Artikler af N. M. Schaiffel-Nielsen. delvist bragt i PROPEL 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Artikler af N. M. Schaiffel-Nielsen. delvist bragt i PROPEL 2010"

Transkript

1 Artikler af N. M. Schaiffel-Nielsen delvist bragt i PROPEL 2010 Det kunne man også i 1930 erne... nr. 1 Boeings 787 Dreamliner på jomfruflyvning... nr. 1 George Valkær død... nr. 2 Generalforsamling i FATAV... nr. 2 Og så blev vi allesammen 70 år... nr. 3 Flyvestationernes historie... nr. 3 Festligt, Folkeligt, Fornøjeligt og larmende... nr. 4 Ska vi lige snuppe en gedehams... kun her C-130 som kamprednings tankfly... kun her De er godt nok sure hos Boeing... kun her Det er ikke bare flot det er fantastisk flot... kun her Borte med blæsten... kun her Orion P-3 i luften med nye vinger...kun her

2 Det kunne man også i 1930 erne Når nogen siger helikopter, så tænker mange, i hvert fald i flyvevåbnet automatisk Sikorsky! Det overrasker sikkert mange, at allerede i 1936 havde den tyske professor Heinrich Focke den første styrbare helikopter i luften. Tekst N.M. Schaiffel-Nielsen FL 282 s operative historie I 1943 havde man fremstillet omkring 25 FL 282 Kolibri helikoptere. B-1 versionen var i tjeneste i Østersøen, Middelhavet og det Ægæiske Hav. Opgaven var at foretage færgeflyvning af genstande mellem skibene og rekognosceringsflyvninger. Efterhånden som krigen forløb, begyndte Luftwaffe at overveje at anvende helikopteren på andre slagmarker, det vil sige over landjorden. Billedet viser Hanna Reitsch, der demonstrerer hvad Fw 61 kan, også selv om det er inden døre. Han begyndte på udviklingsarbejdet i 1932, hvor helikopterens krop var en kopi af den velprøvede træner Focke-Wulf Stieglitz. Helikopteren der fik betegnelsen Focke Wulf Fw 61, lignede ikke meget de helikoptere verden har set siden den Anden verdenskrig sluttede, men mere en autogyro. Konstruktionen var med flykroppen i midten og ud fra den to udriggere med hver sin rotor. De blev drevet af en enkelt BMW Bramo Sh 14B luftkølet 7-cylindret stjernemotor. De to rotorer roterede modsat hinanden, og derved udlignedes drejningsmomentet. I februar måned 1938 blev helikopteren demonstreret i den store Deutschlandhalle i Berlin. Det var den i Tyskland herostratisk berømte Hanna Reitsch, der sad ved kontrollerne. Helikopteren satte efterfølgende adskillige rekorder vedrørende højde, hastighed og flyvetid. Det kulminerede i 1938 hvor der blev sat en højderekord på m og en hastighedsrekord i at flyve lige ud på 230 km. Besætningen bestod kun af piloten. Der er ikke opgivet nogen dato for jomfruflyvningen, eller på nydansk First Flight. Tom vejede helikopteren 818 kg. og fuld lastet 950 kg. Den maksimale flyvehastighed var 122 km/t. Rækkevidde 230 km., og største flyvehøjde var m. Ikke nok med at hun var en dygtig pilot, men hun så faktisk også ret godt ud. At hendes hilsen så ikke falder i god jord er en anden politisk sag. Hanna Reitsch Hanna Reitsch blev født den 29. marts 1912 og var den eneste tyske pilot der fik tildelt jernkorset af første klasse og Combined Pilots-Observation Badge i guld med diamanter. Det er allerede nævnt, at hun var den første kvinde, der fløj helikopter. Hun nåede også at flyve raketfly (Messerschmitt Me 163 Komet) og endelig Messerschmitt Me 262 Schwalbe. Hun satte over 40 rekorder indenfor luftfart i sin karriere både før og efter II Verdenskrig. Flere af hendes internationale rekorder i flyvning med svævefly er stadig ikke blevet slået. Helikoptere i brug ved Luftwaffe I den flyvelitteratur om Luftwaffe, der har passeret forfatteren til denne artikels øjne, har helikopteren ikke indtaget nogen fremtrædende plads, for ikke at sige, konstruktionen har været fuldstændig fraværende. Heinrich Focke havde travlt, også med at tegne helikoptere. Modellen Fa 223 blev bygget allerede i 1939, men produktionen kom først i gang i helikopteren var i sin konstruktion langt foran sin tid. Den blev under krigen brugt til transport af tunge kanoner. Konstruktøren Anton Flettners helikopter FL 282 Kolibri, blev den første helikopter i verden som blev certificeret og sat i masseproduktion. Hvis man ikke lige ved det, er det måske svært at se, at helikopteren har to kontraroterende rotorblade siddende lige over cockpittet. FL 282 var klar til at gå i produktion allerede i Indtil da havde helikopteren kun haft en pilot om bord, men derefter blev der etableret en plads til en observatør bagerst i helikopteren, hvorefter den hed B-2 versionen. Helikopteren viste sig at være nyttig som artilleriobservationshelikopter og i 1944 blev der etableret en enhed som bestod af tre FL 282 og tre Fa 223 helikoptere. I 1944 lavede det tyske luftfartsministerium en kontrakt med BMW Bayrische Motorwerke om at fremstille helikoptere. Der skete imidlertid det, at de allierede bombarderede fabrikken ved München efter at man havde produceret 24 af slagsen. Ved slutningen af II Verdenskrig var de overlevende Fl 282 ere stationeret på Flyvestation Rangsdorf i rollen som artilleriobservationshelikoptere, men gradvist blev de skudt ned af det sovjetiske luftværnsartilleri. Luftwaffes eneste operative eskadrille var stationeret på Flyvestation Mühlendorf i Bayern, hvor eskadrillen blev erobret af amerikanerne. For den der har tiden og lysten, er det en god ide at gå ind på Google s hjemmeside og skrive helikopternes typebetegnelser i ruden midt på siden, og Wupti, så er der masser af læsestof om tyske helikoptere, men på engelsk. God fornøjelse. Anton Flettners FL 282 under start

3 Boeings 787 Dreamliner på jomfruflyvning Tekst N.M. Schaiffel-Nielsen Billede Boeing Seattle den 15. december I overværelse af ansatte og gæster gik Boeings 787 Dreamliner, det nyeste medlem af Boeingfamilien, på vingerne kl. 10:27 lokal tid. Starten fandt sted fra Paine Field Lufthavnen ved Everett i staten Washington. Der skulle gennemføres en tre timer lang jomfruflyvning. Flyvningen markerede begyndelsen på testprogram som vil have seks fly i luften stort set døgnet rundt og dermed også kloden rundt, idet de første fly forventes leveret i fjerde kvartal af Under flyvningen testede chefpiloten, Mike Carriker og kaptajn Randy Neville en del af luftfartøjets systemer og strukturer. Medens det udstyr, man havde om bord, sendte samtlige oplysninger til et testhold nede på Boeing Field. Ruten Efter starten fra Everett fulgte flyets en rute der bragte det ned om østenden af strædet Juan de Fuca. det skete i en højde af 4,572 meter og med en flyvehastighed på 333 km/t. Farten blev leveret af to Rolls Royce Trent 1000 motorer. I løbet af de kommende uger og måneder vil yderligere fem andre 787 ere blive indlemmet i testprogrammet, hvilket inkludere to fly, der er udrustet med General Electric motorer. Mange solgt Boeing har svært ved at skjule glæden over, at det er lykkedes forlods at sælge ere, man påstår, at det er første gang i historien, at et nyt fly er bestilt i så stort et antal. Man siger også, at 787 Dreamliner vil give passagererne en bedre flyveoplevelse, og samtidig vil flyet give operatørerne et mere effektivt fly. Det teknisk avancerede fly vil forbruge 20 % mindre brændstof sammenlignet med dagens fly af samme størrelse. Samtidig kan det medtage 45 % mere gods. I flyet vil man opleve et bedre miljø med en renere luft, større vinduer og mere plads til håndbagagen, forbedret belysning og andre fordele som passagerer sætter pris på. Vi får ikke at vide hvilke.

4 Formanden for Flyvevåbnets Soldaterforenings lokalafdeling Vandel, George Hilmar Valkær er død, 82 år gammel. Valkær var én af Flyvevåbnets Soldaterforenings støtter gennem mere end en menneskealder, faktisk i 45 år. Han var formand for Vandel Afdelingen i mere end 30 år. Et hverv han røgtede med stor interesse og omhu. Han stod for at arrangere skydning for foreningens medlemmer i Kolding. Hans interesse for skydningen var så stor, at han i en periode sad i FSF hovedbestyrelse og var formand for skydeudvalget. Valkær havde sin første svære sygdomsperiode i På trods af sygdom og fysisk svækkelse forsatte han med at møde op til planlægningsmøderne i 4. Maj Komiteen i Randbøl, ligesom han deltog i mindegudstjenesterne den 4. maj i Randbøl Kirke lige til sidste år. Han nægtede ganske enkelt at give op. De sidste tre uger af sit liv tilbragte han på plejehjemmet Drejers Hus, hvor han fik en god og kærlig pleje. På trods af en tiltagende demens, ønskede han alligevel at få sine billeder fra tiden i FSF og Flyvehjemmeværnet med så han kunne huske på de gode ting han havde oplevet. Selv afdelingens fane havde han ønsket at få med. Valkærs indsats i Flyvehjemmeværnet og FSF gav sig over årene udtryk i 50 års medaljen for medlemskab i Flyverhjemmeværnet, hvor han var løjtnant. Hjemmeværnets Fortjensttegn og endelig Flyvevåbnets Soldaterforenings Fortjensttegn i sølv, ikke mindst dette tegn var han glad for. Valkær vil blive husket for sit ildhu i forhold til de to organisationer han tjente. Æret være George Hilmar Valkærs minde. N.M. Schaiffel-Nielsen Sekretær i 4. Maj Komiteen.

5 Generalforsamling i FATAV Der sad de så i rad og række de gamle kollegaer. Piloter, forsyningsfolk, flymekanikere, kasernearbejdere med flere. De havde meget at underholde hinanden med, og det blev hen ad midnat før de sidste kørte hjem i sne og kulde. Hvordan går det til, at et firma, der lukkede i juni 2003 stadig huskes af de ansatte? Ikke mindre end 40 er medlem af Foreningen af tidligere ansatte på Flyvestation Vandel. Det der engang var en velholdt flyvestation, er i dag nærmest en ruin. De tidligere ansatte tage kun derud, hvis de trænger til en dag med rigtig dårligt humør. Torsdag aften holdt foreningen generalforsamling. 22 af de 40 medlemmer var mødt frem og der var afbud fra to. Til venstre for formanden ses kassereren Per Mugge Mogensen, som kunne fortælle, at årets overskud var 487,54 kr. De fremmødte havde gjort tjeneste som, forsyningsassistenter, ledere af Bevogtningstjenesten, pilot i Hærens Flyvetjeneste, leder af Flyvevejrtjenesten, tjenstgørende kaptajn, nu ved flyvestation Skrydstrup, kasernearbejder, rengøringsassistent, kørselsassistenter, flyobservatører ved Hærens Flyvetjeneste. Gradsmæssigt fordelte man sig fra flyverspecialist til major. Og så kan man spørge sig selv, hvad har så vidt forskellige grader at sige hinanden? Ganske meget. Da generalforsamlingen var slut, blev der snakket på langs og tværs af bordene til hen mod midnat. I virkeligheden fortæller det om en gensidig respekt for hinandens indsats, hvad enten den foregik oppe under Vor Herres blå himmel, eller ned ved gulvet. Generalforsamlingen Formanden, Celia Kempel, tidligere vejrobservatør ved Flyvevejrtjenesten, strålede som en sol over de mange deltagere, og kunne så i øvrigt glæde sig over at de arrangementer, fra foredrag til gokart kørsel, havde været velbesøgte. Hun lagde op til generalforsamlingen at komme med forslag til, hvor de indendørs arrangementer i fremtiden skal holdes. På den gamle flyvestation var forholdene ikke mere de allerbedste, og hvis de er, så koster det kassen. Hun sagde, at bestyrelsen var ved at løbe tør for ideer til kommende arrangementer. Beretningen blev godkendt med applaus. Så fulgte en skylle ag forslag til, hvad forsamlingen kunne tænke sig, det strakte sig fra forslag om flyvevåbnets indsats i Afghanistan, til problematikken på Balkan og videre til besøg på flyvevåbnets museum i Stauning over besøg ved Flyvevåbnets Historiske Samling i Karup, til gokartkørsel og besøg ved fabrikken Viking i Esbjerg. Med hensyn til, hvor man skulle mødes, kom der en kommentar fra salen om, at det vigtigste ved at mødes var de gamle kollegaer, og ikke så meget bygningerne. Vandel Skoles aula, var at foretrække frem for at skulle køre rundt på veje der ikke var ryddet for sne. Kontingentet er altid en lidt penibel sag. Overskuddet sidste år var på små 500 kr. Fra salen løs et forslag om at sætte kontingentet op til 150 kr. så bestyrelsen da havde lidt penge at arbejde med. Det blev vedtaget med et pænt flertal. Valg til bestyrelsen var en enkel sag, der var genvalg over hele linjen. Ordstyreren pensioneret oversergent Birker Thomsen kunne takke for god ro og orden, hvorefter man gik over til smørrebrødet. Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen

6 Og så blev vi allesammen 70 år Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen FSN Karup den 11. april Generalmajor Henrik Røboe Dam, tv, studerer de gamle protokoller. Det går nordpå. Solen skinner fra en efterhånden skyfri himmel. Næsten glemt er vinterens måneder med sne, mørke og kulde. Bilens motor summer stille ude ender motorhjelmen. Den summe bliver brudt af en irriterende dum-dum, dum-dum, jeg bliver hele tiden mindet om, at under asfalten ligger den gamle betonvej. Ikke anlagt af tyskerne under krigen, men af danske arbejdere som beskæftigelsesarbejde i 1930 erne. Endnu længere nordpå møder blikket de store granplantager. Tanker går tilbage til forskolen til Flyvevåbnets Mathskole december Her sled man sig af sted med datidens næsten uhåndterlige feltmæssige udrustning med en flok skrighalse af befalingsmænd i hælene. Pludselig holder plantagerne op. Inde til venstre ses Flyvertaktisk Kommando, først det nye smarte hus med vinduer i, og umiddelbart nord for det mere krigerisk udseende Bunker 1137, tyskernes hovedkvarter for flyvende operationer i Jylland under Den Anden Verdenskrig. Nå drømmene slutter her, pensionist ID-kortet findes frem og jeg er klar til at køre ind gennem vagten. Hvad skal jeg på Karup? Flyvevåbnets jyske vugge, jo jeg skal til 70 års fødselsdag i Flyvevåbnets Soldaterforening. Gad vide, om der kommer nogle af de gamle kammerater. Det gjorde der, men ikke fra holdet af 2. december Formanden for FSF overrækker checken på til chefen for FTK Henrik Røboe Dam. Gamle minder Vel indenfor kunne man se Kai Clausen og Harry Sørensen fuld beskæftiget med at få en, gud ved hvad sådan én hedder? Vistnok en fotostat, op at stå med. Klokken var knap 11, men der var allerede kommet en lille flok, og snakken gik livligt. Klokken var ikke meget over 11, før der var kommet lige så mange deltagere som foreningen fyldte år. Nu gik der en rum snak gennem lokalet ved siden af Blå Sal. Alt medens snakken gik, ventede man på at sjællænderne og fynboerne skulle dukke op. Det gjorde de, og snakken blev ikke mindre. Deres udsendte var en lille smule imponeret over, at så mange ville bruge en søndag, og køre 600 km. i bus for at lykønske deres forening med de 70 år. Endelig kunne formanden for FSF Kai Clausen bede om så meget ro, at han kunne byde alle hjertelig velkommen til Flyvestation Karup, og meddele, at så var der middagsmad. Den bestod af flødekartofler, små frikadeller, kogt skinke og lidt grønt med dressing. En udmærket middag som man lod nyde fuld retfærdighed. Penge og tillykke Klokken lidt før 13 ankom lederen af Flyvevåbnets Historiske Samling (FHS), seniorsergent Lars Søe Jensen. Kort efter kom chefen for FTK generalmajor (GM) Henrik Røboe Dam. Han gav sig god tid til at hilse på. Han imponerede ved at kunne huske ansigter langt tilbage. Han befandt sig tydeligt godt blandt venner. Igen måtte formanden bede om ro. Dels for at byde GM velkommen, og dels for at meddele, at FSF havde modtaget en ansøgning fra FHS om støtte til udgivelse af en bog, der handler om flyvevåbnet gennem de 60 år, skrevet af de ansatte i tidligere og endnu eksisterende tjenester. I den anledning havde bestyrelsen besluttet at støtte udgivelsen med kr. Den check blev så givet til GM. Han indledte sin takketale med at ønske FSF til lykke med de 70 år, og konstaterede, at foreningen hermed var 10 år ældre end flyvevåbnet. Han glædede sig over den støtte som FSF er for flyvevåbnet i det civile liv. -I er alle gode ambassadører for værnet ude i hverdagen, sagde han, og fortsatte, -Flyvevåbnet er i stadig forandring. Lige nu venter vi på en beslutning om køb af nye kampfly. En beslutning der på det sidste igen er blevet udsat. Han understregede, at flyvevåbnet, med de midler, der er til rådighed stadig er et effektivt værn, men at robustheden på grund af de mange reduktioner er blevet noget tynd. Han understregede, -Sjældent har så få udrettet så meget! Hvilket han var tydelig tilfreds med. Han sluttede sin tale med endnu engang at ønske FSF til lykke, hvorefter han skyndsomst overdrog checken på de ,00 kr. ti Lars Søe Jensen. Formanden for Viborg Marine Forening, Vagn Christensen, var glad for den flyvende forbindelse til Flyvestation Karup via Søværnets Flyvetjeneste. Sømandens tillykke Viborg Marineforenings formand, Vagn Christensen, var blandt gæsterne. Han indledte med at ønske til lykke med de 70, og sagde så, at een og anden sikkert undrede sig over, hvad en sømand havde at gøre i denne forsamling. Hans forklaring var, at Viborg marineforening i mangel af en havn, hvor skibe kunne fortøje, i stedet havde adopteret ikke én Lynx, men hele Søværnets Flyvetjeneste, hvilket han mente var det eneste sted i verden noget sådan var sket. Han kunne fortælle, at én gang om året flyver én måske to Lynx til Viborg. Da Lynx er stationeret på Karup synes han at man havde en lille aktie i det med at flyve.

7

8

9

10

11 Flyvestationernes historie Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen Peter Fahnøe, 75, kommer fra Militærhistorisk Forening for Midtjylland. Han forsker i militærhistorie, som han blandt andet formidler gennem Silkeborg Bunkermuseum. Han er ikke alene om arbejdet, der er grupper, der arbejder med at kortlægge flyvestationerne Karup, Skrydstrup, og Tirstrup. Aalborg er en sag for sig, der består gruppen af pensioneret brandmand Anders C. Johansen, som lige nu har tre ringbind stående, der dækker flyvepladsen Rørdal, Flyvestation Aalborg og Luftmarine-stationen inde i Aalborg by. Han sælger i øvrigt disse bøger, fortæller Peter. - Hvordan kom du i gang med dette noget omfattende arbejde? - Det var Skov- og Naturstyrelsen, der i 1980 erne besluttede, at man ville registrere alle tyske anlæg fra besættelsestiden. De fik dannet små frivillige grupper over hele landet. På et tidspunkt slap pengene op, Fahnøe siger, - Jeg er ikke helt klar over hvad grunden var, måske mistede man bare interessen. Når man taler med Peter Fahnøe, så får man tydeligt følelsen af, at det store arbejde udføres af en flok ildsjæle, der taler gerne og længe om deres store interesse. Stor hjælp Fahnøe er tilsluttet gruppen på Flyvestation Karup. Han var i den heldige situation, at han fik adgang til Forsvarets Bygningstjenestes arkiver, mens de endnu befandt sig i Viborg, godt hjulpet af lederen af arkivet, understreger han. Alt godt får en ende, Bygningstjenesten rykkede til Hjørring. Til hans held er arkivlederen på Karup én dag om ugen, og kan tage relevante papirer med, som han så kan få lov at forske i. De enkelte grupper Gruppen på Flyvestation Skrydstrup ledes af en civil museumsmand, Leif Petersen og har gode arbejdsforhold. Deres kontaktmand, pensioneret flyveleder Flemming Heltberg, skaffede kontakt med flyvestationen, som stiller kontorfaciliteter til rådighed for gruppen. På kontoret i bygning 351 finder man også museumsfolkene der tager sig af Flyvestation Skrydstrups historie under ledelse af pensioneret major Niels Jeppe Jeppesen. Foruden samarbejdet med Jeppes folk arbejder man også sammen med Bunkertosserne, en grupper der har specialiseret sig i at registrere tyske bunkers i Danmark. Formidlingen Peter Fahnøe fortæller, at man endnu ikke har lagt oplysningerne ud på nettet eller på anden måde har distribueret dem til offentligheden. Vi har det problem, at vi skal have clearet alle oplysningerne med flyvevåbnet, inden vi kan slippe dem fri.

12 Festligt, Folkeligt, Fornøjeligt og larmende Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Flyvestations Skrydstrups Åbent Hus blev en succes, der kunne måles i otte kilometer lange bilkøer på motorvejen fra Kolding og sydover. Op til seks timer sad folk i kø og ventede på at blive lukket ind i Det Hellige Land. Nogle opgav og kørte hjem igen, men omkring nåede frem og havde en herlig dag, for nogens vedkommende blot et par små timer. Jeg luskede ned til Flyvestation Skrydstrup ad Nustrupvejen, forbi Radarhoved Skrydstrup, eller som det hed i gamle dage Flyvedetachement 602. Det kostede kun én time i kø. Lidt malurt her i starten, de forskellige vagter havde ikke lige godt fat i det med handicapparkering, nogle ville se et handicap skilt, andre kunne nøjes med at se rollatoren. Men skidt det lykkedes at nå frem til den aftalte parkeringsplads. Det var meget værre for dem der holdt ude på motorvejen i den otte km lange kø. De nåede ind på flyvestationen én time eller halvanden før lukketid. Synd! Det var værd at se på Du milde himmel et flyveprogram man havde fået stablet på benene. De moderne jetkampfly larmede rundt i luftrummet som de plejer, til stor fryd for publikum. Begejstringen vilde ingen ende tage da to Supermarine Spitfires startede for at give en flot opvisning. De har samtidig en passende hastighed, så alle kan følge med i hvad der sker. Det imponerende var at se flyentusiasterne, altså kenderne, stå og lytte til to Rolls Royce Merling V-12 motorer som yder hk., hver, og de nød det. Ikke mange tænkte på, at der i deres levetid blev fremstillet af dem. Som om det ikke var nok, så startede en PBY-5A Catalina og så at sige luskede rundt i luftrummet over flyvestationen. Den laver med sine to hp. Pratt & Whitney R Twin Wasp stjernemotorer, der gav den et flyvehastighed på 286 km/t., ikke megen larm, og så var den kridhvid. Der var mere af samme skuffe, Boeing var repræsenteret med en B-17G, kaldet Den Flyvende Fæstning ved navn Sally B. Det danske flyvevåben ejede engang én af typen fra den 1. april 1948 til den 1. oktober Den hed for øvrigt Shoo Shoo Shoo Baby. Udstillinger Her var alt, fra Flyvehjemmeværnets nye genopståede flyvende enhed, til Den Kgl. Livgarde. Flyvevåbnets enheder med de nye betegnelser man har fået efter at være gået fra at være et kaserneret flyvevåben, til at blive Expeditionary Air Force, eller på dansk et udrykningsflyvevåben, der kan løse opgaver rundt om i verden, hvor politikerne nu må bestemme det plus en slat, er det antal flyvetimer F-16 har fløjet for det danske flyvevåben siden det første fly blev leveret den 18. februar En af udstillingerne viste materiellet fra Air Control Wing. Noget af materiellet står for tiden i Afghanistan og yder et kærkomment bidrag til flyvesikkerheden i den nok så travle lufthavn. En lille brochure fangede opmærksomheden. På forsiden står: Air Control Wing. Rekrutteringsfolder Vi snuppede én og læste den igennem. Man har, for det meste, holdt sig fra de smarte værnsspecifikke termer, og i stedet anvendt læseligt dansk, som i klare vendinger fortæller, hvad det er enheden står for, hvad den kan, og hvad den forventer af en eventuel ansøger. Faktisk slutter hvert kapitel med, hvad medarbejderne har af metode- og andre friheder, og det i klart sprog. Flyvevåbnets Soldaterforening Flyvevåbnets Soldaterforening (FSF) havde en flot stand med en kraftig bemanding. En fornøjelse at se de herrer der betjente publikum iført FSF s uniform som ikke lod nogen af de mange besøgende i standen i tvivl om, hvor de hørte til, og hvilken standard man satte. Vi spurgte Bent Petersen, -Får I hvervet nogen nye medlemmer? Svaret var klart, -Nej det gør vi ikke, men det er heller ikke meningen, vi ønsker blot at markere, at vi er her, og så håbe på, at folk senere melder sig ind. For deres udsendte var der den fordel, at man havde et køleskab, hvor madpakke og den medbragte cola, kunne holdes nedkølet. Udenfor var der 24 graders varme. Udenfor den shelter, hvor FSF holdt til stod der en Challenger. Ved vingen stod dens fire mands stor besætning opmarcheret. Det så meget formelt ud. Årsagen til opstillingen blev tydelig da hans kongelige Højhed Prins Henrik pludselig dukkede op og hilste hjerteligt på besætningen, hvorefter han blev vist rundt i flyet. Danmarks Flyvehistoriske Selskab Tilbage i den førnævnte shelter fandt vi Danmarks Flyvehistoriske Selskab (DFS). Den altid arbejdsomme Mogens Ulrik Holmsten, havde vagten. Han havde HKH Prins Henrik hilser på besætningen på Eskadrille 721 s Challenger. Herefter fik prinsen en rundtur i flyet. rigeligt at se til. Et par ungersvende var meget interesserede i de modelfly han havde med til salg. Vi fik aldrig spurgt, om han havde solgt medlemskort. Larmen udefra var kolossal fra startende jetfly. Flere oldtimers Så var der Chip Chaps, som var fire Chipmunks der lavede en formationsopvisning, en C-47 Dakota, der lavede 75 års jubilæumsopvisning, Flyet fløj første gang den 18. december 1935, og den flyver stadig. Imponerende, et tilnavn var under den 2. Verdenskrig, - Workhorse of the WW II, Den anden Verdenskrigs Arbejdshest. En anden Arbejdshest var i luften lidt over klokken halv to, det var C-130J Super Hercules. Denne gang var opgaven, som så ofte før, at droppe et antal jægere fra Jægerkorpset. De kom i kamp med en ond fjende, og tilkaldte nogle F-16 til at sikre at den onde fjende blev gjort ukampdygtig. Et glimt at den barske virkelighed danske soldater møder i Afghanistan, denne gang som underholdning. På mange biler så vi i øvrigt en gul sløjfe hvorpå der stod, Vi er stolte af vore soldater, med god grund! Flyvehjemmeværnet airborne igen For år tilbage nedlage chefen for Hjemmeværnet Luftmeldekorpsets Flyvende Enhed med et pennestrøg. Uden at melde det til nogen skrev han et brev til hver enkelt pilot og takkede dem for deres indsats, men du er fyret, enheden er lukket. Det affødte nogen opstandelse. Den daværende inspektør for Luftmeldekorpset senere Flyvehjemmeværnet, oberst S.C. Falkbøl, gik næsten omgående i gang med at plædere for en genoprettelse. Det er nu sket. Vi mødte den forholdsvis nyudnævnte inspektør for Flyvehjemmeværnet, oberst S.M. Poulsen (POM), der som gammel pilot selvfølgelig glædede sig over at have piloter i sit brød igen. Om fremtiden for Flyvehjemmeværnet sagde han, -Vi er i fuld gang med at lave aftaler med de civile lufthavne om at oprette eller

13 POM alias oberst og inspektør for Flyverhjemmeværnet S. M. Poulsen i samtale med flyverhjemmeværnspiloter. tilknytte allerede oprettede eskadrille til lufthavnene som bevogtningsstyrke. Vi har allerede de to første lufthavne på plads, og forhandle med flere andre. Én af de sidste er Billund Lufthavn. De vil gerne sælge Lockheed Martin var selvfølgelig til stede med deres mock up af en F-35A, som de håber på skal erstatte F-16 engang i fremtiden. Lige nu ser det ud som om det kommer til at vare lidt mere end en rum tid (ca. 2020). Samtidig er Boeing trådt ind på scenen ned deres F-18 Hornet, som er billigere og afprøvet gods. Vi får se, der er rasende meget politik og måske ikke så meget logik i den sag. Agusta Westland var også til stede med en stand, der bestemt ikke råbte til himler: Her er jeg!. Men vi fik da en brochure på en AW 159, en maritim helikopter som Søværnet skal have til erstatning for den gode gamle LYNX. AW159 ligner til gengæld en LYNX til forveksling, nu er den blot konfigureret til at operere til havs. Længere nede af rullevejen var SAABs JAS 39 Gripen parkeret, ikke nok med det, den var også ude at flyve. Den vil svenskerne jättegerne sælge til det danske flyvevåben, nu får man se. Flere opvisninger De er stille, de er små, de larmer ikke, men til gengæld laver de en flot opvisning. De er Flyvevåbnets Flyveskoles formation Baby Blue. For en gangs var vindforholdene sådan, at de ikke skulle røre vildt i gryden for at holde formationen. Af andre formationer så man Flyveskolens træningsfly gennem seks årtier vise sig frem i luften, nemlig Tiger Moth implementeret i marts 1933, KZ IIT fra april 1940, Chipmunk fra 1950 og T-17 fra september 1975, typen har lige rundet de flyvetimer i flyvevåbnet totalt. Denne artikel får ende med et Well Done til Flyvestation Skrydstrups mange flittige medarbejdere. Flyvevåbnets Soldaterforenings stand blev betjent af frivillige i foreningens uniform, præsentabelt var det, og der var godt med kunder i butikken. Der er symbolik for alle pengene i dette billede. Ikke nok med at Flyverhjemmeværnets heraldiske mærke sidder på sideroret, nej, man har også skaffet sig indregistreringen OY (Danmark) F (Flyver) H (Hjemme) V (Værnet). Så kan det ikke blive tydeligere.

14 Det er ikke verdens bedste foto af en PBY-5A Catalina, men minderne om dette spøjse fly og dets bedrifter under flyvningerne i Grønland er svære at glemme. Tankningstjenesten på Flyvestation Skrydstrup havde slået pjalterne sammen med Eskadrille 721, hvor man ventede på at HKH Prins Henrik skulle komme. Flyvevåbnets Soldaterforenings stand blev betjent af frivillige i foreningens uniform, præsentabelt var det, og der var godt med kunder i butikken.

15 Ska vi lige snuppe en gedehams Af N.M. Schaiffel-Nielsen Den meget billige F-18 Super Hornet. (Foto Boeing) Der er rigtig gang i debatten om, hvilket kampfly, der ad åre skal afløse F-16. Først troede alle, at det var Joint Strike Fighter vi skulle have. Der er dog investeret op mod en milliard danske kroner i projektet. Nu er der så sket det, at JSF er blevet dyrere end ventet. Først var det 350 mio. kr. pr. styk. Nu er det så i omegnen af 700 mio. kr. pr. styk. Andre igen påstår, at når det hele skal regnes med, avionic, våbensystemer, reservedele og uddannelse, ja så bliver prisen omkring én mia. pr. styk. Det pudsige er, at igen vel i virkeligheden ved, hvad flyet kommer tril at koste. Hvad med en Grif? Lige nu ser det ud til, at man ikke vil købe en Grif (JAS 39 Gripen). Det særlige ved Gripen eller Griffen er, at den kan erhverves for 458 mio. pr. styk, eller mia. for 48 fly. Svenskerne er ikke i tvivl om, at Griffen er pengene værd, og mere moderne end en F-16. Lader vi erfaringerne med F-35 Draken råde. Så hed det sig da vi fik den, at den var den værste gang Svensk Hämslöjd vi nogensinde havde købt. Det var i 1971/72. I 1993 var det til gengæld det bedste jagerfly vi nogensinde havde sagt farvel til, det sidste var nok mere rigtigt end det første. Den lidt dyrere F-29 Gripen. (Foto SAAB) kraftkarlen Eurofighter. Men ind fra sidelinjen kom Boeings F-18 snigende. Til alles overraskelse, så luftede forsvaret den 15. marts den tanke, det fly kunne man egentlig godt tænke sig. I Skandinavien flyver finnerne allerede med flyet. Hvad får vi så for pengene der? Jo, fortæller Boeing, vi får et vel afprøvet fly, som allerede har bevist sit værd i kamp. Dette sat op mod JSF F-35, som jeg stadig er en prototype. Hvad skal den så koste? Skal man tro på hvad Face Book skriver, så er prisen Pris 240 mio. kr. pr. styk og med garanteret modkøb ved Danske virksomheder til Boeing koncernen for samme total beløb. Vi ganger lige én gang til og sig: 240 mio. x 48 = mia. plus det løse, som man ikke lige kan regne ud. Det forholder sig ved flykøb altid sådan, at man ikke ved, om det er stel og motor der koster prisen, eller alt det dyre også er med. Vi har god tid Beslutningsprocessen i folketinget virker som en farce. Man kan klart forstå dem der siger, -Vi kan vente, F-16 kan sagtens flyve 10 år endnu. På det andet hold er der dem, der har rasende travlt og mener man skal beslutte sig nu. Forsvaret har ikke forhastet sig, men har dog nu meldt ud, at man foretrækker F-18 Super Hornet. Det er den med to motorer, hvad det så koster? Det svært ikke at erindre sig, at politikerne besluttede sig for verdens bedste helikopter EH101, men glemte, at en ekstra motor, længere rækkevidde og større flyvehastighed koster penge. Nu kan politikerne så klandre forsvaret for at have kludret i det. Den slags ses af og til. Det er følgen af, altid at ville have alting en Rolls Royce, men kun vil betale for en mandstrukken kinesisk richaw. Men så dukkede gedehamsen op Vi har allerede for længst sagt farvel til Og den rasende dyre Joint Strike Fighter. (Foto Lockheed Martin).

16 C-130 som kamprednings tankfly Tekst N.M. Schaiffel-Nielsen Billede Lockheed Martin Marietta Georgia den 6. april Det første til en ny flåde af United States Air Force (USAF) tankfly, beregnet til Combat Rescue (Redning af besætningsmedlemmer under kampforhold) har forladt samlebåndet på fabrikken i Marietta den 3. april. Flyet befinder sig nu på malerværkstedet. Derefter overgår det til produktionstest. Det repræsenterer en ny configuration af verdens mest avancerede fragtfly og vil formelt blive præsenteret for USAF ved en ceremoni den 19. april, hvorefter det bliver leveret senere i år. HC-130J vil derefter gennemgå de sædvanlige tests for at blive operationsklar i midten af HJ-130J ruller ud af hangaren på Mariette Georgia.

17 De er godt nok sure hos Boeing Tekst N.M. Schaiffel-Nielsen Billede Boeing St. Louis den 1. april Det eneste der er sikkert er, at den følgende historie ikke er en aprilsnar. Tværtimod, hos Boeing er man godt sure på European Aeronautic Defence and Space Agency (EADS). Hvorfor? Fordi EADS har bedt om udsættelse af deadline for aflevering af tilbud på en ny tanker til United States Air Force (USAF). De blev endnu mere sure da det amerikanske forsvarsministerium den 31. marts meddelte, at hvis europæerne kom med en anmodning om udsættelse, ville de få den. Boeings svar på dette var, -Vi er dybt skuffede over EADS-Airbus anstrengelser for yderligere at forsinke dette vitale krigsprogram, og forsinke den amerikanske anskaffelsesproces til deres fordel. EADS-Airbus har været fuldt engageret i konkurrencen om leveringen af tankfly de sidste fire år, og firmaets hold har hele tiden forventet at yde den langt overvejende majoritet i forhandlingerne. Boeing fortsætter med at sige, at de støtter EADS gentagne anmodning om udsættelse for at ændre de amerikanske krav til et krigsfly. Men de kan ikke se, hvordan EADS vil legitimere kravet om en udskudt deadline. I hele udtalelsen ligger en dyb mistillid til EADS, man mærker klart at Boeing mener, at EADS får statstilskud, men uden at sige det højt. Boeings KC 767 widebody tanker/transporter, som Boeing så gerne vil levere til USAF som erstatning for den gamle og næsten udslidte KC-135 Stratotanker.

18 Det er ikke bare flot det er fantastisk flot Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Oppe fra balkonen er der en flot udsigt over de mange fly. Desværre er der ikke adgang for publikum, men det kommer sikkert engang. Danmarks Flymuseum. Det er umuligt ikke at udstøde et suk af beundring når man træder ind i hallen, hvor flyvevåbnets gamle fly står udstillet. En beundring for den flid og teknisk håndværk samt de tusinder af timer pensionerede flymekanikere, efterskoleelever og andre med én eller anden form for mekanisk snilde har lagt i at få de gamle fly fra erne til at stråle som var de lige rullet ud af samlebåndet på deres respektive flyfabrikker. Ommøblering Tiden har ikke stået stille siden Danmarks Flymuseum blev åbnet af HKH Prins Joachim den 12. september Allerede dengang syntes det som om der var mange fly i hallen. Meget har forandret sig siden. Først kom Sikorsky S-61 Sea King halenummer U-240 til fra Flyvestation Værløse, hvor man havde restaureret den. Det helt store var vel flytningen af Catalinaen fra Teknisk Museum i Helsingør, hvor den var havnet blandt gamle biler til Danmarks Flymuseum nær Vestjyllands Lufthavn. Seniorsergent Jørgen Wickstrøm fik af flyvevåbnet lov at bruge de sidste tre år af sin tjenestetid til at sætte flyet i stand fra ende til anden, selv radioen virker. Nu står den så og troner som samlingens største fly. Lige bag den i en montre står et stor model af den C-130, som museet aldrig fik. 60 års jubilæum Flymuseet er allerede nu gået i gang med at gøre klar til at fejre flyvevåbnets 60 års jubilæum den 1. oktober. Rundt om i udstillingen er der små øer som fortæller om blandt andet flyvevåbnets indsats i Afghanistan og i Congo. Herudover er der en temaudstilling om indsatsen i grønland og på Færøerne og endelig var flyvevåbnet også med i Kirgisistan. Fra Irak har man taget to gasbetonblokke med hjem, resten der indgår i udstillingen er købt hos den lokale tømmerhandel. Igen er det flyvevåbnets pensionister der har trukket det tunge læs med den praktiske udførelse af udstillingerne. Planlægningen af udstillingerne er gennemført af Flyvevåbnets Historiske Samling, Danmarks Flymuseum og Statens Forsvarshistoriske Museum, engang kaldet Tøjhusmuseet. Busten af Kaj Birksted ( ) Han blev major i den norske eskadrille under RAF i I 1945 blev han udnævnt til oberst og chef for den norske Wing. Han fik status som flyver es med 10 nedskudte tyske fly. Han fik tildelt DFC af Storbritannien og det norske krigskors med sværd af den norske regering. Dan mark kunne ikke bruge ham som chef for det nyoprettede flyvevåben den 1. oktober I Danmark var han stadig løjtnant af reserven.

19 PBY-5A Catalina i al sin pragt. Seniorsergent Jørgen Wickstrøm, Flyvestation Værløse, fik lov til at bruge sine sidste tre år i flyvevåbnet til at skabe dette flotte eksemplar af en flyvebåd. Mangler plads Formanden for Flymuseet Karsten Knudsen havde travlt den lørdag formiddag vi var forbi, et hold på omkring 40 gæster skulle ledes igennem Veteranflysamlingen og flyvevåbnets del. Da det var overstået havde han tid til at fortælle os, at museet er i pladsnød. Vi har stadig flere fly under restaurering som skal ind. Det betyder, at enkelte må gå ud og de øvrige flyttes rundt endnu engang. Han understregede, at det at få flyene udstillet er vigtigt for de pensionister i flyvevåbnet, som ofrer uendelig meget tid på restaureringsarbejdet. Uden dem, sagde Karsten Knudsen, -har vi ikke noget at udstille. Om fremtidsplanerne sagde han, at selvfølgelig ville man gerne have mere plads, men at den gæld der er stiftet skal afdrages inden man går i gang med nye projekter. Det er en holdning som har præget folkene i Stauning lige siden man byggede den første hal engang i 1970 ernes første halvdel. Plads og gæster Karsten Knudsen sagde, at man om 10 år vil søge igen at skaffe midler udefra til en udvidelse. Omkring besøgstallet sagde han, at det har været stigende lige fra museet åbnede. Fra i 2005 til sidste år. Han er overbevist om, at det ikke er så vigtigt hvor flymuseet ligger, men mere, hvad det har at byde på. Når man går rundt i museet, er det ret så mange fremmede sprog man kan lytte til, men dog især de skandinaviske, tysk og engelsk. Det er i øvrigt interessant at betragte, hvorledes de mange modeller optager publikum. Skulle der blandt vore læsere være nogen som endnu ikke har besøgt Danmarks Flymuseum, så er det på tide at komme ud for at få sin interesse for flyvevåbnets gamle fly og veteranfly i øvrigt tilgodeset. Entreen er rørende billig kun, 50 kr. Og glem så ikke at købe kataloget, der fortæller om de fleste af udstillingens fly. Det er flot, men er blevet lidt overhalet af, at Catalinaen er kommet til flymuseet. Det er ikke kun flymekanikere, der renovere gammelt flyvevåbenmateriel. Her er det seniorsergent C.F. Petersen, Jordmaterielværkstedet, Flyvestation Skrydstrup, der har renoveret den berømte Nimbus motorcykel.

20 Borte med blæsten Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Vestjyllands Lufthavn. Thøger Larsens, Blæsten går frisk over Limfjordens vandel, passede denne lørdag alt for godt på Ringkøbing Fjord, som er nærmeste nabo til det der engang hed Stauning Lufthavn. Inde i lufthavnsbygningen stod, nok lidt af en overdrivelse, for formanden for KZ & Veteranflyveklubben, Jane Hermansen, rundt næsten som en flue i en flaske for at se til sine mange gøremål. Det 43. KZ & Veteranfly årlige fly in og Airshow var ved at tage sin begyndelse. Vi spurgte Jane Hermansen, -Hvor mange kommer der i dette forfærdelige blæsevejr. Svaret lød, -Oprindelig var der tilmeldt omkring 300, indtil nu er der kommet under 100. Hvordan går det med de fly, der skal deltage i opvisningen? Der var tilmeldt 50, og indtil nu er der kommet otte. Der kom lidt flere Nogle ganske få piloter vovede sig ud i de mellem 20 og 30 knobs vind for at forsøge at lande på Vestjyllands Lufthavn. Det var lidt mere end almindelig spændende at følge dem på vej ind til bane 27. Der blev Rørt heftigt i gryden, for at holde flyet i vandret og samtidig får det ned mod banen. Ind imellem så det truende ud, når et fly pludselig steg ret voldsomt, for derefter at suse ned mod landingsbanen igen. Lige meget, det lykkedes for dem at komme ned i et stykke. Selv om én af dem førte en lang kamp for at få bagbords hovedhjul ned på banen. Vinden havde sneget sig lidt syd for vest hvilket gav en ubehagelig sidevindskomponent, som var svær at bekæmpe. Ingen ros Betjeningen af de mange der, trods stormen, havde vovet sig ud til lufthaven var mildt sagt miserabel. Et enkelt sted kunne man købe frankfurtere, som blev, bogstavelig talt, brændt over en gril der var stillet op ude i de stride blæst. Den blev betjent af et personale, der talte et jammerligt tysk/engelst. Man kan kun beundre vestjyderne for deres tålmodighed, og beundre deres stærke maver som klarede alle forbrændingerne. Den det var stævnet var til dumpekarakter. Endnu mindre imponerende var det, at brande Faldskærmsklub havde valgt at holde deres cafeteria lukket. Mod og mands hjerte Flyveopvisningen startede på tiden. Den første der skulle starte var en Piper Cub L-18C Super Cub. Uden at vælte lykkedes det piloten at komme ud på banen og få næsen op i vinden. De 90 Hk. Blev sluppet løs og vupti, indenfor 50 m var de første 50 fod overvundet, herefter gik det næsten lodret opad. Imponerende at de den lille lærredsbetrukne Drage klare blæsten. Indflyvningen til landingen var en oplevelse for sig. Det tog ganske enkelt meget lang tid for de 90 Hk. At slæbe flyet op mod vinden så der kunne lande ved indkørslen til platformen ved kontroltårnet. Så kam man spørge sig selv, -Er det noget at byde på modelflyvning til en flyveopvisning? Jo, det var det faktisk. I luften så flyet ud som en Vampire, manøvrerne var voldsomme, antallet af G oversteg, hvad enhver pilot ville kunne holde til, men det så imponerende ud. Vi talte bagefter med piloten, der kunne fortælle at tophastigheden var omkring 200 km/t, og at han så fløj sin opvisning med et fly han ikke var alt for øm over. Flyvevåbnet og Søværnet med Flyvevåbnets Flyveskole fik en gang reklame da en KZ II, en Chipmunk og en T-17 gik på vingerne sammen. De magtede alle viden så nogenlunde. Efterhånden strømmede vestjyderne til, Lufthavnsvej var fyldt med mennesker som kom vandrende ned fra Danmarks Flyvemuseums parkeringsplads i en ubrudt strøm. De fik da også lidt smæk for skillingen da én af Søværnets Helikoptertjenestes Lynx gik i gang med en formidabel opvisning. Det fik virkelig folk til at spærre øjnene op. Den agilitet en Lynx er i besiddelse af ses ikke så ofte. Da det var slut, startede en T-17 fra Flyvevåbnets Flyveskole for lige at vise, at T-17, selv efter timers flyvning stadig kan være med, selv i en halv storm. Og regnen kom Klokken var 14:40 da regnen begyndte, først langsomt, men efterhånden tættere og tættere. Den strøm af mennesker der kort forinden kom nede fra parkeringspladsen vendte som på tælling og begyndte turen tilbage. Resten af flyveprogrammet blev mere og mere ødelagt. Nogen havde glædet sig til at se en YAK- 11 gå på vingerne, men den tyske pilot skulle ikke nyde noget, der til var hans fly for kostbart. De to F-16 fra afvisningsberedskabet Moonbeam Purple kom ganske vist forbi to gange, problemet var blot, at skydækket var blevet så lavt at de var svært at se dem. Det var en rigtig træls dag både for arrangørerne og de mange tilskuere som havde glædet sig til at se det planlagte program. Nu måtte de nøjes med lidt fly, til gengæld fik de håret rettet nok så gevaldigt ud. Den lille Piper slider sig på mod den vind der retter vindposen til højre i billedet næsten helt ud. Søværnets Helikoptertjenestes Lynx hilser her pænt på publikum som den ellers havde begejstret med sine flotte manøvrer.

Artikler af N. M. Schaiffel-Nielsen. delvist bragt i PROPEL 2010

Artikler af N. M. Schaiffel-Nielsen. delvist bragt i PROPEL 2010 Artikler af N. M. Schaiffel-Nielsen delvist bragt i PROPEL 2010 Det kunne man også i 1930 erne... nr. 1 Boeings 787 Dreamliner på jomfruflyvning... nr. 1 George Valkær død... nr. 2 Generalforsamling i

Læs mere

Roskilde Airshow 2015 Københavns Lufthavn Roskilde 15-16 August

Roskilde Airshow 2015 Københavns Lufthavn Roskilde 15-16 August Roskilde Airshow 2015 Københavns Lufthavn Roskilde 15-16 August Indholdsfortegnelse Danmarks bedste Airshow Side 3 Sponsor pakke oversigt.. Side 4 GULD Sponsor pakke. Side 5 SØLV Sponsor pakke.. Side 6

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Chipmunk T.Mk.21 OY-DHJ

Chipmunk T.Mk.21 OY-DHJ Chipmunk T.Mk. 21 OY-DHJ Information om flyvning med Strut Nordjyllands Chipmunk Indholdsfortegnelse Chipmunk 2 Flyets historie 2 Genopbygning 2 Krav til piloten 3 Reservation af flyveren 3 Operationelt

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

DRAKEN TEAM KARUP DTK NYT 2014-01. 1 Keep them flying or at least running

DRAKEN TEAM KARUP DTK NYT 2014-01. 1 Keep them flying or at least running DRAKEN TEAM KARUP DTK NYT 2014-01 DRAKEN TEAM KARUP SÆSON 2014 SKUDT I GANG Sæson 2014 er nu godt i gang for Draken Team. Allerede den 11 januar løb vores første arrangement af stabelen. Michael van der

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Draken Team Karup. DTK NYT 2012-1

Draken Team Karup. DTK NYT 2012-1 Draken Team Karup. DTK NYT 2012-1 NY SÆSON I DRAKEN TEAM KARUP Efter en alt for lang og kedelig vinter er foråret nu så småt på vej. Dagene længes, temperaturen stiger og solen får stadig mere magt, det

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Flyvevåbnets Historiske Samling. Arbejdsgrupper / Foreninger

Flyvevåbnets Historiske Samling. Arbejdsgrupper / Foreninger Flyvevåbnets Historiske Samling Historiske Samling Team Tordenjet, Flyvestation Skrydstrups Historiske Samling (HISA), arbejder i to grupper. Den ene arbejder med indsamling, beskrivelse og edb-registrering

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Engang var GULDØKSEN Tekst N.M. Schaiffel-Nielsen Tegninger pensioneret oversergent Freddy Lykke Nielsen

Engang var GULDØKSEN Tekst N.M. Schaiffel-Nielsen Tegninger pensioneret oversergent Freddy Lykke Nielsen Engang var GULDØKSEN Tekst N.M. Schaiffel-Nielsen Tegninger pensioneret oversergent Freddy Lykke Nielsen Der var engang! Sådan begynder alle eventyr. Eventyret her handler om værnepligtig journalist i

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Endelig tur beskrivelse

Endelig tur beskrivelse Endelig tur beskrivelse DMU turen 2013 Görlitz (EDBX) via Barth (EDBH) Den 6. 9. juni 2013 Görlitz Kære Turdeltager, Tiden nærmer sig, hvor vi alle drager afsted på årets DMU tur. Vi har derfor fornøjelsen

Læs mere

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over Læs før du handler { januar 2012 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } forbrug Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer Side 18 sundhed De flyvende læger/ Mød eskadrille 722 Side 44 mad Lad det simre/

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Tekst til Zeppelin foredrag:

Tekst til Zeppelin foredrag: Page 1 of 9 Besøg på Page 2 of 9 ZEPPELIN MUSEUM Tønder En smagsprøve på hvad der venter FRISKAREN i september 2005: Tønder husede i tiden 1914-1918 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser Marine

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Min første haj!!! Og min anden haj!!!

Min første haj!!! Og min anden haj!!! Min første haj!!! Og min anden haj!!! Her sidder jeg lige og får en slapper ved siden af Luke Egentlig havde min far og jeg ikke den store lyst til at tage af sted. Efter næsten 14 dages hæsblæsende ferie,

Læs mere

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 S.20 FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 Af Dorthe Kirkegaard Thomsen, mor til Alfred 1.c Vi samles i 1.c.s klasseværelse fredag morgen. Sasha har fødselsdag og har en kage med. Så vi ved, der er noget

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

DRAKEN TEAM KARUP DTK NYT 2013-03. 1 Keep them flying or at least running

DRAKEN TEAM KARUP DTK NYT 2013-03. 1 Keep them flying or at least running DRAKEN TEAM KARUP DTK NYT 2013-03 SAY CHEESE - PLEASE Kalenderen viser, at vi nu er i slutningen af november. Barometeret peger mest på blæst og regn og termometeret viser vedvarende lave temperaturer

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

eksp 050550z 0506/0515 30010kt 9999 sct035 becmg 0513/0514 26011kt 9000 bkn070 becmg 0514/0515 19013kt 7000 bkn025 ra

eksp 050550z 0506/0515 30010kt 9999 sct035 becmg 0513/0514 26011kt 9000 bkn070 becmg 0514/0515 19013kt 7000 bkn025 ra Der skal være ICAO-kort til rådighed ved løsningen af spørgsmålene. Derudover kan der være behov for andre hjælpemidler herunder adgang til internettet. Flyvningen forudsættes at foregå den 5.6.2015, og

Læs mere

På dansk ved Ida Farver

På dansk ved Ida Farver På dansk ved Ida Farver LØRDAG DEN 31. AUGUST Nogle gange tror jeg, min mor er hjernedød. Nogle gange ved jeg, hun er det. Som i dag. Dramaet startede her i morges, da jeg henkastet spurgte hende, om ikke

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Langdyssen ved Lundsbjergvej

Langdyssen ved Lundsbjergvej Langdyssen ved Lundsbjergvej 2014/2 Siden sidst Tirsdag den 14. januar Der blev afholdt foredrag i Ferritslev Friskole v/ Anna Marie Helfer om forfatteren og billedkunstneren William Heinesen. Meget interessant

Læs mere

Helsingør Haandværker -Sang forening Stiftet den 30. januar 1848 HHSF's Generalforsamling den 17.02.2009

Helsingør Haandværker -Sang forening Stiftet den 30. januar 1848 HHSF's Generalforsamling den 17.02.2009 Beretning 2008 Helsingør Haandværker -Sang forening Stiftet den 30. januar 1848 HHSF's Generalforsamling den 17.02.2009 Bestyrelsens beretning ved Formanden: Så er det ved at være et års tid siden vi sad

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

potentiale til at en sådan situation kan opstå inden CAOCF lukker og overgiver lead rollen til Poggio Renatico!!

potentiale til at en sådan situation kan opstå inden CAOCF lukker og overgiver lead rollen til Poggio Renatico!! Sidst i maj spurgte HIS om jeg ville skrive et lille Flyvevåben indlæg til LISBON Association og jeg spurgte kækt hvad terminen var. Senest med udgangen af juni var svaret. Det var jo i så god tid, at

Læs mere

Vores vinterferie februar 2011. Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski.

Vores vinterferie februar 2011. Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski. Vores vinterferie februar 2011 Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski. Vi snakkede lidt om at tage personbilen og booke os ind på et hotel. Denne ide blev hurtig skrottet.

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Side 9 manden. Alder: 67. Start i branchen: 1979. Stilladsarbejdernes Brancheklub af

Side 9 manden. Alder: 67. Start i branchen: 1979. Stilladsarbejdernes Brancheklub af Side 9 manden Navn: Bopæl: Jørgen Bak Hvidovre Alder: 67 Start i branchen: 1979 Tillidshverv: 1920 Fanebærer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af StilladsInformation: - Allerførst vil vi ile med et stort

Læs mere

Oplevelser i luften. En flyveoplevelse for 1 person Vælg mellem en tur i helikopter eller flysimulator

Oplevelser i luften. En flyveoplevelse for 1 person Vælg mellem en tur i helikopter eller flysimulator Oplevelser i luften En flyveoplevelse for 1 person Vælg mellem en tur i helikopter eller flysimulator 1 Sund livsstil En oplevelse for krop og sjæl for 1 person Vælg blandt mere end 40 oplevelser 1 EN

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Hej Allesammen, Sæsonen 2014/2015, min første i Gentofte Svømmeklub, er på vej ind i de sidste spændende og afgørende uger, Selvom mange kilometer

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Draken Team Karup. DTK NYT 2011-2 AUGUST 40 ÅR I DANMARK

Draken Team Karup. DTK NYT 2011-2 AUGUST 40 ÅR I DANMARK Draken Team Karup. DTK NYT - 2 AUGUST 40 ÅR I DANMARK Som omtalt i sidste nummer af DTK-NYT, kan vi i år fejre 40 året for AR-113 s ankomst til Danmark. Billedet, der denne gang pryder forsiden af bladet,

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014

BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014 GENERALFORSAMLING Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse Lørdag den 26. april 2014 kl. 16.30, Nørre Allé 29, 8000 Aarhus C BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014 PP1: Ceci n est pas une pipe For

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

DRAKEN TEAM KARUP DTK NYT 2014-02. 1 Keep them flying or at least running

DRAKEN TEAM KARUP DTK NYT 2014-02. 1 Keep them flying or at least running DRAKEN TEAM KARUP DTK NYT 2014-02 DRAKEN TEAM KARUP PÅ AIRSHOW Et af årets store arrangementer - DANISH AIRSHOW - er nu afsluttet. Det blev en flot oplevelse - både for de mange besøgende - og de mange

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Turen til. Alanya, Tyrkiet

Turen til. Alanya, Tyrkiet Turen til Alanya, Tyrkiet 25. april 2010-2. maj 2010 Punkt... Side Søndag den 25. april 2010...3 Mandag den 26. april 2010...4 Tirsdag den 27. april 2010...5 Onsdag den 28. april 2010...6 Torsdag den 29.

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

ÅRSMØDE PÅ EGESKOV 2013. Egeskov Slot danner traditionen tro rammen om årsmødet. (Arkivfoto: Vagn I. Pertl)

ÅRSMØDE PÅ EGESKOV 2013. Egeskov Slot danner traditionen tro rammen om årsmødet. (Arkivfoto: Vagn I. Pertl) Egeskov Slot danner traditionen tro rammen om årsmødet. (Arkivfoto: Vagn I. Pertl) Kartoffel-årsmøde på Egeskov 09-01-2013 14:20:00 Anders Kurt Simonsen Der skal blandt andet findes en ny kartoffelambassadør

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere