Kontaktudvalgsmøde. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontaktudvalgsmøde. Referat"

Transkript

1 Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 11. november , kl på Filskov Friskole, Personalerummet. Indre Mission Jagtforeningen gav i stedet for Indre Mission. Friskolen, Susanne Røndbjerg; Robert Terkildsen kommer lidt senere til mødet. Jagtforening, Carsten Rosenberg, men blev afløst af Verner Søvang Fraværende uden afbud: Filskov fremtid, Verner Rahbek. Særligt indbudte: Referent: Claus Junge John Havn, Bosætningskoordinator, Marianne Witte Søren Elnegaard, Louise Sandfeld - Meldt afbud pga. nylig overstået fødsel Henrik Watson - Henrik meldt afbud inden mødet. Mikael Lind Referat 3 Besøg af Billund Kommunes bosætningskoordinator, Marianne Witte. Oplæg på min. med efterflg. dialog. Marianne Witte Ansat 1. april. Kommunen har sat nogle penge af til denne stilling, for at prioritere nye tilflyttere til kommunen. Alle nye tilflyttere kan kontakte Marianne, og det er der allerede mange der har gjort. Job til ægtefælle; Rådgivning om boligmuligheder.; Oplysninger om pasning, skoler og uddannelser; Oplysninger om fritids- og kulturtilbud. Marianne vil gerne kunne reagere hurtigt på forespørgsler, derfor vil hun gerne kende os i landsbyerne, så hun ved hvem hun skal kontakte. Det samme for virksomheder mv. Der er og bliver lavet markedsføringsmateriale fra kommunen. Materiale som vi i landsbyerne også kan bruge. Velkommen - arrangementer bliver arrangeret. Også udlændinge der ikke kan dansk, bliver der lavet materiale og hjælp til. Nye udenlandske borgere kan godt ses lidt som turister. Derfor er Turistkontoret med til at hjælpe med at sige velkommen til udenlandske mennesker. Nye byggegrunde bliver normalt ikke solgt direkte til nye tilflyttere - det vil næsten altid være nogen der er i kommunen først. Derfor vil Marianne ikke kunne hjælpe ret meget med direkte salg af grunde. Der er en facebookprofil som kommunen er med i, der henvender sig til de udenlandske mennesker. Hvis vi har aktiviteter der kunne være interessante for sådanne mennesker, vil Marianne gerne formidle det, 1

2 men det vi sender til Marianne skal være udarbejdet på engelsk. Marianne vil gerne vide en masse om, hvad der sker i lokalområdet, så hun kan bruge det i sit arbejde. Og her tænkes ikke kun på unge, men også seniorarbejdet kan være interessant. Vi i landsbyerne skal være gode til at modtage nye bosættere. Marianne vil gerne kunne sendes nye beboere til os med vores tilbud (Det er f.eks. sket i Krogager/Stenerup). Skoler bliver profileret - også privat- og friskoler. Argument for bosætning: arbejdspladser kan nås inden for 1 time. Ligeledes kan lufthavnen være et stort trækplaster, især højtuddannede personer. Der er næsten pendlere hver dag til kommunen. Marianne har fået virksomheder til at udlevere hendes visitkort, når de ansætter nye mennesker. Herved kan de nemt kontakte Marianne. Her kan hun hjælpe også med job til ægtefælle. Marianne Witte, Billund Erhvervsfremme. Tlf Ide: Skal vi have en liste over boliger i Filskov, der er ledige lige nu? Marianne skal have to/tre personer hun kan kontakte her lokalt, for at kunne introducere nye beboere. Sidste: Peter Junge, Claus Junge og Johan Andersen har indvilget i at være Ambassadører, da de er tilgængelige i dagligdagen i Filskov. Marianne skal have en rundtur i Filskov på et tidspunkt 1 Godkendelse af referatet fra sidste møde. Ikke behandlet. 2 Orientering om byggeriet af ungdomsboliger på Stationsvej Claus fortæller om byggeriet/projektet. De første boliger er klar omkring marts / april er allerede udlejet. Boliger på 52 kvm. og en på 70 kvm. Er det kun til unge? Det er udgangspunktet, men der skal selvfølgelig fyldes op, så de vil blive lejet ud. Mulighed for lidt afslag i husleje, hvis man er aktiv i Filskov + ledelse i foreninger. Claus brænder for projektet, med at der er nogle unge mennesker der kunne bo her i byen. Også i forbindelse med idrætsforeningen mv. Claus ønsker udvikling. F.eks. gør Grindsted boligforening ikke nok i Grindsted by. Boligmassen bliver for ringe. Også vores boligforening, Varde boligforening, skal gøres boligmassen mere attraktiv. Johan Johan Claus Junge Ang. finansierings behov pga. modvillige kreditforeninger, kan Claus give nødvendige kontakter til hjælp til unge ang. finansiering for nye unge tilflyttere. 4 Status på: 2

3 a Nye tilflyttere? Dyrvigs ejendom er solgt. Kærtoften: Er lejet ud, men afventer navn. Hanna og Peder, Birkemosevej har solgt ejendom til par med barn på 8. md. der bliver passet i Morsbøl. Lise Møbjerg er flyttet til Filskov. Søndermarksvej, grim gård skal væltes og bygge nyt. Trædemarksvej 3 er beboet igen. Huset lige over købmanden på Stationsvej 3 er solgt til enlig mand. Alle Ide: I INFO kan man skrive en lille notits, hvor man bedes skrive/ringe, når der er kommet nye tilflyttere. SPAR købmand kan være med til at udpege nye. b Nye erhverv i byen? Ingen. c Nye nybyggere? Til Marianne(Bosætningskoordinator): Vi mangler at kommunen profilerer byggrunde i lokalområderne. Vi har indtryk af, at kommunen profilerer byggegrunde i Billund og Grindsted i stedet. Sidste fra Marianne Witte: I snakkede om byggegrunde under en samlet platform i Billund Kommune, hvor både de kommunale og private var vist så vores tilflyttere og andre bedre kunne finde frem og få overblik På dette link er der denne mulighed: og de private som har grunde til salg tager blot kontakt til Lena Andersen på Billund Kommune på tlf så hjælper hun med opgaven så alle bliver vist samlet d Status - Sti-Sdr. Omme. 1. Kommunens andel i stiføring. 2. Filskovs andel i stiføring. 3. Tidshorisont. 4. Sti-laug. 5. Andet. Kommunen havde nogle midler der kunne bruges til stisystemer og der er lavet møder og aftaler om dobbeltsporet asfalteret sti en del af vejen mod Sdr. Omme til Blåbjergvej. Projektering nu. Anlæg starter til foråret. Alle Alle Søren Elnegaard e Udover det påbebegyndes arbejdet med projektering af resten af stien Blåbjergvej Simmelvej. Der beregnes et anlægs budget, så der kan søges midler, f.eks. fra landdistriktspuljen. Status foredragssamarbejdet. Foredragsudvalget: Der vil komme nogle foredrag / arrangementer. De skulle gerne blive profileret i INFO bladet, gerne som midtersider, der kan tages ud og hænges op. Kommer også på Internettet. 3

4 5 Orientering om LAG Billund-Vejen. Robert Arbejder medstrategi. Der er kun få penge, til et større område. Man snakker om fordelings nøgle, så man sikrer en fair fordeling mellem Vejen og Billund Kommune. Sidste fra LAG-koordinatoren: LAG Vejen-Billund vil skabe vækst for erhverv og turisme samt gode rammer i landdistrikterne ved at: Fastholde og etablere arbejdspladser igennem etablering og videreudvikling af mikrovirksomheder. Styrke samarbejdet mellem erhvervs- og turismeaktører igennem nationale og internationale samarbejdsprojekter. Skabe attraktive faciliteter og igangsætte aktiviteter i landdistrikterne til glæde for borgere og turister. LAG Vejen-Billund har stor fokus på aktiviteter, der tager afsæt i de stedbundne ressourcer. Ressourcer, som fremhæver området og giver det identitet. Der lægges stor vægt på at gennemføre udviklingsstrategien iht. LEADER principperne. 6 Orientering fra Landdistriktsrådet og 17 stk. 4 udvalget. Orientering fra møde mv. Inspirations tur til Saling / Glyngøre mv. (Vandkants Danmark) Kontaktudvalget burde tage til dette sted som inspiration, da de har sat mange ting i værk, som vi kan lære af. Orientering om Workshops. Første møde afholdt i Vorbasse. (Malene Brandt fra kommunen står i spidsen for arbejdet og er meget dygtig) Rådet vil gerne sikre fremtidigt samarbejde mellem politikere og lokaludvalg - altså hvordan det kan gøres når 17 stk.4 udvalget er nedlagt. Der er afsat 1 mil. kr. til dette 17 stk. 4 udvalg. Claus fremhæver, at det kan være svært at tænke bosætning i lokal områder, når man ikke kan låne hos kreditforeninger. Det bør diskuteres Landsdistriktsrådet. 7 Hvordan byder vi fremover nye tilflyttere velkommen til Filskov? 1 Ny form på velkomst til nye tilflyttere og virksomheder. Det er vigtigt at man byder nye tilflyttere velkomne. Vi skal derfor have fundet en løsning. Ideer: Indbyde til et møde, hvor man har inviteret nye tilflyttere med, så de kan blive orienteret. Metoden er lidt kendt, for kommunen indbyder en gang i mellem på den måde. Kan evt. gøres sammen med et Kontaktudvalgsmøde, herved kan det Johan Alle 4

5 gøres med minimal indsats fra byens side. Sponsorpakke: En pakke med tilbud og gavekort. F.eks. til Kro og Idrætsforeninger. Den kan jo bare sendes med posten, hvis der ikke er nogen der vil gå ud med den. (Kendt fra Sdr. Omme). Den personlige kontakt er vigtig. Her kan så INFO overdrages sammen med en mundtlig overdragelse. Andre kommentarer: Idrætsforening har overvejet at lave Åbent Hus for at sikre større søgning. Det er ligesom Filskov Fremtids Filskov Messe. Kan der laves en indrapportering når man opdager, at der er kommet nye folk til området, så vi sikrer, at alle kan få en venlig opmærksomhed. SIDSTE: Susanne Røndbjerg har fundet link til hvordan man gør det i Vonge-området. Johan foreslår, at vi sætter et lille tremands udvalg til at lave et oplæg. Diskussion om muligheder: Det er ikke en god ide kun at sende info til nye. Den personlige kontakt er vigtig. Evt. et velkomstmøde kan være en ide - se link fra Susanne ovenfor. Denne ide er der god tilslutning til. Et info møde kunne afsluttes med en gåtur i byen og afsluttes med. Møde kunne være 2 gange om året. Der skal også være børn med til at introducere byen Udvalget består af: Claus Junge; Helle Schmidt; Robert Terkelsen; Mette Østergaard. Udvalget skal have oplæg klar til næste Kontakt udvalgsmøde d. 3. feb Claus sørger for at der bliver kaldt ind. Feedback medio januar til Johan. 8 Opsamling på turismeprojekt. Tilbagemelding fra Branding-gruppen: 1 Kortborde og QR-koder: Gruppen arbejder videre. Målet er at blive færdig i efteråret VisitBillund: Tekst er under udarbejdelse. 3 Status fra Turismestyregruppen, som består af: Louise Sandfelt, Filskov Kro Jan, Filskov IT, Gitte og Egon Jensen Peter Junge, købmand Claus Junge Holger Villumsen Louise Sandfelt 1. Indhold er lavet. Kortbore er lavet. Mangler opstilling (som er 5

6 arrangeret og planlagt) 9a 3. Louise har barsel (Lige født). Har dog mailet om: Turismestyregruppe ønsker at fastholde gæster længere tid i byen - f.eks. arbejdes der på Fodboldgolf mv. Ole Kirks fødehjem er jo her i byen - Det undersøges om LEGO kan bruge det til noget, sammen med byen (Bøjes hus, der jo nok skal gøres lidt ved)- lige over for Kirkehusvej. Holger nævner, at det også er noget man ser andre steder, at man har et sted, der har været med til at definere personer der har udviklet / udført noget særligt. Gruppen mødes jævnligt og vi hører mere fremover. Gruppen består af: Louise Sandfelt, Filskov Kro; Peter Junge, Købmand; Egon og Gitte Jensen; Jan, Filskov Fiskesø og IT. Kontaktudvalget. Økonomi i Kontaktudvalget: Der er krævet penge ind ved annoncer til INFO. Der afventes en omkostning for El installationen til julebelysning. Det er udskudt lidt endnu(afventer evt. udskiftning af gadelys), men vi skal have penge når det udføres. Vi vil gerne have penge til flagstænger på indfaldsveje (punkt c) a. Sidste revision af vedtægterne igen. Der er forslag til ændring af vedtægter, da Holger har fundet uhensigtsmæssigheder. Der var noget diskussion om forslagene. Følgende blev besluttet: 4,2: Undgår p.g.a. for snæver tidsramme. Så hele februar bør kunne bruges - fjern første halvdel 6,1: Vi skal ikke binde os til kun 2. tirsdag, så vi skal gerne bevare muligheden for at andet kan aftales. Fjern derfor kun jævnfør 4, stk. 2. Generalforsamling ved mødet februar Det nye oplæg gennemgås. Opmærksomhed på 4 stk. 6: Der er dobbelt angivelse. Dette tilrettes og lægge på hjemmesiden. 9 b. Kan man bede folk blive medlem af Borgerforeningen (Nu kontaktudvalget). Der var forslag om betalt medlemskab for at rejse kapital. Skal man gøre det? Det kan faktisk ikke gøres som vedtægterne er nu, da private ikke kan være medlemmer. Det er heller ikke den vej vi ønsker at gå. Nyt forslag til at rejse kapital: Lokale virksomheder og foreninger kan bedes indbetale frivilligt bidrag. Skal vi have lidt penge på kistebunden, eller er det ok at vi spørger efter penge efter behov? Dette diskuteres videre på næste dagsorden i foråret. Johan og Holger c. Flagstænger ved indfaldsveje. Pris indhentet af Verner S.: 6 stk. 6 m DanoMast glasfiber flagstænger med vippebeslag 6

7 stykpris v/6 stk. 1295,00 kr Evt. Dannebrog flag til 6m, stkpris ved 6 stk. 99,00 kr Opstilling af 6 stk. 6 m, 4300,00 kr 50 stk. 4 DanoMast glasfiber flagstænger std. stykpris ved 50 stk. 625,00 kr. Bunddiameter ø85 mm Dannebrog flag til 4 m, stykpris ved 50 stk. 69,00 kr Alle flagstænger er med knop, line og lineholder Alle vore glasfiber flagstænger er dansk producerede af mærket DanoMast med 10 års garanti. Alle priser er incl. moms Forslag om at købe 8 stk. så alle indfaldsveje er dækket. Økonomi: Vi skal vide om vi har penge til det (Åse skal rådføres). Vi har stadig projekt julelys kørende, hvor der stadig er nogle omkostninger der skal laves. Beslutning: Der er stemning for at købe disse 8 stk. hvis der er økonomi til det. Ellers udsættes indkøbet til d. Status julebelysning. Julebelysning: Jørn koordinerer opsætning af julelys og nedtagning. e. Status vedligehold anlægget. Anlæg: Borde og bænke er færdige. Disse skal skiftes til foråret. Lars Thomsen Henrik Watson Verner Søvang John Havn Sidste fra Henrik og Judy Watson: Vedrørende anlægget: I skal anmode om "at få vedligeholdt legeredskaberne og de øvrige elementer i træ, herunder bænke og læskur over bænkene. Underlaget til beachvolleybanen trænger til renhold i forhold til ukrudt" Åse siger at der skulle være underskrevet noget, men at det er før min tid i kommunen med legepladser. Jeg kan intet finde noget om legepladser på kommunens hjemmeside. Da det er borgerforeningen, som har underskrevet noget for længe siden, så regner jeg med at Kim må afklare, hvem der gør hvad? Alternativ kan han lave en aftale med jer som kontakt gruppe. Der skulle ikke være overdraget noget til jer som gruppe ifølge Åse. f. Filskov.Infoland: Fortsat udvikling af websiden er prioriteret efter VisitBillund. Henvendelse fra Verner Søvang, Viadukthallen om ny hjemmesideplatform, da den nuværende er for svær at lægge ind på. Ang. Infoland, hvor nogle har fundet det lidt svært. 7

8 John Havn er i dag indbudt for at kunne kommentere dette: Hvis det føles svært, så vil John gerne hjælpe. Kontakt ham endelig, så kommer I hurtig i gang eller videre.. Men det er også vigtigt at vi bruger det - bare prøv. Note: Det kan være en fordel at bruge Firefox browser. 10 INFO. Status på gennemgang af annoncer o.a. 11 Koordination og ledelse af frivilligindsatsen i Filskov. Kan udsættes UDSAT 1. Hvordan frivillig i Filskov i fremtiden? Hvilke tiltag skal til? 1. Ang. frivilliighed: Hjemmesiden skal være nemmere at bruge. 2. Kan man på anden måde orientere Filskov borgere, når der sker noget i byen (SMS, Facebook, Convensus) Vi skal have fokus på frivilligheden, da den er vigtig for byen. Der er aktuelt henved 400 (måske flere) frivillige i gang i byen. Vi kunne gavne os selv ved at have fokus på dette og sætte det i tale. Vi skal sikre at de frivillige ikke går døde - altså køre sur i det. Hvordan aflastes de frivillige. Eks. er 8. klasse nu aktiv i hallens cafe, når der er spidsbelastninger (De får noget til klassekassen). Mette Johan Verner S. mener at kunne mærke en ændring i folks holdning til frivillig arbejde. F.eks. kan familier ikke overskue en indsats i et frivilligt arbejde når det er en fast opgave, men de kan godt tage en enkelt opgave. Det er en generel samfundsændring (Individuel sport i stedet for holdsport osv.) Vi skal prøve at fremføre det positive ved det frivillige arbejde. Frivillighedskoordinator ved kommunen. Kan han hjælpe med ideer osv.? Punkt til dagsordning: Hjemmesiden skal være nemmere at bruge. Kan man på anden måde orientere Filskov borgere, når der sker noget i byen (SMS, Facebook, Convensus). Johan slutter af: Det kan være sjovere at bygge hulen, end at lege i den. Hvordan sikrer vi at Filskovs frivillige synes det er sjovt at vedligeholde byen/foreninger. Debatten fortsætter ved de næste møder Ideer: Robert: Kan Kontaktudvalget opspare penge, ved at man 8

9 samler penge ind fra overskudsgivende foreninger i Filskov (i det omfang det kan lade sig gøre). Herved er man klar, når der kræves investeringer til foreninger mv. i byen. 12 Orientering fra foreningerne - fremadrettet a Antenneforeningen. Altibox: Nyt fibernet kommer til byen. Der skal tages stilling til hvad man vil med fælles antenne foreningen. Dette har Mikael Lind gjort opmærksom på ved mail til foreningen. Filskov fællesantenne som forening vil fortsætte, da vi mener at have vores berettigelse. Skal stadig være et service organ, der tilbyder hjælp og finder de billigste TV udbud, som kan tilbydes. Hvis Internettet driller, så skal det jo løses. Ring endelig til YouSee hvis der opleves problemer. YouSee er for øvrigt meget opmærksom på konkurrencen, og vi kan forvente at de altid vil sikre at være konkurrencedygtige. b FDF. Helle Schmidt som stand-in for Søren. Huset er nok færdigt først i december. Det ser allerede godt ud - det bliver stort. Tag om og se det! 31. januar holdes der indvielse af huset - alle er velkommen. Brug af huset: Rammer er ved at blive defineret - det skal være for børn - der er ikke overnatnings muligheder i hytten, her bruger man shelters. Folk der har tilknytning til huset kan leje den til f.eks. runde fødselsdag, hvilket man giver noget for. FDF vil gerne have indspark til ønsker og ideer til brug af huset. Der skal ikke konkurreres med andre foreninger, så det er der fokus på, når der defineres priser mv. c Filskov Energiselskab. Udvidelsen er færdig. Begge motorer er sat i drift, og der laves op til 20% mere el. Der har været nogle støjklager fra naboerne. Der er lavet undersøgelser og sat lyddæmper på. Sag mod tidligere driftsleder er nu slut. Det har taget 3 år. d Filskov Friplejehjem. Der er fuldt hus, men ingen venteliste. Tablets og trådløst IT skal gerne kunne effektivisere arbejdet i forhold til plejen af den enkelte beboer. e f Filskov Friplejehjems Venner. 22. nov. er der arrangement. Filskov Friskole og Børnehave. Flere børn både til skole og børnehave. Flere forespørgsler fra omegnen. Der arbejdes konkret med trivsel blandt børnene. Ny lærer, Kirsten Larsen, Sdr. Vium, er ansat til overbygningen i stedet for Zoe, der er stoppet. 9

10 g Filskovs Fremtid. - ingen fremmødt. h Filskov IF. Lalandia-cup er under planlægning. 29/1 generalforsamling 28/11 Reception pga. 75 års jubilærum. i j Filskov Vandværk. Digitalisering af kort. Forsyningssikkerhed. Renovering boring nr. 2. Gerne ekstra forbindelse til Grindsted Vandværk, for at sikre vandforsyningen på sigt (ekstra sikring). Der er ikke helt penge til disse aktiviteter. Indre Mission. Ikke noget ud over programmet, der kan ses i Info. k Jagtforeningen. 113 medlemmer Fiskekonkurrence afholdt. Familietur til Gram slot afholdt. 13/1 er der generalforsamling. l Lokalhistorisk Arkiv. Ikke så mange flere aktiviteter i år. m Menighedsrådet. Der laves brolagte stier på kirkegården, så rolatorer og kørestole bedre kan komme rundt. 20/11 Filmaften sammen med ungdomsklubben. n Pensionistforeningen. Ny kontaktperson til Kontaktudvalget: Birgit Rasmussen Tlf o Stiudvalget. Skoven bag Kirkehusvej er stadig tilgængelig efterskifte. Når der er jagt, vil der blive sat skilte op, hvor man så ikke må gå tur. p Viadukthallen. TV i cafeteriet er blevet pålagt lov om offentlig fremvisning, hvilket bliver dyrt. Solcellesagen er stadig ikke afklaret. Men det ser ud til at lykkes. Motionsrummet er opdateret - nye maskiner på vej. Kommune pålagt at lave fælles online booking af haller mv. i Billund kommune. Indbrud: Dør brækket op og ting ødelagt. Men der er åbenbart ikke taget noget. Fortov ved den sidste del af hallens parkeringsplads: Der skal følges 10

11 op på kommunen, så der bliver gjort noget. q Viadukthallens Venner. - Intet. 13 Hvad sker der politisk? Cykelsti viser, at det er vigtig at klemme på med sine projekter, så lykkes det til sidst. Befolkningsvækst: Den gode historie sælger - husk det. Også samarbejde med ejendomsmæglere. 14 Næste møde tirsdag d. 3. feb , kl på Friskolen. Kaffe og brød: Indre Mission 15 Dagsordensforslag til næste møde: - 16 Evt. Claus og Tage Schmidt har tilbudt sig som byfesttovholdere: Det er vigtigt at de gamle tovholdere kan overdrage viden, så der forsat kan laves byfest. Der skal så findes nogle nye der kan tager over og lære. Claus følger op. Robert Alle 11

Kontaktudvalgsmøde. Referat

Kontaktudvalgsmøde. Referat Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud Fraværende uden afbud: Særligt indbudte: Referent: Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 13. maj. -2014, kl. 19.00 22.00 på Filskov Friskole, Personalerummet. Filskov IF

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde. Referat

Kontaktudvalgsmøde. Referat Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 12. nov. -2013, kl. 19.00 på Filskov Friskole, personalerummet. Filskovs Fremtid Åse Jensen Fraværende uden afbud: Lars Poulsen (Filskovs

Læs mere

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder...

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder... 25. årgang www.filskov.infoland.dk Februar 2015 KLAR - PARAT START Øvrige nyheder... Hjælp i Arkivet søges... Læs mere på side 5 Udtrækning af Idrætsaktier... Læs mere på side 8 Lalandia Cup... Læs mere

Læs mere

Øvrige nyheder... 23. årgang www.filskovogomegn.dk. Sportaktiv lørdag... Læs mere på side 3 Byfest march Læs mere på side 4

Øvrige nyheder... 23. årgang www.filskovogomegn.dk. Sportaktiv lørdag... Læs mere på side 3 Byfest march Læs mere på side 4 23. årgang www.filskovogomegn.dk maj 2013 Øvrige nyheder... Sportaktiv lørdag... Læs mere på side 3 Byfest march Læs mere på side 4 Mangler stadig hjælp... Læs mere på side 5-6 Friskolefadder - var det

Læs mere

Kontaktudvalget indbyder til borgermøde

Kontaktudvalget indbyder til borgermøde 24. årgang www.filskovogomegn.dk Maj 2014 Kontaktudvalget indbyder til borgermøde Læs mere på side 6 SÅ ER DEN GAL IGEN... Læs mere på side 10, 11, 14 & 24 Øvrige nyheder... Kom med ud og gå... Læs mere

Læs mere

Jul på bondegården i Filskov

Jul på bondegården i Filskov 23. årgang www.filskovogomegn.dk november 2013 Jul på bondegården i Filskov Kom og mød julemanden og hans nisser til julemarkedet Jul på bondegården Læs mere på side 28 Søndag den 17. november kl. 10-16

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

I N G E N K A N A L E N E A L T

I N G E N K A N A L E N E A L T EN BLOMST TIL ÅRRE 2 INDBLIK 3 UDSYN 5 NETVÆRK & SAMMENHOLD 7 FORENINGSLIV 9 ORGANISATION 12 BILAG 1 - EGENVURDERING 14 BILAG 2 LOVE FOR ÅRRE BORGERFORENING 15 En blomst til Årre Årre er stolt af at kunne

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Køb lokalt i Vorgod-Barde

Køb lokalt i Vorgod-Barde Køb lokalt i Vorgod-Barde Bliv forårsklar i haven Kalk og gødning giver vækst Foder til dine kæledyr: Hund Kat Hamster Kanin Høns Fugle Huske også foder til fuglene i din have Vi laver vores egne blandinger:

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

FRA SKROT TIL SLOT. Indvielse af det nye Multihus. Øvrige nyheder...

FRA SKROT TIL SLOT. Indvielse af det nye Multihus. Øvrige nyheder... 24. årgang www.filskov.infoland.dk November 2014 FRA SKROT TIL SLOT Læs mere fra side 20 Øvrige nyheder... Torsdagsklubben er startet... Læs mere på side 3 Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Lokal Historisk

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune LIV I LANDDISTRIKTET Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune EN STOR TAK TIL Projekt Liv i Landdistriktet var ikke blevet en realitet uden økonomisk

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Arbejdsgrundlag for skabeloner Intentioner, sammenhæng, identitet, potentialer, indsatsområder og skabeloner Landområderne: Gyrstinge-Ørslevvester, Haraldsted-Allindemagle,

Læs mere

THORSAGER RUNDT THORSAGER FJERNVARMEVÆRK I 25 ÅR. Nummer 10 November 2014

THORSAGER RUNDT THORSAGER FJERNVARMEVÆRK I 25 ÅR. Nummer 10 November 2014 THORSAGER RUNDT THORSAGER FJERNVARMEVÆRK I 25 ÅR Nummer 10 November 2014 Lokalavis for Thorsager by og Omegn Husstandsomdeles til alle beboere af frivillige Udgiver: Thorsager Distriktsråd Layout: Thøger

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.2 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

Er vi den nye malkeko?

Er vi den nye malkeko? Maj 2011 På job med 300 bedsteforældre Side 10 Navngiv nybyggeri og vind en købmandskurv Side 7 Fællesmøde i Humlevænget Side 8 Er vi den nye malkeko? Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand

Læs mere