Biofag. Nr.2 april 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biofag. Nr.2 april 2011"

Transkript

1 Biofag Nr.2 april 2011

2 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing Svend Erik Nielsen Forsidefoto: Vadehavet Erik Frausing, 2011 Grafisk tilrettelæggelse: Indtryk, ISSN Oplag eksemplarer Biofag trykkes på Cyclus 100 % dansk genbrugspapir Det er tilladt at citere Biofag med tydelig kildeangivelse. Meninger, der kommer til udtryk i Biofag, deles ikke nødvendigvis af redaktionen eller foreningens bestyrelse. Redaktionen afsluttet Adresse: Biofag Lundingsgade Aarhus C Tlf Annoncer Annoncer sendes elektronisk både til redaktionen og trykkeren Annoncepriser 1/1 side (143 x 203 mm) kr /2 side (143 x 90 mm) kr /4 side kr Særlig pris aftales for annonce på bagsiden eller indlagt løst annoncemateriale. Det skal ske efter aftale med redaktionen senest 14 dage før deadline. Alle priser er ekskl. moms. Indlæg Redaktionen modtager gerne indlæg til Biofag. Indlæg sendes til Den anvendte tekstbehandling skal være umiddelbar kompatibel til Word. Fotos leveres som tiff- eller jpg-filer med god opløsning f.eks. 300 dpi. Illustrationer skal være tegnet med sort streg. Husk figurtekster og kildeangivelser. Redaktionen forbeholder sig ret til at afkorte indlæg og at læse korrektur på indlæg. Adresseændringer Ændringsformularen på foreningens hjemmeside på EMU en anvendes. Ændringer kan evt. fremsendes via til FaDBsekretariatet: Foreningen af Danske Biologer Formand Erik Frausing Næstformand Jane Burkarl Kasserer Joan Ilsø i samarbejde m. Lisbeth Bødker Nielsen Revisor Benny Silvert

3 Biofags indhold: 4 Nyt fra bestyrelsen 4 Nyt fra fagkonsulenten 6 Handling giver læring 10 Kursus med waders 12 FaDB-regnskab 16 Anmeldelse: Bioteknologi 3 18 Kursus i marinbiologi 22 Rejsekursus til Østgrønland 24 Kursus i bioinformatik 26 Geneious igen 26 Papaya i evolutionært regi erik frausing

4 Nyt fra bestyrelsen Af Erik Frausing, formand FaDB Ved indgåelse af OK-11 har man omsider ligestillet fysik, biologi og kemi i forbindelse med apparatopstilling, således at der nu også er kommet opstillingstimer til C-niveauerne til det eksperimentelle arbejde for biologi og kemi. Det har længe været en torn i øjet på såvel kemikerne som os, at der ikke har været lige aflønning selv om der omfangsmæssigt kræves den samme mængde eksperimentelt arbejde i de 3 fag. Det er derfor glædeligt at kritikken fra de faglige foreninger i kemi og biologi har gjort indtryk og at GL denne gang har taget det med til forhandlingsbordet. Det er dog blevet et tillæg for apparatopstilling i stedet for tid, så det betyder at vi alle skal løbe hurtigere. Tid havde været bedre da det jo er et arbejde, der skal foregå ud over alm. forberedelse, men det var et krav fra Finansministeren og Undervisningsministeren at det blev et funktionstillæg. Ligeledes er det problematisk at vi godt nok nu får lige løn for lige arbejde, men at finansieringen er fundet ved at beskære midlerne til fysik C. Nyt fra fagkonsulenten Kresten Cæsar Torp Vejledninger til biologi C og HF-E Som nogle måske har bemærket, er der uploaded en ny version af de to vejledninger. Ændringen er udelukkende en sproglig rettelse i eksemplerne på mundtlige prøveopgaver. I år er opgaveformuleringerne også på C- niveau tilgængelige for eleverne, før den mundtlige prøve. Jeg vil gerne høre om jeres erfaringer. Bioteknologi Siden sidst er der dukket en enkelt rettelse op til den ellers opdaterede FAQ. Den skulle i skrivende stund være opdateret på hjemmesiden. Den 8. september planlægger vi en landsdækkende bioteknologi-konference. I år vil vi følge op på erfaringerne fra første gennemløb, og på prøverne. Derudover vil vi fokusere på faglig inspiration til undervisningen. Vi håber på et godt fremmøde. Sæt gerne dagen af allerede nu. Sikkerhedsspørgsmål Nogle bestemte sikkerhedsspørgsmål dukker op af og til. Derfor er her et par svar: Hvilke regler gælder for arbejde med blod, spyt, urin og andre kropsvæsker? I den gældende AT-meddelelse nr , januar 1999, nævnes specifikt at eleverne må foretage blodtypebestemmelse. Er det så det eneste vi må gøre? Eleverne må bestemme blodtype, hæmatokritværdi, CRP, blodsukker, mikroskopere 4

5 blod ol., så længe det sker på en måde, så de kun kommer i kontakt med deres eget blod. Dvs. at der må arbejdes med små mængder, eleverne håndterer eget blod, og stikkende eller skærende genstande bortskaffes i beholdere som er sat frem til formålet. Hvis en elev har brug for assistance fra en anden elev til eksempelvis at håndtere blodsukkermåleren eller overføre et kapillærrør, anvendes handsker. I forhold til spyt og urin tages der tilsvarende nødvendige sikkerhedsmæssige forholdsregler, dvs. at eleverne håndterer deres egne prøver, eller der anvendes handsker. Arbejde med ethidiumbromid har rejst en del spørgsmål. Generelt skal man planlægge, så man undgår at benytte farlige stoffer og materialer, eller erstatte dem med mindre farlige. Elever kan, hvor det ikke er muligt at erstatte med mindre farlige dyes, anvende brugsopløsninger af ethidiumbromid iført handsker, som passer til formålet. Det samme gælder ved fremstilling af agarosegeler. Kobbersulfat giver anledning til henvendelser til Giftlinien hver måned. Vi er derfor blevet bedt om at indskærpe, at lærerne sætter sig ind i de gældende sikkerhedsbestemmelser, og følger dem. Til slut vil jeg ønske alle en god eksamensperiode, med en opfordring til en organoleptisk undersøgelse af vækstsæsonens start i jorden. I gamle dage lugtede man grøden i jorden om foråret. Det kan man stadig, evt. suppleret med respirationsmålinger ved forskellige temperaturer, og i forskellige jordtyper. Duften er dog noget ganske særligt, sådan en tidlig forårsdag, så dem må man ikke glemme. Det kan også være en ganske god indgang til repetition af nedbrydningsprocesser og stofkredsløb. Udpluk af vores mange nyheder isterningmaskine Spar tid i laboratoriet. Med vores nye, kompakte isterningmaskine kan du nemt og hurtigt lave is til brug i biologi/kemilokalet. Maskinen producerer op til 20 kg is i døgnet og kan lave isterninger i 3 størrelser. Kapacitet vandbeholder: 2,8 liter. Kapacitet isbeholder: 600 g. Isterningmaskine, kompakt (nr ) pris pr. stk kr ,00 Ekskl. moms Gundlach A/S Silkeborgvej Brabrand Tlf Fax

6 Handling giver læring Af Sebastian Burtin, Operation Dagsværk Til maj lanceres en nytænkende og gratis undervisningspakke til biologifaget på landets gymnasiale uddannelser. Fokus skal flyttes fra læreren til eleven i undervisningen, mener Operation Dagsværk, der står bag materialerne. Vi vil prøve at gøre op med den stereotype undervisningsform, hvor eleven passivt sidder og tager noter. Vi ønsker, at eleven i langt højere grad inddrages i og er med til at forme undervisningen, forklarer Sussie Jespersen om de metodiske tanker, der ligger bag undervisningsmaterialerne. Hun er ansvarlig for Operation Dagsværks biologimaterialer. Princippet om learning by doing kan siges at være den gennemgående metodiske ramme, som fyldes ud med aktuelle cases fra dette års Operation Dagsværk-projekt i Peru. Med olie i blodet Inde midt i Amazonas mødte jeg Alex Gipa Saldaña (se foto s. 8 red.). Han er 23 år og far til tre børn. Den ældste er 9. Hele sit liv har han badet i floden han bor ved, drukket vandet og spist de afgrøder, der bliver dyrket i landsbyen. Han er nu dødeligt syg af blyforgiftning og er bange for, at han ikke kommer til at se sine børn vokse op. I de nye materialer til biologi arbejdes med de konsekvenser, olieudvinding har for menneskets krop. Det handler om økotoksikologi, når eleverne udsætter blomsterløg for forurenet vand svarende til den aktuelle vandkvalitet i Amazon-junglen. Forsøget følges op med, hvad der sker, når bly, kadmium og andre kemiske stoffer optages i kroppen gennem forurenet mad og drikkevand. De nyeste statistikker over sygdomsfrekvenser blandt oprindelige folk i regnskoven er med til at sætte forsøgsresultaterne i perspektiv. Tværfaglighed Operation Dagsværk laver i år undervisningspakker til fagene biologi, samfundsfag, naturgeografi og spansk. Men materialerne skal dog ikke alene ses som enkeltfaglige pakker, men også som muligheder for at skabe tværfaglige forløb. Dermed giver biologipakkens fokus på økotoksikologi en oplagt mulighed for tværfaglige forløb med Operation Dagsværks øvrige undervisningsmaterialer. Billedet th. er taget fra floden og viser en del af olieselskabet Pluspetrol. Foto af Steven Achiam 6

7 7

8 På billedet ses Alex Gipa Saldaña på 23 år. Han står ved et, omkring 40 år gammelt, olierør der løber tæt ved hans landsby. Foto af Steven Achiam Fyraftensseminar aktionslæring og nye metoder Som nyeste skud på stammen introducerer Operation Dagsværk i år et fyraftensseminar for gymnasielærere. Hør mere om årets undervisningstilbud fra Operation Dagsværk, få konkrete idéer til at arbejde med materialerne ved brug af nye metoder og bliv klædt på til en mere interaktiv og elevinddragende undervisningsform. Seminaret afholdes d. 3., 5., og 6. maj i henholdsvis København, Odense og Århus. Læs mere og tilmeld dig på Tilmelding senest 27. april kl

9 Når viden bliver til læring Operation Dagsværk tror på, at den aktive handling giver en dybere forankring af læring. Derfor skal eleverne afslutte forløbet med at formidle deres nyfundne viden til folk uden for klasseværelset. Det kan være gennem en kunstinstallation, der viser vandforureningen, en plakat der viser kroppens reaktioner på giftstoffer eller gennem debatindlæg i lokale medier. Med et konkret formidlingsmål for øje motiveres eleverne til at gå dybere ind i de materialer, de sidder med. Derudover bidrager de personlige historier som Alex Gipa Saldañas til, at eleverne kan identificere sig med problemstillingen. Når naturvidenskabelig læring kombineres med formidlingskompetencer giver det eleverne mulighed for at deltage i den offentlige debat på et oplyst og velfunderet grundlag, slutter Sussie Jespersen. Årets projekt Siden starten af 1970 erne er der blevet udvundet olie i den peruvianske del af Amazonas og i dag er mere end 70 % af junglen udloddet til oliekoncessioner. Denne massive udvinding har haft store konsekvenser for både miljøet og de oprindelige folk i regnskoven. Dette års Dagsværk-projekt udarbejdes i samarbejde med IBIS, og skal sikre almen og miljøorienteret uddannelse til de oprindelige folk samt oplyse dem om deres rettigheder. Her ses et olieudslip fra december Billedet er taget under oprydningsarbejdet i slutningen af januar. Foto af Mia Beyer 9

10 Kursus med waders Af Svend Erik Nielsen Femogtyve biologer var på kursus for at studere klimaforandringer og økologi i Vadehavet. Kursisterne havde en pragtfuld tur med først sælens dag og derefter østersens dag. Eksperimentelt blev der arbejdet med dissektion af edderfugle for at tjekke foderstanden for fuglene (hjerte og lever blev vejet, tarmenes længde blev målt og undersøgt for parasitter). Derefter blev fæces fra sæler undersøgt, for via øresten at studere deres kulinariske vaner, spændende, men også svært at bestemme arter ud fra øresten. Efter Sort Sol blev dagens kulinariske højdepunkt nydt af kursisterne, idet et friskfanget fiskemåltid på Sælhunden scorede højt på evalueringerne. Andendagen stod i østersens tegn. På en vandretur i waders til en muslingebanke fik vi målt primærproduktion og indsamlet bundprøver til en kvantitativ undersøgelse af bundfaunaen. Bramgæs og islandske ryler er i fremgang i Vadehavet, fordi deres nordligt beliggende ynglepladser oplever varmere somre på grund af klimaforandringerne. Det er ikke så sært de anvender Vadehavet som spisekammer, idet NPP blev målt til op til 23 mg C m -2 h-1. Vi var også heldige med vejret idet både unge og gamle biologer fik røde kinder og lidt sol på næsen samtidig med at de fik lært en masse. Det er glædeligt, at de faglige kurser synes på vej op igen efter en tid hvor tværfaglighed, pædagogiske tiltag og bioteknologi har været de eneste mantraer der kunne udløse kursusmidler på skolerne. Biologer arbejder både i gummistøvler, waders og med hvide kitler alt efter, hvad der er praktisk i den givne situation. Dette er noget vi er stolte af og deltagerne i dette kursus oplevede netop, at den del med waders og gummistøvler stadig er meget relevant og spændende. 10 erik frausing 2011

11 11 erik frausing 2011

12 FaDB-regnskab 01. jan dec FaDB-regnskab 1.jan dec 2010 Indtægter 839 Kontingent ,00 37 Abonnement ,00 Volvox-overhead ,30 ECB ,00 Copydan 3.145,51 for lidt udbetalt 100,00 Portostøtte ,94 Renter 1.402,70 i alt , ,45 Udgifter Biofag ,50 Særnummer ,00 Biofagredaktion 6.854,89 Møder 1.fraktion ,29 Biokonference ,10 FaDB -kurser og konsortier 354,30 Regionalsekretærårsmøde ,96 ECB ,00 Gebyrer 1.556,00 Kontor,div 9.070,10 Porto, tlf, it 9.035,70 Løn,Nucleus sekretær ,60 Fagdidaktiske kurser 3.500,00 i alt ,44 ( ,44) overskud ,01 Lejre d Lisbeth Bødker Nielsen 12

13 13023 Bioteknologi Komplette grundbøger til STX og HTX Den har været en fornøjelse at læse Gymnasieskolen Grundbøger til bioteknologi Af Kim Bruun, Karen Helmig og Pia Birgitte Geertsen Grundbog i bioteknologi 1 er udkommet og til sommer udkommer Grundbog i bioteknologi 2 til A-niveau. Bøgerne tager udgangspunkt i, at bioteknologi er ét fag. Det betyder, at biologi og kemi er fuldt integreret i bøgerne. Hvert kapitel indledes med et eksemplarisk eksperiment. Eksperi menterne har både lukkede og åbne eksperimentelle problemstillinger. Eleverne får hermed mulighed for selvstændigt at designe forskellige eksperimenter i takt med at deres eksperimentelle erfaring stiger. Bioteknologi 2 udkommer sommer 2011 Bioteknologi 1 kr. 259,- ex moms Teori og teknikker forklares i faktabokse i de enkelte kapitler. Eleverne kan læse faktaboksene undervejs eller slå op, når de får brug for dem i undervisningen. Alle kapitler perspektiveres ud fra konkrete problemstillinger fra bioteknologisk industri og forskning. Der er desuden opgaver til alle kapitler. Se uddrag af Grundbog i Bioteknologi 1 på - veje til viden Tlf GYL Ann_Biofag_Bioteknologi 1_150x220.indd 1 15/03/

14 PÅ VEJ bioteknologi 4 Tema 7: Infektionsbiologi. Tema 8: Blodets kemi. Udkommer maj bioteknologi 5 Tema 9: Farmakologi og ny medicin. Tema 10: Stamceller og stamcelleteknikker. Tema 11: Biosensorer og biomekanik. Udkommer december IntEraktIVE E-bøgEr per til hjemmesidens opgaver og supplerende materialer let at komme fra det ene afsnit til det andet de interne er markeret med understregning, de eksterne linker op til bl.a. forsøg, andre hjemmesider og animationer hjemmesiden Se mere på Billede hentet fra Ingeniørens artikelbase på nucleus forlag Lundingsgade Århus C

15 Bioteknologi Er udkommet bioteknologi Fem temahæfter til det nye bioteknologifag 1, 2 og 3 er udkommet. Serien fås både som trykte bøger og e-bøger. bioteknologi 1 Tema 1: Cellernes kemi. Tema 2: DNA og DNA-teknikker. Af Bodil Blem Bidstrup og Johanne Jensen. 2009, 78 sider, kr. 98 ekskl. moms. E-bog, kr. 98 ekskl. moms. bioteknologi 2 Tema 3: Fermentering og stofskifte. Tema 4: Enzymer og gensplejsning.af Carsten Skovsø Bugge, Kresten Cæsar Torp og Stephan Vogelius Wiener. 2010, 88 sider, kr. 98 ekskl. moms. E-bog, kr. 98 ekskl. moms. bioteknologi 3 Tema 5: Planter som biokemiske fabrikker. Tema 6: Fra biogas til flybrændstof. Af Bodil Blem Bidstrup og Carsten Skovsø Bugge. 2010, 96 sider, kr. 98 ekskl. moms. E-bog, kr. 98 ekskl. moms.

16 I Anmeldelse Bioteknologi 3 Af Jesper Ruggaard Mebus Bioteknologibogen 3 er en fortsættelse af den kendte serie fra Nucleus, hvor bioteknologi behandles tematisk. Bogen har to temaer nemlig Planter som biokemiske fabrikker og Fra biogas til flybrændstof. Temaerne behandles grundigt og har nogle gode nye tiltag, med nye vinkler på traditionelt stof. Temaet Planter som biokemiske fabrikker omhandler vel egentlig plantefysiologi med et biokemisk fagsprog og et lille afsnit om fordøjelse. Måden det er sat op på er vel egentlig det nye i temaet. Der er samlet Er udkommet materiale fra forskellige fagdiscipliner og præsenteret ud fra en udnyttelsesvinkel, således de tekniske aspekter kommer i fokus. Bioteknologi Titel: Bioteknologi 3 ye bioteknologifag 1, 2Bodil og 3Blem er udkommet. Forfattere: Bidstrup e bøger og e-bøger. og Carsten Skovsø Bugge Forlag: Nucleus og96stephan Vogelius Wiener. Antal Torp sider: 2010, pris: 88 sider, 98 ekskl. moms. Vejledende 98 kr.kr.ekskl. kr. kr. 98ekskl. ekskl.moms moms. knikker. moms.e-bog, E-bog: 98 Johanne bioteknologi 3 kl. moms. Tema 5: Planter som biokemiske. 16 fabrikker. Tema 6: Fra biogas til flybrændstof. Af Bodil Blem Bidstrup og Carsten stofskifte. Skovsø Bugge. Der er meget gode gennemgange af planters anatomi, fysiologi og biokemi. Sproget er let og fantastisk gode figurer illustrerer det meste fra Calvins cyklus over phloem til mavesår! Man skal dog supplere materialet med de bøger man har i forvejen for at komme godt i dybden, men strukturen i teksterne er god og indholdet er fint tematiseret. Figurer og tekst hænger meget fint sammen og uddyber på passende vis hinanden. Det er en styrke. Bogens andet tema Fra biogas til flybrændstof er rigtigt godt tematiseret og klimaforståelsen er virkeligt penslet ud, så biologi kan bruge det fagligt og ikke overlade klimadebatten til geografi og fysik. Forståelser af energibegrebet, termodynamik og navngivning er rigtigt godt præsenteret, uden at det går hen og bliver unødvendigt langhåret og man har mulighed for at uddybe med sekundær litteratur efter forgodtbefindende. Der er rigtigt mange links specielt tema 6 Fra biomasse til flybrændstof er rigtigt godt suppleret med links som kan styres fra bogens hjemmeside, og som derved ikke bliver til døde links smart. Man kan sige at der er en skævvridning af brugen af links i de to temaer 7 links til tema 5 medens tema 6 har 22 links. Det er klart det er nemmere at linke til klima på grund af nye debatter og temaets aktualitet generelt, men jeg synes nok at 7 links til planter som biokemiske fabrik ker er lidt i underkanten. Og det supplerende materiale som kan hentes ned udefra er rent faktisk noget eleverne kan lide at arbejde med, og som de bør være gode til at bruge som studiekompetence. Alt i alt to temaer i serien som det vil være rigtigt interessant at arbejde med.

17 Reklamepsykologi mellem biologi og kultur Mennesket er både et biologisk og kulturelt væsen. Denne bog ser nærmere på, hvordan reklameindustrien appellerer til både biologi og kulturbaggrund. Reklamebranchen bliver stadigt dygtigere til at sætte sig ind i, hvilke reklamepsykologiske virkemidler, der mest effektivt rammer os. Og samtidig bliver det vigtigere for os forbrugere at kende til de virkemidler, reklamerne gør brug af. Mennesker fødes med de samme fundamentale biologiske dispositioner, men vi udvikler og modner sig forskelligt, alt efter hvilken kultur vi vokser op i. Reklamer forstås derfor bedst ved hjælp af en bio kulturel model, som forklarer reklamernes virkemidler ud fra menneskets biologi og kulturbaggrund. Bogen er velegnet til dansk, biologi, psykologi, markedskommunikation, afsætning, og forskellige former for tværfagligt projektarbejde i AT forløb, SRP projekter, SRO projekter, DIO projekter og lignende. Morten Haase, Conni Paldam og Uffe Schjødt 168 sider kr. 220, Prisen er ekskl. moms og gælder ved køb hos Systime. Læs systime.dk Ring Skriv Deltag lab.systime.dk

18 Kursus i marinbiologi Fag Arrangør Titel Kursusledere Kursusform Deltagerantal Pris Tid og sted Tilmelding Tilmeldingsfrist Målgruppe Biologi FaDB-kurser (Foreningen af Danske Biologer) Kursus i marinbiologi Erik Steen Larsen og Svend Erik Nielsen Internat Min. 15, maks ,- kr. inklusiv forplejning og overnatning Søndag onsdag Ankomst søndag aften og indkvartering senest kl. 21 Tjärnö marinbiologiske station, Bohuslän, Strömstad Svend Erik Nielsen 10. maj 2011 Kurset henvender sig til gymnasielærere i biologi, der ønsker at opdatere deres viden om livet i havet generelt og i særlig grad anvendelsen af forskellige feltundersøgelsesmetoder. Der vil blive optaget video af alle anvendte metoder som deltagerne kan få med hjem efter kurset til brug i den daglige undervisning. Kurset vil også omhandle problematikken omkring invasive arter. Endelig vil der i forbindelse med kurset blive mulighed for at møde svenske gymnasielærere og diskutere muligheder for internationalt samarbejde. 18

19 Dag Morgenmad Ekskursion til strandområde. Indsamlinger og feltstudier med brug af waders, vandkikkert, spader, snorkel og maske Frokost Ekskursion med forskningsfartøj, bundprøver og studier af bundfauna Laboratorieanalyser af indsamlede organismer Præsentation af forskning fra blød bund Aftensmad Dag Morgenmad Ekskursion til hårdbundsområde ved en skærgårdsø, snorkling og registreringer Frokost Ekskursion med forskningsfartøj, bundskrab fra hård bund Laboratorieanalyser af indsamlede organismer Præsentation af forskning fra hård bund Aftensmad Dag Morgenmad Ekskursion med forskningsfartøj, frie vandmasser, plankton, målinger af fysiske og kemiske parametre Laboratorieanalyser af indsamlede organismer Frokost Kvantificering af havlevende gopler, invasive arter Præsentation af forskning i de frie vandmasser Hjemrejse Undervisere på kurset er lærere fra Lovéncentret på Tjärnö, som tilhører Göteborgs Universitet. Snorkeludstyr, waders og øvrig feltudrustning kan lånes på stedet. Indkvartering i dobbeltværelser, medbring eget sengelinned. Transport til Tjärnö er ikke inkluderet i prisen. 19

20 20

21 Rejsekursus til Østgrønland 21 Svend Erik Nielsen, 2011

22 Fag Arrangør Titel Kursusledere Kursusform Deltagerantal Pris Tid og sted Tilmelding Tilmeldingsfrist Målgruppe Indhold Biologi og geografi FaDB-kurser (Foreningen af Danske Biologer) og geografilærerforeningen Rejsekursus til Østgrønland Svend Erik Nielsen og en repræsentant fra geografilærerforeningen Internat over 9 dage Maksimum 12 Ca ,- kr. eksk. forsikringer Ultimo august/primo september 2012 Svend Erik Nielsen Godthåbsvej 16, 3400 Hillerød 1. september 2011 Biologer og geografer i gymnasieskolen Efteruddannelsestur til området omkring Tasiilaq i Østgrønland med skibet Fox, der normalt bruges som forskningsskib Der afholdes forkursus (inspiration og forventningsafstemning) i maj Turen har fokus på geo- og biotoper, dynamiske processer, eksperimentelt arbejde, glaciologi og geomorfologi, vegetationsundersøgelser og algeanalyser. Turen vil kunne bruges som inspiration til undervisning på alle niveauer også nv. På togtet vil der være gode muligheder for at se hvaler, sæler, rovfugle og havfugle, ligesom der vil være god tid til at afprøve medbragt dataopsamlingsudstyr i felten. Turen i grove træk (mulighed for ændringer): Dag 1: København - Keflavik - Reykjavik - Kulusuk - Tasiilaq Dag 2: Tasiilaq by og blomsterdalen Dag 3: Isortoq Isortoq fjord og Indlandsisen Dag 4: Ikkatteq Sermilik Fjord Sermilik Stationen Mittvakkat Gletscheren Gletsjerdynamik, afsmeltning, morænedannelse. Global opvarmning Sermilikfjorden ind til kælvende gletsjer målinger af fjordens salinitet, temperatur m.m. Ekkolodsmålinger. Bestemmelse af springlag algeanalyser 22

23 Dag 5: Sermilik Fjorden - Bygden Tiniteqilaaq eksempel på traditionel fangerbygd Dag 6: Bygden Kuummiut Områdets største bygd og Solporten. Fokus på fiskeri før og nu Løbende målinger af dynamiske processer (klimamålinger, strømmålinger, navigation) Måling af drivhusgasser fra våd og tør tundra Tasiilaq vandretur Dag 7: Sermilligaaq (bygd) og yderkysten Dag 8: Kulusuk - Reykjavik (overnatning) Dag 9: Reykjavik - Keflavik - København Fagligt fokus på turen Landskaber: Geomorfologi og glaciologi: Morænelandskabstyper, gletsjertyper, aflejringsformer, subglaciale landskaber, supraglaciale landskaber, permafrostjorde, salsere, pingoer, geologi, varme kilder? Analyser af smeltevandssedimenter. Klimatologi: Luftfugtighed, Vindhastighed, Temperatur, CO 2 -målinger. Dynamiske processer: Ekkolodsmålinger, CTD (conductivitet (salinitet) temperatur og dybde), kortlægning af havis, tidevand/strømforhold, afsmeltningsforhold. På dette rejsekursus til Østgrønland, vil der blive fokuseret på hvorledes klimaændringerne påvirker naturgrundlaget og livsbetingelserne. Det er forventeligt at virkningerne fra klimaændringerne vil være stærkest i de polare egne. Gennem feltundersøgelser studeres online hvorledes forskellige planter og vegetationstyper responderer på klimaændringer. Vi vil til dette brug bl.a. medbringe forskellige typer dataopsamlingsudstyr ligesom der vil være tid til at botanisere. Der vil også blive mulighed for at bruge tid på egne forskningsprojekter idet vi har rigelig med tid til at udforske områdets vegetation og dyreliv. Andet: Vandreture, kortanalyser, GPS, flora og fauna. Undersøgelse af fjeldørreds størrelse og smag. 23

24 kursus Bioinformatik Fag Arrangør Titel Kursusledere Kursusform Deltagerantal Pris Tid og sted Tilmelding Tilmeldingsfrist Målgruppe Andet Indhold Biologi DTU Systembiologi Bioinformatik for Gymnasie- og HTX-lærere et undervisnings-redskab til Bioteknologi A-linjen! Birgit Sandermann Justesen og Hanne Thomsen Eksternat Max. 35 personer Kr. 3500,- overnatning + morgenmad (på CabInn Scandinavia enkeltværelse) kr. 1250,- Kursus D2.2: d september 2011 Kursus D2.3: d oktober 2011 Kursus D2.4: d november 2011 Kursus D2.5: d november 2011 Gælder for alle 3-dages perioder: Onsdag kl Fredag kl. 15 Danmarks Tekniske Universitet, Kgs.Lyngby 1. september 2011 for D september 2011 for D2.3 og D oktober 2011 for D2.5 Gymnasie- og HTX-lærere Deltagerne skal medbringe egen computer Computerbaserede metoder spiller allerede nu en afgørende rolle indenfor mikrobiologien, bioteknologien og lægemiddelforskningen. Store internationale sekvens- og strukturdatabaser indeholder information som i mange tilfælde helt kan erstatte eksperimentelt arbejde, og i andre tilfælde bruges til at få langt mere ud af de eksperimentelle ressourcer. Kursets mål er således at give en introduktion til en række nye metoder til molekylær struktur- og sekvensanalyse. Kurset er et praktisk orienteret kursus, med fokus på anvendelse af metoderne. En stor del af undervisningen består af computerøvelser, hvor metoderne læres gennem praktisk brug. 24

25 Læringsmål: Kurset giver viden og erfaring til følgende teoretiske og praktiske kundskaber: At kunne redegøre for hvordan informationen i biologiske makro-molekyler, såsom DNA og protein kan repræsenteres på computeren. At kunne redegøre for hvorledes en fælles evolutionshistorie påvirker DNA og proteinsekvens, i beslægtede organismer. Søge efter data i de offentligt tilgængelige sekvens- og struktur-databaser, såsom GenBank, UniProt og PDB. Anvende programmer til visualisering af proteins 3D struktur. Fremstille og kritisk evaluere kvaliteten af DNA- og protein-alignments. Søge i sekvensdatabaser med alignment-baserede metoder (BLAST) og kritisk evaluere pålideligheden af resultaterne. Bestemme den sandsynlige biologiske funktion af et ukendt gen eller proteinprodukt ud fra sammenligning med kendte gener/proteiner. Anvende programmer til fremstilling at multiple alignments af grupper af beslægtede sekvenser herunder at kende forskellen på de to hovedgrupper af algoritmer: Globalt optimerende og lokalt optimerende. Fremstille fylogenetiske træer ud fra multiple alignments. Fremstille og tolke visualiseringer af informationsindholdet i grupper af beslægtede sekvenser ( logo plots ). Kursusindhold: Evolution på DNA-niveau hvilke ændringer opstår i DNA sekvenser under evolution, og hvordan er mønsteret af ændringer i beslægtede arter. Taksonomi og brug af taksonomi-databaser. Biologisk information. Informationsindhold i biologiske makro-molekyler. DNA sekvensering herunder fejlkilder. DNA sekvens på elektronisk form. Brug af GenBankdatabasen. Protein-sekvens. Proteinstruktur-niveauer. Elektronisk repræsentation af proteinsekvens. Kilder til protein-sekvens (translation og direkte sekvensering). Brug af UniProt databasen. Protein-struktur. Proteinstrukturbestemmelse. Kvalitet og pålidelighed af proteinstrukturdata. Brug af PDB databasen. Computerbaseret visualisering af proteinstruktur. Parvis alignment. Alignment score, brug af gaps, substitutions-matricer. Globalt og lokalt alignment. BLAST. Brug af BLAST algoritmen til søgning i sekvensdatabaser. Kritisk evaluering af søgeresultater. Iterativ BLAST. Multiple alignments. Brug af heuristiske metoder pga. datakompleksitet. Globalt og lokalt optimerende metoder. Brug af CLUSTAL og DIALIGN2 algoritmerne. Konstruktion og fortolkning af fylogentiske træer ud fra multiple alignments. Brug af NJ algoritmen. Rodfæstede versus ikke-rodfæstede træer. Vægt-matrice baserede metoder. Søgning med vægt-matrice. Konstruktion og fortolkning af LOGO plots. 25

26 Geneious igen Af Jesper Ruggaard Mebus Der er to bemærkninger til sidste nummers introduktion til Geneious. For at finde sekvenser i den fri udgave af Geneious skal man stå på feltet Nucleutide i træet NBCI i venstre panel (tak til Lars Bjarne Nielsen, Brøndby Gymnasium). Anden bemærkning er at man i de nyeste versioner af Geneious selv kan bestemme, hvad der skal stå på et stamtræs grene, se figur. Alle former for metadata kan vælges. Papaya i evolutionær sammenhæng Af Jesper Ruggaard Mebus Efter at evolution er blevet en del af kernestoffet på c-niveau, kan følgende lille forsøg anvendes til at få eleverne til at tænke i baner af evolutionær tilpasning. Papaya er i samme systematiske orden som kapers, og frøene har ca. samme smag. Det er sennepsglykosider der giver den karakteristiske smag, man finder i fx kapers og karse Prøv at sutte frøets hinde af væske væk. Hvordan smager det? Skyl munden. Rens nu frøet for den væskehinde der sidder omkring frøet (hvis der er noget tilbage) og smag på frøet. Hvordan smager det? Prøv at knase et frø af papaya med væskehinde. Noter smagene ved forsøg 1, 2. og 3. Prøv at forklare resultaterne med den viden, du har om enzymers virkemåde. På hvilken måde spredes frø fra pæapaya? Hvilken gavn kan papaya have af at frøene først ved en enzymatisk reaktion skaber et bitterstof? 26

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

Skoletjenesten. Tilbud til gymnasier 2012. Generelt om skoletjenesten

Skoletjenesten. Tilbud til gymnasier 2012. Generelt om skoletjenesten Skoletjenesten Tilbud til gymnasier 2012 Generelt om skoletjenesten Fjord&Bælt har stor erfaring i undervisning rettet mod de gymnasiale uddannelser. Undervisningen har er ofte tilrettelagt i samarbejde

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 Skive

Læs mere

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi Eksempel på Naturfagsprøven Biologi Indledning Baggrund Der er en plan for, at vi i Danmark skal have fordoblet vores areal med skov. Om 100 år skal 25 % af Danmarks areal være dækket af skov. Der er flere

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Biologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Thy-Mors Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi B Ida Jakobsen t393bi-b

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15 Institution VUC Vest, Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Biologi C Anna Muff

Læs mere

Personlige og sociale kompetencer: Eleverne skal være bevidste om og kunne håndtere egne læreprocesser med relevans for faget.

Personlige og sociale kompetencer: Eleverne skal være bevidste om og kunne håndtere egne læreprocesser med relevans for faget. Biologi B 1. Fagets rolle Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder såvel

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE Klasse/hold: 7A Skoleår: 12/13 Lærer: Cecilie Handberg CJ Årsplanen er dynamisk. Dvs. at der i årets løb kan foretages ændringer, og årsplanen er derfor at betragte som

Læs mere

Læseplan for faget biologi

Læseplan for faget biologi Læseplan for faget biologi Undervisningen i biologi bygger bl.a. på de kundskaber og færdigheder, som eleverne har erhvervet sig i natur/teknik. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: De levende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 Maj 2017 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse HTX Fag og niveau Biologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2012 Skive

Læs mere

Biologi A stx, juni 2010

Biologi A stx, juni 2010 Biologi A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest, Esbjerg Hf/hfe Biologi C Sussi Tobiasen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) stx Biologi C Liat Romme Thomsen

Læs mere

Immunologisk bioinformatik - et undervisningsprojekt til de danske gymnasier

Immunologisk bioinformatik - et undervisningsprojekt til de danske gymnasier Immunologisk bioinformatik - et undervisningsprojekt til de danske gymnasier Isa Kirk Biotech Academy Institut for Systembiologi, Danmarks Tekniske Universitet 2. november 2010 1 Indhold 1 Introduktion

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2016/2017, eksamen maj/juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Kolding HF &

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleår 2014/2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi,

Læs mere

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur.

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur. Lærervejledning 0 Overblik Livets Vand er en visuel undervisningsportal, der med afsæt i vandknaphed retter fokus mod nye vandteknologier og ideer i forbindelse med bæredygtig vandhåndtering. Det overordnede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Bioteknologi A Anne-Sofie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Biologi B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 Skive

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 12/13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Biologi B Inger Klit Schierup (IS) 3biB1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014/2015 Frederiksberg

Læs mere

Hurtigt overblik Strækker sig fra biokemi og cellelære til sundhed og økologi.

Hurtigt overblik Strækker sig fra biokemi og cellelære til sundhed og økologi. Bioteknologi BioAktivator 1. udgave, 2014 ISBN 13 9788761635846 Forfatter(e) Troels Wolf, Henrik Falkenberg, Peder K. Gasbjerg, Henning Troelsen, Annette Balle Sørensen, Chris Østergaard, Bodil Junker

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2012 Skive

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2016 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Biologi B Ejner Damholt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns tekniske Skole Htx-Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 Skive

Læs mere

Biologi. 8 og 9. kl. Indhold. 8. klasse. De levende organismer og deres omgivende natur

Biologi. 8 og 9. kl. Indhold. 8. klasse. De levende organismer og deres omgivende natur Biologi 8 og 9. kl. Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Der skal

Læs mere

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION Geovidenskab En undersøgelse af de første studenter Rie Hjørnegaard Malm & Lene Møller Madsen IND s skriftserie nr. 41, 2015 Udgivet af Institut

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/2015, eksamen maj/juni 2015 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Biologi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Biologi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens Årsplan Skoleåret 2014/2015 Biologi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 Årsplan FAG: Biologi KLASSE:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012/2013 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi C Skjalm A. Biba/

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G Forsøgslæreplan 2017 Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det tilbyder et fagsprog, der gør det

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Naturvidenskab G-FED Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det

Læs mere

Biofag. Nr.5 Novem ber 2009

Biofag. Nr.5 Novem ber 2009 Biofag Nr.5 Novem ber 2009 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

DRIKKEVANDSFORSYNINGER FOR FREMTIDIGE GENERATIONER, 7.-9.kl.

DRIKKEVANDSFORSYNINGER FOR FREMTIDIGE GENERATIONER, 7.-9.kl. DRIKKEVANDSFORSYNINGER FOR FREMTIDIGE GENERATIONER, 7.-9.kl. BIOLOGI Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Økosystemer Eleven bliver bevidst om drikkevandets 1. Eleven kender definitionen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skive-Viborg HF&VUC Hfe Biologi C Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2014 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse HTX Fag og niveau Biologi

Læs mere

Årsplan 2013/2014 for biologi i 8. klasse

Årsplan 2013/2014 for biologi i 8. klasse Årsplan 2013/2014 for biologi i 8. klasse Lærer: khaled zaher Formål for faget biologi Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om organismer, natur, miljø og sundhed med

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Biologi C Morten Sigby-Clausen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj og Juni 2015 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 2-årigt hf Naturvidenskabelig Faggruppe Rikke Jørgensen (RJ), Karsten Bay Jensen (KJ)

Læs mere

Bent Nielsen. Kære selvstuderende i: Biologi B

Bent Nielsen. Kære selvstuderende i: Biologi B Kære selvstuderende i: Biologi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Du skal anskaffe dig bogen: Biologi i fokus. Bodil Blem Bidstrup m.fl.. Nucleus forlag.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1bic14e 0813 Biologi C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: 1bic14e 0813 Biologi C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: 1bic14e 0813 Biologi C, HFE Fag: Biologi C, HFE Niveau: C Institution: VUC Fredericia (607247) Hold: Biologi C enkeltfag Alle Termin: Juni 2014 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e):

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Vuc Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Biologi C Morten Sigby-Clausen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Vuc Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUC Skive-Viborg (Skive) Hfe Biologi C Morten

Læs mere

3. Biotek A, Mat A, Fysik B

3. Biotek A, Mat A, Fysik B Studieretningsbeskrivelse for 3. Biotek A, Mat A, Fysik B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

Kære lærerstuderende!

Kære lærerstuderende! I anledning af studiestart tilbyder vi lige nu fordel agtige bograbatter til nye studerende, der melder sig ind i Geografforbundet. Læs videre og se, hvordan du kan få fantastiske fagbøger uden at sprænge

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014-15 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) stx Biologi C Liat Romme

Læs mere

Titel 1 Celler opbygning og funktion 15. Titel 2 Genetik livets kode 16. Titel 3 Gæring 11. Titel 4 Sundhed og kost 18

Titel 1 Celler opbygning og funktion 15. Titel 2 Genetik livets kode 16. Titel 3 Gæring 11. Titel 4 Sundhed og kost 18 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014/2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Bioteknologi A Ditte H.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni, 2014/15 Institution Thy-Mors HF & VUC, Thisted afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Naturvidenskabelig faggruppe- toårigt hf, niveau C Peter Toftgaard

Læs mere

Gymnasium. Osteproduktion. Lærervejledning

Gymnasium. Osteproduktion. Lærervejledning Osteproduktion Vejledning Generelt vedrørende lærervejledningen en herunder er beskrevet tværfagligt for fagene kemi, biologi og bioteknologi. Som udgangspunkt er forløbets niveau tænkt som C-niveau for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 Juni 2016 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Bioteknologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Københavns

Læs mere

Grundbog: Marianne Frøsig m.fl., Biologi i Udvikling (BiU), i-bogen, Nucleus 2014

Grundbog: Marianne Frøsig m.fl., Biologi i Udvikling (BiU), i-bogen, Nucleus 2014 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2017/2018, eksamen december 2017 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1bib13u 0812 Biologi B, STX

Undervisningsbeskrivelse for: 1bib13u 0812 Biologi B, STX Undervisningsbeskrivelse for: 1bib13u 0812 Biologi B, STX Fag: Biologi B, STX Niveau: B Institution: VUC Fredericia (607247) Hold: Biologi 0-B enkeltfag uniform Termin: Juni 2013 Uddannelse: STX Lærer(e):

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni skoleår 15/16 Institution Marie Kruses Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx. Biologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jan Jun 2017 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi C Pernille Guyton

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 13/14 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer stx bic Hans Jørgen Madsen Hold 2.s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

BIOLOGI. Mad nok til alle. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Evolution

BIOLOGI. Mad nok til alle. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Evolution BIOLOGI Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Evolution Eleven kan undersøge og forklare organismers tilpasning til levesteder Eleven kan forklare organismers tilpasning som reaktion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013/2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleår 2013/2014 Institution Herning HF og VC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Skive-Viborg HF&VUC Hfe Biologi C Pernille Kirstine

Læs mere

Grundbog: Falkenberg, H. m.fl. 2014. BioAktivator (i-bog). Systime, 1. udg., 1. opl.

Grundbog: Falkenberg, H. m.fl. 2014. BioAktivator (i-bog). Systime, 1. udg., 1. opl. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016, eksamen maj/juni 2016 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6 Indholdsfortegnelse Formål for faget fysik/kemi Side 2 Slutmål for faget fysik/kemi..side 3 Delmål for faget fysik/kemi Efter 8.klasse.Side 4 Efter 9.klasse.Side 6 1 Formål for faget fysik/kemi Formålet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Biologi B Elisabeth

Læs mere

Årsplan for biologi i 7. klasse 17/18

Årsplan for biologi i 7. klasse 17/18 Årsplan for biologi i 7. klasse 17/18 Formålet med faget: Eleverne skal i faget biologi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan biologi og biologisk forskning i samspil med de

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni, skoleår 2012/13 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Hf 2 Fag og niveau Naturvidenskabelig faggruppe,

Læs mere

Årsplan 2012/2013 for biologi i 7. klasse

Årsplan 2012/2013 for biologi i 7. klasse Årsplan 2012/2013 for biologi i 7. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget biologi Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om organismer, natur, miljø og sundhed med

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 15/16, eksamen maj-juni 16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Kolding HF og VUC HF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december-januar 2017/2018 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HFe Biologi C,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUC Skive-Viborg, Skive. Hfe Biologi C Pernille

Læs mere

Årsplan for Biologi for 8. klasse år 2006/07:

Årsplan for Biologi for 8. klasse år 2006/07: Årsplan for Biologi for 8. klasse år 2006/07: Generelt for undervisningen i biologi skoleåret 2006/07: Der tages udgangspunkt i bogsystemet BIOS, grundbog A, Gyldendal 2005. Til hvert modul hører feltundersøgelser

Læs mere

Bent Nielsen. Kære selvstuderende i: Biologi B

Bent Nielsen. Kære selvstuderende i: Biologi B Kære selvstuderende i: Biologi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Du skal anskaffe dig bogen: Biologi i fokus. Bodil Blem Bidstrup m.fl.. Nucleus forlag.

Læs mere

SKOV klima og mennesker

SKOV klima og mennesker SKOV klima og mennesker Undervisningsmateriale til at-forløb, samfundsfag, naturgeografi og biologi i gymnasiet og HF Indhold SKOV klima og mennesker 1 SKOVE OG KLIMAFORANDRING Naturgeografi / samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Naturvidenskabelig Faggruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 - Maj 2017 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern, Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse HTX

Læs mere

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B,

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, Studieretningsbeskrivelse for 6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-Juni 2011 Københavns

Læs mere

Kursuskatalog efteråret 2010

Kursuskatalog efteråret 2010 P. E. Eriksensvej 1-8850 Bjerringbro www.nvhus.dk Kursuskatalog efteråret 2010 Hvad skal jeg i natur og teknik? Bioteknologi i grundskolen Edvotek Anvendelsesorienteret bioteknologi i gymnasiet Arbejdsmåder

Læs mere

Slutmål for faget fysik/kemi efter 9. klassetrin

Slutmål for faget fysik/kemi efter 9. klassetrin Formål for faget fysik/kemi Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske forhold i naturen og teknikken med vægt på forståelse af grundlæggende

Læs mere

Særtryk Elevhæfte. Natur/teknologi. Ida Toldbod Peter Jepsen Per Buskov ALINEA. alinea.dk Telefon 3369 4666

Særtryk Elevhæfte. Natur/teknologi. Ida Toldbod Peter Jepsen Per Buskov ALINEA. alinea.dk Telefon 3369 4666 Særtryk Elevhæfte Natur/teknologi Ida Toldbod Peter Jepsen Per Buskov ALINEA alinea.dk Telefon 3369 4666 Når vi har vinter og koldt vejr i Danmark, er der andre steder, hvor det er stegende hedt. Det er

Læs mere

Kompetencemål for Biologi

Kompetencemål for Biologi Kompetencemål for Biologi Biologi omhandler levende organismer og deres omgivende miljø, naturfaglige arbejdsmåder, tankegange og viden om miljø, evolution, sundhed, den praktiske anvendelse af biologi,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Biologi C Nanna Danneskiold-Samsøe

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013/2014

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016, eksamen dec/jan 2015 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution HF VUC Thy-Mors Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Biologi C Karsten

Læs mere

Undervisningen på trin 1 skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder der sætter dem i stand til at :

Undervisningen på trin 1 skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder der sætter dem i stand til at : Biologi I biologi arbejder eleverne med naturen i al dens mangfoldighed. Dyr, planter, svampe, mennesker og samspillet herimellem udgør fagets arbejdsområder. Praktiske og undersøgende aktiviteter, hvor

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Folkeskole / STX Erhverv:Biolog 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af samspillet Fag Hvilke(t)

Læs mere

Medarbejderen. Til din Life Science virksomhed:

Medarbejderen. Til din Life Science virksomhed: Til din Life Science virksomhed: Medarbejderen med de kompetencer Kort og godt om din næste, potentielle medarbejder, der gennem hele sin uddannelse har haft skarp fokus på det bioteknologiske arbejdsmarked:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2013 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer stx ngc Hans Jørgen Madsen Hold 2.t Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes Maj-juni 2010 Teknisk Gymnasium Grenaa HTX-student Biologi C Ejner Læsøe Madsen

Læs mere

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin Læseplan for faget natur/teknik 3. 6. klassetrin Nysgerrighed, arbejdsglæde og udforskning skal have plads og tid til at udvikle sig. Undervisningen baseres fortrinsvis på elevernes egne oplevelser, undersøgelser

Læs mere