Småtspisende ældre. Har vi tilstrækkelig viden til de gode løsninger? Symposium, 23. januar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Småtspisende ældre. Har vi tilstrækkelig viden til de gode løsninger? Symposium, 23. januar 2014"

Transkript

1 Småtspisende ældre Har vi tilstrækkelig viden til de gode løsninger? Symposium, 23. januar 2014

2 Formål At dele viden om småtspisende ældre fra forskellige arbejdsfelter og drøfte, hvilke muligheder, der er for at udvikle den kommunale service og afdække områder, hvor der er brug for mere forskning og produktudvikling.

3 Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Nye supersygehuse med større afstand for patienterne, stadig kortere indlæggelser, endagskirurgi og mere og bedre ambulant behandling, stadig flere nye behandlingsmuligheder Flere og nye opgaver i kommunerne

4 Kommunernes sundhedsopgaver Tidlig indsats kronisk sygdom Borgerrettet forebyggelse Patientrettet forebyggelse S y g e h u s k o n t a k t e r Genoptræning og rehabilitering Opfølgning efter udskrivelse Aflastning af sygehusene Palliation

5 Kommunernes forebyggelsesopgave og Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Kommunerne har ansvaret for at skabe sunde rammer og etablere sundhedsfremme- og forebyggelsestilbud til borgerne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker er faglige anbefalinger, der bygger på den aktuelt bedste viden Formålet med forebyggelsespakkerne er at understøtte en systematisk indsats af høj kvalitet i kommunerne og dermed bidrage til at styrke folkesundheden

6 Forebyggelsespakker med bedste viden om indsatser i forhold til: 2012 Tobak Alkohol Fysisk aktivitet Mental sundhed Seksuel sundhed Solbeskyttelse Mad og måltider Indeklima i skoler Hygiejne 2013 Overvægt Stoffer

7 Hvordan berører forebyggelsespakkerne de småtspisende ældre? Mad og måltider Handleplaner for mad og måltider i madservice til ældre, med udgangspunkt i de ældre behov og ønsker Fokus på mad, måltider og ernæringstilstand ved de forebyggende hjemmebesøg hos ældre (Begge henviser til materialer og redskaber fra Socialstyrelsen) Mental sundhed Opsporing af mistrivsel blandt ældre Medarbejderne skal have kompetencer til at fremme mental trivsel, opspore mistrivsel og kende til kommunes tilbud

8 Småtspisende ældre Erhverv Kommuner Forskning Har vi tilstrækkelig viden til de gode løsninger?

9 Hvem er vi i dag? Deltagere er: Kommunale ledere og medarbejdere på ældreområdet Ledere af madservice, både kommunale og private leverandører Fødevarevirksomheder Forskere fra Københavns Universitet Repræsentanter fra styrelser og interesse organisationer Dagen er arrangeret af: Erik Bisgaard Madsen (KU-Science), Henrik Jørgen Andersen (ARLA Foods), Allan Vaag (Rigshospitalet), Christian Harsløf (KL), Tine Curtis og Karen Eriksen (Center for Forebyggelse i praksis, KL)

10 Dagens program 10:00 Velkommen og introduktion Småtspisende ældre årsager og konsekvenser. Rammen for den kommunale service - to oplæg og drøftelse i plenum Den rette ernæring. Maden, måltidet, medarbejderne og produktudvikling - tre korte oplæg og drøftelse i plenum 12:00 Frokost i kantinen Forebyggelse af underernæring. Tidlig opsporing og tilbud i samarbejde mellem kommune, erhverv og frivillige. - tre korte oplæg og drøftelse i plenum Småtspisende ældre - de gode løsninger. Har vi den viden der skal til? - workshop om behov for ny viden 15:30 Tak for denne gang

11 Tre gennemgående spørgsmål Hvordan kan maden produceres og leveres, så den mødekommer de ældres smag, fysiologiske behov og samtidig holder de kommunale budgetter? Hvordan sikrer vi, at medarbejderne reagerer hensigtsmæssigt på ændringer i de ældres ernæringstilstand (kompetencer, redskaber og organisering)? Hvordan skabes rammer for måltidet, der fremmer appetitten og lysten til at kunne mestre eget liv hos de ældre?

12

13 Den rigtige mad og træning bevarer bedste derhjemme - årsager til underernæring og konsekvenser for de ældres funktionsevne Arne Astrup, Institutleder, professor, dr.med., Institut for Idræt og Ernæring Overlæge, EFFECT, Herlev Hospital februar 2014 Dias 1

14 Dagsorden Betydningen af underernæring for ældre Årsager Hvad kan vi gøre? Mad og træning Kulinariske måltider Accept af kød, ost, æg, nødder etc februar 2014 Dias 2

15 Baggrund Underernæring er hyppig blandt ældre patienter, som indlægges på sygehus, bor på plejehjem eller som får hjælp fra hjemmeplejen Mere end hver anden ældre, der har brug for pleje, har et for lavt BMI Underernæring er underdiagnosticeret og underbehandle Det er ikke "naturligt" at være undervægtig som gammel Underernæring hos ældre skyldes som regel en kombination af protein- og kaloriemangel februar 2014 Dias 3

16 Dårlig ernæringstilstand hos ældre fører til: Nedsat funktionsevne, øget sygelighed og nedsat evne til at klare sig selv Nedsat trivsel og livskvalitet At ældre hyppigere udvikler sygdom og funktionstab En nedsat evne til at restituere sig efter sygdom. Det gælder f.eks. i forhold til sårheling, modstand mod infektioner og samt evnen til at genvinde muskelstyrke Mangel på kalorier, protein, calcium, vitamin D og C svækker muskler og knogler og øger risiko for fald og knoglebrud og død februar 2014 Dias 4

17 Høj alder, reduceret fysisk aktivitet, kronisk sygdom og stort medicinforbrug øger risiko for underernæring Øget risiko: Patienter med spiseproblemer, tandproblemer, apopleksipatienter, patienter med Parkinsons sygdom og andre neurologiske sygdomme Patienter med nedsat funktionsevne, nedsat appetit, depression, kræft Demens Medicinforbrug februar 2014 Dias 5

18 What is Sarcopenia? Universal, progressive and involuntary decline in lean body mass associated with aging, primarily due to loss of skeletal muscle pga mangel på fysisk aktivitet og fejlernæring Roubenoff and Castaneda, JAMA, 2001 Prevalence of sarcopenia: > 60 yrs: % > 80 yrs: % Various sources Estimated Healthcare Cost (USA, year 2000): $ 18.5 billion Janssen et al. J Am Geri Soc 2004

19 Frailty of Aging (skrøbelighed) A fatal chronic condition in which all of the body systems have little reserve and small upsets cause cascading health problems Objective definition: Weight Loss Exhaustion Weakness Slow walking speed Low physical activity Linda Fried

20 Protein Intake Predicts Lean Mass Loss in Older Adults Adjusted lean mass loss by quintile of energy-adjusted total protein intake Copyright 2008 The American Society for Nutrition Houston et al. Am J Clin Nutr 2008

21 Leucine is a nutrient signal Liver Leu [Leu] [Leu] protein synthesis signaling Leu oxidation Leucine Intestine Muscle

22 insulin (Carbs) leucine (protein) Master control muscle protein synthesis

23 Re-balancing insulin & leucine high protein, low Carbs healthy muscle high carbs, low protein high body fat

24 Muscle Protein Balance Protein synthesis Protein accretion Balance Time Protein breakdown Meal Meal Meal Protein loss Phillips. Nutrition 04

25 Meal Patterns: response range for protein synthesis (skeletal muscle) Unbalanced Protein Distribution Breakfast ~10 g protein Lunch ~20 g protein Dinner ~60 g protein

26 Muscle Protein Balance Protein synthesis Protein accretion Balance Time Protein breakdown breakfast lunch dinner Protein loss

27 Meal Patterns: Balanced Protein Distribution Unbalanced Protein Distribution {Maximum protein synthesis} Breakfast Lunch Dinner Breakfast Lunch Dinner ~30 g ~30 g ~30 g protein protein protein ~10 g protein ~20 g protein ~60 g protein

28 Composition of breakfast meals Meal size: 400 kcal (gm) protein leucine carbohydrates fat PRO CHO Layman J. Nutr. 133:411, 2003

29 Plasma Leucine mol/l b Fasted Fed 150 a a a Protein Group CHO Group Fed measured 2 hrs post-prandial

30 Body Composition with Protein vs. Carbs Ratio of Loss of Fat to Lean Tissue 7 Ratio Carb Group 1 Protein Group Time (weeks) fat as % of loss: CHO = 68% PRO = 80% Layman J. Nutr. 133:411, 2003

31 Popular diets differ in macronutrient levels

32 februar 2014 Dias 20

33 International expert group of optimal diet for older people prevention of sarcopenia (=muscle wasting) februar 2014 Dias 21

34 De ældre har større proteinbehov februar 2014 Dias 22

35 Protein enhances muscle synthesis and power februar 2014 Dias 23

36 februar 2014 Dias 24

37 28 g protein on each plate Chicken breast 585 kj Pork chop without fat 600 kj Porterhouse steak 695 kj Egg 1320 kj Split peas 1870 kj Chick peas 2095 kj Garden peas 1460 kj Lentils 1390 kj februar 2014 Dias 25 Danish Agriculture & Food Council

38 28 g protein on each plate Chicken breast 585 kj Pork chop without fat 600 kj Porterhouse steak 695 kj Egg 1320 kj Red kidney beans 1625 kj Lima beans 1810 kj Biological value of protein source is not taken into account februar 2014 Dias 26 Haricot beans 1540 kj Hazel nuts 4705 kj Danish Agriculture & Food Council

39 28 g protein on each plate Chicken breast 585 kj Pork chop without fat 600 kj Porterhouse steak 695 kj Egg 1320 kj Tofu 1150 kj Rye bread 4760 kj Crisp bread 4510 kj Parboiled spelt 3330 kj Biological value of protein source is not taken into account februar 2014 Dias 27 Danish Agriculture & Food Council

40 Protein giver IKKE nyreproblemer hos raske eller hos diabetikere med normal nyrefunktion februar 2014 Skov AR, Toubro Dias 28 S, Bülow J, Krabbe K, Parving HH, Astrup A. Int J Obes 1999;23:

41 Konklusioner: Aldersbetingede ændringer i vores fysiologi gør os mere sårbare som ældre, og kroppen restituerer ikke så nemt hos ældre. Den biologiske alder kan ændres ved livsstilen rygning, motion og kost er afgørende og kan virke foryngende En kost rig på animalsk protein, vitamin D (fede fisk og æg), kalcium, vitamin C kan i kombination med fysisk træning bevare muskelmasse og styrke, balance og førlighed. Selvhjulpenhed, uafhængighed af pleje giver øget livskvalitet og nedsætter udgifterne til pleje, genoptræning, sygdomsbehandling m.v. Forskning og udviklingsprojekter er nødvendige for at finde veje til at operationalisere vores viden f.eks. træne ældre (holdspil), mad-viden, -interesse, -færdigheder og lavning under hensyntagen til madkultur, præferencer og aversioner. februar 2014 Dias 29

42 Småtspisende ældre Rammer og vilkår for kommunernes opgaver på ældreområdet. Karen Marie Myrndorff

43 Ældre medicinske patienter Sundhedsudgifter pr. indbygger fordelt på aldersgrupper, 2010 Udviklingen i antal korttidsindlæggelser pr borgere over 65 år Kilde: esundhed, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Note: Udgifterne er opgjort ved produktionsværdien Kilde: esundhed, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Borgere over 65 år udgør 40 pct. af de totale sundhedsudgifter. Opgørelsen dækker over såvel indlæggelser som ambulante besøg. Samlet set har sygehusene udgifter til de ældre over 65 år på ca. 24 mia. kr. i Stigning i antal korttids-indlæggelser.

44 Den demografiske udfordring år år år 80 år = indeks 100

45 84 Middellevetid 1981: : : + 4,5 år / 5,8 pct : + 6,5 år / 9,1 pct. Mænd Kvinder : : : :2012 Kilde: Danmarks Statistik: Middellevetid (HISB7) 4

46 Flere ressourcestærke ældre Flere velstående ældre og større spredning i velstanden De ældre er mere bevidste om deres situation år som pensionist Rettighedsstænkning/ individuel behovstænkning Øget kvalitet - øgede omkostninger = prioriteringer Partnerskab 30/

47 Nettoformue fordelt på aldersgrupper over tid Gennemsnitlig nettoformue pr. person (kr.) DDen årige årige årige 80+ årige Partnerskab 30/

48 Modtagere af hjemmepleje Modtagere, i alt Modtagere, både PP+PH 7

49 Andel privat leverandør i pct Modtagere af hjemmehjælp i alt Modtagere der udelukkende modtager personlig pleje 8

50 Frit valgs-ydelser fordelt på aldersgrupper (Gennemsnit timer pr. uge) 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, år år år år år 90 år og derover Prak. hjælp Pers. pleje

51 Liggetid på sygehuse Gennemsnit Antal dage (hele landet) 4,5 4,4 4,3 4,1 4,1 3,9 3,7 3,9 3, : -16 pct. 3,7 3, Kilde: Statens seruminstitut + Landspatientregistret via Øget fokus på gode resultat i Sundhed, Maj 2013, Sundhedsministeriet.

52 130 Udvikling i antal fuldtidsmedarbejdere i kommunerne fordelt på faggrupper % Sypl SSA SSH+Hjhj + 8 % - 3 %

53 Øget fokus på sundhedsfaglighed i kommunerne Et paradigmeskift er nødvendigt social- og sundhedsfaglighed skal gå hånd i hånd. Fra patient til borger og tilbage igen. De faglige kompetencer skal løftes, rystes og sammensættes på ny. Værktøjer til tidlig opsporing. Ledelse i fokus både i forhold til personale og borger/patientforløb

54 Øget fokus på kvalitet Kræver samarbejde og koordination at skabe sammenhæng mellem indsatserne Hverdagsrehabilitering i et tværfagligt perspektiv Ernæring er centralt i ethvert rehabiliteringsforløb

55 Servicelov Hjemmehjælp består af personlig pleje, praktisk bistand og madservice jf. SEL 83 Kommunen fastlægger årlig et serviceniveau ydelser efter SEL 83 prioritering i forbindelse med budgetlægningen. Kommunernes økonomi er under pres. Ældreområdet er et af de tre omkostningstunge områder. Den demografiske udvikling skaber en dynamisk udfordring. En ekstra times hjælp til modtagere af PP svarer til 1,5 mill.kr

56 Hvordan hjemmepleje? Borgere har frit valg på hjemmeplejeområdet; det betyder krav på at kunne vælge mellem mindst to leverandører. Hjemmepleje foretages efter visitation. Tildeles efter et politisk bestemt serviceniveau. Visitation foretages på baggrund af individuel vurdering. Der skal følges op på bevillinger. 15

57 Hvem kan få madservice? Man skal ikke selv kunne lave mad pga. nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Kommunen skal foretage en konkret vurdering, som skal løbende tilpasses. Kommunens kvalitetskrav til madservice skal udmeldes i en serviceinformation eller kvalitetsstandard. Priser Højst 48 kr. (2013) for et hovedmåltid. Højst kr. pr. måned for beboere i plejeboliger

58 Mad hos ældre Indkøb: Foretages af pårørende eller hjemmeplejen evt. via indkøbsordning efter visitation. Morgenmad: Der kan være afsat tid fra hjemmeplejen fx 10 min. til at arrangere morgenmad. Ofte en bolle med ost eller lign. Aftensmad: Der kan visiteres en ydelse til at smøre snitter i samme omfang som morgenmad. Ofte et stykke rugbrød med pålæg

59 Hovedmåltid Frokost: Der er muligt efter visitation at få leveret hovedmåltid fra madordning. Kommunen betaler for leveringen, de ældre betaler typisk for produktionsomkostningerne. Mad leveres og varmes i mikroovn eller lign. De ældre er sparsommelige og deler derfor ofte deres hovedmåltid op, således at de kun modtager mad svarende til hver anden dag. Loft på 48 kr. sætter nogle begrænsninger. Mellemmåltider vil kræve ekstra besøg

60 Dilemmaet På den ene side har samfundet/ borgerne en interesse i at spise ernæringsrigtigt. På den anden side er det vanskeligt at ændre på særligt ældre og syge menneskers spisevaner, når de er i eget hjem- kræver dialog og involvering. Der er forskel på madlevering på hospitaler og i eget hjem. Ældre har, som alle andre fuld beslutningsret i forhold til eget liv- ændringer kræver dialog- motivationinddragelse Det svære valg kræver prioriteringer

61 Den rigtige indsats hvad ved vi og hvad ved vi ikke? Anne Marie Beck, EFFECT,

62 Hvad vi ved er en dråbe: Behov for styrket evidens Data om de ældres sundhedstilstand er fra 2005 Data om de ældres kostvaner er fra 1995 Forebyggelsespakkerne (mad og måltider/overvægt) 1 forslag (forebyggende hjemmebesøg) SHARE EU-projekt ingen ernæringsforskning Center for Sund Aldring ingen ernæringsforskning 1 million 65+ vs. ½ ældreernæringsforsker i DK

63 Hvad vi ved er en dråbe: Behov for styrket evidens Data om de ældres sundhedstilstand er fra 2005 Data om de ældres kostvaner er fra 1995 Forebyggelsespakkerne (mad og måltider/overvægt) 1 forslag (forebyggende hjemmebesøg) SHARE EU-projekt ingen ernæringsforskning Center for Sund Aldring ingen ernæringsforskning 1 million 65+ vs. ½ ældreernæringsforsker i DK

64 Systematisk

65

66

67

68 Flest med sarcopeni *) Anslået >200 millioner ældre indenfor de næste 40 år: Lav muskel masse Lav muskel styrke og/eller Lav fysisk funktion (Cruz-Jentoft A et al. A&A 2010)

69 Evidens for Anbefalinger? Morley JE et al. J Am Med Dir Assoc 2010; 11: 391-6)

70

71

72 Obesity AND Sarcopenia? 1+1=3 the worst aspects of both conditions since the may potentiate each other and maximize their effects on physical disability, morbidity and mortality

73 Obesity AND Sarcopenia? 1+1=3 the worst aspects of both conditions since the may potentiate each other and maximize their effects on physical disability, morbidity and mortality

74 Obesity AND Sarcopenia? 1+1=3 the worst aspects of both conditions since the may potentiate each other and maximize their effects on physical disability, morbidity and mortality

75 Ernæringsindsatser Milne et al. 2009; Avenell & Handoll 2010, Baldwin & Weekes 2011

76 Andre mellemmåltider N=0

77 Studier fra plejebolig viser at indsatser der virker bedst er tværfaglige (Beck et al. 2008, Bonnefoy et al. 2003, Tieland et al. 2012)

78 Tværfaglige ernæringsindsatser N=0

79

80 Rehabilitering?

81 Flest timer i sengen

82 30 dage i sengen = 30 års funktionstab (McGuire et al. 2001)

83 Tværfaglige ernæringsindsatser N=0 Dagens ret men hurtigt..

84 Flest hjem til et tomt køleskab Ved besøg i hjemmet hos en gruppe ældre kiggede forskerne i køleskabet. Det viste sig, at gruppen med tomt køleskab havde væsentlig større risiko for at blive genindlagt på hospitalet i den efterfølgende måned (Lancet 2000).

85 Hvad vi ved er en dråbe: Behov for styrket evidens Data om de ældres sundhedstilstand er fra 2005 Data om de ældres kostvaner er fra 1995 Forebyggelsespakkerne (mad og måltider/overvægt) forebyggende hjemmebesøg SHARE EU-projekt ingen ernæringsforskning Center for Sund Aldring ingen ernæringsforskning 1 million 65+ vs. ½ ældreernæringsforsker i DK Hvad vi ikke ved er et hav! I Newton

86 Muligheder? forførelse

87 Småtspisende borgere i plejebolig Ernæringsindsats i Aarhus Kommune Janne Danielsen, Klinisk diætist, Aarhus Kommune

88 Siden 2012 i Aarhus Kommune 1 diætist i hvert lokalområde, 9 i alt 1 diætist på Vikærgården (rehabiliteringscenter) 1 ernæringsfaglig konsulent, cand. scient. 1 ernæringsassistent i hvert team i plejeboligerne, ca. 82 assistenter i alt.

89 Fokus Undervisning af personalet i ernæring og ældre, kost til småtspisende, ernæringsvurdering og skema Sidemandsoplæring, tværfaglige møder Dokumentation i journalen e-læring Mål: handling på baggrund af ernæringsvurdering. Effekt. December 2013, borgere. Over 90 % var ernæringsvurderet inden for de sidste 4 mdr.

90 Redskab Til at finde de småtspisende ældre i plejebolig bruger vi ernæringsvurderingsskemaet (EVS) fra God mad Godt liv (http://www.socialstyrelsen.dk/godmadgodtliv) En gang om måneden: Svar på spørgsmål 1-4 om spisevaner. Vurder om der er vægttab og risikofaktorer. Giv score.

91

92 Ernæringsfaglig indsats i Aarhus Vi bruger EVS til at finde de småtspisende ældre Har en god ernæringsfaglig konstellation: Diætist Ernæringsassistent Ernæringsfaglig konsulent

93 Ernæringsfaglighed sikrer Dagligt fokus på ernæring/diætetik (diætist) At borgerens ernæringsbehov findes (diætist) At ernæringsfunktion findes (ergoterapeut) Den rette kostform/konsistens (ergoterapeut og diætist) At der laves den rette kostform/konsistens (ernæringsassistent og madservice) At der serveres god mad af kærlige hænder (plejepersonale).

94 Eksempler på andre ernæringstiltag Dysfagi (tygge- og synkebesvær) Væske (får den ældre væske nok?) Projekt om reelt indtag af ernæringsdrikke.

95 I Aarhus Kommune lærer personalet at finde de ernæringstruede ældre og iværksætte den rette indsats ved, at der er Politisk ønske om fokus på ernæring Ledelsesmæssig opbakning Ernæringsfagligt personale, der holder fokus på ernæring Et godt og valideret redskab, EVS Velfungerende tværfagligt samarbejde.

96 Projekt God mad Godt liv evalueringsrapport, januar 2011:

97 Tak for opmærksomheden

98 Underernæring har vi de rigtige løsninger? Flere ældre medborgere frem mod 2050 Undereræning blandt syge, svage og ældre er udbredt Danmark og EU Henrik Linderberg, 04 February

99 Arla Foods: En stor virksomhed med mange kompetencer

100 Valleprotein gennem historien Value Let food be thy medicine and medicine be thy food. Clinical nutrition Infant nutrition Functional foods The Father of Western medicine Commercial cheese production Body building Sports nutrition Hippocrates recommended whey for its health benefits Animal feed 400 B.C Today Year Waste

101 Content 1. Underernæring i Danmark 2. Særlige behov blandt syge, svage og ældre 3. Velsmag og naturlighed som facilitator 4. Tværfaglighed og struktur 4

102 Det skjulte samfundsproblem Underernæring blandt syge, svage og ældre er det skjulte samfundsproblem Op mod 40% af alle patienter er underernærede Hver femte ældre er i fare for at blive det Som betydende fødevarevirksomhed ønsker Arla Foods at bidrage til løsninger

103 Content 1. Underernæring i Danmark 2. Særlige behov blandt syge, svage og ældre 3. Velsmag og naturlighed som facilitator 4. Tværfaglighed og struktur 6

104 Ændringer i madvaner når vi bliver ældre Mindsket appetit Mindre fysisk aktivitet Sygdom og indlæggelse Tygge/synkebesvær/gebis Ensomhed og spisesituation

105 Content 1. Underernæring i Danmark 2. Særlige behov blandt syge, svage og ældre 3. Velsmag og naturlighed som facilitator 4. Tværfaglighed og struktur 8

106 Velsmag som afsæt bedre ernæring Velsmag Lyst til at spise Næring til kroppen Velsmagende mejeriprodukter f.eks. drikke- og spiseyoghurt, som rummer høje koncentrationer af valleprotein og energi (fedt) og som er nemme at servere, spise og synke Små mundfulde med stor næring

107 Tværfaglighed og samarbejde Nye madvarer er ikke hele løsningen Mange sagkyndige peger på øget tværfaglig tilgang som afgørende komponent i løsningen Arla Foods vil gerne bidrage med fødevarekompetencer

108 Tak 04 February

109 Forebyggelse af underernæring hos ældre TIDLIG OPSPORING AF UNDERERNÆRING I ÆLDREPLEJEN hvordan anvendes et nyudviklet redskab i praksis? Birthe Stenbæk Hansen, Klinisk diætist, cand.scient. klinisk ernæring Forebyggelsen, Frederiksberg Kommune

110 Politisk prioritering MÅL Antallet af småtspisende + 65 årige nedbringes HANDLEPLAN Tilbyde kompetenceudvikling af medarbejdere der har kontakt med ældre, så de tidlig kan opspore småtspisende og rådgive om kost

111 Kompetenceudvikling + E-learning

112 Dokumentation DEN RETTE INDSATS TIL DEN RETTE BORGER

113 Arbejdsgange Ansvarsfordeling Ift. opsporing og handling udarbejdet i Hjemmeplejen Hjemmesygeplejen Genoptræning & Rehabilitering Visitationen

114 Pejlemærke: Uplanlagt vægttab

115 Tidlig opsporing

116 Vejning af borger vigtig viden Sundhedsstyrelsen 2013

117 Algoritme i forhold til vurdering af uplanlagt vægttab Sundhedsstyrelsen 2013

118 EVS=ErnæringsVurderingsSkema

119 Tværfaglig indsats Træning Ernæring Tygge/synkefunktion

120 CES = Cost-effectiveness studie af tværfaglig ernæringsintervention Ét af resultaterne: Et formaliseret samarbejde ml. klinisk diætist, ergoterapeut og fysioterapeut var langt mere effektivt end en indsats, der udelukkende benyttede en af de tre faggrupper. Jan 2014

121 Maden i ældreplejen - Kæmpe udviklingspotentiale Anne-Birgitte Agger: Den mad, vi serverer Hvordan for de ældre, smager? mere af spareøvelse end af omsorg. Hvis statsministeren mener,at der skal gøres mere for de ældre, er her et oplagt sted at begynde. Politiken Kroniken 11. jan Ældre bliver spist af med uværdig mad

122 UDFORDRING

123 Antallet af ældre stiger

124 TAK FOR ORDET TIDLIG OPSPORING AF UNDERERNÆRING I ÆLDREPLEJEN anvendelse af et nyudviklet redskab i praksis Birthe Stenbæk Hansen, Klinisk diætist, cand.scient. klinisk ernæring Forebyggelsen, Frederiksberg Kommune

125 Differentierede tilbud om det gode måltid til de ældre borgere i kommunen, med inddragelse af de frivillige og erhvervslivet Pernille Hansted for Sundheds- og Omsorgsforvaltnigen KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

126 3 fokusområder KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

127 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

128 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

129 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

130 Madkvalitet Det gode måltid Det rette tilbud til den rette borger 90 % Økologi Kompetence udvikling (køkkenhåndværk og måltidet) Årlig selvevaluering af mad og måltider Samarbejde med beboere, frivillige og pårørende Mad- og måltidsguide Nye tilbud og mulighed for fællesskab: Spisevenner Madklippekort Madlavning i fællesskab Madklubber Madens smag i hjemmeplejen Ernæringsvurdering og ernæringsterapi Tygge-synkevurdering Koncept for konsistens -justeret mad KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Teknologiske spiseredskaber

131 YDELSER TIL MÅLGRUPPER PÅ MAD- OG MÅLTIDSOMRÅDET Madservice med udbringning Spisetilbud Madklippekort Mad på plejehjem Ernæringsvurdering på plejehjem Ernæringsterapi i hjemmeplejen Madklubber Spisevenner Forebyggelse og sundheds-fremme Turkøb Indkøbsordning KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

132 Ydelser til borgere i hjemmeplejen Ikke visiterede ydelser Visiterede ydelser: Mad Visiterede ydelser: Ernæring Visiterede ydelser: Indkøb Spisevenner Mad på plejehjem Ernæringsterapi Indkøbsordning Madklubber Madservice med udbringning Turkøb Forebyggelse og sundhedsfremme Madklippe-kort Spisetilbud KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

133 Aktører Tilbud/ydelse Mad på plejehjem Madudbringning Spisetilbud Madklippekort Ernæringsterapi Turkøb Indkøbsordning Spisevenner Madklubber KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Leverandører Kommunal Kommunal og private Kommunale og socioøkonomisk virksomhed Private og socioøkonomisk virksomhed Kommunale Private Private Kommunal i samarbejde med frivillige Frivillige

134 Fremadrettet træffes jeg: Pernille Hansted Programleder Københavns Madhus Bastbygningen Ingerslevsgade København V t: d: e: KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

135 Ensomme mænd får appetitten tilbage på livet når de laver mad med frivillige v/inge Kristiansen

136 Frivillighed: Frivillighed er hot - internationalt, nationalt og lokalt Tradition for frivillighed i Skandinavien og Danmark via de folkelige bevægelser Tradition for frivillighed i Horsens Kommune via WHO Healthy Cities Network

137 Sundhed gennem stærke fællesskaber Sund By arbejder ud fra et bredt sundhedsbegreb, hvor den sociale dimension af sundheden er vigtig: Fællesskaber er afgørende i relation til sundhed Fællesskaber øger den mentale sundhed/trivsel, fordi mennesker oplever meningsfuldhed Social isolation er en risikofaktor på linje med KRAM-faktorer

138 Støttende miljøer Møde i selvhjælpsgruppe (modelfoto) Madlavning for enkemænd

139

140 Fremtidsperspektiver Erfaringer, netværk og samarbejdsrelationer gør Sund By centralt placeret mellem civilsamfund og kommune Særligt fokus på ældre/mestring/aktivitet Potentiale for yderligere udvikling af samarbejde, der kan skabe innovative løsninger Sund By-ansatte kan som konsulenter og facilitatorer bidrage til at udvikle Horsens Kommunes samarbejde med og inddragelse af frivillige og civilsamfund på en række områder

141 De tre gennemgående spørgsmål Hvordan kan maden produceres og leveres, så den mødekommer de ældres smag, fysiologiske behov og samtidig holder de kommunale budgetter? Hvordan sikrer vi, at medarbejderne reagerer hensigtsmæssigt på ændringer i de ældres ernæringstilstand (kompetencer, redskaber og organisering)? Hvordan skabes rammer for måltidet, der fremmer appetitten og lysten til at kunne mestre eget liv hos de ældre? Har vi den viden, der skal for de gode løsninger?

142 Tak for i dag

FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB

FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

ERNÆRINGSSCREENING AF ÆLDRE I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

ERNÆRINGSSCREENING AF ÆLDRE I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE ERNÆRINGSSCREENING AF ÆLDRE I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Baggrund... 3 Formålet med projektet... 3 Projektets målgruppe... 4 Definitioner... 4 Årsager til for lidt eller forkert ernæring... 5 Anbefalinger...

Læs mere

SMAG. Skønne Måltider til Alle Gamle

SMAG. Skønne Måltider til Alle Gamle K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET SMAG Skønne Måltider til Alle Gamle Hvidbog om nærende måltider med kulinarisk kvalitet til ældre Januar 2015 FORORD 1. INDLEDNING 2. METODE OG LÆSEVEJLEDNING 2.1

Læs mere

DIÆTISTEN. Reportage fra de Nordiske diætistdage i Bergen Læs mere side 6

DIÆTISTEN. Reportage fra de Nordiske diætistdage i Bergen Læs mere side 6 Nr. 129. Juni 2014. 22. årgang DIÆTISTEN FOKUS Regeringens ældremilliard betyder mere arbejde til kliniske diætister Læs mere om det og ernæringsindsatsen til de ældre borgere på side 12 Reportage fra

Læs mere

THE ANOREXIA OF AGING I PLEJEHJEM

THE ANOREXIA OF AGING I PLEJEHJEM Bachelor projekt: The anorexia of aging i plejehjem Skrevet af Yuriko Takahashi I klinisk diætetik, Ernæring og Sundheds, Ankerhus Vejleder: Ane Kruse Antal sider : 35 sider Anslag : 84.041 Antal side

Læs mere

Måltidet. & ældre i. eget hjem

Måltidet. & ældre i. eget hjem Måltidet & ældre i eget hjem Udgivet af ÆldreForum, 2001 Design: DanChristensenDesign Fotos: Polfoto (Preben Kirkholt, Søren Jensen, Stefan Kai Nielsen, Claus Bonnerup) og Billedhuset 2. maj (Stig Stasig,

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE MAD & MÅLTIDER

FOREBYGGELSESPAKKE MAD & MÅLTIDER FOREBYGGELSESPAKKE MAD & MÅLTIDER INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTA 4 FOREKOMST 5 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF UHENSIGTSMÆSSIG KOST 7 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 8 LOVGIVNING PÅ OMRÅDET 9 EVIDENS OG VIDENSGRUNDLAG

Læs mere

Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice

Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice til ældre Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice til ældre Udarbejdet af Anne Marie Beck Lise Bygholm Heidi Madsen og Jens

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE MAD & MÅLTIDer

FOREBYGGELSESPAKKE MAD & MÅLTIDer FOREBYGGELSESPAKKE MAD & MÅLTIDer Forebyggelsespakke mad & måltider Sundhedsstyrelsen, 2012. Udgivelsen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Offentlig forplejning

Offentlig forplejning Offentlig forplejning Resumé og redigeret udskrift af høring for Folketingets Fødevareudvalg den 12. oktober 2005 i Landstingssalen Teknologirådets rapporter 2005/14 Offentlig forplejning Resumé og redigeret

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Giv mig lov til at spise!

Giv mig lov til at spise! Giv mig lov til at spise! giv mig lov til at spise Redaktion: Christina Melander ISBN: 87-90904-65-6 Layout: Susanne Schenstrøm Tryk: clausengrafisk/one2one Dansk Design Center H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

DIÆTISTEN TEMA. Diætister i kommuner. Parløb med patienterne i Holstebro. Gratis kostvejledning til ældre i Himmerland

DIÆTISTEN TEMA. Diætister i kommuner. Parløb med patienterne i Holstebro. Gratis kostvejledning til ældre i Himmerland Nr. 95. oktober 2008. 16. årgang DIÆTISTEN TEMA Diætister i kommuner Parløb med patienterne i Holstebro Læs mere på side 5 Gratis kostvejledning til ældre i Himmerland Læs mere på side 9 Ernæring på tværs

Læs mere

FOREBYGGELSE + Ældres sundhed

FOREBYGGELSE + Ældres sundhed FOREBYGGELSE + SUNDHEDSFREMME I KOMMUNERNE Ældres sundhed 2007 ÆLDRES SUNDHED Ældres sundhed forebyggelse og sundhedsfremme i kommunerne Redaktion: Line Raahauge Madsen Mette Lolk Hanak Kirsten Nielsen

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunens faldforebyggende indsats 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Ernæring og aldring Ernæring og aldring

Ernæring og aldring Ernæring og aldring Ernæring og aldring Ernæring og aldring En rapport fra Ernæringsrådet af Jette Ingerslev Anne Marie Beck Kirsten Schroll Bjørnsbo Ib Hessov Lars Hyldstrup Agnes N. Pedersen Ernæring og aldring Grafisk

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed 9. marts 2015 Side 0 af 36 Indhold Indledning... 2 Sundhedsstrategiens opbygning... 2 Hvad omfatter Sundhedsstrategien?... 2 Solrød Kommunes

Læs mere

Ernæring til kræftpatienter. resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013. LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk

Ernæring til kræftpatienter. resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013. LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk Ernæring til kræftpatienter resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013 LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk Kulhydrat Fedt Protein Sondeernæring/ parenteral ernæring Ernæring til kræftpatienter I et

Læs mere

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet Mad- og måltidspolitik på ældreområdet 1 FORORD Gode måltider er en af de begivenheder, der kan være med til at øge livskvaliteten for den ældre borger. Det er afgørende for oplevelsen, at der spises i

Læs mere

Veje til god mad og godt liv for ældre borgere

Veje til god mad og godt liv for ældre borgere Veje til god mad og godt liv for ældre borgere Implementeringsguide til indsatser i køkkenerne omkring mad og måltider Socialstyrelsen - social viden til gavn Veje til god mad og godt liv for ældre borgere

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere