PRODUKTAFPRØVNING af LOHMANN & RAUSCHERS SÅRKONCEPT i SORØ HJEMMEPLEJE 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKTAFPRØVNING af LOHMANN & RAUSCHERS SÅRKONCEPT i SORØ HJEMMEPLEJE 2007"

Transkript

1 PRODUKTAFPRØVNING af LOHMANN & RAUSCHERS SÅRKONCEPT i SORØ HJEMMEPLEJE 2007 Udført af KvaliCare Sårsygeplejerske Rie Nygaard Sårsygeplejerske Susan F. Jørgensen Konsulent Thomas K. Julø

2 Indeks Bilagsoversigt..3 Resumé... 4 Introduktion... 4 Formål... 4 Materialer og metode... 5 Forløb... 7 Forberedelse... 7 Opstart... 7 Afprøvning... 7 Afslutning... 7 Resultater... 8 Projektjournaler... 8 Kommunen totalt... 9 Opheling 9 Smertelindring... 9 Borgernes vurdering af compliance... 9 Sårbehandlernes registrering Diskussion Konklusion Side 2 af 58

3 BILAGSOVERSIGT Bilag 1 Opgørelse over varer sat til side i Sorø. Liste over L&R produkter. Bilag 2 L&R behandlingshjul. Bilag 3 Produktinformation. Bilag 4 Projektjournal. Bilag 5 Fotodokumenterede cases. Bilag 6 Informationsmateriale. Bilag 7 Foto af opslagstavle. Bilag 8 Oversigt over indhold af tasker. Bilag 9 Nyhedsbreve. Bilag 10 Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Bilag 11 Synspunkter fra sårbehandlere ved afsluttende møde. Side 3 af 58

4 LOHMANN & RAUSCHER AFPRØVNING I SORØ HJEMMEPLEJE Resumé I perioden 6/ til 6/ har KvaliCare udført en afprøvning for Lohmann og Rauscher i Sorø Hjemmepleje, hvor kommunens vanlige sårbehandlingssortiment er udskiftet med Lohmann og Rauschers sårbehandlingskoncept med basis i Suprasorb X. Afprøvningen er foretaget som uvildig 3. parts undersøgelse. Afprøvningen har vist, at der har været en økonomisk fordel ved at anvende konceptet både med hensyn til forbrugte materialer og leveret tid til sårbehandling udregnet på grundlag af projektjournaler som har erstattet kommunens vanlige sårjournaler i perioden. Udregnet på grundlag af forbrugte materialer i hele kommunen i perioden sammenlignet med vanligt forbrug har der ikke været nogen økonomisk fordel, til trods for nedgang i antal sår og visiteret tid til sårbehandling. Konceptet har givet god smertelinding til borgere med smertefulde sår. Sårbehandlerne i kommunen har overvejende vurderet konceptet positivt med hensyn til udvælgelse og håndtering af produkter, sårheling, compliance og smertelindring for borgerne. Der har været dokumenteret 2 tilfælde af kutan reaktion på Suprasorb X og PHMB, og i begge tilfælde har produkterne måttet seponeres. Trods tæt projektledelse og grundig information af sårbehandlere er der opstået uregelmæssigheder undervejs. Introduktion Sorø Kommune har efter kommunesammenlægningen indbyggere. Den nye Sorø Kommune er sammensat af: Gl. Sorø Kommune: Dianalund Kommune: Stenlille Kommune: I Sorø er man vant til at anvende sårjournal, dog ikke hos borgere med mindre kortvarige og ukomplicerede sår. Det blev besluttet at gennemføre en afprøvning hvor Sorø Kommunes vanlige sårbehandlingssortiment blev udskiftet med Lohmann & Rauschers sårbehandlingskoncept med basis i Suprasorb X. Der evalueres på dels de borgere der udfærdiges sårjournaler på og dels kommunen som helhed. Formål - at undersøge om der er økonomisk fordel ved, at anvende Lohmann og Rauschers sårbehandlingskoncept, i forhold til de materialer der vanligvis anvendes - at undersøge om konceptet giver hurtigere opheling af sår - at undersøge om konceptet giver smertelindring - at vurdere borgerens oplevelse af compliance (behageligheden ved anvendelse) - at vurdere sårbehandlernes oplevelse af: Produktvalg (lethed i udvælgelse af produkt) Smertelindring Sårheling Compliance (behagelighed for borgeren) Produktets håndterbarhed. Side 4 af 58

5 Materialer og metode Afprøvningen er udført i Sorø Hjemmepleje i perioden 6/3 til 6/6 2007, hvor hjemmeplejens vanlige sårbehandlingssortiment er udskiftet med Lohmann og Rauschers sårbehandlingskoncept med udgangspunkt i Suprasorb X, se bilag 1. Som det ses af bilaget, er det kun de produkter der erstattes af Lohmann og Rauschers koncept, der er udskiftet. De materialer der bruges uændret dvs. kompressionsforbindinger, tape, gazeswabs osv., er ikke omfattet i den økonomiske opgørelse. I Sorø hjemmepleje anvendes produkter til sårbehandling efter guidelines aftalt med de praktiserende læger. I projektet erstattes guidelines med Lohmann Rauschers beslutningshjul (se bilag 2) med de praktiserende lægers samtykke. Borgere, som er i behandling på sygehuse, hos dermatologer etc. kan i enkelte tilfælde skulle anvende navngivne specialprodukter, men i de fleste tilfælde anvender kommunen sit eget analoge produkt i sygeplejedepotet. Konceptet fra Lohmann & Rauscher anvendes til sår i alle stadier med og uden infektion. Vurdering af hvilken bandage der skal benyttes, sker primært på baggrund af, om såret er inficeret eller ej. Dernæst efter den mængde eksudat såret afgiver, se behandlingsvejledning bilag 2. Behandlingshjulets blå side er til rene sår og den gule til inficerede sår. Konceptet er baseret på Suprasorb X, der består af oprenset cellulose med den egenskab, at det tilfører fugt til tørre sår og opsuger fugt fra våde sår, således at sårene holdes fugtige. Man skelner mellem Suprasorb X til rene sår og Suprasorb X PHMB der indeholder polyhexamethylene biguanide til urene sår. Ved voldsomt væskende sår anvendes dog alginat med eller uden sølv. Yderforbindingen vælges efter eksudatmængde og kan være film ved let eksudat, skumforbinding ved moderat eksudatmængde og sugende kompres ved voldsom eksudatmængde ved inficerede sår anvendes dog kun kompres som sekundær bandage. Produktinformation bilag 3. Der er udfærdiget projektjournaler til dataindsamling bilag 4. Projektjournalen er udfærdiget så den ligner kommunens vanlige sårjournal mest muligt, og omfatter bl.a. smerteobservationsskemaer og skema til sårbehandlerens evalueringer ved hvert sårskifte. Alle projektjournaler evalueres. Der udvælges 15 borgere med sårsmerter, hvor KvaliCares sårsygeplejersker fotodokumenterer og udfærdiger cases, bilag 5. Der er planlagt evalueringsmøde, hvor der er udfærdiget spørgeskema til sårbehandlerne for at understøtte sårbehandlernes vurdering af projektpunkter og til uddybning af problemstillinger opstået under afprøvningen. Til evaluering af forbruget i hele kommunen er der udprintet visiteringsliste for opstartsugen og afslutningsugen. For både projektjournaler og hele kommunen udregnes det totale materialeforbrug i henholdsvis vanlige produkter og L&R koncept og der sammenlignes med tidsforbruget til sårbehandling i begge tilfælde. Videnskabsetisk komite har truffet beslutning om, at afprøvningen ikke skal anmeldes. Inklusion: Alle borgere der får behandlet sår i Sorø Hjemmepleje. Eksklusion : Borgere med sår, hvor anden sårbehandling fastholdes af ordinerende læge. Alle økonomiske beregninger i denne rapport er foretaget på grundlag af listepriser med moms og uden rabatordninger. Priserne er oplyst fra firmaet Kirudan, og hvor produktet ikke er ført af Kirudan er firmaet Danplejes pris ligeledes med moms og uden rabatordning benyttet. Til den økonomiske oversigt over det gennemsnitlige forbrug af materialer pr. måned med både vanligt sortiment og med Lohmann og Rauscher produkter er der ligeledes brugt listepriser fra Kirudan uden rabatordninger og med moms for at kunne danne et grundlag for sammenligning. Side 5 af 58

6 Data er behandlet i excel med bl.a. pivottabelfunktioner. Hvor der er udregnet pris på sygeplejetimer er satsen 375,00 kr. / t anvendt. Tallet stammer fra opgørelsen til fritvalgsordningen i Sorø Kommune. I Sorø Kommune er der ansat 35 sygeplejersker og 40 social- og sundhedsassistenter. Sårbehandlingen varetages hovedsageligt at sygeplejersker. Social- og sundhedsassistenter involveres ved ukomplicerede forløb. Af hensyn til faggrupperne benyttes benævnelsen sårbehandlere i rapporten. Side 6 af 58

7 Forløb Forberedelse Der blev udarbejdet en detaljeret projektbeskrivelse, som blev nøje fulgt gennem projektet. Information og projektledelse var højt prioriteret, og der blev udarbejdet informationsmateriale til hhv. borgerne i Sorø Kommune, sårbehandlere, de praktiserende læger i Sorø Kommune og relevante samarbejdspartnere, som hurtigt kunne informeres ved behov, bilag 6. Projektjournalen blev udfærdiget, se bilag 4. Der blev lavet 2 opslagstavler der blev anbragt i hhv depot og sygeplejekontor således at alle havde let adgang til at se og føle på produkterne. Bilag 7. Udover at sårbehandlingsmaterialerne blev udskiftet på depoter i kommunen, blev der lavet 14 sårbehandlingstasker med L&R produkter som kunne tages med ud til sårbehandling navnlig akutte besøg. Indholdet af taskerne kan ses på bilag 8. Opstart Ved opstart blev der afholdt et møde, hvor samtlige sårbehandlere i Sorø Kommune modtog endelig information om projektet. Her var Sorø Kommunes konsultationssygeplejersker også inviterede. KvaliCare informerede om projektet, og Lohmann & Rauscher stillede en sårsygeplejerske til rådighed for information omkring anvendelsen af produkterne. Hver sårbehandler fik udleveret et behandlingshjul som vist på bilag 2. Der blev givet kontaktinformation til både KC sårsygeplejersker og L&R sårsygeplejerske, som alle kunne kontaktes løbende under afprøvningen. Desuden blev der udleveret en VAS lineal til alle deltagere til brug ved smerteobservation. Mødet blev gentaget 2 gange og siden fulgt op med information til enkeltpersoner v. LR produktspecialist, således at alle behandlere fik den nødvendige information. Afprøvning I afprøvningens første uge var der i dagtimerne sårsygeplejersker til stede på sygeplejekontoret - fra enten KvaliCare eller L&R til rådgivning om produktvalg og om ønsket borgerbesøg. Selve afprøvningen forløb fra 6/3 til 6/6 2007, hvor KvaliCares sårsygeplejersker også besøgte 15 borgere for fotodokumentation og casebeskrivelse. Der blev i perioden lavet nyhedsbreve til sårbehandlerne med relevant information og rådgivning, bilag 9. Afslutning Ved afslutningen af projektet blev der holdt et evalueringsmøde med Sårbehandlerne med deltagelse af L&R. Her blev spørgeskema udleveret. Besvarelse se bilag 10 På mødet havde sårbehandlerne mulighed for at uddybe synspunkter, se bilag 11. Side 7 af 58

8 Resultater Projektjournaler Antal sår Ved opstart ved afslutning 40 sår hos 36 borgere 32 sår hos 28 borgere Ved opstart i projektperioden blev der registreret 40 sår. I projektperioden er der opstået 26 sår hvoraf 20 er ophelet igen i alt er 34 sår ophelet i afprøvningsperioden og ved afslutningen af projektet blev der registeret 32 sår. Sårfordelingen på sårtyper er som følger: Sårtyper ved opstart Sårtyper ved afslutning Traumesår 4 Traumesår 2 Operationssår 4 Operationssår 0 Venøst bensår 4 Venøst bensår 5 Arterielt bensår 4 Arterielt bensår 3 Blandingssår 4 Blandingssår 4 Tryksår grad 0 0 Tryksår grad 0 0 Tryksår grad 1 0 Tryksår grad 1 0 Tryksår grad 2 2 Tryksår grad 2 1 Tryksår grad 3 1 Tryksår grad 3 2 Tryksår grad 4 0 Tryksår grad 4 0 Tryksår ukendt grad 3 Tryksår ukendt grad 3 Diabetisk fodsår 7 Diabetisk fodsår 5 Andet 5 Andet 3 Ved ikke 0 Ved ikke 0 Ikke opgivet 2 Ikke opgivet 4 I alt 40 I alt 32 Ved opstart blev der registreret infektion i 16 sår og ved afslutning blev der ikke registreret infektion i nogen sår. Økonomi Ved projektstart registrerede sårbehandlerne, hvilke produkter der blev brugt (Sorø Kommunes vanlige sortiment) samt hvor lang tid der blev brugt til sårbehandling (leveret tid) og skiftefrekvens. Følgende tal findes på excel ark 2. Udgifter til sårbehandlingsmaterialer før opstart (uge 10) kr ,45 Udgifter til sårbehandling tid før opstart (uge 10) kr ,38 Samlede udgifter til sårbehandling før opstart (uge 10) kr ,82 Pris pr. sår kr. 762,42. Ligeledes registrerede sårbehandlerne hvilke Lohmann & Rauscher produkter der blev brugt, leveret tid til sårbehandling og skiftefrekvens ved afslutningen af projektet i uge 23. Udgifter til sårbehandlingsmaterialer ved afslutning (uge 23) kr ,68 Udgifter til sårbehandling tid ved afslutning (uge 23) kr ,00 Samlede udgifter til sårbehandling ved afslutning (uge 23) kr ,68 Pris pr. sår kr. 627,89. Side 8 af 58

9 Udregnes beløbene på årsbasis giver det kr ,64 ved anvendelse af Sorøs vanlige sortiment og kr ,36 ved anvendelse af Lohmann og Rauschers koncept. Dette giver en forskel på kr ,28 på årsbasis. Kommunen total Ved opstart uge 10 er der registreret 75 sår (excel ark 1) Visiteret tid (4684,50 minutter excel ark 1) kr ,13 Materialeforbrug (511173,60 kr.: 52 excel ark 3) kr ,26 Totale udgifter til sårbehandling uge 10 kr ,39 Pris pr. sår kr. 521,44. Pris pr. år kr ,28. Ved afslutning uge 23 er der registeret 69 sår (excel ark 1) Visiteret tid (3427,50 minutter excel ark 1) kr ,88 Materialeforbrug (312012,77 kr.:13 - excel ark 4) kr ,98 Totale udgifter til sårbehandling uge 23 kr ,86 Pris pr. sår kr. 658,30. Pris pr. år kr ,83. Der er i eksemplet ikke taget højde for svind eller for hyppige sårskift i opstartsfasen. Antal sår og visiteret tid til sårbehandling stammer fra visitationslister udskrevet af Sorø Kommune. Udgifter til materialer i uge 10 er udregnet som det totalt leverede til Sorø Kommune i 2006 udregnet på ugebasis og ganget med en faktor 1,84 pga. det øgede indbyggerantal i Sorø Kommune ved sammenlægning. Der er kun medtaget de produkter som Lohmann og Rauscher konceptet erstatter. Udgifter til Lohmann og Rauscher produkter er udregnet, som de totalt leverede til kommunen efter faktura og fratrukket det, der er samlet ind ved afslutning, dels fra depoter, projekttasker og borgere udregnet på ugebasis. Opheling Ser man på antal sår ved opstart og afslutning, har der været en reduktion på 20% ved opgørelse efter projektjournaler og på 8% i opgørelsen for hele kommunen. Smertelindring Der er i hele kommunen registreret 29 tilfælde hvor borgerne har sårsmerter. Af disse har 22 oplevet en forbedring af sårsmerterne og 7 har ikke oplevet nogen ændring. Der er ikke registreret nogle tilfælde af forværring ved anvendelse af konceptet. Borgernes vurdering af compliance Ved hvert sårskifte skulle borgeren vurdere om compliance havde været god, middel eller dårlig. Der er registreret 649 besvarelser som ikke svarer til antal af sårskifte. Besvarelserne er sket vilkårligt. Side 9 af 58

10 Borgernes vurdering af compliance total antal vurderinger = % 5% 82% God Middel Dårlig Side 10 af 58

11 Sårbehandlernes registrering Sårbehandlernes vurdering af compliance antal vurderinger = 204 7% 22% 71% God Middel Dårlig Sårbehandlernes vurdering af smertelindring antal vurderinger = 156 Sårbehandlernes vurdering af sårhelingen antal vurderinger = % 9% God Fremgang 33% 54% Middel Dårlig 40% 51% Uændret Tilbagegang Sårbehandlernes vurdering af lethed i udvælgelse af produkt antal vurderinger = 179 Sårbehandlernes vurdering af produkternes håndterbarhed antal vurderinger = 194 6% 5% 31% 31% Let Middel Svær 63% 64% Let Middel Svær Disse vurderinger skulle have være registeret ved hvert sårskifte. Dette er dog ikke sket, registreringen er sket vilkårligt. Side 11 af 58

12 Diskussion Ved den økonomiske opgørelse efter projektjournaler har det være en fordel at benytte Lohmann og Rauschers sårbehandlingskoncept. Der er færre sår, udgifterne til sårbehandlingsmaterialer er reduceret, men den største besparelse ligger i tiden, der anvendes til sårbehandling formentlig pga. nedsat skiftefrekvens. Sammenligner man med opgørelsen for hele kommunen er der ligeledes en reduktion i antal sår og visiteret tid til sårbehandling. Materialeprisen er dog her stigende ved brug af Lohmann og Rauschers sårbehandlingskoncept. Her må man tage hensyn til flere faktorer. Der vil altid være et spild forbundet med indførelse af nye produkter alle skal se, hvordan de nye produkter ser ud dette er forsøgt reduceret ved opsætning af opslagstavler men kan ikke undgås totalt. Desuden vil mange tage fejl af produkterne. En af fordelene ved Lohmann og Rauschers koncept er, at skiftefrekvensen kan nedsættes. Dette vil formentligt være mere udtalt i den sidste måned end ved opstart. Der har desuden været et højt forbrug af Suprasorb X PHMB som skal bruges ved urene sår. Denne forbinding er dyrere end tilsvarende forbinding til rene sår. Ser man på antal sår ved opstart og afslutning, har der været en reduktion på 20% ved opgørelse efter projektjournaler og på 8% i opgørelsen for hele kommunen - dette indikerer, at sårene heler hurtigere. Det stemmer overens med sårbehandlernes subjektive indtryk, idet 21 ud af 30 ved spørgeskemaundersøgelsen har svaret, at de synes konceptet giver hurtigere sårheling. Suprasorb X og X PHMB giver god smertelindring. Dette kan ses af resultatet af sårobservationsskemaer læses i 13 ud af 15 casebeskrivelser og ses i spørgeskemaundersøgelsen hvor 15 ud af 30 skriver, at de oplever, at der er god smertelindring. 13 ved ikke adspurgt har flere fortalt, at det ikke kan vurderes, fordi de ikke har haft sårbehandling hos borgere med smerter. 1 svarer, at der ikke har været god smertelindring. Ved opgørelsen af borgernes vurdering af compliance og sårbehandlernes vurderinger skal der tages hensyn til, at skemaerne ikke er udfyldt ved alle sårskift, sådan som intentionen var. Årsagen til dette er ikke undersøgt. Sammenligner man resultaterne af sårbehandlernes vurderinger med besvarelserne i spørgeskemaundersøgelsen, viser de, at behandlerne finder det let at vælge produkter ud fra behandlingshjulet, at de mener det har været behageligt for borgerne at bruge Suprasorb produkter og at det giver hurtigere sårheling og bedre smertelindring. 23 ud af 30 vurderer at det har været en fordel for borgerne at bruge konceptet, og 23 ud af 30 vil gerne beholde Suprasorb X i depotet fremover. Trods god projektstyring er der opstået uregelmæssigheder. Suprasorb X med PHMB til brug på urene sår er en behandling. Der skal skiftes til Suprasorb X efter ca. l uges forløb. Dette er trods information ikke sket og 2 sygeplejersker fortæller, at de ikke var klar over, at PHMB skulle bruges på denne måde, og mener at dette gælder generelt for sygeplejegruppen. Der har været en mindre fejl i opgørelsen af anvendte produkter fra Lohmann og Rauscher, idet der er returneret flere Vliwaktive + Ag end Lohmann og Rauscher har leveret efter faktura. Denne forskel har dog ikke betydning for den økonomiske vurdering, og skyldes formentlig en fejl ved pakning af materialer. Under afprøvningen har KvaliCares sårsygeplejersker flere gange fået henvendelser omkring borgere, der fik kutane reaktioner. I mindst 2 tilfælde (bilag 5 case 16 og 17) har behandlingen måttet afbrydes. I et tilfælde er borgeren blevet henvist til hudlæge. Priktest blev foretaget og viste, at der ikke var tale om en allergisk reaktion. Borgerne der har haft dette problem har anvendt dels Suprasorb X dels PHMB fixeret med film. Følger man anvisningen på behandlingshjulet, er det ikke angivet, at dette ikke er tilrådeligt ved PHMB, idet der ikke er angivet, hvordan den sekundære bandage skal fikseres. Denne information er dog givet mundtligt af Lohmann og Rauschers sårsygeplejerske på informationsmøderne for sårbehandlere. Side 12 af 58

13 Der har i afprøvningsperioden været et voldsomt forbrug af Suprasorb X PHMB, som anvendes til urene sår. Dette til trods for, at der kun er registreret 16 sår med infektion i afprøvningen. Ved spørgeskemaundersøgelsen er sårbehandlerne blevet spurgt, om de bruger Suprasorb X PHMB til behandling af infektion eller til forebyggelse kun 6 behandlere svarer at de bruger PHMB forebyggende mod infektion. Som tidligere nævnt er det en generel problemstilling, at der ikke har været skiftet til Suprasorb X, når såret var klinisk rent, men disse faktorer er ikke nok til at forklare det store forbrug. En anden medvirkende faktor kunne være at æskerne til henholdsvis Suprasorb X og Suprasorb X PHMB ligner hinanden meget og det er let at tage fejl, som sårbehandlerne også fremhæver på det afsluttende møde (se bilag 11). Det voldsomme forbrug af PHMB sammenholdt med risikoen for komplikationer ved anvendelse af PHMB med film har ført til beslutningen om, at PHMB fremover kun skal anvendes efter aftale med sårsygeplejersken i Sorø Kommune. Der er rapporteret om problemer med klæberen ved Suprassorb P dette er eksempelvist dokumenteret i bilag 5 case 18. Konklusion Efter afprøvningen kan vi konkludere, at der har været økonomisk fordel ved anvendelsen af konceptet på grundlag af beregninger ud fra indsamlede projektjournaler ikke mindst pga. hurtigere opheling og færre sår. Dette er en fordel for borgerne. Samlet har resultatet for hele kommunen vist en reduktion i både antal sår og visiteret tid til sårbehandling, men dette har ikke kunnet opveje merprisen for Lohmann og Rauschers materialer denne udgift kunne man formode ville se anderledes ud målt over længere tid. Der må også her tages højde for det høje forbrug af Suprasorb X PHMB. Resultaterne giver anledning til, at man kan sætte spørgsmålstegn ved om det økonomisk betaler sig at anvende Suprasorb X og sekundær bandage ved overfladiske ukomplicerede småsår i forhold til at anvende traditionel plaster og salvekompres. Suprasorb X og X PHMB giver effektiv smertelindring. For at bruge produkterne korrekt er det nødvendigt at tilføje anbefalet fixering på behandlingshjulet, og gøre opmærksom på, at film ikke må bruges over PHMB. For at undgå komplikationer og uøkonomisk produktvalg kan det anbefales, at PHMB kun anvendes efter aftale med en sårsygeplejerske og at seponering af produktet naturligvis også sker. Afprøvningen i Sorø blev opstartet med tilsagn fra sygeplejerskerne, der havde en travl hverdag pga. kommunesammenlægningen. Der var naturligvis kulturelle forskelle i de 3 sammenlægningskommuner, hvor det var en vanskelig proces - som alle andre steder - at finde fælles grundlag. Med hensyn til sårbehandling var der stor forskel i de 3 kommuner idet Sorø gennem de sidste 10 år har haft fokus på netop dette område. Afprøvningen var med til at give sygeplejerskerne fælles fodslag, idet alle nu fik samme udgangspunkt for sårbehandling. Konceptet var nyt for alle. Desuden oplevede vi, at et fælles fagligt projekt kunne skabe lighed og fællesskab i en ellers presset tid. Side 13 af 58

14 Bilag 1 Opgørelse over varer sat til side i Sorø. Liste over L&R produkter LOHMANN & RAUSCHER PROD. STØRRELSE Suprasorb A x5 cm Suprasorb A x10 cm Suprasorb A x20 cm Suprasorb A + Ag x5 cm Suprasorb A + Ag x10 cm Suprasorb C x8x0,8 cm Suprasorb X x5 cm Suprasorb X x9 cm Suprasorb X x20 cm Suprasorb X x21cm Suprasorb X + PHMB x5 cm Suprasorb X + PHMB x9 cm Suprasorb X + PHMB x20 cm Vliwativ x10 cm Vliwativ + Ag+kompr x10 cm Vliwativ + Ag x10 cm Vliwativ + Ag+kompr x20 cm Vliwativ + Ag x20 cm Solvaline N usteril x5 cm Solvaline N usteril x10 cm Solvaline N usteril x20 cm Solvaline N usteril x30 cm Solvaline N steril x5 cm Solvaline N steril x10 cm Solvaline N steril x20 cm Solvaline N steril x30 cm Suprasorb P klæbende ,5x7,5 cm Suprasorb P klæbende x10 cm Suprasorb P klæbende x15 cm Suprasorb P klæbende x20 cm Suprasorb P ikke klæbende ,5x7,5 cm Suprasorb P ikke klæbende x10 cm Suprasorb P ikke klæbende x20 cm Vliwazell kompres usteril x10 cm Vliwazell kompres usteril x20 cm Vliwazell kompres usteril x20 cm Vliwazell kompres usteril x40 cm Suprasorb F cmx10m Suprasorb F cmx10m

15 Bilag 1 Udskiftede produkter i Sorø Hjemmepleje PRODUKT STR Mefix 10cm x 10m Mefix 15cm x 10m DryMax 10x22 Noba kompres 10x10 Noba kompres 10x20 Noba kompres 15x25 Ete 10x20 Mepilex 10x10 Mepilex 20x20 Mepilex border 7,5x7,5 Mepilex border 10x10 Mepilex border 15x15 Mepilex transfer 15x20 Kaltostat 5x5 Kaltostat 7,5x12 Aquacel 5x5 Aquacel 15x15 Aquacel 2x45 Comfeel transperent 5x7 Comfeel transperent 10x10 Comfeel transperent 15x20 Purilongel 8g Biatain Ibu 15x15 Bactigras 5x5 Bactigras 10x10 Melolin 10x20 Melolin 5x5 Tegaderm roll Tegaderm roll Tegaderm roll Atrauman Ag Atrauman Ag Aquacel Ag Aquacel Ag Silvercell Actisorb kul Ag Adaptic Promogran 5x10m 10x10m 15x10m 5x5 10x10 5x5 10x10 11x11 10,5x10,5 7,5x7,5 28cm2

16 L&R behandlingshjul Bilag 2

17 Produktinformation vedlægges af L&R. Bilag 3

18 Projektjournal Bilag 4

19 Bilag 4

20 Bilag 4

21 Bilag 4

22 Bilag 4

23 Bilag 4

24 Fotodokumenterede carse Bilag 5 Case 1 Data Dame, 98 år. Sår Tryksår på højre achillessene. Varighed 7 måneder. Let venøs insuf. i mange år. Forhistorie Aldrig tidligere bensår. Anvendt kompressionstr. Kl. 2. som forebyggelse. Sårsmerter VAS 3 (jagende, udløses v. forbindingsskift). Smertebehandling Tbl. Kodein 25 mg x 3 og Pinex 1gr. x 3. Sårbehandling Indtil behandlingsstart med LR koncept: Bactigras 10x10 + Mepilex Border 10x10. Anlæggelse af kompressionsbandage. Tidsforbrug 15. min. dagligt. Lang transporttid til borgeren. Behandlingsstart (uge 1) Revideret nekrose (gradvist) Suprasorb X phmb 5X5 indtil 14.4, derefter Surapsorb X Suprasorb N (ved periodevis sekretion) Suprasorb F (som sekundærbandage) Kompressionsstrømpe: mmhg/ankel Skifteinterval: 2 gange om ugen Tidsforbrug: 10 min. 10 uger efter ( ) Smertefri få dage efter behandlingsstart. Ikke smerter siden. Ophørt med smertestillende medicin. 13 uger efter (6.6.07) Såret i opheling.

25 Case 2 Bilag 5 Data Sår Forhistorie Sårsmerter Smertebehandling Sårbehandling Tidsforbrug Dame, 65 år. Venøst bensår ve. crus. Varighed ca. 10 år. Selv varetaget beh. indtil nov. 05. Sårheling stagnerende. Ingen smerter. Ingen. Indtil behandlingsstart med LR koncept: Silvercell 1/3 10x10 i såret og Melolin 10x20 Coban 2 flerlagsbandage 45. min. 1 gang om ugen. Behandlingsstart (uge 1) Suprasorb X phmb indtil 9.5 Derefter Surapsorb X A Ag Suprasorb N Kompression: Coban 2 Skifteinterval: 1 gang om ugen Tidsforbrug: 45 min. 10 uger efter (7.4.07) Suprasorb A Ag Suprasorb N Kompression: Coban 2 Skifteinterval: 1 gang om ugen Tidsforbrug: 45 min. 13 uger efter (7.6.07) Ikke den store forandring. Såret lidt større. (belastet ben med havearbejde i varmt vejr).

26 Case 3 Bilag 5 Data Sår Forhistorie Sårsmerter Smertebehandling Sårbehandling Tidsforbrug Mand, 67 år. DM, Venøst bensår ve. crus. Varighed 3 måneder. Smerter. VAS 9, jagende, om natten og v. forbindingsskift. 2 tbl. Dolol og 2 tbl. Panodil ved smerter (adm. selv e. aftale m. læge). Indtil behandlingsstart med LR koncept: Atrautman i såret og Melolin. Ingen kompression. (Tåtryksmåling bestilt v. projektstart). 15. min. hv. 2. dag. Behandlingsstart (uge 1) Suprasorb X phmb i hele forløbet. Suprasorb P adh. Kompression: Ingen indtil 11.5, hvor tåtrykmåling foreligger. Herefter mmhg/ankel. Skifteinterval: Hv. 2. dag. Smertelindring: Pr ingen smerter i resten af forløbet. Tidsforbrug: 15 min. 4 uger efter (7.4.07) Såret mere overfladisk. Fibrinbelagt. Ingen smerter. 13 uger efter (5.6.07) Fibrinbelagt sår. Ingen smerter. Kompression siden 11/5.

27 Case 4 Bilag 5 Data Sår Forhistorie Sårsmerter Smertebehandling Sårbehandling Tidsforbrug Mand, 67 år. DM, Venøst bensår hø. crus. Varighed 3 måneder. Smerter. VAS 9, jagende, om natten og v. forb. skift. 2 tbl. Dolol og 2 tbl. Panodil ved smerter (adm. selv e. aftale m. læge). Indtil behandlingsstart med LR koncept: Atrautman i såret og Melolin. Ingen kompression. (Tåtryksmåling bestilt v. projektstart). 15. min. hv. 2. dag. Behandlingsstart (uge 1) Suprasorb X phmb 2 stk. i hele forløbet. Suprasorb P adh. Kompression: Ingen indtil 11.5, hvor tåtrykmåling foreligger. Herefter mmhg/ankel. Skifteinterval: Hv. 2. dag. Smertelindring: Pr ingen smerter i resten af forløbet. Ingen smertest. Medicin. Tidsforbrug: 15 min. 4 uger efter ( ) Såret mere overfladisk. Fibrinbelagt. Ingen smerter. 13 uger efter (5.6.07) Fibrinbelagt sår. Lille reduktion i størrelse. Mindste sår med epiteldække. Ingen smerter. Kompression siden 11/5 (14-17 mmhg/ankel).

28 Case 5 Bilag 5 Data Mand, 71 år. Sår Blandingssår hø. crus. Varighed 9 måneder. Forhistorie Rheumatoid artr. AT påvirket af den langvarige smerte/såranamnses. Sårsmerter Smerter. VAS 4, jagende, om dagen og v. forb. skift. Smertebehandling Panodil R 1 GR. X 1, Panodil 1gr. x 2, Diclon 50 mh x 3, Oxycontin 10 mg x 1 Tåler dårligt morfinpræp. Sårbehandling Indtil behandlingsstart med LR koncept: Flamacine i sår, Mepitel, Mesorb/Sorbion. Ingen kompression. (Tåtryksmåling bestilt v. projektstart). Tidsforbrug 30. min. dagligt. Behandlingsstart (uge 1) Suprasorb A Ag 1. døgn. VAS 8. Derefter Suprasorb X phmb og i perioder v. beg. infektionstegn Suprasorb X Solvaline 20x30, Vlivasell, fixeret med gaze. Kompression: Tåles ikke. Smertelindring: Pr ingen smerter i resten af forløbet. Vanlig gigtmedicin. Skifteinterval: 2 gange om ugen Tidsforbrug: 30 min. 5 uger efter ( ) Sårbehandling som ovenst. Ingen smerter. 13 uger efter ( ) Reduktion i sårstørrelse. Flere områder med epiteldække. I perioden skiftet hv. 2. dag på grund af hudirritation. Ingen smerter.

29 Case 6 Bilag 5 Data Mand, 71 år. Sår Blandingssår ve. crus. Varighed 9 måneder. Forhistorie Rheumatoid artr. AT påvirket af den langvarige smerte/såranamnese. Sårsmerter Smerter. VAS 4, jagende, om dagen og v. forb. skift. Smertebehandling Panodil R 1 GR. X 1, Panodil 1gr. x 2, Diclon 50 mh x 3, Oxycontin 10 mg x 1 Tåler dårligt morfinpræp. Sårbehandling Indtil behandlingsstart med LR koncept: Flamacine i sår, Mepitel, Mesorb/Sorbion. Tåler ikke kompression. (I forløbet forsøgt med 10 mmhg/ankel) Tidsforbrug 30. min. dagligt. Behandlingsstart (uge 1) Suprasorb A Ag 1. døgn. VAS 8. Derefter Suprasorb X phmb 20x30 2 stk. og i perioder v. beg. Infektionstegn. Ellers Suprasorb X 20x30 2 stk. Solvaline 20x30 2 stk., Vliwasell, fixeret med gaze. Kompression: Tåles ikke. Smertelindring: Pr ingen smerter i resten af forløbet. Vanlig gigtmedicin. Skifteinterval: 2 gange om ugen Tidsforbrug: 30 min. 5 uger efter ( ) Sårbehandling som ovenst. Ingen smerter. 13 uger efter ( ) Reduktion i sårstørrelse. Flere områder med epiteldække. I perioden skiftet hv. 2. dag på grund af hudirritation. Ingen smerter.

Principper for sårbehandling og sårtyper

Principper for sårbehandling og sårtyper Principper for sårbehandling og sårtyper Mia Lund Produktspecialist/sygeplejerske Mölnlycke Health Care Wound Care Division Principper for sårbehandling Find årsagen til såret diagnose Primær behandling

Læs mere

Dokumentation i sårbehandlingen. Rolf Jelnes Overlæge, dr. med. Sår-i-Syd

Dokumentation i sårbehandlingen. Rolf Jelnes Overlæge, dr. med. Sår-i-Syd Dokumentation i sårbehandlingen Rolf Jelnes Overlæge, dr. med. Sår-i-Syd Hvad gjorde vi? Spørgeskemaundersøgelse til praktiserende læger Audit på amputationer over en 2 års periode (2002-2004) Spørgeskema

Læs mere

Sårbehandling med kvalitet

Sårbehandling med kvalitet Sårbehandling med kvalitet Mia Lund Produktspecialist/sygeplejerske Mölnlycke Health Care Hvad giver kvalitet i sårbehandlingen? Diagnose primær behandling God kompression Primær behandling af sår Akutte

Læs mere

En cocktail af følgende gør at sårbeh fungerer rigtig godt hos os.

En cocktail af følgende gør at sårbeh fungerer rigtig godt hos os. Aabenraa Kommune Birgit Møller, hjemmesygepl. og sårsygepl Aabenraa Kommune. Sår-efterudd år 2000 og løbende årlige kurser. Har 12 timer pr. uge til sårspecialet (geografisk stort landområde med to sygeplejegrupper

Læs mere

Principper for sårbehandling og bandagevalg

Principper for sårbehandling og bandagevalg Principper for sårbehandling og bandagevalg Mia Lund Produktspecialist/sygeplejerske Mölnlycke Health Care Principper for sårbehandling Find årsagen til såret diagnose Primær behandling af såret Lokal

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

Din sårbehandling med negativt tryk: Patientvejledning

Din sårbehandling med negativt tryk: Patientvejledning Din sårbehandling med negativt tryk: Patientvejledning Hej! I denne brochure fortæller vi om, hvordan din sårbehandling med negativt tryk (NPWT) fungerer, og hvorfor vi har valgt at behandle dine sår med

Læs mere

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her.

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her. Fjernelse af overskydende hud, efter massivt vægttab Forberedelse forundersøgelse Med denne patientinformation vil vi informere dig om forløbet i forbindelse med fjernelse af hudoverskud. Det er meget

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Ansigtsløft. - information til patienter

Ansigtsløft. - information til patienter Ansigtsløft - information til patienter Ansigtsløft Ved et ansigtsløft opstrammes løs hud på siden af munden, langs kæben og under hagen. Samtidig opstrammes underliggende bindevæv og overflødigt fedt

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Marts 2006 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Bygning F, Sydvang 1 6400 Sønderborg T 7342 9248 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk

Læs mere

Anvendelse af FSIII delprocesser - BILAG

Anvendelse af FSIII delprocesser - BILAG Anvendelse af FSIII delprocesser - BILAG v1.1 august 2015 Ændring d. 18. august 2015: To tilstande på servicelovsområdet var ved en fejl udgået. Det drejer sig om Tilegne sig færdigheder og problemløsning.

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Længerevarende

Læs mere

AbenaNyt Sygepleje. Februar 2011. Elektroniske fakturaer. Ja tak, jeg ønsker fremover at modtage mine fakturaer fra Abena elektronisk

AbenaNyt Sygepleje. Februar 2011. Elektroniske fakturaer. Ja tak, jeg ønsker fremover at modtage mine fakturaer fra Abena elektronisk AbenaNyt Sygepleje Februar 2011 Elektroniske fakturaer - skån miljøet, spar tid og effektivisér arbejdsgangen. Som privat virksomhed har du nu mulighed for at modtage alle dine fakturaer fra Abena elektronisk

Læs mere

Aarhus Universitetshospital. Information vedrørende rekonstruktion af indvendige sideledbånd. Forundersøgelse

Aarhus Universitetshospital. Information vedrørende rekonstruktion af indvendige sideledbånd. Forundersøgelse Ved forvridning af knæleddet ses hyppigst beskadigelse af indvendige sideledbånd. Beskadigelsen kan være ledsaget af meniskskade eller læsion af øvrige ledbånd eller korsbånd. Skaden vil dog ofte være

Læs mere

Operation for åreknuder (varicer)

Operation for åreknuder (varicer) (varicer) Dagkirurgisk Afsnit og Karkirurgisk Ambulatorium Åreknuder er i de fleste tilfælde uden betydning, men kan dog forårsage gener i benene. Du har valgt at blive opereret for åreknuder. Når du møder

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Lægeordination Alle behandlinger af sår, bortset fra mindre overfladiske kvæstsår, kræver forudgående lægeordination.

Lægeordination Alle behandlinger af sår, bortset fra mindre overfladiske kvæstsår, kræver forudgående lægeordination. SÅRHÅNDBOG Indledning Behandling af sår er blandt de ydelser, der fylder aller mest i den kommunale sygepleje. Derfor er der i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udarbejdet fælles vejledninger, instrukser

Læs mere

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W Sårkursus Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Kursets relevans Udviklingen

Læs mere

Til dig, der har født ved kejsersnit

Til dig, der har født ved kejsersnit Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Til dig, der har født ved kejsersnit Råd og vejledning fra sygeplejersken og fysioterapeuten Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Når du

Læs mere

1. Hvad er åreknuder?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 4. Udskrivelse... 7

1. Hvad er åreknuder?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 4. Udskrivelse... 7 Åreknuder 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er åreknuder?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 3.1 Forberedelse til behandlingen... 5 3.2 Faste... 6 3.3 Selve operationen... 6 3.4 Efter operationen...

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi)

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) 2 Indholdsfortegnelse 1. Kikkertundersøgelse af knæ...4 2. Medicin...6 3. Undersøgelsesdagen...7 3.1 Forberedelse...7 3.2 Kikkertundersøgelsen/operationen...7 4.

Læs mere

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Hovedpunkter Den telemedicinske handlingsplan Det generelle De 5 konkrete initiativer sår er et af dem Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Den telemedicinske handlingsplan

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

AbenaNyt Sygepleje. Marts 2012

AbenaNyt Sygepleje. Marts 2012 AbenaNyt Sygepleje Marts 2012 Curi-Med swabs, high clean Curi-Med swabs, high clean er gaze og nonwoven kompresser med mange anvendelsesmuligheder inden for sundhedsplejen, hvor sterile produkter ikke

Læs mere

SårDebatten. Tema om stress og sårsmerter INDHOLD: Internationalt studie Kan stress forsinke sårheling?... side 2-3

SårDebatten. Tema om stress og sårsmerter INDHOLD: Internationalt studie Kan stress forsinke sårheling?... side 2-3 SårDebatten FOR VIDENSBASERET OG PRAKTISK SÅRBEHANDLING Nummer 1 2010 Tema om stress og sårsmerter INDHOLD: Internationalt studie Kan stress forsinke sårheling?......... side 2-3 Reportageartikel Behandling

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Dagkirurgisk operation - Skulder

Dagkirurgisk operation - Skulder Patientinformation Dagkirurgisk operation - Skulder - B130 Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 2 Dagkirurgisk operation - Skulder Navn... Du bedes møde i afsnit B130... dag den... kl....

Læs mere

Sygepleje i særklasse -et kvalitetsforbedringsprojekt med fokus på fire af sygeplejens kerneområder Winnie Seidelin Klinisk sygeplejespecialist, Cand.mag. Neurologisk Klinik 1 Sygepleje i særklasse De

Læs mere

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling Patientinformation Pacemakeroperation Velkommen til Vejle Sygehus Hjertemedicinsk Afdeling 1 2 Information om pacemakeroperation Hvorfor pacemaker? Pacemakerbehandling anvendes ved: langsom puls som følge

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Vejledning til patienter som skal have anlagt kort testkorset. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Ambulatorium

Vejledning til patienter som skal have anlagt kort testkorset. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Ambulatorium Vejledning til patienter som skal have anlagt kort testkorset Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Ambulatorium Korsettet Korsettet er et led i forundersøgelsen med

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Kommune Med udgangspunkt i nøgletalsrapporten for aktivitetsbestemt medfinansiering til Social- og Sundhedsudvalget i juni måned er nedenstående

Læs mere

Business Casen Figenblad eller styringsinstrument? Af Bjarne Kohl 10.06.2014

Business Casen Figenblad eller styringsinstrument? Af Bjarne Kohl 10.06.2014 Business Casen Figenblad eller styringsinstrument? Af Bjarne Kohl 10.06.2014 Den klassiske business case udvikler sig men er det nok? I de senere år har vi set en udvikling i retning af, at der beregnes

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Jumpers Knee (Springer knæ)

Jumpers Knee (Springer knæ) Jumpers Knee (Springer knæ) 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er springer knæ?... 4 2. Medicin... 5 3. Behandlingsdagen... 6 3.1 Forberedelse til behandlingen... 6 3.2 Selve operationen... 6 4. Udskrivelse...

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Sygehusapotek Fyn informerer

Sygehusapotek Fyn informerer INFORMATIONSBLAD Sygehusapotek Fyn informerer Årgang 2, nr. 2 - april 2009 Sygehusapotek Fyn INDHOLD: FARVEL TIL INFORMATIONSBLADET...3 OPBEVARINGSSKEMAET...4 LÆGEMIDDELINFORMATION TIL PATIENTER...6 DE

Læs mere

Hvad er atopisk eksem

Hvad er atopisk eksem Hvad er atopisk eksem Atopisk eksem, også kaldet børneeksem og astmaeksem giver tør hud med kløe og rødme. Omkring hvert 3. barn udvikler atopisk eksem. Eksemet starter ofte før 2 års alderen, og de fleste

Læs mere

Engangshælløfter mod tryksår. Hvorfor er det vigtigt at have fokus på forebyggelse af tryksår?

Engangshælløfter mod tryksår. Hvorfor er det vigtigt at have fokus på forebyggelse af tryksår? Trykaflastning Hvorfor er det vigtigt at have fokus på forebyggelse af tryksår? Af Aase Fremmelevholm, Tryksårssygeplejerske, Odense Universitetshospital Aase Fremmelevholm Tryksårssygeplejerske Odense

Læs mere

ACCESS spørgeskema dag 7

ACCESS spørgeskema dag 7 ACCESS spørgeskema dag 7 1. Tilfredshed 2. Helbred Patientens CPR-nummer: Velkommen til den elektroniske evaluering af dit akutte forløb i forskningsprojektet "Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland".

Læs mere

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Meniskoperation Patientinformation Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Menisk Et knæled indeholder 2 menisker - en indre og ydre menisk Ydre Indre Menisken er kileformet med sin tykkeste

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

Teknologier til kvalitetsudvikling af sårplejen i Randers Kommune. Henning Voss

Teknologier til kvalitetsudvikling af sårplejen i Randers Kommune. Henning Voss Teknologier til kvalitetsudvikling af sårplejen i Randers Kommune Henning Voss Dansk Sundhedsinstitut Februar 2009 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende institution oprettet af

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse Det kan gøres bedre

En spørgeskemaundersøgelse Det kan gøres bedre CVU Sønderjylland University College En spørgeskemaundersøgelse Det kan gøres bedre Status for sårpatienter i Sønderjylland 2005 Rapporten er udarbejdet af: Lene Corydon-Petersen, Adjunkt, Can. Scient.

Læs mere

MC S225 Udgivet af: MedCom, marts 2011 Tryk: One2One, Odense Oplag: 200 ISBN: 9788791600203

MC S225 Udgivet af: MedCom, marts 2011 Tryk: One2One, Odense Oplag: 200 ISBN: 9788791600203 MC S225 Udgivet af: MedCom, marts 2011 Tryk: One2One, Odense Oplag: 200 ISBN: 9788791600203 Den gode telesår konsultation Telemedicinsk kommunikation i sårbehandling Sundhedsfaglige anbefalinger Marts,

Læs mere

Palliativt Team Roskilde Sygehus. Sygeplejerske Helle Jensen Okt.2013

Palliativt Team Roskilde Sygehus. Sygeplejerske Helle Jensen Okt.2013 Palliativt Team Roskilde Sygehus Sygeplejerske Helle Jensen Okt.2013 Hvem er Palliativt Team. Vi er en tværfagligt team bestående af: 2 overlæger 4 sygeplejersker, 1 klin. oversygeplejerske 2 fysioterapeuter

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en øjenlaseroperation. Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at du

Læs mere

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060 Spørgeskema til patienten Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060 Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Patientlabel Vejledning Du bedes venligst udfylde spørgeskemaet

Læs mere

Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner

Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Arbejdsmedicinsk Afdeling Lykkebækvej 1 4600 Køge Tlf.: 5663 1500 sghnord@regionsjaelland.dk Direkte tlf.: 4732 2900 Fax: 4632 2073 E-Mail: koe-arbmed@regionsjaelland.dk

Læs mere

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser Undervisning i varmtvandsbassin Med øvelser 2 Undervisning i varmtvandsbassin Undervisning i varmtvandsbassin Mange mennesker med gigt har stor gavn og glæde af undervisning i varmt vand. Det styrker muskler,

Læs mere

Patientvejledning. Meniskskade. Knæartroskopi

Patientvejledning. Meniskskade. Knæartroskopi Patientvejledning Meniskskade Knæartroskopi Den hyppigste årsag til gener i knæet er meniskskader. Inde i knæleddet fungerer menisken som en støddæmper ved bevægelse. Uden menisken ville knoglebrusken

Læs mere

Brud på anklen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi

Brud på anklen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Brud på anklen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Generel vejledning Det er blevet konstateret, at du har et brud i dit ankelled, som kræver operation. Formålet

Læs mere

Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund

Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund Information om Helle og Karl Meyer Opgaven finder sted i hjemmeplejen, hvor I sammen skal besøge datteren Helle Meyer og faderen Karl Meyer. De har kun haft hjælp

Læs mere

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation 06 STOMI INFO Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation Ved alle typer kirurgiske indgreb, får man en gennemgang af årsagen, fordele og risici. Ved en stomioperation er risikoen den samme som

Læs mere

Almen forholdsregler og information fra plastikkirurgen

Almen forholdsregler og information fra plastikkirurgen Patientinformation Almen forholdsregler og information fra plastikkirurgen Velkommen til Vejle Sygehus Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling 1 2 Almene forholdsregler og information Husk at du er velkommen

Læs mere

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Lise Helmsøe-Zinck, speciallæge i gynækologi og obstetrik Søborg hovedgade 221, 2860 Søborg Tlf. 60422613 ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Inden du bestemmer dig for abort, bør du

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

DECUBITUS TRYKSÅR (DECUBITUS) Lokal vævsskade i huden, når vævet klemmes mellem knogle og overflade og kredsløbet til vævsområdet afbrydes

DECUBITUS TRYKSÅR (DECUBITUS) Lokal vævsskade i huden, når vævet klemmes mellem knogle og overflade og kredsløbet til vævsområdet afbrydes DECUBITUS TRYKSÅR (DECUBITUS) Lokal vævsskade i huden, når vævet klemmes mellem knogle og overflade og kredsløbet til vævsområdet afbrydes Skaden sker ofte på grund af direkte tryk eller forskydning (shear)

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Efter fjernelse af en tand

Efter fjernelse af en tand N r. 3 2 Efter fjernelse af en tand Hvad kan man spise? Får man eftersmerter? Hvad gør man, hvis kinden hæver? Læs mere om, hvad du kan forvente, når du har fået en tand trukket ud Efter fjernelse af en

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL Inddragelse af brugere i udviklingen af IHL Behov Koncept Prototyping (co-creation) Funktionel prototype Bruger-/ systemtest

Læs mere

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Patientinformation September 2012 Forfatter: Overlæge Lisbeth Dammegaard, Kirurgisk Afdeling IntraNord Hillerød Hospital Kirurgisk

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Kliniske anbefalinger

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Kliniske anbefalinger National implementering af telemedicinsk sårvurdering Kliniske anbefalinger MedCom Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 www.medcom.dk Dato: 08.10.13 1 Indhold 1 Forord... 3 2 Indledning...

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune.

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune. Vejledning i udfyldelse af spørgeskemaet De fleste spørgsmål besvares ved, at der sættes ét kryds ud dit svar. Andre spørgsmål besvares ved at du selv skal skrive dit svar på linjen. Spørgeskemaet bedes

Læs mere

AbenaNyt Sygepleje. Februar 2012

AbenaNyt Sygepleje. Februar 2012 AbenaNyt Sygepleje Februar 2012 Sygeplejekasser med aflåsningsmulighed Abenas nye sygeplejekasser i slagfast plast med aflåsningsmulighed er velegnede til at opbevare blandt andet plejeprodukter eller

Læs mere

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Jytte Normann, Halsnæs Kommune Tinne Westerlund, Frederikssund Kommune Jane Andersen, Hillerød Kommune Tilsynsrapport på serviceloven 86 st. 1 og 2 i

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Gorm Thusgaard 7/5-2013

Gorm Thusgaard 7/5-2013 Gorm Thusgaard 7/5-2013 Praktiserende læge i Hellerup siden 1987. Læge på Skt. Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup siden 1994. Kursus og undervisning af læger, sygeplejersker og plejepersonale siden 2002.

Læs mere

Læringsseminar 3 11-12 nov.2014

Læringsseminar 3 11-12 nov.2014 Læringsseminar 3 11-12 nov.2014 Team skovcentret Lolland kommune Pårørende 10 lejligheder 10 lejligheder Visitation Psykiatri 17 SSA TL 19 SSH Team Træning Sygehus 13 lejligheder 5 pladser 12 lejligheder

Læs mere

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Øjenambulatoriet Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Næstved Sygehus Øjenhuset, - afdeling grå stær19 - grå stær Sengeafdeling Hvad er grå stær? Hornhinde Regnbuehinde Syns nerven Den gule

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

At leve med diabetes

At leve med diabetes November 2006 At leve med diabetes Undersøgelse af diabetikeres ønsker til insulinpræparater og -udstyr Sådan udfylder du spørgeskemaet Vi håber, at du vil tage dig tid til at besvare vores spørgeskema.

Læs mere

HVORFOR ER DET VIGTIGT?

HVORFOR ER DET VIGTIGT? HVAD ER DET? En nødhjælpsguide, til når livet overmander dig og du lige pludselig opdager at du har glemt din kærestes navn, taber ting eller er blevet mere klodset og føler dig trist og stresset. HVORFOR

Læs mere

Forreste korsbåndsoperation. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg Ortopædkirurgisk afdeling Idrætsklinikken

Forreste korsbåndsoperation. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg Ortopædkirurgisk afdeling Idrætsklinikken Forreste korsbåndsoperation Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Ortopædkirurgisk afdeling Idrætsklinikken Information vedrørende forreste korsbåndsskader En forreste korsbåndsskade er en meget

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Til patienter, som skal have foretaget amputation. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Afsnit K2

Til patienter, som skal have foretaget amputation. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Afsnit K2 Til patienter, som skal have foretaget amputation Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Afsnit K2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Efter operationen... 4 Smertebehandling...

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER UDFYLD VENLIGST NAVN: CPR.NR: Vi beder dig læse informationen på bagsiden af dette skema, før du tager stilling til spørgsmålene i nedenstående tre tekstbokse

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Kinetic Concepts Inc. KCI Medical ApS

Kinetic Concepts Inc. KCI Medical ApS Kinetic Concepts Inc Hvem er vi og hvad står vi for En verdensomspændende medicoteknisk virksomhed Førende indenfor sårheling og terapeutiske madrasser og senge Arbejder intenst med at forbedre kvaliteten

Læs mere

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt Mundtørhed MUNDTØRHED Alle mennesker oplever at have mundtørhed af og til. Det kan skyldes flere forskellige ting, fx nervøsitet, stress eller angst. Hvis du oplever mundtørhed af disse årsager, forsvinder

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Tilsyn og Sundheds-it. Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011

Tilsyn og Sundheds-it. Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011 Tilsyn og Sundheds-it Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011 Sundheds-it Medicineringssystemer fx EPM FMK- fælles medicinkort EPJ-elektronisk patientjournal Prøve-svarssystemer,

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

ACL rekonstruktion. Patientinformation. Forreste korsbåndsskade

ACL rekonstruktion. Patientinformation. Forreste korsbåndsskade ACL rekonstruktion Patientinformation Forreste korsbåndsskade En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig idrætsskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark, hvoraf ca. 3.000

Læs mere

EnkEl og EffEktiv lejring af sengeliggende OVERSKUD TIL OMSORG

EnkEl og EffEktiv lejring af sengeliggende OVERSKUD TIL OMSORG OVERSKUD TIL OMSORG Enkel og effektiv lejring af sengeliggende Stabilitet Tryghed afslapning nedsat tonus nedsat arousel Hvorfor er lejring vigtig? Lejring har afgørende betydning for borgerens komfort

Læs mere

Patientvejledning. Skæv næseskillevæg

Patientvejledning. Skæv næseskillevæg Patientvejledning Skæv næseskillevæg En skæv næseskillevæg kan give problemer med at trække vejret gennem næsen og tørhed af slimhinden evt. med skorper og gentagne næseblødninger. Næseskillevæggen deler

Læs mere

Idrætsskader. Altid først nedkøling og trykforbinding og til slut skal det skadede sted placeres højt.

Idrætsskader. Altid først nedkøling og trykforbinding og til slut skal det skadede sted placeres højt. Idrætsskader Hvert år rammes danske sportsfolk af foruroligende mange idrætsskader, som idrætsfolkene først og fremmest selv bør gøre noget ved. Først ved at forberede sig grundigt både fysisk og psykisk

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere