Småtspisende ældre. Har vi tilstrækkelig viden til de gode løsninger? Symposium, 23. januar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Småtspisende ældre. Har vi tilstrækkelig viden til de gode løsninger? Symposium, 23. januar 2014"

Transkript

1 Småtspisende ældre Har vi tilstrækkelig viden til de gode løsninger? Symposium, 23. januar 2014

2 Formål At dele viden om småtspisende ældre fra forskellige arbejdsfelter og drøfte, hvilke muligheder, der er for at udvikle den kommunale service og afdække områder, hvor der er brug for mere forskning og produktudvikling.

3 Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Nye supersygehuse med større afstand for patienterne, stadig kortere indlæggelser, endagskirurgi og mere og bedre ambulant behandling, stadig flere nye behandlingsmuligheder Flere og nye opgaver i kommunerne

4 Kommunernes sundhedsopgaver Tidlig indsats kronisk sygdom Borgerrettet forebyggelse Patientrettet forebyggelse S y g e h u s k o n t a k t e r Genoptræning og rehabilitering Opfølgning efter udskrivelse Aflastning af sygehusene Palliation

5 Kommunernes forebyggelsesopgave og Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Kommunerne har ansvaret for at skabe sunde rammer og etablere sundhedsfremme- og forebyggelsestilbud til borgerne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker er faglige anbefalinger, der bygger på den aktuelt bedste viden Formålet med forebyggelsespakkerne er at understøtte en systematisk indsats af høj kvalitet i kommunerne og dermed bidrage til at styrke folkesundheden

6 Forebyggelsespakker med bedste viden om indsatser i forhold til: 2012 Tobak Alkohol Fysisk aktivitet Mental sundhed Seksuel sundhed Solbeskyttelse Mad og måltider Indeklima i skoler Hygiejne 2013 Overvægt Stoffer

7 Hvordan berører forebyggelsespakkerne de småtspisende ældre? Mad og måltider Handleplaner for mad og måltider i madservice til ældre, med udgangspunkt i de ældre behov og ønsker Fokus på mad, måltider og ernæringstilstand ved de forebyggende hjemmebesøg hos ældre (Begge henviser til materialer og redskaber fra Socialstyrelsen) Mental sundhed Opsporing af mistrivsel blandt ældre Medarbejderne skal have kompetencer til at fremme mental trivsel, opspore mistrivsel og kende til kommunes tilbud

8 Småtspisende ældre Erhverv Kommuner Forskning Har vi tilstrækkelig viden til de gode løsninger?

9 Hvem er vi i dag? Deltagere er: Kommunale ledere og medarbejdere på ældreområdet Ledere af madservice, både kommunale og private leverandører Fødevarevirksomheder Forskere fra Københavns Universitet Repræsentanter fra styrelser og interesse organisationer Dagen er arrangeret af: Erik Bisgaard Madsen (KU-Science), Henrik Jørgen Andersen (ARLA Foods), Allan Vaag (Rigshospitalet), Christian Harsløf (KL), Tine Curtis og Karen Eriksen (Center for Forebyggelse i praksis, KL)

10 Dagens program 10:00 Velkommen og introduktion Småtspisende ældre årsager og konsekvenser. Rammen for den kommunale service - to oplæg og drøftelse i plenum Den rette ernæring. Maden, måltidet, medarbejderne og produktudvikling - tre korte oplæg og drøftelse i plenum 12:00 Frokost i kantinen Forebyggelse af underernæring. Tidlig opsporing og tilbud i samarbejde mellem kommune, erhverv og frivillige. - tre korte oplæg og drøftelse i plenum Småtspisende ældre - de gode løsninger. Har vi den viden der skal til? - workshop om behov for ny viden 15:30 Tak for denne gang

11 Tre gennemgående spørgsmål Hvordan kan maden produceres og leveres, så den mødekommer de ældres smag, fysiologiske behov og samtidig holder de kommunale budgetter? Hvordan sikrer vi, at medarbejderne reagerer hensigtsmæssigt på ændringer i de ældres ernæringstilstand (kompetencer, redskaber og organisering)? Hvordan skabes rammer for måltidet, der fremmer appetitten og lysten til at kunne mestre eget liv hos de ældre?

12

13 Den rigtige mad og træning bevarer bedste derhjemme - årsager til underernæring og konsekvenser for de ældres funktionsevne Arne Astrup, Institutleder, professor, dr.med., Institut for Idræt og Ernæring Overlæge, EFFECT, Herlev Hospital februar 2014 Dias 1

14 Dagsorden Betydningen af underernæring for ældre Årsager Hvad kan vi gøre? Mad og træning Kulinariske måltider Accept af kød, ost, æg, nødder etc februar 2014 Dias 2

15 Baggrund Underernæring er hyppig blandt ældre patienter, som indlægges på sygehus, bor på plejehjem eller som får hjælp fra hjemmeplejen Mere end hver anden ældre, der har brug for pleje, har et for lavt BMI Underernæring er underdiagnosticeret og underbehandle Det er ikke "naturligt" at være undervægtig som gammel Underernæring hos ældre skyldes som regel en kombination af protein- og kaloriemangel februar 2014 Dias 3

16 Dårlig ernæringstilstand hos ældre fører til: Nedsat funktionsevne, øget sygelighed og nedsat evne til at klare sig selv Nedsat trivsel og livskvalitet At ældre hyppigere udvikler sygdom og funktionstab En nedsat evne til at restituere sig efter sygdom. Det gælder f.eks. i forhold til sårheling, modstand mod infektioner og samt evnen til at genvinde muskelstyrke Mangel på kalorier, protein, calcium, vitamin D og C svækker muskler og knogler og øger risiko for fald og knoglebrud og død februar 2014 Dias 4

17 Høj alder, reduceret fysisk aktivitet, kronisk sygdom og stort medicinforbrug øger risiko for underernæring Øget risiko: Patienter med spiseproblemer, tandproblemer, apopleksipatienter, patienter med Parkinsons sygdom og andre neurologiske sygdomme Patienter med nedsat funktionsevne, nedsat appetit, depression, kræft Demens Medicinforbrug februar 2014 Dias 5

18 What is Sarcopenia? Universal, progressive and involuntary decline in lean body mass associated with aging, primarily due to loss of skeletal muscle pga mangel på fysisk aktivitet og fejlernæring Roubenoff and Castaneda, JAMA, 2001 Prevalence of sarcopenia: > 60 yrs: % > 80 yrs: % Various sources Estimated Healthcare Cost (USA, year 2000): $ 18.5 billion Janssen et al. J Am Geri Soc 2004

19 Frailty of Aging (skrøbelighed) A fatal chronic condition in which all of the body systems have little reserve and small upsets cause cascading health problems Objective definition: Weight Loss Exhaustion Weakness Slow walking speed Low physical activity Linda Fried

20 Protein Intake Predicts Lean Mass Loss in Older Adults Adjusted lean mass loss by quintile of energy-adjusted total protein intake Copyright 2008 The American Society for Nutrition Houston et al. Am J Clin Nutr 2008

21 Leucine is a nutrient signal Liver Leu [Leu] [Leu] protein synthesis signaling Leu oxidation Leucine Intestine Muscle

22 insulin (Carbs) leucine (protein) Master control muscle protein synthesis

23 Re-balancing insulin & leucine high protein, low Carbs healthy muscle high carbs, low protein high body fat

24 Muscle Protein Balance Protein synthesis Protein accretion Balance Time Protein breakdown Meal Meal Meal Protein loss Phillips. Nutrition 04

25 Meal Patterns: response range for protein synthesis (skeletal muscle) Unbalanced Protein Distribution Breakfast ~10 g protein Lunch ~20 g protein Dinner ~60 g protein

26 Muscle Protein Balance Protein synthesis Protein accretion Balance Time Protein breakdown breakfast lunch dinner Protein loss

27 Meal Patterns: Balanced Protein Distribution Unbalanced Protein Distribution {Maximum protein synthesis} Breakfast Lunch Dinner Breakfast Lunch Dinner ~30 g ~30 g ~30 g protein protein protein ~10 g protein ~20 g protein ~60 g protein

28 Composition of breakfast meals Meal size: 400 kcal (gm) protein leucine carbohydrates fat PRO CHO Layman J. Nutr. 133:411, 2003

29 Plasma Leucine mol/l b Fasted Fed 150 a a a Protein Group CHO Group Fed measured 2 hrs post-prandial

30 Body Composition with Protein vs. Carbs Ratio of Loss of Fat to Lean Tissue 7 Ratio Carb Group 1 Protein Group Time (weeks) fat as % of loss: CHO = 68% PRO = 80% Layman J. Nutr. 133:411, 2003

31 Popular diets differ in macronutrient levels

32 februar 2014 Dias 20

33 International expert group of optimal diet for older people prevention of sarcopenia (=muscle wasting) februar 2014 Dias 21

34 De ældre har større proteinbehov februar 2014 Dias 22

35 Protein enhances muscle synthesis and power februar 2014 Dias 23

36 februar 2014 Dias 24

37 28 g protein on each plate Chicken breast 585 kj Pork chop without fat 600 kj Porterhouse steak 695 kj Egg 1320 kj Split peas 1870 kj Chick peas 2095 kj Garden peas 1460 kj Lentils 1390 kj februar 2014 Dias 25 Danish Agriculture & Food Council

38 28 g protein on each plate Chicken breast 585 kj Pork chop without fat 600 kj Porterhouse steak 695 kj Egg 1320 kj Red kidney beans 1625 kj Lima beans 1810 kj Biological value of protein source is not taken into account februar 2014 Dias 26 Haricot beans 1540 kj Hazel nuts 4705 kj Danish Agriculture & Food Council

39 28 g protein on each plate Chicken breast 585 kj Pork chop without fat 600 kj Porterhouse steak 695 kj Egg 1320 kj Tofu 1150 kj Rye bread 4760 kj Crisp bread 4510 kj Parboiled spelt 3330 kj Biological value of protein source is not taken into account februar 2014 Dias 27 Danish Agriculture & Food Council

40 Protein giver IKKE nyreproblemer hos raske eller hos diabetikere med normal nyrefunktion februar 2014 Skov AR, Toubro Dias 28 S, Bülow J, Krabbe K, Parving HH, Astrup A. Int J Obes 1999;23:

41 Konklusioner: Aldersbetingede ændringer i vores fysiologi gør os mere sårbare som ældre, og kroppen restituerer ikke så nemt hos ældre. Den biologiske alder kan ændres ved livsstilen rygning, motion og kost er afgørende og kan virke foryngende En kost rig på animalsk protein, vitamin D (fede fisk og æg), kalcium, vitamin C kan i kombination med fysisk træning bevare muskelmasse og styrke, balance og førlighed. Selvhjulpenhed, uafhængighed af pleje giver øget livskvalitet og nedsætter udgifterne til pleje, genoptræning, sygdomsbehandling m.v. Forskning og udviklingsprojekter er nødvendige for at finde veje til at operationalisere vores viden f.eks. træne ældre (holdspil), mad-viden, -interesse, -færdigheder og lavning under hensyntagen til madkultur, præferencer og aversioner. februar 2014 Dias 29

42 Småtspisende ældre Rammer og vilkår for kommunernes opgaver på ældreområdet. Karen Marie Myrndorff

43 Ældre medicinske patienter Sundhedsudgifter pr. indbygger fordelt på aldersgrupper, 2010 Udviklingen i antal korttidsindlæggelser pr borgere over 65 år Kilde: esundhed, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Note: Udgifterne er opgjort ved produktionsværdien Kilde: esundhed, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Borgere over 65 år udgør 40 pct. af de totale sundhedsudgifter. Opgørelsen dækker over såvel indlæggelser som ambulante besøg. Samlet set har sygehusene udgifter til de ældre over 65 år på ca. 24 mia. kr. i Stigning i antal korttids-indlæggelser.

44 Den demografiske udfordring år år år 80 år = indeks 100

45 84 Middellevetid 1981: : : + 4,5 år / 5,8 pct : + 6,5 år / 9,1 pct. Mænd Kvinder : : : :2012 Kilde: Danmarks Statistik: Middellevetid (HISB7) 4

46 Flere ressourcestærke ældre Flere velstående ældre og større spredning i velstanden De ældre er mere bevidste om deres situation år som pensionist Rettighedsstænkning/ individuel behovstænkning Øget kvalitet - øgede omkostninger = prioriteringer Partnerskab 30/

47 Nettoformue fordelt på aldersgrupper over tid Gennemsnitlig nettoformue pr. person (kr.) DDen årige årige årige 80+ årige Partnerskab 30/

48 Modtagere af hjemmepleje Modtagere, i alt Modtagere, både PP+PH 7

49 Andel privat leverandør i pct Modtagere af hjemmehjælp i alt Modtagere der udelukkende modtager personlig pleje 8

50 Frit valgs-ydelser fordelt på aldersgrupper (Gennemsnit timer pr. uge) 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, år år år år år 90 år og derover Prak. hjælp Pers. pleje

51 Liggetid på sygehuse Gennemsnit Antal dage (hele landet) 4,5 4,4 4,3 4,1 4,1 3,9 3,7 3,9 3, : -16 pct. 3,7 3, Kilde: Statens seruminstitut + Landspatientregistret via Øget fokus på gode resultat i Sundhed, Maj 2013, Sundhedsministeriet.

52 130 Udvikling i antal fuldtidsmedarbejdere i kommunerne fordelt på faggrupper % Sypl SSA SSH+Hjhj + 8 % - 3 %

53 Øget fokus på sundhedsfaglighed i kommunerne Et paradigmeskift er nødvendigt social- og sundhedsfaglighed skal gå hånd i hånd. Fra patient til borger og tilbage igen. De faglige kompetencer skal løftes, rystes og sammensættes på ny. Værktøjer til tidlig opsporing. Ledelse i fokus både i forhold til personale og borger/patientforløb

54 Øget fokus på kvalitet Kræver samarbejde og koordination at skabe sammenhæng mellem indsatserne Hverdagsrehabilitering i et tværfagligt perspektiv Ernæring er centralt i ethvert rehabiliteringsforløb

55 Servicelov Hjemmehjælp består af personlig pleje, praktisk bistand og madservice jf. SEL 83 Kommunen fastlægger årlig et serviceniveau ydelser efter SEL 83 prioritering i forbindelse med budgetlægningen. Kommunernes økonomi er under pres. Ældreområdet er et af de tre omkostningstunge områder. Den demografiske udvikling skaber en dynamisk udfordring. En ekstra times hjælp til modtagere af PP svarer til 1,5 mill.kr

56 Hvordan hjemmepleje? Borgere har frit valg på hjemmeplejeområdet; det betyder krav på at kunne vælge mellem mindst to leverandører. Hjemmepleje foretages efter visitation. Tildeles efter et politisk bestemt serviceniveau. Visitation foretages på baggrund af individuel vurdering. Der skal følges op på bevillinger. 15

57 Hvem kan få madservice? Man skal ikke selv kunne lave mad pga. nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Kommunen skal foretage en konkret vurdering, som skal løbende tilpasses. Kommunens kvalitetskrav til madservice skal udmeldes i en serviceinformation eller kvalitetsstandard. Priser Højst 48 kr. (2013) for et hovedmåltid. Højst kr. pr. måned for beboere i plejeboliger

58 Mad hos ældre Indkøb: Foretages af pårørende eller hjemmeplejen evt. via indkøbsordning efter visitation. Morgenmad: Der kan være afsat tid fra hjemmeplejen fx 10 min. til at arrangere morgenmad. Ofte en bolle med ost eller lign. Aftensmad: Der kan visiteres en ydelse til at smøre snitter i samme omfang som morgenmad. Ofte et stykke rugbrød med pålæg

59 Hovedmåltid Frokost: Der er muligt efter visitation at få leveret hovedmåltid fra madordning. Kommunen betaler for leveringen, de ældre betaler typisk for produktionsomkostningerne. Mad leveres og varmes i mikroovn eller lign. De ældre er sparsommelige og deler derfor ofte deres hovedmåltid op, således at de kun modtager mad svarende til hver anden dag. Loft på 48 kr. sætter nogle begrænsninger. Mellemmåltider vil kræve ekstra besøg

60 Dilemmaet På den ene side har samfundet/ borgerne en interesse i at spise ernæringsrigtigt. På den anden side er det vanskeligt at ændre på særligt ældre og syge menneskers spisevaner, når de er i eget hjem- kræver dialog og involvering. Der er forskel på madlevering på hospitaler og i eget hjem. Ældre har, som alle andre fuld beslutningsret i forhold til eget liv- ændringer kræver dialog- motivationinddragelse Det svære valg kræver prioriteringer

61 Den rigtige indsats hvad ved vi og hvad ved vi ikke? Anne Marie Beck, EFFECT,

62 Hvad vi ved er en dråbe: Behov for styrket evidens Data om de ældres sundhedstilstand er fra 2005 Data om de ældres kostvaner er fra 1995 Forebyggelsespakkerne (mad og måltider/overvægt) 1 forslag (forebyggende hjemmebesøg) SHARE EU-projekt ingen ernæringsforskning Center for Sund Aldring ingen ernæringsforskning 1 million 65+ vs. ½ ældreernæringsforsker i DK

63 Hvad vi ved er en dråbe: Behov for styrket evidens Data om de ældres sundhedstilstand er fra 2005 Data om de ældres kostvaner er fra 1995 Forebyggelsespakkerne (mad og måltider/overvægt) 1 forslag (forebyggende hjemmebesøg) SHARE EU-projekt ingen ernæringsforskning Center for Sund Aldring ingen ernæringsforskning 1 million 65+ vs. ½ ældreernæringsforsker i DK

64 Systematisk

65

66

67

68 Flest med sarcopeni *) Anslået >200 millioner ældre indenfor de næste 40 år: Lav muskel masse Lav muskel styrke og/eller Lav fysisk funktion (Cruz-Jentoft A et al. A&A 2010)

69 Evidens for Anbefalinger? Morley JE et al. J Am Med Dir Assoc 2010; 11: 391-6)

70

71

72 Obesity AND Sarcopenia? 1+1=3 the worst aspects of both conditions since the may potentiate each other and maximize their effects on physical disability, morbidity and mortality

73 Obesity AND Sarcopenia? 1+1=3 the worst aspects of both conditions since the may potentiate each other and maximize their effects on physical disability, morbidity and mortality

74 Obesity AND Sarcopenia? 1+1=3 the worst aspects of both conditions since the may potentiate each other and maximize their effects on physical disability, morbidity and mortality

75 Ernæringsindsatser Milne et al. 2009; Avenell & Handoll 2010, Baldwin & Weekes 2011

76 Andre mellemmåltider N=0

77 Studier fra plejebolig viser at indsatser der virker bedst er tværfaglige (Beck et al. 2008, Bonnefoy et al. 2003, Tieland et al. 2012)

78 Tværfaglige ernæringsindsatser N=0

79

80 Rehabilitering?

81 Flest timer i sengen

82 30 dage i sengen = 30 års funktionstab (McGuire et al. 2001)

83 Tværfaglige ernæringsindsatser N=0 Dagens ret men hurtigt..

84 Flest hjem til et tomt køleskab Ved besøg i hjemmet hos en gruppe ældre kiggede forskerne i køleskabet. Det viste sig, at gruppen med tomt køleskab havde væsentlig større risiko for at blive genindlagt på hospitalet i den efterfølgende måned (Lancet 2000).

85 Hvad vi ved er en dråbe: Behov for styrket evidens Data om de ældres sundhedstilstand er fra 2005 Data om de ældres kostvaner er fra 1995 Forebyggelsespakkerne (mad og måltider/overvægt) forebyggende hjemmebesøg SHARE EU-projekt ingen ernæringsforskning Center for Sund Aldring ingen ernæringsforskning 1 million 65+ vs. ½ ældreernæringsforsker i DK Hvad vi ikke ved er et hav! I Newton

86 Muligheder? forførelse

87 Småtspisende borgere i plejebolig Ernæringsindsats i Aarhus Kommune Janne Danielsen, Klinisk diætist, Aarhus Kommune

88 Siden 2012 i Aarhus Kommune 1 diætist i hvert lokalområde, 9 i alt 1 diætist på Vikærgården (rehabiliteringscenter) 1 ernæringsfaglig konsulent, cand. scient. 1 ernæringsassistent i hvert team i plejeboligerne, ca. 82 assistenter i alt.

89 Fokus Undervisning af personalet i ernæring og ældre, kost til småtspisende, ernæringsvurdering og skema Sidemandsoplæring, tværfaglige møder Dokumentation i journalen e-læring Mål: handling på baggrund af ernæringsvurdering. Effekt. December 2013, borgere. Over 90 % var ernæringsvurderet inden for de sidste 4 mdr.

90 Redskab Til at finde de småtspisende ældre i plejebolig bruger vi ernæringsvurderingsskemaet (EVS) fra God mad Godt liv (http://www.socialstyrelsen.dk/godmadgodtliv) En gang om måneden: Svar på spørgsmål 1-4 om spisevaner. Vurder om der er vægttab og risikofaktorer. Giv score.

91

92 Ernæringsfaglig indsats i Aarhus Vi bruger EVS til at finde de småtspisende ældre Har en god ernæringsfaglig konstellation: Diætist Ernæringsassistent Ernæringsfaglig konsulent

93 Ernæringsfaglighed sikrer Dagligt fokus på ernæring/diætetik (diætist) At borgerens ernæringsbehov findes (diætist) At ernæringsfunktion findes (ergoterapeut) Den rette kostform/konsistens (ergoterapeut og diætist) At der laves den rette kostform/konsistens (ernæringsassistent og madservice) At der serveres god mad af kærlige hænder (plejepersonale).

94 Eksempler på andre ernæringstiltag Dysfagi (tygge- og synkebesvær) Væske (får den ældre væske nok?) Projekt om reelt indtag af ernæringsdrikke.

95 I Aarhus Kommune lærer personalet at finde de ernæringstruede ældre og iværksætte den rette indsats ved, at der er Politisk ønske om fokus på ernæring Ledelsesmæssig opbakning Ernæringsfagligt personale, der holder fokus på ernæring Et godt og valideret redskab, EVS Velfungerende tværfagligt samarbejde.

96 Projekt God mad Godt liv evalueringsrapport, januar 2011:

97 Tak for opmærksomheden

98 Underernæring har vi de rigtige løsninger? Flere ældre medborgere frem mod 2050 Undereræning blandt syge, svage og ældre er udbredt Danmark og EU Henrik Linderberg, 04 February

99 Arla Foods: En stor virksomhed med mange kompetencer

100 Valleprotein gennem historien Value Let food be thy medicine and medicine be thy food. Clinical nutrition Infant nutrition Functional foods The Father of Western medicine Commercial cheese production Body building Sports nutrition Hippocrates recommended whey for its health benefits Animal feed 400 B.C Today Year Waste

101 Content 1. Underernæring i Danmark 2. Særlige behov blandt syge, svage og ældre 3. Velsmag og naturlighed som facilitator 4. Tværfaglighed og struktur 4

102 Det skjulte samfundsproblem Underernæring blandt syge, svage og ældre er det skjulte samfundsproblem Op mod 40% af alle patienter er underernærede Hver femte ældre er i fare for at blive det Som betydende fødevarevirksomhed ønsker Arla Foods at bidrage til løsninger

103 Content 1. Underernæring i Danmark 2. Særlige behov blandt syge, svage og ældre 3. Velsmag og naturlighed som facilitator 4. Tværfaglighed og struktur 6

104 Ændringer i madvaner når vi bliver ældre Mindsket appetit Mindre fysisk aktivitet Sygdom og indlæggelse Tygge/synkebesvær/gebis Ensomhed og spisesituation

105 Content 1. Underernæring i Danmark 2. Særlige behov blandt syge, svage og ældre 3. Velsmag og naturlighed som facilitator 4. Tværfaglighed og struktur 8

106 Velsmag som afsæt bedre ernæring Velsmag Lyst til at spise Næring til kroppen Velsmagende mejeriprodukter f.eks. drikke- og spiseyoghurt, som rummer høje koncentrationer af valleprotein og energi (fedt) og som er nemme at servere, spise og synke Små mundfulde med stor næring

107 Tværfaglighed og samarbejde Nye madvarer er ikke hele løsningen Mange sagkyndige peger på øget tværfaglig tilgang som afgørende komponent i løsningen Arla Foods vil gerne bidrage med fødevarekompetencer

108 Tak 04 February

109 Forebyggelse af underernæring hos ældre TIDLIG OPSPORING AF UNDERERNÆRING I ÆLDREPLEJEN hvordan anvendes et nyudviklet redskab i praksis? Birthe Stenbæk Hansen, Klinisk diætist, cand.scient. klinisk ernæring Forebyggelsen, Frederiksberg Kommune

110 Politisk prioritering MÅL Antallet af småtspisende + 65 årige nedbringes HANDLEPLAN Tilbyde kompetenceudvikling af medarbejdere der har kontakt med ældre, så de tidlig kan opspore småtspisende og rådgive om kost

111 Kompetenceudvikling + E-learning

112 Dokumentation DEN RETTE INDSATS TIL DEN RETTE BORGER

113 Arbejdsgange Ansvarsfordeling Ift. opsporing og handling udarbejdet i Hjemmeplejen Hjemmesygeplejen Genoptræning & Rehabilitering Visitationen

114 Pejlemærke: Uplanlagt vægttab

115 Tidlig opsporing

116 Vejning af borger vigtig viden Sundhedsstyrelsen 2013

117 Algoritme i forhold til vurdering af uplanlagt vægttab Sundhedsstyrelsen 2013

118 EVS=ErnæringsVurderingsSkema

119 Tværfaglig indsats Træning Ernæring Tygge/synkefunktion

120 CES = Cost-effectiveness studie af tværfaglig ernæringsintervention Ét af resultaterne: Et formaliseret samarbejde ml. klinisk diætist, ergoterapeut og fysioterapeut var langt mere effektivt end en indsats, der udelukkende benyttede en af de tre faggrupper. Jan 2014

121 Maden i ældreplejen - Kæmpe udviklingspotentiale Anne-Birgitte Agger: Den mad, vi serverer Hvordan for de ældre, smager? mere af spareøvelse end af omsorg. Hvis statsministeren mener,at der skal gøres mere for de ældre, er her et oplagt sted at begynde. Politiken Kroniken 11. jan Ældre bliver spist af med uværdig mad

122 UDFORDRING

123 Antallet af ældre stiger

124 TAK FOR ORDET TIDLIG OPSPORING AF UNDERERNÆRING I ÆLDREPLEJEN anvendelse af et nyudviklet redskab i praksis Birthe Stenbæk Hansen, Klinisk diætist, cand.scient. klinisk ernæring Forebyggelsen, Frederiksberg Kommune

125 Differentierede tilbud om det gode måltid til de ældre borgere i kommunen, med inddragelse af de frivillige og erhvervslivet Pernille Hansted for Sundheds- og Omsorgsforvaltnigen KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

126 3 fokusområder KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

127 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

128 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

129 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

130 Madkvalitet Det gode måltid Det rette tilbud til den rette borger 90 % Økologi Kompetence udvikling (køkkenhåndværk og måltidet) Årlig selvevaluering af mad og måltider Samarbejde med beboere, frivillige og pårørende Mad- og måltidsguide Nye tilbud og mulighed for fællesskab: Spisevenner Madklippekort Madlavning i fællesskab Madklubber Madens smag i hjemmeplejen Ernæringsvurdering og ernæringsterapi Tygge-synkevurdering Koncept for konsistens -justeret mad KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Teknologiske spiseredskaber

131 YDELSER TIL MÅLGRUPPER PÅ MAD- OG MÅLTIDSOMRÅDET Madservice med udbringning Spisetilbud Madklippekort Mad på plejehjem Ernæringsvurdering på plejehjem Ernæringsterapi i hjemmeplejen Madklubber Spisevenner Forebyggelse og sundheds-fremme Turkøb Indkøbsordning KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

132 Ydelser til borgere i hjemmeplejen Ikke visiterede ydelser Visiterede ydelser: Mad Visiterede ydelser: Ernæring Visiterede ydelser: Indkøb Spisevenner Mad på plejehjem Ernæringsterapi Indkøbsordning Madklubber Madservice med udbringning Turkøb Forebyggelse og sundhedsfremme Madklippe-kort Spisetilbud KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

133 Aktører Tilbud/ydelse Mad på plejehjem Madudbringning Spisetilbud Madklippekort Ernæringsterapi Turkøb Indkøbsordning Spisevenner Madklubber KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Leverandører Kommunal Kommunal og private Kommunale og socioøkonomisk virksomhed Private og socioøkonomisk virksomhed Kommunale Private Private Kommunal i samarbejde med frivillige Frivillige

134 Fremadrettet træffes jeg: Pernille Hansted Programleder Københavns Madhus Bastbygningen Ingerslevsgade København V t: d: e: KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

135 Ensomme mænd får appetitten tilbage på livet når de laver mad med frivillige v/inge Kristiansen

136 Frivillighed: Frivillighed er hot - internationalt, nationalt og lokalt Tradition for frivillighed i Skandinavien og Danmark via de folkelige bevægelser Tradition for frivillighed i Horsens Kommune via WHO Healthy Cities Network

137 Sundhed gennem stærke fællesskaber Sund By arbejder ud fra et bredt sundhedsbegreb, hvor den sociale dimension af sundheden er vigtig: Fællesskaber er afgørende i relation til sundhed Fællesskaber øger den mentale sundhed/trivsel, fordi mennesker oplever meningsfuldhed Social isolation er en risikofaktor på linje med KRAM-faktorer

138 Støttende miljøer Møde i selvhjælpsgruppe (modelfoto) Madlavning for enkemænd

139

140 Fremtidsperspektiver Erfaringer, netværk og samarbejdsrelationer gør Sund By centralt placeret mellem civilsamfund og kommune Særligt fokus på ældre/mestring/aktivitet Potentiale for yderligere udvikling af samarbejde, der kan skabe innovative løsninger Sund By-ansatte kan som konsulenter og facilitatorer bidrage til at udvikle Horsens Kommunes samarbejde med og inddragelse af frivillige og civilsamfund på en række områder

141 De tre gennemgående spørgsmål Hvordan kan maden produceres og leveres, så den mødekommer de ældres smag, fysiologiske behov og samtidig holder de kommunale budgetter? Hvordan sikrer vi, at medarbejderne reagerer hensigtsmæssigt på ændringer i de ældres ernæringstilstand (kompetencer, redskaber og organisering)? Hvordan skabes rammer for måltidet, der fremmer appetitten og lysten til at kunne mestre eget liv hos de ældre? Har vi den viden, der skal for de gode løsninger?

142 Tak for i dag

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet Mad- og måltidspolitik på ældreområdet 1 FORORD Gode måltider er en af de begivenheder, der kan være med til at øge livskvaliteten for den ældre borger. Det er afgørende for oplevelsen, at der spises i

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Organisering udfordringer og løsninger

Organisering udfordringer og løsninger Organisering udfordringer og løsninger Pernille Hansted Kostsekretariatet/Ældrestaben www.kk.dk Side 2 / Organisering - udfordringer og løsninger Er det svært? Pleje Køkken Side 3 / Organisering - udfordringer

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Hvorfor er kost og ernæring vigtig?

Hvorfor er kost og ernæring vigtig? Hvorfor er kost og ernæring vigtig? Rehabilitering, forebyggelse af sygdom og (gen)indlæggelse God Mad- Godt Liv. Knudshoved 17.08.11 Mette Holst. Klinisk Sygeplejespecialist, MKS, Phd. Center for Ernæring

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg 03.2011 Kommunikation nærvær tryghed respekt Mad og måltider på Sønderborg Kommunes plejecentre Ældreservice Kvalitetsstandard i Ældreservice Sønderborg Kommune

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Anbefalinger Ældres måltider

Anbefalinger Ældres måltider Anbefalinger Ældres måltider Forord Mad og måltider er en undervurderet del af ældres trivsel og helbred. Derfor er det helt afgørende, at vi skifter fokus: Mad og måltider er ikke en serviceydelse det

Læs mere

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Indledning Frederikssund Kommune har på baggrund af inspirationsmaterialet fra ansøgningspuljens anvendelsesområder og med inspiration fra Ældrekommissionens og

Læs mere

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har overskud: tid penge godt helbred Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har mulighed for at hjælpe andre frivilligt arbejde? Friske ældre Eksempler på emner til Temamøder Forebyggelse af fald

Læs mere

Mad og måltider på plejehjem. Kvalitetsstandard 2015

Mad og måltider på plejehjem. Kvalitetsstandard 2015 Mad og måltider på plejehjem Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for mad og måltider på plejehjem Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for mad og måltider på plejehjem i Faaborg

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Høringsskema Faglige anbefalinger og beskrivelser af god praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab

Høringsskema Faglige anbefalinger og beskrivelser af god praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab 17. december 2014 13/039297 JMR Høringsskema Faglige anbefalinger og beskrivelser af god praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab Når I kommenterer dokumentet vil vi bede jer være særligt

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Patienters måltider. Anbefalinger

Patienters måltider. Anbefalinger Patienters måltider Anbefalinger Gør patienters måltider til sundhed Mad og måltider er en undervurderet del af patienters helbred og trivsel. I dag er op mod 40 % af patienterne på danske hospitaler i

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Uddannelser i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen : 3½ år Fysio- og Ergoterapeutuddannelsen:

Læs mere

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt Kulinarisk kvalitet Hvor mange køkkenmedarbejdere tilsmager maden i forbindelse med tilberedning af hvert måltid? En To Flere end to Ingen Foretager køkkenet systematisk opfølgning og evaluering af dagens

Læs mere

Ernæring ved genoptræning

Ernæring ved genoptræning Ernæring ved genoptræning Foredrag 16.1.14 fysioterapeuter region Nord Randi Tobberup Klinisk diætist Cand. Scient i klinisk ernæring Ikke Birte i dag, men Randi Uddannet klinisk diætist i 2011 Cand. scient

Læs mere

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN TIPSKUPON UDEN SVAR DEBAT OMKRING MAD OG ERNÆRING Ò Hvordan er dine kostvaner? Ò Hvorfor er det vigtigt at få næringsstoffer, vitaminer og mineraler? Ò Det anbefales at leve

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser Center for Sundhed & Pleje Status på projekter og indsatser 2015 Center for Sundhed & Pleje Chef Centerstab Sundhedsfremme og forebyggelse Træning og Aktivitet Køkken Sygepleje Pleje Visitation Sundhedscenter

Læs mere

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet Implementering af det rehabiliterende tankesæt Sundheds- og Ældreområdet Et historisk rids - paradigmeskift 1980 erne - Fra plejehjem til Længst muligt i eget hjem ved etablering af døgnplejen. 2007 -

Læs mere

... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand

... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand ... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand Henrik Højgaard Rasmussen Overlæge Ph.d Leder af Center for Ernæring og Tarmsygdomme CET Medicinsk Gastroenterologisk afdeling Aalborg Universitetshospital

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK?

Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK? Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK? 11. november 2014, journalnr.27.00.00ø34-0006 Puljen til permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde den såkaldte Ældrepulje har til formål at løfte

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune KORA 22/1 Specialkonsulent fysioterapeut M.Sc. Annette Winkel Afdelingen for Rehabilitering Center for Kvalitet og Sammenhæng www.kk.dk Modeller for hverdagsrehabilitering

Læs mere

Madens plads i behandlingen Hvorfor mad spiller en vigtig rolle under stråleterapi

Madens plads i behandlingen Hvorfor mad spiller en vigtig rolle under stråleterapi Undervejs i stråleterapiforløbet kan mange spørgsmål dukke Hoved-halskræftpatienter i stråleterapi op: - Hvorfor opstår bivirkninger ved stråleterapi? - Hvilke bivirkninger kan opstå? - Hvorfor har det

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Prader-Willi Syndrom og kost. Jannie Susanne Stryhn Klinisk diætist Cand. scient. i klinisk ernæring

Prader-Willi Syndrom og kost. Jannie Susanne Stryhn Klinisk diætist Cand. scient. i klinisk ernæring Prader-Willi Syndrom og kost Jannie Susanne Stryhn Klinisk diætist Cand. scient. i klinisk ernæring 1 INDIVIDUALISERET DIÆT!!! 2 De officielle kostråd 1. Spis varieret, ikke for meget, og vær fysisk aktiv

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt

Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt Forebyggelse de overordnede linjer De overordnede linjer varetages af Torben Jørgensen, fra Forskningscenter for forebyggelse og sundhed og Lene Sillasen,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland.

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland. DBF-MIDTJYLLAND. Hvad betyder kosten og hvorfor??. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår

Læs mere

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET 1 of 11 Som led i udmøntningen af ældremilliarden til løft af ældreområdet er det besluttet, at der efter et år skal gennemføres en erfaringsopsamling. Som det fremgår af tilsagnsbrevet, er det et krav

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB

FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule Maj 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

Mad politik for plejecentret Fortegården.

Mad politik for plejecentret Fortegården. Mad politik for plejecentret Fortegården. Mål Fortegårdens mad politik har som formål at sikre den enkelte beboer det bedst mulige tilbud om mad service i forhold til den enkeltes behov og ønsker. Mad

Læs mere

Mad til borgere i plejeboliger

Mad til borgere i plejeboliger Mad til borgere i plejeboliger 83 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1. personlig pleje 2. hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. madservice Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB

KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB Indholdsfortegnelse KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB PERSONLIG PLAN TIL DIG DER VIL HAVE SUCCES MED VÆGTTAB 3 4 5 7 9 Komplet kostplan

Læs mere

Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp?

Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp? Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp? Maja Schick Sommer Fysioterapeut, cand.scient.san., Ph.d stud. Carina Nees Fysioterapeut, Master i Idræt og Velfærd Center for Kræft og Sundhed,

Læs mere

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet, og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. Formålet med

Læs mere

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter Patientinformation Kostråd til hæmodialysepatienter Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Indledning Kosten er en vigtig del af behandlingen, når man er hæmodialysepatient Sammen med selve dialysen,

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant.

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant. Ernæringsscreening - vurdering og dokumentation hos voksne Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 6 Forfattere Den regionale Ernæringskomité Gældende fra 29-10-2014 Fagligt ansvarlig

Læs mere

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Ældre og misbrug Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014 v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Håndbog om forebyggelse på ældreområdet Håndbogens temaer: Selvmordsadfærd

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer Bilag 4: Oplæg til overordnede mål, behov og krav til leverandørens kompetencer i den kommende aftale for udvikling af mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune Nedenfor listes på baggrund af et tværgående

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule December 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS)

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Helle K. Iversen, Apopleksiansvarlig overlæge, forskningslektor, dr. med. Apopleksienheden, Neurologisk afdeling Glostrup Hospital, Københavns Universitet

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Workshop D. 9. jan. 2015 Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Sundhedsfremme og forebyggelse med særligt sigte på risikofaktorer Elisabeth Brix Westergaard Psykiatri og Social Den Nationale Sundhedsprofil

Læs mere

Kosten og dens betydning.

Kosten og dens betydning. MBK 31.august 2009. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår skader. For at yde må du

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet 2014

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet 2014 Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet 2014 OPLÆG Januar 2014 Prioritet Indsats (herunder kategori 1-4 se ansøgningsskema) 1. Senhjerneskade genoptræning alle hverdage

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178 Indenrigs og Socialministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K Att. Søren Svane Kristensen København, den 11. april 2012 Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

MÆND SUNDHEDSPOLITIK I DANMARK FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN FORSLAG OM, AT DANMARK FÅR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND

MÆND SUNDHEDSPOLITIK I DANMARK FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN FORSLAG OM, AT DANMARK FÅR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND I DANMARK FREMSÆTTES I FORBINDELSE MED MEN S HEALTH WEEK 2011 TIL POLITIKERE OG ANDRE BESLUTNINGSTAGERE I SUNDHEDSVÆSNET - OG TIL BEFOLKNINGEN FORSLAG

Læs mere

Det handler derfor om en hurtig indsats med den rigtige kosttype, eller endnu bedre en generel forebyggende indsats.

Det handler derfor om en hurtig indsats med den rigtige kosttype, eller endnu bedre en generel forebyggende indsats. FORORD At gøre en ernæringsmæssig indsats, er en meget vigtig faktor for at bevare et godt funktionsniveau højt op i alderen. Vægt, vægtudvikling og indtag af mad og drikke er de bedste parametre til at

Læs mere

Synkebesvær øger dødelighed

Synkebesvær øger dødelighed Synkebesvær øger dødelighed Ældres risiko for lungebetændelse stiger, hvis de ikke kan synke mad og drikke normalt, og det medfører flere dødsfald. Af Britta Lundqvist tema dysfagi Fire ud af 10, der indlægges

Læs mere

Indholdsfortegnelse 2-4 5-6 7-8 10-11 12-19 20-21 22-23 24-26 27-29 30-31 32-34 36-37 38-42 43-44 45-47 48-50

Indholdsfortegnelse 2-4 5-6 7-8 10-11 12-19 20-21 22-23 24-26 27-29 30-31 32-34 36-37 38-42 43-44 45-47 48-50 Indholdsfortegnelse Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)... 2-4 Danske Fysioterapeuter... 5-6 Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri (DSFGG)... 7-8 Dansk Selskab for Geriatri (DSG)...

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Udfordringerne på sundhedsområdet til søs Henrik L Hansen

Udfordringerne på sundhedsområdet til søs Henrik L Hansen SEAHEALTH og SIMAC Seminar om sundhedsledelse Udfordringerne på sundhedsområdet til søs Henrik L Hansen Udfordringerne på sundhedsområdet til søs Hvad er fakta? Hvorfor er det sådan? Hvad er konsekvenserne?

Læs mere

l Sundhedspolitik Godkendt af Byrådet april 2013

l Sundhedspolitik Godkendt af Byrådet april 2013 l Sundhedspolitik Godkendt af Byrådet april 2013 Forord Kommunerne står overfor stadig større udfordringer med at sikre borgerne velfærdsydelser inden for de givne rammer. I Fredensborg Kommune har vi

Læs mere

Cost-effectiveness studie af. underernærede ældre

Cost-effectiveness studie af. underernærede ældre Cost-effectiveness studie af tværfaglig ernæringsintervention blandt skrøbelige underernærede ældre 1 Forkortelser ADL: Almindelig daglig levevis AMU: Arbejdsmarkedsuddannelse BMI: Body mass index CES-studiet:

Læs mere