Biofag. Nr.2 april 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biofag. Nr.2 april 2011"

Transkript

1 Biofag Nr.2 april 2011

2 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing Svend Erik Nielsen Forsidefoto: Vadehavet Erik Frausing, 2011 Grafisk tilrettelæggelse: Indtryk, ISSN Oplag eksemplarer Biofag trykkes på Cyclus 100 % dansk genbrugspapir Det er tilladt at citere Biofag med tydelig kildeangivelse. Meninger, der kommer til udtryk i Biofag, deles ikke nødvendigvis af redaktionen eller foreningens bestyrelse. Redaktionen afsluttet Adresse: Biofag Lundingsgade Aarhus C Tlf Annoncer Annoncer sendes elektronisk både til redaktionen og trykkeren Annoncepriser 1/1 side (143 x 203 mm) kr /2 side (143 x 90 mm) kr /4 side kr Særlig pris aftales for annonce på bagsiden eller indlagt løst annoncemateriale. Det skal ske efter aftale med redaktionen senest 14 dage før deadline. Alle priser er ekskl. moms. Indlæg Redaktionen modtager gerne indlæg til Biofag. Indlæg sendes til Den anvendte tekstbehandling skal være umiddelbar kompatibel til Word. Fotos leveres som tiff- eller jpg-filer med god opløsning f.eks. 300 dpi. Illustrationer skal være tegnet med sort streg. Husk figurtekster og kildeangivelser. Redaktionen forbeholder sig ret til at afkorte indlæg og at læse korrektur på indlæg. Adresseændringer Ændringsformularen på foreningens hjemmeside på EMU en anvendes. Ændringer kan evt. fremsendes via til FaDBsekretariatet: Foreningen af Danske Biologer Formand Erik Frausing Næstformand Jane Burkarl Kasserer Joan Ilsø i samarbejde m. Lisbeth Bødker Nielsen Revisor Benny Silvert

3 Biofags indhold: 4 Nyt fra bestyrelsen 4 Nyt fra fagkonsulenten 6 Handling giver læring 10 Kursus med waders 12 FaDB-regnskab 16 Anmeldelse: Bioteknologi 3 18 Kursus i marinbiologi 22 Rejsekursus til Østgrønland 24 Kursus i bioinformatik 26 Geneious igen 26 Papaya i evolutionært regi erik frausing

4 Nyt fra bestyrelsen Af Erik Frausing, formand FaDB Ved indgåelse af OK-11 har man omsider ligestillet fysik, biologi og kemi i forbindelse med apparatopstilling, således at der nu også er kommet opstillingstimer til C-niveauerne til det eksperimentelle arbejde for biologi og kemi. Det har længe været en torn i øjet på såvel kemikerne som os, at der ikke har været lige aflønning selv om der omfangsmæssigt kræves den samme mængde eksperimentelt arbejde i de 3 fag. Det er derfor glædeligt at kritikken fra de faglige foreninger i kemi og biologi har gjort indtryk og at GL denne gang har taget det med til forhandlingsbordet. Det er dog blevet et tillæg for apparatopstilling i stedet for tid, så det betyder at vi alle skal løbe hurtigere. Tid havde været bedre da det jo er et arbejde, der skal foregå ud over alm. forberedelse, men det var et krav fra Finansministeren og Undervisningsministeren at det blev et funktionstillæg. Ligeledes er det problematisk at vi godt nok nu får lige løn for lige arbejde, men at finansieringen er fundet ved at beskære midlerne til fysik C. Nyt fra fagkonsulenten Kresten Cæsar Torp Vejledninger til biologi C og HF-E Som nogle måske har bemærket, er der uploaded en ny version af de to vejledninger. Ændringen er udelukkende en sproglig rettelse i eksemplerne på mundtlige prøveopgaver. I år er opgaveformuleringerne også på C- niveau tilgængelige for eleverne, før den mundtlige prøve. Jeg vil gerne høre om jeres erfaringer. Bioteknologi Siden sidst er der dukket en enkelt rettelse op til den ellers opdaterede FAQ. Den skulle i skrivende stund være opdateret på hjemmesiden. Den 8. september planlægger vi en landsdækkende bioteknologi-konference. I år vil vi følge op på erfaringerne fra første gennemløb, og på prøverne. Derudover vil vi fokusere på faglig inspiration til undervisningen. Vi håber på et godt fremmøde. Sæt gerne dagen af allerede nu. Sikkerhedsspørgsmål Nogle bestemte sikkerhedsspørgsmål dukker op af og til. Derfor er her et par svar: Hvilke regler gælder for arbejde med blod, spyt, urin og andre kropsvæsker? I den gældende AT-meddelelse nr , januar 1999, nævnes specifikt at eleverne må foretage blodtypebestemmelse. Er det så det eneste vi må gøre? Eleverne må bestemme blodtype, hæmatokritværdi, CRP, blodsukker, mikroskopere 4

5 blod ol., så længe det sker på en måde, så de kun kommer i kontakt med deres eget blod. Dvs. at der må arbejdes med små mængder, eleverne håndterer eget blod, og stikkende eller skærende genstande bortskaffes i beholdere som er sat frem til formålet. Hvis en elev har brug for assistance fra en anden elev til eksempelvis at håndtere blodsukkermåleren eller overføre et kapillærrør, anvendes handsker. I forhold til spyt og urin tages der tilsvarende nødvendige sikkerhedsmæssige forholdsregler, dvs. at eleverne håndterer deres egne prøver, eller der anvendes handsker. Arbejde med ethidiumbromid har rejst en del spørgsmål. Generelt skal man planlægge, så man undgår at benytte farlige stoffer og materialer, eller erstatte dem med mindre farlige. Elever kan, hvor det ikke er muligt at erstatte med mindre farlige dyes, anvende brugsopløsninger af ethidiumbromid iført handsker, som passer til formålet. Det samme gælder ved fremstilling af agarosegeler. Kobbersulfat giver anledning til henvendelser til Giftlinien hver måned. Vi er derfor blevet bedt om at indskærpe, at lærerne sætter sig ind i de gældende sikkerhedsbestemmelser, og følger dem. Til slut vil jeg ønske alle en god eksamensperiode, med en opfordring til en organoleptisk undersøgelse af vækstsæsonens start i jorden. I gamle dage lugtede man grøden i jorden om foråret. Det kan man stadig, evt. suppleret med respirationsmålinger ved forskellige temperaturer, og i forskellige jordtyper. Duften er dog noget ganske særligt, sådan en tidlig forårsdag, så dem må man ikke glemme. Det kan også være en ganske god indgang til repetition af nedbrydningsprocesser og stofkredsløb. Udpluk af vores mange nyheder isterningmaskine Spar tid i laboratoriet. Med vores nye, kompakte isterningmaskine kan du nemt og hurtigt lave is til brug i biologi/kemilokalet. Maskinen producerer op til 20 kg is i døgnet og kan lave isterninger i 3 størrelser. Kapacitet vandbeholder: 2,8 liter. Kapacitet isbeholder: 600 g. Isterningmaskine, kompakt (nr ) pris pr. stk kr ,00 Ekskl. moms Gundlach A/S Silkeborgvej Brabrand Tlf Fax

6 Handling giver læring Af Sebastian Burtin, Operation Dagsværk Til maj lanceres en nytænkende og gratis undervisningspakke til biologifaget på landets gymnasiale uddannelser. Fokus skal flyttes fra læreren til eleven i undervisningen, mener Operation Dagsværk, der står bag materialerne. Vi vil prøve at gøre op med den stereotype undervisningsform, hvor eleven passivt sidder og tager noter. Vi ønsker, at eleven i langt højere grad inddrages i og er med til at forme undervisningen, forklarer Sussie Jespersen om de metodiske tanker, der ligger bag undervisningsmaterialerne. Hun er ansvarlig for Operation Dagsværks biologimaterialer. Princippet om learning by doing kan siges at være den gennemgående metodiske ramme, som fyldes ud med aktuelle cases fra dette års Operation Dagsværk-projekt i Peru. Med olie i blodet Inde midt i Amazonas mødte jeg Alex Gipa Saldaña (se foto s. 8 red.). Han er 23 år og far til tre børn. Den ældste er 9. Hele sit liv har han badet i floden han bor ved, drukket vandet og spist de afgrøder, der bliver dyrket i landsbyen. Han er nu dødeligt syg af blyforgiftning og er bange for, at han ikke kommer til at se sine børn vokse op. I de nye materialer til biologi arbejdes med de konsekvenser, olieudvinding har for menneskets krop. Det handler om økotoksikologi, når eleverne udsætter blomsterløg for forurenet vand svarende til den aktuelle vandkvalitet i Amazon-junglen. Forsøget følges op med, hvad der sker, når bly, kadmium og andre kemiske stoffer optages i kroppen gennem forurenet mad og drikkevand. De nyeste statistikker over sygdomsfrekvenser blandt oprindelige folk i regnskoven er med til at sætte forsøgsresultaterne i perspektiv. Tværfaglighed Operation Dagsværk laver i år undervisningspakker til fagene biologi, samfundsfag, naturgeografi og spansk. Men materialerne skal dog ikke alene ses som enkeltfaglige pakker, men også som muligheder for at skabe tværfaglige forløb. Dermed giver biologipakkens fokus på økotoksikologi en oplagt mulighed for tværfaglige forløb med Operation Dagsværks øvrige undervisningsmaterialer. Billedet th. er taget fra floden og viser en del af olieselskabet Pluspetrol. Foto af Steven Achiam 6

7 7

8 På billedet ses Alex Gipa Saldaña på 23 år. Han står ved et, omkring 40 år gammelt, olierør der løber tæt ved hans landsby. Foto af Steven Achiam Fyraftensseminar aktionslæring og nye metoder Som nyeste skud på stammen introducerer Operation Dagsværk i år et fyraftensseminar for gymnasielærere. Hør mere om årets undervisningstilbud fra Operation Dagsværk, få konkrete idéer til at arbejde med materialerne ved brug af nye metoder og bliv klædt på til en mere interaktiv og elevinddragende undervisningsform. Seminaret afholdes d. 3., 5., og 6. maj i henholdsvis København, Odense og Århus. Læs mere og tilmeld dig på Tilmelding senest 27. april kl

9 Når viden bliver til læring Operation Dagsværk tror på, at den aktive handling giver en dybere forankring af læring. Derfor skal eleverne afslutte forløbet med at formidle deres nyfundne viden til folk uden for klasseværelset. Det kan være gennem en kunstinstallation, der viser vandforureningen, en plakat der viser kroppens reaktioner på giftstoffer eller gennem debatindlæg i lokale medier. Med et konkret formidlingsmål for øje motiveres eleverne til at gå dybere ind i de materialer, de sidder med. Derudover bidrager de personlige historier som Alex Gipa Saldañas til, at eleverne kan identificere sig med problemstillingen. Når naturvidenskabelig læring kombineres med formidlingskompetencer giver det eleverne mulighed for at deltage i den offentlige debat på et oplyst og velfunderet grundlag, slutter Sussie Jespersen. Årets projekt Siden starten af 1970 erne er der blevet udvundet olie i den peruvianske del af Amazonas og i dag er mere end 70 % af junglen udloddet til oliekoncessioner. Denne massive udvinding har haft store konsekvenser for både miljøet og de oprindelige folk i regnskoven. Dette års Dagsværk-projekt udarbejdes i samarbejde med IBIS, og skal sikre almen og miljøorienteret uddannelse til de oprindelige folk samt oplyse dem om deres rettigheder. Her ses et olieudslip fra december Billedet er taget under oprydningsarbejdet i slutningen af januar. Foto af Mia Beyer 9

10 Kursus med waders Af Svend Erik Nielsen Femogtyve biologer var på kursus for at studere klimaforandringer og økologi i Vadehavet. Kursisterne havde en pragtfuld tur med først sælens dag og derefter østersens dag. Eksperimentelt blev der arbejdet med dissektion af edderfugle for at tjekke foderstanden for fuglene (hjerte og lever blev vejet, tarmenes længde blev målt og undersøgt for parasitter). Derefter blev fæces fra sæler undersøgt, for via øresten at studere deres kulinariske vaner, spændende, men også svært at bestemme arter ud fra øresten. Efter Sort Sol blev dagens kulinariske højdepunkt nydt af kursisterne, idet et friskfanget fiskemåltid på Sælhunden scorede højt på evalueringerne. Andendagen stod i østersens tegn. På en vandretur i waders til en muslingebanke fik vi målt primærproduktion og indsamlet bundprøver til en kvantitativ undersøgelse af bundfaunaen. Bramgæs og islandske ryler er i fremgang i Vadehavet, fordi deres nordligt beliggende ynglepladser oplever varmere somre på grund af klimaforandringerne. Det er ikke så sært de anvender Vadehavet som spisekammer, idet NPP blev målt til op til 23 mg C m -2 h-1. Vi var også heldige med vejret idet både unge og gamle biologer fik røde kinder og lidt sol på næsen samtidig med at de fik lært en masse. Det er glædeligt, at de faglige kurser synes på vej op igen efter en tid hvor tværfaglighed, pædagogiske tiltag og bioteknologi har været de eneste mantraer der kunne udløse kursusmidler på skolerne. Biologer arbejder både i gummistøvler, waders og med hvide kitler alt efter, hvad der er praktisk i den givne situation. Dette er noget vi er stolte af og deltagerne i dette kursus oplevede netop, at den del med waders og gummistøvler stadig er meget relevant og spændende. 10 erik frausing 2011

11 11 erik frausing 2011

12 FaDB-regnskab 01. jan dec FaDB-regnskab 1.jan dec 2010 Indtægter 839 Kontingent ,00 37 Abonnement ,00 Volvox-overhead ,30 ECB ,00 Copydan 3.145,51 for lidt udbetalt 100,00 Portostøtte ,94 Renter 1.402,70 i alt , ,45 Udgifter Biofag ,50 Særnummer ,00 Biofagredaktion 6.854,89 Møder 1.fraktion ,29 Biokonference ,10 FaDB -kurser og konsortier 354,30 Regionalsekretærårsmøde ,96 ECB ,00 Gebyrer 1.556,00 Kontor,div 9.070,10 Porto, tlf, it 9.035,70 Løn,Nucleus sekretær ,60 Fagdidaktiske kurser 3.500,00 i alt ,44 ( ,44) overskud ,01 Lejre d Lisbeth Bødker Nielsen 12

13 13023 Bioteknologi Komplette grundbøger til STX og HTX Den har været en fornøjelse at læse Gymnasieskolen Grundbøger til bioteknologi Af Kim Bruun, Karen Helmig og Pia Birgitte Geertsen Grundbog i bioteknologi 1 er udkommet og til sommer udkommer Grundbog i bioteknologi 2 til A-niveau. Bøgerne tager udgangspunkt i, at bioteknologi er ét fag. Det betyder, at biologi og kemi er fuldt integreret i bøgerne. Hvert kapitel indledes med et eksemplarisk eksperiment. Eksperi menterne har både lukkede og åbne eksperimentelle problemstillinger. Eleverne får hermed mulighed for selvstændigt at designe forskellige eksperimenter i takt med at deres eksperimentelle erfaring stiger. Bioteknologi 2 udkommer sommer 2011 Bioteknologi 1 kr. 259,- ex moms Teori og teknikker forklares i faktabokse i de enkelte kapitler. Eleverne kan læse faktaboksene undervejs eller slå op, når de får brug for dem i undervisningen. Alle kapitler perspektiveres ud fra konkrete problemstillinger fra bioteknologisk industri og forskning. Der er desuden opgaver til alle kapitler. Se uddrag af Grundbog i Bioteknologi 1 på - veje til viden Tlf GYL Ann_Biofag_Bioteknologi 1_150x220.indd 1 15/03/

14 PÅ VEJ bioteknologi 4 Tema 7: Infektionsbiologi. Tema 8: Blodets kemi. Udkommer maj bioteknologi 5 Tema 9: Farmakologi og ny medicin. Tema 10: Stamceller og stamcelleteknikker. Tema 11: Biosensorer og biomekanik. Udkommer december IntEraktIVE E-bøgEr per til hjemmesidens opgaver og supplerende materialer let at komme fra det ene afsnit til det andet de interne er markeret med understregning, de eksterne linker op til bl.a. forsøg, andre hjemmesider og animationer hjemmesiden Se mere på Billede hentet fra Ingeniørens artikelbase på nucleus forlag Lundingsgade Århus C

15 Bioteknologi Er udkommet bioteknologi Fem temahæfter til det nye bioteknologifag 1, 2 og 3 er udkommet. Serien fås både som trykte bøger og e-bøger. bioteknologi 1 Tema 1: Cellernes kemi. Tema 2: DNA og DNA-teknikker. Af Bodil Blem Bidstrup og Johanne Jensen. 2009, 78 sider, kr. 98 ekskl. moms. E-bog, kr. 98 ekskl. moms. bioteknologi 2 Tema 3: Fermentering og stofskifte. Tema 4: Enzymer og gensplejsning.af Carsten Skovsø Bugge, Kresten Cæsar Torp og Stephan Vogelius Wiener. 2010, 88 sider, kr. 98 ekskl. moms. E-bog, kr. 98 ekskl. moms. bioteknologi 3 Tema 5: Planter som biokemiske fabrikker. Tema 6: Fra biogas til flybrændstof. Af Bodil Blem Bidstrup og Carsten Skovsø Bugge. 2010, 96 sider, kr. 98 ekskl. moms. E-bog, kr. 98 ekskl. moms.

16 I Anmeldelse Bioteknologi 3 Af Jesper Ruggaard Mebus Bioteknologibogen 3 er en fortsættelse af den kendte serie fra Nucleus, hvor bioteknologi behandles tematisk. Bogen har to temaer nemlig Planter som biokemiske fabrikker og Fra biogas til flybrændstof. Temaerne behandles grundigt og har nogle gode nye tiltag, med nye vinkler på traditionelt stof. Temaet Planter som biokemiske fabrikker omhandler vel egentlig plantefysiologi med et biokemisk fagsprog og et lille afsnit om fordøjelse. Måden det er sat op på er vel egentlig det nye i temaet. Der er samlet Er udkommet materiale fra forskellige fagdiscipliner og præsenteret ud fra en udnyttelsesvinkel, således de tekniske aspekter kommer i fokus. Bioteknologi Titel: Bioteknologi 3 ye bioteknologifag 1, 2Bodil og 3Blem er udkommet. Forfattere: Bidstrup e bøger og e-bøger. og Carsten Skovsø Bugge Forlag: Nucleus og96stephan Vogelius Wiener. Antal Torp sider: 2010, pris: 88 sider, 98 ekskl. moms. Vejledende 98 kr.kr.ekskl. kr. kr. 98ekskl. ekskl.moms moms. knikker. moms.e-bog, E-bog: 98 Johanne bioteknologi 3 kl. moms. Tema 5: Planter som biokemiske. 16 fabrikker. Tema 6: Fra biogas til flybrændstof. Af Bodil Blem Bidstrup og Carsten stofskifte. Skovsø Bugge. Der er meget gode gennemgange af planters anatomi, fysiologi og biokemi. Sproget er let og fantastisk gode figurer illustrerer det meste fra Calvins cyklus over phloem til mavesår! Man skal dog supplere materialet med de bøger man har i forvejen for at komme godt i dybden, men strukturen i teksterne er god og indholdet er fint tematiseret. Figurer og tekst hænger meget fint sammen og uddyber på passende vis hinanden. Det er en styrke. Bogens andet tema Fra biogas til flybrændstof er rigtigt godt tematiseret og klimaforståelsen er virkeligt penslet ud, så biologi kan bruge det fagligt og ikke overlade klimadebatten til geografi og fysik. Forståelser af energibegrebet, termodynamik og navngivning er rigtigt godt præsenteret, uden at det går hen og bliver unødvendigt langhåret og man har mulighed for at uddybe med sekundær litteratur efter forgodtbefindende. Der er rigtigt mange links specielt tema 6 Fra biomasse til flybrændstof er rigtigt godt suppleret med links som kan styres fra bogens hjemmeside, og som derved ikke bliver til døde links smart. Man kan sige at der er en skævvridning af brugen af links i de to temaer 7 links til tema 5 medens tema 6 har 22 links. Det er klart det er nemmere at linke til klima på grund af nye debatter og temaets aktualitet generelt, men jeg synes nok at 7 links til planter som biokemiske fabrik ker er lidt i underkanten. Og det supplerende materiale som kan hentes ned udefra er rent faktisk noget eleverne kan lide at arbejde med, og som de bør være gode til at bruge som studiekompetence. Alt i alt to temaer i serien som det vil være rigtigt interessant at arbejde med.

17 Reklamepsykologi mellem biologi og kultur Mennesket er både et biologisk og kulturelt væsen. Denne bog ser nærmere på, hvordan reklameindustrien appellerer til både biologi og kulturbaggrund. Reklamebranchen bliver stadigt dygtigere til at sætte sig ind i, hvilke reklamepsykologiske virkemidler, der mest effektivt rammer os. Og samtidig bliver det vigtigere for os forbrugere at kende til de virkemidler, reklamerne gør brug af. Mennesker fødes med de samme fundamentale biologiske dispositioner, men vi udvikler og modner sig forskelligt, alt efter hvilken kultur vi vokser op i. Reklamer forstås derfor bedst ved hjælp af en bio kulturel model, som forklarer reklamernes virkemidler ud fra menneskets biologi og kulturbaggrund. Bogen er velegnet til dansk, biologi, psykologi, markedskommunikation, afsætning, og forskellige former for tværfagligt projektarbejde i AT forløb, SRP projekter, SRO projekter, DIO projekter og lignende. Morten Haase, Conni Paldam og Uffe Schjødt 168 sider kr. 220, Prisen er ekskl. moms og gælder ved køb hos Systime. Læs systime.dk Ring Skriv Deltag lab.systime.dk

18 Kursus i marinbiologi Fag Arrangør Titel Kursusledere Kursusform Deltagerantal Pris Tid og sted Tilmelding Tilmeldingsfrist Målgruppe Biologi FaDB-kurser (Foreningen af Danske Biologer) Kursus i marinbiologi Erik Steen Larsen og Svend Erik Nielsen Internat Min. 15, maks ,- kr. inklusiv forplejning og overnatning Søndag onsdag Ankomst søndag aften og indkvartering senest kl. 21 Tjärnö marinbiologiske station, Bohuslän, Strömstad Svend Erik Nielsen 10. maj 2011 Kurset henvender sig til gymnasielærere i biologi, der ønsker at opdatere deres viden om livet i havet generelt og i særlig grad anvendelsen af forskellige feltundersøgelsesmetoder. Der vil blive optaget video af alle anvendte metoder som deltagerne kan få med hjem efter kurset til brug i den daglige undervisning. Kurset vil også omhandle problematikken omkring invasive arter. Endelig vil der i forbindelse med kurset blive mulighed for at møde svenske gymnasielærere og diskutere muligheder for internationalt samarbejde. 18

19 Dag Morgenmad Ekskursion til strandområde. Indsamlinger og feltstudier med brug af waders, vandkikkert, spader, snorkel og maske Frokost Ekskursion med forskningsfartøj, bundprøver og studier af bundfauna Laboratorieanalyser af indsamlede organismer Præsentation af forskning fra blød bund Aftensmad Dag Morgenmad Ekskursion til hårdbundsområde ved en skærgårdsø, snorkling og registreringer Frokost Ekskursion med forskningsfartøj, bundskrab fra hård bund Laboratorieanalyser af indsamlede organismer Præsentation af forskning fra hård bund Aftensmad Dag Morgenmad Ekskursion med forskningsfartøj, frie vandmasser, plankton, målinger af fysiske og kemiske parametre Laboratorieanalyser af indsamlede organismer Frokost Kvantificering af havlevende gopler, invasive arter Præsentation af forskning i de frie vandmasser Hjemrejse Undervisere på kurset er lærere fra Lovéncentret på Tjärnö, som tilhører Göteborgs Universitet. Snorkeludstyr, waders og øvrig feltudrustning kan lånes på stedet. Indkvartering i dobbeltværelser, medbring eget sengelinned. Transport til Tjärnö er ikke inkluderet i prisen. 19

20 20

21 Rejsekursus til Østgrønland 21 Svend Erik Nielsen, 2011

22 Fag Arrangør Titel Kursusledere Kursusform Deltagerantal Pris Tid og sted Tilmelding Tilmeldingsfrist Målgruppe Indhold Biologi og geografi FaDB-kurser (Foreningen af Danske Biologer) og geografilærerforeningen Rejsekursus til Østgrønland Svend Erik Nielsen og en repræsentant fra geografilærerforeningen Internat over 9 dage Maksimum 12 Ca ,- kr. eksk. forsikringer Ultimo august/primo september 2012 Svend Erik Nielsen Godthåbsvej 16, 3400 Hillerød 1. september 2011 Biologer og geografer i gymnasieskolen Efteruddannelsestur til området omkring Tasiilaq i Østgrønland med skibet Fox, der normalt bruges som forskningsskib Der afholdes forkursus (inspiration og forventningsafstemning) i maj Turen har fokus på geo- og biotoper, dynamiske processer, eksperimentelt arbejde, glaciologi og geomorfologi, vegetationsundersøgelser og algeanalyser. Turen vil kunne bruges som inspiration til undervisning på alle niveauer også nv. På togtet vil der være gode muligheder for at se hvaler, sæler, rovfugle og havfugle, ligesom der vil være god tid til at afprøve medbragt dataopsamlingsudstyr i felten. Turen i grove træk (mulighed for ændringer): Dag 1: København - Keflavik - Reykjavik - Kulusuk - Tasiilaq Dag 2: Tasiilaq by og blomsterdalen Dag 3: Isortoq Isortoq fjord og Indlandsisen Dag 4: Ikkatteq Sermilik Fjord Sermilik Stationen Mittvakkat Gletscheren Gletsjerdynamik, afsmeltning, morænedannelse. Global opvarmning Sermilikfjorden ind til kælvende gletsjer målinger af fjordens salinitet, temperatur m.m. Ekkolodsmålinger. Bestemmelse af springlag algeanalyser 22

23 Dag 5: Sermilik Fjorden - Bygden Tiniteqilaaq eksempel på traditionel fangerbygd Dag 6: Bygden Kuummiut Områdets største bygd og Solporten. Fokus på fiskeri før og nu Løbende målinger af dynamiske processer (klimamålinger, strømmålinger, navigation) Måling af drivhusgasser fra våd og tør tundra Tasiilaq vandretur Dag 7: Sermilligaaq (bygd) og yderkysten Dag 8: Kulusuk - Reykjavik (overnatning) Dag 9: Reykjavik - Keflavik - København Fagligt fokus på turen Landskaber: Geomorfologi og glaciologi: Morænelandskabstyper, gletsjertyper, aflejringsformer, subglaciale landskaber, supraglaciale landskaber, permafrostjorde, salsere, pingoer, geologi, varme kilder? Analyser af smeltevandssedimenter. Klimatologi: Luftfugtighed, Vindhastighed, Temperatur, CO 2 -målinger. Dynamiske processer: Ekkolodsmålinger, CTD (conductivitet (salinitet) temperatur og dybde), kortlægning af havis, tidevand/strømforhold, afsmeltningsforhold. På dette rejsekursus til Østgrønland, vil der blive fokuseret på hvorledes klimaændringerne påvirker naturgrundlaget og livsbetingelserne. Det er forventeligt at virkningerne fra klimaændringerne vil være stærkest i de polare egne. Gennem feltundersøgelser studeres online hvorledes forskellige planter og vegetationstyper responderer på klimaændringer. Vi vil til dette brug bl.a. medbringe forskellige typer dataopsamlingsudstyr ligesom der vil være tid til at botanisere. Der vil også blive mulighed for at bruge tid på egne forskningsprojekter idet vi har rigelig med tid til at udforske områdets vegetation og dyreliv. Andet: Vandreture, kortanalyser, GPS, flora og fauna. Undersøgelse af fjeldørreds størrelse og smag. 23

24 kursus Bioinformatik Fag Arrangør Titel Kursusledere Kursusform Deltagerantal Pris Tid og sted Tilmelding Tilmeldingsfrist Målgruppe Andet Indhold Biologi DTU Systembiologi Bioinformatik for Gymnasie- og HTX-lærere et undervisnings-redskab til Bioteknologi A-linjen! Birgit Sandermann Justesen og Hanne Thomsen Eksternat Max. 35 personer Kr. 3500,- overnatning + morgenmad (på CabInn Scandinavia enkeltværelse) kr. 1250,- Kursus D2.2: d september 2011 Kursus D2.3: d oktober 2011 Kursus D2.4: d november 2011 Kursus D2.5: d november 2011 Gælder for alle 3-dages perioder: Onsdag kl Fredag kl. 15 Danmarks Tekniske Universitet, Kgs.Lyngby 1. september 2011 for D september 2011 for D2.3 og D oktober 2011 for D2.5 Gymnasie- og HTX-lærere Deltagerne skal medbringe egen computer Computerbaserede metoder spiller allerede nu en afgørende rolle indenfor mikrobiologien, bioteknologien og lægemiddelforskningen. Store internationale sekvens- og strukturdatabaser indeholder information som i mange tilfælde helt kan erstatte eksperimentelt arbejde, og i andre tilfælde bruges til at få langt mere ud af de eksperimentelle ressourcer. Kursets mål er således at give en introduktion til en række nye metoder til molekylær struktur- og sekvensanalyse. Kurset er et praktisk orienteret kursus, med fokus på anvendelse af metoderne. En stor del af undervisningen består af computerøvelser, hvor metoderne læres gennem praktisk brug. 24

25 Læringsmål: Kurset giver viden og erfaring til følgende teoretiske og praktiske kundskaber: At kunne redegøre for hvordan informationen i biologiske makro-molekyler, såsom DNA og protein kan repræsenteres på computeren. At kunne redegøre for hvorledes en fælles evolutionshistorie påvirker DNA og proteinsekvens, i beslægtede organismer. Søge efter data i de offentligt tilgængelige sekvens- og struktur-databaser, såsom GenBank, UniProt og PDB. Anvende programmer til visualisering af proteins 3D struktur. Fremstille og kritisk evaluere kvaliteten af DNA- og protein-alignments. Søge i sekvensdatabaser med alignment-baserede metoder (BLAST) og kritisk evaluere pålideligheden af resultaterne. Bestemme den sandsynlige biologiske funktion af et ukendt gen eller proteinprodukt ud fra sammenligning med kendte gener/proteiner. Anvende programmer til fremstilling at multiple alignments af grupper af beslægtede sekvenser herunder at kende forskellen på de to hovedgrupper af algoritmer: Globalt optimerende og lokalt optimerende. Fremstille fylogenetiske træer ud fra multiple alignments. Fremstille og tolke visualiseringer af informationsindholdet i grupper af beslægtede sekvenser ( logo plots ). Kursusindhold: Evolution på DNA-niveau hvilke ændringer opstår i DNA sekvenser under evolution, og hvordan er mønsteret af ændringer i beslægtede arter. Taksonomi og brug af taksonomi-databaser. Biologisk information. Informationsindhold i biologiske makro-molekyler. DNA sekvensering herunder fejlkilder. DNA sekvens på elektronisk form. Brug af GenBankdatabasen. Protein-sekvens. Proteinstruktur-niveauer. Elektronisk repræsentation af proteinsekvens. Kilder til protein-sekvens (translation og direkte sekvensering). Brug af UniProt databasen. Protein-struktur. Proteinstrukturbestemmelse. Kvalitet og pålidelighed af proteinstrukturdata. Brug af PDB databasen. Computerbaseret visualisering af proteinstruktur. Parvis alignment. Alignment score, brug af gaps, substitutions-matricer. Globalt og lokalt alignment. BLAST. Brug af BLAST algoritmen til søgning i sekvensdatabaser. Kritisk evaluering af søgeresultater. Iterativ BLAST. Multiple alignments. Brug af heuristiske metoder pga. datakompleksitet. Globalt og lokalt optimerende metoder. Brug af CLUSTAL og DIALIGN2 algoritmerne. Konstruktion og fortolkning af fylogentiske træer ud fra multiple alignments. Brug af NJ algoritmen. Rodfæstede versus ikke-rodfæstede træer. Vægt-matrice baserede metoder. Søgning med vægt-matrice. Konstruktion og fortolkning af LOGO plots. 25

26 Geneious igen Af Jesper Ruggaard Mebus Der er to bemærkninger til sidste nummers introduktion til Geneious. For at finde sekvenser i den fri udgave af Geneious skal man stå på feltet Nucleutide i træet NBCI i venstre panel (tak til Lars Bjarne Nielsen, Brøndby Gymnasium). Anden bemærkning er at man i de nyeste versioner af Geneious selv kan bestemme, hvad der skal stå på et stamtræs grene, se figur. Alle former for metadata kan vælges. Papaya i evolutionær sammenhæng Af Jesper Ruggaard Mebus Efter at evolution er blevet en del af kernestoffet på c-niveau, kan følgende lille forsøg anvendes til at få eleverne til at tænke i baner af evolutionær tilpasning. Papaya er i samme systematiske orden som kapers, og frøene har ca. samme smag. Det er sennepsglykosider der giver den karakteristiske smag, man finder i fx kapers og karse Prøv at sutte frøets hinde af væske væk. Hvordan smager det? Skyl munden. Rens nu frøet for den væskehinde der sidder omkring frøet (hvis der er noget tilbage) og smag på frøet. Hvordan smager det? Prøv at knase et frø af papaya med væskehinde. Noter smagene ved forsøg 1, 2. og 3. Prøv at forklare resultaterne med den viden, du har om enzymers virkemåde. På hvilken måde spredes frø fra pæapaya? Hvilken gavn kan papaya have af at frøene først ved en enzymatisk reaktion skaber et bitterstof? 26

Biofag. Nr.5 Novem ber 2009

Biofag. Nr.5 Novem ber 2009 Biofag Nr.5 Novem ber 2009 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15 Institution VUC Vest, Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Biologi C Anna Muff

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Gymnasium. Osteproduktion. Lærervejledning

Gymnasium. Osteproduktion. Lærervejledning Osteproduktion Vejledning Generelt vedrørende lærervejledningen en herunder er beskrevet tværfagligt for fagene kemi, biologi og bioteknologi. Som udgangspunkt er forløbets niveau tænkt som C-niveau for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 12/13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Biologi B Inger Klit Schierup (IS) 3biB1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Vuc Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

Biofag. Nr.3 august 2013

Biofag. Nr.3 august 2013 Biofag Nr.3 august 2013 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik Nielsen

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Folkeskole / STX Erhverv:Biolog 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af samspillet Fag Hvilke(t)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 13/14 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer stx bic Hans Jørgen Madsen Hold 2.s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

3.g Titel 7 Infektionsbiologi, antibiotika, allergi og autoimmune sygdomme/diabetes

3.g Titel 7 Infektionsbiologi, antibiotika, allergi og autoimmune sygdomme/diabetes Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 juni 2016 Institution Københavns tekniske Skole Htx-Vibenhus Uddannelse Htx Fag og niveau Valgfag

Læs mere

Biofag. Nr.1 Februar 2010

Biofag. Nr.1 Februar 2010 Biofag Nr.1 Februar 2010 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013/2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi A Ditte H. Carlsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi C Ditte H. Carlsen

Læs mere

Temadag om farlige stoffer i ældre huse

Temadag om farlige stoffer i ældre huse Temadag om farlige stoffer i ældre huse Bliv bedre forberedt på hvilke sundhedsskadelige stoffer, du kan møde ved nedrivning og renovering af ældre huse og få mere at vide om hvordan disse stoffer håndteres

Læs mere

Sektion for Mikrobiologi & Center for Geomikrobiologi

Sektion for Mikrobiologi & Center for Geomikrobiologi Sektion for Mikrobiologi & Center for Geomikrobiologi Ca. 60 personer, 60% internationale, i bygning 1540 + 1535, 1.sal Hans Røy Rikke Meyer (inano) Niels Peter Revsbech Kai Finster Kjeld Ingvorsen Kasper

Læs mere

KEMI GYMNASIE/HF/VUC

KEMI GYMNASIE/HF/VUC KEMI GYMNASIE/HF/VUC K HAASE FORLAG WWW.HAASE.DK Velkommen På de næste sider præsenteres BASISKEMI, som på nuværende tidspunkt har overgået mange salgsrekorder. Det er derfor, vi med sindsro kalder systemet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni, 2014/15 Institution Thy-Mors HF & VUC, Thisted afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Naturvidenskabelig faggruppe- toårigt hf, niveau C Rene Günter,

Læs mere

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin Læseplan for faget natur/teknik 3. 6. klassetrin Nysgerrighed, arbejdsglæde og udforskning skal have plads og tid til at udvikle sig. Undervisningen baseres fortrinsvis på elevernes egne oplevelser, undersøgelser

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Biofag. Nr.4 september 2012

Biofag. Nr.4 september 2012 Biofag Nr.4 september 2012 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole

Læs mere

NGG Studieretning X: MA-FY-KE

NGG Studieretning X: MA-FY-KE Studieretning NGG Studieretning X: MA-FY-KE Matematik A - Fysik B - Kemi B Disse sider indeholder en række links til uddannelsessteder og bekendtgørelser etc. Derfor ligger de også på skolens hjemmeside.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-juni 2015 Institution Vestegnen hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi C Lene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2009 HTX

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Biologi C Lærer(e) Hold Mark Goldsmith

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve August 2007 Biologi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve August 2007 Biologi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve August 2007 1/23 B5 Indledning Den danske skov Ca. 12 % af Danmarks areal er dækket af skov. Det mest almindelige skovtræ er rødgran. Det skyldes, at de danske skove er produktionsskove,

Læs mere

Titel 1 Biologi: Forskellige økosystemers struktur, celler og deres opbygning, fotosyntese og respiration

Titel 1 Biologi: Forskellige økosystemers struktur, celler og deres opbygning, fotosyntese og respiration Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Sommer 2015 Vestegnen HF & VUC Uddannelse HF Fag og niveau Naturvidenskabelig faggruppe Lærer(e)

Læs mere

Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16

Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16 Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16 Forløb 1: Intro & Metode Introduktion til Naturvidenskabelig Faggruppe, naturvidenskabelig metode og til fagene. Hvordan arbejder man naturvidenskabeligt?

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

Livet i Damhussøen. Lærervejledning

Livet i Damhussøen. Lærervejledning Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.13.00. Målgruppe: Forløbet er for 7. klasse til 10. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler i Københavns Kommune. Det

Læs mere

27611 Eksamen Sommer 2007

27611 Eksamen Sommer 2007 - Side 1 af 10-27611 Eksamen Sommer 2007 Dette sæt indeholder 4 opgaver. En online version af opgavesættet vil være tilgængeligt fra kursets lektionsplan, under selve eksamen (25. Maj 2007 klokken 9:00

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse HF 2-årigt Fag og niveau Naturfag Biologi C Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsplan for faget natur/teknik

Undervisningsplan for faget natur/teknik RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Side 1 af 6 Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Det tværfaglige undervisningsforløb Klima og Klode bidrager i særlig grad til opfyldelse af trinmålene for fagene natur/teknik, biologi, geografi,

Læs mere

Eksempler på erfaringer med nf-læreplanen på Ribe Katedralskole

Eksempler på erfaringer med nf-læreplanen på Ribe Katedralskole Eksempler på erfaringer med nf-læreplanen på Ribe Katedralskole Feltkursus Afslutning på emnet vand Oplæg til evalueringsopgave Tanja S. Kjær & Annemette V. Witt 3 dages feltkursus i emnet Vand SDU feltstation

Læs mere

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser?

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? 9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo I det højarktiske Nordøstgrønland ligger forsøgsstationen Zackenberg. Her undersøger danske forskere,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 14/15, eksamen maj-juni 15 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2012 ZBC

Læs mere

Nr 1. Fra gen til protein

Nr 1. Fra gen til protein Nr 1 Fra gen til protein Med udgangspunkt i vedlagte illustrationer bedes du besvare følgende: Hvordan er sammenhængen mellem DNA ets nukleotider og proteinets aminosyrer? Beskriv hvad der sker ved henholdsvis

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013/14 Institution VUC Vest, Esbjerg Afdeling, Eksamens

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

Biofag. Nr.4 September 2009

Biofag. Nr.4 September 2009 Biofag Nr.4 September 2009 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012, plan

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2012 ZBC Ringsted

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne Sommerfugle Livscyklus Artsbestemmelse Mikroorganismer Agaprøver Tidsberegning Virus og bakterier Immunforsvaret Vindmøller

Læs mere

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Mål: Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Spørgsmål nr.1. Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin. Spørgsmål nr.2. Menneskets evolution. Spørgsmål 3. Diabetes

Spørgsmål nr.1. Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin. Spørgsmål nr.2. Menneskets evolution. Spørgsmål 3. Diabetes Spørgsmål nr.1 Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin I din fremlæggelse skal du redegøre for Lamarck s og Darwins teori om livets udvikling. Fremhæv væsentlige forskelle imellem teorierne, nævn gerne

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Psykologiske undersøgelsesmetoder

Psykologiske undersøgelsesmetoder Benny Karpatschof Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund og forfatterne, 2007 1. udgave, 1. oplag, 2007 ISBN 978-87-7118-207-1 Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Naturhistorisk Museum. Lisbeth Jørgensen og Ida Marie Jensen, Naturhistorisk Museum

Naturhistorisk Museum. Lisbeth Jørgensen og Ida Marie Jensen, Naturhistorisk Museum EMNE SVÆRHEDSRAD HVOR LØSES OPAVEN? PRODUKTION O COPYRIHT TENINER Skovens fødekæder Svær 7.-10. klasse) Danmarkshallens skovafsnit Henrik Sell og Lisbeth Jørgensen, Naturhistorisk Museum Lisbeth Jørgensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2010 HTX Sukkertoppen,

Læs mere

It i gymnasiet En ny start

It i gymnasiet En ny start It i gymnasiet En ny start Michael E. Caspersen Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet It for alle It, et alment fag kreativt revolutionerende grænseoverskridende meningsfuldt udbud for alle inspiration

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012 Institution VUC Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hfe Biologi B, stx Odd Frederiksen biobu Oversigt

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival d. 26. - 30. september 2011

Dansk Naturvidenskabsfestival d. 26. - 30. september 2011 Dansk Naturvidenskabsfestival d. 26. - 30. september 2011 Velkommen til Odense Tekniske Gymnasium side 1 Fysik Show side 2 Mordgåde side 3 Kemi i hverdagen side 4 Mikroskopisk liv side 5 PhysiQue Du Soleil

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold maj- juni, 14/15 HF i Nørre Nissum, VIA University College

Læs mere

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biologi-bioteknologi Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder Biologi-bioteknologi 1 2 LÆS BIOLOGI-BIOTEKNOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Læs mere

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 Lørdag den 30. maj kl. 9.00 til

Læs mere

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse kraeftkampen.dk Kræftens Bekæmpelse Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse Hvorfor arbejde med Kræft? Erhvervsskolernes Forlag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Biologi B Torben

Læs mere

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium Studieretninger 2009 Information om Ordrup Gymnasium Velkommen til Ordrup Gymnasium I denne folder kan du orientere dig om, hvilke studieretninger vi udbyder i 2009 på OG. Der er 10 forskellige at vælge

Læs mere

Tradium Teknisk Gymnasium

Tradium Teknisk Gymnasium 2013-2014 it dna kreativitet teknologi kommunikation naturvidenskab fremtid Tradium Teknisk Gymnasium htx - viden, videre, verden 2 htx - viden, videre, verden Vil du vide mere? Om verden og virkeligheden.

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia Fagplan for Gaia Introduktion til faget Gaia Gaia er Vester Skerninge Friskoles naturvidenskabelige fag, der rækker over de fire klassiske fag: Kemi, fysik, biologi og geografi. Gaia er samtidig også det

Læs mere

Matema10k. Matematik for gymnasiet. Bind 3 A-niveau. af Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen

Matema10k. Matematik for gymnasiet. Bind 3 A-niveau. af Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen Matema10k Matematik for gymnasiet Bind 3 A-niveau af Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen 4 Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen Matema10k Matematik for stx. Bind 3.

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Fællesfaglige trinmål Biologi, fysik/kemi og geografi

Fællesfaglige trinmål Biologi, fysik/kemi og geografi Fællesfaglige trinmål Biologi, fysik/kemi og geografi Pæd. konsulent Brian Ravnborg brr@ucn.dk 72690855 Vejr og klima 8. klasse Fysik/kemi - Geografi anvende enkle fysiske begreber og sammenhænge i beskrivelsen

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2011 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig, Vi har her samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage på i foråret 2011. Alle kurser er

Læs mere

Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013

Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013 Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013 Nr. 1. Fra gen til protein. Hvordan er sammenhængen mellem DNA ets nukleotider og proteinets aminosyrer? Beskriv hvad der sker ved henholdsvis transskription

Læs mere

Mindfulness i pædagogikken

Mindfulness i pædagogikken Mindfulness i pædagogikken Et praksisrettet og forskningsunderbygget kursus for undervisere og vejledere, der arbejder med unge Kursuscenter Brogaarden 25.11-26.11.2013 Generator kurser og konferencer

Læs mere

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet!

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet! Gymnasium Næstved og Køge EUC S ælland Dit skridt videre til drømmestudiet! 1 Gry Knudsen Er i gang med at uddanne sig til bioanalytiker. HTX har givet stor indsigt i det tekniske og naturvidenskabelige,

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Teknisk gymnasium Lolland-Falster er en del af CELF Skab din egen fremtid 3 gode grunde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 13/14 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi A valgfag Hasse Bonde Rasmussen 3gKE Denne

Læs mere

Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning

Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning Pædagogisk ide I denne øvelse arbejdes der videre med stoffet fra den lærerstyrede undervisning i klassen. Men her er der fokus på nye vinkler

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

for ikke-journalister

for ikke-journalister 2-DAGES KURSUS WEBJOURNALISTIK for ikke-journalister Du får både skriftlig og mundtlig evaluering af dit site! Væk dine brugeres interesse skab de rigtige overskrifter, vinkler og punch -lines på din hjemmeside

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi B, Stx Marianne

Læs mere

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Forfatter Tina Krogh Materialet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisnings Tips- og Lottopulje 2010. Materialet inkl. billeder kan frit anvendes i undervisningssammenhænge

Læs mere

Side 1 af 13. Eksamen: Bioinformatik It og Sundhed 27 Jan 2011 kl 9-13

Side 1 af 13. Eksamen: Bioinformatik It og Sundhed 27 Jan 2011 kl 9-13 Side1af13 Eksamen: Bioinformatik It og Sundhed 27 Jan 2011 kl 9-13 Navn: Studie nummer: Dette eksamenssæt vil også kunne ses som en pdf fil nederst på kursus-hjemmesiden udfor den sidste dag d. 27 Jan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

Nr B.2 ioapril 2012 fag

Nr B.2 ioapril 2012 fag Biofag Nr.2 april 2012 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere