Montage vejledning - SV2/ SV3 / SV7 / SV14/ SV30 - Tag. Montagebeskrivning - SV2/ SV3 / SV7 / SV14/ SV30 - Takk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montage vejledning - SV2/ SV3 / SV7 / SV14/ SV30 - Tag. Montagebeskrivning - SV2/ SV3 / SV7 / SV14/ SV30 - Takk"

Transkript

1 Montage vejledning - SV/ SV / SV7 / SV/ SV0 - Tag Montagebeskrivning - SV/ SV / SV7 / SV/ SV0 - Takk Mounting instruction - SV/ SV / SV7 / SV/ SV0 - Roof Montageanleitung - SV/ SV / SV7 / SV/ SV0 - ach 00

2 4 5 Type 1 Installationsforslag til tegl- eller eternittag mv. (Tal i parentes gælder for SV og SV) 1 ind det sted mod syd hvor solfangeren skal sidde. Ved tegltag fjernes en teglsten. Til eternit kan hullet laves ved at bore mange mindre huller ved siden af hinanden. enyt evt. en stiksav eller 0 mm kopbor. Lav en lille prøveopstilling, så det bedst muligt kommer til at passe med hul og stativplacering. Solfangeren sidder vandret, men kan som vist på billedet godt følge et tags hældning "den anden vej", hvis det er bedst i forhold til syd. ternitplade løsnes så taggennemføring kan komme ind under. ul bores gennem tag en metalforstærkede gummiplade (Perform) bankes forsigtigt 4 ind til tagpladen, brug en gummihammer (Ikke metalhammer) t lille ombuk forneden på taggennemføringen stabiliserer formen 5 yderligere. Til tagmontage sættet hører et stykke 10 (15) mm fleksibelt plastrør, som trækkes uden på det 15 (0) mm aluflexrør. ette af hensyn til isolering og beskyttelse af selve luftrøret. Strimler af selvklæbende isolering sættes om det 15 (0) mm flexrør ved enderne inden det større flexrør trækkes udenpå og fastgøres. Stativet samles i en vinkel, der gør, at den samlede hældning bliver på min. 0 0 e medfølgende trykfordelere () sættes mellem tagplade og stativ. Stativet sættes oven på bølgetoppe og der skal bore hul i både stativfod og tagplade - ud for lægter eller evt. spær. Stativet spændes forsigtigt fast Perform gennemføring Trykfordelere tag Stativ stk. SV0 stk.

3 Type 1 eskrivningen avser tegel- eller eternittak m.m. (Tal i parentes till SV och SV) 1 estäm var solfångaren skall sitta och markera var håltagningen skall ske. Vid takpannor, avlägsnas 1 st. På eternittak kan hålet göras genom att borra många små hål i cirkel, varefter en sticksåg kan användas Prova placeringen så att hålet passar med fläktutgång och stativets placering. Solfångaren kan sitta vågrät, men också som visat på bilden följa ett taks lutning "åt andra hållet", om det är bäst i förhållande till söder. 4 ternitskiva lyfts så takgenomförning kan placeras in under ål borras genom tak en armerade gummiskivan bankas försiktigt tätt intill takpannan, använd en gummihammare (inte metallhammare). n liten dubbelvikning i kanten av gummiskivan stabiliserar formen ytterligare 5 Till takmonteringssettet hör en bit 10 (15)mm flexibelt plaströr, som monteras utvändigt på 15 (0) mm alu flexröret. etta av hänsyn till isolering och skydd av själva luftröret. Remsor av självhäftande isolering fästs kring 15 (0) mm flexröret vid ändarna innan det större flexröret dras utanpå och fästs. Stativet monteras i en vinkel, som gör, att den totala lutningen blir min. 0 0 e medföljande tryckfördelarna placeras mellan tak och stativ. Stativet placeras uppe på vågtoppen och man skall borra hål i både stativfot och tak - vid läkt, gles eller takstol. Stativet spänns fast försiktigt. Perform takgenomförning tak tryckfördelarna Stativ stk. SV0: stk Type 1 Installation suggestions for asbestos roofs, tile roofs etc. (Text with this red color are for SV andsv) 1 4 ind the best place for the air collector and mark the hole 0 (10) mm. If tile, remove one of these. If asbestos, make a hole by drilling a lot a smaller holes next to each other. If necessary, use a compass saw. Make a small test-arrangement that secures the best position for hole and position of rack. The air collector is horizontal but it can, as shown in picture, follow the tilt of a roof the other way if this is better in order to face the sun. sbestos plate is loosened, so that the lead-in can be placed under it. hole isdrilled through the roof The metal-reinforced rubber lead-in (Perform) is carefully tapped onto the roof plate. Use a rubber hammer, (not a steel hammer). small backfold at the lower part of the lead-in will further stabilize the form. The rack is positioned at an angle that makes the total tilt at least 0 0. The included rack-arms () are placed between roof plates and rack. The rack is installed on wave tops, and holes must be drilled through rack foot as well as roof platesinto laths or rafters. The rack is carefully tightened to roof with the following screws. 5 With the roof installation kit comes a piece of 10 mm flexible plasttube which must be mounted around the 15 mm alu flextube. This must be made for insulation and protection purposes. Stripes of self-adhesive insulation are fixed at the ends of the 15 mm flextube, before the larger flextube is mounted around it.and fixed. PS: If a rack is not used, the 10 mm tube can be omitted Perform rubber let-in roof rack-arms Rack: pcs. SV0: pcs. Type 1 Installationsvorschlag für Well-, Pfannen und ternitdach mit Überlappung. (Text mit rot ist für SV-SV) 1 Suchen sie die richtige Stelle, wo der Kollektor sitzen muss und markieren sie das Loch für die achdurchführung (Größe: siehe Rückseite). eim Ziegeldach entfernen sie einen Ziegel. Stellen sie das Gestell probeweise auf, so dass das Gestell und das Loch zur achdurchführung zueinander passen. er Kollektor kann willkürlich gedreht werden achplatte oder Ziegel anheben und den Perform satz darunter schieben. Loch wird gebohrt durch das ach 4 ie Performplatte wird geformt evt. mit einem Gummihammer (kein Metalhammer!) Wenn man die untere erste centimeter 5 umbiegt, versterkt man die orm. ls Isolierung und Schutz von der 15 mm (0 mm) alu - lexrohr benutzen Sie das 10 mm (15 mm) lexrohr. Oben und unter können Sie Isolierstreifen festkleben als ichtung. as Gestell wird so montiert dass der Neigungswinkel mindestens 0 beträgt. ie Kunststoff ruckverteiler () werden zwischen ach und Gestell gelegt. as Gestell sitzt oben auf den achwellen. Markieren Sie die dann die Lage der achlatten auf dem Gestell (Unterteil) und bohren sie an diesen Stellen die Löcher für die Schrauben. anach das Gestell vorsichtig festschrauben. (Löcher vorbohren über die Latten) urch die Montage des Kollektors wird das Gestell stabilisiert Perform achdurchführung ach ruckverteiler Gestell : Stück SV0: Stück

4 7 tag SolarVenti Type 1 7 lexslange trækkes fra solfanger til studs på taggennemføring og aluflexrør trækkes videre under taget ned til afslutningsrøret. lu-flexrør låser automatisk fast på studse med gummilæber. fslutningsrør med kontraspjæld sættes gennem hul i loft og skrues fast nedefra. ullet bores 1-15 (115-10) mm. Når de flexslangerne er fastgjort kan man fæstne inddækningen yderligere ved at sætte (medfølgende) skruer med gummiskiver i ved bølgetoppe. Tryk inddækningen godt ned i bølgedale inde skruen sættes i. vid dyse trykkes op og drejes med uret. Kun 1 Volt Montage af ledning til fbryder eller Reguleringsenheden: Læs standard vejledning som følger med din SolarVenti obbelt flexrør luflexrør fslutningsrør Mere information på: Trykfordelere Ret til ændringer forbeholdes. SolarVenti er uden ansvar for den endelige installation

5 Type 1 7 lexslang monteras från solfångaren till stosen på takgenomförningen och alu-flexröret dras vidare under taket ned till avslutningsröret. luflexröret låser automatisk När flexslangarna är monterade kan man fästa gummiduken ytterligare genom att sätta fast skruvar med gummitätning i på vågtopparna. Tryck fast gummitätningen i vågdalarna innan skruvarna fästs vslutningsröret med backventil dras genom hål i loft och skruvas som avslutning fast ålet bores 1-15 (115-10) mm. Vit tilluftsdon trycks upp och vrids medsols Kun 1 Volt Montage af ledning til fbryder eller Reguleringsenheden: Læs standard vejledning som følger med din SolarVenti ubbelt flexrör luflexrör vslutningsrör Mere information på: tryckfördelarna Rätt till ändringar förbehålls. SolarVenti /S är utan ansvar för den slutliga installationen Type 1 7 short aluflex tube is pulled from air collector to connection piece on the lead-in, and an extra aluflex tube is pulled under the roof down to end pipe. When the flextubes have been installed, the rubber cover can be further fastened with screws with rubber washers (into wave tops). Press the cover properly down into roof surface before applying screws. nd pipe with counter valve is pulled through hole in ceiling and fastened from below (use the frame). The hole is drilled 1-15 (115-10) mm. White nozzle Is pressed upwards and turned clockwise. 1 Volts Only! Wire connection for the Switch or Regulator unit: Read the standard installation guide for SolarVenti x flex tube luflex tube nd pipe with counter valve More information on: rack-arms Subject to alterations. SolarVenti disclaims any responsibility for the final installation 7 Type 1 as flexible lu-rohr führt vom SolarVenti durch die Stutze an der achdurchführung, und weiter vom ach herunter zum bschlußrohr. as lu-lexrohr wird automatisch festgehalten von den Gummilippen. Nur 1 Volt! bschlussrohr (mit Rückschlagklappe) wird in das Loch gesetzt und mit dem Ventil-inbaurahmen verbunden as Loch muss 1-15 (115-10) mm. sein. ier sehen sie die Montage auf einem Welldach. Nachdem beide flexiblen Schläuche befestigt sind, kann mithilfe von zwei Schrauben die achdurchführung zusätzlich befestigt werden. ie Schrauben (mit Gummidichtung) werden auf dem Wellenberg reingeschraubt.. Montage von Kabel an Schalter oder Regulerings-inheit Lesen Sie bitte die Standard nleitung für Wandmontage Nach dem estschrauben des inbaurahmens ander ecke kann man das Zuluftventil reinpressen und in Uhrzeigerrichtung festdrehe 15 mm lurohr und 10 mm Kunststoff lexrohr luflexrohr ruckverteiler bschlussrohr Mehr Information: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. ie nleitung ersetzt keine Installationsvorschriften. er ersteller / Lieferant übernimmt keine Gewähr

6 1 Perform 1a Type Installationsforslag til tagpaptag eller stålpladetag mv. Taghældning mindst 5 grader. r taghældningen mindre bør man rådføre sig med en tagspecialist, evt. lade ham fortage denne del af montagen. 11 Installationen er nøjagtig som type 1 (læs denne) undtagen punkt 4. ette punkt erstattes nedenfor af punkt 1. esuden medfølger der en ledningsgennemføring (d). 1 Når man er sikker på placeringen, og har lavet hullet, smører man flere striber med tættemasse på pladen - også der hvor hullerne til skruer er. orinden kan man sætte aluflexrøret på. Så man er sikker på at det sidder korrekt og at det uhindret kan trækkes gennem hullet. Medfølgende skruer sættes rundt i kanten af gennemføringen. orslag til ledningsgennemføring - KUN på tag med fald / hældning over grader. or et hul til ledning og før denne ned mellem alurør og ydre plastrør en metalforstærkede gummiplade (Perform) bankes forsigtigt ind til tagpladen, brug en gummihammer (Ikke metalhammer) en medfølgende tætningsmasse smøres også på mellem tagpap og stativ. Vigtigt: Overskud af tætningsmasse bør træde frem ved kanterne ogskruer skal kun spændes let efter. llers deformeres materialet som skrues i. Perform gennemføring Ret til ændringer forbeholdes. SolarVenti er uden ansvar for den endelige installation tag

7 Type Installationsforslag til tagpaptag eller stålpladetag mv. min. 5 o takkhældning 11 Installationen er nøjagtig som type 1 (læs denne) undtagen punkt 4. ette punkt erstattes nedenfor af punkt 1. esuden medfølger der en ledningsgennemføring (d). 1 När man är säker på placeringen, och har gjort hålet, lägger man flera ränder med tätningsmassa på skivan, också där hålen till skruvarna är. Man kan sätta på aluflexröret innan. Man är då säker på att det sitter korrekt och att det utan hinder kan dras genom hålet. en medföljande tätningsmassan läggs mellan takpapp och stativ. På plåttak placeras stativet på toppen av vågorna. Stativet spänns fast med skruvar. orslag til ledningsgennemføring - KUN på tak med fald / hældning över or et hul til ledning og før denne ned mellem 15 mm alu-rør og ydre plastrør på 10 mm Vigtigt: Overskud af tætningsmasse bør træde frem ved kanterne og skruvarna dras bara lätt, så att materialet inte deformeras. Perform gennemføring Ret til ændringer forbeholdes. SolarVenti er uden ansvar for den endelige installation tak Type Installation suggestions for roofing cardboard, steel plate roofs, decra etc. Roof inclination min. 5 o 11 The installation is the same as type 1. (read this) except point 4. That point is exchanged below with point 1. urthermore a cable duction is included. (d). 1 When the correct place has been found and the hole has been made, several stripes of sealing compound are applied to the plate, also where the screw holes are. efore that, the aluflextube should be installed so that you are sure that it is placed correctly and can be easily pulled through the hole. Screws (included) are fastened to all holes. Note: screws must be carefully tighted - otherwise, the material which is screwed in can deform. surplus of sealing compound should be visible along the edges. Wire ducting - ONLY on roof with fall / angle above. Make a hole for the wire as shown, and draw the wire between the 15 mm alu-tube and the 10 mm plast tube Perform duction Subject to alterations. SolarVenti disclaims any responsibility for the final installation roof Type Installationsvorschlag für Teerpappe, Schindeln, lech- und Kunststoffdächer aus einem auteil (ohne Überlappung). achneigung min. 5 o 11 ie Installation ist genau wie Typ 1 (lesen Sie den) usser Punkt 4. ieses Punkt wird durch Punkt 1 ersetzt. usserdem ist einen Kabel achdurchführung dabei (d). 1 ie Perform-achdurchführung an das ach anpassen (eventuell mit einem Gummihammer "formen"). ie achfläche muß sauber und trocken sein, damit die Klebemasse gut hält. Kontrollieren sie nochmal den Sitz der achdurchführung und drücken sie dann die achdurchführung fest an. ie mitgelieferten Schrauben in geringem bstand durch die achdurchführung (zwischen den beiden Klebespuren!) in das ach schrauben und anziehen. Überquellende Klebemasse wegwischen. alls Klebemasse an einer Stelle fehlt, etwas unter die achdurchführung nachdrücken. Mit dem aumen die Perform-achdurchführung fest andrücken (siehe ilder unten links). Jetzt kann schon probeweise der flexible lu-schlauch aufgesetzt werden. Vorschlag einen Kabel urchführung. Nur an ächer mit Neigung über verwenden. ohren Sie einen Loch für das Kabel wie gezeigt und ziehen Sie es danach im Zwischenraum zwischen alu und Kunststoffrohr Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. ie nleitung ersetzt keine Installationsvorschriften. er ersteller / Lieferant übernimmt keine Gewähr Perform achdurchführung ach

8 Type 1 + Type + G

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning.

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning. ADAX VV12T DK 01-02 BRUGERVEJLEDNING SE 03-04 ANVÄNDARHANDBOK NO 05-06 BRUKSANVISNING FI 07-08 KÄYTTÖOHJE GB 09-10 USER MANUAL DE 11-12 BEDIENUNGSANLEITUNG DK SE NO FI GB DE Vi forbeholder os retten til

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af pedal på High-low:x str. 2. Monteringsanvisning (N) Montering av pedal på High-low:x str. 2

Monteringsvejledning (DK) Montering af pedal på High-low:x str. 2. Monteringsanvisning (N) Montering av pedal på High-low:x str. 2 onteringsvejledning () ontering af pedal på igh-low:x str. 2 onteringsanvisning (N) ontering av pedal på igh-low:x str. 2 ounting instruction () ounting the foot pedal kit on igh-low:x size 2 ontageanleitung

Læs mere

Plejeinstruktion Care Instructions

Plejeinstruktion Care Instructions Plejeinstruktion Care Instructions It is all about wood Tillykke med dit nye Skovby møbel Skovby blev grundlagt i 1933. Virksomheden drives i dag af 3. generation og har siden grundlæggelsen udelukkende

Læs mere

Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt

Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt Christmas trees and decorative greenery An Extract from the industry guide

Læs mere

Allgemeine Geschäftsbedingungen / Terms and Conditions

Allgemeine Geschäftsbedingungen / Terms and Conditions Allgemeine Geschäftsbedingungen / Terms and Conditions Allgemeine Geschäftsbedingungen der Adina Apartment Hotels in Deutschland Adina Apartment Hotel Berlin Checkpoint Charlie Adina Apartment Hotel Berlin

Læs mere

6 12 M TENT INSTRUCTION MANUAL MODEL 80543 PARTYTÄLT. JUHLATELTTA Käyttöohje PARTYZELT. Brugsanvisning. Bruksanvisning.

6 12 M TENT INSTRUCTION MANUAL MODEL 80543 PARTYTÄLT. JUHLATELTTA Käyttöohje PARTYZELT. Brugsanvisning. Bruksanvisning. MODEL 80543 6 12 M TENT INSTRUCTION MANUAL DK N S FI GB D PARTYTELT Brugsanvisning PARTYTELT Bruksanvisning PARTYTÄLT Bruksanvisning JUHLATELTTA Käyttöohje 6 12 M TENT Instruction manual PARTYZELT Gebrauchsanweisung

Læs mere

l Monterings- og brugsanvisning q Kokoamis- ja käyttöohjeet T

l Monterings- og brugsanvisning q Kokoamis- ja käyttöohjeet T k Montage- und Betriebsanleitung t Assembly Instruction U Monterings- och bruksanvisning N Monterings- og bruksanvisning l Monterings- og brugsanvisning q Kokoamis- ja käyttöohjeet T Version: 11339 Stand:

Læs mere

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290 FM Mattsson Box 480 SE-792 27 MORA SWEDEN www.fmmattsson.com A VA 1.14/19649 INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290 PS 0646 Ø25 30 Rev. 003-11.09. FMM nr 08836554 2! C 8,5±1

Læs mere

SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK

SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK 5000 BRO Wauw! En allitteration! SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK Kommunikation og Sprog har netop rundet 5.000 fans,

Læs mere

NEXT TO BESIDE BESIDES #10

NEXT TO BESIDE BESIDES #10 NEXT TO BESIDE BESIDES #10 for miniature video camera solo (or as movement or part in any combination of pieces from the NTBB series) Simon Steen-Andersen 200/2007 The camera should be adusted to a focus

Læs mere

Undervisningsmateriale ALL MY DREAMS COME TRUE

Undervisningsmateriale ALL MY DREAMS COME TRUE Undervisningsmateriale ALL MY DREAMS COME TRUE All My Dreams Come True er produceret af Aarhus Teater og CafeTeatret - i samarbejde med Aarhus Festuge 2 Kære elever og lærere Du kan få tilsendt manuskriptet

Læs mere

Space in and around the chair. Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2. Erik Krogh, Underviser, Danmarks Designskole

Space in and around the chair. Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2. Erik Krogh, Underviser, Danmarks Designskole Space in and around the chair Stolen i rummet rummet i stolen Space in and around the chair Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2 Space in and around the chair Erik Krogh, Underviser, Danmarks

Læs mere

Brugsanvisning. Orkidé. Kan bruges ude og indendørs

Brugsanvisning. Orkidé. Kan bruges ude og indendørs Brugsanvisning Orkidé Kan bruges ude og indendørs 1. Installation. Brug sund fornuft ved at sikre, at brænderen ikke er placeret på ikke-brændbare materialer, væk fra gardiner, brændbare materialer, og

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

How to order tickets and seats

How to order tickets and seats How to order tickets and seats At the DSB main page you can choose an English version containing information about DSB, but unfortunately our ordering site is not translated into English yet. This document

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

6. Opgaver til Karen Duve Die Miami Dream Men Show

6. Opgaver til Karen Duve Die Miami Dream Men Show 1 6. Opgaver til Karen Duve Die Miami Dream Men Show Die Miami Dream Men Show er en novelle fra Karen Duves samling Keine Ahnung fra 1999. 1 Den er egnet til at læse med en 2.g eller 3.g, både af sproglige

Læs mere

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller R ESUME AF T EKNISK DI AL O G S U M M AR Y OF TECHNI C AL D I AL OGUE P LE AS E FI N D ENG LISH VERSION BELOW 9. oktober 2014 J.nr. 1031/2002-0003 Center for Energiressourcer Resume af kommentarer indkommet

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

N Monterings- og driftsanvisning

N Monterings- og driftsanvisning D Montage- und Betriebsanleitung Assembly and operating manual F Instructions de montage et de service I Istruzioni di montaggio e per l uso S Monterings- och bruksanvisning Montage- og betjeningsvejledning

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Australiens socialsikringssystem Australiens socialsikringssystem er forskelligt fra de fleste andre udviklede landes. Hver persons pension betales

Læs mere

Sonos BRIDGE. Produktguide

Sonos BRIDGE. Produktguide Sonos BRIDGE Produktguide DETTE DOKUMENT INDEHOLDER OPLYSNINGER, DER KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. Ingen dele af denne udgivelse må kopieres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller

Læs mere

Rapport fra projektet At skrive sig til læsning. Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen

Rapport fra projektet At skrive sig til læsning. Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen Rapport fra projektet At skrive sig til læsning Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Maj 2012 2

Læs mere

Miljøråd. En samfundsøkonomisk analyse. Miljøprojekt nr. 1478, 2013

Miljøråd. En samfundsøkonomisk analyse. Miljøprojekt nr. 1478, 2013 Miljøråd En samfundsøkonomisk analyse Miljøprojekt nr. 1478, 2013 Titel: Miljøråd Redaktion: Trine de Fine Skibsted, NIRAS Rune Jørgensen, NIRAS Henrik Thomasen, NIRAS Bo Weidema, 2.-0 LCA Consultants

Læs mere

Sonos PLAY:5. Produktguide

Sonos PLAY:5. Produktguide Sonos PLAY:5 Produktguide DETTE DOKUMENT INDEHOLDER OPLYSNINGER, DER KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. Ingen dele af denne udgivelse må kopieres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller

Læs mere

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark.

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark. BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv www.bmc-danmark.dk TAGTILBEHØR Kun Palema (2K) illustreret BMC Danmark A/S leverer

Læs mere