Af Søren Bang, Idrættens Analyseinstitut. De er ældre, de er generelt mere tilfredse, og mange lægger vægt at træne i en forening.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Søren Bang, Idrættens Analyseinstitut. De er ældre, de er generelt mere tilfredse, og mange lægger vægt at træne i en forening."

Transkript

1 Overblik Nyt fra Idan Nr. 34 Oktober 2010 l e d e r Af Henrik H. Brandt, direktør for Idrættens Analyseinstitut Foto. Johnny Wichmann Hvem er bedst til fornyelse? Da Idrættens Analyseinstitut i optakten til VM i fodbold i Sydafrika (nr. 31/2010) bragte et temanummer om motionsfodboldens enorme potentiale, havde de to unge iværksættere Carsten Gram Haagensen og Lars Kruse så småt regnet på mulighederne for at åbne et kommercielt center for motionsfodbold midt i København, men de havde hverken lejet lokaler, udviklet software eller sagt deres karrierejobs i A.P. Møller-Maersk-koncernen op endnu. Mindre end fire måneder senere er de to iværksættere blevet fodboldoperatører på fuld tid og parate til at åbne dørene til Fodboldfabrikken Danmarks første kommercielle motionsfodboldcenter i Kødbyen midt i København. Samme hastighed, engagement og iværksætterlyst går igen hos mange andre af de kommercielle, idrætsrelaterede iværksættere, som vi på Idan har haft kontakt med som led i projekter som Idrættens virtuelle arenaer, Idrættens Iværksættere eller instituttets generelle arbejde med den danske fitness-sektor. De kommercielle aktørers hastighed og markedsorientering står i nogen grad i kontrast til den ofte konservative, træge og politiske virkelighed i den mere traditionelle, organiserede danske idrætskultur. Der er intet galt med demokrati i beslutningsprocesserne eller hægen om traditioner og hævdvundne værdier, men alt andet lige har den organiserede idræt i Danmark det privilegium at være i centrum for stort set al offentlig finansiering Indhold: Bred fitnesskultur i foreninger Tre nye fitnessrapporter fra Idan Fitnesskultur ændrer ansigt Privat satsning på motionsfodbold Nyt i vidensbanken Anmeldelse: Spillet uden for banen En bredere aldersprofil kendetegner fitness i foreningerne - her Zumba-udøvere under Firmaidrætten. Bred fitnesskultur i foreninger Tre nye rapporter fra Idan viser, at de foreningsdrevne fitnesscentre får fat i målgrupper, som de kommercielle aktører har svært ved at nå ud til. Af Søren Bang, Idrættens Analyseinstitut De er ældre, de er generelt mere tilfredse, og mange lægger vægt at træne i en forening. To nye rapporter fra Idrættens Analyseinstitut sætter ord og tal på de aktive medlemmer af foreningsdrevne centre under Foreningsfitness igangsat af DIF/DGI og Dansk Firmaidrætsforbund. Herudover sammenligner en tredje rapport, Fitnesskultur mellem forening og forretning, resultaterne med en ældre undersøgelse af de kommercielle centres kunder og tegner dermed et samlet portræt af den moderne danske fitnesskultur. Trods ligheder på tværs af sektoren er forskellene overraskende markante. Foreningsfitness er ikke kun et ekko af den kommercielle fitness-sektor, men udgør en ny og selvstændig fitnesskultur. Mest iøjnefaldende er foreningernes evne til at tiltrække en mere moden medlemskreds end den, man typisk finder i de kommercielle fitnesscentre, som især Fitnessudøvernes aldersfordeling fordelt på organisationsform (pct.) år år år år år år 70 år I alt Medlemmer Kunder Forskellen på aldersprofiler er meget markant. Mens de kommercielle centre i høj grad repræsenterer en ungdomskultur, er foreningsmedlemmerne relativt modne.

2 og politisk opmærksomhed i den danske idrætsmodel. Af samme grund er det ikke urimeligt at forlange et veludviklet blik for innovation og produktudvikling i den organiserede idræt. Som dette nyhedsbrevs tema om de foreningsbaserede fitnesscentres succes vil vise, er det på ingen måde umuligt for foreningsidrætten at leve op til sådanne krav. Tværtimod viser Idans nye rapporter om de foreningsbaserede fitnesscentre, at der så afgjort er særlige kvaliteter i foreningslivet. Rapporterne viser også, at foreningslivet i den grad kan levere et kvalitetsprodukt for voksne motionister i konkurrence med kommercielle udbydere, hvis bare konceptet er i orden. Foreningsbaseret fitness er en succes, som bør inspirere foreningslivet til at udvikle nye koncepter for motionister på andre områder som eksempelvis fodbolden. Det skulle nødigt være sådan, at de fremherskende strukturer i den danske idrætsmodel snarere forhindrer end fremmer den målsætning, som også deles af folkene bag Fodboldfabrikken: Nemlig Bolden tilbage til folket. n y t f r a i n d - o g u d l a n d Motion havde ingen effekt på fravær Motion på arbejdspladsen for medarbejdere i den kommunale ældrepleje i projektet Raskijob mindskede ikke sygefraværet hos de ansatte og havde derfor ingen positiv effekt ud fra et snævert cost-benefit-perspektiv. Tværtimod steg fraværet gennemsnitligt med 15 pct. under projektforløbet, hvis man medregnede den tid, der gik til projektets aktiviteter i arbejdstiden. Det konkluderer Anvendt Kommunal Forskning (AKF) i en evaluering af projektet Raskijob, som er afviklet i 11 kommuner og har været målrettet mere end medarbejdere, der ud fra en række objektive og selvvurderet kriterier ligger i farezonen, hvad angår sygdomsfravær. Rapportens resultater indikerer, at det måske er mindre simpelt end forventet at skabe øget sundhed og mindre fravær gennem interventioner som motion på arbejdspladsen. Men trods det ringe evalueringsresultat siger rapporten ikke noget om, hvorvidt alle former for motion på arbejdspladsen er uden effekt. Evalueringen vurderer kun effekten af det konkrete projekt. Andre former for motion på arbejdspladsen kan i princippet godt have en positiv effekt på sygefravær. Desuden peger medarbejderne i projektet selv på, at motion på arbejdspladsen kan have haft en positiv effekt på trivslen ved at skabe bedre kommunikation og samarbejde på arbejdspladsen. i storbyerne repræsenterer en udpræget ungdomskultur. Mens 41 pct. af de kommercielle centres kunder er mellem 20 og 29 år, ligger medlemstyngden i de foreningsbaserede fitnesscentre i alderen og opefter (se figur 1). Kun blandt de årige er medlemssammensætningen nogenlunde ens mellem de to organisationsformer. Foreningscentrene formår altså at tiltrække nogle mennesker, som kun i begrænset omfang søger ind i kommercielle centre. Stor tilfredshed med centrene Samtidig er det påfaldende, at medlemstilfredsheden i de foreningsdrevne centre på flere punkter er højere end de i kommercielle centre, som ellers scorer fint. Medlemmerne i de foreningsdrevne centre er således mere tilfredse med relationerne til de øvrige medlemmer i centret, centrenes ledelse/organisation og med prisniveauet. Det sidste kan dog også være udtryk for, at priserne generelt er lavere i de foreningsdrevne centre. Desuden er der kun mindre forskelle i synet på centrenes fysiske rammer, udstyr og træningstilbud på tværs af sektoren. Glade for foreningen For de store idrætsorganisationer har satsningen på at etablere fitnesscentre handlet om at sikre foreningslivet fodfæste på et kommercialiseret fitnessmarked. At op mod danskere træner en eller anden form for fitness i foreningsregi, er i sig selv et tegn på, at foreningerne har skabt sig en niche på markedet. Idans undersøgelser viser samtidig, at mange af medlemmerne også er bevidste om foreningsdimensionen, selv om resultaterne her er mere tvetydige. På den ene side giver mange medlemmer især under Foreningsfitness udtryk for, at de ser det som noget positivt, at centret er foreningsdrevent, og 28 pct. af Foreningsfitness medlemmer afviser ligefrem at ville træne i et kommercielt center med præcis de samme tilbud. På den anden side siger blot 15 pct. af medlemmerne under Foreningsfitness, at det var afgørende, at centret var foreningsdrevet, da de meldte sig ind. Under Firmaidrætten er tallet endda helt nede på 5 pct. Desuden møder man også medlemsfølelse i den kommercielle sektor, hvor cirka halvdelen af de adspurgte kunder føler sig mere som medlemmer end kunder. Idans hovedrapport konkluderer derfor, at de foreningsdrevne centre skal kunne konkurrere på pris og kvalitet i forhold til andre aktører på markedet. Fitness er sjovt og sundt alle steder Endelig viser undersøgelsen, at fitnesstræningen rummer nogle kvaliteter for udøverne, som går igen i alle dele af sektoren: For næsten hvert tredje medlem eller kunde, er fitnesstræningen den eneste idrætsaktivitet. Fitness er noget, man går til på linje med andre idrætsgrene. Sundhedsaspektet er en væsentlig begrundelse for indmeldelse og den fortsatte træning, ligesom mange fitnessudøvere vurderer, at de oplever klare sundhedsmæssige gevinster ved træningen. Selv om fitnesstræningen betoner idrættens nytteværdi, opleves det at gå til fitness som sjovt og motiverende. Det er en myte, at fitness udelukkende dækker over pligtorienterede idrætsaktiviteter i det mindste blandt de aktive fitnessudøvere, som indgår i Idans undersøgelser. Tre nye rapporter om dansk fitnesskultur Graftekst. Idans tre nye rapporter om den danske fitnesssektor indgår i forskningsprojektet Sundhed for millioner og giver et indblik i de motiver, træningsbehov og livsvilkår, der har fået cirka danskere til at strømme ind i kommercielle eller foreningsdrevne fitnesscentre. Over aktive medlemmer og kunder i kommercielle og ikke-kommercielle fitnesscentre har deltaget i undersøgelsen. De seneste to undersøgelser blandt medlemmer i centre under Dansk Firma-idrætsforbund og Foreningsfitness (DGI og DIF) bygger på henholdsvis 226 fuldførte besvarelser (5 centre) og fuldførte besvarelser (22 centre). Bestil eller download rapporterne på Idan.dk

3 Programkomité på plads Programkomitéen for næste års dansk arrangerede Play the Game-konference på Deutsche Sporthochschule i Köln i dagene oktober får deltagelse af tre danskere blandt de i alt 15 medlemmer, der skal rådgive Play the Game-ledelsen om programmet for den ambitiøse konference om international idrætspolitik. Den tidligere pressechef i UEFA, journalist Frits Ahlstrøm, bliver ny i komitéen, der desuden som før konferencen i 2009 får deltagelse af ISCA s formand, Mogens Kirkeby og Idans direktør Henrik H. Brandt. Komitéen er sammensat af en blanding af mediefolk, journalister og idrætsledere fra syv forskellige lande. Læs mere om programkomitéen og Play the Game på Foto: Thomas Nellemann/Foreningsfitness Göteborg bliver et tilløbsstykke Arrangørerne af Bad & Ida-Mässan i Götebort i dagene november oplever enorm interesse for konferencerne, miniseminarerne og udstillingerne af sportsrekvisitter og badeanlæg i Svenska Mässan midt i Göteborg. Arrangørerne forventer næsten 800 delegerede til konferencerne i mange spor, lige som over 100 udstillere vil være på plads i messehallerne under konferencen. Som en del af konferencen afvikles et Nordiskt Idrottsmöte, hvor Idan er blandt medarrangørerne. Her får danske kommuner, idrætsorganisationer og foreninger en enestående chance for at samle viden og inspiration og diskutere fælles udfordringer på det idrætspolitiske og facilitetsmæssige område med kolleger fra Sverige og Norge. Læs mere på eller idan.dk. Nyt streetmekka åbnet i København Ikke kun på fitness- og fodboldområdet møder man, som dette nyhedsbrev viser, nytænkning. Den 16. oktober åbnede et helt nyt StreetMekka i to tidligere fabrikshaller, som skal blive det nye centrum for gadeidrætten i København og dens udøvere, hvoraf mange er uorganiserede. Det nye center er på kvadratmeter og vil komme til at huse flere streetkulturelle foreninger plus en bred vifte af aktiviteter som street-basket, street-dance, break dance, parkour og DJ-skole. For den daglige drift står non-profit organisationen GAM3, der har indgået en aftale med Københavns Kommune. Ombygningen af fabrikshallerne har kostet 22 mio. kr. Bag finansieringen står kommunen sammen med Lokale- og Anlægfonden. Sidstnævnte har bidraget med tre mio. kr. Læs mere på Fitnesskultur ændrer ansigt Analyse: Foreningslivet og fysioterapeuter med fitnesstilbud spiller en stigende rolle på det samlede danske fitnessmarked, hvilket vil påvirke det kommercielle potentiale i fitness-sektoren i fremtiden. Af Kasper Lund Kirkegaard, Idan Tre nye rapporter om fitnesskulturen i Danmark stiller grundlæggende spørgsmål ved den hidtidige forståelse og beskrivelse af fitness-sektoren herhjemme. Foreningslivets relative succes med at drive fitnesscentre på linje med kommercielle aktører bringer tre basale forhold i spil: For det første er fitnessmarkedet ikke længere et kommercielt marked alene. Beskrivelsen af markedet er derfor ofte for unuanceret, og centrale aktørers omtale af markedspotentialer på fitnessområdet naiv eller direkte forkert. For det andet har de nye aktører stor indflydelse på fitnesskulturens sammensætning og karakteristika og bidrager tilsyneladende til en mere nuanceret idrætskultur, der med deres bidrag bliver mere folkelig og rummelig. For det tredje har både fitnessforeninger og kommercielle fitnesscentre styrker og svagheder i deres respektive organisationsformer. Samlet set kan foreninger, såfremt de og idrætsorganisationerne ønsker det, sagtens leve og fungere side og side med et kommercielt marked med professionelle og lønnede ansatte. Til gengæld synes foreningslivets evne til selv at udvikle produkter og træningskoncepter at være svag i forhold til de kommercielle aktører. Folkelig fitnesskultur? Ved siden af den brede kommercielle fitnesskultur dukker efterhånden flere andre organiseringsformer og udbydere op. Fysioterapeuter samler med deres satsning på fitnesskunder frem for alene genoptræningspatienter over fitnessudøvere, og foreningslivets non-profit fitnesscentre er efterhånden et klart alternativ til den kommercielle fitnesskultur. Idrættens to største hovedorganisationer, DIF og DGI, har medvirket til at ændre på fitnesskulturen via udviklingsprojektet Foreningsfitness. Siden opstarten af Foreningsfitness i januar 2008 er der åbnet 34 nye fitnessforeninger under Foreningsfitness. Dertil har DGI siden 2004 opgjort træning i motionscenter som en selvstændig aktivitet med en massiv vækst i medlemstallene fra i 2004 til i Næsten en fordobling på fem år. Men også Firmaidrætten (Dansk Firmaidrætsforbund), er en væsentlig aktør, som samler langt flere fitnessudøvere - 3 -

4 Glädjekalkyler styrer arenabyggerier Budgetter, som eksploderer, urealistiske forretningsplaner, dårlig projektledelse og overoptimistiske forventninger til byggeriernes betydning for lokalsamfundet. Listen over synder er lang i en ny svensk rapport, der sætter kritisk lys på de mange kommunalt støttede og opførte arenaprojekter i Sverige. Frem for kølig, realistisk planlægning er mange af de svenske arenaprojekter drevet frem af gläjekalkyler jubeloptimistiske forventninger som det hedder i rapporten Arenafeber glädjekalkyler när svenska kommuner bygger nya arenor. Resultatet er blevet en byggelyst, der overgår den danske arenafeber, men også en stor og kritisabel regning til skatteborgerne, vurderer rapporten fra den borgerligt-liberale tænketank Timbro, der har analyseret det svenske arenaboom. Analysen kritiserer i variende grad arenaprojekterne i kommunerne Lund, Kristianstad, Helsingborg, Ystad, Uppsala, Sandviken og Falkenberg. Eksempelvis steg prisen på den nye Kristianstad Arena med 25 pct. til 330 mio. svenske kr. på blot et halvt år, ligesom arenaen kræver et årligt kommunalt driftstilskud på 35 mio. kr. På baggrund af de syv cases peger rapporten på tre kritisable forhold, som er typiske for mange arenaprojekter: Beslutningsgrundlaget er mangelfuldt med lavt satte byggeomkostninger og overoptimistiske driftsbudgetter. Forcerede byggerier medfører svag projektstyring. Kommunerne overvurderer gevinsten ved at opføre arenaer og stresser over andre kommuners projekter. Ekstra driftsomkostninger går ud over andre kommunale opgaver. Flere ældre dyrker idræt under DIF De ældre dyrker foreningsidræt i DIF-regi som aldrig før. Den seneste medlemsopgørelse fra Danmarks Idræts-Forbundviser, at hele flere ældre over 60 år er medlem af en idrætsforening i dag sammenlignet med Det samlede medlemstal endte i 2010 på medlemmer et marginalt fald på 0,2 pct. i forhold til Det skyldes især, at specialforbundene under DIF har mistet voksenmedlemmer i alderen år. siden sidste år. På specialforbundsplan ser de senere års stærke fremgang for golf ud til at være stagneret, da forbundet total set kun har fået tilgang af 700 flere spillere i 2010 og ender på medlemmer. Til gengæld har tennissporten vendt års tilbagegang og er gået frem med medlemmer til i alt medlemmer. Fodbolden er årets store vinder med flere medlemmer og et samlet medlemstal på end hidtil antaget, med fitnessaktiviteter i relation til virksomheder eller selvstændige fitnesscentre. Samlet set står fitnessaktiviteter i foreningsregi altså for ca medlemmer i Danmark, hvilket svarer til godt og vel 17 pct. at det samlede marked. Med disse foreningsaktive fitnessudøvere er der nu omkring fitnesskunder og -medlemmer i fitnesscentre under forskellig organisering landet over. Det er derfor i høj grad meningsgivende at betragte fitness som en fællesnævner for en stadig længere række af sundhedsfremmende motionsaktiviteter, der i praksis dyrkes mange andre steder end netop i de kommercielle fitnesscentre. Det danske markedspotentiale Når fitnessdirektører fra førende kommercielle kæder og centre i pressen omtaler den danske fitnessbranches uudnyttede markedspotentiale, sker det typisk med henvisning til statistik fra den amerikanske brancheorganisation IHRSA, der viser, at ca. 10 pct. af danskerne dyrker fitness i fitnesscentre. Dette er en noget lavere andel end i Sverige og Norge, der normalt ligner Danmark meget, men som lige præcis på idrættens indretning og organisering på motions- og fitnessmarkedet rummer en række væsentlige forskelle til Danmark. Disse forskelle overser brancheforeningen DFHO og fitnessdirektørerne ofte, når de giver udtryk for positive forventninger til markedspotentialet i Danmark i forsøg på at tiltrække goodwill og risikovillige investorer. Men man må inddrage de andre organiseringsformer for at forstå fitnesssektorens samlede markedspotentiale. Når større andele af fitnessaktiviteterne finder sted under andre organisationsformer end den kommercielle, skaber det en Fitness-sektoren kunde- og medlemstal mere sammensat fitnesskultur og et mere kompliceret marked for de kommercielle aktører at agere på. Det kommercielle markedspotentiale kan altså ikke uden videre sammenlignes på tværs af landegrænser. Især de danske idrætsorganisationers satsninger på at udvikle motions- og fitnesstilbud har direkte og afgørende indflydelse på markedets størrelse og de kommercielle udbyderes markedsandele, hvilket den svensk dominerede Friskis & Svettis-foreningsdannelse er et fint eksempel på. Siden motionsforeningens dannelse i 1978 er den med stor succes fulgt med tiden og er i dag en massiv markedsaktør med over 156 lokale foreninger og -centre med tilsammen ca medlemmer. Foreningslivets evne til at udvikle motionstilbud til en sundhedshungrende befolkning kræver mere nuancerede analyser for at forstå kulturens sammensatte Vil ligeså gerne dyrke fitness i privat center med samme tilbud (pct.) Et pænt mindretal på 28 pct. af medlemmerne vil kun dyrke fitness i foreningsregi. Det fulde spørgsmål lød: Jeg ville lige så gerne dyrke fitness i et privatejet og kommercielt fitnesscenter, hvis de kunne tilbyde det samme som mit nuværende fitnesscenter. 33 Meget enig Enig Hverken enig eller uenig 17% 20 Uenig 4% 79% Kunder i kommercielle fitnesscentre Medlemmer i foreninger Kunder i fysioterapeutiske fitnesscentre 8 Meget uenig - 4 -

5 Foto: Burt Seeger r u n d t o m i d a n Foto: Thomas Nellemann/Foreningsfitness Kronprins Frederik modtager Tuborgfondets donation på vegne af DIF. Idan og SDU undersøger frivillige Med en milliondonation fra Tuborgfondet igangsætter Danmarks Idræts-Forbund i samarbejde med Idan og Syddansk Universitet en omfattende undersøgelse af frivilligt arbejde i idrætsforeningerne. Ambitionsniveauet for foreningsundersøgelsen blandt DIF s over medlemsforeninger går videre end tidligere undersøgelser. Undersøgelsen skal ikke kun belyse foreningerne og de frivilliges vilkår og holdninger, men også gå i dybden med resultaterne og søge forklaringer på de udsagn, der fremkommer i spørgeskemaundersøgelsen. Undersøgelsen vil indgå i DIF s strategiske udviklingsarbejde for foreningerne, som Tuborgfondet støtter gennem en samlet donation på 4,5 mio. kr. De foreløbige hovedresultater fra selve undersøgelsen vil blive offentliggjort på DIF s kongres i Brøndby den februar Den endelige hovedrapport forventes offentliggjort ultimo SDU er hovedansvarlig for selve undersøgelsens gennemførelse, mens Idan har hovedansvaret for at formidle og perspektivere resultaterne på en sådan måde, at de idrætsforeninger, specialforbund og DIF kan drage nytte af dem i rekrutteringen og fastholdelsen af frivillige. Læs mere om projektet på Idan.dk. Ny studentermedhjælp Michal Fester er ansat som studentermedhjælp hos Idan, hvor han bl.a. skal assistere med kvantitative analyser og opdatering af diverse databaser. Michael Fester er sociologistuderende på Københavns Universitet. n y t i i d a n s v i d e n s b a n k Gå i gang - slutevaluering Rapporten evaluerer Gå i gang-projekket, som er igangsat gennem et samarbejde mellem DGI, Gigtforeningen og Kræftens Bekæmpelse. Formålet med projektet er at aktivere inaktivere folk, som har risiko for at udvikle livsstilsrelaterede sygdomme. Karsten Østerlund, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, maj 2010 univers. Desuden nyder foreningsbaserede fitnesscentre tilsyneladende en bredere folkelig opbakning end kommercielle centre og appellerer til visse befolkningsgrupper, der tilsyneladende ikke føler sig tilpas i kommercielle fitnesscentre. Tendensen fremgår af figuren nederst på forrige side. Derfor kan man med rette spørge, om nutidens fitnesskultur i højere grad end hidtil antaget er en folkelig bevægelse, hvor civilsamfundet i stigende grad medvirker til at give kulturen nye udtryksformer ved at organisere aktiviteter i en frivillig ramme. Supplement eller ulige konkurrence? I takt med foreningslivets tilpasning til fitnesskulturen tyder meget på, at diskussionerne om foreningslivet konkurrenceforvridende aktiviteter skærper til. Især mindre fitnesscentre uden for brancheforeningen mærker tilsyneladende konkurrencen fra både DGI-huse og haller samt Foreningsfitness. Men der er samtidig noget, der tyder på, at antallet af idrætsaktive samlet set stiger, når flere forskellige idrætsudbydere og organisationsformer, kommercielle som ikke-kommercielle, kæmper om medlemmer, kunder og markedsandele. Dette skyldes, at de forskellige organisationsformer næsten per automatik tiltaler forskellige befolkningsgrupper med deres alternative træningskulturer, hvilket den kommercielle ungdomsprægede fitnesskulturs eksistens mod den mere modne fitnesskultur i foreninger er et udtryk for. Behovet for innovation Vi er med andre ord forbi spørgsmålet om, hvorvidt foreningsidrætten kan fungere på motionsidrættens marked. Spørgsmålet er snarere, om foreningsidrætten kan udvikle mere fleksible idrætsformer på et marked domineret af kommercielle aktører, uden at foreningslivets ikke-profitorienterede profil sættes over styr. Samtidig må foreninger på et konkurrencepræget marked for motion til voksne være i stand til at tilfredsstille medlemmers omskiftelige behov og ønsker. En aktivitet som Zumba er et godt eksempel på, at foreninger må tage et kommercielt idrætskoncept til sig, hvis de ønsker at hverve medlemmer i samme omfang som kommercielle fitnesscentre. I forhold til de traditionelle, aktivitetsbestemte foreningstyper, der som udgangspunkt ønsker at udbrede en veletableret idrætsgren, er motionsforeninger afhængige af markedets stadige udvikling af helt nye produkter og koncepter. Spørgsmålet er, i hvor høj grad foreningsidrætten og hovedorganisationerne selv ønsker at spille aktivt med i en sådan mere efterspørgselsorienteret idrætskultur. Foreningsidræt risikerer konstant at halte bagefter og vil kunne beskyldes for at blot at kopiere succesfulde, privatudviklede koncepter. Det næste eksempel herpå kan blive det norske træningskoncept Corebar, som i dag dominerer den norske holdtræning i fitnesscentre, men endnu kun er at finde i fire kommercielle fitnesscentre herhjemme. Hvis foreningsidrætten ønsker at at opfylde nye behov og ønsker, skal den være mere aktiv i afprøvningen af nye træningsformer også de, der ikke bliver en succes. Lykkes det, kan foreningsidrætten til gengæld argumentere for, at dens fitness-satsning er udtryk for en mere rummelig idrætskultur, der både udfordrer og supplerer markedets øvrige udbydere.

6 Evaluering af Københavns idrætsskole Rapporten evaluerer transformationen og implementeringen af Bellahøj skole til en idrætsskole, som bl.a. indebærer fem timers idræt om ugen samt idrætsvenlig indretning af skolen. Lise Warren Pedersen, Institut for Idræt, Københavns Universitet, juni 2010 Implementering og effekter af Raskijob Evalueringen omhandler Raskijob, som er et motionsprojekt på arbejdspladsen for medarbejdere i den kommunale ældrepleje. Der evalueres bl.a. på, om motion på arbejdspladsen kan betale sig samlet set, og om det påvirker den enkelte medarbejder og arbejdspladsens generelle trivsel. Henrik Lindegaard Andersen, Helle Bendix Lauritzen, Anvendt Kommunal Forskning, september 2010 Frivillighedsundersøgelser Den røde tråd Med udgangspunkt i fire internationale sportevents (to VM og to EM) i Danmark dokumenterer rapporten, hvordan den typiske frivillige hjælper til ved arrangementerne. Endvidere fokuserer rapporten også på, hvad det er, som driver de frivillige, og om de ønsker at være frivillige fremover. Sport Event Denmark, juli 2010 Ændringer i kommunal idrætspolitik efter kommunalreformen Rapporten undersøger kommunalreformens betydningen for de kommunale idrætspolitikker ved at sammenligne politikker fra 2006 med Rapporten viser blandt andet, at der arbejdes mere på tværs af forvaltninger internt i kommuner og at eliteidræt har fået større vægt kommunalt. Bjarne Ibsen, Anne Mette Walmar Hansen og Eva Vennekilde, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Biomekanik, Syddansk Universitet, 2010 Effektanalyser Den røde tråd Rapporten summerer op på de samfundsmæssige gevinster ved afholdelse af større sportevents i Danmark ud fra ni afholdte internationale events: Fem VM, tre EM og én kongres. Sport Event Denmark, juli 2010 Frafald blandt kvindelige trænere Rapporten beskæftiger sig med frafald af kvindelige trænere i Dansk Svømmeunion og ønsker at belyse, hvorfor kvindelige trænere falder fra, og hvad der kan gøres for at fastholde og tiltrække flere kvindelige trænere. Hanne Petersen Refslund, Institut for Idræt, Københavns Universitet, 2010 Download eller find links til rapporterne i vidensbanken på Idan.dk. Med fem indendørs kunstgræsbaner vil Fodboldfabrikken tilbyde fodbold for nye målgrupper. Private ildsjæle satser på motionsfodbold Danmarks første kommercielle fodboldcenter åbner midt i København i nedlagte fabrikslokaler. Centret kan sætte nye standarder for fodboldens tilgængelighed. Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut Endnu er vejen til Danmarks første kommercielle fodboldcenter utilgængelig i Kødbyens labyrint af rå fabriksbygninger og gamle lagerlokaler. Men om få dage forstummer håndværkernes heftige banken i medicinalvirksomheden Unikems forladte laboratorie- og lagerlokaler til fordel for fodboldspillere, der banker bolde i kassen. Fra den 29. oktober skulle fodbold gerne være så tilgængeligt som aldrig før i det centrale København. Hele ideen bag Fodboldfabrikken er netop at gøre adgangen til at spille fodbold så nem som mulig for drenge og piger i alle aldre, der elsker spillet, men har vanskeligt ved at passe fodboldpassionen ind i de traditionelle fodboldklubbers ofte stive strukturer og utilstrækkelige faciliteter. Vores slogan er, at vi vil have bolden tilbage til folket. Det skal være helt ukompliceret at komme til at spille hos os, lyder den simple filosofi fra Fodboldfabrikkens bagmænd, den 25-årige Carsten Gram Haagensen og 31-årige Lars Kruse. De to iværksættere forlod deres gode stillinger i A.P. Møller-Mærsk-koncernen den 1. august for at leve drømmen ud om at skabe et fodboldcenter efter engelsk eller tysk storbyinspiration med højt serviceniveau og fri banebooking for motionister og vennegrupper eller mulighed for at tilmelde sig korte turneringsforløb på de små five-a-side-baner. Udfordring for foreningsidrætten Selv om hverken Carsten Gram Haagensen eller Lars Kruse nogensinde har nydt opmærksomhed fra den etablerede fodboldverdens talentspejdere, følger de etablerede idrætsorganisationer deres lynhurtige raid ind på det københavnske fodboldmarked med en vis nervøs opmærksomhed. KBU har haft konsulenter på besøg i Fodboldfabrikken, DGI har iværksat sin egen markedsundersøgelse af motionsfodbold efter kommercielt mønster, lige som Firmaidrætten oplever øget pres fra kom

7 > > k a l e n d e r e n Get moving og 15. november 2010: Som led i Sundhedsstyrelsens Get moving-kampagne bliver der afholdt to konferencer med fokus på inaktive børn og unge fra år. Hovedformålet med Get moving konferencerne er at formidle viden og komme med inspiration til, hvordan kommuner kan få mere gang i de fysisk inaktive børn og unge ved at belyse forskellige indgangsvinkler til, hvordan det er muligt at gribe udfordringen an. Konferencen afholdes to steder i landet: Første arrangement er i Idrættens Hus i Brøndby den 9. november, og det andet arrangement er i Vingstedcentret ved Vejle den 15. november. Begge dage fra kl Tilmelding er gratis og foretages via Get movings hjemmeside. Get moving-kampagnen er et samarbejde mellem blandt andre Sundhedsstyrelsen, DGI og Dansk Skoleidræt. Kampagnens mål er at få børn og unge til at være aktive mindst en time om dagen og syv timer om ugen. Læs mere på: Fokus på inaktive børn og unge 30. november 2010: Ved hjælp af et såkaldt levende løsningsgalleri med mere end 50 forskellige innovative løsninger sætter konferencen Nordic Movement Solutions den 30. november fokus på, hvordan innovative løsninger i bl.a. skolen, hjemmet og byrummet kan øge lysten til leg og bevægelse blandt de 33 pct. af børn og unge i Norden, som i dag er inaktive. Konferencen afholdes i Malmös gamle slagtehus fra kl. 8-18, hvor diskussioner og videndeling mellem forskellige faggrupper som institutionsledere, kommunaldirektører og byplanlæggere skal være med til at udvikle de bedst mulige løsningsmodeller. Bag konferencen står Nordisk Ministerråd, Nordisk InnovationsCenter, Kræftens Bekæmpelse og MandagMorgen. Læs mere om konferencen på www. mm.dk/nms2010. mercielle markedsaktører. Generelt oplever fodboldorganisationerne trods stor succes med børnefodbold og pigefodbold en nedgang i den traditionelle turneringsvirksomhed for de ældste drenge og seniorspillere. Eksempelvis har landets største fodboldudbyder, JBU, siden 1997 mistet mellem hvert fjerde og hvert tredje 11-mands hold for voksne og 45 pct. af U/19-holdene. Når private aktører for første gang for alvor går på banen på motionsmarkedet i Danmarks førende holdsport, vil det vise sig, om en fleksibel og kundeorienteret organisering af motionsfodbold kan udfordre de etablerede idrætsorganisationer på samme vis, som man har set i fitnesssektoren, golfverdenen eller på løbe- og cykelmarkedet. Er fleksibel adgang til banerne og et attraktivt spil uden stive regler et svar på fodboldens søgning efter mere attraktive afviklingsformer for unge og voksne spillere? Selv ser de to iværksættere ikke Fodboldfabrikken som et angreb på den traditionelle klubfodbold, men snarere som et supplement. Fodboldfabrikken har da også indgået aftaler med mindre klubber, som lejer sig ind til en fordelagtig pris. Vi mener ikke, at vi konkurrerer med klubberne. De har helt andre tilbud, siger Carsten Gram Haagensen, mens Lars Kruse peger på, at Fodboldfabrikken i høj grad henvender sig til de mange, der måske er kommet væk fra fodbolden og begyndt at løbe eller gå til spinning. Styrken ved fodbold på de små, bandeomkransede baner er, at selv den mest talentløse venstre back får svært ved at undgå at komme med i spillet og få sved på panden. Et man kan dumpe forbi Vi vil skabe et sted, der bygger på kærlighed til hele fodbolden. Et sted, hvor man kan dumpe forbi i klubhuset til sportsquiz, Football Manager, fodbold på storskærm eller bordfodbold, også når man ikke selv skal spille, forklarer Lars Kruse, mens han viser rundt i de kvadratmeter store lokaler. Fodboldfabrikken får klubhus, loungeområde, konferencerum, tre omklædningsrum og flytbare tribuner, der kan stilles op efter behov ved turneringer eller firmaevents. Det hele er bygget op om fem kunstgræsbaner og en halv ekstra bane, hvor man kan sparke på mål og lege med bolden. Jeg har egentlig haft ideen siden 1998 hjemme i Esbjerg, da vi gerne ville spille lidt fodbold fredag aften, inden vi skulle videre i byen. Da jeg ringede til kommunen for at booke en hal, blev der helt stille i telefonen. Man skulle stifte en forening, lave vedtægter og den slags. Heldigvis kendte vi en halbestyrer ude i St. Darum, så vi endte i bogstaveligste forstand med at spille fodbold efter folkedanserne klokken 22 fredag aften i en landsby uden for Esbjerg, fortæller Lars Kruse. Senere fik de to iværksættere næring til ideen under udstationering i forskellige Bag kulisserne på idrætsforskningen 30. november 2010: Landets idrætsforskere søger dialog med udøvere og trænere på konferencen Viden om idræt - bag kulisserne på idrætsforskning. Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning, KIF, står bag dialogkonferencen, der afholdes den 30. november fra kl i Torvehallerne i Vejle. Deltagelse er gratis, og pr. 19. oktober var der allerede over 125 tilmeldte. Læs mere på: Kulturministeriets_Udvalg_for_Idraetsforskning/Viden_om_idraet. Carsten Gram Haagensen (tv) og Lars Kruse sagde deres job op for at realisere Danmarks første private indendørs fodboldcenter.

8 Foredrag om doping 23. november 2010: Doping og kropskultur er omdrejningspunktet i efterårets formidlingsrække på Institut for Idræt ved Københavns Universitet. Det første arrangement blev afholdt den 13. oktober. Det andet finder sted tirsdag den 23. november, hvor ph.d.- studerende Nicole Thuagalant Winslow fortæller om sit ph.d.-projekt, der undersøger kropsprojekter i foreningsbaserede fitnesscentre. Herudover retter postdoc Ulrik Wagner under overskriften Global Anti-doping på vej mod en Version 2.0? søgelyset på nogle af de problemer og muligheder, som udviklingen i den internationale indsats mod doping har ført med sig. Foredraget diskuterer bl.a. cykelsportens brug af indirekte beviser gennem de nye biologiske pas. Arrangementet finder sted fra kl i Store Auditorium, Institut for Idræt, Nørre Allé 53 i København. Der er gratis adgang. Læs mere på instituttes hjemmeside: Nordic Venue Forum april 2011: Idan gentager i dagene april næste år samarbejdet med den engelske ekspert i stadionanlæg og større underholdningsarenaer, Ian Nuttall, om konferencen Nordic Venue Forum. Arrangementet havde premiere i Stockholm i marts 2010, men finder næste gang sted på Crowne Plaza Copenhagen Towers i Ørestaden. Blandt de ca. 24 oplægsholdere kommer nogle af de førende ledere inden for sports- og underholdningsindustrien i Europa, og fokus bliver på indhold, tilskuere, sports- og kulturturisme, teknologi og bæredygtighed. Nærmere info følger. Challenges for football juni 2011: Idan skal være medarrangør af en international fodboldkonference på Aarhus Universitet Challenges for Football i dagene juni 2011 i anledning af U/21-slutrunden i Danmark næste sommer. Konferencen henvender sig til mediefolk, forskere, idrætsledere og kommuner. Arrangementet vil køre i fire overordnede spor: Regulering, sundhed, udvikling af den perfekte fodboldspiller samt teknologi og innovation. Medarrangører bliver Institut for Idræt ved Aarhus Universitet, Play the Game, Update samt Sport Aarhus Events. Konferencen afholdes i dagene inden semifinalerne ved næste års U/21-slutrunde i byerne Århus, Herning, Aalborg og Viborg. Call for abstracts udsendes før nytår. lande, hvor de oplevede, hvor nemt det var at booke en bane og spille fodbold en time i frokostpausen. Fakta om Fodboldfabrikken Graftekst. Fodboldfabrikken åbner den 29. oktober i Kødbyen i København som Danmarks første kommercielle fodboldcenter for motionister. Enkeltpersoner, firmaer eller klubber kan frit booke baner via internettet og spille eller træne efter egne regler. Fodboldfabrikken råder også over floorballmål. Fodboldfabrikken har hjemme i en forladt fabrik. Kort vej fra tanke til handling Lars Kruse og Carsten Gram Hagensen har investeret deres egne midler i projektet og har desuden opbakning fra en privat investor, som de ikke vil afsløre identiteten af. Investeringen har været på et to-cifret millionbeløb. Men uden finanskrisen var projektet aldrig blevet til noget i sin nuværende form. Pludselig blev det muligt at leje tomme lokaler på en central adresse midt i København til en rimelig pris. Forretningskonceptet lå klart i foråret, og siden de to underskrev lejekontrakten og udpegede arkitekt og entreprenør kort før sommerferien, er det gået vanvittig stærkt. Den korte vej fra tanke til handling og den lette adgang til baner i tætbefolkede områder er kun en del af den mulige succesformel for et kommercielt fodboldcenter. It-platformen og hjemmesiden, der gør det muligt at kommunikere med kunderne, styre banebooking og hjælpe kunderne med at finde holdkammerater, tilmelde sig turneringer og administrere statistik, er en vital del af Fodboldfabrikkens drift. Systemet udvikles af et australsk firma, der bød på opgaven via et udbud på internettet. Det er ret genialt med tidsforskellen. Hvis vi har noget, de skal kigge på om aftenen, har de arbejdet med det hele natten, når vi møder igen, siger Carsten Gram Haagensen. Kunderne bliver en bred gruppe af venner, virksomheder og foreninger på jagt efter gode træningsbaner eller måske enkeltpersoner, der finder hinanden via hjemmesiden. Københavns Kommune havde booket baner til skolefodbold i uge 41. Foreløbig er der 16 ansatte, primært studerende, der skal hjælpe med driften og stå til rådighed som dommere eller facilitatorer der skal få spillet til at glide. Krav om høj belægning Praksis vil vise, om muligheden for at spille fodbold på alle tider af dagen og booke baner til kr. i timen er det tilbud, fodboldfolket har ventet på. Fodboldfabrikken og andre udbydere af fodbold vil følge projektet med spænding. Vi skal helst være booket op alle eftermiddage, aftener og weekender for at få økonomi i det. Vi tror på, at Fodboldfabrikken er et koncept med stort vækstpotentiale. Holder det, skal dette ikke være den eneste Fodboldfabrik i landet, siger Lars Kruse. Læs også Idans nyhedsbrev nr. 31 fra juni 2010 med fokus på motionsfodbold. Fodboldfabrikken kommer til at udbyde små turneringer over få uger for femmandshold på kunstgræsbaner på 11 x 20 meter med mål på 1,60 x 2,20 meter. Som udgangspunkt afvikles turneringskampe i indendørs fodtøj, men med benskinner. Fodboldfabrikken stiller trøjer og bold til rådighed, mens benskinner kan lejes eller købes. Fodboldfabrikken har indgået kommercielle partnerskaber med en række virksomheder, der blandt andet vil være synlige på banerne, stille præmier til rådighed og hjælpe med at markedsføre centret. Læs mere på

9 b ø g e r Systemteori anvendt på idrætten Den tyske sociolog Niklas Luhmann har med sin systemteori haft stor indflydelse på bl.a. sociologisk og politisk videnskab. I en ny antologi, Observing Sport, bruger 11 idrætsforskere fra Danmark, Norge, USA og Tyskland systemteorien som afsæt og inspiration for en række engelsksprogede essays om sport og idræt. Trods det teoretiske udgangspunkt tager mange af bidragene afsæt i konkrete cases og problemstillinger og kan derfor også læses af en bredere kreds, selv om bogen primært henvender sig til et akademisk publikum. F.eks. undersøger de to danske medredaktører, Ulrik Wagner fra Københavns Universitet og Rasmus K. Storm fra Idan, den intensiverede kamp mod doping i regi af WADA og de professionelle sportsklubbers notoriske vanskeligheder med at drive en sund forretning. Andre bidrag berører bl.a. idrætsdeltagelse, ekstremsport, udviklingen af elitesport og forholdet mellem sport og medier. Ud over Ulrik Wagner og Rasmus K. Storm har den anerkendte amerikanske idrætsforsker John Hoberman medvirket til redigeringen, ligesom han står for det afsluttende kapitel. Søren Bang Observing Sport Redigeret af Ulrik Wagner, Rasmus K. Storm og John Hoberman Hofmann Verlag 284 sider Pris: 24,90 euro Nyhedsbrevet Overblik Nummer oktober 2010 Udgiver: Idrættens Analyseinstitut Kanonbådsvej 12A 1437 København K Telefon: Hjemmeside: Redaktion: Søren Bang, redaktør Ditte Toft, journalist Henrik Brandt, direktør (ansv.) Den danske fodboldforretning dumper Anmeldelse: Den nye danske bog om dansk fodbold Spillet uden for banen er et omfattende analysearbejde, der samtidig er fint formidlet. Af Rasmus K. Storm, Idrættens Analyseinstitut Stort set alle aspekter af fodboldforretningen er dækket i den nye bog Spillet uden for banen, der handler om succes og fiasko i dansk topfodbold. Læseren får indsigt i alt lige fra ejerforhold til sponsorspørgsmål og fra sammenhængen mellem sportslige resultater og økonomi til fodboldens placering i oplevelsesindustrien. Alt sammen fordelt over 11 velskrevne kapitler. Bogen giver en relevant indføring i fodboldbranchens særlige forhold. Den søger at afdække, hvorfor dansk professionel fodbold som det også vises er en notorisk dårlig forretning, hvor alle klubber har tabt masser af penge. Den ringe økonomi til trods, er der trods alt gode nyheder for dansk klubfodbold. Det går faktisk godt rent sportsligt. Danmark rangerer højt på UEFA s klubrangliste, og i Norden er Danmark bedst. De mange tabte penge har givet udslag i sportslig succes. Det koster at vinde, og dansk fodbold er et skoleeksempel. Trænerfyringer betaler sig En af de mest interessante analyser i bogen finder man i kapitlet om trænerfyringer. Selvom der findes en ganske omfattende litteratur om trænerfyringer i europæisk fodbold, er øvelsen aldrig lavet i forhold til dansk fodbold, og det er her det bliver sjovt. Resultatet for dansk fodbold er nemlig i stærk modstrid med andre undersøgelsers konklusioner. Som det ganske rigtigt påpeges, har flere udenlandske undersøgelser påvist negative effekter på trænerfyringer: I nogle tilfælde er der dog fundet kortsigtede gevinster, men effekten er som regel aftagende og forsvinder helt efter nogen tid, hvorefter den bliver decideret negativ. Det er ikke tilfældet i dansk fodbold. Her giver det ikke bare effekt på kort sigt at fyre en træner med vigende resultater. Effekten er faktisk vedblivende. Kan fodboldforretningen blive sund? I bogens afsluttende kapitler søger forfatterne at give bud på, hvordan fodboldforretningen kan styrkes. Det anbefales blandt andet, at der skal anvendes mere præstationsorienterede lønpakker, og at klubberne gennemtænker alle led af forretningen især i forhold de problemstillinger som bogen har identificeret. F.eks. er det nærliggende at overveje regulerende tiltag, der kan modvirke branchen destabiliserende elementer. Bogen henter her inspiration fra udlandet og peger på de amerikanske lukkede prof-ligaer og den åbne, men regulerede tyske Bundesliga som to modeller at hente inspiration fra. Netop i Tyskland har klubfodbolden faktisk bevæget sig i en mere økonomisk stabil retning. Mere regulering kunne i hvert fald bringe dansk fodbold længere væk fra den økonomiske afgrund. Om det så helt fjerner de grundlæggende usikkerheder i branchen, er nok mere usikkert. Under alle omstændigheder kan man håbe, at bogen ud over at formidle gode anekdoter og spændende analyser kan bidrage til at skærpe forståelsen for mekanismerne i fodboldøkonomien. Spillet uden for banen vil i hvert fald vinde ved det. Spillet uden for banen Joachim Sperling, Henrik Nordskilde og Emil Bergander L&R Business 320 sider Pris: 299,95 kr. (vejl.)

De blinde vinkler i fitnesscentre og foreninger tanker om breddeidrættens kommercialisering

De blinde vinkler i fitnesscentre og foreninger tanker om breddeidrættens kommercialisering tanker om breddeidrættens kommercialisering Oplæg på Idrættens største udfordringer II, 30. maj, 2012. tanker om breddeidrættens kommercialisering 1. Fitnesskulturens logik og historie - den individuelle

Læs mere

Idrætspolitik kan den gøre en forskel?

Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Bjarne Ibsen Professor og centerleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker,

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om Kolde kendsgerninger om unge og fodbold Her kan du finde hurtige genveje til den store mængde af dokumentation om unges bevæggrunde for at til og fravælge fodbold og idræt i det hele taget. Tekst: Mads

Læs mere

Breddeidrættens kommercialisering - kapløbet om de voksne motionister og fødslen af en kommerciel idrætstradition

Breddeidrættens kommercialisering - kapløbet om de voksne motionister og fødslen af en kommerciel idrætstradition Idrætsanalytiker og ph.d. stipendiat Kasper Lund Kirkegaard, /Syddansk Universitet Tre store spørgsmål: Hvorfra? Implikationer? Kommercialisering Fra et foreningsmonopol til en situation, hvor der er tre

Læs mere

Politisk stemmeaftale om idræt

Politisk stemmeaftale om idræt 6. maj 2014 Politisk stemmeaftale om idræt Der er enighed mellem regeringen (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Fitnessbranchen i Danmark

Fitnessbranchen i Danmark Fitnessbranchen i Danmark FAKTA Fitnessbranchen i har vokseværk. Mere end hver 6. dansker over 15 år er medlem i et fitnesscenter. Fitness er således i dag en folkesport med i omegnen af 810.000 medlemmer

Læs mere

Overblik over det danske arenamarked

Overblik over det danske arenamarked Overblik over det danske arenamarked Søren Bang Idrættens Analyseinstitut Frederikshavn, 24. februar 2009 Idrættens Analyseinstituts fokus på arenabyggerier: To undersøgelser af stadion- og arenabyggerier

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Bilag 1. Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Projektbeskrivelse for et forsknings- og udviklingsprojekt. Bjarne Ibsen, Professor og centerleder. Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Fodbold for alle hele året hele livet!

Fodbold for alle hele året hele livet! Mundtlig beretning 2015 Endnu et fodbold år er gået med spændende aktiviteter og udfordringer. Vi skal være opmærksomme på megatrends i samfundet omkring os. Sikre tendenser, der vil påvirke fodbolden,

Læs mere

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter?

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Jens Høyer-Kruse Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet 2014 Odsherred Kommune (62 ud af 93 ifølge DIF-rapport) Ros til DIF for at forsøge

Læs mere

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU. DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.DK/ KOLOFON: Udgiver: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunkation

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Momentum i fodbold. Et psykologisk perspektiv

Momentum i fodbold. Et psykologisk perspektiv Momentum i fodbold Et psykologisk perspektiv Carsten Hvid Larsen og Henrik Skov Momentum i fodbold Et psykologisk perspektiv Syddansk Universitetsforlag 2013 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

CV oplægsholdere på Idan-konference i Vejen Idrætscenter

CV oplægsholdere på Idan-konference i Vejen Idrætscenter CV oplægsholdere på Idan-konference i Vejen Idrætscenter Listen opdateres løbende (senest opdateret den 6. maj 2011). Bjarne Ibsen Professor ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet

Læs mere

Nye stier i den kommunale idrætspolitik

Nye stier i den kommunale idrætspolitik Nye stier i den kommunale idrætspolitik Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker, og så siger

Læs mere

Den danske befolknings idrætsvaner

Den danske befolknings idrætsvaner Den danske befolknings idrætsvaner Idrætskonference, Frederikssund, 13. november 2012 Trygve Buch Laub trygve.laub@idan.dk Selvejende, uafhængig institution under Kulturministeriet Forskning og overblik

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Idrætssektorens Udviklingsforum

Idrætssektorens Udviklingsforum Opstartsseminar NRGi Arena, Aarhus 13. april 2015 Martin Hedal martin.hedal@idan.dk Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk Idrætssektorens Udviklingsforum Velkommen PROGRAM 10.00-11.00 Introduktion og

Læs mere

Aktive familier i Femern Bælt-regionen

Aktive familier i Femern Bælt-regionen Koncepter Aktive familier i Femern Bælt-regionen Inspiration til familierettede aktiviteter for sportsklubber og -foreninger Om projektet Vi præsenterer tre koncepter for grænseregionale aktiviteter for

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Fitnesskultur mellem forening og forretning

Fitnesskultur mellem forening og forretning Fitnesskultur mellem forening og forretning Aktive fitnessudøveres træningsmotiver, tilfredshed og selvvurderede sundhed Delrapport 5 i projektet Sundhed for millioner Kasper Lund Kirkegaard og Karsten

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

Frivilliges behov og motivation for uddannelse

Frivilliges behov og motivation for uddannelse Frivilliges behov og motivation for uddannelse Henriette Bjerrum, Vejen 31. maj 2012 Foto: Colourbox Dagens program Brændende platform for uddannelseskulturen i idrætsforeninger? Stærk uddannelsestradition

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012 Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012 Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. I det følgende rapporteres status for 3.

Læs mere

Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse

Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Danskerne lever ikke så lang tid, som de

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund.

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Vision, værdier og strategi Vision Basketball den sunde sport i alle led Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Basketballsporten i Danmark

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

KLUBMANUAL version 1.0

KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD BOOK ONLINE OG SPIL NÅR DU HAR TID SUNDT, SJOVT OG SOCIALT KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD MANUAL Forord....3 Hvad er Fodbold fitness?....4 Baggrunden for Fodbold Fitness...4 Tidshorisont....6 Landsdækkende

Læs mere

SPORTENS NYE ARENAER. feber eller forretning? UDSTILLINGS- OG KONFERENCE- KATALOG

SPORTENS NYE ARENAER. feber eller forretning? UDSTILLINGS- OG KONFERENCE- KATALOG SPORTENS NYE ARENAER feber eller forretning? UDSTILLINGS- OG KONFERENCE- KATALOG SPORTENS NYE ARENAER feber eller forretning? Feber sportens nye arenaer 3 Kortlægning af multiarenaer 6 Projektoversigt

Læs mere

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby.

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby. Forbundsledelsen 9. oktober 2014 Til regioner og foreninger DAI's 41. kongres 15. november 2014 i Brøndby Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag,

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Fremtidens idræt Konference: Sundere mad i idrætslivet

Fremtidens idræt Konference: Sundere mad i idrætslivet Fremtidens idræt Konference: Sundere mad i idrætslivet Illustration udlånt af Center for Idræt og Arkitektur Henrik H. Brandt, Nørrebrohallen, Kbh. den 30. januar 2013 Menukort Forret: Pommes fritten som

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Disposition for dette oplæg:

Disposition for dette oplæg: Muligheder for at aktivere de inaktive Præsenteret på Idræt, fysisk aktivitet og kommunal velfærd 2009 Laila Ottesen, lektor, ph.d. Dias 1 Disposition for dette oplæg: 1. Indledende betragtninger om idræt,

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

IDRÆTTEN I TAL 2014 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK

IDRÆTTEN I TAL 2014 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK IDRÆTTEN I TAL 2014 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK Michael Fester, Peter Gottlieb og Kasper Lund Kirkegaard 2015 Titel Idrætten i tal 2014 status på foreningsidrætten i Danmark Hovedforfatter Michael

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv

Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv Odense Kommune og Idrætspolitisk Forum Fyn. Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv Vil du gerne være en del af en forening eller klub, hvor du kan komme og bevæge og have det sjovt sammen

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

DGI Leder- og Foreningsudvikling

DGI Leder- og Foreningsudvikling Undervisningsplatform for Fremtidens Idrætsleder 2014 2016 Formål for Fremtidens Idrætsleder Fremtidens Idrætsleder og det samlede højskoleophold har til hensigt: At skabe potentielle unge idræts-/foreningsledere

Læs mere

Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem

Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem Af Bjarne Ibsen, Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion LANGTIDSFRISK Kontor motion Trappetræning Affalds motion Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Bachelor i idræt og sundhed, diplomuddannelse i projektledelse, ICF certificeret coach, sport management, personlig

Læs mere

En sommerdag i 2011 stillede vi os selv en opgave.

En sommerdag i 2011 stillede vi os selv en opgave. En sommerdag i 2011 stillede vi os selv en opgave. Mange af vores lokale idrætsforeninger stod med ledige hold, tider, baner og havde svært ved at nå ud til nye idrætsaktive med deres tilbud. Omvendt efterspurgte

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Hvad er et partnerskab? Hvad er et partnerskab? Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Til udredningen af idrættens økonomi og struktur Bidrag fra Idrættens Analyseinstitut

Til udredningen af idrættens økonomi og struktur Bidrag fra Idrættens Analyseinstitut Til udredningen af idrættens økonomi og struktur Bidrag fra Idrættens Analyseinstitut 16. december 2013 Scenarie for en mulig fremtidig statslig idrætspolitik Vedhæftede scenarie er et forslag fra Idrættens

Læs mere

Sådan får din forening fat i flere frivillige

Sådan får din forening fat i flere frivillige Sådan får din forening fat i flere frivillige Foreninger på forkant Vejen, 2. juni Trygve Buch Laub trygve.laub@idan.dk Frivillighedsundersøgelsen Spørgeskemaundersøgelse i efteråret 2010 Svar fra 5203

Læs mere

Space. Faldende fysisk aktivitet blandt børn og unge! Aktiv transport - trafikreguleringer med større appel til gang og cykling i nærområdet

Space. Faldende fysisk aktivitet blandt børn og unge! Aktiv transport - trafikreguleringer med større appel til gang og cykling i nærområdet Forskningsprojekt i Trygfondens Forebyggelsescenter v/syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Sundhedsinstitut, Region Syddanmark og kommuner i regionen Rum til fysisk aktivitet Projektet Space rum

Læs mere

DGI DFIF 14 LANDSDELS- FORENINGER

DGI DFIF 14 LANDSDELS- FORENINGER LOKALE- & ANLÆGS- FONDEN HESTE- VÆDDELØBS- SPORTEN SPORT EVENT ANTI DOPING SELVEJENDE INSTITUTIONER KULTUR- MINISTE- RIET IDRÆTTENS ANALYSE- INSTITUT TEAM DIF DGI DFIF HOVED- ORGANI- SATIONER 61 SPECIAL-

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Introduktion af Space

Introduktion af Space Introduktion af Space Forskningsprojekt i Trygfondens Forebyggelsescenter v/syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Sundhedsinstitut, Region Syddanmark og kommuner i regionen Rum til fysisk aktivitet

Læs mere

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Hvad er der på menuen? Jeg vil blive bedre - hvad er vigtigt for børn når de

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 Del: Det kan blive svært for statsligt ansatte at gøre karriere, når de flytter

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Genopslag: INVITATION TIL FYRAFTENSMØDE - for foreninger og selvorganiserede

Genopslag: INVITATION TIL FYRAFTENSMØDE - for foreninger og selvorganiserede NYT FRA IDRÆTS- OG FRITIDSKONSULENT JESPER THERKILDSEN jesper.therkildsen@kalundborg.dk - tlf.24 94 38 09 IDRÆTS- OG FRITIDSKONSULENTEN TAKKER FOR 3 GODE ÅR I KALUNDBORG Jeg starter som udviklingskonsulent

Læs mere

En undersøgelse af de inaktive danskere (2005-06)

En undersøgelse af de inaktive danskere (2005-06) En undersøgelse af de inaktive danskere (2005-06) Præsenteret på Idræt, sundhed og sociale faktorer 2008 Laila Ottesen, lektor, ph.d. Institut for Idræt, Københavns Universitet Institut for Idræt Dias

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Bestyrelsesmøde 6-2014

Bestyrelsesmøde 6-2014 Bestyrelsesmøde 6-2014 REFERAT 30-09-2014 KL 18.30 22.00 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Mikkel Søholm

Læs mere

Advokatfirmaet Bent Stamer. Oplæg til. Idrættens største udfordringer III - Vejen d. 5. september 2013

Advokatfirmaet Bent Stamer. Oplæg til. Idrættens største udfordringer III - Vejen d. 5. september 2013 Advokatfirmaet Bent Stamer Advokatfirmaet Bent Stamer A/S Hobrovej 395 9200 Aalborg SV J. nr. 80254/KVC Oplæg til Idrættens største udfordringer III - Vejen d. 5. september 2013 Til kamp mod foreningsfitness

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

DOPINGKONTROL I FITNESSCENTRE

DOPINGKONTROL I FITNESSCENTRE DOPINGKONTROL I FITNESSCENTRE Nordisk Konference, København K 2011 Anti Doping Danmark Agenda Lovgivning Mærkningsordning (Smiley-ordning) Dopingkontrol Centre med dopingkontrol Procedure for dopingkontrol

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I 6 Atletik til alle Nytænkning I De klassiske atletikanlæg er mange steder blevet lukket på grund af manglende brugerinteresse og vedligeholdelse. På Syddansk Universitet er løsningen en anden. Her er der

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden At satse på det enestående og samtidig sikre bredden Oplæg ved Kulturpolitikken efter kommunalreformen 10. 11. september 2007 Else Trangbæk, professor, institutleder Mit personlige udgangspunkt -gymnasten

Læs mere

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager?

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Lige om lidt bryder Giro-feberen så for alvor ud og det hele er i fuld gang. Jeg håber i den forbindelse, at det sure mindretal af mennesker,

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013

Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013 Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013 Velbesøgt vælgermøde Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 8600 Silkeborg www.idraet-silkeborg.dk mail@idraet-silkeborrg.dk Forretningsfører

Læs mere

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes?

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Et mikro- og midi-perspektiv på frafaldsproblematikken Vejen 26.november 2014 Hvad er der på menuen? Det trænere og ledere tror der årsagen til

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Projektets målsætning Målet med projektet har været at udvikle og etablere en udstilling af mindst 15 virksomheder i

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Tendenser og fremtiden Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet, åbenhed og fremtiden Sundhed og tilfredshedsanalyse Specialister & specialfaciliteter Vejen april

Læs mere