VisionVojens Baggrundsmateriale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VisionVojens Baggrundsmateriale"

Transkript

1 VisionVojens Baggrundsmateriale VisionVojens hæftet er udarbejdet af 17 stk. 4 udvalget på baggrund af følgende materiale fra, arbejdsgrupper under udvalget og med udgangspunkt i idéerne fra borgermødet 9. oktober Materialet er disponeret som følger: 1. Oversigt over 92 projektforslag: De 92 projektforslag er arbejdsgruppernes oplæg. Oversigten er skematisk opbygget med en beskrivelse af forslaget, formålet med forslaget, tidshorisonten i forslaget inden for kort mellemlangt og langt sigt samt hvilke områder inden for sport, fritid, kultur, handel, erhverv, turisme, bymidte, seniorer, skole og dagtilbud, børn og unge, bosætning æstetik og grønne områder samt infrastruktur forslaget har betydning Arbejdsgruppers projektbeskrivelser. Arbejdsgrupperne Bymidte, Æstetik/grønne/områder/infrastruktur, Bosætning, Handel/erhverv, Kultur/Fritid/Foreningsliv, Skoler/Dagtilbud, Seniorer, Vilde idéer/fondsmarkedsføring har udarbejdet en rækker projektbeskrivelser inden for hver deres interesseområder. 3. Styregruppens opfølgning på arbejdsgruppernes arbejde. Styregruppen har fulgt op på arbejdsgruppernes projektforslag Idéer fra borgermødet 9. oktober Hver idé har et nummer og de er grupperet i områder/temaer. Ud over ovennævnte kan arbejdsgruppernes referater foreløbig ses på hjemmesiden Kodeordet er 6500

2 Projektforslag

3 Forslag Formål Kort 1-5 år Tidshorisont Mellem 5-15 år Lang år Sport Fritid Kultur Betydning for Lukke dele af Vestergade for biltrafik Skaber rum for forskønnelse af bymidten x x x x x x x x x Begrænse trafik i dele af Vestergade Skaber rum for forskønnelse af bymidten x x x x x x x x Halområdet: Etablering af nye parkeringsarealer Udbygge parkeringsforhold i takt med udvikling af området x x x x x x x Seniorboliger centralt placeret Nytænkning af boligform for de 50+ årige x x x x x x Multikulturhus: Udviddelse af musikskoleaktiviteter Fastholde musikuddannelsen for børn og unge x x x x x x x x x x Multikulturhus: Arbejdende værksteder Skabe mere aktivitet i Multikulturhuset x x x x x x x x x Fritidscentret: Etablering af Discgolfbane/Fodboldgolfbane Skabe nye aktiviteter x x x x x x x Forbindelsesveje Syd (Kløvervej/Billundvej) Øger sammenhængen øst/vest x x x x Underførsel af cykelsti under Billundvej Sammenbinder stierne øst og vest for Billundvej x x x x x Offentlig, lokal transport Forbedre transportmuligheder x x x x x x Østergadecenter P-plads/torv/boliger Give området et løft x x x x x x x Nye lokale transportformer Skabe bedre transportmuligheder lokalt/opland x x x x x x x x Rådhuscentret udbygges/moderniseres/fremtidssikres Forbedre handelslivet i Vojens x x x x x x Multikulturhus: Cafe med udsalg af drikke- og madvarer Skabe mere aktivitet i Multikulturhuset x x x x x x x x Multikulturhus: Ungdomsklub Skabe aktiviteter for børn og unge uden for foreningerne x x x x x x x Markedsføring af at der etableres motorsportscenter Skabe interesse for investorer x x x x x Opgradering af Vojens Speedwaycenter og gokartbanen Få flere nationale og internationale løb x x x x x Motorsportscenter: Etablering af Camp områder Skabe overnatningsmuligheder for tilskuere x x x x Motorsportscenter: Etablering af Driftbane Skabe nye aktiviteter x x x x x Motorsportscenter: Etablering af motorsportsværksted Give muligheder for unge med benzin i blodet x x x x x x Motorsportscenter: Etablering af Dragrace bane Skabe nye aktiviteter x x x x x Fritidscentret: Genetablering af eksisterende faciliteter Gøre området mere tiltrækkende x x Fritidscentret: Etablering af kunststofbane til fodbold Tilgodese et behov i samarbejde med VGIE X x x x Fritidscentret: Udvikling af motionsløberuterne Skabe nye aktiviteter x x x x x Fritidscentret: Etablering/udvikling af motionsredskaber Skabe nye aktiviteter x x x x x x Fritidscentret: Etablering af Tarzanbane Skabe nye aktiviteter x x x x x Fritidscentret: Seniorområde med Krolf og Petanque Fastholde seniorer i et aktivt udendørsliv x x x x x Fritidscentret: Etablering af fiskesø og "fiskeskole" Skabe nye aktiviteter x x x x x x Fritidscentret: Etablering af shelterområder og bålpladser Skabe nye aktiviteter og oplevelser for familier x x x x x Halområdet: Binde hallerne sammen Skabe bedre synergi og effektivitet for drift af hallerne x x x x Halområdet: Gulv til Is-arena Skabe nye aktiviteter x x x x Halområdet: Etablering af bowlingcenter Skabe nye aktiviteter x x x x x x Halområdet: Flytning/udviddelse af strandbaner Skabe nye aktiviteter x x x x x Halområdet: Gøre parkeringsarealet bag arena brugbart Få styr på parkeringskaos ved store begivenheder x x x x x Halområdet: Redefinere parkeringsarealet mellem hallerne Gøre området mere tiltrækkende x x x x x Halområdet: Etablering af atletik og fodboldbane Skabe nye aktiviteter og fjerne bilerne x x x x Halområdet: Etablering af BMX bane Skabe aktiviter på område øremærket til fremtidig skole x x x x x Fuglesøområder: Etablering af grill og bålplads Gøre området mere aktivt og tiltrækkende x x x x x Fuglesøområder: Orienteringsløberuter Give mulighed for andre motionsformer x x x x x Fuglesøområder: Orienteringscykelruter Give mulighed for andre motionsformer x x x x x Fuglesøområder: Hundeskov med agilitybane Give mulighed for aktiviteter med hunde x x x x x Fuglesøområder: Naturlegeområde Skabe aktiviter for familier og børn x x x x Fuglesøområder: Shelterområde til hærvejsturister Fremme turismen x x x x Rundkørsel Billundvej/Ribevej Giver direkte adgang til rådhuscentret x x x Jernbaneovergang cykelstien langs Ribevej Øger sammenhængen øst/vest x x x x Cykelsti Trekanten-Stadion Allé Øger sammenhængen øst/vest til Lagoniskolen x x x x Stiforbindelse fra Jegerup til Lagoniskolen Øger sammenhængen fra Jegerup til Lagoniskolen x x x x Hærvejsruten Tydeliggørelse ved skiiltning af harvejsruten x x x Stiforbindelser fra Skrydstrup til Vojens Fritidscenter Øger sammenhængen Skrydstrup til Vojens x x x x Eksisterende stiforbindlse under jernbanen Forbedre adgangsforhold x x x x Handel Erhverv Turisme Bymidte Seniorer Skole og daginstitution Børn og unge Bosætning Æstetik grønne områder Infra-struktur

4 Forslag Formål Kort 1-5 år Tidshorisont Mellem 5-15 år Lang år Sport Fritid Kultur Betydning for Banestrækning Vojsens-Skrydstrup lavet til sti Sammenhæng syd for Østergade x x x x x Skiltning langs stisystemder Skal vise lokale destinationer i byen x x x x x Sammenbinding af stisystemer til Dyssebakken Øger sammenhængen af stisystemer til Dyssebakken x x x x Timedrift nord/syd Sammenhæng mellem offentlige transport x x x x x Strategi for Vojens Lufthavn Grundlag for erhvervsudvikling, turisme mv. x x x x Digital infrastruktur Øge muligheder for netadgang x x Ophold i Rådhuscentret Skaber attraktivt/rekreativt miljø x x x Bypedel - Æstetik og funktion Hjælp til ældre borgere i byen x x x x Græsslåning af rabatter og åbne arealer Forbedring af vedligeholdelse x x Vedligeholde skov- og søområder Forbedring af vedligeholdelse x x Markedsføring af Vojens som pendlerby Få nye tilflyttere x x x x Guidede ture af frivillige rundt i byen for tilflyttere Give tilflyttere en varm velkomst x x Gøre opmærksom på alle Vojens herligheder Få nye tilflyttere x x x x x x x Vojens med egen hjemmeside Sætte Vojens på det digitale landkort x x x x x x x x x x Håndværker- og iværksætterpark Skabe arbejdspladeser og bedre mulihgeder for erhverv x x x x Borgerforeninge/lokalråd Opfølgning på visionen og koordinering/bindeled x x x x x x x x x x x x x x Åbningstider i daginstitutioner gøres mere fleksible Forbedre vilkårene for børnefamiliers arbejdsliv x x x x Fritidscentret: Tilpasning af området til tidens aktiviter Gøre området mere tiltrækkende x x x x x x x Halområdet: Etablering af varmtvands-/udendørsbassin Skabe nye aktiviteter x x x x x x x Omfartsvej Nord (Dyssebakken/Østergade) Øger sammenhængen øst/vest x x x x Renovere banegårdsområdet/odins Plads Banegårdspladsen som trafikcentrum x x x x x x Præstegårdsvej omdannelse til lav åben bebyggelse Gøre området mere tiltrækkende x x x x Centrumbygningen omdannelse til grønne områder Forskønnelse af området x x x x x Eldrevet skinnebus/højbane mellem Haderslev og Skrydstrup Forbedre transport mellem Haderslev og Vojens x x x x x x x x x Fritidscentret: Få overdækket kunststofbanen Gøre det muligt at spille fodbold hele året x x x x Multikulturhus: Biografteater Skabe oplevelser med film/teater/koncerter/foredrag x x x x x x x x x Multikulturhus: Flere parkeringsmuligheder Skabe gode tilgangsforhold for gæster til huset x x x x x x x x Multikulturhus: Etablering af lille produktionskøkken Skabe aktiviteter x x x x x x x Motorsportscenter: Etablering af motorbane i Le Mans stil Skabe nye aktiviteter x x x x x Motorsportscenter: Etablering af Motorcros bane Skabe nye aktiviteter x x x x x x Fritidscentret: Etablering af bueskydningsbane Skabe nye aktiviteter x x x x x x x Halområdet: Etablering af fitnescenter Skabe synergi og mangfoldighed i halområdet x x x x x Halområdet: Etablering af bordtenniscenter Skabe nye aktiviteter x x x x Halområdet: Etablering af Idrættens hus/sportel Skabe muligheder for at understøtte foreningerne x x x x Halområdet: Flytning af fodbold og tennis til halområdet Få samlet organisert idræt omkring haller og ny skole X x x x Jernbane over/underkørsel syd Øger sammenhængen øst/vest x x x x Øvrige Vestergade fra Jernbanen til Elmegade Bedre grundlag for erhverv/boliger/grønne områder x x x x x x x Multikulturhus: Bibliotek/internetcafe Give muligheder med fremtidens bibliotek x x x x x x x x x Ombygning af Bregnbjergskolen til overnatning Skabe nye overnatningsmuligheder x x x x Halområdet: Etablering af ny dobbelthal med springhal Skabe nye aktiviteter x x x x x Halområdet: Etablering af 3. skøjtebane Skabe nye aktiviteter x x x x x Nybyggeri ved Fuglesøen Flere muligheder for at bygge nye parcelhuse x x Ny skole på en matrikkel i tæt tilknytning til halområdet Skabe bedre sammenhæng mellem skole/idræt/fritid X x x x x Handel Erhverv Turisme Bymidte Seniorer Skole og daginstitution Børn og unge Bosætning Æstetik grønne områder Infra-struktur

5 Projektbeskrivelser

6 Projekt Bymidten 1. Østergadecenter Placering: Området: Fra Smedevænget til rundkørslen, Mod syd bygninger, der vender ud mod Østergade og mod nord Østergadecenteret med areal foran og bag denne bygning. Formål (værdi): Give området et løft, så man føler sig godt modtaget, når man kører/går ind til Vojens. ved at flytte P-pladser om på nordsiden af bygningerne(bag forretninger og fitnescenter). Lave plads/torv foran bygningerne. Etablere boliger/liberalt erhverv samt finpudsning af facader/æstetisk forskønnelse for området på sydsiden af vejen. Indhold: Flytte P-pladser om på nordsiden af bygningerne(bag forretninger og fitnescenter). Lave plads/torv foran bygningerne. Etablere boliger på sydsiden af vejen. Tilgængelighed: Ok Anlæg og drift: Flytning af P-plads, etablering af torv, ny vejprofil samt give muligheder for boliger på sydsiden af vejen. Proces: Der udskrives arkitektkonkurrence, om gennemførelse af dette projekt og som skal vær en del af en samlet plan for Bymidten. Kort sigt 1 til 5 år Mellemlangt sigt 5 til 15 år Langt sigt 15 til 30 år Forskønnelse af P-pladsen Resten

7 Projekt Bymidten 2. Banegårdspladsen Placering: Området: Danske Bank bygningen, Hotel Vojens og selve banegårdspladsen med posthus, jernbanestation, nabobygningen hertil og taxabygningen Formål (værdi): Fokusere på Banegårdspladsen som Trafikcentrum i Vojens - tog, bus, taxa, turisttrafik og som hotel/ konferencecenter. Evt mulighed for lave vandrehjemsværelser i eksisterende bygninger. Indhold: Banegårdspladsen skal nyanlægges og der skal laves planer for etablering af hotel/konference i Hotel Vojes sammen med Danske Bank-bygningen. Nørregade ønskes lukket, så der bliver mulighed for flere bygninger, der kan binde Hotel Vojens sammen med det tidligere posthus, DSB bygning og tidligere pakkelager til et stort kombineret og konferencenter og trafikcenter, Tilgængelighed: Eventuel beskrivelse af tilgængelighed eller behov for tilgængelighed. Anlæg og drift: Nyanlæg af Banegårdsplan. Proces: Der udskrives arkitektkonkurrence, om gennemførelse af dette projekt og som skal vær en del af en samlet plan for Bymidten. Kort sigt 1 til 5 år Mellemlangt sigt 5 til 15 år Langt sigt 15 til 30 år X X

8 Projekt Bymidten 3. Præstegårdsvej Placering: Området: Fra jernbanen til Præstegårdsvej + Østergade 10 og 12 samt fra Østergade til Boligforeningens bebyggelse Formål (værdi): Gøre området mere tiltrækkende bl.a. ved at etablere lav, åben bebyggelse Indhold: Opgradering/nedrivning og nyopførelse af bygninger Tilgængelighed: Eventuel beskrivelse af tilgængelighed eller behov for tilgængelighed. Anlæg og drift: Proces: Der udskrives arkitektkonkurrence, om gennemførelse af dette projekt og som skal vær en del af en samlet plan for Bymidten. Kort sigt 1 til 5 år Mellemlangt sigt 5 til 15 år Langt sigt 15 til 30 år X X

9 Projekt Bymidten 4. Centrumbygningen Placering: Området: Centrumbygningen samt anlægget øst herfor Formål (værdi): Ingen ændringer, men en forskønnelse af bygning og arealer omkring bygningen. Etablere grønne områder, hvis bygningen fjernes. Indhold: Tilgængelighed: Eventuel beskrivelse af tilgængelighed eller behov for tilgængelighed. Anlæg og drift: Proces: En del af arkitektkonkurrencen. Kort sigt 1 til 5 år Mellemlangt sigt 5 til 15 år Langt sigt 15 til 30 år X X

10 Projekt Bymidten 5. Vestergade Placering: Området: dækker ØST-VEST fra Jernbanen til Allegade/Elmegade og ejendommene mod Vestergade fra Elmegade til Dybbølgade og NORD-SYD fra Rebslagervej til Søndergade/andelsboligbebyggelsen. Undtaget er området 4. Centrumbygningen og 6. Vestergade Kultur. Formål (værdi): Etablere grundlaget for forretninger/liberalt erhverv, friarealer/grønne områder og boliger. Eksisterende dagligvarebutikker bibeholdes. Indhold: Afhænger af arkitektkonkurrencen, men skal indeholde en opgradering/finpudsning af eksisterende bygninger i overensstemmelse med fælles retningslinjer for området. Fra Danmarksgade til Elmegade nedprioriteres Vestergade til Sivegade evt helt uden kørende trafik. Tilgængelighed: Eventuel beskrivelse af tilgængelighed eller behov fortilgængelighed. Anlæg og drift: Proces: Der udskrives arkitektkonkurrence, om gennemførelse af dette projekt og som skal vær en del af en samlet plan for Bymidten. Kort sigt 1 til 5 år Mellemlangt sigt 5 til 15 år Langt sigt 15 til 30 år X

11 Projekt Bymidten 6. Vestergade kultur Placering: Området: Fra Vestergade til Rebslagervej og fra Margrethevej til og med Musikhuset. Formål/værdi: Etablere STEDET for kultur i Vojens og musik(skole) for kommunen. Indhold: Etablere grundlaget for cafe, biograf, koncert- og teatersal o. lign eventuelt kombineret i et multihus. Ved nedlæggelse af tankstation, kan dette område medinddrages. Tilgængelighed: Eventuel beskrivelse af tilgængelighed eller behov for tilgængelighed. Anlæg og drift: Proces: Der udskrives arkitektkonkurrence, om gennemførelse af dette projekt og som skal vær en del af en samlet plan for Bymidten. Kort sigt 1 til 5 år Mellemlangt sigt 5 til 15 år Langt sigt 15 til 30 år X X

12 II I IV III VI V Målforhold: 1:2500 Dato: Haderslev Kommune, COWI Kortet indeholder data af forskellig nøjagtighed og er derfor kun til oversigtsbrug. Kortet kan ikke anvendes ved skelstridigheder. Der tages forbehold til kortets ajourføringsstatus

13 2015 Projektforslag for æstetik, grønne områder og infrastruktur Arbejdsgruppen for æstetik, grønne områder og infrastruktur VISION VOJENS

14 Indhold 1. Indledning Målsætninger Projektforslag oversigtskort Projektforslag liste Projektforslag: Veje Rundkørsel Billundvej/Ribevej Omfartsvej Nord fra Dyssebakken til Østergade Forbindelsesveje Syd fra Kløvervej til Billundvej Lukke Vestergade for biltrafik Projektforslag: Stier Underkørsel af cykelsti under Billundvej Jernbaneovergang cykelsti langs Ribevej Cykelsti Trekanten-Stadion Allé Stiforbindelse fra Jegerup til Lagoniskolen Hærvejsruten Stiforbindelse fra Skrydstrup til Vojens Fritidscenter Jernbane over/underkørsel syd Eksisterende stiforbindelse under jernbanen Banestrækning Vojens-Skrydstrup laves til sti Skiltning langs stisystemer Sammenbinding af stisystemer til Dyssebakken Projektforslag: Jernbane Renovere banegårdsområdet / Odins Plads Timedrift tog mod nord/syd Renovere banegårdsbygningerne Projektforslag: Lufthavn Vojens Lufthavn Projektforslag: Æstetik og grønne områder Ophold i Rådhuscentret Bypedel - Æstetik og funktion Græsslåning af rabatter og åbne arealer Vedligeholde skov- og søområder Projektforslag: Anden infrastruktur Digital infrastruktur Offentlig, lokal transport Perspektivering og afrunding

15 1. Indledning Arbejdsgruppen for æstetik, grønne områder og infrastruktur har i denne rapport beskrevet de projektforslag, som er gruppens bud på, hvad der skal til for at udvikle Vojens og omegn i årene der kommer. Arbejdet har undervejs været uddelegeret til enkeltpersoner, der så har forelagt resultatet af research og projektideer for arbejdsgruppen på de efterfølgende møder. Arbejdsgruppen har arbejdet under tidspres og er indstillet på fortsat at stå til rådighed for Styregruppen i det videre arbejde, når projektforslagene skal koordineres, prioriteres og måske belyses yderligere. Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra rammerne om at Vojens er: - mulighedernes by for mennesker i alle aldre, som ønsker et aktivt og sundt liv. - et attraktivt levested med et stort udvalg af fritidstilbud, dagligvarebutikker og boliger og med en god infrastruktur. Arbejdsgruppen 17 personer stod fra begyndelsen som interessenter/medlemmer af arbejdsgruppen. Følgende faste flok har deltaget i arbejdsgruppens møder bortset fra lovligt forfald: Henning Rauff, Flemming Kramer, Torben Skødt, Ivan Roloff, Peter Lambæk Nielsen og Karl Posselt. Desuden deltog Jens Friis Felber som tovholder i det første møde, og Asta Freund har bidraget med ideer og kommentarer via mail undervejs i forløbet. Peter Lambæk Nielsen og Karl Posselt blev undervejs inddraget i Styregruppen for at sikre kontakten til arbejdsgruppen. Arbejdsmøder Der har været afholdt syv møder og der er udarbejdet referat fra alle møderne, dog ikke fra opstartsmødet og afslutningsmødet. Karl Posselt har været ansvarlig for referatskrivning på alle møderne. 1. Onsdag den 3. december (intet referat) 2. Torsdag den 18. december Referat 3. Torsdag den 15. januar Referat 4. Torsdag den 29. januar Referat 5. Torsdag den 19. februar Referat 6. Torsdag den 26. februar Referat 7. Torsdag den 5. marts (intet referat) Møderne er gennemført med stort engagement og mange gode diskussioner. Endsige er nogle af arbejdsgruppens forslag ambitiøse og har vidtrækkende konsekvenser, både økonomisk og funktionelt. Projekterne er beskrevet i kort form som enkeltstående projekter, men der er ofte sammenhæng mellem projekterne. Denne sammenhæng fremgår delvist, selv om det ikke er beskrevet eksplicit. 2

16 Et fremragende udgangspunkt Når det gælder infrastrukturen har Vojens-området et fremragende udgangspunkt i kraft af geografisk beliggenhed og let adgang til lufthavn, jernbane, motorvej og kilometervis af stier der egner sig til cyklister og fodgængere. By og omegn er desuden rig på rekreative og naturskønne områder. Sammen med skoler, børneinstitutioner, billige boliger og mange dagligvareforretninger gør det Vojens by og omegn til et fornuftigt sted at slå sig ned. Der er færre virksomheder/arbejdspladser i området end tidligere, men den gode infrastruktur gør det muligt at pendle til et meget stort antal arbejdspladser inden for en radius af f.eks. 50 km. Den digitale infrastruktur er ligeledes i orden, så pendlere kan udnytte muligheden for hjemmearbejdspladser I arbejdsgruppen har vi beskæftiget os med forslag, der kan gøre Vojens-området til et endnu bedre sted at bo og et endnu mere attraktivt sted at flytte til. Vojens har udviklet sig i ryk nogle år har der været kolossal vækst, siden er det gået i stå. Vi har fundet en række missing links, hvor der er behov for at skabe langt bedre sammenhæng. Der er både lavthængende frugter og større projekter. De enkelte forslag præsenteres i det følgende. Billedet viser Infrastrukturen i Vojens

17 2. Målsætninger Arbejdsgruppen har opstillet nogle målsætninger for arbejdet omkring infrastrukturen, samt de grønne områder og æstetik. Formålet med dette er at kunne vægte de enkelte projektforslag i forhold til, hvor godt de lever op til målsætningerne. På den måde sikres det at projektforslagene støtter bedst muligt op omkring visionen for Vojens. I Vojens vil vi have en infrastruktur, der: 1. gør det attraktivt at bo, arbejde og opleve byen 2. skaber god sammenhæng for bilister, cyklister, fodgængere, bus- og togbrugere 3. giver trafiksikre transportmuligheder for alle 4. sikrer at trafikken afvikles under hensyn til by- og bomiljøet 5. prioriterer de mange pendleres særlige transportbehov 6. støtter op om de nationale målsætninger for miljø og trafiksikkerhed 7. fremmer erhvervsudviklingen I Vojens vil vi have æstetik og grønne områder, der: 8. gør det attraktivt at bo, arbejde og opleve byen 9. giver et positivt indtryk for folk der gæster byen 10. gør det attraktivt at vandre og cykle i lokalområdet 11. som inspirerer til kreativitet og aktivitet 4

18 3. Projektforslag oversigtskort 5

19 4. Projektforslag liste Tidshorisont Infrastruktur Æstetik Kort Mellem Lang år 5-15 år år 5. Veje 5.1 Rundkørsel Billundvej/Ribevej Giver direkte adgang til rådhuscenteret x x x x x x 5.2 Omfartsvej Nord fra Dyssebakken til Østergade Øger sammenhængen øst/vest x x x x x x x x 5.3 Forbindelsesveje Syd fra Kløvervej til Billundvej Øger sammenhængen øst/vest x x x x x x x x 5.4 Lukke Vestergade for biltrafik Skaber rum for forskønnelse af bymidten x x x x x x x x x x 6. Stier 6.1 Underkørsel af cykelsti under Billundvej Sammenbinder stierne øst og vest for Billundvej x x x x x x x x x 6.2 Jernbaneovergang cykelsti langs Ribevej Øger sammenhængen øst/vest x x x x x x x x 6.3 Cykelsti Trekanten-Stadion Allé Øger sammenhængen øst/vest til Lagoniskolen x x x x x x x x 6.4 Stiforbindelse fra Jegerup til Lagoniskolen Skaber sammenhæng fra Jegerup til Lagoniskolen x x x x x x x x x 6.5 Hærvejsruten Tydeliggørelse ved skiltning af hærvejsruten x x x x x x x x 6.6 Stiforbindelse fra Skrydstrup til Vojens Fritidscenter Øger sammenhængen Skrydstrup til Vojens x x x x x x x x x 6.7 Jernbane over/underkørsel syd Øger sammenhængen øst/vest x x x x x x x x 6.8 Eksisterende stiforbindelse under jernbanen Forbedring af adgangsforhold x x x x x x x 6.9 Banestrækning Vojens-Skrydstrup laves til sti Sammenhæng syd for Østergade x x x x x x x x 6.10 Skiltning langs stisystemer Skal vise lokale destinationer i byen x x x x x x x x 6.11 Sammenbinding af stisystemer til Dyssebakken Øger sammenhængen af stisystemerne til Dyssebakken x x x x x x x x 7. Jernbane 7.1 Renovere banegårdsområdet/odins Plads Grundlag for videreudvikling af banegårdsområdet x x x x 7.2 Timedrift tog mod nord/syd Sammenhæng mellem offentlig transport x x x x x 7.3 Renovere banegårdsbygningerne Studenterbeboelse, erhvervspark, hostel x x x x x 8. Lufthavn 8.1 Vojens Lufthavn Grundlag for erhvervsudvikling, turisme mv. x x x x x 9. Æstetik og grønne områder 9.1 Ophold i Rådhuscenteret Skabe attraktivt/rekreativt miljø x x x x 9.2 Bypedel - Æstetik og funktion Hjælp til ældre borgere i byen x x x x x 9.3 Græsslåning af rabatter og åbne arealer Forbedring af vedligeholdelse x x x x x 9.4 Vedligeholde skov- og søområder Forbedring af vedligeholdelse x x x x x 10. Anden infrastruktur 10.1 Digital infrastruktur Øge muligheder for netadgang x x x 10.2 Offentlig, lokal transport Forbedrede transportmuligheder x x x x x x Attraktivt Sammenhæng Sikkerhed Hensyn-fuldt Pendler-venligt Nationale mål Erhvervsudvikling Attraktivt Positivt indtryk Vandring og cykling Inspire-rende 6

20 5. Projektforslag: Veje 5.1 Rundkørsel Billundvej/Ribevej Placering: Rundkørsel etableres i krydset mellem Billundvej og Ribevej. Formål (værdi): Rundkørsel skal sikre let adgang til og fra Rådhuscenteret både for byens borgere og for pendlere, der kører igennem Vojens via omfartsvejene. Let adgang til Rådhuscenteret tiltrækker flere kunder til butikkerne, som vil få øget omsætning. På sigt vil det skabe rum for mere handelsliv omkring Rådhuscenteret og tiltrække flere detailhandelsbutikker. Indhold: Der etableres en stor rundkørsel i krydset mellem Billundvej og Ribevej og der kobles et ben på ved OK tanken i Rådhuscenteret. Tilgængelighed: Adgangsforholdene for pendlere/bilister til Rådhuscenteret er i dag temmelig besværlig. Ved at åbne op med direkte adgang til Rådhuscenteret fra de store omfartsveje bliver det langt mere attraktivt at handle i centeret. For at lykkes med dette kan det kræve et OPP projekt, hvor butikkerne er med til at finansiere en rundkørsel. Anlæg og drift: Der kan laves forskellige varianter/løsninger omkring en rundkørsel og økonomien vil der kunne variere meget. Proces: Projektet forudsætter involvering fra Rådhuscenterets butikker, Haderslev Erhvervsråd, Haderslev Kommune og vejdirektoratet. Der skal laves om i lokalplanerne for området. Kort sigt 1 til 5 år Mellemlangt sigt 5 til 15 år Langt sigt 15 til 30 år Fuld realisering inden for 3 år 7

21 5.2 Omfartsvej Nord fra Dyssebakken til Østergade Placering: Omfartsvej etableres Nord for byen fra enden af Dyssebakken til starten af Østergade ved Trekanten. Formål (værdi): Vojens er pendlernes by og det skal være let at komme til og fra byen, hvilket en omfartsvej vil sikre for den nordlige bydel. Samtidig vil det gøre det mere attraktivt at bosætte sig i den nordlige bydel og reducere transporttiden til halområdet, motorvejen, Haderslev mv. Indhold: Der skal etablere rundkørsel i krydset mellem Østergade/Ribevej. Her laves ny stikvej til omfartsvej nord for byen. Der skal etableres en ny bro, hvor vejen krydser jernbanen og etableres rundkørsel ved Billundvej lige nord for byen. Herfra laves stikveje til de nordlige boligområder som vist på oversigtskort. Tilgængelighed: Projektet vil øge tilgængeligheden for alle beboere i Vojens og omegn med bopæl nord for Ribevej. Pendlere der benytter motorvej og/eller arbejder i de større byer langs østkysten får kortere afstand og transporttid til og fra arbejde. Anlæg og drift: Det er et omkostningstungt projekt med anlæggelse af to rundkørsler, jernbanebro og omfartsveje. Arbejdsgruppen har ikke kendskab til økonomien i projektet. Proces: Projektet tænkt som et langstrakt projekt som skal ske i takt med udviklingen af Vojens by / tilflytning /udvidelse af boligområder nord for byen mv. Kort sigt 1 til 5 år Mellemlangt sigt 5 til 15 år Langt sigt 15 til 30 år Der etableres rundkørsel ved Billundvej nord for byen og stikveje til boligområder Der etableres rundkørsel ved Ribevej/Østergade, Jernbanebro og omfartsvej mellem de to rundkørsler 8

22 5.3 Forbindelsesveje Syd fra Kløvervej til Billundvej Placering: Forbindelsesvej etableres mellem Billundvej og Kløvervej Formål (værdi): Vojens er pendlernes by og det skal være let at komme til og fra byen, hvilket en omfartsvej vil sikre for den sydlige bydel. Samtidig vil det gøre det mere attraktivt at bosætte sig i den sydlige bydelen og skabe en bedre sammenhængskraft mellem vest- og østbyen. Indhold: Der skal etableres en nye stikvej fra rundkørslen ved Rådhuscenteret/Billundvej til Aage Grams vej. Der skal etableres en ny tunnel under jernbanen som forbinder Aage Gramsvej med Kløvervej. Alternativt til en ny tunnel kan der etableres forbindelse fra Aage Gramsvej til rundkørslen mellem Vestergade/Østergade. Tilgængelighed: Projektet vil øge tilgængeligheden for alle beboere i Vojens og omegn med bopæl syd for Ribevej. Forbindelsen vil skabe en lang bedre sammenhængskraft mellem østbyen og Rådhuscenteret, Lagoniskolen osv. Anlæg og drift: Det er et omkostningstungt projekt med anlæggelse af en jernbanetunnel og nye forbindelsesveje. Arbejdsgruppen har ikke kendskab til økonomien i projektet. Proces: Projektet tænkt som et langstrakt projekt som skal ske i takt med udviklingen af Vojens by / tilflytning /udvidelse af boligområder sydfor byen mv. Kort sigt 1 til 5 år Mellemlangt sigt 5 til 15 år Langt sigt 15 til 30 år Der etableres stikvej fra rundkørsel ved Rådhuscenteret/Billundvej Der etableres jernbanetunnel og forbindelses- til Aage Gramsvej veje mellem Aage Gramsvej og Kløvervej. 9

23 5.4 Lukke Vestergade for biltrafik Placering: Vestergade lukkes for biltrafik fra rundkørslen ved Rådhuscenteret/Over Jerstalvej og til rundkørslen ved Østergade Formål (værdi): Gøre bymidten mere attraktiv, ren og grøn for beboere, handlende og turister. Bymidten skal gøres attraktiv, at investere i for boligejerne. Bymidten er ansigtet udadtil og ved etablere en stille miljøvenlig vej skabes rum for at investere i boligbyggeri, hvor der i dag står tomme butikker i midtbyen. Indhold: Lukning af Vestergade ved at lave give gaden en make-over med fx brostensbelægning, grønne miljøer, træer, ny vejbelysning osv. Som pilotprojekt til den permanente løsning kan forsøg med stillevej/miljøvej med nedsat hastighed etableres. Tilgængelighed: Projektet er afhængigt af, at der etableres nye omfartsveje nord og syd for byen. Vestergade er i dag meget trafikeret og der skal være etableret nye løsninger for afvikling af denne trafik før dette projekt er realiserbart. Anlæg og drift: Proces: Langsigtet plan for infrastrukturen skal være etableret for at dette projekt vil være attraktivt. Kort sigt 1 til 5 år Mellemlangt sigt 5 til 15 år Langt sigt 15 til 30 år Pilotprojekt etableres med nedsat hastighed i Lukning af Vestergade for trafik er afhængig Lukning af Vestergade for trafik er afhængig af bestemte perioder. af om nye løsninger er etableret om nye løsninger er etableret 10

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014

LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014 LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Forord Fra borgermøde til lokalråd Vi vil skabe sammenhænge Side 4-5 Vision og forudsætninger Det er godt at bo i Langå

Læs mere

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan Gabøl/Nustrup landdistrikt Udviklingsplan indhold Udviklingsplaner... 3 Livet i landistriktet... 4 Udvikling i landistriktet... 6 Landistriktets styrker og udfordringer... 8 Mere bevægelse i landistriktet...

Læs mere

Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014

Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014 Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014 Hammel byen der handler I N D H O L D Program for områdefornyelse i Hammel Forord 3 Geografisk placering 4 Hammel midtby 6 Borgerinddragelse

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Lokal Udviklings Plan

Lokal Udviklings Plan Lokal Udviklings Plan Indholdsfortegnelse DEL 1 Visioner og planer for Kr. Stillinge 1. Forord 2. Indledning 2.2. Baggrund 2.3. Proces og metode 2.4. Ressourceprofil 3. Vision 3.2. Det langsigtede 3.3.

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Udviklingsplanen er fremkommet på baggrund af en demokratisk proces og skal fremover danne grundlag for konkrete projekter.

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Arbejdsgrundlag for skabeloner Intentioner, sammenhæng, identitet, potentialer, indsatsområder og skabeloner Landområderne: Gyrstinge-Ørslevvester, Haraldsted-Allindemagle,

Læs mere

Masterplan for Korsør by

Masterplan for Korsør by Plan og Erhvervsudvikling Februar 2013 1 Masterplan for Korsør by Indhold 2 Indhold Indledning... 3 Masterplanens principper... 4 Bolig... 5 Erhverv... 6 Detailhandel... 8 Offentlig service... 9 Kultur

Læs mere

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune Kommuneplan 2005-2017 for Blaabjerg Kommune Blaabjerg - et godt sted at leve også i fremtiden I Blaabjerg Kommune sætter vi samarbejde og visioner højt. Siden beslutningen om kommunesammenlægningen med

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ SKÆRBÆK - PROGRAM 2015-2019 OMRÅDEFORNYELSE i SKÆRBÆK OKTOBER 2014, rev. januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord 2 1. Områdebeskrivelse 3 Områdets afgrænsning, herunder bebyggelse m.v. Vision og fremtid

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER KVALITET OG VISIONER SLAGELSE VISION OG HANDLING Slagelse, vision og handling... 4 Slagelse og broerne til europa... 6 Slagelse og de stærke sider... 8 Slagelses stærke sider styrkes...9 Agenda 21...10

Læs mere

Områdefornyelsesprogram for Bøvlingbjerg. Marts 2014

Områdefornyelsesprogram for Bøvlingbjerg. Marts 2014 Områdefornyelsesprogram for Bøvlingbjerg Marts 2014 2 Forord 3 Baggrund 4 Indsatser 8 Budget-, tids- og handlingsplan 16 Investeringsredegørelse 18 Organisation 20 Målsætning og succeskriterier 28 Bøvlingbjerg

Læs mere

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Forestil dig et moderne dansk Toscana... FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Indhold 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 32 Indledning Vision Kommunens

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

LAD LYSET SKINNE. 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby

LAD LYSET SKINNE. 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby Nørre Aaby: Rammen om et centralt og trygt sted at bo, drive virksomhed, arbejde og udfolde sig på mange vigtige måder i hverdagslivet en del af Middelfart Kommune U

Læs mere

JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION. Roskilde. Ringsted Kommune. Køge. Ringsted station. Odense.

JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION. Roskilde. Ringsted Kommune. Køge. Ringsted station. Odense. JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION Ringsted Kommune Roskilde Køge Odense Ringsted station Næstved Projektnr. Dokumentnr. A028248 JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE Udgivelsesdato

Læs mere

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING November 2012 TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING TimeLine revitalisering af halvanden kilometer lukket landevej med fokus på bevægelse, oplevelser og forbindelser. 1 INDHOLD s. 3 Introduktion

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Bymidte Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Masterplan for Faaborg FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE unst i gågaden Kunsthåndværk Kanneworffs gård y off. funktion ilfri torv havn Havneparken (renoveres) res) Færgefart N Klokketårnet øsportcenter Kulturhus

Læs mere

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen Ugelbølle Udsnit af Ugelbølle set fra Aarhusvej. Fotograf Jane Bay www.ugelboelle.dk Ugelbølle er også på Facebook Ugelbølle, august 2013 Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen landsbyraadet@ugelboelle.dk

Læs mere

Offentlig høring - forslag til Kommuneplanstrategi 2010 Grøn Vækst og Livskvalitet. vidbog

Offentlig høring - forslag til Kommuneplanstrategi 2010 Grøn Vækst og Livskvalitet. vidbog Offentlig høring - forslag til Kommuneplanstrategi 2010 Grøn Vækst og Livskvalitet vidbog HVIDBOG - OFFENTLIG HØRING 2 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANSTRATEGI 2010 - GRØN VÆKST OG LIVSKVALITET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere