Af Søren Bang, Idrættens Analyseinstitut. De er ældre, de er generelt mere tilfredse, og mange lægger vægt at træne i en forening.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Søren Bang, Idrættens Analyseinstitut. De er ældre, de er generelt mere tilfredse, og mange lægger vægt at træne i en forening."

Transkript

1 Overblik Nyt fra Idan Nr. 34 Oktober 2010 l e d e r Af Henrik H. Brandt, direktør for Idrættens Analyseinstitut Foto. Johnny Wichmann Hvem er bedst til fornyelse? Da Idrættens Analyseinstitut i optakten til VM i fodbold i Sydafrika (nr. 31/2010) bragte et temanummer om motionsfodboldens enorme potentiale, havde de to unge iværksættere Carsten Gram Haagensen og Lars Kruse så småt regnet på mulighederne for at åbne et kommercielt center for motionsfodbold midt i København, men de havde hverken lejet lokaler, udviklet software eller sagt deres karrierejobs i A.P. Møller-Maersk-koncernen op endnu. Mindre end fire måneder senere er de to iværksættere blevet fodboldoperatører på fuld tid og parate til at åbne dørene til Fodboldfabrikken Danmarks første kommercielle motionsfodboldcenter i Kødbyen midt i København. Samme hastighed, engagement og iværksætterlyst går igen hos mange andre af de kommercielle, idrætsrelaterede iværksættere, som vi på Idan har haft kontakt med som led i projekter som Idrættens virtuelle arenaer, Idrættens Iværksættere eller instituttets generelle arbejde med den danske fitness-sektor. De kommercielle aktørers hastighed og markedsorientering står i nogen grad i kontrast til den ofte konservative, træge og politiske virkelighed i den mere traditionelle, organiserede danske idrætskultur. Der er intet galt med demokrati i beslutningsprocesserne eller hægen om traditioner og hævdvundne værdier, men alt andet lige har den organiserede idræt i Danmark det privilegium at være i centrum for stort set al offentlig finansiering Indhold: Bred fitnesskultur i foreninger Tre nye fitnessrapporter fra Idan Fitnesskultur ændrer ansigt Privat satsning på motionsfodbold Nyt i vidensbanken Anmeldelse: Spillet uden for banen En bredere aldersprofil kendetegner fitness i foreningerne - her Zumba-udøvere under Firmaidrætten. Bred fitnesskultur i foreninger Tre nye rapporter fra Idan viser, at de foreningsdrevne fitnesscentre får fat i målgrupper, som de kommercielle aktører har svært ved at nå ud til. Af Søren Bang, Idrættens Analyseinstitut De er ældre, de er generelt mere tilfredse, og mange lægger vægt at træne i en forening. To nye rapporter fra Idrættens Analyseinstitut sætter ord og tal på de aktive medlemmer af foreningsdrevne centre under Foreningsfitness igangsat af DIF/DGI og Dansk Firmaidrætsforbund. Herudover sammenligner en tredje rapport, Fitnesskultur mellem forening og forretning, resultaterne med en ældre undersøgelse af de kommercielle centres kunder og tegner dermed et samlet portræt af den moderne danske fitnesskultur. Trods ligheder på tværs af sektoren er forskellene overraskende markante. Foreningsfitness er ikke kun et ekko af den kommercielle fitness-sektor, men udgør en ny og selvstændig fitnesskultur. Mest iøjnefaldende er foreningernes evne til at tiltrække en mere moden medlemskreds end den, man typisk finder i de kommercielle fitnesscentre, som især Fitnessudøvernes aldersfordeling fordelt på organisationsform (pct.) år år år år år år 70 år I alt Medlemmer Kunder Forskellen på aldersprofiler er meget markant. Mens de kommercielle centre i høj grad repræsenterer en ungdomskultur, er foreningsmedlemmerne relativt modne.

2 og politisk opmærksomhed i den danske idrætsmodel. Af samme grund er det ikke urimeligt at forlange et veludviklet blik for innovation og produktudvikling i den organiserede idræt. Som dette nyhedsbrevs tema om de foreningsbaserede fitnesscentres succes vil vise, er det på ingen måde umuligt for foreningsidrætten at leve op til sådanne krav. Tværtimod viser Idans nye rapporter om de foreningsbaserede fitnesscentre, at der så afgjort er særlige kvaliteter i foreningslivet. Rapporterne viser også, at foreningslivet i den grad kan levere et kvalitetsprodukt for voksne motionister i konkurrence med kommercielle udbydere, hvis bare konceptet er i orden. Foreningsbaseret fitness er en succes, som bør inspirere foreningslivet til at udvikle nye koncepter for motionister på andre områder som eksempelvis fodbolden. Det skulle nødigt være sådan, at de fremherskende strukturer i den danske idrætsmodel snarere forhindrer end fremmer den målsætning, som også deles af folkene bag Fodboldfabrikken: Nemlig Bolden tilbage til folket. n y t f r a i n d - o g u d l a n d Motion havde ingen effekt på fravær Motion på arbejdspladsen for medarbejdere i den kommunale ældrepleje i projektet Raskijob mindskede ikke sygefraværet hos de ansatte og havde derfor ingen positiv effekt ud fra et snævert cost-benefit-perspektiv. Tværtimod steg fraværet gennemsnitligt med 15 pct. under projektforløbet, hvis man medregnede den tid, der gik til projektets aktiviteter i arbejdstiden. Det konkluderer Anvendt Kommunal Forskning (AKF) i en evaluering af projektet Raskijob, som er afviklet i 11 kommuner og har været målrettet mere end medarbejdere, der ud fra en række objektive og selvvurderet kriterier ligger i farezonen, hvad angår sygdomsfravær. Rapportens resultater indikerer, at det måske er mindre simpelt end forventet at skabe øget sundhed og mindre fravær gennem interventioner som motion på arbejdspladsen. Men trods det ringe evalueringsresultat siger rapporten ikke noget om, hvorvidt alle former for motion på arbejdspladsen er uden effekt. Evalueringen vurderer kun effekten af det konkrete projekt. Andre former for motion på arbejdspladsen kan i princippet godt have en positiv effekt på sygefravær. Desuden peger medarbejderne i projektet selv på, at motion på arbejdspladsen kan have haft en positiv effekt på trivslen ved at skabe bedre kommunikation og samarbejde på arbejdspladsen. i storbyerne repræsenterer en udpræget ungdomskultur. Mens 41 pct. af de kommercielle centres kunder er mellem 20 og 29 år, ligger medlemstyngden i de foreningsbaserede fitnesscentre i alderen og opefter (se figur 1). Kun blandt de årige er medlemssammensætningen nogenlunde ens mellem de to organisationsformer. Foreningscentrene formår altså at tiltrække nogle mennesker, som kun i begrænset omfang søger ind i kommercielle centre. Stor tilfredshed med centrene Samtidig er det påfaldende, at medlemstilfredsheden i de foreningsdrevne centre på flere punkter er højere end de i kommercielle centre, som ellers scorer fint. Medlemmerne i de foreningsdrevne centre er således mere tilfredse med relationerne til de øvrige medlemmer i centret, centrenes ledelse/organisation og med prisniveauet. Det sidste kan dog også være udtryk for, at priserne generelt er lavere i de foreningsdrevne centre. Desuden er der kun mindre forskelle i synet på centrenes fysiske rammer, udstyr og træningstilbud på tværs af sektoren. Glade for foreningen For de store idrætsorganisationer har satsningen på at etablere fitnesscentre handlet om at sikre foreningslivet fodfæste på et kommercialiseret fitnessmarked. At op mod danskere træner en eller anden form for fitness i foreningsregi, er i sig selv et tegn på, at foreningerne har skabt sig en niche på markedet. Idans undersøgelser viser samtidig, at mange af medlemmerne også er bevidste om foreningsdimensionen, selv om resultaterne her er mere tvetydige. På den ene side giver mange medlemmer især under Foreningsfitness udtryk for, at de ser det som noget positivt, at centret er foreningsdrevent, og 28 pct. af Foreningsfitness medlemmer afviser ligefrem at ville træne i et kommercielt center med præcis de samme tilbud. På den anden side siger blot 15 pct. af medlemmerne under Foreningsfitness, at det var afgørende, at centret var foreningsdrevet, da de meldte sig ind. Under Firmaidrætten er tallet endda helt nede på 5 pct. Desuden møder man også medlemsfølelse i den kommercielle sektor, hvor cirka halvdelen af de adspurgte kunder føler sig mere som medlemmer end kunder. Idans hovedrapport konkluderer derfor, at de foreningsdrevne centre skal kunne konkurrere på pris og kvalitet i forhold til andre aktører på markedet. Fitness er sjovt og sundt alle steder Endelig viser undersøgelsen, at fitnesstræningen rummer nogle kvaliteter for udøverne, som går igen i alle dele af sektoren: For næsten hvert tredje medlem eller kunde, er fitnesstræningen den eneste idrætsaktivitet. Fitness er noget, man går til på linje med andre idrætsgrene. Sundhedsaspektet er en væsentlig begrundelse for indmeldelse og den fortsatte træning, ligesom mange fitnessudøvere vurderer, at de oplever klare sundhedsmæssige gevinster ved træningen. Selv om fitnesstræningen betoner idrættens nytteværdi, opleves det at gå til fitness som sjovt og motiverende. Det er en myte, at fitness udelukkende dækker over pligtorienterede idrætsaktiviteter i det mindste blandt de aktive fitnessudøvere, som indgår i Idans undersøgelser. Tre nye rapporter om dansk fitnesskultur Graftekst. Idans tre nye rapporter om den danske fitnesssektor indgår i forskningsprojektet Sundhed for millioner og giver et indblik i de motiver, træningsbehov og livsvilkår, der har fået cirka danskere til at strømme ind i kommercielle eller foreningsdrevne fitnesscentre. Over aktive medlemmer og kunder i kommercielle og ikke-kommercielle fitnesscentre har deltaget i undersøgelsen. De seneste to undersøgelser blandt medlemmer i centre under Dansk Firma-idrætsforbund og Foreningsfitness (DGI og DIF) bygger på henholdsvis 226 fuldførte besvarelser (5 centre) og fuldførte besvarelser (22 centre). Bestil eller download rapporterne på Idan.dk

3 Programkomité på plads Programkomitéen for næste års dansk arrangerede Play the Game-konference på Deutsche Sporthochschule i Köln i dagene oktober får deltagelse af tre danskere blandt de i alt 15 medlemmer, der skal rådgive Play the Game-ledelsen om programmet for den ambitiøse konference om international idrætspolitik. Den tidligere pressechef i UEFA, journalist Frits Ahlstrøm, bliver ny i komitéen, der desuden som før konferencen i 2009 får deltagelse af ISCA s formand, Mogens Kirkeby og Idans direktør Henrik H. Brandt. Komitéen er sammensat af en blanding af mediefolk, journalister og idrætsledere fra syv forskellige lande. Læs mere om programkomitéen og Play the Game på Foto: Thomas Nellemann/Foreningsfitness Göteborg bliver et tilløbsstykke Arrangørerne af Bad & Ida-Mässan i Götebort i dagene november oplever enorm interesse for konferencerne, miniseminarerne og udstillingerne af sportsrekvisitter og badeanlæg i Svenska Mässan midt i Göteborg. Arrangørerne forventer næsten 800 delegerede til konferencerne i mange spor, lige som over 100 udstillere vil være på plads i messehallerne under konferencen. Som en del af konferencen afvikles et Nordiskt Idrottsmöte, hvor Idan er blandt medarrangørerne. Her får danske kommuner, idrætsorganisationer og foreninger en enestående chance for at samle viden og inspiration og diskutere fælles udfordringer på det idrætspolitiske og facilitetsmæssige område med kolleger fra Sverige og Norge. Læs mere på eller idan.dk. Nyt streetmekka åbnet i København Ikke kun på fitness- og fodboldområdet møder man, som dette nyhedsbrev viser, nytænkning. Den 16. oktober åbnede et helt nyt StreetMekka i to tidligere fabrikshaller, som skal blive det nye centrum for gadeidrætten i København og dens udøvere, hvoraf mange er uorganiserede. Det nye center er på kvadratmeter og vil komme til at huse flere streetkulturelle foreninger plus en bred vifte af aktiviteter som street-basket, street-dance, break dance, parkour og DJ-skole. For den daglige drift står non-profit organisationen GAM3, der har indgået en aftale med Københavns Kommune. Ombygningen af fabrikshallerne har kostet 22 mio. kr. Bag finansieringen står kommunen sammen med Lokale- og Anlægfonden. Sidstnævnte har bidraget med tre mio. kr. Læs mere på Fitnesskultur ændrer ansigt Analyse: Foreningslivet og fysioterapeuter med fitnesstilbud spiller en stigende rolle på det samlede danske fitnessmarked, hvilket vil påvirke det kommercielle potentiale i fitness-sektoren i fremtiden. Af Kasper Lund Kirkegaard, Idan Tre nye rapporter om fitnesskulturen i Danmark stiller grundlæggende spørgsmål ved den hidtidige forståelse og beskrivelse af fitness-sektoren herhjemme. Foreningslivets relative succes med at drive fitnesscentre på linje med kommercielle aktører bringer tre basale forhold i spil: For det første er fitnessmarkedet ikke længere et kommercielt marked alene. Beskrivelsen af markedet er derfor ofte for unuanceret, og centrale aktørers omtale af markedspotentialer på fitnessområdet naiv eller direkte forkert. For det andet har de nye aktører stor indflydelse på fitnesskulturens sammensætning og karakteristika og bidrager tilsyneladende til en mere nuanceret idrætskultur, der med deres bidrag bliver mere folkelig og rummelig. For det tredje har både fitnessforeninger og kommercielle fitnesscentre styrker og svagheder i deres respektive organisationsformer. Samlet set kan foreninger, såfremt de og idrætsorganisationerne ønsker det, sagtens leve og fungere side og side med et kommercielt marked med professionelle og lønnede ansatte. Til gengæld synes foreningslivets evne til selv at udvikle produkter og træningskoncepter at være svag i forhold til de kommercielle aktører. Folkelig fitnesskultur? Ved siden af den brede kommercielle fitnesskultur dukker efterhånden flere andre organiseringsformer og udbydere op. Fysioterapeuter samler med deres satsning på fitnesskunder frem for alene genoptræningspatienter over fitnessudøvere, og foreningslivets non-profit fitnesscentre er efterhånden et klart alternativ til den kommercielle fitnesskultur. Idrættens to største hovedorganisationer, DIF og DGI, har medvirket til at ændre på fitnesskulturen via udviklingsprojektet Foreningsfitness. Siden opstarten af Foreningsfitness i januar 2008 er der åbnet 34 nye fitnessforeninger under Foreningsfitness. Dertil har DGI siden 2004 opgjort træning i motionscenter som en selvstændig aktivitet med en massiv vækst i medlemstallene fra i 2004 til i Næsten en fordobling på fem år. Men også Firmaidrætten (Dansk Firmaidrætsforbund), er en væsentlig aktør, som samler langt flere fitnessudøvere - 3 -

4 Glädjekalkyler styrer arenabyggerier Budgetter, som eksploderer, urealistiske forretningsplaner, dårlig projektledelse og overoptimistiske forventninger til byggeriernes betydning for lokalsamfundet. Listen over synder er lang i en ny svensk rapport, der sætter kritisk lys på de mange kommunalt støttede og opførte arenaprojekter i Sverige. Frem for kølig, realistisk planlægning er mange af de svenske arenaprojekter drevet frem af gläjekalkyler jubeloptimistiske forventninger som det hedder i rapporten Arenafeber glädjekalkyler när svenska kommuner bygger nya arenor. Resultatet er blevet en byggelyst, der overgår den danske arenafeber, men også en stor og kritisabel regning til skatteborgerne, vurderer rapporten fra den borgerligt-liberale tænketank Timbro, der har analyseret det svenske arenaboom. Analysen kritiserer i variende grad arenaprojekterne i kommunerne Lund, Kristianstad, Helsingborg, Ystad, Uppsala, Sandviken og Falkenberg. Eksempelvis steg prisen på den nye Kristianstad Arena med 25 pct. til 330 mio. svenske kr. på blot et halvt år, ligesom arenaen kræver et årligt kommunalt driftstilskud på 35 mio. kr. På baggrund af de syv cases peger rapporten på tre kritisable forhold, som er typiske for mange arenaprojekter: Beslutningsgrundlaget er mangelfuldt med lavt satte byggeomkostninger og overoptimistiske driftsbudgetter. Forcerede byggerier medfører svag projektstyring. Kommunerne overvurderer gevinsten ved at opføre arenaer og stresser over andre kommuners projekter. Ekstra driftsomkostninger går ud over andre kommunale opgaver. Flere ældre dyrker idræt under DIF De ældre dyrker foreningsidræt i DIF-regi som aldrig før. Den seneste medlemsopgørelse fra Danmarks Idræts-Forbundviser, at hele flere ældre over 60 år er medlem af en idrætsforening i dag sammenlignet med Det samlede medlemstal endte i 2010 på medlemmer et marginalt fald på 0,2 pct. i forhold til Det skyldes især, at specialforbundene under DIF har mistet voksenmedlemmer i alderen år. siden sidste år. På specialforbundsplan ser de senere års stærke fremgang for golf ud til at være stagneret, da forbundet total set kun har fået tilgang af 700 flere spillere i 2010 og ender på medlemmer. Til gengæld har tennissporten vendt års tilbagegang og er gået frem med medlemmer til i alt medlemmer. Fodbolden er årets store vinder med flere medlemmer og et samlet medlemstal på end hidtil antaget, med fitnessaktiviteter i relation til virksomheder eller selvstændige fitnesscentre. Samlet set står fitnessaktiviteter i foreningsregi altså for ca medlemmer i Danmark, hvilket svarer til godt og vel 17 pct. at det samlede marked. Med disse foreningsaktive fitnessudøvere er der nu omkring fitnesskunder og -medlemmer i fitnesscentre under forskellig organisering landet over. Det er derfor i høj grad meningsgivende at betragte fitness som en fællesnævner for en stadig længere række af sundhedsfremmende motionsaktiviteter, der i praksis dyrkes mange andre steder end netop i de kommercielle fitnesscentre. Det danske markedspotentiale Når fitnessdirektører fra førende kommercielle kæder og centre i pressen omtaler den danske fitnessbranches uudnyttede markedspotentiale, sker det typisk med henvisning til statistik fra den amerikanske brancheorganisation IHRSA, der viser, at ca. 10 pct. af danskerne dyrker fitness i fitnesscentre. Dette er en noget lavere andel end i Sverige og Norge, der normalt ligner Danmark meget, men som lige præcis på idrættens indretning og organisering på motions- og fitnessmarkedet rummer en række væsentlige forskelle til Danmark. Disse forskelle overser brancheforeningen DFHO og fitnessdirektørerne ofte, når de giver udtryk for positive forventninger til markedspotentialet i Danmark i forsøg på at tiltrække goodwill og risikovillige investorer. Men man må inddrage de andre organiseringsformer for at forstå fitnesssektorens samlede markedspotentiale. Når større andele af fitnessaktiviteterne finder sted under andre organisationsformer end den kommercielle, skaber det en Fitness-sektoren kunde- og medlemstal mere sammensat fitnesskultur og et mere kompliceret marked for de kommercielle aktører at agere på. Det kommercielle markedspotentiale kan altså ikke uden videre sammenlignes på tværs af landegrænser. Især de danske idrætsorganisationers satsninger på at udvikle motions- og fitnesstilbud har direkte og afgørende indflydelse på markedets størrelse og de kommercielle udbyderes markedsandele, hvilket den svensk dominerede Friskis & Svettis-foreningsdannelse er et fint eksempel på. Siden motionsforeningens dannelse i 1978 er den med stor succes fulgt med tiden og er i dag en massiv markedsaktør med over 156 lokale foreninger og -centre med tilsammen ca medlemmer. Foreningslivets evne til at udvikle motionstilbud til en sundhedshungrende befolkning kræver mere nuancerede analyser for at forstå kulturens sammensatte Vil ligeså gerne dyrke fitness i privat center med samme tilbud (pct.) Et pænt mindretal på 28 pct. af medlemmerne vil kun dyrke fitness i foreningsregi. Det fulde spørgsmål lød: Jeg ville lige så gerne dyrke fitness i et privatejet og kommercielt fitnesscenter, hvis de kunne tilbyde det samme som mit nuværende fitnesscenter. 33 Meget enig Enig Hverken enig eller uenig 17% 20 Uenig 4% 79% Kunder i kommercielle fitnesscentre Medlemmer i foreninger Kunder i fysioterapeutiske fitnesscentre 8 Meget uenig - 4 -

5 Foto: Burt Seeger r u n d t o m i d a n Foto: Thomas Nellemann/Foreningsfitness Kronprins Frederik modtager Tuborgfondets donation på vegne af DIF. Idan og SDU undersøger frivillige Med en milliondonation fra Tuborgfondet igangsætter Danmarks Idræts-Forbund i samarbejde med Idan og Syddansk Universitet en omfattende undersøgelse af frivilligt arbejde i idrætsforeningerne. Ambitionsniveauet for foreningsundersøgelsen blandt DIF s over medlemsforeninger går videre end tidligere undersøgelser. Undersøgelsen skal ikke kun belyse foreningerne og de frivilliges vilkår og holdninger, men også gå i dybden med resultaterne og søge forklaringer på de udsagn, der fremkommer i spørgeskemaundersøgelsen. Undersøgelsen vil indgå i DIF s strategiske udviklingsarbejde for foreningerne, som Tuborgfondet støtter gennem en samlet donation på 4,5 mio. kr. De foreløbige hovedresultater fra selve undersøgelsen vil blive offentliggjort på DIF s kongres i Brøndby den februar Den endelige hovedrapport forventes offentliggjort ultimo SDU er hovedansvarlig for selve undersøgelsens gennemførelse, mens Idan har hovedansvaret for at formidle og perspektivere resultaterne på en sådan måde, at de idrætsforeninger, specialforbund og DIF kan drage nytte af dem i rekrutteringen og fastholdelsen af frivillige. Læs mere om projektet på Idan.dk. Ny studentermedhjælp Michal Fester er ansat som studentermedhjælp hos Idan, hvor han bl.a. skal assistere med kvantitative analyser og opdatering af diverse databaser. Michael Fester er sociologistuderende på Københavns Universitet. n y t i i d a n s v i d e n s b a n k Gå i gang - slutevaluering Rapporten evaluerer Gå i gang-projekket, som er igangsat gennem et samarbejde mellem DGI, Gigtforeningen og Kræftens Bekæmpelse. Formålet med projektet er at aktivere inaktivere folk, som har risiko for at udvikle livsstilsrelaterede sygdomme. Karsten Østerlund, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, maj 2010 univers. Desuden nyder foreningsbaserede fitnesscentre tilsyneladende en bredere folkelig opbakning end kommercielle centre og appellerer til visse befolkningsgrupper, der tilsyneladende ikke føler sig tilpas i kommercielle fitnesscentre. Tendensen fremgår af figuren nederst på forrige side. Derfor kan man med rette spørge, om nutidens fitnesskultur i højere grad end hidtil antaget er en folkelig bevægelse, hvor civilsamfundet i stigende grad medvirker til at give kulturen nye udtryksformer ved at organisere aktiviteter i en frivillig ramme. Supplement eller ulige konkurrence? I takt med foreningslivets tilpasning til fitnesskulturen tyder meget på, at diskussionerne om foreningslivet konkurrenceforvridende aktiviteter skærper til. Især mindre fitnesscentre uden for brancheforeningen mærker tilsyneladende konkurrencen fra både DGI-huse og haller samt Foreningsfitness. Men der er samtidig noget, der tyder på, at antallet af idrætsaktive samlet set stiger, når flere forskellige idrætsudbydere og organisationsformer, kommercielle som ikke-kommercielle, kæmper om medlemmer, kunder og markedsandele. Dette skyldes, at de forskellige organisationsformer næsten per automatik tiltaler forskellige befolkningsgrupper med deres alternative træningskulturer, hvilket den kommercielle ungdomsprægede fitnesskulturs eksistens mod den mere modne fitnesskultur i foreninger er et udtryk for. Behovet for innovation Vi er med andre ord forbi spørgsmålet om, hvorvidt foreningsidrætten kan fungere på motionsidrættens marked. Spørgsmålet er snarere, om foreningsidrætten kan udvikle mere fleksible idrætsformer på et marked domineret af kommercielle aktører, uden at foreningslivets ikke-profitorienterede profil sættes over styr. Samtidig må foreninger på et konkurrencepræget marked for motion til voksne være i stand til at tilfredsstille medlemmers omskiftelige behov og ønsker. En aktivitet som Zumba er et godt eksempel på, at foreninger må tage et kommercielt idrætskoncept til sig, hvis de ønsker at hverve medlemmer i samme omfang som kommercielle fitnesscentre. I forhold til de traditionelle, aktivitetsbestemte foreningstyper, der som udgangspunkt ønsker at udbrede en veletableret idrætsgren, er motionsforeninger afhængige af markedets stadige udvikling af helt nye produkter og koncepter. Spørgsmålet er, i hvor høj grad foreningsidrætten og hovedorganisationerne selv ønsker at spille aktivt med i en sådan mere efterspørgselsorienteret idrætskultur. Foreningsidræt risikerer konstant at halte bagefter og vil kunne beskyldes for at blot at kopiere succesfulde, privatudviklede koncepter. Det næste eksempel herpå kan blive det norske træningskoncept Corebar, som i dag dominerer den norske holdtræning i fitnesscentre, men endnu kun er at finde i fire kommercielle fitnesscentre herhjemme. Hvis foreningsidrætten ønsker at at opfylde nye behov og ønsker, skal den være mere aktiv i afprøvningen af nye træningsformer også de, der ikke bliver en succes. Lykkes det, kan foreningsidrætten til gengæld argumentere for, at dens fitness-satsning er udtryk for en mere rummelig idrætskultur, der både udfordrer og supplerer markedets øvrige udbydere.

6 Evaluering af Københavns idrætsskole Rapporten evaluerer transformationen og implementeringen af Bellahøj skole til en idrætsskole, som bl.a. indebærer fem timers idræt om ugen samt idrætsvenlig indretning af skolen. Lise Warren Pedersen, Institut for Idræt, Københavns Universitet, juni 2010 Implementering og effekter af Raskijob Evalueringen omhandler Raskijob, som er et motionsprojekt på arbejdspladsen for medarbejdere i den kommunale ældrepleje. Der evalueres bl.a. på, om motion på arbejdspladsen kan betale sig samlet set, og om det påvirker den enkelte medarbejder og arbejdspladsens generelle trivsel. Henrik Lindegaard Andersen, Helle Bendix Lauritzen, Anvendt Kommunal Forskning, september 2010 Frivillighedsundersøgelser Den røde tråd Med udgangspunkt i fire internationale sportevents (to VM og to EM) i Danmark dokumenterer rapporten, hvordan den typiske frivillige hjælper til ved arrangementerne. Endvidere fokuserer rapporten også på, hvad det er, som driver de frivillige, og om de ønsker at være frivillige fremover. Sport Event Denmark, juli 2010 Ændringer i kommunal idrætspolitik efter kommunalreformen Rapporten undersøger kommunalreformens betydningen for de kommunale idrætspolitikker ved at sammenligne politikker fra 2006 med Rapporten viser blandt andet, at der arbejdes mere på tværs af forvaltninger internt i kommuner og at eliteidræt har fået større vægt kommunalt. Bjarne Ibsen, Anne Mette Walmar Hansen og Eva Vennekilde, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Biomekanik, Syddansk Universitet, 2010 Effektanalyser Den røde tråd Rapporten summerer op på de samfundsmæssige gevinster ved afholdelse af større sportevents i Danmark ud fra ni afholdte internationale events: Fem VM, tre EM og én kongres. Sport Event Denmark, juli 2010 Frafald blandt kvindelige trænere Rapporten beskæftiger sig med frafald af kvindelige trænere i Dansk Svømmeunion og ønsker at belyse, hvorfor kvindelige trænere falder fra, og hvad der kan gøres for at fastholde og tiltrække flere kvindelige trænere. Hanne Petersen Refslund, Institut for Idræt, Københavns Universitet, 2010 Download eller find links til rapporterne i vidensbanken på Idan.dk. Med fem indendørs kunstgræsbaner vil Fodboldfabrikken tilbyde fodbold for nye målgrupper. Private ildsjæle satser på motionsfodbold Danmarks første kommercielle fodboldcenter åbner midt i København i nedlagte fabrikslokaler. Centret kan sætte nye standarder for fodboldens tilgængelighed. Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut Endnu er vejen til Danmarks første kommercielle fodboldcenter utilgængelig i Kødbyens labyrint af rå fabriksbygninger og gamle lagerlokaler. Men om få dage forstummer håndværkernes heftige banken i medicinalvirksomheden Unikems forladte laboratorie- og lagerlokaler til fordel for fodboldspillere, der banker bolde i kassen. Fra den 29. oktober skulle fodbold gerne være så tilgængeligt som aldrig før i det centrale København. Hele ideen bag Fodboldfabrikken er netop at gøre adgangen til at spille fodbold så nem som mulig for drenge og piger i alle aldre, der elsker spillet, men har vanskeligt ved at passe fodboldpassionen ind i de traditionelle fodboldklubbers ofte stive strukturer og utilstrækkelige faciliteter. Vores slogan er, at vi vil have bolden tilbage til folket. Det skal være helt ukompliceret at komme til at spille hos os, lyder den simple filosofi fra Fodboldfabrikkens bagmænd, den 25-årige Carsten Gram Haagensen og 31-årige Lars Kruse. De to iværksættere forlod deres gode stillinger i A.P. Møller-Mærsk-koncernen den 1. august for at leve drømmen ud om at skabe et fodboldcenter efter engelsk eller tysk storbyinspiration med højt serviceniveau og fri banebooking for motionister og vennegrupper eller mulighed for at tilmelde sig korte turneringsforløb på de små five-a-side-baner. Udfordring for foreningsidrætten Selv om hverken Carsten Gram Haagensen eller Lars Kruse nogensinde har nydt opmærksomhed fra den etablerede fodboldverdens talentspejdere, følger de etablerede idrætsorganisationer deres lynhurtige raid ind på det københavnske fodboldmarked med en vis nervøs opmærksomhed. KBU har haft konsulenter på besøg i Fodboldfabrikken, DGI har iværksat sin egen markedsundersøgelse af motionsfodbold efter kommercielt mønster, lige som Firmaidrætten oplever øget pres fra kom

7 > > k a l e n d e r e n Get moving og 15. november 2010: Som led i Sundhedsstyrelsens Get moving-kampagne bliver der afholdt to konferencer med fokus på inaktive børn og unge fra år. Hovedformålet med Get moving konferencerne er at formidle viden og komme med inspiration til, hvordan kommuner kan få mere gang i de fysisk inaktive børn og unge ved at belyse forskellige indgangsvinkler til, hvordan det er muligt at gribe udfordringen an. Konferencen afholdes to steder i landet: Første arrangement er i Idrættens Hus i Brøndby den 9. november, og det andet arrangement er i Vingstedcentret ved Vejle den 15. november. Begge dage fra kl Tilmelding er gratis og foretages via Get movings hjemmeside. Get moving-kampagnen er et samarbejde mellem blandt andre Sundhedsstyrelsen, DGI og Dansk Skoleidræt. Kampagnens mål er at få børn og unge til at være aktive mindst en time om dagen og syv timer om ugen. Læs mere på: Fokus på inaktive børn og unge 30. november 2010: Ved hjælp af et såkaldt levende løsningsgalleri med mere end 50 forskellige innovative løsninger sætter konferencen Nordic Movement Solutions den 30. november fokus på, hvordan innovative løsninger i bl.a. skolen, hjemmet og byrummet kan øge lysten til leg og bevægelse blandt de 33 pct. af børn og unge i Norden, som i dag er inaktive. Konferencen afholdes i Malmös gamle slagtehus fra kl. 8-18, hvor diskussioner og videndeling mellem forskellige faggrupper som institutionsledere, kommunaldirektører og byplanlæggere skal være med til at udvikle de bedst mulige løsningsmodeller. Bag konferencen står Nordisk Ministerråd, Nordisk InnovationsCenter, Kræftens Bekæmpelse og MandagMorgen. Læs mere om konferencen på www. mm.dk/nms2010. mercielle markedsaktører. Generelt oplever fodboldorganisationerne trods stor succes med børnefodbold og pigefodbold en nedgang i den traditionelle turneringsvirksomhed for de ældste drenge og seniorspillere. Eksempelvis har landets største fodboldudbyder, JBU, siden 1997 mistet mellem hvert fjerde og hvert tredje 11-mands hold for voksne og 45 pct. af U/19-holdene. Når private aktører for første gang for alvor går på banen på motionsmarkedet i Danmarks førende holdsport, vil det vise sig, om en fleksibel og kundeorienteret organisering af motionsfodbold kan udfordre de etablerede idrætsorganisationer på samme vis, som man har set i fitnesssektoren, golfverdenen eller på løbe- og cykelmarkedet. Er fleksibel adgang til banerne og et attraktivt spil uden stive regler et svar på fodboldens søgning efter mere attraktive afviklingsformer for unge og voksne spillere? Selv ser de to iværksættere ikke Fodboldfabrikken som et angreb på den traditionelle klubfodbold, men snarere som et supplement. Fodboldfabrikken har da også indgået aftaler med mindre klubber, som lejer sig ind til en fordelagtig pris. Vi mener ikke, at vi konkurrerer med klubberne. De har helt andre tilbud, siger Carsten Gram Haagensen, mens Lars Kruse peger på, at Fodboldfabrikken i høj grad henvender sig til de mange, der måske er kommet væk fra fodbolden og begyndt at løbe eller gå til spinning. Styrken ved fodbold på de små, bandeomkransede baner er, at selv den mest talentløse venstre back får svært ved at undgå at komme med i spillet og få sved på panden. Et man kan dumpe forbi Vi vil skabe et sted, der bygger på kærlighed til hele fodbolden. Et sted, hvor man kan dumpe forbi i klubhuset til sportsquiz, Football Manager, fodbold på storskærm eller bordfodbold, også når man ikke selv skal spille, forklarer Lars Kruse, mens han viser rundt i de kvadratmeter store lokaler. Fodboldfabrikken får klubhus, loungeområde, konferencerum, tre omklædningsrum og flytbare tribuner, der kan stilles op efter behov ved turneringer eller firmaevents. Det hele er bygget op om fem kunstgræsbaner og en halv ekstra bane, hvor man kan sparke på mål og lege med bolden. Jeg har egentlig haft ideen siden 1998 hjemme i Esbjerg, da vi gerne ville spille lidt fodbold fredag aften, inden vi skulle videre i byen. Da jeg ringede til kommunen for at booke en hal, blev der helt stille i telefonen. Man skulle stifte en forening, lave vedtægter og den slags. Heldigvis kendte vi en halbestyrer ude i St. Darum, så vi endte i bogstaveligste forstand med at spille fodbold efter folkedanserne klokken 22 fredag aften i en landsby uden for Esbjerg, fortæller Lars Kruse. Senere fik de to iværksættere næring til ideen under udstationering i forskellige Bag kulisserne på idrætsforskningen 30. november 2010: Landets idrætsforskere søger dialog med udøvere og trænere på konferencen Viden om idræt - bag kulisserne på idrætsforskning. Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning, KIF, står bag dialogkonferencen, der afholdes den 30. november fra kl i Torvehallerne i Vejle. Deltagelse er gratis, og pr. 19. oktober var der allerede over 125 tilmeldte. Læs mere på: Kulturministeriets_Udvalg_for_Idraetsforskning/Viden_om_idraet. Carsten Gram Haagensen (tv) og Lars Kruse sagde deres job op for at realisere Danmarks første private indendørs fodboldcenter.

8 Foredrag om doping 23. november 2010: Doping og kropskultur er omdrejningspunktet i efterårets formidlingsrække på Institut for Idræt ved Københavns Universitet. Det første arrangement blev afholdt den 13. oktober. Det andet finder sted tirsdag den 23. november, hvor ph.d.- studerende Nicole Thuagalant Winslow fortæller om sit ph.d.-projekt, der undersøger kropsprojekter i foreningsbaserede fitnesscentre. Herudover retter postdoc Ulrik Wagner under overskriften Global Anti-doping på vej mod en Version 2.0? søgelyset på nogle af de problemer og muligheder, som udviklingen i den internationale indsats mod doping har ført med sig. Foredraget diskuterer bl.a. cykelsportens brug af indirekte beviser gennem de nye biologiske pas. Arrangementet finder sted fra kl i Store Auditorium, Institut for Idræt, Nørre Allé 53 i København. Der er gratis adgang. Læs mere på instituttes hjemmeside: Nordic Venue Forum april 2011: Idan gentager i dagene april næste år samarbejdet med den engelske ekspert i stadionanlæg og større underholdningsarenaer, Ian Nuttall, om konferencen Nordic Venue Forum. Arrangementet havde premiere i Stockholm i marts 2010, men finder næste gang sted på Crowne Plaza Copenhagen Towers i Ørestaden. Blandt de ca. 24 oplægsholdere kommer nogle af de førende ledere inden for sports- og underholdningsindustrien i Europa, og fokus bliver på indhold, tilskuere, sports- og kulturturisme, teknologi og bæredygtighed. Nærmere info følger. Challenges for football juni 2011: Idan skal være medarrangør af en international fodboldkonference på Aarhus Universitet Challenges for Football i dagene juni 2011 i anledning af U/21-slutrunden i Danmark næste sommer. Konferencen henvender sig til mediefolk, forskere, idrætsledere og kommuner. Arrangementet vil køre i fire overordnede spor: Regulering, sundhed, udvikling af den perfekte fodboldspiller samt teknologi og innovation. Medarrangører bliver Institut for Idræt ved Aarhus Universitet, Play the Game, Update samt Sport Aarhus Events. Konferencen afholdes i dagene inden semifinalerne ved næste års U/21-slutrunde i byerne Århus, Herning, Aalborg og Viborg. Call for abstracts udsendes før nytår. lande, hvor de oplevede, hvor nemt det var at booke en bane og spille fodbold en time i frokostpausen. Fakta om Fodboldfabrikken Graftekst. Fodboldfabrikken åbner den 29. oktober i Kødbyen i København som Danmarks første kommercielle fodboldcenter for motionister. Enkeltpersoner, firmaer eller klubber kan frit booke baner via internettet og spille eller træne efter egne regler. Fodboldfabrikken råder også over floorballmål. Fodboldfabrikken har hjemme i en forladt fabrik. Kort vej fra tanke til handling Lars Kruse og Carsten Gram Hagensen har investeret deres egne midler i projektet og har desuden opbakning fra en privat investor, som de ikke vil afsløre identiteten af. Investeringen har været på et to-cifret millionbeløb. Men uden finanskrisen var projektet aldrig blevet til noget i sin nuværende form. Pludselig blev det muligt at leje tomme lokaler på en central adresse midt i København til en rimelig pris. Forretningskonceptet lå klart i foråret, og siden de to underskrev lejekontrakten og udpegede arkitekt og entreprenør kort før sommerferien, er det gået vanvittig stærkt. Den korte vej fra tanke til handling og den lette adgang til baner i tætbefolkede områder er kun en del af den mulige succesformel for et kommercielt fodboldcenter. It-platformen og hjemmesiden, der gør det muligt at kommunikere med kunderne, styre banebooking og hjælpe kunderne med at finde holdkammerater, tilmelde sig turneringer og administrere statistik, er en vital del af Fodboldfabrikkens drift. Systemet udvikles af et australsk firma, der bød på opgaven via et udbud på internettet. Det er ret genialt med tidsforskellen. Hvis vi har noget, de skal kigge på om aftenen, har de arbejdet med det hele natten, når vi møder igen, siger Carsten Gram Haagensen. Kunderne bliver en bred gruppe af venner, virksomheder og foreninger på jagt efter gode træningsbaner eller måske enkeltpersoner, der finder hinanden via hjemmesiden. Københavns Kommune havde booket baner til skolefodbold i uge 41. Foreløbig er der 16 ansatte, primært studerende, der skal hjælpe med driften og stå til rådighed som dommere eller facilitatorer der skal få spillet til at glide. Krav om høj belægning Praksis vil vise, om muligheden for at spille fodbold på alle tider af dagen og booke baner til kr. i timen er det tilbud, fodboldfolket har ventet på. Fodboldfabrikken og andre udbydere af fodbold vil følge projektet med spænding. Vi skal helst være booket op alle eftermiddage, aftener og weekender for at få økonomi i det. Vi tror på, at Fodboldfabrikken er et koncept med stort vækstpotentiale. Holder det, skal dette ikke være den eneste Fodboldfabrik i landet, siger Lars Kruse. Læs også Idans nyhedsbrev nr. 31 fra juni 2010 med fokus på motionsfodbold. Fodboldfabrikken kommer til at udbyde små turneringer over få uger for femmandshold på kunstgræsbaner på 11 x 20 meter med mål på 1,60 x 2,20 meter. Som udgangspunkt afvikles turneringskampe i indendørs fodtøj, men med benskinner. Fodboldfabrikken stiller trøjer og bold til rådighed, mens benskinner kan lejes eller købes. Fodboldfabrikken har indgået kommercielle partnerskaber med en række virksomheder, der blandt andet vil være synlige på banerne, stille præmier til rådighed og hjælpe med at markedsføre centret. Læs mere på

9 b ø g e r Systemteori anvendt på idrætten Den tyske sociolog Niklas Luhmann har med sin systemteori haft stor indflydelse på bl.a. sociologisk og politisk videnskab. I en ny antologi, Observing Sport, bruger 11 idrætsforskere fra Danmark, Norge, USA og Tyskland systemteorien som afsæt og inspiration for en række engelsksprogede essays om sport og idræt. Trods det teoretiske udgangspunkt tager mange af bidragene afsæt i konkrete cases og problemstillinger og kan derfor også læses af en bredere kreds, selv om bogen primært henvender sig til et akademisk publikum. F.eks. undersøger de to danske medredaktører, Ulrik Wagner fra Københavns Universitet og Rasmus K. Storm fra Idan, den intensiverede kamp mod doping i regi af WADA og de professionelle sportsklubbers notoriske vanskeligheder med at drive en sund forretning. Andre bidrag berører bl.a. idrætsdeltagelse, ekstremsport, udviklingen af elitesport og forholdet mellem sport og medier. Ud over Ulrik Wagner og Rasmus K. Storm har den anerkendte amerikanske idrætsforsker John Hoberman medvirket til redigeringen, ligesom han står for det afsluttende kapitel. Søren Bang Observing Sport Redigeret af Ulrik Wagner, Rasmus K. Storm og John Hoberman Hofmann Verlag 284 sider Pris: 24,90 euro Nyhedsbrevet Overblik Nummer oktober 2010 Udgiver: Idrættens Analyseinstitut Kanonbådsvej 12A 1437 København K Telefon: Hjemmeside: Redaktion: Søren Bang, redaktør Ditte Toft, journalist Henrik Brandt, direktør (ansv.) Den danske fodboldforretning dumper Anmeldelse: Den nye danske bog om dansk fodbold Spillet uden for banen er et omfattende analysearbejde, der samtidig er fint formidlet. Af Rasmus K. Storm, Idrættens Analyseinstitut Stort set alle aspekter af fodboldforretningen er dækket i den nye bog Spillet uden for banen, der handler om succes og fiasko i dansk topfodbold. Læseren får indsigt i alt lige fra ejerforhold til sponsorspørgsmål og fra sammenhængen mellem sportslige resultater og økonomi til fodboldens placering i oplevelsesindustrien. Alt sammen fordelt over 11 velskrevne kapitler. Bogen giver en relevant indføring i fodboldbranchens særlige forhold. Den søger at afdække, hvorfor dansk professionel fodbold som det også vises er en notorisk dårlig forretning, hvor alle klubber har tabt masser af penge. Den ringe økonomi til trods, er der trods alt gode nyheder for dansk klubfodbold. Det går faktisk godt rent sportsligt. Danmark rangerer højt på UEFA s klubrangliste, og i Norden er Danmark bedst. De mange tabte penge har givet udslag i sportslig succes. Det koster at vinde, og dansk fodbold er et skoleeksempel. Trænerfyringer betaler sig En af de mest interessante analyser i bogen finder man i kapitlet om trænerfyringer. Selvom der findes en ganske omfattende litteratur om trænerfyringer i europæisk fodbold, er øvelsen aldrig lavet i forhold til dansk fodbold, og det er her det bliver sjovt. Resultatet for dansk fodbold er nemlig i stærk modstrid med andre undersøgelsers konklusioner. Som det ganske rigtigt påpeges, har flere udenlandske undersøgelser påvist negative effekter på trænerfyringer: I nogle tilfælde er der dog fundet kortsigtede gevinster, men effekten er som regel aftagende og forsvinder helt efter nogen tid, hvorefter den bliver decideret negativ. Det er ikke tilfældet i dansk fodbold. Her giver det ikke bare effekt på kort sigt at fyre en træner med vigende resultater. Effekten er faktisk vedblivende. Kan fodboldforretningen blive sund? I bogens afsluttende kapitler søger forfatterne at give bud på, hvordan fodboldforretningen kan styrkes. Det anbefales blandt andet, at der skal anvendes mere præstationsorienterede lønpakker, og at klubberne gennemtænker alle led af forretningen især i forhold de problemstillinger som bogen har identificeret. F.eks. er det nærliggende at overveje regulerende tiltag, der kan modvirke branchen destabiliserende elementer. Bogen henter her inspiration fra udlandet og peger på de amerikanske lukkede prof-ligaer og den åbne, men regulerede tyske Bundesliga som to modeller at hente inspiration fra. Netop i Tyskland har klubfodbolden faktisk bevæget sig i en mere økonomisk stabil retning. Mere regulering kunne i hvert fald bringe dansk fodbold længere væk fra den økonomiske afgrund. Om det så helt fjerner de grundlæggende usikkerheder i branchen, er nok mere usikkert. Under alle omstændigheder kan man håbe, at bogen ud over at formidle gode anekdoter og spændende analyser kan bidrage til at skærpe forståelsen for mekanismerne i fodboldøkonomien. Spillet uden for banen vil i hvert fald vinde ved det. Spillet uden for banen Joachim Sperling, Henrik Nordskilde og Emil Bergander L&R Business 320 sider Pris: 299,95 kr. (vejl.)

Forening på forkant - vejen til nye frivillige og flere medlemmer i din lokale forening

Forening på forkant - vejen til nye frivillige og flere medlemmer i din lokale forening Forening på forkant - vejen til nye frivillige og flere medlemmer i din lokale forening Foreningskonference arrangeret af Danmarks Idræts-Forbund og Idrættens Analyseinstitut Praktiske oplysninger Tid:

Læs mere

Kommunal idrætspolitik Hvordan? og hvad rykker?

Kommunal idrætspolitik Hvordan? og hvad rykker? Kommunal idrætspolitik Hvordan? og hvad rykker? Kick Off dagen Faaborg-Midtfyn Kommune & DGI Fyn Ringe, den Henrik H. Brandt Direktør, Idan Den største udfordring? Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark

Læs mere

DANSKERNES IDRÆTSVANER

DANSKERNES IDRÆTSVANER Idrætsstrategimøde, Køge, 21. juni 2014 Analytiker Trygve Buch Laub DANSKERNES IDRÆTSVANER Hvor er idrætten på vej hen? IDRÆTTENS ANALYSEINSTITUT Selvejende, uafhængig institution under Kulturministeriet

Læs mere

Idrætsforeningernes sande tilstand Stabilitet og optimisme, men også aldring Oplæg ved Idan-konferencen Onsdag den 25. maj 2016 i Vejen Idrætscenter

Idrætsforeningernes sande tilstand Stabilitet og optimisme, men også aldring Oplæg ved Idan-konferencen Onsdag den 25. maj 2016 i Vejen Idrætscenter Idrætsforeningernes sande tilstand Stabilitet og optimisme, men også aldring Oplæg ved Idan-konferencen Onsdag den 2. maj 16 i Vejen Idrætscenter Karsten Elmose-Østerlund (e-mail: kosterlund@health.sdu.dk)

Læs mere

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet Det er en udbredt opfattelse, at nyere individuelle motionsformer som løb og fitness, der har vundet kraftigt frem, står i modsætning til

Læs mere

Hvem former fremtidens idrætsliv? Stemmeaftalen om idræt. En forspildt chance for positiv forandring eller er der håb endnu?

Hvem former fremtidens idrætsliv? Stemmeaftalen om idræt. En forspildt chance for positiv forandring eller er der håb endnu? Hvem former fremtidens idrætsliv? Stemmeaftalen om idræt. En forspildt chance for positiv forandring eller er der håb endnu? 25. november 2014 Vejen Idrætscenter Idrættens største udfordringer IV Henrik

Læs mere

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Kommunale faciliteter i fremtiden Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Hvordan udvikler vi de kommunale faciliteter, så de stadig passer til behovene om 5-10-15 år? I dag Idrætsfaciliteter har stor betydning

Læs mere

Uddannelse 2014 Ph.d. i idræt 2009 Cand.scient., idræt og samfundsfag (1. juni) 2000 Studentereksamen

Uddannelse 2014 Ph.d. i idræt 2009 Cand.scient., idræt og samfundsfag (1. juni) 2000 Studentereksamen Karsten Elmose-Østerlund Adjunkt Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) Institut for Idræt og Biomekanik Bevægelse, Kultur og Samfund Postaddresse: Campusvej 55 5230 Odense M Danmark

Læs mere

Mandag den 24. november 2014

Mandag den 24. november 2014 Mandag den 24. november 2014 Præsentation af DFHO Stiftet 30. august 2006 med sekretariatsbetjening af Dansk Erhverv Repræsenterer d.d. 226 fitnesscentre fordelt på 20 virksomheder Ca. 750.000 danskere

Læs mere

Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends

Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends Illustration udlånt af Center for Idræt og Arkitektur Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends Idrættens Analyseinstitut Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut Skive Stadion, den

Læs mere

Idrætspolitik kan den gøre en forskel?

Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Bjarne Ibsen Professor og centerleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker,

Læs mere

Tættere på medlemmernes behov

Tættere på medlemmernes behov Tættere på medlemmernes behov Fokus på udvikling af bedre tilbud til foreningsmedlemmer med tennisforbundets medlemsanalyse som case. Vejen den 25. maj 2011. Den organiserede (voksen)idræt er under pres

Læs mere

HVORDAN KAN FORENINGEN NU OG I FREMTIDEN BEDRE REKRUTTERE OG FASTHOLDE DE FRIVILLIGE?

HVORDAN KAN FORENINGEN NU OG I FREMTIDEN BEDRE REKRUTTERE OG FASTHOLDE DE FRIVILLIGE? Som ringe i vandet Konference om frivillighed i Ballerup Kommune, Lørdag d. 29. april 2017 Analytiker Trygve Laub Asserhøj HVORDAN KAN FORENINGEN NU OG I FREMTIDEN BEDRE REKRUTTERE OG FASTHOLDE DE FRIVILLIGE?

Læs mere

Analyse af medlemstal for fitness 2016

Analyse af medlemstal for fitness 2016 Analyse af medlemstal for fitness 2016 Udarbejdet af Jens Myrup Thomsen og Katja Karlsen på baggrund af medlemstal for fitness fra Centralt ForeningsRegister samt Danmarks Statistik. BEVÆG DIG FOR LIVET

Læs mere

Nye veje til bedre idrætsfaciliteter?

Nye veje til bedre idrætsfaciliteter? Nye veje til bedre idrætsfaciliteter? Velkommen til Syddansk Universitet Institut for Idræt og Biomekanik Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Forsknings- og formidlingsinitiativet: Fremtidens

Læs mere

Mundtlig beretning Dagsorden punkt 2, DGI årsmøde 2015

Mundtlig beretning Dagsorden punkt 2, DGI årsmøde 2015 Mundtlig beretning Dagsorden punkt 2, DGI årsmøde 2015 Landsformand Søren Møller Liv i papirtigeren?»idrætsdeltagelsen vil være stigende alligevel«det er foreningsdeltagelsen, som kommer under pres Vil

Læs mere

Kan moderne fitnesscentre noget - som traditionelle foreninger ikke kan?

Kan moderne fitnesscentre noget - som traditionelle foreninger ikke kan? Oplæg på Foreningen på forkant, 2. juni, 2012. Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk Ja. De låner alle de gode ideer - hele tiden! Foreningslogik

Læs mere

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik,

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik, Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 143 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om spørgsmål S vedr. Idan/Play the Games internationale oplæg: Den globale idræts krise er Danmarks

Læs mere

I HAR SERVERETTEN! Badmintonsportens medlemspotentialer - profilen på den succesfulde badmintonklub

I HAR SERVERETTEN! Badmintonsportens medlemspotentialer - profilen på den succesfulde badmintonklub I HAR SERVERETTEN! Badmintonsportens medlemspotentialer - profilen på den succesfulde badmintonklub Foreningskonference, lørdag d. 23. august kl. 10-18 i Ballerup Kasper Lund Kirkegaard, Forskningsansvarlig

Læs mere

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om Kolde kendsgerninger om unge og fodbold Her kan du finde hurtige genveje til den store mængde af dokumentation om unges bevæggrunde for at til og fravælge fodbold og idræt i det hele taget. Tekst: Mads

Læs mere

IDRÆTSFACILITETER FOR FREMTIDEN

IDRÆTSFACILITETER FOR FREMTIDEN Fredag d. 20.11, Kollekolle, Værløse Peter Forsberg Analytiker E: peter.forsberg@idan.dk IDRÆTSFACILITETER FOR FREMTIDEN Konference om idrætten i Region Hovedstaden DAGENS PROGRAM Hvem er Idrættens Analyseinstitut,

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Flere venner - mere tid alene

Flere venner - mere tid alene Foreningsledelse > Artikler > Flere venner - mere tid alene Flere venner - mere tid alene Venner, skole, idræt og fritidsjob er blot nogle af de brikker, der skal pusles sammen for at passe ind i unges

Læs mere

Social integration i danske og europæiske idrætsforeninger

Social integration i danske og europæiske idrætsforeninger Social integration i danske og europæiske idrætsforeninger Ligheder, forskelle og potentielle forklaringer Oplæg ved konferencen Dansk foreningsidræt i europæisk perspektiv Mandag den. december 201 på

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål:

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål: UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017 Formål: Klatresporten udvikler sig hurtigt I følge IFSC (International Federation of Sport Climbing) kommer der 3.000 nye klatrere til hver dag. Ses på sammenlignelige lande

Læs mere

Idræt og sport i den danske pplevelsesøkonorai

Idræt og sport i den danske pplevelsesøkonorai Rasmus K. Storm og Henrik H. Brandt (red.) Idræt og sport i den danske pplevelsesøkonorai - mellem forening og forretning Imagine.. Indhold Redaktørernes forord 5 Forord 9 Sammenfatning 19 Perspektiver

Læs mere

TEENAGERES IDRÆTSVANER

TEENAGERES IDRÆTSVANER TEENAGERES IDRÆTSVANER Notat på baggrund af undersøgelsen Danskernes motions- og sportsvaner 2016 Steffen Rask Notat / Maj 2017 Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk TEENAGERES IDRÆTSVANER Idrættens

Læs mere

2.1 Potentialer Fitness er en væsentlig aktivitet i forhold til Vision 25-50-75/ Bevæg dig for livet, hvilket kan begrundes på flere måder:

2.1 Potentialer Fitness er en væsentlig aktivitet i forhold til Vision 25-50-75/ Bevæg dig for livet, hvilket kan begrundes på flere måder: Visionsaftale FITNESS & GYMNASTIK 1. Periode for samarbejde Visionsaftalen imellem GymDanmark og DGI Gymnastik & Fitness har virkning fra 15. maj 2016 og selve projektperioden forløber fra 1.8.2016 til

Læs mere

Foreningskonference DGI. Nordkraft Aalborg, 4. december Henrik H. Brandt Ondskabens Analyseinstitut

Foreningskonference DGI. Nordkraft Aalborg, 4. december Henrik H. Brandt Ondskabens Analyseinstitut Foreningskonference DGI Nordkraft Aalborg, 4. december 2010 Henrik H. Brandt 3266 1030 henrik.brandt@idan.dk Det store ræs om markedsandele på idrætsmarkedet Idrættens Analyseinstitut Idékonference for

Læs mere

Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark

Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark 28. november 2012 Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark 1. Indledning og afgrænsning Af bemærkningerne til forslag til lov om udlodning af overskud fra lotteri- samt heste

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Børn, idræt og skole. Henrik H. Brandt Brøndby, den 5. oktober 2006. - præsentation af Idrættens Analyseinstitut. 5. oktober 2006

Børn, idræt og skole. Henrik H. Brandt Brøndby, den 5. oktober 2006. - præsentation af Idrættens Analyseinstitut. 5. oktober 2006 5. oktober 2006 Børn, idræt og skole - præsentation af Idrættens Analyseinstitut Henrik H. Brandt Brøndby, den 5. oktober 2006 Den overfladiske sportspresse 5. oktober 2006 Kampreferater 38,1 % Anden kamprelateret

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Slutevaluering - Resumé

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Slutevaluering - Resumé Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner Slutevaluering - Resumé Udarbejdet for Af Juni 2012 1 Resumé I forsommeren 2009 udbød Kulturministeriet og Nordea-fonden en fælles pulje til breddeidrætskommuner.

Læs mere

Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf l

Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf l Fredericia: Danmarks navle på landkortet Haller, idrætslokaler og gymnastiksale Boldbaner Svømmehaller Øvrige idrætsfaciliteter Fredericia: Danmarks navle på landkortet Lidt research: Kurbadet lukker forår

Læs mere

IDRÆT OG BEVÆGELSE I BRØNDBY KOMMUNE

IDRÆT OG BEVÆGELSE I BRØNDBY KOMMUNE Peter Forsberg Analytiker Tlf.: 4088 5279 E: peter.forsberg@idan.dk IDRÆT OG BEVÆGELSE I BRØNDBY KOMMUNE Oplæg til debataften HVEM ER IDRÆTTENS ANALYSEINSTITUT? Selvejende institutioner under Kulturministeriet

Læs mere

Baggrundsviden og fakta vedr. ny Fritids- og friluftsstrategi

Baggrundsviden og fakta vedr. ny Fritids- og friluftsstrategi Baggrundsviden og fakta vedr. ny Fritids- og friluftsstrategi Indhold Indledning... 1 Baggrundsviden og fakta... 2 Udvikling i foreningers medlemstal og befolkningssammensætningen i Faaborg-Midtfyn Kommune...

Læs mere

HAVETS MOTIONISTER En klub- og medlemsundersøgelse i Dansk Sejlunion

HAVETS MOTIONISTER En klub- og medlemsundersøgelse i Dansk Sejlunion HAVETS MOTIONISTER En klub- og medlemsundersøgelse i Dansk Sejlunion Af DIF Analyse v. Kasper Lund Kirkegaard HAVETS MOTIONISTER Baggrund for undersøgelsen Præsentation af de tre delnotater Hovedpointer

Læs mere

De blinde vinkler i fitnesscentre og foreninger tanker om breddeidrættens kommercialisering

De blinde vinkler i fitnesscentre og foreninger tanker om breddeidrættens kommercialisering tanker om breddeidrættens kommercialisering Oplæg på Idrættens største udfordringer II, 30. maj, 2012. tanker om breddeidrættens kommercialisering 1. Fitnesskulturens logik og historie - den individuelle

Læs mere

Idrætspolitikkens aktuelle brændpunkter

Idrætspolitikkens aktuelle brændpunkter Idrætspolitikkens aktuelle brændpunkter Idrættens Rum og Rammer Arena Nord Frederikshavn Henrik H. Brandt Idrættens Analyseinstitut 32661030 henrik.brandt@idan.dk Frederikshavn Stadion 1978 betalingsfodbold:

Læs mere

Medlemskabstyper for fremtiden

Medlemskabstyper for fremtiden Medlemskabstyper for fremtiden Med denne publikation ønsker Dansk Golf Union (DGU) at rådgive de danske golfklubber om, hvordan de for fremtiden skal sammensætte deres medlemskabstyper, og hvorfor de skal

Læs mere

Foreningsledelse - med henblik på rekruttering og fastholdelse af frivillige

Foreningsledelse - med henblik på rekruttering og fastholdelse af frivillige Foreningsledelse - med henblik på rekruttering og fastholdelse af frivillige Oplæg ved Idans konference den 31. maj 2012 i Vejen Idrætscenter v/, ph.d. stipendiat Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

Slår det frivillige arbejde til i arbejdet med socialt udsatte børn?

Slår det frivillige arbejde til i arbejdet med socialt udsatte børn? Slår det frivillige arbejde til i arbejdet med socialt udsatte børn? Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Frivillige eller

Læs mere

Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten

Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten Klublederseminar, Danmarks Motor Union, 2. november 2012 Trygve Buch Laub Analytiker trygve.laub@idan.dk Frivillighedsundersøgelsen Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 S i d e 2 Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Målsætninger... 4 Politik... 4 Service... 4 Udvikling... 4 Interessenter... 5 Værdikæde... 6 Idrætsrådet Silkeborg Kommunes

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Fælles klubhus som nabo til BK Frems gamle klubhus Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Vi søger om tilskud til projektarbejde. Vi er syv klubber med fælles interesse

Læs mere

Firmaidrætten og Grønland. Forbundsformand Peder Bisgaard Dansk Firmaidrætsforbund

Firmaidrætten og Grønland. Forbundsformand Peder Bisgaard Dansk Firmaidrætsforbund Firmaidrætten og Grønland Forbundsformand Peder Bisgaard Dansk Firmaidrætsforbund Idrætsorganisationerne i Danmark Ca. 1.9 mio. medlemmer Ca. 1.45 mio. medlemmer Ca. 375.000 medlemmer Firmaidrætten er

Læs mere

Ny vin på gamle flasker Forandringer i den foreningsorganiserede idræt. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Ny vin på gamle flasker Forandringer i den foreningsorganiserede idræt. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Ny vin på gamle flasker Forandringer i den foreningsorganiserede idræt Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Bevægelse, leg og idræt Forskningsprogram som Nordea fonden har støttet med

Læs mere

Fitnessbranchen i Danmark

Fitnessbranchen i Danmark Fitnessbranchen i Danmark FAKTA Fitnessbranchen i har vokseværk. Mere end hver 6. dansker over 15 år er medlem i et fitnesscenter. Fitness er således i dag en folkesport med i omegnen af 810.000 medlemmer

Læs mere

Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt

Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt Syddansk Universitet har med beklagelse kunnet konstatere, at Det Rådgivende Udvalg for vurdering af udbud

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

Udarbejdelse af forskningsbaseret forslag til aktivitetsoaser i Rudersdal Kommune

Udarbejdelse af forskningsbaseret forslag til aktivitetsoaser i Rudersdal Kommune Udarbejdelse af forskningsbaseret forslag til aktivitetsoaser i Rudersdal Kommune Bjarne Ibsen, professor og centerleder, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC), Institut for Idræt

Læs mere

Håndbolden og den brændende platform - temperaturen på håndboldsporten

Håndbolden og den brændende platform - temperaturen på håndboldsporten DHF s Breddeseminar 2013 Oplæg v. Kasper Lund Kirkegaard Forskningsansvarlig analytiker ved Danmarks Idræts-Forbund 1 Program Hovedspørgsmålet skal håndboldsporten fortsat være en kulturbærer i dansk idræt?

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

LØB ER VOKSNES DANSERKERES FORETRUKNE IDRÆTSAKTIVITET

LØB ER VOKSNES DANSERKERES FORETRUKNE IDRÆTSAKTIVITET LØB ER VOKSNES DANSERKERES FORETRUKNE IDRÆTSAKTIVITET 40 % Ikke Voksne i forening (16+år): I forneing 30 % 20 % 10 % 0 % LØBEEVENTS ER EN INDUSTRI og et hårdt udskilningsløb. DAGENS LØBETUR HVEM LEVERER

Læs mere

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU. DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.DK/ KOLOFON: Udgiver: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunkation

Læs mere

Idrættens udfordringer og tendenser Visionsworkshop for Hal 3 i Aabenraa

Idrættens udfordringer og tendenser Visionsworkshop for Hal 3 i Aabenraa Illustration udlånt af Center for Idræt og Arkitektur Idrættens udfordringer og tendenser Visionsworkshop for Hal 3 i Aabenraa Henrik H. Brandt, Aabenraa Svømme- og Idrætscenter Aabenraa, den 22. januar

Læs mere

Frivillighed i fremtidens idræt

Frivillighed i fremtidens idræt Frivillighed i fremtidens idræt Er frivilligheden under pres? Hvordan ser fremtidens frivillighed ud? Kort præsentation Uddannet Cand.scient. Hovedfag i Idræt fra Syddansk Universitet Sidefag i Samfundsfag

Læs mere

ANTAL FRIVILLIGE OG LØNNEDE POSITIONER I FORENINGER UNDER DIF, DGI OG FIRMAIDRÆTTEN

ANTAL FRIVILLIGE OG LØNNEDE POSITIONER I FORENINGER UNDER DIF, DGI OG FIRMAIDRÆTTEN Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union ANTAL FRIVILLIGE OG LØNNEDE POSITIONER I FORENINGER UNDER DIF, DGI OG FIRMAIDRÆTTEN Estimat udarbejdet af: Karsten Elmose-Østerlund & Bjarne Ibsen,

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

FORENINGSKULTURENS FREMTID I DAGENS DANMARK

FORENINGSKULTURENS FREMTID I DAGENS DANMARK FORENINGSKULTURENS FREMTID I DAGENS DANMARK KASPER LUND KIRKEGAARD, DIF M. 22716633, E. KLK@DIF.DK DIF UDVIKLING KASPER LUND KIRKEGAARD FORENINGSKULTURENS FREMTID I DAGENS DANMARK Lørdag d. 25. januar

Læs mere

Hvordan fremme foreningsudvikling? Bjarne Ibsen

Hvordan fremme foreningsudvikling? Bjarne Ibsen Hvordan fremme foreningsudvikling? Bjarne Ibsen For at sige det barsk og kort: Offentlige tilskud kan, ( ), føre den åbenbare risiko med sig, at der holdes liv i noget, som allerede er dødt. De kan konservere

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

FODBOLD FITNESS EN MULIGHED FOR DANSKE FODBOLDKLUBBER INTRODUKTION

FODBOLD FITNESS EN MULIGHED FOR DANSKE FODBOLDKLUBBER INTRODUKTION INTRODUKTION FODBOLD EN MULIGHED FOR DANSKE FODBOLDKLUBBER DBU.DK/ SUNDT, SJOVT OG SOCIALT MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD FLEKSIBEL MOTIONSFODBOLD FOR VOKSNE KOLOFON: Udgivet januar 2014 af: Dansk Boldspil-Union

Læs mere

Den folkelige. Gymnastik. i en moderne motionskultur. nr. 1: Udvikling og muligheder

Den folkelige. Gymnastik. i en moderne motionskultur. nr. 1: Udvikling og muligheder Den folkelige Gymnastik i en moderne motionskultur nr. 1: Udvikling og muligheder Nye former for træning dukker op, udøverne, vilkårene og rammerne for din gymnastikforening forandrer sig hastigt. Heldigvis

Læs mere

FREMTIDENS ATLETIKMILJØER

FREMTIDENS ATLETIKMILJØER #vejen20 Trygve Laub Asserhøj, analytiker på Idrættens Analyseinstitut FREMTIDENS ATLETIKMILJØER Fastholdelse som nøglen til vækst Idan-undersøgelse for Dansk Atletik Forbund med støtte fra Nordea-fonden

Læs mere

Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud

Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud Notat / Januar 2017 Trygve Laub Asserhøj Titel Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud Forfatter Trygve Laub Asserhøj Layout

Læs mere

FORENINGSFITNESS I SOLRØD IDRÆTS CENTER

FORENINGSFITNESS I SOLRØD IDRÆTS CENTER FORENINGSFITNESS I SOLRØD IDRÆTS CENTER Baggrund og formål Solrød idrætscenter har afholdt møde med Foreningsfitness, som er organiseret under DIF og DGI. Formålet med Foreningsfitness er, at hjælpe foreninger

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

KONKURRENCEIDRÆT UNDER FORANDRING

KONKURRENCEIDRÆT UNDER FORANDRING Fra: "Fremtidsorientering", nr. 3, 2001 KONKURRENCEIDRÆT UNDER FORANDRING Af Knud Larsen, sociolog og idrætsforsker ved forskningsinstitutionen Idrætsforsk. Konkurrenceidrætten har været karakteriseret

Læs mere

FREMTIDENS IDRÆT HVEM SKABER UDVIKLINGEN?

FREMTIDENS IDRÆT HVEM SKABER UDVIKLINGEN? Aktivitetsudvikling i grønlandsk idræt. Hvorfor og hvordan? GIF-konference Nuuk 18. august 2016 Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk FREMTIDENS IDRÆT HVEM SKABER UDVIKLINGEN? IDRÆTTEN HAR ET GODT UDGANGSPUNKT

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT. Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter. Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller

AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT. Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter. Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT KLUBBER Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter VIRKSOM- HEDER Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller BORGERE INSTITU- TIONER 22-01-2013

Læs mere

Forenings- aktivitets & facilitetsudvikling Als

Forenings- aktivitets & facilitetsudvikling Als Forenings- aktivitets & facilitetsudvikling Als Faciliteter & Lokaludvikling Ole Brændgaard, konsulent i Uddannelse, drift og organisation Hvorfor snakke sammenlægning? Hvad er visionen Hvad er målet?

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Indledning...2. Formålet med undersøgelsen...2. Metode...3 Fejlkilder...3 Respondenterne...3

Indledning...2. Formålet med undersøgelsen...2. Metode...3 Fejlkilder...3 Respondenterne...3 1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Formålet med undersøgelsen...2 Metode...3 Fejlkilder...3 Respondenterne...3 Resultater...5 Træneren og træningen...5 Turneringen...7 Holdsporten - den sociale dimension...7

Læs mere

Breddeidrættens kommercialisering - kapløbet om de voksne motionister og fødslen af en kommerciel idrætstradition

Breddeidrættens kommercialisering - kapløbet om de voksne motionister og fødslen af en kommerciel idrætstradition Idrætsanalytiker og ph.d. stipendiat Kasper Lund Kirkegaard, /Syddansk Universitet Tre store spørgsmål: Hvorfra? Implikationer? Kommercialisering Fra et foreningsmonopol til en situation, hvor der er tre

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

IDRÆT I GRØNLAND. Analyse og anbefalinger. Trygve Laub Asserhøj. Idrættens Analyseinstitut

IDRÆT I GRØNLAND. Analyse og anbefalinger. Trygve Laub Asserhøj. Idrættens Analyseinstitut IDRÆT I GRØNLAND Analyse og anbefalinger Trygve Laub Asserhøj Idrættens Analyseinstitut Konference Fremtidens idræt i Grønland d. 17. august 2016 Oversigt Kort om baggrunden for analysen Analysens resultater

Læs mere

Idrætsklub. ved at kvæles i succes. Bjergby er en af de landsbyer i Danmark, der vækster mest, og idrætsforeningen er en vigtig del af den udvikling

Idrætsklub. ved at kvæles i succes. Bjergby er en af de landsbyer i Danmark, der vækster mest, og idrætsforeningen er en vigtig del af den udvikling Om kort tid er de kaotiske forhold i rekvisitrummet fortid. BMI vil af egen lomme bekoste et nyt rum til foreningens mange materialer, bl.a. de store madrasser til den hastigt voksende gymnastikforening.

Læs mere

tilsvarende nedgang i antallet af fuldtidsmedlemmer. Vi mener denne tilbagegang skyldes, at danskerne

tilsvarende nedgang i antallet af fuldtidsmedlemmer. Vi mener denne tilbagegang skyldes, at danskerne Styregruppemøde den 10. oktober 2012 Baggrund og hovedproblemstillinger I marts 2012 gennemførte DGU en værdiundersøgelse, hvor 84% af de adspurgte golfklubber tilkendegav, at DGU skal hjælpe golfklubberne

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Folkeoplysning i forandring Vejen Idrætscenter 23/05/2016 Analytiker Malene Thøgersen NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Foreningslivets potentialer i yderområderne BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN AF TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE

Læs mere

Begrebet fitness anvendes i mange forskelligartede betydninger. De to hovedbetydninger er:

Begrebet fitness anvendes i mange forskelligartede betydninger. De to hovedbetydninger er: Oplæg Analysegruppen Fitness Vision 25-50-75 19. juni 2015 Analysegruppen Fitness Medlemmer i analysegruppen Fra DIF/GymDanmark: Preben Staun, næstfmd., DIF Anne Pøhl, HR- og uddannelseschef, DIF Lene

Læs mere

Idrætstopmøde i Gentofte Kommune Tendenser og udfordringer på idrætsområdet

Idrætstopmøde i Gentofte Kommune Tendenser og udfordringer på idrætsområdet Illustration udlånt af Center for Idræt og Arkitektur Idrætstopmøde i Gentofte Kommune Tendenser og udfordringer på idrætsområdet Henrik H. Brandt, Charlottenlund, den 11. april 2013 l Kanonbådsvej 4 A

Læs mere

Overblik over det danske arenamarked

Overblik over det danske arenamarked Overblik over det danske arenamarked Søren Bang Idrættens Analyseinstitut Frederikshavn, 24. februar 2009 Idrættens Analyseinstituts fokus på arenabyggerier: To undersøgelser af stadion- og arenabyggerier

Læs mere

Tendenser, tal og måling på idrætsog facilitetsområdet

Tendenser, tal og måling på idrætsog facilitetsområdet Netværksmøde for halledere i Thisted Kommune, Benchmarking og optimering af driften 22. september 2016 Peter Forsberg Analytiker og ph.d. Idrættens Analyseinstitut/ Syddansk Universitet T: 40885279 E:

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

Byggeboom i Danmark. Investeringer i opvisningsanlæg 1995-2007 ved Søren Bang, Idan

Byggeboom i Danmark. Investeringer i opvisningsanlæg 1995-2007 ved Søren Bang, Idan Byggeboom i Danmark Tegning: Årstiderne Arkitekter Investeringer i opvisningsanlæg 1995-2007 ved Søren Bang, Idan Byggeboom i Danmark Et overblik over investeringer i superligaklubber og håndboldligaklubbers

Læs mere

Nye stier i den kommunale idrætspolitik

Nye stier i den kommunale idrætspolitik Nye stier i den kommunale idrætspolitik Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker, og så siger

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

FODBOLD FITNESS. - En mulighed for danske fodboldklubber

FODBOLD FITNESS. - En mulighed for danske fodboldklubber FODBOLD FITNESS - En mulighed for danske fodboldklubber INTRODUKTION 2 Dette hæfte er en introduktion til danske fodboldklubber, der overvejer eller ønsker at starte Fodbold Fitness. Mere end 140 klubber

Læs mere

Vend bøtten på hovedet!

Vend bøtten på hovedet! BØRNEKULTUR En af de store udfordringer for klubbernes trænere og ledere er, at de i højere grad skal opbygge det fællesskab, en holdsport nu en gang er, omkring det enkelte individ og ikke omvendt. Sådan

Læs mere

Unge i fokus Konkurrence for Danmarks Idræts-Forbunds specialforbund om nye måder at gøre idrætten attraktiv for de årige Præmiesum kr.

Unge i fokus Konkurrence for Danmarks Idræts-Forbunds specialforbund om nye måder at gøre idrætten attraktiv for de årige Præmiesum kr. Unge i fokus Konkurrence for Danmarks Idræts-Forbunds specialforbund om nye måder at gøre idrætten attraktiv for de 10-18 årige Præmiesum 350.000 kr. Fremtidens børne- og ungdomsidræt Vi har brug for at

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner.

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner. Visionskommune Introduktion til arbejdet med visionskommuner. VISIONSKOMMUNE Målsætninger En visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til

Læs mere

Aktive familier i Femern Bælt-regionen

Aktive familier i Femern Bælt-regionen Koncepter Aktive familier i Femern Bælt-regionen Inspiration til familierettede aktiviteter for sportsklubber og -foreninger Om projektet Vi præsenterer tre koncepter for grænseregionale aktiviteter for

Læs mere