Biofag. Nr.2 april 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biofag. Nr.2 april 2011"

Transkript

1 Biofag Nr.2 april 2011

2 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing Svend Erik Nielsen Forsidefoto: Vadehavet Erik Frausing, 2011 Grafisk tilrettelæggelse: Indtryk, ISSN Oplag eksemplarer Biofag trykkes på Cyclus 100 % dansk genbrugspapir Det er tilladt at citere Biofag med tydelig kildeangivelse. Meninger, der kommer til udtryk i Biofag, deles ikke nødvendigvis af redaktionen eller foreningens bestyrelse. Redaktionen afsluttet Adresse: Biofag Lundingsgade Aarhus C Tlf Annoncer Annoncer sendes elektronisk både til redaktionen og trykkeren Annoncepriser 1/1 side (143 x 203 mm) kr /2 side (143 x 90 mm) kr /4 side kr Særlig pris aftales for annonce på bagsiden eller indlagt løst annoncemateriale. Det skal ske efter aftale med redaktionen senest 14 dage før deadline. Alle priser er ekskl. moms. Indlæg Redaktionen modtager gerne indlæg til Biofag. Indlæg sendes til Den anvendte tekstbehandling skal være umiddelbar kompatibel til Word. Fotos leveres som tiff- eller jpg-filer med god opløsning f.eks. 300 dpi. Illustrationer skal være tegnet med sort streg. Husk figurtekster og kildeangivelser. Redaktionen forbeholder sig ret til at afkorte indlæg og at læse korrektur på indlæg. Adresseændringer Ændringsformularen på foreningens hjemmeside på EMU en anvendes. Ændringer kan evt. fremsendes via til FaDBsekretariatet: Foreningen af Danske Biologer Formand Erik Frausing Næstformand Jane Burkarl Kasserer Joan Ilsø i samarbejde m. Lisbeth Bødker Nielsen Revisor Benny Silvert

3 Biofags indhold: 4 Nyt fra bestyrelsen 4 Nyt fra fagkonsulenten 6 Handling giver læring 10 Kursus med waders 12 FaDB-regnskab 16 Anmeldelse: Bioteknologi 3 18 Kursus i marinbiologi 22 Rejsekursus til Østgrønland 24 Kursus i bioinformatik 26 Geneious igen 26 Papaya i evolutionært regi erik frausing

4 Nyt fra bestyrelsen Af Erik Frausing, formand FaDB Ved indgåelse af OK-11 har man omsider ligestillet fysik, biologi og kemi i forbindelse med apparatopstilling, således at der nu også er kommet opstillingstimer til C-niveauerne til det eksperimentelle arbejde for biologi og kemi. Det har længe været en torn i øjet på såvel kemikerne som os, at der ikke har været lige aflønning selv om der omfangsmæssigt kræves den samme mængde eksperimentelt arbejde i de 3 fag. Det er derfor glædeligt at kritikken fra de faglige foreninger i kemi og biologi har gjort indtryk og at GL denne gang har taget det med til forhandlingsbordet. Det er dog blevet et tillæg for apparatopstilling i stedet for tid, så det betyder at vi alle skal løbe hurtigere. Tid havde været bedre da det jo er et arbejde, der skal foregå ud over alm. forberedelse, men det var et krav fra Finansministeren og Undervisningsministeren at det blev et funktionstillæg. Ligeledes er det problematisk at vi godt nok nu får lige løn for lige arbejde, men at finansieringen er fundet ved at beskære midlerne til fysik C. Nyt fra fagkonsulenten Kresten Cæsar Torp Vejledninger til biologi C og HF-E Som nogle måske har bemærket, er der uploaded en ny version af de to vejledninger. Ændringen er udelukkende en sproglig rettelse i eksemplerne på mundtlige prøveopgaver. I år er opgaveformuleringerne også på C- niveau tilgængelige for eleverne, før den mundtlige prøve. Jeg vil gerne høre om jeres erfaringer. Bioteknologi Siden sidst er der dukket en enkelt rettelse op til den ellers opdaterede FAQ. Den skulle i skrivende stund være opdateret på hjemmesiden. Den 8. september planlægger vi en landsdækkende bioteknologi-konference. I år vil vi følge op på erfaringerne fra første gennemløb, og på prøverne. Derudover vil vi fokusere på faglig inspiration til undervisningen. Vi håber på et godt fremmøde. Sæt gerne dagen af allerede nu. Sikkerhedsspørgsmål Nogle bestemte sikkerhedsspørgsmål dukker op af og til. Derfor er her et par svar: Hvilke regler gælder for arbejde med blod, spyt, urin og andre kropsvæsker? I den gældende AT-meddelelse nr , januar 1999, nævnes specifikt at eleverne må foretage blodtypebestemmelse. Er det så det eneste vi må gøre? Eleverne må bestemme blodtype, hæmatokritværdi, CRP, blodsukker, mikroskopere 4

5 blod ol., så længe det sker på en måde, så de kun kommer i kontakt med deres eget blod. Dvs. at der må arbejdes med små mængder, eleverne håndterer eget blod, og stikkende eller skærende genstande bortskaffes i beholdere som er sat frem til formålet. Hvis en elev har brug for assistance fra en anden elev til eksempelvis at håndtere blodsukkermåleren eller overføre et kapillærrør, anvendes handsker. I forhold til spyt og urin tages der tilsvarende nødvendige sikkerhedsmæssige forholdsregler, dvs. at eleverne håndterer deres egne prøver, eller der anvendes handsker. Arbejde med ethidiumbromid har rejst en del spørgsmål. Generelt skal man planlægge, så man undgår at benytte farlige stoffer og materialer, eller erstatte dem med mindre farlige. Elever kan, hvor det ikke er muligt at erstatte med mindre farlige dyes, anvende brugsopløsninger af ethidiumbromid iført handsker, som passer til formålet. Det samme gælder ved fremstilling af agarosegeler. Kobbersulfat giver anledning til henvendelser til Giftlinien hver måned. Vi er derfor blevet bedt om at indskærpe, at lærerne sætter sig ind i de gældende sikkerhedsbestemmelser, og følger dem. Til slut vil jeg ønske alle en god eksamensperiode, med en opfordring til en organoleptisk undersøgelse af vækstsæsonens start i jorden. I gamle dage lugtede man grøden i jorden om foråret. Det kan man stadig, evt. suppleret med respirationsmålinger ved forskellige temperaturer, og i forskellige jordtyper. Duften er dog noget ganske særligt, sådan en tidlig forårsdag, så dem må man ikke glemme. Det kan også være en ganske god indgang til repetition af nedbrydningsprocesser og stofkredsløb. Udpluk af vores mange nyheder isterningmaskine Spar tid i laboratoriet. Med vores nye, kompakte isterningmaskine kan du nemt og hurtigt lave is til brug i biologi/kemilokalet. Maskinen producerer op til 20 kg is i døgnet og kan lave isterninger i 3 størrelser. Kapacitet vandbeholder: 2,8 liter. Kapacitet isbeholder: 600 g. Isterningmaskine, kompakt (nr ) pris pr. stk kr ,00 Ekskl. moms Gundlach A/S Silkeborgvej Brabrand Tlf Fax

6 Handling giver læring Af Sebastian Burtin, Operation Dagsværk Til maj lanceres en nytænkende og gratis undervisningspakke til biologifaget på landets gymnasiale uddannelser. Fokus skal flyttes fra læreren til eleven i undervisningen, mener Operation Dagsværk, der står bag materialerne. Vi vil prøve at gøre op med den stereotype undervisningsform, hvor eleven passivt sidder og tager noter. Vi ønsker, at eleven i langt højere grad inddrages i og er med til at forme undervisningen, forklarer Sussie Jespersen om de metodiske tanker, der ligger bag undervisningsmaterialerne. Hun er ansvarlig for Operation Dagsværks biologimaterialer. Princippet om learning by doing kan siges at være den gennemgående metodiske ramme, som fyldes ud med aktuelle cases fra dette års Operation Dagsværk-projekt i Peru. Med olie i blodet Inde midt i Amazonas mødte jeg Alex Gipa Saldaña (se foto s. 8 red.). Han er 23 år og far til tre børn. Den ældste er 9. Hele sit liv har han badet i floden han bor ved, drukket vandet og spist de afgrøder, der bliver dyrket i landsbyen. Han er nu dødeligt syg af blyforgiftning og er bange for, at han ikke kommer til at se sine børn vokse op. I de nye materialer til biologi arbejdes med de konsekvenser, olieudvinding har for menneskets krop. Det handler om økotoksikologi, når eleverne udsætter blomsterløg for forurenet vand svarende til den aktuelle vandkvalitet i Amazon-junglen. Forsøget følges op med, hvad der sker, når bly, kadmium og andre kemiske stoffer optages i kroppen gennem forurenet mad og drikkevand. De nyeste statistikker over sygdomsfrekvenser blandt oprindelige folk i regnskoven er med til at sætte forsøgsresultaterne i perspektiv. Tværfaglighed Operation Dagsværk laver i år undervisningspakker til fagene biologi, samfundsfag, naturgeografi og spansk. Men materialerne skal dog ikke alene ses som enkeltfaglige pakker, men også som muligheder for at skabe tværfaglige forløb. Dermed giver biologipakkens fokus på økotoksikologi en oplagt mulighed for tværfaglige forløb med Operation Dagsværks øvrige undervisningsmaterialer. Billedet th. er taget fra floden og viser en del af olieselskabet Pluspetrol. Foto af Steven Achiam 6

7 7

8 På billedet ses Alex Gipa Saldaña på 23 år. Han står ved et, omkring 40 år gammelt, olierør der løber tæt ved hans landsby. Foto af Steven Achiam Fyraftensseminar aktionslæring og nye metoder Som nyeste skud på stammen introducerer Operation Dagsværk i år et fyraftensseminar for gymnasielærere. Hør mere om årets undervisningstilbud fra Operation Dagsværk, få konkrete idéer til at arbejde med materialerne ved brug af nye metoder og bliv klædt på til en mere interaktiv og elevinddragende undervisningsform. Seminaret afholdes d. 3., 5., og 6. maj i henholdsvis København, Odense og Århus. Læs mere og tilmeld dig på Tilmelding senest 27. april kl

9 Når viden bliver til læring Operation Dagsværk tror på, at den aktive handling giver en dybere forankring af læring. Derfor skal eleverne afslutte forløbet med at formidle deres nyfundne viden til folk uden for klasseværelset. Det kan være gennem en kunstinstallation, der viser vandforureningen, en plakat der viser kroppens reaktioner på giftstoffer eller gennem debatindlæg i lokale medier. Med et konkret formidlingsmål for øje motiveres eleverne til at gå dybere ind i de materialer, de sidder med. Derudover bidrager de personlige historier som Alex Gipa Saldañas til, at eleverne kan identificere sig med problemstillingen. Når naturvidenskabelig læring kombineres med formidlingskompetencer giver det eleverne mulighed for at deltage i den offentlige debat på et oplyst og velfunderet grundlag, slutter Sussie Jespersen. Årets projekt Siden starten af 1970 erne er der blevet udvundet olie i den peruvianske del af Amazonas og i dag er mere end 70 % af junglen udloddet til oliekoncessioner. Denne massive udvinding har haft store konsekvenser for både miljøet og de oprindelige folk i regnskoven. Dette års Dagsværk-projekt udarbejdes i samarbejde med IBIS, og skal sikre almen og miljøorienteret uddannelse til de oprindelige folk samt oplyse dem om deres rettigheder. Her ses et olieudslip fra december Billedet er taget under oprydningsarbejdet i slutningen af januar. Foto af Mia Beyer 9

10 Kursus med waders Af Svend Erik Nielsen Femogtyve biologer var på kursus for at studere klimaforandringer og økologi i Vadehavet. Kursisterne havde en pragtfuld tur med først sælens dag og derefter østersens dag. Eksperimentelt blev der arbejdet med dissektion af edderfugle for at tjekke foderstanden for fuglene (hjerte og lever blev vejet, tarmenes længde blev målt og undersøgt for parasitter). Derefter blev fæces fra sæler undersøgt, for via øresten at studere deres kulinariske vaner, spændende, men også svært at bestemme arter ud fra øresten. Efter Sort Sol blev dagens kulinariske højdepunkt nydt af kursisterne, idet et friskfanget fiskemåltid på Sælhunden scorede højt på evalueringerne. Andendagen stod i østersens tegn. På en vandretur i waders til en muslingebanke fik vi målt primærproduktion og indsamlet bundprøver til en kvantitativ undersøgelse af bundfaunaen. Bramgæs og islandske ryler er i fremgang i Vadehavet, fordi deres nordligt beliggende ynglepladser oplever varmere somre på grund af klimaforandringerne. Det er ikke så sært de anvender Vadehavet som spisekammer, idet NPP blev målt til op til 23 mg C m -2 h-1. Vi var også heldige med vejret idet både unge og gamle biologer fik røde kinder og lidt sol på næsen samtidig med at de fik lært en masse. Det er glædeligt, at de faglige kurser synes på vej op igen efter en tid hvor tværfaglighed, pædagogiske tiltag og bioteknologi har været de eneste mantraer der kunne udløse kursusmidler på skolerne. Biologer arbejder både i gummistøvler, waders og med hvide kitler alt efter, hvad der er praktisk i den givne situation. Dette er noget vi er stolte af og deltagerne i dette kursus oplevede netop, at den del med waders og gummistøvler stadig er meget relevant og spændende. 10 erik frausing 2011

11 11 erik frausing 2011

12 FaDB-regnskab 01. jan dec FaDB-regnskab 1.jan dec 2010 Indtægter 839 Kontingent ,00 37 Abonnement ,00 Volvox-overhead ,30 ECB ,00 Copydan 3.145,51 for lidt udbetalt 100,00 Portostøtte ,94 Renter 1.402,70 i alt , ,45 Udgifter Biofag ,50 Særnummer ,00 Biofagredaktion 6.854,89 Møder 1.fraktion ,29 Biokonference ,10 FaDB -kurser og konsortier 354,30 Regionalsekretærårsmøde ,96 ECB ,00 Gebyrer 1.556,00 Kontor,div 9.070,10 Porto, tlf, it 9.035,70 Løn,Nucleus sekretær ,60 Fagdidaktiske kurser 3.500,00 i alt ,44 ( ,44) overskud ,01 Lejre d Lisbeth Bødker Nielsen 12

13 13023 Bioteknologi Komplette grundbøger til STX og HTX Den har været en fornøjelse at læse Gymnasieskolen Grundbøger til bioteknologi Af Kim Bruun, Karen Helmig og Pia Birgitte Geertsen Grundbog i bioteknologi 1 er udkommet og til sommer udkommer Grundbog i bioteknologi 2 til A-niveau. Bøgerne tager udgangspunkt i, at bioteknologi er ét fag. Det betyder, at biologi og kemi er fuldt integreret i bøgerne. Hvert kapitel indledes med et eksemplarisk eksperiment. Eksperi menterne har både lukkede og åbne eksperimentelle problemstillinger. Eleverne får hermed mulighed for selvstændigt at designe forskellige eksperimenter i takt med at deres eksperimentelle erfaring stiger. Bioteknologi 2 udkommer sommer 2011 Bioteknologi 1 kr. 259,- ex moms Teori og teknikker forklares i faktabokse i de enkelte kapitler. Eleverne kan læse faktaboksene undervejs eller slå op, når de får brug for dem i undervisningen. Alle kapitler perspektiveres ud fra konkrete problemstillinger fra bioteknologisk industri og forskning. Der er desuden opgaver til alle kapitler. Se uddrag af Grundbog i Bioteknologi 1 på - veje til viden Tlf GYL Ann_Biofag_Bioteknologi 1_150x220.indd 1 15/03/

14 PÅ VEJ bioteknologi 4 Tema 7: Infektionsbiologi. Tema 8: Blodets kemi. Udkommer maj bioteknologi 5 Tema 9: Farmakologi og ny medicin. Tema 10: Stamceller og stamcelleteknikker. Tema 11: Biosensorer og biomekanik. Udkommer december IntEraktIVE E-bøgEr per til hjemmesidens opgaver og supplerende materialer let at komme fra det ene afsnit til det andet de interne er markeret med understregning, de eksterne linker op til bl.a. forsøg, andre hjemmesider og animationer hjemmesiden Se mere på Billede hentet fra Ingeniørens artikelbase på nucleus forlag Lundingsgade Århus C

15 Bioteknologi Er udkommet bioteknologi Fem temahæfter til det nye bioteknologifag 1, 2 og 3 er udkommet. Serien fås både som trykte bøger og e-bøger. bioteknologi 1 Tema 1: Cellernes kemi. Tema 2: DNA og DNA-teknikker. Af Bodil Blem Bidstrup og Johanne Jensen. 2009, 78 sider, kr. 98 ekskl. moms. E-bog, kr. 98 ekskl. moms. bioteknologi 2 Tema 3: Fermentering og stofskifte. Tema 4: Enzymer og gensplejsning.af Carsten Skovsø Bugge, Kresten Cæsar Torp og Stephan Vogelius Wiener. 2010, 88 sider, kr. 98 ekskl. moms. E-bog, kr. 98 ekskl. moms. bioteknologi 3 Tema 5: Planter som biokemiske fabrikker. Tema 6: Fra biogas til flybrændstof. Af Bodil Blem Bidstrup og Carsten Skovsø Bugge. 2010, 96 sider, kr. 98 ekskl. moms. E-bog, kr. 98 ekskl. moms.

16 I Anmeldelse Bioteknologi 3 Af Jesper Ruggaard Mebus Bioteknologibogen 3 er en fortsættelse af den kendte serie fra Nucleus, hvor bioteknologi behandles tematisk. Bogen har to temaer nemlig Planter som biokemiske fabrikker og Fra biogas til flybrændstof. Temaerne behandles grundigt og har nogle gode nye tiltag, med nye vinkler på traditionelt stof. Temaet Planter som biokemiske fabrikker omhandler vel egentlig plantefysiologi med et biokemisk fagsprog og et lille afsnit om fordøjelse. Måden det er sat op på er vel egentlig det nye i temaet. Der er samlet Er udkommet materiale fra forskellige fagdiscipliner og præsenteret ud fra en udnyttelsesvinkel, således de tekniske aspekter kommer i fokus. Bioteknologi Titel: Bioteknologi 3 ye bioteknologifag 1, 2Bodil og 3Blem er udkommet. Forfattere: Bidstrup e bøger og e-bøger. og Carsten Skovsø Bugge Forlag: Nucleus og96stephan Vogelius Wiener. Antal Torp sider: 2010, pris: 88 sider, 98 ekskl. moms. Vejledende 98 kr.kr.ekskl. kr. kr. 98ekskl. ekskl.moms moms. knikker. moms.e-bog, E-bog: 98 Johanne bioteknologi 3 kl. moms. Tema 5: Planter som biokemiske. 16 fabrikker. Tema 6: Fra biogas til flybrændstof. Af Bodil Blem Bidstrup og Carsten stofskifte. Skovsø Bugge. Der er meget gode gennemgange af planters anatomi, fysiologi og biokemi. Sproget er let og fantastisk gode figurer illustrerer det meste fra Calvins cyklus over phloem til mavesår! Man skal dog supplere materialet med de bøger man har i forvejen for at komme godt i dybden, men strukturen i teksterne er god og indholdet er fint tematiseret. Figurer og tekst hænger meget fint sammen og uddyber på passende vis hinanden. Det er en styrke. Bogens andet tema Fra biogas til flybrændstof er rigtigt godt tematiseret og klimaforståelsen er virkeligt penslet ud, så biologi kan bruge det fagligt og ikke overlade klimadebatten til geografi og fysik. Forståelser af energibegrebet, termodynamik og navngivning er rigtigt godt præsenteret, uden at det går hen og bliver unødvendigt langhåret og man har mulighed for at uddybe med sekundær litteratur efter forgodtbefindende. Der er rigtigt mange links specielt tema 6 Fra biomasse til flybrændstof er rigtigt godt suppleret med links som kan styres fra bogens hjemmeside, og som derved ikke bliver til døde links smart. Man kan sige at der er en skævvridning af brugen af links i de to temaer 7 links til tema 5 medens tema 6 har 22 links. Det er klart det er nemmere at linke til klima på grund af nye debatter og temaets aktualitet generelt, men jeg synes nok at 7 links til planter som biokemiske fabrik ker er lidt i underkanten. Og det supplerende materiale som kan hentes ned udefra er rent faktisk noget eleverne kan lide at arbejde med, og som de bør være gode til at bruge som studiekompetence. Alt i alt to temaer i serien som det vil være rigtigt interessant at arbejde med.

17 Reklamepsykologi mellem biologi og kultur Mennesket er både et biologisk og kulturelt væsen. Denne bog ser nærmere på, hvordan reklameindustrien appellerer til både biologi og kulturbaggrund. Reklamebranchen bliver stadigt dygtigere til at sætte sig ind i, hvilke reklamepsykologiske virkemidler, der mest effektivt rammer os. Og samtidig bliver det vigtigere for os forbrugere at kende til de virkemidler, reklamerne gør brug af. Mennesker fødes med de samme fundamentale biologiske dispositioner, men vi udvikler og modner sig forskelligt, alt efter hvilken kultur vi vokser op i. Reklamer forstås derfor bedst ved hjælp af en bio kulturel model, som forklarer reklamernes virkemidler ud fra menneskets biologi og kulturbaggrund. Bogen er velegnet til dansk, biologi, psykologi, markedskommunikation, afsætning, og forskellige former for tværfagligt projektarbejde i AT forløb, SRP projekter, SRO projekter, DIO projekter og lignende. Morten Haase, Conni Paldam og Uffe Schjødt 168 sider kr. 220, Prisen er ekskl. moms og gælder ved køb hos Systime. Læs systime.dk Ring Skriv Deltag lab.systime.dk

18 Kursus i marinbiologi Fag Arrangør Titel Kursusledere Kursusform Deltagerantal Pris Tid og sted Tilmelding Tilmeldingsfrist Målgruppe Biologi FaDB-kurser (Foreningen af Danske Biologer) Kursus i marinbiologi Erik Steen Larsen og Svend Erik Nielsen Internat Min. 15, maks ,- kr. inklusiv forplejning og overnatning Søndag onsdag Ankomst søndag aften og indkvartering senest kl. 21 Tjärnö marinbiologiske station, Bohuslän, Strömstad Svend Erik Nielsen 10. maj 2011 Kurset henvender sig til gymnasielærere i biologi, der ønsker at opdatere deres viden om livet i havet generelt og i særlig grad anvendelsen af forskellige feltundersøgelsesmetoder. Der vil blive optaget video af alle anvendte metoder som deltagerne kan få med hjem efter kurset til brug i den daglige undervisning. Kurset vil også omhandle problematikken omkring invasive arter. Endelig vil der i forbindelse med kurset blive mulighed for at møde svenske gymnasielærere og diskutere muligheder for internationalt samarbejde. 18

19 Dag Morgenmad Ekskursion til strandområde. Indsamlinger og feltstudier med brug af waders, vandkikkert, spader, snorkel og maske Frokost Ekskursion med forskningsfartøj, bundprøver og studier af bundfauna Laboratorieanalyser af indsamlede organismer Præsentation af forskning fra blød bund Aftensmad Dag Morgenmad Ekskursion til hårdbundsområde ved en skærgårdsø, snorkling og registreringer Frokost Ekskursion med forskningsfartøj, bundskrab fra hård bund Laboratorieanalyser af indsamlede organismer Præsentation af forskning fra hård bund Aftensmad Dag Morgenmad Ekskursion med forskningsfartøj, frie vandmasser, plankton, målinger af fysiske og kemiske parametre Laboratorieanalyser af indsamlede organismer Frokost Kvantificering af havlevende gopler, invasive arter Præsentation af forskning i de frie vandmasser Hjemrejse Undervisere på kurset er lærere fra Lovéncentret på Tjärnö, som tilhører Göteborgs Universitet. Snorkeludstyr, waders og øvrig feltudrustning kan lånes på stedet. Indkvartering i dobbeltværelser, medbring eget sengelinned. Transport til Tjärnö er ikke inkluderet i prisen. 19

20 20

21 Rejsekursus til Østgrønland 21 Svend Erik Nielsen, 2011

22 Fag Arrangør Titel Kursusledere Kursusform Deltagerantal Pris Tid og sted Tilmelding Tilmeldingsfrist Målgruppe Indhold Biologi og geografi FaDB-kurser (Foreningen af Danske Biologer) og geografilærerforeningen Rejsekursus til Østgrønland Svend Erik Nielsen og en repræsentant fra geografilærerforeningen Internat over 9 dage Maksimum 12 Ca ,- kr. eksk. forsikringer Ultimo august/primo september 2012 Svend Erik Nielsen Godthåbsvej 16, 3400 Hillerød 1. september 2011 Biologer og geografer i gymnasieskolen Efteruddannelsestur til området omkring Tasiilaq i Østgrønland med skibet Fox, der normalt bruges som forskningsskib Der afholdes forkursus (inspiration og forventningsafstemning) i maj Turen har fokus på geo- og biotoper, dynamiske processer, eksperimentelt arbejde, glaciologi og geomorfologi, vegetationsundersøgelser og algeanalyser. Turen vil kunne bruges som inspiration til undervisning på alle niveauer også nv. På togtet vil der være gode muligheder for at se hvaler, sæler, rovfugle og havfugle, ligesom der vil være god tid til at afprøve medbragt dataopsamlingsudstyr i felten. Turen i grove træk (mulighed for ændringer): Dag 1: København - Keflavik - Reykjavik - Kulusuk - Tasiilaq Dag 2: Tasiilaq by og blomsterdalen Dag 3: Isortoq Isortoq fjord og Indlandsisen Dag 4: Ikkatteq Sermilik Fjord Sermilik Stationen Mittvakkat Gletscheren Gletsjerdynamik, afsmeltning, morænedannelse. Global opvarmning Sermilikfjorden ind til kælvende gletsjer målinger af fjordens salinitet, temperatur m.m. Ekkolodsmålinger. Bestemmelse af springlag algeanalyser 22

23 Dag 5: Sermilik Fjorden - Bygden Tiniteqilaaq eksempel på traditionel fangerbygd Dag 6: Bygden Kuummiut Områdets største bygd og Solporten. Fokus på fiskeri før og nu Løbende målinger af dynamiske processer (klimamålinger, strømmålinger, navigation) Måling af drivhusgasser fra våd og tør tundra Tasiilaq vandretur Dag 7: Sermilligaaq (bygd) og yderkysten Dag 8: Kulusuk - Reykjavik (overnatning) Dag 9: Reykjavik - Keflavik - København Fagligt fokus på turen Landskaber: Geomorfologi og glaciologi: Morænelandskabstyper, gletsjertyper, aflejringsformer, subglaciale landskaber, supraglaciale landskaber, permafrostjorde, salsere, pingoer, geologi, varme kilder? Analyser af smeltevandssedimenter. Klimatologi: Luftfugtighed, Vindhastighed, Temperatur, CO 2 -målinger. Dynamiske processer: Ekkolodsmålinger, CTD (conductivitet (salinitet) temperatur og dybde), kortlægning af havis, tidevand/strømforhold, afsmeltningsforhold. På dette rejsekursus til Østgrønland, vil der blive fokuseret på hvorledes klimaændringerne påvirker naturgrundlaget og livsbetingelserne. Det er forventeligt at virkningerne fra klimaændringerne vil være stærkest i de polare egne. Gennem feltundersøgelser studeres online hvorledes forskellige planter og vegetationstyper responderer på klimaændringer. Vi vil til dette brug bl.a. medbringe forskellige typer dataopsamlingsudstyr ligesom der vil være tid til at botanisere. Der vil også blive mulighed for at bruge tid på egne forskningsprojekter idet vi har rigelig med tid til at udforske områdets vegetation og dyreliv. Andet: Vandreture, kortanalyser, GPS, flora og fauna. Undersøgelse af fjeldørreds størrelse og smag. 23

24 kursus Bioinformatik Fag Arrangør Titel Kursusledere Kursusform Deltagerantal Pris Tid og sted Tilmelding Tilmeldingsfrist Målgruppe Andet Indhold Biologi DTU Systembiologi Bioinformatik for Gymnasie- og HTX-lærere et undervisnings-redskab til Bioteknologi A-linjen! Birgit Sandermann Justesen og Hanne Thomsen Eksternat Max. 35 personer Kr. 3500,- overnatning + morgenmad (på CabInn Scandinavia enkeltværelse) kr. 1250,- Kursus D2.2: d september 2011 Kursus D2.3: d oktober 2011 Kursus D2.4: d november 2011 Kursus D2.5: d november 2011 Gælder for alle 3-dages perioder: Onsdag kl Fredag kl. 15 Danmarks Tekniske Universitet, Kgs.Lyngby 1. september 2011 for D september 2011 for D2.3 og D oktober 2011 for D2.5 Gymnasie- og HTX-lærere Deltagerne skal medbringe egen computer Computerbaserede metoder spiller allerede nu en afgørende rolle indenfor mikrobiologien, bioteknologien og lægemiddelforskningen. Store internationale sekvens- og strukturdatabaser indeholder information som i mange tilfælde helt kan erstatte eksperimentelt arbejde, og i andre tilfælde bruges til at få langt mere ud af de eksperimentelle ressourcer. Kursets mål er således at give en introduktion til en række nye metoder til molekylær struktur- og sekvensanalyse. Kurset er et praktisk orienteret kursus, med fokus på anvendelse af metoderne. En stor del af undervisningen består af computerøvelser, hvor metoderne læres gennem praktisk brug. 24

25 Læringsmål: Kurset giver viden og erfaring til følgende teoretiske og praktiske kundskaber: At kunne redegøre for hvordan informationen i biologiske makro-molekyler, såsom DNA og protein kan repræsenteres på computeren. At kunne redegøre for hvorledes en fælles evolutionshistorie påvirker DNA og proteinsekvens, i beslægtede organismer. Søge efter data i de offentligt tilgængelige sekvens- og struktur-databaser, såsom GenBank, UniProt og PDB. Anvende programmer til visualisering af proteins 3D struktur. Fremstille og kritisk evaluere kvaliteten af DNA- og protein-alignments. Søge i sekvensdatabaser med alignment-baserede metoder (BLAST) og kritisk evaluere pålideligheden af resultaterne. Bestemme den sandsynlige biologiske funktion af et ukendt gen eller proteinprodukt ud fra sammenligning med kendte gener/proteiner. Anvende programmer til fremstilling at multiple alignments af grupper af beslægtede sekvenser herunder at kende forskellen på de to hovedgrupper af algoritmer: Globalt optimerende og lokalt optimerende. Fremstille fylogenetiske træer ud fra multiple alignments. Fremstille og tolke visualiseringer af informationsindholdet i grupper af beslægtede sekvenser ( logo plots ). Kursusindhold: Evolution på DNA-niveau hvilke ændringer opstår i DNA sekvenser under evolution, og hvordan er mønsteret af ændringer i beslægtede arter. Taksonomi og brug af taksonomi-databaser. Biologisk information. Informationsindhold i biologiske makro-molekyler. DNA sekvensering herunder fejlkilder. DNA sekvens på elektronisk form. Brug af GenBankdatabasen. Protein-sekvens. Proteinstruktur-niveauer. Elektronisk repræsentation af proteinsekvens. Kilder til protein-sekvens (translation og direkte sekvensering). Brug af UniProt databasen. Protein-struktur. Proteinstrukturbestemmelse. Kvalitet og pålidelighed af proteinstrukturdata. Brug af PDB databasen. Computerbaseret visualisering af proteinstruktur. Parvis alignment. Alignment score, brug af gaps, substitutions-matricer. Globalt og lokalt alignment. BLAST. Brug af BLAST algoritmen til søgning i sekvensdatabaser. Kritisk evaluering af søgeresultater. Iterativ BLAST. Multiple alignments. Brug af heuristiske metoder pga. datakompleksitet. Globalt og lokalt optimerende metoder. Brug af CLUSTAL og DIALIGN2 algoritmerne. Konstruktion og fortolkning af fylogentiske træer ud fra multiple alignments. Brug af NJ algoritmen. Rodfæstede versus ikke-rodfæstede træer. Vægt-matrice baserede metoder. Søgning med vægt-matrice. Konstruktion og fortolkning af LOGO plots. 25

26 Geneious igen Af Jesper Ruggaard Mebus Der er to bemærkninger til sidste nummers introduktion til Geneious. For at finde sekvenser i den fri udgave af Geneious skal man stå på feltet Nucleutide i træet NBCI i venstre panel (tak til Lars Bjarne Nielsen, Brøndby Gymnasium). Anden bemærkning er at man i de nyeste versioner af Geneious selv kan bestemme, hvad der skal stå på et stamtræs grene, se figur. Alle former for metadata kan vælges. Papaya i evolutionær sammenhæng Af Jesper Ruggaard Mebus Efter at evolution er blevet en del af kernestoffet på c-niveau, kan følgende lille forsøg anvendes til at få eleverne til at tænke i baner af evolutionær tilpasning. Papaya er i samme systematiske orden som kapers, og frøene har ca. samme smag. Det er sennepsglykosider der giver den karakteristiske smag, man finder i fx kapers og karse Prøv at sutte frøets hinde af væske væk. Hvordan smager det? Skyl munden. Rens nu frøet for den væskehinde der sidder omkring frøet (hvis der er noget tilbage) og smag på frøet. Hvordan smager det? Prøv at knase et frø af papaya med væskehinde. Noter smagene ved forsøg 1, 2. og 3. Prøv at forklare resultaterne med den viden, du har om enzymers virkemåde. På hvilken måde spredes frø fra pæapaya? Hvilken gavn kan papaya have af at frøene først ved en enzymatisk reaktion skaber et bitterstof? 26

Nr B.2 ioapril 2012 fag

Nr B.2 ioapril 2012 fag Biofag Nr.2 april 2012 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Biofag. Nr.1 februar 2011

Biofag. Nr.1 februar 2011 Biofag Nr.1 februar 2011 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Biofag. Nr.4 September 2009

Biofag. Nr.4 September 2009 Biofag Nr.4 September 2009 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Biofag. Nr.2 april 2013

Biofag. Nr.2 april 2013 Biofag Nr.2 april 2013 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik Nielsen

Læs mere

Biofag. Nr.5 november 2012

Biofag. Nr.5 november 2012 Biofag Nr.5 november 2012 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik

Læs mere

biologi undervisningsmaterialer

biologi undervisningsmaterialer biologi undervisningsmaterialer Bioteknologi På vej Bioteknologi 4 Tema 7: Infektionsbiologi. Tema 8: Blodets kemi. Udkommer maj 2011. Bioteknologi 1 Indholdet er pædagogisk og godt forklaret, og det virker

Læs mere

Biofag. Nr.5 november 2013

Biofag. Nr.5 november 2013 Biofag Nr.5 november 2013 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/5, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik

Læs mere

Biofag Nr.1 februar 2014

Biofag Nr.1 februar 2014 Biofag Nr.1 februar 2014 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/5, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik Nielsen

Læs mere

Biofag Nr.3 August 2009

Biofag Nr.3 August 2009 Biofag Nr.3 August 2009 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Geo-Nyt 60. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. februar-marts 2005. Geo-Nyt 60, februar-marts 2005-1

Geo-Nyt 60. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. februar-marts 2005. Geo-Nyt 60, februar-marts 2005-1 Geo-Nyt 60, februar-marts 2005-1 Geo-Nyt 60 februar-marts 2005 Det danske land er fuld af stednavne, som man kan lægge det ene eller andet i, foto: Laust Wium Olesen Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET

Læs mere

Geo-Nyt 62. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. september 2005. Geo-Nyt 62, september 2005 -

Geo-Nyt 62. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. september 2005. Geo-Nyt 62, september 2005 - Farvel og Goodbye - den gamle redacteur forlader skuden og begiver sig mod nye mål (her Nuussuaq), foto: Laust Wium Olesen Geo-Nyt 62, september 2005 - Geo-Nyt 62 september 2005 Geografilærerforeningen

Læs mere

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? NATURFAG i skolen Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG

Læs mere

GISP. Nr. 155 September 2014

GISP. Nr. 155 September 2014 GISP Nr. 155 September 2014 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING Idræt B ny udgave af papirbogen og nu også ibog Idræt B idrætsteori behandler teoretiske emner som den moderne idræts historie, idrætten

Læs mere

GISP. Nr. 148 Maj 2012

GISP. Nr. 148 Maj 2012 GISP Nr. 148 Maj 2012 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING Idræt...meget pædagogisk, med mange rigtig gode og overskuelige tabeller og figurer Malene Meincke om B-for bedre idræt i GISP 13869 Fås som

Læs mere

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008 Beretning for lærerforeningen 2007-2008 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har været næsten konstant gennem de senere år. Således var der den 1. juni 2008 681 medlemmer, hvoraf 398

Læs mere

KAN EN LÆRER MÅLES? Gymnasieskolen TAG ANSVAR FOR EGET MUDDER BIOTEKNOLOGI HITTER HOS PIGERNE. Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening

KAN EN LÆRER MÅLES? Gymnasieskolen TAG ANSVAR FOR EGET MUDDER BIOTEKNOLOGI HITTER HOS PIGERNE. Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening Gymnasieskolen Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening 19. MAJ 2011 #9 TAG ANSVAR FOR EGET MUDDER BIOTEKNOLOGI HITTER HOS PIGERNE Interview med konflikt coach Lars Mogensen Kemi og biologi føler

Læs mere

Projekt C. Overgangsprojekt fra natur/teknik i 6. kl. til geografi, biologi og fysik/kemi i 7. kl. Status for 2004/05

Projekt C. Overgangsprojekt fra natur/teknik i 6. kl. til geografi, biologi og fysik/kemi i 7. kl. Status for 2004/05 Projekt C Overgangsprojekt fra natur/teknik i 6. kl. til geografi, biologi og fysik/kemi i 7. kl. Status for 2004/05 Status for år 1 i projektet Overgangen fra natur/teknik i 6. klasse til geografi, biologi

Læs mere

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6 Naturvidenskabeligt grundforløb - Stx Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

NR.1/10. Marts. Målebladet NR1/10 1

NR.1/10. Marts. Målebladet NR1/10 1 NR.1/10 Marts Målebladet NR1/10 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag: 10-14 30 Tirsdag og onsdag: 9-14 30 Torsdag:

Læs mere

AT-eksamen og samfundsfag

AT-eksamen og samfundsfag AT-eksamen og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen, formand for FALS Leder 2006 har været præget af store skridt ad reformens nye veje: Ny karakterskala, studieretninger, KS-faget, nye kompetencer skriftligt

Læs mere

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag 183» september 2011 samfundsfagsnyt Tema: EU foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 184: 15.11.2011 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne Bisgaard Wikman

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

FORUM. Stafetten. Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat

FORUM. Stafetten. Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat Medlemsblad nr. 136 / December 2014 Redaktørens spalte Indhold Kære læser. Efteråret er kommet og vinteren, Jul og Nytår står for døren. Det har summet af aktivitet i foreningen siden sommerferien - både

Læs mere

ANGST. Uddannelsesbladet. ødelægger unges uddannelse. Så har de første taget en fuld erhvervs-pd. Skoledebatten er fyldt med klicheer

ANGST. Uddannelsesbladet. ødelægger unges uddannelse. Så har de første taget en fuld erhvervs-pd. Skoledebatten er fyldt med klicheer marts 3 2014 Uddannelsesbladet ANGST ødelægger unges uddannelse Nye arbejdstidsregler: Det går for langsomt mange steder Så har de første taget en fuld erhvervs-pd Skoledebatten er fyldt med klicheer Vi

Læs mere

Undervisningsvejledning for teknikfag A, natur og miljø

Undervisningsvejledning for teknikfag A, natur og miljø Undervisningsvejledning for teknikfag A, natur og miljø Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentar til læreplanens enkelte punkter. Citater fra læreplanen er anført i kursiv. Det er vejledningens

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning Følg ræven i naturen -en lærervejledning Maj 2006 Forord Vi skal sikre et varieret og bæredygtigt naturgrundlag det skylder vi os selv og vores efterkommere. Vi skal beskytte den biologiske mangfoldighed

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Maja Riise-Jensen Z070219 Bachelor 12.04.2013 Børns tanker om klimaforandringer læringsmæssige udfordringer

Maja Riise-Jensen Z070219 Bachelor 12.04.2013 Børns tanker om klimaforandringer læringsmæssige udfordringer 1 Contents Indledende del Indledning... 4 Problemformulering... 5 Uddybning af problemformulering... 5 Begrebsafklaring... 5 Argumentation for valg af emne... 6 Metode... 8 Opgavens undersøgelsesmetode...

Læs mere