Fra informationsadfærd til inspirationsadfærd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra informationsadfærd til inspirationsadfærd"

Transkript

1 Tine Lodberg Frost Fra informationsadfærd til inspirationsadfærd Et brugerstudie af Ravelry.com Masteroppgave 2013 Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for arkiv- bibliotek- og informasjonsfag

2 Sammendrag I denne masteropgave har jeg undersøgt sammenhængen mellem håndarbejde og information, med udgangspunkt i Ravelry.com (Ravelry). Ravelry er et socialt netsted med fokus på strikning, hækling, spinning, garnfarvning og andre garnrelaterede aktviteter. Her kan brugerne blandt andet kan finde opskrifter, organisere sine projekter og deltage i diskussioner. Jeg har som formål at undersøge hvilke forskellige typer informationsadfærd som kan identificeres blandt brugerne af netstedet. For at afdække dette har jeg gennemført en spørgeundersøgelse på Ravelry, samt udført 6 kvalitative interviews med brugere rekrutteret fra spørgeundersøgelsen. Resultatet af undersøgelsen er at brugerne har en kompleks og alsidig informationsadfærd, som indeholder både målrettede, eksplorative og sociale elementer. De benytter sig af et bredt udvalg af digitale og trykte kilder, både på Ravelry og andre steder. Det kommer også tydeligt frem at medlemsskabet i Ravelry har ændret brugernes informationsadfærd og kreative proces. Et resultat som jeg ikke havde forventet at få er at brugerne i min undersøgelse både benytter Ravelry som er værktøj i forbindelse med en seriøs fritidsaktivitet (håndarbejde), samtidig med at det at udforske Ravelry for mange er en uformel fritidsaktivitet i sig selv. Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for arkiv- bibliotek- og informasjonsfag Oslo 2013

3 Forord Det at kunne skrive masteropgave om et emne man brænder for, er ikke noget som er alle forundt. Derfor vil jeg gerne først og fremmest takke min vejleder, Tor Arne Dahl, for entusiasme, gode råd, forståelse og nogle velvalgte spark bag i. Dernæst vil jeg gerne takke Ravelry, som har givet mig lov til at sætte både dem og deres brugere under luppen. Jeg vil også rette en tak til alle respondenterne som har taget sig tid til at svare på mit spørgeskema, og informanterne som åbent har delt af deres oplevelser og kundskab. Tak til Audun, som har holdt skansen derhjemme, og læst korrektur midt om natten. Uden din opbakning og hjælp var jeg aldrig blevet færdig. Jeg vil også takke Ask, fordi han har holdt ud mens jeg var på skolen i tide og utide. Til sidst en tak til mine medstuderende, som har bidraget med indspil og faglige diskusioner, såvel som socialt samvær. Oslo, juni 2013 Tine Lodberg Frost

4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Baggrund og motivation Om Ravelry Problemstilling og forskningsspørgmål 7 2 Forskning og teori Teoretisk rammeværk Informationsadfærd Målrettet eller eksplorativ informationsadfærd Berrypicking Social informationsadfærd Fritidsstudier Fritidsstudier og informationsadfærd Forskning på informationsadfærd og fritidsaktiviteter Ravelry og fritidsstudier Tidligere forskning relateret til Ravelry 25 3 Metode Spørgeskemaundersøgelse Udformning af spørgeskemaundersøgelsen Åbne spørgsmål Målrettede spørgsmål Gennemføring af spørgeskemaundersøgelsen Publicering Analyse Styrker og svagheder Repræsentativitet Interviewundersøgelse Population Informanter Gennemføring af interviewundersøgelse Transkribering og analyse Styrker og svagheder 40

5 4 Analyse Hvem er mine respondenter? Hvem er mine informanter? Om Mia Om Iselin Om Tina Om Amalie Om Bente Om Helle Hvorfor være medlem af Ravelry? Målrettet informationsadfærd Målrettede søgemuligheder på Ravelry Avanceret søg på Ravelry Informationskilder Nettet, Google og Youtube Bøger og andre trykte kilder På jagt efter erfaringer Eksplorativ informationsadfærd Inspiration, kreativitet og serendipitet Favoritter, venner og naboer Ravelry som fritidsaktivitet Social informationsadfærd Social citering af opskrifter og kilder Strikkeklub-effekten Livet efter Ravelry Seriøs eller uformel fritidsaktivitet? Social Berrypicking 96 5 Opsummering og konklusion Målrettet informationsadfærd Eksplorativ informationsadfærd Social informationsadfærd Brugernes kreative proces 101

6 5.5 Funktionalitet på Ravelry Fritidsaktivitet og Berrypicking Vejen videre Ressourcer Bilag 109 Figurer Figur 1: My notebook 4 Figur 2: Eksempel på et projekt på Ravelry 4 Figur 3: Pattern browser and advanced search 5 Figur 4: eksempel på en gratis opskrift 6 Figur 5: eksempel på informationsside for en kilde 6 Figur 6: Klassisk information retrieval model (Fra: Morville 2005 s. 59 ) 9 Figur 7: Ideal-type aspects of convergent and divergent information behaviour (Björneborn 2010, s. 145) 11 Figur 8: 10 faktorer i det fysiske bibliotek, der kan stimulere serendipitet (Björneborn 2008, s. 51) 13 Figur 9: Berrypicking model (fra: Morville 2005, s. 60) 14 Figur 10: The serious leisure Perspektive diagram (The Serious Leisure Perspective Website, 2013). 17 Figur 11: A revised model of information behaviour (Elsweiler et al. 2011, s. 228) 24 Figur 12: Respondenternes alder 41 Figur 13: Respondenternes geografiske fordeling 42 Figur 14: Respondenternes håndarbejdserfaring 42 Figur 15: Besøgshyppighed på Ravelry 43 Figur 16: Længde på medlemsskab på Ravelry 43 Figur 17: Hvordan bidrager mine respondenter til Ravelry? 44 Figur 18: Ord-sky fra Wordle, baseret på svar fra spørgsmål 6 i spørgeundersøgelsen 48 Figur 19: Velstrukturerede søg efter specifik information på Ravelry 50 Figur 20: Hvor ofte bruger respondenterne følgende funktionalitet til at finde information på Ravelry? 51 Figur 21: Quick search 52 Figur 22: Personalisering på Ravelry 52 Figur 23: Hvor ofte bruger mine respondenter anceret søg 53 Figur 24: Boolske operatorer 54 Figur 25: Hvor ofte ser respondenterne efter projekter? 55 Figur 26: Hvor ofte ser respondenterne efter opskrifter? 55 Figur 27: Mest valgte informationskilder baseret på antal svar 57 Figur 28: Generelle søgemaskiner versus skrevne kilder 58

7 Figur 29: Brug af video til at lære nye teknikker 58 Figur 30: Hvor ofte ser respondenterne efter sources? 61 Figur 31: Billeders påvirkning på respondenternes projekter 64 Figur 32: Hvor ofte gør mine respondenter serendipitive fund på Ravelry? 64 Figur 33: Hvor ofte browser mine respondenter på Ravelry uden at se efter noget specielt? 64 Figur 34: Eksempel på link/billedsamling i patterns tab 65 Figur 35: Respondenternes brug af linksamling i yarns tab. 66 Figur 36: Respondenternes brug af linksamling i patterns tab. 66 Figur 37: Respondenternes brug af linksamling i people tab 66 Figur 38: Respondenter som ser efter brugere (people) på Ravelry 67 Figur 39: Respondenter som ser efter garn på Ravelry 67 Figur 40: I hvor høj grad påvirkes mine respondenters projekter af friends activity? 71 Figur 41: I hvor høj grad blev respondenternes projekter påvirket af andre brugere som giver dem et hjerte? _ 72 Figur 42: Sociale elementer som mine respondenter ser efter på Ravelry 75 Figur 43: I hvor høj grad påvirkes respondenterne af disse elementer knyttet til opskrifter? 76 Figur 44: I hvor høj grad påvirkes respondenterne af disse elementer knyttet til projekter? 79 Figur 45: Hvor ofte opdager mine respondenter ny information om en kilde? 79 Figur 46: I hvor høj grad påvirkes mine repsondenter af rangering? 80 Figur 47: Antal respondenter som ser efter ikke-garnrelateret information på Ravelry 82 Figur 48: Hvilke andre emner ser mine respondenter efter på Ravelry? 82 Figur 49: I hvor høj grad er respondenterne enige i at der er for meget information på Ravelry? 89 Figur 50: My notebook er et vigtigt redskab til at holde styr på mine projekter? 91 Figur 51: Tilpasset diagram over fritidsaktiviteter 94 Figur 52: A revised model of information behaviour (Elsweiler et al. 2011, s. 228) 95 Figur 53: Udvidet Berrypicking model 97 Tabeller Tabel 1: Gruppering af spørgsmål 31 Tabel 2: Egenskaber for informanter 37

8 1 Indledning Garnrelateret håndarbejde, som for eksempel strikning og hækling, er håndarbejdsformer som i generationer er blevet videreført fra kvinde til kvinde. Fra at være et nødvendigt håndværk, som skaffede tøj på kroppen, udviklede det sig til hovedsageligt at være en hobby. I min generation har vi alle sammen lært at strikke i skolen, og håndarbejde har været gennem flere faser med popularitet. I starten af 2000-tallet fik håndarbejde et nyt opsving. Denne gang som en del af DIY-bevægelsen. DIY (Do-It-Yourself) handler kort sagt om at skabe og modificere objekter med egne hænder, og er et begreb som har rodfæstet sig i løbet af de sidste ti år. Det at lave ting selv er selvfølgelig ikke noget nyt, men ifølge Kuznetsov & Paulos har the integration of social computing, online sharing tools, and other HCI collaboration technologies (...) facilitated a renewed interest and wider adoption of DIY cultures and practices (2010, s. 295). Der er altså opstået et samspil mellem teknologi og håndarbejde, som har bidraget til en større udbredelse af blant andet garnrelateret håndarbejde. Garnrelateret håndarbejde er ofte forbundet med en kreativ proces, som kræver både fysisk aktivitet og mestring, samt kundskab om metoder og materialer. I en håndarbejdsproces er det derfor naturligt at søge både information og inspiration. Som barn af web 2.0, og udbredelsen af sociale og mobile teknologier, har Ravelry.com (Ravelry) kombineret information knyttet til garnrelateret håndarbejde med funktionalitet fra sociale netsteder. Ravelry (udateret) beskriver sig selv som følger: Ravelry is a place for knitters, crocheters, designers, spinners, weavers and dyers to keep track of their yarn, tools, project and pattern information, and look to others for ideas and inspiration. The content here is all user- driven; we as a community make the site what it is. Ravelry is a great place for you to keep notes about your projects, see what other people are making, find the perfect pattern and connect with people who love to play with yarn from all over the world in our forums. Jeg er i denne undersøgelse interesseret i at undersøge hvordan samspillet mellem håndarbejde, information og teknologi udspiller sig for Ravelrys brugere. Nærmere bestemt vil jeg undersøge brugernes informationsadfærd knyttet til Ravelry, og andre garnrelaterede kilder. Set i en større samenhæng bidrager denne undersøgelse til et forholdsvis nyt, men voksende, forskningsfelt med fokus på informationsadfærd knyttet til fritidsaktiviteter. Mit udgangspunkt er i den sammenhæng garnrelateret håndarbejde som en seriøs fritidsaktivitet, og Ravelry som en støtte til den seriøse aktivitet. Der er ikke så meget forskning på informationsadfærd i en fritidssammenhæng endnu. Derfor vil min undersøgelse kunne Side 1 / 116

9 bidrage til dette forholdsvis nye forskningsfelt. Mine fund vil også kunne have en overføringsværdi til andre studier af informationsadfærd i en web 2.0-sammenhæng. Jeg har i denne undersøgelse benyttet mig af teori om forskellige typer informationsadfærd, specielt med fokus på eksplorativ informationsadfærd (Björneborn 2008, 2010), Berrypicking (Bates 2005) og fritidsstudier (Stebbins 2007). Jeg vil i det følgende præsentere baggrund og motivation for denne undersøgelse, efterfulgt af en nærmere beskrivelse af Ravelry. Efter det vil jeg gøre rede for min problemstilling og mine forskningsspørgsmål. I Kapitel 2 vil jeg skitsere mit teoretiske rammeværk. I Kapitel 3 beskriver jeg min metode, hvor jeg både har foretaget en spørgeundersøgelse og lavet kvalitative interviews. I Kapitel 4, analysen, går jeg igennem hvem mine respodenter og informanter er, målrettet informationsadfærd, eksplorativ informationsadfær, social informationsadfærd samt Ravelrys påvirkning på brugernes kreative proces. I de to siste analysekapitler vil jeg diskutere mine brugeres relation til både seriøs og uformel fritidsaktivitet, samt vurdere hvorvidt Berrypicking-modellen er beskrivende for brugernes informationsadfærd og foreslå en ny social Berrypicking-model. Kapitel 5 er opsummering og konklusion. 1.1 Baggrund og motivation Som mangeårigt medlem af Ravelry har jeg observeret hvordan min egen informationsadfærd har ændret sig efter jeg blev medlem, og i hvor høj grad jeg er blevet motiveret til at søge mere kundskab om min hobby. Fra at kopiere opskrifter fra bøger, og notere på kopien undervejs, arbejder jeg nu næsten udelukkende digitalt og bruger i høj grad gratis opskrifter. Jeg har adgang til fagteknisk information næsten uanset hvor jeg befinder mig, så længe jeg har en netforbindelse. Der sidder altid nogen klar til at forklare mig en hvilken som helst teknik, hvad enten det måtte være ved hjælp af video eller tekst. Jeg er sjældent i tvivl om hvad for noget garn det var jeg brugte til en eller anden hue, som jeg gav væk som gave for tre å siden, for det er registreret på Ravelry. Jeg ved også hvilke ændringer jeg lavede i forhold til opskriften på huen, for det har jeg registreret på Ravelry. Sidst men ikke mindst glemmer jeg aldrig hvordan den så ud, for jeg har lagt billeder ind på Ravelry. Jeg har strikket ting jeg aldrig troede jeg kunne lære mig at strikke, fordi jeg kan støtte mig til den kundskabsbase som Ravelry er bygget op omkring. Jeg blev derfor interessert i hvordan andre brugere oplever Ravelry, og om deres informationsadfærd og kreative proces er blevet påvirket i lige så høj grad som min. Side 2 / 116

10 1.2 Om Ravelry Ravelry er blevet beskrevet som The best social network you've (probably) never heard of (Manjoo 2011). Ravelry voksede ud af blog-miljøet 1 i 2007, og opstod som et forsøg på at håndtere den voksende mængde information om needlework (herefter omtalt som garnrelateret håndarbejde) som er tilgængeligt på nettet. Skaberne af Ravelry er ægteparret Jessica (strikker) og Casey Forbes (programmør), men funktionaliteten er baseret på brugernes ønsker og behov. For at kunne benytte sig af Ravelry skal man have en gratis brugerprofil. I foråret 2012 (da jeg udførte min undersøgelse) havde netsamfundet over 2 millioner brugere (Ravelers) fra hele verden, og i marts 2013 voksede dette tal til 3 millioner. Omkring 4000 af disse befandt sig i Norge ved undersøgelsestidpunktet. Brugerne på Ravelry har generelt stor magt, og frivillige redaktører og moderatorer spiller en vigtig rolle for opretholdelsen af netsamfundet. Brugerne har stor villighed til at bidrage til fællesskabet, på mange forskellige måder. På trods af at projektet startede i det små, er det vokset til et ganske omfattende sæt med funktioner. Al informationen på Ravelry er linket sammen, og ægteparret ligger vægt på at det skal være intuitivt og inkluderende at bruge Ravelry (Yknit 2008). Ravelry har fire hovedfunktioner, som er linket sammen på et utal af måder (Bray 2009). 1. My notebook: Et værktøj til personlig organisering af projekter, garn, strikkepinde/hæklenåle, kilder som bøger og opskrifter etc. (jf. Figur 1). 2. Pattern browser and advanced search: En database over opskrifter, projekter, garn og andre ressourcer. Altså et research værktøj som giver brugerne en samlet oversigt over mange forskellige typer ressourcer (jf. Figur 3). 3. Et socialt netværk med fora, grupper og venne-relaterede funktioner. 4. Et værktøj for små uafhængige designere til at vise deres arbejde frem. 1 Side 3 / 116

11 Jeg vil i denne undersøgelse fokusere på de tre første hovedfunktioner, og måde de påvirker br ugernes informationsadfærd. Figur 1: My notebook My notebook (jf. Figur 1) giver brugeren mulighed for organisering og projektstyring. Værktøjerne i my notebook gør det muligt for brugerne at registrere projekter, putte opskrifter i kø til fremtidige projekter, registrere sit udstyr og organiserer sit garnlager (stash). Alle projekter som registreres er åbne og søgbare for andre brugere, og indeholder gerne billeder, notater og link til opskriften og garnet som er brugt. Brugere kan tilføje tags til deres Figur 2: Eksempel på et projekt på Ravelry Side 4 / 116

12 projekter, samt rangere den opskrift som er brugt og garnet de har brugt til projektet. Det er valgfrit hvor meget information man vælger at registrere om det enkelte projekt, men mulighederne er ganske omfattende (Jf. Figur 2). Pattern browser and advanced search (jf. Figur 3) er en indgang til alle Ravelrys databaser, med mulighed for at søge på opskrifter, projekter, designere med mere. De har også en enkel Figur 3: Pattern browser and advanced search søgeindgang, men denne leder direkte til avanceret søg. Det avancerede søg er fasetteret ved hjælp af 33 filtre, og mulighed for at bruge boolske operatorer. Filtrene kan sammenlignes med dem vi ser på Finn.no, men de er noget mere detaljerede. Filtrene kan desuden personaliseres, og du kan sammenligne opskrifter med remember and compare. Basen ved undersøgelsestidspunktet ca strikkeopskrifter og hækleopskrifter. Antallet af opskrifter i databasen er voksende. Disse er enten tilgængelige digitalt eller i trykte kilder, over af dem var gratis på undersøgelsestidpunktet. Nogle opskrifter hører hjemme i eksterne kilder, som bøger eller blogs. Andre opskrifter er tilgængelig som download på Ravelry. Al information i my notebook er åbent tilgængeligt for alle brugere, og linket til eksisterende opskrifter, garn osv. i databasen. På undersøgelsestidspunktet var der registreret næsten 6,6 millioner projekter på Ravelry, og dette tal er pr. Marts 2013 vokset til 8,5 millioner. Hovedandelen af disse er linket op til opskrifter i databasen. Ifølge Tananbaum (2009) er det Side 5 / 116

13 (...) the content of the notebooks, rather than the user profiles, that provide the backbone of Ravelry. Ravelry beskrives i Tananbaum (2009) også som en bibliografi, og sammenlignes med en citeringsbase hvor The pattern pages act like a citation count; some patterns have been cited (made, photographed, modified) so often because they are reliable sources (...) (s. 85). Brugerne har i forbindelse med registrering af sine projekter, blandt andet, også mulighed for at rangere, have favoritter, tagge, kommentere eller markere noter som hjælpsomme. Kilder, som f.eks. strikkebøger, har en informationsside med metadata på Ravelry tilsvarende en katalogpost (jf. Figur 5). Fra interformationssiden linkes kilderne til patterns, projects og discussions. Derudover indeholder siden notes, information om eventuelle Errata, en liste over andre kilder fra samme udgiver, samt mulighed for at lokalisere bogen Figur 5: eksempel på informationsside for en kilde enten på biblioteket eller i en netbutik. Den enkelte opskrift har en informationsside med basis information som designer, hvor den er publiceret, garn, pindestørrelse osv. Derudover har man adgang til yarn ideas, projects, queues (hvem som planlægger at strikke det), blogposts, comments, forum posts og editing baseret på brugernes aktivitet tilknyttet opskriften. Figur 4: eksempel på en gratis opskrift Side 6 / 116

14 En stor del af det brugergenererede materiale er organiseret i over grupper og fora. Gruppe-samtaler er søgbare i databasen, og knyttes også til kilder, opskrifter og projekter. En forholdsvis ny tilføjelse til Ravelr, er at de har en API 2. Det har blandt andet resulteret i op til flere mobil-app s 3, som gør det enklere at bruge Ravelry på mobiltelefon eller tavlecomputer. 1.3 Problemstilling og forskningsspørgmål Baseret på min interesse for Ravelry-brugeres informationsadfærd, har jeg formuleret følgende problemstilling og forskningsspørgsmål: Problemstilling: Hvilke typer informationsadfærd kan identificeres blandt Ravelry s brugere? Forskningsspørgsmål: Hvilken rolle spiller de sociale funktioner på Ravelry for informationsadfærden? Hvordan påvirker Ravelry brugernes kreative proces? Hvilke funktioner på Ravelry er informationsadfærden knyttet til? 2 API er acronym for Application Programming Interface, og kan beskrives kort som et programmerinsgrænsesnit. 3 En app er et program, i dette tilfælde tilpasset mobile enheder Side 7 / 116

15 2 Forskning og teori I dette kapitel vil jeg først præsentere generel teori om forskellige typer informationsadfærd, med fokus på målrettet, eksplorativ og social informationsadfærd. Mine data gjorde imidlertid i nogen grad modstand mod det man kan kalde traditionelle modeller for informationsadfærd. Siden Brugerne af Ravelry i høj grad beskæftiger sig med garnrelateret håndarbejde som en fritidsaktivitet, har jeg derfor også søgt mulige forklaringsmodeller inden for fritidsstudier. Til sidst vil jeg gøre rede for tidligere forskning relateret til leisure studies (fritidsstudier), Ravelry og for garnrelateret håndarbejde. 2.1 Teoretisk rammeværk Informationsadfærd undersøges både inden for psykologi, marketing, helsekommunikationsforskning og selvfølgelig inden for informationsvidenskab. Jeg vil i dette kapitel belyse udvalgte teorier om forskellige typer informationsadfærd som er interessante for min undersøgelse. Jeg vil redegøre for centrale begreber som konvergent og divergent søgeadfærd, serendipitet, browsing og Berrypicking. Siden Ravelry kan defineres som et socialt netsted, vil jeg også kort opsummere forskellige typer sociale netsteder og hvor Ravelry passer ind i forhold til eksisterende definitioner. Sidste, men ikke mindst, vil jeg komme ind forskningsfeltet fritidsstudier, specielt med fokus på informationsadfærd i forbindelse med fritidsaktiviteter. Dette fordi Ravelry rekrutterer brugere på baggrund af deres interesse for garnrelateret håndarbejde, som for de fleste hovedsageligt er en fritidsaktivitet. Dette vil til sammen danne et forholdsvis bredt teoretisk rammeværk for min undersøgelse Informationsadfærd I følgende kapitel vil jeg gøre rede for min forståelse af begrebet informationsadfærd, og give en kort oversigt over relaterede forskningsfelter og begreber. Forskning på informationsadfærd er relateret til klassisk Information Retrieval (IR), hvor simulerede søgesituationer dominerede forskningsfeltet. Ingen faktiske brugere var involveret i forskningen, og man tog udgangspunkt i et det enkelte informationssytem. I den klassiske IRmodel (Jf. Figur 6) tester man gerne et konstrueret informationsbehov, og et kendt sæt med dokumenter som besvarer dette behov. Systemet testes ud fra i hvor høj grad det finder de relevante dokumenter. Der findes selvfølgelig variationer over denne model, og med tiden fik også IR en mere brugerorienteret variant med indflydelse fra blandt andet informationseeking-research (Järvelin 2003). Forskning på informationsadfærd fokuserer i højere grad Side 8 / 116

16 Figur 6: Klassisk information retrieval model (Fra: Morville 2005 s. 59 ) end IR på brugeren og den faktiske informations-situation. Fokuset på forhåndsbestemt facit og enkeltstående informationssystemer er også begrænset. I min undersøgelse af informationsadfærd blandt brugere af Ravelry søger jeg netop at forstå brugernes forhold til information, specielt information knyttet til brug af Ravelry eller garnrelateret håndarbejde. Min interesse for information er todelt, fordi den på den ene side knytter sig til al informationsadfærd som finder sted på Ravelry, uafhængigt af hvilken type information der er snak om. På den anden side er jeg også interesseret i Ravelry-brugernes interaktion med information knyttet til garnrelateret håndarbejde uden for Ravelry. Historien om informationsadfærd er broget, og bevæger sig over en tidsperiode på over 60 år. Terminologien har udviklet sig undervejs, og ikke mindst har teknologien og informationsmængden uviklet sig. Informationsadfærd er ikke bare informationsadfærd, og forskningsfeltet spænder over begreber som use studies over Information-seeking behaviour Bates (2010). Information-seeking behaviour hænger tæt sammen med udtrykket information needs. Det forudsættes altså at undersøgelsesobjektet har et konkret informationsbehov, som de ved hjælp af information-seeking behaviour søger at dække (Ellis 2003). Denne defition af informationsadfærd bliver for smal til min undersøgelse, fordi jeg også er interesseret i informationsadfærd som ikke involvere veldefinerede informationsbehov. En overvældende mængde modeller er udviklet i et forsøg på at kortlægge informationsadfærden, men fælles for disse er at de ofte tager udgangspunkt i en arbejdssituation og et forholdsvis målrettet informationsbehov. Dette er ikke altid tilfældet når det gælder fritidsrelateret informationsadfærd, som jeg vil komme tilbage til senere i kapitel Savolainen argumenterede I 2007 for at man inden for kvalitative studier af informationsadfærd hellere skulle bruge termen information practice. The concepts of information behaviour and information practice both seem to refer to the ways in which people 'deal with information'. The major difference is that within the discourse on information behaviour, the 'dealing with information' is primarily seen to be triggered by needs and motives, while the discourse on information practice accentuates the continuity and habitualization of activities affected and shaped by social and cultural factors ( ) (Savolainen 2007, s. 126) Dette er et vigtigt og interessant perspektiv for min undersøgelse, fordi brugerne af Ravelry er en del af en socio-kulturel sammenhæng som sandsynligvis har indflydelse på deres informationsadfærd. En anden teoretisk retning som Savolainen har bidraget med er Everyday Side 9 / 116

17 Life Information Seeking (ELIS), som blandt andet sætter fokus på forholdet mellem arbejde og fritid (Savolainen 2005). ELIS modellen er blevet brugt af blandt andre Prigoda & McKenzie (2007) og Torrey, Churchill & McDonald (2009), som jeg vil komme nærmere ind på i kapitel og 2.2. ELIS bygger på en forståelse af at sociale og kulturelle faktorer spiller en rolle i informationsadfærden. Savolainen har baseret sine studier på interviews, og har derfor fokus på brugerne hellere end systemet. Central for modellen er way of life, som skal give en bred kontekst for undersøgelse af individuelle såvel som sociale faktorer som påvirker informationsadfærden. Et andet fokuspunkt i ELIS-rammeværket er mastery of life, som kort sagt handler om at holde orden på sit liv blandt andet ved hjælp af problemløsning. Selvom fritid og hobbyer har sin plads i modellen, er der altså et fokus på problemløsning og information-seeking. Det betyder at mindre målrettede typer informationsadfærd ikke nødvendigvis favnes af modellen. Derfor har jeg valgt ikke at bruge ELIS-modellen i min undersøgelse. Jeg vil komme nærmere ind på ELIS, og forholdet til fritidsstudier i kapitel Informationsadfærd er altså ikke bare informationsadfærd, og forskningsfeltet har udviklet og forgrenet sig gennem årene. I dette kapitel har jeg bevæget mig fra IR til informationsadfærd, via blandt andet information-seeking behaviour, information processing og ELISrammeværket. Fisher og Julien (2009) har imidlertid en definition af informationsadfærd som jeg synes favner de forskellige aspekter ved informationsadfærd på en måde som er frugtbar for min undersøgelse: Information behaviour focuses on people s information needs; on how they seek, manage, give, and use information, both purposefully and passively, in the varied roles that comprise their everyday life. (s. 317) Med denne definition af informationsadfærd er fokus på brugeren. Den begrænser sig ikke til bevidst informationssøgeadfærd, men giver også rum til mere tilfældige former for informationsadfærd. Sidste men ikke mindst har de et fokus på everyday life, og dækker dermed både informationsadfærd i forbindelse med arbejde og fritid. Jeg vil i næste kapitel komme nærmere ind på hvilke forskellige former for informationsadfærd jeg kan forvente at finde med denne forholdsvis brede definition af begrebet. Side 10 / 116

18 Målrettet eller eksplorativ informationsadfærd Man kan groft inddele informationsadfærd i to retningener, nemlig målrettet eller eksplorativ informationsadfærd. Målrettet informationsadfærd er konvergent, rationel og fokuseret i modsætning til eksplorativ informationsadfærd som gerne er divergent, intuitiv og impulsiv. Målrettet informationsadfærd er gerne den som understøttes bedst i traditionelle informationssystemer, ved hjælp af klassifikation, indeksering, katalogisering of boolske søg. Målrettet informationadfærd ser man gerne knyttet til arbejdsopgaver eller problemløsning (Jf. Figur 7) En anden måde at ser det på er at man zoomer ind, og begrænser sit interesseområde. Ford (1999) påpeger at der også er behov for divergent informationsbehandling i informationssystemer, og at dette kan opnås ved at stimulere kreativ, eksplorativ tænkning hos brugerne. Björneborn (2010) knytter videre divergent (eksplorativ) informationsadfærd til blandt andet interesser, nysgerrighed, kreativitet, fornøjelse og ubevidste informationsbehov (Jf. Figur 7). I modsætning til den målrettede informationsadfærd, så zoomer man ud og udvider sit interesseområde. Figur 7: Ideal-type aspects of convergent and divergent information behaviour (Björneborn 2010, s. 145) Målrettet og eksplorativ informationsadfærd udelukker imidlertid ikke nødvendigvis hinanden. Björneborn (2010) påpeger at Convergent behaviour may thus identify central information that function as points of departure for exploratory and divergent informationbehaviour. Reversely, unplanned findings may lead to a need for more focused and convergent search strategies (s. 145). Jeg er i min undersøgelse interesseret i både målrettet og eksplorativ informationsadfærd, og vil i det følgende imidlertid gå lidt mere i dybden med forskellige typer eksplorativ informationsadfærd. Dette er et område som er af speciel relevans for fritidsrelateret informationsadfærd (Jf. kapitel ). Side 11 / 116

19 Eksempler på eksplorativ informationsadfærd er browsing og serendipitet. Begrebet serendipitet har sit ophav i eventyret om de tre prinser fra serendip, som gør nye opdagelser mens de egentlig er optaget af noget andet. Serendipitet knyttes især til naturvidenskabelige opdagelser som penicillin og antabus, men bruges inden for at bredt spekter af fagområder. Der findes flere definitioner på serendipitet, men jeg vil tage udgangspunkt i en definition hvor serendipitet er "(...) det at man, når man er årvågen gennem verden, får uventede informationer" (Friis-Hansen et al. 1996, s.118). Denne definition indebærer både elementer af tilfældighed og årvågenhed. Mckeen har blandt andet udtrykt bekymring for at teknologi kan vanskeliggøre serendipitive fund. Søgning i online bibliotekskataloger er blevet beskrevet som "(..) efficient, but dull. You miss the time-consuming but enriching act of looking through shelves(...)" (2006). Thompson argumenterer imidlertid med at "On the web, every link and every page of search results can lead to the same sort of serendipitous discoveries that used to be the province of library shelves or conversations in musty common rooms" (2006, kap. 2). Her står de traditionelle informationssystemer altså i modsætning det nettet, hvor linkstrukturen er en af de ting som gør serendiptive fund muligt. Det er en interessant betragtning, fordi Ravelry på mange måder kombinerer et traditionelt målrettet informationssystem med en kompleks linkstruktur, samtidig som det linker ud fra deres eget lukkede system til resten af nettet såvel som den fysiske verden. I Björneborns undersøgelse af biblioteket som mulighedsrum for inspiration og serendipitet, bliver der stillet centrale spørgsmål som What did they intend to find? What did they actually find? How did they find it? (Björneborn 2010, s. 146, min udhævning). Spørgsmål som jeg også har udforsket i min interviewundersøgelse. Videre ser han på biblioteker som integrative interfaces across physical, digital, and social affordances and with users that mix and switch between convergent (goal-directed) and divergent (exploratory) information behaviour (2010, s. 143). Det vil sige at selvom Björneborns undersøgelse fandt sted i det fysiske biblioteksrum, så begrænser den serendipitive adfærd sig ikke nødvendigvis til det. Min undersøgelse bevæger sig også på tværs af det digitale og det fysiske. Ravelry er i udgangspunktet digitalt, men linker ud over sine egne grænser og ind i det fysiske miljø. Björneborn har identificeret ti serendipitetsfaktorer som kan øge mulighederne for serendipitiv adfærd (Jf. Figur 8), og de fleste af disse vil kunne overføres til et digitalt miljø. Side 12 / 116

20 Figur 8: 10 faktorer i det fysiske bibliotek, der kan stimulere serendipitet (Björneborn 2008, s. 51) Den anden type eksplorative adfærd som jeg har nævnt over er browsing. Browsing eksisterer både i det fysiske og digitale miljøer, som databaser og internet. Browsing er inden for bibliotek- og informationsvidenskab blevet undersøgt blandt andet med udgangspunkt i behavioural science (Bates 2007). Bates definerer først og fremmest to forskellige typer informationsbehov. Der er de ting du ved du ikke ved, og så er der de ting som du ikke ved at du ikke ved. Browsing giver, ifølge Bates, an alternative strategy for locating information of the first kind and may provide one of the crucial ways for information of the second kind to be encountered (Bates, Introduction). Browsing består, ifølge Bates, altså af af 4 elementer: 1) Glimpsing a field of vision, 2) Selecting og sampling a physical or informational object within the field of vision, 3) examining the object, 4) acquiring the object (conceptually or physically) or abandoning it (Bates, The proposed definition). Browsing er med andre ord en visuel aktivitet, og informationssystemer som vil fascilitere browsing bør ifølge Bates indeholde scenarier fyldt med potentielle objekter af interesse. Lange lister med tekst eller thumbnails er bedre end ingenting, men det er ikke tilstrækkeligt. Informationsadfærd kan altså deles op i målrettet eller eksplorativ informationsadfærd, og eksplorativ informationsadfærd kan komme til udtryk enten i form af for eksempel serendipitive fund eller browsing. Eksplorativ, browsende informationsadfærd kan lede til serendipitive fund, og Bates udtrykker det malende: Information seeking is, after all, about finding out things that one does not know before the search begins. Therefore, uncertainty always accompanies the process to a greater or Side 13 / 116

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Hvad er interaktionsdesign

Hvad er interaktionsdesign Hvad er interaktionsdesign Design af interaktive produkter der understøtter folks kommunikation og interaktion i deres hverdags- og arbejdsliv (bogen s. 9) INTERACTION DESIGN COURSE Q3 2013 MARIANNE

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

LinkedIn som karriereredskab. Ulla Meinecke-Søes, ums@dm.dk

LinkedIn som karriereredskab. Ulla Meinecke-Søes, ums@dm.dk LinkedIn som karriereredskab Ulla Meinecke-Søes, ums@dm.dk Program og forventninger Hvad er LinkedIn og hvorfor LinkedIn? Nu går vi på LinkedIn Din profil, headline, summary, kontakter m.m. Pause Grupper,

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Store IT-Innovationer TØ2

Store IT-Innovationer TØ2 Store IT-Innovationer TØ2 TØ2 Kontor One minute papers fra sidst Fremlæggelser Øvelse: Strip Sequence Tips og tricks til OO1 Næste gang Kontor Kontor Turing 123 - Rasmus og Kirstine Kontortid? - Evt fredag

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Rejseplanen status og udvikling Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Agenda Rejseplanen facts&figures Hvorfor kan Rejseplanen ikke bare vise, når bussen ikke kommer??!! Nye ting på Rejseplanen

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

En tur rundt om skyen:

En tur rundt om skyen: En tur rundt om skyen: Hvor skal vi hen? Bjarne B. Dollerup, Evangelist Jens, IT Chef Større dansk virksomhed Jens har et par spørgsmål om skyen Hva er det der mæ skyen? Og hva ka jeg bruge den til? Og

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Lisbeth Klastrup Forskningsgruppen Digital Kultur og Mobil Kommunikation IT Universitetet i København Agenda Sociale medier, identitet og (selv)fortælling

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Min oplevelse fra 15 år med marketing og kundeansvar Produkt Pris Placering Promotion Purpose BEHOV

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Fra User experience -l Fødevarer?

Fra User experience -l Fødevarer? Fra User experience -l Fødevarer? SUMMIT - konferencen København 22 maj 2013 Lars Bo Larsen Lektor, ph.d. Ins-tut f. Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Oversigt 1. Hvad er User experience (UX)?

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Kim Lorentzen. 31 år Cand.merc.jur og Mini MBA Tidligere HR Manager, Nokia Danmark A/S HR Analyst, Novo Nordisk A/S

Kim Lorentzen. 31 år Cand.merc.jur og Mini MBA Tidligere HR Manager, Nokia Danmark A/S HR Analyst, Novo Nordisk A/S Kim Lorentzen 31 år Cand.merc.jur og Mini MBA Tidligere HR Manager, Nokia Danmark A/S HR Analyst, Novo Nordisk A/S Hvorfor jeg mener at vide noget om jobsøgning Har arbejdet som HR Manager i Nokia Danmark

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Hvordan udvider vi bogsalget? Branchetræf 2014. Jakob Heide Petersen. Folkebibliotekernes ebogsservice

Hvordan udvider vi bogsalget? Branchetræf 2014. Jakob Heide Petersen. Folkebibliotekernes ebogsservice Hvordan udvider vi bogsalget? Branchetræf 2014 Jakob Heide Petersen Indhold Folkebibliotekernes rolle Hvorfor e bøger? Konkurrence om opmærksomheden Den økonomiske klemme Udlånsmodeller Digitalisering

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Søgeeksempel i PubMed:

Søgeeksempel i PubMed: 1 Søgeeksempel i PubMed: Tværfagligt samarbejde omkring genoptræning efter udskrivning fra hospital Første skridt: Opløs problemformuleringen i de søgeord som dækker problemstillingen og endelig ikke flere

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer!

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! studioprime.hu produkter og services prisliste Gældende fra Jan. 11, 2015 til Feb. 28, 2015. Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! Basic website

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Sociale medier en introduktion. Oplæg 27. maj 2015 Jakob Linaa Jensen Forskningschef, ph.d. DMJX Twitter: jakoblinaa

Sociale medier en introduktion. Oplæg 27. maj 2015 Jakob Linaa Jensen Forskningschef, ph.d. DMJX Twitter: jakoblinaa Sociale medier en introduktion Oplæg 27. maj 2015 Jakob Linaa Jensen Forskningschef, ph.d. DMJX Twitter: jakoblinaa 2 Dagsorden Sociale medier hvad er det? Sociale medier versus sociale netværk Metaforer

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Optimeret produktivitet og kommunikation i praksis Kompetera SolutionsDay 2012

Optimeret produktivitet og kommunikation i praksis Kompetera SolutionsDay 2012 Optimeret produktivitet og kommunikation i praksis Kompetera SolutionsDay 2012 Jørgen Rahbek Unified Communications Produktchef Microsoft Danmark JorgenR@microsoft.com Hybrid On Premises Online Best experience

Læs mere

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Oplæg på temamøde i Internationaliseringsudvalget, Aarhus Kommune Udarbejdet af Seismonaut, Juni 2015 Maria Schwarz, Chefrådgiver Internationale borgere

Læs mere

For aktive motorcyklister!

For aktive motorcyklister! For aktive motorcyklister! FUN AND SIMPLE! SJOVT OG SIMPELT! MCTC app er lavet af motorcyklister til alle slags motorcyklister. The SMC Med app MCTC is an app innovation på din smartphone made by motorcyclists

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK SPECIALESKRIVNING PÅ DDK Specialet hvad er det Hjælp til processen Lidt om formalia Lidt om projektbasen Speciale til tiden! Skrive på engelsk? Lidt om studenter vejleder relation Eksempler Spørgsmål og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

Web 2.0. Dig, mig og nettet 2006 Tankevirksomheden A/S Badstuestræde 1 DK-1209 Copenhagen K +45 70 25 55 77

Web 2.0. Dig, mig og nettet 2006 Tankevirksomheden A/S Badstuestræde 1 DK-1209 Copenhagen K +45 70 25 55 77 Web 2.0 Dig, mig og nettet Erland Riis Lavsen Direktør i Tankevirksomheden A/S Kommunikationsuddannet (semiotiker) Fokus på strategi og markedsføring Entrepreneur 1 Agenda Web 2.0 (og 1.0 ) Send et link

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION SEARCH ENGINE OPTIMIZATION Søgeord og online marketing v. Kristian Stoffregen Tørning, Lektor (MPL) / Maj 2013 Program 1. Hvordan søger brugerne? 2. Hvordan ved søgemaskinen, hvad der er relevant? 3. Praktisk

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Mobilisering 2.0. Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts 2012

Mobilisering 2.0. Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts 2012 Mobilisering 2.0 - unge og politisk deltagelse i de sociale mediers tidsalder Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts Jakob Linaa Jensen Center for Internetforskning Forskningsprogram

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Digital formidling i det fysiske rum

Digital formidling i det fysiske rum Digital formidling i det fysiske rum lyt! leg! se! læs! smug-kig! Marianne Krogbæk, ITK - Jannik Mulvad, Aarhus Hovedbibliotek KONCEPT_INTERAKTIV BOGREOL Hvem er vi? Hovedbiblioteket i Aarhus Urban Mediaspace

Læs mere