nyhedsbrev januar 2006 FREDERICIA AMTSGYMNASIUM OG HF-KURSUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyhedsbrev januar 2006 FREDERICIA AMTSGYMNASIUM OG HF-KURSUS"

Transkript

1 nyhedsbrev januar 2006 FREDERICIA AMTSGYMNASIUM OG HF-KURSUS

2 Vi lod julefreden sænke sig Også sidste år var december en travl måned for alle. De sidste skriftlige afleveringer skulle i hus, diverse evalueringer skulle færdiggøres, de sidste undervisningsforløb rundes af, den gamle skolebestyrelse skulle afslutte arbejdet, inden en ny tager over, byggeriet skulle færdigforhandles alt sammen og mere end det - samtidig med, at vi jo alle forberedte os til julen. For en enkelt gruppe 1.g erne var december måned noget helt særligt. Med udgangen af december måned har de alle afsluttet grundforløbet og er klar til at påbegynde de valgte studieretninger. December måned stod derfor i studieretningsvalgets tegn. Ved prøvevalget i november kunne vi se, at mange elever havde fundet nye studieretninger. Da vi gjorde det endelige resultat op i december, havde 40 % af samtlige 1.g-elever besluttet sig for en ny studieretning i forhold til valget i marts, hvor de afleverede ansøgningen til gymnasiet. Planlægningsmæssigt har det været en stor udfordring for gymnasiet, at ikke mindre end 80 1.g ere foretager omvalg. Resultatet er blevet 6 forskellige studieretninger: 2 science med matematik, fysik og kemi, 1 med biologi, matematik og psykologi, 2 samfundssproglige med engelsk, fransk/spansk og samfundsfag, 1 europaklasse med engelsk, tysk, samfundsfag og naturgeografi og endelig 1 international klasse med samfundsfag, engelsk og matematik. Resultatet afspejler, at flere studieretninger er lagt sammen, men også at nogle elever har fået de valgte fag via en anden studieretning suppleret med en række valgfag. Langt de fleste af elevønskerne er opfyldte, men en række har måttet tage til takke med 2. prioritet eller en tilrettet studieretning. Generelt har vi formået at sikre højniveaufagene og langt de fleste af de mange valgfag, mens andre hensyn har måttet vige. Langt hovedparten af eleverne er heldigvis godt tilfredse, men tilbage står en mindre del, der ikke har fået opfyldt alle ønsker om studieretning, valgfag og klassekammerater. Planlægningen er ved at være bragt til ende, og vi gør klar til en blid landing. Vi lod julefreden sænke sig over gymnasiet. Poul Erik Madsen, rektor

3 Paneldebat på Fredericia Amtsgymnasium Tirsdag den 8. november 2005 var der lagt op til hed debat på Fredericia Amtsgymnasium, da spidskandidaterne fra fem udvalgte partier i fæstningsbyen kæmpede om vælgere ved den største paneldebat forud for kommunalvalget. Ordstyrer Morten Mikkelsen gav bolden op til en fem minutters indledning fra hver kandidat vedrørende ungdomsmiljøet i Fredericia. Uffe Steiner Jensen (Soc. dem.) lagde ud efterfulgt af Jane Findahl (SF), Mads Lund (Borgergruppen), Peder Tind (KD) og til sidst Peder Hvejsel (V). Derefter var det vælgernes tur til at komme på banen. Spørgelysten og interessen var stor. En af de paneldeltagere, der virkelig tog og mistede fokus var Jane Findahl, da hun straks begyndte at agitere for landpolitiske sager. Udover denne ret omfattende diskussion blev emner som Kemiragrunden, bymidten og den uundgåelige sag, lystbådehavnen, taget op til debat. Alt i alt må det siges at være en fremragende debat for den kritiske vælger, da dagens ret var verbale ørefigner med valgflæsk! Set i bakspejlet må man sige, at vi i Fredericia er privilegerede, for med sådanne enige politikere, må vi da komme langt eller? Jacob Christensen og Simon Aggesen, 2x

4 Der er brug for alle unge I 2002 igangsatte Integrationsministeriet en kampagne specielt rettet mod unge med anden etnisk baggrund Integrationsministeriets mål er dels at få flere unge med anden etnisk baggrund i uddannelse, og dels at informere dem og hjælpe dem med at træffe bedre uddannelsesvalg. Desuden ønsker man at informere deres forældre om, hvor vigtigt det er, at alle får en uddannelse. Kampagnen har tilknyttet ca. 30 unge rollemodeller med anden etnisk baggrund, som er på turné i Danmark for at fortælle deres egne historier om hvilke problemer, de selv har mødt i det danske uddannelsessystem, og om hvordan, de har overvundet dem med succes. Den 21. november fik Fredericia Amtsgymnasium besøg af 4 rollemodeller, som er med i kampagnen. Der blev vist en stor interesse for arrangementet både fra danske elever og fra elever med anden etnisk baggrund. De 4 rollemodeller fortalte om deres erfaringer og uddannelser. Efter præsentationen af dem selv, blev der diskuteret emner, som unge med anden etnisk baggrund kommer ud for. I forbindelse med dette tog 21 elever med anden etnisk baggrund til Uddannelsesbazaren den 8. december i Vejle. Her mødte vi de øvrige rollemodeller, som havde stillet boder op med hver sin uddannelse, lige fra plastmager til jurist. Rollemodellerne var rigtig gode til at informere om diverse uddannelser. Interessen for arrangementet var utrolig stor, både fra folkeskolernes, handelsskolernes og gymnasiernes side fra hele Vejle Amt. Udover det seriøse blev der også sørget godt for underholdningen, som bestod af DJ show og asiatiske dansere, der udførte et glimrende show. Hele programmet forløb som forventet. Personligt synes jeg, at det er yderst positivt, at der bliver bakket op omkring sådanne arrangementer og kampagner, for der er brug for alle os unge. Tugba Can, 3y For yderligere oplysninger om kampagnen se

5 er i luften! Forberedelserne til årets musical på Fredericia Amtsgymnasium er i fuld gang! I år er det fremtidsmusicalen som har premiere på skolen i marts 2006 Musicalen foregår i år 2046 i en verden, hvor alle musikinstrumenter er forbudt, og hvor der er bestemte retningslinjer for, hvilken slags musik der må produceres. Mandag den 21. november 2005 klokken var der opstart på musicalprøverne på skolen. Mange interesserede mødte op, nogle havde fået lyst til at være med i musicalen i forbindelse med informationsmødet tirsdag den 25. oktober. Alle kan være med i det kreative arbejde, der er ingen bestemte krav ikke ud over en stor portion engagement og interesse for arbejdet. Grupperne beskæftiger sig med forskellige opgaver; der arbejdes blandt andet med skuespil, kor, musik, kostume, lys og lyd, scenografi, dans og reportage. Efter en uddybende introduktion fordelte de forskellige grupper sig ud til interne opstartmøder med en tilknyttet vejledende lærer. Her blev blandt andet snakket om, hvilket miljø og hvilken tid musicalen foregår i, og der blev diskuteret hvilken stemning, de forskellige grupper skal forsøge at skabe gennem deres arbejde. Selv om grupperne arbejder hver for sig med fokus på hver deres eget område, arbejder de også sammen på tværs. Dette er også nødvendigt, hvis kostumer, kulisser, lyd, lys, sang og skuespil skal gå op i en højere enhed. Efter denne briefing kunne grupperne så småt gå i gang med at øve og indsamle idéer. I koret startede man med at indlære nogle af de forskellige sange, som skal indgå i musicalen, blandt andet sangen Radio Ga Ga. Koret arbejder sammen med solistgruppen og orkestret, som ligeledes indøver musicalens sange. I lys & lydgruppen og scenografigruppen indsamledes idéer, og man brainstormede omkring de scenografiske effekter, som skal indgå i musicalen for at skabe den rette stemning. Skuespillergruppen var startet på læseprøverne i uge 45 og

6 46, så denne aften begyndte man så småt med at indøve de forskellige roller. I kostumegruppen hentede man inspiration fra bl.a. billeder, blade og film for at finde ud af, hvad der karakteriserer de forskellige roller. Så alle grupper var godt i gang med at få gode idéer, som passede til handlingen og stemningen i musicalen. Det hele skal ende med et brag af en premiere torsdag den 9. marts 2006, hvor gruppernes arbejde skal kulminere. Alle medvirkende arbejder på højtryk og gør hver især deres bedste for at skabe en fed musical! Der er fast øvetidspunkt for de forskellige grupper hver mandag klokken Alexander Venndt og Thomas Deleuran, 1i Reportagegruppen Kultfaget i HF Som følge af den nye gymnasie- og HF-reform har vi fået flere nye fag i HF. Et af dem er kultur- og samfundsfag, i daglig tale kaldet kultfaget. Kultfaget er en sammensmeltning af de tre gamle fag, historie, religion og samfundsfag, og formålet med faget er kort sagt, at kursisterne skal få et fagligt fundament for forståelse af det moderne samfunds kompleksitet og dynamik, forskellige religioner, kulturelle værdier og livsanskuelser. Desuden skal kultfaget bidrage til, at kursisterne ved at få belyst samme emne fra forskellige faglige synsvinkler og ved at arbejde med fagenes forskellige metoder, får styrket deres evner til at arbejde selvstændigt på et videregående studium. Undervisningen består dels af undervisning i hvert af de tre fag og dels af seks tværfaglige projekter i løbet af de to år. På nuværende tidspunkt har kursisterne haft en introduktion til faget og første projekt er afholdt i ugen op til efterårsferien. For alle tre HF-klasser var projektet lokalt forankret, idet det handlede om Fredericia og de religiøse minoriteter. Før kursisterne skulle arbejde selvstændigt, fik de undervisning i Fredericia bys tidligste historie og i hvordan, de religiøse mindretal kom hertil. Desuden fik de indsigt i Fredericias religionshistoriske udvikling samt i moderne integrationsteorier. Herefter skulle eleverne arbejde selvstændigt i grupper ud fra en given problemstilling. Arbejdet foregik bl.a. på

7 skolens bibliotek og på bymuseet, og der var besøg hos forskellige religiøse minoriteter. Kursisterne arbejdede godt, og der var god aktivitet i de forskellige grupper. Generelt var kursisterne glade for projektet, især fremhævede de ved evalueringen det at arbejde selvstændigt med et spændende emne som noget positivt. Enkelte kursister anførte dog også, at de gerne ville have haft flere lektioners undervisning i de enkelte fag inden projektet, idet de syntes, at de godt kunne have brugt et lidt mere solidt fagligt fundament. Netop denne problemstilling er nok den, der diskuteres mest blandt kult-lærerne: på den ene side at bidrage til et godt solidt fagligt fundament og på den anden side at slippe eleverne løs, så de kan lære at anvende teori og metode selvstændigt. I forlængelse heraf hører også en anden stor udfordring, nemlig at sikre det enkelte fags kernefaglighed samtidig med, at faget skal fungere i en sammenhæng. Kultfaget vil som alle andre fag blive løbende evalueret af såvel kursister som lærere, og vi ser frem til det fortsatte arbejde og de nye erfaringer, vi givetvis får. Marijaana Kreth, lektor og Anna Jensen, lektor Natfaget i HF Naturvidenskabelig faggruppe, populært kaldet natfaget, er et nyt fag i HF I natfaget skal biologi, geografi og kemi arbejde tæt sammen for at skabe en sammenhængende forståelse af de naturvidenskabelige fag og deres betydning for den teknologiske og samfundsmæssige udvikling. Undervisningen veksler mellem observationer og eksperimenter på den ene side og teorier og modeller på den anden side og tager udgangspunkt i fællesfaglige problemstillinger. Der skal arbejdes med så forskellige områder som: naturvidenskab i hverdagen sundhed levevilkår miljø ressourceudnyttelse, produktion og teknologi stoffer, materialer og produkter.

8 På Fredericia Amtsgymnasium og Hf-kursus har samarbejdet mellem fagene hidtil resulteret i to forløb i 1p: Et med emnet vand og et med arbejdstitlen Udvikling og miljø eller Det moderne samfund. Begge forløb er gennemført med fagsamarbejde mellem alle tre fag, og der er blevet arbejdet meget praktisk orienteret med dataindsamling såvel i felten som i laboratoriet. Kursisterne har allerede været på ekskursion til et lokalt vandløb, på besøg hos Fredericia Kommunes deponi på Vejlbyvej og på ekskursion langs Skjern Å. I det igangværende forløb har kemi taget afsæt i Fredericia Kommunes genbrugsavis og i et besøg på ovennævnte deponi, hvor kursisterne ved selvsyn har set, hvordan man behandler f.eks. træ, beton og haveaffald. I de efterfølgende kemitimer er der blevet arbejdet med grænseværdier, mærkning af kemikalier og håndtering af kemiaffald. Senere vil emnet blive bredt ud og omfatte sur nedbør og globale miljøproblemer med CFC-gasser, nedbrydning af ozonlaget og drivhusproblematik. Her vil de to øvrige fag slutte op om undervisningen med emner som befolknings- og erhvervsudvikling, ressourceproblemer og luftforurening samt sygdomme i det moderne samfund som kræft og hjertekarsygdomme. Ved på denne måde at tage udgangspunkt i relevante emner håber den naturvidenskabelige faggruppe at nå ind til kursisterne på en ny og anderledes måde. Kursisterne vil få en sammenhængende indsigt i problemstillinger med et komplekst naturvidenskabeligt indhold og vil gennem den anvendelsesorienterede tilgang bedre kunne forstå betydningen af bæredygtig udvikling og dermed kunne deltage i den demokratiske debat. Kursisterne skal efter et år afslutte forløbet med en individuel mundtlig eksamen, hvortil der udarbejdes spørgsmål, der så vidt muligt dækker alle tre fag. Jens-Erik Gjerløv, lektor og Kenneth Lynn-Pedersen, lektor

9 Tanker på en cykeltur Flere af skolens ansatte cykler på arbejde en del endda forholdsvis langt. Man kan nå at tænke mange tanker på en sådan cykeltur Klokken er 7.05, og forud venter 13,9 km på cykel, fra Børkop til Fredericia. Børnene er ved at spise morgenmad, og det er heldigvis ikke min tur til at aflevere dem i børnehave og skole. Det er mørkt, for det er i begyndelsen af december, men det gør ikke noget, for en cykel har også lys, og selv i mørke er det sjovt at cykle - hvis man da ikke kommer til at køre et morgenfrisk pindsvin over (det ovelever pindsvinet nok, men fordækket næppe) - og livet er da for kort til hængevom, selv for en gymnasielærer i dansk og historie. Jeg svinger mig på cyklen, og farten nærmer sig hurtigt 40 km/t (det går ned ad bakke). Når der som i dag er medvind, er det let at få tankerne på gled; det er noget andet, når det er et rigtigt møgvejr, for så tænker jeg blot: Møgvejr! Jeg skifter ned i femte gear, for nu går det opad. For at få lidt mere fart på leger jeg Tour de France. Så går det atter lige ud, og jeg kan skimte en byggeplads, hvor de er ved at grave rør ned. Det er utroligt, som der bygges, tænker jeg, selv i Børkop, hvor grundpriserne er steget til det tredobbelte inden for de seneste ti år. Jeg kommer til at tænke på gymnasiet og på, om det nogensinde bliver bygget om, nu vi går over til selveje, taxameterstyring og andre fremmedord. Så flyver tankerne til de elever, som jeg skal have i 1. lektion. Nu har de i et halvt år været udsat for den ny gymnasiereform, en del af den nuværende regerings kulturrevolution (tænk Mao og gys!), og det kan ikke have været morsomt. Alle siger, at reformen er sat på skinner og ikke lader sig standse, men hvad nu hvis sporet ender i afgrunden? Jeg tjekker farten på cykelcomputeren (27,2, det går jo slet ikke) og sætter lidt mere tempo på. Nu nærmer jeg mig gymnasiet. Måske er der en lille 1.g-pige på vej i skole, som jeg kan overhale og imponere. Men nej, det er for tidligt, og den eneste, jeg overhaler hen ad Egeskovvej, er en ældre herre, som lader til at være ligeglad med mig

10 og min cykel. Så drejer jeg til højre, og dér er så gymnasiet. Jeg er klar til at møde 1.d og verdenshistorien. Gad vide, om klassen har læst lektier? Hvis ikke, kan jeg til en vis grad godt forstå dem, for der er så meget andet, der lokker, når man er ung, og det er ikke helt nemt at forstå konsekvenserne af 1. verdenskrig. Men det, der er nemt, er ikke altid det, der er bedst. Det er jo bl.a. derfor, at jeg hver dag cykler 27,8 km til og fra arbejde - også en mørk decembermorgen som den i dag. Hvorfor køre bil, når man kan cykle? Det tænker jeg, og det mener jeg. Og i øvrigt har jeg ikke kørekort. Jeppe Bæk Meier, lektor Lancier og Happy-Jazz skolebal når det er bedst At gymnasiet i Fredericia ikke kun er lange lektioner, mange lektier og ugidelige prøver, det fik vi elever bevist, da vi den 11. november var inviteret med til gymnasiets årlige skolebal. Flødekartofler eller familiepizza Sent fredag eftermiddag var 1.g erne, deres forældre og teamlærere inviteret til fællespisning på gymnasiet. Dette var for mange forældres vedkommende første gang, de så de unge mennesker og lærere, som deres barn til dagligt omgås. Der var mange forskellige bud på, hvad menuen denne aften skulle bestå af, bl.a. blev der båret rå mængder familiepizza ind i et lokale, mens forældrene i en anden klasse hver især bidrog med forskellige retter til en lækker fælles buffet. Snakken gik lystigt i de forskellige lokaler, og i flere klasser var der arrangeret festlege, hvor eleverne bl.a. underholdt med Gæt og Grimasser. Fraværs-data udskiftet med drikkevarer I fællesarealet var der opstillet bar, hvor elever og forældre kunne opleve skolens personale på slap line, og denne aften var det alt andet end de til tider kedelige fraværs-data, som sekretærerne langede over disken. I løbet af aftenen fik også mange

11 af lærerne mulighed for at gøre et kortvarigt karriereskift, og flere elever nød godt af at opleve deres lærere i rollen som bartendere. Professionelle og glade amatører Idrætshallen var fyldt til randen med elever, forældre og lærere, da rektor trådte op på scenen og bød alle velkommen til Byens skolebal. Herefter blev ordet overdraget til lektor Thorkild Rose, der sammen med orkesteret styrede slagets gang fra scenen. Afgangseleverne leverede en fabelagtig præsentation. Der blev klappet og piftet under hele indmarchen, og blitzen fra de stolte forældres kameraer blinkede i en uendelighed. De efterfølgende fem lancierrunder var om muligt endnu flottere, og de øvede afgangselevers fejltrin kunne tælles på få fingre. Hele dansen blev rundet af med en flot udmarch, og herefter indbød Thorkild Rose alle forældre og elever til lynkursus i lancier. Gulvet blev endnu engang fyldt med friske dansere, og både øvede 1.g ere samt nogle mindre øvede forældre var repræsenteret i mængden. Størstedelen af 1.g-eleverne havde gennemgået alle runderne i løbet af den forgangne uge, og mange benyttede nu lejligheden til at lære deres forældre nogle frække trin. De forældre, der ikke turde ydmyge sig selv på dansegulvet, stod på sidelinjen og kiggede overraskede på deres børn. Flere af disse forældres ansigtsudtryk syntes at sige: Hva pokker, kan han også det? Gamle elever kom til happyjazz Der var smørrebrød og happy-jazz på menuen i kantinen, og flere forældre til 2.hf ere og 3.g ere havde benyttet sig af dette tilbud. Jazzbandet SEVEN UP underholdt forældrene til de ca. 670 afgangsele-

12 ver, imens idrætshallen så småt blev omdannet til diskotek. I hallen havde skolens musikhold nu overtaget underholdningen, og der var live-optræden på programmet. Savage Garden s The Animal Song blev indledt af en fed trommesolo, og så var der ellers dømt åbent diskotek for alle unge som gamle, og flere tidligere elever benyttede lejligheden til at hilse på deres gamle gymnasiekammerater. Alt i alt menes det at 1436 mennesker viste dørmændene billet i løbet af aftenen. Kasper Kiilerich, 1.e og Lene Kiilerich Hvordan man i virkeligheden taber sig efter jul I den søde juletid bliver den danske befolkning tungere, og de selv samme ugeblade, der før jul bragte opskrifter på konfekt og klejner, gør nu deres til, at vi igen skal blive lettere Det er en jungle at finde rundt i de mange bud, der i januar kommer på, hvordan man slipper af med de ekstra kilo, som flæskestegen og ris à l amanden har afsat. Vi mødtes med en af de faglærere, der har forstand på kost og sundhed, for at høre, hvad man i virkeligheden skal gøre for at tabe sig. Lise Wodschow underviser i biologi og idræt. Umiddelbart lyder hendes udlægning ligetil: Der er groft sagt to knapper man kan skrue på. Hvor meget, man spiser, og hvor meget, man bevæger sig. Det virker logisk og enkelt, men hvad så med de forskellige specialkure, hvor man skal spise en bestemt fødevare, pastakure for eksempel? Det handler selvfølgelig også om hvad, man spiser. Man skal kigge på energiindholdet. Fedt indeholder mere energi pr. gram end kulhydrater og protein. Pastakuren er en kulhydratkur, men det laver man vist ikke mere. De fleste slankekure nu om stunder drejer sig om grøntsager og motion, og dem kan man nok stole på. Det ændrer sig hele tiden. Med pastakuren troede man f.eks. på, at man kunne spise alt det kulhydrat man ville, fordi det ikke kunne blive til fedt. Det er man nu i tvivl om. For en idrætsudøver, der skal ud at knalde en masse energi af, virker det jo fint. Men det nye er, at man i stedet skal kigge på hvor stor stigning, det giver i blodsukkeret. Når blodsukkeret falder, så får man stor sult, og så spiser man. Pasta er derfor ikke så smart

13 mere. Det samme gælder kartofler og ris. Nu skal man spise grøntsager og frugt. Men hvad så med de slankekure, hvor det drejer sig om at spise meget kød? Kød og grøntsager. Der er noget med, at protein påvirker sultcenteret, så man ikke spiser så meget. Man fornemmer ud fra Lise Wodschows udtalelser, at det måske ikke er så besværligt, som det gøres til: Man skal i virkeligheden bare stoppe med at spise, når man er mæt, lyder hendes gode råd, der falder med et smil på læben og tilføjelsen: Men det fungerer selvfølgelig ikke altid så godt. Man kan også spise noget, der fylder i mavesækken. Det giver en mæthedsfornemmelse. Det er fibre: Grøntsager og groft brød. Det handler ikke bare om hvad og hvor meget, man spiser, men også om, hvor meget man bevæger sig: Når man bevæger sig, påvirker man også sultcenteret. Undersøgelser viser, at folk der bevæger sig over et vist minimum er bedre til at regulere fødeindtagelsen. Det er imidlertid også væsentligt, hvordan man bevæger sig: Hvis man motionerer hårdt med høj puls og kort, så forbrænder man sukker. Hvis man motionerer med lavere puls i længere tid, så forbrænder man også fedt. Og så skal man dyrke motion med store bevægelser, altså hvor man bruger store muskelgrupper. Det er for eksempel løb, svømning, roning. Det sidste medfører også, at drenge taber sig hurtigere end piger, fordi de har mere muskelmasse at forbrænde med. Uretfærdigt, men sandt. Redaktionen

14 Kalenderspots På skolen 18. januar: Elev/forældrekonsultationer for 1h, 2h, 2g og 3g februar: Udvekslingsbesøg fra Herford Studievalg 10. og 18. januar: Individuel vejledning 23. januar: Oplæg om uddannelsessystemet for 2g 1. februar: "uddannelse og ophold i udlandet" for alle elever 27. februar: Udslusningsoplæg for 2h 27. februar og 8. marts: Individuel vejledning Udenfor skoletiden 13. januar: Sermofest Musical 8. marts: Generalprøve 9. marts: Premiere marts: Forestillinger Ekskursioner marts: Rejseuge 2g Tilmeldinger, valg og eksamener 27. januar: Sidste frist for tilmelding som selvstuderende 27. januar: Sidste frist for valg af fag til næste skoleår februar: Opgaveuge for større skriftlig opgave, 2h og 3g Uge 6-9: HF tutorsamtaler og kursist-selvevaluering marts: Terminsprøver Ferie februar: Vinterferie Se desuden skolens hjemmeside:

15 Redaktion Maria Petersen Kenneth Lynn-Pedersen Ulrik Bøegh

16 -TRYK, Fredericia

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Tab to buksestørrelser på 6 uger

Tab to buksestørrelser på 6 uger Tab to buksestørrelser på 6 uger Der er ingen grund til at gå rundt om den varme grød længere. Få de smalle hofter tilbage med en 6-ugers kur, der giver dig synlige resultater og måske blod på tanden til

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag. 2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag.

2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag. 2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag. HF&VUC Nordsjælland, Hillerød afdeling 2015-16. Ajourføres løbende af kerneteamet Studieplanen for HF2 2. år = rammen for klassernes faglige progression 2.A,B,C,D,E Studieplanens indhold på 2. år: Studietimer

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m HF Elev 2011 S o l r ø d G y m n a s i u m Velkommen til HF PÅ Solrød Gymnasium Hf er for dig, der over to år ønsker at arbejde frem mod en kort, en mellemlang eller en længerevarende videregående uddannelse.

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt Malene Degn på vej mod VM sølv på MT B Eliteidræt og uddannelse For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 Forord til Elite og udannelse Team Danmark ordningen for

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse:

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet Præsentation af Rasmus Clemens Præsentation af Bjarne Jørgensen Formanden har ordet Nu er det jul igen!

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE?

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? FYSISK SUNDHED JANUAR 2010 BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? Selv blandt danske forskere inden for folkesundhed kan der være forskellige holdninger til sundhed. Denne artikel er fremkommet

Læs mere

Hvor meget energi har jeg brug for?

Hvor meget energi har jeg brug for? Hvor meget energi har jeg brug for? Du bruger energi hele tiden. Når du går, når du tænker, og selv når du sover. Energien får du først og fremmest fra den mad, du spiser. Den kommer fra proteiner, og

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Krop og sundhed. Teknologi A, Matematik B, Biologi C og Samfundsfag. Gruppe 5: Nicolai, Kasper, Alexander

Krop og sundhed. Teknologi A, Matematik B, Biologi C og Samfundsfag. Gruppe 5: Nicolai, Kasper, Alexander Krop og sundhed Teknologi A, Matematik B, Biologi C og Samfundsfag C Gruppe 5: Nicolai, Kasper, Alexander og Gustav Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 3 Hvorfor bliver der serveret

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB

KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB Indholdsfortegnelse KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB PERSONLIG PLAN TIL DIG DER VIL HAVE SUCCES MED VÆGTTAB 3 4 5 7 9 Komplet kostplan

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for juni 2012

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for juni 2012 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Sunday, June 03, 2012 1:58 PM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten juni 2012 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for juni 2012

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 DELTAGERE Til stede: Knud Erik Bang, Flemming Heiberg, Søren Kristensen, Huno K. Jensen, Anette Raaby, Helle Risvig Nielsen, Niels Ole Holck Andersen, Erik Olesen,

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

Program for efteråret 2014 Start: mandag 8.9.2014 Slut: fredag 12.12.2014

Program for efteråret 2014 Start: mandag 8.9.2014 Slut: fredag 12.12.2014 12 ELLER Tilmelding Udfyld den vedlagte tilmelding og send den til: Lis Cronberg Valby Gade 12, Valby 3200 Helsinge Send en E-mail med alle ovennævnte oplysninger til lis@cronberg.dk ELLER Ring til 28

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Tradium Teknisk Gymnasium

Tradium Teknisk Gymnasium 2013-2014 it dna kreativitet teknologi kommunikation naturvidenskab fremtid Tradium Teknisk Gymnasium htx - viden, videre, verden 2 htx - viden, videre, verden Vil du vide mere? Om verden og virkeligheden.

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU Skal du i gang med din egen husholdning for første gang i forbindelse med enten studie, uddannelse eller arbejde? Så har du her den korte lyn guide til, hvordan du let kommer i

Læs mere

Gode råd til en sundere hverdag

Gode råd til en sundere hverdag LOGO2TH_Lille_NEGrød Gode råd til en sundere hverdag Vægtstopperne - Behandling af børn og unge efter Holbæk-modellen Kære Forældre Det er vigtigt at dit barn oplever en god mæthedsfølelse og spiser sundt

Læs mere

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag Ny skolereform 0. klasse 0. klasse 14 - heraf 2 lektioner understøttende dansk inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse Engelsk 2 7 - heraf 2 lektioner understøttende matematik inklusiv 22½ minutters

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000.

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000. 1 2 Indhold: Forord og formål Kostpolitik Aldersvarende mad Småt spisende børn Allergi Kontakt med børnehaven Børn fra fremmed kulturer Morgenmad Madpakken Eftermiddag Drikkevarer Fødselsdag Slik Festlige

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år ca. 750 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Sønderborg. Skoleåret 2015-16. Læringsdøren åbnes. 1

Sønderborg. Skoleåret 2015-16. Læringsdøren åbnes. 1 Sønderborg Skoleåret 2015-16 https://www.facebook.com/10eren.sonderborg?ref=aymt_homepage_panel 10 eren på Sønderskov-Skolen er det fælles kommunale 10. klasses tilbud. Det er således Sønderskov- Skolens

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE GYMNASIUM HVAD SKAL VI GØRE DIG TIL? Her på Rødkilde Gymnasium er det vores mission at give dig de bedste forudsætninger med på vejen og gøre

Læs mere

Århus Friskole leverer kultur til midtbyen

Århus Friskole leverer kultur til midtbyen Århus Friskole leverer kultur til midtbyen En dejlig dag i solskin sætter punktum på en uge med gøgl, dans, stylter, trommerytmer, diabolo, hatte, blæs, sang med mere Fedt optog, I er bare for fede på

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Hold Øje uge 13-2015. Wauw det var bare rigtig fedt J

Hold Øje uge 13-2015. Wauw det var bare rigtig fedt J Hold Øje uge 13-2015 Wauw det var bare rigtig fedt J På Børnenes Friskole er de fleste dage egentlig ganske fede. Det gælder både de dage, hvor der knokles med fysik, idræt, musik, dansk etc. i det almindelige

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Engelsk i 10.B. Ugeplan

Engelsk i 10.B. Ugeplan Årsplan for 10.B Innovation&Entreprenørskab Årsplan for Dansk 10B Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme: - elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer.

Læs mere

S T E N H U S G Y M N A S I U M & H F 12 11 / 0 2 3

S T E N H U S G Y M N A S I U M & H F 12 11 / 0 2 3 STENHUS 201 1 / 12 G Y M N A S I U M & HF 3 8 gode grunde Vælg din egen fremtid 8 gode grunde 3-årig gymnasieuddannelse eller 2-årig hf-uddannelse? Det vil give dig muligheden for at vælge den uddannelse,

Læs mere

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne GRINDSTED L a n d b r u g s s k o l e EUX Landbrug Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne Et unikt samarbejde mellem Grindsted Landbrugsskole og Grindsted Gymnasium & HF Tronsø

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium Studieretninger 2009 Information om Ordrup Gymnasium Velkommen til Ordrup Gymnasium I denne folder kan du orientere dig om, hvilke studieretninger vi udbyder i 2009 på OG. Der er 10 forskellige at vælge

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE?

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE? Indeholder de nyopgravede gulerødder flere vitaminer end dem, du graver frem i frysedisken? Er almindeligt sukker mindre usundt end kunstige sødestof- fer? Bør man undlade at drikke mælk, når man er ude

Læs mere

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet SommerCamp 2011 Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. Er du ung og har anden etnisk baggrund end dansk, giver Integrationsministeriet støtte

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF HFDESIGN - din uddannelse HF KREATIV ER FOR DIG DER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF KREATIV ER: dit springbræt til

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

KONTAKTEN. UlkebølSkole. Vindere af Skolefodboldstævnet

KONTAKTEN. UlkebølSkole. Vindere af Skolefodboldstævnet KONTAKTEN UlkebølSkole Vindere af Skolefodboldstævnet April 2011 Fasefest på mellemtrinnet også i år en stor succes! Af Erik Kiil For andet år i træk blev der holdt fasefest for 4.-6. årgang i år afviklet

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Hjælp Julemanden. Lærerark

Hjælp Julemanden. Lærerark Hjælp Julemanden Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 60 min. I bliver budt velkommen af Tivolis underviser, der viser jer til rette i julemandens stue. Eleverne får at vide,

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig!

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! N vember Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen blev Katrine 2.B tillykke! 2 Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! Om den alternative uge før efterårsferien:

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

UGEBREV nr. 46 uge 39

UGEBREV nr. 46 uge 39 UGEBREV nr. 46 uge 39 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Vi havde en rigtig god arbejdslørdag, tusinde tak til alle fremmødte. Man kan virkelig se, at der blev lavet en masse. Vi er ved at have så meget

Læs mere

Valgfag skoleåret 2014-15

Valgfag skoleåret 2014-15 Valgfag skoleåret 2014-15 Kære elever og forældre Det er med stor glæde, at vi igen i år kan præsentere en valgfagsfolder, hvori vi kan tilbyde en række spændende, kreative og udfordrende undervisningstilbud

Læs mere

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Året 2012 begyndte med en undervisnings eftermiddag for lærere og pædagoger, hvor Atheas medarbejder underviste i benyttelse af vore nye interaktive

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 79 96 51 60 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 KALENDER FOR : NOVEMBER

Læs mere

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU WWW.HHXAALBORG.DK KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT PÅ HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiet Aalborg kan

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013 Fælles info Lektiecafe. Efter jul ændrede vi flere ting ved vores lektiecafe. Bl.a. at det blev frivilligt at komme der og at tidspunktet blev lige efter 5. lektion (kl. 12.40) tirsdag, onsdag og torsdag.

Læs mere