Dansk historieopgaven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk historieopgaven"

Transkript

1 Dansk historieopgaven FORMÅL: At kunne skrive en stor opgave er en vigtig del af din uddannelse, både på gymnasiet og i de uddannelser, der kommer bagefter. Derfor skal du kende de regler, der er for at skrive en stor opgave. Der er to formål med dansk-/historieopgaven: 1. At du arbejder med faglighed. Den har du med fra dine 2 fag og fagligheden bruger du på en afgrænset historisk periode, der ligger i de 2 fags pensum. 2. At du træner, hvordan du skal arbejde med større opgaver, også til senere brug. FAG: Opgaven skrives i fagene dansk og historie, hvor vægten kan lægges på et af de to fag, eller helst, lige meget på begge. OMRÅDE: Klassen kan vælge mellem 2 områder: Oplysningstiden eller Velfærdsstaten. Der er 4 fastlagte opgaveformuleringer for klassen at vælge mellem inden for hvert område. OPGAVEFORMULERING: Opgaven skrives ud fra den opgaveformulering, du vælger ud af de 4 mulige inden for et af de to områder. Opgaven skrives individuelt. Hver opgaveformulering lægger op til 3 niveauer: et redegørende, et analyserende og et perspektiverende niveau. VEJLEDNING: Både din dansk- og historielærer er vejledere. Vejledningen indeholder: Gennemgang af, hvordan man håndværksmæssigt laver en stor skriftlig opgave. Skolens fælles manual for Dansk-Historieopgave gennemgås fælles i klassen og ligger på lectio. Vejledningen består af faste vejledningstider på skolen med mødepligt, skrivedage hjemme, og også kommunikation med dine lærere over lectio. Vejledningstider mm kan du se i tidsplanen. OPGAVEPERIODEN: Der er afsat alle dansk-historiemoduler i uge 2,3,4,5 til opgaven (se tidsplanen). 2 dage er afsat i slutningen af uge 5, til selv at arbejde med opgaven hjemme eller på skolen med mulighed for vejledning efter aftale med lærerne personligt, eller via lectio. 1

2 OPGAVEN: Opgaven udarbejdes på dansk. Den egentlige tekst i opgaven må maksimalt have et omfang på 6-8 sider, med 1½ linieafstand, skriftsstørrelse 12 punkt og normal margen. Indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, grafer, tabeller, blanke halve sider samt eventuelle illustrationer og tekstbilag tæller ikke med i sidetallet, selvom de er placeret i teksten. En overskridelse af de 6-8 sider vil påvirke bedømmelsen. AFLEVERING: Opgaven afleveres i 2 eksemplarer på kontoret, samt over lectio, mandag, d. 2. februar, 2015, kl Opgaven er obligatorisk og er en forudsætning for, at du kan rykke op i næste klasse. BEDØMMELSE: Der lægges vægt på: Besvarelse af opgaven: Behandling af emnet, herunder dokumentation. Brug af faglig viden og af fagenes metoder (din lærer vil forklare dette). Fremstilling, herunder disponering, kildeoplysning, noteapparat, indledning og konklusion, litteraturliste. At besvarelsen bedømmes af din dansk-og historielærer. Sammenhængen mellem den tid, der er sat af til arbejdet med opgaven, og opgavens omfang og kvalitet. Du får opgaven tilbage med kommentarer og sproglige rettelser, samt en samlet skriftlig udtalelse, der gennemgås sammen med dig. Udtalelsen kommenterer dels din opgaves faglige indhold, dels din opgaveteknik. Denne udtalelse skal du gemme som grundlag for den næste store opgave, du skal lave. På udtalelsen står også den karakter, du får for din opgave. Karakteren indgår i årskarakteren for de to fag. SNYD: Skolen opfatter det som snyd, hvis du kopierer en anden opgave, eller dele af en fra nettet og afleverer dette som dit eget produkt. Du må heller ikke afskrive eller låne en anden skriftlig opgave og aflevere den som om, du selv havde skrevet den, ligesom du ikke må få en anden til at skrive din opgave, eller dele af den. Desuden er det ikke tilladt at afskrive afsnit eller sætninger uden citationstegn og uden kildeangivelse. I TILFÆLDE AF SYGDOM: Hvis du bliver syg i opgaveperioden, skal du straks kontakte kontoret. Du skal så senere udarbejde en dansk-/historieopgave. Arbejdet med denne foregår uden for undervisningen og skolen fastsætter et afleveringstidspunkt. 2

3 OPGAVENS INDHOLD: Hvad er en tværfaglig opgave: Der er ikke mange sider til hvert fag i dansk-/historieopgaven, og metoder (værktøjskasser) fra begge fag skal indgå i opgaven. I danskdelen skal tekstmaterialet analyseres med danskfagets metoder for analyse og fortolkning. Det er altså ikke nok at give et kommenteret referat af tekstmaterialet. På samme måde må historiefaget ikke kun bestå af en redegørelse for historiske begivenheder. Der skal foretages en analyse af kildemateriale, eller materiale, der viser flere synsvinkler på emnet. De tre niveauer: I din opgave undersøger du et emne. Dette gør du ud fra en bestemt vinkel, der hjælper dig til at fokusere den viden, du skal læse dig til. De 3 niveauer, din viden helst skal følge i en stor skriftlig opgave kommer naturligt efter hinanden: Først redegør du for den viden, du har læst dig til om emnet, så bruger du din redegørelse i en analyse og til sidst bruger du din analyse til en vurdering og perspektivering. Opgaveudtryk: I din opgaveformulering kan der typisk komme følgende udtryk: REDEGØRE: At give en ordnet, forklarende fremstilling af hovedindholdet i en tekst. ANALYSERE: At arbejde med en undersøgelse af materialet, hvor dine fags metoder ( Værktøjskasser ) bruges. FORTOLKE: DANSK: At sammenfatte analysens/ undersøgelsens fakta til et helhedsbillede af teksten: En slags helikopterblik på analysen: Hvad vil teksten? VURDERE: At bedømme om det, teksten/materialet siger og påstår er holdbart eller ikke. AT ARGUMENTERE: At bevise og begrunde en påstand for at overbevise modtageren. AT DISKUTERE: At sætte synspunkter op over for hinanden: På den ene side, på den anden side. AT TAGE STILLING: At erklære sig enig/uenig i et synspunkt eller et begivenhedsforløb og begrunde sin enighed/uenighed ud fra sin opgave. AT PERSPEKTIVERE: At se sagen eller problemet i en større sammenhæng ( helikopterblikket ). TIDSPLAN Elevernes og lærernes pixibog findes på den enkelte klasses konference og er lagt der fra skoleårets begyndelse. Her findes blandt meget andet de overordnede retningslinjer for dansk-/historieopgaven. OBS: ELEVERNE MÅ IKKE HAVE ANDRE OPGAVEAFLEVERINGER I UGEN. Derfor er køreplanen for Dansk-historieopgaven. 3

4 Uge og dato Fagligt indhold Start på undervisning i den valgte periode Fortsat undervisning i perioden Skrivefasen starter i fagtimer og skrivemodul Skrivefase i fagtimer Og skrivemodul Normalt skema fra kl Praktisk formalia Både dansk- og historielæreren Giver vejledning om rammer for opgaven Som grundlag for valg af problemformulering Eleven afleverer en blanket med valg af en af de 4 fastlagte problemformuleringer indenfor perioden Gennemgang af opgaveteknik ud fra særlig manual, beskåret til dansk-historieopgaven Torsdag og fredag, d og d er skrivedage hjemme eller på skolen. Der er ingen anden undervisning. Opgaven afleveres på kontoret i 2 eksemplarer kl og på lectio under opgaver i dansk OPGAVETEKNIK: Dansk-/historieopgaven HVORDAN LAVER MAN EN DANSK-HISTORIEOPGAVE TRIN FOR TRIN? Følgende guide har en side for hvert trin. OBS: Når du senere skal skrive din SRO/SRP skal du bruge den udvidede guide som du får, når du starter på disse opgaver. ARBEJDSPLAN Hvordan laver man en arbejdsplan? Lav en skematisk opstilling af: Hvor mange dage har jeg? Hvor mange møder har jeg med min vejleder? Hvad skal jeg have forberedt inden mødet med min vejleder? Hvor lang tid har jeg hver gang? Hvad skal jeg have færdigt, hvornår? Hvilket materiale kan jeg umiddelbart gå i gang med? 4

5 Husk altid at skrive forfatter, titel, sidehenvisning og udgivelsesår på din litteraturliste, så du ikke skal bruge kostbar tid til sidst på at finde oplysningerne. Revider din plan, så du hele tiden har en plan, der gør, at du har en færdig opgave den sidste dag. DISPOSITION HVORDAN LAVER MAN EN DISPOSITION? Når du begynder at overveje, hvordan de forskellige afsnit i opgaven skal placeres i forhold til hinanden, vil du opdage, at du allerede har en stor del af disponeringen. Den findes nemlig i din problemformulering. Af din opdeling i primært og sekundært materiale fremgår det også, hvilke områder, der er de overordnede og hvilke, der er de underordnede. Primært materiale er det, du undersøger. Sekundært materiale er det, du bruger til din undersøgelse. En måde at lave en disposition på er: Tag et A4 ark og del det i 4 felter på den korte led: 1) FORORD Begrundelse for valg af opgave 2)INDLEDNING 3)ANALYSE 4)ANALYSE 5)SAMMENLIGNING 6)KONKLUSION Begrundet afgrænsning af emne og arbejdsgang: Først vil jeg.så vil jeg Undersøgelse af de kilder, du har fundet. Her viser du, at du kan bruge dine faglige værktøjer Som ovenfor. Ofte har man to kilder at undersøge. Man undersøger dem så hver for sig Forskelle/ligheder Teori/ramme/ Gennemgang/analyse og fortolkning perspektiv Teori/ramme Gennemgang/analyse og fortolkning Perspektiv 7)LITTERATURLISTE Her skrives de brugte kilder SKRIVEFASEN: Hvis du er en meget struktureret skriver og har planlagt din opgave detaljeret i organiseringsfasen, vil du sikkert kunne skrive dig frem gennem opgaven efter din plan. Men gem indledningen til 5

6 sidst. Og hvis du går i stå i et afsnit, så giv dig selv lov til at lade det ligge. Spring til det næste afsnit og skriv videre derfra. Hurtig og koncentreret skrivning i skrivefasen giver det bedste resultat. Du kan altid vende tilbage til problemerne bagefter og finde ud af, hvorfor du fik vanskeligheder netop der. Hvis du er den type skriver, der er bedst til at skrive dig frem til struktur og overblik, så skal du altid begynde at skrive der, hvor du har mest overskud. Det er i orden at springe rundt i opgaven. Brug meget papir, hvis du skriver i hånden. Skift side til hvert nyt afsnit, du går i gang med. Det gør det lettere at eksperimentere med strukturen senere. For alle slags skrivere: Hvis du går helt i stå undervejs i skrivningen, er der flere forskellige muligheder for at komme i gang igen. Du kan skrive hurtigskrivning, hvor du på 10 min. Skriver alt det stof ned, som roder rundt i hovedet på dig. Derefter kan du sætte streger under nøgleordene i det, du har skrevet. De vil skabe overblik over det stof, du sidder med og gøre det lettere at komme videre. Den bedste hjælp vil du som regel få ved at bruge din lærer. Du får mulighed for at tale dig frem til erkendelse af de problemer, der standser skrivningen og til en løsning af dem. AT CITERE KORREKT HVORDAN CITERER MAN KORREKT? Generelt: Brug aldrig en bog uden at angive, at du citerer. Skriv bogens titel i en fodnote, eller skriv Det følgende er baseret på.. Brug altid dit eget sprog, når du skriver. Pas på, at du ikke tager afsmitning fra den bog, du lige har læst. Dvs. pas på, at du ikke bruger bogens ord og ordsammenstillinger. En god regel er, altid at lægge den bog væk, man lige har læst og så prøve at formulere det, man har læst med egne ord. Er der en enkelt sætning som du synes, det er vigtigt at få med i den form som bogens forfatter har givet den, så husk at markere, at du citerer. Der er 2 ting, du skal huske, når du citerer: 1. Marker det citerede med. 2. Mellem citationstegnene skriver du nøjagtigt det, der står i den bog, du vil citere fra. Du må ikke lave om på ordene, deres bøjning, deres stavning. Du må ikke tilføje ord, og hvis du udelader ord, skal det markeres med ( ), der hvor du har udeladt noget. 3. og..husk lige, at du skal bruge dine citater ved at forholde dig til dem/eller til at begrunde, hvad du siger. NOTER HVORDAN LAVER MAN NOTER? 6

7 En note er en forklaring til det, du skriver. Normalt vil det være en henvisning til din kilde. Du skal i noterne angive, hvor du har citater og oplysninger fra. Du kan også have brug for at lave noter, hvor du ønsker at give supplerende oplysninger eller uddybende kommentarer, som falder lidt uden for sammenhængen, men som alligevel skal med, hvis du vil sikre dig, at læseren forstår problemstillingen. Denne type noter skal dog kun bruges sjældent. Skriv normalt sammenhængende, således at teksten kan læses uden at læseren behøver at kikke i noterne. En note kan enten skrives i en parentes, direkte efter det, man vil lave noten til. Eller også laver man et nummer ved det, der skal have en note og selve noten placerer man så 1. nederst på siden, efter hvert afsnit (det mest almindelige) eller 2. efter hvert afsnit i opgaven eller 3. bagerst i opgaven, lige før litteraturlisten. LITTERATURLISTE HVORDAN LAVER MAN EN LITTERATURLISTE? Litteraturlisten skal indeholde alle de til opgaven anvendte værker, artikler og internetadresser. Husk altid at skrive: Forfatter, titel, forlag og årstal, et eksempel: Martin Andersen Nexø: Pelle Erobreren, Gyldendal, Internetadresser skal derudover forsynes med dato. I nogle fag (spørg din vejleder) letter det overblikket, hvis du opdeler listen i primær- og sekundærlitteratur og anbringer bøgerne i alfabetisk rækkefølge efter forfatterens efternavn. REDIGERINGSFASEN Når du er færdig med at skrive tekstkroppen, skal du skrive rammerne. Dit personlige forord, hvis du synes, der skal være et Din indledning og konklusion Kildeangivelser/litteraturliste noter indholdsfortegnelse med sidetal forside med titel og navn I redigeringsfasen skal du ud over alt det sædvanlige tjekke: din dokumentation: Kildehenvisninger, citater og noter. Er det alt sammen i orden? 7

8 Opbygningen: Er den logisk? Kapiteloverskrifterne. Er de klare og passer de til indholdsfortegnelsens overskrifter? Evt. billedstof og tabeller. Er alle oplysninger med? Din indholdsfortegnelse. Er den klar og hjælper den læseren til at få et overblik? HVORDAN SKAL OPGAVEN SE UD? Lav margin Lav tydelige afsnit Lav overskrifter til de enkelte afsnit Lav god linieafstand ( standard er 1½) IINDLEDNING Vent med indledningen Indledningen er en meget taktisk tekstdel. Den skal planlægges, så den fører læseren ind i emnet og tekstens forløb. Den skal både orientere læseren og gøre Ham/hende interesseret. Derfor hører indledningen ikke hjemme i skrivefasen. Indledningen skal først skrives bagefter sammen med slutningen. Det er nemlig først, når du kender din færdige tekst, at du kan skrive de to afsnit: Indledning og konklusion skal gøre 2 ting: 1. Gribe effektivt fat i læseren 2. referere til ideen i teksten Den traditionelle indledning til en fagtekst opregner forhistorien, præsenterer emne og problemstillinger og rejser dermed de spørgsmål, der skal arbejdes med i selve opgaven. Her giver du en begrundelse for, hvorfor du har valgt lige dette emne, en begrundelse, der skal være mere faglig end det virker SÅ spændende. I indledningen gør du rede for, hvordan du vil gribe opgaven an for at få svar på din problemstilling. Ultrakort og lidt plat kan man sige, at indledningen skal være læserens brugsanvisning som man har i hånden for at kunne forstå opgaven bedst muligt. Konklusionen hertil bliver logisk nok en opsummering af det, man har fundet ud af i opgaven: Resultatet. Den vender altså tilbage til indledningen med svar på dens spørgsmål og præsentation af problemformulering. 8

9 KONKLUSION Først skal du fortælle din læser, hvad du vil fortælle, derefter skal du fortælle det, og så skal du fortælle, hvad du har fortalt. Du kan som konklusion lave en sammenfatning af det, du har skrevet, hvor du kort gentager de væsentligste resultater, du er nået frem til i opgaven. Det giver læseren en sidste mulighed for at få gentaget og opsummeret det væsentlige Vær opmærksom på, at indledning og konklusion skal kunne læses i sammenhæng, dvs. give mening, selv hvis resten af teksten fjernes, fordi konklusionen skal kunne fungere som et svar på indledningens problemstilling/ spørgsmål. Lad være at kommentere arbejdsprocessen i konklusionen og skriv ikke tomme afslutningsord, som jeg har lavet en interessant opgave som jeg har fået meget ud af. Det skal opgaven nok vise selv for læseren/bedømmeren uden tom udenomssnak. Konklusionen skal være faglig og rette sig konkret mod det indhold, der er arbejdet med undervejs. INDHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN LAVER MAN EN INDHOLDSFORTEGNELSE? Dispositionen er et arbejdsredskab, så du kan få styr på opgaven. Indholdsfortegnelsen er en vejledning for den, der skal læse opgaven. Men ellers skulle der helst være overensstemmelse mellem de 2 ting. Forord.side indholdsfortegnelse. side Indledning. side Analyse af xx side Analyse af yy. side Sammenligning..side Konklusion side Litteraturliste. side Kontroller at siderne er paginerede (dvs., at der er skrevet sidenumre på alle sider) og at side 1 er friholdt til en forside/et titelblad. Foruden en illustration er det praktisk, at der på denne side også står: Titel på opgaven Navne og klasse på forfatteren: dig, der har skrevet opgaven Uddannelsessted 9

10 Årstal KORREKTUR HVORDAN LÆSER MAN KORREKTUR? Det er svært at fatte, at opgaven ikke er færdig, når den er skrevet. Men det betyder meget for læserens opfattelse af opgaven, om den har fået en sidste afpudsning. Tjek, at der ikke er gentagelser i de forskellige afsnit i opgaven og at afsnittene hænger sammen. Læs hele opgaven igennem og slå ord op i stavekontrollen på PC en, Retskrivningsordbogen eller Nudansk Ordbog, hvis du er i tvivl onm stavemåden. Kontroller at citater er korrekt citeret og med korrekt stavemåde (gammeldags stavemåde skal bruges i citatet, hvis det er sådan der staves i teksten ). Husk også at kommaerne og andre tegn skal være sat, så de ikke forstyrrer læsningen, men netop støtter læseren. Marker i margin, hvis der er en passage, der er uklart formuleret og du ikke selv kan finde en bedre formulering. Giv derefter opgaven videre til en anden, så der er flere med til at få de sidste rettelser på plads. 10

FASERNE I UDARBEJDELSEN AF

FASERNE I UDARBEJDELSEN AF FASERNE I UDARBEJDELSEN AF EN DANSK-HISTORIEOPGAVE (se dog særlig manual) EN SRO ET STUDIERETNINGSPROJEKT (SRP) TRIN FOR TRIN HVERT TRIN HAR EN SIDE I DENNE GUIDE. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FOR DENNE GUIDE

Læs mere

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium.

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. I samråd med en faglærer vælges en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der knytter sig til

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Information om. Historieopgaven i 1hf

Information om. Historieopgaven i 1hf 2016 Information om Historieopgaven i 1hf Indhold HISTORIEOPGAVEN 3 FORMÅLET MED HISTORIEOPGAVEN 3 TIDSPLAN OG OMFANG 3 OPGAVENS INDHOLD 3 TITELFORSIDEN 4 INDHOLDSFORTEGNELSEN 4 INDLEDNINGEN 4 BRØDTEKSTEN

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

SRO på MG, åpril-måj 2014

SRO på MG, åpril-måj 2014 SRO på MG, åpril-måj 2014 Kære 2.g er Du skal i maj 2014 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren:

I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren: I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren: historie-opgave (HiO) i det 1. år Større skriftlig opgave (SSO) på 2. år. Begge opgaver er individuelle. HiO

Læs mere

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven I skal i løbet af 2. år på HH skrive en større opgave i Dansk og /eller Samtidshistorie. Opgaven skal i år afleveres den 7/12-09 kl. 12.00 i administrationen. I bekendtgørelsen

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel vejledning til den større

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne Dansk/historieopgaven i 1g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven 2.

Læs mere

Bilag til AT-håndbog 2010/2011

Bilag til AT-håndbog 2010/2011 Bilag 1 - Uddybning af indholdet i AT-synopsen: a. Emne, fagkombination og niveau for de fag, der indgår i AT-synopsen b. Problemformulering En problemformulering skal være kort og præcis og fokusere på

Læs mere

SSO - Større skriftlig opgave

SSO - Større skriftlig opgave SSO - Større skriftlig opgave - en del af din hf eksamen Individuel opgave Skrives i perioden: Fredag d. 12.12.14 kl. 10.00 til Fredag d. 19.12.14 kl. 10.00 1 Hvilke fag kan du skrive i? Du kan skrive

Læs mere

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet Elevmanual til SRP Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2014-2015 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5

Læs mere

Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE

Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE AT BELYSE EN FAGLIG PROBLEMSTILLING Opgaven: 1. trin i en tretrinsraket med indbygget progression Efterår 2012: En opgave i en faglig

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Hvad er SRP? Studieretningsprojektet er en skriftlig eksamensopgave af et omfang på 15 20 sider og med 10 skrivedage. Her skal du selvstændigt og dybdegående

Læs mere

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven Elevmanual til studieretningsopgaven 2g, 2014 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsopgaven - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Oversigt over fag til studieretningsopgaven s. 4 IV. Studieretningsopgavens

Læs mere

Dansk og/eller historieopgaven i 1g

Dansk og/eller historieopgaven i 1g Vejledning til Opgaven i dansk og/eller historie på Virum Gymnasium 2017 Du skal foråret 2017 skrive en opgave i dansk og/eller historie. Rammerne for opgaven beskrives i det følgende: FORMÅL: Opgaven

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN

Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN AT BELYSE EN FAGLIG PROBLEMSTILLING Opgaven: 2. trin i en tretrinsraket med indbygget progression Efterår 2011: En opgave i en faglig problemstilling

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

Information om. Historieopgaven i 1hf

Information om. Historieopgaven i 1hf Information om Historieopgaven i 1hf Indhold HISTORIEOPGAVEN 3 FORMÅLET MED HISTORIEOPGAVEN 3 TIDSPLAN OG OMFANG 3 OPGAVENS INDHOLD 3 TITELFORSIDEN 4 INDHOLDSFORTEGNELSEN 4 INDLEDNINGEN 4 BRØDTEKSTEN 4

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

Historieopgaven 1. HF

Historieopgaven 1. HF Historieopgaven 1. HF Opgavevejledning til kursister Opgaveaflevering: 14. april, kl. 14.00 på kontoret Historieopgave 1hf 2010-2 1. Generelt om historieopgaven Historieopgaven skrives og afleveres individuelt

Læs mere

Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010

Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010 Kursistvejledning til eksamensprojekt Side 1 af 5 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om eksamensprojektet på hf Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010 3. februar, kl. 12.00 12.45 i auditoriet : Skolen

Læs mere

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF AT 2 ligger lige i foråret i 1.g. AT 2 er det første AT-forløb, hvor du arbejder med et skriftligt produkt. Formål Omfang Produktkrav Produktbedømmelse Opgavens

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

guide til store skriftlige opgaver

guide til store skriftlige opgaver gyldendal Mette Kirk Mailand guide til store skriftlige opgaver SRP, SRO og DHO Guide til store skriftlige opgaver SRP, SRO og DHO af Mette Kirk Mailand 1. udgave, 1. oplag 2012 2012 Gyldendal A/S, København

Læs mere

Dansk og/ eller historieopgaven i 2g

Dansk og/ eller historieopgaven i 2g Vejledning til på TIDSFRISTER OG KRAV: Senest mandag den 18. januar 2010 vælger du, om opgaven skal skrives i dansk, i historie eller i begge fag. Derefter undersøger du mulige områder, og under vejledning

Læs mere

Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks

Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks Fag Naturvidenskabelig faggruppe Kultur-og samfundsfaggruppen Placering Overordnet målsætning Delmål Afsluttende evalueringsopgave udarbejdes

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

DGS 10 TRIN TIL ET BEDRE SRP

DGS 10 TRIN TIL ET BEDRE SRP DGS TRIN TIL ET BEDRE SRP DGS s trin til en bedre SRP Indholdsfortegnelse side Formål & mål De indgående fag side side Vejledning side 6 Opgaveformulering Bedømmelsen side side 7 8 SRP i fremmedsprog side

Læs mere

OSO'en. (Obligatorisk Selvvalgt Opgave)

OSO'en. (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) OSO'en (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) Du skal nu i gang med at forberede din obligatorisk selvvalgte opgave (OSO'en), som alle elever i 10. klasse skal lave. Her skal du arbejde SELVSTÆNDIGT med et emne,

Læs mere

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP)

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015 Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Indhold: Vigtige datoer s.1 Udlevering af opgaveformuleringen..s.1 Opgaven skrives s.1 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

Historie-/danskopgaven i 2g

Historie-/danskopgaven i 2g 2011 Historie-/danskopgaven i 2g Nærum Gymnasium 2 Historie-/danskopgaven i 2.g en vejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. De formelle krav og rammer... 3 3. Opgavens emne... 3 3. Om det danskfaglige

Læs mere

SRO på MG, måj-juni 2015

SRO på MG, måj-juni 2015 SRO på MG, måj-juni 2015 Kære 2.g er Du skal i maj 2015 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017 Indhold: Vigtige datoer s.2 Udlevering af opgaveformuleringen..s.2 Opgaven skrives s.2 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

Skema for Studieretningsprojekt 2015

Skema for Studieretningsprojekt 2015 Skema for Studieretningsprojekt 2015 Uge 35-36 Skolens ledelse informerer 3g eleverne om formalia i forbindelse med studieretningsprojektet (ca. 25 min. i hver klasse) Uge 35 41 Uge 41 Uge 43 Tirsdag d.

Læs mere

AT MED INNOVATION ELEVMANUAL

AT MED INNOVATION ELEVMANUAL AT MED INNOVATION ELEVMANUAL Rammer og faser i arbejdet med AT med innovation Rammerne for AT og innovationsopgaven: I AT- opgaven med innovation kan kravene være, at du skal: - Tilegne dig viden om en

Læs mere

Vejledning til skrivning af Den større skriftlige opgave (SSO) på VUC Nordsjællands HF på HF-e eller på HF2

Vejledning til skrivning af Den større skriftlige opgave (SSO) på VUC Nordsjællands HF på HF-e eller på HF2 Vejledning til skrivning af Den større skriftlige opgave (SSO) på VUC Nordsjællands HF på HF-e eller på HF2 Indhold 1. Det bekendtgørelsesmæssige grundlag, 2010-bekendtgørelsen 2. Tidsplanen i kursusåret

Læs mere

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014 SSO 2013/2014 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf Tidsplan for SSO 2013-2014 Uge 46-48 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge 48

Læs mere

Vejledning til AT-eksamen 2016

Vejledning til AT-eksamen 2016 Sorø Akademis Skole Vejledning til AT-eksamen 2016 Undervisningsministeriets læreplan og vejledning i Almen Studieforberedelse kan findes her: http://www.uvm.dk/uddannelser/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/fagpaa-stx/almen-studieforberedelse-stx

Læs mere

Vedr. folkeskolens afgangsprøve i mundtlig dansk

Vedr. folkeskolens afgangsprøve i mundtlig dansk Vedr. folkeskolens afgangsprøve i mundtlig dansk Til forældre til elever der skal op i Prøveform B - også kaldet synopseprøven. Her er lidt information om prøven, opgivelser og forberedelser. Der findes

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

SSO. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf. Information om 2014/2015

SSO. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf. Information om 2014/2015 SSO 2014/2015 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 1 Tidsplan for SSO 2014-2015 Uge 45-48 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge

Læs mere

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE Forord For at kunne indstille sig til eksamen i de enkelte fagmoduler på 1. del og det obligatoriske fagmodul på 2. del på AkademiMerkonom skal den studerende

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Netbaseret Akademiuddannelse

Netbaseret Akademiuddannelse Netbaseret Akademiuddannelse VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE Forord For at kunne indstille sig til eksamen i de enkelte fagmoduler på 1. del og det obligatoriske fagmodul på 2. del på Akademiuddannelsen skal

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING Januar 2007 Journalnr. 7-16-28-00-06/7330 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Formål...3 Layout...3 Sideopsætning...3

Læs mere

SRP Info før udlevering af opgaveformulering: Formalia, Skrivecamp-dage og aflevering af studieretningsprojektet!

SRP Info før udlevering af opgaveformulering: Formalia, Skrivecamp-dage og aflevering af studieretningsprojektet! SRP 2016 Info før udlevering af opgaveformulering: Formalia, Skrivecamp-dage og aflevering af studieretningsprojektet! 8. december 2016 Dagens mål: Kom godt i gang! kl. 13.30 i klasserne: Udlevering af

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

Word. Strukturering, henvisninger m.m.

Word. Strukturering, henvisninger m.m. Word Strukturering, henvisninger m.m. August 2015 Strukturer dokumentet I kan tildele de forskellige dele af teksten, specielt afsnitsoverskrifter, forskellige niveauer, vha. typografi-paletten 2 Strukturer

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT FAG SEMESTER : BACHELORPROJEKT : 3. SEMESTER Formål: Som et led i uddannelsen skal de studerende på studiets 3. semester skrive et bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Formålet

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO Du skal nu skrive din studieretningsopgave. Formålet med din SRO er formidling af faglig viden til dine læsere (lærere/vejledere). Derfor er det vigtigt, at

Læs mere

SRO på MG, åpril-måj 2016 (redigeret april 2016/LV)

SRO på MG, åpril-måj 2016 (redigeret april 2016/LV) SRO på MG, åpril-måj 2016 (redigeret april 2016/LV) Kære 2.g er Du skal i april 2016 påbegynde arbejdet med din studieretningsopgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden.

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Information om eksamen i Almen Studieforberedelse AT 2015 Redaktion Nina Jensen Vigtige datoer: 26. januar udmelder Undervisningsministeriet emnet og det såkaldte ressourcerum,

Læs mere

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF Januar-februar Valg af sag, problemformulering og bærende fag. Mandag d. 25. januar, kl. 12.00-12.45, i auditoriet. AT ressourcerummet åbnes. Hver elev

Læs mere

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT 2014 Tidsplan Oversigt over forløbet af SRP s. 3 Indholdsfortegnelse Sådan arbejder du med studieretningsprojektet s. 4 Område og opgaveformulering s 4

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, STX 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Dansk- og/eller historieopgaven s.1 3. Studieretningsprojektet

Læs mere

Større Skriftlig Opgave 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning

Større Skriftlig Opgave 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning Større Skriftlig Opgave 2015 Tidsplan, praktiske oplysninger og materiale til vejledning Tidsplan Dato Aktivitet Du skal Tale med din lærer om emnet, inden 8/10 Valg af fag og overskrift for SSO du vælger

Læs mere

Studieretningsprojekt 2013/2014. Elevvejledning

Studieretningsprojekt 2013/2014. Elevvejledning Navn: Klasse: Studieretningsprojekt 2013/2014 Elevvejledning Hjørring Gymnasium & HF-kursus 1 Rammer og procedurer for studieretningsprojektet i 3.g Studieretningsprojektet i 3.g er en individuel opgave,

Læs mere

HF: Større Skriftlige Opgave

HF: Større Skriftlige Opgave HF: Større Skriftlige Opgave 1 Indholdsfortegnelse Hvad er Den større skriftlige opgave? Hvilke fag kan der skrives opgave i? Forløb Valg af område Tilmelding Opgavetitel Opgaveugen Aflevering Opgavens

Læs mere

Vejledning til Word på PC

Vejledning til Word på PC Nyborg Gymnasium Marts 2016/CN Vejledning til Word på PC Indholdsfortegnelse Sådan laver du en indholdsfortegnelse... 2 Sidenummerering, når udvalgte sider ikke skal nummereres... 3 Henvisninger, citater

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Opgaveskrivning på Fjerritslev Gymnasium. β-version 2.1

Opgaveskrivning på Fjerritslev Gymnasium. β-version 2.1 Opgaveskrivning på Fjerritslev Gymnasium β-version 2.1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formalia... 3 Forside... 3 Omfang... 3 Sidenummerering... 3 Sprog... 3 Computerindstillinger... 3 Opgavens Indhold...

Læs mere

Akademiuddannelser. Vejledning i kildehenvisninger.

Akademiuddannelser. Vejledning i kildehenvisninger. Akademiuddannelser Vejledning i kildehenvisninger. INDHOLD INDLEDNING... 3 KILDEHENVISNINGER... 3 SAMME KILDE LIGE EFTER HINANDEN:... 4 HENVISES DER TIL FLERE SIDER SKAL DER SKRIVES:... 4 CITATER... 4

Læs mere

Projektrapporten HTX. Niels Aarup

Projektrapporten HTX. Niels Aarup Projektrapporten på HTX August 2007 Niels Aarup 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1. Projektrapportens opbygning... 4 1.1 Indholdsoversigt... 4 2. Lay Out... 5 3.1 Forsiden...

Læs mere

B-prøven - En lærerhåndbog

B-prøven - En lærerhåndbog B-prøven - En lærerhåndbog I mundtlig fremstilling i dansk i 9. klasse kan prøven afvikles som A- eller B- prøve. I 10. klasse er B-prøven den eneste. Valg af prøveform I begyndelsen af 9. klasse skal

Læs mere

Vigtige datoer 2. Studiecenteret 9. Anvendte begreber 10

Vigtige datoer 2. Studiecenteret 9. Anvendte begreber 10 - 1 - Indholdsfortegnelse Vigtige datoer 2 Studieretningsopgave Udmelding af opgaver 3 Forberedelse 3 Valg af opgave 3 Vejledning 3 Opgaveugerne 3 Besvarelse 4 Abstract 4 Aflevering 4 Bedømmelse 5 Sygdom

Læs mere

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2011/2012

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2011/2012 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2011/2012 Dette hæfte tilhører: navn klasse / hold Der udleveres kun ét hæfte pr. kursist. Randers HF & VUC Indhold Vigtige datoer og regler : s. 3-5 1: Fag

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister; og den SKAL skrives af alle,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt Formalia ved opgaveskrivning Indhold 1 Formalia ved opgaveskrivning... 3 2 Layout... 3 3 Opbygning... 3 4 Aflevering... 5 5 Sanktioner... 5 6 Litteraturliste...

Læs mere

Ledetråde til synopsis Af Geert A. Nielsen og Karen Schmedes

Ledetråde til synopsis Af Geert A. Nielsen og Karen Schmedes Kulturforståelse Forlaget Columbus og forfatterne 2009 Ledetråde til synopsis Af Geert A. Nielsen og Karen Schmedes Når du skal i gang med en selvstændig undersøgelse i kulturforståelse arbejde med en

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du:

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Kende til skolens netværk og drev. Specielt dit personlige H-drev 2. Kunne se dit skema og dine lektier

Læs mere

Elevvejledning til projektbaserede prøver på SOPU

Elevvejledning til projektbaserede prøver på SOPU : Formål med prøven Formålet er, at du får mulighed for at dokumentere i hvilken grad, du opfylder målene for prøven. Prøvegrundlag Forud for den mundtlige prøve skal du aflevere en individuel skriftlig

Læs mere

Klart på vej - til en bedre læsning

Klart på vej - til en bedre læsning FORLAG Lærerguide til LÆSEKORT Klart på vej - til en bedre læsning Af Rie Borre INTRODUKTION Denne vejledning er udarbejdet til dig, der gerne vil gøre din undervisning mere konkret og håndgribelig for

Læs mere

SRP. Studieretningsprojekt

SRP. Studieretningsprojekt SRP Studieretningsprojekt VEJLEDNING TIL SRP 2017-2018 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere