68. ÅRGANG NR. 4 AUGUST 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "68. ÅRGANG NR. 4 AUGUST 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING"

Transkript

1 68. ÅRGANG NR. 4 AUGUST 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

2 2 PROPEL Nr. 4/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen får glæde af dig. PROPEL denne gang

3 PROPEL Nr. 4/ Flyvevåbnets Soldaterforening - Soldaterjubilæer 2011 Årgang Giiiv agt - til jubilæum - træd an! Flyvevåbnets Soldaterforening inviterer dig til jubilæum på FSN Aalborg, Karup, Skrydstrup og i Jonstruplejren. Kom og oplev gensynet med kendte ting og steder - og først og fremmest med gamle kammerater. Også ikke-jubilarer og ikke-medlemmer af FSF er velkomne. Programmet omfatter - Orientering om Flyvevåbnet og flyvestationen siden sidst - Rundvisning og demonstration af materiel - Jubilæumstegn tildeles 25, 40, 50, 60 og 70 års jubilarer - Spisning og kammeratligt samvær (Diætmad: bestilles ved jubilæumsudvalget senest 1 uge før) Både Flyvevåbnet og Soldaterforeningen lægger sig i selen for at gøre jubilæumsdagen festlig og udbytterig, men dagens højdepunkt er selvfølgelig mødet med kammeraterne. Har du, som jubilerende medlem, ikke modtaget indbydelse senest den 9. august så kontakt jubilæumsudvalget. Tilmelding - som er nødvendig og bindende - sker ved indbetaling af 230 kr. på det medfølgende girokort (for ikke-medlemmer er prisen 275 kr.) Husk at skriv hvilken flyvestation du møder op på! Værløse-Jonstrup Lørdag den 3. september Mødested: Jonstruplejrens hovedvagt senest kl Bemærk mødestedet Tilmelding senest den 16. august Karup Lørdag den 10. september Mødested: Propelmessen ved Hovedvagten senest kl Tilmelding senest den 23. august Skrydstrup Lørdag den 24. September Mødested: Cafeteriet FSN Skrydstrup senest kl Tilmelding senest den 13. september Aalborg Lørdag den 24. September Jubilæumsudvalget v/bent Petersen, Solsortevej 7, Østengaard, 7100 Vejle Tlf.: Giro Netbank: Registreringsnr og kontonr Mødested Hovedvagten senest kl Tilmelding senest den 13. september

4 4 PROPEL Nr. 4/2011 FSF Aalborg Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV. Tlf.: , E-post: Dronningens besøg i Nordjylland Dronningen beærede vores landsdel med hele to besøg. Det ene i Brønderslev den 24. maj og det andet i Hobro den 25. maj. René og Jens fra Vendsyssel og Ib og Jens Aage fra Aalborg repræsenterede FSF med fanerne i Brønderslev, medens Jens Aage ene mand havde fanen med i Hobro. Det var to vellykkede arrangementer med mange faner. Vi ser frem til, at Dronningen igen kommer på besøg, så er vi klar med fanen.

5 PROPEL Nr. 4/ Lokalafdeling Aalborg Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV. Tlf.: , E-post: 5. maj højtidelighed Sammen med Forsvarsbrødrene deltog vi med fanen og kransenedlæggelse ved Arthur Dales grav på Sdr. Kirkegård i Aalborg samt ved flyvergravene ved Vadum kirke. Som noget nyt nedlagde Forsvarsbrødrene en krans ved Mindelunden bag Ansgarkirken for de faldne danskere under krigen. Også i år var der pårørende til de faldne flyvere med fra England. Garnisonskommandant OB Flemming Larsen og OL Martin Friis fra Air Transport Wing nedlagde kranse for de militære enheder. Flyvestationen havde opstillet et fanekommando. Ib Nielsen nedlagde kransen fra FSF. Der var herefter gudstjeneste og vi afsluttede med en kop kaffe på flyvestationen. Dejligt at denne tradition har så stor opbakning. Desuden var vi med fanen i Lundby Krat den 6. maj, hvor man mindedes den engelske flyver E.L. Germain, der blev skudt ned af tyskerne den 6. maj a

6 6 PROPEL Nr. 4/2011 Lokalafdeling Aalborg fortsat BUM - BUM - BUM Valdemarsdag Aalborg Kanonlaug affyrede tre kanonsalutter, hvorefter vi marcherede ned til Aalborg Slot, hvor foreninger og spejdere fik overrakt nye faner af Danmarkssamfundet. Ud over vores egen fane fra FSF var der 50 andre. De fyldte godt op i byen under marchen til Budolfi Kirke, hvor gudstjenesten forgik. Det var et storslået syn med alle disse flotte faner i kirken. Et flot arrangement der er værd at støtte op om. HUSK Jagerskydningen i Thisted den 21. august. Se Lokalafdeling Thy-Mors. Den 5. september er der igen i Aalborg et arrangement, der hædrer den danske soldat. Her opfordres man til at møde op og deltage. Mvh Helge Hoff

7 PROPEL Nr. 4/ Jagerskydning Lokalafdeling Thy-Mors Knud Larsen, Lupinvej 15, 7700 Thisted. Tlf.: FSF Karup Henning Halkjær , Mobil E-post: Hjemmeside: Fisketur ved Karup Å Jagerskytte 2010 Charlotte Bisgaard fra Aalborg Søndag den 21. august arrangerer Thy-Mors Jagerskydning på skyttecenteret i Næstrup. Vi starter som sædvanligt med kaffe og rundstykker kl og vi forventer at kunne starte skydningen kl. ca. 10. Kl. ca. 12 afbryder vi skydningen for at nyde vores medbragte madkurv. Øl og vand vil kunne købes på pladsen til vore sædvanlige lave priser. Skydningen er for alle, så vi opfordrer så mange som muligt til at møde op, tag kone, kæreste og børn med, så vi kan få en rigtig god dag sammen. Vi vil gerne se flere af Thy-Mors medlemmerne! Det kan da ikke være rigtigt, at der kommer flere fra Aalborg og Vendsyssel end fra Thy-Mors!!! Har du spørgsmål vedr. skydningen, så ring til Knud Larsen på Med venlig hilsen H. J. Jensen, sekretær Vejret kan vi ikke klage over Lørdag den 6. August inviterer Karup Afdeling til fisketur ved Karup å. Det er for alle medlemmer med påhæng. Husk at medbringe gyldigt fisketegn, hvis I vil fiske. Vi starter dagen med morgenkaffe og rundstykker. Så prøver vi om fisken vil bide på, ved tiden spiser vi frokost, som afdelingen er vært for. Den består af kartoffelsalat og frikadeller samt en øl eller vand. Sluttidspunkt bestemmer vi senere. Kørselsvejledning: der drejes til modsat side som Karup lufthavn. Der står et lille skilt. Gerne tilmelding af hensyn til maden til undertegnede senest lørdag 30. juli på tlf eller Med venlig hilsen Henning Halkjær Lokalafdeling Skrydstrup Aflysning Poul-Erik Lund Frandsen, Bygmarken 44, Skrydstrup, 6500 Vojens. Telefon , Mobil Grillpartyet lørdag den 27. august kl. 13 bliver desværre aflyst på grund af udefra kommende omstændigheder. Blandt andet er nogle fra bestyrelsen involveret i Libyen-missionen i denne periode, så derfor ser vi os ikke i stand til at afholde dette grillparty. Julefrokost bliver lørdag den 19. november kl Dart første tirsdag i måneden startende den 4. oktober dernæst 1. november, 6. december, 3. januar, 7. februar og 6. marts Med venlig hilsen Niels H. Pedersen

8 8 PROPEL Nr. 4/2011 Lokalafdeling Vestjysk Lis Yttung, Østerhedevej 19, 6690 Gørding Telefon , Mobil E-post: Så flyves der igen Lokalafdeling Odense Erik Krogsriis, Sibiriensvejen 130, Revninge, 5300 Kerteminde Tlf.: Siden sidst: Tirsdag d.17.maj: besøg på Rynkeby maskinfabrik. God aften, tak til Erik og værkfører Otto. Familiedag Lørdag d. 27. august kl Familiedag i Revninge hos Erik og Erika, Sibiriensvej 130, 5300 Kerteminde. Alle er velkomne. Drikkevarer kan købes. Tag selv mad med, enten det er en madpakke eller kød til grillen! Tilmelding er nødvendig senest den 20. august på tlf , eller Klaus: , Henning: Øvrige arrangementer på Fyn, som måske kunne have interesse for vore medlemmer: Som lovet har jeg nu fået en aftale i stand med Helge Madsen fra Grindsted, og igen i år er han villig til at stille sig selv og sine piloter til rådighed med en evt. flyvetur og hyggeligt samvær. Vi har fået datoerne: den 6.august alternativt 27. august. Vi mødes lørdag den 6. august kl. 13 på Vamdrup flyveplads, der vil der blive en orientering og der vil blive uddelt årgangstegn til jubilarer. Er vejret til det får alle fremmødte en flyvetur med Helge og hans piloter, det plejer at være et tilløbsstykke, så ring hurtigst muligt til mig på eller eller send mig en på Tag bare kone/samlever med, det bliver rigtig hyggeligt. Hvis vejret ikke er til det, bliver det datoen d. 27. august, der bliver gældende. Vi ses. Lis Yttung 2. september: Udflugt sammen med Folk og Forsvar: tilmelding og oplysninger ved Chr. Laursen tlf september kl : i Ansgar anlæg, Odense. Vores fane deltager i Flagdag for Danmarks udsendte. 10. september kl. 9.00: Fugleskydning på Dannevirke, Sdr. Boulevard, Odense. 14. september kl : Foredrag på Dannevirke: Feltpræst i Irak. v. O. Degn-Andersen. 25 kr. for ikke-medlemmer af HISAM. 14. november kl : Vores fane deltager på Nyborg vold (slaget v. Nyborg) 20. november kl : SFF s store julebanko på Dannevirke. Venlig hilsen Klaus Ingolf Henriksen Aktivitetsoversigt 2011 Lokalafdeling Sydfyn Bent Aalbæk-Nielsen, Gartnervænget 41, 5874 Hesselager Tlf Bowling Husk, at vi bowler hver tirsdag aften i de lige uger. Det er fortsat på Bowl n Fun, Nyborgvej 4, i Svendborg med mødetid kl Og selv om vi normalt er en ganske pæn flok, så kan vi godt finde plads til flere. Vi beder bare om, at nye bowlere tilmelder sig senest søndagen før til Hans Henningsen på tlf August 28. Idrætsskydning i Christiansminde, Svendborg September 2. Udflugt sammen med Folk og Forsvar. Nærmere oplysninger og tilmelding, kontakt Chr. Laursen telefon Flagdag for Danmarks udsendte. September 10. SFF afholder fugleskydning (2. lørdag i september) kl på Dannevirke, Sdr. Boulevard i Odense med morgenkaffe, salg af skydelodder. NB! Bemærk at der fremover holdes fugleskydning 2. lørdag i september, så det ikke falder sammen med flagdagen for Danmarks udsendte. 14. Foredrag kl på Dannevirke, Sdr. Boulevard i Odense. Feltpræst i Irak Sognepræst O. Degn-Andersen vil berette om sin tjeneste og sine oplevelser som feltpræst på Hold 3 i Irak. Entré: 25 kr. for ikke-medlemmer af HISAM. November 14. Markering af Slaget ved Nyborg Foredrag kl på Dannevirke Sdr. Boulevard i Odense. Hvad gør danske soldater i Sudan? Major Mogens Nyholm vil fortælle om sin tjeneste ved United Nations Mission in Sudan (UNMIS) Entré: 25 kr. for ikke-medlemmer af HISAM. 20. Det store SFF julebanko på Dannevirke, Sdr. Boulevard i Odense(3. søndag i november). Spillet begynder kl præcis.

9 PROPEL Nr. 4/ FSF Værløse-Jonstrup Jørgen Amonsen, Refsnæsgade 54, 1. tv., 2200 København N. Tlf.: , Mobil: , E-post: Grillafslutningen på Pedersholm Igen i år ramte Kajs Team plet. Da lokalredaktøren med frue ankom med bus kl. 14:03 var der allerede en dejlig stemning. Teltet, som vi plejer at være i, var ikke slået op på grund af den kraftige blæst, så i stedet havde holdet i hast fået adgang til et stort lyst lokale, hvor der var pyntet fint op med blå duge fine kaffekopper og blomster. Inden længe var kaffen på bordet ledsaget af sandkage og høje kreative flødekager i rigelige mængder. Der var masser af snak, sange, lotteri, taler, historier og beskrivelser af, hvordan det er at være i audiens hos HM Dronning Margrethe II. I et af de andre lokaler var der maleriudstilling samt en duplikator af samme model, som den der blev anvendt til tryksager i PROPELS spæde start. Både malerier og duplikator blev flittigt besøgt og diskuteret. Efter en tid der bare gik så stærkt det gør den jo, når gode venner er samlet var det stribede svin klar til at blive trancheret, det klarede Kaj med bravur og der var sprøde svære til alle. Mange af os spiste op til flere portioner. Allerede da duften af stegen begyndte at lege med vore smagsløg, havde vi indhentet drikkevarer i den flotte Flyverbar, og vores madorgie kunne begynde. I lang tid spiste og hyggede vi os alle sammen. Der kom ros fra mange sider og fra mig kommer den først her. Tak til vores landsformand Kaj og hans flittige og dygtige sekundanter. Jeg glæder mig allerede til næste år. Før - - efter a

10 10 PROPEL Nr. 4/2011 FSF Værløse-Jonstrup fortsat Ferielukning på STUEN Første Stueaften efter ferien, er den 21. september. Herefter er der åbent den 19. oktober og 16. november. Forsvarets Dag på Kronborg Den blev i år afholdt den 19. juni. FSF var naturligvis repræsenteret og også med fanen. Vejret var lidt ustadigt, men deltagerne blev kun våde en enkelt gang, i hvert fald indtil vi forlod Riddersalen. Dagen startede med koncert på Aksel Torv og efter ½ times tid begav vi os med Flyverhjemmeværnets Musikkorps i front, ud på en parade gennem byen, mod Kronborg for at lægge kranse for De Faldne under 2. verdenskrig. Vi blev budt velkommen af Slotsforvalter Louise Rue Moos. Herefter fulgte Kranselægningen og en tale af formanden for Forsvarets dag, Oberstløjtnant af reserven Erik Petersen. Efterfølgende gik vi til Riddersalen hvor de mange faner var opstillet og hvor der var underholdning af Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjællands Musikkorps med Anders G. Karlsen som dirigent, samt taler af udenrigsminister Lene Espersen og forsvarschef Knud Bartels. Fanerne flankerede smukt baggrunden af orkestret. Soldaten, der stod med sin fane ved siden af os og vores fane, stod alene i samfulde 2 timer, han er 85 år, godt stået. Vi der er i 70erne, havde udskiftning hvert kvarter, og det var da en go idé, synes vi. Efterfølgende var der, naturligvis mod betaling, frokost i kasematten under Prinsens Bastion. Under spisningen, var der musik, sang og en meget flot tale uden mikrofon af en 95 årig Soldat fra Sønderjylland. Det var nogen meget meget hyggelige timer og som på flere måder blev fugtig. Det bliver der ofte, når man vælger at gå under jorden. a

11 PROPEL Nr. 4/ Indendørskydning, 15m Bane. Kontaktperson: Jørgen Hinrichsen Den foregår, også i den nye sæson, i lokalet i Høje Gladsaxe 2, kld. Datoerne har vi endnu ikke fået bekræftet, men det bliver sandsynligvis den 1. onsdag i månederne september, oktober, november og december og kl. 19. Ring til Jørgen og få bekræftet datoen i september. De andre datoer vil vi skrive i oktoberudgaven af PROPEL. Københavnerhistorie der fanger. Du har forhåbentlig lagt mærke til alle de arrangementer der kan opleves på Kastellet, og Kastellet har en lang og spændende historie bag sig og ikke mindst militærhistorisk. Med tilladelse fra Niels Elsborg, Formand for Kastellets Venner & Historiske Samling, har jeg fået lov til at plukke i det materiale, som foreningen har gravet frem. Ud fra det, vil jeg i de næste forhåbentlig mange numre af PROPEL, delagtiggøre dig i en historie, der går helt tilbage til Glæd dig, det bliver spændende læsning. Roskilde Airshow Roskilde Lufthavn lægger plads og luft til endnu et gigantisk Flystævne. Det bliver i weekenden den 27. og 28. august Lørdag Voksne kr / børn 7-14 år 75.- / 0-6 år gratis. Søndag Voksne kr / børn 7-14 år 75.- / 0-6 år gratis. Billetter til begge dage Voksne kr / børn 7-14 år / 0-6 år gratis. Adgangsbilletter kan købes enten kontant før indgang til publikumsområdet fra billettelte eller via vores webshop. Der kan ikke garanteres at der kan købes med Dankort ved indgangen.http://www.airshow.dk/ Koncerter og Særlige arrangementer på Kastellet Søndag 07.august kl Gratis adgang til Kastellets Historiske Samling i Norgesporten Onsdag 10.august kl Kastelskoncert v/prinsens Musikkorps Søndag 14.august kl Gratis adgang til Kastellets Historiske Samling i Norgesporten Onsdag 17.august kl Kastelskoncert v/ Hjemmeværnets Musikkorps København Søndag 21.august kl Gratis adgang til Kastellets Historiske Samling i Norgesporten Søndag 28.august kl Ecco Walkathon Onsdag 31.august kl. 19-2: Kastelskoncert v/hjemmeværnets Musikkorps, Nordsjælland Søndag 04.september kl Gratis adgang til Kastellets Historiske Samling i Norgesporten Mandag 05 september Indvielse af Monumentet for Danmarks Internationale Indsats efter 1948 Onsdag 07.september. kl Koncert med v/prinsens Musikkorps, og Hjemmeværnets Tamburkorps, København Søndag 11.september kl Gratis adgang til Kastellets Historiske Samling i Norgesporten Søndag 18.september kl Gratis adgang til Kastellets Historiske Samling i Norgesporten Fredag 14.oktober kl Kulturnat Søndag 30. oktober kl Kastellet fylder 347 år i Åbent Hus arrangement med udstillinger, Koncerter, Dansk Løsen mm. Kastelsmøllen fremvises efter endt restaurering. Kantinen serverer Kastelsgryde til kr. 76,00. Folder om programmet fås i Kastellet på dagen. NB: Kalenderen er foreløbig og hele tiden under ændringer. (Se også: Københavnske Soldaterforeningers Samvirke. Aktivitetetskalender: 29. august: Kranselægning, Bispebjerg Kirkegård og Mindelunden. 06. august: Tur til Stevnsfortet, Koldkrigsmuseet 05. september: National Flagdag 05. september: Soldatens & Orlogsgastens Dag, på Frederiksberg Rådhus Kl. 15:00 17: september: 200 m skydning, Skydebanerne, Kalvebod Brygge 30. oktober: Kastellets Fødselsdag, kl. 12:00-16:15 Du kan selv holde dig nærmere orienteret på: www. soldatersamvirke.dk Grundstensnedlægning - Monumet for udsendte efter 1948 Foto: Kurt Sørensen Pbv. Torben Ek Statsministeren afdækkede torsdag den 7. april grundstenen til det nye monument for Danmarks Internationale Indsats på Kastellet i København. MONUMENT FOR DANMARKS INTERNATIONALE INDSATS EFTER 1948 REJST AF DET DANSKE FOLK 2011

12 12 PROPEL Nr. 4/2011 Midt i juli tildeler soldaterforeningen for 8. gang Flyversoldatens Ur. Det sker når AFTC i Karup hjemsender aprilholdet 2011, og modtageren er den soldat, som hele holdet har valgt til den bedste soldaterkammerat. Ledelsen på Air Force Training Centre har ofte udtrykt stor tilfredshed med, at FSF på denne måde belønner det gode kammeratskab, fordi enheden ikke selv har midler til rådighed til at påskønne dette så vigtige element i uddannelsen af de kommende soldater. Kenny Mitchboe modtog som den første det flotte ur den 28. november Tildelingen blev blandt andet begrundet med: Han er altid glad og smilende, næsten ligegyldigt hvilken opgave han bliver stillet Han er en rigtig god og støttende kammerat Han fungerer som et forbillede for kammerater og kolleger. Andreas Mathiassen modtog Flyversoldatens Ur den 28. marts 2010 fordi: Han har under hele holdet vist et stort overskud og et godt humør, og har derfor været en stor hjælp for sine kolleger både psykisk og fysisk. For eksempel tilsidesatte han under træningstilstandsprøven egen tid for at løbe bagerst og motivere de bagerste til at nå tidskravet, ligesom han under øvelser støttede resten af delingen og ikke tøvede med at påtage sig ekstra vægt under march for at lette sine kammerater. Johan Kjep Nørgaard fortjente den 15. juli 2010 et ur fordi: han har været et godt forbillede for 4. deling og har altid ydet moralsk støtte til sine kammerater i delingen. Han er altid meget imødekommende og er god til at motivere de andre i delingen og få den rystet sammen. Nørgaard, snakker godt med alle og har altid en hjælpende hånd, når nogen mangler det, ligesom han er god til at få sat ting i bevægelse f.eks. sociale begivenheder. Sidst, men ikke mindst, er Johan Kjep Nørgaard altid i godt humør. René Laurberg Jørgensen modtog sit ur den 28. juli 2009 Ved begrundelsen havde man vist kigget på Kennys ovenfor. Er altid glad og smilende, næsten ligegyldigt hvilken opgave han bliver stillet. Rigtig god og støttende kammerat. Fungerer som forbillede for kammerater og kolleger. Jacob Korsbæk Rasmussen Modtog FSF-uret den 25. november 2009, fordi: Han har gentagne gange vist sin vilje til at hjælpe og støtte sine kolleger såvel i hverdagen som i pressede situationer. Han er altid en af de første til at melde sig til fællesopgaver. Han har i den daglige tjeneste været med til at højne moralen med sit gode humør og sit gåpåmod. Mads Skaaning blev 25. november 2010 holdets bedste soldaterkammerat, fordi: han er en selvstændig foregangsmand, der kommer godt ud af det med alle. Han tænker tit på andre, før han tænker på sig selv, og selv når han er presset, har han tid til at give en hjælpende hånd. Men han praler aldrig med det, tvært-imod så har han altid overskud til at rose andre, og han er en god teamplayer, som er dygtig til det, han laver, og som går op i det. Sidst, men ikke mindst, er han en sjov og god kammerat, der altid er i højt humør. Heine Scriver Poulsen fik overrakt sit ur den 24. marts 2011 med begrundelsen Holdets bedste soldaterkammerat er utroligt hjælpsom i delingen. Han er god til at få arrangeret ting for delingen. Sidst, men ikke mindst, er han altid er i godt humør.

13 PROPEL Nr. 4/ Mange fik en lang næse Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Lancasteren på platformen foran Cimber Air s hangar i sol og skygge, og omgivet af hundredvis af flyinteresserede. Sidste år havde Battle of Britain Memorial Flight (BBMF) (Royal Air Force s eskadrille til minde om Den Anden Verdenskrig), lovet at overflyve Randbøl Kirke for at mindes de fem besætningsmedlemmer fra Lancaster fra No 97. Squadron (eskadrille). Det blev bare aldrig til noget. Et hundredtal af interesserede havde taget opstilling ved Randbøl Kirke for klokken at nyde overflyvningen. Et problem med en benzinpumpe havde holdt flyet på jorden. Deres udsendte var ikke verdens mest populære mand, da han godt halv fire kunne fortælle, at flyet ikke kom. Reprise år 2011 Så blev det Denne gang skulle det lykkes. Den Britiske Ambassade ved Sergeant Mark Frisby havde, som til så mange andre, sendt en mail til Deres udsendte. Her kunne man læse at Lancasteren ville passere hen over Randbøl Kirke klokken 15:55, det blev dog senere ændret til 14:08, det skabte en del panik omkring tidspunktet. Rettelser til de udsendte pressemeddelelser kunne ikke altid nå at komme ud. Resultatet var dog, at der ved 14-tiden stod flere hundrede interesserede ved og omkring Randbøl Kirke, inklusiv Deres udsendte. Der blev ventet og ventet, men ingen Lancaster. Tålmodigheden strakte sig til klokken til minutter i tre. Så gik turen i huj og hast til Billund Lufthavn. For sent til at nå bussen ud til touch down. Her viste lufthavnens personale stor evne til at sikre, at vi nåede ud til Touch down tre minutter før Lancasteren satte hjule på banen. Hvorfor Da flyet var parkeret, og der blev lejlighed til at tale med besætningen, spurgte vi piloten Tim Dunlop, hvorfor han ikke havde overfløjet Randbøl Kirke. Det vidste han ikke. Det gjorde derimod navigatøren Billy Hodgkison. Da vi spurgte ham, -Do you know that you have several hundred no friends in the Randbøl area? (Ved du, at du har flere hundrede ikke-venner omkring Randbøl?) Han spurgte, -Hvorfor det? Fordi den britiske ambassade har fortalt hele den danske presse at I ville flyve over Randbøl Kirke klokken 14:08. Han dykkede ned i sin taske og fandt et kopi af ambassadens plan frem. Det var tydeligt, at han blev skidt tilpas da han så, at vi havde ret i påstanden. Hans forklaring var, at OPS hjemme på Air Station Conningsby, havde lavet den flyveplan han skulle følge, og at de havde droppet Randbøl. Det førte til et kort møde mellem de to piloter og navigatøren som endte med at vi fik følgende besked, -Vi er kede af det, men vi vil overflyve Randbøl Kirke to gange i morgen. Flyvekortet kom frem, og den nedlagte Flyvestation Vandel blev udpeget med en besked om, at kirken, der har et rektangulært tårn, lå godt én nautisk mil øst af hovedbanen påvandel. Jeg vil holde godt øje med det tårn sagde Billy Hodgkison. Med denne positive besked forlod vi Billund Lufthavn og Cimber Airs hangar, men dog med en lille tvivl gnavende, -Ville de nu også flyve over Randbøl Kirke i morgen? Tak for et tilløbsstykke Fredag morgen klokken er 20 minutter i ni, og der er allerede et mylder af biler på vejen udenfor Cimbers hangar. Vores aftale med redningsleder Lars Hansen lød på at møde op ved den gamle P6 parkeringsplads. Vi kom tids nok til at følge Lancasteren ned til det lille tankningsanlæg, hvor man kunne få flyverbenzin, desformedelst 18 kr. pr. liter. Vel vidende, at Lancasteren skulle tanke liter for at komme hjem til Conningsby via Holland, så regnede vi hurtigt ud, at det kostede kr. at tanke flyet. Søren Flensted, der havde stået for hele arrangementet på jorden, mente, at man måske kunne få nogen af afgifterne til staten refunderet. Tung og krævende Vi spurgte Tim Dunlop, -Hvordan er det at flyve sådan en ældre sag? Han så lidt eftertænksom ud, og sagde så, -Den er noget tung på kontrollerne, der skal ind imellem lægges kræfter i for at flyve den. I går har det været lidt af en prøvelse, vi havde fået stukket 24 punkter ud på kortet, som vi skulle overflyve til den aftalte tid, det gjorde, at jeg var lidt øm i skuldrene da vi landede i går. At skubbe rundt med stort fly med halehjul er ikke hverdagskost, så vi fik at vide, at det var én af de meget erfarne marshaller der navigerede Lancasteren ind til brændstofspumpen. Vel inde gik tankningen i gang. Teknikeren oppe på planet kastede en rem ned til kollegaen på jorden og hanen blev hejst op. Metoden var fra mange mange år før singlepoint tankningssystemet blev opfundet. Kapaciteten på tankningsanlægget er tilpasset fly af størrelsen Cessna 172 og KZ VII Lærke, så det tog det meste af en times tid at komme ud til tanken, få tanket og komme tilbage til Cimbers hangar, hvor op mod 1000 interesserede vente tålmodigt. a

14 14 PROPEL Nr. 4/2011 Så er tankningen af de l. flyverbenzin i fuld gang. Læg mærke til, at call sign på bagbords side hedder BQ-B men halenummeret er det samme. Reservedele er et problem Vi fik en snak med én af de fire teknikere, der var på turen over Danmark, Corporal Andy Bale, som om 14 dage skulle forlade Royal Air Force, efter 26 års tjeneste. Nej han kunne ikke få kontrakten forlænget, RAF er sat på skrump. Hvor har man hørt det før? Andy Bale fortalte, at Merlin motorerne efterhånden er ved at blive et problem, -De er blevet brugt i mange andre flytyper, og derfor er der ikke flere nye tilbage. Han fortalte videre, at nogle reservedele ikke er et problem, medens andre skal fremstilles i hånden. Helt galt er et, når der heller ikke eksisterer dokumentation på den specifikke del man skal lave. Med et smil fortalte han om den Lancaster der står på flymuseet i Hendon, -Den har vi efterhånden kannibaliseret så meget på, at vi har fået forbud mod at komme der, forklarede han med et grin. Han var ikke alt for optimistisk med hensyn til BBMF fremtid. Vi er 26 ansatte til at vedligeholde Lancasteren, seks Spitfires og to Hawker Haurricanes. Med de besparelser vi indtil nu har set, så ved man aldrig hvornår BBMF bliver det næste offer. Han understregede, at problemet med at skaffe reservedele til sindt kunne ende med at grounde Lancasteren, dom det første af de ni af flightens fly. Tilbage til Cimbers hangar Langt om længe var flyet tanket op og turen gik tilbage til Cimbers hangar. Da flyet skulle igennem porten ind til hangaren, stod der en tekniker på hver side for at sikre, at flyet ikke ramte hegnet. Søren Feldsted fortalte, at man havde fået en smule sved på panden før flyet kom. En marshal spurgte: -Sidder planerne nu højt nok oppe til at kunne gå over hegnet Cockpittet og næsetårnet med de to Browning 303 maskingeværer. Og så har flyet fået lidt pynt kaldet Nose Art på næsen, med påskriften Phantom of the Ruhr (Spøgelset fra Ruhr).

15 PROPEL Nr. 4/ med et vingespan på 31,09 meter? Det gjorde de, og lettelsen bredte sig. Vel ind på plads blev afspærringen fjernet, og de mange interesserede skyllede som en Tsunami ned mod flyet, der i løbet af ingen tid nærmest druknede i tilskuere. Og der blev taget billeder i tusindvis. Overflyvning af Randbøl Kirke Billy Hodgkison bekræftede overfor Deres udsendte, at man ville overflyve Randbøl Kirke. Det ville ske umiddelbart efter starten fra Billund. Vi opgav at få et billede af starten fra Billund og satte os ned på traceen til den gamle Vejle-Vandel bane. Herfra havde man en fin indsigt til Randbøl Kirke. Nu gjaldt det om at få det længe ventede billede. Endnu engang lidt forsinket, men klokken 12:10 dukkede de længe ventede fly op over Johanne Niels Husmandssted. Indenfor de samme minut overfløj Lancasteren Randbøl Kirke og Flyvegravene. Klokken 12:11 satte Tim Dunlop kurs mod Esbjerg som han passerede over inden han fløj hjem til Conningsby, men via Holland. Mærkedage august-september 80 år /51 Jens Peter Jensen, Tietgensgade 9a, 7400 Herning /52 Villy Mathiasen, Fjelstrupvej 8, 6933 Kibæk /52 Kurt Larsen, Sønderparken 90, 7430 Ikast /52 Niels Christian Nørgaard, Banefløjen 4,1.th., 2700 Brønshøj /52 Jens Hansen Lauridsen, Falkevej 13, 8240 Løgumkloster 75 år /56 Ole E. Jøns, Hans Kirksvej 16, 9200 Aalborg Sv /56 Anker Andersen, Ørnebjergvej 93, 3650 Ølstykke /56 Jes Verner Pedersen, Kirkevej 23, 6740 Bramming /55 Kjeld P. Kjeldsen, Østergade 80, 9400 Nørresundby /56 Bent Jørgen Nielsen, Knud Anchers Vej 34, 2610 Rødovre /53 Tage Boyer Petersen, Ellevej 31, 3450 Allerød /57 Aksel Simonsen, Abildgårdsvej 29, 2. th., 9400 Nørresundby 70 år /61 Erik Aa. N. Krogsriis, Sibiriensvejen 130, 5300 Kerteminde /61 Vagn Krogsriis, Skalkendrupvej 40, 5800 Nyborg /62 Leif Andersen, Ved Klosteret 19, 1. mf., 2100København Ø /61 Ole Bjørn Olsen, Gl. Aalborgvej 69, 2., 8800 Viborg /60 Frank Kruse Laursen, Rybjergvej 25, 7183 Randbøl /60 Ebbe Rønn, Blommehaven 13, 2680 Solrød Strand /62 Erik Jensen, Ydunsvej 6, 8850 Bjerringbro /64 Niels Jørn Gaarn, Hvolgårdsvej 74, 9310 Vodskov /61 Christian Kjell Larsen, Bygaden 15, 3550 Slangerup /64 Knud Baasch Nielsen, Gl. Tingvej 19, 7300 Jelling 65 år /63 Peer Vestergaard Sall, Knasten 24, 9260 Gistrup /66 Carl C. Thomsen, Hammershøj 4, 9460 Brovst /68 Finn Busse, Enghegnet 26, 8500 Grenå /67 Leif S. Lidang, Tolstois Alle 13, 2860 Søborg /69 Ole Damgaard Larsen, Havrevænget 1, 7870 Roslev /61 Egon Bjerre, Aspevej 10, 7700 Thisted /67 Peter J. S. Heiberg, Linde Alle 20 st. th., 2850 Nærum /67 Erik Johansen, Slåenvej 10, 4690 Haslev /71 Jesper Clausen, Nymøllevej 1, 2800 Kongens Lyngby /68 Sven Rasmussen, Kongsnæsbakken 8, 4850 Stubbekøbing /67 Edvard Lygum Pedersen, Efterårsvej 6, 6705 Esbjerg Ø Lancasteren på vej forbi Randbøl Kirke for at hædre de fem medlemmer af en Lancaster besætning, som ligger begravet på kirkegården. De mistede livet den 27. august 1944, hvor deres fly blev skudt ned af en tysk natjager. 60 år maj/72 Claus Bo Jensen, Ribesvej 6, 3390 Hundested aug/74 Jens Kurt Bach, Bavneåsen 67, 2640 Hedehusene aug/71 Finn Schjoldager, Skelbækvej 35, 9800 Hjørring FHV Keld Anker Pedersen, Rudeland 7, 2620 Albertslund maj/71 Jan Kristensen, Bakkevej 31, 6960 Hvide Sande maj/72 Vagner Lykke Pedersen, Knudmosevej 24, 7400 Herning aug/71 Laurits Pedersen, Snenum Kirkevej 2, 6731 Tjæreborg maj/71 Per Clausen, Gjelstensåsen 123, 3650 Ølstykke 50 år nov/81 John Bluhme Hansen, Søgårdsvej 3, 4340 Tølløse aug/81 Finn Harken Kristiansen, Vestbuen 119, 2750 Ballerup maj/81 Claus Laursen, Plejlen 77, 8800 Viborg FHV Svend Johansen, Ringparken 10, 9800 Hjørring maj/81 Find Larsen, Grydhøj 8, 5400 Bogense 40 år nov/92 Ernst Bonde, Skejbygårdsvej 6, , 8240 Risskov aug/91 Henrik Lund Stærmose, Hornbækvej 39, 9270 Klarup Husk at du skal meddele det til forretningsføreren, hvis du ikke ønsker dine runde fødselsdage offentliggjort i PROPEL. Det næsten perfekte billede af den ene af de to eksisterende flyvende Avro Lancasters der eksisterer. Flyvestation Avnø - revisited Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Rundt svinget åbenbarer sig et syn som må have fået mangen gammel flyveelev til at hive efter vejret. De fleste af de kendte bygninger var borte. Tilbage stod den nye operationsbygning, som mange af veteranerne så for første gang. Læs hele artiklen i Schaiffels hjørne på Rettelse Flemming Raalund beklager, at han i sit læserbrev i sidste nummer af PROPEL havde glemt ordet ikke efter ordet sammenlægningen i næstsidste afsnit.

16 16 PROPEL Nr. 4/2011 Elegante nyheder fra effektudvalget Effektudvalget har været på jagt efter nye artikler til dig. Øverst: Flot pennesæt - kun 75,- kr. Regnjakke - 265,- kr. Fritidsdragt med refleks - 500,- kr. Til højre: Poloshirt - 125,- kr. Herunder: Slips inklusiv slipsenål - 165,- kr. Keramikkrus - 250,- kr. Priserne er kun vejledende - spørg i afdelingen! Se større fotos, størrelser og de mange andre artikler på PROPEL udkommer den 1. eller den første hverdag herefter i månederne februar, april, juni, august, oktober og december. Deadline for stof til bladet findes i kalenderen på side 2. Det indsendte skal være redaktionen i hænde senest på den angivne dato. Sikreste og hurtigste metode til indsendelse af stof er: Tekst: Skriv i tekstbehandling, helst Word, og hæft filen ved en E-post til eller i nødstilfælde: Send teksten, helst maskinskrevet, med post til: Bladet PROPEL, c/o Ernst K. Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Billeder: Digitale fotos i JPG- eller TIF-format, indtil ca. 5 MB til Over 5 MB i alt: på CD-rom samt papir-billeder med post til: Bladet PROPEL, c/o Ernst K. Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Papirbilleder og CD-rom er returneres kun på forlangende. Hjemmesiden: Stof, der inden for en uge ønskes indrykket på hjemmesiden, sendes til E-post adressen: Adresseændring meddeles til forretningsføreren. Se adr. nedenfor. Artikler optaget under navn står for de enkelte indsenderes egen regning og kan ikke tages som udtryk for redaktionens eller FSF s mening. Indsender er ansvarlig for tilladelse til brug af fotos. Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at medtage artikler, der indsendes uopfordret, samt til at redigere i indsendte artikler under behørig hensyntagen til, at betydningsfuldt indhold aldrig udelades. Flyvevåbnets Soldaterforenings protektor: Hendes Majestæt Dronning Margrethe Ærespræsident: Chefen for FTK Generalmajor Henrik Røboe Dam Landsformand: Kai Clausen, Ved Store Dyrehave 40, st. tv., 3400 Hillerød, Tlf.: , E-post: Næstformand: Kurt Benny Sørensen, Kontorvej 59, 2860 Søborg, Tlf.: , mobil E-post: Forretningsfører: Harry Sørensen, Hans Egedesvej 9, 9800 Hjørring, Tlf.: , mobil: , E-post: Jubilæumsudvalget: Formand: Bent Petersen, Solsortevej 7, 7100 Vejle, Tlf. og fax: , mobil , E-post: Redaktionsudvalget: Formand: Erling H. Sørensen, Strandvejen 108, 4200 Slagelse, Tlf.: , E-post: PR-udvalget: Formand: Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens, Tlf.: , E-post: Skydeudvalget: Formand: Finn Schjoldager, Skelbækvej 35, 9800 Hjørring, Tlf.: , E-post: Effektudvalget: Formand: Kai Clausen, Løven 19, 3650 Ølstykke, Tlf.: , E-post: Redaktion af PROPEL: Ernst Kronvold Frederiksen, Tlf.: , E-post: Ansvarshavende redaktør: Erling H. Sørensen, Strandvejen 108, 4200 Slagelse, Tlf.: , E-post: FSF s hjemmeside: - E-post:

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 3/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 5 OKTOBER 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 5 OKTOBER 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 5 OKTOBER 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 5/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Maj 2013. 70. årgang Nr. 4. Landsskydning 2013. Årgangsjubilæer. Find et fly.

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Maj 2013. 70. årgang Nr. 4. Landsskydning 2013. Årgangsjubilæer. Find et fly. PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening Maj 2013 70. årgang Nr. 4 Landsskydning 2013 Side 4-5 Find et fly Årgangsjubilæer Side 10-11 Side 6 Foto: EKF PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2013. 70. årgang Nr. 3. Generalforsamlinger. Avedøre Flyveplads.

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2013. 70. årgang Nr. 3. Generalforsamlinger. Avedøre Flyveplads. PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening April 2013 70. årgang Nr. 3 Generalforsamlinger Side 3-5 Besøg hos Airbus Avedøre Flyveplads Side 10-11 Side 5 Foto: EKF PROPEL 1 Det sker i FSF Mød

Læs mere

PROPEL AIR SH W INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 65. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2008

PROPEL AIR SH W INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 65. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2008 65. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2008 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING BUREAU117 Årets offcielle AIR SHOW logo er designet af Rasmus Vind, Haderslev. AIR SH W D A N I S H A I R S

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2014. 71. årgang Nr. 3. Grafik: ekf PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2014. 71. årgang Nr. 3. Grafik: ekf PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening April 2014 71. årgang Nr. 3 Grafik: ekf PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage i lige

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. September 2014. 71. årgang Nr. 7. Foto: Ikke oplyst PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. September 2014. 71. årgang Nr. 7. Foto: Ikke oplyst PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening September 2014 71. årgang Nr. 7 Foto: Ikke oplyst PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage

Læs mere

Januar 2014. Livgarden imponerer i Kosovo. GF for Vejle og Omegn 100 år

Januar 2014. Livgarden imponerer i Kosovo. GF for Vejle og Omegn 100 år Januar 2014 Juletid Livgarden imponerer i Kosovo GF for Vejle og Omegn 100 år Præsidiet 1-14 Kære Garderkammerater Så er det atter en gang blevet tid til at sende jer alle en Nytårshilsen tid til at sige

Læs mere

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel.

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel. 44. årgang # 07 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter National Flagdag Side 4-6 Bornholm rundt på cykel Side 4-6 10-11 Team Veteran Side 16-17 Bornholm rundt Side 8 Mission

Læs mere

KAF ønsker Godt Nytår

KAF ønsker Godt Nytår 95. ÅRGANG - 2005 NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR / MARTS KAF ønsker Godt Nytår Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad

Læs mere

Det røde Betræk. fra Militærpolitiforeningen i Danmark

Det røde Betræk. fra Militærpolitiforeningen i Danmark Det røde Betræk fra Militærpolitiforeningen i Danmark www.militarypolice.dk Nr. 7 Oktober-november 2006 Salg - udlejning og vurdering af erhvervsejendomme Ring for materiale og besigtigelse. Soldatersange

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 97. ÅRGANG - 2007 NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR / MARTS Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad

Læs mere

Deadline: Den 1. marts 2012

Deadline: Den 1. marts 2012 Indholdsfortegnelse: Aktivitetskalender 2 Leder 3 Nytårshilsen fra DAR 4 Krigsfanger 6 Lokalt og RegionsNyt 7 Nytårshilsen 8 40 års jubilæum 9 Lokalt og RegionsNyt 10 Mærkedage 14 Billeder fra Nørrejyske

Læs mere

45. årgang # 01 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 17. 50-året for Cypern. Godt nytår 2014.

45. årgang # 01 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 17. 50-året for Cypern. Godt nytår 2014. 45. årgang # 01 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Side 17 50-året for Cypern Godt nytår 2014 Side 3 Side 17 50-året for Cypern Side 16 Varesalget 14 Mission updates Side

Læs mere

1 1 0 0 1 1.. Å Å R R G G A A N N G G 2 - - 2011 NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL Kastellet 2010

1 1 0 0 1 1.. Å Å R R G G A A N N G G 2 - - 2011 NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL Kastellet 2010 101. ÅRGANG - 2011 - NR. NR. 1-1 FEBRUAR - FEBRUAR / MARTS / MARTS / APRIL / APRIL Kastellet 2010 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Indhold nr. 2 Da tøjlen skiftede hånd...3 Heltene hyldes i Holstebro!...5 5-kamp cup...7 Forsidebillede: Oberst Tommy M. Paulsen, klar til de opgaver der følger

Læs mere

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern.

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern. 45. årgang # 02 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Mission Updates Side 4-5 50 år for Cypern Side 6-7 Side 12-13 Ny formandskandidat Side 4-5 Mission Updates 6-7 Cypern-træf

Læs mere

100. ÅRGANG - 2010 NR. 1 - FEBRUAR /MARTS/APRIL DEN 03.12.99 SIDSTE SKYDNING MED 150 MM KANONER PÅ STEVNSFORT

100. ÅRGANG - 2010 NR. 1 - FEBRUAR /MARTS/APRIL DEN 03.12.99 SIDSTE SKYDNING MED 150 MM KANONER PÅ STEVNSFORT 100. ÅRGANG - 2010 NR. 1 - FEBRUAR /MARTS/APRIL DEN 03.12.99 SIDSTE SKYDNING MED 150 MM KANONER PÅ STEVNSFORT Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen

Læs mere

fra Militærpolitiforeningen i Danmark www.militarypolice.dk

fra Militærpolitiforeningen i Danmark www.militarypolice.dk fra Militærpolitiforeningen i Danmark www.militarypolice.dk Nr. 2 Marts 2011 tel. & fax +45 33 12 82 53 postgiro nr: 102-3071 danske bank: 3015-127201 e-mail: mwm@mwmorch.dk dk-1054 københavn k peder skrams

Læs mere

fra Militærpolitiforeningen i Danmark

fra Militærpolitiforeningen i Danmark fra Militærpolitiforeningen i Danmark www.militarypolice.dk 2011 Nr. 1 Januar-Februar 2011 TEL. & FAX +45 33 12 82 53 POSTGIRO NR: 102-3071 DANSKE BANK: 3015-127201 E-MAIL: MWM@MWMORCH.DK DK-1054 KØBENHAVN

Læs mere

3. årgang Nr. 3 juni 2008. Side 10. Med på en sveder! - Idrætsdag for 2 uddannelsesbataljon

3. årgang Nr. 3 juni 2008. Side 10. Med på en sveder! - Idrætsdag for 2 uddannelsesbataljon 3. årgang Nr. 3 juni 2008 Side 10 Med på en sveder! - Idrætsdag for 2 uddannelsesbataljon 1 Indhold 3 Leder Det er bare herrefedt at være konstabelelev... 6 8 En dag i idrættens navn 10 Billeder fra Åbent

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 93. RGANG - 2003 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket Hendes Majestæt Dronning

Læs mere

Gardehusaren Nr. 4 - August 2008 8. årgang

Gardehusaren Nr. 4 - August 2008 8. årgang Gardehusaren Nr. 4 - August 2008 8. årgang Indhold nr 4 Et Heltesagn fra Slagelse...3 Ellevilde Esbjerg og sprudlende festlige Fredericia...4 Til lands, til vands og i luften...6 Forsidebillede: En rundtur

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 96. ÅRGANG - 2006 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket

Læs mere

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang Indhold nr. 5 Legater...2 Mindeord for Jacob Steen Olsen...3 Tur til Broholm...4 En forrygende tur til Bornholm...5 En beslagsmeds erindringer (Del 1)...7 Forsidebillede:

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 95. ÅRGANG - 2005 37283 KAF.indd 1 NR. 3 - JUNI / JULI / AUGUST 06/06/05 12:34:52 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers

Læs mere

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19 44. årgang # 06 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter UNMISS, Sydsudan Side 4-6 Dansk formand - skab i BNBB Side 18-19 Indhold #06 3... Leder: Veteran-arbejde 4... Beretning

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - April 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - April 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 2 - April 2011 11. årgang Indhold nr. 2 Regimentchefens indlæg...3 De gamle dyder længe leve...4 Danmark bidrager til NATOs hurtige reaktionsstyrker i 2012...6 Forsidebillede: De afghanske

Læs mere