2 NEUROSEARCH Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 NEUROSEARCH 2010. Indhold"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2010

2 2 NEUROSEARCH 2010 Indhold

3 ÅRSRAPPORT Forretningsmodel og strategi Til vores aktionærer og andre intressenter 5 Kort om NeuroSearch 6 Hoved- og nøgletal 7 Forretningsmodel og strategi 8 Restrukturering med henblik på at understøtte og styrke strategisk fokus. Læs side 8-9 Specialfarmaforretningen 10 Mission og vision 11 Huntexil 12 Øvrige speciallægemiddelkandidater 16 NsDiscovery 18 Samarbejdsaftaler 20 Risikostyring og intern kontrol 22 Videnledelse 24 Aktionærinformation 26 Virksomhedens social ansvar (CSR) 29 Regnskabsberetning 30 Associerede selskaber 32 Bestyrelse 34 Ledelse 36 Ledelsesstruktur 37 huntingtons SYGDOM Huntexil (pridopidine) er et nyt lægemiddel, der tilhører en ny klasse af lægemiddelstoffer kaldet dopidiner. Læs side Ledelsens påtegning 38 Den uafhængige revisors påtegning 39 NeuroSearch koncernregnskab 40 Årsregnskab for moderselskabet, NeuroSearch A/S 62 Supplerende beretning Interviews om Huntingtons sygdom 72 Familien Schultes 74 Pamela Brown-Inz 76 Maria og John Xouris 78 Fred Taubman 80 Dr. Anthony Lechich, MD 82 Kronik af Charles Sabine 84 Kronik af Charles Sabine Et år betyder, at vi kommer et år nærmere en grusom personlig skæbne, men måske også et år nærmere et reelt håb om, at sygdommen kan behandles. Læs side 84-85

4 4 NEUROSEARCH 2010 Vi er tættere på at blive en profitabel specialfarmaforretning med de lovende resultater med Huntexil, som blev rapporteret i 2010

5 ÅRSRAPPORT Til vores aktionærer og andre interessenter Nu hvor jeg skriver dette brev, har jeg været administrerende direktør for NeuroSearch i seks måneder. Det har været en stor oplevelse at fornemme medarbejdernes engagement og de enorme kompetencer, vi har i virksomheden. I løbet af denne periode har jeg også mødt et bredt udsnit af vores interessenter, fra patienter, plejere og opinions dannere til aktionærer, biotekinvestorer og de aktie analytikere, der følger os. De er alle vigtige interessenter inden for sygdomme i centralnervesystemet (CNS), og det har virkelig været lærerigt. Derfor har vi valgt at bringe fem artikler, der alle vedrører Huntingtons sygdom og belyser nogle af de udfordringer, som patienter, pårørende, plejere og patientorganisationer står overfor. Det overordnede mål for NeuroSearch er at tilbyde bedre behandling til patienter med CNS-sygdomme ved at opbygge en specialiseret farmaceutisk virksomhed, der kan identificere, udvikle, markedsføre og sælge egne produkter. Vores vigtigste lægemiddelkandidat er Huntexil til behandling af Huntingtons sygdom. Huntexil er et ideelt lægemiddel for en virksomhed som NeuroSearch. Den kommercielle udfordring at nå vores kundemålgruppe og informere markedet om fordelene ved Huntexil er en overskuelig opgave, da der er tale om et begrænset antal behandlingscentre og dermed også et begrænset antal læger, der behandler denne sygdom. Antallet af patienter er ligeledes begrænset, idet der er omkring patienter på verdensplan, og Huntexil har opnået orphan drug -status. Disse faktorer tilsammen gør det realistisk for os at etablere en intern organisation til at markedsføre og sælge Huntexil, og det er en unik mulighed for NeuroSearch til at blive en fuldt integreret farmaceutisk virksomhed. Vi har opnået meget lovende resultater i vores to fase II/III-studier med Huntexil i Vi nåede ikke de primære effektmål (modified Motor Score (mms)), men i begge studier kunne vi rapportere stærke og konsistente effekter på Total Motor Score (TMS). I 2011 vil vi samarbejde med myndighederne i Europa og USA for at finde frem til, hvordan vi bedst og mest effektivt kan få Huntexil frem til markedet. Bag ved Huntexil er vi i gang med at opbygge en pipeline af produkter til andre specialindikationer inden for CNS-området. Vi gør fremskridt med både ordopidine og seridopodine, og vi vurderer, at vi i 2011 kan bringe mindst et af de to stoffer videre til fase II. NeuroSearch har lang erfaring i at etablere alliancer inden for ionkanalforskning og udvikling på CNS-området. For at udnytte denne værdi og øge vores fokus på denne ekspertise har vi oprettet NsDiscovery. Denne nye divisions rolle vil være at etablere strategiske alliancer og samarbejder med andre lægemiddelvirksomheder inden for CNS-området. Vi har for nuværende to samarbejder Lilly og Janssen der har fungeret siden 2009, og vi har opnået store fremskridt i begge alliancer i Med vores strategiske fokus på CNS-sygdomme søger vi aktivt efter udlicenseringsmuligheder for tesofensine, som vi anser for at være et af verdens mest lovende produkter til fedmebehandling. I 2010 kom myndighederne med en vis afklaring af deres syn på de potentielle lægemidler mod fedme, og da fedme fortsat er en lidelse, som WHO og andre sundhedsorganisationer har stor fokus på, vurderer vi, at der er stor værdi i tesofensine for en samarbejdspartner. Som en del af vores strategiske prioritering offentliggjorde vi i januar 2011 en reduktion af medarbejderstaben med 20%. Dette er ikke noget, vi er glade for, og jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke alle for deres bidrag til udviklingen af NeuroSearch. I januar 2011 præsenterede vi også en ny ledelse for NeuroSearch, og vi er alle meget engagerede i at føre NeuroSearch videre mod store resultater. Nu hvor jeg kan se fremad, er det klart for mig, at vi kan skabe en unik og værdiskabende virksomhed både for vores medarbejdere, aktionærer og andre interessenter. Patrik Dahlen, administrerende direktør

6 6 NEUROSEARCH 2010 Kort om NeuroSearch NeuroSearch er et europæisk biofarmaceutisk selskab med to selvstændige forretningsområder, der begge har deres fokus rettet mod nye lægemidler til behandling af sygdomme i centralnervesystemet (CNS). Specialfarmaforretningen har en pipeline, der tæller fem CNS-speciallægemidler i udvikling. Af disse produkter er Huntexil (pridopidine) længst fremme i udviklingen som et unikt og nyt lægemiddel med potentiale til at blive en frontløber i nden for behandling af Huntingtons sygdom. Vi agter at opbygge en marketing- og salgsorgani sation til at forestå salget af Huntexil og efterfølgende CNS-speciallægemidler på de væsentligste markeder. Forskningsdivisionen, NsDiscovery, bygger på vores veletablerede forskningsplatform inden for ionkanaler og CNS-sygdomme. Divisionen har forskningsalliancer med Janssen og Lilly samt en l icenssaftale med Abbott. NsDiscovery omfatter også en portefølje af kliniske læge middelkandidater til udlicensering, herunder tesofensine, der har vist enestående effekt inden for behandling af fedme. 5 i nye CNSspeciallægemidler udvikling NeuroSearch er etableret i Medicon Valley med hovedsæde ved København og datterselskab i Gøteborg. Der er i alt ca. 220 medarbejdere pr. 1. marts Børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S (NEUR) markedsværdi på 2,1 mia. kr. pr. 1. marts To selvstændige forretningsområder, begge med fokus inden for CNS-sygdomme: Likvider og værdipapirer på ca. 480 mio. kr. 1 Aktiekapitalfremskaffelse siden stiftelsen på ca. 2,4 mia. kr. og partnerfinansiering på mere end 1,6 mia. kr. 1 Medejerskab i tre biotekvirksomheder: NsGene A/S, Sophion Bioscience A/S og Atonomics A/S pr. 1. marts Pr. 31. december 2010 NeuroSearch En CNS-specialfarmaforretning Hovedproduktet er Huntexil, der har afsluttet et fase II/III-program inden for behandling af Huntingtons sygdom, en orphan drug -indikation Samlet pipeline med 5 nye CNS-speciallægemidler i udvikling Egen marketing- og salgsorganisation under opbygning. NsDiscovery En partner-finansieret forskningsdivision Førende ionkanal baseret forskningsplatform Samarbejdsalliancer med Lilly og Janssen samt en licensaftale med Abbott En portefølje af kliniske programmer til udlicensering, herunder tesofensine, der er klar til fase III inden for fedme og overvægt.

7 ÅRSRAPPORT Hovedog nøgletal Hoved- og nøgletal for koncernen (mio. kr.) Resultatopgørelse og opgørelse af totalindkomst Omsætning 66,3 115,2 66,8 84,6 69,3 Forskningsomkostninger 172,3 200,4 216,8 217,0 202,4 Udviklingsomkostninger 54,8 131,7 176,9 184,6 153,5 Resultat af primær drift (186,7) (253,5) (366,0) (355,8) (328,0) Finansielle poster (25,5) (41,3) (49,9) 24,6 21,8 Resultat før skat (212,2) (294,7) (415,9) (331,2) (306,2) Årets resultat (212,2) (268,4) (382,0) (287,1) (259,0) Totalindkomst (196,0) (311,6) (444,5) (276,9) (216,7) Balance Aktiver i alt 1.267, , , , ,5 Likvider og værdipapirer 387,0 845,3 453,4 808,5 480,6 * Egenkapital 657, ,4 844, ,8 994,1 Investering i materielle anlægsaktiver 12,9 15,7 50,3 19,8 10,8 Nøgletal (kr.) Indtjening pr. aktie (24,17) (21,17) (24,47) (16,39) (10,56) Udvandet indtjening pr. aktie (24,17) (21,17) (24,47) (16,39) (10,56) Indre værdi 53,38 73,57 53,61 48,15 40,49 Børskurs, ultimo 321,5 326,0 136,0 77,0 95,0 Børskurs/indre værdi 6,02 4,43 2,54 1,60 2,35 Antal medarbejdere, gns * Inklusiv fremtidige betingede betalinger fra samarbejdsparterne Lilly og Janssen på 99,0 mio. kr. (2009: 130,8 mio. kr.) og uudnyttede kreditter på 29,0 mio. kr. (2009: 28,3 mio. kr.) udgør det samlede kapitalberedskab 608,6 mio. kr.

8 8 NEUROSEARCH 2010 Forretningsmodel og strategi I januar 2011 offentliggjorde vi en omstrukturering af organisationen med henblik på at understøtte og styrke strategisk fokus. En omstrukturering der blandt andet omfattede etableringen af en ny division, NsDiscovery. Specialfarmaforretningen Det primære mål med omstruktureringen er at allokere optimale ressourcer til Huntexil og sikre den bedst mulige vej for produktet frem mod kommercialisering. En international marketing- og salgsorganisation er under opbygning. Det andet mål er at opbygge en pipeline af speciallægemidler til behandling af væsentlige neurologiske sygdomme. Produktkandidaterne ordopidine og seridopidine forventes at blive de næste af interne lægemiddelkandidater, der skal evalueres for effekt i patienter, mens NSD-726 og NSD-801 er under klargøring til studier i raske frivillige forsøgspersoner. Nye lægemiddelkandidater skal komme dels fra forskningsenheden i Gøteborg og dels fra samarbejder og opkøb af kliniske produkter. Fokus vil være på områder, hvor NeuroSearch på egen hånd kan bringe produkter frem til registrering og markedsføring. NsDiscovery NeuroSearch er bygget på innovativ forskning inden for centralnervesystemet, en forskning der er valideret gennem en lang række samarbejder med internationale medicinalselskaber. Vores forskning er i høj grad targetdrevet, det vil sige, at udgangspunktet for forskningen er samspillet mellem lægemiddelstof og det protein, stoffet skal virke på. Vi har gennem 20 år opbygget betydelig viden inden for vores ekspertiseområder, ionkanaler og CNS-sygdomme, og dette har sammen med en professionel projektkultur og en fokusering på kvalitet i forskningen ført til adskillige succesfulde forsknings aftaler med førende medicinalfirmaer og udvælgelse af talrige lægemiddelkandidater. NsDiscovery vil bygge videre på denne tradition og skabe en profitabel forretning finansieret af forskningssamarbejder og på længere sigt af milepæls- og royalty-betalinger. Forretningsmodel forskningsfokus pipeline bidrag NeuroSearch Specialfarmaforretning CNS forskning Specialistindikationer Egenudviklet pipeline (f.eks. Huntexil ) Salg NsDiscovery Ionkanaler og CNS Andre indikationer Partnerdrevet portefølje (f.eks. tesofensine) Milepæle & royaltybetalinger

9 ÅRSRAPPORT Opbygning af en specialfarmaforretning og en partnerfinansieret NsDiscovery division Pipeline af CNS-speciallægemidler Produkt Indikation Virkningsmekanisme Udviklingstrin Huntexil Huntingtons sygdom Dopidine Fase III Seridopidine Tourettes syndrom Dopidine Fase I Ordopidine Parkinson dyskinesier Dopidine Fase I NSD-726 Huntingtons sygdom Ionkanal-modulator Præklinik NSD-801 Ataksi Ionkanal-modulator Præklinik Portefølje af lægemiddelkandidater for udvikling i partnerskab Produkt Indikation Partner Udviklingstrin Tesofensine Fedme Klar til fase III abt-894 ADHD Abbott Fase II abt-560 CNS-sygdomme Abbott Fase I NSD-788 Depression/angst Fase I NSD-721 Socialfobi Fase I

10 10 NEUROSEARCH 2010 Specialfarmaforretningen Det primære strategiske mål for NeuroSearch er at opbygge en profitabel farmaforretning baseret på indtægter fra egen markedsføring og salg af nye speciallægemidler, der retter sig mod behandling af CNS-sygdomme, hvor der er et udækket medicinsk behov. CNS-speciallægemidler Hvad dækker det? NeuroSearch definerer speciallægemidler som lægemidler, der retter sig mod behandling af CNS-sygdomme, hvor: 1) patientgrundlaget er så begrænset, at den fulde kliniske udvikling kan finansieres og gennemføres af virksomheden selv, og hvor 2) behandlingen primært forestås af specialister, hvilket muliggør markedsføring gennem en begrænset salgsstyrke. bevægelsesforstyrrelser såsom Huntingtons sygdom, Parkinsons sygdom, ataksi og Tourettes syndrom. Primære mål for 2011 Med afsæt i resultatet af diskussioner med de regulatoriske myndigheder fastlægges den regulatoriske vej for Huntexil og indlede næste skridt på vejen mod markedsregistrering Ansætte en Executive Vice President med ansvar for International Marketing & Sales og fortsætte opbygningen af en kommerciel organisation Indlede fase II med ordopidine inden for Parkinsons sygdom og/eller Indlede fase II med seridopidine inden for behandling af Tourettes syndrom Videreudvikle de to andre speciallægemiddelkandi dater NSD-726 og NSD-801. CNS-sygdomme NeuroSearch har sine kompetencer primært inden for sygdomme i centralnervesystemet og med særlig fokus på neurologiske sygdomme karakteriseret ved alvorlige Pipeline af CNS-speciallægemidler Produkt Indikation Virkningsmekanisme Præklinik Fase I Fase II Fase III Markedsreg. Huntexil Huntingtons sygdom Dopidine Seridopidine Tourettes syndrom Dopidine Ordopidine Parkinsons dyskinesier Dopidine NSD-726 Huntingtons sygdom Ionkanal-modulator NSD-801 Ataksi Ionkanal-modulator Specialfarmaforretningen har fem CNS-speciallægemidler under udvikling. Alle er identificeret som resultat af virksomhedens egen lægemiddelforskning, henholdsvis i NeuroSearch Sweden og i ionkanal-programmerne under NsDiscovery. Hovedproduktet er Huntexil (pridopidine), der i et fase II/III-program har vist unikke og lovende resultater som en ny behandling af Huntingtons sygdom. Til samme lægemiddelklasse som pridopidine hører seridopidine og ordopidine, der begge forberedes til fase II-udvikling til behandling af henholdsvis Tourettes syndrom og dyskinesier relateret til Parkinsons sygdom. NSD-726 og NSD-801 er de senest tilkomne lægemiddelkandidater i pipe linen, og begge er i præklinisk udvikling med sigte på at igangsætte kliniske programmer inden for behandling af Huntingtons sygdom og ataksi. Alle produkter i pipelinen retter sig mod neurologiske specialindikationer forbundet med alvorlige bevægelsesforstyrrelser.

11 ÅRSRAPPORT Mission og Vision Det er vores mission gennem udvikling og kommercialisering af nye medicinske produkter at skaffe lindring og forbedret livskvalitet til patienter med udvalgte CNS-sygdomme, hvor der er et stort udækket medicinsk behov. Vi vil være: Den førende udbyder af nye speciallægemidler til behandling af udvalgte CNS-sygdomme. Vores navn og vores produkter vil være anerkendt af alle vores interessenter fra patienter til partnere og investorer. En lønsom specialfarmaforretning Gennem kontinuerligt at bringe nye lægemidler på markedet vil vi fastholde en betydelig kommerciel position og en stærk værdigenerering. Specialfarmaforretningen bygger på følgende fire primære elementer, der skal sikre grundlaget for, at vi kan nå vores strategiske hovedmål: Udbygning af interne kliniske og regulatoriske kompetencer, så vi kan være optimalt gearet til at forestå den fulde udvikling og markedsregistrering af nye CNS-speciallægemidler Opbygning af en salgsorganisation til at markedsføre virksomhedens produkter på de væsentligste markeder, herunder markeder i Nordamerika og Europa Sikring af en produktiv intern lægemiddelforskningsenhed, der kan medvirke til løbende at udbygge vores pipeline af CNS-speciallægemidler En intensiveret og fokuseret indsats inden for forretningsudvikling med henblik på selektivt at indlicensiere og opkøbe lægemiddelkandidater og at indgå kommercielle partneralliancer på udvalgte markeder.

12 12 NEUROSEARCH 2010 Forskning Præklinik Fase I Fase II Fase III Registrering Huntexil Huntexil (pridopidine) Huntingtons sygdom: Fase III Huntexil (pridopidine) er et nyt lægemiddel, der tilhører en ny klasse af lægemiddelstoffer kaldet dopidiner. I et klinisk fase II/III-udviklingsprogram, med deltagelse af 664 patienter med Huntingtons sygdom, har Huntexil vist en enestående og gavnlig effekt på bevægelsessymptomer, der er forbundet med sygdommen, samt en god bivirkningsprofil. Der findes kun meget begrænsede behandlingsmuligheder for disse patienter, og på grundlag af resultaterne, der er set for produktet, vurderer NeuroSearch, at Huntexil udviser potentiale som et betydeligt behandlingsmæssigt fremskridt på området. NeuroSearch har færdiggjort en samlet datapakke på Huntexil med sigte på i første halvdel af 2011 at drøfte fase II/III-resultaterne med de regulatoriske myndigheder i USA og Europa. Disse drøftelser vil være afgørende for at kunne definere den bedst mulige strategi frem mod en markedsregistrering af produktet som en ny behandling til Huntingtons sygdom. Det forventes, at NeuroSearch inden medio 2011 vil være klar med en udmelding vedrørende de regulatoriske udsigter for Huntexil. NeuroSearch ejer alle kommercielle rettigheder til Huntexil, der har status som orphan -lægemiddel (lægemiddel til sjældne sygdomme) hos både de amerikanske (FDA) og de europæiske (EMA) sundhedsmyndigheder. Det er virksomhedens primære målsætning at opbygge en intern marketing- og salgsorganisation og selv forestå kommercialiseringen af produktet på de vigtigste markeder, herunder markederne i Nordamerika og Europa. Huntingtons sygdom Huntingtons sygdom er en invaliderende, dødelig og uhelbredelig genetisk sygdom, som fører til beskadigelser af nervecellerne i visse områder af hjernen, herunder i basalganglierne og i hjernebarken. Sygdommen er arvelig, og børn, hvis ene forælder har Huntingtons sygdom, har 50% risiko for at arve sygdommen. Huntington-patienter har flere forskellige symptomer, som typisk inddeles i tre kategorier: bevægelsesforstyrrelser, der indebærer tab af muskelkoordination, parkinsonisme, chorea, dystoni og anormal gang og kropsholdning, som i betydelig grad påvirker patienternes daglige funktionsevne. Svækkede fysiske og kognitive funktioner medfører tab af evnen til at planlægge og organisere og psykiske ændringer, såsom depression og angst, er almindelige men også maniske og psykotiske symptomer kan være til stede. Symptomerne indsætter typisk omkring 35 til 45-års-alderen, hvorefter patienternes tilstand gradvist forværres, og deres forventede levetid med sygdommen er år. I de sidste stadier af sygdommen får Huntingtonpatienter behov for fuldtidspleje, og der eksisterer i dag et stort udækket medicinsk behov. Der findes ingen helbredelsesmuligheder eller effektiv behanding af Huntingtons sygdom, og kun få nye lægemiddler er i udvikling. Sygdommen rammer omkring én ud af hver i de fleste vestlige lande, og der skønnes tilsammen at være i alt ca Huntington-patienter i Nordamerika og Europa. I andre dele af verden er forekomsten meget varierende, men generelt lavere. Kliniske resultater Evalueringen af Huntexil har omfattet to kliniske studier, der begge blev afsluttet i 2010: MermaiHD-studiet: et randomiseret, dobbelt-blindt og placebokontrolleret fase III-studie med deltagelse af 437 Huntington-patienter fra otte europæiske lande, der blev behandlet i 26 uger. HART-studiet: et randomiseret, dobbelt-blindt og placebokontrolleret fase IIb-studie, hvor 227 patienter med Huntingtons sygdom blev behandlet i 12 uger på en række centre i USA og Canada. Patienterne blev behandlet med Huntexil (10 mg, 22,5 mg eller 45 mg alle to gange dagligt) eller placebo. Effektmålene var de samme i MermaiHD- og HARTstudierne med den modificerede motorskala (mms), der er et mål for frivillig bevægelsesformåen i Huntingtons sygdom, som det primære mål (= endpoint). mms udgør en delmængde af komponenterne fra den totale motorskala, TMS, der måler motorisk funktion hos patienter med Huntingtons sygdom. TMS var sekundært effektmål i begge studier. Resultaterne fra de to studier viser, at behandling med Huntexil giver en statistisk signifikant forbedring af patienternes samlede motoriske funktion målt på TMS. I MermaiHD-studiet sås en forbedring af TMS på 3,0 points (p< 0,005) efter 26 ugers behandling i forhold til placebo, og i HART var forbedringen 2,8 points (p< 0,05) efter 12 uger i forhold til placebo. På det primære effektmål, mms, sås en stærk tendens til effekt af behandling med

13 ÅRSRAPPORT Dopidiner En helt ny klasse af lægemidler Huntexil er et produkt fra en helt ny klasse af lægemiddelstoffer etableret af NeuroSearch, og som Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har givet betegnelsen dopidiner. Lægemiddelstoffer fra denne klasse er kendetegnet ved deres særlige, stabiliserende indvirkning på dopamin-afhængige hjernefunktioner.

14 14 NEUROSEARCH mennesker på verdensplan menes at lide af Huntingtons sygdom Huntexil i begge studier med en ændring, der blev målt til 1,0 point (p = 0,042) i MermaiHD-studiet efter 26 ugers behandling, i forhold til placebo og 1,2 points (p= 0,078) i HART-studiet efter 12 ugers behandling, i forhold til placebo. Ingen af studierne mødte dog de forudbestemte signifikansniveauer for effekt på mms-skalaen. Endvidere har resultaterne fra fase II/III-programmet vist, at den effekt, der er observeret for de sammensatte motoriske effektmål, TMS og mms, er drevet af signifikante forbedringer af klinisk vigtige bevægelsessymptomer, såsom gang, balance og håndbevægelser. En analyse af de samlede datasæt fra studierne viste en signifikant forbedring af patienternes bevægelsessymptomer målt på TMS til 2,1 points (p< 0,01) og en ændring målt på mms til 0,6 point (p<=0,12) efter 12 ugers behandling med Huntexil i forhold til placebo, og en signifikant forbedring målt på såvel TMS til 3,3 points (p< 0,001) som mms til 1,2 points (p< 0,01) efter 26 ugers behandling i forhold til placebo. I begge studier har Huntexil vist en favorabel tolerabilitet og sikkerhedsprofil, og der er ikke konstateret nogen behandlingsrelaterede ulemper i form af en forværring af andre sygdomstegn og -symptomer. Resultaterne af en 26 uger lang åben sikkerhedsforlængelse til MermaiHD-studiet har vist, at 12 måneders behandling med Huntexil er veltolereret og sikker for patienter med Huntingtons sygdom. Med resultaterne fra MermaiHD- og HART-studierne er det for første gang nogensinde lykkedes at påvise en gavnlig effekt på Huntington-patienters motoriske symptomer uden samtidig forværring af andre symptomer. Igangværende kliniske aktiviteter I USA og Canada, hvor HART-studiet blev udført, har NeuroSearch igangsat et åbent klinisk studie uden forudbestemt behandlingsperiode, kaldet Open-HART. Studiet indledes for at imødekomme udtrykte ønsker fra patienter, som har deltaget i studiet, og deres læger om fortsat behandling med Huntexil. I dette studie vil patienter, der har fuldendt behandling i HART-studiet, blive tilbudt at genstarte behandling med Huntexil, indtil der er opnået markedsregistrering af produktet i de pågældende lande. De første patienter forventes at kunne påbegynde behandling i det åbne studie i anden kvartal Kommercielle aktiviteter NeuroSearch har etableret et europæisk compassionate use-program for at sikre fortsat adgang til Huntexil for Huntington-patienter, der har fuldendt behandlingen i den åbne forlængelsesfase til MermaiHD-studiet. Programmet er aktivt i alle de otte europæiske lande, hvor MermaiHDstudiet er blevet udført og forløber tilfredsstillende. NeuroSearch allokerer yderligere ressourcer til opbygningen af en marketing- og salgsorganisation, hvilket vil gøre det muligt for selskabet at være i tættere dialog med patientorganisationer og førende eksperter inden for Huntingtons sygdom.

15 ÅRSRAPPORT Huntingtons sygdom kliniske motorskalaer Den totale motorskala, TMS, er den hyppigst anvendte skala til vurdering af bevægelsesforstyrrelser relateret til Huntingtons sygdom og bruges i klinisk afprøvning samt observationsstudier. Den indeholder 31 vurderingspunkter, fordelt i 15 grupper, der spænder over et stort interval af bevægelsesfunktioner, og som vurderes af lægen fra 0 ( normal evne/ fravær af symptom ) til 4 ( mest alvorlig/kan ikke udføres ). Det er således en kategorisk skala hvor enhver ændring per definition er mulig at observere klinisk. TMS har vist sig at korrelere med funktion og bevægelsessymptomer og ligeledes at give en god forudsigelse for behovet for institutionalisering af patienterne. Således er bevægelsessymptomer ikke kun væsentlige diagnostiske målepunkter for Huntingtons sygdom, men ligeledes grundlag for patientens generelle sygdomspåvirkning og lidelse. En gruppe på 10 komponenter fra TMS udgør den modificerede motorskala, mms og har også været anvendt i Huntexil (pridopidine) studier. mms inkluderer komponenter som håndbevægelser, tale, bevægelsesstivhed, bradykinesier samt balance- og gangfunktion, men indeholder ikke ufrivillige bevægelsesfunktioner, dystoni, chorea og øjenbevægelser. mms er tæt korreleret til TMS og har ligeledes tæt korrelation til patientens funktionelle stadium. Huntingtons SYGDOM KLINISKE SKALAER OG EFFEKTMÅL FOR BEVÆGELSESFORMÅEN Den totale motorskala, TMS Øjenbevægelser tre punkter fra TMS 1. Glidende øjenfølge 2. Rykvise øjenbevægelser 3. Øjenbevægelseshastighed Ufrivillige bevægelser to punkter fra TMS 4. Dysarthri (talebesvær) 5. Tungeprotrusion 6. Finger tapping-test 7. Knytte og åbne hænderne 8. Næve-hånd-håndflade sekvensering 9. Rigiditet arme 10. Bradykinesi/langsomhed 11. Dystoni 12. Chorea 13. Gang 14. Tandem walking 15. Balanceresistens Den modificerede motorskala, mms måler frivillige bevægelser ti punkter fra TMS

16 16 NEUROSEARCH 2010 Forskning Præklinik Fase I Fase II Fase III Registrering Forskning Præklinik Fase I Fase II Fase III Registrering Seridopidine Ordopidine Seridopidine Ordopidine Seridopidine Tourettes Syndrom: Under forberedelse til klinisk fase II Seridopidine (tidligere benævnt ACR343) tilhører ligesom Huntexil den nye lægemiddelklasse benævnt dopidiner, som NeuroSearch har etableret. Med henblik på fortsat udvikling af seridopidine er NeuroSearch i gang med at evaluere en række udvalgte CNS-specialindikationer, herunder Tourettes syndrom og nedsat gangfunktion med fastfrysningsperioder/ balanceforstyrrelse i Parkinsons sygdom. Tourettes syndrom behandles i dag bl.a. med neuroleptika, der ligesom seridopidine virker på dopaminsystemet i hjernen. Dopidinernes unikke virkningsmekanisme indikerer, at seridopidine vil være fri for mange af de bivirkninger, der ses ved brug af neuroleptika. Det første fase II-studie med seridopidine forventes at kunne indledes i Ordopidine L-Dopa-induceret dyskinesier i Parkinsons sygdom: Under forberedelse til klinisk fase II Ordopidine (tidligere benævnt ACR325) tilhører også klassen af dopidiner. Resultaterne fra prækliniske studier af ordopidine indikerer, at dette stof har sit primære potentiale inden for behandling af Parkinsons sygdom. Det første fase II-studie med ordopidine forventes at blive rettet mod dyskinesier, som er kraftige ufrivillige bevægelser, der opstår hos Parkinson-patienter efter nogle år i behandling med L-Dopa, der aktuelt udgør standardbehandlingen på området. Studiet forventes at kunne indledes i NeuroSearch evaluerer i øjeblikket ordopidine i et fase Ib-tolerabilitetsstudie med henblik på at påvise, at stoffet har en god sikkerhedsprofil i Parkinson-patienter med L-Dopa-inducerede dyskinesier. Tourettes syndrom DYSKInesier Tourettes syndrom er opkaldt efter den franske læge George Gilles de la Tourette, som beskrev sygdommen i Tourettes syndrom er en neurologisk lidelse, og før diagnosen stilles, skal der gennem mere end et år forekomme forskelligartede ufrivillige bevægelser og ufrivillige lyde, ligesom det skal fastslås, at symptomerne ikke skyldes andre sygdomme eller medicinering. Sygdommen debuterer i 2-21 års alderen, og symptomerne kan konstateres hos lidt over 1% af befolkningen i denne aldersgruppe. Parkinsons sygdom kan ikke helbredes, men symptomerne kan kontrolleres. Den vigtigste medicinske behandling er L-Dopa, som er effektiv til behandling af symptomerne. Imidlertid fører behandling med L-Dopa til udvikling af alvorlige bevægelsesforstyrrelser, kaldet dyskinesier, hos op mod 90% af patienterne. Selv milde former for dyskinesier medfører ofte, at L-Dopa-behandlingen må begrænses med øget tab af patientens bevægelsesevne til følge. Der findes i dag ingen effektiv behandling af L-Dopa-inducerede dyskinesier.

17 ÅRSRAPPORT Forskning Præklinik Fase I Fase II Fase III Registrering Forskning Præklinik Fase I Fase II Fase III Registrering NSD-726 NSD-801 NSD-726 NSD-801 NSD-726 blev identificeret fra et af forskningsprogrammerne under NsDiscovery. Stoffet blokerer en specifik ionkanal, der findes i hjernens immunceller, kaldet mikrogliaceller. Et for højt aktivitetsniveau af mikrogliaceller, antages at spille en væsentlig rolle i flere neurologiske sygdomme, herunder Huntingtons sygdom. Laboratorieforsøg har vist, at mikrogliacellernes vækst og dannelse af neurotoksiske substanser hæmmes, når denne specifikke ionkanal blokeres. Prækliniske forsøg tyder også på en lovende nervebeskyttende effekt gennem denne virkningsmekanisme, og NeuroSearch undersøger nu NSD-726 s sygdomsmodificerende potentiale. NSD-801 er en ny præklinisk lægemiddelkandidat, der er udvalgt fra et andet NsDiscovery-ionkanalprogram, som udgør en ny tilgang til behandling af bevægelsessygdomme, specielt ataksi. Nervesystemet i lillehjernen hos ataksi-patienter udvikler atypisk og upræcis aktivitet, der forårsager symptomatisk ataksi, som gradvist kan føre til nervedød. NSD-801 er en ionkanal-stimulator, som normaliserer aktiviteten i forbindelse med dannelsen af nerveimpulser og beskytter muligvis også disse nerveceller fra at dø. For en beskrivelse af Huntingtons sygdom, se side 12 under Huntexil (pridopidine). Ataksi Ataksi er en gruppe af arveligt betingede neurologiske sygdomme forårsaget af forlængelser af visse proteiner og er således forårsaget af den samme type af genetiske forstyrrelser, som forårsager Huntingtons sygdom. De fejlagtigt forlængede proteiner påvirker lillehjernen og rygmarven, og ataksi-patienter oplever et progressivt tab af bevægelseskontrol, kropsholdning og evnen til at tale. Ataksi hører til gruppen af sjældne sygdomme ( orphan-sygdomme ), for hvilken der i dag ikke eksisterer nogen medicinsk behandling.

Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg

Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg ÅrsrApport 2008 Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg 2 Indhold Til vores aktionærer 4 Kort om NeuroSearch 6 Pipeline 12 Hoved- og nøgletal 14 Afgørende

Læs mere

En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme. Årsrapport 2004

En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme. Årsrapport 2004 En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme Årsrapport 2004 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Kort om NeuroSearch 3 2004 - Et år med vigtige fremskridt 5 Udviklings- og forskningsprogrammer

Læs mere

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 REVOLUTIONARY HEALTH SOLUTIONS VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 SOM FØRENDE OG BANEBRYDENDE INDEN FOR PEPTID-LÆGEMIDLER SKABTE VI I 2014 ET SOLIDT FUNDAMENT FOR ØGET VÆRDISKABELSE

Læs mere

resultater for 2012 årsrapport 2012 Behandling af hjernesygdomme 6.402 1.197 1.224 2.803 1.810 omsætning og vækst pr. region (dkk mio.

resultater for 2012 årsrapport 2012 Behandling af hjernesygdomme 6.402 1.197 1.224 2.803 1.810 omsætning og vækst pr. region (dkk mio. resultater for omsætning og vækst pr. region (dkk mio.) samlet omsætning +6% 14.802 (EKSKL. LEXAPRO) europa 7.734-3% 52% af samlet omsætning int. markeder 3.768 +9% 26% af samlet omsætning usa 2.099 +29%

Læs mere

HOVEDTAL ÅRSRAPPORT 2009

HOVEDTAL ÅRSRAPPORT 2009 ÅRSRAPPORT HOVEDTAL 2007 2006 2005 KONCERN EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning 13.747 11.572 11.171 9.300 9.076 1.846 2.566 Forsknings- og udviklingsomkostninger 3.196 2.990 2.193 1.956 1.782 429 596

Læs mere

årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs

årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs virksomhedsinformation Indholdsfortegnelse 2 Til vores aktionærer 4 Kort om Zealand Pharma 4 Produktportefølje 2010 5 Mission, vision og værdier Zealand Pharma

Læs mere

Til aktionærerne Højdepunkter Ledelsesberetning Global tilstedeværelse Risikostyring CSR Aktionærinformation Selskabsledelse Bestyrelse og direktion

Til aktionærerne Højdepunkter Ledelsesberetning Global tilstedeværelse Risikostyring CSR Aktionærinformation Selskabsledelse Bestyrelse og direktion Årsrapport 2010 Indhold Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen forsideomslag Til aktionærerne 1 Højdepunkter 2 Ledelsesberetning 3 Økonomiske forventninger til 2011 11 Global tilstedeværelse 13 Risikostyring

Læs mere

Hoved- og nøgletal. Årsrapport 2010. Koncern 2010 DKK mio.

Hoved- og nøgletal. Årsrapport 2010. Koncern 2010 DKK mio. Årsrapport Hoved- og nøgletal Koncern 2008 2007 2006 EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning 14.765 13.747 11.572 11.171 9.300 1.983 2.625 Forsknings- og udviklingsomkostninger 3.045 3.196 2.990 2.193 1.956

Læs mere

zealand pharma årsrapport 2011

zealand pharma årsrapport 2011 zealand pharma årsrapport 211 Indholdsfortegnelse Til vores aktionærer 2 Kære aktionær, 4 Kort om Zealand Pharma 6 Strategisk målsætning og forretningsmodel 1 Højdepunkter i 211 og efter balancedagen 11

Læs mere

Årsrapport 2013. BioPorto A/S CVR DK-17500317

Årsrapport 2013. BioPorto A/S CVR DK-17500317 Årsrapport 2013 BioPorto A/S CVR DK-17500317 BioPorto Diagnostics produktoversigt Produktgrupper The NGAL Test (NGAL IP) NGAL ELISA kits Human og dyr MBL ELISA Kit Monoklonale antistoffer Segmenter Hospitaler

Læs mere

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE zealand pharma A/S Årsrapport 212 HISTORIEN OM ZEALAND innovation PEPTIDER partnere DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE Medicin succes 1 Hoved- og nøgletal DKK Note 212 211 21 29 28 Resultatopgørelse

Læs mere

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE zealand pharma A/S Årsrapport 212 HISTORIEN OM ZEALAND innovation PEPTIDER partnere DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE Medicin succes 1 Hoved- og nøgletal DKK Note 212 211 21 29 28 Resultatopgørelse

Læs mere

årsrapport science-to-life

årsrapport science-to-life årsrapport science-to-life virksomhedsinformation Zealand Pharma A/S Smedeland 36 DK-2600 Glostrup Danmark Tel: +45 43281200 Fax: +45 43281212 E-mail: info@zp.dk www.zealandpharma.com CVR nr.: 20 04 50

Læs mere

Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S

Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S Affitech A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14 53 83 72) Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S af

Læs mere

årsr apport science-to-life

årsr apport science-to-life årsr apport 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 science-to-life Indhold Beretning Regnskab 1 1 2 3 5 5 Indledning Værdier Produkt pipeline Ledelsesberetning Nøgletal 2002-2007 Mission og vision 16 18 19

Læs mere

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Udvalgte hovedog nøgletal 2010 2010 2009 Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr. 60.776 51.078 19,0% Diabetesbehandling Mio. kr. 45.710 37.502

Læs mere

GENMAB A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 21023884)

GENMAB A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 21023884) GENMAB A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 21023884) Rettet emission af 4.471.202 stk. Aktier à nom. DKK 1 Tegningskurs: DKK 454,65 pr. Aktie Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

fra videnskab til medicin

fra videnskab til medicin Årsrapport 2010 fra videnskab til medicin Om Genmab Genmab er et førende internationalt bioteknologisk selskab, der er dedikeret til at udvikle fuldt humane antistofbehandlinger til potentiel behandling

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab 1 Indhold Ledelsesberetning Side 3 Hoved- og nøgletal Side 4-5 På vej mod nye højder Side 6-7 Produktområder Side 8-11 Finansielle resultater Side 12-13 Strategi Climbing New Heights 2017 Side 14-15 Forventninger

Læs mere

Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen *

Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen * Bestyrelse Ledelsesberetning og direktion Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Regnskab Hoved- og nøgletal 1 Årsrapport 2012 Bestyrelse og direktion Ledelsens påtegning Den uafhængige

Læs mere

årsrapport 2013 årsrapport 2013

årsrapport 2013 årsrapport 2013 ØK-KONCERNEN årsrapport 2013 A/S det østasiatiske kompagni / årsrapport 2013 1 2 årsrapport 2013 / A/S det østasiatiske kompagni indhold indhold ØK-KONCERnen 4 LEDELSESBERETNING Brev til vore aktionærer

Læs mere

Indhold. Del I. Ledelsens beretning. 3 På vej. 4 Brev til aktionærerne. 6 5 års hoved- og nøgletal. 7 Højdepunkter i 2010.

Indhold. Del I. Ledelsens beretning. 3 På vej. 4 Brev til aktionærerne. 6 5 års hoved- og nøgletal. 7 Højdepunkter i 2010. Årsrapport 2010 Indhold Del I Ledelsens beretning 3 På vej 4 Brev til aktionærerne 6 5 års hoved- og nøgletal 7 Højdepunkter i 2010 9 Life Sciences 15 Diagnostics 20 Immaterielle rettigheder 24 Risikostyring

Læs mere

virksomhedsinformation

virksomhedsinformation virksomhedsinformation Zealand Pharma A/S Smedeland 36 DK-2600 Glostrup Danmark Tel: +45 43 28 12 00 Fax: +45 43 28 12 12 Bestyrelsesmedlemmer Daan J. Ellens, Bestyrelsesformand Peter Benson Alain Munoz

Læs mere

Har kunden fået Exiqon til at udføre sine forsøg kan forsøgsresultaterne aflæses og fortolkes på en sikker webside, som kun kunden har adgang til.

Har kunden fået Exiqon til at udføre sine forsøg kan forsøgsresultaterne aflæses og fortolkes på en sikker webside, som kun kunden har adgang til. ÅRSRAPPORT 2006 Exiqon på nettet Uanset om man skal lære Exiqon bedre at kende, om man skal genbestille vores produkter, eller om man er i gang med at forberede, gennemføre eller fortolke et videnskabeligt

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2013

Å r s r a p p o r t 2013 Årsrapport 2013 I NDE X Indhold ledelsesberetning 04 Hoved- og nøgletal 05 Interview med ledelsen 07 Strategi 08 Væsentlige begivenheder 09 Overblik 2013 09 Forventninger til 2014 10 HVAC 12 Telecom 14

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

Exiqon fortsætter med at flytte grænserne inden for mirna feltet gennem vores LNA -teknologi

Exiqon fortsætter med at flytte grænserne inden for mirna feltet gennem vores LNA -teknologi Årsrapport 2007 Exiqon fortsætter med at flytte grænserne inden for mirna feltet gennem vores LNA -teknologi Henrik M. Pfundheller, Ph.D., Underdirektør Salg & Marketing Exiqon kort fortalt Exiqon er en

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Improving treatments Improving lives

Improving treatments Improving lives 2008 LifecyCle Pharma A/S å r s r a p p o r t Improving treatments Improving lives Om LifeCycle Pharma A/S (LCP) LCP er en specialiseret farmaceutisk virksomhed med hovedkontor i Hørsholm, Danmark, og

Læs mere

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden...

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden... Årsrapport 2010 Indhold Resumé.................................................................................. 1 Hoved- og nøgletal 2006-2010..............................................................

Læs mere