Kontaktudvalgsmøde. Referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontaktudvalgsmøde. Referat"

Transkript

1 Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 11. november , kl på Filskov Friskole, Personalerummet. Indre Mission Jagtforeningen gav i stedet for Indre Mission. Friskolen, Susanne Røndbjerg; Robert Terkildsen kommer lidt senere til mødet. Jagtforening, Carsten Rosenberg, men blev afløst af Verner Søvang Fraværende uden afbud: Filskov fremtid, Verner Rahbek. Særligt indbudte: Referent: Claus Junge John Havn, Bosætningskoordinator, Marianne Witte Søren Elnegaard, Louise Sandfeld - Meldt afbud pga. nylig overstået fødsel Henrik Watson - Henrik meldt afbud inden mødet. Mikael Lind Referat 3 Besøg af Billund Kommunes bosætningskoordinator, Marianne Witte. Oplæg på min. med efterflg. dialog. Marianne Witte Ansat 1. april. Kommunen har sat nogle penge af til denne stilling, for at prioritere nye tilflyttere til kommunen. Alle nye tilflyttere kan kontakte Marianne, og det er der allerede mange der har gjort. Job til ægtefælle; Rådgivning om boligmuligheder.; Oplysninger om pasning, skoler og uddannelser; Oplysninger om fritids- og kulturtilbud. Marianne vil gerne kunne reagere hurtigt på forespørgsler, derfor vil hun gerne kende os i landsbyerne, så hun ved hvem hun skal kontakte. Det samme for virksomheder mv. Der er og bliver lavet markedsføringsmateriale fra kommunen. Materiale som vi i landsbyerne også kan bruge. Velkommen - arrangementer bliver arrangeret. Også udlændinge der ikke kan dansk, bliver der lavet materiale og hjælp til. Nye udenlandske borgere kan godt ses lidt som turister. Derfor er Turistkontoret med til at hjælpe med at sige velkommen til udenlandske mennesker. Nye byggegrunde bliver normalt ikke solgt direkte til nye tilflyttere - det vil næsten altid være nogen der er i kommunen først. Derfor vil Marianne ikke kunne hjælpe ret meget med direkte salg af grunde. Der er en facebookprofil som kommunen er med i, der henvender sig til de udenlandske mennesker. Hvis vi har aktiviteter der kunne være interessante for sådanne mennesker, vil Marianne gerne formidle det, 1

2 men det vi sender til Marianne skal være udarbejdet på engelsk. Marianne vil gerne vide en masse om, hvad der sker i lokalområdet, så hun kan bruge det i sit arbejde. Og her tænkes ikke kun på unge, men også seniorarbejdet kan være interessant. Vi i landsbyerne skal være gode til at modtage nye bosættere. Marianne vil gerne kunne sendes nye beboere til os med vores tilbud (Det er f.eks. sket i Krogager/Stenerup). Skoler bliver profileret - også privat- og friskoler. Argument for bosætning: arbejdspladser kan nås inden for 1 time. Ligeledes kan lufthavnen være et stort trækplaster, især højtuddannede personer. Der er næsten pendlere hver dag til kommunen. Marianne har fået virksomheder til at udlevere hendes visitkort, når de ansætter nye mennesker. Herved kan de nemt kontakte Marianne. Her kan hun hjælpe også med job til ægtefælle. Marianne Witte, Billund Erhvervsfremme. Tlf Ide: Skal vi have en liste over boliger i Filskov, der er ledige lige nu? Marianne skal have to/tre personer hun kan kontakte her lokalt, for at kunne introducere nye beboere. Sidste: Peter Junge, Claus Junge og Johan Andersen har indvilget i at være Ambassadører, da de er tilgængelige i dagligdagen i Filskov. Marianne skal have en rundtur i Filskov på et tidspunkt 1 Godkendelse af referatet fra sidste møde. Ikke behandlet. 2 Orientering om byggeriet af ungdomsboliger på Stationsvej Claus fortæller om byggeriet/projektet. De første boliger er klar omkring marts / april er allerede udlejet. Boliger på 52 kvm. og en på 70 kvm. Er det kun til unge? Det er udgangspunktet, men der skal selvfølgelig fyldes op, så de vil blive lejet ud. Mulighed for lidt afslag i husleje, hvis man er aktiv i Filskov + ledelse i foreninger. Claus brænder for projektet, med at der er nogle unge mennesker der kunne bo her i byen. Også i forbindelse med idrætsforeningen mv. Claus ønsker udvikling. F.eks. gør Grindsted boligforening ikke nok i Grindsted by. Boligmassen bliver for ringe. Også vores boligforening, Varde boligforening, skal gøres boligmassen mere attraktiv. Johan Johan Claus Junge Ang. finansierings behov pga. modvillige kreditforeninger, kan Claus give nødvendige kontakter til hjælp til unge ang. finansiering for nye unge tilflyttere. 4 Status på: 2

3 a Nye tilflyttere? Dyrvigs ejendom er solgt. Kærtoften: Er lejet ud, men afventer navn. Hanna og Peder, Birkemosevej har solgt ejendom til par med barn på 8. md. der bliver passet i Morsbøl. Lise Møbjerg er flyttet til Filskov. Søndermarksvej, grim gård skal væltes og bygge nyt. Trædemarksvej 3 er beboet igen. Huset lige over købmanden på Stationsvej 3 er solgt til enlig mand. Alle Ide: I INFO kan man skrive en lille notits, hvor man bedes skrive/ringe, når der er kommet nye tilflyttere. SPAR købmand kan være med til at udpege nye. b Nye erhverv i byen? Ingen. c Nye nybyggere? Til Marianne(Bosætningskoordinator): Vi mangler at kommunen profilerer byggrunde i lokalområderne. Vi har indtryk af, at kommunen profilerer byggegrunde i Billund og Grindsted i stedet. Sidste fra Marianne Witte: I snakkede om byggegrunde under en samlet platform i Billund Kommune, hvor både de kommunale og private var vist så vores tilflyttere og andre bedre kunne finde frem og få overblik På dette link er der denne mulighed: og de private som har grunde til salg tager blot kontakt til Lena Andersen på Billund Kommune på tlf så hjælper hun med opgaven så alle bliver vist samlet d Status - Sti-Sdr. Omme. 1. Kommunens andel i stiføring. 2. Filskovs andel i stiføring. 3. Tidshorisont. 4. Sti-laug. 5. Andet. Kommunen havde nogle midler der kunne bruges til stisystemer og der er lavet møder og aftaler om dobbeltsporet asfalteret sti en del af vejen mod Sdr. Omme til Blåbjergvej. Projektering nu. Anlæg starter til foråret. Alle Alle Søren Elnegaard e Udover det påbebegyndes arbejdet med projektering af resten af stien Blåbjergvej Simmelvej. Der beregnes et anlægs budget, så der kan søges midler, f.eks. fra landdistriktspuljen. Status foredragssamarbejdet. Foredragsudvalget: Der vil komme nogle foredrag / arrangementer. De skulle gerne blive profileret i INFO bladet, gerne som midtersider, der kan tages ud og hænges op. Kommer også på Internettet. 3

4 5 Orientering om LAG Billund-Vejen. Robert Arbejder medstrategi. Der er kun få penge, til et større område. Man snakker om fordelings nøgle, så man sikrer en fair fordeling mellem Vejen og Billund Kommune. Sidste fra LAG-koordinatoren: LAG Vejen-Billund vil skabe vækst for erhverv og turisme samt gode rammer i landdistrikterne ved at: Fastholde og etablere arbejdspladser igennem etablering og videreudvikling af mikrovirksomheder. Styrke samarbejdet mellem erhvervs- og turismeaktører igennem nationale og internationale samarbejdsprojekter. Skabe attraktive faciliteter og igangsætte aktiviteter i landdistrikterne til glæde for borgere og turister. LAG Vejen-Billund har stor fokus på aktiviteter, der tager afsæt i de stedbundne ressourcer. Ressourcer, som fremhæver området og giver det identitet. Der lægges stor vægt på at gennemføre udviklingsstrategien iht. LEADER principperne. 6 Orientering fra Landdistriktsrådet og 17 stk. 4 udvalget. Orientering fra møde mv. Inspirations tur til Saling / Glyngøre mv. (Vandkants Danmark) Kontaktudvalget burde tage til dette sted som inspiration, da de har sat mange ting i værk, som vi kan lære af. Orientering om Workshops. Første møde afholdt i Vorbasse. (Malene Brandt fra kommunen står i spidsen for arbejdet og er meget dygtig) Rådet vil gerne sikre fremtidigt samarbejde mellem politikere og lokaludvalg - altså hvordan det kan gøres når 17 stk.4 udvalget er nedlagt. Der er afsat 1 mil. kr. til dette 17 stk. 4 udvalg. Claus fremhæver, at det kan være svært at tænke bosætning i lokal områder, når man ikke kan låne hos kreditforeninger. Det bør diskuteres Landsdistriktsrådet. 7 Hvordan byder vi fremover nye tilflyttere velkommen til Filskov? 1 Ny form på velkomst til nye tilflyttere og virksomheder. Det er vigtigt at man byder nye tilflyttere velkomne. Vi skal derfor have fundet en løsning. Ideer: Indbyde til et møde, hvor man har inviteret nye tilflyttere med, så de kan blive orienteret. Metoden er lidt kendt, for kommunen indbyder en gang i mellem på den måde. Kan evt. gøres sammen med et Kontaktudvalgsmøde, herved kan det Johan Alle 4

5 gøres med minimal indsats fra byens side. Sponsorpakke: En pakke med tilbud og gavekort. F.eks. til Kro og Idrætsforeninger. Den kan jo bare sendes med posten, hvis der ikke er nogen der vil gå ud med den. (Kendt fra Sdr. Omme). Den personlige kontakt er vigtig. Her kan så INFO overdrages sammen med en mundtlig overdragelse. Andre kommentarer: Idrætsforening har overvejet at lave Åbent Hus for at sikre større søgning. Det er ligesom Filskov Fremtids Filskov Messe. Kan der laves en indrapportering når man opdager, at der er kommet nye folk til området, så vi sikrer, at alle kan få en venlig opmærksomhed. SIDSTE: Susanne Røndbjerg har fundet link til hvordan man gør det i Vonge-området. Johan foreslår, at vi sætter et lille tremands udvalg til at lave et oplæg. Diskussion om muligheder: Det er ikke en god ide kun at sende info til nye. Den personlige kontakt er vigtig. Evt. et velkomstmøde kan være en ide - se link fra Susanne ovenfor. Denne ide er der god tilslutning til. Et info møde kunne afsluttes med en gåtur i byen og afsluttes med. Møde kunne være 2 gange om året. Der skal også være børn med til at introducere byen Udvalget består af: Claus Junge; Helle Schmidt; Robert Terkelsen; Mette Østergaard. Udvalget skal have oplæg klar til næste Kontakt udvalgsmøde d. 3. feb Claus sørger for at der bliver kaldt ind. Feedback medio januar til Johan. 8 Opsamling på turismeprojekt. Tilbagemelding fra Branding-gruppen: 1 Kortborde og QR-koder: Gruppen arbejder videre. Målet er at blive færdig i efteråret VisitBillund: Tekst er under udarbejdelse. 3 Status fra Turismestyregruppen, som består af: Louise Sandfelt, Filskov Kro Jan, Filskov IT, Gitte og Egon Jensen Peter Junge, købmand Claus Junge Holger Villumsen Louise Sandfelt 1. Indhold er lavet. Kortbore er lavet. Mangler opstilling (som er 5

6 arrangeret og planlagt) 9a 3. Louise har barsel (Lige født). Har dog mailet om: Turismestyregruppe ønsker at fastholde gæster længere tid i byen - f.eks. arbejdes der på Fodboldgolf mv. Ole Kirks fødehjem er jo her i byen - Det undersøges om LEGO kan bruge det til noget, sammen med byen (Bøjes hus, der jo nok skal gøres lidt ved)- lige over for Kirkehusvej. Holger nævner, at det også er noget man ser andre steder, at man har et sted, der har været med til at definere personer der har udviklet / udført noget særligt. Gruppen mødes jævnligt og vi hører mere fremover. Gruppen består af: Louise Sandfelt, Filskov Kro; Peter Junge, Købmand; Egon og Gitte Jensen; Jan, Filskov Fiskesø og IT. Kontaktudvalget. Økonomi i Kontaktudvalget: Der er krævet penge ind ved annoncer til INFO. Der afventes en omkostning for El installationen til julebelysning. Det er udskudt lidt endnu(afventer evt. udskiftning af gadelys), men vi skal have penge når det udføres. Vi vil gerne have penge til flagstænger på indfaldsveje (punkt c) a. Sidste revision af vedtægterne igen. Der er forslag til ændring af vedtægter, da Holger har fundet uhensigtsmæssigheder. Der var noget diskussion om forslagene. Følgende blev besluttet: 4,2: Undgår p.g.a. for snæver tidsramme. Så hele februar bør kunne bruges - fjern første halvdel 6,1: Vi skal ikke binde os til kun 2. tirsdag, så vi skal gerne bevare muligheden for at andet kan aftales. Fjern derfor kun jævnfør 4, stk. 2. Generalforsamling ved mødet februar Det nye oplæg gennemgås. Opmærksomhed på 4 stk. 6: Der er dobbelt angivelse. Dette tilrettes og lægge på hjemmesiden. 9 b. Kan man bede folk blive medlem af Borgerforeningen (Nu kontaktudvalget). Der var forslag om betalt medlemskab for at rejse kapital. Skal man gøre det? Det kan faktisk ikke gøres som vedtægterne er nu, da private ikke kan være medlemmer. Det er heller ikke den vej vi ønsker at gå. Nyt forslag til at rejse kapital: Lokale virksomheder og foreninger kan bedes indbetale frivilligt bidrag. Skal vi have lidt penge på kistebunden, eller er det ok at vi spørger efter penge efter behov? Dette diskuteres videre på næste dagsorden i foråret. Johan og Holger c. Flagstænger ved indfaldsveje. Pris indhentet af Verner S.: 6 stk. 6 m DanoMast glasfiber flagstænger med vippebeslag 6

7 stykpris v/6 stk. 1295,00 kr Evt. Dannebrog flag til 6m, stkpris ved 6 stk. 99,00 kr Opstilling af 6 stk. 6 m, 4300,00 kr 50 stk. 4 DanoMast glasfiber flagstænger std. stykpris ved 50 stk. 625,00 kr. Bunddiameter ø85 mm Dannebrog flag til 4 m, stykpris ved 50 stk. 69,00 kr Alle flagstænger er med knop, line og lineholder Alle vore glasfiber flagstænger er dansk producerede af mærket DanoMast med 10 års garanti. Alle priser er incl. moms Forslag om at købe 8 stk. så alle indfaldsveje er dækket. Økonomi: Vi skal vide om vi har penge til det (Åse skal rådføres). Vi har stadig projekt julelys kørende, hvor der stadig er nogle omkostninger der skal laves. Beslutning: Der er stemning for at købe disse 8 stk. hvis der er økonomi til det. Ellers udsættes indkøbet til d. Status julebelysning. Julebelysning: Jørn koordinerer opsætning af julelys og nedtagning. e. Status vedligehold anlægget. Anlæg: Borde og bænke er færdige. Disse skal skiftes til foråret. Lars Thomsen Henrik Watson Verner Søvang John Havn Sidste fra Henrik og Judy Watson: Vedrørende anlægget: I skal anmode om "at få vedligeholdt legeredskaberne og de øvrige elementer i træ, herunder bænke og læskur over bænkene. Underlaget til beachvolleybanen trænger til renhold i forhold til ukrudt" Åse siger at der skulle være underskrevet noget, men at det er før min tid i kommunen med legepladser. Jeg kan intet finde noget om legepladser på kommunens hjemmeside. Da det er borgerforeningen, som har underskrevet noget for længe siden, så regner jeg med at Kim må afklare, hvem der gør hvad? Alternativ kan han lave en aftale med jer som kontakt gruppe. Der skulle ikke være overdraget noget til jer som gruppe ifølge Åse. f. Filskov.Infoland: Fortsat udvikling af websiden er prioriteret efter VisitBillund. Henvendelse fra Verner Søvang, Viadukthallen om ny hjemmesideplatform, da den nuværende er for svær at lægge ind på. Ang. Infoland, hvor nogle har fundet det lidt svært. 7

8 John Havn er i dag indbudt for at kunne kommentere dette: Hvis det føles svært, så vil John gerne hjælpe. Kontakt ham endelig, så kommer I hurtig i gang eller videre.. Men det er også vigtigt at vi bruger det - bare prøv. Note: Det kan være en fordel at bruge Firefox browser. 10 INFO. Status på gennemgang af annoncer o.a. 11 Koordination og ledelse af frivilligindsatsen i Filskov. Kan udsættes UDSAT 1. Hvordan frivillig i Filskov i fremtiden? Hvilke tiltag skal til? 1. Ang. frivilliighed: Hjemmesiden skal være nemmere at bruge. 2. Kan man på anden måde orientere Filskov borgere, når der sker noget i byen (SMS, Facebook, Convensus) Vi skal have fokus på frivilligheden, da den er vigtig for byen. Der er aktuelt henved 400 (måske flere) frivillige i gang i byen. Vi kunne gavne os selv ved at have fokus på dette og sætte det i tale. Vi skal sikre at de frivillige ikke går døde - altså køre sur i det. Hvordan aflastes de frivillige. Eks. er 8. klasse nu aktiv i hallens cafe, når der er spidsbelastninger (De får noget til klassekassen). Mette Johan Verner S. mener at kunne mærke en ændring i folks holdning til frivillig arbejde. F.eks. kan familier ikke overskue en indsats i et frivilligt arbejde når det er en fast opgave, men de kan godt tage en enkelt opgave. Det er en generel samfundsændring (Individuel sport i stedet for holdsport osv.) Vi skal prøve at fremføre det positive ved det frivillige arbejde. Frivillighedskoordinator ved kommunen. Kan han hjælpe med ideer osv.? Punkt til dagsordning: Hjemmesiden skal være nemmere at bruge. Kan man på anden måde orientere Filskov borgere, når der sker noget i byen (SMS, Facebook, Convensus). Johan slutter af: Det kan være sjovere at bygge hulen, end at lege i den. Hvordan sikrer vi at Filskovs frivillige synes det er sjovt at vedligeholde byen/foreninger. Debatten fortsætter ved de næste møder Ideer: Robert: Kan Kontaktudvalget opspare penge, ved at man 8

9 samler penge ind fra overskudsgivende foreninger i Filskov (i det omfang det kan lade sig gøre). Herved er man klar, når der kræves investeringer til foreninger mv. i byen. 12 Orientering fra foreningerne - fremadrettet a Antenneforeningen. Altibox: Nyt fibernet kommer til byen. Der skal tages stilling til hvad man vil med fælles antenne foreningen. Dette har Mikael Lind gjort opmærksom på ved mail til foreningen. Filskov fællesantenne som forening vil fortsætte, da vi mener at have vores berettigelse. Skal stadig være et service organ, der tilbyder hjælp og finder de billigste TV udbud, som kan tilbydes. Hvis Internettet driller, så skal det jo løses. Ring endelig til YouSee hvis der opleves problemer. YouSee er for øvrigt meget opmærksom på konkurrencen, og vi kan forvente at de altid vil sikre at være konkurrencedygtige. b FDF. Helle Schmidt som stand-in for Søren. Huset er nok færdigt først i december. Det ser allerede godt ud - det bliver stort. Tag om og se det! 31. januar holdes der indvielse af huset - alle er velkommen. Brug af huset: Rammer er ved at blive defineret - det skal være for børn - der er ikke overnatnings muligheder i hytten, her bruger man shelters. Folk der har tilknytning til huset kan leje den til f.eks. runde fødselsdag, hvilket man giver noget for. FDF vil gerne have indspark til ønsker og ideer til brug af huset. Der skal ikke konkurreres med andre foreninger, så det er der fokus på, når der defineres priser mv. c Filskov Energiselskab. Udvidelsen er færdig. Begge motorer er sat i drift, og der laves op til 20% mere el. Der har været nogle støjklager fra naboerne. Der er lavet undersøgelser og sat lyddæmper på. Sag mod tidligere driftsleder er nu slut. Det har taget 3 år. d Filskov Friplejehjem. Der er fuldt hus, men ingen venteliste. Tablets og trådløst IT skal gerne kunne effektivisere arbejdet i forhold til plejen af den enkelte beboer. e f Filskov Friplejehjems Venner. 22. nov. er der arrangement. Filskov Friskole og Børnehave. Flere børn både til skole og børnehave. Flere forespørgsler fra omegnen. Der arbejdes konkret med trivsel blandt børnene. Ny lærer, Kirsten Larsen, Sdr. Vium, er ansat til overbygningen i stedet for Zoe, der er stoppet. 9

10 g Filskovs Fremtid. - ingen fremmødt. h Filskov IF. Lalandia-cup er under planlægning. 29/1 generalforsamling 28/11 Reception pga. 75 års jubilærum. i j Filskov Vandværk. Digitalisering af kort. Forsyningssikkerhed. Renovering boring nr. 2. Gerne ekstra forbindelse til Grindsted Vandværk, for at sikre vandforsyningen på sigt (ekstra sikring). Der er ikke helt penge til disse aktiviteter. Indre Mission. Ikke noget ud over programmet, der kan ses i Info. k Jagtforeningen. 113 medlemmer Fiskekonkurrence afholdt. Familietur til Gram slot afholdt. 13/1 er der generalforsamling. l Lokalhistorisk Arkiv. Ikke så mange flere aktiviteter i år. m Menighedsrådet. Der laves brolagte stier på kirkegården, så rolatorer og kørestole bedre kan komme rundt. 20/11 Filmaften sammen med ungdomsklubben. n Pensionistforeningen. Ny kontaktperson til Kontaktudvalget: Birgit Rasmussen Tlf o Stiudvalget. Skoven bag Kirkehusvej er stadig tilgængelig efterskifte. Når der er jagt, vil der blive sat skilte op, hvor man så ikke må gå tur. p Viadukthallen. TV i cafeteriet er blevet pålagt lov om offentlig fremvisning, hvilket bliver dyrt. Solcellesagen er stadig ikke afklaret. Men det ser ud til at lykkes. Motionsrummet er opdateret - nye maskiner på vej. Kommune pålagt at lave fælles online booking af haller mv. i Billund kommune. Indbrud: Dør brækket op og ting ødelagt. Men der er åbenbart ikke taget noget. Fortov ved den sidste del af hallens parkeringsplads: Der skal følges 10

11 op på kommunen, så der bliver gjort noget. q Viadukthallens Venner. - Intet. 13 Hvad sker der politisk? Cykelsti viser, at det er vigtig at klemme på med sine projekter, så lykkes det til sidst. Befolkningsvækst: Den gode historie sælger - husk det. Også samarbejde med ejendomsmæglere. 14 Næste møde tirsdag d. 3. feb , kl på Friskolen. Kaffe og brød: Indre Mission 15 Dagsordensforslag til næste møde: - 16 Evt. Claus og Tage Schmidt har tilbudt sig som byfesttovholdere: Det er vigtigt at de gamle tovholdere kan overdrage viden, så der forsat kan laves byfest. Der skal så findes nogle nye der kan tager over og lære. Claus følger op. Robert Alle 11

Kontaktudvalgsmøde. Referat

Kontaktudvalgsmøde. Referat Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 12. august. -2014, kl. 19.00 22.00 på Filskov Friskole, Personalerummet. Filskov Vandværk Menighedsrådet, Jørn Jensen Jagtforeningen,

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde. Referat

Kontaktudvalgsmøde. Referat Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud Fraværende uden afbud: Særligt indbudte: Referent: Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 13. maj. -2014, kl. 19.00 22.00 på Filskov Friskole, Personalerummet. Filskov IF

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde. Referat

Kontaktudvalgsmøde. Referat Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 10. november, 2015, kl. 19.00 22.00 på Filskov Friskole, Personalerummet. Menighedsrådet Fraværende uden afbud: Filskov FDF & FPF

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde. Dagsorden og referat

Kontaktudvalgsmøde. Dagsorden og referat Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud: Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 14. maj. -2013, kl. 19.00 på Filskov Friskole, personalerummet. Filskov Friplejehjem Mette Østergaard; Åse Jensen, regnskabsfører,

Læs mere

REFERAT af Indbydelse ////////////////////// til Kontaktudvalgsmøde. Referat.

REFERAT af Indbydelse ////////////////////// til Kontaktudvalgsmøde. Referat. REFERAT af Indbydelse ////////////////////// til Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 7. jan. -2012, kl. 19.00 i Filskov Skoles personalerum. Bemærk mødestart kl. 19 og ændret sted. Kaffe og brød: Antenneforeningen.

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde. Referat

Kontaktudvalgsmøde. Referat Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 12. nov. -2013, kl. 19.00 på Filskov Friskole, personalerummet. Filskovs Fremtid Åse Jensen Fraværende uden afbud: Lars Poulsen (Filskovs

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde. Referat

Kontaktudvalgsmøde. Referat Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 9. august, 2016, kl. 19.00 22.00 på Filskov Friskole, Personalerummet. Viadukthallens Venner Andreas Andersen(Antenneforening) Robert

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde. Dagsorden

Kontaktudvalgsmøde. Dagsorden Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 8. november, 2016, kl. 19.00 22.00 på Filskov Friskole, Personalerummet. Antenneforeningen eller FDF afklar lige selv, Helle og Andreas.

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde. Søren Elnegaard, Louise Sandfeld (Kunne dog ikke nå at komme) Margit Lassen, skoletandlæge, Billund Kommune Mikael Lind

Kontaktudvalgsmøde. Søren Elnegaard, Louise Sandfeld (Kunne dog ikke nå at komme) Margit Lassen, skoletandlæge, Billund Kommune Mikael Lind Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud Fraværende uden afbud: Særligt indbudte: Referent: Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 3. feb. -2015, kl. 19.00 22.00 på Filskov Friskole, Personalerummet. Indre Mission

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde. Referat

Kontaktudvalgsmøde. Referat Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 11. august, 2015, kl. 19.00 22.00 på Filskov Friskole, Personalerummet. Pensionistforeningen (Byttet med menighedsråd) Jørn Jensen,

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde. Referat

Kontaktudvalgsmøde. Referat Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud Fraværende uden afbud: Særligt indbudte: Referent: Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 9. februar, 2016, kl. 19.00 22.00 på Filskov Friskole, Personalerummet. Omme Landevej

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde. Dagsorden

Kontaktudvalgsmøde. Dagsorden Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 7. feb. 2017, kl. 19.00 22.00 på Filskov Friskole, Personalerummet. Filskov Friplejehjem Fraværende uden afbud: Carsten Rosengreen

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde. Referat

Kontaktudvalgsmøde. Referat Kontaktudvalgsmøde. Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud Tirsdag d. 10. maj, 2016, kl. 19.00 22.00 på Filskov Friskole, Personalerummet. Viadukthallen Niels Erik Adelsbøll, Filskov Energiselskab; Brian

Læs mere

Den selvejende landsby - Tirsdag d. 25. februar 2014, Astrup

Den selvejende landsby - Tirsdag d. 25. februar 2014, Astrup Den selvejende landsby - Filskov Tirsdag d. 25. februar 2014, Astrup 1 På forkant i udkanten Filskov Friplejehjem 2 Filskov Byen med det gode sammenhold Indhold Filskov som lokalsamfund. Den intakte landsby

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Billund Landdistriktsråd (BLDR) REFERAT

Billund Landdistriktsråd (BLDR) REFERAT Billund Landdistriktsråd (BLDR) Tid: Tirsdag d. 12, januar, 2016, kl. 19-22. Hvor: Vorbasse Fritidscenter, Drivvejen 1 Deltagere: Særligt indbudte: Afbud: Filskov: Johan Andersen og Holger Villumsen. Hejnsvig-Donslund:

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti. Dion Brun, Georg Rønsch & Lisbeth Garder

Referat af bestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti. Dion Brun, Georg Rønsch & Lisbeth Garder Referat af bestyrelsesmøde Deltagere: Afbud: Dato: Dion Brun, Georg Rønsch & Lisbeth Garder Linda Kampmann, Kim Reenberg, Kim Sommer 10. januar 2012 kl. 19.30 på Skibelund Krat Dagsorden 1. Opfølgning

Læs mere

Årsprogram 2016/17. Sdr. Vilstrup & Omegns Borgerforening Stiftet d. 12. juni 1974

Årsprogram 2016/17. Sdr. Vilstrup & Omegns Borgerforening Stiftet d. 12. juni 1974 Sdr. Vilstrup & Omegns Borgerforening Stiftet d. 12. juni 1974 Formand Erik Justesen, Hulskovvej 35 Tlf. 75562589-28357318 Mail: ejbo@profibermail.dk Årsprogram 2016/17 Næstformand Erik Bygvraa Dengsø,

Læs mere

Referat fra konstitueringsmøde

Referat fra konstitueringsmøde Referat fra konstitueringsmøde Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 18:30 22:00 (mødes kl. 18:15) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: Tegnstyrer: KUP Kvaje

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Referat fra Fælles Foreningsmøde d. 13/4 2010 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat fra Fælles Foreningsmøde d. 13/4 2010 i Fjelstervang Landsbycenter Referat fra Fælles Foreningsmøde d. 13/4 2010 i Fjelstervang Landsbycenter Velkomst ved Jette Nyt fra de forskellige foreninger: Borgerforening ved Anna og Birthe: Har det sidste år arrangeret Fælles foredrag,

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 24 borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2 Godkendelse af vedtægter 3 Valg af bestyrelse og suppleanter 4

Læs mere

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Fremmødte: 28 parceller repræsenteret, 27 personer, 1 gæst og 7 fra bestyrelsen. Punkt 1 - Valg af ordstyrer

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde. Referat

Kontaktudvalgsmøde. Referat Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud Fraværende uden afbud: Særligt indbudte: Referent: Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 4. feb. -2014, kl. 19.00 på Filskov Friskole, Personalerummet. Filskovs Fremtid

Læs mere

Bestyrelsesmøde LAG Billund Referat

Bestyrelsesmøde LAG Billund Referat Bestyrelsesmøde LAG Billund Referat Den 10. februar 2010 kl. 19.00-21.00 Stenderup-Krogager Afbud fra: Hans Hostrup, Erling Christensen og Torben Holt Vejen, den 11. februar 2010 Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Aaby sogns menighedsråd Side 168 Formandens initialer: Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl i Aaby sognegård

Aaby sogns menighedsråd Side 168 Formandens initialer: Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl i Aaby sognegård Aaby sogns menighedsråd Side 168 Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl. 19.00 i Aaby sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Ansv. Ved mødets begyndelse: Ole Steen Hansen Fraværende:

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag den 10. januar kl Kontorhotellet, Godsbanegade 7, st. tv.

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag den 10. januar kl Kontorhotellet, Godsbanegade 7, st. tv. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag den 10. januar kl. 17.00 20.30 Kontorhotellet, Godsbanegade 7, st. tv. Inviterede: Deltagere: Fraværende Referent: Bjørn Ravn, Line Læsøe, Gitte Anegaard, Hans Madsen,

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Filskov Marked Så er der marked på Filskov Stadion (ved Viadukthallen) Blåhøjvej 10 - Filskov.

Filskov Marked Så er der marked på Filskov Stadion (ved Viadukthallen) Blåhøjvej 10 - Filskov. 26. årgang www.filskov.infoland.dk Maj 2016 Filskov Marked Så er der marked på Filskov Stadion (ved Viadukthallen) Blåhøjvej 10 - Filskov. Marked afholdes en søndag og på følgende datoer: 15. maj - 5.

Læs mere

REFERAT. Arbejdsmøde for gårdlaug. Torsdag den 12/11 2015 Klokken 17.00 19.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning

REFERAT. Arbejdsmøde for gårdlaug. Torsdag den 12/11 2015 Klokken 17.00 19.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning REFERAT Arbejdsmøde for gårdlaug Klokken 17.00 19.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 1 - Brorsonsvej 13-35 Vidji Ingrid Lange Benthe Jørgensen Peter Madsen - afbud 2 -

Læs mere

1. Godkendelse af referat mm. Referat fra mødet 12. december 2011 gennemgås og godkendes. Referatet sendes til Lise og lægges på hjemmesiden.

1. Godkendelse af referat mm. Referat fra mødet 12. december 2011 gennemgås og godkendes. Referatet sendes til Lise og lægges på hjemmesiden. DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 6. februar 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Ernst Johnsen Lars Poffler, Jeannette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen John Riise,

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015. Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.

Sdr. Vium Nyt. Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015. Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Sdr. Vium Nyt Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015 Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. februar 2015 Emner skal være meddelt

Læs mere

Afbud: Gert Jensen, Brian Holmberg, Søren H. Kristensen, Susanne Sander, Knud Rødbro

Afbud: Gert Jensen, Brian Holmberg, Søren H. Kristensen, Susanne Sander, Knud Rødbro Referat af møde i Landsbyforum den 14/9 2009 Deltagere: Ingrid Andreasen (Vrensted, gl. Løkken-Vrå) Ivan Leth (Tolne-Mosbjerg) Kjeld Larsen (Tversted, Uggerby, Tuen) Tove Marquardsen (Lønstrup, Skallerup,

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt)

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt) Referat af fælles menighedsrådsmøde den 20.- 4.-2010. Sted.: Præstegården, Konfirmandstuen. Tidspunkt.: Staby Menighedsråd kl. 18.30, Madum Menighedsråd 19.00. Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014

Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014 Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014 Til stede: Jane Brøndum (JB), Jeppe Vestenaa (JV), Lisa Vogel (LV), Jannick Jakobsen (JJ), Dan Olvhøj (DO), Anders Gadkjær (AG), Coilin Jeritslev (CJ),

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

REFERAT TERRASSERNE. Dato: 12. oktober kl Referent: Louise nr Møde nr Godkendelse af referat nr.

REFERAT TERRASSERNE. Dato: 12. oktober kl Referent: Louise nr Møde nr Godkendelse af referat nr. REFERAT TERRASSERNE Dato: 12. oktober kl. 19.00 21.00 Afbud: Rasmus Referent: Louise nr. 158 Møde nr. 391 1. Godkendelse af referat nr. 390 Vedtaget 2. Valg af referent Louise nr. 158 3. Mødedatoer: Forslag:

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines)

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines) Dagorden til SDS møde d. 2.3 09 1. Formalia: Tilstede : Kasper, Marie, Anne, Lotte, Mette og Bodil Lisbeth (næstformand er på besøg) Afbud: Louise 1.1 Valg af ordstyrer Marie er ordstyrer 1.2 Valg af referent

Læs mere

Hvad er fibernet? Fiber, fibernet, fiberbredbånd dækker over det samme. Det er en internetforsyning gennem fiber/optiske kabler.

Hvad er fibernet? Fiber, fibernet, fiberbredbånd dækker over det samme. Det er en internetforsyning gennem fiber/optiske kabler. Fiber i Husby? Fiber i Husby? Velkomst Hvad er fibernet Internettets betydning Situationen i Husby i dag Hvad kan fibernet få af betydning for vores lokalsamfund Forundersøgelse for interessen for fibernet

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen.

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. 1. Valg af stemmetællere blev Mette Laursen og Klaus Andersen. 2. Valg af dirigent blev Karl

Læs mere

Ove Jørgensen formand for Hjulby Mose Jagtselskab Søren Knudsen Nyborg Strandjagtforening

Ove Jørgensen formand for Hjulby Mose Jagtselskab Søren Knudsen Nyborg Strandjagtforening Dato: onsdag d. 24-06-15 Sted: Frisengården, Nyborg Kl.: 19.00 Mødedeltagere: Kristian Spodsberg Formand Jægerrådet - KS Claus Lykke Friluftrådet Nyborg - CL Jan Pedersen Østfyns Jagtforening - JP Steen

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Østmøn Lokalråd d. 20. november 2012 hos Torben Nielsen.

Bestyrelsesmøde i Østmøn Lokalråd d. 20. november 2012 hos Torben Nielsen. 1 jsc Nørreby, d. 21. november 2012 Bestyrelsesmøde i Østmøn Lokalråd d. 20. november 2012 hos Torben Nielsen. Deltagere: Torben Nielsen, Jens Haubroe, Martha Torgard Joensen, Ole Jon Ørnum, Anne Gejl

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19 jan 2016 Deltagere: Peder, Christian, Palle, Hans Jørgen, Luc, Michael. Afbud: Søren, Per

Bestyrelsesmøde den 19 jan 2016 Deltagere: Peder, Christian, Palle, Hans Jørgen, Luc, Michael. Afbud: Søren, Per AS BS møde d 19 jan 2016 kl 18.00 v2 Dagsorden Bestyrelsesmøde den 19 jan 2016 Deltagere: Peder, Christian, Palle, Hans Jørgen, Luc, Michael. Afbud: Søren, Per 1 Godkendelse af dagsorden OK 2 Referat af

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens Afbud.: 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse 2. Orientering v. Børge da formanden var fraværende : Havde alle

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 21-05-2015

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 21-05-2015 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 21. maj 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er primært

Læs mere

Landsbylauget Fløng Sogn

Landsbylauget Fløng Sogn REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 37 3. september 2015 19:30 21:30 Flønghytten DELTAGERE: AFBUD: Anne Mette, Jeanette,, Lars, Brian, Pia og Kenth Dagsorden jf. forretningsorden: 1) Valg af referent 2) Opfølgning

Læs mere

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden:

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden: Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 19.00 i Faxe Sognehus Dagsorden: 0. Orientering fra formanden 1. Meddelelser fra formanden 2. Meddelelser fra kirkeværgen 3. Meddelelser

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Til Haveforeningerne i Rudersdal 26.3.2016

Til Haveforeningerne i Rudersdal 26.3.2016 Til Haveforeningerne i Rudersdal 26.3.2016 Der indkaldes hermed til fællesmøde (SU) for alle medlemmer af haveforeningernes bestyrelser og bestyrelsen i Nordøstsjællandskredsen. Møde dato er tirsdag d.

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 7. februar 2012. 1. Der indkaldes herved til

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 7. februar 2012. 1. Der indkaldes herved til Holbæk den. 7. februar 2012. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Knud

Læs mere

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer)

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer) 2015-01-19_ Mødet omkring sundhedsindsats i Vestfjends Noter af Merethe Raundahl Bordet rundt med aktiviteter i de enkelte lokalsamfund: Kjeldbjerg - Olav - Cykleklub - Danseklub - Forsamlingshus o Fællesspisning

Læs mere

Lystoftegård -møde i brugergruppen den 3. marts 2016

Lystoftegård -møde i brugergruppen den 3. marts 2016 Lystoftegård -møde i brugergruppen den 3. marts 2016 Dagsorden 1. Gennemgang og godkendelse af dagsorden 2. Valg af referent 3. Siden sidst v. Tine 4. Glimt fra mit liv workshop v. Birthe PAUSE 5. Eksempler

Læs mere

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Det er nu blevet en tradition i borgerforeningen, at bestyrelsen en gang om året ca. Midt mellem to generalforsamlinger omdeler folderen Midtvejsnyt. Midtvejsnyt orientere

Læs mere

2008-2018. Filskov for Fremtiden. Kontaktudvalget i Filskov. Filskov for Fremtiden

2008-2018. Filskov for Fremtiden. Kontaktudvalget i Filskov. Filskov for Fremtiden 2008-2018 Filskov for Fremtiden Kontaktudvalget i Filskov Filskov for Fremtiden 2008-2018 Indhold Forord:... 2 Filskovs historie:... 2 Lokal udviklingsplan - analyse:... 3 Befolkningsanalyse:... 5 Borgermøder:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004 Side 1 Viborg den 16 NOV 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Brødremenighedens hotel

Brødremenighedens hotel Referat Mødedato 23.11.2017 Deltagere Mødested/lokale Brødremenighedens hotel Mødetidspunkt kl. 19.00 Morten Paaske, Lars Henrik Larson, Klaus Paaske, Hans Nissen, Erik Kill, Erik Gram-Hansen, Chresten

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde(BM) Torsdag d. 23. maj 2013 kl. 16.15 18.30 Mødelokale Trolleborg

Dagsorden Bestyrelsesmøde(BM) Torsdag d. 23. maj 2013 kl. 16.15 18.30 Mødelokale Trolleborg Dagsorden Bestyrelsesmøde(BM) Torsdag d. 23. maj 2013 kl. 16.15 18.30 Mødelokale Trolleborg Fremmødt: TA, AE, AA, JRE, AGO, BM, ÅM, Afbud: Lars Svane, Theresa Foldsager Ikke mødt: ingen Kaffe m/k: Anette

Læs mere

Referat Organisationsbestyrelsesmøde i Alabu Bolig

Referat Organisationsbestyrelsesmøde i Alabu Bolig Referat Organisationsbestyrelsesmøde i Alabu Bolig Tid: Onsdag, den 1. marts 2017 kl. 17.00 (Spisning fra kl. 16.00) Sted: Brohusgade 2B, 9000 Aalborg Deltagere: Laila Thomsen (LT) Susan Jørgensen (SJ)

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Mandag den 17. september 2012 kl. 16:30 19:00 på Helsevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Mandag den 17. september 2012 kl. 16:30 19:00 på Helsevej Referat fra bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Mandag den 17. september 2012 kl. 16:30 19:00 på Helsevej Helsevej 4, 3700 Rønne Deltagere Carsten Hæstrup, Bjarne Kruse, Bjarne Westerdahl, Kai Dahl Andersen,

Læs mere

Billund Landdistriktsråd (BLDR) REFERAT

Billund Landdistriktsråd (BLDR) REFERAT Billund Landdistriktsråd (BLDR) www.bldr.dk Tid: Onsdag d. 25. maj 2016, kl. 19.00-22. Hvor: Deltagere: Særligt indbudte: Afbud: Sdr. Omme Kro. Filskov: Johan Andersen, Holger Villumsen. Hejnsvig-Donslund:

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde. Skydebanegade Øst Kareéns Gårdlaug d. 5 juni, 2011

Referat Bestyrelsesmøde. Skydebanegade Øst Kareéns Gårdlaug d. 5 juni, 2011 Referat Bestyrelsesmøde. Skydebanegade Øst Kareéns Gårdlaug d. 5 juni, 2011 TID OG STED: Kl 19:00-21:00. Lille mødelokale - Skydebanegade. TIL STEDE: Fra Bestyrelsen: Allan Krog Hørup Christensen AB Skydebanen

Læs mere

Dion Brun, Georg Rønsch, Kim Reenberg, Kim Sommer & Lisbeth Garder

Dion Brun, Georg Rønsch, Kim Reenberg, Kim Sommer & Lisbeth Garder Referat af bestyrelsesmøde Deltagere: Afbud: Dato: Dion Brun, Georg Rønsch, Kim Reenberg, Kim Sommer & Lisbeth Garder Linda Kampmann 27. november 2012 kl. 19.30 på Skibelund Krat Dagsorden 1.1. Vej & sti

Læs mere

Spørring Menighedsråd Dagsorden torsdag d. 12. marts, 2009

Spørring Menighedsråd Dagsorden torsdag d. 12. marts, 2009 Mødedeltagere: LH,WNR,DS,KJ,PEJ,TQF,RSS,ASS,LKB Afbud: LH DAGSORDEN PKT SAGSINDHOLD BESLUTNING 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Meddelelser og info 3. Siden sidst/evaluering Se pkt. 2 Meddelelser,

Læs mere

1 Gennemgang og drøftelse af tidligere planlagte vedligeholdelsesopgaver og

1 Gennemgang og drøftelse af tidligere planlagte vedligeholdelsesopgaver og Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Mødested Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 26.02.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber,

Læs mere

Menighedsrådsmøde onsdag den 11. januar 2017 kl i Sognegården.

Menighedsrådsmøde onsdag den 11. januar 2017 kl i Sognegården. Karup Menighedsråd Laursen, Åhusevej 10, 7470 Karup Tlf. 2014 0896 Menighedsrådsmøde onsdag den 11. januar 2017 kl. 17.30 i Sognegården. Tilstede: Bærnholdt, Ingrid S. Elgaard, Laursen, Benny Nissen Raun,

Læs mere

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671 Ormslevs Borgerforenings Nyhedsbrev April 2012 1. Konstituering af ny bestyrelse 2. Nyhedsbrev 3. Den nye hjemmeside 4. Aktiviteter i nær fremtid 5. Aktiviteter - nye 6. Offentlig trafik Re 1: Konstituering

Læs mere

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30.

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30. Emne: Skolebestyrelsesmøde Mødedato 19.august 2014 Mødested/lokale Personalerummet Mødetidspunkt kl. 16.30 Forventet sluttidspunkt kl. 19.00 Deltagere Evt. afbud bedes meddelt til Kontoret Direkte telefonnr.

Læs mere

Billund Landdistriktsråd (BLDR) REFERAT

Billund Landdistriktsråd (BLDR) REFERAT Billund Landdistriktsråd (BLDR) Tid: Mandag d. 4. april 2016, kl. 19.00-22. Hvor: Deltagere: Billund Museum, Morsbølvej 102, 7200 Grindsted Filskov: Johan Andersen, Holger Villumsen. Hejnsvig-Donslund:

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti

1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti Referat af bestyrelsesmøde Deltagere: Afbud: Dato: Frederik Agergaard, Georg Ørnskov Rønsch, Inge Lise Møller Jensen, Renè Olesen & Stefan Krebs Jensen Per René Schmidt 09. Februar 2015 kl. 19.30 på Skibelund

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8

Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8 Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8 Deltagere: Claus- Lena Michael Palle og Bo Fraværende: Søren 1. Godkendelse af referat Nr. 7 2. Orientering Meddelelser Referat Af 25. august 2015 Ingen

Læs mere

JF + JVP 20:10-20:30. H ø v e F r i s k o l e B e s t y r e l s e s m ø d e r S i d e

JF + JVP 20:10-20:30. H ø v e F r i s k o l e B e s t y r e l s e s m ø d e r S i d e Referat Møde nr. 7-2013 Bestyrelsesmøde mandag 6. maj 2013 kl. 19.00 22.00 Indkaldt: forældrebestyrelsen, skolelederen, lærerrepræsentanten. Tilstede: Martin, Peter, Louise, Susanne, Jonas, Neel, Jesper

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Mandag den 3. juni 2012 kl. 16:00 18:00 på Torneværksvej 20 Deltagere Bjarne Westerdahl, Cæsar Funch Jensen, Kai Dahl Andersen, Bjarne Kruse, Erik Eriksen,

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

GF Indkilden. Referat fra 17. Bestyrelsesmøde. Tilstedeværende: Flemming Kristensen, Louise Holm, Arne Jensen og Tommy Breck

GF Indkilden. Referat fra 17. Bestyrelsesmøde. Tilstedeværende: Flemming Kristensen, Louise Holm, Arne Jensen og Tommy Breck GF Indkilden Emne: Referat fra 17. Bestyrelsesmøde Mødeleder: Breck Referent: Breck Dato: 28. November 2011 Varighed: 1900-2100 Tilstedeværende: Flemming Kristensen, Louise Holm, Arne Jensen og Breck Fraværende:

Læs mere

Tandlægekollegiet. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 55 fredag den 11. marts 2016 kl. 13.00

Tandlægekollegiet. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 55 fredag den 11. marts 2016 kl. 13.00 Kollegiekontoret i Aarhus 18. marts 2016 jb@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for Tandlægekollegiet Møde nr. 55 fredag den 11. marts 2016 kl. 13.00 Referat af møde 55 i Tandlægekollegiets

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Ingen afbud Dagsorden godkendes Referent: Lea Mødeleder: Rie Økonomi: Økonomiansvarlig Kristina kontakter Marianne Friis fra hovedkontoret og laver en aftale.

Læs mere

Bilag til emnet Asfaltering af grundejerforeningens veje og stier

Bilag til emnet Asfaltering af grundejerforeningens veje og stier Grundejerforeningen Hasselbakken af 1988 Ekstraordinær generalforsamling den 9. december 2014 Bilag til emnet Asfaltering af grundejerforeningens veje og stier Dette bilag indeholder materiale til punkt

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt sammen med Bo. Bo har overtaget ansvaret da Kåre rejser med arbejde.

Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt sammen med Bo. Bo har overtaget ansvaret da Kåre rejser med arbejde. 3. januar 2012 Fremmødt: Thorup, Yvonne, Charlotte, Parbæk, Kåre, Uffe, Søren Kristian Afbud: Jacob Ikke fremmødt: Kim Formalia Ordstyrer: Yvonne Referent: Kåre Opfølgning Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt

Læs mere

Referat. Regionsledelsesmøde nr APRIL 2016 kl Hos Charlotte Staun, Dybdalgårdsvej 2 i Vamdrup.

Referat. Regionsledelsesmøde nr APRIL 2016 kl Hos Charlotte Staun, Dybdalgårdsvej 2 i Vamdrup. Regionsledelsesmøde nr.4 2016 18. APRIL 2016 kl. 18.00 Hos Charlotte Staun, Dybdalgårdsvej 2 i Vamdrup. Deltagere: Charlotte Staun, Flemming Roed, Jan Henriksen, Per Rethmeier, Thore Grøndahl, Rikke Andersen,

Læs mere