Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015"

Transkript

1 er Ringkøbing-Skjern Kommune 2015

2 Indhold 2-hjulet cykel med hjælpemotor hjulet cykel med eller uden hjælpemotor... 4 Aflastningsophold... 5 Albuestok... 6 Alkoholbehandling... 7 Arm- og benproteser... 8 Bade- og toilethjælpemidler... 9 Bandage og skinner Beklædning Boligindretning stk Boligindretning stk Brystproteser Diabeteshjælpemidler Dørtrin El-køretøj Rehabiliteringsforløb efter Lov om Social Service 83a Genoptræning efter Servicelovens 86 stk Vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 stk Genoptræning efter Sundhedslovens Instruktion og vejledning Undersøgelser på kropsniveau Undersøgelser på aktivitetsniveau Fysisk genoptræning Vedligeholdelsestræning Mental genoptræning Mental vedligeholdelsestræning Vedligeholdelse af kommunikation Genoptræning af mobilitet Vedligeholdelse af mobilitet Genoptræning i egenomsorg Vedligeholdelse af egenomsorg Genoptræning i hverdagsaktiviteter Vedligeholdelse af hverdagsaktiviteter Evaluering og opfølgning på træningsforløb Handicapbil Hjælpemidler til hovedbeskyttelse Individuel handicapkørsel Inkontinenshjælpemidler Komfortkørestol Kompressionsstrømper Kompression til arme Kugledyne m.m Køkkenarbejdsstole Madrasser - tryksårsforebyggende Madservice til hjemmeboende Madservice ældrecentre Manuel kørestol Mobilpersonløfter og løftemodul til lofthejs Omsorgstandpleje Opsætning af greb Ortopædisk fodindlæg Ortopædisk fodtøj - tilretning af almindeligt fodtøj Parykker Parykker Personlig pleje Side 1 af 97

3 Plejebolig Plejeseng Praktisk hjælp Rollator Siddepuder Småhjælpemidler til køkken, spise/drikke, personlig pleje, påklædning, rengøring Stofbehandling Støttekorsetter Syns-, høre-, og kommunikationshjælpemidler Transportkørestol Udbringning af dagligvarer Udendørs ramper Visiterede kommunale daghjemstilbud på diverse centre Visiterede kommunale specialdaghjemstilbud på diverse centre Ældrebolig Åbne kommunale tilbud for pensionister og 60 + årige Side 2 af 97

4 2-hjulet cykel med hjælpemotor Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service 113. Dette produkt forslås ikke længere bevilget, da det kan købes i almindelig handel og må betragtes som sædvanligt indbo. (Bør tilføjes) Hvilket behov dækker Ydelsen skal kompensere for borgerens varigt, stærkt nedsatte eller ophævede gangfunktion. Hvad er formålet med Cyklen skal som vejledende regel gøre borgeren selvhjulpen i forhold til f.eks. indkøb, lægebesøg, fysioterapeut, dagcenter, besøg hos familie og venner. Hvem kan modtage Der ydes ikke en cykel alene på grund af aldersbetinget nedsat gangfunktion. Borgeren skal have et væsentligt og dagligt kørselsbehov. Borger skal selv, eller ved families/venners hjælp: 1. Være i stand til at komme i overtøjet 2. Kunne komme ud af boligen 3. Være i stand til at få cyklen ud/ind af opbevaringsstedet. 4. Være i stand til at klare korrekt vedligeholdelse/opladning af cyklen. Det er en betingelse, at borgeren er i stand til at manøvrere cyklen på forsvarlig vis i trafikken. Borgere, der har et kendt misbrug (medicin, alkohol, rusmidler), kan bevilges en cykel, hvis det er lægeligt dokumenteret, at misbruget er under behandling og ikke påvirker evnen til at færdes forsvarligt. kke i Ydelsens omfang? 2-hjulet cykel med hjælpemotor og særlige indretninger, der er beregnet til montering på cyklen, f.eks. kropsstøtter, fodbespændinger m.v Alternativt kan hjælpen (når det drejer sig om børn) bevilges efter Servicelovens 41, når mobilitetsmulighederne er sikret ved alternative løsninger Udgifter til skift af dæk og slanger afholdes af borgeren. Der kan ikke ydes hjælp til en almindelig cykel. Én fabriksny cykel. Alle behandlingsmuligheder skal være udtømte, inden ansøgningen behandles. Andre foranstaltninger som f.eks. træning vurderes forud for stillingtagen til bevilling af cykel. Kan kørselsbehovet dækkes ved benyttelse af offentlig transport, bevilges der ikke en cykel. Hvem leverer Ja Der er frit leverandørvalg Der ydes fra kommunal side støtte på 50% af standardproduktet, dog max. 5000,- kr. Hvordan følges op på Der følges ikke op på ydelsen, da cyklen bevilges som et forbrugsgode og dermed bliver borgerens ejendom. Side 3 af 97

5 Klagegang Der kan indhentes statusattest fra egen læge med henblik på indhentning af oplysninger vedrørende diagnose, prognose og afklaring af, om det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, at borgeren bevilges en cykel. videre til Ankestyrelsen. 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 113. Hvilket behov dækker Ydelsen skal kompensere for borgerens varigt, stærkt nedsatte eller ophævede gangfunktion. Hvad er formålet med Cyklen skal som vejledende regel gøre borgeren selvhjulpen i forhold til f.eks. indkøb, lægebesøg, fysioterapeut, dagcenter, besøg hos familie og venner. Hvem kan modtage Der bevilges ikke en cykel alene på grund af aldersbetinget nedsat gangfunktion. Tilføjelse: Der bevilges ikke en cykel med henblik på ønske om motion, da der kan købes en motionscykel i almindelig handel. Borgeren skal have et væsentligt og dagligt kørselsbehov. Borgeren skal selv eller ved families/venners hjælp: 1. Være i stand til at komme i overtøjet. 2. Kunne komme ud af boligen. 3. Være i stand til at få cyklen ind og ud af opbevaringsstedet. 4. Være i stand til at klare korrekt vedligeholdelse og opladning af cyklen. Borgere, der har et kendt misbrug (medicin, alkohol, rusmidler), kan bevilges cykel, hvis det er lægeligt dokumenteret, at misbruget er under behandling og ikke påvirker evnen til at færdes forsvarligt. kke i Ydelsens omfang? 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor og særlige indretninger, der er beregnet til montering på cyklen, f.eks. støttehjul, kropsstøtter, fodbespænding m.v. Der kan bevilges handicaptandem som et hjælpemiddel i de tilfælde, hvor familien har et væsentligt behov. Alternativt kan hjælpen (når det drejer sig om børn) bevilges efter Servicelovens 41, når mobilitetsmulighederne er sikret ved alternative løsninger eller Servicelovens 113 stk. 5. Der kan ikke ydes hjælp til almindelig cykel. Én cykel. Alle behandlingsmuligheder skal være udtømte, inden ansøgningen behandles. Andre foranstaltninger som f.eks. træning eller evt. ganghjælpemiddel vurderes forud for stillingtagen til bevilling af cykel. Side 4 af 97

6 Hvem leverer Kan kørselsbehovet dækkes ved benyttelse af offentlig transport, bevilges der ikke en cykel. Ja Frit leverandørvalg. Der ydes fra kommunal side støtte på 50 % af standardproduktet. 3-hjulet cykel med hjælpemotor dog max kr. Alm. 3-hjulet cykel dog max kr. I stedet for sidste linje forslås: Udgiften til skift af dæk, slanger og øvrige reparationer afholdes af borgeren. Hvordan følges op på Der følges ikke op på ydelsen, da cyklen bevilges som et forbrugsgode og dermed bliver borgerens ejendom. Tilføjes: Da der er tale om et forbrugsgode, gives kun bevilling til cyklen én gang. Der kan indhentes status fra egen læge med henblik på indhentning af oplysninger vedr. diagnose, prognose og afklaring af, om det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, at borgeren bevilges en cykel. Der ydes ikke hjælp til etablering af holdeplads og opbevaring af lader. Det anbefales, at borgeren sikrer sig, at indboforsikringen dækker evt. skader eller tyveri. videre til Ankestyrelsen Aflastningsophold Hvad er ydelsens lovgrundlag? 84, 107 i Serviceloven Hvilket behov dækker Ydelsen dækker et midlertidigt ophold i plejebolig i form af tilbud om døgnophold. Hvad er formålet med At tilbyde midlertidig bolig til borgere, som af forskellige årsager ikke kan opholde sig i eget hjem. Hvem kan modtage - Borgere, hvis pårørende har behov for aflastning. - Borgere med midlertidige akutte plejebehov som ikke kræver egentlig sygehusbehandling. - Borgere, som venter på tildeling af pleje- eller ældrebolig, som ikke er i stand til at komme tilbage til eller forblive i eget hjem. - Borgere i sidste fase af terminale forløb. Ydelsens omfang? Hvem leverer ydelsen, og har borgeren valgmulighed? Der tages udgangspunkt i borgerens individuelle behov mht. ADL, træning og diverse aktiviteter. Som udgangspunkt er et aflastningsophold af ca. 3 ugers varighed, dog med mulighed for forlængelse i særlige tilfælde. Ringkøbing/Skjern Kommune har 40 aflastningspladser, fordelt på kommunens plejehjem, som leverer ydelsen. I forhold til valgmulighed, kan man fremkomme med ønsker vedr. valg af plejehjem. Dog kan specifikke ønsker ikke altid imødekommes, idet det beror på behovet for evt. specialpleje, eller om den ønskede plads er ledig. Side 5 af 97

7 Man kan derfor være nødsaget til at skulle et andet sted hen end det ønskede. Der er egenbetaling. Prisen reguleres løbende. Hvordan følges op på Visitationen evaluerer løbende samt opstiller en fremadrettet plan for borgeren i samarbejde med borger, pårørende og personalet på det pågældende plejehjem. videre til Ankestyrelsen Albuestok Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 112. Dette produkt forslås ikke længere bevilget, da det kan købes i almindelig handel og må betragtes som sædvanligt indbo. Hvilket behov dækker En stok til indendørs eller udendørs brug. Hvad er formålet med Hjælpemidlet skal kompensere for borgerens væsentlige og varigt nedsatte gangfunktion. Hvem kan modtage Borgere, der har behov for et ganghjælpemiddel. Hjælpemidlet bevilges af sagsbehandlende terapeuter på baggrund af en funktionsvurdering. kke i Ydelsens omfang? Hvem leverer Alle andre behandlingsmuligheder, herunder genoptræning, skal være udtømte. Formålet med hjælpemidlet er, at borgerens nedsatte gangfunktion understøttes, så borgeren i videst muligt omfang kan opretholde en så normal hverdag som mulig. Almindelig stok. Albuestokke kan bevilges. Fritvalgsordning Ringkøbing-Skjern Kommunes Hjælpemiddeldepot. Ydes som udlån. Udgiften til udskiftning af dup-sko afholdes af borgeren. Hvordan følges op på Borgeren har pligt til at meddele Visitationsteamet om ændringer i dennes helbredstilstand, som kan have betydning for afgørelsen. Nej. videre til Ankestyrelsen Side 6 af 97

8 Alkoholbehandling Hvad er ydelsens lovgrundlag? Sundhedsloven 141 Hvilket behov dækker Tilbyder hjælp og behandling til borgere, som har et overforbrug eller misbrug af alkohol, samt til deres eventuelle pårørende Hvad er formålet med At den enkelte og eventuelle pårørende får hjælp til at etablere et liv, som ikke er styret af alkohol Hvem kan modtage Borgere som har brug for hjælp til at stoppe eller reducere deres alkoholforbrug samt deres pårørende kke i Ydelsens omfang? Hvem leverer Råd og vejledning Åben rådgivning samt antabusudlevering mandag og torsdag Afklaring og motivation Abstinensbehandling enten ambulant i samarbejde med læge eller ved indlæggelse Individuelle samtaleforløb Kursus/gruppebehandling 1 uge + 5 enkeltdage Visitation til døgnbehandling Efterbehandlingsgruppe Behandlingstilbuddet tager udgangspunkt i mindst mulig indgreb princippet Der er frit valg af behandlingssted ved ambulant behandling. Det er dog en forudsætning, at behandlingsstedet er kommunalt eller har driftsaftale med kommunen Ringkøbing Skjern Kommune Misbrugsbehandlingen, Sundhedscenter Vest Kirkegade 3, 6880 Tarm Alkoholbehandling er gratis for borgeren Hvordan følges op på Misbrugsbehandlingen foretager på ugentlige møder visitation til ydelserne. Der følges op undervejs samt ved afslutningen af ydelsen Jfr. Sundhedslovens 141 stk. 2 er der behandlingsgaranti, således behandlingen skal være iværksat senest 14 dage efter henvendelse videre til Ankestyrelsen Side 7 af 97

9 Arm- og benproteser Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social service 112 Hvilket behov dækker En individuel tilpasset protese. Hvad er formålet med Ydelsen skal kompensere for borgerens funktionsnedsættelse, som er opstået i forbindelse med amputation. Hvem kan modtage Borgere, der har gennemgået en amputation, og har behov for en protese for at kunne opretholde en så normal hverdag som muligt. Bevillingskompetancen ligger hos de sagsbehandlende terapeuter i Visitationsteamet. Tilføjes: I forbindelse med sagsbehandlingen indhentes tilbud fra to leverandører, hvilket betyder at ansøgeren anmodes om at møde op til vurdering hos begge leverandører i forbindelse med sagsbehandlingen, så en præcis måltagning, der danner grundlag for fremstillingen af protesen, bliver taget. Bevillingen gives på baggrund af en lægefaglig vurdering fra behandlende sygehus. kke i Ydelsens omfang? Arm- og benproteser Strømper, der kan købes i almindelig handel Tilføjes: Der ydes de bedst egnede og billigste proteser efter en konkret individuel vurdering. Ud over protesen omfatter bevillingen også reparationer af denne, dog efter aftale med sagsbehandlende terapeut. Hvis borgeren ikke selv kan transportere sig til bandagist, er kommunen forpligtet til at sørge for transport. Hvem leverer Ja Privat leverandør efter aftale med Visitationsteamet. Ydelsen er gratis for borgeren. Hvordan følges op på Sagsbehandlende terapeut kontakter borgeren i forbindelse med modtagelse af protesen, og i forhold til større reparationer. videre til Ankestyrelsen Side 8 af 97

10 Bade- og toilethjælpemidler Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 112. Hvilket behov dækker Ydelsen skal kompensere for borgerens varigt nedsatte funktionsniveau. Hvad er formålet med At fremme borgerens mulighed for at være selvhjulpen i forhold til toilet- og badesituation. Kan desuden bevilges som et APV hjælpemiddel til personale og pårørende. Hvem kan modtage Der kan bevilges toiletstol og sæde til personer, der har vanskeligt ved at sidde, sætte sig eller rejse sig samt til personer, der på grund af nedsat gangfunktion ikke er i stand til at gå ud på toilettet. Forslås i stedet for dotten ovenfor: Der kan bevilges toiletstolog sæde til personer, der på grund af væsentlig nedsat gangfunktion ikke er i stand til at gå ud på toilettet. Badebænk og badekarsæde bevilges til personer, der har svært ved at stå op i forbindelse med et bad. Forslås i stedet for dotten ovenfor: Bækkenstol med hjul og badebænk bevilges til personer der har væsentlig nedsat gangfunktion, og som APV hjælpemiddel til personale. Bækkenstol med kip og hejs bevilges efter en konkret, individuel vurdering af visitator. Forslås i stedet for dotten ovenfor: Bækkenstol med kip og hejs bevilges som APV hjælpemiddel efter en konkret, individuel vurdering af en sagsbehandlende terapeut. kke i Ydelsens omfang Hvem leverer Toiletforhøjer, toiletstole med og uden hjul og bækkenstole med kip. Der har ikke tidligere stået noget i dette felt. Der forslås følgende tekst: Badebænke bevilges som udgangspunkt ikke, da det kan købes i almindelig handel. Der ydes det bedst egnede og billigste hjælpemiddel efter en konkret individuel vurdering. Alle behandlingsmuligheder skal være udtømte, inden ansøgningen kan behandles. Ved behov afprøves, tilpasses og instrueres borgeren, pårørende og plejepersonale i brugen af hjælpemidlet. Hjælpemidler bevilges som et udlån. Ringkøbing-Skjern Kommunes hjælpemiddeldepot Ydelsen er gratis. Hvordan følges op på Borgeren har pligt til at oplyse Visitationsteamet om ændringer i dennes helbredstilstand, som kan have betydning for behovet for hjælpemidlet. Nej. videre til Ankestyrelsen Side 9 af 97

11 Lovgrundlag for ydelsen Servicelovens 112. Bandage og skinner Hvad siger loven? Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Ifølge 112, stk. 1, i lov om social service skal kommunalbestyrelsen yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne og lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. At kompensere for ansøgerens nedsatte kraft og bevægelighed/gangfunktion. At ansøgerens mobilitet i væsentlig grad bliver forbedret, således at ansøgeren i videst mulig omfang selv kan varetage sine daglige funktioner. Hvad indgår i Bandage og skinner, fx til hænder, arm, skulder, lår, knæ og fod (såfremt det ikke er en del af en behandling/forebyggelse) Reparation/udskiftning Hvad indgår ikke i Bandage og skinner til brug ved sport Bandage og skinner til brug alene ved arbejde Bandage og skinner, der er en del af en behandling/forebyggelse, indsæt: herunder natskinner og bandager til brok (henvises til hospitalet) Ortose strømper (karakteriseres ikke som et hjælpemiddel efter Servicelovens 112) Jf. bekendtgørelsens 2 gives der normalt ikke tilskud til et hjælpemiddel, ansøgeren selv har anskaffet, inden bevilling er givet. Hvem kan modtage Hvilke kriterier indgår for tildeling? Ansøgere med svære varige lidelser med behov for bandage/skinne for at kunne udføre/vedligeholde funktioner i dagligdagen. Der skal foreligge skriftlig dokumentation fra hospital, læge eller fysioterapeut m.fl. med oplysning om lidelsens omfang og behandlingsmuligheder. Ved genbevilling undersøges altid først, om der er mulighed for reparation eller tilretning af den gamle bandage/skinne. Der skal søges hver gang, og det skal oplyses, hvilken type bandage/skinne, der søges om samt begrundelse herfor. Tilflyttere. Lægelige oplysninger og sagsakter fra tidligere kommune indhentes gennem ansøgeren, når tilflyttere til Ringkøbing-Skjern Kommune søger om tilskud til anskaffelse af bandage/skinne. Sagen revurderes altid af Ringkøbing-Skjern Kommune. Hvem leverer Ringkøbing-Skjern Kommune har indgået en indkøbsaftale med Bandagist-Centret 1. juli (Der bør i stedet for stå: Den aktuelle leverandør, som Ringkøbing-Skjern Kommune har indgået indkøbsaftale med.) Ansøgeren er frit stillet med hensyn til at vælge en anden leverandør, men skal være opmærksom på, at der kan blive tale om en egenbetaling, hvis prisen derved bliver højere. Egenbetaling afregnes direkte med leverandøren. Side 10 af 97

12 Hvis ansøgeren vælger at benytte en anden leverandør end den, Ringkøbing-Skjern Kommune har indkøbsaftale med, skal ansøgeren være behjælpelig med at fremskaffe prisoverslag og produktbeskrivelse hos den leverandør, borgeren ønsker at benytte. modtageren? Er der særlige forhold at tage Ydelsen er gratis for ansøgeren. Ringkøbing-Skjern Kommune giver tilskud til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hvis ansøgeren vælger en dyrere løsning, vil der blive tale om en egenbetaling, som skal afregnes direkte med leverandøren. Bandage Ved første bevilling bevilges 1 stk. bandage. En bandage til skiftebrug kan tidligst bevilges/anskaffes efter 1 måned af hensyn til eventuelle tilretninger. Herefter bevilges kun én bandage efter behov. Skinne Ved første bevilling bevilges 1 stk. skinne. Herefter bevilges kun udskiftning ved fagligt dokumenteret behov. Overflytning af dropfodsskinne fra et fodtøj til et andet kan tidligst bevilges hver 18. måned. Er der afledte forhold at tage Hvordan søges der? Ansøgeren rådgives i valg af bandage/skinne, af den fagperson, som skal tilpasse bandagen/skinnen. Er behovet for bandage/skinne grundet arbejdsmæssige forhold, afklarer sagsbehandler med sagsbehandler i jobcenter, hvor ansøgningen skal behandles. Der bør i stedet for stå: varetages sagsbehandlingen af sagsbehandler i jobcentret efter lov om aktiv beskæftigelses indsats. Første ansøgning skal altid være skriftlig og komme direkte fra hospital eller læge m.fl.. Ved genansøgninger henvises ansøgeren til at indsende en ansøgning med prisoverslag og produktbeskrivelse gennem den leverandør, ansøgeren ønsker at benytte. Ansøgning påføres: Bandage-/skinnetype Branchestandard for nummerering Pris Begrundelse for ansøgning Hvad sker der, når der er søgt? Ansøgningens indhold vurderes både i forhold til lovgivningen og til ansøgerens funktion og helbred samt eventuelle sagsakter Ringkøbing-Skjern Kommune allerede er i besiddelse af. Er der brug for en nærmere uddybning/yderligere oplysninger, for at der kan træffes en afgørelse i ansøgningen, indhentes disse gennem ansøgeren. Ansøgeren henvises til retssikkerhedslovens 11 og 11b om borgerens medvirken, kapitel 14 og 15 i retssikkerhedsvejledningen. Hvis Ringkøbing-Skjern Kommune i særlige tilfælde indhenter yderligere oplysninger, skal der altid foreligge en samtykkeerklæring. Side 11 af 97

13 De lægelige oplysninger vurderes nogle gange i samråd med Ringkøbing-Skjern Kommunes lægekonsulent og/eller anden faglig ekspertise. Ansøgeren modtager en digital/skriftlig afgørelse. Hvordan modtager ansøgeren hjælpemidlet? Hvordan følges op på Ansøgeren anmodes om at tage kontakt til den leverandør, ansøgeren ønsker at benytte, med bevillingen. Gør ansøgeren ikke brug af sin bevilling inden for de første 6 måneder bortfalder bevillingen. Leverandøren indsender ansøgerens kvittering for modtagelse af bandagen/skinnen og at det umiddelbart fungerer. Ansøgeren/leverandøren har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for bevillingen. videre til Ankestyrelsen Beklædning Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 112. Hvilket behov dækker Ydelsen skal kompensere for borgerens varigt nedsatte funktionsniveau og i væsentlig grad være en lettelse i den daglige tilværelse. Hvad er formålet med At fremme borgerens mulighed for at være selvhjulpen i forhold til afog påklædning. Hvem kan modtage Borgere hvor den specielle beklædningsgenstand gør borgeren selvhjulpen fx ved et toiletbesøg. kke i Der kan som vejledende regel ydes hjælp til anskaffelse af tøj, som borger normalt ikke ville have haft behov for, og som gør borgeren selvhjulpen. Rygeforklæder, køreposer, regnslag til kørestole samt inkontinentbukser. (Hjælpen kan evt. ydes som en merudgift efter servicelovens 100, til beklædningsgenstande til en borger der grundet sygdom, ulykke eller lignende er blevet varigt invalideret. En følge heraf er, at borgeren ikke mere kan bruge sit tøj og således på én gang får behov for at få udskiftet dele af sin garderobe). (Der bør indsættes, at vedrørende børn bevilges merudgifter efter 41). Ydelsens omfang Hvem leverer Der ydes det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Nej. Diverse leverandører af særlige beklædningsgenstande. Ydelsen er gratis. Hvordan følges op på Borgeren har pligt til at oplyse Visitationsteamet om ændringer i Side 12 af 97

14 dennes helbredstilstand, som kan have betydning for behovet for hjælpemidlet Nej. videre til Ankestyrelsen Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 116. Boligindretning stk. 1 Hvilket behov dækker Hjælp til indretning af bolig, når indretningen er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende borger. Mindre boligændringer f.eks. automatiske døråbnere, udvidelse af døre. Udendørs belægning (kan bevilges til børn) m.m. Større boligændringer. f.eks. trappelift, elevator. Udvidelse af eksisterende rum (f.eks. værelse, badeværelse, køkken). Tilbygninger. Hvad er formålet med At kunne afhjælpe eller i betydelig grad formindske de boligmæssige ulemper ved ophold i eget hjem. Hvem kan modtage Borgere med varigt nedsat funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. kke i Ydelsens omfang? Vurdering af individuel behov for boligindretning via: Hjemmebesøg Statusattest Aktivitetsanalyse Tilladelse fra udlejer til boligindretning Reetablering af lejebolig og ejerbolig Teknisk vurdering af boligen Forslag til om/tilbygning af boligen Indstilling Bevillingsmøde i boliggruppen Kompetence Første vurdering af ejendom SKAT, Herning Indhentelse af byggetilladelse Indhentelse af tilbud Endelig indstilling Bevillingsmøde i boliggruppen Borgeren orienteres om bevilling eller afslag Bygningsforsikring Anden vurdering af ejendommen SKAT. Herning Overdragelsesforretning Beslutning om pant i ejendommen Udarbejdelse og tinglysning af pantebrev Boligindretning som er nødvendige i. f. t. en midlertidig funktionsnedsættelse. Reetablering af ejerboliger, Der bør tilføjes: herunder efter bl.a. loftslifte og elevatorer Reetablering af lejebolig: der kan dog i særlige tilfælde laves aftale herom. Nødvendig hjælp til ændring eller indretning af allerede bestående beboelser. Hjælp kan ydes til opførelse af mindre tilbygning til værelse eller lignende, når det skønnes hensigtsmæssigt. Side 13 af 97

15 Dog skal der ved mere omfattende og bekostelige ændringer undersøges, om en mere hensigtsmæssig eller økonomisk afhjælpning af boligforholdene kan tilvejebringes Hvor det ikke er praktisk muligt at løse problemet med nødvendig boligindretning og kommunen ikke kan anvise en anden egnet bolig, kan der i ganske særlige tilfælde ydes hjælp til anskaffelse af egnet bolig. Der skal være tale om en betydelig varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Hvem leverer Bedst og billigst, gennem indhentning af tilbud hos håndværkere. Ringkøbing/Skjern Kommune. Ydelsen er gratis Hvis der er specielle ønsker i forhold til kvalitet og udformning, kan der blive tale om en egenbetaling. Hvis ydelsen medfører en ikke ubetydelig forøgelse af boligens værdi, også for andre, ydes den del af hjælpen, der modsvarer denne værdiforøgelse i form af et rente- og afdragsfrit lån, der forfalder til udbetaling ved ejerskifte. Skat afgør om der skal oprettes og tinglyses pantebrev i boligen. Hvordan følges op på Boligindretning gives som en engangsydelse. Derfor er der ingen opfølgning. Efterfølgende udgifter til vedligeholdelse af boligindretningen påhviler borgeren i forhold til 116 videre til Ankestyrelsen Boligindretning stk. 2 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 116 stk. 2. Hvilket behov dækker Hjælp til boligskift: Kan der af praktiske grunde eller på grund af bekostelige ændringer ikke foretages den nødvendige boligindretning med hjælp efter servicelovens 116, stk.1, i ansøgerens nuværende bolig, og kan kommunen ikke anvise en anden egnet bolig (lejebolig), skal kommunen vurdere, om borgeren er berettiget til hjælp til anskaffelse af en egnet ejerbolig. Hvad er formålet med At kunne afhjælpe eller i betydelig grad formindske de boligmæssige ulemper ved ophold i eget hjem. Hvem kan modtage Borger med varigt nedsat funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. Vurdering af individuel behov for boligindretning via: Hjemmebesøg Statusattest Aktivitetsanalyse Tilladelse fra udlejer til boligindretning Reetablering af lejebolig og ejerbolig Teknisk vurdering af boligen Forslag til om-/tilbygning af boligen Indstilling Bevillingsmøde i boliggruppen Kompetence Evt. kontakt til ejendomsmægler. Side 14 af 97

16 Første vurdering af ejendom SKAT, Herning Indhentelse af byggetilladelse Indhentelse af tilbud Endelig indstilling Bevillingsmøde i boliggruppen Borgeren orienteres om bevilling eller afslag Bygningsforsikring Anden vurdering af ejendommen SKAT. Herning. Overdragelsesforretning Beslutning om pant i ejendommen Udarbejdelse og tinglysning af pantebrev kke i Ydelsens omfang? Hvem leverer Boligindretning som er nødvendige i forhold til midlertidig funktionsnedsættelse. Reetablering af ejerboliger, der bør tilføjes: herunder efter bl.a. loftslifte og elevatorer, medmindre der i særlige tilfælde er udarbejdet aftale herom. Nødvendig hjælp til ændring eller indretning af anden bolig. Hjælp kan ydes til opførelse af mindre tilbygning til værelse eller lignende, når det skønnes hensigtsmæssigt. Der skal være tale om en betydelig varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I sager hvor der opstår spørgsmål om flytning, er det væsentligt, at ansøgeren og kommunen indgår i et tæt samarbejde. Hvis det er muligt at dække ansøgerens behov i en egnet lejebolig kan det bevilges. Hvis det herefter viser sig, at det er nødvendigt at anskaffe en ejerbolig, må kommunen og ansøgeren i samarbejde finde en egnet ejerbolig. Ringkøbing-Skjern Kommune. Ydelsen er gratis. Hvis der er specielle ønsker i forhold til kvalitet og udformning, kan der blive tale om en egenbetaling. Hvis ydelsen medfører en ikke ubetydelig forøgelse af boligens værdi, også for andre, ydes den del af hjælpen, der modsvarer denne værdiforøgelse i form af et rente- og afdragsfrit lån, der forfalder til udbetaling ved ejerskifte. Der oprettes og tinglyses pantebrev i boligen. Flytteudgifter dækkes ikke efter 116 stk. 1 eller stk. 2. Kan søges som merudgift efter servicelovens 41 og 100. Der kan gives hjælp til flytning til en lejebolig/andelsbolig efter servicelovens 116 stk. 2. Hvordan følges op på Boligskift gives som en engangsydelse, derfor er der ingen opfølgning. Efterfølgende udgifter til vedligeholdelse af bolig og boligindretning påhviler borgeren i forhold til 116. videre til Ankestyrelsen Brystproteser Lovgrundlag for ydelsen Servicelovens 112. Hvad siger loven? Ifølge 112, stk. 1, i lov om social service skal Side 15 af 97

17 kommunalbestyrelsen yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne og lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Hvilke behov dækker Hvad er formålet med At erstatte et manglende bryst. At give ansøgeren selvværd. At skabe balance i kropsholdningen og herigennem forebygge smerter i skulder, nakke og ryg. Hvad indgår i Helprotese Delprotese Brystvorter Hvad indgår ikke i Protesebrystholder Badedragt Svømmeprotese Brystprotese, der indopereres Jf. bekendtgørelsens 2 gives der normalt ikke tilskud til et hjælpemiddel, ansøgeren selv har anskaffet, inden bevilling er givet. Hvem kan modtage Hvilke kriterier indgår for tildeling? Kvinder, der har fået bortopereret det ene eller begge bryster, eller som af anden grund mangler det ene eller begge bryster. Der skal foreligge skriftlig dokumentation fra hospital eller læge m.fl. med oplysning om lidelsens omfang. Der skal søges hver gang, og det skal oplyses, hvilken type brystprotese der søges om samt begrundelse herfor. Tilflyttere. Lægelige oplysninger og sagsakter fra tidligere kommune indhentes gennem ansøgeren, når tilflyttere til Ringkøbing-Skjern Kommune søger om tilskud til anskaffelse af brystprotese. Sagen revurderes altid af Ringkøbing-Skjern Kommune. Hvem leverer modtageren? Er der særlige forhold at tage Er der afledte forhold at tage Der er frit leverandørvalg. Ansøgeren er frit stillet med hensyn til at vælge en leverandør. Ansøgeren skal være behjælpelig med at fremskaffe prisoverslag og produktbeskrivelse hos den leverandør, borgeren ønsker at benytte. Ydelsen er gratis for ansøgeren. Ringkøbing-Skjern Kommune giver tilskud til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hvis ansøgeren vælger en dyrere løsning, vil der blive tale om en egenbetaling, som skal afregnes direkte med leverandøren. Der bevilges normalt 1 stk. bryst- og skifteprotese om året. Særlige forhold kan bevirke hyppigere udskiftning. Ansøgeren rådgives i valg af brystprotese, af den fagperson, som udleverer brystprotesen. Side 16 af 97

18 Hvordan søges der? Første ansøgning skal altid være skriftlig og kommer ofte direkte fra hospitalet. Ved genansøgninger henvises ansøgeren til at indsende en ansøgning med prisoverslag og produktbeskrivelse gennem den leverandør, ansøgeren ønsker at benytte. Ansøgning påføres: Brystprotesetype Pris Begrundelse for ansøgning Hvad sker der, når der er søgt? Ansøgningens indhold vurderes både i forhold til lovgivningen og til ansøgerens funktion og helbred samt eventuelle sagsakter Ringkøbing-Skjern Kommune allerede er i besiddelse af. Er der brug for en nærmere uddybning/yderligere oplysninger, for at der kan træffes en afgørelse i ansøgningen, indhentes disse gennem ansøgeren. Ansøgeren henvises til retssikkerhedslovens 11 og 11b om borgerens medvirken, kapitel 14 og 15 i retssikkerhedsvejledningen. Hvis Ringkøbing-Skjern Kommune i særlige tilfælde indhenter yderligere oplysninger, skal der altid foreligge en samtykkeerklæring. De lægelige oplysninger vurderes nogle gange i samråd med Ringkøbing-Skjern Kommune lægekonsulent og/eller anden faglig ekspertise. Ved første ansøgning modtager ansøgeren et digitalt/skriftligt orienteringsbrev, herefter en digital/skriftlig afgørelse. Hvordan modtager ansøgeren hjælpemidlet? Til hver ny ansøger sender Borgerservice Ringkøbing et orienteringsbrev med anmodning om, at ansøgeren tager kontakt til den leverandør, ansøgeren ønsker at benytte, med henblik på at finde frem til den rigtige brystprotese. Ansøgeren anmodes herefter om at indsende en ansøgning med prisoverslag og produktbeskrivelse gennem den leverandør, som ansøgeren ønsker at benytte. Bevilling og kopi af bevilling til leverandør sendes direkte til ansøgeren. Hvordan følges op på Leverandøren indsender ansøgerens kvittering for modtagelse af brystprotesen og at den umiddelbart fungerer. Ansøgeren/leverandøren har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for bevillingen. videre til Ankestyrelsen Lovgrundlag for ydelsen Servicelovens 112. Diabeteshjælpemidler Socialministeriets bekendtgørelse nr af 23. december 2012 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter Servicelovens 9. Side 17 af 97

19 Hvad siger loven? Hvilke behov dækker Ifølge 112, stk. 1, i lov om social service skal kommunalbestyrelsen yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne og lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. At hjælpe ansøgere i alle aldre, som har en dokumenteret tableteller insulinkrævende diabetes. At ansøgere kan måle sit blodsukker og dermed selv kontrollere sin diabetes. (slettes) Tilføjes: At sikre, at borgerens blodsukkerniveau kan følges som en del af indsatsen for en velreguleret diabetes Hvad er formålet med Hvad indgår i At ansøgeren i videst mulig omfang bevarer en aktiv og selvstændig hverdag. Insulin- og kombinationsbehandlet diabetes: Injektions- og testmaterialer Blodsukkerapparat dækkes med 50% af udgiften, til borgere, der ikke modtager hjælp til blodsukkermåling (tilføjes) Gul kanylebøtte (tilføjes: kun til borgere, der modtager hjælp fra Sundhedsfagligt personale) Stix til måling af ketonstoffer i blodet hos børn Stix til måling af ketonstoffer i urinen hos voksne Ansøgere, der er i kombinationsbehandling med andet godkendt injektionspræparat end insulin, fx Byetta eller Victoza er berettiget til samme bevilling som insulinbehandlede diabetikere. Rammerne er alene vejledende og kan fraviges ved lægelig dokumentation. Bevillingen skal afspejle det konkrete behov. Tabletbehandlet diabetes: Maksimalt 150 stk. teststrimler og fingerprikker (lancetter) årligt. Hvad indgår ikke i Lovgrundlaget omfatter ikke bevilling af insulinpenne, inkl. insulin. Flergangspen ekstra bevilling Insuflon ekstra bevilling Stix til måling af ketonstoffer i blodet hos voksne ekstra bevilling Blodsukkerapparat til tabletbehandlede diabetikere Ved ansøgning om afspritningsservietter, plaster og Elma-creme til børn, henvises til Børn og Familie, hvor ansøgningen skal behandles som en merudgift, idet det ikke vurderes at udgøre en integreret del af begrebet injektions- og testmaterialer. Jf. bekendtgørelsens 2 gives der normalt ikke tilskud til et hjælpemiddel, ansøgeren selv har anskaffet, inden bevilling er givet. Hvem kan modtage Hvilke kriterier indgår for tildeling? Ansøgere, i alle aldre, som har en dokumenteret tablet- eller insulinkrævende diabetes. Der skal foreligge dokumentation for lidelsen fra hospital eller læge. Side 18 af 97

20 Ansøgeren skal selvstændigt have forståelse for og mulighed for at anvende testmaterialerne, og forstå at vurdere resultaterne og drage konsekvenserne heraf. Tilflyttere. Lægelige oplysninger samt sagsakter fra tidligere kommune til Ringkøbing-Skjern Kommune indhentes gennem ansøgeren når pågældende ønsker at søge om tilskud til anskaffelse af diabeteshjælpemidler. Sagen revurderes altid af Ringkøbing-Skjern Kommune Hvem leverer modtageren? Den leverandør, som Ringkøbing-Skjern Kommune på det aktuelle tidspunkt har indgået indkøbsaftale med. Nej. Blodsukkerapparat dækkes med halvdelen af den samlede udgift til insulinbehandlede diabetikere. Øvrige ydelser er gratis for ansøgeren inden for rammen. Er der særlige forhold at tage Til tabletbehandlede diabetikere, hvor lægen anser jævnlig blodsukkermåling påkrævet, gives op til 150 stk. teststrimler og fingerprikker (lancetter) årligt. Det gælder også, selvom læge henviser til, at der skal bruges ekstraordinært mange. Er der afledte forhold at tage hensyn til Ansøgeren rådgives i valg af diabeteshjælpemidler af Hospital eller læge m.fl. Ansøgere som har behov for hjemmesygepleje til at varetage opgaverne omkring blodsukkerkontrol og/eller medicinadministration i forbindelse hermed, skal have leveret diabeteshjælpemidlerne fra ældreplejeområdernes sygeplejedepoter. Hvordan søges der? Første ansøgning skal altid være skriftlig. Ansøgning påføres: Diabetestype Oplysning om diabeteshjælpemidler Når der først er givet en løbende bevilling, skal ansøgeren frem over kontakte leverandøren direkte. Hvad sker der, når der er søgt? Ansøgningens indhold vurderes både i forhold til lovgivningen og til ansøgerens funktion og helbred samt eventuelle sagsakter Ringkøbing-Skjern Kommune allerede er i besiddelse af. Er der brug for en nærmere uddybning/yderligere oplysninger, for at der kan træffes en afgørelse i ansøgningen, indhentes disse gennem ansøgeren. Ansøgeren henvises til retssikkerhedslovens 11 og 11b om borgerens medvirken, kapitel 14 og 15 i retssikkerhedsvejledningen. Hvis Ringkøbing-Skjern Kommune i særlige tilfælde indhenter yderligere oplysninger, skal der altid foreligge en samtykkeerklæring. De lægelige oplysninger vurderes nogle gange i samråd med Ringkøbing-Skjern Kommunes lægekonsulent og/eller anden faglig ekspertise. Ansøgeren modtager en skriftlig afgørelse. Side 19 af 97

Kvalitetsstandarder. Ringkøbing-Skjern Kommune. Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009

Kvalitetsstandarder. Ringkøbing-Skjern Kommune. Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009 er 2014 Ringkøbing-Skjern Kommune Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009 Indholdsfortegnelse 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor... 2 Aflastningsophold... 4 Alkoholbehandling... 5 Arm- og benproteser...

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og områdeledere Basisinventar

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance Lyngby-Taarbæk Kommune El-kørestol med manuel styring Iso-type 12 21 24 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen Hvad er formålet med ydelsen 112/ 113 i lov om social service Borgere med varigt

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN

LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN 1 Visitation Visitation til boligændringer efter 116 i Lov om social service. Når kommunen

Læs mere

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandard Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 112, 113, 115 og 116. Placering i budget Målgruppe Center for

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune.

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune. 5.1 Boligindretning: Fjernelse af dørtrin Hvad indgår i ydelsen? Hvad indgår ikke i ydelsen? Hvem bevilger ydelsen? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hvordan følges op på ydelsen? Er der afledte forhold

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Indholdsfortegnelse Serviceinformation 1. Indledning 2. Beskrivelser af genbrugshjælpemidler og boligindretning,

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning nr.

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 Indhold 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Formålet med at yde støtte til bil og/eller

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ

TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ Du har lånt en kørestol eller et el-køretøj fra Aarhus Kommune. På de næste sider kan du læse om, hvordan du kommer godt på vej med dit nye køretøj. Du

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Esbjerg d. 22. oktober 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Samarbejdet med kommunen 2 10 gode råd 1. Få det på skrift søg skriftligt, og

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 4 Vejen Kommunes værdier... 4 Lovgivning

Læs mere

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Hvad siger loven? Ankestyrelsen har oplyst at el-køretøjer nu er forbrugsgoder.

Læs mere

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hvad er et hjælpemiddel? Hvem vil betale? Identitet Livskvalitet Kontrol Trivsel Tryghed Værdighed

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Lovgrundlag Modtager af indsatsområdet Formål Retningsgivende mål Hvad indeholder indsatsområdet Lov om Social Service december

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitation... 2 3.1 Visitationsudvalg... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen... 2 3.3 Visitering...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning

Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning Kvalitetsstandarder Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning Servicelovens 112, 113 og 116 Godkendt i byrådet: xx.xx.12 Side 1 af 92 Servicelovens 112, 113 og 116... 1 Information vedr. fritvalgsordningen...

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza 3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1 Hvad indgår i ydelsen? At dække borgerens behov for udstyr til måling af blodsukker og injektionsmateriale,

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg Kvalitetsstandard Tekniske hjælpemidler Pleje & Omsorg Godkendt af Social og Sundhedsudvalget 9. februar 2012 Indhold Indhold... 2 Personlig pleje og toiletbesøg... 5 Toiletforhøjer med og uden armlæn

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Sagsbehandling...

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

Kropsbårne, personlige hjælpemidler

Kropsbårne, personlige hjælpemidler Kvalitetsstandard Kropsbårne, personlige hjælpemidler Servicelovens 112 Godkendt i byrådet: xx.xx.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Kropsbårne, personlig hjælpemidler 1. Befordringsgodtgørelse... 3 2. Ben-

Læs mere

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service Ansøgning om støtte til køb af bil efter lov om social service 114 Ansøgning om støtte til køb af bil og særlig indretning Hvem kan søge Personer med et varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Hvis du er bevilliget et hjælpemiddel, i henhold til Lov om Social Service 112 og 113 stk. 5, har du to muligheder. - Du kan låne dit hjælpemiddel fra Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 Omhandler Gruppe Afgørelse Begrundelse Økonomisk hjælp til medicin Hjælp til voksne Det vurderes, at borger selv har mulighed for at afholde udgiften Afslag på dækning

Læs mere

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 2011 2009 Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 Hvem kan søge Du kan søge om støtte til køb af bil eller særlig indretning af bil, hvis du eller dit barn har en varigt nedsat fysisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2012 Ældreområdet september 2012. Ikrafttræden januar 2013. 1 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 -

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler

Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler Side 1 af 98 Kvalitetsstandarder, SEL 112, 113 og 116 Dokumentet indeholder Syddjurs Kommunes kvalitetsstandarder inden for Lov om social

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Lovgrundlag...3 Formålet med træning efter Serviceloven...3 Vurdering og visitering...3 Visitation... 3 Telefonnr. og telfontider til visitationen... 3 Din egen vurdering

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune

Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1. Baggrund 4 1.2 Læsevejledning 4 1.3 Dokumentation af borgerens

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere