Forord. Indhold. Venlig hilsen Jens E. Pedersen Formand for LDR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Indhold. Venlig hilsen Jens E. Pedersen Formand for LDR"

Transkript

1

2 Forord Landdistriktsrådet - også kaldet LDR - så dagens lys som et resultat af arbejdet i 2008 med udviklingsplaner for de enkelte landsbyer. Den nye Ikast-Brande Kommune kom til at bestå af ikke mindre end 20 landsbyer, som hver især blev opfordret til at lave en plan for udviklingen af den enkelte landsby. I forbindelse med præsentationen af disse udviklingsplaner blev der samtidig nedsat et Landdistriktsråd bestående af én repræsentant fra de enkelte landsbyer. Det var planen, at dette råd skulle være inspiration i forbindelse med gennemførelsen af landsbyernes udvikling. Desværre må vi i LDR konstatere at de 5 år gamle udviklingsplaner endnu ikke er blevet realiseret. Derimod har vi under arbejdet med udviklingsplanerne følt et behov for, at få udvidet kendskabet til de mange landsbyer i kommunen. Vi igangsatte derfor arbejdet med en præsentation af disse. Med denne Landsbyguide har vi forsøgt at opnå 2 ting. For det første skulle den gerne medvirke til, at ingen af kommunens borgere fremover er i tvivl om, hvor landsbyerne ligger, og hvad de står for. For det andet kan guiden være medvirkende til at markedsføre den enkelte landsby overfor eventuelle tilflyttere. Det er Landdistriktsrådets håb, at denne Landsbyguide vil blive godt modtaget og medvirke til at sætte fokus på arbejdet udviklingen af de enkelte landsbyer. Måske kan den endog bidrage til debatten om landsbyernes fremtidige rolle i kommunen. Venlig hilsen Jens E. Pedersen Formand for LDR Indhold Blåhøj... 4 Boest... 8 Bording Kirkeby Drantum Faurholt Gludsted Hampen Isenvad Munklinde St. Thorlund Klovborg Krondal Moselund Pårup Skærlund Stubkjær Tulstrup Uhre Klode Mølle Hjemmesider... 80

3 Blåhøj Hvad er vigtigt at passe på og bevare her i Jeres landsby? Winnie G. A. Jessen 29 år sygeplejerske, tilflytter fra Billund Kommune Skolen er afgørende for byens eksistens og en af grundede til at vi valgte at flytte hertil. Udover dette betyder udbuddet af dagplejere i landsbyen meget, det at vi møder dagplejere hvor som helst det skaber tryghed! Hvad gør netop denne landsby til et godt sted at bo? Poul Ejvind Madsen 63 år servicetekniker, opvokset i Blåhøj Nærhed. Vores dejlige natur langs f.eks. Den skæve bane, mosen og ude på landet. Det store løft med kloaker, veje og fortov, viser at byen ikke sover men er i forsat udvikling. Hvordan har du oplevet dine år i landsbyen? Kim Kjærgaard Clausen 36 år Fængselsbetjent, tilflytter fra Brabrand Vi har fået en rigtig god modtagelse fra byens borgere. Fra starten kunne vi mærke hvilken opbakning der er i byen til bl.a. nye initiativer. Samlet har vi følt os virkelig velkomne i Blåhøj! Hvilke styrker har landsbyen? Rikke Jensen 20 år Værnepligtig, født og opvokset i Blåhøj Afstanden til Brande er en stor fordel, da der derved ikke er langt til mange arbejdspladser. Udover dette er skolen også en stor styrke for byen da den kan være med til at opretholde udviklingen i byen. 4 Blåhøj Blåhøj 5

4 Blåhøj Blåhøj ligger i den sydligste del af Ikast-Brande kommune, cirka 10 kilometer fra Brande. Blåhøj består egentlig af 3 adskilte bydannelser. Det vi i dag kalder Blåhøj, burde reelt hedde Blåhøj Stationsby, da der oprindelig lå en station i byen. Gammel Blåhøj er den ældre del af Blåhøj og den sidste del kaldes Blåhøj Kirkeby, hvor kirken befinder sig. Omkring vejene i disse byer findes byens institutioner i form af bl.a. skolen og et multihus. Landsby med store visioner og plads til dig og dine ideer Beboerne i landsbyen bruger disse ord indledningsvis om Blåhøj. Den er den største af de 3 mindre områder. Landsbyen er vokset op omkring Blåhøj Stationsby, hvor stationsområdet markerer sig abstrakt ved DLG s høje betonsilo og et rekreativt område med legeplads og boldbane. Nærhed, naboskab og ildsjæle er alle vigtige faktorer i Blåhøj, og noget man som beboer, men også som tilflytter vil kunne mærke. TOP 5 Den skæve bane Skydebanen Blåhøj Fiskesøer Hallund Bæk Betania Kirkecenter Landsbyen har en stor styrke i bl.a. at have egen skole, kirke og hal. Disse samlingssteder er med til at holde byen i gang og giver anledning til en lang række fælles aktiviteter, som man i byen er gode til at bakke op omkring. Der er altid noget at give sig til i Blåhøj, enten ved at nyde den skønne natur eller være en del af det store foreningsliv der er i landsbyen. Udover de 11 foreninger findes der ca. 36 erhvervsdrivende i Blåhøj, hvilke også er med til at skabe liv. Naturen er vigtig for beboerne og er en oplagt mulighed for at komme lidt væk fra hverdagen og ud og få nogle landlige oplevelser i landskabet. Dette er der rig mulighed for ved Den skæve bane. Den er blevet omdannet til cykel- og gangsti med forbindelse til Brande og den lille naboby Hallundbæk, hvor du kan nyde den stille rislen fra Hallund Bæk. 6 Blåhøj Blåhøj 7

5 Boest Hvad gjorde at I valgte netop denne landsby? Manne og Erik Østergaard Knudsen Boest, tilflyttere fra København i 1970 Den dejlige natur og omgivelserne omkring gården havde stor indvirkning på valget. Skoven og mosen gør det til et ideelt jagtrevirer som hele familien har benyttet flittigt. Hvis man valgte byen ville der være mere støj hvorimod der her i byen er roligt og plads til udfoldelser. Hvad gør netop denne landsby til et godt sted at bo? Jens Møller Pedersen Boest, opvokset i Boest, siden hjemvendt for at overtage sit barndomshjem For min kone og jeg betyder godt naboskab rigtig meget, og vi har gode naboer som vi holder en del fællesarrangementer med, såsom skt. Hans, fællesspisning, derudover deltager vi i øvrigt i hinandens fester omkring mærkedage. Hvilke styrker har byen? Jens Erik Pedersen Boest, Pensionist/Galleriejer, opvokset i Boest, siden vendt tilbage Alle kender hinanden på godt og ondt, derfor er det et trygt sted at bo. Samtidig er landsbyen placeret midt i en helt unik natur med mange rekreative områder. Hvad er vigtigt at passe på og bevare her i jeres by? Jens Erik Pedersen Boest, Pensionist/Galleriejer, opvokset i Boest, siden vendt tilbage Boest er en landsby, som gennem den sidste generation har mistet en væsentlig del af sin tidligere identitet. Dog har byen stadig deres forsamlingshus, som er base for landsbyens fællesskab. I forsamlingshuset afholdes der årligt fastelavnsfest, sommerfest og høstfest. 8 Boest Boest 9

6 Boest Boest er et mindre bysamfund som ligger i Ikast- Brande kommune, nordøst for Nørre Snede og godt 20 kilometer fra Brande. Boest byder på et væld af skønne naturoplevelser omkring byen, som alle trækker spor langt tilbage i tiden. Boest ligger godt i forhold til større veje, der sikrer en let tilgængelighed til større byer, hvilket er en klar styrke for den lille by. Landsbyen der byder på smuk natur og ro. Når man kommer til Boest fra øst, vil man passere en grøn port, som markerer indgangen til landsbyen. Boest ligger nordøst for Nørre Snede og godt 20 km fra Brande. Syd for Boest ligger Boest Mose, hvor hullerne efter nedgravning af tørv er opfyldt af vand, så mosen fremstår med en række større og mindre søer. TOP 5 Kongsø plantage Boest mose Boest bæk Gamle byveje Godthåbhøjene Igennem byen skærer landevejen til Bryrup og Nørre Snede, og få kilometer fra Boest ligger hovedvej 13, som går til Viborg og Vejle. I byen finder man bl.a. et forsamlingshus og en kartoffelcentral. I byens nære opland finder man desuden et mediehus, et galleri og et minibryggeri. Når man bevæger sig ad landevejen, vil man opleve boligerne som lidt forsømte. Dette er den ældste del af byen. Møllevænget derimod, er en mindre grusbelagt boligvej som fører til den nyere del af Boest med parcelhuse. 10 Boest Boest 11

7 Bording Kirkeby Hvilke styrker har byen? Jens Jørgen Jensen, Birthe Jensen og Jens Åge Jensen formand medborgerhuset, formand borgerforeningen og Bording Maskinforretning. Byen har et godt sammenhold yngre og ældre. Vi har et medborgerhus, kirken og sognegården, en aktiv borgerforening og et frysehus. Der findes også en god legeplads der benyttes af mange børn også udenfor Bording Kirkeby. Hvad tænker I adskiller sig fra en landsby og en by? Jens Jørgen Jensen, Birthe Jensen og Jens Åge Jensen formand medborgerhuset, formand borgerforeningen og Bording Maskinforretning. I landsbyen er der utrolig tætte relationer mellem borgerne, og problemerne løses derfor ofte i fællesskab. I landsbyen er man også tæt på denne skønne natur. Hvad er vigtigt at passe på og bevare her i Jeres landsby? Jens Jørgen Jensen, Birthe Jensen og Jens Åge Jensen formand medborgerhuset, formand borgerforeningen og Bording Maskinforretning. Det er vigtigt at Bording Kirkeby fortsat er en Pæn by hvor borgerne har et godt samvær og hvor der kan ske et naturligt generationsskifte. Vi ønsker et godt sammenspil mellem det eksisterende erhvervsliv og borgerne i byen. Fokus skal rettes mod en bedre infrastruktur, bl.a. udarbejdelser af cykelstier. 12 Bording Kirkeby Bording Kirkeby 13

8 Bording Kirkeby Bording Kirkeby ligger i Ikast-Brande kommune cirka 8 kilometer nordøst for Ikast og cirka 4 kilometer nord for Bording. Bording Kirkeby er velfungerende og præget af et godt sammenhold, dette ses i det aktive foreningsliv og Medborgerhuset som er et fælles projekt, der afspejler, at livet og udviklingen i landsbyen går godt. Landsbyen med plads til det gode liv I Bording Kirkeby er der alle muligheder for at opleve den danske smukke natur. Bording Kirkeby ligger på Bording Bakkeø, lige overfor og vest for Bording Å. Fra kirken er der en stor udsigt mod nordøst ned over åen og slettelandet, over mod morænelandskabet ved Stenholt Skov og Buchwald Plantage nord for Engesvang. TOP 5 Bording Å Hestlund efterskole Brunbjerg (Et af de højeste punkter i kommunen) Kirken i landsbyen Bølling sø 10 km. Udover skøn natur byder Bording Kirkeby også på fællesskab, og tilbyder derfor en række fælles aktiviteter som Sct. Hans, fællesspisning og mange andre aktiviteter. Som afslutning på landområdet ligger den gamle kirke, som har spor langt tilbage i tiden, kirken blev opført som tvillingeby til Bording, hvor stationen ligger, hvilket er meget normalt fra denne tid. Som nævnt er landområdet en gammel by, men fremstår som en relativ ung by, grundet befolkningens engagement i at vedligeholde og udvikle Bording Kirkeby. Bl.a. er en ny natursti mellem Bording Kirkeby og Bording Stationsby under etablering, stien skal åbne op for naturen omkring Bording Å og skabe nærhed til mulighederne i Bording. 14 Bording Kirkeby Bording Kirkeby 15

9 Drantum Hvordan har du oplevet dine år i landsbyen? Nikolaj Sholudko landbrugsmedhjælper, tilflytter fra Ukraine for 9 år siden. Efter at have fundet det hus vi kunne lide, som ligger perfekt i forhold til arbejde og Brande, er vi faldet rigtig godt til i Drantum. Vi kender mange mennesker og er aktive i det lokale arbejde, bl.a. er vi med i bestyrelsen for Drantum forsamlingshus. Hvad gør netop denne landsby til et godt sted at bo? Ruth Juhl 50 år sygeplejerske, tilflytter fra Tarm Cykelafstanden til skole, fritidsaktiviteter og andet i Brande er forholdsvis kort, hvilket er vigtigt for mange når de skal bosætte sig. I landsbyen arrangeres der musik arrangementer, som tiltrækker både lokale men også øvrige folk fra andre dele af landet. Udover dette er der også tradition for at mødes til mere lokale arrangementer såsom Fredagscafé, hvor hele familien kan spise aftensmad sammen med naboerne og tage direkte hjem og slappe af. Hvad er vigtigt at bevare her i jeres landsby? Jan Baunsgaard Pedersen 42 år selvstændig planteavlsrådgiver, født i Drantum sidenhen boet i København og Vejle sidenhen hjemvendt. De fælles ting der samler byen, her tænker jeg på byens forsamlingshus og de aktiviteter der er knyttet dertil. Udover dette er det vigtigt at bevare muligheden for at erhverve sig storparceller for nye tilflyttere. I landsbyen er der flere virksomheder og erhvervsdrivende, der er således mange ressourcestærke personer i byen til at holde gang i byens aktiviteter, disse er også vigtige at bevare. 16 Drantum Drantum 17

10 Drantum Drantum er ligger i Ikast-Brande kommune cirka 4 kilometer syd for Brande. Afstanden fra Drantum til Brande er en stor fordel. Afstanden gør at beboerne kan cykle på arbejde, til skole og fritidsaktiviteter. Landsbyens nærhed til større veje, gør det nemt at komme til en række større byer som, Herning, Silkeborg, Ikast og Horsens. Afstand fra by til land skrumper i fremtiden Drantum er opstået som en mindre by, i forbindelse med landbrugets kolonisering af heden. I forbindelse med etablering af Den skæve bane mellem Funder og Bramming fik byen sin egen station som sidenhen blev nedlagt og derfor omdannet til natursti. I Drantum er der rig mulighed for at komme ud i den smukke natur, når man trænger til et frirum fra hverdagen. Landskabet er med faldende terræn, omgivet af smuk natur i form af eng & mose, skov og plantage. Udover smuk natur har Drantum også mange andre kvaliteter, bl.a. deres ry for at være et sted, hvor man passer på hinanden, hjælper hinanden og et sted hvor der er plads til alle. TOP 5 Den skæve bane Den årlige Sommerfest og Kræmmermarked Mindesmærker i form af jord og stendiger samt gravhøje Brogård Bæk I Drantum har man et nyrenoveret forsamlingshus, hvor der planlægges en lang række aktiviteter, lige fra loppemarkeder til koncerter. Til disse kommer både børn og voksne fra byen men også folk fra andre nærliggende byer. Den forholdsvise korte afstand til Brande, har mange fordele. Her får du både natur og frihed fra landet, men er også tæt på livet og aktiviteterne i Brande. På sigt vil afstanden mellem Brande og Drantum skrumpe, da udviklingsplanerne for Brande ser ud til at gå mod Drantum. 18 Drantum Drantum 19

11 Faurholt Hvilke styrker har landsbyen? Lone Vindum Jacobsen 52 år Lærerstuderende, tilflytter fra Ikast by Vores borgerforening er stærk medvirkende til at vi kender hinanden, og mødes i både arbejdsmæssige og sociale fællesskaber. En anden styrke er at borgerne er en blanding af nogen der altid har boet her, tilflyttere, ældre og yngre mennesker, familier og enlige og at disse grupper blander sig på kryds og tværs. Dette giver et fantastisk sammenhold og et godt naboskab. Hvad tænker du adskiller sig fra en landsby og en by? Ole M. Christensen 35 år produkt og logistikchef, tilflytter fra Ikast I landsbyer er der ofte et bedre fællesskab og sammenhold, der er altid en som vil hjælpe hvis man står med et problem. Alle kender hinanden og ved hvad der rør sig, men trods dette kan man godt sige at der er højt til loftet ude i en landsby. Hvad gør netop denne landsby til et godt sted at bo? Thomas Fyhring 19 år revisor trainee hos KPMG, boet og opvokset i Faurholt Helt klart folkene der bor i byen. Det er en lille landsby, hvilket gør at alle kender hinanden. Jeg er glad for at hilse på folk og vide hvem der er der hilser på mig om morgenen når jeg kører på arbejde. Desuden er vores borgerforening meget engageret. De er gode til at lave arrangementer for både store og små, selv deltager jeg i bankospil, Faurholtfesten, computerparty og julehygge. Der er et rigtig godt fællesskab og en god stemning i denne by. 20 Faurholt Faurholt 21

12 Faurholt Faurholt betegnes som et mindre samfund og ikke en landsby, da der bor under 200 indbyggere i byen. Faurholt er beliggende 5 kilometer nord for Ikast. Den korte afstand til Ikast gør det oplagt at bosætte sig, hvis man ønsker oplevelsen af at bo i en landsby, men stadig gerne vil være tæt på en større by. Fællesskab, sammenhold og åbenhed er blot nogle af de værdier, som Faurholt beboere sætter pris på. Byen hvor der er plads til både mandedage og kvindedage Retten til at være den man er, har en vigtig plads i landsbyen. Dette betyder dog ikke at der intet sker, nej tværtimod. I landsbyen vil man møde en meget aktiv borgerforening, der stabler det ene arrangement på benene efter det andet, både arbejdsmæssige og sociale, som mandedage, kvindeløb, banko og gokartturneringer men også begivenheder der vender tilbage årligt som bl.a. julestue. TOP 5 Linnebjergskoven Skoven ved Ilskovvej Kirken i Faurholt Bankoaften Kælkebakken I Faurholt finder man ikke nogen butikker og du må derfor til Ikast eller andre nærliggende byer, men med de gode busforbindelser der jævnligt kører forbi, er det intet problem. Sammenholdet, fællesskabet og det at der er nogle der bekymrer sig om én, uden det kan misforstås som social kontrol, betyder meget for beboerne. Sportspladsen og Sognehuset har en central rolle, da mange af borgerforeningens arrangementer finder sted der, udover dette findes der også andre naturskønne områder omkring landsbyen, bl.a. Linnebjergskov, hvor man også finder Kælkebakken hvor der er en utrolig smuk udsigt langt ud i horisonten. 22 Faurholt Faurholt 23

13 Gludsted Hvilke styrker har byen? Mette Monrad Møller 28 år studerende, tilflytter fra Odense Helt sikkert at folk i byen er så gode til at træde til og hjælpe (om det så er med en slush Icemaskine eller hænder til at slæbe stole), når der er brug for hjælp Hvad er vigtigt at passe på og bevare her i jeres landsby? Kirsten Hoffmann 58 år Social sagsbehandler og formand Gludsted GIF, tilflytter sidst fra Ejstrupholm Skolen er klart en styrke ved byen, valget om at flytte hertil skyldes bl.a. skolen. Udover dette har vi et fantastisk foreningsliv med et godt sammenhold og en masse engagerede borgere. Når man bor i Gludsted vil man mærke den stærke nærhed der er, specielt i situationer hvor det er ekstra nødvendigt, hvilket jeg også ser som en stor styrke. Hvad er vigtigt at passe på og bevare her i jeres landsby? Jack 19 år studerende i Ikast, opvokset i Gludsted Der er en helt speciel intimitet i byen, alle kender hinanden, hvilket resulterer i at man ved hvor man har hinanden. En anden vigtig ting at bevare er vores skole, foreningslivet og den skønne natur omkring os. Hvad gør netop denne landsby til et godt sted at bo? Edvard Helms 81 år Erhverv indenfor landbrug, Boet i Gludsted i 70 år Tegn en cirkel med Gludsted som centrum, og en radius på 100 km, og du når ud til 4 universiteter og mange arbejdspladser. Her er tryghed og nærhed, fred, ro og natur. Gludsted er midtpunkt for flere købstæder, der kan nås inden for 40 minutter. Hvad er vigtigt at passe på og bevare her i Jeres landsby? Edvard Helms 81 år Erhverv indenfor landbrug, Boet i Gludsted i 70 år Det er vigtigt, at Gludsted bliver ved med at bevarer sit præg og kulturmønster som landsby. Et kulturmønster som kendetegner et rigtigt landsbysamfund, et mønster som byen skal bruge for at udnytte den mængde plads, der er til udvidelse. Man må som landsby stå sammen om at gøre stedet til noget specielt. Uden opgaver opstår der intet fællesskab og ingen værdier. 24 Gludsted Gludsted 25

14 Gludsted Landsbyen Gludsted er beliggende centralt i Ikast- Brande Kommune 6 km nord for Ejstrupholm og cirka 17 kilometer syd for Ikast. Der er ingen gennemgående eller stærkt trafikerede veje, der skiller byen, og alligevel er der kort afstand til de større hovedveje i området, som fører til større handelsbyer. Gludsted er derfor et centralt udgangspunkt for pendlere. Landsbyen er godt selvforsynet og drives i høj grad af de aktive og engagerede borgere i landsbyen. Landsbyen byder på et væld af oplevelser bl.a. har man Danmarks største skovområde Gludsted Plantage som nærmeste nabo. TOP 5 Hjortestien Isenbjerg Gludsted Plantage Hampen Sø Naturlegepladsen, med bålplads og Shelters Byen med de engagerede borgere der skaber udvikling Gludsted er beliggende i det midtjyske smørhul omringet af en skøn natur. Med egne ord beskriver Gludsted deres navns betydning, i retningen af et sted der lyser op, hvilket den på mange måder også gør. I landsbyen finder man egen friskole, dagplejere, børnehave, købmandsbutik, stadion med klubhus, legepladser, kirke, meninghedshus og sognegård. Stederne spiller en central rolle, for de mange sociale tilbud i landsbyen. Borgerne i Gludsted er glade, engagerede og visionære, og dette er med til at udviklingen i denne landsby, har taget så hurtigt form. Landsbyen er ikke bange for at tage chancer. I 1994 planlagde man, at Gludsted skulle være en af de første landsbyer i Danmark, til at udstykke jordbrugsparceller, hvilket resulterede i 20 grunde. Ikke kun det sociale liv i landsbyen betyder meget, også den skønne natur spiller en væsentlig rolle. Specielt Gludsted Plantage som er et naturskønt område med et rigt fugle- og dyreliv. Gludsted har flere spændende årlige begivenheder. Specielt to årlige begivenheder gør Gludsted kendt udenfor bygrænsen. I de sidste 3 år har Gludsted været vært for The International Artworkshop, som bringer kunstnere fra 3 verdensdele til Gludsted i 2 uger og på den måde er kunstnerne med til at bringe Gludsted ud i verden. Den anden årlige begivenhed der trækker både lokale og udenbys gæster til er den årlige By- og Sportsfest. 26 Gludsted Gludsted 27

15 Hampen Hvad er vigtigt at passe på og bevare her i Jeres landsby? Vivian Ettrup Hansen 18 år studerende, opvokset i Hampen Helt klart hallen, da den skaber fællesskab i byen og børnehaven, fordi den er vigtig for nye tilflyttere og børnefamilier. Hvilke styrker har landsbyen? Signe Nielsen 69 år Pensionist, tilflytter Børnehaven er en stor styrke for byen idet at vi kan tiltrække en ny generation og at der derved er liv i byen. Multihallen og alle dens aktiviteter til børn som voksen er også en stor styrke for landsbyen. Hvilke styrker har byen? Anja Mikkelsen 41 år sygeplejerske studerende, tilflytter fra Sjælland I landsbyen er der mange styrker, men specielt sammenholdet, der er blandt byens borgere finder jeg som en stor styrke. Dette giver en tryghed for vores børn i landsbyen. Udover dette er en anden styrke vores fantastiske natur, specielt søen. Hvad er vigtigt at passe på og bevare her i Jeres landsby? Anne Marie 44 år bogholder, tilflytter Vi skal bevare vores hal, hvor der foregår en masse forskellige ting og der er et godt sammenhold. Udover dette skal vi også passe på vores børnehave Regnbuen. 28 Hampen Hampen 29

16 Hampen Landsbyen Hampen ligger 8 kilometer nord for Nørre Snede og ca. 20 kilometer fra Ikast, i Ikast-Brande kommune. Landsbyen er en oprindelig stationsby, og var en del af Den skæve bane fra Langå til Esbjerg. Stationen er imidlertid blevet nedlagt og jernbanesporet fjernet, så der er blevet mulighed for grønne områder, med stier der forbinder landsbyen med de omkringliggende byer Funder og Brande. Helt ude i Hampen alt andet end langt ude? Hampen er opstået som stationsby, og med det overordnede vejnet med A13 og Diagonalvejen, sikrer man byen en god tilgængelighed til større byer, bl.a. Vejle, Silkeborg, Herning og Ikast. Samtidig ligger Hampen midt i smukke og attraktive naturomgivelser, her tænkes specielt på området ved Hampen Sø og Plantage, som er et rekreativt område for hele familien. I Hampen gør man en stor indsats for at modbevise, at landområderne ikke behøver at fortsætte den kedelige udvikling. Dette har man bl.a. gjort med arrangementer for beboerne, som også tiltrækker folk fra nær og fjern. TOP 5 Den skæve Bane Hampen sø Hampen sø camping Palsgård Skov Hærvejen Ikke alle landsbyer er så privilegerede at have egen daginstitution, i Hampen har man Regnbuen som er en daginstitution med ca. 55 børn i alderen 2,9 år til ca. 11 år. Udover dette har Hampen også egen multihal, sportsplads og bytorv, hvilket er med til at gøre det til en attraktiv landsby. Sammenhold, viljestyrke og tryghed er noget mange beboere i landsbyen kan nikke genkendende til, disse er alle 3, vigtige faktorer for landsbyens eksistens og noget alle vægter højt og oplever i deres hverdag. Hvis man stadig ikke ved hvor Hampen ligger, er det klart et besøg værd, og i denne anledning kan man besøge Hampen Campingplads som er omgivet af skøn natur. 30 Hampen Hampen 31

17 Isenvad Hvordan har du oplevet dine år i landsbyen? Kristian Markvardt 34 år anlægsgartner, tilflytter fra Ikast Dejlige og positive. Vi er blevet godt modtaget i lokalsamfundet og vores børn trives i skole og børnehave. Hvad adskiller sig fra andre landsbyer i kommunen og Jeres? Lisbeth Jensen og Kurt H. Jensen 43 år projektleder og underviser på TEKO og teknisk direktør Danspin Ikast, tilflytter fra Bording Det må være initiativrigdom og handlekraft. Vi er nemlig godt klar over, at hvis vi skal have noget gjort, så skal vi gøre det selv. Og så er det også en fordel at byen ikke er større, end at næsten alle kender alle og dermed altid er en som kender en, der ved noget. Hvilke styrker har landsbyen? Per Christensen 32 år Team lead hos Siemens, tilflytter fra Ikast Det at alle kender hinanden finder jeg som en vigtig styrke i vores landsby, da det giver en vis form for tryghed. Fællesskab og sammenhold er også ting jeg finder som store styrker i landsbyen. For at landsbyen skal kunne bevare dette er det vigtig at alle stadig tager del og man lytter på hinandens idéer. 32 Isenvad Isenvad 33

18 Isenvad Landsbyen Isenvad er ligger i Ikast-Brande kommune cirka 4 kilometer sydøst for Ikast. Landevejen og motorvejen giver både direkte og indirekte anledning til gennemkørende trafik, men det sikre således også en synlighed og er sikret en stor tilgængelighed til større byer, heriblandt Herning, Brande og Silkeborg. Byens udvikling har skabt interesse fra andre nærliggende byer som ser på landsbyens erfaringer og fantastiske arbejde med at udvikle landsbyen og fællesskabet. En moderne landsby ved Ikast Initiativrigdom og handlekraft er ord, der betyder meget i landsbyen Isenvad. Isenvad er en større landsby med ca indbyggere og dette tal forventes kun at blive større. Beboerne i Isenvad ser muligheder i, at gøre landsbyen til et interessant sted at bo og drive erhverv, hvilket har betydet at Isenvad har formået at udvikle løsninger på børnepasning og skoleområdet samt privat og offentlig service. Landsbyen kunne i 2013 indvie det nye multifunktionelle hus Sentrum, som er et samlingssted for mange, bl.a. byens SFO, Spejder foreninger og sports og fritidsaktiviteter, denne indvielse kunne ikke være sket foruden den enorme frivillige indsats borgerne udførte, at landsbyen kan få sådanne projekter gennemført gør at mange omkringliggende landsbyer og byer ser Isenvad som forbillede og benytter deres erfaringer. TOP 5 Isenvad by skov Skælvhøje plantage Område med Shelters og bålhus Isenbjerg med højt punkt 102 m. DMI vejrstation I Isenvad er der også gode muligheder for at komme ud i naturen, bl.a. i det nært beliggende Skelhøj Plantage som er udstyret med cykel- og løbestier. Øst for Isenvad ligger Isenvad By-skov, hvor de mindre kan underholdes på naturlegepladsen og resten af familien kan nyde det rekreative område med mose og søer. 34 Isenvad Isenvad 35

19 Munklinde Hvilke styrker har byen? Inga Biltoft 65 år pensionist, tilflytter fra Østjylland i 1977 Der er et godt sammenhold i byen på kryds og tværs, udover dette er der gode foreninger til alle Og en anden styrke i vores landsby er at man har interesse for naboens ve og vel. Hvad gør netop denne landsby til et godt sted at bo? Lene Skov Simonsen 50 år opvokset i Munklinde Det at der i vores landsby er dejlig stille og roligt, udover dette er der et utrolig godt sammenhold og en hel fantastisk natur. Hvad tænker du adskiller sig fra en landsby og en by? Tom Nygaard 48 år Direktør for postordre firma, opvokset i Munklinde I byer tages det af de fleste for givet, at der er aktiviteter og arrangementer man kan melde sig til efter behov. Her ved alle, at skal der være noget, må nogen af os sætte det i gang og tage ansvar for det. Hvordan har du oplevet dine år i landsbyen? Conny B. Nygaard tilflytter Jeg troede i min naivitet, at den gode stemning, omsorg for hinanden og samhørighed var noget som blot var her, tænkte slet ikke over hvorfor. Men efterhånden gik det op for mig, at det var positive egenskaber som var tilstede, i kraft af folks personligheder og overskud til, at gøre noget for nogen og især var de fantastiske til, at bakke op omkring samlingspunktet Munklindehus. 36 Munklinde Munklinde 37

20 Munklinde Munklinde ligger i den nordligste del af Ikast-Brande kommune, med en afstand på cirka 10 kilometer til Ikast. Munklinde er placeret i en lille natur-perle tæt på Ikast, Bording, Ilskov og Karup med gode veje til og fra de større byer, udover dette er man nær på Karup Lufthavn, så tilgængeligheden er i top også selvom man bor på landet i Munklinde. Landsbyen med en klub for alle Munklinde ligger tæt på skov og i et landskab med udsigt og åbne vidder. Borgerne i Munklinde har dermed mulighed for både at opleve ro, få sanserne stimuleret og være en del af det aktive foreningsliv der er i det mindre samfund. Natur er ikke det eneste Munklinde kan tilbyde. Landsbyen har også en lang række sociale tilbud i form at klubber og aktiviteter man kan deltage i. Klubberne er ikke kun for de voksne, der er også plads til børn, dette ses specielt i børneklubben for nybragte mødre. Klubbens formål er at lave arrangementer for alle børn i omegnen, så der kan skabes et fællesskab både blandt børnene men også forældrene. TOP 5 Midtjysk fodboldgolf Plantagerne omkring Tusaagaard Put & Take Munklinde mose Dilettant forestilling Sammenholdet i Munklinde er præget af åbenhed, omsorg og med plads til forskellighed på tværs af aldersgrupper. Du vil aldrig føle dig alene i Munklinde. I byen er der også rig mulighed for at komme ud at røre sig. Bl.a. kan kvinderne være med i klubben Aktive Kvinder, hvor der afholdes en lang række arrangementer, lige fra foredrag til gymnastik. Udover dette kan du også melde sig ind i cykelklubben, hvor du kommer ud i den fantastiske natur omkring Munklinde. 38 Munklinde Munklinde 39

21 St. Thorlund Hvad er vigtigt at passe på og bevare her i Jeres landsby? Mads Hansen 30 år Landinspektører, tilflytter fra Aalborg Sammenholdet om det gode naboskab. Det æstetiske udtryk langs vejen i byen. De forskellige samlende aktiviteter/traditioner i lokalområdet. Hvilke styrker har landsbyen? Henriette Nygaard Dalhof Budde 44 år Plejemor, tilflytter fra Nr. Snede I landsbyen vil man opleve en dejlig ro og orden, dette er klart en styrke. I landsbyen er der en god børnehave og en aktiv gymnastikforening. Hvad gør netop denne landsby til et godt sted at bo? Søren Jensen 43 år Levnedsmiddeltekniker, tilflytter fra Vejle Der er let adgang til større veje, men samtidig meget lidt trafik nær landsbyen. Beliggenheden af landsbyen er god, der er flere større byer inden for en radius af 40 km. Sammenholdet er godt i landsbyen, når nogle er væk/på ferie holder naboer øje med ens hus. 40 St. Thorlund St. Thorlund 41

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner Udviklingsplan for Munklinde Munklindes Venner Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Inskription på væggen af det nedlagte

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

VI HAR DET HELE LIGE HER

VI HAR DET HELE LIGE HER studsgaardby.dk STUDSGÅRD facebook.com/studsgaardtonul VI HAR DET HELE LIGE HER DAGPLEJE BØRNEHAVE FRITIDSHJEM OG KLUB FRISKOLE GRØN BYDEL SPORTSPLADS MINIHAL IDRÆTSFORENING TOGSTATION NATUR BORGERFORENING

Læs mere

Byprofiler. Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Byprofiler. Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Byprofiler Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Byprofiler i Ikast-Brande kommune Byområderne i kommunen Ikast-Brande Kommune er en bykommune med 40.176 indbyggere (pr. 1. januar 2009). Kommunen har det

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Projektbeskrivelse: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Kort info om landsbyen Funder Kirkeby: Funder Kirkeby er en

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Levring. Hanne Madsen Lillemøllevej 3 Levring 8620 Kjellerup Tlf. 29 80 25 27

Levring. Hanne Madsen Lillemøllevej 3 Levring 8620 Kjellerup Tlf. 29 80 25 27 Levring Vi har en kultur i Levring med sang og historiefortælling og har i fællesskab udviklet et koncept, som vi alle trives godt med - børn som voksne. Derudover har vi tradition for at invitere bedsteforældre

Læs mere

Natursti Funder-Brande

Natursti Funder-Brande Natursti Funder-Brande Den gamle banestrækning mellem Funder og Brande er nu natursti for gående, cyklende og ridende. Strækningen er på 29km, hvor der er rige muligheder for at opleve en del af landskabet

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Hylke, Årets Landsby 2015

Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke er en aktiv østjysk landsby, hvor fundamentet er frivillighed og innovative ideer. Vi er vant til at holde sammen og gå imod strømmen for at bevare, men i særdeleshed udvikle,

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer)

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer) 2015-01-19_ Mødet omkring sundhedsindsats i Vestfjends Noter af Merethe Raundahl Bordet rundt med aktiviteter i de enkelte lokalsamfund: Kjeldbjerg - Olav - Cykleklub - Danseklub - Forsamlingshus o Fællesspisning

Læs mere

Grib chancen. Flyt til Vorbasse. Få mere tid Giv familien flere muligheder Bo billigt

Grib chancen. Flyt til Vorbasse. Få mere tid Giv familien flere muligheder Bo billigt Grib chancen Flyt til Vorbasse Få mere tid Giv familien flere muligheder Bo billigt Hvis du får chancen for at flytte til Vorbasse, skal du gribe den. «Billund er BØRNENES HOVEDSTAD og Vorbasse er derfor

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Aktive borgere skaber det gode samfund. www.ikast-brande.dk

Aktive borgere skaber det gode samfund. www.ikast-brande.dk Aktive borgere skaber det gode samfund Bølling Sø-spillet Debat-stafet Aktive Kulturmøder forældre Læsegrupper Grundtvigs værdispil Forsamlingshus- debatter Ikast-Brande Kommune gøder jorden med Facilitere

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf)

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) Introduktion til disc golf (frisbee golf) Spillets koncept er lettere at forstå, når det kaldes frisbee golf, men da navnet Frisbee

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED Information til Region Midtjylland - Psykiatrien OPSTART AF INNOVATIONSCENTER PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED FOKUS PÅ LOKALOMRÅDET REGION OG KOMMUNE.

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Den selvejende landsby - Tirsdag d. 25. februar 2014, Astrup

Den selvejende landsby - Tirsdag d. 25. februar 2014, Astrup Den selvejende landsby - Filskov Tirsdag d. 25. februar 2014, Astrup 1 På forkant i udkanten Filskov Friplejehjem 2 Filskov Byen med det gode sammenhold Indhold Filskov som lokalsamfund. Den intakte landsby

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

LOKALSAMFUND OG LANDOMRÅDE UNDERSØGELSE 2007 VEJLE KOMMUNE BORGERPANELET

LOKALSAMFUND OG LANDOMRÅDE UNDERSØGELSE 2007 VEJLE KOMMUNE BORGERPANELET BORGERPANELUNDERSØGELSE VEJLE 2007 Vejle Kommune 2007 Side 1 LOKALSAMFUND OG LANDOMRÅDE UNDERSØGELSE 2007 VEJLE KOMMUNE BORGERPANELET UDARBEJDET AF PROMONITOR SYDDANSKE FORSKERPARKER, august 2007 BORGERPANELUNDERSØGELSE

Læs mere

MAJ 2015. Den Trygge Landsby. Ekstranummer af LOKALNYTTEN

MAJ 2015. Den Trygge Landsby. Ekstranummer af LOKALNYTTEN MAJ 2015 Den Trygge Landsby Ekstranummer af LOKALNYTTEN 1 Indhold Forløbet... 2 Overordnede temaer fra mødet 26. marts 2015:... 3 Mødesteder:... 3 Relationer og kendskab til hinanden... 3 Hjemmeside, Lokalnyt

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Ansøgning til årets landsby 2014

Ansøgning til årets landsby 2014 Ansøgning til årets landsby 2014 Landsbyen Ølstrup ansøger hermed om at blive årets landsby. Det gør vi, fordi vi gennem de sidste par år har været igennem en proces, hvor vi har vendt stemningen fra kan

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 45 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Ellebrinken 136-172 Lystrup, Århus www.kongslunden.dk

Læs mere

Eller Du bør invitere din nabo på en kop kaffe!

Eller Du bør invitere din nabo på en kop kaffe! KILDEGÅRDEN - Fællesskab, fleksibilitet og multifunktionelle faciliteter Eller Du bør invitere din nabo på en kop kaffe! Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden 75 MIO. KR. FRA DANSKE SPIL:

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018 Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018 Vision for udviklingsplan 2018 Med målsætningerne i de 6 fokusområder vil vi gøre Skovløkkeområdet til et mærkbart bedre sted at bo og vi vil øge bosætningen i området

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i PRIVAT OVERNATNING i Hjørring og Sindal Sov godt i Velkommen til Hjørring og Sindal... Hvis du mangler et sted at sove, så er der i Hjørring og Sindal mange muligheder for privat indkvartering. Værter

Læs mere

GOLFPARKEN FREDERIKSHAVN

GOLFPARKEN FREDERIKSHAVN GOLFPARKEN FREDERIKSHAVN - byens bedste grunde til byens bedste priser! GOLFPARKEN FREDERIKSHAVN Attraktive byggegrunde fra kr. 345.000 inkl. moms FREDERIKSHAVN uge02 Golfparken image brochure1.indd 1

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid CN=Allan Andersen/OU=Børn-Kultur/O=Ikast-Brande Dokumenttitel Børnekarneval Sagsnr. 2012/12368 Dokumentnr. 2012/12368 003 Journalnummer

Læs mere

Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 61 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Engelundsvej 42-96 Viby, Århus www.engelunden.dk

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Post. Oprettet den 29-01-2012 14:51 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 29-01-2012 14:51 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager AGJ Pitzner A/S;Kragelundvej 15;4180 Sorø;Att: Claus Løgager Dokumenttitel Borupvej 16, Brande - Opstilling af omklædningscontainer - Byggetilladelse

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til.

I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til. Lem 9. maj 2007 Kære byrådsmedlemmer I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til. Vi synes det er vigtigt, at I alle får

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen.

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen. Gang i Vallensbæk I samarbejde med TrygFonden sætter Indenrigs- og sundhedsministeren fokus på fysisk aktivitet i 2007 under overskriften Gang i Danmark med Kronpris Frederik som protektor. Gang i Danmark

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

Kære projektdeltager. foreninger og institutioner ildsjæle og netværk erhvervsliv nytilflyttere børn og unge ældre

Kære projektdeltager. foreninger og institutioner ildsjæle og netværk erhvervsliv nytilflyttere børn og unge ældre Kære projektdeltager Dette word-dokument skal rumme din/jeres registrering af landsbyen, og svar skrives direkte ind i rubrikken herunder. Skanderborg Kommune har en lang række oplysninger om landsbyen

Læs mere

BØGEparken - bo billigt til leje nær skov og fjord

BØGEparken - bo billigt til leje nær skov og fjord BØGEparken - bo billigt til leje nær skov og fjord Brejning lystbådehavn Vejle fjord Kellers park Bo i Bøgeparken nær skov og fjord Hvorfor låne millioner for at bo ved skov og fjord, når du kan leje til

Læs mere

Jelling Friskole nu med 100 elever!

Jelling Friskole nu med 100 elever! -------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev nr. 24 marts 2015 -------------------------------------------------------------------------- Jelling Friskole nu med

Læs mere

TAG PULSEN PÅ ESBJERG DET GODE LIV SOM LÆGE I ESBJERG

TAG PULSEN PÅ ESBJERG DET GODE LIV SOM LÆGE I ESBJERG TAG PULSEN PÅ ESBJERG DET GODE LIV SOM LÆGE I ESBJERG 2 PRAKTISERENDE LÆGE I ESBJERG Der er gode muligheder for at slå sig ned som praktiserende læge i Esbjerg Kommune. I Esbjerg by findes mange af byens

Læs mere

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch Syddjurs Danmarks sundeste kommune V/ Pernille Brinch Agenda Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Hvordan kan Syddjurs markere sig på landkortet? 2 Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Den

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

Post. Oprettet den 27-09-2012 16:05 af Tina Knudsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 27-09-2012 16:05 af Tina Knudsen Nyt dokument Journalnummer Landbrug Lars Høgh Jensen;Over Isen Vej 7;7430 Ikast Dokumenttitel Anmeldelse af fuldestalde - Over Isen vej 7, 7430 Ikast Sagsnr. 2012/36557 Dokumentnr. 2012/36557 005 Journalnummer Bygningsreglement

Læs mere

Notat Internt arbejdspapir Ladestandere, opstilling i Middelfart Kommune

Notat Internt arbejdspapir Ladestandere, opstilling i Middelfart Kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Sagsnr.: 200900570-17 Notat Internt arbejdspapir Ladestandere, opstilling i Middelfart Kommune

Læs mere

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN.

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Som noget nyt har vi i år, gjort opmærksom på årsmødet ved at sende en elektronisk meddelelse

Læs mere

Lille Mølkær, Ødsted. Parcelhusgrunde. 7100 Vejle. Bent & H.B. Nielsen Statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Lille Mølkær, Ødsted. Parcelhusgrunde. 7100 Vejle. Bent & H.B. Nielsen Statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde Lille Mølkær, Ødsted 7100 Vejle Bent & H.B. Nielsen Statsaut. ejendomsmæglere, MDE Adr.: Grønnegade 6, 7100 Vejle - Tlf.: 75 72 33 33 - Mail. vejle@mailreal.dk - web: www.bent-hbnielsen.dk

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00 Velkommen til Silkeborg kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Et skridt ind i fremtiden Velkommen til Et par nyttige kontaktoplysninger er en dynamisk kommune med ca. 85.000 indbyggere. Kommunen råder

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Idekatalog fra posterne på Fynslund for fremtiden - visionsdagen

Idekatalog fra posterne på Fynslund for fremtiden - visionsdagen Idekatalog fra posterne på Fynslund for fremtiden - visionsdagen Nye Fællesskaber Koncert med ukendte bands (fx fra Koldingmusikskole) Godset kontakt Chr. Hahn vedr. musik/koncerter Mobil scene til musik/

Læs mere

Idekatalog. fra borgermødet. Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra borgermødet. Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra borgermødet Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo? Glerup Samlingshus onsdag den 23. november 2005 1 25. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle de tanker

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

MERE GADEVANG. Konkrete forslag fra bordene sidste runde:

MERE GADEVANG. Konkrete forslag fra bordene sidste runde: MERE GADEVANG Konkrete forslag fra bordene sidste runde: Asylet som kulturhus: Byde ind med kommunikation, branding, hænder, pulsen Visualiserer, vi står last og brast i Gadevang Hjemmeside Byttebørn,

Læs mere

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE Humlebæk v.1 jmdanmark.dk byen ved øresund Humlebæk side 3 JM Danmark, der er en af nordens førende projektudviklere af boliger og boligområder, opfører de kommende

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere