BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Udviklingen på arbejdsmarkedet i Nordjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Udviklingen på arbejdsmarkedet i Nordjylland"

Transkript

1 BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Udviklingen på arbejdsmarkedet i Nordjylland 1. halvår 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE OMSIDER TEGN PÅ ØGET BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance FLERE JOB I BÅDE OFFENTLIG OG PRIVAT SEKTOR FORUDE Fremskrivning af udviklingen i beskæftigelsen FÆRRE LEDIGE UDFORDRER REKRUTTERINGSMULIGHEDERNE Fremskrivning af udviklingen i ledigheden Udgiver: Beskæftigelsesregion Nordjylland

3 SAMMENFATNING Overblik over ARBEJDSMARKEDET i Nordjylland Beskæftigelsesregionen forventer, at faldet i beskæftigelsen er ophørt, og at vi nu har udsigt til en mindre stigning. Den seneste opgørelse viste, at der var beskæftigede i Nordjylland ved udgangen af året Beskæftigelsesregionen vurderer, at beskæftigelsen faldt gennem 2012, og at den i 4. kvartal 2012 lå på ca Frem til udgangen af 2015 ventes beskæftigelsen langsomt at stige, således at niveauet i Nordjylland ved udgangen af 2015 ventes at være på Udviklingen dækker over en forventet udvikling i hovederhvervene med faldende beskæftigelse i industri og stigende beskæftigelse i bygge- og anlæg samt i privat og offentlig service. Der er i øjeblikket ikke større problemer med at skaffe arbejdskraft. En mere positiv udvikling i jobsitutationen kan dog betyde, at der i nogle få, men vigtige fag og brancher kan opstå rekrutteringsproblemer. Navnlig er der risiko for, at faglærte håndværkere og faglærte i industrien bliver en mangelvare. Ledigheden ventes at falde i fremskrivningsperioden. I 4. kvartal 2013 vurderes det, at ledigheden var på Gennem 2014 ventes ledigheden at falde med 6%, således at der i 4. kvartal 2014 vil være ledige. I 2015 ventes ledigheden at blive reduceret med 8,9% til i 4. kvartal. Beskæftigelsesregion Nordjylland udgiver 2 gange om året publikationen Arbejdsmarkedsoverblik med en sammenfatning af den seneste udvikling på det nordjyske arbejdsmarked og de mest karakteristiske udviklingstræk. Arbejdsmarkedsoverblik indeholder en fremskrivning af udviklingen i ledighed og beskæftigelse i Nordjylland 1-2 år frem. Fremskrivningerne er baseret på de seneste vurderinger i Økonomisk Redegørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet december Redaktionen er afsluttet den 15. januar OMSIDER TEGN PÅ ØGET BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND Udviklingen i beskæftigelsen har stået stille gennem længere tid, men de seneste tal tyder på en svag fremgang fra 2. halvår Der er ikke bare tale om flere job i Nordjylland, men også om at de gode beskæftigelsesmuligheder i Region Midtjylland og i Norge trækker i den nordjyske arbejdskraft. Det skærper samtidig konkurrencen om især håndværkere og faglærte industriarbejdere, hvilket fremover vil blive den største udfordring for det nordjyske arbejdsmarked. 3

4 Det seneste Nordjysk Konjunkturbarometer 1 sporer også lysere tider for den nordjyske beskæftigelse. I 3 kvartaler i træk har virksomhederne haft positive forventninger til udviklingen i beskæftigelsen. Den faktiske udvikling har oven i købet efterfølgende vist sig at være mere positiv, end virksomhederne selv spåede. De største forventninger til beskæftigelsen i den sidste måling i fra 4. kvartal 2013 fandt man i industrien. De store offentlige bygge- og anlægsprojekter i Nordjylland de kommende år vil komme til at trække på arbejdskraft med både generelle og specielle kompetencer hos ufaglærte, faglærte og ingeniører. Det nye sygehusbyggeri blev skudt i gang i 2013, og andre steder i regionen er det navnlig de omfattende havneudvidelser, der allerede nu eller i nær fremtid vil efterspørge arbejdskraft. Efterårets 2 kraftige storme skaber desuden ekstra aktivitet hos håndværkerne hen over vinteren. Dansk Byggeri vurderer på baggrund af tidligere erfaringer, at stormskaderne kommer til at beløbe sig til fem milliarder kroner og en ekstra beskæftigelse på fuldtidsjob på landsplan. Heraf vil ca være inden for bygge- og anlægsbranchen. I den nordlige del af regionen er der et højt aktivitetsniveau i den maritime sektor og i erhverv knyttet til off-shore. Der udfolder sig et erhvervsmiljø med nye og gamle virksomheder, der har specialiseret sig i kompetencer inden for renovering, vedligeholdelse og repararion af skibe. I tilknytning til de maritime erhverv arbejder mange nordjyske firmaer i Norge for norske virksomheder, eller de er leverandører af produkter, som produceres i Nordjylland og leveres til Norge. Landsdelen drager fordel af den geografiske nærhed til nabolandet, og eksisterende og nye samarbejdsrelationer udvikles og udbygges i disse år. Nye store investeringer i havnene i Skagen, Frederikshavn og Hanstholm vil medvirke til at øge aktivitetsniveauet i de maritime og tilknyttede erhverv i årene fremover. Også turisterhvervet og ejendomsmarkedet i regionen nyder godt af nærheden til Norge. Nordmænd køber holder i stigende grad ferie i Nordjylland og ejendomsmæglerne melder om stigende salg til nordmænd, der ønsker at erhverve sommerhus i landsdelen. Jern- og metalindustrien har fået betydelige ordrer i løbet af Det gælder f.eks. vindmølleinsustrien, men også andre vigtige erhverv som f.eks. energiteknik. Det betyder, at arbejdspladser er sikret i mange måneder frem bl.a. for metalarbejdere og ingeniører. I Metals a-kasse må man i flere afdelinger i landsdelen melde om næsten udsolgt af metalarbejdere. Sammensætningen i efterspørgslen efter arbejdskraft til bygge- og anlægsområdet og til metalindustrien trækker i nogen udstrækning på samme typer arbejdskraft, f.eks. ingeniører, andre højtuddannede specialister, teknikere, elektrikere, smede m.v. Det 1 Nordjysk Konjunkturbarometer måler hvert kvartal den faktiske og den forventede udvikling i nordjyske virksomheder. Det er baseret på et panel af ca virksomheder i den private sektor. Nordjysk Konjunkturbarometer udarbejdes af en analysegruppe på Institut for Erhvervsstudier på Aalborg Universitet. Nærmere oplysninger om barometret: 4

5 er faggrupper, hvor der i forvejen er begrænset arbejdskraft til rådighed. Det stiller beskæftigelsessystemet over for nye udfordringer. Efterspørgslen skal gerne afstedkomme, at nogle af de mange ledige kommer i job. Det kræver, at de har de rette kompetencer, og at man sammen med virksomhederne kan sætte ind med opkvalificering. Beskæftigelsesregionen har i samarbejde med jobcentrene etableret et særligt beredskab til at forebygge og imødegå rekrutteringsproblemer på det nordjyske arbejdsmarked. Beredskabet træder til, når virksomhedernes sædvanlige rekrutteringskanaler ikke slår til. Så kan man henvende sig til Beskæftigelsesregionen eller direkte til et jobcenter. Jobcentrene hjælper f.eks. med at annoncere ledige job og med at udsøge og screene kvalificerede ledige. Beskæftigelsesregionen kan hjælpe i rekrutteringssager, der ikke kan løses af et enkelt jobcenter. F.eks. hvis arbejdskraften skal søges i et større geografisk område. Hvis den ledige arbejdskraft ikke har de fornødne kvalifikationer, kan jobcentrene hjælpe med efteruddannelse. For beredskabet bliver det en særlig vigtig opgave at være i løbende og tæt dialog med virksomhederne. Det skal handle om hvilken arbejdskraft, de skal bruge på kort og langt sigt, og det skal handle om, hvordan virksomheder og beskæftigelsessystem bedst samarbejder om at klæde arbejdsstyrken rigtigt på. Derfor er det en udfordring, at virksomhedernes efterspørgsel efter uddannelsesaktiviteter tilsyneladende er for nedadgående. Flere af de uddannelsesinstitutioner, der udbyder efteruddannelse til erhvervslivet, har både i 2012 og 2013 kunnet notere et betydeligt fald i efteruddannelsesaktiviteterne. Navnlig AMU-kurser, som blandt andet bruges til at opkvalificere ufaglærte industri- og byggeanlægsarbejdere, har været ude for en betydelig nedgang i aktiviteterne. Det har imidlertid stor betydning for udviklingen i Nordjylland, at den arbejdsstyrke, der er til rådighed, har de rette kompetencer. Det er forudsætningen for vækst i virksomhederne. Beskæftigelsesregionen forsøger i et samarbejde med uddannelsesinstitutioner, kommuner og erhvervsaktører at finde vilje og veje til at løfte den helt nødvendige indsats for at kvalificere den nordjyske arbejdskraft. Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance Arbejdsmarkedsbalancen 2 for 1. halvår 2014 viser, at der er gode beskæftigelsesmuligheder for over halvdelen af de stillingsbetegnelser, der indgår i balancen, og at antallet af forgæves rekrutteringer er stigende. Balancen viser også, at der er stor variation på arbejdsmarkedet med hensyn til jobmulighederne. I erhvervsgrupperne Jern, metal, auto, Pædagogisk og socialt arbejde, Bygge- og anlæg, Nærings- og nydelsesmiddel er 75% af de stillingsbetegnelser, man bruger, i kategorien Gode beskæftigelsesmuligheder. Det er job som f.eks. smed, CNCoperatør, elektroniktekniker, pædagog, socialrågiver, tømrer, maler, bager og slagter. I bunden ligger erhvervsgrupper som IT og teleteknik, Medie, kultur og turisme. Her 2 Arbejdsmarkedsbalancen offentliggøres 2 gange årligt på beskæftigelsesregionernes hjemmesider. Den viser jobmulighederne for ca. 800 stillingsbetegnelser. F.eks. kan man se, om der er rigtig gode, gode eller mindre gode jobmuligheder for social- og sundhedshjælpere i Nordjylland. Se arbejdsmarkedsbalancen: 5

6 er 80% af stillingsbetegnelserne i kategorien Mindre gode beskæftigelsesmuligheder. Det er job som f.eks. IT-konsulent, webdesigner, fotograf, biblioteksmedhjælper m.v. Det vil sige, at der her er mange ledige, få jobåbninger og eller få beskæftigede på området. Arbejdsmarkedsbalancen giver et samlet billede af balancen mellem udbud og efterspørgsel i Nordjylland, men der kan godt være store lokale forskelle i landsdelen. Tendens til, at flere virksomheder oplever problemer med at få bestemte typer af arbejdskraft I efteråret 2013 viste målingen i Arbejdsmarkedsbalancen, at virksomheder i tilfælde forgæves har forsøgt at rekruttere arbejdskraft i Nordjylland. Det er en stigning i forhold til efteråret 2012, hvor der blev målt forgæves rekrutteringer 3. Som figuren viser har der over længere tid været en svagt stigende tendens, men der er dog meget langt op til niveauet i 2007, hvor regionen inden for en lang række fag led af mangel på arbejdskraft. På landsplan er antallet af forgæves rekrutteringer på en stigning på godt i forhold til efteråret FIGUR 1. ANTAL STILLINGER, DER ER REKRUTTERET FORGÆVES TIL I NORDJYLLAND, EFTERÅR 2007 TIL EFTERÅR 2013 Flere forgæves rekrutteringer tyder på, at private og offentlige virksomheder i løbet af 2013 er begyndt at efterspørge mere arbejdskraft. I den forstand er flere forgæves rekrutteringer en positiv indikator. Beskæftigelsesregionen følger udviklingen tæt, idet flere af de forgæves rekrutteringer, der er målt i efteråret 2014, ligger inden for erhvervsgrupper og fag, hvor arbejdsstyrken er utilstrækkelig. Der er derfor betydelig risiko for, at der hurtigt kan opstå egentlige flaskehalsproblemer. Ledigheden i Metals a-kasse er meget lav, mens efterspørgslen efter faglærte metalarbejdere stiger. Ledigheden i Byggefagenes a-kasse falder, og også her er der tyndet godt ud i ledigheden blandt de faglærte. I 3 Virksomhederne bliver i en survey, der gennemføres af Arbejdsmarkedsstyrelsen 2 gange om året, spurgt om de har oplevet situationer, hvor de har forsøgt at rekruttere arbejdskraft uden at kunne besætte jobbet. 6

7 nogle af sundhedsfagene, f.eks. hos sygeplejersker og bioanalytikere, er ledigheden ekstraordinært lav. I figur 2 kan man se, at antallet af forgæves rekrutteringer er højst i erhvervsgruppen Bygge og anlæg. Det har i flere tilfælde været svært at rekruttere blikkenslagere, bygningsmalere og murere. I de private servicefag, herunder Rengøring m.m., Salg m.m., Hotel og restauration meldes der jævnligt om problemer med at rekruttere rengøringsassistenter, butiksassistenter, salgskonsulenter og køkkenmedhjælpere. Det er typisk jobområder med udbredt deltid, skiftende arbejdstider og generelt høj jobskiftefrekvens. Mange af jobbene kræver ikke særlige forudsætninger og burde være lette at få besat. Det er en udfordring for jobcentrene at få virksomhederne til at melde jobbene ind, så man har mulighed for at formidle dem til ledige. I industri og inden for håndværksfag har virksomhederne bl.a. meldt om problemer med at rekruttere maskiningeniører, landbrugs- og entreprenørmaskinmekanikere samt fiskeindustriarbejdere. Også den offentlige sektor oplever forgæves rekrutteringer, men her er problemerne ikke af nyere dato. Det er stadig vanskeligt at rekruttere tilstrækkeligt med læger. I specialer, hvor det er muligt, dækkes behovet i nogen udstrækning af udenlandske læger. I pleje- og sundhedssektoren meldes der desuden om forgæves forsøg på at rekruttere social- og sundhedshjælpere samt bioanalytikere. Der er enkelte problemer med at rekruttere til undervisningsområdet, navnlig adjunkter og lektorer til humaniora, naturvidenskab og sundhedsvidenskab. FIGUR 2. ANTAL STILLINGER, DER ER REKRUTTERET FORGÆVES TIL I NORDJYLLAND FORDELT PÅ BRANCHER I enkelte tilfælde viser arbejdsmarkedsbalancen, at et stillingsområde har såkaldte paradoksproblemer. Det sker, når virksomhederne forgæves har forsøgt at rekruttere arbejdskraft samtidig med, at der er mange ledige registreret i jobcentrene 7

8 som jobsøgende inden for området. I øjeblikket viser arbejdsmarkedsbalancen, at der er paradoksproblemer f.eks. for byggemontageteknikere, køkkenmedhjælpere, landbrugsmedhjælpere og salgskonsulenter. Flere job slås op Virksomhederne annoncerede flere job på Jobnet i 2013 end i Frem til november 2013 var der i året blevet annonceret ordinære job alene på Jobnet i Nordjylland. Det er en stigning på 4% i forhold til antallet i hele året Figur 3 viser antallet af nye jobopslag måned for måned. Der opslås job om måneden i Nordjylland. Navnlig i 1. halvår blev der opslået flere job end i de tilsvarende måneder i FIGUR 3. ANTAL JOB PÅ JOBNET I NORDJYLLAND. JAN.-NOV Der blev i 2013 opslået job inden for alle erhvervsgrupper. 2/3 af jobbene på Jobnet kommer fra den private sektor. Flest job blev opslået i erhvervsgruppen Sundhed, omsorg og personlig pleje. FIGUR 4. JOB PÅ JOBNET FORDELT PÅ ERHVERVSGRUPPER. JAN.-NOV

9 I den private sektor kom de fleste jobopslag fra de private serviceerhverv i erhvervsgrupperne Salg, indkøb og markedsføring, Kontor, administration og regnskab samt Hotel, restauration, køkken m.m. FLERE JOB I BÅDE OFFENTLIG OG PRIVAT SEKTOR FORUDE Fremskrivning af beskæftigelsen Fremskrivningen af beskæftigelsen og ledigheden i Nordjylland er udarbejdet på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets prognoser fra Økonomisk Redegørelse fra december Den forventede udvikling er fordelt på de enkelte beskæftigelsesregioner. Der er udarbejdet tilsvarende fremskrivninger i de 3 øvrige beskæftigelsesregioner. Forventningerne til den økonomiske vækst i 2014 og 2015 ligger ganske beskedent på 1,6-1,9%. Virkningen på arbejdsmarkedet vil være en lille vækst i beskæftigelsen frem mod 2015 og et fald i ledigheden. Den seneste opgørelse af beskæftigelsen i Nordjylland fra Danmarks Statistik er fra ultimo 2011 (RAS 2012). Her lå beskæftigelsen på Fremskrivningen i figur 5 er baseret på dette udgangspunkt. Beskæftigelsesregionen vurderer, at beskæftigelsen faldt gennem 2012 og i 4. kvartal lå på Frem til udgangen af 2015 ventes beskæftigelsen langsomt at stige, således at niveauet i Nordjylland ved udgangen af 2015 vil være på Det vil være en stigning i fremskrivningsperioden på ca Udviklingen dækker over en udvikling i hovederhvervene, hvor der forventes faldende beskæftigelse i industrien og stigende beskæftigelse i bygge- og anlæg samt privat og offentlig service. FIGUR 5. FREMSKRIVNING AF BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND I 2013 og 2014 Landbrug, skovbrug m.m. fastholder beskæftigelsen i perioden, selvom der set i et længere perspektiv bliver færre beskæftigede i landbruget. I industrien ventes beskæftigelsen at falde. Selvom det går godt i store dele af industrien, har mange virksomheder i kølvandet på krisen øget deres produktivitet. Det har medført, at man ikke nødvendigvis genansætter den kortuddannede 9

10 arbejdskraft, man skilte sig af med. Til gengæld investeres der mere i automatisering og robotteknologi. Sådanne ændringer i produktionsapparat og processer fordrer ofte en anden type arbejdskraft, gerne færre men med et højt kompetenceniveau. I bygge og anlæg forventes der stigning i beskæftigelsen. De store offentlige projekter - herunder sygehusbyggeri og havneudvidelser - skubber til efterspørgslen efter specialarbejdere og håndværkere. Der efterspørges både specialarbejdere inden for byggeriet og faglærte. Dertil kommer øget efterspørgsel efter arbejdskraft som følge af efterårssstormene i TABEL 1. FREMSKRIVNING AF BESKÆFTIGELSEN FORDELT PÅ BRANCHER OG SEKTORER I NORDJYLLAND I 2013 OG 2014 FAKTISK FREMSKRIVNING BRANCHE 4.kv kv kv kv kv.2015 Landbrug, skovbrug og fiskeri Råstofindvinding Landbrug mm Industri Energiforsyning Vandforsyning og renovation Industri mm Bygge og anlæg Handel Transport Hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Vidensservice Rejsebureauer, rengøring, operationel service Andre serviceydelser mv Privat service Offentlig administration, forsvar og politi Undervisning Sundhed og socialvæsen Kultur og fritid Offentlig service, mm Uoplyst aktivitet I alt Kilde, faktiske tal: Danmarks Statistik Privat service står for den største andel af den forventede jobfremgang i Nordjylland i den kommende tid. Det forventes, at beskæftigelsen kommer til at stige med næsten i prognoseperioden. Privat service omfatter bl.a. Handel, Transport, Vidensservice og Rejsebureauer m.m. med flere end beskæftigede i hver gruppe. Navnlig inden for Handel øges beskæftigelsen. En liberal lukkelov betyder, at der ansættes flere medarbejdere på deltid til at dække ydertimerne i døgnet. I det hele taget er der i mange underbrancher i privat service udbredt brug af deltidsarbejde. Dermed kan vi komme til at se en udvikling, hvor antallet af beskæftigede personer stiger, uden at fuldtidsbeskæftigelsen følger med. Endvidere forskydes der formentlig noget beskæftigelse fra andre brancher til privat forretningsservice, som f.eks. vikarbureauer, revision, konsulentvirksomhed m.v., fordi virksomhederne fokuserer på at tilpasse arbejdsstyrken og sikre sig fleksibilitet ved at outsource det, der ikke er kerneopgaver. Beskæftigelsen i offentlig service vurderes til næsten uændret fra ultimo 2012 til ultimo Det sker efter et par år med nulvækst, hvor kommunerne har nedbragt 10

11 medarbejderantallet og har arbejdet med at effektivisere. Beskæftigelsen i den offentlige sektor faldt reelt markant i 2013 som følge af lærekonflikten i foråret, men i tallene er der korrigeret for dette. Frem til 4. kvartal 2015 ventes den offentlige beskæftigelse at stige med ca. 500 i 2014 og ca. 200 i 2015 som følge af bedre økonomi i kommunerne og bedre muligheder for at investere. FÆRRE LEDIGE UDFORDRER REKRUTTERINGSMULIGHEDERNE Den seneste udvikling: færre ledige på trods af stilstand i beskæftigelsen Gennem 3 år er ledigheden faldet måned for måned i Nordjylland, selvom beskæftigelsen har stået i stampe. Udviklingen skyldes, at arbejdsstyrken, det vil sige summen af ledige og beskæftigede, der udbyder deres arbejdskraft, bliver mindre. Det er der flere årsager til. Først og fremmest at unge i stigende grad tager uddannelse, og at den enkelte opholder sig lang tid i uddannelsessystemet. Dertil kommer, at der i befolkningen bliver færre årige. Endelig har det betydning, at dagpengeperioden er blevet kortere. Hvis personer, der mister retten til at få dagpenge, ikke har ret til kontanthjælp eller anden ydelse, tæller de ikke længere med i ledighedsstatistikken. Figur 6 giver et overblik over udviklingen i ledigheden fra januar 2011 til den seneste månedsopgørelse i november Gennem hele 2012 og 2013 har der været et stabilt fald i ledigheden. I november 2013 var der fuldtidsledige i Nordjylland, hvilket var færre end i november Sammenlignet med 2009, hvor novemberledigheden toppede efter at krisen satte ind i 2008, er ledigheden nu reduceret med godt FIGUR 6. UDVIKLINGEN I LEDIGHEDEN (BRUTTOLEDIGHED) I NORDJYLLAND JANUAR 2011 TIL NOVEMBER F, Kristelig a-kasse og Metal tegner sig for størst fald i ledigheden i november. I 3F er ledigheden reduceret med 702 på et år, mens den i Kristelig a-kasse og Metal er reduceret med henholdsvis 200 og

12 Ledigheden falder ikke markant i byggefagene, men bygge- og anlægsområdet trækker også arbejdskraft ind fra andre fagområder/ brancher og fra a-kassegrupper uden for byggefagene. Ledighedsprocenten for forsikrede i Nordjylland er i november på 5,4 og er dermed på niveau med ledigheden i hele landet, 5,3. Naboregionen Midtjylland har landets laveste ledighed, den er i øjeblikket på 4,8. Det er givet, at den gode beskæftigelsessituation i Midtjylland også giver job til nordjyder. Mens ledigheden er faldet i de fleste a-kasser, er der enkelte, som har oplevet en mindre stigning i ledigheden. Det gælder f.eks. Magistre, hvis ledighed ligger over regionens gennemsnit. Der er også mindre stigninger i a-kasser, hvis ledighed ligger under gennemsnittet i regionen. Det gælder Min a-kasse, BUP-L, FTF-A, El-faget og Socialpædagoger. Det er bemærkelsesværdigt, at El-faget har haft en stigning på hele 44%, men det dækker reelt over en stigning fra 66 til 95 fuldtidsledige. DSA, som blandt andet omfatter sygeplejersker og andre sundhedsfaggrupper, har med 1,1% den laveste ledighed. FIGUR 7. PROCENT FORSIKREDE LEDIGE I NORDJYLLAND I NOVEMBER 2013 OG 2012 FORDELT PÅ A-KASSER Ledighedsprocenten er højest blandt unge under 30 år, det gælder både mænd og kvinder. Kvinder i aldersgruppen år topper med en ledighedsprocent på 9,8 i november De årige mænd har en ledighedsprocent på 8,3. I denne gruppe befinder sig en del unge, nyuddannede akademikere og en hel del unge uden kompetencegivende uddannelse. Akademikerne udgjorde i november 23% af de unge ledige i denne gruppe. Nedskæringerne i den offenlige sektor har sat et tydeligt præg på forholdet mellem mænd og kvinders ledighed. I alle aldersgrupper har kvinder nu højere ledighed end 12

13 mænd, hvilket er et helt andet billede end for 2-3 år siden, hvor kvindernes ledighed var markant lavere end mænds. FIGUR 8. PROCENT FORSIKREDE LEDIGE I NORDJYLLAND I NOVEMBER 2013 SAMMENLIGNET MED NOVEMBER 2013 FORDELT KØN OG ALDER Fremskrivning af ledigheden Beskæftigelsesregionen venter, at ledigheden fortsætter med at falde i hele fremskrivningsperioden. I takt med bedre konjunkturer og langsomt stigende beskæftigelse, forventes ledigheden at falde for de fleste grupper af ledige. Udviklingen i arbejdsstyrken vil fortsat være med til at reducere ledigheden. Selv om befolkningen nu bliver i længere tid på arbejdsmarkedet end tidligere, forhindrer det ikke, at arbejdsstyrken mindskes. Dertil kommer, at en massiv indsats for at få unge til at gennemføre kompetencegivende uddannelse betyder, at de træder relativt sendt ind i arbejdsstyrken. FIGUR 9. FREMSKRIVNING AF UDVIKLINGEN I LEDIGHEDEN I NORDJYLLAND I 2013 og 2014 (IKKE SÆSONKORRIGERET) Med udgangspunkt i ledighedsniveauet for 4. kvartal 2012 ventes ledigheden i fremskrivningsperioden at falde med frem til 4. kvartal I 4. kvartal

14 vurderes det, at ledigheden var på Gennem 2014 ventes ledigheden at falde med 6% således at der i 4. kvartal 2014 vil være ledige og med 8,9% i 2015, så ledigheden i 4. kvartal 2015 vil være på Tabel 3 viser fremskrivningen fordelt på forsikringskategori 4, alder og køn. Ledigheden ventes at falde for alle aldersgrupper, dog mest for personer over 30 år, hvilket svarer til udviklingen de seneste år. Unge under 30 vil fortsat have relativt højere ledighed end andre. De har generelt mindre erfaring på arbejdsmarkedet. Samtidig kan der være et efterslæb af nyuddannede, der ikke kom i gang med job umiddelbart efter afslutning af uddannelsen, som vi har set de sidste par år, ikke mindst hvad angår de unge akademikere. Mænds ledighed ventes at falde mere end kvinders, da stigningen i beskæftigelsen fortrinsvist forventes at komme i den private sektor. Forskellen udlignes dog i sidste del af fremskrivningsperioden. TABEL 3. FREMSKRIVNING AF LEDIGHEDEN (BRUTTOLEDIGHED) I NORDJYLLAND FORDELT PÅ FORSIKRINGSKATEGORI, ALDER OG KØN Bruttoledige FREMSKRIVNING ÆNDRING PROCENT ÆNDRING PROCENT 4. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kv FORSIKRINGSKATEGORI Forsikrede ledige, i alt ,4% -8,7% Ikke-forsikrede ledige ,5% -10,5% Ledige i alt ,0% -8,9% Aktiverede ,4% -6,3% ALDER år ,4% -4,1% år ,3% -4,3% år ,5% -9,7% år ,9% -9,6% år ,6% -13,0% 60 år og derover ,8% -9,1% Ledige i alt ,0% -8,9% KØN Mænd ,9% -9,8% Kvinder ,0% -8,1% Ledige i alt ,0% -8,9% AKTIVEREDE Aktiverede ,4% -6,3% Kilde, faktiske tal: Danmarks Statistik Tabel 4 viser fremskrivningen fordelt på a-kassegrupper. Med undtagelse af Fag og Arbejde ventes ledigheden at falde i fremskrivningsperioden for alle a-kassegrupper januar 2014 trådte en række beskæftigelsespolitiske reformer i kraft, som har betydning for, hvordan den registrerede ledighed fra Danmarks Statistik opgøres. Det drejer sig om: Kontanthjælpsreformen, herunder uddannelseshjælp til unge Arbejdsmarkedsydelse, en ny ydelse til personer, der ikke længere har ret til dagpenge Særlig uddannelsesydelse, en forlængelse af eksisterende ydelsestype Det er usikkert, hvad det betyder for den interne fordeling af antallet af ledige mellem ydelsesgrupper. I fremskrivningen kommer vi af samme årsag ikke med et bud på en fordeling mellem de nye ydelsesgrupper. 14

15 Navnlig hos Byggefag, Metalarbejdere og 3F ventes der fald i ledigheden som følge af øget aktivitet i byggeri, fremstillingserhverv og privat service. Sammen med en mild vinter vil ledigheden i byggefagene være for nedadgående. I den offentlige sektor ventes ledigheden at falde relativt mindre end i den private sektor, eftersom den offentlige beskæftigelse vil have en svagere udvikling end den private. Udviklingen frem mod et lavere ledighedsniveau betyder, at ledigheden i visse faggrupper kan komme så langt ned, at virksomhederne kan få svært ved at finde arbejdskraft. I byggefagene vil ledigheden ved udgangen af 2015 være på 140 fuldtidsledige, og selvom der til bygge- og anlægsområdet rekrutteres arbejdskraft fra mange andre a-kassegrupper, må dette være et signal om, at det er nødvendigt med initiativer for at sikre tilgang af arbejdskraft til området. Hos Funktionærer og tjenestemænd er der i flere sundhedsfaggrupper så lav ledighed, at der fra tid til anden med sikkerhed vil opstå rekrutteringsproblemer. TABEL 4. FREMSKRIVNING AF LEDIGHEDEN (BRUTTOLEDIGHED) I NORDJYLLAND FORDELT PÅ A-KASSEGRUPPER Bruttoledige FREMSKRIVNING ÆNDRING PROCENT ÆNDRING PROCENT 4. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kv A-KASSEGRUPPE Selvstændige ,8% -7,7% Akademikere ,0% -8,6% Funktionærer og tjenestemænd m.v ,2% -8,7% Handels- og Kontorfunktionærer (HK) ,9% -9,4% Tekniske funktionærer ,6% -8,0% Byggefag ,0% -22,2% Metalarbejdere ,7% -20,0% Faglig Fælles a-kasse (3F) ,2% -10,7% Nærings- og Nydelsesmiddelarbejdere (NNF) ,0% -8,7% Fag og Arbejde (FOA) ,8% -4,5% Øvrige ,3% -4,5% Forsikrede ledige, i alt ,4% -8,7% Ikke-forsikrede ledige ,5% -10,5% Ledige i alt ,0% -8,9% Kilde, faktiske tal: Danmarks Statistik Ud over at forebygge arbejdskraftmangel og at identificere de fag, hvor risikoen er størst, er den største udfordring på det nordjyske arbejdsmarked at sikre, at alle kommer med på vognen, når der bliver flere jobbninger i virksomhederne. Beskæftigelses- uddannelses- og erhvervsindsats må spille sammen om, at flere trækkes ind i den nordjyske arbejdsstyrke, og at arbejdsstyrkens kompetenceniveau løftes. De kortuddannede, der mistede arbejdet i kriseårene, får ikke samme job igen. De gamle job er væk, og nu er adgangsbilletten til arbejdsmarkedet, at man kan træde ind i nye job på et højere kvalifikationsniveau end tidligere. 15

16 BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND NYBROGADE AALBORG Tlf NYE ANALYSER OM DET REGIONALE ARBEJDSMARKED: Analyserapport, det nordjyske arbejdsmarked og indsatsen i jobcentrene, januar 2014 NÆRMERE OPLYSNINGER OM ARBEJDSMARKEDSBALANCE OG FREMSKRIVNINGER: Susanne M. Nielsen, fuldmægtig, tlf Lars Pilgaard, fuldmægtig, tlf www. 16

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 1. halvår 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE UDBUD OG EFTERSPØRGSEL EFTER ARBEJDSKRAFT 2 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT

MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT Beskæftigelsesregion Nordjylland, juli 2007 RESUMÉ Opdeling i mænds job og kvinders job er nogle af de mest sejlivede strukturer, der findes på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2008. Undersøgelsens

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5 JUNI MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland. AMK Øst 15. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland. AMK Øst 15. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland AMK Øst 15. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Udviklingen på arbejdsmarkedet i Nordjylland

BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Udviklingen på arbejdsmarkedet i Nordjylland BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Udviklingen på arbejdsmarkedet i Nordjylland 1. halvår 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMULIGHEDER I BEDRING Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2009 Virksomhederne kan lettere rekruttere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2009. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere

Læs mere

Stabsmedarbejdernetværk

Stabsmedarbejdernetværk Stabsmedarbejdernetværk - 4. februar 2014 v. Sekretariatschef Vagn Jensen, Overvågning af arbejdsmarkedet Beskæftigelsesregionen overvåger løbende det syddanske arbejdsmarked Hvad har vi nu: Arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

PROGNOSE 2016. Delrapport: Hjørring Kommune

PROGNOSE 2016. Delrapport: Hjørring Kommune PROGNOSE 2016 Jobcenteret i Hjørring har spurgt 336 lokale virksomheder om, hvilke typer medarbejdere, de har ansat lige nu, og om de forventer at ansætte eller afskedige medarbejdere de næste 12 måneder.

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

Kommunenotat. Skive Kommune

Kommunenotat. Skive Kommune Kommunenotat Skive Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Skive Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed

Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed Den registrerede arbejdsløshed har de seneste to ligget relativt stabilt omkring 16. fuldtidspersoner. Udviklingen dækker imidlertid over en svagt faldende

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2010 Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2010. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Nordjylland

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Nordjylland 2015 Arbejdsmarkedsanalyse RAR Nordjylland 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING I NORDJYLLAND... 6 2.2. EFTERSPØRGSEL, REKRUTTERING

Læs mere

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd Udviklingen på det fynske arbejdsmarked Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt ved BNP er tempoet ikke højt, men beskæftigelsen er i

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2012 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2012.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen

Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen Udvikling i befolkning i RAR- Hovedstaden og RAR- Sjælland, ultimo 2008 ultimo 2017, 16-64 årige

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Kommunenotat. Herning Kommune

Kommunenotat. Herning Kommune Kommunenotat Herning Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Herning Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Nøgletal for Nordjylland opdaterett til mødet i RAR Nordjylland d. 24. august 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Nordjylland 2 halvår 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE BRANCHER 1 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance FORTSAT FLERE

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Nye indikatorer for arbejdsmarkedet, der dækker hele 3. kvartal 21, peger ikke på, at arbejdsmarkedet har fået det bedre. Mens der vækstmæssigt er fremgang

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Udviklingen på arbejdsmarkedet i Nordjylland

BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Udviklingen på arbejdsmarkedet i Nordjylland BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Udviklingen på arbejdsmarkedet i Nordjylland 2. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSMARKEDET RØRER PÅ SIG Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance UDSIGT

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Spotanalyse af Butiksområdet i Midtjylland

Spotanalyse af Butiksområdet i Midtjylland Spotanalyse af Butiksområdet i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland December 2007 Indledning Det Regionale Beskæftigelsesråd har på mødet i juni besluttet at udarbejde flere mindre spotanalyser,

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND 2. halvår 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGE JOB ER VÆK, MEN LEDIGHEDEN ER STEGET MINDRE END FORVENTET Den seneste udvikling i korte træk FALD I BESKÆFTIGELSEN BREMSER

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Udviklingen på arbejdsmarkedet i Nordjylland

BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Udviklingen på arbejdsmarkedet i Nordjylland BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Udviklingen på arbejdsmarkedet i Nordjylland 2. halvår 213 INDHOLDSFORTEGNELSE JAGTEN PÅ KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT ER GÅET IND Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2017 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2016 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2011 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2011.

Læs mere

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE BRUG FOR FLERE Beskæftigelsesregion Nordjylland, juni 2008 MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I STORE OG SMÅ SUNDHEDS- FAG Rekrutteringssituationen for bioanalytikere, ergoterapeuter,

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Oktober 215 Nøgletal for Nordjylland opdateret til mødet i RAR Nordjylland d. 2. oktober 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2009 REKRUTTERING I NORDJYLLAND Forår 2009 SAMMENFATNING Det er blevet lettere at rekruttere medarbejdere i Nordjylland. Virksomhederne

Læs mere

Spotanalyse af jern og metalbranchen

Spotanalyse af jern og metalbranchen Spotanalyse af jern og metalbranchen i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland November 2007 Indledning Det Regionale Beskæftigelsesråd har på sit møde i juni 2007 besluttet, at der skal udarbejdes

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2012 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2012: Undersøgelsens

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 100 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 100 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 100 Offentligt Beskæftigelsesministeriets arbejdsmarkedsbalance er misvisende Hovedpointerne i dette notat: Formandssekretariatet Januar 2009 AV/AW Beskæftigelsesregionernes

Læs mere

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 4. kvartal 2003 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland November 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen koster ufaglærte job for altid

Arbejdsmarkedskrisen koster ufaglærte job for altid Arbejdsmarkedskrisen koster ufaglærte job for altid Den økonomiske krise har været hård ved det danske arbejdsmarked, og stort set hele den fremgang, der var under højkonjunkturen, risikerer at blive tabt

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE September 2006 Forord AF-regionerne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm har i et samarbejde forestået udarbejdelse af en strukturbeskrivelse for hver af de nye

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Agenda Kort om FremKom 3 Gennemførelsen af analysen data og faser Behovet for arbejdskraft og uddannelser Kompetencebehov på det nordjyske

Læs mere

Job i Nordjylland. Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft

Job i Nordjylland. Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft Job i Nordjylland Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft Indholdsfortegnelse Resume...3 Indledning...4 Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft...5 Figur 1 Antal job på JobNet i Nordjylland

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-06-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn juni 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET REKRUTTERINGSSITUATION BESKÆFTIGELSEN VURDERES AT STIGE I 2011 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark Udviklingen

Læs mere

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Disposition 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Seniorer

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET REKRUTTERINGSSITUATION 3 Samme antal ubesatte stillinger som for et år siden 3 BESKÆFTIGELSEN OPHØRER MED AT FALDE I

Læs mere

Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen. Arbejdsmarkedskontor Syd

Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen. Arbejdsmarkedskontor Syd Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt ved BNP er tempoet ikke højt, men beskæftigelsen

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn september 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

Faktisk udvikling 1.-2. kv. Faktisk udvikling 1.-2. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv.

Faktisk udvikling 1.-2. kv. Faktisk udvikling 1.-2. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. 1 1. Overordnede tendenser. Tabel 1. i 2. kvartal ift. 1. kvartal 1999 og forventet i 3. kvartal 1999 ift. 2. kvartal 1999. Nettotal. Produktion Ordreindgang Beskæftigelse Investering Salgspriser Konkurrenceevne

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn November 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 1. december 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden December 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2011. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2011.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2011. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2011. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2011 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2011: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft Pressemeddelelse: Odense, d. 8. januar 29 Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft De netop offentliggjorte ledighedstal

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 14-11-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn November 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 1-3-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 11 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Marts 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 15-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland Marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM MOD UDGANGEN AF 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse

Læs mere

Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland

Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland Bilag til notat til temadrøftelse på møde i Vækstforum den 24. februar 2016 Regional Udvikling Bilag De syv pendlingsområder i Region Midtjylland

Læs mere

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008 Beskæftigelsesrådet i Midtjylland Rådets temakatalog September 2008 Beskæftigelsesregion Midtjylland. Søren Frichs Vej 38K, stuen. 8230 Åbyhøj. Tlf. 7222 3700. Mail: brmidt@ams.dk Rådets temakatalog 1.

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 11-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland september 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere