2 NEUROSEARCH Indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 NEUROSEARCH 2010. Indhold"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2010

2 2 NEUROSEARCH 2010 Indhold

3 ÅRSRAPPORT Forretningsmodel og strategi Til vores aktionærer og andre intressenter 5 Kort om NeuroSearch 6 Hoved- og nøgletal 7 Forretningsmodel og strategi 8 Restrukturering med henblik på at understøtte og styrke strategisk fokus. Læs side 8-9 Specialfarmaforretningen 10 Mission og vision 11 Huntexil 12 Øvrige speciallægemiddelkandidater 16 NsDiscovery 18 Samarbejdsaftaler 20 Risikostyring og intern kontrol 22 Videnledelse 24 Aktionærinformation 26 Virksomhedens social ansvar (CSR) 29 Regnskabsberetning 30 Associerede selskaber 32 Bestyrelse 34 Ledelse 36 Ledelsesstruktur 37 huntingtons SYGDOM Huntexil (pridopidine) er et nyt lægemiddel, der tilhører en ny klasse af lægemiddelstoffer kaldet dopidiner. Læs side Ledelsens påtegning 38 Den uafhængige revisors påtegning 39 NeuroSearch koncernregnskab 40 Årsregnskab for moderselskabet, NeuroSearch A/S 62 Supplerende beretning Interviews om Huntingtons sygdom 72 Familien Schultes 74 Pamela Brown-Inz 76 Maria og John Xouris 78 Fred Taubman 80 Dr. Anthony Lechich, MD 82 Kronik af Charles Sabine 84 Kronik af Charles Sabine Et år betyder, at vi kommer et år nærmere en grusom personlig skæbne, men måske også et år nærmere et reelt håb om, at sygdommen kan behandles. Læs side 84-85

4 4 NEUROSEARCH 2010 Vi er tættere på at blive en profitabel specialfarmaforretning med de lovende resultater med Huntexil, som blev rapporteret i 2010

5 ÅRSRAPPORT Til vores aktionærer og andre interessenter Nu hvor jeg skriver dette brev, har jeg været administrerende direktør for NeuroSearch i seks måneder. Det har været en stor oplevelse at fornemme medarbejdernes engagement og de enorme kompetencer, vi har i virksomheden. I løbet af denne periode har jeg også mødt et bredt udsnit af vores interessenter, fra patienter, plejere og opinions dannere til aktionærer, biotekinvestorer og de aktie analytikere, der følger os. De er alle vigtige interessenter inden for sygdomme i centralnervesystemet (CNS), og det har virkelig været lærerigt. Derfor har vi valgt at bringe fem artikler, der alle vedrører Huntingtons sygdom og belyser nogle af de udfordringer, som patienter, pårørende, plejere og patientorganisationer står overfor. Det overordnede mål for NeuroSearch er at tilbyde bedre behandling til patienter med CNS-sygdomme ved at opbygge en specialiseret farmaceutisk virksomhed, der kan identificere, udvikle, markedsføre og sælge egne produkter. Vores vigtigste lægemiddelkandidat er Huntexil til behandling af Huntingtons sygdom. Huntexil er et ideelt lægemiddel for en virksomhed som NeuroSearch. Den kommercielle udfordring at nå vores kundemålgruppe og informere markedet om fordelene ved Huntexil er en overskuelig opgave, da der er tale om et begrænset antal behandlingscentre og dermed også et begrænset antal læger, der behandler denne sygdom. Antallet af patienter er ligeledes begrænset, idet der er omkring patienter på verdensplan, og Huntexil har opnået orphan drug -status. Disse faktorer tilsammen gør det realistisk for os at etablere en intern organisation til at markedsføre og sælge Huntexil, og det er en unik mulighed for NeuroSearch til at blive en fuldt integreret farmaceutisk virksomhed. Vi har opnået meget lovende resultater i vores to fase II/III-studier med Huntexil i Vi nåede ikke de primære effektmål (modified Motor Score (mms)), men i begge studier kunne vi rapportere stærke og konsistente effekter på Total Motor Score (TMS). I 2011 vil vi samarbejde med myndighederne i Europa og USA for at finde frem til, hvordan vi bedst og mest effektivt kan få Huntexil frem til markedet. Bag ved Huntexil er vi i gang med at opbygge en pipeline af produkter til andre specialindikationer inden for CNS-området. Vi gør fremskridt med både ordopidine og seridopodine, og vi vurderer, at vi i 2011 kan bringe mindst et af de to stoffer videre til fase II. NeuroSearch har lang erfaring i at etablere alliancer inden for ionkanalforskning og udvikling på CNS-området. For at udnytte denne værdi og øge vores fokus på denne ekspertise har vi oprettet NsDiscovery. Denne nye divisions rolle vil være at etablere strategiske alliancer og samarbejder med andre lægemiddelvirksomheder inden for CNS-området. Vi har for nuværende to samarbejder Lilly og Janssen der har fungeret siden 2009, og vi har opnået store fremskridt i begge alliancer i Med vores strategiske fokus på CNS-sygdomme søger vi aktivt efter udlicenseringsmuligheder for tesofensine, som vi anser for at være et af verdens mest lovende produkter til fedmebehandling. I 2010 kom myndighederne med en vis afklaring af deres syn på de potentielle lægemidler mod fedme, og da fedme fortsat er en lidelse, som WHO og andre sundhedsorganisationer har stor fokus på, vurderer vi, at der er stor værdi i tesofensine for en samarbejdspartner. Som en del af vores strategiske prioritering offentliggjorde vi i januar 2011 en reduktion af medarbejderstaben med 20%. Dette er ikke noget, vi er glade for, og jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke alle for deres bidrag til udviklingen af NeuroSearch. I januar 2011 præsenterede vi også en ny ledelse for NeuroSearch, og vi er alle meget engagerede i at føre NeuroSearch videre mod store resultater. Nu hvor jeg kan se fremad, er det klart for mig, at vi kan skabe en unik og værdiskabende virksomhed både for vores medarbejdere, aktionærer og andre interessenter. Patrik Dahlen, administrerende direktør

6 6 NEUROSEARCH 2010 Kort om NeuroSearch NeuroSearch er et europæisk biofarmaceutisk selskab med to selvstændige forretningsområder, der begge har deres fokus rettet mod nye lægemidler til behandling af sygdomme i centralnervesystemet (CNS). Specialfarmaforretningen har en pipeline, der tæller fem CNS-speciallægemidler i udvikling. Af disse produkter er Huntexil (pridopidine) længst fremme i udviklingen som et unikt og nyt lægemiddel med potentiale til at blive en frontløber i nden for behandling af Huntingtons sygdom. Vi agter at opbygge en marketing- og salgsorgani sation til at forestå salget af Huntexil og efterfølgende CNS-speciallægemidler på de væsentligste markeder. Forskningsdivisionen, NsDiscovery, bygger på vores veletablerede forskningsplatform inden for ionkanaler og CNS-sygdomme. Divisionen har forskningsalliancer med Janssen og Lilly samt en l icenssaftale med Abbott. NsDiscovery omfatter også en portefølje af kliniske læge middelkandidater til udlicensering, herunder tesofensine, der har vist enestående effekt inden for behandling af fedme. 5 i nye CNSspeciallægemidler udvikling NeuroSearch er etableret i Medicon Valley med hovedsæde ved København og datterselskab i Gøteborg. Der er i alt ca. 220 medarbejdere pr. 1. marts Børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S (NEUR) markedsværdi på 2,1 mia. kr. pr. 1. marts To selvstændige forretningsområder, begge med fokus inden for CNS-sygdomme: Likvider og værdipapirer på ca. 480 mio. kr. 1 Aktiekapitalfremskaffelse siden stiftelsen på ca. 2,4 mia. kr. og partnerfinansiering på mere end 1,6 mia. kr. 1 Medejerskab i tre biotekvirksomheder: NsGene A/S, Sophion Bioscience A/S og Atonomics A/S pr. 1. marts Pr. 31. december 2010 NeuroSearch En CNS-specialfarmaforretning Hovedproduktet er Huntexil, der har afsluttet et fase II/III-program inden for behandling af Huntingtons sygdom, en orphan drug -indikation Samlet pipeline med 5 nye CNS-speciallægemidler i udvikling Egen marketing- og salgsorganisation under opbygning. NsDiscovery En partner-finansieret forskningsdivision Førende ionkanal baseret forskningsplatform Samarbejdsalliancer med Lilly og Janssen samt en licensaftale med Abbott En portefølje af kliniske programmer til udlicensering, herunder tesofensine, der er klar til fase III inden for fedme og overvægt.

7 ÅRSRAPPORT Hovedog nøgletal Hoved- og nøgletal for koncernen (mio. kr.) Resultatopgørelse og opgørelse af totalindkomst Omsætning 66,3 115,2 66,8 84,6 69,3 Forskningsomkostninger 172,3 200,4 216,8 217,0 202,4 Udviklingsomkostninger 54,8 131,7 176,9 184,6 153,5 Resultat af primær drift (186,7) (253,5) (366,0) (355,8) (328,0) Finansielle poster (25,5) (41,3) (49,9) 24,6 21,8 Resultat før skat (212,2) (294,7) (415,9) (331,2) (306,2) Årets resultat (212,2) (268,4) (382,0) (287,1) (259,0) Totalindkomst (196,0) (311,6) (444,5) (276,9) (216,7) Balance Aktiver i alt 1.267, , , , ,5 Likvider og værdipapirer 387,0 845,3 453,4 808,5 480,6 * Egenkapital 657, ,4 844, ,8 994,1 Investering i materielle anlægsaktiver 12,9 15,7 50,3 19,8 10,8 Nøgletal (kr.) Indtjening pr. aktie (24,17) (21,17) (24,47) (16,39) (10,56) Udvandet indtjening pr. aktie (24,17) (21,17) (24,47) (16,39) (10,56) Indre værdi 53,38 73,57 53,61 48,15 40,49 Børskurs, ultimo 321,5 326,0 136,0 77,0 95,0 Børskurs/indre værdi 6,02 4,43 2,54 1,60 2,35 Antal medarbejdere, gns * Inklusiv fremtidige betingede betalinger fra samarbejdsparterne Lilly og Janssen på 99,0 mio. kr. (2009: 130,8 mio. kr.) og uudnyttede kreditter på 29,0 mio. kr. (2009: 28,3 mio. kr.) udgør det samlede kapitalberedskab 608,6 mio. kr.

8 8 NEUROSEARCH 2010 Forretningsmodel og strategi I januar 2011 offentliggjorde vi en omstrukturering af organisationen med henblik på at understøtte og styrke strategisk fokus. En omstrukturering der blandt andet omfattede etableringen af en ny division, NsDiscovery. Specialfarmaforretningen Det primære mål med omstruktureringen er at allokere optimale ressourcer til Huntexil og sikre den bedst mulige vej for produktet frem mod kommercialisering. En international marketing- og salgsorganisation er under opbygning. Det andet mål er at opbygge en pipeline af speciallægemidler til behandling af væsentlige neurologiske sygdomme. Produktkandidaterne ordopidine og seridopidine forventes at blive de næste af interne lægemiddelkandidater, der skal evalueres for effekt i patienter, mens NSD-726 og NSD-801 er under klargøring til studier i raske frivillige forsøgspersoner. Nye lægemiddelkandidater skal komme dels fra forskningsenheden i Gøteborg og dels fra samarbejder og opkøb af kliniske produkter. Fokus vil være på områder, hvor NeuroSearch på egen hånd kan bringe produkter frem til registrering og markedsføring. NsDiscovery NeuroSearch er bygget på innovativ forskning inden for centralnervesystemet, en forskning der er valideret gennem en lang række samarbejder med internationale medicinalselskaber. Vores forskning er i høj grad targetdrevet, det vil sige, at udgangspunktet for forskningen er samspillet mellem lægemiddelstof og det protein, stoffet skal virke på. Vi har gennem 20 år opbygget betydelig viden inden for vores ekspertiseområder, ionkanaler og CNS-sygdomme, og dette har sammen med en professionel projektkultur og en fokusering på kvalitet i forskningen ført til adskillige succesfulde forsknings aftaler med førende medicinalfirmaer og udvælgelse af talrige lægemiddelkandidater. NsDiscovery vil bygge videre på denne tradition og skabe en profitabel forretning finansieret af forskningssamarbejder og på længere sigt af milepæls- og royalty-betalinger. Forretningsmodel forskningsfokus pipeline bidrag NeuroSearch Specialfarmaforretning CNS forskning Specialistindikationer Egenudviklet pipeline (f.eks. Huntexil ) Salg NsDiscovery Ionkanaler og CNS Andre indikationer Partnerdrevet portefølje (f.eks. tesofensine) Milepæle & royaltybetalinger

9 ÅRSRAPPORT Opbygning af en specialfarmaforretning og en partnerfinansieret NsDiscovery division Pipeline af CNS-speciallægemidler Produkt Indikation Virkningsmekanisme Udviklingstrin Huntexil Huntingtons sygdom Dopidine Fase III Seridopidine Tourettes syndrom Dopidine Fase I Ordopidine Parkinson dyskinesier Dopidine Fase I NSD-726 Huntingtons sygdom Ionkanal-modulator Præklinik NSD-801 Ataksi Ionkanal-modulator Præklinik Portefølje af lægemiddelkandidater for udvikling i partnerskab Produkt Indikation Partner Udviklingstrin Tesofensine Fedme Klar til fase III abt-894 ADHD Abbott Fase II abt-560 CNS-sygdomme Abbott Fase I NSD-788 Depression/angst Fase I NSD-721 Socialfobi Fase I

10 10 NEUROSEARCH 2010 Specialfarmaforretningen Det primære strategiske mål for NeuroSearch er at opbygge en profitabel farmaforretning baseret på indtægter fra egen markedsføring og salg af nye speciallægemidler, der retter sig mod behandling af CNS-sygdomme, hvor der er et udækket medicinsk behov. CNS-speciallægemidler Hvad dækker det? NeuroSearch definerer speciallægemidler som lægemidler, der retter sig mod behandling af CNS-sygdomme, hvor: 1) patientgrundlaget er så begrænset, at den fulde kliniske udvikling kan finansieres og gennemføres af virksomheden selv, og hvor 2) behandlingen primært forestås af specialister, hvilket muliggør markedsføring gennem en begrænset salgsstyrke. bevægelsesforstyrrelser såsom Huntingtons sygdom, Parkinsons sygdom, ataksi og Tourettes syndrom. Primære mål for 2011 Med afsæt i resultatet af diskussioner med de regulatoriske myndigheder fastlægges den regulatoriske vej for Huntexil og indlede næste skridt på vejen mod markedsregistrering Ansætte en Executive Vice President med ansvar for International Marketing & Sales og fortsætte opbygningen af en kommerciel organisation Indlede fase II med ordopidine inden for Parkinsons sygdom og/eller Indlede fase II med seridopidine inden for behandling af Tourettes syndrom Videreudvikle de to andre speciallægemiddelkandi dater NSD-726 og NSD-801. CNS-sygdomme NeuroSearch har sine kompetencer primært inden for sygdomme i centralnervesystemet og med særlig fokus på neurologiske sygdomme karakteriseret ved alvorlige Pipeline af CNS-speciallægemidler Produkt Indikation Virkningsmekanisme Præklinik Fase I Fase II Fase III Markedsreg. Huntexil Huntingtons sygdom Dopidine Seridopidine Tourettes syndrom Dopidine Ordopidine Parkinsons dyskinesier Dopidine NSD-726 Huntingtons sygdom Ionkanal-modulator NSD-801 Ataksi Ionkanal-modulator Specialfarmaforretningen har fem CNS-speciallægemidler under udvikling. Alle er identificeret som resultat af virksomhedens egen lægemiddelforskning, henholdsvis i NeuroSearch Sweden og i ionkanal-programmerne under NsDiscovery. Hovedproduktet er Huntexil (pridopidine), der i et fase II/III-program har vist unikke og lovende resultater som en ny behandling af Huntingtons sygdom. Til samme lægemiddelklasse som pridopidine hører seridopidine og ordopidine, der begge forberedes til fase II-udvikling til behandling af henholdsvis Tourettes syndrom og dyskinesier relateret til Parkinsons sygdom. NSD-726 og NSD-801 er de senest tilkomne lægemiddelkandidater i pipe linen, og begge er i præklinisk udvikling med sigte på at igangsætte kliniske programmer inden for behandling af Huntingtons sygdom og ataksi. Alle produkter i pipelinen retter sig mod neurologiske specialindikationer forbundet med alvorlige bevægelsesforstyrrelser.

11 ÅRSRAPPORT Mission og Vision Det er vores mission gennem udvikling og kommercialisering af nye medicinske produkter at skaffe lindring og forbedret livskvalitet til patienter med udvalgte CNS-sygdomme, hvor der er et stort udækket medicinsk behov. Vi vil være: Den førende udbyder af nye speciallægemidler til behandling af udvalgte CNS-sygdomme. Vores navn og vores produkter vil være anerkendt af alle vores interessenter fra patienter til partnere og investorer. En lønsom specialfarmaforretning Gennem kontinuerligt at bringe nye lægemidler på markedet vil vi fastholde en betydelig kommerciel position og en stærk værdigenerering. Specialfarmaforretningen bygger på følgende fire primære elementer, der skal sikre grundlaget for, at vi kan nå vores strategiske hovedmål: Udbygning af interne kliniske og regulatoriske kompetencer, så vi kan være optimalt gearet til at forestå den fulde udvikling og markedsregistrering af nye CNS-speciallægemidler Opbygning af en salgsorganisation til at markedsføre virksomhedens produkter på de væsentligste markeder, herunder markeder i Nordamerika og Europa Sikring af en produktiv intern lægemiddelforskningsenhed, der kan medvirke til løbende at udbygge vores pipeline af CNS-speciallægemidler En intensiveret og fokuseret indsats inden for forretningsudvikling med henblik på selektivt at indlicensiere og opkøbe lægemiddelkandidater og at indgå kommercielle partneralliancer på udvalgte markeder.

12 12 NEUROSEARCH 2010 Forskning Præklinik Fase I Fase II Fase III Registrering Huntexil Huntexil (pridopidine) Huntingtons sygdom: Fase III Huntexil (pridopidine) er et nyt lægemiddel, der tilhører en ny klasse af lægemiddelstoffer kaldet dopidiner. I et klinisk fase II/III-udviklingsprogram, med deltagelse af 664 patienter med Huntingtons sygdom, har Huntexil vist en enestående og gavnlig effekt på bevægelsessymptomer, der er forbundet med sygdommen, samt en god bivirkningsprofil. Der findes kun meget begrænsede behandlingsmuligheder for disse patienter, og på grundlag af resultaterne, der er set for produktet, vurderer NeuroSearch, at Huntexil udviser potentiale som et betydeligt behandlingsmæssigt fremskridt på området. NeuroSearch har færdiggjort en samlet datapakke på Huntexil med sigte på i første halvdel af 2011 at drøfte fase II/III-resultaterne med de regulatoriske myndigheder i USA og Europa. Disse drøftelser vil være afgørende for at kunne definere den bedst mulige strategi frem mod en markedsregistrering af produktet som en ny behandling til Huntingtons sygdom. Det forventes, at NeuroSearch inden medio 2011 vil være klar med en udmelding vedrørende de regulatoriske udsigter for Huntexil. NeuroSearch ejer alle kommercielle rettigheder til Huntexil, der har status som orphan -lægemiddel (lægemiddel til sjældne sygdomme) hos både de amerikanske (FDA) og de europæiske (EMA) sundhedsmyndigheder. Det er virksomhedens primære målsætning at opbygge en intern marketing- og salgsorganisation og selv forestå kommercialiseringen af produktet på de vigtigste markeder, herunder markederne i Nordamerika og Europa. Huntingtons sygdom Huntingtons sygdom er en invaliderende, dødelig og uhelbredelig genetisk sygdom, som fører til beskadigelser af nervecellerne i visse områder af hjernen, herunder i basalganglierne og i hjernebarken. Sygdommen er arvelig, og børn, hvis ene forælder har Huntingtons sygdom, har 50% risiko for at arve sygdommen. Huntington-patienter har flere forskellige symptomer, som typisk inddeles i tre kategorier: bevægelsesforstyrrelser, der indebærer tab af muskelkoordination, parkinsonisme, chorea, dystoni og anormal gang og kropsholdning, som i betydelig grad påvirker patienternes daglige funktionsevne. Svækkede fysiske og kognitive funktioner medfører tab af evnen til at planlægge og organisere og psykiske ændringer, såsom depression og angst, er almindelige men også maniske og psykotiske symptomer kan være til stede. Symptomerne indsætter typisk omkring 35 til 45-års-alderen, hvorefter patienternes tilstand gradvist forværres, og deres forventede levetid med sygdommen er år. I de sidste stadier af sygdommen får Huntingtonpatienter behov for fuldtidspleje, og der eksisterer i dag et stort udækket medicinsk behov. Der findes ingen helbredelsesmuligheder eller effektiv behanding af Huntingtons sygdom, og kun få nye lægemiddler er i udvikling. Sygdommen rammer omkring én ud af hver i de fleste vestlige lande, og der skønnes tilsammen at være i alt ca Huntington-patienter i Nordamerika og Europa. I andre dele af verden er forekomsten meget varierende, men generelt lavere. Kliniske resultater Evalueringen af Huntexil har omfattet to kliniske studier, der begge blev afsluttet i 2010: MermaiHD-studiet: et randomiseret, dobbelt-blindt og placebokontrolleret fase III-studie med deltagelse af 437 Huntington-patienter fra otte europæiske lande, der blev behandlet i 26 uger. HART-studiet: et randomiseret, dobbelt-blindt og placebokontrolleret fase IIb-studie, hvor 227 patienter med Huntingtons sygdom blev behandlet i 12 uger på en række centre i USA og Canada. Patienterne blev behandlet med Huntexil (10 mg, 22,5 mg eller 45 mg alle to gange dagligt) eller placebo. Effektmålene var de samme i MermaiHD- og HARTstudierne med den modificerede motorskala (mms), der er et mål for frivillig bevægelsesformåen i Huntingtons sygdom, som det primære mål (= endpoint). mms udgør en delmængde af komponenterne fra den totale motorskala, TMS, der måler motorisk funktion hos patienter med Huntingtons sygdom. TMS var sekundært effektmål i begge studier. Resultaterne fra de to studier viser, at behandling med Huntexil giver en statistisk signifikant forbedring af patienternes samlede motoriske funktion målt på TMS. I MermaiHD-studiet sås en forbedring af TMS på 3,0 points (p< 0,005) efter 26 ugers behandling i forhold til placebo, og i HART var forbedringen 2,8 points (p< 0,05) efter 12 uger i forhold til placebo. På det primære effektmål, mms, sås en stærk tendens til effekt af behandling med

13 ÅRSRAPPORT Dopidiner En helt ny klasse af lægemidler Huntexil er et produkt fra en helt ny klasse af lægemiddelstoffer etableret af NeuroSearch, og som Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har givet betegnelsen dopidiner. Lægemiddelstoffer fra denne klasse er kendetegnet ved deres særlige, stabiliserende indvirkning på dopamin-afhængige hjernefunktioner.

14 14 NEUROSEARCH mennesker på verdensplan menes at lide af Huntingtons sygdom Huntexil i begge studier med en ændring, der blev målt til 1,0 point (p = 0,042) i MermaiHD-studiet efter 26 ugers behandling, i forhold til placebo og 1,2 points (p= 0,078) i HART-studiet efter 12 ugers behandling, i forhold til placebo. Ingen af studierne mødte dog de forudbestemte signifikansniveauer for effekt på mms-skalaen. Endvidere har resultaterne fra fase II/III-programmet vist, at den effekt, der er observeret for de sammensatte motoriske effektmål, TMS og mms, er drevet af signifikante forbedringer af klinisk vigtige bevægelsessymptomer, såsom gang, balance og håndbevægelser. En analyse af de samlede datasæt fra studierne viste en signifikant forbedring af patienternes bevægelsessymptomer målt på TMS til 2,1 points (p< 0,01) og en ændring målt på mms til 0,6 point (p<=0,12) efter 12 ugers behandling med Huntexil i forhold til placebo, og en signifikant forbedring målt på såvel TMS til 3,3 points (p< 0,001) som mms til 1,2 points (p< 0,01) efter 26 ugers behandling i forhold til placebo. I begge studier har Huntexil vist en favorabel tolerabilitet og sikkerhedsprofil, og der er ikke konstateret nogen behandlingsrelaterede ulemper i form af en forværring af andre sygdomstegn og -symptomer. Resultaterne af en 26 uger lang åben sikkerhedsforlængelse til MermaiHD-studiet har vist, at 12 måneders behandling med Huntexil er veltolereret og sikker for patienter med Huntingtons sygdom. Med resultaterne fra MermaiHD- og HART-studierne er det for første gang nogensinde lykkedes at påvise en gavnlig effekt på Huntington-patienters motoriske symptomer uden samtidig forværring af andre symptomer. Igangværende kliniske aktiviteter I USA og Canada, hvor HART-studiet blev udført, har NeuroSearch igangsat et åbent klinisk studie uden forudbestemt behandlingsperiode, kaldet Open-HART. Studiet indledes for at imødekomme udtrykte ønsker fra patienter, som har deltaget i studiet, og deres læger om fortsat behandling med Huntexil. I dette studie vil patienter, der har fuldendt behandling i HART-studiet, blive tilbudt at genstarte behandling med Huntexil, indtil der er opnået markedsregistrering af produktet i de pågældende lande. De første patienter forventes at kunne påbegynde behandling i det åbne studie i anden kvartal Kommercielle aktiviteter NeuroSearch har etableret et europæisk compassionate use-program for at sikre fortsat adgang til Huntexil for Huntington-patienter, der har fuldendt behandlingen i den åbne forlængelsesfase til MermaiHD-studiet. Programmet er aktivt i alle de otte europæiske lande, hvor MermaiHDstudiet er blevet udført og forløber tilfredsstillende. NeuroSearch allokerer yderligere ressourcer til opbygningen af en marketing- og salgsorganisation, hvilket vil gøre det muligt for selskabet at være i tættere dialog med patientorganisationer og førende eksperter inden for Huntingtons sygdom.

15 ÅRSRAPPORT Huntingtons sygdom kliniske motorskalaer Den totale motorskala, TMS, er den hyppigst anvendte skala til vurdering af bevægelsesforstyrrelser relateret til Huntingtons sygdom og bruges i klinisk afprøvning samt observationsstudier. Den indeholder 31 vurderingspunkter, fordelt i 15 grupper, der spænder over et stort interval af bevægelsesfunktioner, og som vurderes af lægen fra 0 ( normal evne/ fravær af symptom ) til 4 ( mest alvorlig/kan ikke udføres ). Det er således en kategorisk skala hvor enhver ændring per definition er mulig at observere klinisk. TMS har vist sig at korrelere med funktion og bevægelsessymptomer og ligeledes at give en god forudsigelse for behovet for institutionalisering af patienterne. Således er bevægelsessymptomer ikke kun væsentlige diagnostiske målepunkter for Huntingtons sygdom, men ligeledes grundlag for patientens generelle sygdomspåvirkning og lidelse. En gruppe på 10 komponenter fra TMS udgør den modificerede motorskala, mms og har også været anvendt i Huntexil (pridopidine) studier. mms inkluderer komponenter som håndbevægelser, tale, bevægelsesstivhed, bradykinesier samt balance- og gangfunktion, men indeholder ikke ufrivillige bevægelsesfunktioner, dystoni, chorea og øjenbevægelser. mms er tæt korreleret til TMS og har ligeledes tæt korrelation til patientens funktionelle stadium. Huntingtons SYGDOM KLINISKE SKALAER OG EFFEKTMÅL FOR BEVÆGELSESFORMÅEN Den totale motorskala, TMS Øjenbevægelser tre punkter fra TMS 1. Glidende øjenfølge 2. Rykvise øjenbevægelser 3. Øjenbevægelseshastighed Ufrivillige bevægelser to punkter fra TMS 4. Dysarthri (talebesvær) 5. Tungeprotrusion 6. Finger tapping-test 7. Knytte og åbne hænderne 8. Næve-hånd-håndflade sekvensering 9. Rigiditet arme 10. Bradykinesi/langsomhed 11. Dystoni 12. Chorea 13. Gang 14. Tandem walking 15. Balanceresistens Den modificerede motorskala, mms måler frivillige bevægelser ti punkter fra TMS

16 16 NEUROSEARCH 2010 Forskning Præklinik Fase I Fase II Fase III Registrering Forskning Præklinik Fase I Fase II Fase III Registrering Seridopidine Ordopidine Seridopidine Ordopidine Seridopidine Tourettes Syndrom: Under forberedelse til klinisk fase II Seridopidine (tidligere benævnt ACR343) tilhører ligesom Huntexil den nye lægemiddelklasse benævnt dopidiner, som NeuroSearch har etableret. Med henblik på fortsat udvikling af seridopidine er NeuroSearch i gang med at evaluere en række udvalgte CNS-specialindikationer, herunder Tourettes syndrom og nedsat gangfunktion med fastfrysningsperioder/ balanceforstyrrelse i Parkinsons sygdom. Tourettes syndrom behandles i dag bl.a. med neuroleptika, der ligesom seridopidine virker på dopaminsystemet i hjernen. Dopidinernes unikke virkningsmekanisme indikerer, at seridopidine vil være fri for mange af de bivirkninger, der ses ved brug af neuroleptika. Det første fase II-studie med seridopidine forventes at kunne indledes i Ordopidine L-Dopa-induceret dyskinesier i Parkinsons sygdom: Under forberedelse til klinisk fase II Ordopidine (tidligere benævnt ACR325) tilhører også klassen af dopidiner. Resultaterne fra prækliniske studier af ordopidine indikerer, at dette stof har sit primære potentiale inden for behandling af Parkinsons sygdom. Det første fase II-studie med ordopidine forventes at blive rettet mod dyskinesier, som er kraftige ufrivillige bevægelser, der opstår hos Parkinson-patienter efter nogle år i behandling med L-Dopa, der aktuelt udgør standardbehandlingen på området. Studiet forventes at kunne indledes i NeuroSearch evaluerer i øjeblikket ordopidine i et fase Ib-tolerabilitetsstudie med henblik på at påvise, at stoffet har en god sikkerhedsprofil i Parkinson-patienter med L-Dopa-inducerede dyskinesier. Tourettes syndrom DYSKInesier Tourettes syndrom er opkaldt efter den franske læge George Gilles de la Tourette, som beskrev sygdommen i Tourettes syndrom er en neurologisk lidelse, og før diagnosen stilles, skal der gennem mere end et år forekomme forskelligartede ufrivillige bevægelser og ufrivillige lyde, ligesom det skal fastslås, at symptomerne ikke skyldes andre sygdomme eller medicinering. Sygdommen debuterer i 2-21 års alderen, og symptomerne kan konstateres hos lidt over 1% af befolkningen i denne aldersgruppe. Parkinsons sygdom kan ikke helbredes, men symptomerne kan kontrolleres. Den vigtigste medicinske behandling er L-Dopa, som er effektiv til behandling af symptomerne. Imidlertid fører behandling med L-Dopa til udvikling af alvorlige bevægelsesforstyrrelser, kaldet dyskinesier, hos op mod 90% af patienterne. Selv milde former for dyskinesier medfører ofte, at L-Dopa-behandlingen må begrænses med øget tab af patientens bevægelsesevne til følge. Der findes i dag ingen effektiv behandling af L-Dopa-inducerede dyskinesier.

17 ÅRSRAPPORT Forskning Præklinik Fase I Fase II Fase III Registrering Forskning Præklinik Fase I Fase II Fase III Registrering NSD-726 NSD-801 NSD-726 NSD-801 NSD-726 blev identificeret fra et af forskningsprogrammerne under NsDiscovery. Stoffet blokerer en specifik ionkanal, der findes i hjernens immunceller, kaldet mikrogliaceller. Et for højt aktivitetsniveau af mikrogliaceller, antages at spille en væsentlig rolle i flere neurologiske sygdomme, herunder Huntingtons sygdom. Laboratorieforsøg har vist, at mikrogliacellernes vækst og dannelse af neurotoksiske substanser hæmmes, når denne specifikke ionkanal blokeres. Prækliniske forsøg tyder også på en lovende nervebeskyttende effekt gennem denne virkningsmekanisme, og NeuroSearch undersøger nu NSD-726 s sygdomsmodificerende potentiale. NSD-801 er en ny præklinisk lægemiddelkandidat, der er udvalgt fra et andet NsDiscovery-ionkanalprogram, som udgør en ny tilgang til behandling af bevægelsessygdomme, specielt ataksi. Nervesystemet i lillehjernen hos ataksi-patienter udvikler atypisk og upræcis aktivitet, der forårsager symptomatisk ataksi, som gradvist kan føre til nervedød. NSD-801 er en ionkanal-stimulator, som normaliserer aktiviteten i forbindelse med dannelsen af nerveimpulser og beskytter muligvis også disse nerveceller fra at dø. For en beskrivelse af Huntingtons sygdom, se side 12 under Huntexil (pridopidine). Ataksi Ataksi er en gruppe af arveligt betingede neurologiske sygdomme forårsaget af forlængelser af visse proteiner og er således forårsaget af den samme type af genetiske forstyrrelser, som forårsager Huntingtons sygdom. De fejlagtigt forlængede proteiner påvirker lillehjernen og rygmarven, og ataksi-patienter oplever et progressivt tab af bevægelseskontrol, kropsholdning og evnen til at tale. Ataksi hører til gruppen af sjældne sygdomme ( orphan-sygdomme ), for hvilken der i dag ikke eksisterer nogen medicinsk behandling.

18 18 NEUROSEARCH 2010 NsDiscovery NsDiscovery bygger på 20 års produktivt forsknings arbejde i NeuroSearch. Mere end 30 stoffer er blevet udvalgt til præklinisk udvikling, og finansiering fra partnere har bidraget med over 1,6 mia. kr. kapital, som er blevet investeret i fortsat forskning og udvikling. Siden januar 2011 har NsDiscovery være en selvstændig division under NeuroSearch A/S, og målet er, at divisionen skal være selvfinansierende fra udgangen af Forskningen i NsDiscovery er koncentreret om CNSsygdomme og er drevet af en grundlæggende indsigt i og teknologi omkring ionkanaler, der udgør de molekylære mål, som de nye lægemiddelstoffer skal virke på. Vi har gennem 20 år opbygget betydelig viden inden for vores specialistområder, og dette har sammen med en professionel projektkultur og fokus på fastholdelse af højeste kvalitet i forskningen ført til mere end 20 succesfulde forsknings- og udviklingsaftaler med førende medicinal- og biotekselskaber. En stor del af vores forskningsprogrammer er rettet mod at finde nye og bedre lægemidler til behandling af CNS-sygdomme, og vi har senest leveret kliniske kandidater inden for Huntingtons sygdom (NSD-726) og ataksi (NSD-801) til NeuroSearchpipelinen. I 2011 vil de fleste af de ca. 100 medarbejdere i NsDiscovery være fuldt optaget i alliancerne med Lilly og Janssen, mens en mindre enhed i divisionen vil arbejde med at omsætte den nyeste viden inden for ionkanalforskning og CNS-sygdomme til nye medicinalkemiske projekter, som fundament for nye alliancer. Vores fokusområder inden for CNS sygdomme omfatter blandt andet epilepsi, smerte, neuroinflammatoriske lidelser samt sygdomme, der forstyrrer opmærksomhed, koncentrationsevne og arbejdshukommelse, tilsammen kaldet kognitiv dysfunktion. Udover forskningsalliancerne omfatter NsDiscovery de af selskabets lægemiddelkandidater, der er bestemt for videre udvikling og markedsføring i samarbejde med partnere, bl.a. tesofensine. Forsknings- og udviklingsprogrammer gaba-receptormodulatorer NeuroSearch har gennem en årrække været førende inden for lægemiddelforskning omkring denne klasse af ionkanaler, og vi undersøger i øjeblikket NSD-721 i kliniske fase I-studier. i hjernen, og NsDiscovery har adresseret forskellige tilgange til nye lægemiddelbehandlinger gennem modulation af specifikke GABA-receptortyper. Det mest fremskredne projekt fokuserer på at frembringe lægemiddelkandidater, som modulerer GABAα3-proteiner, men som har ingen eller kun har svag effekt på GABAα1- proteinet. Sådanne stoffer antages at have angstdæmpende virkning uden de uønskede bivirkninger, der ses for de mest udbredte angstdæmpende lægemidler (benzodiazepiner), som f.eks. Valium fra Hoffmann-La Roche. Herudover har stofferne også potentiale til behandling af søvnforstyrrelser og epilepsi. NSD-721 hører til denne klasse af subtypeselektive lægemiddelkandidater, og vi har i kliniske fase I-studier demonstreret tydelig separation mellem ønskede virkninger og bivirkninger. Nikotin-receptormodulatorer Også inden for nikotin ionkanalerne har forskergruppen i NsDiscovery været førende i mere end 10 år. Fra 1999 til 2003 samarbejdede NeuroSearch med Abbott inden for området, og udviklingsstofferne ABT-894 og ABT-560 var resultatet af dette samarbejde. ABT-894 har vist signifikant positiv effekt i fase II-studier med ADHDpatienter. Abbott evaluerer ABT-560 i fase I-studier med henblik på at udvikle denne lægemiddelkandidat til behandling af udvalgte former for kognitive forstyrrelser relateret til forskellige CNS-sygdomme. ABT-560 er ligesom ABT-894 en α4β2-subtypespecifik nikotinreceptoragonist. Nikotinreceptorer er involveret i bearbejdningen af information, og adskillige kliniske studier med nikotin og andre stoffer, der virker på nikotinreceptorer, har påvist forbedringer af kognitive funktioner. Nedsat kognitiv funktion ses i en række sygdomme, inklusive skizofreni, Alzheimers sygdom og ADHD, og er samtidig et af de symptomer, som er sværest at behandle medicinsk i dag. Nyere klinisk forskning har desuden påvist tydelig effekt af nikotinreceptormodulatorer i behandlingsresistent depression og neuropatisk smerte, og endelig er brugen af selektive nikotinreceptormodulatorer til rygeafvænning et klinisk veletableret behandlingsprincip. Endelig har den nyeste basalvidenskabelige forskning indikeret, at visse nikotinreceptorsubtyper spiller vigtige roller for forskellige inflammatoriske processer, såvel i som uden for hjernen, hvilket antyder helt nye terapeutiske muligheder. GABA (gamma-amino-smørsyre) er det overordnede aktivitetshæmmende signalstof (neurotransmitter)

19 ÅRSRAPPORT Mere end 30 stoffer er blevet udvalgt til præklinisk udvikling, og betalinger fra partnere har bidraget med over 1,6 mia. kr. Monoamintransportere Monoaminerne serotonin, dopamin og noradrenalin er vigtige neurotransmittere i menneskets hjerne. Forskere i NsDiscovery har mange års erfaring med design, optimering og afprøvning af stoffer, der kan blokere for disse monoaminers genoptagelse i nervecellerne, hvorved deres funktion forstærkes. En afbalanceret funktion af neurotransmittersystemerne er nødvendig for, at hjernen kan fungere normalt, mens ubalancer eller forstyrrelser kan føre til en række CNS-sygdomme, herunder Huntingtons sygdom, Parkinsons sygdom, demens, depression og angst. Tesofensine er en monoaminreuptakehæmmer, som i kliniske fase II-studier har vist en enestående vægtreducerende effekt. NeuroSearch har skabt en omfattende datapakke for tesofensine, som sammen med et oplæg til et fase III-udviklingsprogram er blevet vurderet og accepteret af de regulatoriske

20 20 NEUROSEARCH 2010 Samarbejdsaftaler sundhedsmyndigheder i USA. Medicinsk behandling af fedme forestås fortrinsvist af alment praktiserende læger. Det betyder, at markedsføring og salg af produktet kræver en meget betydelig salgsorganisation, og det er derfor vores mål at indgå en aftale med en større medicinalvirksomhed om den fortsatte kliniske udvikling, registrering og markedsføring af produktet. NeuroSearch har evalueret NSD-788, der er en anden monoaminreuptakehæmmer, i fase I-studier til belysning af stoffets virkningsmekanisme (Proof of Mechanism). NSD-788 har en unik virkningsprofil sammenlignet med andre monoaminreuptakehæmmere, og resultaterne af de kliniske forsøg viste, at stoffet i frivillige forsøgspersoner har effekt både på det serotonerge og det dopaminerge neurotransmittersystem i hjernen og har en god sikkerhedsprofil. Modulatorer af kaliumkanaler Kaliumkanaler har været et centralt forskningsområde næsten siden starten af NeuroSearch, og i NsDiscovery er vi stadig meget aktive på dette område. De to nytilkomne speciallægemidler i NeuroSearchpipelinen, NSD-726 og NSD-801, er begge modulatorer af specifikke kaliumkanaler, og det er muligt at flere udviklingskandidater kan vælges i Omkring 80 forskellige typer af kaliumkanaler findes, hvilket gør dem til den mest forskelligartede familie af ionkanaler. Kaliumkanalerne kan inddeles i familier baseret på det stimulus, der kræves for at åbne kanalen. Alliancen med Lilly I februar 2009 indgik NeuroSearch en forskningsog udviklingsalliance med Lilly inden for nye ionkanalmodulatorer. Formålet med samarbejdet er at frembringe og udvikle nye CNS-lægemidler baseret på helt ny viden om specifik ionkanal-modulation. Samarbejdet omfatter patentrettigheder og knowhow fra både NeuroSearch og Lilly og løber i første omgang i tre år. Aftalen indeholder en mulighed for forlængelse i op til to år mod yderligere betaling til NeuroSearch. NeuroSearch er ansvarlig for forskningsprogrammerne og potentielt også for den tidlige lægemiddeludvikling. Alliancen giver Lilly forskellige optioner på licensrettigheder til de lægemiddelkandidater, der udvælges og modnes under samarbejdet. Ved udnyttelse af en option overtager Lilly samtidig ansvaret for den kliniske udvikling såvel som registrerings- og markedsføringsaktiviteter. I henhold til aftalen er NeuroSearch berettiget til at modtage op til 13 mio. USD fra Lilly i upfrontbetalinger og forskningsfinansiering over de første tre år, hvoraf 5 mio. USD (29,2 mio. kr.) blev betalt ved aftalens indgåelse. Lilly foretog endvidere en aktieinvestering i NeuroSearch på 17 mio. USD (99,2 mio. kr.). For hvert produkt, der succesfuldt udvikles og markedsføres under alliancen, er NeuroSearch berettiget til milepælsbetalinger på op til 320 mio. USD og til royaltybetalinger af Lillys globale salg af produkterne. Alliancen med Janssen Alliancen med Janssen blev indgået i august 2009 som en samarbejdsaftale, der dækker forskning, udvikling

Ordinær generalforsamling, 27. april 2011

Ordinær generalforsamling, 27. april 2011 Ordinær generalforsamling, Dirigent Bestyrelsen har udpeget advokat Marianne Philip som dirigent på generalforsamlingen 2 Agenda 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2.

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Proinvestor-biotekaften, 9. september 2010

Virksomhedspræsentation. Proinvestor-biotekaften, 9. september 2010 Virksomhedspræsentation Proinvestor-biotekaften, 9. september 2010 Fremadrettede udsagn Denne præsentation indeholder visse fremadrettede udsagn vedrørende virksomhedens aktiviteter og forretning, og der

Læs mere

2 NEUROSEARCH Indhold

2 NEUROSEARCH Indhold Årsrapport 2010 2 NEUROSEARCH 2010 Indhold ÅRSRAPPORT 2010 3 Forretningsmodel og strategi Til vores aktionærer og andre intressenter 5 Kort om NeuroSearch 6 Hoved- og nøgletal 7 Forretningsmodel og strategi

Læs mere

v/ Hanne Leth Hillman, VP Director of Investor & Capital Market Relations NASDAQ OMX Aktionærarrangement i Parken København, 26.

v/ Hanne Leth Hillman, VP Director of Investor & Capital Market Relations NASDAQ OMX Aktionærarrangement i Parken København, 26. v/ Hanne Leth Hillman, VP Director of Investor & Capital Market Relations NASDAQ OMX Aktionærarrangement i Parken København, 26. maj 2009 1 Indhold NeuroSearch Virksomhedsprofil og strategi Højdepunkter

Læs mere

videreudvikle produktporteføljen optimalt, herunder påbegynde fase III-udvikling med tesofensine til behandling af fedme

videreudvikle produktporteføljen optimalt, herunder påbegynde fase III-udvikling med tesofensine til behandling af fedme Side 1 af 19 Selskabsmeddelelse NeuroSearch A/S København, 16. november 2009 - Bestyrelsen i NeuroSearch (NEUR) har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september

Læs mere

NeuroSearch gennemfører en restrukturering af virksomheden for at understøtte og styrke strategisk fokus

NeuroSearch gennemfører en restrukturering af virksomheden for at understøtte og styrke strategisk fokus Side 1 af 6 Selskabsmeddelelse NeuroSearch gennemfører en restrukturering af virksomheden for at understøtte og styrke strategisk fokus - Det strategiske mål for NeuroSearch er at blive en lønsom CNSspecialmedicinalvirksomhed

Læs mere

Selskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse Side 1 af 5 Selskabsmeddelelse 28.02.2012 NeuroSearch offentliggør selskabets årsrapport for 2011 NeuroSearch-koncernen (NEUR) realiserede i 2011 et underskud fra primær drift vedrørende de fortsættende

Læs mere

Bestyrelsen for NeuroSearch A/S har i dag behandlet og godkendt det reviderede årsregnskab for 2008.

Bestyrelsen for NeuroSearch A/S har i dag behandlet og godkendt det reviderede årsregnskab for 2008. Side 1 af 27 Selskabsmeddelelse NeuroSearch A/S årsregnskabsmeddelelse 2008 Bestyrelsen for NeuroSearch A/S har i dag behandlet og godkendt det reviderede årsregnskab for 2008. I 2008 realiserede NeuroSearch-koncernen

Læs mere

Selskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse Side 1 af 13 Selskabsmeddelelse 27.04.2011 NeuroSearch A/S Bestyrelsen i NeuroSearch A/S (NEUR) har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2011. Det regnskabsmæssige

Læs mere

Kapitalberedskabet udgjorde 823,5 mio. kr. pr. 31. marts 2008 (424,5 mio. kr. pr. 31. marts 2007).

Kapitalberedskabet udgjorde 823,5 mio. kr. pr. 31. marts 2008 (424,5 mio. kr. pr. 31. marts 2007). Side 1 af 18 Selskabsmeddelelse NeuroSearch A/S Bestyrelsen i NeuroSearch har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2008. Det regnskabsmæssige resultat

Læs mere

Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg

Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg ÅrsrApport 2008 Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg 2 Indhold Til vores aktionærer 4 Kort om NeuroSearch 6 Pipeline 12 Hoved- og nøgletal 14 Afgørende

Læs mere

NeuroSearch A/S Delårsrapport, 3. kvartal 2010

NeuroSearch A/S Delårsrapport, 3. kvartal 2010 Side 1 af 16 Selskabsmeddelelse NeuroSearch A/S Delårsrapport, 3. kvartal 2010 København, 18. november 2010 Bestyrelsen i NeuroSearch A/S (NEUR) har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for NeuroSearch A/S har i dag behandlet og godkendt det reviderede årsregnskab for 2007.

Bestyrelsen for NeuroSearch A/S har i dag behandlet og godkendt det reviderede årsregnskab for 2007. Side 1 af 28 Selskabsmeddelelse NeuroSearch A/S årsregnskabsmeddelelse 2007 Bestyrelsen for NeuroSearch A/S har i dag behandlet og godkendt det reviderede årsregnskab for 2007. NeuroSearch-koncernen realiserede

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr Side 1 af 21. Selskabsmeddelelse. NeuroSearch A/S Årsregnskabsmeddelelse 2009

Selskabsmeddelelse nr Side 1 af 21. Selskabsmeddelelse. NeuroSearch A/S Årsregnskabsmeddelelse 2009 Side 1 af 21 Selskabsmeddelelse NeuroSearch A/S Årsregnskabsmeddelelse 2009 Bestyrelsen for NeuroSearch A/S har i dag behandlet og godkendt den reviderede årsrapport for 2009. I 2009 realiserede NeuroSearch-koncernen

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr Side 1 af 18. Selskabsmeddelelse NeuroSearch A/S Delårsrapport for 1. halvår 2011

Selskabsmeddelelse nr Side 1 af 18. Selskabsmeddelelse NeuroSearch A/S Delårsrapport for 1. halvår 2011 Side 1 af 18 Selskabsmeddelelse 25.08.2011 NeuroSearch A/S Bestyrelsen i NeuroSearch A/S (NEUR) har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011. Det

Læs mere

Bestyrelsen har i dag godkendt kvartalsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2006.

Bestyrelsen har i dag godkendt kvartalsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2006. Side 1 af 14 Til Københavns Fondsbørs NeuroSearch A/S Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006 Bestyrelsen har i dag godkendt kvartalsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2006. Det regnskabsmæssige

Læs mere

NeuroSearchs kapitalberedskab udgjorde 258,0 mio. kr. pr. 30. september 2007 (287,1 mio. kr. pr. 30. september 2006).

NeuroSearchs kapitalberedskab udgjorde 258,0 mio. kr. pr. 30. september 2007 (287,1 mio. kr. pr. 30. september 2006). Side 1 af 19 Selskabsmeddelelse NeuroSearch A/S Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar til 30. september 2007. Det regnskabsmæssige resultat efter skat blev et underskud

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

på Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg med følgende dagsorden:

på Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg med følgende dagsorden: Side 1 af 8 Selskabsmeddelelse Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NeuroSearch A/S I overensstemmelse med vedtægternes 10 indkaldes herved til ordinær generalforsamling onsdag den 28. april 2010

Læs mere

Selskabets kapitalberedskab udgjorde 354,9 mio. kr. pr. 30. juni 2007 (350,1 mio. kr. pr. 30. juni 2006).

Selskabets kapitalberedskab udgjorde 354,9 mio. kr. pr. 30. juni 2007 (350,1 mio. kr. pr. 30. juni 2006). Side 1 af 19 Selskabsmeddelelse NeuroSearch A/S Delårsrapport for 1. halvår 2007 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar til 30. juni 2007. Det regnskabsmæssige resultat efter

Læs mere

Dansk Aktiemesse : København : 9. oktober 2012 : Martin Barlebo, Director Group Communications

Dansk Aktiemesse : København : 9. oktober 2012 : Martin Barlebo, Director Group Communications Den førende allergispecialist Etableret i 1923 9 % 5 års CAGR 75 % 5 års CAGR 33 % global markedsandel 2011 Omsætning 2.348 mio. kr. 2011 EBITDA 406 mio. kr. Førende F&U-pipeline, der kan revolutionere

Læs mere

Generalforsamling Radisson SAS Falconer Hotel 29. april 2009

Generalforsamling Radisson SAS Falconer Hotel 29. april 2009 Generalforsamling 2009 Radisson SAS Falconer Hotel 29. april 2009 1 Agenda Dirigent Bestyrelsen udpeger advokat Marianne Philip Formandens beretning v/bestyrelsesformand Thomas Hofman-Bang Direktionens

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Jyske Banks selskabsdag : 18. september 2012 : Jens Bager, adm. direktør

Jyske Banks selskabsdag : 18. september 2012 : Jens Bager, adm. direktør Den førende allergispecialist Etableret i 1923 9 % 5 års CAGR 75 % 5 års CAGR 33 % global markedsandel 2011 Omsætning 2.348 mio. kr. 2011 EBITDA 406 mio. kr. Førende F&U-pipeline, der kan revolutionere

Læs mere

Indhold. vores aktionærer og andre interessenter 5 Forretningsmodel og strategi 6 Hoved- og nøgletal 9. Huntexil og dopidiner 10

Indhold. vores aktionærer og andre interessenter 5 Forretningsmodel og strategi 6 Hoved- og nøgletal 9. Huntexil og dopidiner 10 Årsrapport 2011 Indhold Til vores aktionærer og andre interessenter 5 Forretningsmodel og strategi 6 Hoved- og nøgletal 9 Huntexil og dopidiner 10 Aktionærinformation 23 Risikostyring og interne kontroller

Læs mere

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010 NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 1 9. JUNI 2010 Seneste nyt Bedre end forventet økonomisk fremgang 2009: 10 % vækst i vaccinesalget / 47 % stigning i EBIT Q1 2010:

Læs mere

Lundbeck og Otsuka Pharmaceutical indgår historisk aftale om udvikling af innovative lægemidler med fokus på psykiske sygdomme på globalt plan

Lundbeck og Otsuka Pharmaceutical indgår historisk aftale om udvikling af innovative lægemidler med fokus på psykiske sygdomme på globalt plan H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tel 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby, Copenhagen Fax 36 43 82 62 www.lundbeck.com CVR nummer: 56759913 11. november 2011 Selskabsmeddelelse nr. 450 Lundbeck

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Oktober/november 2009

Virksomhedspræsentation. Oktober/november 2009 Virksomhedspræsentation Oktober/november 2009 Fremadrettede udsagn Denne præsentation må ikke offentliggøres, sendes eller distribueres, hverken direkte eller indirekte, uden for Danmark og må i særdeleshed

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011

Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011 Selskabsmeddelelse Nr. 7/2012 Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011 Omsætning og øvrige driftsindtægter steg med 94% til 171 mio. kr. Overskud på 13 mio. kr. Likvide midler

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves: DK TREND INVEST A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dktrendsinvest.dk

Læs mere

ALK. sentation. Virksomhedspræsentation MAJ 2011

ALK. sentation. Virksomhedspræsentation MAJ 2011 ALK Virksomhedspræsentation sentation 1 ALK allergispecialist - behandling, forebyggelse og diagnostisering Verdens førende inden for allergivaccine ~ 33 % global markedsandel Udvide basisforretningen

Læs mere

I overensstemmelse med vedtægternes 10 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i NeuroSearch A/S

I overensstemmelse med vedtægternes 10 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i NeuroSearch A/S Side 1 af 6 Selskabsmeddelelse Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NeuroSearch I overensstemmelse med vedtægternes 10 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i NeuroSearch A/S Onsdag den

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor:

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor: Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 25/ Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Resumé: I de første 9 måneder af realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse 31. august 2016

Selskabsmeddelelse 31. august 2016 Side 1 af 10 Selskabsmeddelelse 31. august 2016 NeuroSearch A/S NeuroSearch-koncernen realiserede et underskud af primær drift på 1,4 mio.kr. i første halvår 2016 (underskud på 3,0 mio.kr. i samme periode

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 Selskabsmeddelelse nr. 3/2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 7. marts 2012 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 (OMX:VELO) ( Veloxis ) har i dag offentliggjort årsrapporten for

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

NeuroSearch A/S Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2005

NeuroSearch A/S Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2005 Side 1 af 11 Til Københavns Fondsbørs NeuroSearch A/S Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2005 Bestyrelsen har i dag godkendt kvartalsrapporten for perioden 1. januar til 30. september

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

På generalforsamlingen i 2008 nøjagtigt for et år siden - lagde jeg frem, hvad Lundbeck må fokusere på at gøre.

På generalforsamlingen i 2008 nøjagtigt for et år siden - lagde jeg frem, hvad Lundbeck må fokusere på at gøre. Formandens beretning Generalforsamling 2009 Som formand i H Lundbeck A/S er det en glæde for mig at ønske velkommen til årets generalforsamling Før vi begynder årets generalforsamling vil jeg gerne præsentere

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 København, den 23. marts 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Rella Holding A/S årsregnskab 2011 Bestyrelsen for Rella Holding A/S har i dag

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 21. april 2017

Ordinær generalforsamling, d. 21. april 2017 Ordinær generalforsamling, d. 21. april 2017 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010 Resumé: Genmab aflægger regnskab for de første tre måneder af 2010. København, Danmark, 11. maj 2010 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for de første tre måneder af 2010. Genmab rapporterede

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

VOKSEVÆRK I VACCINEPIPELINEN ROLF SASS SØRENSEN, VICE PRESIDENT INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN AARHUS 7.

VOKSEVÆRK I VACCINEPIPELINEN ROLF SASS SØRENSEN, VICE PRESIDENT INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN AARHUS 7. VOKSEVÆRK I VACCINEPIPELINEN ROLF SASS SØRENSEN, VICE PRESIDENT INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN AARHUS 7. JUNI 2016 BAVARIAN NORDIC Omsætningsgenererende med vedvarende nulresultat Fuldt

Læs mere

Aqualife A/S Strandagervej 10 2900 Hellerup T: +45 27 22 20 72 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Strandagervej 10 2900 Hellerup T: +45 27 22 20 72 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Strandagervej 10 2900 Hellerup T: +45 27 22 20 72 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 6/2014 29. april 2014 Delårsmeddelelse, 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

DANSK PROSPEKT 2009 DATERET 19. OKTOBER 2009. NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106)

DANSK PROSPEKT 2009 DATERET 19. OKTOBER 2009. NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106) Fortegningsretsemission 2009 DANSK PROSPEKT 2009 DATERET 19. OKTOBER 2009 NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106) Udbud af op til maksimalt 7.387.641 stk. nye Aktier à nom. DKK 20 til

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 30. september 2010

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 30. september 2010 indkalder til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at muliggøre et aktieudbud stor opbakning fra

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Genmab offentliggør resultat for første kvartal

Genmab offentliggør resultat for første kvartal Kontakt: Genmab A/S Michael Wolff Jensen Chief Financial Officer T: +45 70 20 27 28 Bea Evangelista Middleberg Euro T: +1-212-699-2503 bea@middleberg.com Genmab offentliggør resultat for første kvartal

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Tatiana Brask Director IR&PR T: +45 33 44 77 26 M: +45 25 40 30 39 E: tbr@genmab.com

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE Oversigt over forhold, som Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler adresseres

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007 Selskabsmeddelelse 29/2007 Silkeborg, den 19. november 2007 Bestyrelsen i ITH Industri Invest A/S har i dag indgået en aftale om erhvervelse af DKA Renewable Energy A/S samt 19,4 % af aktierne i det børsnoterede

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Kvartalsmeddelelse for de første 3 måneder af 2007

Kvartalsmeddelelse for de første 3 måneder af 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen Meddelelse nr. 17/2007 Regnskabsmeddelelse for de første 3 måneder af 2007 Resumé: I de første 3 måneder af 2007 realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere