2 NEUROSEARCH Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 NEUROSEARCH 2010. Indhold"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2010

2 2 NEUROSEARCH 2010 Indhold

3 ÅRSRAPPORT Forretningsmodel og strategi Til vores aktionærer og andre intressenter 5 Kort om NeuroSearch 6 Hoved- og nøgletal 7 Forretningsmodel og strategi 8 Restrukturering med henblik på at understøtte og styrke strategisk fokus. Læs side 8-9 Specialfarmaforretningen 10 Mission og vision 11 Huntexil 12 Øvrige speciallægemiddelkandidater 16 NsDiscovery 18 Samarbejdsaftaler 20 Risikostyring og intern kontrol 22 Videnledelse 24 Aktionærinformation 26 Virksomhedens social ansvar (CSR) 29 Regnskabsberetning 30 Associerede selskaber 32 Bestyrelse 34 Ledelse 36 Ledelsesstruktur 37 huntingtons SYGDOM Huntexil (pridopidine) er et nyt lægemiddel, der tilhører en ny klasse af lægemiddelstoffer kaldet dopidiner. Læs side Ledelsens påtegning 38 Den uafhængige revisors påtegning 39 NeuroSearch koncernregnskab 40 Årsregnskab for moderselskabet, NeuroSearch A/S 62 Supplerende beretning Interviews om Huntingtons sygdom 72 Familien Schultes 74 Pamela Brown-Inz 76 Maria og John Xouris 78 Fred Taubman 80 Dr. Anthony Lechich, MD 82 Kronik af Charles Sabine 84 Kronik af Charles Sabine Et år betyder, at vi kommer et år nærmere en grusom personlig skæbne, men måske også et år nærmere et reelt håb om, at sygdommen kan behandles. Læs side 84-85

4 4 NEUROSEARCH 2010 Vi er tættere på at blive en profitabel specialfarmaforretning med de lovende resultater med Huntexil, som blev rapporteret i 2010

5 ÅRSRAPPORT Til vores aktionærer og andre interessenter Nu hvor jeg skriver dette brev, har jeg været administrerende direktør for NeuroSearch i seks måneder. Det har været en stor oplevelse at fornemme medarbejdernes engagement og de enorme kompetencer, vi har i virksomheden. I løbet af denne periode har jeg også mødt et bredt udsnit af vores interessenter, fra patienter, plejere og opinions dannere til aktionærer, biotekinvestorer og de aktie analytikere, der følger os. De er alle vigtige interessenter inden for sygdomme i centralnervesystemet (CNS), og det har virkelig været lærerigt. Derfor har vi valgt at bringe fem artikler, der alle vedrører Huntingtons sygdom og belyser nogle af de udfordringer, som patienter, pårørende, plejere og patientorganisationer står overfor. Det overordnede mål for NeuroSearch er at tilbyde bedre behandling til patienter med CNS-sygdomme ved at opbygge en specialiseret farmaceutisk virksomhed, der kan identificere, udvikle, markedsføre og sælge egne produkter. Vores vigtigste lægemiddelkandidat er Huntexil til behandling af Huntingtons sygdom. Huntexil er et ideelt lægemiddel for en virksomhed som NeuroSearch. Den kommercielle udfordring at nå vores kundemålgruppe og informere markedet om fordelene ved Huntexil er en overskuelig opgave, da der er tale om et begrænset antal behandlingscentre og dermed også et begrænset antal læger, der behandler denne sygdom. Antallet af patienter er ligeledes begrænset, idet der er omkring patienter på verdensplan, og Huntexil har opnået orphan drug -status. Disse faktorer tilsammen gør det realistisk for os at etablere en intern organisation til at markedsføre og sælge Huntexil, og det er en unik mulighed for NeuroSearch til at blive en fuldt integreret farmaceutisk virksomhed. Vi har opnået meget lovende resultater i vores to fase II/III-studier med Huntexil i Vi nåede ikke de primære effektmål (modified Motor Score (mms)), men i begge studier kunne vi rapportere stærke og konsistente effekter på Total Motor Score (TMS). I 2011 vil vi samarbejde med myndighederne i Europa og USA for at finde frem til, hvordan vi bedst og mest effektivt kan få Huntexil frem til markedet. Bag ved Huntexil er vi i gang med at opbygge en pipeline af produkter til andre specialindikationer inden for CNS-området. Vi gør fremskridt med både ordopidine og seridopodine, og vi vurderer, at vi i 2011 kan bringe mindst et af de to stoffer videre til fase II. NeuroSearch har lang erfaring i at etablere alliancer inden for ionkanalforskning og udvikling på CNS-området. For at udnytte denne værdi og øge vores fokus på denne ekspertise har vi oprettet NsDiscovery. Denne nye divisions rolle vil være at etablere strategiske alliancer og samarbejder med andre lægemiddelvirksomheder inden for CNS-området. Vi har for nuværende to samarbejder Lilly og Janssen der har fungeret siden 2009, og vi har opnået store fremskridt i begge alliancer i Med vores strategiske fokus på CNS-sygdomme søger vi aktivt efter udlicenseringsmuligheder for tesofensine, som vi anser for at være et af verdens mest lovende produkter til fedmebehandling. I 2010 kom myndighederne med en vis afklaring af deres syn på de potentielle lægemidler mod fedme, og da fedme fortsat er en lidelse, som WHO og andre sundhedsorganisationer har stor fokus på, vurderer vi, at der er stor værdi i tesofensine for en samarbejdspartner. Som en del af vores strategiske prioritering offentliggjorde vi i januar 2011 en reduktion af medarbejderstaben med 20%. Dette er ikke noget, vi er glade for, og jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke alle for deres bidrag til udviklingen af NeuroSearch. I januar 2011 præsenterede vi også en ny ledelse for NeuroSearch, og vi er alle meget engagerede i at føre NeuroSearch videre mod store resultater. Nu hvor jeg kan se fremad, er det klart for mig, at vi kan skabe en unik og værdiskabende virksomhed både for vores medarbejdere, aktionærer og andre interessenter. Patrik Dahlen, administrerende direktør

6 6 NEUROSEARCH 2010 Kort om NeuroSearch NeuroSearch er et europæisk biofarmaceutisk selskab med to selvstændige forretningsområder, der begge har deres fokus rettet mod nye lægemidler til behandling af sygdomme i centralnervesystemet (CNS). Specialfarmaforretningen har en pipeline, der tæller fem CNS-speciallægemidler i udvikling. Af disse produkter er Huntexil (pridopidine) længst fremme i udviklingen som et unikt og nyt lægemiddel med potentiale til at blive en frontløber i nden for behandling af Huntingtons sygdom. Vi agter at opbygge en marketing- og salgsorgani sation til at forestå salget af Huntexil og efterfølgende CNS-speciallægemidler på de væsentligste markeder. Forskningsdivisionen, NsDiscovery, bygger på vores veletablerede forskningsplatform inden for ionkanaler og CNS-sygdomme. Divisionen har forskningsalliancer med Janssen og Lilly samt en l icenssaftale med Abbott. NsDiscovery omfatter også en portefølje af kliniske læge middelkandidater til udlicensering, herunder tesofensine, der har vist enestående effekt inden for behandling af fedme. 5 i nye CNSspeciallægemidler udvikling NeuroSearch er etableret i Medicon Valley med hovedsæde ved København og datterselskab i Gøteborg. Der er i alt ca. 220 medarbejdere pr. 1. marts Børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S (NEUR) markedsværdi på 2,1 mia. kr. pr. 1. marts To selvstændige forretningsområder, begge med fokus inden for CNS-sygdomme: Likvider og værdipapirer på ca. 480 mio. kr. 1 Aktiekapitalfremskaffelse siden stiftelsen på ca. 2,4 mia. kr. og partnerfinansiering på mere end 1,6 mia. kr. 1 Medejerskab i tre biotekvirksomheder: NsGene A/S, Sophion Bioscience A/S og Atonomics A/S pr. 1. marts Pr. 31. december 2010 NeuroSearch En CNS-specialfarmaforretning Hovedproduktet er Huntexil, der har afsluttet et fase II/III-program inden for behandling af Huntingtons sygdom, en orphan drug -indikation Samlet pipeline med 5 nye CNS-speciallægemidler i udvikling Egen marketing- og salgsorganisation under opbygning. NsDiscovery En partner-finansieret forskningsdivision Førende ionkanal baseret forskningsplatform Samarbejdsalliancer med Lilly og Janssen samt en licensaftale med Abbott En portefølje af kliniske programmer til udlicensering, herunder tesofensine, der er klar til fase III inden for fedme og overvægt.

7 ÅRSRAPPORT Hovedog nøgletal Hoved- og nøgletal for koncernen (mio. kr.) Resultatopgørelse og opgørelse af totalindkomst Omsætning 66,3 115,2 66,8 84,6 69,3 Forskningsomkostninger 172,3 200,4 216,8 217,0 202,4 Udviklingsomkostninger 54,8 131,7 176,9 184,6 153,5 Resultat af primær drift (186,7) (253,5) (366,0) (355,8) (328,0) Finansielle poster (25,5) (41,3) (49,9) 24,6 21,8 Resultat før skat (212,2) (294,7) (415,9) (331,2) (306,2) Årets resultat (212,2) (268,4) (382,0) (287,1) (259,0) Totalindkomst (196,0) (311,6) (444,5) (276,9) (216,7) Balance Aktiver i alt 1.267, , , , ,5 Likvider og værdipapirer 387,0 845,3 453,4 808,5 480,6 * Egenkapital 657, ,4 844, ,8 994,1 Investering i materielle anlægsaktiver 12,9 15,7 50,3 19,8 10,8 Nøgletal (kr.) Indtjening pr. aktie (24,17) (21,17) (24,47) (16,39) (10,56) Udvandet indtjening pr. aktie (24,17) (21,17) (24,47) (16,39) (10,56) Indre værdi 53,38 73,57 53,61 48,15 40,49 Børskurs, ultimo 321,5 326,0 136,0 77,0 95,0 Børskurs/indre værdi 6,02 4,43 2,54 1,60 2,35 Antal medarbejdere, gns * Inklusiv fremtidige betingede betalinger fra samarbejdsparterne Lilly og Janssen på 99,0 mio. kr. (2009: 130,8 mio. kr.) og uudnyttede kreditter på 29,0 mio. kr. (2009: 28,3 mio. kr.) udgør det samlede kapitalberedskab 608,6 mio. kr.

8 8 NEUROSEARCH 2010 Forretningsmodel og strategi I januar 2011 offentliggjorde vi en omstrukturering af organisationen med henblik på at understøtte og styrke strategisk fokus. En omstrukturering der blandt andet omfattede etableringen af en ny division, NsDiscovery. Specialfarmaforretningen Det primære mål med omstruktureringen er at allokere optimale ressourcer til Huntexil og sikre den bedst mulige vej for produktet frem mod kommercialisering. En international marketing- og salgsorganisation er under opbygning. Det andet mål er at opbygge en pipeline af speciallægemidler til behandling af væsentlige neurologiske sygdomme. Produktkandidaterne ordopidine og seridopidine forventes at blive de næste af interne lægemiddelkandidater, der skal evalueres for effekt i patienter, mens NSD-726 og NSD-801 er under klargøring til studier i raske frivillige forsøgspersoner. Nye lægemiddelkandidater skal komme dels fra forskningsenheden i Gøteborg og dels fra samarbejder og opkøb af kliniske produkter. Fokus vil være på områder, hvor NeuroSearch på egen hånd kan bringe produkter frem til registrering og markedsføring. NsDiscovery NeuroSearch er bygget på innovativ forskning inden for centralnervesystemet, en forskning der er valideret gennem en lang række samarbejder med internationale medicinalselskaber. Vores forskning er i høj grad targetdrevet, det vil sige, at udgangspunktet for forskningen er samspillet mellem lægemiddelstof og det protein, stoffet skal virke på. Vi har gennem 20 år opbygget betydelig viden inden for vores ekspertiseområder, ionkanaler og CNS-sygdomme, og dette har sammen med en professionel projektkultur og en fokusering på kvalitet i forskningen ført til adskillige succesfulde forsknings aftaler med førende medicinalfirmaer og udvælgelse af talrige lægemiddelkandidater. NsDiscovery vil bygge videre på denne tradition og skabe en profitabel forretning finansieret af forskningssamarbejder og på længere sigt af milepæls- og royalty-betalinger. Forretningsmodel forskningsfokus pipeline bidrag NeuroSearch Specialfarmaforretning CNS forskning Specialistindikationer Egenudviklet pipeline (f.eks. Huntexil ) Salg NsDiscovery Ionkanaler og CNS Andre indikationer Partnerdrevet portefølje (f.eks. tesofensine) Milepæle & royaltybetalinger

9 ÅRSRAPPORT Opbygning af en specialfarmaforretning og en partnerfinansieret NsDiscovery division Pipeline af CNS-speciallægemidler Produkt Indikation Virkningsmekanisme Udviklingstrin Huntexil Huntingtons sygdom Dopidine Fase III Seridopidine Tourettes syndrom Dopidine Fase I Ordopidine Parkinson dyskinesier Dopidine Fase I NSD-726 Huntingtons sygdom Ionkanal-modulator Præklinik NSD-801 Ataksi Ionkanal-modulator Præklinik Portefølje af lægemiddelkandidater for udvikling i partnerskab Produkt Indikation Partner Udviklingstrin Tesofensine Fedme Klar til fase III abt-894 ADHD Abbott Fase II abt-560 CNS-sygdomme Abbott Fase I NSD-788 Depression/angst Fase I NSD-721 Socialfobi Fase I

10 10 NEUROSEARCH 2010 Specialfarmaforretningen Det primære strategiske mål for NeuroSearch er at opbygge en profitabel farmaforretning baseret på indtægter fra egen markedsføring og salg af nye speciallægemidler, der retter sig mod behandling af CNS-sygdomme, hvor der er et udækket medicinsk behov. CNS-speciallægemidler Hvad dækker det? NeuroSearch definerer speciallægemidler som lægemidler, der retter sig mod behandling af CNS-sygdomme, hvor: 1) patientgrundlaget er så begrænset, at den fulde kliniske udvikling kan finansieres og gennemføres af virksomheden selv, og hvor 2) behandlingen primært forestås af specialister, hvilket muliggør markedsføring gennem en begrænset salgsstyrke. bevægelsesforstyrrelser såsom Huntingtons sygdom, Parkinsons sygdom, ataksi og Tourettes syndrom. Primære mål for 2011 Med afsæt i resultatet af diskussioner med de regulatoriske myndigheder fastlægges den regulatoriske vej for Huntexil og indlede næste skridt på vejen mod markedsregistrering Ansætte en Executive Vice President med ansvar for International Marketing & Sales og fortsætte opbygningen af en kommerciel organisation Indlede fase II med ordopidine inden for Parkinsons sygdom og/eller Indlede fase II med seridopidine inden for behandling af Tourettes syndrom Videreudvikle de to andre speciallægemiddelkandi dater NSD-726 og NSD-801. CNS-sygdomme NeuroSearch har sine kompetencer primært inden for sygdomme i centralnervesystemet og med særlig fokus på neurologiske sygdomme karakteriseret ved alvorlige Pipeline af CNS-speciallægemidler Produkt Indikation Virkningsmekanisme Præklinik Fase I Fase II Fase III Markedsreg. Huntexil Huntingtons sygdom Dopidine Seridopidine Tourettes syndrom Dopidine Ordopidine Parkinsons dyskinesier Dopidine NSD-726 Huntingtons sygdom Ionkanal-modulator NSD-801 Ataksi Ionkanal-modulator Specialfarmaforretningen har fem CNS-speciallægemidler under udvikling. Alle er identificeret som resultat af virksomhedens egen lægemiddelforskning, henholdsvis i NeuroSearch Sweden og i ionkanal-programmerne under NsDiscovery. Hovedproduktet er Huntexil (pridopidine), der i et fase II/III-program har vist unikke og lovende resultater som en ny behandling af Huntingtons sygdom. Til samme lægemiddelklasse som pridopidine hører seridopidine og ordopidine, der begge forberedes til fase II-udvikling til behandling af henholdsvis Tourettes syndrom og dyskinesier relateret til Parkinsons sygdom. NSD-726 og NSD-801 er de senest tilkomne lægemiddelkandidater i pipe linen, og begge er i præklinisk udvikling med sigte på at igangsætte kliniske programmer inden for behandling af Huntingtons sygdom og ataksi. Alle produkter i pipelinen retter sig mod neurologiske specialindikationer forbundet med alvorlige bevægelsesforstyrrelser.

11 ÅRSRAPPORT Mission og Vision Det er vores mission gennem udvikling og kommercialisering af nye medicinske produkter at skaffe lindring og forbedret livskvalitet til patienter med udvalgte CNS-sygdomme, hvor der er et stort udækket medicinsk behov. Vi vil være: Den førende udbyder af nye speciallægemidler til behandling af udvalgte CNS-sygdomme. Vores navn og vores produkter vil være anerkendt af alle vores interessenter fra patienter til partnere og investorer. En lønsom specialfarmaforretning Gennem kontinuerligt at bringe nye lægemidler på markedet vil vi fastholde en betydelig kommerciel position og en stærk værdigenerering. Specialfarmaforretningen bygger på følgende fire primære elementer, der skal sikre grundlaget for, at vi kan nå vores strategiske hovedmål: Udbygning af interne kliniske og regulatoriske kompetencer, så vi kan være optimalt gearet til at forestå den fulde udvikling og markedsregistrering af nye CNS-speciallægemidler Opbygning af en salgsorganisation til at markedsføre virksomhedens produkter på de væsentligste markeder, herunder markeder i Nordamerika og Europa Sikring af en produktiv intern lægemiddelforskningsenhed, der kan medvirke til løbende at udbygge vores pipeline af CNS-speciallægemidler En intensiveret og fokuseret indsats inden for forretningsudvikling med henblik på selektivt at indlicensiere og opkøbe lægemiddelkandidater og at indgå kommercielle partneralliancer på udvalgte markeder.

12 12 NEUROSEARCH 2010 Forskning Præklinik Fase I Fase II Fase III Registrering Huntexil Huntexil (pridopidine) Huntingtons sygdom: Fase III Huntexil (pridopidine) er et nyt lægemiddel, der tilhører en ny klasse af lægemiddelstoffer kaldet dopidiner. I et klinisk fase II/III-udviklingsprogram, med deltagelse af 664 patienter med Huntingtons sygdom, har Huntexil vist en enestående og gavnlig effekt på bevægelsessymptomer, der er forbundet med sygdommen, samt en god bivirkningsprofil. Der findes kun meget begrænsede behandlingsmuligheder for disse patienter, og på grundlag af resultaterne, der er set for produktet, vurderer NeuroSearch, at Huntexil udviser potentiale som et betydeligt behandlingsmæssigt fremskridt på området. NeuroSearch har færdiggjort en samlet datapakke på Huntexil med sigte på i første halvdel af 2011 at drøfte fase II/III-resultaterne med de regulatoriske myndigheder i USA og Europa. Disse drøftelser vil være afgørende for at kunne definere den bedst mulige strategi frem mod en markedsregistrering af produktet som en ny behandling til Huntingtons sygdom. Det forventes, at NeuroSearch inden medio 2011 vil være klar med en udmelding vedrørende de regulatoriske udsigter for Huntexil. NeuroSearch ejer alle kommercielle rettigheder til Huntexil, der har status som orphan -lægemiddel (lægemiddel til sjældne sygdomme) hos både de amerikanske (FDA) og de europæiske (EMA) sundhedsmyndigheder. Det er virksomhedens primære målsætning at opbygge en intern marketing- og salgsorganisation og selv forestå kommercialiseringen af produktet på de vigtigste markeder, herunder markederne i Nordamerika og Europa. Huntingtons sygdom Huntingtons sygdom er en invaliderende, dødelig og uhelbredelig genetisk sygdom, som fører til beskadigelser af nervecellerne i visse områder af hjernen, herunder i basalganglierne og i hjernebarken. Sygdommen er arvelig, og børn, hvis ene forælder har Huntingtons sygdom, har 50% risiko for at arve sygdommen. Huntington-patienter har flere forskellige symptomer, som typisk inddeles i tre kategorier: bevægelsesforstyrrelser, der indebærer tab af muskelkoordination, parkinsonisme, chorea, dystoni og anormal gang og kropsholdning, som i betydelig grad påvirker patienternes daglige funktionsevne. Svækkede fysiske og kognitive funktioner medfører tab af evnen til at planlægge og organisere og psykiske ændringer, såsom depression og angst, er almindelige men også maniske og psykotiske symptomer kan være til stede. Symptomerne indsætter typisk omkring 35 til 45-års-alderen, hvorefter patienternes tilstand gradvist forværres, og deres forventede levetid med sygdommen er år. I de sidste stadier af sygdommen får Huntingtonpatienter behov for fuldtidspleje, og der eksisterer i dag et stort udækket medicinsk behov. Der findes ingen helbredelsesmuligheder eller effektiv behanding af Huntingtons sygdom, og kun få nye lægemiddler er i udvikling. Sygdommen rammer omkring én ud af hver i de fleste vestlige lande, og der skønnes tilsammen at være i alt ca Huntington-patienter i Nordamerika og Europa. I andre dele af verden er forekomsten meget varierende, men generelt lavere. Kliniske resultater Evalueringen af Huntexil har omfattet to kliniske studier, der begge blev afsluttet i 2010: MermaiHD-studiet: et randomiseret, dobbelt-blindt og placebokontrolleret fase III-studie med deltagelse af 437 Huntington-patienter fra otte europæiske lande, der blev behandlet i 26 uger. HART-studiet: et randomiseret, dobbelt-blindt og placebokontrolleret fase IIb-studie, hvor 227 patienter med Huntingtons sygdom blev behandlet i 12 uger på en række centre i USA og Canada. Patienterne blev behandlet med Huntexil (10 mg, 22,5 mg eller 45 mg alle to gange dagligt) eller placebo. Effektmålene var de samme i MermaiHD- og HARTstudierne med den modificerede motorskala (mms), der er et mål for frivillig bevægelsesformåen i Huntingtons sygdom, som det primære mål (= endpoint). mms udgør en delmængde af komponenterne fra den totale motorskala, TMS, der måler motorisk funktion hos patienter med Huntingtons sygdom. TMS var sekundært effektmål i begge studier. Resultaterne fra de to studier viser, at behandling med Huntexil giver en statistisk signifikant forbedring af patienternes samlede motoriske funktion målt på TMS. I MermaiHD-studiet sås en forbedring af TMS på 3,0 points (p< 0,005) efter 26 ugers behandling i forhold til placebo, og i HART var forbedringen 2,8 points (p< 0,05) efter 12 uger i forhold til placebo. På det primære effektmål, mms, sås en stærk tendens til effekt af behandling med

13 ÅRSRAPPORT Dopidiner En helt ny klasse af lægemidler Huntexil er et produkt fra en helt ny klasse af lægemiddelstoffer etableret af NeuroSearch, og som Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har givet betegnelsen dopidiner. Lægemiddelstoffer fra denne klasse er kendetegnet ved deres særlige, stabiliserende indvirkning på dopamin-afhængige hjernefunktioner.

14 14 NEUROSEARCH mennesker på verdensplan menes at lide af Huntingtons sygdom Huntexil i begge studier med en ændring, der blev målt til 1,0 point (p = 0,042) i MermaiHD-studiet efter 26 ugers behandling, i forhold til placebo og 1,2 points (p= 0,078) i HART-studiet efter 12 ugers behandling, i forhold til placebo. Ingen af studierne mødte dog de forudbestemte signifikansniveauer for effekt på mms-skalaen. Endvidere har resultaterne fra fase II/III-programmet vist, at den effekt, der er observeret for de sammensatte motoriske effektmål, TMS og mms, er drevet af signifikante forbedringer af klinisk vigtige bevægelsessymptomer, såsom gang, balance og håndbevægelser. En analyse af de samlede datasæt fra studierne viste en signifikant forbedring af patienternes bevægelsessymptomer målt på TMS til 2,1 points (p< 0,01) og en ændring målt på mms til 0,6 point (p<=0,12) efter 12 ugers behandling med Huntexil i forhold til placebo, og en signifikant forbedring målt på såvel TMS til 3,3 points (p< 0,001) som mms til 1,2 points (p< 0,01) efter 26 ugers behandling i forhold til placebo. I begge studier har Huntexil vist en favorabel tolerabilitet og sikkerhedsprofil, og der er ikke konstateret nogen behandlingsrelaterede ulemper i form af en forværring af andre sygdomstegn og -symptomer. Resultaterne af en 26 uger lang åben sikkerhedsforlængelse til MermaiHD-studiet har vist, at 12 måneders behandling med Huntexil er veltolereret og sikker for patienter med Huntingtons sygdom. Med resultaterne fra MermaiHD- og HART-studierne er det for første gang nogensinde lykkedes at påvise en gavnlig effekt på Huntington-patienters motoriske symptomer uden samtidig forværring af andre symptomer. Igangværende kliniske aktiviteter I USA og Canada, hvor HART-studiet blev udført, har NeuroSearch igangsat et åbent klinisk studie uden forudbestemt behandlingsperiode, kaldet Open-HART. Studiet indledes for at imødekomme udtrykte ønsker fra patienter, som har deltaget i studiet, og deres læger om fortsat behandling med Huntexil. I dette studie vil patienter, der har fuldendt behandling i HART-studiet, blive tilbudt at genstarte behandling med Huntexil, indtil der er opnået markedsregistrering af produktet i de pågældende lande. De første patienter forventes at kunne påbegynde behandling i det åbne studie i anden kvartal Kommercielle aktiviteter NeuroSearch har etableret et europæisk compassionate use-program for at sikre fortsat adgang til Huntexil for Huntington-patienter, der har fuldendt behandlingen i den åbne forlængelsesfase til MermaiHD-studiet. Programmet er aktivt i alle de otte europæiske lande, hvor MermaiHDstudiet er blevet udført og forløber tilfredsstillende. NeuroSearch allokerer yderligere ressourcer til opbygningen af en marketing- og salgsorganisation, hvilket vil gøre det muligt for selskabet at være i tættere dialog med patientorganisationer og førende eksperter inden for Huntingtons sygdom.

15 ÅRSRAPPORT Huntingtons sygdom kliniske motorskalaer Den totale motorskala, TMS, er den hyppigst anvendte skala til vurdering af bevægelsesforstyrrelser relateret til Huntingtons sygdom og bruges i klinisk afprøvning samt observationsstudier. Den indeholder 31 vurderingspunkter, fordelt i 15 grupper, der spænder over et stort interval af bevægelsesfunktioner, og som vurderes af lægen fra 0 ( normal evne/ fravær af symptom ) til 4 ( mest alvorlig/kan ikke udføres ). Det er således en kategorisk skala hvor enhver ændring per definition er mulig at observere klinisk. TMS har vist sig at korrelere med funktion og bevægelsessymptomer og ligeledes at give en god forudsigelse for behovet for institutionalisering af patienterne. Således er bevægelsessymptomer ikke kun væsentlige diagnostiske målepunkter for Huntingtons sygdom, men ligeledes grundlag for patientens generelle sygdomspåvirkning og lidelse. En gruppe på 10 komponenter fra TMS udgør den modificerede motorskala, mms og har også været anvendt i Huntexil (pridopidine) studier. mms inkluderer komponenter som håndbevægelser, tale, bevægelsesstivhed, bradykinesier samt balance- og gangfunktion, men indeholder ikke ufrivillige bevægelsesfunktioner, dystoni, chorea og øjenbevægelser. mms er tæt korreleret til TMS og har ligeledes tæt korrelation til patientens funktionelle stadium. Huntingtons SYGDOM KLINISKE SKALAER OG EFFEKTMÅL FOR BEVÆGELSESFORMÅEN Den totale motorskala, TMS Øjenbevægelser tre punkter fra TMS 1. Glidende øjenfølge 2. Rykvise øjenbevægelser 3. Øjenbevægelseshastighed Ufrivillige bevægelser to punkter fra TMS 4. Dysarthri (talebesvær) 5. Tungeprotrusion 6. Finger tapping-test 7. Knytte og åbne hænderne 8. Næve-hånd-håndflade sekvensering 9. Rigiditet arme 10. Bradykinesi/langsomhed 11. Dystoni 12. Chorea 13. Gang 14. Tandem walking 15. Balanceresistens Den modificerede motorskala, mms måler frivillige bevægelser ti punkter fra TMS

16 16 NEUROSEARCH 2010 Forskning Præklinik Fase I Fase II Fase III Registrering Forskning Præklinik Fase I Fase II Fase III Registrering Seridopidine Ordopidine Seridopidine Ordopidine Seridopidine Tourettes Syndrom: Under forberedelse til klinisk fase II Seridopidine (tidligere benævnt ACR343) tilhører ligesom Huntexil den nye lægemiddelklasse benævnt dopidiner, som NeuroSearch har etableret. Med henblik på fortsat udvikling af seridopidine er NeuroSearch i gang med at evaluere en række udvalgte CNS-specialindikationer, herunder Tourettes syndrom og nedsat gangfunktion med fastfrysningsperioder/ balanceforstyrrelse i Parkinsons sygdom. Tourettes syndrom behandles i dag bl.a. med neuroleptika, der ligesom seridopidine virker på dopaminsystemet i hjernen. Dopidinernes unikke virkningsmekanisme indikerer, at seridopidine vil være fri for mange af de bivirkninger, der ses ved brug af neuroleptika. Det første fase II-studie med seridopidine forventes at kunne indledes i Ordopidine L-Dopa-induceret dyskinesier i Parkinsons sygdom: Under forberedelse til klinisk fase II Ordopidine (tidligere benævnt ACR325) tilhører også klassen af dopidiner. Resultaterne fra prækliniske studier af ordopidine indikerer, at dette stof har sit primære potentiale inden for behandling af Parkinsons sygdom. Det første fase II-studie med ordopidine forventes at blive rettet mod dyskinesier, som er kraftige ufrivillige bevægelser, der opstår hos Parkinson-patienter efter nogle år i behandling med L-Dopa, der aktuelt udgør standardbehandlingen på området. Studiet forventes at kunne indledes i NeuroSearch evaluerer i øjeblikket ordopidine i et fase Ib-tolerabilitetsstudie med henblik på at påvise, at stoffet har en god sikkerhedsprofil i Parkinson-patienter med L-Dopa-inducerede dyskinesier. Tourettes syndrom DYSKInesier Tourettes syndrom er opkaldt efter den franske læge George Gilles de la Tourette, som beskrev sygdommen i Tourettes syndrom er en neurologisk lidelse, og før diagnosen stilles, skal der gennem mere end et år forekomme forskelligartede ufrivillige bevægelser og ufrivillige lyde, ligesom det skal fastslås, at symptomerne ikke skyldes andre sygdomme eller medicinering. Sygdommen debuterer i 2-21 års alderen, og symptomerne kan konstateres hos lidt over 1% af befolkningen i denne aldersgruppe. Parkinsons sygdom kan ikke helbredes, men symptomerne kan kontrolleres. Den vigtigste medicinske behandling er L-Dopa, som er effektiv til behandling af symptomerne. Imidlertid fører behandling med L-Dopa til udvikling af alvorlige bevægelsesforstyrrelser, kaldet dyskinesier, hos op mod 90% af patienterne. Selv milde former for dyskinesier medfører ofte, at L-Dopa-behandlingen må begrænses med øget tab af patientens bevægelsesevne til følge. Der findes i dag ingen effektiv behandling af L-Dopa-inducerede dyskinesier.

17 ÅRSRAPPORT Forskning Præklinik Fase I Fase II Fase III Registrering Forskning Præklinik Fase I Fase II Fase III Registrering NSD-726 NSD-801 NSD-726 NSD-801 NSD-726 blev identificeret fra et af forskningsprogrammerne under NsDiscovery. Stoffet blokerer en specifik ionkanal, der findes i hjernens immunceller, kaldet mikrogliaceller. Et for højt aktivitetsniveau af mikrogliaceller, antages at spille en væsentlig rolle i flere neurologiske sygdomme, herunder Huntingtons sygdom. Laboratorieforsøg har vist, at mikrogliacellernes vækst og dannelse af neurotoksiske substanser hæmmes, når denne specifikke ionkanal blokeres. Prækliniske forsøg tyder også på en lovende nervebeskyttende effekt gennem denne virkningsmekanisme, og NeuroSearch undersøger nu NSD-726 s sygdomsmodificerende potentiale. NSD-801 er en ny præklinisk lægemiddelkandidat, der er udvalgt fra et andet NsDiscovery-ionkanalprogram, som udgør en ny tilgang til behandling af bevægelsessygdomme, specielt ataksi. Nervesystemet i lillehjernen hos ataksi-patienter udvikler atypisk og upræcis aktivitet, der forårsager symptomatisk ataksi, som gradvist kan føre til nervedød. NSD-801 er en ionkanal-stimulator, som normaliserer aktiviteten i forbindelse med dannelsen af nerveimpulser og beskytter muligvis også disse nerveceller fra at dø. For en beskrivelse af Huntingtons sygdom, se side 12 under Huntexil (pridopidine). Ataksi Ataksi er en gruppe af arveligt betingede neurologiske sygdomme forårsaget af forlængelser af visse proteiner og er således forårsaget af den samme type af genetiske forstyrrelser, som forårsager Huntingtons sygdom. De fejlagtigt forlængede proteiner påvirker lillehjernen og rygmarven, og ataksi-patienter oplever et progressivt tab af bevægelseskontrol, kropsholdning og evnen til at tale. Ataksi hører til gruppen af sjældne sygdomme ( orphan-sygdomme ), for hvilken der i dag ikke eksisterer nogen medicinsk behandling.

18 18 NEUROSEARCH 2010 NsDiscovery NsDiscovery bygger på 20 års produktivt forsknings arbejde i NeuroSearch. Mere end 30 stoffer er blevet udvalgt til præklinisk udvikling, og finansiering fra partnere har bidraget med over 1,6 mia. kr. kapital, som er blevet investeret i fortsat forskning og udvikling. Siden januar 2011 har NsDiscovery være en selvstændig division under NeuroSearch A/S, og målet er, at divisionen skal være selvfinansierende fra udgangen af Forskningen i NsDiscovery er koncentreret om CNSsygdomme og er drevet af en grundlæggende indsigt i og teknologi omkring ionkanaler, der udgør de molekylære mål, som de nye lægemiddelstoffer skal virke på. Vi har gennem 20 år opbygget betydelig viden inden for vores specialistområder, og dette har sammen med en professionel projektkultur og fokus på fastholdelse af højeste kvalitet i forskningen ført til mere end 20 succesfulde forsknings- og udviklingsaftaler med førende medicinal- og biotekselskaber. En stor del af vores forskningsprogrammer er rettet mod at finde nye og bedre lægemidler til behandling af CNS-sygdomme, og vi har senest leveret kliniske kandidater inden for Huntingtons sygdom (NSD-726) og ataksi (NSD-801) til NeuroSearchpipelinen. I 2011 vil de fleste af de ca. 100 medarbejdere i NsDiscovery være fuldt optaget i alliancerne med Lilly og Janssen, mens en mindre enhed i divisionen vil arbejde med at omsætte den nyeste viden inden for ionkanalforskning og CNS-sygdomme til nye medicinalkemiske projekter, som fundament for nye alliancer. Vores fokusområder inden for CNS sygdomme omfatter blandt andet epilepsi, smerte, neuroinflammatoriske lidelser samt sygdomme, der forstyrrer opmærksomhed, koncentrationsevne og arbejdshukommelse, tilsammen kaldet kognitiv dysfunktion. Udover forskningsalliancerne omfatter NsDiscovery de af selskabets lægemiddelkandidater, der er bestemt for videre udvikling og markedsføring i samarbejde med partnere, bl.a. tesofensine. Forsknings- og udviklingsprogrammer gaba-receptormodulatorer NeuroSearch har gennem en årrække været førende inden for lægemiddelforskning omkring denne klasse af ionkanaler, og vi undersøger i øjeblikket NSD-721 i kliniske fase I-studier. i hjernen, og NsDiscovery har adresseret forskellige tilgange til nye lægemiddelbehandlinger gennem modulation af specifikke GABA-receptortyper. Det mest fremskredne projekt fokuserer på at frembringe lægemiddelkandidater, som modulerer GABAα3-proteiner, men som har ingen eller kun har svag effekt på GABAα1- proteinet. Sådanne stoffer antages at have angstdæmpende virkning uden de uønskede bivirkninger, der ses for de mest udbredte angstdæmpende lægemidler (benzodiazepiner), som f.eks. Valium fra Hoffmann-La Roche. Herudover har stofferne også potentiale til behandling af søvnforstyrrelser og epilepsi. NSD-721 hører til denne klasse af subtypeselektive lægemiddelkandidater, og vi har i kliniske fase I-studier demonstreret tydelig separation mellem ønskede virkninger og bivirkninger. Nikotin-receptormodulatorer Også inden for nikotin ionkanalerne har forskergruppen i NsDiscovery været førende i mere end 10 år. Fra 1999 til 2003 samarbejdede NeuroSearch med Abbott inden for området, og udviklingsstofferne ABT-894 og ABT-560 var resultatet af dette samarbejde. ABT-894 har vist signifikant positiv effekt i fase II-studier med ADHDpatienter. Abbott evaluerer ABT-560 i fase I-studier med henblik på at udvikle denne lægemiddelkandidat til behandling af udvalgte former for kognitive forstyrrelser relateret til forskellige CNS-sygdomme. ABT-560 er ligesom ABT-894 en α4β2-subtypespecifik nikotinreceptoragonist. Nikotinreceptorer er involveret i bearbejdningen af information, og adskillige kliniske studier med nikotin og andre stoffer, der virker på nikotinreceptorer, har påvist forbedringer af kognitive funktioner. Nedsat kognitiv funktion ses i en række sygdomme, inklusive skizofreni, Alzheimers sygdom og ADHD, og er samtidig et af de symptomer, som er sværest at behandle medicinsk i dag. Nyere klinisk forskning har desuden påvist tydelig effekt af nikotinreceptormodulatorer i behandlingsresistent depression og neuropatisk smerte, og endelig er brugen af selektive nikotinreceptormodulatorer til rygeafvænning et klinisk veletableret behandlingsprincip. Endelig har den nyeste basalvidenskabelige forskning indikeret, at visse nikotinreceptorsubtyper spiller vigtige roller for forskellige inflammatoriske processer, såvel i som uden for hjernen, hvilket antyder helt nye terapeutiske muligheder. GABA (gamma-amino-smørsyre) er det overordnede aktivitetshæmmende signalstof (neurotransmitter)

19 ÅRSRAPPORT Mere end 30 stoffer er blevet udvalgt til præklinisk udvikling, og betalinger fra partnere har bidraget med over 1,6 mia. kr. Monoamintransportere Monoaminerne serotonin, dopamin og noradrenalin er vigtige neurotransmittere i menneskets hjerne. Forskere i NsDiscovery har mange års erfaring med design, optimering og afprøvning af stoffer, der kan blokere for disse monoaminers genoptagelse i nervecellerne, hvorved deres funktion forstærkes. En afbalanceret funktion af neurotransmittersystemerne er nødvendig for, at hjernen kan fungere normalt, mens ubalancer eller forstyrrelser kan føre til en række CNS-sygdomme, herunder Huntingtons sygdom, Parkinsons sygdom, demens, depression og angst. Tesofensine er en monoaminreuptakehæmmer, som i kliniske fase II-studier har vist en enestående vægtreducerende effekt. NeuroSearch har skabt en omfattende datapakke for tesofensine, som sammen med et oplæg til et fase III-udviklingsprogram er blevet vurderet og accepteret af de regulatoriske

20 20 NEUROSEARCH 2010 Samarbejdsaftaler sundhedsmyndigheder i USA. Medicinsk behandling af fedme forestås fortrinsvist af alment praktiserende læger. Det betyder, at markedsføring og salg af produktet kræver en meget betydelig salgsorganisation, og det er derfor vores mål at indgå en aftale med en større medicinalvirksomhed om den fortsatte kliniske udvikling, registrering og markedsføring af produktet. NeuroSearch har evalueret NSD-788, der er en anden monoaminreuptakehæmmer, i fase I-studier til belysning af stoffets virkningsmekanisme (Proof of Mechanism). NSD-788 har en unik virkningsprofil sammenlignet med andre monoaminreuptakehæmmere, og resultaterne af de kliniske forsøg viste, at stoffet i frivillige forsøgspersoner har effekt både på det serotonerge og det dopaminerge neurotransmittersystem i hjernen og har en god sikkerhedsprofil. Modulatorer af kaliumkanaler Kaliumkanaler har været et centralt forskningsområde næsten siden starten af NeuroSearch, og i NsDiscovery er vi stadig meget aktive på dette område. De to nytilkomne speciallægemidler i NeuroSearchpipelinen, NSD-726 og NSD-801, er begge modulatorer af specifikke kaliumkanaler, og det er muligt at flere udviklingskandidater kan vælges i Omkring 80 forskellige typer af kaliumkanaler findes, hvilket gør dem til den mest forskelligartede familie af ionkanaler. Kaliumkanalerne kan inddeles i familier baseret på det stimulus, der kræves for at åbne kanalen. Alliancen med Lilly I februar 2009 indgik NeuroSearch en forskningsog udviklingsalliance med Lilly inden for nye ionkanalmodulatorer. Formålet med samarbejdet er at frembringe og udvikle nye CNS-lægemidler baseret på helt ny viden om specifik ionkanal-modulation. Samarbejdet omfatter patentrettigheder og knowhow fra både NeuroSearch og Lilly og løber i første omgang i tre år. Aftalen indeholder en mulighed for forlængelse i op til to år mod yderligere betaling til NeuroSearch. NeuroSearch er ansvarlig for forskningsprogrammerne og potentielt også for den tidlige lægemiddeludvikling. Alliancen giver Lilly forskellige optioner på licensrettigheder til de lægemiddelkandidater, der udvælges og modnes under samarbejdet. Ved udnyttelse af en option overtager Lilly samtidig ansvaret for den kliniske udvikling såvel som registrerings- og markedsføringsaktiviteter. I henhold til aftalen er NeuroSearch berettiget til at modtage op til 13 mio. USD fra Lilly i upfrontbetalinger og forskningsfinansiering over de første tre år, hvoraf 5 mio. USD (29,2 mio. kr.) blev betalt ved aftalens indgåelse. Lilly foretog endvidere en aktieinvestering i NeuroSearch på 17 mio. USD (99,2 mio. kr.). For hvert produkt, der succesfuldt udvikles og markedsføres under alliancen, er NeuroSearch berettiget til milepælsbetalinger på op til 320 mio. USD og til royaltybetalinger af Lillys globale salg af produkterne. Alliancen med Janssen Alliancen med Janssen blev indgået i august 2009 som en samarbejdsaftale, der dækker forskning, udvikling

v/ Hanne Leth Hillman, VP Director of Investor & Capital Market Relations NASDAQ OMX Aktionærarrangement i Parken København, 26.

v/ Hanne Leth Hillman, VP Director of Investor & Capital Market Relations NASDAQ OMX Aktionærarrangement i Parken København, 26. v/ Hanne Leth Hillman, VP Director of Investor & Capital Market Relations NASDAQ OMX Aktionærarrangement i Parken København, 26. maj 2009 1 Indhold NeuroSearch Virksomhedsprofil og strategi Højdepunkter

Læs mere

Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg

Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg ÅrsrApport 2008 Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg 2 Indhold Til vores aktionærer 4 Kort om NeuroSearch 6 Pipeline 12 Hoved- og nøgletal 14 Afgørende

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Oktober/november 2009

Virksomhedspræsentation. Oktober/november 2009 Virksomhedspræsentation Oktober/november 2009 Fremadrettede udsagn Denne præsentation må ikke offentliggøres, sendes eller distribueres, hverken direkte eller indirekte, uden for Danmark og må i særdeleshed

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

DANSK PROSPEKT 2009 DATERET 19. OKTOBER 2009. NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106)

DANSK PROSPEKT 2009 DATERET 19. OKTOBER 2009. NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106) Fortegningsretsemission 2009 DANSK PROSPEKT 2009 DATERET 19. OKTOBER 2009 NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106) Udbud af op til maksimalt 7.387.641 stk. nye Aktier à nom. DKK 20 til

Læs mere

En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme. Årsrapport 2004

En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme. Årsrapport 2004 En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme Årsrapport 2004 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Kort om NeuroSearch 3 2004 - Et år med vigtige fremskridt 5 Udviklings- og forskningsprogrammer

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010 Væsentlig reduktion i driftsunderskud på DKK 73 i de første ni måneder af 2010 sammenlignet med DKK 361 i 2009 Facilitetens dagsværdi reduceret med DKK 130 ; forventet salg rykket til 2011, hvilket påvirker

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 Fondsbørsmeddelse nr. 6/2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LIFECYCLE PHARMA A/S LifeCycle Pharma A/S (OMX: LCP) ( Selskabet ) afholder

Læs mere

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE Oversigt over forhold, som Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler adresseres

Læs mere

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma Det lille danske iværksætterfirma Contera Pharma blev i november sidste år solgt til den syd koreanske læge middelvirksomhed Bukwang Pharma ceuticals. De to iværksættere bag firmaet mener, at deres lægemiddelkandidat

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Australien, Canada eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Pharmexa A/S ( Værdipapirer ) i USA, Australien,

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2004. Meddelelse nr. 28/2004

Til Københavns Fondsbørs og pressen. Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2004. Meddelelse nr. 28/2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen Meddelelse nr. 28/2004 Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2004 Resumé: Pharmexa realiserede en omsætning på 17.109 t.kr. i de første 9 måneder af 2004 og

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Børsmeddelelse, Novozymes Overtagelsestilbud af GroPep Ltd.

Børsmeddelelse, Novozymes Overtagelsestilbud af GroPep Ltd. Børsmeddelelse, Novozymes Overtagelsestilbud af GroPep Ltd. 14. august 2006 Novozymes tager endnu et vigtigt skridt i retning af at blive en førende leverandør af rekombinante ingredienser til den biofarmaceutiske

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Virksomhed 4 pharma september 2015

Virksomhed 4 pharma september 2015 4 pharma september 2015 Pcovery arbejder metodisk og målrettet på at skabe en helt ny klasse af lægemidler til behandling af alvorlige svampeinfektioner hos svækkede patienter. Firmaet blev startet på

Læs mere

Topotarget og BioAlliance Pharma planlægger at fusionere for at skabe. et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme

Topotarget og BioAlliance Pharma planlægger at fusionere for at skabe. et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme Topotarget og BioAlliance Pharma planlægger at fusionere for at skabe et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme 2 Kort om fusionen To selskaber dedikeret til sjældne kræftsygdomme Topotarget

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling 2014 i Bavarian Nordic A/S

Referat fra ordinær generalforsamling 2014 i Bavarian Nordic A/S Referat fra ordinær generalforsamling 2014 i Bavarian Nordic A/S År 2014, den 24. april, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Bavarian Nordic A/S, CVR 16271187, på Comwell Borupgaard, Nørrevej

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Ensartethed i HS-pleje:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 4 6. januar 2014 Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010. Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

Corporate Governance-anbefalinger

Corporate Governance-anbefalinger Corporate Governance-anbefalinger Logo 09.03.2011. - CMYK 22. maj 2014 Anbefaling Selskabets holdning Argumentation 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Investor præsentation. NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010

Investor præsentation. NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010 Investor præsentation NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010 ANSVARSFRASKRIVELSE Denne præsentation indeholder fremadrettede udsagn om LifeCycle Pharmas fremtidige udvikling og resultater og andre

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Selskabsmeddelelse Nr. 23 / 2015 Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Licensindtægter for Lyxumia på 6,3 mio. kr., hvilket

Læs mere

Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com

Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com Pressemeddelelse Valby, December 11, 2014 Otsuka og Lundbecks

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

SIDEN SIDST: fantastisk år. 2 væsentlige. partneraftaler. 3 x markedsværdi

SIDEN SIDST: fantastisk år. 2 væsentlige. partneraftaler. 3 x markedsværdi THOMAS DUSCHEK, IR & COMMUNICATIONS SPECIALIST INVESTORDAGEN 2. JUNI 2015 SIDEN SIDST: 1 fantastisk år 2 væsentlige partneraftaler 3 x markedsværdi 2 BAVARIAN NORDIC Cancerimmunterapier og vacciner mod

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Hvad ved vi om HC i Kina?

Hvad ved vi om HC i Kina? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Kinesisk Huntingtons Chorea-netværk lanceret Kinesisk HC-netværk er blevet lanceret. En god nyhed

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Athena IT-Group A/S Fondskode DK0060084374 First North Meddelelse nr. 10-2007 Haderslev, den 26. september 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Der indkaldes herved til

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS.

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS. Til Nasdaq OMX Copenhagen Meddelelse nr. 30/ Regnskabsmeddelelse for de første 6 måneder af Resumé: Sammenlægningen af og Affitech Research AS blev afsluttet efter planen den 5. maj. For de første 6 måneder

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere