Grøn Guide i Gladsaxe og foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grøn Guide i Gladsaxe og foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe"

Transkript

1 Side 0 af 9 Grøn Guide i Gladsaxe og foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe Beretning for perioden 1. januar december 2010 Grøn Guide i Gladsaxe, Jesper Bjerring Larsen og Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe, grønt IDÉcenter, Gladsaxe Hovedbibliotek, Søborg Hovedgade 220, 2860 Søborg Tlf.: , Hjemmeside:

2 Side 1 af 9 Beretning for grøn guide for året 2010 Dette er beretningen for den grønne guide i Gladsaxe. Beretningen beskriver den grønne guides arbejde i perioden 1. januar- 31. december For året 2009 blev afrapporteringens omfang med succes reduceret i forhold til tidligere år. Det giver bedre tid til kerne-indsatsen for den grønne guide, ligesom en kortere version af årsberetningen forhåbentlig vil øge sandsynligheden for at den bliver læst. Arbejdet i 2010 i grupperne i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe (LA21) beskrives kort efter denne beretning for den grønne guide. Besvarelse af borgerhenvendelser Henvendelser fra borgerne registreres samlet for grønt IDÉcenter (GIC) dvs. fælles for den grønne guide, centermedarbejderen, medarbejdere fra By- og Miljøforvaltningen, der er i centeret vedr. projekter samt for evt. personer i løntilskud. Også i 2010 har der været flere hundrede henvendelser til den grønne guide med spørgsmål og ærinder af forskellig art. Som konkret undersøgt i et kvartal i 2007 (jf. årsberetning for samme år) besvarer den grønne guide fortsat langt de fleste af de miljø- og naturfaglige spørgsmål, der rettes til centeret. Eksempler på spørgsmål til grønt IDÉcenter indenfor de forskellige kategorier: Kan jeg låne en elmåler? Hvordan fungerer det med delebiler? Hvad er mere miljøvenligt end klorin? Hvor afleveres sparepærer? Kan man låne æblepressere gennem LA21? Kan du hjælpe os i LA21? Hvordan fjernes dræbersnegle? Hvor kan klassen tage på tur? Kan du holde oplæg for os? Kan du hjælpe os med planlægnin gen af? Hvor kan man købe det i udstillingen? og sparepærer med varm farve? Procentvis fordeling af henvendelser fra Borgere, kommune, grønne guider etc. 2010

3 Side 2 af 9 Arbejdsområder Den grønne guides virke spænder vidt. Blot som eksempler på opgaver er herunder anført en række eksempler på opgaver fra det forgangne år. Sidste del af skoleprojektet (Karavanen), naturvejledning, miljøoplæg, forberedelser til julearrangementer. Afvikling af størstedelen af skoleprojektet (Karavanen). Oplæg i centeret og eksternt. Miljøundervisning af skoleklasser, turleder og stærkt involveret i Søens dag, første del af skoleprojektet Den Grønne Karavane. Sommerferieaktiviteter for børn om natur. (sommerferieperiode) Gladsaxedag/Kulturfest, udstilling i grønt IDÉcenter, møder vedr. miljø og invasive plantearter. Indsats vedr. julearrangementer og regnskab til fonde, til seminarer og udstillinger vedr. klimatopmødet etc. Løbende besvarelse af borgerhenvendelser, deltagelse i drift af grønt IDÉcenter etc. Oplæg til skoleelever vedr. vandkredsløb, naturvejledning, grønt IDÉcenter stand på Aldershvile Planteskole. Årsregnskab, årsberetning, årsplanlægning, efteruddannelse, oplæg for skoleelever om energi. Konstruktionsopgaver, forarbejde vedr. skoleprojektet den grønne Karavane. Forarbejde vedr. udstillinger i grønt IDÉcenter, ekskursioner, udlån etc. Oplæg, konstruktionsopgaver, forarbejde vedr. årsmøde etc., efteruddannelse. Naturvejledning, miljøoplæg, oplæg om biologisk mangfoldighed, borgerrettede arrangementer. Eksempler på større indsatsområder Grønt IDÉcenters drift Arbejdet med besvarelse af borgerhenvendelser og løbende drift af grønt IDÉcenter har været en af de større poster i den grønne guides virke i dette år. Da der kun er to faste fuldtidsmedarbejdere i centeret, vil de løbende driftsopgaver udgøre en betydelig post. Skoleprojektet Den Grønne Karavane En anden stor post har været Den grønne Karavane, der er et samarbejde med grønne guider fra nabokommunerne. Karavanekonceptet omfatter især en række værksteder indenfor miljørelaterede emner med vægt på det sansende og fysiske, men også det kulturelle. Karavanen involverer eller 6. klasser og deres læ-

4 Side 3 af 9 rere på de deltagende skoler. Som udgangspunkt er det de besøgte skolers lærere, der står for undervisningen, mens de grønne guiders arbejde begynder mange måneder tidligere med bl.a. ansøgning af fonde til finansiering af størstedelen af de mange materialer, indkøbet af materialerne, organisering etc. Konceptet er meget materialetungt, da det i vid udstrækning bygger på, at eleverne selv skal agere dvs. selv undersøge miljøforhold, fremstille ting der kan gavne miljøet etc. for derved at forstå og huske hvad det drejer sig om. Se evt. mere om konceptet på: I 2010 besøgte Karavanen Buddinge Skole i Gladsaxe som én ud af fire besøgte skoler. I hver af de kommuner, hvor de øvrige medvirkende grønne guider agerer, blev der også besøgt en skole dvs. i Allerød, Furesø og Gentofte. Støtte til kommunale arrangementer Udover den løbende indsats i GIC var den grønne guide også involveret i Miljøugen og bl.a. turguide (og fremstiller af skilte) vedr. kommunens officielle Svalerute dvs. en rute rundt i Gladsaxe kommune til en række seværdigheder vedr. natur og kultur. På Søens dag var den grønne guide meget involveret i bl.a. natur-udfordringen, der var bemandet af såvel folk fra kommunen som aktive fra foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe (LA21) ligesom den grønne guide assisterede ved indsatsen med fangst og fremvisning af fisk fra søen. Under det vellykkede projekt med klimapiloterne, hvor elever fra 8. klasser delte inspiration ud til villa-ejere, stod den grønne guide for størstedelen af undervisningen af de involverede klasser. Sommerferieaktiviteten for 8-12 årige skolebørn Naturens fantastiske verden blev igen gennemført med bistand fra en kommunal medarbejder og to frivillige fra LA21. Efterspørgslen efter deltagelse i aktiviteten var i 2010 så stor, at der var venteliste. En anden række indsatser Den grønne guide står for udlån af mosterier (æblepressere) og andet materiel for Foreningen Lokal Agenda 21 (LA21) i Gladsaxe. I det forløbne år har der været meget stor efterspørgsel. Grøn guide hjemmesiden opdateres bl.a. med en kalender med anførsel af borgerrettede arrangementer, faktaoplysninger etc. ligesom der via hjemmesiden eller ved anden kontakt til den grønne guide er mulighed for at modtage nyhedsmails. Foredrag og møder med borgere er en central del af den grønne guides virke. Ekskursioner, deltagelse i arrangementer og lignende har der i det forløbne år været en hel del af, og den grønne guide påtager sig også gerne naturvejledning for grupper i det omfang tiden tillader det. Småudstillinger, artikler, pressemeddelelser etc. er naturligvis også en del af den grønne guides virke, ligesom den grønne guide fungerer som sekretær for Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe. Administration og praktiske gøremål Projektstyring, indkøb og regnskab står den grønne guide i vid udstrækning selv for. En af de større opgaver i årets løb har været flytning af materiel til både LA21, grønt IDÉcenter og skoleprojektet Den Grønne Karavane til et nyt lagersted, da By- og Mil-

5 Side 4 af 9 jøforvaltningen i 2012 skal forlade bygningen på Rosenkæret. Organisering i form af planlægning, indretning og en række praktiske opgaver stod den grønne guide for, dog med god støtte til selve flytningen fra aktive i LA21 og kolleger i skoleprojektet. Frivillig indsats Udover at udføre naturvejledning for interesserede borgere i det omfang tiden tillader, så er den grønne guide bl.a. aktiv i Biodiversitetsgruppen under Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe (LA21). Indsatsen for at fremme den biologiske mangfoldighed i kommunen sker bl.a. ved oplysning til borgerne ved ideer og forslag til kommunens indsats vedr. plejeplaner, naturplaner etc. Sammen med andre aktive fra LA21 er den grønne guide også aktiv i bekæmpelsen af gyldenris og kæmpe bjørneklo. I den forbindelse har den grønne guide og næstformanden i foreningen samarbejdet med kommunen vedr. indsatsplan m.v. Den grønne guide opnår i øvrigt inspiration via sit formandskab for et ganske lille landsdækkende formidlingsnetværk i regi af Danmarks Naturfredningsforening. Bestyrelsens arbejde i foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe funger som arbejdsgiver for den grønne guide og virker for at fremme bæredygtighed. Gennem året har aktive fra Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe ved flere lejligheder bidraget med en indsats ved offentlige arrangementer f.eks. ved markeder og på Gladsaxedagen, men også under kommunalt arrangerede offentlige tiltag (grøn dag m.v.). Aktive i foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe har i løbet af året også givet ideer og forslag videre til kommunen. Også i 2010 har bestyrelsen arbejdet med at sætte fokus på formidlingsaktiviteter og konkrete resultater heraf. Bestyrelsesmedlemmerne har bl.a. deltaget aktivt i miljøindsatsen under Kulturfesten ved rådhuset, i arbejdsgrupper under LA21, i flere af den grønne guides kampagner og naturligvis ved møder i LA21 i Gladsaxe. Bestyrelsen bistår løbende i forbindelse med kontakter til kommunens forvaltning og politikere i byrådet omkring grøn guide, LA21 og miljøaktiviteter i kommunen i bredeste forstand. I løbet af året er Benedicte Leyssac blevet afløst af Kirsten Ilkjær, så bestyrelsen efter årsmødet i maj 2010 ser således ud: Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe: Formand: Kim Christiansen, Marienborg Allé 91 C, 2860 Søborg, Tlf.: Næstformand: Malene Nielsen, Rugtoften 13b, 2880 Bagsværd, Tlf.: Kasserer: Jesper B. Larsen (grøn Guide i Gladsaxe), grønt IDÉcenter, Gladsaxe Hovedbibliotek, Søborg Hovedgade 220, 2860 Søborg, Tlf.: Medlem: Jens Juhl, Hillerødgade 4, 1.tv, 2200 København N, Tlf.: Medlem: Karen Salonin, Bondehavevej 158, 2880 Bagsværd, Tlf.: Medlem: Philip Nørvig, Dickens alle 8, 2860 Søborg, Tlf.: Medlem: Kirsten Ilkjær, Buddinge Hovedgade 101, 2860 Søborg, Tlf.:

6 Side 5 af 9 Arbejdsprogram for det kommende år Arbejdsplanen for den grønne guide for året 2011 følger skabelonen fra tidligere. Udover de sædvanlige praktiske og administrative opgaver forventes den grønne guide at deltage i aktiviteterne anført herunder: Besvarelse af borgerhenvendelser (og især opfølgning på henvendelserne) Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe Besvarelser på henvendelser fra kommune og grønne guider/natur-vejledere Den grønne guides hjemmeside, vedligeholdelse og opdatering heraf Lokalaviserne, udarbejdelse af artikler samt flyers Udlån af materiel, æblepresser m.v. Grønt IDÉcenter + Agenda 21 styregruppe Møder med borgere, inkl. forberedelse Foredrag/oplæg inkl. forberedelse Møder inkl. forberedelse (med bestyrelsen, netværksmøder, regnskabsmøder, kommunemøder, andre møder) Miljøuge i Gladsaxe Kulturdag Årsmøde for Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe Sommerferieaktiviteter for børn Skoleprojekter Daginstitutioner Biodiversitetsspørgsmål Brugergrupper (Boligselskaber, grundejerforeninger og kolonihaver) Trafik (Dansk Cyklist Forbund) Indikatorer for Agenda 21 indsatsen

7 Side 6 af 9 Beretning for Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe for året 2010 Aktive personer i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe (LA21) afholder ca. 8 gange om året fælles møder. Disse møder indeholder oftest et oplæg af relevant art samt opdatering af hvad der sker på områderne indenfor natur og klima i det omfang deltagerne selv bidrager med information. I 2010 er et nyt fast program på møderne Dagens dyr og plante, hvor der kort fortælles om et dyr og en plante der er at finde i Gladsaxe kommune. Der findes referater for hvert enkelt af disse møder. Referater kan ses på grøn guide hjemmesiden Grønne forbindelser Åbenhed: LA21 Referater m.v. Udover fællesmøderne består LA21 af en række grupper. Disse grupper fungerer selvstændigt. Denne beretning indeholder en oversigt over gruppernes arbejde i Biodiversitetsgruppen Gruppen fortsætter sit arbejde for at sikre den biologiske mangfoldighed af naturen i Gladsaxe ikke mindst ved en formidlingsindsats. I relation til ønsket om opdatering af skiltning ved Bagsværd Sø har gruppen gennemgået reglementet for søen og tilsendt forvaltningen en række bemærkninger, som forhåbentlig vil indgå i arbejdet med regulativets kommende fornyelse. Gruppen har afgivet høringssvar vedr. plejeplanen for Smør- og Fedtmosen ligesom der - opfordret som uopfordret - er givet input til kommunen om naturforhold på andre områder. På fællesmøderne i LA21 er der etableret et nyt punkt kaldet "Dagens dyr og plante". Det er primært medlemmerne af biodiversitstegruppen, der står for de løbende oplæg. Det var også primært medlemmer af biodiversitetsgruppen der stod for oplæg om natur på fællesmøderne i første del af 2010 som oplæg til fællesrrangementet under kulturfesten. Den lille film om Gladsaxe naturområder, som to af gruppens medlemmer optog i sensommeren 2009 er blevet vist i mange sammenhænge og er udlånt og solgt fra grønt IDÉcenter. I 2010 fik kommunen uploadet de enkelte afsnit til nettet, hvor de nu er at se på Youtube. Et medlem af gruppen var forfatter til en artikel i en lokalavis om Sankthansorme i Smørmosen. Fra tidligere år råder gruppen over en del specialudstyr til undersøgelse og formidling af den skjulte natur (f.eks. fisk, natlevende organismer etc.) som gruppen gerne stiller til rådighed for skoleprojekter m.v. Flere dele af udstyret har været i sving i løbet af 2010 og efterspørgslen forventes at øges. Jesper Larsen

8 Side 7 af 9 Lejlighedsvise aktive (ad hoc gruppen) Gruppen har ved en række lejligheder ydet bistand til arrangementer. Gruppens aktive giver en hånd på tværs af de øvrige gruppers indsats for at få det praktiske til at fungere. Det er altså ikke nødvendigt med fagkundskab for at være med i gruppen, men dens indsats er særdeles afgørende for at foreningen kan gennemføre f.eks. større offentlige arrangementer, hvor der er brug for mange hænder. Aktive i gruppen har f.eks. i det forløbne år deltaget med praktisk indsats under Kulturfesten, under offentlige arrangementer som f.eks. markeder og ved julearrangementer samt skoleprojektet Den Grønne Karavane. Også kommunens arrangement Søens Dag nød godt af de frivilliges støtte til den ret mandskabskrævende aktivitet Natur-udfordringen, hvor familiegrupper kunne få udfordret deres viden og kunnen vedr. natur. De aktive støttede både vedr. poster med fagligt og kreativt indhold. Flere medlemmer deltog i et fugle-foder arrangement sammen dag som juletræet på Gladsaxe rådhusplads blev tændt. Det lader i øvrigt til, at nye aktive i LA21 benytter en indsats i Lejlighedsvise aktive som en mere uforpligtende måde at lære lidt om grupperne inden de også bliver aktive i en af de mere emneorienterede grupper - flere er velkomne til at prøve LA21 på denne måde. Jesper Larsen Miljø i skolen Gruppen støtter især op om undervisningen af skoleelever. I det forløbne år har flere af gruppens aktive igen ydet en indsats for at muliggøre grøn guide skoleprojektet Den Grønne Karavanes besøg på en skole i Gladsaxe. Denne gang var det Buddinge Skole, der fik besøg. Det var især den mandskabskrævende aktivitet Miljøjagten (en slags miljøorienteringsløb), der fik fornøden støtte fra LA21 aktive. Flere af de aktive er endda så fagligt og pædagogisk velfunderede, at de enten kan varetage en hel aktivitet med flere hold elever på egen hånd som underviser eller bidrager med meget betydningsfuld viden, der er med til at hæve niveauet. Besøget af karavanen på den enkelte skole omfatter tre dage, hvor der udelukkende står miljø på skemaet for de involverede klasser (fra 3. til 6. klasse). Også under sommerferieaktiviteterne for børn om natur, er en af gruppens medlemmer meget aktiv og støtter arrangementet ved at deltage som frivillig gennem to hele uger. I 2010 var der endnu en aktiv der assisterede nogle dage. Derved er det muligt at gennemføre aktiviteten Naturens fantastiske verden på en langt mere tilfredsstillende måde end ellers. Både Karavanen og sommerferieaktiviteterne håbes gentaget i 2011 og støtten dertil ligeledes. Jesper Larsen Natur- og miljøcykelturgruppen Gruppen har efterhånden haft flere aktive med rod i Dansk Cyklist Forbund Gladsaxe afdeling end i LA21. Derfor er det besluttet at DCF er et mere naturligt "ophæng" for organiseringen af cykelturene, selv om turene udover et sundheds- og socialt aspekt også lever op til Agenda 21 s formål ved at være miljøvenlige, foregå i naturen med information om flora, fauna og økologi etc. Gruppen er derfor nedlagt i 2010.

9 Side 8 af 9 Til gengæld er to nye grupper undervejs: En gruppe vedr. miljøet i boligselskaberne og en PR-gruppe. Havegruppen Gruppen beskæftiger sig primært med nytten og glæden ved brug af havens frugt og grønt og den vilde naturs spiselige planter. Gruppen råder over fire mosterier/æblepressere (hver bestående af en frugtmølle og en frugtpresse) - to gamle og to nye sæt. De lånes ud til borgerne - typisk via den grønne guide - og udlånene har i 2010 igen haft et vældigt omfang. I det forløbne år har gruppen stået for offentlige æblepressearrangementer med deltagelse af rigtig mange borgere. På Aldershvile Planteskole var der i to dage mulighed for at publikum kunne møde frem med deres æbler og under kyndig vejledning selv presse dem til den herligste most. Det gjorde sig også gældende under Gladsaxe Kommunes miljøuge, hvor der ligeledes var gang i mosterierne. Ved begge arrangementer var der meget stor interesse fra borgernes side, og mange fik gode miljøråd og oplysning om Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe med på vejen. Ved arrangementer har gruppen bl.a. stået for uddeling af gratis smagsprøver på f.eks. hyldeblomstdrik, ligesom gruppen har været leveringsdygtig i opskrifter vedr. brug af havens eller skovens urter. Under kommunens arrangement "Søens dag" under miljøugen sørgede aktive i gruppen for en stand med demonstration af kreative muligheder i materialer fra natur og have. Det er også primært havegruppen, der er aktiv i afholdelsen af julestuen, hvor der fremstilles juledekorationer af havens og naturens materialer, flettes julebukke af langhalm etc. Karen Salonin Økohave og dyrehold Med Gladsaxe kommune gennemførtes igen i 2010 et 4 afteners kursus om økologisk havebrug. Kurset var velbesøgt, og blev afviklet i samarbejde med grønt IDÉcenter. På ældrecentret Møllegården holdt vi oplæg om Årets gang i Økohaven. Desuden har vi holdt en række foredrag og havekurser i andre kommuner og foreninger. Der er fortsat udlån af de transportable hønsehuse, også kaldet "Hønsefræsere" med tre høns. I 2010 blev de lånt af syv Gladsaxe borgere, hvoraf de fem efterfølgende har etableret eget hønsehold. I Gladsaxe Kommunes Miljøuge blev der arrangeret åben have i den økologiske demonstrationshave Slottet i Smørmosen. Ca 20 deltog. Gladsaxe kommune stod for et traktement, og der var rundvisning i haven, med forklaring på hvordan man dyrker økologisk. Slottet i Smørmosen deltog også i Haveselskabets havefestival i begyndelsen af juni, og der deltog 48 personer. Det drejer sig om mindre grupper, familier og enkeltpersoner. Desuden har haven været åben hele sommeren for besøg. Og der har været besøg af skoleklasser, familier og mindre grupper. Det samlede besøgstal er over 200. De besøgende kommer mange steder fra.

10 Side 9 af 9 Fra demonstrationshavens drivhus blev der igen i år udleveret gratis økologisk dyrkede planter til udplantning. Det er overskuddet fra egenproduktionen, der bliver givet væk. Til arrangementet Søborgnatten fremstillede vi smagsprøver på klimavenlig mad, i form af en kartoffelsuppe med fransk estragon. På hjemmesiden informeres om økologisk havebrug, høns, bier og økologiske og klimavenlige opskrifter. Der var i 2010 i alt besøgende, der tilsammen læste sider. Hvilket er en fremgang på 54% i forhold til Jens Juhl Gruppen til bekæmpelse af invasive plantearter Gruppen havde i 2010 fokus på bekæmpelse af kæmpe bjørneklo og gyldenris. Medlemmer af gruppen har bekæmpet kæmpe bjørneklo bag Ringbo i Bagsværd, på Bagsværd Stadion og i det nord-østligste hjørne af Smørmosen. Alle steder foretages bekæmpelsen ved rodstikning/opgravning. Nogle få nye steder med kæmpe bjørneklo er observeret i Gladsaxe Kommune og stederne er indberettet på kortet over invasive plantearter på Gladsaxe Kommunes hjemmeside. I gruppen har der været kontakt med forvaltningen i Gladsaxe Kommune om udarbejdelse af en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe bjørneklo. I denne forbindelse er vi kommet med input angående bekæmpelsesmuligheder og har haft mulighed for at kommentere på udkastet til indsatsplanen. Gyldenris er blevet bekæmpet i Radiomarken og ikke mindst i det meget tilgroede private område nær Møllegården og Lyngby Radio - et område, hvis bestand af gyldenris formodes at være kilden til den store spredning på det fredede Radiomark-område. Også på selve Lyngby Radios område er gyldenris igen bekæmpet efter aftale. I 2010 har kommunens driftsafdeling slået gyldenris på de åbne områder i Radiomarken med maskindrevne værktøjer, og medlemmer fra gruppen har efterfølgende slået de resterende områder med le. Registreringen af de meget uregelmæssigt spredte forekomster af gyldenris i området ved Radiomarken mener gruppen at have tilendebragt med registreringerne foretaget i Jesper Larsen og Malene Nielsen LA21 International Gruppen har i det forgangne år primært fungeret som inspirationskilde overfor øvrige grupper og på fællesmødet i LA21. Især Kim Christiansen deltager via sit professionelle virke i en række internationale fora med miljø på dagsordenen. Dette muliggør, at der har kunnet præsenteres en række inspirationskilder til brug for det lokale virke i foreningen og en løbende opdatering af hvad der rører sig på miljøområdet i den store verden. Også indenlands indsamles idéer og erfaringer til nytte for det lokale arbejde - og fra det lokale til inspiration for andre - idet Kim Christiansen også er formand for Agenda 21 netværket i Danmarks Naturfredningsforening. Kim Christiansen

Side 1 af 5 20. november 2010. Referat af fællesmøde i Lokal Agenda 21 i Gladsaxe tirsdag 16. november 2010

Side 1 af 5 20. november 2010. Referat af fællesmøde i Lokal Agenda 21 i Gladsaxe tirsdag 16. november 2010 Side 1 af 5 20. november 2010 Fina Berger Værebrovej 86, st.07 2880 Bagsværd Referat af fællesmøde i Lokal Agenda 21 i Gladsaxe tirsdag 16. november 2010 Til stede: Philip, Ulla, Karen, Malene, Kirsten,

Læs mere

Side 1 af 7 23. juni 2011

Side 1 af 7 23. juni 2011 Side 1 af 7 23. juni 2011 Eva Larsen Bagsværdvej 225, 1.th. 2880 Bagsværd Referat af fællesmøde i Lokal Agenda 21 i Gladsaxe tirsdag 21. juni 2011 Til stede: Jane, Dorte, Kirsten, Philip, Karen, Lis, Sonja,

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2003 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2002 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Miljøpunkt Amagers beretning for 2012

Miljøpunkt Amagers beretning for 2012 Miljøpunkt Amagers beretning for 2012 Indledning Miljøpunkt Amager i 2012 Er målene nået? Affaldssortering Undervisning på amager fælled skole Hørgården Nærgenbrugsstation Aktivitetsdag i Sundholmskvarteret

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66 Indhold side Horsens/Hedensted 3 Lemvig 18 Randers 28 Silkeborg 36 Viborg 45 Ringkøbing-Skjern 57 Aarhus 66 1 Vækstforum i Region Midtjylland har taget initiativet til projektet Modtagelse og fastholdelse

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 LA21-Nyhedsbrevet et er i luften igen! Velkommen til det første nummer af det nye elektroniske LA21-Nyhedsbrev. Efter en længere pause samarbejder Miljøministeriet, Amtsrådsforeningen

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Nørrebro rykker - også med miljøet!

Nørrebro rykker - også med miljøet! Nørrebro rykker - også med miljøet! Arbejdsprogram 2005 2006 Årsplan 2005 2006 Succeskriterier 2005 2006 Lokal Agenda 2. årgang 21 plan for Indre Nørrebro 1 Indhold Introduktion og læsevejledning 3 Grundlag

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2012

HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2012 NATUR OG MILJØ HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2012 Udkast til Handleplan for bæ- redygtig udvikling i GK 2012 1 Indhold Indledning 3 Status for 2011 4 Handleplan 2012 9 Inddragelse

Læs mere

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN Denne håndbog for frivillige tilhører: Håndbog for frivillige Layout og tryk: Datagraf Communications Udgiver: Hjerteforeningen 2014 1. udgave 1. oplag Indhold

Læs mere

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Jens Kristoffersen Tine Curtis Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Frivilligcenter Hillerød

Frivilligcenter Hillerød A NYHEDSBREV om det frivillige sociale arbejde og aktiviteter fra frivilligcentret, Foreningslivet, kommunen og landsorganisationerne Februar 2009, nr. 1 Nyt fra Frivilligcentret CENTERLEDEREN Så er vi

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Vedr. lokaludvalgenes varetagelse af det kommunalt støttede miljøarbejde

Vedr. lokaludvalgenes varetagelse af det kommunalt støttede miljøarbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Orienteringsnotat Til Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget Vedr. lokaludvalgenes varetagelse af det kommunalt støttede miljøarbejde

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2011

Friluftsrådets årsberetning 2011 Friluftsrådets årsberetning 2011 Indhold 3 Friluftsrådet et Råd i udvikling 4 Friluftspolitik 6 Friluftsrådet lokalt 7 Friluftsprojekter 10 Formidling og undervisning 13 Tilskud til Friluftsliv 14 Internationalt

Læs mere

Brøndby Strand for Fremtiden

Brøndby Strand for Fremtiden Indhold 1. Forord... 3 2. Resume... 4 3. Boligområdet og perspektiverne i den boligsociale helhedsplan... 5 4. Vision... 9 5. Introduktion til indsatsen... 10 6. Indsatsområde 1: Børn, unge og familier...

Læs mere