Artikler af N. M. Schaiffel-Nielsen. delvist bragt i PROPEL 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Artikler af N. M. Schaiffel-Nielsen. delvist bragt i PROPEL 2010"

Transkript

1 Artikler af N. M. Schaiffel-Nielsen delvist bragt i PROPEL 2010 Det kunne man også i 1930 erne... nr. 1 Boeings 787 Dreamliner på jomfruflyvning... nr. 1 George Valkær død... nr. 2 Generalforsamling i FATAV... nr. 2 Og så blev vi allesammen 70 år... nr. 3 Flyvestationernes historie... nr. 3 Festligt, Folkeligt, Fornøjeligt og larmende... nr. 4 Ska vi lige snuppe en gedehams... kun her C-130 som kamprednings tankfly... kun her De er godt nok sure hos Boeing... kun her Det er ikke bare flot det er fantastisk flot... kun her Borte med blæsten... kun her Orion P-3 i luften med nye vinger...kun her

2 Det kunne man også i 1930 erne Når nogen siger helikopter, så tænker mange, i hvert fald i flyvevåbnet automatisk Sikorsky! Det overrasker sikkert mange, at allerede i 1936 havde den tyske professor Heinrich Focke den første styrbare helikopter i luften. Tekst N.M. Schaiffel-Nielsen FL 282 s operative historie I 1943 havde man fremstillet omkring 25 FL 282 Kolibri helikoptere. B-1 versionen var i tjeneste i Østersøen, Middelhavet og det Ægæiske Hav. Opgaven var at foretage færgeflyvning af genstande mellem skibene og rekognosceringsflyvninger. Efterhånden som krigen forløb, begyndte Luftwaffe at overveje at anvende helikopteren på andre slagmarker, det vil sige over landjorden. Billedet viser Hanna Reitsch, der demonstrerer hvad Fw 61 kan, også selv om det er inden døre. Han begyndte på udviklingsarbejdet i 1932, hvor helikopterens krop var en kopi af den velprøvede træner Focke-Wulf Stieglitz. Helikopteren der fik betegnelsen Focke Wulf Fw 61, lignede ikke meget de helikoptere verden har set siden den Anden verdenskrig sluttede, men mere en autogyro. Konstruktionen var med flykroppen i midten og ud fra den to udriggere med hver sin rotor. De blev drevet af en enkelt BMW Bramo Sh 14B luftkølet 7-cylindret stjernemotor. De to rotorer roterede modsat hinanden, og derved udlignedes drejningsmomentet. I februar måned 1938 blev helikopteren demonstreret i den store Deutschlandhalle i Berlin. Det var den i Tyskland herostratisk berømte Hanna Reitsch, der sad ved kontrollerne. Helikopteren satte efterfølgende adskillige rekorder vedrørende højde, hastighed og flyvetid. Det kulminerede i 1938 hvor der blev sat en højderekord på m og en hastighedsrekord i at flyve lige ud på 230 km. Besætningen bestod kun af piloten. Der er ikke opgivet nogen dato for jomfruflyvningen, eller på nydansk First Flight. Tom vejede helikopteren 818 kg. og fuld lastet 950 kg. Den maksimale flyvehastighed var 122 km/t. Rækkevidde 230 km., og største flyvehøjde var m. Ikke nok med at hun var en dygtig pilot, men hun så faktisk også ret godt ud. At hendes hilsen så ikke falder i god jord er en anden politisk sag. Hanna Reitsch Hanna Reitsch blev født den 29. marts 1912 og var den eneste tyske pilot der fik tildelt jernkorset af første klasse og Combined Pilots-Observation Badge i guld med diamanter. Det er allerede nævnt, at hun var den første kvinde, der fløj helikopter. Hun nåede også at flyve raketfly (Messerschmitt Me 163 Komet) og endelig Messerschmitt Me 262 Schwalbe. Hun satte over 40 rekorder indenfor luftfart i sin karriere både før og efter II Verdenskrig. Flere af hendes internationale rekorder i flyvning med svævefly er stadig ikke blevet slået. Helikoptere i brug ved Luftwaffe I den flyvelitteratur om Luftwaffe, der har passeret forfatteren til denne artikels øjne, har helikopteren ikke indtaget nogen fremtrædende plads, for ikke at sige, konstruktionen har været fuldstændig fraværende. Heinrich Focke havde travlt, også med at tegne helikoptere. Modellen Fa 223 blev bygget allerede i 1939, men produktionen kom først i gang i helikopteren var i sin konstruktion langt foran sin tid. Den blev under krigen brugt til transport af tunge kanoner. Konstruktøren Anton Flettners helikopter FL 282 Kolibri, blev den første helikopter i verden som blev certificeret og sat i masseproduktion. Hvis man ikke lige ved det, er det måske svært at se, at helikopteren har to kontraroterende rotorblade siddende lige over cockpittet. FL 282 var klar til at gå i produktion allerede i Indtil da havde helikopteren kun haft en pilot om bord, men derefter blev der etableret en plads til en observatør bagerst i helikopteren, hvorefter den hed B-2 versionen. Helikopteren viste sig at være nyttig som artilleriobservationshelikopter og i 1944 blev der etableret en enhed som bestod af tre FL 282 og tre Fa 223 helikoptere. I 1944 lavede det tyske luftfartsministerium en kontrakt med BMW Bayrische Motorwerke om at fremstille helikoptere. Der skete imidlertid det, at de allierede bombarderede fabrikken ved München efter at man havde produceret 24 af slagsen. Ved slutningen af II Verdenskrig var de overlevende Fl 282 ere stationeret på Flyvestation Rangsdorf i rollen som artilleriobservationshelikoptere, men gradvist blev de skudt ned af det sovjetiske luftværnsartilleri. Luftwaffes eneste operative eskadrille var stationeret på Flyvestation Mühlendorf i Bayern, hvor eskadrillen blev erobret af amerikanerne. For den der har tiden og lysten, er det en god ide at gå ind på Google s hjemmeside og skrive helikopternes typebetegnelser i ruden midt på siden, og Wupti, så er der masser af læsestof om tyske helikoptere, men på engelsk. God fornøjelse. Anton Flettners FL 282 under start

3 Boeings 787 Dreamliner på jomfruflyvning Tekst N.M. Schaiffel-Nielsen Billede Boeing Seattle den 15. december I overværelse af ansatte og gæster gik Boeings 787 Dreamliner, det nyeste medlem af Boeingfamilien, på vingerne kl. 10:27 lokal tid. Starten fandt sted fra Paine Field Lufthavnen ved Everett i staten Washington. Der skulle gennemføres en tre timer lang jomfruflyvning. Flyvningen markerede begyndelsen på testprogram som vil have seks fly i luften stort set døgnet rundt og dermed også kloden rundt, idet de første fly forventes leveret i fjerde kvartal af Under flyvningen testede chefpiloten, Mike Carriker og kaptajn Randy Neville en del af luftfartøjets systemer og strukturer. Medens det udstyr, man havde om bord, sendte samtlige oplysninger til et testhold nede på Boeing Field. Ruten Efter starten fra Everett fulgte flyets en rute der bragte det ned om østenden af strædet Juan de Fuca. det skete i en højde af 4,572 meter og med en flyvehastighed på 333 km/t. Farten blev leveret af to Rolls Royce Trent 1000 motorer. I løbet af de kommende uger og måneder vil yderligere fem andre 787 ere blive indlemmet i testprogrammet, hvilket inkludere to fly, der er udrustet med General Electric motorer. Mange solgt Boeing har svært ved at skjule glæden over, at det er lykkedes forlods at sælge ere, man påstår, at det er første gang i historien, at et nyt fly er bestilt i så stort et antal. Man siger også, at 787 Dreamliner vil give passagererne en bedre flyveoplevelse, og samtidig vil flyet give operatørerne et mere effektivt fly. Det teknisk avancerede fly vil forbruge 20 % mindre brændstof sammenlignet med dagens fly af samme størrelse. Samtidig kan det medtage 45 % mere gods. I flyet vil man opleve et bedre miljø med en renere luft, større vinduer og mere plads til håndbagagen, forbedret belysning og andre fordele som passagerer sætter pris på. Vi får ikke at vide hvilke.

4 Formanden for Flyvevåbnets Soldaterforenings lokalafdeling Vandel, George Hilmar Valkær er død, 82 år gammel. Valkær var én af Flyvevåbnets Soldaterforenings støtter gennem mere end en menneskealder, faktisk i 45 år. Han var formand for Vandel Afdelingen i mere end 30 år. Et hverv han røgtede med stor interesse og omhu. Han stod for at arrangere skydning for foreningens medlemmer i Kolding. Hans interesse for skydningen var så stor, at han i en periode sad i FSF hovedbestyrelse og var formand for skydeudvalget. Valkær havde sin første svære sygdomsperiode i På trods af sygdom og fysisk svækkelse forsatte han med at møde op til planlægningsmøderne i 4. Maj Komiteen i Randbøl, ligesom han deltog i mindegudstjenesterne den 4. maj i Randbøl Kirke lige til sidste år. Han nægtede ganske enkelt at give op. De sidste tre uger af sit liv tilbragte han på plejehjemmet Drejers Hus, hvor han fik en god og kærlig pleje. På trods af en tiltagende demens, ønskede han alligevel at få sine billeder fra tiden i FSF og Flyvehjemmeværnet med så han kunne huske på de gode ting han havde oplevet. Selv afdelingens fane havde han ønsket at få med. Valkærs indsats i Flyvehjemmeværnet og FSF gav sig over årene udtryk i 50 års medaljen for medlemskab i Flyverhjemmeværnet, hvor han var løjtnant. Hjemmeværnets Fortjensttegn og endelig Flyvevåbnets Soldaterforenings Fortjensttegn i sølv, ikke mindst dette tegn var han glad for. Valkær vil blive husket for sit ildhu i forhold til de to organisationer han tjente. Æret være George Hilmar Valkærs minde. N.M. Schaiffel-Nielsen Sekretær i 4. Maj Komiteen.

5 Generalforsamling i FATAV Der sad de så i rad og række de gamle kollegaer. Piloter, forsyningsfolk, flymekanikere, kasernearbejdere med flere. De havde meget at underholde hinanden med, og det blev hen ad midnat før de sidste kørte hjem i sne og kulde. Hvordan går det til, at et firma, der lukkede i juni 2003 stadig huskes af de ansatte? Ikke mindre end 40 er medlem af Foreningen af tidligere ansatte på Flyvestation Vandel. Det der engang var en velholdt flyvestation, er i dag nærmest en ruin. De tidligere ansatte tage kun derud, hvis de trænger til en dag med rigtig dårligt humør. Torsdag aften holdt foreningen generalforsamling. 22 af de 40 medlemmer var mødt frem og der var afbud fra to. Til venstre for formanden ses kassereren Per Mugge Mogensen, som kunne fortælle, at årets overskud var 487,54 kr. De fremmødte havde gjort tjeneste som, forsyningsassistenter, ledere af Bevogtningstjenesten, pilot i Hærens Flyvetjeneste, leder af Flyvevejrtjenesten, tjenstgørende kaptajn, nu ved flyvestation Skrydstrup, kasernearbejder, rengøringsassistent, kørselsassistenter, flyobservatører ved Hærens Flyvetjeneste. Gradsmæssigt fordelte man sig fra flyverspecialist til major. Og så kan man spørge sig selv, hvad har så vidt forskellige grader at sige hinanden? Ganske meget. Da generalforsamlingen var slut, blev der snakket på langs og tværs af bordene til hen mod midnat. I virkeligheden fortæller det om en gensidig respekt for hinandens indsats, hvad enten den foregik oppe under Vor Herres blå himmel, eller ned ved gulvet. Generalforsamlingen Formanden, Celia Kempel, tidligere vejrobservatør ved Flyvevejrtjenesten, strålede som en sol over de mange deltagere, og kunne så i øvrigt glæde sig over at de arrangementer, fra foredrag til gokart kørsel, havde været velbesøgte. Hun lagde op til generalforsamlingen at komme med forslag til, hvor de indendørs arrangementer i fremtiden skal holdes. På den gamle flyvestation var forholdene ikke mere de allerbedste, og hvis de er, så koster det kassen. Hun sagde, at bestyrelsen var ved at løbe tør for ideer til kommende arrangementer. Beretningen blev godkendt med applaus. Så fulgte en skylle ag forslag til, hvad forsamlingen kunne tænke sig, det strakte sig fra forslag om flyvevåbnets indsats i Afghanistan, til problematikken på Balkan og videre til besøg på flyvevåbnets museum i Stauning over besøg ved Flyvevåbnets Historiske Samling i Karup, til gokartkørsel og besøg ved fabrikken Viking i Esbjerg. Med hensyn til, hvor man skulle mødes, kom der en kommentar fra salen om, at det vigtigste ved at mødes var de gamle kollegaer, og ikke så meget bygningerne. Vandel Skoles aula, var at foretrække frem for at skulle køre rundt på veje der ikke var ryddet for sne. Kontingentet er altid en lidt penibel sag. Overskuddet sidste år var på små 500 kr. Fra salen løs et forslag om at sætte kontingentet op til 150 kr. så bestyrelsen da havde lidt penge at arbejde med. Det blev vedtaget med et pænt flertal. Valg til bestyrelsen var en enkel sag, der var genvalg over hele linjen. Ordstyreren pensioneret oversergent Birker Thomsen kunne takke for god ro og orden, hvorefter man gik over til smørrebrødet. Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen

6 Og så blev vi allesammen 70 år Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen FSN Karup den 11. april Generalmajor Henrik Røboe Dam, tv, studerer de gamle protokoller. Det går nordpå. Solen skinner fra en efterhånden skyfri himmel. Næsten glemt er vinterens måneder med sne, mørke og kulde. Bilens motor summer stille ude ender motorhjelmen. Den summe bliver brudt af en irriterende dum-dum, dum-dum, jeg bliver hele tiden mindet om, at under asfalten ligger den gamle betonvej. Ikke anlagt af tyskerne under krigen, men af danske arbejdere som beskæftigelsesarbejde i 1930 erne. Endnu længere nordpå møder blikket de store granplantager. Tanker går tilbage til forskolen til Flyvevåbnets Mathskole december Her sled man sig af sted med datidens næsten uhåndterlige feltmæssige udrustning med en flok skrighalse af befalingsmænd i hælene. Pludselig holder plantagerne op. Inde til venstre ses Flyvertaktisk Kommando, først det nye smarte hus med vinduer i, og umiddelbart nord for det mere krigerisk udseende Bunker 1137, tyskernes hovedkvarter for flyvende operationer i Jylland under Den Anden Verdenskrig. Nå drømmene slutter her, pensionist ID-kortet findes frem og jeg er klar til at køre ind gennem vagten. Hvad skal jeg på Karup? Flyvevåbnets jyske vugge, jo jeg skal til 70 års fødselsdag i Flyvevåbnets Soldaterforening. Gad vide, om der kommer nogle af de gamle kammerater. Det gjorde der, men ikke fra holdet af 2. december Formanden for FSF overrækker checken på til chefen for FTK Henrik Røboe Dam. Gamle minder Vel indenfor kunne man se Kai Clausen og Harry Sørensen fuld beskæftiget med at få en, gud ved hvad sådan én hedder? Vistnok en fotostat, op at stå med. Klokken var knap 11, men der var allerede kommet en lille flok, og snakken gik livligt. Klokken var ikke meget over 11, før der var kommet lige så mange deltagere som foreningen fyldte år. Nu gik der en rum snak gennem lokalet ved siden af Blå Sal. Alt medens snakken gik, ventede man på at sjællænderne og fynboerne skulle dukke op. Det gjorde de, og snakken blev ikke mindre. Deres udsendte var en lille smule imponeret over, at så mange ville bruge en søndag, og køre 600 km. i bus for at lykønske deres forening med de 70 år. Endelig kunne formanden for FSF Kai Clausen bede om så meget ro, at han kunne byde alle hjertelig velkommen til Flyvestation Karup, og meddele, at så var der middagsmad. Den bestod af flødekartofler, små frikadeller, kogt skinke og lidt grønt med dressing. En udmærket middag som man lod nyde fuld retfærdighed. Penge og tillykke Klokken lidt før 13 ankom lederen af Flyvevåbnets Historiske Samling (FHS), seniorsergent Lars Søe Jensen. Kort efter kom chefen for FTK generalmajor (GM) Henrik Røboe Dam. Han gav sig god tid til at hilse på. Han imponerede ved at kunne huske ansigter langt tilbage. Han befandt sig tydeligt godt blandt venner. Igen måtte formanden bede om ro. Dels for at byde GM velkommen, og dels for at meddele, at FSF havde modtaget en ansøgning fra FHS om støtte til udgivelse af en bog, der handler om flyvevåbnet gennem de 60 år, skrevet af de ansatte i tidligere og endnu eksisterende tjenester. I den anledning havde bestyrelsen besluttet at støtte udgivelsen med kr. Den check blev så givet til GM. Han indledte sin takketale med at ønske FSF til lykke med de 70 år, og konstaterede, at foreningen hermed var 10 år ældre end flyvevåbnet. Han glædede sig over den støtte som FSF er for flyvevåbnet i det civile liv. -I er alle gode ambassadører for værnet ude i hverdagen, sagde han, og fortsatte, -Flyvevåbnet er i stadig forandring. Lige nu venter vi på en beslutning om køb af nye kampfly. En beslutning der på det sidste igen er blevet udsat. Han understregede, at flyvevåbnet, med de midler, der er til rådighed stadig er et effektivt værn, men at robustheden på grund af de mange reduktioner er blevet noget tynd. Han understregede, -Sjældent har så få udrettet så meget! Hvilket han var tydelig tilfreds med. Han sluttede sin tale med endnu engang at ønske FSF til lykke, hvorefter han skyndsomst overdrog checken på de ,00 kr. ti Lars Søe Jensen. Formanden for Viborg Marine Forening, Vagn Christensen, var glad for den flyvende forbindelse til Flyvestation Karup via Søværnets Flyvetjeneste. Sømandens tillykke Viborg Marineforenings formand, Vagn Christensen, var blandt gæsterne. Han indledte med at ønske til lykke med de 70, og sagde så, at een og anden sikkert undrede sig over, hvad en sømand havde at gøre i denne forsamling. Hans forklaring var, at Viborg marineforening i mangel af en havn, hvor skibe kunne fortøje, i stedet havde adopteret ikke én Lynx, men hele Søværnets Flyvetjeneste, hvilket han mente var det eneste sted i verden noget sådan var sket. Han kunne fortælle, at én gang om året flyver én måske to Lynx til Viborg. Da Lynx er stationeret på Karup synes han at man havde en lille aktie i det med at flyve.

7

8

9

10

11 Flyvestationernes historie Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen Peter Fahnøe, 75, kommer fra Militærhistorisk Forening for Midtjylland. Han forsker i militærhistorie, som han blandt andet formidler gennem Silkeborg Bunkermuseum. Han er ikke alene om arbejdet, der er grupper, der arbejder med at kortlægge flyvestationerne Karup, Skrydstrup, og Tirstrup. Aalborg er en sag for sig, der består gruppen af pensioneret brandmand Anders C. Johansen, som lige nu har tre ringbind stående, der dækker flyvepladsen Rørdal, Flyvestation Aalborg og Luftmarine-stationen inde i Aalborg by. Han sælger i øvrigt disse bøger, fortæller Peter. - Hvordan kom du i gang med dette noget omfattende arbejde? - Det var Skov- og Naturstyrelsen, der i 1980 erne besluttede, at man ville registrere alle tyske anlæg fra besættelsestiden. De fik dannet små frivillige grupper over hele landet. På et tidspunkt slap pengene op, Fahnøe siger, - Jeg er ikke helt klar over hvad grunden var, måske mistede man bare interessen. Når man taler med Peter Fahnøe, så får man tydeligt følelsen af, at det store arbejde udføres af en flok ildsjæle, der taler gerne og længe om deres store interesse. Stor hjælp Fahnøe er tilsluttet gruppen på Flyvestation Karup. Han var i den heldige situation, at han fik adgang til Forsvarets Bygningstjenestes arkiver, mens de endnu befandt sig i Viborg, godt hjulpet af lederen af arkivet, understreger han. Alt godt får en ende, Bygningstjenesten rykkede til Hjørring. Til hans held er arkivlederen på Karup én dag om ugen, og kan tage relevante papirer med, som han så kan få lov at forske i. De enkelte grupper Gruppen på Flyvestation Skrydstrup ledes af en civil museumsmand, Leif Petersen og har gode arbejdsforhold. Deres kontaktmand, pensioneret flyveleder Flemming Heltberg, skaffede kontakt med flyvestationen, som stiller kontorfaciliteter til rådighed for gruppen. På kontoret i bygning 351 finder man også museumsfolkene der tager sig af Flyvestation Skrydstrups historie under ledelse af pensioneret major Niels Jeppe Jeppesen. Foruden samarbejdet med Jeppes folk arbejder man også sammen med Bunkertosserne, en grupper der har specialiseret sig i at registrere tyske bunkers i Danmark. Formidlingen Peter Fahnøe fortæller, at man endnu ikke har lagt oplysningerne ud på nettet eller på anden måde har distribueret dem til offentligheden. Vi har det problem, at vi skal have clearet alle oplysningerne med flyvevåbnet, inden vi kan slippe dem fri.

12 Festligt, Folkeligt, Fornøjeligt og larmende Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Flyvestations Skrydstrups Åbent Hus blev en succes, der kunne måles i otte kilometer lange bilkøer på motorvejen fra Kolding og sydover. Op til seks timer sad folk i kø og ventede på at blive lukket ind i Det Hellige Land. Nogle opgav og kørte hjem igen, men omkring nåede frem og havde en herlig dag, for nogens vedkommende blot et par små timer. Jeg luskede ned til Flyvestation Skrydstrup ad Nustrupvejen, forbi Radarhoved Skrydstrup, eller som det hed i gamle dage Flyvedetachement 602. Det kostede kun én time i kø. Lidt malurt her i starten, de forskellige vagter havde ikke lige godt fat i det med handicapparkering, nogle ville se et handicap skilt, andre kunne nøjes med at se rollatoren. Men skidt det lykkedes at nå frem til den aftalte parkeringsplads. Det var meget værre for dem der holdt ude på motorvejen i den otte km lange kø. De nåede ind på flyvestationen én time eller halvanden før lukketid. Synd! Det var værd at se på Du milde himmel et flyveprogram man havde fået stablet på benene. De moderne jetkampfly larmede rundt i luftrummet som de plejer, til stor fryd for publikum. Begejstringen vilde ingen ende tage da to Supermarine Spitfires startede for at give en flot opvisning. De har samtidig en passende hastighed, så alle kan følge med i hvad der sker. Det imponerende var at se flyentusiasterne, altså kenderne, stå og lytte til to Rolls Royce Merling V-12 motorer som yder hk., hver, og de nød det. Ikke mange tænkte på, at der i deres levetid blev fremstillet af dem. Som om det ikke var nok, så startede en PBY-5A Catalina og så at sige luskede rundt i luftrummet over flyvestationen. Den laver med sine to hp. Pratt & Whitney R Twin Wasp stjernemotorer, der gav den et flyvehastighed på 286 km/t., ikke megen larm, og så var den kridhvid. Der var mere af samme skuffe, Boeing var repræsenteret med en B-17G, kaldet Den Flyvende Fæstning ved navn Sally B. Det danske flyvevåben ejede engang én af typen fra den 1. april 1948 til den 1. oktober Den hed for øvrigt Shoo Shoo Shoo Baby. Udstillinger Her var alt, fra Flyvehjemmeværnets nye genopståede flyvende enhed, til Den Kgl. Livgarde. Flyvevåbnets enheder med de nye betegnelser man har fået efter at være gået fra at være et kaserneret flyvevåben, til at blive Expeditionary Air Force, eller på dansk et udrykningsflyvevåben, der kan løse opgaver rundt om i verden, hvor politikerne nu må bestemme det plus en slat, er det antal flyvetimer F-16 har fløjet for det danske flyvevåben siden det første fly blev leveret den 18. februar En af udstillingerne viste materiellet fra Air Control Wing. Noget af materiellet står for tiden i Afghanistan og yder et kærkomment bidrag til flyvesikkerheden i den nok så travle lufthavn. En lille brochure fangede opmærksomheden. På forsiden står: Air Control Wing. Rekrutteringsfolder Vi snuppede én og læste den igennem. Man har, for det meste, holdt sig fra de smarte værnsspecifikke termer, og i stedet anvendt læseligt dansk, som i klare vendinger fortæller, hvad det er enheden står for, hvad den kan, og hvad den forventer af en eventuel ansøger. Faktisk slutter hvert kapitel med, hvad medarbejderne har af metode- og andre friheder, og det i klart sprog. Flyvevåbnets Soldaterforening Flyvevåbnets Soldaterforening (FSF) havde en flot stand med en kraftig bemanding. En fornøjelse at se de herrer der betjente publikum iført FSF s uniform som ikke lod nogen af de mange besøgende i standen i tvivl om, hvor de hørte til, og hvilken standard man satte. Vi spurgte Bent Petersen, -Får I hvervet nogen nye medlemmer? Svaret var klart, -Nej det gør vi ikke, men det er heller ikke meningen, vi ønsker blot at markere, at vi er her, og så håbe på, at folk senere melder sig ind. For deres udsendte var der den fordel, at man havde et køleskab, hvor madpakke og den medbragte cola, kunne holdes nedkølet. Udenfor var der 24 graders varme. Udenfor den shelter, hvor FSF holdt til stod der en Challenger. Ved vingen stod dens fire mands stor besætning opmarcheret. Det så meget formelt ud. Årsagen til opstillingen blev tydelig da hans kongelige Højhed Prins Henrik pludselig dukkede op og hilste hjerteligt på besætningen, hvorefter han blev vist rundt i flyet. Danmarks Flyvehistoriske Selskab Tilbage i den førnævnte shelter fandt vi Danmarks Flyvehistoriske Selskab (DFS). Den altid arbejdsomme Mogens Ulrik Holmsten, havde vagten. Han havde HKH Prins Henrik hilser på besætningen på Eskadrille 721 s Challenger. Herefter fik prinsen en rundtur i flyet. rigeligt at se til. Et par ungersvende var meget interesserede i de modelfly han havde med til salg. Vi fik aldrig spurgt, om han havde solgt medlemskort. Larmen udefra var kolossal fra startende jetfly. Flere oldtimers Så var der Chip Chaps, som var fire Chipmunks der lavede en formationsopvisning, en C-47 Dakota, der lavede 75 års jubilæumsopvisning, Flyet fløj første gang den 18. december 1935, og den flyver stadig. Imponerende, et tilnavn var under den 2. Verdenskrig, - Workhorse of the WW II, Den anden Verdenskrigs Arbejdshest. En anden Arbejdshest var i luften lidt over klokken halv to, det var C-130J Super Hercules. Denne gang var opgaven, som så ofte før, at droppe et antal jægere fra Jægerkorpset. De kom i kamp med en ond fjende, og tilkaldte nogle F-16 til at sikre at den onde fjende blev gjort ukampdygtig. Et glimt at den barske virkelighed danske soldater møder i Afghanistan, denne gang som underholdning. På mange biler så vi i øvrigt en gul sløjfe hvorpå der stod, Vi er stolte af vore soldater, med god grund! Flyvehjemmeværnet airborne igen For år tilbage nedlage chefen for Hjemmeværnet Luftmeldekorpsets Flyvende Enhed med et pennestrøg. Uden at melde det til nogen skrev han et brev til hver enkelt pilot og takkede dem for deres indsats, men du er fyret, enheden er lukket. Det affødte nogen opstandelse. Den daværende inspektør for Luftmeldekorpset senere Flyvehjemmeværnet, oberst S.C. Falkbøl, gik næsten omgående i gang med at plædere for en genoprettelse. Det er nu sket. Vi mødte den forholdsvis nyudnævnte inspektør for Flyvehjemmeværnet, oberst S.M. Poulsen (POM), der som gammel pilot selvfølgelig glædede sig over at have piloter i sit brød igen. Om fremtiden for Flyvehjemmeværnet sagde han, -Vi er i fuld gang med at lave aftaler med de civile lufthavne om at oprette eller

13 POM alias oberst og inspektør for Flyverhjemmeværnet S. M. Poulsen i samtale med flyverhjemmeværnspiloter. tilknytte allerede oprettede eskadrille til lufthavnene som bevogtningsstyrke. Vi har allerede de to første lufthavne på plads, og forhandle med flere andre. Én af de sidste er Billund Lufthavn. De vil gerne sælge Lockheed Martin var selvfølgelig til stede med deres mock up af en F-35A, som de håber på skal erstatte F-16 engang i fremtiden. Lige nu ser det ud som om det kommer til at vare lidt mere end en rum tid (ca. 2020). Samtidig er Boeing trådt ind på scenen ned deres F-18 Hornet, som er billigere og afprøvet gods. Vi får se, der er rasende meget politik og måske ikke så meget logik i den sag. Agusta Westland var også til stede med en stand, der bestemt ikke råbte til himler: Her er jeg!. Men vi fik da en brochure på en AW 159, en maritim helikopter som Søværnet skal have til erstatning for den gode gamle LYNX. AW159 ligner til gengæld en LYNX til forveksling, nu er den blot konfigureret til at operere til havs. Længere nede af rullevejen var SAABs JAS 39 Gripen parkeret, ikke nok med det, den var også ude at flyve. Den vil svenskerne jättegerne sælge til det danske flyvevåben, nu får man se. Flere opvisninger De er stille, de er små, de larmer ikke, men til gengæld laver de en flot opvisning. De er Flyvevåbnets Flyveskoles formation Baby Blue. For en gangs var vindforholdene sådan, at de ikke skulle røre vildt i gryden for at holde formationen. Af andre formationer så man Flyveskolens træningsfly gennem seks årtier vise sig frem i luften, nemlig Tiger Moth implementeret i marts 1933, KZ IIT fra april 1940, Chipmunk fra 1950 og T-17 fra september 1975, typen har lige rundet de flyvetimer i flyvevåbnet totalt. Denne artikel får ende med et Well Done til Flyvestation Skrydstrups mange flittige medarbejdere. Flyvevåbnets Soldaterforenings stand blev betjent af frivillige i foreningens uniform, præsentabelt var det, og der var godt med kunder i butikken. Der er symbolik for alle pengene i dette billede. Ikke nok med at Flyverhjemmeværnets heraldiske mærke sidder på sideroret, nej, man har også skaffet sig indregistreringen OY (Danmark) F (Flyver) H (Hjemme) V (Værnet). Så kan det ikke blive tydeligere.

14 Det er ikke verdens bedste foto af en PBY-5A Catalina, men minderne om dette spøjse fly og dets bedrifter under flyvningerne i Grønland er svære at glemme. Tankningstjenesten på Flyvestation Skrydstrup havde slået pjalterne sammen med Eskadrille 721, hvor man ventede på at HKH Prins Henrik skulle komme. Flyvevåbnets Soldaterforenings stand blev betjent af frivillige i foreningens uniform, præsentabelt var det, og der var godt med kunder i butikken.

15 Ska vi lige snuppe en gedehams Af N.M. Schaiffel-Nielsen Den meget billige F-18 Super Hornet. (Foto Boeing) Der er rigtig gang i debatten om, hvilket kampfly, der ad åre skal afløse F-16. Først troede alle, at det var Joint Strike Fighter vi skulle have. Der er dog investeret op mod en milliard danske kroner i projektet. Nu er der så sket det, at JSF er blevet dyrere end ventet. Først var det 350 mio. kr. pr. styk. Nu er det så i omegnen af 700 mio. kr. pr. styk. Andre igen påstår, at når det hele skal regnes med, avionic, våbensystemer, reservedele og uddannelse, ja så bliver prisen omkring én mia. pr. styk. Det pudsige er, at igen vel i virkeligheden ved, hvad flyet kommer tril at koste. Hvad med en Grif? Lige nu ser det ud til, at man ikke vil købe en Grif (JAS 39 Gripen). Det særlige ved Gripen eller Griffen er, at den kan erhverves for 458 mio. pr. styk, eller mia. for 48 fly. Svenskerne er ikke i tvivl om, at Griffen er pengene værd, og mere moderne end en F-16. Lader vi erfaringerne med F-35 Draken råde. Så hed det sig da vi fik den, at den var den værste gang Svensk Hämslöjd vi nogensinde havde købt. Det var i 1971/72. I 1993 var det til gengæld det bedste jagerfly vi nogensinde havde sagt farvel til, det sidste var nok mere rigtigt end det første. Den lidt dyrere F-29 Gripen. (Foto SAAB) kraftkarlen Eurofighter. Men ind fra sidelinjen kom Boeings F-18 snigende. Til alles overraskelse, så luftede forsvaret den 15. marts den tanke, det fly kunne man egentlig godt tænke sig. I Skandinavien flyver finnerne allerede med flyet. Hvad får vi så for pengene der? Jo, fortæller Boeing, vi får et vel afprøvet fly, som allerede har bevist sit værd i kamp. Dette sat op mod JSF F-35, som jeg stadig er en prototype. Hvad skal den så koste? Skal man tro på hvad Face Book skriver, så er prisen Pris 240 mio. kr. pr. styk og med garanteret modkøb ved Danske virksomheder til Boeing koncernen for samme total beløb. Vi ganger lige én gang til og sig: 240 mio. x 48 = mia. plus det løse, som man ikke lige kan regne ud. Det forholder sig ved flykøb altid sådan, at man ikke ved, om det er stel og motor der koster prisen, eller alt det dyre også er med. Vi har god tid Beslutningsprocessen i folketinget virker som en farce. Man kan klart forstå dem der siger, -Vi kan vente, F-16 kan sagtens flyve 10 år endnu. På det andet hold er der dem, der har rasende travlt og mener man skal beslutte sig nu. Forsvaret har ikke forhastet sig, men har dog nu meldt ud, at man foretrækker F-18 Super Hornet. Det er den med to motorer, hvad det så koster? Det svært ikke at erindre sig, at politikerne besluttede sig for verdens bedste helikopter EH101, men glemte, at en ekstra motor, længere rækkevidde og større flyvehastighed koster penge. Nu kan politikerne så klandre forsvaret for at have kludret i det. Den slags ses af og til. Det er følgen af, altid at ville have alting en Rolls Royce, men kun vil betale for en mandstrukken kinesisk richaw. Men så dukkede gedehamsen op Vi har allerede for længst sagt farvel til Og den rasende dyre Joint Strike Fighter. (Foto Lockheed Martin).

16 C-130 som kamprednings tankfly Tekst N.M. Schaiffel-Nielsen Billede Lockheed Martin Marietta Georgia den 6. april Det første til en ny flåde af United States Air Force (USAF) tankfly, beregnet til Combat Rescue (Redning af besætningsmedlemmer under kampforhold) har forladt samlebåndet på fabrikken i Marietta den 3. april. Flyet befinder sig nu på malerværkstedet. Derefter overgår det til produktionstest. Det repræsenterer en ny configuration af verdens mest avancerede fragtfly og vil formelt blive præsenteret for USAF ved en ceremoni den 19. april, hvorefter det bliver leveret senere i år. HC-130J vil derefter gennemgå de sædvanlige tests for at blive operationsklar i midten af HJ-130J ruller ud af hangaren på Mariette Georgia.

17 De er godt nok sure hos Boeing Tekst N.M. Schaiffel-Nielsen Billede Boeing St. Louis den 1. april Det eneste der er sikkert er, at den følgende historie ikke er en aprilsnar. Tværtimod, hos Boeing er man godt sure på European Aeronautic Defence and Space Agency (EADS). Hvorfor? Fordi EADS har bedt om udsættelse af deadline for aflevering af tilbud på en ny tanker til United States Air Force (USAF). De blev endnu mere sure da det amerikanske forsvarsministerium den 31. marts meddelte, at hvis europæerne kom med en anmodning om udsættelse, ville de få den. Boeings svar på dette var, -Vi er dybt skuffede over EADS-Airbus anstrengelser for yderligere at forsinke dette vitale krigsprogram, og forsinke den amerikanske anskaffelsesproces til deres fordel. EADS-Airbus har været fuldt engageret i konkurrencen om leveringen af tankfly de sidste fire år, og firmaets hold har hele tiden forventet at yde den langt overvejende majoritet i forhandlingerne. Boeing fortsætter med at sige, at de støtter EADS gentagne anmodning om udsættelse for at ændre de amerikanske krav til et krigsfly. Men de kan ikke se, hvordan EADS vil legitimere kravet om en udskudt deadline. I hele udtalelsen ligger en dyb mistillid til EADS, man mærker klart at Boeing mener, at EADS får statstilskud, men uden at sige det højt. Boeings KC 767 widebody tanker/transporter, som Boeing så gerne vil levere til USAF som erstatning for den gamle og næsten udslidte KC-135 Stratotanker.

18 Det er ikke bare flot det er fantastisk flot Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Oppe fra balkonen er der en flot udsigt over de mange fly. Desværre er der ikke adgang for publikum, men det kommer sikkert engang. Danmarks Flymuseum. Det er umuligt ikke at udstøde et suk af beundring når man træder ind i hallen, hvor flyvevåbnets gamle fly står udstillet. En beundring for den flid og teknisk håndværk samt de tusinder af timer pensionerede flymekanikere, efterskoleelever og andre med én eller anden form for mekanisk snilde har lagt i at få de gamle fly fra erne til at stråle som var de lige rullet ud af samlebåndet på deres respektive flyfabrikker. Ommøblering Tiden har ikke stået stille siden Danmarks Flymuseum blev åbnet af HKH Prins Joachim den 12. september Allerede dengang syntes det som om der var mange fly i hallen. Meget har forandret sig siden. Først kom Sikorsky S-61 Sea King halenummer U-240 til fra Flyvestation Værløse, hvor man havde restaureret den. Det helt store var vel flytningen af Catalinaen fra Teknisk Museum i Helsingør, hvor den var havnet blandt gamle biler til Danmarks Flymuseum nær Vestjyllands Lufthavn. Seniorsergent Jørgen Wickstrøm fik af flyvevåbnet lov at bruge de sidste tre år af sin tjenestetid til at sætte flyet i stand fra ende til anden, selv radioen virker. Nu står den så og troner som samlingens største fly. Lige bag den i en montre står et stor model af den C-130, som museet aldrig fik. 60 års jubilæum Flymuseet er allerede nu gået i gang med at gøre klar til at fejre flyvevåbnets 60 års jubilæum den 1. oktober. Rundt om i udstillingen er der små øer som fortæller om blandt andet flyvevåbnets indsats i Afghanistan og i Congo. Herudover er der en temaudstilling om indsatsen i grønland og på Færøerne og endelig var flyvevåbnet også med i Kirgisistan. Fra Irak har man taget to gasbetonblokke med hjem, resten der indgår i udstillingen er købt hos den lokale tømmerhandel. Igen er det flyvevåbnets pensionister der har trukket det tunge læs med den praktiske udførelse af udstillingerne. Planlægningen af udstillingerne er gennemført af Flyvevåbnets Historiske Samling, Danmarks Flymuseum og Statens Forsvarshistoriske Museum, engang kaldet Tøjhusmuseet. Busten af Kaj Birksted ( ) Han blev major i den norske eskadrille under RAF i I 1945 blev han udnævnt til oberst og chef for den norske Wing. Han fik status som flyver es med 10 nedskudte tyske fly. Han fik tildelt DFC af Storbritannien og det norske krigskors med sværd af den norske regering. Dan mark kunne ikke bruge ham som chef for det nyoprettede flyvevåben den 1. oktober I Danmark var han stadig løjtnant af reserven.

19 PBY-5A Catalina i al sin pragt. Seniorsergent Jørgen Wickstrøm, Flyvestation Værløse, fik lov til at bruge sine sidste tre år i flyvevåbnet til at skabe dette flotte eksemplar af en flyvebåd. Mangler plads Formanden for Flymuseet Karsten Knudsen havde travlt den lørdag formiddag vi var forbi, et hold på omkring 40 gæster skulle ledes igennem Veteranflysamlingen og flyvevåbnets del. Da det var overstået havde han tid til at fortælle os, at museet er i pladsnød. Vi har stadig flere fly under restaurering som skal ind. Det betyder, at enkelte må gå ud og de øvrige flyttes rundt endnu engang. Han understregede, at det at få flyene udstillet er vigtigt for de pensionister i flyvevåbnet, som ofrer uendelig meget tid på restaureringsarbejdet. Uden dem, sagde Karsten Knudsen, -har vi ikke noget at udstille. Om fremtidsplanerne sagde han, at selvfølgelig ville man gerne have mere plads, men at den gæld der er stiftet skal afdrages inden man går i gang med nye projekter. Det er en holdning som har præget folkene i Stauning lige siden man byggede den første hal engang i 1970 ernes første halvdel. Plads og gæster Karsten Knudsen sagde, at man om 10 år vil søge igen at skaffe midler udefra til en udvidelse. Omkring besøgstallet sagde han, at det har været stigende lige fra museet åbnede. Fra i 2005 til sidste år. Han er overbevist om, at det ikke er så vigtigt hvor flymuseet ligger, men mere, hvad det har at byde på. Når man går rundt i museet, er det ret så mange fremmede sprog man kan lytte til, men dog især de skandinaviske, tysk og engelsk. Det er i øvrigt interessant at betragte, hvorledes de mange modeller optager publikum. Skulle der blandt vore læsere være nogen som endnu ikke har besøgt Danmarks Flymuseum, så er det på tide at komme ud for at få sin interesse for flyvevåbnets gamle fly og veteranfly i øvrigt tilgodeset. Entreen er rørende billig kun, 50 kr. Og glem så ikke at købe kataloget, der fortæller om de fleste af udstillingens fly. Det er flot, men er blevet lidt overhalet af, at Catalinaen er kommet til flymuseet. Det er ikke kun flymekanikere, der renovere gammelt flyvevåbenmateriel. Her er det seniorsergent C.F. Petersen, Jordmaterielværkstedet, Flyvestation Skrydstrup, der har renoveret den berømte Nimbus motorcykel.

20 Borte med blæsten Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Vestjyllands Lufthavn. Thøger Larsens, Blæsten går frisk over Limfjordens vandel, passede denne lørdag alt for godt på Ringkøbing Fjord, som er nærmeste nabo til det der engang hed Stauning Lufthavn. Inde i lufthavnsbygningen stod, nok lidt af en overdrivelse, for formanden for KZ & Veteranflyveklubben, Jane Hermansen, rundt næsten som en flue i en flaske for at se til sine mange gøremål. Det 43. KZ & Veteranfly årlige fly in og Airshow var ved at tage sin begyndelse. Vi spurgte Jane Hermansen, -Hvor mange kommer der i dette forfærdelige blæsevejr. Svaret lød, -Oprindelig var der tilmeldt omkring 300, indtil nu er der kommet under 100. Hvordan går det med de fly, der skal deltage i opvisningen? Der var tilmeldt 50, og indtil nu er der kommet otte. Der kom lidt flere Nogle ganske få piloter vovede sig ud i de mellem 20 og 30 knobs vind for at forsøge at lande på Vestjyllands Lufthavn. Det var lidt mere end almindelig spændende at følge dem på vej ind til bane 27. Der blev Rørt heftigt i gryden, for at holde flyet i vandret og samtidig får det ned mod banen. Ind imellem så det truende ud, når et fly pludselig steg ret voldsomt, for derefter at suse ned mod landingsbanen igen. Lige meget, det lykkedes for dem at komme ned i et stykke. Selv om én af dem førte en lang kamp for at få bagbords hovedhjul ned på banen. Vinden havde sneget sig lidt syd for vest hvilket gav en ubehagelig sidevindskomponent, som var svær at bekæmpe. Ingen ros Betjeningen af de mange der, trods stormen, havde vovet sig ud til lufthaven var mildt sagt miserabel. Et enkelt sted kunne man købe frankfurtere, som blev, bogstavelig talt, brændt over en gril der var stillet op ude i de stride blæst. Den blev betjent af et personale, der talte et jammerligt tysk/engelst. Man kan kun beundre vestjyderne for deres tålmodighed, og beundre deres stærke maver som klarede alle forbrændingerne. Den det var stævnet var til dumpekarakter. Endnu mindre imponerende var det, at brande Faldskærmsklub havde valgt at holde deres cafeteria lukket. Mod og mands hjerte Flyveopvisningen startede på tiden. Den første der skulle starte var en Piper Cub L-18C Super Cub. Uden at vælte lykkedes det piloten at komme ud på banen og få næsen op i vinden. De 90 Hk. Blev sluppet løs og vupti, indenfor 50 m var de første 50 fod overvundet, herefter gik det næsten lodret opad. Imponerende at de den lille lærredsbetrukne Drage klare blæsten. Indflyvningen til landingen var en oplevelse for sig. Det tog ganske enkelt meget lang tid for de 90 Hk. At slæbe flyet op mod vinden så der kunne lande ved indkørslen til platformen ved kontroltårnet. Så kam man spørge sig selv, -Er det noget at byde på modelflyvning til en flyveopvisning? Jo, det var det faktisk. I luften så flyet ud som en Vampire, manøvrerne var voldsomme, antallet af G oversteg, hvad enhver pilot ville kunne holde til, men det så imponerende ud. Vi talte bagefter med piloten, der kunne fortælle at tophastigheden var omkring 200 km/t, og at han så fløj sin opvisning med et fly han ikke var alt for øm over. Flyvevåbnet og Søværnet med Flyvevåbnets Flyveskole fik en gang reklame da en KZ II, en Chipmunk og en T-17 gik på vingerne sammen. De magtede alle viden så nogenlunde. Efterhånden strømmede vestjyderne til, Lufthavnsvej var fyldt med mennesker som kom vandrende ned fra Danmarks Flyvemuseums parkeringsplads i en ubrudt strøm. De fik da også lidt smæk for skillingen da én af Søværnets Helikoptertjenestes Lynx gik i gang med en formidabel opvisning. Det fik virkelig folk til at spærre øjnene op. Den agilitet en Lynx er i besiddelse af ses ikke så ofte. Da det var slut, startede en T-17 fra Flyvevåbnets Flyveskole for lige at vise, at T-17, selv efter timers flyvning stadig kan være med, selv i en halv storm. Og regnen kom Klokken var 14:40 da regnen begyndte, først langsomt, men efterhånden tættere og tættere. Den strøm af mennesker der kort forinden kom nede fra parkeringspladsen vendte som på tælling og begyndte turen tilbage. Resten af flyveprogrammet blev mere og mere ødelagt. Nogen havde glædet sig til at se en YAK- 11 gå på vingerne, men den tyske pilot skulle ikke nyde noget, der til var hans fly for kostbart. De to F-16 fra afvisningsberedskabet Moonbeam Purple kom ganske vist forbi to gange, problemet var blot, at skydækket var blevet så lavt at de var svært at se dem. Det var en rigtig træls dag både for arrangørerne og de mange tilskuere som havde glædet sig til at se det planlagte program. Nu måtte de nøjes med lidt fly, til gengæld fik de håret rettet nok så gevaldigt ud. Den lille Piper slider sig på mod den vind der retter vindposen til højre i billedet næsten helt ud. Søværnets Helikoptertjenestes Lynx hilser her pænt på publikum som den ellers havde begejstret med sine flotte manøvrer.

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

Index Klik på den artikel, der ønskes frem på skærmen

Index Klik på den artikel, der ønskes frem på skærmen Index Klik på den artikel, der ønskes frem på skærmen Om bogen 7 Redaktionens forord 9 Forord v/ Chefen for Flyvertaktisk Kommando 10 Flyvevåbnets udviklingshistorie 11 Af major, cand.phil Paul E Ancker

Læs mere

Vi producerer tryksager med omtanke

Vi producerer tryksager med omtanke 1 4 / 2013 veteranflyklubben.dk Bestyrelse (pr. 10/8-2013) Bent Esbensen formand Gl. Vardevej 213, 6715 Esbjerg N 5099 7007 besbensen@gmail.com Mar n Bech Olesen næs md. / rallychef Mannehøj 207, 6600

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 3/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

FORSVARSAVISEN 06. I dag er jeg klar. Vi har haft en samtale derhjemme om, at hvis jeg skal til Ukraine igen, så er det det, jeg skal.

FORSVARSAVISEN 06. I dag er jeg klar. Vi har haft en samtale derhjemme om, at hvis jeg skal til Ukraine igen, så er det det, jeg skal. Danish Air Show Spidsen af en jetjager Tag nu ansvar Gay Pride Parade OPVISNING: Den 22. juni fik op mod 140.000 gæster et indblik i, hvad det danske totalforsvar kan. Piloter fra adskillige lande fyldte

Læs mere

FLYNYT: Udgives af: Flyvertaktisk Kommando Kølvrå 7470 Karup

FLYNYT: Udgives af: Flyvertaktisk Kommando Kølvrå 7470 Karup NR. 2 APRIL 2003 FLYNYT: Udgives af: Flyvertaktisk Kommando Kølvrå 7470 Karup Redaktion: Oberstløjtnant, ansvarshavende redaktør P.E. Andersen Inspektions- og Våbenkontrolsektionen Flyvertaktisk Kommando

Læs mere

Fra redaktionen. FOR- og BAGside. Indhold

Fra redaktionen. FOR- og BAGside. Indhold Oscar Yankee - 4-2005 1 OSCAR YANKEE medlemsblad for KZ & Veteranfly Klubben ANSVARSHAVENDE / LAYOUT Thorbjørn Brunander Sund (ansv.) Søndervang 13, 6862 Tistrup 2290 1918 thorbjoern@birdlike.dk FLYSIK

Læs mere

Premiere på portal. Side 10-12. Hercules hjem

Premiere på portal. Side 10-12. Hercules hjem Mod det ukendte ETABLISSEMENTER: Der er truffet politisk beslutning om, hvilke kaserner og etablissementer der skal afhændes. En beslutning, der kommer til at berøre mange af forsvarets ansatte. Forsvarsavisen

Læs mere

INDHOLD. Bladet udkommer den første hverdag i februar, april, juni, august, oktober og december. FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere

INDHOLD. Bladet udkommer den første hverdag i februar, april, juni, august, oktober og december. FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Oberst Kurt Norup Refsgaard Fungerende stabschef, Flyvertaktisk Kommando Telefon: 99 62 49 50, lokal 5101 CHEFREDAKTØR Arne Bach Nielsen

Læs mere

T E L E. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 5 September 2007 G R A F E N

T E L E. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 5 September 2007 G R A F E N T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 5 September 2007 G R A F E N Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde / På træning i Norge 3 Pas på flåten 7 Hvor er viljen

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2013. 70. årgang Nr. 3. Generalforsamlinger. Avedøre Flyveplads.

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2013. 70. årgang Nr. 3. Generalforsamlinger. Avedøre Flyveplads. PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening April 2013 70. årgang Nr. 3 Generalforsamlinger Side 3-5 Besøg hos Airbus Avedøre Flyveplads Side 10-11 Side 5 Foto: EKF PROPEL 1 Det sker i FSF Mød

Læs mere

Staggerwing - Beechcraft, når det er bedst

Staggerwing - Beechcraft, når det er bedst 4-2006 - 38 årg. Beech D17S Staggerwing N69H - pilot: Andreas Bucher - fotopilot: Dieter Malina - foto: Kim Toft Jørgensen, Foto4You.dk Staggerwing - Beechcraft, når det er bedst tekst - Thorbjørn Brunander

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 6 November 2006 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 6 November 2006 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 6 November 2006 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 5 OKTOBER 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 5 OKTOBER 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 5 OKTOBER 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 5/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og

Læs mere

Den 8. april 2011 er 80 års-dagen for den egentlige start for Flyveskolen på Flyvestation Avnø.

Den 8. april 2011 er 80 års-dagen for den egentlige start for Flyveskolen på Flyvestation Avnø. 80 års-dag Den 8. april 2011 er 80 års-dagen for den egentlige start for Flyveskolen på Flyvestation Avnø. I den anledning har vi bedt N.M. Schaiffel-Nielsen, der er forfatter til bogen om Flyvestation

Læs mere

Vi producerer tryksager med omtanke

Vi producerer tryksager med omtanke 1 1 / 2014 veteranflyklubben.dk Bestyrelse (pr. 10/8-2013) Bent Esbensen formand Gl. Vardevej 213, 6715 Esbjerg N 5099 7007 besbensen@gmail.com Mar n Bech Olesen næs md. / rallychef Mannehøj 207, 6600

Læs mere

TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET. Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang

TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET. Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang Indhold nr. 1/2007 3 Vi har været hårdt spændt for FREMSYN - STYRKE - VILJE Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Major P.S. Rasmussen

Læs mere

Formand GØP på vej til rally (foto - Flemming Svendsen fra Wilga) Kræn Hjortlunds fine Turbulent bedømmes til konkurrencen

Formand GØP på vej til rally (foto - Flemming Svendsen fra Wilga) Kræn Hjortlunds fine Turbulent bedømmes til konkurrencen Oscar Yankee - 1-2005 1 Formand GØP på vej til rally (foto - Flemming Svendsen fra Wilga) Kræn Hjortlunds fine Turbulent bedømmes til konkurrencen Nic & Gee i deres sorte Chipmunk Melissa Saggers ved sin

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 G R A F E N hjem, med bladet Tag så familien kan så familien kan dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet

Læs mere

AFTALE OM KASERNER PÅ PLADS

AFTALE OM KASERNER PÅ PLADS Fra front til front MALI: Det danske Hercules transportfly i Mali følger med frontlinjerne, som de flytter sig. - Opgaven i Mali er meget anderledes, end den vi løser i Afghanistan. Det føles mere operativt

Læs mere

20,5 cm x 14,3cm INTERNATIONAL PLASTIC MODELLERS SOCIETY DANMARK SEPTEMBER 2006

20,5 cm x 14,3cm INTERNATIONAL PLASTIC MODELLERS SOCIETY DANMARK SEPTEMBER 2006 20,5 cm x 14,3cm 113 INTERNATIONAL PLASTIC MODELLERS SOCIETY DANMARK SEPTEMBER 2006 Åben Hede 2006 Tekst og billeder: Per Voetmann Traditionen tro indbyder Oksbøllejren en gang om året til Åben Hede på

Læs mere

Telegrafregimentet er nu værnsfælles

Telegrafregimentet er nu værnsfælles Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 5 September 2014 Telegrafregimentet er nu værnsfælles INDHOLD UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik

Læs mere

Gardehusaren Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon "ALTID KLAR"

Gardehusaren Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon ALTID KLAR Gardehusaren Nr. 3 - juni 2006 6. årgang Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon "ALTID KLAR" Indhold nr. 3 Husarer i varmen 3 Stabskompagniet har fået skjold og mærker! 5 På Studierejse i USA del III

Læs mere

Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang. Danmarks Veteran Motorcykleklub

Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang. Danmarks Veteran Motorcykleklub VETER ANEN Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang Danmarks Veteran Motorcykleklub 3-2010 1 Officielt organ for Danmarks Veteran Motorcykleklub (medlem af Danmarks Motor Union) 45. årgang - 3. nummer - ISSN 0105-9025

Læs mere

E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009

E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009 G R A F E N hjem, med bladet Tag kan familien så dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 96. ÅRGANG - 2006 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket

Læs mere

Formanden har ordet SI D E N F O R. Klubshoppen. KZ & Veteranfly Klubben

Formanden har ordet SI D E N F O R. Klubshoppen. KZ & Veteranfly Klubben KZ & Veteranfly Klubben Oscar Yankee 1-2009 KZ & Veteranfly Klubben Medlemskab - 400 kr. / år (>65 år - 275 kr.) - tegnes ved henvendelse til Ib Bentzien, kasserer, Høstbuen 65, 2750 Ballerup 2073 3463

Læs mere

KLANG OG KVALITET Nr. 4. December 2009 =============================================================

KLANG OG KVALITET Nr. 4. December 2009 ============================================================= KLANG OG KVALITET Nr. 4. December 2009 ============================================================= Albions bestyrelse: Formand: Elmegårdsvej 57, Bellinge, 5250 Odense SV Tlf. 65 96 16 11 E-mail: formanden@mc-albion.dk

Læs mere

DUCATI EKSPRESSEN. Spile Racing side 14. Imola 200 side 16. Forårstræning side 10. Raceinspiration Side 6. Radical Ducati. Unbrakos eventyr side 18

DUCATI EKSPRESSEN. Spile Racing side 14. Imola 200 side 16. Forårstræning side 10. Raceinspiration Side 6. Radical Ducati. Unbrakos eventyr side 18 DUCATI EKSPRESSEN Medlemsblad nr.94 APRIL 2012 FOTO JENS HØJMANN 2012 Raceinspiration Side 6 Radical Ducati side 8 Forårstræning side 10 Spile Racing side 14 Imola 200 side 16 Unbrakos eventyr side 18

Læs mere

STARTISTEN. Årets afbrændere?

STARTISTEN. Årets afbrændere? STARTISTEN Årets afbrændere? NR. 66 / 2003 LEDER Et lille halvt år er gået, og du sidder med den sidste version af Startisten i hånden. Meget er sket siden sidste nummer. Der har været afholdt generalforsamling,

Læs mere