende ,5x7,5 cm Suprasorb P ikke klæbende x10 cm Suprasorb P ikke klæbende x20 cm Vliwazell kompres usteril x10 cm Vliwazell kompres usteril x20 cm Vliwazell kompres usteril x20 cm Vliwazell kompres usteril x40 cm Suprasorb F cmx10m Suprasorb F cmx10m

15 Bilag 1 Udskiftede produkter i Sorø Hjemmepleje PRODUKT STR Mefix 10cm x 10m Mefix 15cm x 10m DryMax 10x22 Noba kompres 10x10 Noba kompres 10x20 Noba kompres 15x25 Ete 10x20 Mepilex 10x10 Mepilex 20x20 Mepilex border 7,5x7,5 Mepilex border 10x10 Mepilex border 15x15 Mepilex transfer 15x20 Kaltostat 5x5 Kaltostat 7,5x12 Aquacel 5x5 Aquacel 15x15 Aquacel 2x45 Comfeel transperent 5x7 Comfeel transperent 10x10 Comfeel transperent 15x20 Purilongel 8g Biatain Ibu 15x15 Bactigras 5x5 Bactigras 10x10 Melolin 10x20 Melolin 5x5 Tegaderm roll Tegaderm roll Tegaderm roll Atrauman Ag Atrauman Ag Aquacel Ag Aquacel Ag Silvercell Actisorb kul Ag Adaptic Promogran 5x10m 10x10m 15x10m 5x5 10x10 5x5 10x10 11x11 10,5x10,5 7,5x7,5 28cm2

16 L&R behandlingshjul Bilag 2

17 Produktinformation vedlægges af L&R. Bilag 3

18 Projektjournal Bilag 4

19 Bilag 4

20 Bilag 4

21 Bilag 4

22 Bilag 4

23 Bilag 4

24 Fotodokumenterede carse Bilag 5 Case 1 Data Dame, 98 år. Sår Tryksår på højre achillessene. Varighed 7 måneder. Let venøs insuf. i mange år. Forhistorie Aldrig tidligere bensår. Anvendt kompressionstr. Kl. 2. som forebyggelse. Sårsmerter VAS 3 (jagende, udløses v. forbindingsskift). Smertebehandling Tbl. Kodein 25 mg x 3 og Pinex 1gr. x 3. Sårbehandling Indtil behandlingsstart med LR koncept: Bactigras 10x10 + Mepilex Border 10x10. Anlæggelse af kompressionsbandage. Tidsforbrug 15. min. dagligt. Lang transporttid til borgeren. Behandlingsstart (uge 1) Revideret nekrose (gradvist) Suprasorb X phmb 5X5 indtil 14.4, derefter Surapsorb X Suprasorb N (ved periodevis sekretion) Suprasorb F (som sekundærbandage) Kompressionsstrømpe: mmhg/ankel Skifteinterval: 2 gange om ugen Tidsforbrug: 10 min. 10 uger efter ( ) Smertefri få dage efter behandlingsstart. Ikke smerter siden. Ophørt med smertestillende medicin. 13 uger efter (6.6.07) Såret i opheling.

25 Case 2 Bilag 5 Data Sår Forhistorie Sårsmerter Smertebehandling Sårbehandling Tidsforbrug Dame, 65 år. Venøst bensår ve. crus. Varighed ca. 10 år. Selv varetaget beh. indtil nov. 05. Sårheling stagnerende. Ingen smerter. Ingen. Indtil behandlingsstart med LR koncept: Silvercell 1/3 10x10 i såret og Melolin 10x20 Coban 2 flerlagsbandage 45. min. 1 gang om ugen. Behandlingsstart (uge 1) Suprasorb X phmb indtil 9.5 Derefter Surapsorb X A Ag Suprasorb N Kompression: Coban 2 Skifteinterval: 1 gang om ugen Tidsforbrug: 45 min. 10 uger efter (7.4.07) Suprasorb A Ag Suprasorb N Kompression: Coban 2 Skifteinterval: 1 gang om ugen Tidsforbrug: 45 min. 13 uger efter (7.6.07) Ikke den store forandring. Såret lidt større. (belastet ben med havearbejde i varmt vejr).

26 Case 3 Bilag 5 Data Sår Forhistorie Sårsmerter Smertebehandling Sårbehandling Tidsforbrug Mand, 67 år. DM, Venøst bensår ve. crus. Varighed 3 måneder. Smerter. VAS 9, jagende, om natten og v. forbindingsskift. 2 tbl. Dolol og 2 tbl. Panodil ved smerter (adm. selv e. aftale m. læge). Indtil behandlingsstart med LR koncept: Atrautman i såret og Melolin. Ingen kompression. (Tåtryksmåling bestilt v. projektstart). 15. min. hv. 2. dag. Behandlingsstart (uge 1) Suprasorb X phmb i hele forløbet. Suprasorb P adh. Kompression: Ingen indtil 11.5, hvor tåtrykmåling foreligger. Herefter mmhg/ankel. Skifteinterval: Hv. 2. dag. Smertelindring: Pr ingen smerter i resten af forløbet. Tidsforbrug: 15 min. 4 uger efter (7.4.07) Såret mere overfladisk. Fibrinbelagt. Ingen smerter. 13 uger efter (5.6.07) Fibrinbelagt sår. Ingen smerter. Kompression siden 11/5.

27 Case 4 Bilag 5 Data Sår Forhistorie Sårsmerter Smertebehandling Sårbehandling Tidsforbrug Mand, 67 år. DM, Venøst bensår hø. crus. Varighed 3 måneder. Smerter. VAS 9, jagende, om natten og v. forb. skift. 2 tbl. Dolol og 2 tbl. Panodil ved smerter (adm. selv e. aftale m. læge). Indtil behandlingsstart med LR koncept: Atrautman i såret og Melolin. Ingen kompression. (Tåtryksmåling bestilt v. projektstart). 15. min. hv. 2. dag. Behandlingsstart (uge 1) Suprasorb X phmb 2 stk. i hele forløbet. Suprasorb P adh. Kompression: Ingen indtil 11.5, hvor tåtrykmåling foreligger. Herefter mmhg/ankel. Skifteinterval: Hv. 2. dag. Smertelindring: Pr ingen smerter i resten af forløbet. Ingen smertest. Medicin. Tidsforbrug: 15 min. 4 uger efter ( ) Såret mere overfladisk. Fibrinbelagt. Ingen smerter. 13 uger efter (5.6.07) Fibrinbelagt sår. Lille reduktion i størrelse. Mindste sår med epiteldække. Ingen smerter. Kompression siden 11/5 (14-17 mmhg/ankel).

28 Case 5 Bilag 5 Data Mand, 71 år. Sår Blandingssår hø. crus. Varighed 9 måneder. Forhistorie Rheumatoid artr. AT påvirket af den langvarige smerte/såranamnses. Sårsmerter Smerter. VAS 4, jagende, om dagen og v. forb. skift. Smertebehandling Panodil R 1 GR. X 1, Panodil 1gr. x 2, Diclon 50 mh x 3, Oxycontin 10 mg x 1 Tåler dårligt morfinpræp. Sårbehandling Indtil behandlingsstart med LR koncept: Flamacine i sår, Mepitel, Mesorb/Sorbion. Ingen kompression. (Tåtryksmåling bestilt v. projektstart). Tidsforbrug 30. min. dagligt. Behandlingsstart (uge 1) Suprasorb A Ag 1. døgn. VAS 8. Derefter Suprasorb X phmb og i perioder v. beg. infektionstegn Suprasorb X Solvaline 20x30, Vlivasell, fixeret med gaze. Kompression: Tåles ikke. Smertelindring: Pr ingen smerter i resten af forløbet. Vanlig gigtmedicin. Skifteinterval: 2 gange om ugen Tidsforbrug: 30 min. 5 uger efter ( ) Sårbehandling som ovenst. Ingen smerter. 13 uger efter ( ) Reduktion i sårstørrelse. Flere områder med epiteldække. I perioden skiftet hv. 2. dag på grund af hudirritation. Ingen smerter.

29 Case 6 Bilag 5 Data Mand, 71 år. Sår Blandingssår ve. crus. Varighed 9 måneder. Forhistorie Rheumatoid artr. AT påvirket af den langvarige smerte/såranamnese. Sårsmerter Smerter. VAS 4, jagende, om dagen og v. forb. skift. Smertebehandling Panodil R 1 GR. X 1, Panodil 1gr. x 2, Diclon 50 mh x 3, Oxycontin 10 mg x 1 Tåler dårligt morfinpræp. Sårbehandling Indtil behandlingsstart med LR koncept: Flamacine i sår, Mepitel, Mesorb/Sorbion. Tåler ikke kompression. (I forløbet forsøgt med 10 mmhg/ankel) Tidsforbrug 30. min. dagligt. Behandlingsstart (uge 1) Suprasorb A Ag 1. døgn. VAS 8. Derefter Suprasorb X phmb 20x30 2 stk. og i perioder v. beg. Infektionstegn. Ellers Suprasorb X 20x30 2 stk. Solvaline 20x30 2 stk., Vliwasell, fixeret med gaze. Kompression: Tåles ikke. Smertelindring: Pr ingen smerter i resten af forløbet. Vanlig gigtmedicin. Skifteinterval: 2 gange om ugen Tidsforbrug: 30 min. 5 uger efter ( ) Sårbehandling som ovenst. Ingen smerter. 13 uger efter ( ) Reduktion i sårstørrelse. Flere områder med epiteldække. I perioden skiftet hv. 2. dag på grund af hudirritation. Ingen smerter.

Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp

Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp Udarbejdet af Enhed for

Læs mere

SårDebatten. Tema om stress og sårsmerter INDHOLD: Internationalt studie Kan stress forsinke sårheling?... side 2-3

SårDebatten. Tema om stress og sårsmerter INDHOLD: Internationalt studie Kan stress forsinke sårheling?... side 2-3 SårDebatten FOR VIDENSBASERET OG PRAKTISK SÅRBEHANDLING Nummer 1 2010 Tema om stress og sårsmerter INDHOLD: Internationalt studie Kan stress forsinke sårheling?......... side 2-3 Reportageartikel Behandling

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

stofmisbrug og fysisk aktivitet

stofmisbrug og fysisk aktivitet syddansk universitet institut for idræt og biomekanik stofmisbrug og fysisk aktivitet Pernille Vibe Rasmussen og Kirsten Kaya Roessler 2008:1 Stofmisbrug og fysisk aktivitet Evaluering af Krop og læring

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

Evaluering af Online KOL-rehabilitering

Evaluering af Online KOL-rehabilitering Hospital Bispebjerg Hospital Lungemedicinsk Ambulatorium Evaluering af Online KOL-rehabilitering et pilotprojekt med tilbud om online KOL-rehabilitering til patienter, som ikke har mulighed for at komme

Læs mere

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt August 2012 Enheden for Brugerundersøgelser Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Man ved, at de er lidt utilfredse, og når man

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013 Forord I Danmark forventes der indenfor de næste 15 år en demografisk udvikling med mange flere ældre borgere og heraf pres på

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

Procedurer og skemaer Træning og anden indsats til faldtruede ældre - forebyggelse af ældres fald

Procedurer og skemaer Træning og anden indsats til faldtruede ældre - forebyggelse af ældres fald Omslag -procedurer og skemaer 17.09.01 8:42 Side 1 Procedurer og skemaer Træning og anden indsats til faldtruede ældre - forebyggelse af ældres fald Forebygge faldulykker Tværfagligt samarbejde Tværsektorielt

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Projekt. Træning som Hjælp

Projekt. Træning som Hjælp Projekt Træning som Hjælp 2011 Evalueringsrapport Center for Ældre og Handicap Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resume... 3 Baggrund... 4 Formål... 4 Succeskriterier... 5 Målgruppe... 5 Eksklusion...

Læs mere

Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad

Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 7. januar 2015 SUF 2014-15: Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 1 Indhold 1. Indledning og baggrund... 3 Baggrund for forsøgsordningen... 3 Evalueringens

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011 Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser Februar 2011 INDHOLD 1. Resumé 3 2. Indledning 5 2.1. Undersøgelsens baggrund og formål... 5 3. Fleksjob 6 3.1. Profil af virksomheder og borgere... 6

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dagkirurgi Kirurgisk afdeling Hospitalsenheden Horsens 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Brystkirurgisk ambulatorie, Holstebro Kirurgisk Afdeling (Holstebro-Herning) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder At leve med hiv en bog til patienter og pårørende Malet af Henning Sællænder Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formålet med denne bog 3 Kursus for nykonstaterede 4 hiv-smittede Evaluering fra 25 hiv-smittede,

Læs mere

Analyse af 4 kvalitative interviews med unge i netværksaflastning

Analyse af 4 kvalitative interviews med unge i netværksaflastning Analyse af 4 kvalitative interviews med unge i netværksaflastning Af Signe Bressendorff og Jakob Trane Ibsen Socialforvaltningen, Københavns Kommune November 2013 Indhold Formål... 3 Introduktion til rapporten...

Læs mere