DIÆTBEHANDLING VED TYPE 2 DIABETES

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIÆTBEHANDLING VED TYPE 2 DIABETES"

Transkript

1 DIÆTBEHANDLING VED TYPE 2 DIABETES (voksne) Rammeplanen er revideret for FaKD`s kvalitetssikringsudvalg af: Birgit Schelde, Maiken Beck, Merethe Have og Lene Hansen. januar 2001

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING UNDERSØGELSER DIÆTPRINCIPPER VEJLEDNINGSFORLØBET VED SYGDOMSDEBUT VEJLEDNINGSFORLØBET EFTER SYGDOMSDEBUT YDERLIGERE NON-FARMAKOLOGISK BEHANDLING TIDSFORBRUG EVALUERING VEJLEDNINGSMATERIALE LITTERATUR BILAG

3 3 1. INDLEDNING Individuel diætbehandling er en vigtig del af behandlingen af type 2 diabetes. Formålet med den individuelt tilrettelagte diætbehandling er: * at opnå og opretholde et nær normalt blodglukoseniveau * at opnå og opretholde en normalisering af lipidniveau og blodtryk * at opnå og opretholde en acceptabel vægt, hvilket hos overvægtige ofte vil dreje sig om en vægtreduktion på omkring 10-15% * at forebygge eller forsinke udviklingen af sendiabetiske komplikationer (Pedersen O et al 1992, UKPDS 33, 1998). Baggrund Type 2 diabetes er en livslang sygdom, som giver anledning til både mikro- og makrovaskulære følgesygdomme og som resulterer i en overdødelighed på omkring 100% (Pedersen O et al 1992, UKPDS 33, 1998). Det skønnes at ca personer i Danmark har erkendt type 2 diabetes, svarende til en prævalens på 2 %. Prævalensen er stigende og vil formentlig være mellem 4 og 5 % i år Gennemsnitsalder for diabetesdebut er omkring år, men mange diagnosticeres i dag i års alderen (Dansk selskab for Intern Medicin, klaringsrapport nr. 6, 2000). I Danmark behandles % af type 2 diabetikere med insulin, % med perorale antidiabetika, mens % behandles med diabeteskost alene (Dansk selskab for Interne Medicin, klaringsrapport nr. 6, 2000). Allerede på diagnosetidspunktet har halvdelen af type 2 diabetespatienterne mindst én diabetisk følgesygdom (Klaringsrapport nr. 6, 2000). Type 2 diabetes er karakteriseret ved hyperglykæmi og abnormiteter i glukose-, fedt- og proteinstofskiftet. Sygdommen skyldes insulinresistens og en betacelledefekt, som forhindrer, at en forøget insulinsekretion kompenserer for insulinresistensen. Den klassiske type 2 diabetes er karakteriseret ved overvægt og synes at kunne udvikles på baggrund af det metaboliske syndrom. Herved forstås en ophobning af risikofaktorer for udvikling af kardiovaskulær sygdom, hvoraf insulinresistens, abdominalfedme og dyslipidæmi er det centrale, men også glukoseintolerans og arteriel hypertension indgår i syndromet. 80 % af type 2 diabetespatienterne er overvægtige ved diabetesdebut, % har hypertension og % har dyslipidæmi forhøjet serum-triglycerid og lavt HDL-kolesterol (Dansk selskab for Intern Medicin, klaringsrapport nr. 6, 2000, Pedersen O 1992). Sammenlignet med den danske befolkning er type 2 diabetikerens mortalitet ca. dobbelt så høj, selv ved en nyopdaget diabetes. Ca. 75 % dør af kardiovaskulær sygdom. Risikofaktorer for tidlig død inkluderer, ud over alder og diabetesvarighed, hypertension, dyslipidæmi, hyperglykæmi, rygning, mikroalbuminuri og fysisk inaktivitet (Dansk selskab for Intern Medicin, klaringsrapport nr. 6, 2000).

4 4 Type 2 diabetes er en dyr sygdom for samfundet - ikke mindst på grund af komplikationsbehandling under indlæggelse. I Danmark anvendes omkring 2 mia. kr. per år på denne sygdom (Dansk selskab for Intern Medicin, klaringsrapport nr. 6, 2000). Ambulant behandling i et diabetesambulatorium er beregnet til at koste omkring kr. per patient per år (data fra Odense Universitetshospital), mens behandling under indlæggelse i forbindelse med komplikationer koster det 10-dobbelte (Dansk selskab for Intern Medicin, klaringsrapport nr. 6, 2000). I UKPDS viste man også, at de ekstra udgifter, der er forbundet med intensiv behandling blev mere end opvejet ved en reduktion i udgifterne til behandling af komplikationer (UKPDS 40, 1998). Mål De ideelle værdier for blodglukose og en række risikofaktorer kan være de nedenfor nævnte ifølge Klaringsraport nr.6, 2000, Dansk Selskab for Intern Medicin. Behandlingsmålene er dog altid individuelle og sker i et tæt samarbejde mellem patient og behandlere. Variabel Faste-blodglukose Værdi < 6 mmol/l HbA1c < 6,5% Totalkolesterol Triglycerider LDL-kolesterol HDL-kolesterol Blodtryk Legemesvægt <5 mmol/l < 2 mmol/l < 3 mmol/l > 1 mmol/l < 135/85 mmhg Normalvægt (hos overvægtige dog mindst 10-15% reduktion)

5 5 2. UNDERSØGELSER Dataindsamling Basisdata: Navn, CPR.nr. Journaldata: * sygehistorie * sekundære diagnoser * antropometriske data: højde, vægt, BMI (Body Mass Index), vægtudvikling * medicin: antidiabetica (type, dosis og tidspunkt), insulin (type, dosis og tidspunkt), lipidsænkende medicin, antihypertensiva, anorexica * sociale data * laboratoriedata: HbA1c, blodglukosedøgnprofil, urinalbumin, serum-lipider (Scholesterol, S-HDL-cholesterol, S-LDL-cholesterol og S-triglycerid), blodtryk, S- albumin, C-peptid, S-insulinantistof, S-creatinin og S-carbamid (bilag 1). Inklusionskriterier Diagnosen type 2 diabetes er stillet. Eksklusionskriterier Ingen 3. DIÆTPRINCIPPER Diætbehandlingen er hjørnestenen i behandlingen af type 2-diabetes. For den overvejende del af type 2-diabetikerne, der er adipøse, er formålet med diætbehandlingen vægttab. Selv et moderat vægttab på % vil hos langt de fleste type 2-diabetikere medføre en nærnormalisering af blodglukosen som følge af en øget insulinfølsomhed og postprandial insulinsekretion. Vægttab ledsages desuden oftest af fald i blodtrykket samt en hel eller delvis normalisering af serumlipiderne. Hvis et vægttab ikke kan opnås, må den kostpædagogiske indsats rettes mod at motivere den adipøse patient til en kvalitativ forbedring af kostvanerne og dermed sikre at vægten ikke stiger yderligere Diætprincipperne for adipositas hos type 2- diabetikere adskiller sig ikke væsentligt fra diætprincipperne for adipositas generelt: En fedtfattig, kulhydrat- og fiberrig kost fordelt på 5-6 daglige måltider. Rekommandationerne for diabetesdiæten for normalvægtige type 2-diabetikere er overordnet på linie med de generelle kostråd (NNA). Men rekommandationerne for diabetesdiæt adskiller sig fra de almene kostråd, ved at der udover et regelmæssigt måltidsmønster anbefales en fedtfattig kost med et relativt større indhold af polysakkarider og kostfibre. Det daglige indtag af grønsager og frugt bør være min g. Der bør indtages 300 g fisk ugentlig og gerne fede fisk. For at forebygge postprandial hyperglycæmi eller hypoglycæmi mellem måltiderne er det vigtigt at kosten fordeles over 5-6 måltider (Dansk selskab for Intern Medicin, klaringsrapport nr. 6, 2000).

6 6 Energitilførslen Skal sikre opnåelse af normalvægt og/eller et realistisk vægttab. Energifordeling Kulhydrat: Fedt: Protein: 55 E% (variation:50-60) 30 E% (variation:25-30) 15 E% (variation:10-20). Måltidsmønster 3 hoved- og 2-3 mellemmåltider. Kulhydrat Overvejende polysakkarider med lavt glykæmisk index og højt indhold af kostfibre (20 g pr kj). Omkring 1/3 bør være i form af vandopløselige kostfibre. Der kan anvendes 25 g tilsat sukker dagligt, jævnt fordelt på dagens måltider. Glykæmisk index Undersøgelser af en eksperimentel kost med lavt glykæmisk index (GI) hos personer såvel med som uden diabetes har vist dæmpning af glukoseudsving samt sænkning af HbA1c, kolesterolog triglyceridniveauerne. GI er undersøgt og beskrevet i forskellige tabeller for en lang række levnedsmidler. Man kan dog ikke umiddelbart forudsige GI af en blandet kost ud fra de enkelte levnedsmidlers GI. Således er GI af et blandet måltid afhængig af ikke blot madens sammensætning og forarbejdning, men også af en lang række andre faktorer som diabetestype, fasteblodsukker, vægt, alder mv. At sammensætte en diabeteskost med udgangspunkt i tabeller over GI er derfor ikke hensigtsmæssigt. Såfremt man i diætvejledningen måtte ønske at anvende tabellerede GI med henblik på, at nedsætte kostens GI, er det afgørende, at kosten er fedtfattig og især fattig på mættede fedtsyrer. Den anbefalede kostsammensætning til diabetikere sikrer en passende fedtmængde og sammensætning samt valg af levnedsmidler med moderate til lave GI (Brand-Miller J and Foster-Powell K 1999, Beebe C 1999, Foster-Powell K and Brand-Miller 1995). Fedtstoffer Monoumættet: min. 10 E% Polyumættet: max. 10 E% Mættet: max. 10 E% Hvis indtagelsen af fedt udgør mere end 30 E%, bør det være i form af monoumættet fedt. Protein 0,8 g pr. kg legemsvægt pr. døgn svarende til en protein-energiprocent på

7 7 Salt Der anbefales en reduktion af saltindtagelsen, specielt til patienter med hypertention. Der foreslås en reduktion til ca. 6 g pr. dag. Alkohol Et større forbrug af alkohol frarådes. Sundhedsstyrelsens anbefalinger på henholdsvis 14 genstande for kvinder og 21 genstande for mænd er gældende. Alkohol frarådes ved forhøjet serum-triglycerid. Vitaminer og mineraler Der gælder de samme rekommendationer som for raske (NNA). 4. VEJLEDNINGSFORLØB VED SYGDOMSDEBUT Beskrivelse af mål og indhold for de enkelte individuelle samtaler: Målet med diætbehandlingen i forbindelse med sygdomsdebut er niveau 1 = overlevelsesniveauet og niveau 2 = selfcare-niveauet. Indledende samtaler Mål: at pt. får kendskab til diætprincipperne og til diabetes. Delmål Delemner Materialer At pt: - får kendskab til diætprincipperne. - får kendskab til sygdommen. Præsentation/indledende samtale. Kostanamnese. Diætprincipper - kort. Sygdomslære - kort. Evt. skitsere en diætplan sammen med pt. Pjecen: "Sund mad, når du har diabetes". Tallerkenmodellen. Smørrebrødsmodellen. 8

8 Efterfølgende samtaler: Mål: at pt. forstår betydningen af fedt og kulhydrat. Delmål Delemne Materialer At pt: - kender og forstår diætprincipperne. - kender og forstår sammenhængen mellem fedt, fedme, insulinresistens og type 2 diabetes. - forstår sammenhængen mellem kulhydrat, motion, måltidsfrekvens og blodglucose. - kan anvende variationslisten for frugt. - forstår en evt. diætplan. Repetition af diætprincipper. Fedt, fedme, insulinresistens og type 2 diabetes. Kulhydrater, blodglucose, insulin, motion, og måltidsfrekvens. Variationsliste for frugt. Gennemgang af evt. diætplan. Materiale der forklarer sammenhængen mellem kulhydrat, blodglucose, insulin, fedt, fedme, motion og måltidsfrekvens. Pjecen "Gode råd til aldersdiabetikere ". Evt. variationslister. Pjecen:"Kulhydrater og diabetes". Evt. diætplan. 9

9 Mål: at pt. får et grundlæggende kendskab til fedtstoffernes betydning og er i stand til at omsætte denne viden til praksis Delmål Delemne Materialer At pt: - kender og forstår diætprincippet om at spise mindre fedt. - kender og forstår diætprincippet om at spise mindre mættet fedt og mere umættet fedt. - kan købe ind til og tilberede fedtfattige måltider (morgenmad, frokost, - middagsmad og mellemmåltider) Fedtstoffer: Hvor findes fedt? Hvor findes SFA, MUFA og PUFA? Fedtstof - brødmåltider: Fedt i ost, pålæg og salater. Smørrebrødsmodel. Fedtstof - middagsmad: Fedt i kød, sovs, dressing, færdigretter. Tilberedningsmetoder. Tallerkenmodel. Varedeklarationer. Pjecen: "Gode råd til aldersdiabetikere" Pjecer omhandlende hvordan man kan spise mindre fedt. Emballager, varedeklarationer og illustrationer. Opskrifter. Mål: at pt. lærer hvordan sukker, kunstige sødestoffer og alkohol kan indgå i diæten. Delmål Delemne Materialer At pt.: - har kendskab til og kan anvende sukker i begrænsede mængder. - pt. har kendskab til og kan anvende kunstige sødestoffer. - er i stand til at vurdere, hvilke sukkerfri varer der er egnet til diabetikere. - alkohol. Sukker i diabetesdiæten. Kunstige sødestoffer. Sukkerfrie varer. Varedeklarationer. Evt. revision af diætplanen efter at have prøvet den et par dage. Drikkevarer. Alkohol. Diætplan. Variationslister. Emballager,varedeklarationer og illustrationer. Opskrifter. Pjecen:" Mad og diabetes. Gode råd til aldersdiabetikere." 10

10 Gruppeundervisning: Som supplement til den individuelle diætbehandling og som led i det generelle undervisningstilbud til type 2 diabetikere. 5. VEJLEDNINGSFORLØB EFTER SYGDOMSDEBUT Det efterfølgende vejledningsforløb omfatter en evaluering af behandlingseffekt, patientens viden og forståelse samt diætcompliance. På baggrund heraf planlægges det videre forløb indholds- og omfangsmæssigt. Det efterfølgende vejledningsforløb vil typisk indeholde følgende elementer: * spørgsmål, uddybning og repetition af emner gennemgået i forbindelse med debut. Hvis type 2-diabetikeren er overvægtig kan vedkommende tilbydes vægtkontrol, individuel eller i grupper, afhængig af behov og ressourcer. Derefter * Hvis der er tilbud om status bør der optages en ny kostanamnese, og der bør foretages revejledning. 6. YDERLIGERE NON-FARMAKOLOGISK BEHANDLING Som hovedregel skal den primære behandling (diæt + tabletter/insulin) altid fortsættes. Eventuelle ændringer aftales med behandlerne. Generelt anbefales alternativ behandling ikke. Tilskud af diverse vitaminer og mineraler er i orden, så længe indtagelsen er under den toksiske grænse. Fiskeolie har ikke en negativ indflydelse på HbA1c. Det kan være et supplement i behandlingen af forhøjet triglycerid. Der er ikke holdepunkt for en generel anbefaling af et tilskud af fiskeolie. Evt. tilskud bør vurderes i relation til lipidprofil (Friedberg et al 1998). 7. TIDSFORBRUG Antal samtaler og det gennemsnitlige direkte patientrelaterede tidsforbrug: * 4-5 samtaler à 3/4-1 times varighed foruden evt. gruppeundervisning. * Evaluering og opfølgning: samtaler à ca. ½ times varighed ved behov. * Hvis overvægt: vægtkontrol individuelt eller i grupper. 11

11 8. EVALUERING Evalueringen foretages som hovedregel løbende. Evalueringen omfatter følgende: 1. Effekt af behandlingen: Blodglukosedøgnprofiler, HbA1c, serumlipider, vægtudvikling. 2. Viden, forståelse og adfærdsændringer: Samtaler ud fra f.eks. kostcirklen eller andet visuelt materiale, multiple choiceskema og/eller anden form for spørgeskema. Aftaleark for livsstilændringer. 3. Diætcompliance: Samtale ved status og behov. Fornyet kostanamnese eller 3-4 dages kostregistrering. 9. VEJLEDNINGSMATERIALE Materiale, der anvendes i forbindelse med vejledningen eller udleveres til patienten 1. Diabetesforeningens pjecer 2. Pjecer omhandlende: fedtindhold i madvarer, varedeklarationer, kunstige sødestoffer og drikkevarer. 3. Diabetesspillet og andre spil incl. CD-rom spil. 4. Videofilm. Patientlitteratur * Kogebøger: 1. Den nye kogebog. Diabetesmad til hverdag og fest. Susanne Elman Pedersen, Inge Vinding Christensen og Karen Søndergaard. Diabetesforeningen God mad til små gryder. Margit Kristiansen og Susanne Elman Pedersen. Diabetesforeningen, Italiensk mad for diabetikere og folk med vægtproblemer af Francesco Vitagliano. Forlaget Ausonia, Let mad-slankemad til diabetikere og andre, der vil tabe sig. Susanne Elman Pedersen og Margit Kristiansen. Diabetesforeningen, Dejlige desserter - til diabetikere. Susanne Elman Pedersen og Sonja Bruun. Diabetesforeningen Kager der smager. Birgit Schelde og Inge Vinding. Diabetesforeningen Sødt og surt. Susanne Elman Pedersen, Margit Kristiansen og Jette Gustavsen. Diabetesforeningen Sund og spændende mad fra mange lande. Diabetesforeningen * Madsider og artikler fra Diabetesbladet. * Sukkersyge - en håndbog for aldersdiabetikere. Diabetesforeningen

12 10. LITTERATUR Bech-Nielsen H et al. Ikke insulin-krævende diabetes mellitus. Ugeskr Læger 1990;152(1):2-10 (IV). Beebe C. Diets with a low glycemic index: not ready for practice yet! Nutrition Today 1999;34:82-86 (IV). Brand-Miller J, Foster-Powell K. Diets with low glycemic index: from theory til practice. Nutrition Today 1999;34:64-72 (IV). Diabetes and Nutrition Study Group of the European Association for the Study of Diabetes 1999: Recommendations for the nutritional management of patients with diabetes mellitus. Eur J Clin Nutr 2000;54: (IV). Foster-Powell K and Brand-Miller J. International tables af glycemic index. Am J Clin Nutr 1995;62:871S-93S (IV). Friedberg et al. Fish Oil and Glycemic Control in Diabetes. A meta-analysis. Diabetes Care 1998;21: (Ia). Klaringsrapport nr. 6, Type 2 diabetes og det metaboliske syndrom - diagnostik og behandling. Fra en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Selskab for Intern Medicin i samarbejde med Dansk Endokrinologisk Selskab og Dansk Selskab for Almen Medicin (IV). Nutrition Recommendations and Principles for People with Diabetes Mellitus. ADA. Diabetes Care 2000;23(suppl1):43-46 (IV). Pedersen O. Insulinresistens - en patofysiologisk tilstand med omfattende følgesygdomme: Ikke-insulinkrævende diabetes (NIDDM), android fedme, essentiel hypertension, dyslipidæmi og aterosklerose. Ugeskr Læger 1992;154(20): (IV). Pedersen O et al. Diætbehandling ved diabetes mellitus. Baggrund og rationale for rekommendationer i 1990`erne. Ugeskr Læger 1992;154(14): (IV). UKPDS 33. Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes. UK Prospective Diabetes Study. Lancet 1998;352: (Ib). UKPDS 40. Cost effectiveness analysis of improved blood pressure control in hypertensive patients with type 2 diabetes. UK Prospective Diabetes Study Group. BMJ 1998;31:720-6 (IIb). Romertallene i parentes angiver artiklernes evidensniveau. la = artiklen er en metaanalyse af randomiserede kliniske undersøgelser, lb = artiklen er en randomiseret kontrolleret undersøgelse, lla = artiklen er en kontrolleret, men ikke randomiseret undersøgelse, llb = artiklen er en eksperimentiel, men ikke- kontrolleret og ikke randomiseret undersøgelser, lll = artiklen er en deskriptiv undersøgelse (kohorte, case-kontrol, sammenlignende eller enkelt tilfælde), lv = artiklen er skrevet af en ekspertkomité eller anden velstitueret autoritet (fra: Manuskriptvejledning for Ugeskrift for Læger, Videnskab og praksis. 15. udgave, januar 1999).

13 BILAG 1 Udvalgte laboratorieværdier: S-lipider: risikomarkør for kardiovaskulær sygdom urinalbumin: risikomarkør for kardiovaskulær sygdom og indikator for udvikling af nyresygdom blodtryk: risikomarkør for kardiovaskulær sygdom S-albumin: en lav værdi korrelerer med øget forekomst af komplikationer C-peptid: vejledende for diabetesklassificering S-insulinantistof: vejledende for diabetesklassificering S-creatinin: indikator for udvikling af nyresygdom S-carbamid: indikator for udvikling af nyresygdom.

FAKD S R AMMEPLANER DIÆTBEHANDLING VED

FAKD S R AMMEPLANER DIÆTBEHANDLING VED FAKD S R AMMEPLANER Rammeplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: klinisk diætist Birgit Schelde, Århus Universitetshospital; klinisk diætist Bente Pallesen, Odense Universitetshospital og

Læs mere

Type 2-diabetes i almen praksis

Type 2-diabetes i almen praksis Klinisk vejledning Type 2-diabetes i almen praksis En evidensbaseret vejledning Dansk selskab for almen medicin - 2004 Type 2-diabetes i almen praksis En evidensbaseret vejledning (2004) Denne vejledning

Læs mere

DIÆTBEHANDLING AF. Kliniske Diætister. Udarbejdet af: Anja Grøn Knudsen & Monika Kop Mattrup Januar 2007 Revideret 2009.

DIÆTBEHANDLING AF. Kliniske Diætister. Udarbejdet af: Anja Grøn Knudsen & Monika Kop Mattrup Januar 2007 Revideret 2009. FAKD S R AMMEPLANER polycystisk ovariesyndrom (PCOS) Udarbejdet af: Anja Grøn Knudsen & Monika Kop Mattrup Januar 2007 Revideret 2009 FaKD s RAMMEPLANER Indholdsfortegnelse 1. FORORD...3 2. INDLEDNING...4

Læs mere

Diabeteshåndbog. Praktisk diabetespleje og behandling i Region Syddanmark. DiabetesUdvalg Region Syddanmark

Diabeteshåndbog. Praktisk diabetespleje og behandling i Region Syddanmark. DiabetesUdvalg Region Syddanmark Diabeteshåndbog i Region Syddanmark Forord Denne diabeteshåndbog er et fælles og praktisk arbejdsredskab for sundhedspersonale (f.eks. hjemmesygeplejersker, konsultationssygeplejersker m.fl.), der arbejder

Læs mere

NO. 76. AUGUST 2005. 13. ÅRGANG. Måltidsmønster Folk viser selv vejen Danskernes kostvaner

NO. 76. AUGUST 2005. 13. ÅRGANG. Måltidsmønster Folk viser selv vejen Danskernes kostvaner NO. 76. AUGUST 2005. 13. ÅRGANG Måltidsmønster Folk viser selv vejen Danskernes kostvaner Foreningen af Kliniske Diætister SEKRETARIAT Foreningen af Kliniske Diætister Emdrupvej 28A 2100 København Ø. Tlf.:

Læs mere

Diætbehandling af FAKD S R AMMEPLANER. Allan Stubbe Christensen, Anne Marie Beck, Berit Elkjær, Hanne Gammelgaard, Lillian Jensen November 2009.

Diætbehandling af FAKD S R AMMEPLANER. Allan Stubbe Christensen, Anne Marie Beck, Berit Elkjær, Hanne Gammelgaard, Lillian Jensen November 2009. FAKD S R AMMEPLANER Diætbehandling af Allan Stubbe Christensen, Anne Marie Beck, Berit Elkjær, Hanne Gammelgaard, Lillian Jensen November 2009. Tak til cand. scient. i klinisk ernæring, Ph.d.-studerende

Læs mere

NR. 4, 9. årgang, NOVEMBER 2005 ISSN 1397-4211 SPORTSMEDICIN MOTION PÅ RECEPT DANSK. fagforum for idrætsfysioterapi

NR. 4, 9. årgang, NOVEMBER 2005 ISSN 1397-4211 SPORTSMEDICIN MOTION PÅ RECEPT DANSK. fagforum for idrætsfysioterapi ISSN 1397-4211 NR. 4, 9. årgang, NOVEMBER 2005 SPORTSMEDICIN DANSK MOTION PÅ RECEPT fagforum for idrætsfysioterapi 2 Redaktionelt Redaktør Svend B. Carstensen Fysisk træning forebygger erektil dysfunktion

Læs mere

Kliniske retningslinier for behandling af voksne med Type 1 diabetes

Kliniske retningslinier for behandling af voksne med Type 1 diabetes Kliniske retningslinier for behandling af voksne med Type 1 diabetes Indhold 1. Indledning 3 2. Behandlingen 4 a. Organisering af behandlingen 4 b. Glykæmisk kontrol 6 i. Mål for BS 6 ii. Hyppighed af

Læs mere

Patientvejledning. Type 2 diabetes. og DIABETESFORENINGEN DANSK SELSKAB FOR ALMEN MEDICIN

Patientvejledning. Type 2 diabetes. og DIABETESFORENINGEN DANSK SELSKAB FOR ALMEN MEDICIN Patientvejledning Type 2 diabetes DANSK SELSKAB FOR ALMEN MEDICIN og DIABETESFORENINGEN Side 2 :: Patientvejledning type 2 diabetes Patientvejledning Type 2 diabetes Diabetesforeningen, 2004 1. oplag,

Læs mere

Forløbsbeskrivelse for Motion XL

Forløbsbeskrivelse for Motion XL Forløbsbeskrivelse for Motion XL 2010 Folkesundhed København, Sundhedsstaben og Forebyggelsescenter Vesterbro Kgs. Enghave Godkendt i Forum for forebyggelsescentre d. 20. april 2010. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Meld dig ind i Diabetesforeningen

Meld dig ind i Diabetesforeningen Meld dig ind i Diabetesforeningen Ja tak, jeg vil gerne meldes ind i Diabetesforeningen og få mange fordele: Diabetes medlemsblad 6 gange årligt www.diabetes.dk Diafonen Rabat på foreningens mange kogebøger

Læs mere

DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI

DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI (voksne patienter) Rammeplanen er udarbejdet af: Anne Marie Beck og Birthe Stenbæk Hansen, fra FaKD's Kvalitetssikringsudvalg Med assistance af: Mette Borre, Gitte Ploug

Læs mere

Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes

Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes Sundhedsstyrelsens Diabetesstyregruppe har ønsket kortfattede behandlingsretningslinier rettet til diabetesbehandlere. Man har ikke ønsket

Læs mere

1 Indledning 9. 2 Normal blodsukkerregulering og udvikling af type 2-diabetes 19. 3 Behandlingen af type 2-diabetes generelt 49

1 Indledning 9. 2 Normal blodsukkerregulering og udvikling af type 2-diabetes 19. 3 Behandlingen af type 2-diabetes generelt 49 Indhold Forord 7 1 Indledning 9 2 Normal blodsukkerregulering og udvikling af type 2-diabetes 19 3 Behandlingen af type 2-diabetes generelt 49 4 Farmakologisk behandling af type 2-diabetes 63 5 Kirurgisk

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab

Dansk Cardiologisk Selskab Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk og Dansk Endokrinologisk Selskab Diabetes og Hjertesygdom DCS vejledning 2008. Nr. 2 Diabetes og hjertesygdom DCS vejledning 2008. Nr.2 Udgivet august 2008 af :

Læs mere

Type 1 Diabetes NBV 2013

Type 1 Diabetes NBV 2013 Type 1 Diabetes NBV 2013 Forfattere: Esben Søndergaard, Dorte Møller Jensen, Peter Gustenhoff, Claus Juhl, Henrik Ullits Andersen, Lena Sønder Snogdal, Katrine Bagge Hansen, Ulrik Pedersen- Bjergaard,

Læs mere

Proteinrig diæt til vægttab og vægtvedligeholdelse

Proteinrig diæt til vægttab og vægtvedligeholdelse Professionshøjskolen Metropol Ernærings- og Sundhedsuddannelserne Proteinrig diæt til vægttab og vægtvedligeholdelse 7. semester, Bachelorprojekt (studieordning 2006) Klinisk Diætetik Vejledere: Anne Marie

Læs mere

Guidelines for. type 2-diabetes. En fælles behandlingsvejledning med enslydende kliniske behandlingsmål

Guidelines for. type 2-diabetes. En fælles behandlingsvejledning med enslydende kliniske behandlingsmål Guidelines for type 2-diabetes En fælles behandlingsvejledning med enslydende kliniske behandlingsmål indhold Forord... 3 Farmakologisk behandling af type 2-diabates... 4 Insulinbehandling af patienter

Læs mere

I N D I V I D U E L DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI (VOKSNE PATIENTER)

I N D I V I D U E L DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI (VOKSNE PATIENTER) I N D I V I D U E L DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI (VOKSNE PATIENTER) Revideret af Anne Marie Beck og Birthe Stenbæk Hansen FaKD, 3. reviderede udgave december 2008 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

MAGASINET. Knæartrose. w w w.laegemagasinet.dk. Fokus ved behandling af type 1 diabetes Af overlæge dr.med. Kirsten Nørgaard

MAGASINET. Knæartrose. w w w.laegemagasinet.dk. Fokus ved behandling af type 1 diabetes Af overlæge dr.med. Kirsten Nørgaard w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 7 november 2010 24. årgang ISSN Nr. 0902-1784 l æ s i n d e i b l

Læs mere

PCO og kost. PCO og kost

PCO og kost. PCO og kost PCO og kost Indhold Baggrunden for kostråd til PCO... 2 Vægttab og motion... 3 Energifordeling... 3 Kulhydrater... 3 Kostfibre... 5 Protein... 5 Fedtstoffer... 5 Måltidsmønster... 5 LCHF (Low Carbohydrate

Læs mere

Opsporing og behandling af overvægt hos førskolebørn

Opsporing og behandling af overvægt hos førskolebørn Klinisk vejledning Opsporing og behandling af overvægt hos førskolebørn Dansk Selskab for Almen Medicin 2006 i samarbejde med Sundhedsstyrelsen Opsporing og behandling af overvægt hos førskolebørn Vejledningen

Læs mere

patientvejledning type 2-diabetes

patientvejledning type 2-diabetes patientvejledning type 2-diabetes En patientvejledning for dig! Med denne patientvejledning ønsker vi at give dig et godt indblik i type 2-diabetes Vejledningen er tænkt som et supplement til den information,

Læs mere

Anbefalinger for den danske institutionskost

Anbefalinger for den danske institutionskost Anbefalinger for den danske institutionskost Anbefalinger for den danske institutionskost Anbefalinger for den danske institutionskost Fødevarestyrelsen, 2009 4. udgave, 1. oplag 2009 Trykt ISBN: 978-87-92395-29-0

Læs mere

Handlingsplan om diabetes

Handlingsplan om diabetes Handlingsplan om diabetes november 2003 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...2 2. Sygdommen diabetes og dens omfang...3 3. Status for den amtslige diabetesomsorg...5 4. Handlingsplanens indsatsområder og

Læs mere

Den danske fedmeepidemi. Oplæg til en forebyggelsesindsats

Den danske fedmeepidemi. Oplæg til en forebyggelsesindsats Den danske fedmeepidemi Oplæg til en forebyggelsesindsats Den danske fedmeepidemi Oplæg til en forebyggelsesindsats En rapport fra Ernæringsrådet af Bjørn Richelsen (formand) Arne Astrup Gitte Laub Hansen

Læs mere

Vidensgrundlag for rådgivning om indtag af mælk, mælkeprodukter og ost i Danmark, 2010

Vidensgrundlag for rådgivning om indtag af mælk, mælkeprodukter og ost i Danmark, 2010 Vidensgrundlag for rådgivning om indtag af mælk, mælkeprodukter og ost i Danmark, 2010 Vidensgrundlag for rådgivning om indtag af mælk, mælkeprodukter og ost i Danmark, 2010 Anne Marie Beck Camilla Hoppe

Læs mere

Overvægt og fedme. Definition og klassifikation

Overvægt og fedme. Definition og klassifikation Overvægt og fedme 21 n Fedme er en hastigt voksende trussel mod folkesundheden og er på vej til at udgøre et af de væsentligste sundhedsproblemer i verden. n Fedme udgør et alvorligt sundhedsproblem på

Læs mere

Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist. En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING

Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist. En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge

Læs mere

Sikkerhed og Sundhed bag Rattet

Sikkerhed og Sundhed bag Rattet Sikkerhed og Sundhed bag Rattet Kostens betydning for trafiksikkerhed, psykisk trivsel og risikofaktorer for hjertekarsygdomme blandt lastbilschauffører. Udarbejdet af Ph.d. cand. scient. Jens Steen Nielsen

Læs mere