Håndbog Det Fleksible Madtilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog Det Fleksible Madtilbud"

Transkript

1 Håndbog Det Fleksible Madtilbud 2009

2 Denne Håndbog er udarbejdet med bidrag af følgende parter: Styregruppe Plejecenterleder Bente Markfoged Jensen Sygehjælper og TR Berit Hermansen Køkkenchef, Det Danske Madhus Mette Lei Projektleder Katrine Søndergård Sundhedskoordinator, Ph.d Malene Herbsleb Administrativ leder Thomas Trust Projektgruppe Souschef, Det Danske Madhus, Lis Christensen Assisterende leder Hanne Kofoed Sygehjælper Annita Andersen SOSU-hjælper Olga Kobæk Sygehjælper Tove Forsberg Sygehjælper Nina Otzen SOSU-assistent Kristina Jensen SOSU-hjælper Doris Rasmussen Køkkenassistent Tina Godsk Køkkenassistent Kirsten Mikkelsen Kritiske Venner Socialdirektør Jette Rud Knudsen Ældrechef Anne Juul Sørensen Plejecenterleder Anni Andersen Visitationschef Anne Stenbæk KD og cand.scient.san (JCVU) Eva Winther Seniorforsker Anne Marie Beck Arkitekt Jon Hune Antropolog, Ph.d Jens Kofoed Chefkonsulent (KL) Tina Jørgensen Direktør, Det Danske Madhus, Henrik Sørensen Områdeleder Anne Mette Villadsen, IKAS Endelig bygger projektet på erfaringer og holdninger fra beboere og personale på Odder Kommunes plejecentre. Disse erfaringer og holdninger er samlet i en rapport med titlen Det Fleksible Madsystem - Rapport over beboeres og medarbejderes holdninger og ideer (Odder kommune, 2008). Projektet er blevet støttet økonomisk af Velfærdministeriets pulje til udvikling af bedre ældrepleje. Odder Kommune vil gerne sige stor tak til alle involverede parter for de bidrag samt engagement, inspiration og kritik, der har været med til at forme Det Fleksible Madtilbud. 1

3 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Det Fleksible Madtilbud bygger på erfaringer med superkost Odder Kommune satser på forebyggelse og sundhedsfremme Eden Alternative fokus på selvbestemmelse og spontane aktiviteter Centrale aktører i Det Fleksible Madtilbud Personalet er blevet klædt på til at håndtere Fleksibelt Madtilbud Kostformer og diæter Mål Skal Det Fleksible Madtilbud akkrediteres? Standarder for Det Fleksible Madtilbud Standard for ernæringsscreening Standard for overholdelse af beboernes selvbestemmelse Standard for kompetenceudvikling Standard for kvalitetsovervågning Procedurer for Det Fleksible Madtilbud Procedure for ernæringsscreening Procedure for overholdelse af beboeres ret til selvbestemmelse i forhold til maden og måltidet Procedure for kompetenceudvikling Procedure for kvalitetsovervågning Ældrekost og Superkost Forskel på ældrekost og superkost Morgenmåltidet Mellemmåltider Middagsmåltidet Aftenmåltidet Dagskostforslag 9000 kj Fleksibilitet i forhold til madens forarbejdningsgrad Vigtige forskelle på ældrekost og diæterne diabetes, energireduceret og fedtog kolesterolmodificeret diæt Håndtering af dilemmaer i forbindelse med måltidet Bilag Arbejdsdeling Forslag til dagkostplan for en uge Eksempel på ernæringsvurderingsskema til intern audit i Det Fleksible Madtilbud Begrebsliste

4 1 Introduktion Håndbog for Det Fleksible Madtilbud er et redskab til pleje- og køkkenpersonale i Odder Kommunes plejeboliger. Håndbogen er et produkt af et projekt, som blev iværksat i efteråret 2007 i Odder Kommune. Formålet med projektet var at udvikle et differentieret madtilbud til ældre i plejeboliger. Madtilbuddet skal minimere antallet af ældre, der er underernærede eller er i risiko for underernæring. Samtidig skal madtilbudet sikre den enkelte beboer en stor grad af valgfrihed og selvbestemmelse mht. menusammensætning og måltidsfordeling, således at maden bliver kilde til både næring og nydelse. Det Fleksible Madtilbud blev udviklet i forbindelse med etablering af et nyt ældrecenter på Bronzealdervej i Odder. Det ny center er et leve-bo-miljø, der består af 6 boenheder med plads til ti beboere i hvert hus. Madtilbudet blev udviklet af Odder Kommune og Det Danske Madhus i et offentligt/privat samarbejde, der blev økonomisk støttet af Velfærdministeriets pulje til udvikling af bedre ældrepleje. Det fleksible Madtilbud tager udgangspunkt i konkrete erfaringer med superkost til ældre i risiko for underernæring. Samtidig bygger det på Odder Kommunes sundhedspolitik og på værdierne i Eden Alternative, der har fokus på det gode hverdagsliv for beboere i plejebolig. 1.1 Det Fleksible Madtilbud bygger på erfaringer med superkost Baggrunden for projektet var en undersøgelse, der viste, at op mod 60% af beboerne på et af kommunens ældrecentre var i risiko for underernæring og ikke fik dækket deres energibehov. Ved at indføre superkost, der er en protein- og fedtrig kost, tog flere af de ældre på i vægt, og der blev observeret større livsglæde. Samtidig blev der lavet en stor brugerundersøgelse, hvor medarbejdere og beboere blev spurgt om holdninger til maden og måltidet. Undersøgelsen viste, at der generelt er stor tilfredshed med maden, men at mange beboere har individuelle ønsker. Endvidere fremgik det, at den nye superkost også medførte konflikter, da overvægtige beboere eller beboere på anden diæt også ønskede at indtage superkostmåltider. Den nye superkost skabte således behov for at udvikle et koncept, der gjorde det muligt for personalet at håndtere et differentieret madtilbud. 1.2 Odder Kommune satser på forebyggelse og sundhedsfremme Projektet er en del af udmøntningen af Odder Kommunes sundhedspolitik fra Politikken, der har særligt fokus på kost og bevægelse, hviler på fire værdier, som Det Fleksible Madtilbud forholder sig til: For det første satser kommunen på en forebyggende indsats, der skal minimere risikofaktorer, der har betydning for borgernes helbred. Forebyggelse af underernæring forventes at styrke beboernes helbred. For det andet skal kommunens tilbud være sundhedsfremmende, således at borgernes evne til at kunne mestre livet fremmes. For det tredje skal det sunde valg gøres til det lette valg. Evnen til at træffe det sunde valg bygger blandt andet på forståelse. Vejledning og inspiration til beboerne i forhold til at blive vejet regelmæssigt samt forklaring af hvilken kostform, der anbefales til en given beboer, betragtes som en forudsætning for, at beboerne kan træffe det sunde valg. Endeligt er det målet at minimere den sociale ulighed i sundhed. Det indebærer, at socialt udsatte beboere ydes særlig omsorg og støtte både i relation til maden og måltidet. 3

5 1.3 Eden Alternative fokus på selvbestemmelse og spontane aktiviteter Det Fleksible Madtilbud bygger på Eden Alternative filosofien, hvor formålet er at skabe en meningsfuld tilværelse for den enkelte beboer. Filosofien bygger på en række principper, der blandt andet indebærer, at beslutningerne lægges så tæt på den enkelte som muligt, ligesom det tilstræbes, at der er plads til såvel spontane som planlagte aktiviteter i hverdagen. Det Fleksible Madtilbud skal leve op til disse principper. Derfor er beboerens valgfrihed central, når det gælder om at sammensætte det enkelte måltid. Ligeledes vil maden kunne leveres i forskellige forarbejdningsgrader, så der bliver plads til at bage brød eller stege flæskestegen lokalt, hvis det er det, man gerne vil i den enkelte boenhed. 1.4 Centrale aktører i Det Fleksible Madtilbud I Det Fleksible Madtilbud er der en række interessenter, der alle spiller en rolle i forhold til at nå de fastlagte mål. Ledelsen, plejepersonalet og køkkenpersonalet er centrale aktører. Derudover spiller dialogen med kostråd og bruger/pårørende råd en vigtig rolle. Det Fleksible Madtilbud opererer desuden med betegnelserne nøglepersoner, ressourcepersoner og Det Faglige Miljø. Nøglepersoner Nøglepersoner er køkkenfagligt personale, der fungerer som "nøglen" til produktionskøkkenet. De har ansvaret for bestilling af mad i produktionskøkkenet samt bestilling af råvarer hos leverandører til direkte levering i huset. Der bestilles 9000 kj til hver beboer pr. dag. Derudover foretager nøglepersonen egenkontrol. Hver nøgleperson er tilknyttet 3 boenheder. Nøglepersonen skal vejlede beboerne om valgmulighederne til måltiderne og inddrage dem i madbestilling og madlavning. Derudover skal nøglepersonen støtte og vejlede beboerne i at foretage det sunde valg i forhold til beboernes kostform. Endelig skal nøglepersonen være opmærksom på, om beboerne er tilfredse med maden og måltidet. Nøglepersonen er ansvarlig for at informere og vejlede plejepersonalet omkring håndteringen af forskellige kostformer og valgmulighederne inden for hver kostform. Når der kommer nyt plejepersonale, skal nøglepersonen vejlede og introducere det i egenkontrol, kostformer og anretning. Nøglepersonen skal understøtte, at de individuelle aftaler om maden og beboerens ønsker og behov efterleves. Nøglepersonen er endvidere ansvarlig for at formidle aftalte tiltag fra Det Faglige Miljø til produktionskøkkenet og kollegaer, ligesom hun skal videreformidle ris, ros og ideer omkring maden til produktionskøkkenet. Endelig skal nøglepersonen formidle, om madbestillingssystemet fungerer, og om personalet finder det nemt at benytte. Nøglepersonerne indgår i det faglige miljø. Ressourcepersoner Ressourcepersoner er plejefagligt personale, der er særligt ansvarlige for udmøntning af Det fleksible Madtilbud. Ressourcepersoner har til opgave at få beboerne inddraget i madlavning og madbestilling, foretage enæringsscreening og inddrage kollegaerne heri. Ressourcepersonen skal formidle resultatet af ernæringsscreeningen til kolleger samt formidle hvilke tiltag, der efter aftale med beboeren skal iværksættes. Derudover skal ressourcepersonen indhente og videreformidle information fra nøglepersonerne omkring valgmuligheder i madbestillingen til plejepersonalet. 4

6 Ressourcepersonen skal være opmærksom på, om beboerne er tilfredse med maden og måltidet og videreformidle ris, ros og ideer om maden til nøglepersonerne. Endelig er ressourcepersonen ansvarlig for at videreformidle faglige problemstillinger til relevante fagpersoner, fx læge, sygeplejerske, diætist, fysioterapeut, køkken, tandplejer. Ved ansættelse af nye medarbejdere og nye nøgle- og ressourcepersoner skal ressourcepersonen og nøglepersonen medvirke til kompetenceudvikling af disse. Samtidig er ressourcepersonen ansvarlig for at sikre vidensformidling til kollegaer i eget hus om indholdet i Håndbog for Det Fleksible Madtilbud samt undervisningsmappen. Ressourcepersonen indgår i det faglige miljø og formidler aftalte tiltag herfra til kollegaer. Det faglige miljø Det faglige miljø består af nøgle- og ressourcepersonerne, ledere og assisterende ledere fra Bronzealdervej og Stenslundcentret samt ledelsesrepræsentanter fra produktionskøkkenet. Opgaven i det faglige miljø er at kvalitetsovervåge og -udvikle Det Fleksible Madtilbud. Det faglige miljø foretager kvartalsvis overvågning af ernæringsscreeningen samt deltager i årlig journalaudit og udarbejdelse af kvalitetsrapport. Ledelsen Ledelsen i leve-bo-miljøerne er ansvarlig for, at kvaliteten af maden og måltidet giver beboerne mulighed for at være i god ernæringstilstand. Såfremt beboere ikke er i god ernæringstilstand, er lederen øverste ansvarlige for, at dette dokumenteres, og at der i dialog med beboeren planlægges tiltag, der kan forbedre beboerens ernæringstilstand og livskvalitet. Lederen er ansvarlig for kvalitetsovervågning og kvalitetsudvikling af madtilbudet, ligesom lederen skal muliggøre den nødvendige kompetenceudvikling af medarbejderne. I forhold til samarbejdspartnere skal lederen sætte maden og måltidet på dagsorden i brugerog pårørenderådet, ligesom resultaterne af kvalitetsrapporten og iværksatte handlinger formidles til Kostrådet, Socialudvalget og Ældrerådet. Lederen deltager hvert år i en årlig journalaudit sammen med det faglige miljø. Souschefen deltager i fire årlige møder i det faglige miljø. 1.5 Personalet er blevet klædt på til at håndtere Fleksibelt Madtilbud Der er i Det Fleksible Madtilbud blevet lagt stor vægt på at kvalificere pleje- og køkkenpersonalet til at håndtere det fleksible tilbud og vejlede beboerne i at vælge den rette kost. Undervisning og tydelig ansvarsfordeling har været afgørende for udmøntningen af madtilbuddet. Derfor har i alt 12 medarbejdere fra plejen, fordelt på en medarbejder fra hver af de 12 kommunale boenheder og 2 køkkenpersonaler fra henholdsvis Bronzealdervej og Stenslundcentret, gennemgået et 3 dages kursus om Sund kost til ældre i efteråret Kurset har indeholdt praktiske øvelser i ernæringsscreening, kostformer og etiske dilemmaer i forhold til Det Fleksible Madtilbud. Desuden har hele personalegruppen på Bronzealdervej og Stenslundcentret i efteråret 2008 været igennem 3 timers undervisning med introduktion til indhold i og struktur for Det Fleksible Madtilbud, tandplejens betydning for appetitten, det sociale omkring måltidet og etiske dilemmaer i forhold til maden og måltidet. 5

7 1.6 Kostformer og diæter Der findes forskellige kostformer og diæter. En kostform beskriver den ernæringsmæssige sammensætning af en døgnkost, ligesom den angiver den totale energimængde pr. døgn. Det Fleksible Madtilbud opererer med to overordnede kostformer: Ældrekost og Superkost. Ældrekost, der bygger på retningslinjerne for sygehuskost, er beregnet til beboere med risiko for undervægt, god appetit og/eller let øget behov for energi og protein, mens superkost er møntet på beboere med lille appetit og/eller øget behov for energi og protein. De to kostformer er ikke et forbillede for raskes personers kostvaner, da de indeholder en højere mængde fedt og protein. For hver kostform er der en række generelle anbefalinger for, hvad personalet skal tilbyde beboeren at spise. Se kapitel 4. Inden for hver kostform er der rig mulighed for at tilbyde beboerne individuelle valgmuligheder og medindflydelse på egne måltider. Næringsindhold pr. kostform (9.000 kj/ dagskost) Kostform Protein, g ( E %) Fedt, g (E %) Kulhydrat, g (E %) Ældrekost 95 g (18 E %) 100 g (40 E %) 225 g (55 E %) Superkost 95 g (18 E %) 120 g (50 E %) 170 g (32 E %) Dagens måltider består af tre hovedmåltider (morgen, middag, aften) og tre mellemmåltider (formiddag, eftermiddag og sen aften). Det Fleksible Madtilbud tilbyder desuden diæter. Diæter er kostformer med en videnskabeligt dokumenteret forebyggende, behandlende eller diagnostisk effekt. Det kan f.eks. være diabetesdiæt eller glutenfri diæt. I Det Fleksible Madtilbud er diæten kost uden svinekød integreret i ældrekosten. Retter, der indeholder svinekød, vil få erstattet kødet med noget andet, mens de øvrige elementer i retten vil være de samme. Det er målet, at dilemmaer relateret til forskel på beboernes mad minimeres, men til følgende diæter kan forskelle fra ældrekosten ikke undgås, og dermed er der basis for potentielle dilemmaer. Det gælder for: Kost med begrænset sukkerindhold (diabetesdiæt) Kost med begrænset energiindhold (energireduceret diæt) Kost med begrænset fedtindhold (fedt- og kolesterolmodificeret diæt) I disse situationer vil diæterne adskille sig fra ældrekosten. De kan tilnærmelsesvis bestå af det samme til morgenmåltidet og det varme hovedmåltid, hvis personalet vejleder beboere, der er på diæt, om mængden af de forskellige komponenter. For eksempel skal kost med begrænset energiindhold bestå af flere grønsager, færre kartofler og mindre kød sammenlignet med ældrekosten. Ligeledes vil desserter og mellemmåltider til beboere på de tre nævnte diæter være anderledes i forhold til ældrekostens, fordi de har begrænset indhold af sukker og fedt. Se kapitel 4 for vigtige forskelle mellem diæterne, ældrekosten og superkosten. Til alle diæter vil det være muligt at bestille en mere tygge-synkevenlig ret. 6

8 1.7 Mål Der er to overordnede mål med Det Fleksible Madtilbud. Tilbuddet skal sikre: at alle beboere i plejeboliger har BMI at primært beboere med BMI < 24 tilbydes superkost Derudover er det et mål, at beboerne er tilfredse med maden og måltidet. Der er klar sammenhæng mellem kost og vægt. For at kunne identificere en eventuel ernæringsrisiko skal beboerne tilbydes ernæringsscreening hver måned. Screeningen danner grundlag for hvilken kostform, beboeren anbefales. Derudover skal personalet sikre at menusammensætning og måltidsfordeling er i overensstemmelse med beboernes individuelle ønsker og behov. Endelig er det en grundlæggende præmis, at beboernes ret til selvbestemmelse i relation til maden, måltidet og screeningen altid respekteres. Ud over at nå de fastlagte mål betragtes Det Fleksible Madtilbud som en succes når 1) alle beboere tilbydes ernæringsvurdering i henhold til screeningsproceduren fra håndbogen, 2) alle ernæringsvurderinger og tilbud om ernæringsvurderinger er dokumenteret i care, 3) alle medarbejdere har kendskab til håndbogen og anvender den som et arbejdsredskab, og 4) madbestillingssystemet fungerer, og personalet finder det nemt at benytte. 1.8 Skal Det Fleksible Madtilbud akkrediteres? Kvaliteten er afgørende! Det overvejes, om Det Fleksible Madtilbud skal akkrediteres i henhold til principperne i Den Danske Kvalitetsmodel. Akkreditering indebærer, at der opsættes klare standarder for, hvad Det Fleksible Madtilbud skal leve op til, ligesom ansvarsfordeling i forhold til at nå de fastlagte mål tydeligt præciseres. Håndbogen er bygget op omkring fire standarder: Standard for ernæringsscreening, standard for overholdelse af beboernes ret til selvbestemmelse, standard for kompetenceudvikling og standard for kvalitetsovervågning. Standarderne følges op af fire tilhørende procedurer. Procedurerne indeholder konkrete anvisninger på, hvorledes medarbejderne skal udføre specifikke opgaver, idet de beskriver formål, omfang, organisation og ansvar samt fremgangsmåder for løsning af specifikke opgaver. 7

9 2 Standarder for Det Fleksible Madtilbud For at realisere målene i Det Fleksible Madtilbud er der udarbejdet fire standarder: Standard for ernæringsscreening Standard for overholdelse af beboernes ret til selvbestemmelse Standard for kompetenceudvikling Standard for kvalitetsovervågning Standarderne beskriver følgende: Formål: Hvad er formålet med standarden? Målgruppe: Hvem har ansvaret for, at standarden efterleves? Anvendelsesområde: I hvilken organisatorisk enhed skal standarden anvendes? Retningsgivende dokumenter: Hvilke dokumenter forklarer, hvordan formålet skal opnås? I Det Fleksible Madtilbud refereres der til konkrete procedurer. Implementering og anvendelse af retningsgivende dokumenter: Hvem skal kende og anvende de retningsgivende dokumenter? Kvalitetsovervågning: Hvornår og hvordan skal der evalueres? Kvalitetsforbedring: Er kvalitetsniveauet tilfredsstillende, eller er der behov for kvalitetsforbedringer? Referencer 8

10 2.1 Standard for ernæringsscreening Standardbetegnelse: Standard: Formål: Målgruppe: Anvendelsesområde: Trin 1: Retningsgivende dokumenter Ernæringsscreening Ernæringsscreening til beboere i plejebolig At tilbyde beboeren den rette kostform eller diæt på baggrund af løbende ernæringsscreening Leder af plejebolig Alle plejeboliger Indikator 1 Der foreligger procedure for ernæringsscreening (Stor Screening, Lille Screening, Kostregistrering, Valg af kostform). Denne tager udgangspunkt i de officielle anbefalinger for ernæringsscreening. Der foreligger desuden procedure for: Respekt for beboernes ret til selvbestemmelse Kompetenceudvikling af medarbejdere Kvalitetsovervågning af ernæringsscreening Trin 2: Implementering og anvendelse af retningsgivende dokumenter Trin 3: Kvalitetsovervågning Indikator 2: Ressourcepersoner og øvrigt plejepersonale kender og anvender procedure for ernæringsscreening. Indikator 3: Nøglepersoner kender procedure for ernæringsscreening. Indikator 4: Det Faglige Miljø er ansvarlig for kvartalsvis overvågning af ernæringsscreeningen. Indikator 5: Det Faglige Miljø er ansvarlig for afholdelse af årlig journalaudit. rin 4: Kvalitetsforbedring Indikator 6 Det Faglige Miljø udarbejder en kvalitetsrapport med forslag til konkrete tiltag til kvalitetsforbedringer efter den årlige journalaudit. Ledelsen træffer beslutning om hvilke tiltag, der skal iværksættes. Referencer: Den Danske Kvalitetsmodel akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen. Uden mad og drikke del 2. Fødevaredirektoratet (2002). 9

11 2.2 Standard for overholdelse af beboernes selvbestemmelse Standardbetegnelse Standard Formål Målgruppe Anvendelsesområde Trin 1 Retningsgivende dokumenter Trin 2 Implementering og anvendelse af retningsgivende dokument Trin 3 Kvalitetsovervågning Trin 4 Kvalitetsforbedring Referencer Standard for overholdelse af beboernes selvbestemmelse Medvirke til at beboernes ret til selvbestemmelse overholdes At hjælpen til beboeren tilrettelægges ud fra den enkelte beboers forudsætninger, muligheder og behov med respekt for den enkelte beboers værdighed og ret til at bestemme over sit eget liv Leder af plejeboliger Alle plejeboliger Indikator 1 Der foreligger procedure for overholdelse af beboers ret til selvbestemmelse i forhold til maden og måltidet. Indikator 2 Personalet i plejeboligerne kender og anvender proceduren for overholdelse af beboeres ret til selvbestemmelse i forhold til maden og måltidet. Indikator 3 Lederen er ansvarlig for overvågning af eventuelle afvigelser i forhold til proceduren for overholdelse af beboeres ret til selvbestemmelse. Indikator 4 Lederen træffer beslutning om hvilke tiltag, der skal iværksættes. Serviceloven 10

12 2.3 Standard for kompetenceudvikling Standardbetegnelse: Kompetenceudvikling Standard: Formål: Målgruppe: Anvendelsesområde: Trin 1: Retningsgivende dokumenter Trin 2: Implementering og anvendelse af retningsgivende dokumenter Trin 3: Kvalitetsovervågning Trin 4: Kvalitetsforbedring Referencer: Standard for kompetenceudvikling i relation til det Fleksible Madtilbud At understøtte medarbejdernes håndtering af det Fleksible Madtilbud Leder af plejebolig Alle plejeboliger. Indikator 1 Der foreligger procedure for kompetenceudvikling, herunder undervisningsplan for Nøgle- og Ressourcepersoner og øvrige medarbejdere Indikator 2: Nøgle- og ressourcepersoner kender og anvender procedure for kompetenceudvikling. Indikator 3: Leder af plejebolig er ansvarlig for implementering af kompetenceudvikling Indikator 4: Leder af plejebolig vurderer i forbindelse med den årlige journalaudit, om der er behov for videreudvikling af procedure for kompetenceudvikling. Den Danske Kvalitetsmodel akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen. 11

13 2.4 Standard for kvalitetsovervågning Standardbetegnelse: Kvalitetsovervågning Standard: Kvalitetsovervågning af Det Fleksible Madtilbud Formål: At foretage kvalitetsopfølgning på Det Fleksible Madtilbud, herunder: Kvartalsvis og årlig opfølgning på ernæringsscreening Overvågning af beboernes selvbestemmelsesret Kvalitetsovervågning af kompetenceudvikling Målgruppe: Leder af plejebolig Anvendelsesområde: Alle plejeboliger Trin 1: Retningsgivende dokumenter Indikator 1 Der foreligger procedurer for følgende: Opfølgning på ernæringsscreening: Kvartalsvis kvalitetsovervågning, årlig journalaudit og årlig kvalitetsrapport Der foreligger desuden procedurer for: Overholdelse af beboernes ret til selvbestemmelse i forhold til maden og måltidet Introduktion til Det Fleksible Madtilbud for nye medarbejdere, nøgle- og ressourcepersoner. De anførte procedurer beskriver, hvordan kvalitetsovervågningen skal foregå, og hvem der er ansvarlig herfor. Trin 2: Implementering og anvendelse af retningsgivende dokumenter Indikator 2: Ledelsen kender og anvender procedurerne for kvalitetsovervågning Indikator 3: Det Faglige Miljø kender og anvender procedurerne for kvalitetsovervågning 12

14 Trin 3: Kvalitetsovervågning Indikator 4: Det Faglige Miljø er ansvarlig for kvartalsvis overvågning af ernæringsscreeningen. Se procedure for kvartalsvis kvalitetsovervågning. Indikator 5: Det Faglige Miljø er ansvarlig for afholdelse af årlig journalaudit. Se procedure for årlig journalaudit. Indikator 6: Ledelsen foretager evaluering af indsatsen vedr. respekt for beboernes ret til selvbestemmelse Indikator 7: Ledelsen foretager evaluering af indsatsen vedr. kompetenceudvikling af medarbejdere Trin 4: Kvalitetsforbedring Indikator 8: Efter den årlige journalaudit udarbejder Det Faglige Miljø en kvalitetsrapport med forslag til konkrete tiltag til kvalitetsforbedringer vedr. ernæringsscreening, beboernes selvbestemmelsesret samt kompetenceudvikling. Ledelsen træffer beslutning om hvilke tiltag, der skal iværksættes. Referencer: Den Danske Kvalitetsmodel akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen. Uden mad og drikke del 2. Fødevaredirektoratet (2002). 13

15 3 Procedurer for Det Fleksible Madtilbud Der indgår en række procedurer for Det Fleksible Madtilbud. Procedurerne er et værktøj til ledelse og medarbejdere med henblik på at opnå de ønskede mål for Det Fleksible Madtilbud. Der indgår følgende procedurer: Procedure for ernæringsscreening Procedure for overholdelse af beboernes ret til selvbestemmelse i forhold til maden og måltidet Procedure for kompetenceudvikling Procedure for kvalitetsovervågning 3.1 Procedure for ernæringsscreening Ernæringsscreening består af Stor Screening, Lille Screening, kostregistrering og anbefaling af kostform. Fremgangsmåden fremgår af nedenstående procedure. Skemaer til anvendelse under ernæringsscreeningen findes efter proceduren. Procedure: Ernæringsscreening af beboere i plejebolig. Formål: Med henblik på at kunne vejlede beboeren i valg af kostform/diæt tilbydes beboeren regelmæssig ernæringsscreening, der består af: - Regelmæssig vejning - Beregning af BMI - Vurdering af risikofaktorer og kostindtag - Kostregistrering ved behov Målgruppe: Ressourcepersoner. Plejepersonale. 14

16 Baggrund: Hvis ældre mennesker bliver underernærede, er det meget svært for dem at vende tilbage til normalvægt. Derfor er en hurtigt indsats med tilbud om superkost vigtig, når vægttab opstår. Hvis en beboer på diæt (fx diabetes) bliver undervægtig vil de diætetiske principper i samråd med lægen kunne træde ud af kraft til fordel for superkost. Regelmæssig vejning skærper opmærksomheden på beboere i risiko for underernæring. Vejning af en beboer skal så vidt muligt foregå på samme måde hver gang. Det betyder, at samme vægt skal anvendes hver gang, og at beboeren skal vejes på samme tid af døgnet hver gang. Der vil være for stor variation i vægten, hvis beboeren den ene gang vejes med tøj på efter middagsmaden, og næste gang vejes med begrænset mængde tøj på inden morgenmaden. Når beboerens højde måles, lægges der 1 cm til for hvert femte leveår beboeren er over 70 år (pga. højdetab). BMI betyder Body Mass Index og udregnes ved kg / m 2. Der er følgende BMI anbefalinger: Vægttilstand Voksne indtil 65 år Over 65 år Undervægt < 18,5 < 24 Normalvægt 18,5-24, Overvægt 25 > 29 Som det fremgår, bør ældre generelt have højere BMI end voksne under 65 år. Baggrunden for dette er, at man hos raske let-overvægtige ældre, til forskel fra yngre, ikke finder en øget risiko for sygdom og død. Beskrivelse af opgaven: Beboeren tilbydes at deltage i screening på baggrund af information om formålet med screening. Der anvendes i Odder Kommune to slags screeninger: Lille Screening og Stor Screening. Stor Screening tilbydes ved indflytning og herefter hvert halve år. Har en beboer haft utilsigtet vægttab (større end ét kilo) eller været indlagt på sygehus foretages Stor Screening igen. Stor screening indebærer: 1. Beboeren vejes. Vægt noteres i ernæringsvurderingsskema for Bronzealdervej og Stenslundcenteret. Handlinger dokumenteres i Care 15

17 2. BMI bestemmes (anvend BMI-skema) 3. Vurdér beboerens kostindtag vha. kostskema til ældre. 4. Har der været vægttab? Udregning af vægttab: (Vægttab målt i kg/tidligere vægt målt i kg) x 100 = vægttab i % Eksempler på vægttab større end 5%: - Mere end 4,0 kg fra 80 kg - Mere end 3,5 kg fra 70 kg - Mere end 3,0 kg fra 60 kg - Mere end 2,5 kg fra 50 kg 5. Kryds af i risikoskema om beboeren er i risiko for underernæring. Hvis der iværksættes handlinger som følge af erkendte risikofaktorer, indskrives disse i Care. 6. Udregn derefter beboerens ernæringsscore (brug skema). 7. Vurder beboerens ernæringstilstand (brug skema). Overvej handlinger jf. skemaet. 8. Vurder vha. Kostskema til ældre om indtaget at D- vitamin og kalk er tilstrækkeligt. Handling beskrives i Care. Udlever evt. Sundhedsstyrelsens folder. 9. Kostform bestilles i køkkenet. Se nedenstående afsnit omkring anbefaling af kostform. Lille Screening tilbydes hver måned og indebærer: 1. Beboeren vejes (vægt og evt. handling noteres i Care samt i ernæringsvurderingsskema for Bronzealdervej og Stenslundcentret 2. Beboere med længerevarende sygdom bør tilbydes vejning hver 14. dag 3. Hvis der har været vægttab større end ét kilo, tilbydes stor screening. 4. Hvis der foretages ændring af kostform, formidles dette til køkkenet, og det dokumenteres i Care. Kostregistrering: Ud over screening kan der tilbydes kostregistrering. For at få dagsvariationen i energiindtaget med, skal 16

18 kostregistreringen foregå over tre dage. Beboeren tilbydes kostregistrering ved: - Manglende vægtøgning efter 4 måneder på superkost (er ikke nødvendig, hvis årsag til manglende vægtøgning er afklaret) - BMI under 18,5 - tvivl om energibehovet dækkes - længerevarende sygdom - efter akut sygdom - problemer med at indtage portionsstørrelserne for ældrekost eller superkost Anbefaling af kostform Som afslutning på ernæringsscreeningen sammenlignes resultatet af seneste screening med de seneste fem måneders screeninger. Der foretages en vurdering af effekten af den kost, beboeren spiser samt hvilke tiltag, der eventuelt kan iværksættes for at undgå risiko for underernæring. Disse tiltag drøftes med beboeren. På baggrund heraf anbefales beboeren en kostform, der passer til hans eller hendes ernæringstilstand. Den anbefalede kostform formidles til køkkenet på baggrund af beboerens ønsker og behov. Ældrekost anbefales til beboere med BMI mellem 24-29, med mindre andre forhold gør, at de behøver diæt. Appetitten bør være god, de kan være i risiko for underernæring og/eller have et let øget behov for energi og protein Superkost anbefales til beboere med lille appetit og/eller øget behov for energi og protein. Beboere tilbydes superkost ved: - BMI under 24 - vægttab på over 5% (sker vægttabet indenfor 3 måneder, er der stor ernæringsmæssig risiko) - nedsat kostindtag over en 3 dages periode - længerevarende sygdom Opnår en beboer igen BMI 24, tilbydes ældrekost 17

19 Observationer i forbindelse med opgaven: Der skal foregå en generel observation af beboerens almene vel og ernæringstilstand. Det er kritisk, hvis en beboer taber 5% af sin tidligere vægt indenfor 3 måneder. Grunden til vægttabet bør klarlægges med henblik på at igangsætte tiltag, der kan stoppe vægttabet og så vidt muligt øge beboerens vægt. Kontakt evt. andre faglige personer og foretag kostregistrering. Opfølgning Det Faglige Miljø foretager kvartalsvis opfølgning af ernæringsscreeningen og udarbejder en gang årligt en kvalitetsrapport på baggrund af en intern journalaudit. Se standard og procedure for kvalitetsovervågning (afsnit 0 og 3.1). Referencer: Uden mad og drikke del 2. Fødevaredirektoratet (2002). Bilag til ernæringsscreening Der indgår 4 bilag, der skal anvendes til stor screening: BMI skema til ældre Kostskema til ældre, tilhørende vejledning Risikoskema Ernæringsscore Ernæringstilstand 18

20 19

ERNÆRINGSSCREENING AF ÆLDRE I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

ERNÆRINGSSCREENING AF ÆLDRE I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE ERNÆRINGSSCREENING AF ÆLDRE I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Baggrund... 3 Formålet med projektet... 3 Projektets målgruppe... 4 Definitioner... 4 Årsager til for lidt eller forkert ernæring... 5 Anbefalinger...

Læs mere

Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice

Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice til ældre Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice til ældre Udarbejdet af Anne Marie Beck Lise Bygholm Heidi Madsen og Jens

Læs mere

FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB

FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

Leveråd. Leveråd. Træning og anden indsats til faldtruede ældre - forebyggelse af ældres fald. Forebygge faldulykker

Leveråd. Leveråd. Træning og anden indsats til faldtruede ældre - forebyggelse af ældres fald. Forebygge faldulykker Leveråd Træning og anden indsats til faldtruede ældre - forebyggelse af ældres fald Forebygge faldulykker Tværfagligt samarbejde Tværsektorielt samarbejde Fælles mål Helbredsstatus og Funktionsevne Hjemmetræning

Læs mere

Veje til god mad og godt liv for ældre borgere

Veje til god mad og godt liv for ældre borgere Veje til god mad og godt liv for ældre borgere Implementeringsguide til indsatser i køkkenerne omkring mad og måltider Socialstyrelsen - social viden til gavn Veje til god mad og godt liv for ældre borgere

Læs mere

VEJLEDNING TIL LÆGER, SYGEPLEJERSKER, SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER, SYGEHJÆLPERE OG KLINISKE DIÆTISTER

VEJLEDNING TIL LÆGER, SYGEPLEJERSKER, SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER, SYGEHJÆLPERE OG KLINISKE DIÆTISTER VEJLEDNING TIL LÆGER, SYGEPLEJERSKER, SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER, SYGEHJÆLPERE OG KLINISKE DIÆTISTER Screening og behandling af patienter i ernæringsmæssig risiko Vejledning til læger, sygeplejersker,

Læs mere

Version 2, oktober 2012 Udarbejdet af Kostforplejningen KOSTHÅNDBOG

Version 2, oktober 2012 Udarbejdet af Kostforplejningen KOSTHÅNDBOG Version 2, oktober 2012 Udarbejdet af Kostforplejningen KOSTHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.... 4 POLITIK... 4 Lovgivningen... 4 Ældrepolitikken... 4 Kost- og måltidskultur... 4 Kvalitetstandarder...

Læs mere

Kvalitet værsgo og spis

Kvalitet værsgo og spis Kvalitetshåndbogen Kvalitet værsgo og spis Engang var kvalitet noget man sjældent talte om. Den skulle bare være i orden og det blev den vel, hvis alle gjorde deres bedste. Sådan er det ikke længere. I

Læs mere

Evalueringsrapport projekt Mad fra bunden

Evalueringsrapport projekt Mad fra bunden Evalueringsrapport projekt Mad fra bunden Indholdsfortegnelse 1. Resume 3 2. Baggrund for projekt Mad fra bunden..3 3. Formål med projektet.4 4. Metodebeskrivelse..5 5. Sikring af sufficient kosttilbud..6

Læs mere

Evalueringsrapport projekt Mad fra bunden

Evalueringsrapport projekt Mad fra bunden Evalueringsrapport projekt Mad fra bunden Indholdsfortegnelse 1. Resume 3 2. Baggrund for projekt Mad fra bunden..3 3. Formål med projektet.4 4. Metodebeskrivelse..5 5. Sikring af sufficient kosttilbud..6

Læs mere

Kommissorium for Kost fagligt udvalg på Lokalcenter Nord.

Kommissorium for Kost fagligt udvalg på Lokalcenter Nord. Kommissorium for Kost fagligt udvalg på Lokalcenter Nord. Formål: Kost udvalget overordnet opgave er at arbejde med politikken - handlingsplaner og konkrete initiativer, som sætter fokus på kost til vores

Læs mere

THE ANOREXIA OF AGING I PLEJEHJEM

THE ANOREXIA OF AGING I PLEJEHJEM Bachelor projekt: The anorexia of aging i plejehjem Skrevet af Yuriko Takahashi I klinisk diætetik, Ernæring og Sundheds, Ankerhus Vejleder: Ane Kruse Antal sider : 35 sider Anslag : 84.041 Antal side

Læs mere

Måltidet. & ældre i. eget hjem

Måltidet. & ældre i. eget hjem Måltidet & ældre i eget hjem Udgivet af ÆldreForum, 2001 Design: DanChristensenDesign Fotos: Polfoto (Preben Kirkholt, Søren Jensen, Stefan Kai Nielsen, Claus Bonnerup) og Billedhuset 2. maj (Stig Stasig,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Ernæring til kræftpatienter. resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013. LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk

Ernæring til kræftpatienter. resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013. LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk Ernæring til kræftpatienter resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013 LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk Kulhydrat Fedt Protein Sondeernæring/ parenteral ernæring Ernæring til kræftpatienter I et

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet Mad- og måltidspolitik på ældreområdet 1 FORORD Gode måltider er en af de begivenheder, der kan være med til at øge livskvaliteten for den ældre borger. Det er afgørende for oplevelsen, at der spises i

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN. - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser

STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN. - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser INDHOLD Sundhedsstyrelsen

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

Offentlig forplejning

Offentlig forplejning Offentlig forplejning Resumé og redigeret udskrift af høring for Folketingets Fødevareudvalg den 12. oktober 2005 i Landstingssalen Teknologirådets rapporter 2005/14 Offentlig forplejning Resumé og redigeret

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Opsporing og behandling af overvægt hos førskolebørn

Opsporing og behandling af overvægt hos førskolebørn Klinisk vejledning Opsporing og behandling af overvægt hos førskolebørn Dansk Selskab for Almen Medicin 2006 i samarbejde med Sundhedsstyrelsen Opsporing og behandling af overvægt hos førskolebørn Vejledningen

Læs mere