Forord. Indhold. Venlig hilsen Jens E. Pedersen Formand for LDR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Indhold. Venlig hilsen Jens E. Pedersen Formand for LDR"

Transkript

1

2 Forord Landdistriktsrådet - også kaldet LDR - så dagens lys som et resultat af arbejdet i 2008 med udviklingsplaner for de enkelte landsbyer. Den nye Ikast-Brande Kommune kom til at bestå af ikke mindre end 20 landsbyer, som hver især blev opfordret til at lave en plan for udviklingen af den enkelte landsby. I forbindelse med præsentationen af disse udviklingsplaner blev der samtidig nedsat et Landdistriktsråd bestående af én repræsentant fra de enkelte landsbyer. Det var planen, at dette råd skulle være inspiration i forbindelse med gennemførelsen af landsbyernes udvikling. Desværre må vi i LDR konstatere at de 5 år gamle udviklingsplaner endnu ikke er blevet realiseret. Derimod har vi under arbejdet med udviklingsplanerne følt et behov for, at få udvidet kendskabet til de mange landsbyer i kommunen. Vi igangsatte derfor arbejdet med en præsentation af disse. Med denne Landsbyguide har vi forsøgt at opnå 2 ting. For det første skulle den gerne medvirke til, at ingen af kommunens borgere fremover er i tvivl om, hvor landsbyerne ligger, og hvad de står for. For det andet kan guiden være medvirkende til at markedsføre den enkelte landsby overfor eventuelle tilflyttere. Det er Landdistriktsrådets håb, at denne Landsbyguide vil blive godt modtaget og medvirke til at sætte fokus på arbejdet udviklingen af de enkelte landsbyer. Måske kan den endog bidrage til debatten om landsbyernes fremtidige rolle i kommunen. Venlig hilsen Jens E. Pedersen Formand for LDR Indhold Blåhøj... 4 Boest... 8 Bording Kirkeby Drantum Faurholt Gludsted Hampen Isenvad Munklinde St. Thorlund Klovborg Krondal Moselund Pårup Skærlund Stubkjær Tulstrup Uhre Klode Mølle Hjemmesider... 80

3 Blåhøj Hvad er vigtigt at passe på og bevare her i Jeres landsby? Winnie G. A. Jessen 29 år sygeplejerske, tilflytter fra Billund Kommune Skolen er afgørende for byens eksistens og en af grundede til at vi valgte at flytte hertil. Udover dette betyder udbuddet af dagplejere i landsbyen meget, det at vi møder dagplejere hvor som helst det skaber tryghed! Hvad gør netop denne landsby til et godt sted at bo? Poul Ejvind Madsen 63 år servicetekniker, opvokset i Blåhøj Nærhed. Vores dejlige natur langs f.eks. Den skæve bane, mosen og ude på landet. Det store løft med kloaker, veje og fortov, viser at byen ikke sover men er i forsat udvikling. Hvordan har du oplevet dine år i landsbyen? Kim Kjærgaard Clausen 36 år Fængselsbetjent, tilflytter fra Brabrand Vi har fået en rigtig god modtagelse fra byens borgere. Fra starten kunne vi mærke hvilken opbakning der er i byen til bl.a. nye initiativer. Samlet har vi følt os virkelig velkomne i Blåhøj! Hvilke styrker har landsbyen? Rikke Jensen 20 år Værnepligtig, født og opvokset i Blåhøj Afstanden til Brande er en stor fordel, da der derved ikke er langt til mange arbejdspladser. Udover dette er skolen også en stor styrke for byen da den kan være med til at opretholde udviklingen i byen. 4 Blåhøj Blåhøj 5

4 Blåhøj Blåhøj ligger i den sydligste del af Ikast-Brande kommune, cirka 10 kilometer fra Brande. Blåhøj består egentlig af 3 adskilte bydannelser. Det vi i dag kalder Blåhøj, burde reelt hedde Blåhøj Stationsby, da der oprindelig lå en station i byen. Gammel Blåhøj er den ældre del af Blåhøj og den sidste del kaldes Blåhøj Kirkeby, hvor kirken befinder sig. Omkring vejene i disse byer findes byens institutioner i form af bl.a. skolen og et multihus. Landsby med store visioner og plads til dig og dine ideer Beboerne i landsbyen bruger disse ord indledningsvis om Blåhøj. Den er den største af de 3 mindre områder. Landsbyen er vokset op omkring Blåhøj Stationsby, hvor stationsområdet markerer sig abstrakt ved DLG s høje betonsilo og et rekreativt område med legeplads og boldbane. Nærhed, naboskab og ildsjæle er alle vigtige faktorer i Blåhøj, og noget man som beboer, men også som tilflytter vil kunne mærke. TOP 5 Den skæve bane Skydebanen Blåhøj Fiskesøer Hallund Bæk Betania Kirkecenter Landsbyen har en stor styrke i bl.a. at have egen skole, kirke og hal. Disse samlingssteder er med til at holde byen i gang og giver anledning til en lang række fælles aktiviteter, som man i byen er gode til at bakke op omkring. Der er altid noget at give sig til i Blåhøj, enten ved at nyde den skønne natur eller være en del af det store foreningsliv der er i landsbyen. Udover de 11 foreninger findes der ca. 36 erhvervsdrivende i Blåhøj, hvilke også er med til at skabe liv. Naturen er vigtig for beboerne og er en oplagt mulighed for at komme lidt væk fra hverdagen og ud og få nogle landlige oplevelser i landskabet. Dette er der rig mulighed for ved Den skæve bane. Den er blevet omdannet til cykel- og gangsti med forbindelse til Brande og den lille naboby Hallundbæk, hvor du kan nyde den stille rislen fra Hallund Bæk. 6 Blåhøj Blåhøj 7

5 Boest Hvad gjorde at I valgte netop denne landsby? Manne og Erik Østergaard Knudsen Boest, tilflyttere fra København i 1970 Den dejlige natur og omgivelserne omkring gården havde stor indvirkning på valget. Skoven og mosen gør det til et ideelt jagtrevirer som hele familien har benyttet flittigt. Hvis man valgte byen ville der være mere støj hvorimod der her i byen er roligt og plads til udfoldelser. Hvad gør netop denne landsby til et godt sted at bo? Jens Møller Pedersen Boest, opvokset i Boest, siden hjemvendt for at overtage sit barndomshjem For min kone og jeg betyder godt naboskab rigtig meget, og vi har gode naboer som vi holder en del fællesarrangementer med, såsom skt. Hans, fællesspisning, derudover deltager vi i øvrigt i hinandens fester omkring mærkedage. Hvilke styrker har byen? Jens Erik Pedersen Boest, Pensionist/Galleriejer, opvokset i Boest, siden vendt tilbage Alle kender hinanden på godt og ondt, derfor er det et trygt sted at bo. Samtidig er landsbyen placeret midt i en helt unik natur med mange rekreative områder. Hvad er vigtigt at passe på og bevare her i jeres by? Jens Erik Pedersen Boest, Pensionist/Galleriejer, opvokset i Boest, siden vendt tilbage Boest er en landsby, som gennem den sidste generation har mistet en væsentlig del af sin tidligere identitet. Dog har byen stadig deres forsamlingshus, som er base for landsbyens fællesskab. I forsamlingshuset afholdes der årligt fastelavnsfest, sommerfest og høstfest. 8 Boest Boest 9

6 Boest Boest er et mindre bysamfund som ligger i Ikast- Brande kommune, nordøst for Nørre Snede og godt 20 kilometer fra Brande. Boest byder på et væld af skønne naturoplevelser omkring byen, som alle trækker spor langt tilbage i tiden. Boest ligger godt i forhold til større veje, der sikrer en let tilgængelighed til større byer, hvilket er en klar styrke for den lille by. Landsbyen der byder på smuk natur og ro. Når man kommer til Boest fra øst, vil man passere en grøn port, som markerer indgangen til landsbyen. Boest ligger nordøst for Nørre Snede og godt 20 km fra Brande. Syd for Boest ligger Boest Mose, hvor hullerne efter nedgravning af tørv er opfyldt af vand, så mosen fremstår med en række større og mindre søer. TOP 5 Kongsø plantage Boest mose Boest bæk Gamle byveje Godthåbhøjene Igennem byen skærer landevejen til Bryrup og Nørre Snede, og få kilometer fra Boest ligger hovedvej 13, som går til Viborg og Vejle. I byen finder man bl.a. et forsamlingshus og en kartoffelcentral. I byens nære opland finder man desuden et mediehus, et galleri og et minibryggeri. Når man bevæger sig ad landevejen, vil man opleve boligerne som lidt forsømte. Dette er den ældste del af byen. Møllevænget derimod, er en mindre grusbelagt boligvej som fører til den nyere del af Boest med parcelhuse. 10 Boest Boest 11

7 Bording Kirkeby Hvilke styrker har byen? Jens Jørgen Jensen, Birthe Jensen og Jens Åge Jensen formand medborgerhuset, formand borgerforeningen og Bording Maskinforretning. Byen har et godt sammenhold yngre og ældre. Vi har et medborgerhus, kirken og sognegården, en aktiv borgerforening og et frysehus. Der findes også en god legeplads der benyttes af mange børn også udenfor Bording Kirkeby. Hvad tænker I adskiller sig fra en landsby og en by? Jens Jørgen Jensen, Birthe Jensen og Jens Åge Jensen formand medborgerhuset, formand borgerforeningen og Bording Maskinforretning. I landsbyen er der utrolig tætte relationer mellem borgerne, og problemerne løses derfor ofte i fællesskab. I landsbyen er man også tæt på denne skønne natur. Hvad er vigtigt at passe på og bevare her i Jeres landsby? Jens Jørgen Jensen, Birthe Jensen og Jens Åge Jensen formand medborgerhuset, formand borgerforeningen og Bording Maskinforretning. Det er vigtigt at Bording Kirkeby fortsat er en Pæn by hvor borgerne har et godt samvær og hvor der kan ske et naturligt generationsskifte. Vi ønsker et godt sammenspil mellem det eksisterende erhvervsliv og borgerne i byen. Fokus skal rettes mod en bedre infrastruktur, bl.a. udarbejdelser af cykelstier. 12 Bording Kirkeby Bording Kirkeby 13

8 Bording Kirkeby Bording Kirkeby ligger i Ikast-Brande kommune cirka 8 kilometer nordøst for Ikast og cirka 4 kilometer nord for Bording. Bording Kirkeby er velfungerende og præget af et godt sammenhold, dette ses i det aktive foreningsliv og Medborgerhuset som er et fælles projekt, der afspejler, at livet og udviklingen i landsbyen går godt. Landsbyen med plads til det gode liv I Bording Kirkeby er der alle muligheder for at opleve den danske smukke natur. Bording Kirkeby ligger på Bording Bakkeø, lige overfor og vest for Bording Å. Fra kirken er der en stor udsigt mod nordøst ned over åen og slettelandet, over mod morænelandskabet ved Stenholt Skov og Buchwald Plantage nord for Engesvang. TOP 5 Bording Å Hestlund efterskole Brunbjerg (Et af de højeste punkter i kommunen) Kirken i landsbyen Bølling sø 10 km. Udover skøn natur byder Bording Kirkeby også på fællesskab, og tilbyder derfor en række fælles aktiviteter som Sct. Hans, fællesspisning og mange andre aktiviteter. Som afslutning på landområdet ligger den gamle kirke, som har spor langt tilbage i tiden, kirken blev opført som tvillingeby til Bording, hvor stationen ligger, hvilket er meget normalt fra denne tid. Som nævnt er landområdet en gammel by, men fremstår som en relativ ung by, grundet befolkningens engagement i at vedligeholde og udvikle Bording Kirkeby. Bl.a. er en ny natursti mellem Bording Kirkeby og Bording Stationsby under etablering, stien skal åbne op for naturen omkring Bording Å og skabe nærhed til mulighederne i Bording. 14 Bording Kirkeby Bording Kirkeby 15

9 Drantum Hvordan har du oplevet dine år i landsbyen? Nikolaj Sholudko landbrugsmedhjælper, tilflytter fra Ukraine for 9 år siden. Efter at have fundet det hus vi kunne lide, som ligger perfekt i forhold til arbejde og Brande, er vi faldet rigtig godt til i Drantum. Vi kender mange mennesker og er aktive i det lokale arbejde, bl.a. er vi med i bestyrelsen for Drantum forsamlingshus. Hvad gør netop denne landsby til et godt sted at bo? Ruth Juhl 50 år sygeplejerske, tilflytter fra Tarm Cykelafstanden til skole, fritidsaktiviteter og andet i Brande er forholdsvis kort, hvilket er vigtigt for mange når de skal bosætte sig. I landsbyen arrangeres der musik arrangementer, som tiltrækker både lokale men også øvrige folk fra andre dele af landet. Udover dette er der også tradition for at mødes til mere lokale arrangementer såsom Fredagscafé, hvor hele familien kan spise aftensmad sammen med naboerne og tage direkte hjem og slappe af. Hvad er vigtigt at bevare her i jeres landsby? Jan Baunsgaard Pedersen 42 år selvstændig planteavlsrådgiver, født i Drantum sidenhen boet i København og Vejle sidenhen hjemvendt. De fælles ting der samler byen, her tænker jeg på byens forsamlingshus og de aktiviteter der er knyttet dertil. Udover dette er det vigtigt at bevare muligheden for at erhverve sig storparceller for nye tilflyttere. I landsbyen er der flere virksomheder og erhvervsdrivende, der er således mange ressourcestærke personer i byen til at holde gang i byens aktiviteter, disse er også vigtige at bevare. 16 Drantum Drantum 17

10 Drantum Drantum er ligger i Ikast-Brande kommune cirka 4 kilometer syd for Brande. Afstanden fra Drantum til Brande er en stor fordel. Afstanden gør at beboerne kan cykle på arbejde, til skole og fritidsaktiviteter. Landsbyens nærhed til større veje, gør det nemt at komme til en række større byer som, Herning, Silkeborg, Ikast og Horsens. Afstand fra by til land skrumper i fremtiden Drantum er opstået som en mindre by, i forbindelse med landbrugets kolonisering af heden. I forbindelse med etablering af Den skæve bane mellem Funder og Bramming fik byen sin egen station som sidenhen blev nedlagt og derfor omdannet til natursti. I Drantum er der rig mulighed for at komme ud i den smukke natur, når man trænger til et frirum fra hverdagen. Landskabet er med faldende terræn, omgivet af smuk natur i form af eng & mose, skov og plantage. Udover smuk natur har Drantum også mange andre kvaliteter, bl.a. deres ry for at være et sted, hvor man passer på hinanden, hjælper hinanden og et sted hvor der er plads til alle. TOP 5 Den skæve bane Den årlige Sommerfest og Kræmmermarked Mindesmærker i form af jord og stendiger samt gravhøje Brogård Bæk I Drantum har man et nyrenoveret forsamlingshus, hvor der planlægges en lang række aktiviteter, lige fra loppemarkeder til koncerter. Til disse kommer både børn og voksne fra byen men også folk fra andre nærliggende byer. Den forholdsvise korte afstand til Brande, har mange fordele. Her får du både natur og frihed fra landet, men er også tæt på livet og aktiviteterne i Brande. På sigt vil afstanden mellem Brande og Drantum skrumpe, da udviklingsplanerne for Brande ser ud til at gå mod Drantum. 18 Drantum Drantum 19

11 Faurholt Hvilke styrker har landsbyen? Lone Vindum Jacobsen 52 år Lærerstuderende, tilflytter fra Ikast by Vores borgerforening er stærk medvirkende til at vi kender hinanden, og mødes i både arbejdsmæssige og sociale fællesskaber. En anden styrke er at borgerne er en blanding af nogen der altid har boet her, tilflyttere, ældre og yngre mennesker, familier og enlige og at disse grupper blander sig på kryds og tværs. Dette giver et fantastisk sammenhold og et godt naboskab. Hvad tænker du adskiller sig fra en landsby og en by? Ole M. Christensen 35 år produkt og logistikchef, tilflytter fra Ikast I landsbyer er der ofte et bedre fællesskab og sammenhold, der er altid en som vil hjælpe hvis man står med et problem. Alle kender hinanden og ved hvad der rør sig, men trods dette kan man godt sige at der er højt til loftet ude i en landsby. Hvad gør netop denne landsby til et godt sted at bo? Thomas Fyhring 19 år revisor trainee hos KPMG, boet og opvokset i Faurholt Helt klart folkene der bor i byen. Det er en lille landsby, hvilket gør at alle kender hinanden. Jeg er glad for at hilse på folk og vide hvem der er der hilser på mig om morgenen når jeg kører på arbejde. Desuden er vores borgerforening meget engageret. De er gode til at lave arrangementer for både store og små, selv deltager jeg i bankospil, Faurholtfesten, computerparty og julehygge. Der er et rigtig godt fællesskab og en god stemning i denne by. 20 Faurholt Faurholt 21

12 Faurholt Faurholt betegnes som et mindre samfund og ikke en landsby, da der bor under 200 indbyggere i byen. Faurholt er beliggende 5 kilometer nord for Ikast. Den korte afstand til Ikast gør det oplagt at bosætte sig, hvis man ønsker oplevelsen af at bo i en landsby, men stadig gerne vil være tæt på en større by. Fællesskab, sammenhold og åbenhed er blot nogle af de værdier, som Faurholt beboere sætter pris på. Byen hvor der er plads til både mandedage og kvindedage Retten til at være den man er, har en vigtig plads i landsbyen. Dette betyder dog ikke at der intet sker, nej tværtimod. I landsbyen vil man møde en meget aktiv borgerforening, der stabler det ene arrangement på benene efter det andet, både arbejdsmæssige og sociale, som mandedage, kvindeløb, banko og gokartturneringer men også begivenheder der vender tilbage årligt som bl.a. julestue. TOP 5 Linnebjergskoven Skoven ved Ilskovvej Kirken i Faurholt Bankoaften Kælkebakken I Faurholt finder man ikke nogen butikker og du må derfor til Ikast eller andre nærliggende byer, men med de gode busforbindelser der jævnligt kører forbi, er det intet problem. Sammenholdet, fællesskabet og det at der er nogle der bekymrer sig om én, uden det kan misforstås som social kontrol, betyder meget for beboerne. Sportspladsen og Sognehuset har en central rolle, da mange af borgerforeningens arrangementer finder sted der, udover dette findes der også andre naturskønne områder omkring landsbyen, bl.a. Linnebjergskov, hvor man også finder Kælkebakken hvor der er en utrolig smuk udsigt langt ud i horisonten. 22 Faurholt Faurholt 23

13 Gludsted Hvilke styrker har byen? Mette Monrad Møller 28 år studerende, tilflytter fra Odense Helt sikkert at folk i byen er så gode til at træde til og hjælpe (om det så er med en slush Icemaskine eller hænder til at slæbe stole), når der er brug for hjælp Hvad er vigtigt at passe på og bevare her i jeres landsby? Kirsten Hoffmann 58 år Social sagsbehandler og formand Gludsted GIF, tilflytter sidst fra Ejstrupholm Skolen er klart en styrke ved byen, valget om at flytte hertil skyldes bl.a. skolen. Udover dette har vi et fantastisk foreningsliv med et godt sammenhold og en masse engagerede borgere. Når man bor i Gludsted vil man mærke den stærke nærhed der er, specielt i situationer hvor det er ekstra nødvendigt, hvilket jeg også ser som en stor styrke. Hvad er vigtigt at passe på og bevare her i jeres landsby? Jack 19 år studerende i Ikast, opvokset i Gludsted Der er en helt speciel intimitet i byen, alle kender hinanden, hvilket resulterer i at man ved hvor man har hinanden. En anden vigtig ting at bevare er vores skole, foreningslivet og den skønne natur omkring os. Hvad gør netop denne landsby til et godt sted at bo? Edvard Helms 81 år Erhverv indenfor landbrug, Boet i Gludsted i 70 år Tegn en cirkel med Gludsted som centrum, og en radius på 100 km, og du når ud til 4 universiteter og mange arbejdspladser. Her er tryghed og nærhed, fred, ro og natur. Gludsted er midtpunkt for flere købstæder, der kan nås inden for 40 minutter. Hvad er vigtigt at passe på og bevare her i Jeres landsby? Edvard Helms 81 år Erhverv indenfor landbrug, Boet i Gludsted i 70 år Det er vigtigt, at Gludsted bliver ved med at bevarer sit præg og kulturmønster som landsby. Et kulturmønster som kendetegner et rigtigt landsbysamfund, et mønster som byen skal bruge for at udnytte den mængde plads, der er til udvidelse. Man må som landsby stå sammen om at gøre stedet til noget specielt. Uden opgaver opstår der intet fællesskab og ingen værdier. 24 Gludsted Gludsted 25

14 Gludsted Landsbyen Gludsted er beliggende centralt i Ikast- Brande Kommune 6 km nord for Ejstrupholm og cirka 17 kilometer syd for Ikast. Der er ingen gennemgående eller stærkt trafikerede veje, der skiller byen, og alligevel er der kort afstand til de større hovedveje i området, som fører til større handelsbyer. Gludsted er derfor et centralt udgangspunkt for pendlere. Landsbyen er godt selvforsynet og drives i høj grad af de aktive og engagerede borgere i landsbyen. Landsbyen byder på et væld af oplevelser bl.a. har man Danmarks største skovområde Gludsted Plantage som nærmeste nabo. TOP 5 Hjortestien Isenbjerg Gludsted Plantage Hampen Sø Naturlegepladsen, med bålplads og Shelters Byen med de engagerede borgere der skaber udvikling Gludsted er beliggende i det midtjyske smørhul omringet af en skøn natur. Med egne ord beskriver Gludsted deres navns betydning, i retningen af et sted der lyser op, hvilket den på mange måder også gør. I landsbyen finder man egen friskole, dagplejere, børnehave, købmandsbutik, stadion med klubhus, legepladser, kirke, meninghedshus og sognegård. Stederne spiller en central rolle, for de mange sociale tilbud i landsbyen. Borgerne i Gludsted er glade, engagerede og visionære, og dette er med til at udviklingen i denne landsby, har taget så hurtigt form. Landsbyen er ikke bange for at tage chancer. I 1994 planlagde man, at Gludsted skulle være en af de første landsbyer i Danmark, til at udstykke jordbrugsparceller, hvilket resulterede i 20 grunde. Ikke kun det sociale liv i landsbyen betyder meget, også den skønne natur spiller en væsentlig rolle. Specielt Gludsted Plantage som er et naturskønt område med et rigt fugle- og dyreliv. Gludsted har flere spændende årlige begivenheder. Specielt to årlige begivenheder gør Gludsted kendt udenfor bygrænsen. I de sidste 3 år har Gludsted været vært for The International Artworkshop, som bringer kunstnere fra 3 verdensdele til Gludsted i 2 uger og på den måde er kunstnerne med til at bringe Gludsted ud i verden. Den anden årlige begivenhed der trækker både lokale og udenbys gæster til er den årlige By- og Sportsfest. 26 Gludsted Gludsted 27

15 Hampen Hvad er vigtigt at passe på og bevare her i Jeres landsby? Vivian Ettrup Hansen 18 år studerende, opvokset i Hampen Helt klart hallen, da den skaber fællesskab i byen og børnehaven, fordi den er vigtig for nye tilflyttere og børnefamilier. Hvilke styrker har landsbyen? Signe Nielsen 69 år Pensionist, tilflytter Børnehaven er en stor styrke for byen idet at vi kan tiltrække en ny generation og at der derved er liv i byen. Multihallen og alle dens aktiviteter til børn som voksen er også en stor styrke for landsbyen. Hvilke styrker har byen? Anja Mikkelsen 41 år sygeplejerske studerende, tilflytter fra Sjælland I landsbyen er der mange styrker, men specielt sammenholdet, der er blandt byens borgere finder jeg som en stor styrke. Dette giver en tryghed for vores børn i landsbyen. Udover dette er en anden styrke vores fantastiske natur, specielt søen. Hvad er vigtigt at passe på og bevare her i Jeres landsby? Anne Marie 44 år bogholder, tilflytter Vi skal bevare vores hal, hvor der foregår en masse forskellige ting og der er et godt sammenhold. Udover dette skal vi også passe på vores børnehave Regnbuen. 28 Hampen Hampen 29

16 Hampen Landsbyen Hampen ligger 8 kilometer nord for Nørre Snede og ca. 20 kilometer fra Ikast, i Ikast-Brande kommune. Landsbyen er en oprindelig stationsby, og var en del af Den skæve bane fra Langå til Esbjerg. Stationen er imidlertid blevet nedlagt og jernbanesporet fjernet, så der er blevet mulighed for grønne områder, med stier der forbinder landsbyen med de omkringliggende byer Funder og Brande. Helt ude i Hampen alt andet end langt ude? Hampen er opstået som stationsby, og med det overordnede vejnet med A13 og Diagonalvejen, sikrer man byen en god tilgængelighed til større byer, bl.a. Vejle, Silkeborg, Herning og Ikast. Samtidig ligger Hampen midt i smukke og attraktive naturomgivelser, her tænkes specielt på området ved Hampen Sø og Plantage, som er et rekreativt område for hele familien. I Hampen gør man en stor indsats for at modbevise, at landområderne ikke behøver at fortsætte den kedelige udvikling. Dette har man bl.a. gjort med arrangementer for beboerne, som også tiltrækker folk fra nær og fjern. TOP 5 Den skæve Bane Hampen sø Hampen sø camping Palsgård Skov Hærvejen Ikke alle landsbyer er så privilegerede at have egen daginstitution, i Hampen har man Regnbuen som er en daginstitution med ca. 55 børn i alderen 2,9 år til ca. 11 år. Udover dette har Hampen også egen multihal, sportsplads og bytorv, hvilket er med til at gøre det til en attraktiv landsby. Sammenhold, viljestyrke og tryghed er noget mange beboere i landsbyen kan nikke genkendende til, disse er alle 3, vigtige faktorer for landsbyens eksistens og noget alle vægter højt og oplever i deres hverdag. Hvis man stadig ikke ved hvor Hampen ligger, er det klart et besøg værd, og i denne anledning kan man besøge Hampen Campingplads som er omgivet af skøn natur. 30 Hampen Hampen 31

17 Isenvad Hvordan har du oplevet dine år i landsbyen? Kristian Markvardt 34 år anlægsgartner, tilflytter fra Ikast Dejlige og positive. Vi er blevet godt modtaget i lokalsamfundet og vores børn trives i skole og børnehave. Hvad adskiller sig fra andre landsbyer i kommunen og Jeres? Lisbeth Jensen og Kurt H. Jensen 43 år projektleder og underviser på TEKO og teknisk direktør Danspin Ikast, tilflytter fra Bording Det må være initiativrigdom og handlekraft. Vi er nemlig godt klar over, at hvis vi skal have noget gjort, så skal vi gøre det selv. Og så er det også en fordel at byen ikke er større, end at næsten alle kender alle og dermed altid er en som kender en, der ved noget. Hvilke styrker har landsbyen? Per Christensen 32 år Team lead hos Siemens, tilflytter fra Ikast Det at alle kender hinanden finder jeg som en vigtig styrke i vores landsby, da det giver en vis form for tryghed. Fællesskab og sammenhold er også ting jeg finder som store styrker i landsbyen. For at landsbyen skal kunne bevare dette er det vigtig at alle stadig tager del og man lytter på hinandens idéer. 32 Isenvad Isenvad 33

18 Isenvad Landsbyen Isenvad er ligger i Ikast-Brande kommune cirka 4 kilometer sydøst for Ikast. Landevejen og motorvejen giver både direkte og indirekte anledning til gennemkørende trafik, men det sikre således også en synlighed og er sikret en stor tilgængelighed til større byer, heriblandt Herning, Brande og Silkeborg. Byens udvikling har skabt interesse fra andre nærliggende byer som ser på landsbyens erfaringer og fantastiske arbejde med at udvikle landsbyen og fællesskabet. En moderne landsby ved Ikast Initiativrigdom og handlekraft er ord, der betyder meget i landsbyen Isenvad. Isenvad er en større landsby med ca indbyggere og dette tal forventes kun at blive større. Beboerne i Isenvad ser muligheder i, at gøre landsbyen til et interessant sted at bo og drive erhverv, hvilket har betydet at Isenvad har formået at udvikle løsninger på børnepasning og skoleområdet samt privat og offentlig service. Landsbyen kunne i 2013 indvie det nye multifunktionelle hus Sentrum, som er et samlingssted for mange, bl.a. byens SFO, Spejder foreninger og sports og fritidsaktiviteter, denne indvielse kunne ikke være sket foruden den enorme frivillige indsats borgerne udførte, at landsbyen kan få sådanne projekter gennemført gør at mange omkringliggende landsbyer og byer ser Isenvad som forbillede og benytter deres erfaringer. TOP 5 Isenvad by skov Skælvhøje plantage Område med Shelters og bålhus Isenbjerg med højt punkt 102 m. DMI vejrstation I Isenvad er der også gode muligheder for at komme ud i naturen, bl.a. i det nært beliggende Skelhøj Plantage som er udstyret med cykel- og løbestier. Øst for Isenvad ligger Isenvad By-skov, hvor de mindre kan underholdes på naturlegepladsen og resten af familien kan nyde det rekreative område med mose og søer. 34 Isenvad Isenvad 35

19 Munklinde Hvilke styrker har byen? Inga Biltoft 65 år pensionist, tilflytter fra Østjylland i 1977 Der er et godt sammenhold i byen på kryds og tværs, udover dette er der gode foreninger til alle Og en anden styrke i vores landsby er at man har interesse for naboens ve og vel. Hvad gør netop denne landsby til et godt sted at bo? Lene Skov Simonsen 50 år opvokset i Munklinde Det at der i vores landsby er dejlig stille og roligt, udover dette er der et utrolig godt sammenhold og en hel fantastisk natur. Hvad tænker du adskiller sig fra en landsby og en by? Tom Nygaard 48 år Direktør for postordre firma, opvokset i Munklinde I byer tages det af de fleste for givet, at der er aktiviteter og arrangementer man kan melde sig til efter behov. Her ved alle, at skal der være noget, må nogen af os sætte det i gang og tage ansvar for det. Hvordan har du oplevet dine år i landsbyen? Conny B. Nygaard tilflytter Jeg troede i min naivitet, at den gode stemning, omsorg for hinanden og samhørighed var noget som blot var her, tænkte slet ikke over hvorfor. Men efterhånden gik det op for mig, at det var positive egenskaber som var tilstede, i kraft af folks personligheder og overskud til, at gøre noget for nogen og især var de fantastiske til, at bakke op omkring samlingspunktet Munklindehus. 36 Munklinde Munklinde 37

20 Munklinde Munklinde ligger i den nordligste del af Ikast-Brande kommune, med en afstand på cirka 10 kilometer til Ikast. Munklinde er placeret i en lille natur-perle tæt på Ikast, Bording, Ilskov og Karup med gode veje til og fra de større byer, udover dette er man nær på Karup Lufthavn, så tilgængeligheden er i top også selvom man bor på landet i Munklinde. Landsbyen med en klub for alle Munklinde ligger tæt på skov og i et landskab med udsigt og åbne vidder. Borgerne i Munklinde har dermed mulighed for både at opleve ro, få sanserne stimuleret og være en del af det aktive foreningsliv der er i det mindre samfund. Natur er ikke det eneste Munklinde kan tilbyde. Landsbyen har også en lang række sociale tilbud i form at klubber og aktiviteter man kan deltage i. Klubberne er ikke kun for de voksne, der er også plads til børn, dette ses specielt i børneklubben for nybragte mødre. Klubbens formål er at lave arrangementer for alle børn i omegnen, så der kan skabes et fællesskab både blandt børnene men også forældrene. TOP 5 Midtjysk fodboldgolf Plantagerne omkring Tusaagaard Put & Take Munklinde mose Dilettant forestilling Sammenholdet i Munklinde er præget af åbenhed, omsorg og med plads til forskellighed på tværs af aldersgrupper. Du vil aldrig føle dig alene i Munklinde. I byen er der også rig mulighed for at komme ud at røre sig. Bl.a. kan kvinderne være med i klubben Aktive Kvinder, hvor der afholdes en lang række arrangementer, lige fra foredrag til gymnastik. Udover dette kan du også melde sig ind i cykelklubben, hvor du kommer ud i den fantastiske natur omkring Munklinde. 38 Munklinde Munklinde 39

21 St. Thorlund Hvad er vigtigt at passe på og bevare her i Jeres landsby? Mads Hansen 30 år Landinspektører, tilflytter fra Aalborg Sammenholdet om det gode naboskab. Det æstetiske udtryk langs vejen i byen. De forskellige samlende aktiviteter/traditioner i lokalområdet. Hvilke styrker har landsbyen? Henriette Nygaard Dalhof Budde 44 år Plejemor, tilflytter fra Nr. Snede I landsbyen vil man opleve en dejlig ro og orden, dette er klart en styrke. I landsbyen er der en god børnehave og en aktiv gymnastikforening. Hvad gør netop denne landsby til et godt sted at bo? Søren Jensen 43 år Levnedsmiddeltekniker, tilflytter fra Vejle Der er let adgang til større veje, men samtidig meget lidt trafik nær landsbyen. Beliggenheden af landsbyen er god, der er flere større byer inden for en radius af 40 km. Sammenholdet er godt i landsbyen, når nogle er væk/på ferie holder naboer øje med ens hus. 40 St. Thorlund St. Thorlund 41

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen Ugelbølle Udsnit af Ugelbølle set fra Aarhusvej. Fotograf Jane Bay www.ugelboelle.dk Ugelbølle er også på Facebook Ugelbølle, august 2013 Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen landsbyraadet@ugelboelle.dk

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

POTENTIALE FOR DRØMME Rapport fra Landdistriktsdanmark

POTENTIALE FOR DRØMME Rapport fra Landdistriktsdanmark POTENTIALE FOR DRØMME Rapport fra Landdistriktsdanmark Ændrede livsformer i landdistrikterne Landdistriktsprojekt 2013 Forord KOLOFON: Landdistritktsprojektet er udarbejdet af Rebild og Mariagerfjord kommuner

Læs mere

LEJRE LIVET. 18 bud på Lejre. for

LEJRE LIVET. 18 bud på Lejre. for LEJRE LIVET for 18 bud på Lejre LEJRE LIVET for Interviews produceret i fra august 2014 til april 2015 Redaktion og fotografi: Palle Bruselius 18 bud på Lejre Som en del af Lejre Kommunes kampagne LEJ-

Læs mere

LAD LYSET SKINNE. 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby

LAD LYSET SKINNE. 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby Nørre Aaby: Rammen om et centralt og trygt sted at bo, drive virksomhed, arbejde og udfolde sig på mange vigtige måder i hverdagslivet en del af Middelfart Kommune U

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top. Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp

Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top. Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp rer, keri iske ling rne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp 12/12/08 11:31:13 AM Indhold Favrskov Top Forord

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

STEMMER FRA KOKKEDAL. Interview med beboere, foreningsrepræsentanter og arbejdende i Kokkedal

STEMMER FRA KOKKEDAL. Interview med beboere, foreningsrepræsentanter og arbejdende i Kokkedal STEMMER FRA KOKKEDAL Interview med beboere, foreningsrepræsentanter og arbejdende i Kokkedal Indhold s. 2 Indledning s. 2 Metode s. 3 Hovedkonklusioner s. 4 Interview Indledning Dette bilag sammenfatter

Læs mere

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune LIV I LANDDISTRIKTET Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune EN STOR TAK TIL Projekt Liv i Landdistriktet var ikke blevet en realitet uden økonomisk

Læs mere

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013 Ansøgning om optagelse i projekt Blomstrende Landsby 2013 Branderup en aktiv landsby med et stærkt lokalt engagement 1 Indholdsfortegnelse En blomst til Branderup Indholdsfortegnelse Indblik - Hvem er

Læs mere

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET 2013-14 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev sogne Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig. Området

Læs mere

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier April 2006 1 Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktskonference 2006 Dette hæfte er skrevet og redigeret

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 HUSUMKVARTERET ska ha et løft Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 2 Oktober 2009 Husumkvarteret Oktober 2009 3 Husum- et handlekraftigt

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området

for Øster Brønderslev og Hallund området LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøjfestival - Sommerfest - Byfest Gadespejl - Aktiviteter - Fuglekonger - Elmehøj Samlingshus - Samlingsstedet - Borgerforeninger Hallund Kro - Musikfest

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV INDHOLD: Side 6: Indvielse af Mågepark og -sø Side 11: Turen går til Kværndrup Øst og Nordthorpe Side 13: Bellissima - en skønhed, der klæder folk Side 17: Skovsport Brian Side 19: Foreninger og institutioner

Læs mere

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan Gabøl/Nustrup landdistrikt Udviklingsplan indhold Udviklingsplaner... 3 Livet i landistriktet... 4 Udvikling i landistriktet... 6 Landistriktets styrker og udfordringer... 8 Mere bevægelse i landistriktet...

Læs mere

Tappen. Nr. 1 48. årg. Marts 2015. Beboerblad for Tapdrup og Omegn

Tappen. Nr. 1 48. årg. Marts 2015. Beboerblad for Tapdrup og Omegn Tappen Nr. 1 48. årg. Marts 2015 Beboerblad for Tapdrup og Omegn Redaktionen Af Erling Hosbond. Så er forårsudgaven af Tappen lige på trapperne. Vi har resultaterne af tre generalforsamlinger, hvor der

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

Høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, firmaer og institutioner i Assens Kommune

Høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, firmaer og institutioner i Assens Kommune Høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, firmaer og institutioner i Assens Kommune Klik på nummer eller navn for at springe ned til høringssvaret 1 Assens På vegne af Bor i området 1.1 Finn

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Kortlægning 2014. Kunsten i bevægelse - det internationale i det lokale og det lokale i det internationale. www.kunsten-i-bevaegelse.

Kortlægning 2014. Kunsten i bevægelse - det internationale i det lokale og det lokale i det internationale. www.kunsten-i-bevaegelse. Kortlægning 2014 Kunsten i bevægelse - det internationale i det lokale og det lokale i det internationale Indholdsfortegnelse Indledning 3 Stadil-Vedersø 4-6 Fjaltring-Trans 7-9 Bording 10-12 Ryde 13-15

Læs mere

Ene kan vi meget sammen kan vi endnu mere

Ene kan vi meget sammen kan vi endnu mere Undløse Ene kan vi meget sammen kan vi endnu mere UNDLØSE LOKALRÅD v/ Paul Johnsen Mobil 52 39 65 46 Mail: paul.johnsen@mail.dk www.undloese-lokal.dk Indhold Taksigelser...2 Blomstrende landsby én blomst,

Læs mere

I N G E N K A N A L E N E A L T

I N G E N K A N A L E N E A L T EN BLOMST TIL ÅRRE 2 INDBLIK 3 UDSYN 5 NETVÆRK & SAMMENHOLD 7 FORENINGSLIV 9 ORGANISATION 12 BILAG 1 - EGENVURDERING 14 BILAG 2 LOVE FOR ÅRRE BORGERFORENING 15 En blomst til Årre Årre er stolt af at kunne

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF.

Læs mere

GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO

GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO 2014 Udviklingsplan for Gelsted Gelsted er centralt beliggende i naturskønne omgivelser tæt på skov og strand. Byen ligger midt mellem Odense og Middelfart på Vestfyn.

Læs mere

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013 Vækst Nr. 4 Maj 2013 i Gislev Juni - Juli - August Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1 Årgang 63 Nr. 3-2013 Velkommen til

Læs mere