Notat om grønne tage Sagsnr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om grønne tage 15-01-2010. Sagsnr. 2010-5899"

Transkript

1 Notat om grønne tage Der er få, om nogen teknologi, der kan give så mange fordele for den offentlige og private sektor som grøn tag infrastruktur. De er i høj grad en funktion af design, struktur og stedsmålrettede betingelser. Der er mange fordele, der er fælles for alle grønne tage, andre skabes gennem unikke design-løsninger for det specifikke tag. Nogle fælles fordele ved grønne tage opnås ved henvendelse til offentligheden som helhed, mens andre arbejder til fordel for de private parter, der investerer i eller direkte anvender grønne tage. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Dorthe Rømø Grønt tag på eksisterende bygning på Peblinge Dosseringen!"#$ #%#!&'(## )))

2 Hvad er grønne tage? Ekstensive grønne tage er levende tage, der kan bestå af en blanding af mosser og stenurter eller stenurter og græsser - lav vægt omkring 50 kg/m 2, tørketolerant og kræver stort set ingen vedligeholdelse. Intensive grønne tage er taghaver med større planter, buske og træer og har derfor en højere vægt. Taghave fra Chicago Hvad kan grønne tage? Grøn infrastruktur i flere niveauer Bymiljøet er karakteriseret ved uigennemtrængelige overflader, og begrænsede grønne områder. Hustage kan opfylde et hvilket som helst antal funktioner, for hvilke der er begrænset plads til på jorden, herunder private rekreative rum, offentlige haver/parker, kommercielle pladser, passive og aktive rekreative områder. Grønne tage påvirker bymiljøet positivt ved at udnytte potentialet for at skabe rekreative og grønne områder i et byfortættet miljø, de mindsker presset på spildevandsystemet og bidrager til at bevare den biologiske mangfoldighed. Side 2 af 11

3 Kilde: Peck og Loder 2004 Æstetik og velvære Storbyer er domineret for største partens vedkommende i materialer, der er ensartet i tekstur og i det funktionelle udseende. Grønne tage modvirker denne tendens ved at give æstetisk og arkitektonisk variation. Grønne tage skaber ikke kun visuel interesse, men tilstedeværelsen af grønne omgivelser har vist sig at reducere stress. Kilde: CAST 2002 Regnvandshåndtering Grønne tage har vist sig at være en effektiv strategi både i forhold til mængden og kvaliteten af regnvandsafstrømning. Ekstensive grønne tage kan tilbageholde 85 % af den maksimale regnvandsafstrømning i de første par timer af en nedbørsbegivenhed og kan reducere den samlede afstrømning med 60 %. Ved at forsinke og reducere regnvandsafstrømningen, reducerer grønne tage effektivt faren for oversvømmelser, overløb og mindsker presset på det eksisterende kloaksystem. Kilde: Moran, 2004; Oberndorfer et al. 2007, tekniske rapporter fra Portland 2008 og London 2008 Urban Heat Island Effect. Højere temperaturer i storbyerne (UHI) skyldes de mange uigennemtrængelige overflader, der omdanner sollys til varme, mens den forsvindende vegetation og opførelse af høje bygninger forhindrer forekomsten af naturlige afkølingsprocesser såsom evapotransporation og vind. Ekstrem varme fremmer produktionen af skadelig jordnær ozon, øger efterspørgslen af energi til air condition og er ansvarlig for flere dødsfald end alle andre vejrforhold tilsammen. Genindførelsen af vegetation i bymiljøer ved grønne tage fremmer forekomsten af naturlige afkølingsprocesser såsom fotosyntese og evapotranspiration. Grønne tage bidrager også til at mindske UHI ved at dække nogle af de varmeste overflader i bymiljøet - hustagene. Side 3 af 11

4 Studier i Toronto har vist ved simulering at 50 % tagdække med grønne tage vil betyde en reduktion af temperaturen på 2 o C. Traditionelle sorte tage kan nå en temperatur på 70ºC og det har en stor effekt på bygningstemperaturer. Energibesparelser ved at udbrede grønne tage kan indebære betydelige økonomiske gevinster. Kilder: Chagnon et al. 1996; Oberndorfer et al. 2007; London Technical Report, 2008 Forbedret luftkvalitet Grønne tage mindsker luftforureningsniveauet ved at sænke ekstreme sommertemperaturer, ved optag af partikler og filtrering af skadelige gasser. Hertil kommer, at det grønne tagsystem fælder luftforurenende stoffer såsom metaller og polycykliske aromatiske kulbrinter, der resulterer i renere afstrømning. Kilder: Kenworthy 2002; London Technical Report, 2008; Portland, 2008 Energi og CO 2 Den grønne tagteknologi mindsker opvarmnings- og afkølings omkostninger af en bygning ved at give ekstra isolering. Den reducerede efterspørgsel af energi betyder mindre CO 2 og andre forurenende biprodukter bliver frigivet til luften. Kilder: London Technical Report, 2008 Private fordele Energieffektivitet. Utilstrækkelig klimaskærmet byggeri fører til varmetab og er en af de største syndere af energiineffektivitet. Tagene er de varmeste overflader i storbyerne, de absorberer og fastholder den største mængde varme i sommermånederne. Grønne tage forbedrer isoleringsværdien af et tag, hvilket har en stor indflydelse på en bygnings energiforbrug. En canadisk undersøgelse fra 2003 viste, at grønne tage reducerer varmetabet betydeligt om vinteren og reducerer det gennemsnitlige daglige energibehov for klimaanlæg i sommeren med mere end 75%. Kilder: Liu 2003 Langstidsholdbart byggeri Grønne tage reducerer behovet for ny taglægning over bygningens levetid. Dette skyldes at grønne tage beskytter imod UV-strålernes nedbrydende effekt samt reducerer temperatur udsving over døgnet på atget, dette er med til at øge tagmembranens holdbarhed. Side 4 af 11

5 Barske forhold fremskynder den hastighed, hvormed vandtætningsmembraner nedbrydes og beskytter de fra ekstreme temperaturer forlænges levetiden. Kilder: Liu, 2003; Oberndorfer et al Støjreduktion Grønne tage er effektive til at reducere lyd, især ved lave frekvenser. Et ekstensivt grønt tag kan reducere lyden inde i bygningen med 40 decibel, mens et intensivt grønt tag kan reducere lyden med decibel. Desuden kan grønne tage afbøde eksterne støjniveau med decibel afhængigt af hyppigheden af eksponering. Kilder: Peck et al. 1999, Perry 2004 Grønne tage og solceller Det er en udbredt misforståelse at tage enten reserveres til grønne tage eller til solceller. Der er god synergi mellem solceller og grønne tage, da de grønne tage har en mikrokølende effekt, der optimerer solcellernes funktion og fordi de grønne tage reducerer temperaturfluktuationen over døgnet. Kilde: Technical Report Toronto, 2005 foto fra Side 5 af 11

6 Økonomiske overvejelser Grønne tage betyder en ekstra udgift på 500 kr. pr. m 2 og opefter. I større boligkomplekser svarer det til under 0,5 % pr. kvadratmeter i ekstra anlægsomkostninger. 1 For denne ekstra udgift opnås en fordobling af tagets levetid, da tagmembranen er beskyttet mod UV-strålernes nedbrydende effekt. Københavns Kommune kan overveje om der i fremtiden skal tænkes i en form for klimaskatter. Således at der skabes økonomiske incitamenter til etablering af grønne tage. Set i lyset af klimaforandringernes udfordringer med mere nedbør kan det overvejes om der i den kommende spildevandsplan skal indarbejdes storm water skatter som man fx har i Tyskland. Her giver myndighederne nedsættelse eller tilbagebetaling af denne skat hvis grundejerne fx etablerer grønne tage, fordi de hermed ikke belaster spildevandsystemet i samme grad, som hvis de ikke havde valgt klimatilpassede løsninger. Internationale eksempler: - Berlin: 50 % reduktion i afledningsafgift - Chicago: Højere byggeintensitet tillades, hvis der etableres mindst 50 % eller mere end 160 m 2 grønt tag. Reduktion i stormwater afgifter - Cologne: Reduktion i stormwater afgifter - Linz: Tilbyder økonomisk støtte på optil 30 % af udgifterne ved etablering af et grønt tag - Münster: Giver 80 % i reduktion i stormwater afgift - Portland, Oregon: Giver 35 % reduktion i storm water afgifter Kilde: London Technical Report, 2008 note 2 stormwater Internationale eksempler på grøn tagpolitik: FOR IMMEDIATE RELEASE Toronto City Council Adopts Mandatory Green Roof Requirements Toronto leads North America by requiring green roofs on new buildings! 1 for opførelse af boligareal for etagebyggeri over tre etager med en antagelse på anlægsomkostning på kr. pr. m 2. Side 6 af 11

7 TORONTO, ON May 27, 2009 Green Roofs for Healthy Cities, (GRHC) the North American green roof industry association, is pleased to announce that the City of Toronto passed a new green roof by-law with overwhelming support yesterday. The green roof by-law consists of a green roof construction standard and a mandatory requirement for green roofs on all classes of new buildings. The by-law requires up to 50 per cent green roof coverage on multiunit residential dwellings over six storeys, schools, non-profit housing, commercial and industrial buildings. Larger residential projects require greater green roof coverage, ranging anywhere from 20 to 50 per cent of the roof area. The City of Toronto s leadership on all things green took another major step by making it obligatory to have green roofs for all types of new buildings said Deputy Mayor Joe Pantalone, the primary champion of the new by-law. This by-law is a major part of the solution to climate change, the creation of green jobs and it represents a whole new mindset on how our cities approach the 20 per cent or so of surface area that are roofs. he added. Toronto s by-law provides a new opportunity to strengthen the emerging practice of integrated green building design, said, Steven W. Peck, President of Green Roofs for Healthy Cities, which supported the by-law against pressure from developers opposed to the policy. The by-law breaks new ground on how to structure a mandatory green roof requirement and the construction standard also contains important best practices that may prove to be a model for other cities, he added. For details please see: Chicago remains the number one city in 2008, for the most green roofs installed, according to GHRC s Annual Green Roof Industry Survey released last week. The mandatory by-law in Toronto may change that, resulting in approximately 50 to 75 new projects annually. Toronto already requires green roofs on city-owned properties, has established a financial incentive of up to $5 per square foot for existing buildings, and is currently building a publicly accessible green roof on its city hall. The project will be unveiled at CitiesAlive!, the first international green roof congress to be held October 19-22, 2009 with a focus on addressing climate change. See for details. GRHC is having its 7th Annual Conference, Awards and Trade Show on June 3-5, 2009 in Atlanta, Georgia, where the first sold out Green Roof Professional (GRP) accreditation exam will be held. Please see for more conference details and media passes. Side 7 af 11

8 Contact: Steven W. Peck, President, GRHC (647) Kilder: Council on Agricultural Science and Technology (2002). Agriculture s Contribution to Community Health and Well- Being. Urban and Agricultural Communities Opportunities for Common Ground. Ames, IA Changnon, S. A ; Jr. Kunkel, K. E and. Reinke, B. C. (1996) Impacts and Responses to the 1995 Heat Wave: A Call to Action. Bulletin of the American Meteorological Society V.77, Kenworthy J, and Laube F. (2002) Urban Transport Patterns in a Global Sample of Cities and Their Linkages to Transport Infrastructures, Land Use, Economics and Environment. World Transport Policy and Practice. V. 8:3, Liu, K. and M. Baskaran (2003). Thermal Performance of Green Roofs Through Field Evaluation. First Annual Greening Rooftops for Sustainable Communities Conference. Chicago, Green Roofs for Healthy Cities Moran, A., B. Hunt, et al. (2004). A North Carolina Field Study to Evaluate Green Roof Run-off Quantity, Run-off Quality, and Plant Growth. Greening Rooftops for Sustainable Communities Conference. Washington, DC, Green Roofs for Healthy Cities. Oberndorfer et al. (2007). Green Roofs as Urban Ecosystems: Ecological Structures, Functions, and Services. Bioscience nov. 2007/vol. 57 No. 10 Peck Callaghan Kuhn Bass, Steven Chris Monica Brad. 01- MAR Greenbacks from Green Roofs: Forging a New Industry in Canada. Report prepared for CMHC, p. 78 pages. Perry, Michael D. 01-MAY Yorktowne Square Condominium Green Roof Retrofit and Stormwater Management Plan. Greening Rooftops for Sustainable Communities, Washington, 2005, p. 10 pages. Side 8 af 11

9 Peck, Steven and Loder, Angela. (2004). Green Roofs Contribution to Smart Growth. Second Annual Greening Rooftops for Sustainable Communities Conference, June 2004, Portland, OR: Green Roofs for Healthy Cities. Retrieved from CD-ROM, 2006, Track 1.1. Cost Benefit Evaluation of Ecoroofs 2008, Enviromental Services City of Portland London Living Roofs and Walls. Technical report supporting London Plan Policy GREEN ROOF BENEFITS- GENERAL Doshi, H., D. Baniting, et al. (2005). Report on the Environmental Benefits and Costs of Green Roof Technology for the City of Toronto. Toronto, Ryerson Univeristy. Green Roofs for Healthy Cities (2006). Green Roof Policy Development Workshop: Participant s Manual. S. W. Peck. Toronto, Green Roofs for Healthy Cities: 107. GREEN ROOFS, AIR QUALITY AND UHI Bass, B. and B. A. Currie (2006). Estimates of air pollution mititgation with green plants and green roofs using the UFORE model A. a. I. R. Group, Environment Canada. Clark, C., B. Talbot, et al. (2001). Optimization of Green Roofs for Air Pollution Mitigation. Third Annual Greening Rooftops for Sustainable Communities Conference. Washington, DC, Green Roofs for Healthy Cities. Track 1.1. Oberndorfer et al. (2007). Green Roofs as Urban Ecosystems: Ecological Structures, Functions, and Services. Bioscience nov. 2007/vol. 57 No. 10 GREEN ROOFS AND BIODIVERSITY Side 9 af 11

10 Brenneisen, S. (2003). The Benefits of Biodiversity from Green Roofs- Key Design Consequences. Greening Rooftops for Sustainable Communities. A. Loder and J. Sprout. Chicago, Green Roofs for Healthy Cities. English Nature (2003). Green Roofs: Their Existing Status and Potential for Conserving Biodiversity in Urban Areas, English Nature. Gedge, D. and London Biodiversity Partnership (2004). from rubble to redstarts. Greening Rooftops for Healthy Cities Conference, Awards and Trade Show, Chicago, Illinois, Greenroofs for Healthy Cities. GREEN ROOFS AND ENERGY Liu, K. and M. Baskaran (2003). Thermal Performance of Green Roofs Through Field Evaluation. First Annual Greening Rooftops for Sustainable Communities Conference. Chicago, Green Roofs for Healthy Cities Leonard, T. and J. Leonard (2005). The Green Roof and Energy Performance- Roof top Data Analyzed. Third Annual Greening Rooftops Washington, DC, Green Roofs for Healthy Cities Oberndorfer et al. (2007). Green Roofs as Urban Ecosystems: Ecological Structures, Functions, and Services. Bioscience nov. 2007/vol. 57 No. 10 GREEN ROOFS AND ROOF MEMBRANES Hutchinson, T. W. (2001). Designing Environmentally Responsive Low Slope Roof Systems. RCI Interface 14(11): Mutton, C. (2004). Protected Membrane Roofs: Not All Roofs are Built the Same. Buildings, Buildings. Oberndorfer et al. (2007). Green Roofs as Urban Ecosystems: Ecological Structures, Functions, and Services. Bioscience nov. 2007/vol. 57 No. 10 Side 10 af 11

11 GREEN ROOFS AND STORMWATER MANAGEMENT Moran, A., B. Hunt, et al. (2004). A North Carolina Field Study to Evaluate Green Roof Run-off Quantity, Run-off Quality, and Plant Growth. Greening Rooftops for Sustainable Communities Conference. Washington, DC, Green Roofs for Healthy Cities. Norquist, A. (2008). Changing New York s Skyline. Living Architecture Monitor. Toronto, Green Roofs for Healthy Cities. 10: 3. Clark, C., R. Field, et al. (2001). Wet Weather Pollution Prevention by Product Substitution. American Society of Civil Engineers. Snowmass, Colorado, American Society of Civil Engineers: Oberndorfer et al. (2007). Green Roofs as Urban Ecosystems: Ecological Structures, Functions, and Services. Bioscience nov. 2007/vol. 57 No. 10 Side 11 af 11

12 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur NOTAT Faktaark om grønne tage Hvad er grønne tage Grønne tage, er tage dækket med vegetation. Det kan være sedum, mosser, stauder, buske eller træer. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Dorthe Rømø Fig. 1 Illustration af hvordan en grøn tagopbygning kan se ud. Valget af vegetation bestemmer tykkelsen og dermed vægten af det grønne tag og kræver forskellig grad af vedligeholdelse. Typer af grønne tage Extensive Semi intensive Intensive Anvendelse Miljømæssig landskab Haver/miljømæssig landskab Type af vegetation urter- Mossergræsser Græsser-urterbuske Fig. 2 Plantevalg, tykkelsen, vægt og vedligeholdelse hænger sammen Haver / Parker Græsplæne, flerårige, buske, træer Vanding Ingen Periodisk Reglmæssig Dybde af substrat mm mm mm Vægt kg/m kg/m kg/m Omkostninger Lav Middel Høj Center for Park og Natur Islands Brygge 37 Postboks København S Direkte telefon EAN nummer

13 Hvad kan grønne tage Vand Grønne tage optager regnvandet og en del fordamper. De kan optage mellem 50 og 80 % af årsnedbøren, Living Roofs and Walls, Technical Report: Supporting London Plan Policy, Regner det meget forsinker de grønne tage vandets vej mod kloakken. Og det betyder at regnvandet der ellers ville have belastet kloakken først når kloakken når der igen er plads. Fig3 Grønne tage og regnvandshåndtering. Illustration udlånt fra Biodiversitet Grønne tage forvandler de traditionelle tage til livgivende grønne oaser. De skaber et levested for planter. Vil man meget målrettet skabe et biodiversitet grønt tag skal man vælge forskellige vækstsubstrater på samme tag, hjemmehørende arter og ligge et par sten og gamle gren op på taget hvor insekter kan leve. Foto. Grønt tag der understøtter biodiversitet grønt tag. Exhibition Hall Basle, Photo Michael Zogg Side 2 af 4

14 Temperatur Grønne tage hjælper med at reducere Urban Heat Island effekten. Ved at forvandle byernes sorte overfalder, der suger varmen til sig, til vegetationsdækket overflader kan vi reducere temperaturen i byen med optil et par grader. Report on the Environmental Benefits and Cost of Green Roof Technology for the City of Toronto, Ryerson University, October 31, 2005 Flerfunktionalitet Storbyerne bliver stadig mere fortættet ved at tænke de grønne tage ind i urban design kan vi udnytte arealet til flere formål. Vi kan have en park over en parkeringsplads. En løbebane i grønne omgivelser på taget. Børnehaven kan udvide sin legeplads i grønne omgivelser ved at bruge tagfladen. Kantinen kan hente sine grøntsager og krydderurter fra køkkenhaven på taget. Det grønne tag på Rigsarkivet. Parken på taget. Photo P. malmos Side 3 af 4

15 Løbebane på et grønt tag i Toronto, photo Alex Versluis Side 4 af 4

16 Til Teknik- og Miljøudvalget Sagsnr. Økonomiske konsekvenser af retningslinjer for grønne tage Retningslinjer for grønne tage vil betyde, at der ved opførelse af nye bygninger med flade tage (hældning på under 30 o ) eller ved renovering af flade tage, skal etableres grønne tage. Grønne tage er en dyrere løsning end traditionelle tage og vil således i København give merudgifter på min. 600 kr. /m2 ved etablering. Det svarer til, at grønne tage er 1,6 gange dyrere at etablere end traditionelle tage. De forøgede etableringsomkostninger modsvares dog af, at tagets levetid som minimum fordobles når der etableres grønne tage, da tagmembranen er beskyttet mod UV- strålernes nedbrydende effekt. Det betyder, at set over et grønt tags levetid vil det grønne tag være en billigere løsning, idet et almindeligt tag indenfor denne periode vil have gennemgået en større renovering eller udskiftning. Der er forøgede driftsudgifter ved de grønne tage og det forventes, at de koster gennemsnitligt 2,5 gang så meget i drift som almindelige tage. Dette modsvares af at de grønne tage forbedrer isolationen i taget og dermed forbedrer bygningens energieffektivitet. Det vil medføre en reduktion i energiforbruget til opvarmning og nedkøling på mellem 5 og 10 %, og det vil som minimum forventes at modsvare de øgede driftsudgifter. Studier fra Portland viser, at de årlige besparelser på opvarmning og nedkøling af bygninger med grønne tage er 2,5 gange højere end de øgede driftsudgifter til grønne tage, hvilket betyder, at der netto er en årlig driftsbesparelse ved grønne tage. Uddrag fra studiet i Portland er vist i tabel 1, hvor det er de direkte anlægs- og driftsudgifter set over 40 år, der er forbundet med etablering af grønne tage, der er gengivet i nutidsværdi. Tabel 1: Drifts- og anlægsøkonomi set over 40 år Etableringsomkostninger $/m2 Merudgifter ved etablering af grønne tage 61,87 Forlænget levetid -127,76 Samlet effekt anlæg -65,89 Driftsudgifter Merudgifter ved grønne tage 5,56 Energieffektivitet -11,70 Samlet driftseffekt -6,14 Dokumentnr. Sagsbehandler Nina Bonnevie!"#$% &&' ( && )*! * +, -,$$ +./,, '*!!'** 000$$

17 Som det ses i tabellen vil det over en 40-årig periode være økonomisk mest fordelagtigt at etablere grønne tage. Hvis man ser på økonomien i et kortere tidsrum, vil man fra første år opleve netto driftsbesparelsen, mens man ikke vil have fordelen ved den forlængede levetid af de grønne tage, hvorfor der i det korte perspektiv vil være merudgifter til anlæg. Hvor store merudgifter, der vil være til anlæg i kommunen i de kommende år, afhænger af hvor mange bygninger med flade tage (hældning på under 30 o ), der er planlagt opført eller renoveret. Det kan være, at der vil blive behov for, at der afsættes flere anlægsmidler til opførelse af nye bygninger i kommunen, men det må bero på en gennemgang af de konkrete projekter, der er planlagt i de forskellige forvaltninger. For kommunen vil det som ovenfor beskrevet være økonomisk fordelagtigt at afsætte midlerne nu, da det set over 40 år vil give besparelser. I forhold til renovering af kommunens bygninger har der allerede i budget 2010 været fokus på energirenovering af kommunens bygninger ved at øremærke anlægsmidlerne i Københavns Ejendomme til energirenovering, og her er de grønne tage en oplagt mulighed. Den årlige nettodriftsbesparelse vil for kommunen betyde, at der frigøres servicemåltal, og etableringen af grønne tage vil således have en positiv effekt på servicen til borgerne. Side 2 af 2

PARCELHUSHAVEN EN DEL AF BYENS NATUR AARHUS UNIVERSITET. Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr.

PARCELHUSHAVEN EN DEL AF BYENS NATUR AARHUS UNIVERSITET. Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. PARCELHUSHAVEN EN DEL AF BYENS NATUR Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 90 2014 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] PARCELHUSHAVEN

Læs mere

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Forsknings-, udviklings- og innovationsplatform for Det Blå Danmark November 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 01. Resumé...2 02. English

Læs mere

CRADLE TO CRADLE I DET BYGGEDE MILJØ

CRADLE TO CRADLE I DET BYGGEDE MILJØ CRADLE TO CRADLE I DET BYGGEDE MILJØ Design is the first sign of intention. As designers, we promote a positive vision of the future, based upon the belief that many of the environmental problems we face

Læs mere

GRØNNE TAGE. Inspirationskatalog med gode råd og eksempler fra Østerbro og København

GRØNNE TAGE. Inspirationskatalog med gode råd og eksempler fra Østerbro og København GRØNNE TAGE Inspirationskatalog med gode råd og eksempler fra Østerbro og København Kataloget er udgivet af: Miljøpunkt Østerbro Vennemindevej 39 2100 København Ø www.miljopunkt-osterbro.dk info@miljopunkt-osterbro.dk

Læs mere

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Forord Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en

Læs mere

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET ORDHA 2 0 1 2 NORDHAVNEN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT INNERNORDHAVN ÅRHUSGADEKVARTERET AUGUST 2012 AUGUST 2012 CPH CITY AND PORT DEVELOPMENT The City of Copenhagen owns 55 per cent of CPH City

Læs mere

Bønder som klimahelte. Kan og vil landbruget bidrage?

Bønder som klimahelte. Kan og vil landbruget bidrage? politica, 43. årg. nr. 4 2011, 459-477 Karin Hilmer Pedersen og Gert Tinggaard Svendsen Bønder som klimahelte. Kan og vil landbruget bidrage? Kan og vil landbruget bidrage til reduktion af drivhusgasser?

Læs mere

Miljøråd. En samfundsøkonomisk analyse. Miljøprojekt nr. 1478, 2013

Miljøråd. En samfundsøkonomisk analyse. Miljøprojekt nr. 1478, 2013 Miljøråd En samfundsøkonomisk analyse Miljøprojekt nr. 1478, 2013 Titel: Miljøråd Redaktion: Trine de Fine Skibsted, NIRAS Rune Jørgensen, NIRAS Henrik Thomasen, NIRAS Bo Weidema, 2.-0 LCA Consultants

Læs mere

Sundhedsydelser med IT

Sundhedsydelser med IT Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare i den danske sundhedssektor Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2006/11 1 Sundhedsydelser med IT

Læs mere

Notat vedrørende den tematiske jordstrategi s relevans for danske forhold

Notat vedrørende den tematiske jordstrategi s relevans for danske forhold - 1 - Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 08-02-2011 Aarhus Universitet Notat vedrørende den tematiske jordstrategi s relevans for danske forhold Af lektor Lars Elsgaard Institut for Jordbrugsproduktion

Læs mere

GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport. vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport. vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet GR ATIS? GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport

Læs mere

Den kreative klasses dynamik, en rapport fra forskningscenteret imagine.. ved CBS

Den kreative klasses dynamik, en rapport fra forskningscenteret imagine.. ved CBS Forord I en serie bøger og artikler har den amerikanske professor i økonomisk geografi Richard Florida udviklet sin teori om den kreative klasse. Grundtesen i denne er, at den mest innovative og kreative

Læs mere

Gør noget ved klimaforandringerne: Brug træ

Gør noget ved klimaforandringerne: Brug træ Gør noget ved klimaforandringerne: Brug træ Forord I marts 2000 fremlagde Det Europæiske Råd i Lissabon en tiårig strategi med henblik på at gøre EU til verdens mest dynamiske og konkurrencedygtige økonomi.

Læs mere

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 Technical coordinator org.: Cenergia Energy Consultants DOCUMENT: Work package 4, Deliverable 23 first version Project Coordinator: Jacob Madsen Project coordination

Læs mere

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm B o r n h o l m s R e g i o n s k o m m u n e 2 0 0

Læs mere

National Glossary DENMARK. Central Danish spatial development and planning terms

National Glossary DENMARK. Central Danish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMmon MINdscapes COMMIN National Glossary DENMARK Central Danish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Danish Glossary

Læs mere

International handel og CO 2 -udledning

International handel og CO 2 -udledning 28. april 2005 L:\TEKST\FORLAG\JMU\epf 2001\slutrapport.doc/jp International handel og CO 2 -udledning af Jesper Munksgaard, akf Lise-Lotte Pade, akf Manfred Lenzen, The University of Sydney akf forlaget

Læs mere

Politik Politik for for Herning Herning Kommune

Politik Politik for for Herning Herning Kommune Erhverv Parkpolitik Politik Politik for for Herning Herning Kommune Samarbejde med borgere En mangfoldighed af oplevelser Udvikling af grønne områder Grønne indfaldsveje Klimaet og de bynære grønne områder

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

om bæredygtigt byggeri Marts 2010 SÆRNummer Legebørn bygger bedre huse Kreative ingeniører skal designe fremtidens bæredygtige byggeri

om bæredygtigt byggeri Marts 2010 SÆRNummer Legebørn bygger bedre huse Kreative ingeniører skal designe fremtidens bæredygtige byggeri Nyhedsmagasin fra COWI om bæredygtigt byggeri Marts 2010 SÆRNummer Legebørn bygger bedre huse Kreative ingeniører skal designe fremtidens bæredygtige byggeri Nyhedsmagasin fra COWI om bæredygtigt byggeri

Læs mere

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Anbefalinger til implementering af Open Access i

Læs mere

SUBEXPO2009. futurefarmers used by permission

SUBEXPO2009. futurefarmers used by permission SUBEXPO2009 futurefarmers used by permission EN VISION FOR FREMTIDENS FORSTAD Det kræver viden, nytænkning og ambitioner at håndtere de udfordringer, som den hastige urbanisering stiller os over for.

Læs mere

Kød & Klima. Hvorfor kød skader miljø og klima - og hvad du kan gøre ved det!

Kød & Klima. Hvorfor kød skader miljø og klima - og hvad du kan gøre ved det! Kød & Klima Hvorfor kød skader miljø og klima - og hvad du kan gøre ved det! Der er i dag over 6 milliarder mennesker i verden og tallet forventes at stige til over 9 mia. i 2050 1. Allerede med den nuværende

Læs mere

Restaurering af Skjern Å

Restaurering af Skjern Å Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Restaurering af Skjern Å Sammenfatning af overvågningsresultater 1999-2003 Faglig rapport fra DMU, nr. 531 Ringkjøbing Amt Danmarks Fiskeriundersøgelser Skov-

Læs mere

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - 2013 5 HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - April

Læs mere

Miljø i byggeri og anlæg 2010

Miljø i byggeri og anlæg 2010 Miljø i byggeri og anlæg 2010 Universet, Meinungsgade, Nørrebro, København, JJW Arkitekter, Bygherre Københavns Kommune, Ølgård Rådgivende Ingeniører, entreprenør Omega Gruppen, 2009 Fritidshjem med blandt

Læs mere

Det ressourcekrævende kød

Det ressourcekrævende kød 1 Det ressourcekrævende kød Der er i dag over 7 milliarder mennesker i verden og tallet forventes at stige til over 10 mia. i 2050 1. Allerede med den nuværende befolkning og de nuværende madvaner skaber

Læs mere

Grønne tage og taghaver

Grønne tage og taghaver Grønne tage og taghaver Effektive løsninger til specialkonstruktioner Indholdsfortegnelse Grønne tage og taghaver... Det ekstensive grønne tag... Systemets opbygning... afdræning... garanti... Det ekstensive

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Danmark i et grønt certifikatmarked

Danmark i et grønt certifikatmarked Danmark i et grønt certifikatmarked CONCITO 26. juli 2013 Forfattere: Partner, Helge Sigurd Næss-Schmidt Economist, Jens Sand Kirk Indholdsfortegnelse Præmis for studie og sammenfatning 4 1 Danmarks energipolitiske

Læs mere