Notat om grønne tage Sagsnr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om grønne tage 15-01-2010. Sagsnr. 2010-5899"

Transkript

1 Notat om grønne tage Der er få, om nogen teknologi, der kan give så mange fordele for den offentlige og private sektor som grøn tag infrastruktur. De er i høj grad en funktion af design, struktur og stedsmålrettede betingelser. Der er mange fordele, der er fælles for alle grønne tage, andre skabes gennem unikke design-løsninger for det specifikke tag. Nogle fælles fordele ved grønne tage opnås ved henvendelse til offentligheden som helhed, mens andre arbejder til fordel for de private parter, der investerer i eller direkte anvender grønne tage. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Dorthe Rømø Grønt tag på eksisterende bygning på Peblinge Dosseringen!"#$ #%#!&'(## )))

2 Hvad er grønne tage? Ekstensive grønne tage er levende tage, der kan bestå af en blanding af mosser og stenurter eller stenurter og græsser - lav vægt omkring 50 kg/m 2, tørketolerant og kræver stort set ingen vedligeholdelse. Intensive grønne tage er taghaver med større planter, buske og træer og har derfor en højere vægt. Taghave fra Chicago Hvad kan grønne tage? Grøn infrastruktur i flere niveauer Bymiljøet er karakteriseret ved uigennemtrængelige overflader, og begrænsede grønne områder. Hustage kan opfylde et hvilket som helst antal funktioner, for hvilke der er begrænset plads til på jorden, herunder private rekreative rum, offentlige haver/parker, kommercielle pladser, passive og aktive rekreative områder. Grønne tage påvirker bymiljøet positivt ved at udnytte potentialet for at skabe rekreative og grønne områder i et byfortættet miljø, de mindsker presset på spildevandsystemet og bidrager til at bevare den biologiske mangfoldighed. Side 2 af 11

3 Kilde: Peck og Loder 2004 Æstetik og velvære Storbyer er domineret for største partens vedkommende i materialer, der er ensartet i tekstur og i det funktionelle udseende. Grønne tage modvirker denne tendens ved at give æstetisk og arkitektonisk variation. Grønne tage skaber ikke kun visuel interesse, men tilstedeværelsen af grønne omgivelser har vist sig at reducere stress. Kilde: CAST 2002 Regnvandshåndtering Grønne tage har vist sig at være en effektiv strategi både i forhold til mængden og kvaliteten af regnvandsafstrømning. Ekstensive grønne tage kan tilbageholde 85 % af den maksimale regnvandsafstrømning i de første par timer af en nedbørsbegivenhed og kan reducere den samlede afstrømning med 60 %. Ved at forsinke og reducere regnvandsafstrømningen, reducerer grønne tage effektivt faren for oversvømmelser, overløb og mindsker presset på det eksisterende kloaksystem. Kilde: Moran, 2004; Oberndorfer et al. 2007, tekniske rapporter fra Portland 2008 og London 2008 Urban Heat Island Effect. Højere temperaturer i storbyerne (UHI) skyldes de mange uigennemtrængelige overflader, der omdanner sollys til varme, mens den forsvindende vegetation og opførelse af høje bygninger forhindrer forekomsten af naturlige afkølingsprocesser såsom evapotransporation og vind. Ekstrem varme fremmer produktionen af skadelig jordnær ozon, øger efterspørgslen af energi til air condition og er ansvarlig for flere dødsfald end alle andre vejrforhold tilsammen. Genindførelsen af vegetation i bymiljøer ved grønne tage fremmer forekomsten af naturlige afkølingsprocesser såsom fotosyntese og evapotranspiration. Grønne tage bidrager også til at mindske UHI ved at dække nogle af de varmeste overflader i bymiljøet - hustagene. Side 3 af 11

4 Studier i Toronto har vist ved simulering at 50 % tagdække med grønne tage vil betyde en reduktion af temperaturen på 2 o C. Traditionelle sorte tage kan nå en temperatur på 70ºC og det har en stor effekt på bygningstemperaturer. Energibesparelser ved at udbrede grønne tage kan indebære betydelige økonomiske gevinster. Kilder: Chagnon et al. 1996; Oberndorfer et al. 2007; London Technical Report, 2008 Forbedret luftkvalitet Grønne tage mindsker luftforureningsniveauet ved at sænke ekstreme sommertemperaturer, ved optag af partikler og filtrering af skadelige gasser. Hertil kommer, at det grønne tagsystem fælder luftforurenende stoffer såsom metaller og polycykliske aromatiske kulbrinter, der resulterer i renere afstrømning. Kilder: Kenworthy 2002; London Technical Report, 2008; Portland, 2008 Energi og CO 2 Den grønne tagteknologi mindsker opvarmnings- og afkølings omkostninger af en bygning ved at give ekstra isolering. Den reducerede efterspørgsel af energi betyder mindre CO 2 og andre forurenende biprodukter bliver frigivet til luften. Kilder: London Technical Report, 2008 Private fordele Energieffektivitet. Utilstrækkelig klimaskærmet byggeri fører til varmetab og er en af de største syndere af energiineffektivitet. Tagene er de varmeste overflader i storbyerne, de absorberer og fastholder den største mængde varme i sommermånederne. Grønne tage forbedrer isoleringsværdien af et tag, hvilket har en stor indflydelse på en bygnings energiforbrug. En canadisk undersøgelse fra 2003 viste, at grønne tage reducerer varmetabet betydeligt om vinteren og reducerer det gennemsnitlige daglige energibehov for klimaanlæg i sommeren med mere end 75%. Kilder: Liu 2003 Langstidsholdbart byggeri Grønne tage reducerer behovet for ny taglægning over bygningens levetid. Dette skyldes at grønne tage beskytter imod UV-strålernes nedbrydende effekt samt reducerer temperatur udsving over døgnet på atget, dette er med til at øge tagmembranens holdbarhed. Side 4 af 11

5 Barske forhold fremskynder den hastighed, hvormed vandtætningsmembraner nedbrydes og beskytter de fra ekstreme temperaturer forlænges levetiden. Kilder: Liu, 2003; Oberndorfer et al Støjreduktion Grønne tage er effektive til at reducere lyd, især ved lave frekvenser. Et ekstensivt grønt tag kan reducere lyden inde i bygningen med 40 decibel, mens et intensivt grønt tag kan reducere lyden med decibel. Desuden kan grønne tage afbøde eksterne støjniveau med decibel afhængigt af hyppigheden af eksponering. Kilder: Peck et al. 1999, Perry 2004 Grønne tage og solceller Det er en udbredt misforståelse at tage enten reserveres til grønne tage eller til solceller. Der er god synergi mellem solceller og grønne tage, da de grønne tage har en mikrokølende effekt, der optimerer solcellernes funktion og fordi de grønne tage reducerer temperaturfluktuationen over døgnet. Kilde: Technical Report Toronto, 2005 foto fra Side 5 af 11

6 Økonomiske overvejelser Grønne tage betyder en ekstra udgift på 500 kr. pr. m 2 og opefter. I større boligkomplekser svarer det til under 0,5 % pr. kvadratmeter i ekstra anlægsomkostninger. 1 For denne ekstra udgift opnås en fordobling af tagets levetid, da tagmembranen er beskyttet mod UV-strålernes nedbrydende effekt. Københavns Kommune kan overveje om der i fremtiden skal tænkes i en form for klimaskatter. Således at der skabes økonomiske incitamenter til etablering af grønne tage. Set i lyset af klimaforandringernes udfordringer med mere nedbør kan det overvejes om der i den kommende spildevandsplan skal indarbejdes storm water skatter som man fx har i Tyskland. Her giver myndighederne nedsættelse eller tilbagebetaling af denne skat hvis grundejerne fx etablerer grønne tage, fordi de hermed ikke belaster spildevandsystemet i samme grad, som hvis de ikke havde valgt klimatilpassede løsninger. Internationale eksempler: - Berlin: 50 % reduktion i afledningsafgift - Chicago: Højere byggeintensitet tillades, hvis der etableres mindst 50 % eller mere end 160 m 2 grønt tag. Reduktion i stormwater afgifter - Cologne: Reduktion i stormwater afgifter - Linz: Tilbyder økonomisk støtte på optil 30 % af udgifterne ved etablering af et grønt tag - Münster: Giver 80 % i reduktion i stormwater afgift - Portland, Oregon: Giver 35 % reduktion i storm water afgifter Kilde: London Technical Report, 2008 note 2 stormwater Internationale eksempler på grøn tagpolitik: FOR IMMEDIATE RELEASE Toronto City Council Adopts Mandatory Green Roof Requirements Toronto leads North America by requiring green roofs on new buildings! 1 for opførelse af boligareal for etagebyggeri over tre etager med en antagelse på anlægsomkostning på kr. pr. m 2. Side 6 af 11

7 TORONTO, ON May 27, 2009 Green Roofs for Healthy Cities, (GRHC) the North American green roof industry association, is pleased to announce that the City of Toronto passed a new green roof by-law with overwhelming support yesterday. The green roof by-law consists of a green roof construction standard and a mandatory requirement for green roofs on all classes of new buildings. The by-law requires up to 50 per cent green roof coverage on multiunit residential dwellings over six storeys, schools, non-profit housing, commercial and industrial buildings. Larger residential projects require greater green roof coverage, ranging anywhere from 20 to 50 per cent of the roof area. The City of Toronto s leadership on all things green took another major step by making it obligatory to have green roofs for all types of new buildings said Deputy Mayor Joe Pantalone, the primary champion of the new by-law. This by-law is a major part of the solution to climate change, the creation of green jobs and it represents a whole new mindset on how our cities approach the 20 per cent or so of surface area that are roofs. he added. Toronto s by-law provides a new opportunity to strengthen the emerging practice of integrated green building design, said, Steven W. Peck, President of Green Roofs for Healthy Cities, which supported the by-law against pressure from developers opposed to the policy. The by-law breaks new ground on how to structure a mandatory green roof requirement and the construction standard also contains important best practices that may prove to be a model for other cities, he added. For details please see: Chicago remains the number one city in 2008, for the most green roofs installed, according to GHRC s Annual Green Roof Industry Survey released last week. The mandatory by-law in Toronto may change that, resulting in approximately 50 to 75 new projects annually. Toronto already requires green roofs on city-owned properties, has established a financial incentive of up to $5 per square foot for existing buildings, and is currently building a publicly accessible green roof on its city hall. The project will be unveiled at CitiesAlive!, the first international green roof congress to be held October 19-22, 2009 with a focus on addressing climate change. See for details. GRHC is having its 7th Annual Conference, Awards and Trade Show on June 3-5, 2009 in Atlanta, Georgia, where the first sold out Green Roof Professional (GRP) accreditation exam will be held. Please see for more conference details and media passes. Side 7 af 11

8 Contact: Steven W. Peck, President, GRHC (647) Kilder: Council on Agricultural Science and Technology (2002). Agriculture s Contribution to Community Health and Well- Being. Urban and Agricultural Communities Opportunities for Common Ground. Ames, IA Changnon, S. A ; Jr. Kunkel, K. E and. Reinke, B. C. (1996) Impacts and Responses to the 1995 Heat Wave: A Call to Action. Bulletin of the American Meteorological Society V.77, Kenworthy J, and Laube F. (2002) Urban Transport Patterns in a Global Sample of Cities and Their Linkages to Transport Infrastructures, Land Use, Economics and Environment. World Transport Policy and Practice. V. 8:3, Liu, K. and M. Baskaran (2003). Thermal Performance of Green Roofs Through Field Evaluation. First Annual Greening Rooftops for Sustainable Communities Conference. Chicago, Green Roofs for Healthy Cities Moran, A., B. Hunt, et al. (2004). A North Carolina Field Study to Evaluate Green Roof Run-off Quantity, Run-off Quality, and Plant Growth. Greening Rooftops for Sustainable Communities Conference. Washington, DC, Green Roofs for Healthy Cities. Oberndorfer et al. (2007). Green Roofs as Urban Ecosystems: Ecological Structures, Functions, and Services. Bioscience nov. 2007/vol. 57 No. 10 Peck Callaghan Kuhn Bass, Steven Chris Monica Brad. 01- MAR Greenbacks from Green Roofs: Forging a New Industry in Canada. Report prepared for CMHC, p. 78 pages. Perry, Michael D. 01-MAY Yorktowne Square Condominium Green Roof Retrofit and Stormwater Management Plan. Greening Rooftops for Sustainable Communities, Washington, 2005, p. 10 pages. Side 8 af 11

9 Peck, Steven and Loder, Angela. (2004). Green Roofs Contribution to Smart Growth. Second Annual Greening Rooftops for Sustainable Communities Conference, June 2004, Portland, OR: Green Roofs for Healthy Cities. Retrieved from CD-ROM, 2006, Track 1.1. Cost Benefit Evaluation of Ecoroofs 2008, Enviromental Services City of Portland London Living Roofs and Walls. Technical report supporting London Plan Policy GREEN ROOF BENEFITS- GENERAL Doshi, H., D. Baniting, et al. (2005). Report on the Environmental Benefits and Costs of Green Roof Technology for the City of Toronto. Toronto, Ryerson Univeristy. Green Roofs for Healthy Cities (2006). Green Roof Policy Development Workshop: Participant s Manual. S. W. Peck. Toronto, Green Roofs for Healthy Cities: 107. GREEN ROOFS, AIR QUALITY AND UHI Bass, B. and B. A. Currie (2006). Estimates of air pollution mititgation with green plants and green roofs using the UFORE model A. a. I. R. Group, Environment Canada. Clark, C., B. Talbot, et al. (2001). Optimization of Green Roofs for Air Pollution Mitigation. Third Annual Greening Rooftops for Sustainable Communities Conference. Washington, DC, Green Roofs for Healthy Cities. Track 1.1. Oberndorfer et al. (2007). Green Roofs as Urban Ecosystems: Ecological Structures, Functions, and Services. Bioscience nov. 2007/vol. 57 No. 10 GREEN ROOFS AND BIODIVERSITY Side 9 af 11

10 Brenneisen, S. (2003). The Benefits of Biodiversity from Green Roofs- Key Design Consequences. Greening Rooftops for Sustainable Communities. A. Loder and J. Sprout. Chicago, Green Roofs for Healthy Cities. English Nature (2003). Green Roofs: Their Existing Status and Potential for Conserving Biodiversity in Urban Areas, English Nature. Gedge, D. and London Biodiversity Partnership (2004). from rubble to redstarts. Greening Rooftops for Healthy Cities Conference, Awards and Trade Show, Chicago, Illinois, Greenroofs for Healthy Cities. GREEN ROOFS AND ENERGY Liu, K. and M. Baskaran (2003). Thermal Performance of Green Roofs Through Field Evaluation. First Annual Greening Rooftops for Sustainable Communities Conference. Chicago, Green Roofs for Healthy Cities Leonard, T. and J. Leonard (2005). The Green Roof and Energy Performance- Roof top Data Analyzed. Third Annual Greening Rooftops Washington, DC, Green Roofs for Healthy Cities Oberndorfer et al. (2007). Green Roofs as Urban Ecosystems: Ecological Structures, Functions, and Services. Bioscience nov. 2007/vol. 57 No. 10 GREEN ROOFS AND ROOF MEMBRANES Hutchinson, T. W. (2001). Designing Environmentally Responsive Low Slope Roof Systems. RCI Interface 14(11): Mutton, C. (2004). Protected Membrane Roofs: Not All Roofs are Built the Same. Buildings, Buildings. Oberndorfer et al. (2007). Green Roofs as Urban Ecosystems: Ecological Structures, Functions, and Services. Bioscience nov. 2007/vol. 57 No. 10 Side 10 af 11

11 GREEN ROOFS AND STORMWATER MANAGEMENT Moran, A., B. Hunt, et al. (2004). A North Carolina Field Study to Evaluate Green Roof Run-off Quantity, Run-off Quality, and Plant Growth. Greening Rooftops for Sustainable Communities Conference. Washington, DC, Green Roofs for Healthy Cities. Norquist, A. (2008). Changing New York s Skyline. Living Architecture Monitor. Toronto, Green Roofs for Healthy Cities. 10: 3. Clark, C., R. Field, et al. (2001). Wet Weather Pollution Prevention by Product Substitution. American Society of Civil Engineers. Snowmass, Colorado, American Society of Civil Engineers: Oberndorfer et al. (2007). Green Roofs as Urban Ecosystems: Ecological Structures, Functions, and Services. Bioscience nov. 2007/vol. 57 No. 10 Side 11 af 11

12 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur NOTAT Faktaark om grønne tage Hvad er grønne tage Grønne tage, er tage dækket med vegetation. Det kan være sedum, mosser, stauder, buske eller træer. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Dorthe Rømø Fig. 1 Illustration af hvordan en grøn tagopbygning kan se ud. Valget af vegetation bestemmer tykkelsen og dermed vægten af det grønne tag og kræver forskellig grad af vedligeholdelse. Typer af grønne tage Extensive Semi intensive Intensive Anvendelse Miljømæssig landskab Haver/miljømæssig landskab Type af vegetation urter- Mossergræsser Græsser-urterbuske Fig. 2 Plantevalg, tykkelsen, vægt og vedligeholdelse hænger sammen Haver / Parker Græsplæne, flerårige, buske, træer Vanding Ingen Periodisk Reglmæssig Dybde af substrat mm mm mm Vægt kg/m kg/m kg/m Omkostninger Lav Middel Høj Center for Park og Natur Islands Brygge 37 Postboks København S Direkte telefon EAN nummer

13 Hvad kan grønne tage Vand Grønne tage optager regnvandet og en del fordamper. De kan optage mellem 50 og 80 % af årsnedbøren, Living Roofs and Walls, Technical Report: Supporting London Plan Policy, Regner det meget forsinker de grønne tage vandets vej mod kloakken. Og det betyder at regnvandet der ellers ville have belastet kloakken først når kloakken når der igen er plads. Fig3 Grønne tage og regnvandshåndtering. Illustration udlånt fra Biodiversitet Grønne tage forvandler de traditionelle tage til livgivende grønne oaser. De skaber et levested for planter. Vil man meget målrettet skabe et biodiversitet grønt tag skal man vælge forskellige vækstsubstrater på samme tag, hjemmehørende arter og ligge et par sten og gamle gren op på taget hvor insekter kan leve. Foto. Grønt tag der understøtter biodiversitet grønt tag. Exhibition Hall Basle, Photo Michael Zogg Side 2 af 4

14 Temperatur Grønne tage hjælper med at reducere Urban Heat Island effekten. Ved at forvandle byernes sorte overfalder, der suger varmen til sig, til vegetationsdækket overflader kan vi reducere temperaturen i byen med optil et par grader. Report on the Environmental Benefits and Cost of Green Roof Technology for the City of Toronto, Ryerson University, October 31, 2005 Flerfunktionalitet Storbyerne bliver stadig mere fortættet ved at tænke de grønne tage ind i urban design kan vi udnytte arealet til flere formål. Vi kan have en park over en parkeringsplads. En løbebane i grønne omgivelser på taget. Børnehaven kan udvide sin legeplads i grønne omgivelser ved at bruge tagfladen. Kantinen kan hente sine grøntsager og krydderurter fra køkkenhaven på taget. Det grønne tag på Rigsarkivet. Parken på taget. Photo P. malmos Side 3 af 4

15 Løbebane på et grønt tag i Toronto, photo Alex Versluis Side 4 af 4

16 Til Teknik- og Miljøudvalget Sagsnr. Økonomiske konsekvenser af retningslinjer for grønne tage Retningslinjer for grønne tage vil betyde, at der ved opførelse af nye bygninger med flade tage (hældning på under 30 o ) eller ved renovering af flade tage, skal etableres grønne tage. Grønne tage er en dyrere løsning end traditionelle tage og vil således i København give merudgifter på min. 600 kr. /m2 ved etablering. Det svarer til, at grønne tage er 1,6 gange dyrere at etablere end traditionelle tage. De forøgede etableringsomkostninger modsvares dog af, at tagets levetid som minimum fordobles når der etableres grønne tage, da tagmembranen er beskyttet mod UV- strålernes nedbrydende effekt. Det betyder, at set over et grønt tags levetid vil det grønne tag være en billigere løsning, idet et almindeligt tag indenfor denne periode vil have gennemgået en større renovering eller udskiftning. Der er forøgede driftsudgifter ved de grønne tage og det forventes, at de koster gennemsnitligt 2,5 gang så meget i drift som almindelige tage. Dette modsvares af at de grønne tage forbedrer isolationen i taget og dermed forbedrer bygningens energieffektivitet. Det vil medføre en reduktion i energiforbruget til opvarmning og nedkøling på mellem 5 og 10 %, og det vil som minimum forventes at modsvare de øgede driftsudgifter. Studier fra Portland viser, at de årlige besparelser på opvarmning og nedkøling af bygninger med grønne tage er 2,5 gange højere end de øgede driftsudgifter til grønne tage, hvilket betyder, at der netto er en årlig driftsbesparelse ved grønne tage. Uddrag fra studiet i Portland er vist i tabel 1, hvor det er de direkte anlægs- og driftsudgifter set over 40 år, der er forbundet med etablering af grønne tage, der er gengivet i nutidsværdi. Tabel 1: Drifts- og anlægsøkonomi set over 40 år Etableringsomkostninger $/m2 Merudgifter ved etablering af grønne tage 61,87 Forlænget levetid -127,76 Samlet effekt anlæg -65,89 Driftsudgifter Merudgifter ved grønne tage 5,56 Energieffektivitet -11,70 Samlet driftseffekt -6,14 Dokumentnr. Sagsbehandler Nina Bonnevie!"#$% &&' ( && )*! * +, -,$$ +./,, '*!!'** 000$$

17 Som det ses i tabellen vil det over en 40-årig periode være økonomisk mest fordelagtigt at etablere grønne tage. Hvis man ser på økonomien i et kortere tidsrum, vil man fra første år opleve netto driftsbesparelsen, mens man ikke vil have fordelen ved den forlængede levetid af de grønne tage, hvorfor der i det korte perspektiv vil være merudgifter til anlæg. Hvor store merudgifter, der vil være til anlæg i kommunen i de kommende år, afhænger af hvor mange bygninger med flade tage (hældning på under 30 o ), der er planlagt opført eller renoveret. Det kan være, at der vil blive behov for, at der afsættes flere anlægsmidler til opførelse af nye bygninger i kommunen, men det må bero på en gennemgang af de konkrete projekter, der er planlagt i de forskellige forvaltninger. For kommunen vil det som ovenfor beskrevet være økonomisk fordelagtigt at afsætte midlerne nu, da det set over 40 år vil give besparelser. I forhold til renovering af kommunens bygninger har der allerede i budget 2010 været fokus på energirenovering af kommunens bygninger ved at øremærke anlægsmidlerne i Københavns Ejendomme til energirenovering, og her er de grønne tage en oplagt mulighed. Den årlige nettodriftsbesparelse vil for kommunen betyde, at der frigøres servicemåltal, og etableringen af grønne tage vil således have en positiv effekt på servicen til borgerne. Side 2 af 2

Notat om grønne tage 15-01-2010. Sagsnr. 2010-5899

Notat om grønne tage 15-01-2010. Sagsnr. 2010-5899 15-01-2010 Notat om grønne tage Der er få, om nogen teknologi, der kan give så mange fordele for den offentlige og private sektor som grøn tag infrastruktur. De er i høj grad en funktion af design, struktur

Læs mere

Grønne tage i København Dorthe Rømø

Grønne tage i København Dorthe Rømø 1 Inspiration Grønne tage behøver vand Det reducerer mængden af overløb Det forbedrer vandkvaliteten Grønt tag på Nationalbanken Spildevandsplan 2008 2 3 4 5 Peblinge Dosseringen/ Veg Tech Grønne tage

Læs mere

Green Roofs in Copenhagen

Green Roofs in Copenhagen 1 Baggrund Hvorfor grønne tage? Fremtidig byplanlægning 2 Inspiration Grønne tage behøver vand Det reducerer mængden af overløb Det forbedrer vandkvaliteten Grønt tag på Nationalbanken Spildevandsplan

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Ideen bag kobling af regnvandshåndtering og vandforsyning, og betydningen for byens landskab

Ideen bag kobling af regnvandshåndtering og vandforsyning, og betydningen for byens landskab Skov og Landskab Ideen bag kobling af regnvandshåndtering og vandforsyning, og betydningen for byens landskab Præsentation til FIF-møde 22.marts 2012 Rosalina Wenningsted-Torgard Skov & Landskab afd.6

Læs mere

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Dato: 26-11-2009 Videnblad nr. 08.01-22 Emne: Træer Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Træer og grønne områder kan være med til at hjælpe os gennem en hverdag med et ændret klima.

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Integrity management. Setting the Scene

Integrity management. Setting the Scene Integrity management Setting the Scene Integrity management The HSSE tablestake LoPC Process safety Equipment Integrity - 20 essentielle elementer CUI - Et eksempel Risk Based Approach - RAM Risk assesment

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur??

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Har du lyst til en sviptur til London den 3. 6. juni 2007 og se på spændende ny arkitektur. Pris Kr. 998,- plus rejse og ophold. Prisen dækker en

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

Udnyt de nye markedsmuligheder. Hvordan gør Danfoss A/S? v/ejner Kobberø REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION

Udnyt de nye markedsmuligheder. Hvordan gør Danfoss A/S? v/ejner Kobberø REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION Udnyt de nye markedsmuligheder. Hvordan gør Danfoss A/S? v/ejner Kobberø REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION Danfoss deltager aktivt i diverse sammenslutninger/komiteer The Air-Conditioning, Heating,

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Hvilken betydning kan de globale megatrends have for dansk landbrug og udviklingen i landdistrikterne?

Hvilken betydning kan de globale megatrends have for dansk landbrug og udviklingen i landdistrikterne? Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 (Omtryk - 25-09-2013 - Powerpoint præsentation fra foretrædet den 24/9-13 vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 199 Offentligt Sustainable Agriculture Hvilken betydning

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker

Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker Lavenergi-klasser: Implementering i fremtidens byggeri DAC - Building Green - 12. oktober 2011 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

All in one concept. Grønne tage. Effektive løsninger til specialkonstruktioner. Lundagervej 22. 8722 Hedensted - Telefon: 7675 2633 www.hetag.

All in one concept. Grønne tage. Effektive løsninger til specialkonstruktioner. Lundagervej 22. 8722 Hedensted - Telefon: 7675 2633 www.hetag. All in one concept Grønne tage Effektive løsninger til specialkonstruktioner Lundagervej 22. 8722 Hedensted - Telefon: 7675 2633 www.hetag.dk Grønne tage og taghaver Udviklingen indenfor grønne tage har

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 Case historien Usserød Å, kort Projektverdenen ifølge LIFE Kontrakten med LIFE Hvorfor er planen så vigtig? Hvad

Læs mere

An Open-access Cost of Energy Calculation Tool for Wave Energy Projects The Danish Case Julia Fernández Chozas

An Open-access Cost of Energy Calculation Tool for Wave Energy Projects The Danish Case Julia Fernández Chozas An Open-access Cost of Energy Calculation Tool for Wave Energy Projects The Danish Case Julia Fernández Chozas N. E. Helstrup Jensen (Energinet.dk) J. P. Kofoed (Aalborg University) 4th Annual HMRC Economic

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

Københavns erfaringer med de første brintbiler.» Birte Busch Thomsen» Projektleder» Københavns Kommune

Københavns erfaringer med de første brintbiler.» Birte Busch Thomsen» Projektleder» Københavns Kommune Københavns erfaringer med de første brintbiler» Birte Busch Thomsen» Projektleder» Københavns Kommune København CO2 neutral i 2025 CPH 2025 Climate Plan Energy Consumption Energy Production Mobility City

Læs mere

Mega solvarmeanlæg og transmissionsledninger - Hvor kommer vi fra, hvor skal vi hen, og hvor skal vi stille alle solfangerne?

Mega solvarmeanlæg og transmissionsledninger - Hvor kommer vi fra, hvor skal vi hen, og hvor skal vi stille alle solfangerne? Mega solvarmeanlæg og transmissionsledninger - Hvor kommer vi fra, hvor skal vi hen, og hvor skal vi stille alle solfangerne? Per Alex Sørensen SDH Conference Toulouse 17-18 June 2015 1 2 Marstal (1) 1996

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Europæiske og danske målsætninger for energieffektivisering og EPC

Europæiske og danske målsætninger for energieffektivisering og EPC Manag Event København, 27 Maj 2013 Europæiske og danske målsætninger for energieffektivisering og EPC V/Nils Daugaard, EC Network Hvorfor energi besparelser? Økonomiske besparelser almindelig sund fornuft

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

EU's vejledninger om klima

EU's vejledninger om klima EU's vejledninger om klima VED LONE KØRNØV MV dag 2011 Klimaændringer, planlægning og miljøvurdering hvor er koblingerne? kræver Klimaændringer kræver Forebyggelse MILJØ- VURDERING Tilpasning bidrager

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning Rikke Hedegaard Christensen, Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Email: zi1e@tmf.kk.dk TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN

Læs mere

DIGITAL INFRASTRUCTURE

DIGITAL INFRASTRUCTURE DIGITAL INFRASTRUCTURE BASED ON A PRESENTATION FROM RASMUS FUGLSANG JENSEN NOVEMBER 19 2013 DIPOLI, ESPOO FINLAND BY JAN KARLSHØJ BRANCHESAMARBEJDE DIGITAL INFRASTRUCTURE Use of design data for machine

Læs mere

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Founded in 1944 By 1960 1.000 homes By 1990 5.000 homes 2010-2020 Program for new homes and renovation approx. 6 billion d.kr. and

Læs mere

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer?

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Christian Eilskov Sales Engineer, christian_eilskov@dell.com +45 40 60 13 92 Dell Cloud Client Computing Dell lever produkter

Læs mere

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE 12 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel & Congress Center Copenhagen

Læs mere

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 SecaaS hvorfor, hvornår og hvordan hvad Hvorfor.. Hvornår.. Hvordan.. Disclamer: Dubex er MSSP og leverer

Læs mere

Energieffektivisering i industrien

Energieffektivisering i industrien Energieffektivisering i industrien Brian Elmegaard Sektion Termisk Energi DTU Mekanik Teknologisk Institut Århus 2. Marts 2015 Indhold Potentielle besparelser Udnyttelse af overskudsvarme Analyseværktøjer

Læs mere

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Visionen for bygninger Vi skal tænke bygninger på en ny måde Bygninger kan producere energi i stedet

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked. 26. februar 2013, Louise Starup

NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked. 26. februar 2013, Louise Starup NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked CFIR 26. februar 2013, Louise Starup ATP Huset Pension Administration Investering AUB ATP Livslang Pension AES Barsel.dk DA-Barsel FerieKonto LG Skatte

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Workshop om udfordringer og konkrete muligheder for erhvervstransporten

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Spar energi og CO 2 i dag Løsningerne er klar! 40% energi spares der typisk, 517 mil ioner tons CO2 kunne spares hvert år, 250.000

Spar energi og CO 2 i dag Løsningerne er klar! 40% energi spares der typisk, 517 mil ioner tons CO2 kunne spares hvert år, 250.000 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 40% energi spares der typisk, når frekvensomformere fra Danfoss styrer ventilatorer og pumper i erhvervsbygninger. 517 millioner

Læs mere

Novozymes forventninger til PPP for Bio- Based Industries

Novozymes forventninger til PPP for Bio- Based Industries 27. April 2015 Novozymes forventninger til PPP for Bio- Based Industries Anders Kristoffersen Public Affairs Manager Novozymes A/S Novozymes i tal Fordeling af salg Verdensførende i bioinnovation Mere

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk ICT and assessment in Denmark Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk Fig. 1: Student in the classroom Fig. 2: Student at exam Upper secondary education Age 16-19, preparation for

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

HR portalen har fået en ansigtsløftning... Af Anita Lindhart, HR-chef. Må ikke kopieres eller fjernes!

HR portalen har fået en ansigtsløftning... Af Anita Lindhart, HR-chef. Må ikke kopieres eller fjernes! Uge 45 - nr. 371 PRESS RELEASE (openpr.com) Eurofins partners with leading US certification firm, SCS, for Indoor Air Quality Certification In a landmark move to better serve European customers with interest

Læs mere

Horticultural Advisory Service GartneriRådgivningen 2014

Horticultural Advisory Service GartneriRådgivningen 2014 Integrerat växtskydd Ørebro 4. nov. 2014 TIL GAVN FOR GARTNERE Horticultural Advisory Service GartneriRådgivningen 2014 Rådgivningsleder (prydplanter, ornamentals) Thomas Skovgaard Lund Horticultural Advisory

Læs mere

Energiløsninger tilpasset brugernes hverdagspraksis

Energiløsninger tilpasset brugernes hverdagspraksis Energiløsninger tilpasset brugernes hverdagspraksis Toke Haunstrup Christensen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Green Cities / Smarte byer teknologi og mennesker, 23. oktober 2014 Hvorfor

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. EU's finansielle støtte til SMV'er til investeringer i miljøbeskyttelse

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. EU's finansielle støtte til SMV'er til investeringer i miljøbeskyttelse Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar EU's finansielle støtte til SMV'er til investeringer i miljøbeskyttelse European Commission DG Environment and Industry

Læs mere