PRODUKTAFPRØVNING af LOHMANN & RAUSCHERS SÅRKONCEPT i SORØ HJEMMEPLEJE 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKTAFPRØVNING af LOHMANN & RAUSCHERS SÅRKONCEPT i SORØ HJEMMEPLEJE 2007"

Transkript

1 PRODUKTAFPRØVNING af LOHMANN & RAUSCHERS SÅRKONCEPT i SORØ HJEMMEPLEJE 2007 Udført af KvaliCare Sårsygeplejerske Rie Nygaard Sårsygeplejerske Susan F. Jørgensen Konsulent Thomas K. Julø

2 Indeks Bilagsoversigt..3 Resumé... 4 Introduktion... 4 Formål... 4 Materialer og metode... 5 Forløb... 7 Forberedelse... 7 Opstart... 7 Afprøvning... 7 Afslutning... 7 Resultater... 8 Projektjournaler... 8 Kommunen totalt... 9 Opheling 9 Smertelindring... 9 Borgernes vurdering af compliance... 9 Sårbehandlernes registrering Diskussion Konklusion Side 2 af 58

3 BILAGSOVERSIGT Bilag 1 Opgørelse over varer sat til side i Sorø. Liste over L&R produkter. Bilag 2 L&R behandlingshjul. Bilag 3 Produktinformation. Bilag 4 Projektjournal. Bilag 5 Fotodokumenterede cases. Bilag 6 Informationsmateriale. Bilag 7 Foto af opslagstavle. Bilag 8 Oversigt over indhold af tasker. Bilag 9 Nyhedsbreve. Bilag 10 Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Bilag 11 Synspunkter fra sårbehandlere ved afsluttende møde. Side 3 af 58

4 LOHMANN & RAUSCHER AFPRØVNING I SORØ HJEMMEPLEJE Resumé I perioden 6/ til 6/ har KvaliCare udført en afprøvning for Lohmann og Rauscher i Sorø Hjemmepleje, hvor kommunens vanlige sårbehandlingssortiment er udskiftet med Lohmann og Rauschers sårbehandlingskoncept med basis i Suprasorb X. Afprøvningen er foretaget som uvildig 3. parts undersøgelse. Afprøvningen har vist, at der har været en økonomisk fordel ved at anvende konceptet både med hensyn til forbrugte materialer og leveret tid til sårbehandling udregnet på grundlag af projektjournaler som har erstattet kommunens vanlige sårjournaler i perioden. Udregnet på grundlag af forbrugte materialer i hele kommunen i perioden sammenlignet med vanligt forbrug har der ikke været nogen økonomisk fordel, til trods for nedgang i antal sår og visiteret tid til sårbehandling. Konceptet har givet god smertelinding til borgere med smertefulde sår. Sårbehandlerne i kommunen har overvejende vurderet konceptet positivt med hensyn til udvælgelse og håndtering af produkter, sårheling, compliance og smertelindring for borgerne. Der har været dokumenteret 2 tilfælde af kutan reaktion på Suprasorb X og PHMB, og i begge tilfælde har produkterne måttet seponeres. Trods tæt projektledelse og grundig information af sårbehandlere er der opstået uregelmæssigheder undervejs. Introduktion Sorø Kommune har efter kommunesammenlægningen indbyggere. Den nye Sorø Kommune er sammensat af: Gl. Sorø Kommune: Dianalund Kommune: Stenlille Kommune: I Sorø er man vant til at anvende sårjournal, dog ikke hos borgere med mindre kortvarige og ukomplicerede sår. Det blev besluttet at gennemføre en afprøvning hvor Sorø Kommunes vanlige sårbehandlingssortiment blev udskiftet med Lohmann & Rauschers sårbehandlingskoncept med basis i Suprasorb X. Der evalueres på dels de borgere der udfærdiges sårjournaler på og dels kommunen som helhed. Formål - at undersøge om der er økonomisk fordel ved, at anvende Lohmann og Rauschers sårbehandlingskoncept, i forhold til de materialer der vanligvis anvendes - at undersøge om konceptet giver hurtigere opheling af sår - at undersøge om konceptet giver smertelindring - at vurdere borgerens oplevelse af compliance (behageligheden ved anvendelse) - at vurdere sårbehandlernes oplevelse af: Produktvalg (lethed i udvælgelse af produkt) Smertelindring Sårheling Compliance (behagelighed for borgeren) Produktets håndterbarhed. Side 4 af 58

5 Materialer og metode Afprøvningen er udført i Sorø Hjemmepleje i perioden 6/3 til 6/6 2007, hvor hjemmeplejens vanlige sårbehandlingssortiment er udskiftet med Lohmann og Rauschers sårbehandlingskoncept med udgangspunkt i Suprasorb X, se bilag 1. Som det ses af bilaget, er det kun de produkter der erstattes af Lohmann og Rauschers koncept, der er udskiftet. De materialer der bruges uændret dvs. kompressionsforbindinger, tape, gazeswabs osv., er ikke omfattet i den økonomiske opgørelse. I Sorø hjemmepleje anvendes produkter til sårbehandling efter guidelines aftalt med de praktiserende læger. I projektet erstattes guidelines med Lohmann Rauschers beslutningshjul (se bilag 2) med de praktiserende lægers samtykke. Borgere, som er i behandling på sygehuse, hos dermatologer etc. kan i enkelte tilfælde skulle anvende navngivne specialprodukter, men i de fleste tilfælde anvender kommunen sit eget analoge produkt i sygeplejedepotet. Konceptet fra Lohmann & Rauscher anvendes til sår i alle stadier med og uden infektion. Vurdering af hvilken bandage der skal benyttes, sker primært på baggrund af, om såret er inficeret eller ej. Dernæst efter den mængde eksudat såret afgiver, se behandlingsvejledning bilag 2. Behandlingshjulets blå side er til rene sår og den gule til inficerede sår. Konceptet er baseret på Suprasorb X, der består af oprenset cellulose med den egenskab, at det tilfører fugt til tørre sår og opsuger fugt fra våde sår, således at sårene holdes fugtige. Man skelner mellem Suprasorb X til rene sår og Suprasorb X PHMB der indeholder polyhexamethylene biguanide til urene sår. Ved voldsomt væskende sår anvendes dog alginat med eller uden sølv. Yderforbindingen vælges efter eksudatmængde og kan være film ved let eksudat, skumforbinding ved moderat eksudatmængde og sugende kompres ved voldsom eksudatmængde ved inficerede sår anvendes dog kun kompres som sekundær bandage. Produktinformation bilag 3. Der er udfærdiget projektjournaler til dataindsamling bilag 4. Projektjournalen er udfærdiget så den ligner kommunens vanlige sårjournal mest muligt, og omfatter bl.a. smerteobservationsskemaer og skema til sårbehandlerens evalueringer ved hvert sårskifte. Alle projektjournaler evalueres. Der udvælges 15 borgere med sårsmerter, hvor KvaliCares sårsygeplejersker fotodokumenterer og udfærdiger cases, bilag 5. Der er planlagt evalueringsmøde, hvor der er udfærdiget spørgeskema til sårbehandlerne for at understøtte sårbehandlernes vurdering af projektpunkter og til uddybning af problemstillinger opstået under afprøvningen. Til evaluering af forbruget i hele kommunen er der udprintet visiteringsliste for opstartsugen og afslutningsugen. For både projektjournaler og hele kommunen udregnes det totale materialeforbrug i henholdsvis vanlige produkter og L&R koncept og der sammenlignes med tidsforbruget til sårbehandling i begge tilfælde. Videnskabsetisk komite har truffet beslutning om, at afprøvningen ikke skal anmeldes. Inklusion: Alle borgere der får behandlet sår i Sorø Hjemmepleje. Eksklusion : Borgere med sår, hvor anden sårbehandling fastholdes af ordinerende læge. Alle økonomiske beregninger i denne rapport er foretaget på grundlag af listepriser med moms og uden rabatordninger. Priserne er oplyst fra firmaet Kirudan, og hvor produktet ikke er ført af Kirudan er firmaet Danplejes pris ligeledes med moms og uden rabatordning benyttet. Til den økonomiske oversigt over det gennemsnitlige forbrug af materialer pr. måned med både vanligt sortiment og med Lohmann og Rauscher produkter er der ligeledes brugt listepriser fra Kirudan uden rabatordninger og med moms for at kunne danne et grundlag for sammenligning. Side 5 af 58

6 Data er behandlet i excel med bl.a. pivottabelfunktioner. Hvor der er udregnet pris på sygeplejetimer er satsen 375,00 kr. / t anvendt. Tallet stammer fra opgørelsen til fritvalgsordningen i Sorø Kommune. I Sorø Kommune er der ansat 35 sygeplejersker og 40 social- og sundhedsassistenter. Sårbehandlingen varetages hovedsageligt at sygeplejersker. Social- og sundhedsassistenter involveres ved ukomplicerede forløb. Af hensyn til faggrupperne benyttes benævnelsen sårbehandlere i rapporten. Side 6 af 58

7 Forløb Forberedelse Der blev udarbejdet en detaljeret projektbeskrivelse, som blev nøje fulgt gennem projektet. Information og projektledelse var højt prioriteret, og der blev udarbejdet informationsmateriale til hhv. borgerne i Sorø Kommune, sårbehandlere, de praktiserende læger i Sorø Kommune og relevante samarbejdspartnere, som hurtigt kunne informeres ved behov, bilag 6. Projektjournalen blev udfærdiget, se bilag 4. Der blev lavet 2 opslagstavler der blev anbragt i hhv depot og sygeplejekontor således at alle havde let adgang til at se og føle på produkterne. Bilag 7. Udover at sårbehandlingsmaterialerne blev udskiftet på depoter i kommunen, blev der lavet 14 sårbehandlingstasker med L&R produkter som kunne tages med ud til sårbehandling navnlig akutte besøg. Indholdet af taskerne kan ses på bilag 8. Opstart Ved opstart blev der afholdt et møde, hvor samtlige sårbehandlere i Sorø Kommune modtog endelig information om projektet. Her var Sorø Kommunes konsultationssygeplejersker også inviterede. KvaliCare informerede om projektet, og Lohmann & Rauscher stillede en sårsygeplejerske til rådighed for information omkring anvendelsen af produkterne. Hver sårbehandler fik udleveret et behandlingshjul som vist på bilag 2. Der blev givet kontaktinformation til både KC sårsygeplejersker og L&R sårsygeplejerske, som alle kunne kontaktes løbende under afprøvningen. Desuden blev der udleveret en VAS lineal til alle deltagere til brug ved smerteobservation. Mødet blev gentaget 2 gange og siden fulgt op med information til enkeltpersoner v. LR produktspecialist, således at alle behandlere fik den nødvendige information. Afprøvning I afprøvningens første uge var der i dagtimerne sårsygeplejersker til stede på sygeplejekontoret - fra enten KvaliCare eller L&R til rådgivning om produktvalg og om ønsket borgerbesøg. Selve afprøvningen forløb fra 6/3 til 6/6 2007, hvor KvaliCares sårsygeplejersker også besøgte 15 borgere for fotodokumentation og casebeskrivelse. Der blev i perioden lavet nyhedsbreve til sårbehandlerne med relevant information og rådgivning, bilag 9. Afslutning Ved afslutningen af projektet blev der holdt et evalueringsmøde med Sårbehandlerne med deltagelse af L&R. Her blev spørgeskema udleveret. Besvarelse se bilag 10 På mødet havde sårbehandlerne mulighed for at uddybe synspunkter, se bilag 11. Side 7 af 58

8 Resultater Projektjournaler Antal sår Ved opstart ved afslutning 40 sår hos 36 borgere 32 sår hos 28 borgere Ved opstart i projektperioden blev der registreret 40 sår. I projektperioden er der opstået 26 sår hvoraf 20 er ophelet igen i alt er 34 sår ophelet i afprøvningsperioden og ved afslutningen af projektet blev der registeret 32 sår. Sårfordelingen på sårtyper er som følger: Sårtyper ved opstart Sårtyper ved afslutning Traumesår 4 Traumesår 2 Operationssår 4 Operationssår 0 Venøst bensår 4 Venøst bensår 5 Arterielt bensår 4 Arterielt bensår 3 Blandingssår 4 Blandingssår 4 Tryksår grad 0 0 Tryksår grad 0 0 Tryksår grad 1 0 Tryksår grad 1 0 Tryksår grad 2 2 Tryksår grad 2 1 Tryksår grad 3 1 Tryksår grad 3 2 Tryksår grad 4 0 Tryksår grad 4 0 Tryksår ukendt grad 3 Tryksår ukendt grad 3 Diabetisk fodsår 7 Diabetisk fodsår 5 Andet 5 Andet 3 Ved ikke 0 Ved ikke 0 Ikke opgivet 2 Ikke opgivet 4 I alt 40 I alt 32 Ved opstart blev der registreret infektion i 16 sår og ved afslutning blev der ikke registreret infektion i nogen sår. Økonomi Ved projektstart registrerede sårbehandlerne, hvilke produkter der blev brugt (Sorø Kommunes vanlige sortiment) samt hvor lang tid der blev brugt til sårbehandling (leveret tid) og skiftefrekvens. Følgende tal findes på excel ark 2. Udgifter til sårbehandlingsmaterialer før opstart (uge 10) kr ,45 Udgifter til sårbehandling tid før opstart (uge 10) kr ,38 Samlede udgifter til sårbehandling før opstart (uge 10) kr ,82 Pris pr. sår kr. 762,42. Ligeledes registrerede sårbehandlerne hvilke Lohmann & Rauscher produkter der blev brugt, leveret tid til sårbehandling og skiftefrekvens ved afslutningen af projektet i uge 23. Udgifter til sårbehandlingsmaterialer ved afslutning (uge 23) kr ,68 Udgifter til sårbehandling tid ved afslutning (uge 23) kr ,00 Samlede udgifter til sårbehandling ved afslutning (uge 23) kr ,68 Pris pr. sår kr. 627,89. Side 8 af 58

9 Udregnes beløbene på årsbasis giver det kr ,64 ved anvendelse af Sorøs vanlige sortiment og kr ,36 ved anvendelse af Lohmann og Rauschers koncept. Dette giver en forskel på kr ,28 på årsbasis. Kommunen total Ved opstart uge 10 er der registreret 75 sår (excel ark 1) Visiteret tid (4684,50 minutter excel ark 1) kr ,13 Materialeforbrug (511173,60 kr.: 52 excel ark 3) kr ,26 Totale udgifter til sårbehandling uge 10 kr ,39 Pris pr. sår kr. 521,44. Pris pr. år kr ,28. Ved afslutning uge 23 er der registeret 69 sår (excel ark 1) Visiteret tid (3427,50 minutter excel ark 1) kr ,88 Materialeforbrug (312012,77 kr.:13 - excel ark 4) kr ,98 Totale udgifter til sårbehandling uge 23 kr ,86 Pris pr. sår kr. 658,30. Pris pr. år kr ,83. Der er i eksemplet ikke taget højde for svind eller for hyppige sårskift i opstartsfasen. Antal sår og visiteret tid til sårbehandling stammer fra visitationslister udskrevet af Sorø Kommune. Udgifter til materialer i uge 10 er udregnet som det totalt leverede til Sorø Kommune i 2006 udregnet på ugebasis og ganget med en faktor 1,84 pga. det øgede indbyggerantal i Sorø Kommune ved sammenlægning. Der er kun medtaget de produkter som Lohmann og Rauscher konceptet erstatter. Udgifter til Lohmann og Rauscher produkter er udregnet, som de totalt leverede til kommunen efter faktura og fratrukket det, der er samlet ind ved afslutning, dels fra depoter, projekttasker og borgere udregnet på ugebasis. Opheling Ser man på antal sår ved opstart og afslutning, har der været en reduktion på 20% ved opgørelse efter projektjournaler og på 8% i opgørelsen for hele kommunen. Smertelindring Der er i hele kommunen registreret 29 tilfælde hvor borgerne har sårsmerter. Af disse har 22 oplevet en forbedring af sårsmerterne og 7 har ikke oplevet nogen ændring. Der er ikke registreret nogle tilfælde af forværring ved anvendelse af konceptet. Borgernes vurdering af compliance Ved hvert sårskifte skulle borgeren vurdere om compliance havde været god, middel eller dårlig. Der er registreret 649 besvarelser som ikke svarer til antal af sårskifte. Besvarelserne er sket vilkårligt. Side 9 af 58

10 Borgernes vurdering af compliance total antal vurderinger = % 5% 82% God Middel Dårlig Side 10 af 58

11 Sårbehandlernes registrering Sårbehandlernes vurdering af compliance antal vurderinger = 204 7% 22% 71% God Middel Dårlig Sårbehandlernes vurdering af smertelindring antal vurderinger = 156 Sårbehandlernes vurdering af sårhelingen antal vurderinger = % 9% God Fremgang 33% 54% Middel Dårlig 40% 51% Uændret Tilbagegang Sårbehandlernes vurdering af lethed i udvælgelse af produkt antal vurderinger = 179 Sårbehandlernes vurdering af produkternes håndterbarhed antal vurderinger = 194 6% 5% 31% 31% Let Middel Svær 63% 64% Let Middel Svær Disse vurderinger skulle have være registeret ved hvert sårskifte. Dette er dog ikke sket, registreringen er sket vilkårligt. Side 11 af 58

12 Diskussion Ved den økonomiske opgørelse efter projektjournaler har det være en fordel at benytte Lohmann og Rauschers sårbehandlingskoncept. Der er færre sår, udgifterne til sårbehandlingsmaterialer er reduceret, men den største besparelse ligger i tiden, der anvendes til sårbehandling formentlig pga. nedsat skiftefrekvens. Sammenligner man med opgørelsen for hele kommunen er der ligeledes en reduktion i antal sår og visiteret tid til sårbehandling. Materialeprisen er dog her stigende ved brug af Lohmann og Rauschers sårbehandlingskoncept. Her må man tage hensyn til flere faktorer. Der vil altid være et spild forbundet med indførelse af nye produkter alle skal se, hvordan de nye produkter ser ud dette er forsøgt reduceret ved opsætning af opslagstavler men kan ikke undgås totalt. Desuden vil mange tage fejl af produkterne. En af fordelene ved Lohmann og Rauschers koncept er, at skiftefrekvensen kan nedsættes. Dette vil formentligt være mere udtalt i den sidste måned end ved opstart. Der har desuden været et højt forbrug af Suprasorb X PHMB som skal bruges ved urene sår. Denne forbinding er dyrere end tilsvarende forbinding til rene sår. Ser man på antal sår ved opstart og afslutning, har der været en reduktion på 20% ved opgørelse efter projektjournaler og på 8% i opgørelsen for hele kommunen - dette indikerer, at sårene heler hurtigere. Det stemmer overens med sårbehandlernes subjektive indtryk, idet 21 ud af 30 ved spørgeskemaundersøgelsen har svaret, at de synes konceptet giver hurtigere sårheling. Suprasorb X og X PHMB giver god smertelindring. Dette kan ses af resultatet af sårobservationsskemaer læses i 13 ud af 15 casebeskrivelser og ses i spørgeskemaundersøgelsen hvor 15 ud af 30 skriver, at de oplever, at der er god smertelindring. 13 ved ikke adspurgt har flere fortalt, at det ikke kan vurderes, fordi de ikke har haft sårbehandling hos borgere med smerter. 1 svarer, at der ikke har været god smertelindring. Ved opgørelsen af borgernes vurdering af compliance og sårbehandlernes vurderinger skal der tages hensyn til, at skemaerne ikke er udfyldt ved alle sårskift, sådan som intentionen var. Årsagen til dette er ikke undersøgt. Sammenligner man resultaterne af sårbehandlernes vurderinger med besvarelserne i spørgeskemaundersøgelsen, viser de, at behandlerne finder det let at vælge produkter ud fra behandlingshjulet, at de mener det har været behageligt for borgerne at bruge Suprasorb produkter og at det giver hurtigere sårheling og bedre smertelindring. 23 ud af 30 vurderer at det har været en fordel for borgerne at bruge konceptet, og 23 ud af 30 vil gerne beholde Suprasorb X i depotet fremover. Trods god projektstyring er der opstået uregelmæssigheder. Suprasorb X med PHMB til brug på urene sår er en behandling. Der skal skiftes til Suprasorb X efter ca. l uges forløb. Dette er trods information ikke sket og 2 sygeplejersker fortæller, at de ikke var klar over, at PHMB skulle bruges på denne måde, og mener at dette gælder generelt for sygeplejegruppen. Der har været en mindre fejl i opgørelsen af anvendte produkter fra Lohmann og Rauscher, idet der er returneret flere Vliwaktive + Ag end Lohmann og Rauscher har leveret efter faktura. Denne forskel har dog ikke betydning for den økonomiske vurdering, og skyldes formentlig en fejl ved pakning af materialer. Under afprøvningen har KvaliCares sårsygeplejersker flere gange fået henvendelser omkring borgere, der fik kutane reaktioner. I mindst 2 tilfælde (bilag 5 case 16 og 17) har behandlingen måttet afbrydes. I et tilfælde er borgeren blevet henvist til hudlæge. Priktest blev foretaget og viste, at der ikke var tale om en allergisk reaktion. Borgerne der har haft dette problem har anvendt dels Suprasorb X dels PHMB fixeret med film. Følger man anvisningen på behandlingshjulet, er det ikke angivet, at dette ikke er tilrådeligt ved PHMB, idet der ikke er angivet, hvordan den sekundære bandage skal fikseres. Denne information er dog givet mundtligt af Lohmann og Rauschers sårsygeplejerske på informationsmøderne for sårbehandlere. Side 12 af 58

13 Der har i afprøvningsperioden været et voldsomt forbrug af Suprasorb X PHMB, som anvendes til urene sår. Dette til trods for, at der kun er registreret 16 sår med infektion i afprøvningen. Ved spørgeskemaundersøgelsen er sårbehandlerne blevet spurgt, om de bruger Suprasorb X PHMB til behandling af infektion eller til forebyggelse kun 6 behandlere svarer at de bruger PHMB forebyggende mod infektion. Som tidligere nævnt er det en generel problemstilling, at der ikke har været skiftet til Suprasorb X, når såret var klinisk rent, men disse faktorer er ikke nok til at forklare det store forbrug. En anden medvirkende faktor kunne være at æskerne til henholdsvis Suprasorb X og Suprasorb X PHMB ligner hinanden meget og det er let at tage fejl, som sårbehandlerne også fremhæver på det afsluttende møde (se bilag 11). Det voldsomme forbrug af PHMB sammenholdt med risikoen for komplikationer ved anvendelse af PHMB med film har ført til beslutningen om, at PHMB fremover kun skal anvendes efter aftale med sårsygeplejersken i Sorø Kommune. Der er rapporteret om problemer med klæberen ved Suprassorb P dette er eksempelvist dokumenteret i bilag 5 case 18. Konklusion Efter afprøvningen kan vi konkludere, at der har været økonomisk fordel ved anvendelsen af konceptet på grundlag af beregninger ud fra indsamlede projektjournaler ikke mindst pga. hurtigere opheling og færre sår. Dette er en fordel for borgerne. Samlet har resultatet for hele kommunen vist en reduktion i både antal sår og visiteret tid til sårbehandling, men dette har ikke kunnet opveje merprisen for Lohmann og Rauschers materialer denne udgift kunne man formode ville se anderledes ud målt over længere tid. Der må også her tages højde for det høje forbrug af Suprasorb X PHMB. Resultaterne giver anledning til, at man kan sætte spørgsmålstegn ved om det økonomisk betaler sig at anvende Suprasorb X og sekundær bandage ved overfladiske ukomplicerede småsår i forhold til at anvende traditionel plaster og salvekompres. Suprasorb X og X PHMB giver effektiv smertelindring. For at bruge produkterne korrekt er det nødvendigt at tilføje anbefalet fixering på behandlingshjulet, og gøre opmærksom på, at film ikke må bruges over PHMB. For at undgå komplikationer og uøkonomisk produktvalg kan det anbefales, at PHMB kun anvendes efter aftale med en sårsygeplejerske og at seponering af produktet naturligvis også sker. Afprøvningen i Sorø blev opstartet med tilsagn fra sygeplejerskerne, der havde en travl hverdag pga. kommunesammenlægningen. Der var naturligvis kulturelle forskelle i de 3 sammenlægningskommuner, hvor det var en vanskelig proces - som alle andre steder - at finde fælles grundlag. Med hensyn til sårbehandling var der stor forskel i de 3 kommuner idet Sorø gennem de sidste 10 år har haft fokus på netop dette område. Afprøvningen var med til at give sygeplejerskerne fælles fodslag, idet alle nu fik samme udgangspunkt for sårbehandling. Konceptet var nyt for alle. Desuden oplevede vi, at et fælles fagligt projekt kunne skabe lighed og fællesskab i en ellers presset tid. Side 13 af 58

14 Bilag 1 Opgørelse over varer sat til side i Sorø. Liste over L&R produkter LOHMANN & RAUSCHER PROD. STØRRELSE Suprasorb A x5 cm Suprasorb A x10 cm Suprasorb A x20 cm Suprasorb A + Ag x5 cm Suprasorb A + Ag x10 cm Suprasorb C x8x0,8 cm Suprasorb X x5 cm Suprasorb X x9 cm Suprasorb X x20 cm Suprasorb X x21cm Suprasorb X + PHMB x5 cm Suprasorb X + PHMB x9 cm Suprasorb X + PHMB x20 cm Vliwativ x10 cm Vliwativ + Ag+kompr x10 cm Vliwativ + Ag x10 cm Vliwativ + Ag+kompr x20 cm Vliwativ + Ag x20 cm Solvaline N usteril x5 cm Solvaline N usteril x10 cm Solvaline N usteril x20 cm Solvaline N usteril x30 cm Solvaline N steril x5 cm Solvaline N steril x10 cm Solvaline N steril x20 cm Solvaline N steril x30 cm Suprasorb P klæbende ,5x7,5 cm Suprasorb P klæbende x10 cm Suprasorb P klæbende x15 cm Suprasorb P klæbende x20 cm Suprasorb P ikke klæbende ,5x7,5 cm Suprasorb P ikke klæbende x10 cm Suprasorb P ikke klæbende x20 cm Vliwazell kompres usteril x10 cm Vliwazell kompres usteril x20 cm Vliwazell kompres usteril x20 cm Vliwazell kompres usteril x40 cm Suprasorb F cmx10m Suprasorb F cmx10m

15 Bilag 1 Udskiftede produkter i Sorø Hjemmepleje PRODUKT STR Mefix 10cm x 10m Mefix 15cm x 10m DryMax 10x22 Noba kompres 10x10 Noba kompres 10x20 Noba kompres 15x25 Ete 10x20 Mepilex 10x10 Mepilex 20x20 Mepilex border 7,5x7,5 Mepilex border 10x10 Mepilex border 15x15 Mepilex transfer 15x20 Kaltostat 5x5 Kaltostat 7,5x12 Aquacel 5x5 Aquacel 15x15 Aquacel 2x45 Comfeel transperent 5x7 Comfeel transperent 10x10 Comfeel transperent 15x20 Purilongel 8g Biatain Ibu 15x15 Bactigras 5x5 Bactigras 10x10 Melolin 10x20 Melolin 5x5 Tegaderm roll Tegaderm roll Tegaderm roll Atrauman Ag Atrauman Ag Aquacel Ag Aquacel Ag Silvercell Actisorb kul Ag Adaptic Promogran 5x10m 10x10m 15x10m 5x5 10x10 5x5 10x10 11x11 10,5x10,5 7,5x7,5 28cm2

16 L&R behandlingshjul Bilag 2

17 Produktinformation vedlægges af L&R. Bilag 3

18 Projektjournal Bilag 4

19 Bilag 4

20 Bilag 4

21 Bilag 4

22 Bilag 4

23 Bilag 4

24 Fotodokumenterede carse Bilag 5 Case 1 Data Dame, 98 år. Sår Tryksår på højre achillessene. Varighed 7 måneder. Let venøs insuf. i mange år. Forhistorie Aldrig tidligere bensår. Anvendt kompressionstr. Kl. 2. som forebyggelse. Sårsmerter VAS 3 (jagende, udløses v. forbindingsskift). Smertebehandling Tbl. Kodein 25 mg x 3 og Pinex 1gr. x 3. Sårbehandling Indtil behandlingsstart med LR koncept: Bactigras 10x10 + Mepilex Border 10x10. Anlæggelse af kompressionsbandage. Tidsforbrug 15. min. dagligt. Lang transporttid til borgeren. Behandlingsstart (uge 1) Revideret nekrose (gradvist) Suprasorb X phmb 5X5 indtil 14.4, derefter Surapsorb X Suprasorb N (ved periodevis sekretion) Suprasorb F (som sekundærbandage) Kompressionsstrømpe: mmhg/ankel Skifteinterval: 2 gange om ugen Tidsforbrug: 10 min. 10 uger efter ( ) Smertefri få dage efter behandlingsstart. Ikke smerter siden. Ophørt med smertestillende medicin. 13 uger efter (6.6.07) Såret i opheling.

25 Case 2 Bilag 5 Data Sår Forhistorie Sårsmerter Smertebehandling Sårbehandling Tidsforbrug Dame, 65 år. Venøst bensår ve. crus. Varighed ca. 10 år. Selv varetaget beh. indtil nov. 05. Sårheling stagnerende. Ingen smerter. Ingen. Indtil behandlingsstart med LR koncept: Silvercell 1/3 10x10 i såret og Melolin 10x20 Coban 2 flerlagsbandage 45. min. 1 gang om ugen. Behandlingsstart (uge 1) Suprasorb X phmb indtil 9.5 Derefter Surapsorb X A Ag Suprasorb N Kompression: Coban 2 Skifteinterval: 1 gang om ugen Tidsforbrug: 45 min. 10 uger efter (7.4.07) Suprasorb A Ag Suprasorb N Kompression: Coban 2 Skifteinterval: 1 gang om ugen Tidsforbrug: 45 min. 13 uger efter (7.6.07) Ikke den store forandring. Såret lidt større. (belastet ben med havearbejde i varmt vejr).

26 Case 3 Bilag 5 Data Sår Forhistorie Sårsmerter Smertebehandling Sårbehandling Tidsforbrug Mand, 67 år. DM, Venøst bensår ve. crus. Varighed 3 måneder. Smerter. VAS 9, jagende, om natten og v. forbindingsskift. 2 tbl. Dolol og 2 tbl. Panodil ved smerter (adm. selv e. aftale m. læge). Indtil behandlingsstart med LR koncept: Atrautman i såret og Melolin. Ingen kompression. (Tåtryksmåling bestilt v. projektstart). 15. min. hv. 2. dag. Behandlingsstart (uge 1) Suprasorb X phmb i hele forløbet. Suprasorb P adh. Kompression: Ingen indtil 11.5, hvor tåtrykmåling foreligger. Herefter mmhg/ankel. Skifteinterval: Hv. 2. dag. Smertelindring: Pr ingen smerter i resten af forløbet. Tidsforbrug: 15 min. 4 uger efter (7.4.07) Såret mere overfladisk. Fibrinbelagt. Ingen smerter. 13 uger efter (5.6.07) Fibrinbelagt sår. Ingen smerter. Kompression siden 11/5.

27 Case 4 Bilag 5 Data Sår Forhistorie Sårsmerter Smertebehandling Sårbehandling Tidsforbrug Mand, 67 år. DM, Venøst bensår hø. crus. Varighed 3 måneder. Smerter. VAS 9, jagende, om natten og v. forb. skift. 2 tbl. Dolol og 2 tbl. Panodil ved smerter (adm. selv e. aftale m. læge). Indtil behandlingsstart med LR koncept: Atrautman i såret og Melolin. Ingen kompression. (Tåtryksmåling bestilt v. projektstart). 15. min. hv. 2. dag. Behandlingsstart (uge 1) Suprasorb X phmb 2 stk. i hele forløbet. Suprasorb P adh. Kompression: Ingen indtil 11.5, hvor tåtrykmåling foreligger. Herefter mmhg/ankel. Skifteinterval: Hv. 2. dag. Smertelindring: Pr ingen smerter i resten af forløbet. Ingen smertest. Medicin. Tidsforbrug: 15 min. 4 uger efter ( ) Såret mere overfladisk. Fibrinbelagt. Ingen smerter. 13 uger efter (5.6.07) Fibrinbelagt sår. Lille reduktion i størrelse. Mindste sår med epiteldække. Ingen smerter. Kompression siden 11/5 (14-17 mmhg/ankel).

28 Case 5 Bilag 5 Data Mand, 71 år. Sår Blandingssår hø. crus. Varighed 9 måneder. Forhistorie Rheumatoid artr. AT påvirket af den langvarige smerte/såranamnses. Sårsmerter Smerter. VAS 4, jagende, om dagen og v. forb. skift. Smertebehandling Panodil R 1 GR. X 1, Panodil 1gr. x 2, Diclon 50 mh x 3, Oxycontin 10 mg x 1 Tåler dårligt morfinpræp. Sårbehandling Indtil behandlingsstart med LR koncept: Flamacine i sår, Mepitel, Mesorb/Sorbion. Ingen kompression. (Tåtryksmåling bestilt v. projektstart). Tidsforbrug 30. min. dagligt. Behandlingsstart (uge 1) Suprasorb A Ag 1. døgn. VAS 8. Derefter Suprasorb X phmb og i perioder v. beg. infektionstegn Suprasorb X Solvaline 20x30, Vlivasell, fixeret med gaze. Kompression: Tåles ikke. Smertelindring: Pr ingen smerter i resten af forløbet. Vanlig gigtmedicin. Skifteinterval: 2 gange om ugen Tidsforbrug: 30 min. 5 uger efter ( ) Sårbehandling som ovenst. Ingen smerter. 13 uger efter ( ) Reduktion i sårstørrelse. Flere områder med epiteldække. I perioden skiftet hv. 2. dag på grund af hudirritation. Ingen smerter.

29 Case 6 Bilag 5 Data Mand, 71 år. Sår Blandingssår ve. crus. Varighed 9 måneder. Forhistorie Rheumatoid artr. AT påvirket af den langvarige smerte/såranamnese. Sårsmerter Smerter. VAS 4, jagende, om dagen og v. forb. skift. Smertebehandling Panodil R 1 GR. X 1, Panodil 1gr. x 2, Diclon 50 mh x 3, Oxycontin 10 mg x 1 Tåler dårligt morfinpræp. Sårbehandling Indtil behandlingsstart med LR koncept: Flamacine i sår, Mepitel, Mesorb/Sorbion. Tåler ikke kompression. (I forløbet forsøgt med 10 mmhg/ankel) Tidsforbrug 30. min. dagligt. Behandlingsstart (uge 1) Suprasorb A Ag 1. døgn. VAS 8. Derefter Suprasorb X phmb 20x30 2 stk. og i perioder v. beg. Infektionstegn. Ellers Suprasorb X 20x30 2 stk. Solvaline 20x30 2 stk., Vliwasell, fixeret med gaze. Kompression: Tåles ikke. Smertelindring: Pr ingen smerter i resten af forløbet. Vanlig gigtmedicin. Skifteinterval: 2 gange om ugen Tidsforbrug: 30 min. 5 uger efter ( ) Sårbehandling som ovenst. Ingen smerter. 13 uger efter ( ) Reduktion i sårstørrelse. Flere områder med epiteldække. I perioden skiftet hv. 2. dag på grund af hudirritation. Ingen smerter.

PROCEDURE. Hospice Sønderjylland. Procedure Klinisk vejledning i sårbehandling.

PROCEDURE. Hospice Sønderjylland. Procedure Klinisk vejledning i sårbehandling. Hospice Sønderjylland Oprettet d. 18-1-2012 af: KIG 5 Sidst revideret d. 28-01-2013 af: KIG 5 Procedure Klinisk vejledning i sårbehandling. Godkendt d. 14.06.2013 af: HLE/IAB Skal revideres d. 14.06.2015

Læs mere

En særlig indsats i sårbehandling gør det en forskel?

En særlig indsats i sårbehandling gør det en forskel? En særlig indsats i sårbehandling gør det en forskel? 1. Indledning Denne rapport er en opfølgningsaudit på en særlig sårbehandlingsindsats i Område Hasle-Åbyhøj gennemført i perioden september 2012 til

Læs mere

Principper for sårbehandling og sårtyper

Principper for sårbehandling og sårtyper Principper for sårbehandling og sårtyper Mia Lund Produktspecialist/sygeplejerske Mölnlycke Health Care Wound Care Division Principper for sårbehandling Find årsagen til såret diagnose Primær behandling

Læs mere

Dokumentation i sårbehandlingen. Rolf Jelnes Overlæge, dr. med. Sår-i-Syd

Dokumentation i sårbehandlingen. Rolf Jelnes Overlæge, dr. med. Sår-i-Syd Dokumentation i sårbehandlingen Rolf Jelnes Overlæge, dr. med. Sår-i-Syd Hvad gjorde vi? Spørgeskemaundersøgelse til praktiserende læger Audit på amputationer over en 2 års periode (2002-2004) Spørgeskema

Læs mere

Sårbehandling i almen praksis Store Praksisdag 2016

Sårbehandling i almen praksis Store Praksisdag 2016 Sårbehandling i almen praksis Store Praksisdag 2016 Maria Plaschke, Sårkonsulent, sårsygeplejerske Maria Plaschke 3.2.2016 1 TIME sårvurdering Indhold for dagen Hvordan vurderes om der er infektion i såret

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 12. september 2014 Sårbehandling Sårsygeplejerske Bente Marie Møller

Nordjysk Praksisdag 12. september 2014 Sårbehandling Sårsygeplejerske Bente Marie Møller Nordjysk Praksisdag 12. september 2014 Sårbehandling Sårsygeplejerske Bente Marie Møller Præsentation Sårsygeplejerske Thy-Mors Sygehus Diplom i sårbehandling 2010 Uddannet sygeplejerske 1987 Arbejdet

Læs mere

Deltagerinformation. Forebyggelse af sårinfektioner efter kejsersnit

Deltagerinformation. Forebyggelse af sårinfektioner efter kejsersnit Deltagerinformation Forebyggelse af sårinfektioner efter kejsersnit Kære kommende forældre Vi vil gerne invitere dig til at deltage i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, hvor vi vil undersøge,

Læs mere

Antimikrobielle bandager med Safetac teknologi er mindre smertefulde 2

Antimikrobielle bandager med Safetac teknologi er mindre smertefulde 2 Antimikrobielle bandager med Safetac teknologi er mindre smertefulde 2 Mepilex Border Ag og Mepilex Ag har den unikke og patenterede Safetac klæbeteknologi, som minimerer smerte for patienten og traume

Læs mere

Region Sjælland Positivliste for Dermatolog Dato: 30-05-2014 Side: 1 af6

Region Sjælland Positivliste for Dermatolog Dato: 30-05-2014 Side: 1 af6 Side: 1 af6 DERMATOLOGER Positivliste forbrugsartikler til speciallæger 2014 Delaftale 1 - Alginat 14279 0370521008 Alginat, Biatain Alginate 5 x 5 cm Coloplast Sorbalgon 20473 0371021008 Alginat, Biatain

Læs mere

Forbedring af sårbehandlings indsatser i hjemmesygeplejen: Audit af praksis - oktober 2014

Forbedring af sårbehandlings indsatser i hjemmesygeplejen: Audit af praksis - oktober 2014 Forbedring af sårbehandlings indsatser i hjemmesygeplejen: Audit af praksis - oktober 2014 1. Indledning En audit af sårbehandling i Område Halse-Åbyhøj i juni 2012 viste at 23 % af ATA (ansigt til ansigt)

Læs mere

Deltagerinformation. Forebyggelse af sårinfektioner efter kejsersnit

Deltagerinformation. Forebyggelse af sårinfektioner efter kejsersnit Deltagerinformation Forebyggelse af sårinfektioner efter kejsersnit Kære kommende forældre Vi vil gerne invitere dig til at deltage i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, hvor vi vil undersøge,

Læs mere

KIRURGER Positivliste forbrugsartikler til speciallæger 2014

KIRURGER Positivliste forbrugsartikler til speciallæger 2014 Region Sjælland Positivliste for Kirurg Side: 1 af 6 KIRURGER Positivliste forbrugsartikler til speciallæger 2014 Delaftale 1 - Alginat 14279 0370521008 Alginat, Biatain Alginate 5 x 5 cm Coloplast Sorbalgon

Læs mere

Sårbehandling med kvalitet

Sårbehandling med kvalitet Sårbehandling med kvalitet Mia Lund Produktspecialist/sygeplejerske Mölnlycke Health Care Hvad giver kvalitet i sårbehandlingen? Diagnose primær behandling God kompression Primær behandling af sår Akutte

Læs mere

1.2. Baggrund for projektet. Redskaberne i projekt Faglige kvalitetsoplysninger omfatter:

1.2. Baggrund for projektet. Redskaberne i projekt Faglige kvalitetsoplysninger omfatter: 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål med redskabet... 2 1.2. Baggrund for projektet... 2 1.3. Viden til at handle... 3 1.4. Formål med vejledningen... 3 1.5. Vejledningens opbygning...

Læs mere

Sårbehandling Denne folder omhandler retningslinier for behandling af kroniske sår

Sårbehandling Denne folder omhandler retningslinier for behandling af kroniske sår Medarbejder information Sår i Syd Sårbehandling Denne folder omhandler retningslinier for behandling af kroniske sår Kvalitet Døgnet Rundt Ortopædkirurgisk Afdeling Sårbehandling Et sår betragter vi som

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Resultatskabende kompetenceudvikling

Resultatskabende kompetenceudvikling Resultatskabende kompetenceudvikling KvaliCare sikrer kliniske og økonomiske resultater for danske kommuner.gennem kompetenceudvikling af sundhedsmedarbejdere.understøttet af løbende effektmålinger og

Læs mere

Organisering af arbejdet

Organisering af arbejdet Organisering af arbejdet Nedsætte hudplejegruppe med forskellige kompetencer kliniske og videnskabelige. Repræsentanter fra relevante afsnit. Gruppen arbejder ud fra et fastsat kommissorium. Mødes en gang

Læs mere

Følgende leverandører er repræsenteret i dette katalog:

Følgende leverandører er repræsenteret i dette katalog: Følgende leverandører er repræsenteret i dette katalog: 3M Alpharma Beiersdorf BSN medical Coloplast ConvaTec Hartmann Hospidana Johnson&Johnson Lohmann-Raucher Mølnlycke Health Care Roland Healthcare

Læs mere

Din sårbehandling med negativt tryk: Patientvejledning

Din sårbehandling med negativt tryk: Patientvejledning Din sårbehandling med negativt tryk: Patientvejledning Hej! I denne brochure fortæller vi om, hvordan din sårbehandling med negativt tryk (NPWT) fungerer, og hvorfor vi har valgt at behandle dine sår med

Læs mere

OPTOPÆD Positivliste forbrugsartikler til speciallæger 2014

OPTOPÆD Positivliste forbrugsartikler til speciallæger 2014 Side: 1 af 5 OPTOPÆD Positivliste forbrugsartikler til speciallæger 2014 Delaftale 1 - Alginat 14279 0370521008 Alginat, Biatain Alginate 5 x 5 cm Coloplast Sorbalgon 20473 0371021008 Alginat, Biatain

Læs mere

Sårpleje og forbindsstoffer

Sårpleje og forbindsstoffer Lomatuell H Lomatuell H er 100 % gazebandage imprægneret med en hydrofi l blød paraffi n, som lægger sig som en behagelig overfl ade på overfl adiske sår, brandsår og bensår. Den åbne gazevævning giver

Læs mere

En cocktail af følgende gør at sårbeh fungerer rigtig godt hos os.

En cocktail af følgende gør at sårbeh fungerer rigtig godt hos os. Aabenraa Kommune Birgit Møller, hjemmesygepl. og sårsygepl Aabenraa Kommune. Sår-efterudd år 2000 og løbende årlige kurser. Har 12 timer pr. uge til sårspecialet (geografisk stort landområde med to sygeplejegrupper

Læs mere

Addiktiv sygepleje og sårbehandling

Addiktiv sygepleje og sårbehandling Addiktiv sygepleje og sårbehandling Abses, hvad gør vi? Der skal skabes afløb Antibiotika afhængig af patientens tilstand Sårbehandling ud fra sårfaser Tæt forbinding Kompression Stikskader Hvordan er

Læs mere

Sårpleje og forbindsstoffer

Sårpleje og forbindsstoffer Sårpleje og forbindsstoffer Comfeel Comfeel Plus Ulcus sårbandage, er en hydrokolloid plade med alginat, der øger absorptionen væsentligt. Pladen er semipermeabel, har affasede kanter så lækage minimeres

Læs mere

Lokalbehandling af inficerede sår

Lokalbehandling af inficerede sår Bodø, 5. februar 2009, NIFS Lokalbehandling af inficerede sår Bo Jørgensen Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital 1 Lokalbehandling af inficerede sår - NIFS Sårcentret I København er kirurgisk!

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Indhold Sårbehandling Indholdsfortegnelse Indhold Alginater...Side 6 Hydrofiber...Side 10 Skumbandager...Side 11 Kombinationsbandager...Side 24 Kulbandager...Side 26 Antimikrobielle bandager...side 28 Hydrobalance...Side

Læs mere

Venøse bensår i telemedicinsk sårvurdering

Venøse bensår i telemedicinsk sårvurdering Venøse bensår i telemedicinsk sårvurdering Baggrund På landsplan er det forventede antal tværsektorielle venøse bensår per år 4.497 (Epikon 2013). Dette antal sår forventes gradvist oprettet i pleje.net

Læs mere

Kontraktbilag K Sårplejeprodukter

Kontraktbilag K Sårplejeprodukter Kontraktbilag K Sårplejeprodukter 1 Sårplejeprodukter i Næstved Kommune. Produktvalg afhænger af hvilken fase såret er i. Åbne sår kan se vidt forskellige ud og hvert sår kræver specifik vurdering og valg

Læs mere

MedCom telesårsprojekt implementering indtil sept. 2015

MedCom telesårsprojekt implementering indtil sept. 2015 MedCom telesårsprojekt implementering indtil sept. 2015 Formål: 1. At behandle sår bedre Telemedicin Oplæring af (sår)sygeplejersker i telemedicinsk samarbejde MedCom Dansk Telemedicin KvaliCare 2. At

Læs mere

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Mette Bøg Horup, Mette Birk-Olsen, Lise Kvistgaard Jensen og Kristian Kidholm I samarbejde med Knud Yderstræde, Benjamin Schnack

Læs mere

Såranalyse side 1. Såranalyse 3 MedCom. Udarbejdet for. KvaliCare ApS, Juliesmindevej 8, DK-4180 Sorø

Såranalyse side 1. Såranalyse 3 MedCom. Udarbejdet for. KvaliCare ApS, Juliesmindevej 8, DK-4180 Sorø Såranalyse side 1 Såranalyse 3 MedCom Udarbejdet for Såranalyse side 2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Metode 4 Sammenligning med andre resultater 5 Forekomst af sår 6 Fordeling af sår på køn 9 Sår oprettet

Læs mere

Anvendelse af FSIII delprocesser - BILAG

Anvendelse af FSIII delprocesser - BILAG Anvendelse af FSIII delprocesser - BILAG v1.1 august 2015 Ændring d. 18. august 2015: To tilstande på servicelovsområdet var ved en fejl udgået. Det drejer sig om Tilegne sig færdigheder og problemløsning.

Læs mere

Information om operation for grå stær.

Information om operation for grå stær. Dr. med Ken Ninn-Pedersen, Speciallægeklinikken CENTRALEN, Roskildevej 296, 2610 Rødovre. (Hjemmeside: www.ninn-pedersen.dk) Information om operation for grå stær. (informationsvejledningen er udviklet

Læs mere

Overrevet styresene i skulder

Overrevet styresene i skulder Patientinformation Overrevet styresene i skulder - Rotator cuff ruptur www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Medbring denne vejledning på din operationsdag Denne pjece indeholder information om overrevet

Læs mere

Positivliste for dermatologer i Region Hovedstaden

Positivliste for dermatologer i Region Hovedstaden 4001910 Sleek vandtæt fikseringstape på spole. beige 2,5cmx3m æske a 12 stk.-krt. a 18 æsker 4011510 Fixomull fikseringstape, rulle 10cmx10m krt. a 24 stk. STK 4011515 Fixomull fikseringstape, rulle 15cmx10m

Læs mere

Sårbehandling. karkir.afd.v. Aalborg Sygehus Syd

Sårbehandling. karkir.afd.v. Aalborg Sygehus Syd Sårbehandling i karkir.afd.v Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af arbejdsgruppen i afd. V Sygeplejerske Lene Slettan Sygeplejerske Britta Hjorth Fotograf: sygeplejerske Mona Madsen Godkendt af Ledende overlæge

Læs mere

Symptomregistreringsskema (ugeskema)

Symptomregistreringsskema (ugeskema) Symptomregistreringsskema (ugeskema) På følgende skema bedes du notere for hver dag og tid på dagen, hvor generende dine symptomer er: Ingen smerte/ gener/følelser 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Værst tænkelige

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

Med fuldt stræk fremad.

Med fuldt stræk fremad. Med fuldt stræk fremad. NYHED Rosidal TCS Det enkle tokomponentsystem Endnu nemmere i brug takket være Safe-Loc. Rosidal TCS utrolig enkelt med to komponenter 1 2 Fordele Safe-Loc-system: utrolig nemt

Læs mere

Patientinformation. Artroskopi af knæ. Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Patientinformation. Artroskopi af knæ. Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Patientinformation Artroskopi af knæ Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 2 Rev. feb. 2011 Information om Artroskopi af knæ Navn... De bedes møde i afsnit...... dag den... kl.... Vedrørende

Læs mere

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her.

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her. Fjernelse af overskydende hud, efter massivt vægttab Forberedelse forundersøgelse Med denne patientinformation vil vi informere dig om forløbet i forbindelse med fjernelse af hudoverskud. Det er meget

Læs mere

Operation på legemspulsåren pga. åreforkalkning

Operation på legemspulsåren pga. åreforkalkning Patientinformation Operation på legemspulsåren pga. åreforkalkning Revideret den 30.03.2011 Indledning Denne patientvejledning er udarbejdet af læge- og sygeplejepersonalet på afsnit T4 og har til formål

Læs mere

Patientinformation. Nedgroet negl. www.friklinikkenregionsyddanmark.dk

Patientinformation. Nedgroet negl. www.friklinikkenregionsyddanmark.dk Patientinformation Nedgroet negl www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 2 Medbring denne vejledning på din operationsdag Nedgroet negl Nedgroet negl skyldes et samspil af mange faktorer. Tryk fra sko og

Læs mere

Korrektion af brystvorteområdet. - information til patienter

Korrektion af brystvorteområdet. - information til patienter Korrektion af brystvorteområdet - information til patienter Brystvorteområdet har stor æstetisk værdi for de fleste kvinder. Specielt efter graviditet og amning kan brystvorteområdet ændres markant. Nogle

Læs mere

INFORMATION OM SÅRBEHANDLING I HJEMMET

INFORMATION OM SÅRBEHANDLING I HJEMMET INFORMATION OM SÅRBEHANDLING I HJEMMET 1/7 LÆNGST MULIGT I EGET LIV Ligesom i den øvrige del af Fredercia Kommunes plejeog sundhedstilbud, har Hjemmesygeplejen fokus på at styrke dig i at leve et aktivt

Læs mere

Aarhus Universitetshospital. Information vedrørende rekonstruktion af indvendige sideledbånd. Forundersøgelse

Aarhus Universitetshospital. Information vedrørende rekonstruktion af indvendige sideledbånd. Forundersøgelse Ved forvridning af knæleddet ses hyppigst beskadigelse af indvendige sideledbånd. Beskadigelsen kan være ledsaget af meniskskade eller læsion af øvrige ledbånd eller korsbånd. Skaden vil dog ofte være

Læs mere

Fjernelse af livmoderen

Fjernelse af livmoderen Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Fjernelse af livmoderen Patientinformation www.koldingsygehus.dk Fjernelse af livmoderen kaldes også en hysterektomi. Der er 3 måder livmoderen kan fjernes på: 1. Livmoderen

Læs mere

Fjernelse af løs hud på overarme eller lår

Fjernelse af løs hud på overarme eller lår Fjernelse af løs hud på overarme eller lår Personer med løs hud på området svarende til overarme eller lår kan afhjælpes med en operation, hvor overskydende hud med underliggende fedt fjernes. Årsagen

Læs mere

Patientinformation. Ustabilt skulderled. - SLAP operation.

Patientinformation. Ustabilt skulderled. - SLAP operation. Patientinformation Ustabilt skulderled - SLAP operation www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 2 Medbring denne vejledning på din operationsdag Denne pjece indeholder information om instabil bicepssene

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Samarbejdsaftale om brug af telemedicinsk sårvurdering mellem Regionshospitalet Randers, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs og Randers Kommuner og praktiserende læger 03.06.14 1 Indholdsfortegnelse: 1. Aftalens

Læs mere

Borgerjournal CAVE. Tove Jensen Møllebakken 23 1212 X-Købing CPR. nr. 050639-2020 Tlf.: 40111111 - - 9.9.15 4.9.15

Borgerjournal CAVE. Tove Jensen Møllebakken 23 1212 X-Købing CPR. nr. 050639-2020 Tlf.: 40111111 - - 9.9.15 4.9.15 Borgerjournal Tove Jensen Møllebakken 23 1212 X-Købing CPR. nr. 050639-2020 Tlf.: 40111111 CAVE Dato: Sign. Dato: - - 9.9.15 4.9.15 Diagnose Smerter i ryg og knæ, BMI 38,4. Diabetes type II Sår på højre

Læs mere

Implantation af pacemaker

Implantation af pacemaker Implantation af pacemaker 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Introduktion til HjerteCenter Varde... 5 3. Hvorfor pacemaker?... 6 4. Generel information... 6 4.1 Forberedelse hjemmefra... 6 4.2

Læs mere

Brystfjernelse hos mænd

Brystfjernelse hos mænd Patientinformation Brystfjernelse hos mænd www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 2 Medbring denne vejledning på din operationsdag Denne pjece indeholder information om operationen: brystfjernelse hos mænd.

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Kikkertoperation af knæ

Kikkertoperation af knæ Patientinformation Kikkertoperation af knæ www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Medbring denne vejledning på din operationsdag Denne pjece indeholder information om kikkertoperation af knæ. Pjecen informerer

Læs mere

OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD

OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk De indledende undersøgelser på Københavns Privathospital har vist, at du har udviklet

Læs mere

Ustabilt kravebensled

Ustabilt kravebensled Patientinformation Ustabilt kravebensled - Weaver dunn www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Medbring denne vejledning på din operationsdag Denne pjece indeholder information om om ustabilt kravebensled

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Marts 2006 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Bygning F, Sydvang 1 6400 Sønderborg T 7342 9248 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk

Læs mere

Smertevurdering og smertebehandling

Smertevurdering og smertebehandling Patientinformation Smertevurdering og smertebehandling www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 2 Smertevurdering og smertebehandling Denne pjece er tænkt til dig, som skal have foretaget en operation. Pjecen

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

Såranalyse side 1. Såranalyse 2 MedCom. Udarbejdet for. KvaliCare ApS, Juliesmindevej 8, DK-4180 Sorø

Såranalyse side 1. Såranalyse 2 MedCom. Udarbejdet for. KvaliCare ApS, Juliesmindevej 8, DK-4180 Sorø Såranalyse side 1 Såranalyse 2 MedCom Udarbejdet for Såranalyse side 2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Metode 4 Sammenligning med andre resultater 5 Forekomst af sår 6 Fordeling af sår på køn 8 Sår oprettet

Læs mere

OPERATION VED PLATFOD

OPERATION VED PLATFOD OPERATION VED PLATFOD Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk De indledende undersøgelser på Københavns Privathospital har vist, at du har platfod i en

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg PANSAID PAracetamol og NSAID i kombinationsbehandling Forsøgsansvarlige: Kasper H. Thybo, læge, ph.d.-studerende, Anæstesiologisk afdeling,

Læs mere

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet.

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet. Sagsnr.1-23-4-101-25-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Curi-Med. Kompressionsbandager. Kompressionsbehandling. Produktbeskrivelse. Anlæggelsesteknik

Curi-Med. Kompressionsbandager. Kompressionsbehandling. Produktbeskrivelse. Anlæggelsesteknik Curi-Med Kompressionsbandager Kompressionsbehandling. Produktbeskrivelse. Anlæggelsesteknik Når venesystemet ikke virker Når blodet i benene skal tilbage til hjertet, sker det ved brug af vene-muskel pumpen

Læs mere

Suprasorb X og Suprasorb X + PHMB

Suprasorb X og Suprasorb X + PHMB Suprasorb X og Suprasorb X + PHMB Brugsvejledning 1. Såret renses efter gældende standard. Derefter duppes området omkring såret tørt med sterile sårkompresser. 2. Suprasorb X eller Suprasorb X + PHMB

Læs mere

Operation for åreknuder (varicer)

Operation for åreknuder (varicer) (varicer) Dagkirurgisk Afsnit og Karkirurgisk Ambulatorium Åreknuder er i de fleste tilfælde uden betydning, men kan dog forårsage gener i benene. Du har valgt at blive opereret for åreknuder. Når du møder

Læs mere

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Bilag 704 Offentligt Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet

Læs mere

Patientinformation. Kuskefingre. - Dupuytren Kontraktur.

Patientinformation. Kuskefingre. - Dupuytren Kontraktur. Patientinformation Kuskefingre - Dupuytren Kontraktur www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Information om sygdommen og behandlingen Denne pjece indeholder information om kuskefingre og dertilhørende operation.

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. kort introduktion

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. kort introduktion 1 Marts 2013 National implementering af telemedicinsk sårvurdering kort introduktion Indhold National implementering af telemedicinsk sårvurdering... 2 kort introduktion... 2 Projekt telemedicinsk sårvurdering...

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Operation for nedgroet negl. Patientinformation. 15. august 2016 Version 1

Operation for nedgroet negl. Patientinformation. 15. august 2016 Version 1 Operation for nedgroet negl Patientinformation 15. august 2016 Version 1 Operation for nedgroet negl Patientinformation Kære Patient Hensigten med denne pjece er, at give dig grundig information om det

Læs mere

Operation for gynækomasti. - information til patienter

Operation for gynækomasti. - information til patienter Operation for gynækomasti - information til patienter Operation for gynækomasti Ved en brystreduktion hos mænd formindskes brysterne til det ønskede omfang. Operationen går i korthed ud på at mindske

Læs mere

Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til læger. Hvad betyder reglerne for dig?

Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til læger. Hvad betyder reglerne for dig? Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til læger Hvad betyder reglerne for dig? Denne pjece informerer om Lov nr. 655 af 8. juni 2017 om anvendelse af tvang ved somatisk

Læs mere

Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering.

Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Baggrund Som konsekvens af et stigende antal patienter, der er ekstra udsat for diabetiske fodsår og venøse bensår, oplever sundhedssektoren

Læs mere

Patientinformation. Brystprotese.

Patientinformation. Brystprotese. Patientinformation Brystprotese www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 2 Medbring denne vejledning på din operationsdag Denne pjece indeholder information om operationen: brystprotese. Pjecen informerer

Læs mere

Patientinformation Pladsgørende kikkertoperation (artroskopisk dekompression) for indeklemningssygdom i skulderen (impingement syndrom)

Patientinformation Pladsgørende kikkertoperation (artroskopisk dekompression) for indeklemningssygdom i skulderen (impingement syndrom) Patientinformation Pladsgørende kikkertoperation (artroskopisk dekompression) for indeklemningssygdom i skulderen (impingement syndrom) Patientinformation, Artroskopisk dekompression Side 2 Du er blevet

Læs mere

Disse områder beskrives :

Disse områder beskrives : Disse retningslinjer er lavet for at sikre, at I ved, hvordan I skal forholde jer, når et barn har brug for hjælp i forhold til sygdom eller tilskadekomst. Hvis et barn kommer til skade eller bliver syg

Læs mere

Principper for sårbehandling og bandagevalg

Principper for sårbehandling og bandagevalg Principper for sårbehandling og bandagevalg Mia Lund Produktspecialist/sygeplejerske Mölnlycke Health Care Principper for sårbehandling Find årsagen til såret diagnose Primær behandling af såret Lokal

Læs mere

1. Hvad er åreknuder?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 4. Udskrivelse... 7

1. Hvad er åreknuder?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 4. Udskrivelse... 7 Åreknuder 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er åreknuder?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 3.1 Forberedelse til behandlingen... 5 3.2 Faste... 6 3.3 Selve operationen... 6 3.4 Efter operationen...

Læs mere

Ansigtsløft. - information til patienter

Ansigtsløft. - information til patienter Ansigtsløft - information til patienter Ansigtsløft Ved et ansigtsløft opstrammes løs hud på siden af munden, langs kæben og under hagen. Samtidig opstrammes underliggende bindevæv og overflødigt fedt

Læs mere

OPERATION FOR SLIDGIGT I STORETÅEN

OPERATION FOR SLIDGIGT I STORETÅEN OPERATION FOR SLIDGIGT I STORETÅEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk SPØRG HVIS DU ER I TVIVL Fødder er forskellige fra person til person, og derfor

Læs mere

Sidst revideret d. 13-06-2012

Sidst revideret d. 13-06-2012 Renal denervering 2 Sidst revideret d. 13-06-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Renal denervering... 4 3. Generel information... 4 3.1 Forberedelse hjemmefra... 4 3.2 Medicin... 4 3.3 Rasering...

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

OPERATION FOR HAMMERTÆER

OPERATION FOR HAMMERTÆER OPERATION FOR HAMMERTÆER Hans Bekkevolds Allé 2B, 2900 Hellerup Telefon: 3977 7070 Telefax: 3977 7071 www.cfrhospitaler.dk De indledende undersøgelser på CFR Hospitaler har vist, at du har hammertæer i

Læs mere

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 En undersøgelse af overlevelsesevnen blandt de iværksættere, som Erhvervssekretariatet i Gladsaxe kommune, har været i kontakt med i 2007 Kort om undersøgelsen

Læs mere

SÅRBEHANDLING MED VACUUMTERAPI (VAC) (Vacuum assisted closure)

SÅRBEHANDLING MED VACUUMTERAPI (VAC) (Vacuum assisted closure) Bispebjerg Hspital SÅRBEHANDLING MED VACUUMTERAPI (VAC) (Vacuum assisted clsure) Udarb. af: Susan Bermark Birgitte Kjær Gdkendt af: Kl.versygeplejerske Susan Bermark Udarb.: 14.5.03 Rev.: 5/08 Frmål At

Læs mere

Fjernelse af knyst ved storetå

Fjernelse af knyst ved storetå Patientinformation Fjernelse af knyst ved storetå - Hallux valgus www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Medbring denne vejledning på din operationsdag Knyst ved storetåen Knystdannelse ved storetåen er

Læs mere

Vejledning til patienter som skal have anlagt langt testkorset

Vejledning til patienter som skal have anlagt langt testkorset Vejledning til patienter som skal have anlagt langt testkorset Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Ambulatorium Korsettet Korsettet er et led i forundersøgelsen med

Læs mere

Til dig, der har født ved kejsersnit

Til dig, der har født ved kejsersnit Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Til dig, der har født ved kejsersnit Råd og vejledning fra sygeplejersken og fysioterapeuten Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Når du

Læs mere

Maveplastik. - information til patienter

Maveplastik. - information til patienter Maveplastik - information til patienter Maveplastik Ved en maveplastik fjernes overflødigt fedt og hud og huden opstrammes evt. i kombination med en opstramning af bugvægsmuskulaturen. Fedt indenfor bugvæggen

Læs mere

O P S A M L I N G F RA D E T O F Ø R S T E M Ø D E R

O P S A M L I N G F RA D E T O F Ø R S T E M Ø D E R O P S A M L I N G F RA D E T O F Ø R S T E M Ø D E R Generelt Der er afholdt to møder i klinikergruppen. Gruppen er præget af stort engagement og stor vilje til at løse gruppens opgave. Der er stor forskel

Læs mere

Afholdelse af statusmøder

Afholdelse af statusmøder Afholdelse af statusmøder dialog samhørighed forventningsafstemning kommunikation fælles mål forståelse evaluering samarbejde - skab sammenhold og undgå konflikter Værktøjet er udarbejdet af Institut for

Læs mere

01.12.2012 01.12.2015 13.11.2012

01.12.2012 01.12.2015 13.11.2012 Telemedicinsk konsultation - sårbehandlingsforløb Udarbejdet af: Sårsygeplejerske Wilja Yvonne Dam Eskildsen, Sårsygeplejerske Camilla Pia Bak Nielsen, Overlæge Karsten Fogh, Sårcenteret på Dermatologisk

Læs mere

Primær knæledsprotese

Primær knæledsprotese Patientinformation Primær knæledsprotese - Førstegangs ledudskiftning af knæ Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling Primær knæledsprotese (Førstegangs ledudskiftning af knæ). Vigtige oplysninger

Læs mere

Sårbandager og andre sårbehandlingsprodukter

Sårbandager og andre sårbehandlingsprodukter Sår Sårbandager og andre sårbehandlingsprodukter en oversigt Af Susan Bermark og Britta Østergaard Melby Den optimale sårbandage skal sikre en høj fugtighed på grænsefladen mellem sår og bandage, god absorption

Læs mere

Patientinformation. Brystløft. - Ptose. www.friklinikkenregionsyddanmark.dk

Patientinformation. Brystløft. - Ptose. www.friklinikkenregionsyddanmark.dk Patientinformation Brystløft - Ptose www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 2 Medbring denne vejledning på din operationsdag Denne pjece indeholder information om operationen: brystløft. Pjecen informerer

Læs mere