VisionVojens Baggrundsmateriale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VisionVojens Baggrundsmateriale"

Transkript

1 VisionVojens Baggrundsmateriale VisionVojens hæftet er udarbejdet af 17 stk. 4 udvalget på baggrund af følgende materiale fra, arbejdsgrupper under udvalget og med udgangspunkt i idéerne fra borgermødet 9. oktober Materialet er disponeret som følger: 1. Oversigt over 92 projektforslag: De 92 projektforslag er arbejdsgruppernes oplæg. Oversigten er skematisk opbygget med en beskrivelse af forslaget, formålet med forslaget, tidshorisonten i forslaget inden for kort mellemlangt og langt sigt samt hvilke områder inden for sport, fritid, kultur, handel, erhverv, turisme, bymidte, seniorer, skole og dagtilbud, børn og unge, bosætning æstetik og grønne områder samt infrastruktur forslaget har betydning Arbejdsgruppers projektbeskrivelser. Arbejdsgrupperne Bymidte, Æstetik/grønne/områder/infrastruktur, Bosætning, Handel/erhverv, Kultur/Fritid/Foreningsliv, Skoler/Dagtilbud, Seniorer, Vilde idéer/fondsmarkedsføring har udarbejdet en rækker projektbeskrivelser inden for hver deres interesseområder. 3. Styregruppens opfølgning på arbejdsgruppernes arbejde. Styregruppen har fulgt op på arbejdsgruppernes projektforslag Idéer fra borgermødet 9. oktober Hver idé har et nummer og de er grupperet i områder/temaer. Ud over ovennævnte kan arbejdsgruppernes referater foreløbig ses på hjemmesiden Kodeordet er 6500

2 Projektforslag

3 Forslag Formål Kort 1-5 år Tidshorisont Mellem 5-15 år Lang år Sport Fritid Kultur Betydning for Lukke dele af Vestergade for biltrafik Skaber rum for forskønnelse af bymidten x x x x x x x x x Begrænse trafik i dele af Vestergade Skaber rum for forskønnelse af bymidten x x x x x x x x Halområdet: Etablering af nye parkeringsarealer Udbygge parkeringsforhold i takt med udvikling af området x x x x x x x Seniorboliger centralt placeret Nytænkning af boligform for de 50+ årige x x x x x x Multikulturhus: Udviddelse af musikskoleaktiviteter Fastholde musikuddannelsen for børn og unge x x x x x x x x x x Multikulturhus: Arbejdende værksteder Skabe mere aktivitet i Multikulturhuset x x x x x x x x x Fritidscentret: Etablering af Discgolfbane/Fodboldgolfbane Skabe nye aktiviteter x x x x x x x Forbindelsesveje Syd (Kløvervej/Billundvej) Øger sammenhængen øst/vest x x x x Underførsel af cykelsti under Billundvej Sammenbinder stierne øst og vest for Billundvej x x x x x Offentlig, lokal transport Forbedre transportmuligheder x x x x x x Østergadecenter P-plads/torv/boliger Give området et løft x x x x x x x Nye lokale transportformer Skabe bedre transportmuligheder lokalt/opland x x x x x x x x Rådhuscentret udbygges/moderniseres/fremtidssikres Forbedre handelslivet i Vojens x x x x x x Multikulturhus: Cafe med udsalg af drikke- og madvarer Skabe mere aktivitet i Multikulturhuset x x x x x x x x Multikulturhus: Ungdomsklub Skabe aktiviteter for børn og unge uden for foreningerne x x x x x x x Markedsføring af at der etableres motorsportscenter Skabe interesse for investorer x x x x x Opgradering af Vojens Speedwaycenter og gokartbanen Få flere nationale og internationale løb x x x x x Motorsportscenter: Etablering af Camp områder Skabe overnatningsmuligheder for tilskuere x x x x Motorsportscenter: Etablering af Driftbane Skabe nye aktiviteter x x x x x Motorsportscenter: Etablering af motorsportsværksted Give muligheder for unge med benzin i blodet x x x x x x Motorsportscenter: Etablering af Dragrace bane Skabe nye aktiviteter x x x x x Fritidscentret: Genetablering af eksisterende faciliteter Gøre området mere tiltrækkende x x Fritidscentret: Etablering af kunststofbane til fodbold Tilgodese et behov i samarbejde med VGIE X x x x Fritidscentret: Udvikling af motionsløberuterne Skabe nye aktiviteter x x x x x Fritidscentret: Etablering/udvikling af motionsredskaber Skabe nye aktiviteter x x x x x x Fritidscentret: Etablering af Tarzanbane Skabe nye aktiviteter x x x x x Fritidscentret: Seniorområde med Krolf og Petanque Fastholde seniorer i et aktivt udendørsliv x x x x x Fritidscentret: Etablering af fiskesø og "fiskeskole" Skabe nye aktiviteter x x x x x x Fritidscentret: Etablering af shelterområder og bålpladser Skabe nye aktiviteter og oplevelser for familier x x x x x Halområdet: Binde hallerne sammen Skabe bedre synergi og effektivitet for drift af hallerne x x x x Halområdet: Gulv til Is-arena Skabe nye aktiviteter x x x x Halområdet: Etablering af bowlingcenter Skabe nye aktiviteter x x x x x x Halområdet: Flytning/udviddelse af strandbaner Skabe nye aktiviteter x x x x x Halområdet: Gøre parkeringsarealet bag arena brugbart Få styr på parkeringskaos ved store begivenheder x x x x x Halområdet: Redefinere parkeringsarealet mellem hallerne Gøre området mere tiltrækkende x x x x x Halområdet: Etablering af atletik og fodboldbane Skabe nye aktiviteter og fjerne bilerne x x x x Halområdet: Etablering af BMX bane Skabe aktiviter på område øremærket til fremtidig skole x x x x x Fuglesøområder: Etablering af grill og bålplads Gøre området mere aktivt og tiltrækkende x x x x x Fuglesøområder: Orienteringsløberuter Give mulighed for andre motionsformer x x x x x Fuglesøområder: Orienteringscykelruter Give mulighed for andre motionsformer x x x x x Fuglesøområder: Hundeskov med agilitybane Give mulighed for aktiviteter med hunde x x x x x Fuglesøområder: Naturlegeområde Skabe aktiviter for familier og børn x x x x Fuglesøområder: Shelterområde til hærvejsturister Fremme turismen x x x x Rundkørsel Billundvej/Ribevej Giver direkte adgang til rådhuscentret x x x Jernbaneovergang cykelstien langs Ribevej Øger sammenhængen øst/vest x x x x Cykelsti Trekanten-Stadion Allé Øger sammenhængen øst/vest til Lagoniskolen x x x x Stiforbindelse fra Jegerup til Lagoniskolen Øger sammenhængen fra Jegerup til Lagoniskolen x x x x Hærvejsruten Tydeliggørelse ved skiiltning af harvejsruten x x x Stiforbindelser fra Skrydstrup til Vojens Fritidscenter Øger sammenhængen Skrydstrup til Vojens x x x x Eksisterende stiforbindlse under jernbanen Forbedre adgangsforhold x x x x Handel Erhverv Turisme Bymidte Seniorer Skole og daginstitution Børn og unge Bosætning Æstetik grønne områder Infra-struktur

4 Forslag Formål Kort 1-5 år Tidshorisont Mellem 5-15 år Lang år Sport Fritid Kultur Betydning for Banestrækning Vojsens-Skrydstrup lavet til sti Sammenhæng syd for Østergade x x x x x Skiltning langs stisystemder Skal vise lokale destinationer i byen x x x x x Sammenbinding af stisystemer til Dyssebakken Øger sammenhængen af stisystemer til Dyssebakken x x x x Timedrift nord/syd Sammenhæng mellem offentlige transport x x x x x Strategi for Vojens Lufthavn Grundlag for erhvervsudvikling, turisme mv. x x x x Digital infrastruktur Øge muligheder for netadgang x x Ophold i Rådhuscentret Skaber attraktivt/rekreativt miljø x x x Bypedel - Æstetik og funktion Hjælp til ældre borgere i byen x x x x Græsslåning af rabatter og åbne arealer Forbedring af vedligeholdelse x x Vedligeholde skov- og søområder Forbedring af vedligeholdelse x x Markedsføring af Vojens som pendlerby Få nye tilflyttere x x x x Guidede ture af frivillige rundt i byen for tilflyttere Give tilflyttere en varm velkomst x x Gøre opmærksom på alle Vojens herligheder Få nye tilflyttere x x x x x x x Vojens med egen hjemmeside Sætte Vojens på det digitale landkort x x x x x x x x x x Håndværker- og iværksætterpark Skabe arbejdspladeser og bedre mulihgeder for erhverv x x x x Borgerforeninge/lokalråd Opfølgning på visionen og koordinering/bindeled x x x x x x x x x x x x x x Åbningstider i daginstitutioner gøres mere fleksible Forbedre vilkårene for børnefamiliers arbejdsliv x x x x Fritidscentret: Tilpasning af området til tidens aktiviter Gøre området mere tiltrækkende x x x x x x x Halområdet: Etablering af varmtvands-/udendørsbassin Skabe nye aktiviteter x x x x x x x Omfartsvej Nord (Dyssebakken/Østergade) Øger sammenhængen øst/vest x x x x Renovere banegårdsområdet/odins Plads Banegårdspladsen som trafikcentrum x x x x x x Præstegårdsvej omdannelse til lav åben bebyggelse Gøre området mere tiltrækkende x x x x Centrumbygningen omdannelse til grønne områder Forskønnelse af området x x x x x Eldrevet skinnebus/højbane mellem Haderslev og Skrydstrup Forbedre transport mellem Haderslev og Vojens x x x x x x x x x Fritidscentret: Få overdækket kunststofbanen Gøre det muligt at spille fodbold hele året x x x x Multikulturhus: Biografteater Skabe oplevelser med film/teater/koncerter/foredrag x x x x x x x x x Multikulturhus: Flere parkeringsmuligheder Skabe gode tilgangsforhold for gæster til huset x x x x x x x x Multikulturhus: Etablering af lille produktionskøkken Skabe aktiviteter x x x x x x x Motorsportscenter: Etablering af motorbane i Le Mans stil Skabe nye aktiviteter x x x x x Motorsportscenter: Etablering af Motorcros bane Skabe nye aktiviteter x x x x x x Fritidscentret: Etablering af bueskydningsbane Skabe nye aktiviteter x x x x x x x Halområdet: Etablering af fitnescenter Skabe synergi og mangfoldighed i halområdet x x x x x Halområdet: Etablering af bordtenniscenter Skabe nye aktiviteter x x x x Halområdet: Etablering af Idrættens hus/sportel Skabe muligheder for at understøtte foreningerne x x x x Halområdet: Flytning af fodbold og tennis til halområdet Få samlet organisert idræt omkring haller og ny skole X x x x Jernbane over/underkørsel syd Øger sammenhængen øst/vest x x x x Øvrige Vestergade fra Jernbanen til Elmegade Bedre grundlag for erhverv/boliger/grønne områder x x x x x x x Multikulturhus: Bibliotek/internetcafe Give muligheder med fremtidens bibliotek x x x x x x x x x Ombygning af Bregnbjergskolen til overnatning Skabe nye overnatningsmuligheder x x x x Halområdet: Etablering af ny dobbelthal med springhal Skabe nye aktiviteter x x x x x Halområdet: Etablering af 3. skøjtebane Skabe nye aktiviteter x x x x x Nybyggeri ved Fuglesøen Flere muligheder for at bygge nye parcelhuse x x Ny skole på en matrikkel i tæt tilknytning til halområdet Skabe bedre sammenhæng mellem skole/idræt/fritid X x x x x Handel Erhverv Turisme Bymidte Seniorer Skole og daginstitution Børn og unge Bosætning Æstetik grønne områder Infra-struktur

5 Projektbeskrivelser

6 Projekt Bymidten 1. Østergadecenter Placering: Området: Fra Smedevænget til rundkørslen, Mod syd bygninger, der vender ud mod Østergade og mod nord Østergadecenteret med areal foran og bag denne bygning. Formål (værdi): Give området et løft, så man føler sig godt modtaget, når man kører/går ind til Vojens. ved at flytte P-pladser om på nordsiden af bygningerne(bag forretninger og fitnescenter). Lave plads/torv foran bygningerne. Etablere boliger/liberalt erhverv samt finpudsning af facader/æstetisk forskønnelse for området på sydsiden af vejen. Indhold: Flytte P-pladser om på nordsiden af bygningerne(bag forretninger og fitnescenter). Lave plads/torv foran bygningerne. Etablere boliger på sydsiden af vejen. Tilgængelighed: Ok Anlæg og drift: Flytning af P-plads, etablering af torv, ny vejprofil samt give muligheder for boliger på sydsiden af vejen. Proces: Der udskrives arkitektkonkurrence, om gennemførelse af dette projekt og som skal vær en del af en samlet plan for Bymidten. Kort sigt 1 til 5 år Mellemlangt sigt 5 til 15 år Langt sigt 15 til 30 år Forskønnelse af P-pladsen Resten

7 Projekt Bymidten 2. Banegårdspladsen Placering: Området: Danske Bank bygningen, Hotel Vojens og selve banegårdspladsen med posthus, jernbanestation, nabobygningen hertil og taxabygningen Formål (værdi): Fokusere på Banegårdspladsen som Trafikcentrum i Vojens - tog, bus, taxa, turisttrafik og som hotel/ konferencecenter. Evt mulighed for lave vandrehjemsværelser i eksisterende bygninger. Indhold: Banegårdspladsen skal nyanlægges og der skal laves planer for etablering af hotel/konference i Hotel Vojes sammen med Danske Bank-bygningen. Nørregade ønskes lukket, så der bliver mulighed for flere bygninger, der kan binde Hotel Vojens sammen med det tidligere posthus, DSB bygning og tidligere pakkelager til et stort kombineret og konferencenter og trafikcenter, Tilgængelighed: Eventuel beskrivelse af tilgængelighed eller behov for tilgængelighed. Anlæg og drift: Nyanlæg af Banegårdsplan. Proces: Der udskrives arkitektkonkurrence, om gennemførelse af dette projekt og som skal vær en del af en samlet plan for Bymidten. Kort sigt 1 til 5 år Mellemlangt sigt 5 til 15 år Langt sigt 15 til 30 år X X

8 Projekt Bymidten 3. Præstegårdsvej Placering: Området: Fra jernbanen til Præstegårdsvej + Østergade 10 og 12 samt fra Østergade til Boligforeningens bebyggelse Formål (værdi): Gøre området mere tiltrækkende bl.a. ved at etablere lav, åben bebyggelse Indhold: Opgradering/nedrivning og nyopførelse af bygninger Tilgængelighed: Eventuel beskrivelse af tilgængelighed eller behov for tilgængelighed. Anlæg og drift: Proces: Der udskrives arkitektkonkurrence, om gennemførelse af dette projekt og som skal vær en del af en samlet plan for Bymidten. Kort sigt 1 til 5 år Mellemlangt sigt 5 til 15 år Langt sigt 15 til 30 år X X

9 Projekt Bymidten 4. Centrumbygningen Placering: Området: Centrumbygningen samt anlægget øst herfor Formål (værdi): Ingen ændringer, men en forskønnelse af bygning og arealer omkring bygningen. Etablere grønne områder, hvis bygningen fjernes. Indhold: Tilgængelighed: Eventuel beskrivelse af tilgængelighed eller behov for tilgængelighed. Anlæg og drift: Proces: En del af arkitektkonkurrencen. Kort sigt 1 til 5 år Mellemlangt sigt 5 til 15 år Langt sigt 15 til 30 år X X

10 Projekt Bymidten 5. Vestergade Placering: Området: dækker ØST-VEST fra Jernbanen til Allegade/Elmegade og ejendommene mod Vestergade fra Elmegade til Dybbølgade og NORD-SYD fra Rebslagervej til Søndergade/andelsboligbebyggelsen. Undtaget er området 4. Centrumbygningen og 6. Vestergade Kultur. Formål (værdi): Etablere grundlaget for forretninger/liberalt erhverv, friarealer/grønne områder og boliger. Eksisterende dagligvarebutikker bibeholdes. Indhold: Afhænger af arkitektkonkurrencen, men skal indeholde en opgradering/finpudsning af eksisterende bygninger i overensstemmelse med fælles retningslinjer for området. Fra Danmarksgade til Elmegade nedprioriteres Vestergade til Sivegade evt helt uden kørende trafik. Tilgængelighed: Eventuel beskrivelse af tilgængelighed eller behov fortilgængelighed. Anlæg og drift: Proces: Der udskrives arkitektkonkurrence, om gennemførelse af dette projekt og som skal vær en del af en samlet plan for Bymidten. Kort sigt 1 til 5 år Mellemlangt sigt 5 til 15 år Langt sigt 15 til 30 år X

11 Projekt Bymidten 6. Vestergade kultur Placering: Området: Fra Vestergade til Rebslagervej og fra Margrethevej til og med Musikhuset. Formål/værdi: Etablere STEDET for kultur i Vojens og musik(skole) for kommunen. Indhold: Etablere grundlaget for cafe, biograf, koncert- og teatersal o. lign eventuelt kombineret i et multihus. Ved nedlæggelse af tankstation, kan dette område medinddrages. Tilgængelighed: Eventuel beskrivelse af tilgængelighed eller behov for tilgængelighed. Anlæg og drift: Proces: Der udskrives arkitektkonkurrence, om gennemførelse af dette projekt og som skal vær en del af en samlet plan for Bymidten. Kort sigt 1 til 5 år Mellemlangt sigt 5 til 15 år Langt sigt 15 til 30 år X X

12 II I IV III VI V Målforhold: 1:2500 Dato: Haderslev Kommune, COWI Kortet indeholder data af forskellig nøjagtighed og er derfor kun til oversigtsbrug. Kortet kan ikke anvendes ved skelstridigheder. Der tages forbehold til kortets ajourføringsstatus

13 2015 Projektforslag for æstetik, grønne områder og infrastruktur Arbejdsgruppen for æstetik, grønne områder og infrastruktur VISION VOJENS

14 Indhold 1. Indledning Målsætninger Projektforslag oversigtskort Projektforslag liste Projektforslag: Veje Rundkørsel Billundvej/Ribevej Omfartsvej Nord fra Dyssebakken til Østergade Forbindelsesveje Syd fra Kløvervej til Billundvej Lukke Vestergade for biltrafik Projektforslag: Stier Underkørsel af cykelsti under Billundvej Jernbaneovergang cykelsti langs Ribevej Cykelsti Trekanten-Stadion Allé Stiforbindelse fra Jegerup til Lagoniskolen Hærvejsruten Stiforbindelse fra Skrydstrup til Vojens Fritidscenter Jernbane over/underkørsel syd Eksisterende stiforbindelse under jernbanen Banestrækning Vojens-Skrydstrup laves til sti Skiltning langs stisystemer Sammenbinding af stisystemer til Dyssebakken Projektforslag: Jernbane Renovere banegårdsområdet / Odins Plads Timedrift tog mod nord/syd Renovere banegårdsbygningerne Projektforslag: Lufthavn Vojens Lufthavn Projektforslag: Æstetik og grønne områder Ophold i Rådhuscentret Bypedel - Æstetik og funktion Græsslåning af rabatter og åbne arealer Vedligeholde skov- og søområder Projektforslag: Anden infrastruktur Digital infrastruktur Offentlig, lokal transport Perspektivering og afrunding

15 1. Indledning Arbejdsgruppen for æstetik, grønne områder og infrastruktur har i denne rapport beskrevet de projektforslag, som er gruppens bud på, hvad der skal til for at udvikle Vojens og omegn i årene der kommer. Arbejdet har undervejs været uddelegeret til enkeltpersoner, der så har forelagt resultatet af research og projektideer for arbejdsgruppen på de efterfølgende møder. Arbejdsgruppen har arbejdet under tidspres og er indstillet på fortsat at stå til rådighed for Styregruppen i det videre arbejde, når projektforslagene skal koordineres, prioriteres og måske belyses yderligere. Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra rammerne om at Vojens er: - mulighedernes by for mennesker i alle aldre, som ønsker et aktivt og sundt liv. - et attraktivt levested med et stort udvalg af fritidstilbud, dagligvarebutikker og boliger og med en god infrastruktur. Arbejdsgruppen 17 personer stod fra begyndelsen som interessenter/medlemmer af arbejdsgruppen. Følgende faste flok har deltaget i arbejdsgruppens møder bortset fra lovligt forfald: Henning Rauff, Flemming Kramer, Torben Skødt, Ivan Roloff, Peter Lambæk Nielsen og Karl Posselt. Desuden deltog Jens Friis Felber som tovholder i det første møde, og Asta Freund har bidraget med ideer og kommentarer via mail undervejs i forløbet. Peter Lambæk Nielsen og Karl Posselt blev undervejs inddraget i Styregruppen for at sikre kontakten til arbejdsgruppen. Arbejdsmøder Der har været afholdt syv møder og der er udarbejdet referat fra alle møderne, dog ikke fra opstartsmødet og afslutningsmødet. Karl Posselt har været ansvarlig for referatskrivning på alle møderne. 1. Onsdag den 3. december (intet referat) 2. Torsdag den 18. december Referat 3. Torsdag den 15. januar Referat 4. Torsdag den 29. januar Referat 5. Torsdag den 19. februar Referat 6. Torsdag den 26. februar Referat 7. Torsdag den 5. marts (intet referat) Møderne er gennemført med stort engagement og mange gode diskussioner. Endsige er nogle af arbejdsgruppens forslag ambitiøse og har vidtrækkende konsekvenser, både økonomisk og funktionelt. Projekterne er beskrevet i kort form som enkeltstående projekter, men der er ofte sammenhæng mellem projekterne. Denne sammenhæng fremgår delvist, selv om det ikke er beskrevet eksplicit. 2

16 Et fremragende udgangspunkt Når det gælder infrastrukturen har Vojens-området et fremragende udgangspunkt i kraft af geografisk beliggenhed og let adgang til lufthavn, jernbane, motorvej og kilometervis af stier der egner sig til cyklister og fodgængere. By og omegn er desuden rig på rekreative og naturskønne områder. Sammen med skoler, børneinstitutioner, billige boliger og mange dagligvareforretninger gør det Vojens by og omegn til et fornuftigt sted at slå sig ned. Der er færre virksomheder/arbejdspladser i området end tidligere, men den gode infrastruktur gør det muligt at pendle til et meget stort antal arbejdspladser inden for en radius af f.eks. 50 km. Den digitale infrastruktur er ligeledes i orden, så pendlere kan udnytte muligheden for hjemmearbejdspladser I arbejdsgruppen har vi beskæftiget os med forslag, der kan gøre Vojens-området til et endnu bedre sted at bo og et endnu mere attraktivt sted at flytte til. Vojens har udviklet sig i ryk nogle år har der været kolossal vækst, siden er det gået i stå. Vi har fundet en række missing links, hvor der er behov for at skabe langt bedre sammenhæng. Der er både lavthængende frugter og større projekter. De enkelte forslag præsenteres i det følgende. Billedet viser Infrastrukturen i Vojens

17 2. Målsætninger Arbejdsgruppen har opstillet nogle målsætninger for arbejdet omkring infrastrukturen, samt de grønne områder og æstetik. Formålet med dette er at kunne vægte de enkelte projektforslag i forhold til, hvor godt de lever op til målsætningerne. På den måde sikres det at projektforslagene støtter bedst muligt op omkring visionen for Vojens. I Vojens vil vi have en infrastruktur, der: 1. gør det attraktivt at bo, arbejde og opleve byen 2. skaber god sammenhæng for bilister, cyklister, fodgængere, bus- og togbrugere 3. giver trafiksikre transportmuligheder for alle 4. sikrer at trafikken afvikles under hensyn til by- og bomiljøet 5. prioriterer de mange pendleres særlige transportbehov 6. støtter op om de nationale målsætninger for miljø og trafiksikkerhed 7. fremmer erhvervsudviklingen I Vojens vil vi have æstetik og grønne områder, der: 8. gør det attraktivt at bo, arbejde og opleve byen 9. giver et positivt indtryk for folk der gæster byen 10. gør det attraktivt at vandre og cykle i lokalområdet 11. som inspirerer til kreativitet og aktivitet 4

18 3. Projektforslag oversigtskort 5

19 4. Projektforslag liste Tidshorisont Infrastruktur Æstetik Kort Mellem Lang år 5-15 år år 5. Veje 5.1 Rundkørsel Billundvej/Ribevej Giver direkte adgang til rådhuscenteret x x x x x x 5.2 Omfartsvej Nord fra Dyssebakken til Østergade Øger sammenhængen øst/vest x x x x x x x x 5.3 Forbindelsesveje Syd fra Kløvervej til Billundvej Øger sammenhængen øst/vest x x x x x x x x 5.4 Lukke Vestergade for biltrafik Skaber rum for forskønnelse af bymidten x x x x x x x x x x 6. Stier 6.1 Underkørsel af cykelsti under Billundvej Sammenbinder stierne øst og vest for Billundvej x x x x x x x x x 6.2 Jernbaneovergang cykelsti langs Ribevej Øger sammenhængen øst/vest x x x x x x x x 6.3 Cykelsti Trekanten-Stadion Allé Øger sammenhængen øst/vest til Lagoniskolen x x x x x x x x 6.4 Stiforbindelse fra Jegerup til Lagoniskolen Skaber sammenhæng fra Jegerup til Lagoniskolen x x x x x x x x x 6.5 Hærvejsruten Tydeliggørelse ved skiltning af hærvejsruten x x x x x x x x 6.6 Stiforbindelse fra Skrydstrup til Vojens Fritidscenter Øger sammenhængen Skrydstrup til Vojens x x x x x x x x x 6.7 Jernbane over/underkørsel syd Øger sammenhængen øst/vest x x x x x x x x 6.8 Eksisterende stiforbindelse under jernbanen Forbedring af adgangsforhold x x x x x x x 6.9 Banestrækning Vojens-Skrydstrup laves til sti Sammenhæng syd for Østergade x x x x x x x x 6.10 Skiltning langs stisystemer Skal vise lokale destinationer i byen x x x x x x x x 6.11 Sammenbinding af stisystemer til Dyssebakken Øger sammenhængen af stisystemerne til Dyssebakken x x x x x x x x 7. Jernbane 7.1 Renovere banegårdsområdet/odins Plads Grundlag for videreudvikling af banegårdsområdet x x x x 7.2 Timedrift tog mod nord/syd Sammenhæng mellem offentlig transport x x x x x 7.3 Renovere banegårdsbygningerne Studenterbeboelse, erhvervspark, hostel x x x x x 8. Lufthavn 8.1 Vojens Lufthavn Grundlag for erhvervsudvikling, turisme mv. x x x x x 9. Æstetik og grønne områder 9.1 Ophold i Rådhuscenteret Skabe attraktivt/rekreativt miljø x x x x 9.2 Bypedel - Æstetik og funktion Hjælp til ældre borgere i byen x x x x x 9.3 Græsslåning af rabatter og åbne arealer Forbedring af vedligeholdelse x x x x x 9.4 Vedligeholde skov- og søområder Forbedring af vedligeholdelse x x x x x 10. Anden infrastruktur 10.1 Digital infrastruktur Øge muligheder for netadgang x x x 10.2 Offentlig, lokal transport Forbedrede transportmuligheder x x x x x x Attraktivt Sammenhæng Sikkerhed Hensyn-fuldt Pendler-venligt Nationale mål Erhvervsudvikling Attraktivt Positivt indtryk Vandring og cykling Inspire-rende 6

20 5. Projektforslag: Veje 5.1 Rundkørsel Billundvej/Ribevej Placering: Rundkørsel etableres i krydset mellem Billundvej og Ribevej. Formål (værdi): Rundkørsel skal sikre let adgang til og fra Rådhuscenteret både for byens borgere og for pendlere, der kører igennem Vojens via omfartsvejene. Let adgang til Rådhuscenteret tiltrækker flere kunder til butikkerne, som vil få øget omsætning. På sigt vil det skabe rum for mere handelsliv omkring Rådhuscenteret og tiltrække flere detailhandelsbutikker. Indhold: Der etableres en stor rundkørsel i krydset mellem Billundvej og Ribevej og der kobles et ben på ved OK tanken i Rådhuscenteret. Tilgængelighed: Adgangsforholdene for pendlere/bilister til Rådhuscenteret er i dag temmelig besværlig. Ved at åbne op med direkte adgang til Rådhuscenteret fra de store omfartsveje bliver det langt mere attraktivt at handle i centeret. For at lykkes med dette kan det kræve et OPP projekt, hvor butikkerne er med til at finansiere en rundkørsel. Anlæg og drift: Der kan laves forskellige varianter/løsninger omkring en rundkørsel og økonomien vil der kunne variere meget. Proces: Projektet forudsætter involvering fra Rådhuscenterets butikker, Haderslev Erhvervsråd, Haderslev Kommune og vejdirektoratet. Der skal laves om i lokalplanerne for området. Kort sigt 1 til 5 år Mellemlangt sigt 5 til 15 år Langt sigt 15 til 30 år Fuld realisering inden for 3 år 7

21 5.2 Omfartsvej Nord fra Dyssebakken til Østergade Placering: Omfartsvej etableres Nord for byen fra enden af Dyssebakken til starten af Østergade ved Trekanten. Formål (værdi): Vojens er pendlernes by og det skal være let at komme til og fra byen, hvilket en omfartsvej vil sikre for den nordlige bydel. Samtidig vil det gøre det mere attraktivt at bosætte sig i den nordlige bydel og reducere transporttiden til halområdet, motorvejen, Haderslev mv. Indhold: Der skal etablere rundkørsel i krydset mellem Østergade/Ribevej. Her laves ny stikvej til omfartsvej nord for byen. Der skal etableres en ny bro, hvor vejen krydser jernbanen og etableres rundkørsel ved Billundvej lige nord for byen. Herfra laves stikveje til de nordlige boligområder som vist på oversigtskort. Tilgængelighed: Projektet vil øge tilgængeligheden for alle beboere i Vojens og omegn med bopæl nord for Ribevej. Pendlere der benytter motorvej og/eller arbejder i de større byer langs østkysten får kortere afstand og transporttid til og fra arbejde. Anlæg og drift: Det er et omkostningstungt projekt med anlæggelse af to rundkørsler, jernbanebro og omfartsveje. Arbejdsgruppen har ikke kendskab til økonomien i projektet. Proces: Projektet tænkt som et langstrakt projekt som skal ske i takt med udviklingen af Vojens by / tilflytning /udvidelse af boligområder nord for byen mv. Kort sigt 1 til 5 år Mellemlangt sigt 5 til 15 år Langt sigt 15 til 30 år Der etableres rundkørsel ved Billundvej nord for byen og stikveje til boligområder Der etableres rundkørsel ved Ribevej/Østergade, Jernbanebro og omfartsvej mellem de to rundkørsler 8

22 5.3 Forbindelsesveje Syd fra Kløvervej til Billundvej Placering: Forbindelsesvej etableres mellem Billundvej og Kløvervej Formål (værdi): Vojens er pendlernes by og det skal være let at komme til og fra byen, hvilket en omfartsvej vil sikre for den sydlige bydel. Samtidig vil det gøre det mere attraktivt at bosætte sig i den sydlige bydelen og skabe en bedre sammenhængskraft mellem vest- og østbyen. Indhold: Der skal etableres en nye stikvej fra rundkørslen ved Rådhuscenteret/Billundvej til Aage Grams vej. Der skal etableres en ny tunnel under jernbanen som forbinder Aage Gramsvej med Kløvervej. Alternativt til en ny tunnel kan der etableres forbindelse fra Aage Gramsvej til rundkørslen mellem Vestergade/Østergade. Tilgængelighed: Projektet vil øge tilgængeligheden for alle beboere i Vojens og omegn med bopæl syd for Ribevej. Forbindelsen vil skabe en lang bedre sammenhængskraft mellem østbyen og Rådhuscenteret, Lagoniskolen osv. Anlæg og drift: Det er et omkostningstungt projekt med anlæggelse af en jernbanetunnel og nye forbindelsesveje. Arbejdsgruppen har ikke kendskab til økonomien i projektet. Proces: Projektet tænkt som et langstrakt projekt som skal ske i takt med udviklingen af Vojens by / tilflytning /udvidelse af boligområder sydfor byen mv. Kort sigt 1 til 5 år Mellemlangt sigt 5 til 15 år Langt sigt 15 til 30 år Der etableres stikvej fra rundkørsel ved Rådhuscenteret/Billundvej Der etableres jernbanetunnel og forbindelses- til Aage Gramsvej veje mellem Aage Gramsvej og Kløvervej. 9

23 5.4 Lukke Vestergade for biltrafik Placering: Vestergade lukkes for biltrafik fra rundkørslen ved Rådhuscenteret/Over Jerstalvej og til rundkørslen ved Østergade Formål (værdi): Gøre bymidten mere attraktiv, ren og grøn for beboere, handlende og turister. Bymidten skal gøres attraktiv, at investere i for boligejerne. Bymidten er ansigtet udadtil og ved etablere en stille miljøvenlig vej skabes rum for at investere i boligbyggeri, hvor der i dag står tomme butikker i midtbyen. Indhold: Lukning af Vestergade ved at lave give gaden en make-over med fx brostensbelægning, grønne miljøer, træer, ny vejbelysning osv. Som pilotprojekt til den permanente løsning kan forsøg med stillevej/miljøvej med nedsat hastighed etableres. Tilgængelighed: Projektet er afhængigt af, at der etableres nye omfartsveje nord og syd for byen. Vestergade er i dag meget trafikeret og der skal være etableret nye løsninger for afvikling af denne trafik før dette projekt er realiserbart. Anlæg og drift: Proces: Langsigtet plan for infrastrukturen skal være etableret for at dette projekt vil være attraktivt. Kort sigt 1 til 5 år Mellemlangt sigt 5 til 15 år Langt sigt 15 til 30 år Pilotprojekt etableres med nedsat hastighed i Lukning af Vestergade for trafik er afhængig Lukning af Vestergade for trafik er afhængig af bestemte perioder. af om nye løsninger er etableret om nye løsninger er etableret 10

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.:

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.: Aalborg Kommune Sundhed og Bæredygtig Udvikling Rantzausgade 4 Postboks 248 9000 Aalborg Ferslev, den 5. maj 2012 Vedr.: Sti fra Ferslev til Svenstrup 1. Baggrund Nedenstående ansøgning er udarbejdet af

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra udviklingsværkstedet Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Skelund Midtpunkt søndag den 27. november 2005 21. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Udviklingsstrategier for bymidter

Udviklingsstrategier for bymidter Udviklingsstrategier for bymidter Konference om planlægning og provinsbyer 25. november 2013 Torsten Bo Jørgensen Projektleder COWI Plan og trafik 1 En mellemstor by på Sjælland, september 2013 3 4 5 6

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 www.nimtofte.dk Nimtofte Håndværker-, Handels- og borgerforening og Nimtofte og Omegns Distriktsråd 2012 1 INDHOLD FORORD

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Notat om Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Greve Syd Køge Udarbejdet for Vejdirektoratet af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari August 2009 Indhold Indledning og oversigtsskema 3 Cykeltrafikken i Greve

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015.

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 265444 Brevid. 2098757 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Kultur- og Idrætsudvalgets studietur marts 2015 Sammenfatning 28. april 2015 Kultur-

Læs mere

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Agenda 1) Formandens årsberetning. 2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd. 3) Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd. Følgende

Læs mere

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN.

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Som noget nyt har vi i år, gjort opmærksom på årsmødet ved at sende en elektronisk meddelelse

Læs mere

TinglevForum skal være som en interesseorganisation for foreningslivets og dermed hele byens stemme der, hvor de afgørende beslutninger træffes.

TinglevForum skal være som en interesseorganisation for foreningslivets og dermed hele byens stemme der, hvor de afgørende beslutninger træffes. TINGLEVVisionen - fremad mod 2018 TinglevForum skal virke som en samlende kraft for foreninger og grupper af borgere og som en støtte for alle ildsjæle for dermed bidrage til at skabe rammerne for den

Læs mere

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb 1 Gladsaxe Cykler er Gladsaxe Kommunes overordnede indsats for at få flere til at benytte cyklen som transportmiddel. Et af flere indsatsområder, som Trafikog

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Delt ager e: Lise - Lott e Tilst ed, Ulla Lars en, J ens Mun k, K aren Stra ndh ave, Bru no Han sen, Arn

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ørestadsruten Nuværende forhold Ørestadsruten forbinder Tårnby og Københavns kommuner, se figur 1 I Københavns Kommune støder ruten til Voldruten

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Referat. Notat til sagen: Referat fra borgermøde d. 22. september 2011 Erhvervs- og byudvikling

Referat. Notat til sagen: Referat fra borgermøde d. 22. september 2011 Erhvervs- og byudvikling Referat Til: Fra: Sagen Plan Plan Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Referat fra borgermøde d. 22. september 2011 Erhvervs- og byudvikling Byrådet havde inviteret til

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 3 9000 Aalborg TLF +4 6 40 00 00 FAX +4 6 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIKALE FORHOLD TEKNISK

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Aalborg letbane alternativt forslag

Aalborg letbane alternativt forslag Aalborg letbane alternativt forslag Her i september 2015 har letbanen modtaget ca. 65 høringssvar, hvor de største kritikpunkter er - usikkerheden om banen vil skabe tilstrækkeligt mange nye passagerer

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Lokalrådet for Lille Næstved området

Lokalrådet for Lille Næstved området Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Dato 02-03-2012 Johanne Korchs Vej 19 4700 Næstved Tlf. +45 88277172 Mobil +45 24255057 Mail arl@ dialogbyg.dk www.lille-naestved.dk Forslag til indarbejdelse

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 9000 Mængdeindeks

Læs mere

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Indspil fra workshop 1. runde Styrker Bymæssige kvaliteter Skønne omgivelser, gratis oplevelser (kultur) Svendborg Sund Havet Mod Motorvejen

Læs mere

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018 Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018 Vision for udviklingsplan 2018 Med målsætningerne i de 6 fokusområder vil vi gøre Skovløkkeområdet til et mærkbart bedre sted at bo og vi vil øge bosætningen i området

Læs mere

Luftfoto 1:2500. Hop med på vognen, ta den gode omvej i Nr. Aaby

Luftfoto 1:2500. Hop med på vognen, ta den gode omvej i Nr. Aaby Luftfoto 1:2500 Hop med på vognen, ta den gode omvej i Nr. Aaby VISION I Middelfart Kommune ønsker man i sundhedsøjemed at se muligheder frem for begrænsninger. Det indebærer, at der gerne må tænkes i

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg G røn Køreplan Brochure Siemens.indd 1 SIEMENS WIND POWER, Aalborg 30-06-2010 10:39:58 Brochure Siemens.indd 2 30-06-2010 10:39:58 Forord SIEMENS WIND POWER Aalborg arbejder for at bidrage til en bæredygtig

Læs mere

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om:

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Glemte I københavnernes mest anvendte transportform, som er næsten 50%

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere