VisionVojens Baggrundsmateriale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VisionVojens Baggrundsmateriale"

Transkript

1 VisionVojens Baggrundsmateriale VisionVojens hæftet er udarbejdet af 17 stk. 4 udvalget på baggrund af følgende materiale fra, arbejdsgrupper under udvalget og med udgangspunkt i idéerne fra borgermødet 9. oktober Materialet er disponeret som følger: 1. Oversigt over 92 projektforslag: De 92 projektforslag er arbejdsgruppernes oplæg. Oversigten er skematisk opbygget med en beskrivelse af forslaget, formålet med forslaget, tidshorisonten i forslaget inden for kort mellemlangt og langt sigt samt hvilke områder inden for sport, fritid, kultur, handel, erhverv, turisme, bymidte, seniorer, skole og dagtilbud, børn og unge, bosætning æstetik og grønne områder samt infrastruktur forslaget har betydning Arbejdsgruppers projektbeskrivelser. Arbejdsgrupperne Bymidte, Æstetik/grønne/områder/infrastruktur, Bosætning, Handel/erhverv, Kultur/Fritid/Foreningsliv, Skoler/Dagtilbud, Seniorer, Vilde idéer/fondsmarkedsføring har udarbejdet en rækker projektbeskrivelser inden for hver deres interesseområder. 3. Styregruppens opfølgning på arbejdsgruppernes arbejde. Styregruppen har fulgt op på arbejdsgruppernes projektforslag Idéer fra borgermødet 9. oktober Hver idé har et nummer og de er grupperet i områder/temaer. Ud over ovennævnte kan arbejdsgruppernes referater foreløbig ses på hjemmesiden Kodeordet er 6500

2 Projektforslag

3 Forslag Formål Kort 1-5 år Tidshorisont Mellem 5-15 år Lang år Sport Fritid Kultur Betydning for Lukke dele af Vestergade for biltrafik Skaber rum for forskønnelse af bymidten x x x x x x x x x Begrænse trafik i dele af Vestergade Skaber rum for forskønnelse af bymidten x x x x x x x x Halområdet: Etablering af nye parkeringsarealer Udbygge parkeringsforhold i takt med udvikling af området x x x x x x x Seniorboliger centralt placeret Nytænkning af boligform for de 50+ årige x x x x x x Multikulturhus: Udviddelse af musikskoleaktiviteter Fastholde musikuddannelsen for børn og unge x x x x x x x x x x Multikulturhus: Arbejdende værksteder Skabe mere aktivitet i Multikulturhuset x x x x x x x x x Fritidscentret: Etablering af Discgolfbane/Fodboldgolfbane Skabe nye aktiviteter x x x x x x x Forbindelsesveje Syd (Kløvervej/Billundvej) Øger sammenhængen øst/vest x x x x Underførsel af cykelsti under Billundvej Sammenbinder stierne øst og vest for Billundvej x x x x x Offentlig, lokal transport Forbedre transportmuligheder x x x x x x Østergadecenter P-plads/torv/boliger Give området et løft x x x x x x x Nye lokale transportformer Skabe bedre transportmuligheder lokalt/opland x x x x x x x x Rådhuscentret udbygges/moderniseres/fremtidssikres Forbedre handelslivet i Vojens x x x x x x Multikulturhus: Cafe med udsalg af drikke- og madvarer Skabe mere aktivitet i Multikulturhuset x x x x x x x x Multikulturhus: Ungdomsklub Skabe aktiviteter for børn og unge uden for foreningerne x x x x x x x Markedsføring af at der etableres motorsportscenter Skabe interesse for investorer x x x x x Opgradering af Vojens Speedwaycenter og gokartbanen Få flere nationale og internationale løb x x x x x Motorsportscenter: Etablering af Camp områder Skabe overnatningsmuligheder for tilskuere x x x x Motorsportscenter: Etablering af Driftbane Skabe nye aktiviteter x x x x x Motorsportscenter: Etablering af motorsportsværksted Give muligheder for unge med benzin i blodet x x x x x x Motorsportscenter: Etablering af Dragrace bane Skabe nye aktiviteter x x x x x Fritidscentret: Genetablering af eksisterende faciliteter Gøre området mere tiltrækkende x x Fritidscentret: Etablering af kunststofbane til fodbold Tilgodese et behov i samarbejde med VGIE X x x x Fritidscentret: Udvikling af motionsløberuterne Skabe nye aktiviteter x x x x x Fritidscentret: Etablering/udvikling af motionsredskaber Skabe nye aktiviteter x x x x x x Fritidscentret: Etablering af Tarzanbane Skabe nye aktiviteter x x x x x Fritidscentret: Seniorområde med Krolf og Petanque Fastholde seniorer i et aktivt udendørsliv x x x x x Fritidscentret: Etablering af fiskesø og "fiskeskole" Skabe nye aktiviteter x x x x x x Fritidscentret: Etablering af shelterområder og bålpladser Skabe nye aktiviteter og oplevelser for familier x x x x x Halområdet: Binde hallerne sammen Skabe bedre synergi og effektivitet for drift af hallerne x x x x Halområdet: Gulv til Is-arena Skabe nye aktiviteter x x x x Halområdet: Etablering af bowlingcenter Skabe nye aktiviteter x x x x x x Halområdet: Flytning/udviddelse af strandbaner Skabe nye aktiviteter x x x x x Halområdet: Gøre parkeringsarealet bag arena brugbart Få styr på parkeringskaos ved store begivenheder x x x x x Halområdet: Redefinere parkeringsarealet mellem hallerne Gøre området mere tiltrækkende x x x x x Halområdet: Etablering af atletik og fodboldbane Skabe nye aktiviteter og fjerne bilerne x x x x Halområdet: Etablering af BMX bane Skabe aktiviter på område øremærket til fremtidig skole x x x x x Fuglesøområder: Etablering af grill og bålplads Gøre området mere aktivt og tiltrækkende x x x x x Fuglesøområder: Orienteringsløberuter Give mulighed for andre motionsformer x x x x x Fuglesøområder: Orienteringscykelruter Give mulighed for andre motionsformer x x x x x Fuglesøområder: Hundeskov med agilitybane Give mulighed for aktiviteter med hunde x x x x x Fuglesøområder: Naturlegeområde Skabe aktiviter for familier og børn x x x x Fuglesøområder: Shelterområde til hærvejsturister Fremme turismen x x x x Rundkørsel Billundvej/Ribevej Giver direkte adgang til rådhuscentret x x x Jernbaneovergang cykelstien langs Ribevej Øger sammenhængen øst/vest x x x x Cykelsti Trekanten-Stadion Allé Øger sammenhængen øst/vest til Lagoniskolen x x x x Stiforbindelse fra Jegerup til Lagoniskolen Øger sammenhængen fra Jegerup til Lagoniskolen x x x x Hærvejsruten Tydeliggørelse ved skiiltning af harvejsruten x x x Stiforbindelser fra Skrydstrup til Vojens Fritidscenter Øger sammenhængen Skrydstrup til Vojens x x x x Eksisterende stiforbindlse under jernbanen Forbedre adgangsforhold x x x x Handel Erhverv Turisme Bymidte Seniorer Skole og daginstitution Børn og unge Bosætning Æstetik grønne områder Infra-struktur

4 Forslag Formål Kort 1-5 år Tidshorisont Mellem 5-15 år Lang år Sport Fritid Kultur Betydning for Banestrækning Vojsens-Skrydstrup lavet til sti Sammenhæng syd for Østergade x x x x x Skiltning langs stisystemder Skal vise lokale destinationer i byen x x x x x Sammenbinding af stisystemer til Dyssebakken Øger sammenhængen af stisystemer til Dyssebakken x x x x Timedrift nord/syd Sammenhæng mellem offentlige transport x x x x x Strategi for Vojens Lufthavn Grundlag for erhvervsudvikling, turisme mv. x x x x Digital infrastruktur Øge muligheder for netadgang x x Ophold i Rådhuscentret Skaber attraktivt/rekreativt miljø x x x Bypedel - Æstetik og funktion Hjælp til ældre borgere i byen x x x x Græsslåning af rabatter og åbne arealer Forbedring af vedligeholdelse x x Vedligeholde skov- og søområder Forbedring af vedligeholdelse x x Markedsføring af Vojens som pendlerby Få nye tilflyttere x x x x Guidede ture af frivillige rundt i byen for tilflyttere Give tilflyttere en varm velkomst x x Gøre opmærksom på alle Vojens herligheder Få nye tilflyttere x x x x x x x Vojens med egen hjemmeside Sætte Vojens på det digitale landkort x x x x x x x x x x Håndværker- og iværksætterpark Skabe arbejdspladeser og bedre mulihgeder for erhverv x x x x Borgerforeninge/lokalråd Opfølgning på visionen og koordinering/bindeled x x x x x x x x x x x x x x Åbningstider i daginstitutioner gøres mere fleksible Forbedre vilkårene for børnefamiliers arbejdsliv x x x x Fritidscentret: Tilpasning af området til tidens aktiviter Gøre området mere tiltrækkende x x x x x x x Halområdet: Etablering af varmtvands-/udendørsbassin Skabe nye aktiviteter x x x x x x x Omfartsvej Nord (Dyssebakken/Østergade) Øger sammenhængen øst/vest x x x x Renovere banegårdsområdet/odins Plads Banegårdspladsen som trafikcentrum x x x x x x Præstegårdsvej omdannelse til lav åben bebyggelse Gøre området mere tiltrækkende x x x x Centrumbygningen omdannelse til grønne områder Forskønnelse af området x x x x x Eldrevet skinnebus/højbane mellem Haderslev og Skrydstrup Forbedre transport mellem Haderslev og Vojens x x x x x x x x x Fritidscentret: Få overdækket kunststofbanen Gøre det muligt at spille fodbold hele året x x x x Multikulturhus: Biografteater Skabe oplevelser med film/teater/koncerter/foredrag x x x x x x x x x Multikulturhus: Flere parkeringsmuligheder Skabe gode tilgangsforhold for gæster til huset x x x x x x x x Multikulturhus: Etablering af lille produktionskøkken Skabe aktiviteter x x x x x x x Motorsportscenter: Etablering af motorbane i Le Mans stil Skabe nye aktiviteter x x x x x Motorsportscenter: Etablering af Motorcros bane Skabe nye aktiviteter x x x x x x Fritidscentret: Etablering af bueskydningsbane Skabe nye aktiviteter x x x x x x x Halområdet: Etablering af fitnescenter Skabe synergi og mangfoldighed i halområdet x x x x x Halområdet: Etablering af bordtenniscenter Skabe nye aktiviteter x x x x Halområdet: Etablering af Idrættens hus/sportel Skabe muligheder for at understøtte foreningerne x x x x Halområdet: Flytning af fodbold og tennis til halområdet Få samlet organisert idræt omkring haller og ny skole X x x x Jernbane over/underkørsel syd Øger sammenhængen øst/vest x x x x Øvrige Vestergade fra Jernbanen til Elmegade Bedre grundlag for erhverv/boliger/grønne områder x x x x x x x Multikulturhus: Bibliotek/internetcafe Give muligheder med fremtidens bibliotek x x x x x x x x x Ombygning af Bregnbjergskolen til overnatning Skabe nye overnatningsmuligheder x x x x Halområdet: Etablering af ny dobbelthal med springhal Skabe nye aktiviteter x x x x x Halområdet: Etablering af 3. skøjtebane Skabe nye aktiviteter x x x x x Nybyggeri ved Fuglesøen Flere muligheder for at bygge nye parcelhuse x x Ny skole på en matrikkel i tæt tilknytning til halområdet Skabe bedre sammenhæng mellem skole/idræt/fritid X x x x x Handel Erhverv Turisme Bymidte Seniorer Skole og daginstitution Børn og unge Bosætning Æstetik grønne områder Infra-struktur

5 Projektbeskrivelser

6 Projekt Bymidten 1. Østergadecenter Placering: Området: Fra Smedevænget til rundkørslen, Mod syd bygninger, der vender ud mod Østergade og mod nord Østergadecenteret med areal foran og bag denne bygning. Formål (værdi): Give området et løft, så man føler sig godt modtaget, når man kører/går ind til Vojens. ved at flytte P-pladser om på nordsiden af bygningerne(bag forretninger og fitnescenter). Lave plads/torv foran bygningerne. Etablere boliger/liberalt erhverv samt finpudsning af facader/æstetisk forskønnelse for området på sydsiden af vejen. Indhold: Flytte P-pladser om på nordsiden af bygningerne(bag forretninger og fitnescenter). Lave plads/torv foran bygningerne. Etablere boliger på sydsiden af vejen. Tilgængelighed: Ok Anlæg og drift: Flytning af P-plads, etablering af torv, ny vejprofil samt give muligheder for boliger på sydsiden af vejen. Proces: Der udskrives arkitektkonkurrence, om gennemførelse af dette projekt og som skal vær en del af en samlet plan for Bymidten. Kort sigt 1 til 5 år Mellemlangt sigt 5 til 15 år Langt sigt 15 til 30 år Forskønnelse af P-pladsen Resten

7 Projekt Bymidten 2. Banegårdspladsen Placering: Området: Danske Bank bygningen, Hotel Vojens og selve banegårdspladsen med posthus, jernbanestation, nabobygningen hertil og taxabygningen Formål (værdi): Fokusere på Banegårdspladsen som Trafikcentrum i Vojens - tog, bus, taxa, turisttrafik og som hotel/ konferencecenter. Evt mulighed for lave vandrehjemsværelser i eksisterende bygninger. Indhold: Banegårdspladsen skal nyanlægges og der skal laves planer for etablering af hotel/konference i Hotel Vojes sammen med Danske Bank-bygningen. Nørregade ønskes lukket, så der bliver mulighed for flere bygninger, der kan binde Hotel Vojens sammen med det tidligere posthus, DSB bygning og tidligere pakkelager til et stort kombineret og konferencenter og trafikcenter, Tilgængelighed: Eventuel beskrivelse af tilgængelighed eller behov for tilgængelighed. Anlæg og drift: Nyanlæg af Banegårdsplan. Proces: Der udskrives arkitektkonkurrence, om gennemførelse af dette projekt og som skal vær en del af en samlet plan for Bymidten. Kort sigt 1 til 5 år Mellemlangt sigt 5 til 15 år Langt sigt 15 til 30 år X X

8 Projekt Bymidten 3. Præstegårdsvej Placering: Området: Fra jernbanen til Præstegårdsvej + Østergade 10 og 12 samt fra Østergade til Boligforeningens bebyggelse Formål (værdi): Gøre området mere tiltrækkende bl.a. ved at etablere lav, åben bebyggelse Indhold: Opgradering/nedrivning og nyopførelse af bygninger Tilgængelighed: Eventuel beskrivelse af tilgængelighed eller behov for tilgængelighed. Anlæg og drift: Proces: Der udskrives arkitektkonkurrence, om gennemførelse af dette projekt og som skal vær en del af en samlet plan for Bymidten. Kort sigt 1 til 5 år Mellemlangt sigt 5 til 15 år Langt sigt 15 til 30 år X X

9 Projekt Bymidten 4. Centrumbygningen Placering: Området: Centrumbygningen samt anlægget øst herfor Formål (værdi): Ingen ændringer, men en forskønnelse af bygning og arealer omkring bygningen. Etablere grønne områder, hvis bygningen fjernes. Indhold: Tilgængelighed: Eventuel beskrivelse af tilgængelighed eller behov for tilgængelighed. Anlæg og drift: Proces: En del af arkitektkonkurrencen. Kort sigt 1 til 5 år Mellemlangt sigt 5 til 15 år Langt sigt 15 til 30 år X X

10 Projekt Bymidten 5. Vestergade Placering: Området: dækker ØST-VEST fra Jernbanen til Allegade/Elmegade og ejendommene mod Vestergade fra Elmegade til Dybbølgade og NORD-SYD fra Rebslagervej til Søndergade/andelsboligbebyggelsen. Undtaget er området 4. Centrumbygningen og 6. Vestergade Kultur. Formål (værdi): Etablere grundlaget for forretninger/liberalt erhverv, friarealer/grønne områder og boliger. Eksisterende dagligvarebutikker bibeholdes. Indhold: Afhænger af arkitektkonkurrencen, men skal indeholde en opgradering/finpudsning af eksisterende bygninger i overensstemmelse med fælles retningslinjer for området. Fra Danmarksgade til Elmegade nedprioriteres Vestergade til Sivegade evt helt uden kørende trafik. Tilgængelighed: Eventuel beskrivelse af tilgængelighed eller behov fortilgængelighed. Anlæg og drift: Proces: Der udskrives arkitektkonkurrence, om gennemførelse af dette projekt og som skal vær en del af en samlet plan for Bymidten. Kort sigt 1 til 5 år Mellemlangt sigt 5 til 15 år Langt sigt 15 til 30 år X

11 Projekt Bymidten 6. Vestergade kultur Placering: Området: Fra Vestergade til Rebslagervej og fra Margrethevej til og med Musikhuset. Formål/værdi: Etablere STEDET for kultur i Vojens og musik(skole) for kommunen. Indhold: Etablere grundlaget for cafe, biograf, koncert- og teatersal o. lign eventuelt kombineret i et multihus. Ved nedlæggelse af tankstation, kan dette område medinddrages. Tilgængelighed: Eventuel beskrivelse af tilgængelighed eller behov for tilgængelighed. Anlæg og drift: Proces: Der udskrives arkitektkonkurrence, om gennemførelse af dette projekt og som skal vær en del af en samlet plan for Bymidten. Kort sigt 1 til 5 år Mellemlangt sigt 5 til 15 år Langt sigt 15 til 30 år X X

12 II I IV III VI V Målforhold: 1:2500 Dato: Haderslev Kommune, COWI Kortet indeholder data af forskellig nøjagtighed og er derfor kun til oversigtsbrug. Kortet kan ikke anvendes ved skelstridigheder. Der tages forbehold til kortets ajourføringsstatus

13 2015 Projektforslag for æstetik, grønne områder og infrastruktur Arbejdsgruppen for æstetik, grønne områder og infrastruktur VISION VOJENS

14 Indhold 1. Indledning Målsætninger Projektforslag oversigtskort Projektforslag liste Projektforslag: Veje Rundkørsel Billundvej/Ribevej Omfartsvej Nord fra Dyssebakken til Østergade Forbindelsesveje Syd fra Kløvervej til Billundvej Lukke Vestergade for biltrafik Projektforslag: Stier Underkørsel af cykelsti under Billundvej Jernbaneovergang cykelsti langs Ribevej Cykelsti Trekanten-Stadion Allé Stiforbindelse fra Jegerup til Lagoniskolen Hærvejsruten Stiforbindelse fra Skrydstrup til Vojens Fritidscenter Jernbane over/underkørsel syd Eksisterende stiforbindelse under jernbanen Banestrækning Vojens-Skrydstrup laves til sti Skiltning langs stisystemer Sammenbinding af stisystemer til Dyssebakken Projektforslag: Jernbane Renovere banegårdsområdet / Odins Plads Timedrift tog mod nord/syd Renovere banegårdsbygningerne Projektforslag: Lufthavn Vojens Lufthavn Projektforslag: Æstetik og grønne områder Ophold i Rådhuscentret Bypedel - Æstetik og funktion Græsslåning af rabatter og åbne arealer Vedligeholde skov- og søområder Projektforslag: Anden infrastruktur Digital infrastruktur Offentlig, lokal transport Perspektivering og afrunding

15 1. Indledning Arbejdsgruppen for æstetik, grønne områder og infrastruktur har i denne rapport beskrevet de projektforslag, som er gruppens bud på, hvad der skal til for at udvikle Vojens og omegn i årene der kommer. Arbejdet har undervejs været uddelegeret til enkeltpersoner, der så har forelagt resultatet af research og projektideer for arbejdsgruppen på de efterfølgende møder. Arbejdsgruppen har arbejdet under tidspres og er indstillet på fortsat at stå til rådighed for Styregruppen i det videre arbejde, når projektforslagene skal koordineres, prioriteres og måske belyses yderligere. Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra rammerne om at Vojens er: - mulighedernes by for mennesker i alle aldre, som ønsker et aktivt og sundt liv. - et attraktivt levested med et stort udvalg af fritidstilbud, dagligvarebutikker og boliger og med en god infrastruktur. Arbejdsgruppen 17 personer stod fra begyndelsen som interessenter/medlemmer af arbejdsgruppen. Følgende faste flok har deltaget i arbejdsgruppens møder bortset fra lovligt forfald: Henning Rauff, Flemming Kramer, Torben Skødt, Ivan Roloff, Peter Lambæk Nielsen og Karl Posselt. Desuden deltog Jens Friis Felber som tovholder i det første møde, og Asta Freund har bidraget med ideer og kommentarer via mail undervejs i forløbet. Peter Lambæk Nielsen og Karl Posselt blev undervejs inddraget i Styregruppen for at sikre kontakten til arbejdsgruppen. Arbejdsmøder Der har været afholdt syv møder og der er udarbejdet referat fra alle møderne, dog ikke fra opstartsmødet og afslutningsmødet. Karl Posselt har været ansvarlig for referatskrivning på alle møderne. 1. Onsdag den 3. december (intet referat) 2. Torsdag den 18. december Referat 3. Torsdag den 15. januar Referat 4. Torsdag den 29. januar Referat 5. Torsdag den 19. februar Referat 6. Torsdag den 26. februar Referat 7. Torsdag den 5. marts (intet referat) Møderne er gennemført med stort engagement og mange gode diskussioner. Endsige er nogle af arbejdsgruppens forslag ambitiøse og har vidtrækkende konsekvenser, både økonomisk og funktionelt. Projekterne er beskrevet i kort form som enkeltstående projekter, men der er ofte sammenhæng mellem projekterne. Denne sammenhæng fremgår delvist, selv om det ikke er beskrevet eksplicit. 2

16 Et fremragende udgangspunkt Når det gælder infrastrukturen har Vojens-området et fremragende udgangspunkt i kraft af geografisk beliggenhed og let adgang til lufthavn, jernbane, motorvej og kilometervis af stier der egner sig til cyklister og fodgængere. By og omegn er desuden rig på rekreative og naturskønne områder. Sammen med skoler, børneinstitutioner, billige boliger og mange dagligvareforretninger gør det Vojens by og omegn til et fornuftigt sted at slå sig ned. Der er færre virksomheder/arbejdspladser i området end tidligere, men den gode infrastruktur gør det muligt at pendle til et meget stort antal arbejdspladser inden for en radius af f.eks. 50 km. Den digitale infrastruktur er ligeledes i orden, så pendlere kan udnytte muligheden for hjemmearbejdspladser I arbejdsgruppen har vi beskæftiget os med forslag, der kan gøre Vojens-området til et endnu bedre sted at bo og et endnu mere attraktivt sted at flytte til. Vojens har udviklet sig i ryk nogle år har der været kolossal vækst, siden er det gået i stå. Vi har fundet en række missing links, hvor der er behov for at skabe langt bedre sammenhæng. Der er både lavthængende frugter og større projekter. De enkelte forslag præsenteres i det følgende. Billedet viser Infrastrukturen i Vojens

17 2. Målsætninger Arbejdsgruppen har opstillet nogle målsætninger for arbejdet omkring infrastrukturen, samt de grønne områder og æstetik. Formålet med dette er at kunne vægte de enkelte projektforslag i forhold til, hvor godt de lever op til målsætningerne. På den måde sikres det at projektforslagene støtter bedst muligt op omkring visionen for Vojens. I Vojens vil vi have en infrastruktur, der: 1. gør det attraktivt at bo, arbejde og opleve byen 2. skaber god sammenhæng for bilister, cyklister, fodgængere, bus- og togbrugere 3. giver trafiksikre transportmuligheder for alle 4. sikrer at trafikken afvikles under hensyn til by- og bomiljøet 5. prioriterer de mange pendleres særlige transportbehov 6. støtter op om de nationale målsætninger for miljø og trafiksikkerhed 7. fremmer erhvervsudviklingen I Vojens vil vi have æstetik og grønne områder, der: 8. gør det attraktivt at bo, arbejde og opleve byen 9. giver et positivt indtryk for folk der gæster byen 10. gør det attraktivt at vandre og cykle i lokalområdet 11. som inspirerer til kreativitet og aktivitet 4

18 3. Projektforslag oversigtskort 5

19 4. Projektforslag liste Tidshorisont Infrastruktur Æstetik Kort Mellem Lang år 5-15 år år 5. Veje 5.1 Rundkørsel Billundvej/Ribevej Giver direkte adgang til rådhuscenteret x x x x x x 5.2 Omfartsvej Nord fra Dyssebakken til Østergade Øger sammenhængen øst/vest x x x x x x x x 5.3 Forbindelsesveje Syd fra Kløvervej til Billundvej Øger sammenhængen øst/vest x x x x x x x x 5.4 Lukke Vestergade for biltrafik Skaber rum for forskønnelse af bymidten x x x x x x x x x x 6. Stier 6.1 Underkørsel af cykelsti under Billundvej Sammenbinder stierne øst og vest for Billundvej x x x x x x x x x 6.2 Jernbaneovergang cykelsti langs Ribevej Øger sammenhængen øst/vest x x x x x x x x 6.3 Cykelsti Trekanten-Stadion Allé Øger sammenhængen øst/vest til Lagoniskolen x x x x x x x x 6.4 Stiforbindelse fra Jegerup til Lagoniskolen Skaber sammenhæng fra Jegerup til Lagoniskolen x x x x x x x x x 6.5 Hærvejsruten Tydeliggørelse ved skiltning af hærvejsruten x x x x x x x x 6.6 Stiforbindelse fra Skrydstrup til Vojens Fritidscenter Øger sammenhængen Skrydstrup til Vojens x x x x x x x x x 6.7 Jernbane over/underkørsel syd Øger sammenhængen øst/vest x x x x x x x x 6.8 Eksisterende stiforbindelse under jernbanen Forbedring af adgangsforhold x x x x x x x 6.9 Banestrækning Vojens-Skrydstrup laves til sti Sammenhæng syd for Østergade x x x x x x x x 6.10 Skiltning langs stisystemer Skal vise lokale destinationer i byen x x x x x x x x 6.11 Sammenbinding af stisystemer til Dyssebakken Øger sammenhængen af stisystemerne til Dyssebakken x x x x x x x x 7. Jernbane 7.1 Renovere banegårdsområdet/odins Plads Grundlag for videreudvikling af banegårdsområdet x x x x 7.2 Timedrift tog mod nord/syd Sammenhæng mellem offentlig transport x x x x x 7.3 Renovere banegårdsbygningerne Studenterbeboelse, erhvervspark, hostel x x x x x 8. Lufthavn 8.1 Vojens Lufthavn Grundlag for erhvervsudvikling, turisme mv. x x x x x 9. Æstetik og grønne områder 9.1 Ophold i Rådhuscenteret Skabe attraktivt/rekreativt miljø x x x x 9.2 Bypedel - Æstetik og funktion Hjælp til ældre borgere i byen x x x x x 9.3 Græsslåning af rabatter og åbne arealer Forbedring af vedligeholdelse x x x x x 9.4 Vedligeholde skov- og søområder Forbedring af vedligeholdelse x x x x x 10. Anden infrastruktur 10.1 Digital infrastruktur Øge muligheder for netadgang x x x 10.2 Offentlig, lokal transport Forbedrede transportmuligheder x x x x x x Attraktivt Sammenhæng Sikkerhed Hensyn-fuldt Pendler-venligt Nationale mål Erhvervsudvikling Attraktivt Positivt indtryk Vandring og cykling Inspire-rende 6

20 5. Projektforslag: Veje 5.1 Rundkørsel Billundvej/Ribevej Placering: Rundkørsel etableres i krydset mellem Billundvej og Ribevej. Formål (værdi): Rundkørsel skal sikre let adgang til og fra Rådhuscenteret både for byens borgere og for pendlere, der kører igennem Vojens via omfartsvejene. Let adgang til Rådhuscenteret tiltrækker flere kunder til butikkerne, som vil få øget omsætning. På sigt vil det skabe rum for mere handelsliv omkring Rådhuscenteret og tiltrække flere detailhandelsbutikker. Indhold: Der etableres en stor rundkørsel i krydset mellem Billundvej og Ribevej og der kobles et ben på ved OK tanken i Rådhuscenteret. Tilgængelighed: Adgangsforholdene for pendlere/bilister til Rådhuscenteret er i dag temmelig besværlig. Ved at åbne op med direkte adgang til Rådhuscenteret fra de store omfartsveje bliver det langt mere attraktivt at handle i centeret. For at lykkes med dette kan det kræve et OPP projekt, hvor butikkerne er med til at finansiere en rundkørsel. Anlæg og drift: Der kan laves forskellige varianter/løsninger omkring en rundkørsel og økonomien vil der kunne variere meget. Proces: Projektet forudsætter involvering fra Rådhuscenterets butikker, Haderslev Erhvervsråd, Haderslev Kommune og vejdirektoratet. Der skal laves om i lokalplanerne for området. Kort sigt 1 til 5 år Mellemlangt sigt 5 til 15 år Langt sigt 15 til 30 år Fuld realisering inden for 3 år 7

21 5.2 Omfartsvej Nord fra Dyssebakken til Østergade Placering: Omfartsvej etableres Nord for byen fra enden af Dyssebakken til starten af Østergade ved Trekanten. Formål (værdi): Vojens er pendlernes by og det skal være let at komme til og fra byen, hvilket en omfartsvej vil sikre for den nordlige bydel. Samtidig vil det gøre det mere attraktivt at bosætte sig i den nordlige bydel og reducere transporttiden til halområdet, motorvejen, Haderslev mv. Indhold: Der skal etablere rundkørsel i krydset mellem Østergade/Ribevej. Her laves ny stikvej til omfartsvej nord for byen. Der skal etableres en ny bro, hvor vejen krydser jernbanen og etableres rundkørsel ved Billundvej lige nord for byen. Herfra laves stikveje til de nordlige boligområder som vist på oversigtskort. Tilgængelighed: Projektet vil øge tilgængeligheden for alle beboere i Vojens og omegn med bopæl nord for Ribevej. Pendlere der benytter motorvej og/eller arbejder i de større byer langs østkysten får kortere afstand og transporttid til og fra arbejde. Anlæg og drift: Det er et omkostningstungt projekt med anlæggelse af to rundkørsler, jernbanebro og omfartsveje. Arbejdsgruppen har ikke kendskab til økonomien i projektet. Proces: Projektet tænkt som et langstrakt projekt som skal ske i takt med udviklingen af Vojens by / tilflytning /udvidelse af boligområder nord for byen mv. Kort sigt 1 til 5 år Mellemlangt sigt 5 til 15 år Langt sigt 15 til 30 år Der etableres rundkørsel ved Billundvej nord for byen og stikveje til boligområder Der etableres rundkørsel ved Ribevej/Østergade, Jernbanebro og omfartsvej mellem de to rundkørsler 8

22 5.3 Forbindelsesveje Syd fra Kløvervej til Billundvej Placering: Forbindelsesvej etableres mellem Billundvej og Kløvervej Formål (værdi): Vojens er pendlernes by og det skal være let at komme til og fra byen, hvilket en omfartsvej vil sikre for den sydlige bydel. Samtidig vil det gøre det mere attraktivt at bosætte sig i den sydlige bydelen og skabe en bedre sammenhængskraft mellem vest- og østbyen. Indhold: Der skal etableres en nye stikvej fra rundkørslen ved Rådhuscenteret/Billundvej til Aage Grams vej. Der skal etableres en ny tunnel under jernbanen som forbinder Aage Gramsvej med Kløvervej. Alternativt til en ny tunnel kan der etableres forbindelse fra Aage Gramsvej til rundkørslen mellem Vestergade/Østergade. Tilgængelighed: Projektet vil øge tilgængeligheden for alle beboere i Vojens og omegn med bopæl syd for Ribevej. Forbindelsen vil skabe en lang bedre sammenhængskraft mellem østbyen og Rådhuscenteret, Lagoniskolen osv. Anlæg og drift: Det er et omkostningstungt projekt med anlæggelse af en jernbanetunnel og nye forbindelsesveje. Arbejdsgruppen har ikke kendskab til økonomien i projektet. Proces: Projektet tænkt som et langstrakt projekt som skal ske i takt med udviklingen af Vojens by / tilflytning /udvidelse af boligområder sydfor byen mv. Kort sigt 1 til 5 år Mellemlangt sigt 5 til 15 år Langt sigt 15 til 30 år Der etableres stikvej fra rundkørsel ved Rådhuscenteret/Billundvej Der etableres jernbanetunnel og forbindelses- til Aage Gramsvej veje mellem Aage Gramsvej og Kløvervej. 9

23 5.4 Lukke Vestergade for biltrafik Placering: Vestergade lukkes for biltrafik fra rundkørslen ved Rådhuscenteret/Over Jerstalvej og til rundkørslen ved Østergade Formål (værdi): Gøre bymidten mere attraktiv, ren og grøn for beboere, handlende og turister. Bymidten skal gøres attraktiv, at investere i for boligejerne. Bymidten er ansigtet udadtil og ved etablere en stille miljøvenlig vej skabes rum for at investere i boligbyggeri, hvor der i dag står tomme butikker i midtbyen. Indhold: Lukning af Vestergade ved at lave give gaden en make-over med fx brostensbelægning, grønne miljøer, træer, ny vejbelysning osv. Som pilotprojekt til den permanente løsning kan forsøg med stillevej/miljøvej med nedsat hastighed etableres. Tilgængelighed: Projektet er afhængigt af, at der etableres nye omfartsveje nord og syd for byen. Vestergade er i dag meget trafikeret og der skal være etableret nye løsninger for afvikling af denne trafik før dette projekt er realiserbart. Anlæg og drift: Proces: Langsigtet plan for infrastrukturen skal være etableret for at dette projekt vil være attraktivt. Kort sigt 1 til 5 år Mellemlangt sigt 5 til 15 år Langt sigt 15 til 30 år Pilotprojekt etableres med nedsat hastighed i Lukning af Vestergade for trafik er afhængig Lukning af Vestergade for trafik er afhængig af bestemte perioder. af om nye løsninger er etableret om nye løsninger er etableret 10

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR OG 21 MARTS. BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM TRAFIKALE FORHOLD VISION

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg (LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg Hvordan skal Den lokale udviklingsplan bruges: et fælles arbejdsdokument i forhold til udvikling af lokalområdet frem mod visionen

Læs mere

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger.

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger. Trafikpolitik 2016 Skanderborg Kommune er en bosætningskommune i vækst med mange unge familier og meget pendling ind og ud af kommunen. Kommunens indbyggere bor i fire centerbyer og en hovedby samt i en

Læs mere

Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015

Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015 Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015 Bord 1 Tema 1: Udvikling og liv i byen Der mangler synlighed vedr. turisme. Hvor kan man for eksempel finde materiale om turisme? Byen er blevet mere

Læs mere

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE SUPERCYKELSTI ÅRSLEV-ODENSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål

Læs mere

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Indledning Aulum Fritidscenter kan i 2006 fejre sit 20 års jubilæum, og det har været 20 år, der på mange måder har været præget af fremgang. Bestyrelsen

Læs mere

Trafik - altid en grøn vej. Politik

Trafik - altid en grøn vej. Politik Trafik - altid en grøn vej Politik Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde, i skole, på indkøb,

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Horsens Kunstmuseum den 29. september 2011 om udviklingen i Horsens

Cafedrøftelserne på borgermødet på Horsens Kunstmuseum den 29. september 2011 om udviklingen i Horsens Cafedrøftelserne på borgermødet på Horsens Kunstmuseum den 29. september 2011 om udviklingen i Horsens Debattemaer i 1. runde Byvækst og byomdannelse i Horsens - hvilke bymæssige kvaliteter skal vi satse

Læs mere

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - BORGERNES PRIORITERING PÅ BORGERMØDET D. 18 FEBRUAR 2013 BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE: STATIONSOMRÅDET

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Skriv en overskrift til indledningen Skriv en indledning Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR BYFORNYELSESUDVALGET - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN FEBRUAR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE TEMAOMRÅDER TIL IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige punkter. Høj trafikintensitet tæt ved det centrale punkt.

Læs mere

SWOT. Udarbejdet af medlemmer fra Hedensted Handelsforening - opsamling fra de enkelte grupper. Styrker Hvad er godt ved bymidten?

SWOT. Udarbejdet af medlemmer fra Hedensted Handelsforening - opsamling fra de enkelte grupper. Styrker Hvad er godt ved bymidten? Styrker Hvad er godt ved bymidten? Svagheder Hvad er dårligt ved bymidten Hedensted by har en god placering på landkortet. Der er et stort opland. Det er blevet større og dermed er grundlaget for flere

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Uvelse-Lystrup Lokalråd December 2011 1 Hillerød Kommune Indhold Baggrund. 3 Trafik 4 Bolig. 5 Erhverv. 5 Natur 6 Børn og Ungdom 7 Ældre 7 Foreninger fritid indkøb 8 2

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Temamøde 19. september 2012

Temamøde 19. september 2012 Brønderslev bymidte Temamøde 19. september 2012 Aktuelle udfordringer 110 105 100 95 90 85 80 2000M01 2000M07 2001M01 2001M07 2002M01 2002M07 2003M01 2003M07 2004M01 2004M07 2005M01 2005M07 2006M01 2006M07

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

Vi har arbejdet med de punkter, som idegruppen lagde op til ved Borgermødet den 2/9 2015.

Vi har arbejdet med de punkter, som idegruppen lagde op til ved Borgermødet den 2/9 2015. Skive Kommune Teknisk Forvaltning, Plan og Support Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller tek@skivekommune.dk Civilingeniør Fejl! Hyperlinkreferencen er ugyldig. Teknisk Forvaltning - Plan & Support - Plan

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Cafe nr. 1: Fjerritslevs udvikling Slagterigrunden : Området bør anvendes til grønt område. Et alternativ kunne være ungdomsboliger der bygges uden at fjerne alle

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Kommentarer samlet ind ved borgermødet i Jyllinge 14.01.2013

Kommentarer samlet ind ved borgermødet i Jyllinge 14.01.2013 Kommentarer samlet ind ved borgermødet i Jyllinge 4.0.03 På mødet var der mulighed for at skrive sine kommentarer på postkort. I alt 35 kort blev udfyldt og afleveret. Nedenfor ses resultatet af meningsindsamlingen

Læs mere

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015 Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade Forslag - Januar 2015 Wiedeveltsvej Fredensborg Bymidte - Jernbanegade Slotsgade Jernbanegade Rådhushaven Kronprinsessevej Østrupvej Jernbanegade Rosingsvej

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

Infrastruktur, forslag til forandringer:

Infrastruktur, forslag til forandringer: Infrastruktur, forslag til forandringer: 1. Vejnettet skal planlægges, så byerne bindes tættere sammen. I den forbindelse skal bl.a. en mulig vejforbindelse fra Veng til Galten vurderes. Skal ses som et

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND FREDERICIA Fredericias bynære strande, Østerstrand og Hyby Lund Strand, giver byens borgere og gæster helt unikke udfoldelses- og oplevelsesmuligheder. Strandene har derfor rigtig mange besøgende året

Læs mere

Det overordnede mål er at fredeliggøre

Det overordnede mål er at fredeliggøre KOLDING KOMMUNE BYMIDTEN SKAL FREDELIGGØRES TRAFIKALT Det overordnede mål er at fredeliggøre bymidten i trafikal henseende og højne sikkerheden for de»bløde«trafikanter samt forbedre de handicappedes forhold.

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød

Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød Udført i samarbejde med Tølløse og Holbæk kommuner Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød

Læs mere

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange Referat fra tema2 Byudvikling og Bosætning Pilegårdsskolen, Langeskov 14.05 2007 Program 19.00 Musik og velkomst ved udvalgsformanden 19.15 Niras informerer om cafebordsmetode 19.20 Hanne fortæller om

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I For- og bagside: Panorama af hjørnet ved Søndersøvej og Middelfartvej. 2 Indhold OMRÅDE TIL LOKALCENTER VED DUEDALEN I INDHOLD Oversigtskort........................................................................................

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig.

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Røde og fra interessentmøde den 2. juni 2008 Essensen fra 1. møde i interessentgruppen: Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Ellers kan følgende

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Grundfør?

Hvordan skal vi udvikle Grundfør? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i GRUNDFØR Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Grundfør og Borgerforeningen i Grundfør

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen Glostrup Station Forslag til strategiproces Plan Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk Tlf: 4323 6100 Strategiprocessen 25. august 2015 Dette notat beskriver et forslag til en strategiproces, hvor

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Fotos: Karl Petersen m. fl.

Fotos: Karl Petersen m. fl. 1 Fotos: Karl Petersen m. fl. Øster Lindet Lokalråd Udviklingsplanen tager udgangspunkt i holdninger tilkendegivet på borgermødet d. 26. maj. Forord: Øster Lindet vil gerne med eksemplets magt vise, at

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen COWI A/S Særlige fokusområder i VVM-redegørelsen for Odense Letbane etape 1 Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 VVM-redegørelsen 1 2 Baggrund

Læs mere

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby Oplæg til 2. temadrøftelse i udvalgene om parkering Der skal jævnfør 1. temadrøftelse om parkering i Esbjerg Midtby udarbejdes oplæg til parkeringsstrategi for Esbjerg Midtby, som forelægges Teknik & Byggeudvalget

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

UDVIKLING I AARHUS SYD 7. dec. 2016

UDVIKLING I AARHUS SYD 7. dec. 2016 UDVIKLING I AARHUS SYD 7. dec. 2016 Program Velkomst v/ Karina Boldsen, Erhverv Aarhus/Solitwork Velkommen hos AS3 v/ direktør Allan Gross-Nielsen Status på Aarhus Syd v/ Karina Boldsen Præsentation af

Læs mere

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten Morud Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten August 2004 Morud Side 2 af 10 Indledning Vi er en gruppe borgere i Morud, som gennem et par år har arbejdet på, at få gjort midtbyen kønnere

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar På vej til skole Sikker skolevej et fælles ansvar Ny skolevej Sikker skolevej og sunde børn færre bilister - flere børn der cykler eller går Færre og færre børn går eller cykler til skole. Flere og flere

Læs mere

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel er en regional udfordring Regionalt arbejdsmarked: Der pendler 162.000 ind og 104.000

Læs mere

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG FOR ISHØJUTEN Supercykelsti og grøn indfaldsvej til København GENERELT Formålet med projektet Ishøjruten er at etablere den del af supercykelstien, som ligger i

Læs mere