nyhedsbrev januar 2006 FREDERICIA AMTSGYMNASIUM OG HF-KURSUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyhedsbrev januar 2006 FREDERICIA AMTSGYMNASIUM OG HF-KURSUS"

Transkript

1 nyhedsbrev januar 2006 FREDERICIA AMTSGYMNASIUM OG HF-KURSUS

2 Vi lod julefreden sænke sig Også sidste år var december en travl måned for alle. De sidste skriftlige afleveringer skulle i hus, diverse evalueringer skulle færdiggøres, de sidste undervisningsforløb rundes af, den gamle skolebestyrelse skulle afslutte arbejdet, inden en ny tager over, byggeriet skulle færdigforhandles alt sammen og mere end det - samtidig med, at vi jo alle forberedte os til julen. For en enkelt gruppe 1.g erne var december måned noget helt særligt. Med udgangen af december måned har de alle afsluttet grundforløbet og er klar til at påbegynde de valgte studieretninger. December måned stod derfor i studieretningsvalgets tegn. Ved prøvevalget i november kunne vi se, at mange elever havde fundet nye studieretninger. Da vi gjorde det endelige resultat op i december, havde 40 % af samtlige 1.g-elever besluttet sig for en ny studieretning i forhold til valget i marts, hvor de afleverede ansøgningen til gymnasiet. Planlægningsmæssigt har det været en stor udfordring for gymnasiet, at ikke mindre end 80 1.g ere foretager omvalg. Resultatet er blevet 6 forskellige studieretninger: 2 science med matematik, fysik og kemi, 1 med biologi, matematik og psykologi, 2 samfundssproglige med engelsk, fransk/spansk og samfundsfag, 1 europaklasse med engelsk, tysk, samfundsfag og naturgeografi og endelig 1 international klasse med samfundsfag, engelsk og matematik. Resultatet afspejler, at flere studieretninger er lagt sammen, men også at nogle elever har fået de valgte fag via en anden studieretning suppleret med en række valgfag. Langt de fleste af elevønskerne er opfyldte, men en række har måttet tage til takke med 2. prioritet eller en tilrettet studieretning. Generelt har vi formået at sikre højniveaufagene og langt de fleste af de mange valgfag, mens andre hensyn har måttet vige. Langt hovedparten af eleverne er heldigvis godt tilfredse, men tilbage står en mindre del, der ikke har fået opfyldt alle ønsker om studieretning, valgfag og klassekammerater. Planlægningen er ved at være bragt til ende, og vi gør klar til en blid landing. Vi lod julefreden sænke sig over gymnasiet. Poul Erik Madsen, rektor

3 Paneldebat på Fredericia Amtsgymnasium Tirsdag den 8. november 2005 var der lagt op til hed debat på Fredericia Amtsgymnasium, da spidskandidaterne fra fem udvalgte partier i fæstningsbyen kæmpede om vælgere ved den største paneldebat forud for kommunalvalget. Ordstyrer Morten Mikkelsen gav bolden op til en fem minutters indledning fra hver kandidat vedrørende ungdomsmiljøet i Fredericia. Uffe Steiner Jensen (Soc. dem.) lagde ud efterfulgt af Jane Findahl (SF), Mads Lund (Borgergruppen), Peder Tind (KD) og til sidst Peder Hvejsel (V). Derefter var det vælgernes tur til at komme på banen. Spørgelysten og interessen var stor. En af de paneldeltagere, der virkelig tog og mistede fokus var Jane Findahl, da hun straks begyndte at agitere for landpolitiske sager. Udover denne ret omfattende diskussion blev emner som Kemiragrunden, bymidten og den uundgåelige sag, lystbådehavnen, taget op til debat. Alt i alt må det siges at være en fremragende debat for den kritiske vælger, da dagens ret var verbale ørefigner med valgflæsk! Set i bakspejlet må man sige, at vi i Fredericia er privilegerede, for med sådanne enige politikere, må vi da komme langt eller? Jacob Christensen og Simon Aggesen, 2x

4 Der er brug for alle unge I 2002 igangsatte Integrationsministeriet en kampagne specielt rettet mod unge med anden etnisk baggrund Integrationsministeriets mål er dels at få flere unge med anden etnisk baggrund i uddannelse, og dels at informere dem og hjælpe dem med at træffe bedre uddannelsesvalg. Desuden ønsker man at informere deres forældre om, hvor vigtigt det er, at alle får en uddannelse. Kampagnen har tilknyttet ca. 30 unge rollemodeller med anden etnisk baggrund, som er på turné i Danmark for at fortælle deres egne historier om hvilke problemer, de selv har mødt i det danske uddannelsessystem, og om hvordan, de har overvundet dem med succes. Den 21. november fik Fredericia Amtsgymnasium besøg af 4 rollemodeller, som er med i kampagnen. Der blev vist en stor interesse for arrangementet både fra danske elever og fra elever med anden etnisk baggrund. De 4 rollemodeller fortalte om deres erfaringer og uddannelser. Efter præsentationen af dem selv, blev der diskuteret emner, som unge med anden etnisk baggrund kommer ud for. I forbindelse med dette tog 21 elever med anden etnisk baggrund til Uddannelsesbazaren den 8. december i Vejle. Her mødte vi de øvrige rollemodeller, som havde stillet boder op med hver sin uddannelse, lige fra plastmager til jurist. Rollemodellerne var rigtig gode til at informere om diverse uddannelser. Interessen for arrangementet var utrolig stor, både fra folkeskolernes, handelsskolernes og gymnasiernes side fra hele Vejle Amt. Udover det seriøse blev der også sørget godt for underholdningen, som bestod af DJ show og asiatiske dansere, der udførte et glimrende show. Hele programmet forløb som forventet. Personligt synes jeg, at det er yderst positivt, at der bliver bakket op omkring sådanne arrangementer og kampagner, for der er brug for alle os unge. Tugba Can, 3y For yderligere oplysninger om kampagnen se

5 er i luften! Forberedelserne til årets musical på Fredericia Amtsgymnasium er i fuld gang! I år er det fremtidsmusicalen som har premiere på skolen i marts 2006 Musicalen foregår i år 2046 i en verden, hvor alle musikinstrumenter er forbudt, og hvor der er bestemte retningslinjer for, hvilken slags musik der må produceres. Mandag den 21. november 2005 klokken var der opstart på musicalprøverne på skolen. Mange interesserede mødte op, nogle havde fået lyst til at være med i musicalen i forbindelse med informationsmødet tirsdag den 25. oktober. Alle kan være med i det kreative arbejde, der er ingen bestemte krav ikke ud over en stor portion engagement og interesse for arbejdet. Grupperne beskæftiger sig med forskellige opgaver; der arbejdes blandt andet med skuespil, kor, musik, kostume, lys og lyd, scenografi, dans og reportage. Efter en uddybende introduktion fordelte de forskellige grupper sig ud til interne opstartmøder med en tilknyttet vejledende lærer. Her blev blandt andet snakket om, hvilket miljø og hvilken tid musicalen foregår i, og der blev diskuteret hvilken stemning, de forskellige grupper skal forsøge at skabe gennem deres arbejde. Selv om grupperne arbejder hver for sig med fokus på hver deres eget område, arbejder de også sammen på tværs. Dette er også nødvendigt, hvis kostumer, kulisser, lyd, lys, sang og skuespil skal gå op i en højere enhed. Efter denne briefing kunne grupperne så småt gå i gang med at øve og indsamle idéer. I koret startede man med at indlære nogle af de forskellige sange, som skal indgå i musicalen, blandt andet sangen Radio Ga Ga. Koret arbejder sammen med solistgruppen og orkestret, som ligeledes indøver musicalens sange. I lys & lydgruppen og scenografigruppen indsamledes idéer, og man brainstormede omkring de scenografiske effekter, som skal indgå i musicalen for at skabe den rette stemning. Skuespillergruppen var startet på læseprøverne i uge 45 og

6 46, så denne aften begyndte man så småt med at indøve de forskellige roller. I kostumegruppen hentede man inspiration fra bl.a. billeder, blade og film for at finde ud af, hvad der karakteriserer de forskellige roller. Så alle grupper var godt i gang med at få gode idéer, som passede til handlingen og stemningen i musicalen. Det hele skal ende med et brag af en premiere torsdag den 9. marts 2006, hvor gruppernes arbejde skal kulminere. Alle medvirkende arbejder på højtryk og gør hver især deres bedste for at skabe en fed musical! Der er fast øvetidspunkt for de forskellige grupper hver mandag klokken Alexander Venndt og Thomas Deleuran, 1i Reportagegruppen Kultfaget i HF Som følge af den nye gymnasie- og HF-reform har vi fået flere nye fag i HF. Et af dem er kultur- og samfundsfag, i daglig tale kaldet kultfaget. Kultfaget er en sammensmeltning af de tre gamle fag, historie, religion og samfundsfag, og formålet med faget er kort sagt, at kursisterne skal få et fagligt fundament for forståelse af det moderne samfunds kompleksitet og dynamik, forskellige religioner, kulturelle værdier og livsanskuelser. Desuden skal kultfaget bidrage til, at kursisterne ved at få belyst samme emne fra forskellige faglige synsvinkler og ved at arbejde med fagenes forskellige metoder, får styrket deres evner til at arbejde selvstændigt på et videregående studium. Undervisningen består dels af undervisning i hvert af de tre fag og dels af seks tværfaglige projekter i løbet af de to år. På nuværende tidspunkt har kursisterne haft en introduktion til faget og første projekt er afholdt i ugen op til efterårsferien. For alle tre HF-klasser var projektet lokalt forankret, idet det handlede om Fredericia og de religiøse minoriteter. Før kursisterne skulle arbejde selvstændigt, fik de undervisning i Fredericia bys tidligste historie og i hvordan, de religiøse mindretal kom hertil. Desuden fik de indsigt i Fredericias religionshistoriske udvikling samt i moderne integrationsteorier. Herefter skulle eleverne arbejde selvstændigt i grupper ud fra en given problemstilling. Arbejdet foregik bl.a. på

7 skolens bibliotek og på bymuseet, og der var besøg hos forskellige religiøse minoriteter. Kursisterne arbejdede godt, og der var god aktivitet i de forskellige grupper. Generelt var kursisterne glade for projektet, især fremhævede de ved evalueringen det at arbejde selvstændigt med et spændende emne som noget positivt. Enkelte kursister anførte dog også, at de gerne ville have haft flere lektioners undervisning i de enkelte fag inden projektet, idet de syntes, at de godt kunne have brugt et lidt mere solidt fagligt fundament. Netop denne problemstilling er nok den, der diskuteres mest blandt kult-lærerne: på den ene side at bidrage til et godt solidt fagligt fundament og på den anden side at slippe eleverne løs, så de kan lære at anvende teori og metode selvstændigt. I forlængelse heraf hører også en anden stor udfordring, nemlig at sikre det enkelte fags kernefaglighed samtidig med, at faget skal fungere i en sammenhæng. Kultfaget vil som alle andre fag blive løbende evalueret af såvel kursister som lærere, og vi ser frem til det fortsatte arbejde og de nye erfaringer, vi givetvis får. Marijaana Kreth, lektor og Anna Jensen, lektor Natfaget i HF Naturvidenskabelig faggruppe, populært kaldet natfaget, er et nyt fag i HF I natfaget skal biologi, geografi og kemi arbejde tæt sammen for at skabe en sammenhængende forståelse af de naturvidenskabelige fag og deres betydning for den teknologiske og samfundsmæssige udvikling. Undervisningen veksler mellem observationer og eksperimenter på den ene side og teorier og modeller på den anden side og tager udgangspunkt i fællesfaglige problemstillinger. Der skal arbejdes med så forskellige områder som: naturvidenskab i hverdagen sundhed levevilkår miljø ressourceudnyttelse, produktion og teknologi stoffer, materialer og produkter.

8 På Fredericia Amtsgymnasium og Hf-kursus har samarbejdet mellem fagene hidtil resulteret i to forløb i 1p: Et med emnet vand og et med arbejdstitlen Udvikling og miljø eller Det moderne samfund. Begge forløb er gennemført med fagsamarbejde mellem alle tre fag, og der er blevet arbejdet meget praktisk orienteret med dataindsamling såvel i felten som i laboratoriet. Kursisterne har allerede været på ekskursion til et lokalt vandløb, på besøg hos Fredericia Kommunes deponi på Vejlbyvej og på ekskursion langs Skjern Å. I det igangværende forløb har kemi taget afsæt i Fredericia Kommunes genbrugsavis og i et besøg på ovennævnte deponi, hvor kursisterne ved selvsyn har set, hvordan man behandler f.eks. træ, beton og haveaffald. I de efterfølgende kemitimer er der blevet arbejdet med grænseværdier, mærkning af kemikalier og håndtering af kemiaffald. Senere vil emnet blive bredt ud og omfatte sur nedbør og globale miljøproblemer med CFC-gasser, nedbrydning af ozonlaget og drivhusproblematik. Her vil de to øvrige fag slutte op om undervisningen med emner som befolknings- og erhvervsudvikling, ressourceproblemer og luftforurening samt sygdomme i det moderne samfund som kræft og hjertekarsygdomme. Ved på denne måde at tage udgangspunkt i relevante emner håber den naturvidenskabelige faggruppe at nå ind til kursisterne på en ny og anderledes måde. Kursisterne vil få en sammenhængende indsigt i problemstillinger med et komplekst naturvidenskabeligt indhold og vil gennem den anvendelsesorienterede tilgang bedre kunne forstå betydningen af bæredygtig udvikling og dermed kunne deltage i den demokratiske debat. Kursisterne skal efter et år afslutte forløbet med en individuel mundtlig eksamen, hvortil der udarbejdes spørgsmål, der så vidt muligt dækker alle tre fag. Jens-Erik Gjerløv, lektor og Kenneth Lynn-Pedersen, lektor

9 Tanker på en cykeltur Flere af skolens ansatte cykler på arbejde en del endda forholdsvis langt. Man kan nå at tænke mange tanker på en sådan cykeltur Klokken er 7.05, og forud venter 13,9 km på cykel, fra Børkop til Fredericia. Børnene er ved at spise morgenmad, og det er heldigvis ikke min tur til at aflevere dem i børnehave og skole. Det er mørkt, for det er i begyndelsen af december, men det gør ikke noget, for en cykel har også lys, og selv i mørke er det sjovt at cykle - hvis man da ikke kommer til at køre et morgenfrisk pindsvin over (det ovelever pindsvinet nok, men fordækket næppe) - og livet er da for kort til hængevom, selv for en gymnasielærer i dansk og historie. Jeg svinger mig på cyklen, og farten nærmer sig hurtigt 40 km/t (det går ned ad bakke). Når der som i dag er medvind, er det let at få tankerne på gled; det er noget andet, når det er et rigtigt møgvejr, for så tænker jeg blot: Møgvejr! Jeg skifter ned i femte gear, for nu går det opad. For at få lidt mere fart på leger jeg Tour de France. Så går det atter lige ud, og jeg kan skimte en byggeplads, hvor de er ved at grave rør ned. Det er utroligt, som der bygges, tænker jeg, selv i Børkop, hvor grundpriserne er steget til det tredobbelte inden for de seneste ti år. Jeg kommer til at tænke på gymnasiet og på, om det nogensinde bliver bygget om, nu vi går over til selveje, taxameterstyring og andre fremmedord. Så flyver tankerne til de elever, som jeg skal have i 1. lektion. Nu har de i et halvt år været udsat for den ny gymnasiereform, en del af den nuværende regerings kulturrevolution (tænk Mao og gys!), og det kan ikke have været morsomt. Alle siger, at reformen er sat på skinner og ikke lader sig standse, men hvad nu hvis sporet ender i afgrunden? Jeg tjekker farten på cykelcomputeren (27,2, det går jo slet ikke) og sætter lidt mere tempo på. Nu nærmer jeg mig gymnasiet. Måske er der en lille 1.g-pige på vej i skole, som jeg kan overhale og imponere. Men nej, det er for tidligt, og den eneste, jeg overhaler hen ad Egeskovvej, er en ældre herre, som lader til at være ligeglad med mig

10 og min cykel. Så drejer jeg til højre, og dér er så gymnasiet. Jeg er klar til at møde 1.d og verdenshistorien. Gad vide, om klassen har læst lektier? Hvis ikke, kan jeg til en vis grad godt forstå dem, for der er så meget andet, der lokker, når man er ung, og det er ikke helt nemt at forstå konsekvenserne af 1. verdenskrig. Men det, der er nemt, er ikke altid det, der er bedst. Det er jo bl.a. derfor, at jeg hver dag cykler 27,8 km til og fra arbejde - også en mørk decembermorgen som den i dag. Hvorfor køre bil, når man kan cykle? Det tænker jeg, og det mener jeg. Og i øvrigt har jeg ikke kørekort. Jeppe Bæk Meier, lektor Lancier og Happy-Jazz skolebal når det er bedst At gymnasiet i Fredericia ikke kun er lange lektioner, mange lektier og ugidelige prøver, det fik vi elever bevist, da vi den 11. november var inviteret med til gymnasiets årlige skolebal. Flødekartofler eller familiepizza Sent fredag eftermiddag var 1.g erne, deres forældre og teamlærere inviteret til fællespisning på gymnasiet. Dette var for mange forældres vedkommende første gang, de så de unge mennesker og lærere, som deres barn til dagligt omgås. Der var mange forskellige bud på, hvad menuen denne aften skulle bestå af, bl.a. blev der båret rå mængder familiepizza ind i et lokale, mens forældrene i en anden klasse hver især bidrog med forskellige retter til en lækker fælles buffet. Snakken gik lystigt i de forskellige lokaler, og i flere klasser var der arrangeret festlege, hvor eleverne bl.a. underholdt med Gæt og Grimasser. Fraværs-data udskiftet med drikkevarer I fællesarealet var der opstillet bar, hvor elever og forældre kunne opleve skolens personale på slap line, og denne aften var det alt andet end de til tider kedelige fraværs-data, som sekretærerne langede over disken. I løbet af aftenen fik også mange

11 af lærerne mulighed for at gøre et kortvarigt karriereskift, og flere elever nød godt af at opleve deres lærere i rollen som bartendere. Professionelle og glade amatører Idrætshallen var fyldt til randen med elever, forældre og lærere, da rektor trådte op på scenen og bød alle velkommen til Byens skolebal. Herefter blev ordet overdraget til lektor Thorkild Rose, der sammen med orkesteret styrede slagets gang fra scenen. Afgangseleverne leverede en fabelagtig præsentation. Der blev klappet og piftet under hele indmarchen, og blitzen fra de stolte forældres kameraer blinkede i en uendelighed. De efterfølgende fem lancierrunder var om muligt endnu flottere, og de øvede afgangselevers fejltrin kunne tælles på få fingre. Hele dansen blev rundet af med en flot udmarch, og herefter indbød Thorkild Rose alle forældre og elever til lynkursus i lancier. Gulvet blev endnu engang fyldt med friske dansere, og både øvede 1.g ere samt nogle mindre øvede forældre var repræsenteret i mængden. Størstedelen af 1.g-eleverne havde gennemgået alle runderne i løbet af den forgangne uge, og mange benyttede nu lejligheden til at lære deres forældre nogle frække trin. De forældre, der ikke turde ydmyge sig selv på dansegulvet, stod på sidelinjen og kiggede overraskede på deres børn. Flere af disse forældres ansigtsudtryk syntes at sige: Hva pokker, kan han også det? Gamle elever kom til happyjazz Der var smørrebrød og happy-jazz på menuen i kantinen, og flere forældre til 2.hf ere og 3.g ere havde benyttet sig af dette tilbud. Jazzbandet SEVEN UP underholdt forældrene til de ca. 670 afgangsele-

12 ver, imens idrætshallen så småt blev omdannet til diskotek. I hallen havde skolens musikhold nu overtaget underholdningen, og der var live-optræden på programmet. Savage Garden s The Animal Song blev indledt af en fed trommesolo, og så var der ellers dømt åbent diskotek for alle unge som gamle, og flere tidligere elever benyttede lejligheden til at hilse på deres gamle gymnasiekammerater. Alt i alt menes det at 1436 mennesker viste dørmændene billet i løbet af aftenen. Kasper Kiilerich, 1.e og Lene Kiilerich Hvordan man i virkeligheden taber sig efter jul I den søde juletid bliver den danske befolkning tungere, og de selv samme ugeblade, der før jul bragte opskrifter på konfekt og klejner, gør nu deres til, at vi igen skal blive lettere Det er en jungle at finde rundt i de mange bud, der i januar kommer på, hvordan man slipper af med de ekstra kilo, som flæskestegen og ris à l amanden har afsat. Vi mødtes med en af de faglærere, der har forstand på kost og sundhed, for at høre, hvad man i virkeligheden skal gøre for at tabe sig. Lise Wodschow underviser i biologi og idræt. Umiddelbart lyder hendes udlægning ligetil: Der er groft sagt to knapper man kan skrue på. Hvor meget, man spiser, og hvor meget, man bevæger sig. Det virker logisk og enkelt, men hvad så med de forskellige specialkure, hvor man skal spise en bestemt fødevare, pastakure for eksempel? Det handler selvfølgelig også om hvad, man spiser. Man skal kigge på energiindholdet. Fedt indeholder mere energi pr. gram end kulhydrater og protein. Pastakuren er en kulhydratkur, men det laver man vist ikke mere. De fleste slankekure nu om stunder drejer sig om grøntsager og motion, og dem kan man nok stole på. Det ændrer sig hele tiden. Med pastakuren troede man f.eks. på, at man kunne spise alt det kulhydrat man ville, fordi det ikke kunne blive til fedt. Det er man nu i tvivl om. For en idrætsudøver, der skal ud at knalde en masse energi af, virker det jo fint. Men det nye er, at man i stedet skal kigge på hvor stor stigning, det giver i blodsukkeret. Når blodsukkeret falder, så får man stor sult, og så spiser man. Pasta er derfor ikke så smart

13 mere. Det samme gælder kartofler og ris. Nu skal man spise grøntsager og frugt. Men hvad så med de slankekure, hvor det drejer sig om at spise meget kød? Kød og grøntsager. Der er noget med, at protein påvirker sultcenteret, så man ikke spiser så meget. Man fornemmer ud fra Lise Wodschows udtalelser, at det måske ikke er så besværligt, som det gøres til: Man skal i virkeligheden bare stoppe med at spise, når man er mæt, lyder hendes gode råd, der falder med et smil på læben og tilføjelsen: Men det fungerer selvfølgelig ikke altid så godt. Man kan også spise noget, der fylder i mavesækken. Det giver en mæthedsfornemmelse. Det er fibre: Grøntsager og groft brød. Det handler ikke bare om hvad og hvor meget, man spiser, men også om, hvor meget man bevæger sig: Når man bevæger sig, påvirker man også sultcenteret. Undersøgelser viser, at folk der bevæger sig over et vist minimum er bedre til at regulere fødeindtagelsen. Det er imidlertid også væsentligt, hvordan man bevæger sig: Hvis man motionerer hårdt med høj puls og kort, så forbrænder man sukker. Hvis man motionerer med lavere puls i længere tid, så forbrænder man også fedt. Og så skal man dyrke motion med store bevægelser, altså hvor man bruger store muskelgrupper. Det er for eksempel løb, svømning, roning. Det sidste medfører også, at drenge taber sig hurtigere end piger, fordi de har mere muskelmasse at forbrænde med. Uretfærdigt, men sandt. Redaktionen

14 Kalenderspots På skolen 18. januar: Elev/forældrekonsultationer for 1h, 2h, 2g og 3g februar: Udvekslingsbesøg fra Herford Studievalg 10. og 18. januar: Individuel vejledning 23. januar: Oplæg om uddannelsessystemet for 2g 1. februar: "uddannelse og ophold i udlandet" for alle elever 27. februar: Udslusningsoplæg for 2h 27. februar og 8. marts: Individuel vejledning Udenfor skoletiden 13. januar: Sermofest Musical 8. marts: Generalprøve 9. marts: Premiere marts: Forestillinger Ekskursioner marts: Rejseuge 2g Tilmeldinger, valg og eksamener 27. januar: Sidste frist for tilmelding som selvstuderende 27. januar: Sidste frist for valg af fag til næste skoleår februar: Opgaveuge for større skriftlig opgave, 2h og 3g Uge 6-9: HF tutorsamtaler og kursist-selvevaluering marts: Terminsprøver Ferie februar: Vinterferie Se desuden skolens hjemmeside:

15 Redaktion Maria Petersen Kenneth Lynn-Pedersen Ulrik Bøegh

16 -TRYK, Fredericia

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst Information om hf Indhold 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF 2. Introduktionskurset 3. Værkstedsundervisning 4. NF og KS 5. Musik og billedkunst 6. Niveaudeling i matematik og engelsk 7. Idræt

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur.

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur. Lærervejledning 0 Overblik Livets Vand er en visuel undervisningsportal, der med afsæt i vandknaphed retter fokus mod nye vandteknologier og ideer i forbindelse med bæredygtig vandhåndtering. Det overordnede

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Orientering om uddannelser 2008-2009 Vordingborg Gymnasium & HF Det almene Gymnasium (STX) * Højere Forberedelseskursus (HF) Åbent Hus Mandag den 28. januar 2008 kl. 19.00 indbyder Vordingborg Gymnasium

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2011 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2016 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

STUDIERETNINGSVALG. Samfundsvidenskabelige. Kunstneriske Studieretninger. Studieretninger. Sproglige. Naturvidenskabelige Studieretninger

STUDIERETNINGSVALG. Samfundsvidenskabelige. Kunstneriske Studieretninger. Studieretninger. Sproglige. Naturvidenskabelige Studieretninger STUDIERETNINGSVALG 207-8 Samfundsvidenskabelige Studieretninger Kunstneriske Studieretninger SAMFUNDSFAG & MATEMATIK SAMFUNDSFAG & ENGELSK SAMFUNDSFAG & TYSK F MUSIK & MATEMATIK MUSIK & ENGELSK MUSIK &

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Niveauerne på fagene angives med bogstaverne A, B og C hvor C er det laveste niveau.

Niveauerne på fagene angives med bogstaverne A, B og C hvor C er det laveste niveau. Fag på HF Niveauer Niveauerne på fagene angives med bogstaverne A, B og C hvor C er det laveste niveau. Nogle niveauer er obligatoriske, og andre kan du vælge som valgfag på 2.år. Når du engang er færdig,

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2014 Orientering om Uddannelsen Hf på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens opbygning på Holstebro

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2013/2014

Velkommen til skoleåret 2013/2014 Velkommen til skoleåret 2013/2014 Kære nye elev Velkommen til Horsens Gymnasium. Vi er glade for, at du har valgt os. På Horsens Gymnasium vil du møde et stærkt fællesskab og en høj faglighed og du vil

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Elev 2010 HF på Solrød Gymnasium

Elev 2010 HF på Solrød Gymnasium Elev 2010 HF på Solrød Gymnasium Velkommen til HF på Solrød Gymnasium Hf er for dig, der over to år ønsker at arbejde frem mod en kort, en mellemlang eller en længerevarende videregående uddannelse. Hf-uddannelsen

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Møllevangskolen 7. årgang

Møllevangskolen 7. årgang December Møllevangskolen 7. årgang 2 Efter vi er startet i 7.klasse, er vi kommet op til de store hvor vi før var de ældste elever, er vi nu de yngste elever på gangen. Det kan medføre visse problemer

Læs mere

En ny udskoling. udskoling 2014/15

En ny udskoling. udskoling 2014/15 En ny udskoling TemaLINJER udskoling 2014/15 En ny udskoling Efter sommerferien skal vi, på Jyllinge Skole, i gang med en ny måde at gå i udskolingen på. I det kommende skoleår tilbyder vi fire udskolingslinjer

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Nu er ferien for eleverne godt i gang, og det er derfor tid til at kigge lidt tilbage på det, der er sket siden sidste nyhedsbrev i julen. Flere elever på Solhverv

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí?

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí? Kære Aabenraa Rotary Klub Como vão as coisas por aí? Jeg vil gerne først takke mange gange for, at I har givet mig muligheden for at komme ud som udvekslingsstudent og opleve en helt ny og spændende kultur!

Læs mere

Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid

Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid Vælg Roskilde Gymnasium - vejen til din fremtid Det er vigtigt, at man bruger livet på noget, der giver mening for én selv - på Roskilde Gymnasium får du muligheden

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013 Fælles info Fastelavn. Vi holdt fastelavn mandag efter vinterferien. Vi flyttede det hertil fordi vi havde Danmarks Indsamling i uge 6, men til næste år flytter vi det tilbage, så det ligger tættere på

Læs mere

Uddannelsestilbud på L angk ær tættere på

Uddannelsestilbud på L angk ær tættere på Uddannelsestilbud på L angk ær 2008 tættere på Høj faglighed og stærkt fællesskab Langkær Gymnasium og HF ligner resten af landets gymnasier og HF-kurser på mange områder. Vi har de samme fag, og vi stiller

Læs mere

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet Grundforløbet på STX Uddannelseschef Mette Pryds Hvad er grundforløbet? Afklaringsforløb frem mod elevernes endelige valg af studieretning Hvordan afklares vores elever? Skriftlig info-folder Eleverne

Læs mere

Spis dig sund og glad - en lille lektie i de gode ting for kroppen

Spis dig sund og glad - en lille lektie i de gode ting for kroppen Spis dig sund og glad - en lille lektie i de gode ting for kroppen Energibehov Din krop har behov for energi hver dag. Energien får du fra maden du spiser Hvor meget og hvad du skal spise hvornår snakker

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Lørdag eftermiddag. Søndag morgen

Lørdag eftermiddag. Søndag morgen Drømmekommunen Der var engang en familie, der ville tage på ferie langt væk fra København. De valgte en by, der hed Halsnæs, fordi de havde hørt hvor fantastisk og fortryllet den var blevet. De tog af

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Nyhedsbrev NYHEDSBREV. 1. Informationsmødet 19. januar. Uge 4 2016 29. januar 2016

Nyhedsbrev NYHEDSBREV. 1. Informationsmødet 19. januar. Uge 4 2016 29. januar 2016 Nyhedsbrev NYHEDSBREV Uge 4 2016 29. januar 2016 1. Informationsmødet 19. januar 2. Tak til Skatteøen! 3. Akademiet for talentfulde unge 4. Om dialog og samarbejde 5. Personaledøgn 5. og 6. april 6. Personalenyt

Læs mere

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m HF Elev 2011 S o l r ø d G y m n a s i u m Velkommen til HF PÅ Solrød Gymnasium Hf er for dig, der over to år ønsker at arbejde frem mod en kort, en mellemlang eller en længerevarende videregående uddannelse.

Læs mere

LINJEFAG. Drama & musik Idræt i det fri. Hvad vælger du? Global Perspectives Kommunikation & medier Kunst Science

LINJEFAG. Drama & musik Idræt i det fri. Hvad vælger du? Global Perspectives Kommunikation & medier Kunst Science UDSKOLING LINJEFAG 2 lektioner selvvalgt undervisning hver uge Drama & musik Idræt i det fri Hvad vælger du? Svar på tilmeldingen på ElevIntra Global Perspectives Kommunikation & medier Kunst Science Tid

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse:

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet Præsentation af Rasmus Clemens Præsentation af Bjarne Jørgensen Formanden har ordet Nu er det jul igen!

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Rektors velkomst Vi glæder os til at se dig på Katedralskolen, der som landsdelens største gymnasium og hf giver dig mange

Læs mere

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang 1. årgang nr. 9 April 2009/10 Teamteatrets forestilling MÆRKELIG Brobygningsprojekt i 7. årgang Nyt fra ledelsen side 2 Af Thomas Henten, skoleleder Tiden flyver af sted og inden vi ser os om er skoleåret

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 SCIENCE KROP & SUNDHED INTERKULTUREL MEDIE & KOMMUNIKATION VEL KOM MEN LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013 Fælles info Indsamling. I aften kulminerer de mange indsamlingsaktiviteter når DR åbner op for tvshowet den store Danmarksindsamling. Et af de fremstød vi lavede var salg af brød & kaffe i vores morgenåbning.

Læs mere

I dette hæfte kan du læse om introperioden og de første måneder på gymnasiet. På bagsiden kan du læse rektors velkomst.

I dette hæfte kan du læse om introperioden og de første måneder på gymnasiet. På bagsiden kan du læse rektors velkomst. Velkomsthæfte 2011 Første skoledag skal du blandt andet lære din klasse at kende på en gåtur til Mosede Fort - men inden fotograferer vi alle de nye klasser foran skolen. I dette hæfte kan du læse om introperioden

Læs mere

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, april 2014

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, april 2014 Illustreret program Dansk besøg i Marokko, 16.-23. april 2014 1 Onsdag den 16. april 2014 Rejsen til Marokko er denne gang noget anderledes. Emelie og Denni har været i Marokko som UngLeder i godt tre

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

NATURVIDENSKAB HANDLER OM EVIG UNGDOM, CYKLER DER RUSTER OG ALVERDENS ANDRE SPÆNDENDE SPØRGSMÅL DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS:

NATURVIDENSKAB HANDLER OM EVIG UNGDOM, CYKLER DER RUSTER OG ALVERDENS ANDRE SPÆNDENDE SPØRGSMÅL DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS: DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS: NATURVIDENSKAB HANDLER OM EVIG UNGDOM, CYKLER DER RUSTER OG ALVERDENS ANDRE SPÆNDENDE SPØRGSMÅL! Uddannelsesleder Marianne B. Johansen Tlf. 8923 4017 mbj@silkets.dk

Læs mere

Karakterstatistik for December 2013

Karakterstatistik for December 2013 nasievej 10 December 2013 Udskrevet klokken 10:22:36 Side 1/7 nasievej 10 Januar 2014 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau A - Skriftlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Biologi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

Tab to buksestørrelser på 6 uger

Tab to buksestørrelser på 6 uger Tab to buksestørrelser på 6 uger Der er ingen grund til at gå rundt om den varme grød længere. Få de smalle hofter tilbage med en 6-ugers kur, der giver dig synlige resultater og måske blod på tanden til

Læs mere

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop?

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop? Niels Hartling 1 Er gymnasiereformen en succes? Eleverne i gymnasiet vælger som bekendt ikke længere mellem de to linjer, den sproglige og den matematiske. De går derimod på en såkaldt studieretning, som

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2014 for 0.klasse: 6 elever

Trivselsundersøgelse 2014 for 0.klasse: 6 elever Trivselsundersøgelse 2014 for 0.klasse: 6 elever Når jeg tænker på min skole, bliver jeg Når jeg tænker på min klasse, bliver jeg Når jeg har frikvarter, bliver jeg Når jeg laver lektier, bliver jeg Når

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x + Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x + Hvem er vi? Lise Grønlund (LG) Teamleder for klassen 1r Matematik, kemi og biotek Kim Vedel Pedersen (KP) Teamleder for klassen 1x Matematik

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

Håber I får nogle dejlige dage i kommende uge.

Håber I får nogle dejlige dage i kommende uge. Hold Øje uge 6 Så er det vinterferie. Håber I får nogle dejlige dage i kommende uge. Måske bliver man hjemme og hygger måske med en god bog Gratis e- bog vinterlæsning https://gratisborneboger.wordpress.com/

Læs mere

Frk. Karma (Final Draft) Jonathan Fjendsbo, Kasper Østergaard, Laura Hedegaard, Line Hebsgaard

Frk. Karma (Final Draft) Jonathan Fjendsbo, Kasper Østergaard, Laura Hedegaard, Line Hebsgaard Frk. Karma (Final Draft) Af Jonathan Fjendsbo, Kasper Østergaard, Laura Hedegaard, Line Hebsgaard SC 1. INT. PÅ GANGEN - SOMMER - DAG Emma står på gangen og kigger en på Rune, der står med hans venner.

Læs mere

! " # # $ % & & ' " () * ' /

!  # # $ % & & '  () * ' / " # # $ % & & ' " () * +, -. ' / 0 " "# $ %&$" $"' "(&)(*))) # +" $ #,$- $$#$$$ " ". " /0-$1" /0-"$"2 $ "# " # 3& " $3 $$ - " "$ "&'& $&%& 45" $ " %"" $ $%& % 6&$ $ #'() % & 1"#"#$ 7%# %" )%) * +,) %%

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus

Sukkertoppen og Vibenhus Sukkertoppen og Vibenhus 2014 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009 2 årig HF uddannelse Efterår 2009 OPTAGELSESKRAV til HF Direkte fra 10. klasse: Du skal have fulgt undervisningen i 10. klasse og aflagt 10. klasse prøver i dansk, matematik, engelsk Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

Tag din naturvidenskabelige studentereksamen på Københavns Tekniske Gymnasium. HTX-student. HTX-student

Tag din naturvidenskabelige studentereksamen på Københavns Tekniske Gymnasium. HTX-student. HTX-student Tag din naturvidenskabelige studentereksamen på Københavns Tekniske Gymnasium - i Valby elle r på Østerbro HTX-student HTX-student Htx kort og kontant Htx (teknisk gymnasium) er en af de tre muligheder,

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. Fra skoleåret

Læs mere

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 17 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge17_sund og stµrk.indd 1 06/07/10 12.06 Uge 17 l Sund og stærk Det er en

Læs mere

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Idræt-B studieretning Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk ÉN GANG

Læs mere

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B)

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Hvilke fag og niveauer tilbydes på studieretningen? Det overordnede skema for 1.

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev

Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev Generelle informationer om praktikstedet kan findes i mit 1. rejsebrev. Den pædagogiske opgave Min opgave i praktikken består som regel af at lave aktiviteter

Læs mere

VODKAVENNER. 1. INT. KLASSEVÆRELSE DAG Klokken ringer. Eleverne pakker. Luna (17) og Maria (16) sidder for sig selv og snakker.

VODKAVENNER. 1. INT. KLASSEVÆRELSE DAG Klokken ringer. Eleverne pakker. Luna (17) og Maria (16) sidder for sig selv og snakker. VODKAVENNER 1. INT. KLASSEVÆRELSE DAG Klokken ringer. Eleverne pakker. (17) og (16) sidder for sig selv og snakker. Statist 1 Vi ses til festen i aften,. Jeg er godt nok glad for, at jeg ikke skal med

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Bilag 6. Transskription af interview med Emil

Bilag 6. Transskription af interview med Emil Bilag 6 Transskription af interview med Emil Alder? 18 år gammel Hvilket klassetrin? Jeg går i 2.g Dig med tre ord? Engageret målrettet, det ved jeg ikke hvad det tredje skulle være. Pligtopfyldende? Hvad

Læs mere

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke)

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 I: Hvilke nogle lektioner har I haft i dag? L: Hvilke nogle lektioner vi har haft i dag, vi har haft engelsk og samfundsfag.

Læs mere

Introforløb for 1.htx 2006

Introforløb for 1.htx 2006 Introforløb for 1.htx 2006 De mere end 50 nye elever på Teknisk Gymnasium har i år fået en temmelig anderledes studiestart takket været et 4-uger-langt introforløb. Kirsten Ramskov Galamba fortæller om

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Uddannelsesforløb for eliteidrætsudøvere

Uddannelsesforløb for eliteidrætsudøvere Team danmark Uddannelsesforløb for eliteidrætsudøvere Virum Gymnasium Vi rummer eliten... 1 VG - Elite Idræt Forord til VG ELITE Team Danmark-ordningen for uddannelsessøgende idrætsudøvere er en af de

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Århus Friskole leverer kultur til midtbyen

Århus Friskole leverer kultur til midtbyen Århus Friskole leverer kultur til midtbyen En dejlig dag i solskin sætter punktum på en uge med gøgl, dans, stylter, trommerytmer, diabolo, hatte, blæs, sang med mere Fedt optog, I er bare for fede på

Læs mere

Frydenhøjskolens udskoling

Frydenhøjskolens udskoling Frydenhøjskolens udskoling 7.-9. klasse 2011/12 Indledning Med denne lille folder vil vi gerne informere lidt om Frydenhøjskolens udskoling. Vi arbejder hele tiden på at udvikle udskolingen og på at gøre

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem?

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Præsentation og debat af hovedresultater fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på eud v/ videnskabelig assistent Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14 GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE Linjer 2013/14 foto VEL KOM MEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. Fra skoleåret 13/14 organiserer

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering 2014 Rejsby Europæiske Efterskole november 2014 1 Undervisningsmiljøvurdering November 2014 Beskrivelse af processen for indsamling af data I uge 39-40 har vi gennemført den

Læs mere