Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015"

Transkript

1 er Ringkøbing-Skjern Kommune 2015

2 Indhold 2-hjulet cykel med hjælpemotor hjulet cykel med eller uden hjælpemotor... 4 Aflastningsophold... 5 Albuestok... 6 Alkoholbehandling... 7 Arm- og benproteser... 8 Bade- og toilethjælpemidler... 9 Bandage og skinner Beklædning Boligindretning stk Boligindretning stk Brystproteser Diabeteshjælpemidler Dørtrin El-køretøj Rehabiliteringsforløb efter Lov om Social Service 83a Genoptræning efter Servicelovens 86 stk Vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 stk Genoptræning efter Sundhedslovens Instruktion og vejledning Undersøgelser på kropsniveau Undersøgelser på aktivitetsniveau Fysisk genoptræning Vedligeholdelsestræning Mental genoptræning Mental vedligeholdelsestræning Vedligeholdelse af kommunikation Genoptræning af mobilitet Vedligeholdelse af mobilitet Genoptræning i egenomsorg Vedligeholdelse af egenomsorg Genoptræning i hverdagsaktiviteter Vedligeholdelse af hverdagsaktiviteter Evaluering og opfølgning på træningsforløb Handicapbil Hjælpemidler til hovedbeskyttelse Individuel handicapkørsel Inkontinenshjælpemidler Komfortkørestol Kompressionsstrømper Kompression til arme Kugledyne m.m Køkkenarbejdsstole Madrasser - tryksårsforebyggende Madservice til hjemmeboende Madservice ældrecentre Manuel kørestol Mobilpersonløfter og løftemodul til lofthejs Omsorgstandpleje Opsætning af greb Ortopædisk fodindlæg Ortopædisk fodtøj - tilretning af almindeligt fodtøj Parykker Parykker Personlig pleje Side 1 af 97

3 Plejebolig Plejeseng Praktisk hjælp Rollator Siddepuder Småhjælpemidler til køkken, spise/drikke, personlig pleje, påklædning, rengøring Stofbehandling Støttekorsetter Syns-, høre-, og kommunikationshjælpemidler Transportkørestol Udbringning af dagligvarer Udendørs ramper Visiterede kommunale daghjemstilbud på diverse centre Visiterede kommunale specialdaghjemstilbud på diverse centre Ældrebolig Åbne kommunale tilbud for pensionister og 60 + årige Side 2 af 97

4 2-hjulet cykel med hjælpemotor Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service 113. Dette produkt forslås ikke længere bevilget, da det kan købes i almindelig handel og må betragtes som sædvanligt indbo. (Bør tilføjes) Hvilket behov dækker Ydelsen skal kompensere for borgerens varigt, stærkt nedsatte eller ophævede gangfunktion. Hvad er formålet med Cyklen skal som vejledende regel gøre borgeren selvhjulpen i forhold til f.eks. indkøb, lægebesøg, fysioterapeut, dagcenter, besøg hos familie og venner. Hvem kan modtage Der ydes ikke en cykel alene på grund af aldersbetinget nedsat gangfunktion. Borgeren skal have et væsentligt og dagligt kørselsbehov. Borger skal selv, eller ved families/venners hjælp: 1. Være i stand til at komme i overtøjet 2. Kunne komme ud af boligen 3. Være i stand til at få cyklen ud/ind af opbevaringsstedet. 4. Være i stand til at klare korrekt vedligeholdelse/opladning af cyklen. Det er en betingelse, at borgeren er i stand til at manøvrere cyklen på forsvarlig vis i trafikken. Borgere, der har et kendt misbrug (medicin, alkohol, rusmidler), kan bevilges en cykel, hvis det er lægeligt dokumenteret, at misbruget er under behandling og ikke påvirker evnen til at færdes forsvarligt. kke i Ydelsens omfang? 2-hjulet cykel med hjælpemotor og særlige indretninger, der er beregnet til montering på cyklen, f.eks. kropsstøtter, fodbespændinger m.v Alternativt kan hjælpen (når det drejer sig om børn) bevilges efter Servicelovens 41, når mobilitetsmulighederne er sikret ved alternative løsninger Udgifter til skift af dæk og slanger afholdes af borgeren. Der kan ikke ydes hjælp til en almindelig cykel. Én fabriksny cykel. Alle behandlingsmuligheder skal være udtømte, inden ansøgningen behandles. Andre foranstaltninger som f.eks. træning vurderes forud for stillingtagen til bevilling af cykel. Kan kørselsbehovet dækkes ved benyttelse af offentlig transport, bevilges der ikke en cykel. Hvem leverer Ja Der er frit leverandørvalg Der ydes fra kommunal side støtte på 50% af standardproduktet, dog max. 5000,- kr. Hvordan følges op på Der følges ikke op på ydelsen, da cyklen bevilges som et forbrugsgode og dermed bliver borgerens ejendom. Side 3 af 97

5 Klagegang Der kan indhentes statusattest fra egen læge med henblik på indhentning af oplysninger vedrørende diagnose, prognose og afklaring af, om det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, at borgeren bevilges en cykel. videre til Ankestyrelsen. 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 113. Hvilket behov dækker Ydelsen skal kompensere for borgerens varigt, stærkt nedsatte eller ophævede gangfunktion. Hvad er formålet med Cyklen skal som vejledende regel gøre borgeren selvhjulpen i forhold til f.eks. indkøb, lægebesøg, fysioterapeut, dagcenter, besøg hos familie og venner. Hvem kan modtage Der bevilges ikke en cykel alene på grund af aldersbetinget nedsat gangfunktion. Tilføjelse: Der bevilges ikke en cykel med henblik på ønske om motion, da der kan købes en motionscykel i almindelig handel. Borgeren skal have et væsentligt og dagligt kørselsbehov. Borgeren skal selv eller ved families/venners hjælp: 1. Være i stand til at komme i overtøjet. 2. Kunne komme ud af boligen. 3. Være i stand til at få cyklen ind og ud af opbevaringsstedet. 4. Være i stand til at klare korrekt vedligeholdelse og opladning af cyklen. Borgere, der har et kendt misbrug (medicin, alkohol, rusmidler), kan bevilges cykel, hvis det er lægeligt dokumenteret, at misbruget er under behandling og ikke påvirker evnen til at færdes forsvarligt. kke i Ydelsens omfang? 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor og særlige indretninger, der er beregnet til montering på cyklen, f.eks. støttehjul, kropsstøtter, fodbespænding m.v. Der kan bevilges handicaptandem som et hjælpemiddel i de tilfælde, hvor familien har et væsentligt behov. Alternativt kan hjælpen (når det drejer sig om børn) bevilges efter Servicelovens 41, når mobilitetsmulighederne er sikret ved alternative løsninger eller Servicelovens 113 stk. 5. Der kan ikke ydes hjælp til almindelig cykel. Én cykel. Alle behandlingsmuligheder skal være udtømte, inden ansøgningen behandles. Andre foranstaltninger som f.eks. træning eller evt. ganghjælpemiddel vurderes forud for stillingtagen til bevilling af cykel. Side 4 af 97

6 Hvem leverer Kan kørselsbehovet dækkes ved benyttelse af offentlig transport, bevilges der ikke en cykel. Ja Frit leverandørvalg. Der ydes fra kommunal side støtte på 50 % af standardproduktet. 3-hjulet cykel med hjælpemotor dog max kr. Alm. 3-hjulet cykel dog max kr. I stedet for sidste linje forslås: Udgiften til skift af dæk, slanger og øvrige reparationer afholdes af borgeren. Hvordan følges op på Der følges ikke op på ydelsen, da cyklen bevilges som et forbrugsgode og dermed bliver borgerens ejendom. Tilføjes: Da der er tale om et forbrugsgode, gives kun bevilling til cyklen én gang. Der kan indhentes status fra egen læge med henblik på indhentning af oplysninger vedr. diagnose, prognose og afklaring af, om det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, at borgeren bevilges en cykel. Der ydes ikke hjælp til etablering af holdeplads og opbevaring af lader. Det anbefales, at borgeren sikrer sig, at indboforsikringen dækker evt. skader eller tyveri. videre til Ankestyrelsen Aflastningsophold Hvad er ydelsens lovgrundlag? 84, 107 i Serviceloven Hvilket behov dækker Ydelsen dækker et midlertidigt ophold i plejebolig i form af tilbud om døgnophold. Hvad er formålet med At tilbyde midlertidig bolig til borgere, som af forskellige årsager ikke kan opholde sig i eget hjem. Hvem kan modtage - Borgere, hvis pårørende har behov for aflastning. - Borgere med midlertidige akutte plejebehov som ikke kræver egentlig sygehusbehandling. - Borgere, som venter på tildeling af pleje- eller ældrebolig, som ikke er i stand til at komme tilbage til eller forblive i eget hjem. - Borgere i sidste fase af terminale forløb. Ydelsens omfang? Hvem leverer ydelsen, og har borgeren valgmulighed? Der tages udgangspunkt i borgerens individuelle behov mht. ADL, træning og diverse aktiviteter. Som udgangspunkt er et aflastningsophold af ca. 3 ugers varighed, dog med mulighed for forlængelse i særlige tilfælde. Ringkøbing/Skjern Kommune har 40 aflastningspladser, fordelt på kommunens plejehjem, som leverer ydelsen. I forhold til valgmulighed, kan man fremkomme med ønsker vedr. valg af plejehjem. Dog kan specifikke ønsker ikke altid imødekommes, idet det beror på behovet for evt. specialpleje, eller om den ønskede plads er ledig. Side 5 af 97

7 Man kan derfor være nødsaget til at skulle et andet sted hen end det ønskede. Der er egenbetaling. Prisen reguleres løbende. Hvordan følges op på Visitationen evaluerer løbende samt opstiller en fremadrettet plan for borgeren i samarbejde med borger, pårørende og personalet på det pågældende plejehjem. videre til Ankestyrelsen Albuestok Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 112. Dette produkt forslås ikke længere bevilget, da det kan købes i almindelig handel og må betragtes som sædvanligt indbo. Hvilket behov dækker En stok til indendørs eller udendørs brug. Hvad er formålet med Hjælpemidlet skal kompensere for borgerens væsentlige og varigt nedsatte gangfunktion. Hvem kan modtage Borgere, der har behov for et ganghjælpemiddel. Hjælpemidlet bevilges af sagsbehandlende terapeuter på baggrund af en funktionsvurdering. kke i Ydelsens omfang? Hvem leverer Alle andre behandlingsmuligheder, herunder genoptræning, skal være udtømte. Formålet med hjælpemidlet er, at borgerens nedsatte gangfunktion understøttes, så borgeren i videst muligt omfang kan opretholde en så normal hverdag som mulig. Almindelig stok. Albuestokke kan bevilges. Fritvalgsordning Ringkøbing-Skjern Kommunes Hjælpemiddeldepot. Ydes som udlån. Udgiften til udskiftning af dup-sko afholdes af borgeren. Hvordan følges op på Borgeren har pligt til at meddele Visitationsteamet om ændringer i dennes helbredstilstand, som kan have betydning for afgørelsen. Nej. videre til Ankestyrelsen Side 6 af 97

8 Alkoholbehandling Hvad er ydelsens lovgrundlag? Sundhedsloven 141 Hvilket behov dækker Tilbyder hjælp og behandling til borgere, som har et overforbrug eller misbrug af alkohol, samt til deres eventuelle pårørende Hvad er formålet med At den enkelte og eventuelle pårørende får hjælp til at etablere et liv, som ikke er styret af alkohol Hvem kan modtage Borgere som har brug for hjælp til at stoppe eller reducere deres alkoholforbrug samt deres pårørende kke i Ydelsens omfang? Hvem leverer Råd og vejledning Åben rådgivning samt antabusudlevering mandag og torsdag Afklaring og motivation Abstinensbehandling enten ambulant i samarbejde med læge eller ved indlæggelse Individuelle samtaleforløb Kursus/gruppebehandling 1 uge + 5 enkeltdage Visitation til døgnbehandling Efterbehandlingsgruppe Behandlingstilbuddet tager udgangspunkt i mindst mulig indgreb princippet Der er frit valg af behandlingssted ved ambulant behandling. Det er dog en forudsætning, at behandlingsstedet er kommunalt eller har driftsaftale med kommunen Ringkøbing Skjern Kommune Misbrugsbehandlingen, Sundhedscenter Vest Kirkegade 3, 6880 Tarm Alkoholbehandling er gratis for borgeren Hvordan følges op på Misbrugsbehandlingen foretager på ugentlige møder visitation til ydelserne. Der følges op undervejs samt ved afslutningen af ydelsen Jfr. Sundhedslovens 141 stk. 2 er der behandlingsgaranti, således behandlingen skal være iværksat senest 14 dage efter henvendelse videre til Ankestyrelsen Side 7 af 97

9 Arm- og benproteser Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social service 112 Hvilket behov dækker En individuel tilpasset protese. Hvad er formålet med Ydelsen skal kompensere for borgerens funktionsnedsættelse, som er opstået i forbindelse med amputation. Hvem kan modtage Borgere, der har gennemgået en amputation, og har behov for en protese for at kunne opretholde en så normal hverdag som muligt. Bevillingskompetancen ligger hos de sagsbehandlende terapeuter i Visitationsteamet. Tilføjes: I forbindelse med sagsbehandlingen indhentes tilbud fra to leverandører, hvilket betyder at ansøgeren anmodes om at møde op til vurdering hos begge leverandører i forbindelse med sagsbehandlingen, så en præcis måltagning, der danner grundlag for fremstillingen af protesen, bliver taget. Bevillingen gives på baggrund af en lægefaglig vurdering fra behandlende sygehus. kke i Ydelsens omfang? Arm- og benproteser Strømper, der kan købes i almindelig handel Tilføjes: Der ydes de bedst egnede og billigste proteser efter en konkret individuel vurdering. Ud over protesen omfatter bevillingen også reparationer af denne, dog efter aftale med sagsbehandlende terapeut. Hvis borgeren ikke selv kan transportere sig til bandagist, er kommunen forpligtet til at sørge for transport. Hvem leverer Ja Privat leverandør efter aftale med Visitationsteamet. Ydelsen er gratis for borgeren. Hvordan følges op på Sagsbehandlende terapeut kontakter borgeren i forbindelse med modtagelse af protesen, og i forhold til større reparationer. videre til Ankestyrelsen Side 8 af 97

10 Bade- og toilethjælpemidler Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 112. Hvilket behov dækker Ydelsen skal kompensere for borgerens varigt nedsatte funktionsniveau. Hvad er formålet med At fremme borgerens mulighed for at være selvhjulpen i forhold til toilet- og badesituation. Kan desuden bevilges som et APV hjælpemiddel til personale og pårørende. Hvem kan modtage Der kan bevilges toiletstol og sæde til personer, der har vanskeligt ved at sidde, sætte sig eller rejse sig samt til personer, der på grund af nedsat gangfunktion ikke er i stand til at gå ud på toilettet. Forslås i stedet for dotten ovenfor: Der kan bevilges toiletstolog sæde til personer, der på grund af væsentlig nedsat gangfunktion ikke er i stand til at gå ud på toilettet. Badebænk og badekarsæde bevilges til personer, der har svært ved at stå op i forbindelse med et bad. Forslås i stedet for dotten ovenfor: Bækkenstol med hjul og badebænk bevilges til personer der har væsentlig nedsat gangfunktion, og som APV hjælpemiddel til personale. Bækkenstol med kip og hejs bevilges efter en konkret, individuel vurdering af visitator. Forslås i stedet for dotten ovenfor: Bækkenstol med kip og hejs bevilges som APV hjælpemiddel efter en konkret, individuel vurdering af en sagsbehandlende terapeut. kke i Ydelsens omfang Hvem leverer Toiletforhøjer, toiletstole med og uden hjul og bækkenstole med kip. Der har ikke tidligere stået noget i dette felt. Der forslås følgende tekst: Badebænke bevilges som udgangspunkt ikke, da det kan købes i almindelig handel. Der ydes det bedst egnede og billigste hjælpemiddel efter en konkret individuel vurdering. Alle behandlingsmuligheder skal være udtømte, inden ansøgningen kan behandles. Ved behov afprøves, tilpasses og instrueres borgeren, pårørende og plejepersonale i brugen af hjælpemidlet. Hjælpemidler bevilges som et udlån. Ringkøbing-Skjern Kommunes hjælpemiddeldepot Ydelsen er gratis. Hvordan følges op på Borgeren har pligt til at oplyse Visitationsteamet om ændringer i dennes helbredstilstand, som kan have betydning for behovet for hjælpemidlet. Nej. videre til Ankestyrelsen Side 9 af 97

11 Lovgrundlag for ydelsen Servicelovens 112. Bandage og skinner Hvad siger loven? Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Ifølge 112, stk. 1, i lov om social service skal kommunalbestyrelsen yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne og lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. At kompensere for ansøgerens nedsatte kraft og bevægelighed/gangfunktion. At ansøgerens mobilitet i væsentlig grad bliver forbedret, således at ansøgeren i videst mulig omfang selv kan varetage sine daglige funktioner. Hvad indgår i Bandage og skinner, fx til hænder, arm, skulder, lår, knæ og fod (såfremt det ikke er en del af en behandling/forebyggelse) Reparation/udskiftning Hvad indgår ikke i Bandage og skinner til brug ved sport Bandage og skinner til brug alene ved arbejde Bandage og skinner, der er en del af en behandling/forebyggelse, indsæt: herunder natskinner og bandager til brok (henvises til hospitalet) Ortose strømper (karakteriseres ikke som et hjælpemiddel efter Servicelovens 112) Jf. bekendtgørelsens 2 gives der normalt ikke tilskud til et hjælpemiddel, ansøgeren selv har anskaffet, inden bevilling er givet. Hvem kan modtage Hvilke kriterier indgår for tildeling? Ansøgere med svære varige lidelser med behov for bandage/skinne for at kunne udføre/vedligeholde funktioner i dagligdagen. Der skal foreligge skriftlig dokumentation fra hospital, læge eller fysioterapeut m.fl. med oplysning om lidelsens omfang og behandlingsmuligheder. Ved genbevilling undersøges altid først, om der er mulighed for reparation eller tilretning af den gamle bandage/skinne. Der skal søges hver gang, og det skal oplyses, hvilken type bandage/skinne, der søges om samt begrundelse herfor. Tilflyttere. Lægelige oplysninger og sagsakter fra tidligere kommune indhentes gennem ansøgeren, når tilflyttere til Ringkøbing-Skjern Kommune søger om tilskud til anskaffelse af bandage/skinne. Sagen revurderes altid af Ringkøbing-Skjern Kommune. Hvem leverer Ringkøbing-Skjern Kommune har indgået en indkøbsaftale med Bandagist-Centret 1. juli (Der bør i stedet for stå: Den aktuelle leverandør, som Ringkøbing-Skjern Kommune har indgået indkøbsaftale med.) Ansøgeren er frit stillet med hensyn til at vælge en anden leverandør, men skal være opmærksom på, at der kan blive tale om en egenbetaling, hvis prisen derved bliver højere. Egenbetaling afregnes direkte med leverandøren. Side 10 af 97

12 Hvis ansøgeren vælger at benytte en anden leverandør end den, Ringkøbing-Skjern Kommune har indkøbsaftale med, skal ansøgeren være behjælpelig med at fremskaffe prisoverslag og produktbeskrivelse hos den leverandør, borgeren ønsker at benytte. modtageren? Er der særlige forhold at tage Ydelsen er gratis for ansøgeren. Ringkøbing-Skjern Kommune giver tilskud til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hvis ansøgeren vælger en dyrere løsning, vil der blive tale om en egenbetaling, som skal afregnes direkte med leverandøren. Bandage Ved første bevilling bevilges 1 stk. bandage. En bandage til skiftebrug kan tidligst bevilges/anskaffes efter 1 måned af hensyn til eventuelle tilretninger. Herefter bevilges kun én bandage efter behov. Skinne Ved første bevilling bevilges 1 stk. skinne. Herefter bevilges kun udskiftning ved fagligt dokumenteret behov. Overflytning af dropfodsskinne fra et fodtøj til et andet kan tidligst bevilges hver 18. måned. Er der afledte forhold at tage Hvordan søges der? Ansøgeren rådgives i valg af bandage/skinne, af den fagperson, som skal tilpasse bandagen/skinnen. Er behovet for bandage/skinne grundet arbejdsmæssige forhold, afklarer sagsbehandler med sagsbehandler i jobcenter, hvor ansøgningen skal behandles. Der bør i stedet for stå: varetages sagsbehandlingen af sagsbehandler i jobcentret efter lov om aktiv beskæftigelses indsats. Første ansøgning skal altid være skriftlig og komme direkte fra hospital eller læge m.fl.. Ved genansøgninger henvises ansøgeren til at indsende en ansøgning med prisoverslag og produktbeskrivelse gennem den leverandør, ansøgeren ønsker at benytte. Ansøgning påføres: Bandage-/skinnetype Branchestandard for nummerering Pris Begrundelse for ansøgning Hvad sker der, når der er søgt? Ansøgningens indhold vurderes både i forhold til lovgivningen og til ansøgerens funktion og helbred samt eventuelle sagsakter Ringkøbing-Skjern Kommune allerede er i besiddelse af. Er der brug for en nærmere uddybning/yderligere oplysninger, for at der kan træffes en afgørelse i ansøgningen, indhentes disse gennem ansøgeren. Ansøgeren henvises til retssikkerhedslovens 11 og 11b om borgerens medvirken, kapitel 14 og 15 i retssikkerhedsvejledningen. Hvis Ringkøbing-Skjern Kommune i særlige tilfælde indhenter yderligere oplysninger, skal der altid foreligge en samtykkeerklæring. Side 11 af 97

13 De lægelige oplysninger vurderes nogle gange i samråd med Ringkøbing-Skjern Kommunes lægekonsulent og/eller anden faglig ekspertise. Ansøgeren modtager en digital/skriftlig afgørelse. Hvordan modtager ansøgeren hjælpemidlet? Hvordan følges op på Ansøgeren anmodes om at tage kontakt til den leverandør, ansøgeren ønsker at benytte, med bevillingen. Gør ansøgeren ikke brug af sin bevilling inden for de første 6 måneder bortfalder bevillingen. Leverandøren indsender ansøgerens kvittering for modtagelse af bandagen/skinnen og at det umiddelbart fungerer. Ansøgeren/leverandøren har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for bevillingen. videre til Ankestyrelsen Beklædning Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 112. Hvilket behov dækker Ydelsen skal kompensere for borgerens varigt nedsatte funktionsniveau og i væsentlig grad være en lettelse i den daglige tilværelse. Hvad er formålet med At fremme borgerens mulighed for at være selvhjulpen i forhold til afog påklædning. Hvem kan modtage Borgere hvor den specielle beklædningsgenstand gør borgeren selvhjulpen fx ved et toiletbesøg. kke i Der kan som vejledende regel ydes hjælp til anskaffelse af tøj, som borger normalt ikke ville have haft behov for, og som gør borgeren selvhjulpen. Rygeforklæder, køreposer, regnslag til kørestole samt inkontinentbukser. (Hjælpen kan evt. ydes som en merudgift efter servicelovens 100, til beklædningsgenstande til en borger der grundet sygdom, ulykke eller lignende er blevet varigt invalideret. En følge heraf er, at borgeren ikke mere kan bruge sit tøj og således på én gang får behov for at få udskiftet dele af sin garderobe). (Der bør indsættes, at vedrørende børn bevilges merudgifter efter 41). Ydelsens omfang Hvem leverer Der ydes det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Nej. Diverse leverandører af særlige beklædningsgenstande. Ydelsen er gratis. Hvordan følges op på Borgeren har pligt til at oplyse Visitationsteamet om ændringer i Side 12 af 97

14 dennes helbredstilstand, som kan have betydning for behovet for hjælpemidlet Nej. videre til Ankestyrelsen Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 116. Boligindretning stk. 1 Hvilket behov dækker Hjælp til indretning af bolig, når indretningen er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende borger. Mindre boligændringer f.eks. automatiske døråbnere, udvidelse af døre. Udendørs belægning (kan bevilges til børn) m.m. Større boligændringer. f.eks. trappelift, elevator. Udvidelse af eksisterende rum (f.eks. værelse, badeværelse, køkken). Tilbygninger. Hvad er formålet med At kunne afhjælpe eller i betydelig grad formindske de boligmæssige ulemper ved ophold i eget hjem. Hvem kan modtage Borgere med varigt nedsat funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. kke i Ydelsens omfang? Vurdering af individuel behov for boligindretning via: Hjemmebesøg Statusattest Aktivitetsanalyse Tilladelse fra udlejer til boligindretning Reetablering af lejebolig og ejerbolig Teknisk vurdering af boligen Forslag til om/tilbygning af boligen Indstilling Bevillingsmøde i boliggruppen Kompetence Første vurdering af ejendom SKAT, Herning Indhentelse af byggetilladelse Indhentelse af tilbud Endelig indstilling Bevillingsmøde i boliggruppen Borgeren orienteres om bevilling eller afslag Bygningsforsikring Anden vurdering af ejendommen SKAT. Herning Overdragelsesforretning Beslutning om pant i ejendommen Udarbejdelse og tinglysning af pantebrev Boligindretning som er nødvendige i. f. t. en midlertidig funktionsnedsættelse. Reetablering af ejerboliger, Der bør tilføjes: herunder efter bl.a. loftslifte og elevatorer Reetablering af lejebolig: der kan dog i særlige tilfælde laves aftale herom. Nødvendig hjælp til ændring eller indretning af allerede bestående beboelser. Hjælp kan ydes til opførelse af mindre tilbygning til værelse eller lignende, når det skønnes hensigtsmæssigt. Side 13 af 97

15 Dog skal der ved mere omfattende og bekostelige ændringer undersøges, om en mere hensigtsmæssig eller økonomisk afhjælpning af boligforholdene kan tilvejebringes Hvor det ikke er praktisk muligt at løse problemet med nødvendig boligindretning og kommunen ikke kan anvise en anden egnet bolig, kan der i ganske særlige tilfælde ydes hjælp til anskaffelse af egnet bolig. Der skal være tale om en betydelig varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Hvem leverer Bedst og billigst, gennem indhentning af tilbud hos håndværkere. Ringkøbing/Skjern Kommune. Ydelsen er gratis Hvis der er specielle ønsker i forhold til kvalitet og udformning, kan der blive tale om en egenbetaling. Hvis ydelsen medfører en ikke ubetydelig forøgelse af boligens værdi, også for andre, ydes den del af hjælpen, der modsvarer denne værdiforøgelse i form af et rente- og afdragsfrit lån, der forfalder til udbetaling ved ejerskifte. Skat afgør om der skal oprettes og tinglyses pantebrev i boligen. Hvordan følges op på Boligindretning gives som en engangsydelse. Derfor er der ingen opfølgning. Efterfølgende udgifter til vedligeholdelse af boligindretningen påhviler borgeren i forhold til 116 videre til Ankestyrelsen Boligindretning stk. 2 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 116 stk. 2. Hvilket behov dækker Hjælp til boligskift: Kan der af praktiske grunde eller på grund af bekostelige ændringer ikke foretages den nødvendige boligindretning med hjælp efter servicelovens 116, stk.1, i ansøgerens nuværende bolig, og kan kommunen ikke anvise en anden egnet bolig (lejebolig), skal kommunen vurdere, om borgeren er berettiget til hjælp til anskaffelse af en egnet ejerbolig. Hvad er formålet med At kunne afhjælpe eller i betydelig grad formindske de boligmæssige ulemper ved ophold i eget hjem. Hvem kan modtage Borger med varigt nedsat funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. Vurdering af individuel behov for boligindretning via: Hjemmebesøg Statusattest Aktivitetsanalyse Tilladelse fra udlejer til boligindretning Reetablering af lejebolig og ejerbolig Teknisk vurdering af boligen Forslag til om-/tilbygning af boligen Indstilling Bevillingsmøde i boliggruppen Kompetence Evt. kontakt til ejendomsmægler. Side 14 af 97

16 Første vurdering af ejendom SKAT, Herning Indhentelse af byggetilladelse Indhentelse af tilbud Endelig indstilling Bevillingsmøde i boliggruppen Borgeren orienteres om bevilling eller afslag Bygningsforsikring Anden vurdering af ejendommen SKAT. Herning. Overdragelsesforretning Beslutning om pant i ejendommen Udarbejdelse og tinglysning af pantebrev kke i Ydelsens omfang? Hvem leverer Boligindretning som er nødvendige i forhold til midlertidig funktionsnedsættelse. Reetablering af ejerboliger, der bør tilføjes: herunder efter bl.a. loftslifte og elevatorer, medmindre der i særlige tilfælde er udarbejdet aftale herom. Nødvendig hjælp til ændring eller indretning af anden bolig. Hjælp kan ydes til opførelse af mindre tilbygning til værelse eller lignende, når det skønnes hensigtsmæssigt. Der skal være tale om en betydelig varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I sager hvor der opstår spørgsmål om flytning, er det væsentligt, at ansøgeren og kommunen indgår i et tæt samarbejde. Hvis det er muligt at dække ansøgerens behov i en egnet lejebolig kan det bevilges. Hvis det herefter viser sig, at det er nødvendigt at anskaffe en ejerbolig, må kommunen og ansøgeren i samarbejde finde en egnet ejerbolig. Ringkøbing-Skjern Kommune. Ydelsen er gratis. Hvis der er specielle ønsker i forhold til kvalitet og udformning, kan der blive tale om en egenbetaling. Hvis ydelsen medfører en ikke ubetydelig forøgelse af boligens værdi, også for andre, ydes den del af hjælpen, der modsvarer denne værdiforøgelse i form af et rente- og afdragsfrit lån, der forfalder til udbetaling ved ejerskifte. Der oprettes og tinglyses pantebrev i boligen. Flytteudgifter dækkes ikke efter 116 stk. 1 eller stk. 2. Kan søges som merudgift efter servicelovens 41 og 100. Der kan gives hjælp til flytning til en lejebolig/andelsbolig efter servicelovens 116 stk. 2. Hvordan følges op på Boligskift gives som en engangsydelse, derfor er der ingen opfølgning. Efterfølgende udgifter til vedligeholdelse af bolig og boligindretning påhviler borgeren i forhold til 116. videre til Ankestyrelsen Brystproteser Lovgrundlag for ydelsen Servicelovens 112. Hvad siger loven? Ifølge 112, stk. 1, i lov om social service skal Side 15 af 97

17 kommunalbestyrelsen yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne og lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Hvilke behov dækker Hvad er formålet med At erstatte et manglende bryst. At give ansøgeren selvværd. At skabe balance i kropsholdningen og herigennem forebygge smerter i skulder, nakke og ryg. Hvad indgår i Helprotese Delprotese Brystvorter Hvad indgår ikke i Protesebrystholder Badedragt Svømmeprotese Brystprotese, der indopereres Jf. bekendtgørelsens 2 gives der normalt ikke tilskud til et hjælpemiddel, ansøgeren selv har anskaffet, inden bevilling er givet. Hvem kan modtage Hvilke kriterier indgår for tildeling? Kvinder, der har fået bortopereret det ene eller begge bryster, eller som af anden grund mangler det ene eller begge bryster. Der skal foreligge skriftlig dokumentation fra hospital eller læge m.fl. med oplysning om lidelsens omfang. Der skal søges hver gang, og det skal oplyses, hvilken type brystprotese der søges om samt begrundelse herfor. Tilflyttere. Lægelige oplysninger og sagsakter fra tidligere kommune indhentes gennem ansøgeren, når tilflyttere til Ringkøbing-Skjern Kommune søger om tilskud til anskaffelse af brystprotese. Sagen revurderes altid af Ringkøbing-Skjern Kommune. Hvem leverer modtageren? Er der særlige forhold at tage Er der afledte forhold at tage Der er frit leverandørvalg. Ansøgeren er frit stillet med hensyn til at vælge en leverandør. Ansøgeren skal være behjælpelig med at fremskaffe prisoverslag og produktbeskrivelse hos den leverandør, borgeren ønsker at benytte. Ydelsen er gratis for ansøgeren. Ringkøbing-Skjern Kommune giver tilskud til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hvis ansøgeren vælger en dyrere løsning, vil der blive tale om en egenbetaling, som skal afregnes direkte med leverandøren. Der bevilges normalt 1 stk. bryst- og skifteprotese om året. Særlige forhold kan bevirke hyppigere udskiftning. Ansøgeren rådgives i valg af brystprotese, af den fagperson, som udleverer brystprotesen. Side 16 af 97

18 Hvordan søges der? Første ansøgning skal altid være skriftlig og kommer ofte direkte fra hospitalet. Ved genansøgninger henvises ansøgeren til at indsende en ansøgning med prisoverslag og produktbeskrivelse gennem den leverandør, ansøgeren ønsker at benytte. Ansøgning påføres: Brystprotesetype Pris Begrundelse for ansøgning Hvad sker der, når der er søgt? Ansøgningens indhold vurderes både i forhold til lovgivningen og til ansøgerens funktion og helbred samt eventuelle sagsakter Ringkøbing-Skjern Kommune allerede er i besiddelse af. Er der brug for en nærmere uddybning/yderligere oplysninger, for at der kan træffes en afgørelse i ansøgningen, indhentes disse gennem ansøgeren. Ansøgeren henvises til retssikkerhedslovens 11 og 11b om borgerens medvirken, kapitel 14 og 15 i retssikkerhedsvejledningen. Hvis Ringkøbing-Skjern Kommune i særlige tilfælde indhenter yderligere oplysninger, skal der altid foreligge en samtykkeerklæring. De lægelige oplysninger vurderes nogle gange i samråd med Ringkøbing-Skjern Kommune lægekonsulent og/eller anden faglig ekspertise. Ved første ansøgning modtager ansøgeren et digitalt/skriftligt orienteringsbrev, herefter en digital/skriftlig afgørelse. Hvordan modtager ansøgeren hjælpemidlet? Til hver ny ansøger sender Borgerservice Ringkøbing et orienteringsbrev med anmodning om, at ansøgeren tager kontakt til den leverandør, ansøgeren ønsker at benytte, med henblik på at finde frem til den rigtige brystprotese. Ansøgeren anmodes herefter om at indsende en ansøgning med prisoverslag og produktbeskrivelse gennem den leverandør, som ansøgeren ønsker at benytte. Bevilling og kopi af bevilling til leverandør sendes direkte til ansøgeren. Hvordan følges op på Leverandøren indsender ansøgerens kvittering for modtagelse af brystprotesen og at den umiddelbart fungerer. Ansøgeren/leverandøren har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for bevillingen. videre til Ankestyrelsen Lovgrundlag for ydelsen Servicelovens 112. Diabeteshjælpemidler Socialministeriets bekendtgørelse nr af 23. december 2012 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter Servicelovens 9. Side 17 af 97

19 Hvad siger loven? Hvilke behov dækker Ifølge 112, stk. 1, i lov om social service skal kommunalbestyrelsen yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne og lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. At hjælpe ansøgere i alle aldre, som har en dokumenteret tableteller insulinkrævende diabetes. At ansøgere kan måle sit blodsukker og dermed selv kontrollere sin diabetes. (slettes) Tilføjes: At sikre, at borgerens blodsukkerniveau kan følges som en del af indsatsen for en velreguleret diabetes Hvad er formålet med Hvad indgår i At ansøgeren i videst mulig omfang bevarer en aktiv og selvstændig hverdag. Insulin- og kombinationsbehandlet diabetes: Injektions- og testmaterialer Blodsukkerapparat dækkes med 50% af udgiften, til borgere, der ikke modtager hjælp til blodsukkermåling (tilføjes) Gul kanylebøtte (tilføjes: kun til borgere, der modtager hjælp fra Sundhedsfagligt personale) Stix til måling af ketonstoffer i blodet hos børn Stix til måling af ketonstoffer i urinen hos voksne Ansøgere, der er i kombinationsbehandling med andet godkendt injektionspræparat end insulin, fx Byetta eller Victoza er berettiget til samme bevilling som insulinbehandlede diabetikere. Rammerne er alene vejledende og kan fraviges ved lægelig dokumentation. Bevillingen skal afspejle det konkrete behov. Tabletbehandlet diabetes: Maksimalt 150 stk. teststrimler og fingerprikker (lancetter) årligt. Hvad indgår ikke i Lovgrundlaget omfatter ikke bevilling af insulinpenne, inkl. insulin. Flergangspen ekstra bevilling Insuflon ekstra bevilling Stix til måling af ketonstoffer i blodet hos voksne ekstra bevilling Blodsukkerapparat til tabletbehandlede diabetikere Ved ansøgning om afspritningsservietter, plaster og Elma-creme til børn, henvises til Børn og Familie, hvor ansøgningen skal behandles som en merudgift, idet det ikke vurderes at udgøre en integreret del af begrebet injektions- og testmaterialer. Jf. bekendtgørelsens 2 gives der normalt ikke tilskud til et hjælpemiddel, ansøgeren selv har anskaffet, inden bevilling er givet. Hvem kan modtage Hvilke kriterier indgår for tildeling? Ansøgere, i alle aldre, som har en dokumenteret tablet- eller insulinkrævende diabetes. Der skal foreligge dokumentation for lidelsen fra hospital eller læge. Side 18 af 97

20 Ansøgeren skal selvstændigt have forståelse for og mulighed for at anvende testmaterialerne, og forstå at vurdere resultaterne og drage konsekvenserne heraf. Tilflyttere. Lægelige oplysninger samt sagsakter fra tidligere kommune til Ringkøbing-Skjern Kommune indhentes gennem ansøgeren når pågældende ønsker at søge om tilskud til anskaffelse af diabeteshjælpemidler. Sagen revurderes altid af Ringkøbing-Skjern Kommune Hvem leverer modtageren? Den leverandør, som Ringkøbing-Skjern Kommune på det aktuelle tidspunkt har indgået indkøbsaftale med. Nej. Blodsukkerapparat dækkes med halvdelen af den samlede udgift til insulinbehandlede diabetikere. Øvrige ydelser er gratis for ansøgeren inden for rammen. Er der særlige forhold at tage Til tabletbehandlede diabetikere, hvor lægen anser jævnlig blodsukkermåling påkrævet, gives op til 150 stk. teststrimler og fingerprikker (lancetter) årligt. Det gælder også, selvom læge henviser til, at der skal bruges ekstraordinært mange. Er der afledte forhold at tage hensyn til Ansøgeren rådgives i valg af diabeteshjælpemidler af Hospital eller læge m.fl. Ansøgere som har behov for hjemmesygepleje til at varetage opgaverne omkring blodsukkerkontrol og/eller medicinadministration i forbindelse hermed, skal have leveret diabeteshjælpemidlerne fra ældreplejeområdernes sygeplejedepoter. Hvordan søges der? Første ansøgning skal altid være skriftlig. Ansøgning påføres: Diabetestype Oplysning om diabeteshjælpemidler Når der først er givet en løbende bevilling, skal ansøgeren frem over kontakte leverandøren direkte. Hvad sker der, når der er søgt? Ansøgningens indhold vurderes både i forhold til lovgivningen og til ansøgerens funktion og helbred samt eventuelle sagsakter Ringkøbing-Skjern Kommune allerede er i besiddelse af. Er der brug for en nærmere uddybning/yderligere oplysninger, for at der kan træffes en afgørelse i ansøgningen, indhentes disse gennem ansøgeren. Ansøgeren henvises til retssikkerhedslovens 11 og 11b om borgerens medvirken, kapitel 14 og 15 i retssikkerhedsvejledningen. Hvis Ringkøbing-Skjern Kommune i særlige tilfælde indhenter yderligere oplysninger, skal der altid foreligge en samtykkeerklæring. De lægelige oplysninger vurderes nogle gange i samråd med Ringkøbing-Skjern Kommunes lægekonsulent og/eller anden faglig ekspertise. Ansøgeren modtager en skriftlig afgørelse. Side 19 af 97

Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015

Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 er Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 Indhold 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor... 3 Aflastningsophold... 4 Alkoholbehandling... 4 Arm- og benproteser... 6 Bade- og toilethjælpemidler... 7 Bandage

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Ringkøbing-Skjern Kommune. Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009

Kvalitetsstandarder. Ringkøbing-Skjern Kommune. Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009 er 2014 Ringkøbing-Skjern Kommune Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009 Indholdsfortegnelse 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor... 2 Aflastningsophold... 4 Alkoholbehandling... 5 Arm- og benproteser...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2016 Skanderborg Kommune Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Revideret: 12. september 2010 1 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER 2 Kvalitetsstandard. Ikke

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at være berettiget til støtte efter 112

Læs mere

Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116

Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116 Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116 1 Hvem kan få en boligindretning Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om boligindretning Sagsforløb

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder PLEJEOMRÅDET Hjælpemidler Kvalitetsstandarder Nr. 10 den 16. juli 2009 1 Indledning. Dette hæfte indeholder Plejeområdets kvalitetsstandarder på dele af hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarderne er en

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune sag 14/16471 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2015 Skanderborg Kommune Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 17. december 2014. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER:

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: - UDLÅNSHJÆLPEMIDLER BOLIGINDRETNING FORBRUGSGODER KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration hjælp til indretning af boligen servicedeklaration 1 2 hjælp til indretning af boligen til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Serviceinformationer for Boligændringer efter Servicelovens

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Det med gult markeret er ændringer fra udgave 1 til udkast til udgave 2. Bemærk at under punkt

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance Lyngby-Taarbæk Kommune El-kørestol med manuel styring Iso-type 12 21 24 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen Hvad er formålet med ydelsen 112/ 113 i lov om social service Borgere med varigt

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Område Lovgrundlag Social afdelingen Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social Service 86 stk. 1:

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler Kvalitetsstandard Serviceloven 112 Hjælpemidler Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder for

Læs mere

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service Udkast til kvalitetsstandarder Boligændringer 116 i lov om social service Boligændringer... 3 Ombygning... 4 Tilbygning... 5 Boligskift fra lejebolig til ejerbolig... 7 Boligskift fra ejerbolig til ejerbolig...

Læs mere

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler Kropsbårne efter servicelovens 112 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad

Læs mere

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER NY Socialafdelingen Hjælpemiddelteamet Områdekontor Brørup Stadionvej 15 6650 Brørup Side 1 af

Læs mere

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil.

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. Forord Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. I Furesø Kommune stræber vi efter at yde borgerne en

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at man som borger kan søge om støtte efter

Læs mere

Kvalitetsstandard for boligindretning

Kvalitetsstandard for boligindretning Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for boligindretning 2 Kvalitetsstandard for boligindretning Formålet med hjælpen Hvis du har nedsat funktionsevne og problemer

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1) ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Formål med kvalitetsstandarden Albertslund Kommune skal mindst

Læs mere

Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning

Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning 1 Kvalitetsstandard for genoptræning Område Lovgrundlag Ældre & Sundhed Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for forbrugsgoder 2 Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Formålet med forbrugsgoder Hvis du har nedsat funktionsevne og problemer med at klare nødvendige daglige

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og områdeledere Basisinventar

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Kvalitetsstandard for Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Ishøj Kommune 1 Vi er glade for, at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners kvalitetsstandard på området for genanvendelige

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget d. 6. marts 2017-1 - Indledning...

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2013 Du kan få bevilget hjælpemidler/forbrugsgoder til, at klare din daglige tilværelse, hvis du har en varigt og væsentligt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning

Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler Udkast 2 af 6. november 2010 Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning 1. Lovgrundlag Lov om social service

Læs mere

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandard Lov om Social Service 86 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål med lovgivningen Genoptræning

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet 2 Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet Formålet med hjælpemidler

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information om boligændringer... 3 Generel kvalitetsstandard for boligindretning...

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Til politisk behandling marts 2015 Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning 1 Kvalitetsstandard for træning Indhold Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk.1 og 2 86

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 02.01.2014 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og forbrugsgoder: 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Planlægning Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Hvilket behov dækker genoptræningen (Servicelov nr. 573 af 24.06.05 86, stk.1 ) Genoptræning tilbydes borgere til afhjælpning af

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015. Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015. Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015 Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx.xx.2014 Gældende fra den

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Handicapbil efter serviceloven 114. Kvalitetsstandard

Handicapbil efter serviceloven 114. Kvalitetsstandard Handicapbil efter serviceloven 114 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for støtte til køb af handicapbil Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om støtte til køb af

Læs mere

Kvalitetsstandard 2017

Kvalitetsstandard 2017 Kvalitetsstandard 2017 Støtte til køb af bil Serviceloven 114 Målgruppe Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad Vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN

LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN 1 Visitation Visitation til boligændringer efter 116 i Lov om social service. Når kommunen

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven 86, stk. 1 og 2, i Lov om Social Service (LSS). Ydelser inden for træning: Ved træning forstås ydelser i relation til: Genoptræning. Vedligeholdelsestræning

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne:

Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne: Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne: Kvalitetsstandarderne for klippekort, træning og nødkald fremgår i deres helhed. I kvalitetsstandarderne for træning og for nødkald er de indholdsmæssige

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade

Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Genoptræning og vedligeholdelsestræning Rehabilitering Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade 2017 Kvalitetsstandarden beskriver de muligheder

Læs mere

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune.

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune. 5.1 Boligindretning: Fjernelse af dørtrin Hvad indgår i ydelsen? Hvad indgår ikke i ydelsen? Hvem bevilger ydelsen? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hvordan følges op på ydelsen? Er der afledte forhold

Læs mere

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt?

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Rehabilitering og Visitation Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Hvordan fastholdes borgerens ansvar for eget liv? Oplægget indeholder Holstebro Kommunes tilbud om træning, hjælpemidler

Læs mere

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100.

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100. Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter Lov om Social Service 100. Lovgrundlag 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier Kvalitetsstandard Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedsloven 140 Lovgrundlag 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget genoptræning?...

Læs mere

It- og kropsbårne hjælpemidler

It- og kropsbårne hjælpemidler It- og kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2015 Indhold Kvalitetsstandard kropsbårne hjælpemidler Hvad er formålet?... 3 Hvad er kropsbårne hjælpemidler?... 3 kropsbårne hjælpemidler?... 3 Hvad sker

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund

om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund Advokatpartnerselskab Ulrik Bangsbo Hansen Advokat J.nr. 308731 NOTAT om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund Abbott Diabetes Care ( Abbott ) har bedt os udarbejde et notat om borgeres adgang

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2016

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2016 Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune. I 2015 Hvem kan få hjælpen?

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Koncern Plan og Udvikling. Enhed for Kommunesamarbejde. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Koncern Plan og Udvikling. Enhed for Kommunesamarbejde. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5416 Web www.regionh.dk Dato: 28. september 2010 Præcisering og uddybning

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Kvalitetsstandard 2016

Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard 2016 Kropsbårne hjælpemidler Indholdsfortegnelse Indledning side Frit valg af leverandør af hjælpemidler side Læsevejledning side Kropsbårne og personlige hjælpemidler Insulin- og kombinationskrævende

Læs mere

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandard Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 112, 113, 115 og 116. Placering i budget Målgruppe Center for

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Træning i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Træning i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Træning i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Målgruppe... 2 4.0 Indsatsen... 2 4.1 Indsatsens indhold... 2 4.2 Indsatsens omfang... 3 5.0 Visitationskriterier...

Læs mere

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017 Indhold Kvalitetsstandarder Genoptræning af funktionsnedsættelser 3 Kvalitetsstandard Vedligehold af færdigheder 6 Kvalitetsstandard Genoptræning af funktionsnedsættelser

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Arbejdsstole og hvilestole med særlig indretning Sidde- og rygpuder Senge og madrasser Syns- høre og IT hjælpemidler

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 13 Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til kropsbårne hjælpemidler. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 1 Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Indledning

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Rehabilitering, genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning i Tranehavens regi Gentofte Kommune 2015 Godkendt på Socialudvalgets møde den 8. januar 2015 0 1. INDLEDNING...

Læs mere