Studieretningsprojektet I GYMNASIET /16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieretningsprojektet I GYMNASIET - 2015/16"

Transkript

1 Studieretningsprojektet I GYMNASIET /16 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted Tlf ,

2 Indholdsfortegnelse Reglerne for studieretningsprojektet side 3 Mulige fagkombinationer (opstillet klassevis) side 4 Eksempler på stillede opgaver (kommenterede) side 6 Eksempler på stillede opgaver (ikke kommenterede) side 9 Om processen side 10 Kort introduktion side 10 Café til inspiration side 10 Valg af fag side 10 Individuel vejledning område og faglig problemstilling side 11 Evt. ændring af valg af fag side 11 Endeligt valg af område/faglig problemstilling side 11 Arbejdet før projektperioden side 11 Arbejdet i projektperioden side 12 Det færdige studieretningsprojekt side 13 Snyd side 14 Stx-bekendtgørelsen side 15 Kalender 22 side 16 #22 2

3 REGLERNE FOR STUDIERETNINGSPROJEKTET (Se bekendtgørelsen side i dette hæfte) Eksamensopgave - I 3.g skal du lave et studieretningsprojekt i 2 fag. Denne opgave er en eksamensopgave, hvor karakteren påføres eksamensbeviset og tæller med i gennemsnittet med dobbeltvægtning. - Opgaven skal skrives individuelt. - Opgaven skal skrives i løbet af 14 dage, og disse dage er undervisningsfrie. - Du skal skrive i et studieretningsfag på A-niveau (herunder et studieretningsfag på B-niveau, som du har hævet til A-niveau) i kombination med et fag på mindst B-niveau. - I særlige tilfælde kan du - på baggrund af en skriftlig ansøgning til rektor - få lov til at skrive studieretningsprojektet i 1 eller 3 fag. - Opgaven skal indeholde et engelsk resumé (Abstract). Omfang - Den færdige besvarelse skal normalt maksimalt have et omfang på anslag (=tegn med mellemrum) svarende til maskinskrevne A4-sider med 1½ linieafstand. Dog vil det specifikke krav til omfang altid fremgå af forsidebladet på den enkelte opgave. En væsentlig afvigelse fra det specifikke krav til omfanget indgår i bedømmelsen. Indholdsfortegnelse, noter, litteraturlister, grafer og tabeller samt eventuelle illustrationer og tekstbilag medtælles ikke ved opgørelse af besvarelsens omfang, heller ikke når de er placeret inde i teksten. - Det engelske resumé (Abstract) må normalt max. fylde linjer. Aflevering - Opgaveformuleringen udleveres fredag 4. december kl Den færdige opgave afleveres senest fredag den 18. december kl Vær opmærksom på, at der kan være specielle tider for de eksperimentelle fag. - Den udleverede opgaveformulering skal altid placeres forrest (som forside). - Du skal aflevere 3 identiske og underskrevne eksemplarer. Underskrift, dato for aflevering og antal anslag i opgaven (excl. bilag, litteraturliste m.v.) placeres nederst på den udleverede opgaveformulering (forsiden). - Hvis du skriver i 1 eller 3 fag, skal du aflevere i henholdsvis 2 eller 4 eksemplarer. - Det engelske resumé (Abstract) skal placeres umiddelbart efter opgaveformuleringen. Sygdom - Bliver du syg i opgaveugerne, eller sker der andet, der forhindrer dig i at færdiggøre opgaven, skal du omgående kontakte skolen. 3

4 MULIGE FAGKOMBINATIONER - opstillet klassevis I praksis har du følgende valgmuligheder - afhængig af din klasse og studieretning: 3a (studieretningen Musik A - Engelsk A - Mediefag B) Musik A - Engelsk A Musik A - Mediefag B Engelsk A - Mediefag B Musik A - andet fag på mindst B-niveau Engelsk A - andet fag på mindst B-niveau 3b (studieretningen Spansk A - Engelsk A - Samfundsfag B) Spansk A - Engelsk A Spansk A - Samfundsfag B Engelsk A - Samfundsfag B Spansk A - andet fag på mindst B-niveau Engelsk A - andet fag på mindst B-niveau 3c og 3d (studieretningen Engelsk A - Samfundsfag B - Psykologi B) Engelsk A - Samfundsfag B Engelsk A - Psykologi B Engelsk A - andet fag på mindst B-niveau 3u (studieretningen Samfundsfag A - Matematik B - Filosofi B) Samfundsfag A - Matematik B Samfundsfag A - Filosofi B Samfundsfag A - andet fag på mindst B-niveau 3x (studieretningen Matematik A - Fysik A - Kemi B) Matematik A - Fysik A Matematik A - Kemi B Fysik A - Kemi B Matematik A - andet fag på mindst B-niveau Fysik A - andet fag på mindst B-niveau 3y (studieretningen Matematik A - Kemi B - Biologi B Matematik A - Kemi B Matematik A - Biologi B 44 Matematik A - andet fag på mindst B-niveau 4 #44 4

5 3y (studieretningen Matematik A - Idræt B - Biologi B Matematik A - Idræt B Matematik A - Biologi B Matematik A - andet fag på mindst B-niveau 3z (studieretningen Samfundsfag A - Matematik B - Naturgeografi B) Samfundsfag A - Matematik B Samfundsfag A - Naturgeografi B Samfundsfag A - andet fag på B-niveau OBS! Ovenstående muligheder er baseret på, at du vælger at skrive studieretningsprojektet i 2 fag. Andre fagkombinationer end de nævnte vil være mulige for enkelte elever, såfremt de har hævet et studieretningsfag på B-niveau til A-niveau. EKSEMPLER PÅ STILLEDE OPGAVER - med uddybende kommentarer fra faglærerne Som en hjælp til at komme i gang med at få idéer til studieretningsprojektet, kan du herunder se nogle eksempler på stillede opgaveformuleringer. Efter de enkelte opgaveformuleringer har faglærerne tilføjet uddybende kommentarer. Matematik A Fysik A Inertimomenter af rullende legemer. Din opgave tager udgangspunkt i beskrivelse af stive legemers bevægelse. Du skal gøre rede for kraftmoment og impulsmoment og du skal vise momentsætningen og Steiners sætning. Du skal gøre rede for intertimoment og vise hvordan man teoretisk kan beregne inertimomentet om en akse gennem tyngdepunktet for forskellige legemer som f.eks. en cylinder, en cylindrisk ring og en kugle ved brug af integralregning. Du skal ud fra egne målinger af legemer der ruller ned af et skråplan eksperimentelt eftervise Inertimomentet for de udvalgte legemer, idet du nøje analyserer og diskuterer forsøgene. Besvarelsens omfang forventes at være mellem 15 og 20 sider, hvortil kommer bilag i form af eksperimentelle data, grafer og lignende. Dette er et eksempel på en opgaveformulering, der kan bruges i kombination med fysik og matematik. Det faglige grundlag i matematik er integralregning og vektorregning, hvilket er kernestof på A-niveau. I fysik er grundlaget kendskab til stedfunktion, hastighed og acceleration. Desuden skal man bruge sin kernefaglige viden om kræfter og mekanisk energi. Kravet om faglig fordybelse er opfyldt, idet inertimomenter ikke er med i kernestoffet på fysik på A-niveau. 5

6 I opgaveformuleringen bruges vendingen: h Du skal gøre rede for hvilket betyder man skal gengive alt det der er relevant for at forstå og behandle emnet. I nogle tilfælde skal man gennemgå den viden man har opnået ved at studere forskellige kilder, i andre tilfælde kan det være nok at referere fra en enkelt kilde. h idet du nøje analyserer..her skal man inddrage og sammenligne flere komponenter. F.eks. skal man analysere de data man har opnået gennem sine eksperimenter og undersøge om de bekræfter den teori man har opstillet for projektet. h..og diskuterer..her er man på det højeste abstrakte niveau. Man generaliserer og reflekter over de resultater man er kommet frem til. Man kan f.eks. vurdere om de systematiske fejlkilder i det forelæggende eksperiment er skyld i for store eller for små forsøgsresultater. Man kunne også vurdere hvilke fejlkilder der har størst indflydelse på resultatet. Endelig kunne man også perspektivere sit projekt til andre lignede situationer eller foreslå andre måleprogrammer. Engelsk A - Historie A Du skal foretage en analyse og fortolkning af Arthur Millers drama The Crucible (1953) med særlig fokus på dramaet som et billede på kommunistforfølgelsen i USA. Ukendt aspekt: Perspektiver til John F. Kennedys tale America s Stake in Vietnam (1956) (vedlagt problemformuleringen) om konsekvenserne af kommunistfrygten i USA og Den kolde Krig. Der forventes ikke en egentlig retorisk analyse af talen. Du skal også kort gøre rede for de faktorer, der fører til optrapningen af Den kolde Krig i perioden frem til midten af 1950 erne. Dernæst ønskes af diskussion af, hvorfor det lykkedes senator McCarthy at oppiske en antikommunistisk stemning i det amerikanske samfund i begyndelsen af 1950'erne. Historie: Når opgaveformuleringen at man skal gør rede for de faktorer, der fører til optrapningen af Den kolde Krig, er der tale om mere end en redegørelse. Man skal fremdrage de politiske, økonomiske og militære forhold, der kunne være med til at eskalere konflikten - og ved vurderingen af opgaven vil der blive lagt vægt på, om man er i stand til at sortere mellem væsentlige og uvæsentlige faktorer og evt. se en sammenhæng i en række af begivenhedsforløb. Og altså ikke bare nævne froskellige begivenheder i flæng. For at kunne besvare det stillede spørgsmål, må man skaffe sig et pænt - men ikke nødvendigvis detaljeret - overblik over forløbet af konflikten mellem USA og USSR i perioden mellem 1945 og Set ud fra en historisk synsvinkel stiger sværhedsgraden, når man skal til at diskutere, hvorfor McCarthy fik held til at oppiske en antikommunistisk stemning i USA dengang. Her må man i gang med at finde litteratur, hvor emnet er behandlet, for at have lidt at holde sig til. Det kan faglige værker, hvor historikere tager emnet op - eller det kan være artikler fra tidsskrifter eller aviser. Helt oplagt er det selv af finde og analysere nogle samtidige eksempler på den antikommunistiske propaganda. I en 66 diskussion skal man ikke nødvendigvis komme frem til et facit, men derimod forsøge at fremdrage nogle mulige svar på problemstillingen. #66 6

7 Engelsk: Eleven har valgt kommunistforfølgelsen i USA som emne. Selvom opgaveformuleringen først nævner redegørelse som tredje punkt, vil det være naturligt at begynde med den, eftersom redegørelse er det laveste taksonomiske niveau (og dermed også den del af opgaven, som skal fylde mindst!!). Dernæst skal The Crucible analyseres og fortolkes, og det er vigtigt i den forbindelse dels at huske, at fokus/rød tråd er kommunistforfølgelse og dels at anvende de analyseredskaber (og dermed den terminologi), som hører til analyse/fortolkning. Et kommenteret referat er ikke en analyse/fortolkning. Som ukendt aspekt skal Kennedys tale inddrages. Bemærk at opgaveformuleringen ikke kræver en egentlig retorisk analyse af talen det er stadig kommunistforfølgelse, der er fokus, og det er dén, der skal lægges vægt på. Eleven er naturligvis mere end velkommen til at anvende retoriske begreber (fx etos, logos, patos). Relevant faglig terminologi er altid et plus. Både perspektivering og diskussion hører til tredje taksonomiske niveau, og det er helt i orden fx at inddrage Kennedys tale i diskussionen. I det hele taget er det vigtigt, at opgaven hænger sammen som en helhed (der skal være kohærens). Alt for ofte fremstår kapitlerne som selvstændige afsnit. Hvis man begynder hvert skriveforløb med at læse, hvad man allerede har skrevet, er det lettere at sikre, at man skriver videre i stedet for at begynde forfra. Spansk A - Samfundsfag A Venezuela: diktatur og demokrati i nyere tid. Redegør kort for den neoliberale dagsorden der prægede Venezuela indtil præsidentvalget i 1998, og giv i forlængelse heraf en kort karakteristik af det bolivarianske projekt samt en præsentation af Hugo Chavez rolle i denne. Der ønskes en analyse af Hugo Chavez tale ved FN s generalforsamling d. 20. september, 2006, specielt med henblik på etableringen af fjendebilledet, USA, og hans anvendelse af retoriske virkemidler. Endvidere ønskes en diskussion af den venezuelanske styreform set i henhold til demokratisk legitimitet, og en vurdering af fremtidsudsigterne for det bolivarianske projekt. Samfundsfag: Kort redegørelse for det politiske billede i Venezuela op til 1998, med inddragelse af kvantitativ data. Efterfølgende en redegørelse for de politiske grundtræk i det bolivarianske projekt, herunder præsident Hugo Chavez rolle. Derved fremstår spændingsfelt mellem liberalisme og socialisme. I analysedelen undersøges hvorledes og hvorfor fjendebilledet USA fremstilles som tilfældet er og i denne forbindelse inddrages populisme-begrebet. I diskussionsafsnittet diskuteres fordele og ulemper ved det præsidentialistiske styre, eventuel i sammenligning med parlamentarisme. Vurdering af fremtidsudsigterne på baggrund af den erhvervede viden. Spansk: I analysen af talen på spansk anvendes de humanistisk faglige metoder i forbindelse med afdækningen af, hvorledes Hugo Chavez etablerer fjendebilledet USA. Dvs. en 7

8 grundlæggende tekstanalyse, herunder hans brug af de retoriske virkemidler: anvendes der fortrinsvis logos, ethos eller pathos og med hvilken effekt? Musik A - Historie A Oasis og industrialiseringen af Manchester. Giv i hovedtræk en redegørelse for den industrielle udvikling i Storbritannien med særlig vægt på udviklingen i Manchester-området i perioden Diskuter karakteristiske træk for den britiske arbejderklasse (dens attitude, værdier og moral) i det 20. århundrede. Analyser sangene Rock n Roll Star, Bring It On Down og Cigarettes & Alcohol og diskuter, hvorledes de reelle arbejds- og levevilkår i Oasis baggrundsmiljø er kommet til udtryk i musikken og teksterne. CD og noder vedlagt. I første del skal eleven redegøre for den lange linje i den industrielle udvikling i Storbritannien hvilke faser gennemløber udviklingen, hvilken industrialisering foregår i Manchester-området og hvorledes udvikler Manchester-området sig i forhold til det øvrige Storbritannien mht.industrialisering. I anden del skal eleven koncentrere sig om den arbejderklasse, der netop dominerer Manchesterområdet pga. den industrielle udvikling og diskutere hvordan arbejderklassens styrke, politisk og socialt, familiernes levevis, fritidsinteresser og værdier er. I denne diskussion skal man overveje, hvilke træk der er væsentlige og man skal kunne argumentere for det. I tredje del skal eleven analysere musikken og teksterne. Man behøver ikke at gå i dybden med alle analysepunkter i alle sangene, men i løbet af analysen af de tre sange skal man sørge for at vise at man mestrer alle punkterne. I stedet er det vigtigt at fokusere på de analysepunkter der i den enkelte sang er relevante for opgavens besvarelse. Man skal altså koncentrere sig om at få noget information ud af musikken og teksten som kan bygge bro over til historiefagets del af opgaven, dvs. musikgruppens tilknytning til Manchesters arbejderklassemiljø. Samfundsfag A Naturgeografi B Gør rede for forekomster af olieressourcer i undergrunden og olieressourcernes geografiske fordeling i relation til den geografiske fordeling af olieforbruget. Forklar oliens rolle i energiforsyningen, hvordan udviklingen i olieressourcerne forventes at være i fremtiden og hvilke alternativer til olie, der er. Diskutér energiressourcernes betydning i en sikkerhedspolitisk sammenhæng på globalt plan. Redegørelsen er hovedsageligt naturgeografisk, men lægger allerede op til diskussionsspørgsmålet. Det er oplagt, at man skal bruge naturgeografiske kerneområder i forbindelse med redegørelsen for forekomster af olieressourcer i undergrunden, og der er fokus på det 88 fordelingspolitiske spørgsmål, som her kan dokumenteres med faglige mål fra naturgeografien (grafisk præsentation, tabeller, figurer osv.) 8 #88

9 I undersøgelsesdelen er begge fag med, dog med en overvægt til naturgeografi, idet der specifikt spørges til ressourcernes udvikling, hvor der dog også er et økonomisk aspekt angående ressourcer/reserver, men især inddragelse af alternativerne. I diskussionsspørgsmålet er samfundsfag mest i spil. Det skal også ses i lyset af, at det er samfundsfag på A-niveau. Her er det kernestof om international politik, der er i centrum. Her er der også gode muligheder for eleven til selv at vælge fokus, f.eks. kunne klimakonferencen i København været meget centralt placeret, men den kan for så vidt også være meget lidt involveret. Der kræves helt klart brug af teoretisk stof fra international politik, men eleven er også tvunget til at indsamle materiale om konkrete energikonflikter globalt. Spørgsmålet er heller ikke kun relateret til olie, men kan inddrage A-kraft, gas, vand osv. For at opnå en høj karakter kræves der også overblik og struktur i dette spørgsmål. EKSEMPLER PÅ STILLEDE OPGAVER - fra andre skoler (er derfor ikke kommenterede) Fysik A - Dansk A Du skal udarbejde en artikel om ladede partiklers bevægelse i hhv. et magnetfelt og et elektrisk felt. Artiklen skal rumme en redegørelse for, hvorledes forholdet mellem elektronens ladning og masse kan findes eksperimentelt. Ligeledes skal du komme ind på, hvorledes en ladet partikel accelereres op til store hastigheder. Artiklens målgruppe er den typiske læser af et populærvidenskabeligt tidsskrift som Illustreret Videnskab, og besvarelsen skal med inddragelse af retoriske og argumentationsteoretiske overvejelser begrunde den valgte formidlingsform i relation til målgruppen. Du bestemmer selv, om begrundelsen indleder eller afslutter besvarelsen. Som baggrund for artiklen skal du i skolens laboratorium bestemme forholdet mellem elektronens ladning og dens masse. Matematik A - Dansk A Du skal behandlet emnet Diofantiske ligninger, herunder Diofantiske, Heroniske og Pythagoræiske trekanter. Euklids sætning pm primitive pythagoræiske talsæt skal bevises. Du skal på baggrund heraf udarbejde en artikel om Diophantiske ligninger. Artiklen skal rumme en behandling af udvalgte matematiske resultater inden for emnet. Artiklens målgruppe er den typiske læser af et populærvidenskabeligt tidsskrift som Illustreret Videnskab, og besvarelsen skal med inddragelse af retoriske og argumentationsteoretiske overvejelser begrunde den valgte formidlingsform i relation til målgruppen Du bestemmer selv, om begrundelsen indleder eller afslutter besvarelsen. 9

10 OM PROCESSEN (Se kalenderen på hæftets bagside) Der er flere faser i arbejdet med opgaven: 1. Introduktion og café til inspiration. 3. Valg af fag (kan evt. ændres efter næste café) 4. Café med vejledning om område/faglig problemstilling. 5. Evt. ændring af valg af fag. 6. Valg af område/faglig problemstilling (bindende). 7. Arbejdet før projektperioden: - Søgning og indsamling af materiale / sekundærlitteratur. - Afgrænsning og præcisering af området. - Grundig læsning af primærlitteraturen. - Afprøvning af apparatur. - Samtaler med vejlederen/vejlederne. 8. Arbejdet i projektperioden, herunder abstract og specielt om eksperimentelle fag. 9. Opgaveformuleringen, som vejlederen/vejlederne har formuleret, udleveres. Opgaveugerne begynder. Disse faser vil i det følgende blive kommenteret. Den faglige vejledning får du af din vejleder/dine vejledere. Ad 1) INTRODUKTION OG CAFÉ TIL INSPIRATION Du vil få en times introduktion til forløbet og et brush-up kursus til informationssøgning. Samtidig vil du få udleveret en pjece om studieretningsprojektet. Du skal læse pjecen igennem. Efterfølgende er du i 2 moduler sammen med lærerne i dine studieretningsfag og nogle af dine andre fag, hvor de fortæller om rammerne for at skrive i deres fag og diskuterer gode idéer til valg af område/faglige problemstillinger med dig og dine kammerater. Ad 3) VALG AF FAG (kan evt. ændres efter næste cafè) Senest torsdag 10. september 2015 kl skal du have besluttet, hvilke fag, du vil skrive din opgave i. Du får udleveret en blanket, som du skal udfylde, underskrive og aflevere på kontoret. Herefter udpeger skolen din vejleder/-e. Allerede i denne fase er det vigtigt at du overvejer, hvilket område/hvilken faglig problemstilling du ønsker at skrive om, idet et område naturligvis kan få forskellige faglige drejninger. Så sørg for at diskutere dette med dine lærere, så du kommer til at skrive i de fag, der bedst matcher den faglige drejning, du ønsker. Dit valg af fag kan evt. ændres efter næste café, hvis du og din(e)/vejleder(e) finder det hensigtsmæssigt #

11 Ad 4) INDIVIDUEL VEJLEDNING OM OMRÅDE/ FAGLIG PROBLEMSTILLING En halv undervisningsdag, hvor du af skolen får tildelt individuelle vejledningstidspunkter hos dine vejledere. Dine idéer til område/faglig problemstilling diskuteres. Resten af tiden anvender du til materialesøgning og til evt. at konsultere bibliotekaren. Dine vejledere har i forvejen fået udleveret din metarefleksionsopgave vedrørende studieretningsopgaven i 2g - husk også selv at genlæse dine refleksioner, inden vejledningsperioden går i gang. Ad 5) EVT. ÆNDRING AF VALG AF FAG (sidste mulig hed for omvalg) Enkelte elever kan - efter aftale/samtale med vejleder(e) have behov for at ændre valg af fag. Hvis du og din(e) vejleder(e) finder det hensigtsmæssigt at ændre dit første valg, skal du udfylde ny blanket med dit endelige valg af fag. Blanketten fås ved henvendelse på kontoret og skal afleveres senest torsdag 1. oktober 2015 kl Ad 6) VALG AF OMRÅDE/FAGLIG PROBLEMSTILLING (bindende) Du får udleveret en blanket, hvor du nu skal angive dit endelige valg af område/hvilken faglig problemstilling. Endvidere skal du angive titlen på din dansk- og/eller historieopgave samt studieretningsopgaven i 2g - naturligvis for at undgå overlapninger. Blanketten skal med vejlederens/vejledernes underskrift afleveres senest fredag den 30. oktober 2015 kl Det er dig, der har ansvaret for valg af område og faglig problemstilling, og det er dig, der skal tage initiativet til, i samarbejde med vejlederen/vejlederne, at få det endeligt formuleret. Ad 7) ARBEJDET FØR PROJEKTPERIODEN I tiden fra den 30. oktober til den 4. december 2015, hvor du får opgaveformuleringen, drejer det sig om at nå så langt som muligt med forberedelserne. Udkast til vigtige afsnit i opgaven kan du godt have under udarbejdelse inden projektugerne. Samarbejdet med vejlederen/vejlederne Du har initiativet og skal sørge for at have god kontakt med vejlederen/vejlederne, så du kan få valgt relevant sekundærlitteratur og materiale og få dit område inden for fagene afgrænset og præciseret. Brug dine erfaringer fra dansk- og/eller historieopgaven, ATsynopsisopgaven og opgaven i studieretningsfagene i 2g. Over for vejlederen/vejlederne kan du evt. skriftligt gøre rede for dit interessefelt, herunder give nogle forslag til centrale emner for projektet og præsentere forslag til mulig 11

12 litteratur. Vær især opmærksom på, hvordan dine fag både hver for sig og tværfagligt kan belyse dit interessefelt. Jo bedre din vejleder er orienteret om dit projekt, jo bedre vil hun/han være i stand til at formulere en opgave, der rammer det, du gerne vil skrive om. Vurderingskriterier Fagene har forskellige traditioner og ikke helt de samme kriterier for, hvad det er, der gør en opgave god, så sørg for at være godt orienteret om fagenes vurderingskriterier både med hensyn til indhold og udformning (se iøvrigt eksemplerne tidligere i denne pjece). Materialesøgning Brug studiecentret, bogdepotet, dit lokale folkebibliotek - i nævnte rækkefølge. Begynd søgningen mindst 4 uger inden projektugerne. Der kan være ventetid på det søgte materiale, eller det kan være svært at finde noget. Litteratursøgning har et mindre omfang i eksperimentelle fag. Her bruges en del af forberedelsestiden til at sætte sig ind i eksperimentelle metoder og apparatopstillinger. Under "Studiecenter" på skolens hjemmeside er der flere oplysninger, der kan være relevante i forbindelse med opgaveskrivningen. Internettet kan være et nyttigt redskab i forbindelse med både den brede orientering og den snævre materialesøgning. Men vær kritisk i behandlingen af materialet fra internettet. Både vejlederen/vejlederne og bibliotekaren kan hjælpe dig med at finde materiale og især specialmateriale. I projektperioden har bibliotekaren udvidet træffetid, og der kan aftales individuel vejledning. Ad 8) ARBEJDET I PROJEKTPERIODEN Når du får opgaveformuleringen, vil din vejleder/dine vejledere være til stede på skolen, eller de kan kontaktes telefonisk, så du har mulighed for at stille spørgsmål, hvis du ikke helt er klar over, hvilke krav der stilles i opgaven. Når du begynder at skrive, ophører den egentlige indholdsmæssige vejledning, men du kan stadig få vejledning i forhold til afgrænsede spørgsmål. Det kan f.eks. gælde omfanget, problemformuleringen, vægtningen af de to fag og konkrete faglige begreber. Vejlederen må til gengæld ikke vurdere/bedømme dele af besvarelsen. Aftal med din vejleder/-e, hvordan vedkommende kan kontaktes. Abstract - det engelske resumé Normalt vil det kunne skrives på linjer, og en disposition kan se sådan ud: - Problem statement - Approach - Results Conclusions #

13 rocessen! Specielt om eksperimentelle fag Inden for de naturvidenskabelige fag har eksperimenter normalt en central placering. Laboratoriearbejdet udføres normalt i projektugerne og vil typisk have et omfang svarende til 2 dage. Du vil kunne få vejledning til "den tekniske del" af dette arbejde af din vejleder/dine vejledere eller en anden laboratoriekyndig, der er instrueret i problemstillingen. Det er vigtigt, at du fører en omhyggelig journal, der kan danne grundlag for udarbejdelsen af opgaven. Laboratoriearbejdet kan foregå i skolens laboratorium, på en virksomhed eller institution. Inden projektugerne vil du normalt få lejlighed til at stifte bekendtskab med det apparatur, du skal måle på i projektugerne. DET FÆRDIGE STUDIERETNINGSPROJEKT Den overordnede struktur Følgende 8 punkter strukturerer opgaven: 1. Opgaveformuleringen: Opgaveformuleringen er den titel/opgave, som din vejleder/dine vejledere har formuleret (titel = opgave). Du skal altså ikke selv finde på en titel. 2. Abstract (engelsk resumé). 3. Indholdsfortegnelse. 4. Indledning. 5. Selve opgaven. 6. Konklusion. 7. Noter og henvisninger: Vær opmærksom på, at fagene har forskellige traditioner for, hvordan der laves noter og henvisninger. 8. Litteraturliste/kildefortegnelse: Litteraturlisten ordnes alfabetisk efter forfatterens efternavn. Efter denne står titel, by og udgivelsesår. Husk Internet-materiale. 9. Eventuelle bilag, herunder materiale hentet på Internettet. Elektroniske kilder Hvis der er benyttet materiale fra internettet, skal du sørge for, at det er tilgængeligt og censor og eksaminator. Dvs. at det enten skal vedlægges opgaven eller kunne rekvireres fra dig. Lidt om lay-out - Sørg for, at alt i opgaven er læseligt - dvs., at du skal sørge for, at margen er så bred, at opgaven nemt kan læses uden at tage siderne ud. - Marker citater tydeligt - gerne med en større venstremargen og/eller kursiv skrift. 13

14 SNYD Snyd i forbindelse med studieretningsprojektet har - ligesom snyd ved eksamen i øvrigt - meget alvorlige konsekvenser. Ved konstateret snyd skal rektor bortvise eleven fra den pågældende prøve. Eleven kan så skrive en ny opgave i den næste ordinære eksamenstermin, dvs. et år senere, og kan altså ikke afslutte sin eksamen sammen med resten af klassen. Ved formodet snyd indkalder rektor straks eleven til en samtale m.h.p. belysning af sagen. Hvis formodningen bekræftes, beslutter rektor at annullere opgaven. Den pågældende elev kan så næste år skrive en ny opgave. Det samme gælder, hvis der i forbindelse med bedømmelsen eller senere opstår mistanke om, at en elev ikke selv har udarbejdet besvarelsen, eller at væsentlige dele af besvarelsen er afskrift fra eller omskrivning af ikke angivne kilder, herunder elevens egne tidligere bedømte skriftlige arbejder. Det er altså snyd: 1. hvis en elev afleverer en opgave, som han/hun ikke selv har lavet. 2. hvis en elev skriver væsentlige dele af eller omskriver ikke angivne kilder. For ikke at blive udsat for formodning om snyd er det vigtigt at være opmærksom på de specielle regler for benyttelse af kilder fra elektroniske medier (se ovenfor). Også den elev, der hjælper en anden med at snyde, kan bortvises fra den pågældende prøve. Det er altså også snyd, hvis en elev bevidst lader en anden skrive sin opgave af eller udarbejder opgaven for en anden. Snyd eller forsøg på snyd er med andre ord en meget alvorlig sag. Sørg derfor for at være meget omhyggelig med at henvise til det materiale, som du anvender til udarbejdelsen af din opgave. Det gælder både det materiale, du direkte citerer fra, og det, du bruger i omskrevet form #

15 Bilag 7 studieretningsprojektet Studieretningsprojektet - stx, juni Formål Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område i tilknytning til deres studieretning. Ved at kombinere forskellige faglige tilgange og discipliner, som forstærker den faglige fordybelse, skal eleverne demonstrere, at de er i stand til selvstændigt at udvælge, inddrage og anvende relevant baggrundsstof, og at de er i stand til at gennemføre en kritisk vurdering på et fagligt og metodisk grundlag. I arbejdet med studieretningsprojektet styrker eleverne således deres studiekompetence ved, at de gennem skriftlig fremstilling skal dokumentere, at de er i stand til at overskue, bearbejde, disponere, sammenfatte og formidle en faglig og kompleks problemstilling. 2. Mål Målet med studieretningsprojektet er, at eleverne skal kunne: - demonstrere evne til faglig fordybelse og til at sætte sig ind i nye faglige områder, - demonstrere evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder og dermed forstærke den faglige fordybelse, - beherske relevante faglige mål i de indgående fag, - udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale, - demonstrere evne til faglig formidling, - besvare en stillet opgave fyldestgørende, herunder at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen - beherske fremstillingsformen i en faglig opgave (fx citatteknik, noter, kilde- og litteraturfortegnelse). 3. Projektets rammer 3.1 I 3.g skal hver elev udarbejde et studieretningsprojekt. 3.2 Studieretningsprojektet skal skrives inden for et område og faglig problemstilling, således at ét af de studieretningsfag, eleven har på A-niveau, samt et fag på mindst B-niveau indgår i besvarelsen af projektet. Skolens leder skal i den forbindelse sikre, at kombinationen af fag underbygger den faglige fordybelse i fagene og området. 3.3 Skolens leder kan dog, på baggrund af en begrundet ansøgning fra eleven, undtagelsesvist godkende, at studieretningsprojektet skrives alene på grundlag af ét af elevens studieretningsfag på A-niveau, eller at et tredje fag inddrages i studieretningsprojektet. Godkendelsen forudsætter, at alle fastsatte mål for studieretningsprojektet opfyldes, herunder at der inddrages flere faglige tilgange og metoder, og at målet om faglig fordybelse kan realiseres. 3.4 Hvis der i elevens studieretningsprojekt indgår et fag, der er blevet afsluttet før 3.g, skal skolens leder sikre, at eleven tilbydes faglig og metodisk vejledning i faget. 3.5 Et fag, der indgår i en elevs studieretningsprojekt, indgår på det højeste niveau, eleven har eller har haft faget. 3.6 Besvarelsen af studieretningsprojektet skal udarbejdes i løbet af to uger (10 skoledage), der placeres inden for en samlet periode på højst seks uger i tidsrummet fra 15. oktober til 1. marts. Opgaveformuleringen udleveres ved skriveperiodens start. De første fem dage kan efter skolens leders valg placeres enkeltvis og/eller adskilt fra den sidste sammenhængende uge. I de dage, der er afsat til udarbejdelse af studieretningsprojektet, gives der ikke anden undervisning. 15

16 Kalender Mandag 31. august 2015 Torsdag 10. september 2015 kl Tirsdag 22. september 2015 Torsdag 1. oktober 2015 kl Fredag 30. oktober 2015 kl Fredag 4. december 2015 kl Fredag 18. december 2015 kl Introduktion til SRP kl i Teutonersalen. Derefter café til inspiration indtil kl Valg af fag Individuel vejledning område/faglig problemstilling (primært efter 2. modul) Evt. ændring af valg af fag (sidste mulighed for omvalg) Valg af område/faglig problemstilling (bindende) Udlevering af opgaveformulering Sidste frist for aflevering af projektet Tirsdag 23. februar 2016 Onsdag 24. februar 2016 Seneste frist for afgivelse af karakter. Offentliggørelse af karakterer på Ludus 1616 #

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet Elevmanual til SRP Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2014-2015 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5

Læs mere

Studieretningsprojektet I GYMNASIET - 2013

Studieretningsprojektet I GYMNASIET - 2013 Studieretningsprojektet I GYMNASIET - 2013 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted Tlf. 9792 3488, www.thisted-gymnasium.dk, post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne for studieretningsprojektet

Læs mere

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP)

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium.

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. I samråd med en faglærer vælges en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der knytter sig til

Læs mere

Studieretningsprojekt 2013/2014. Elevvejledning

Studieretningsprojekt 2013/2014. Elevvejledning Navn: Klasse: Studieretningsprojekt 2013/2014 Elevvejledning Hjørring Gymnasium & HF-kursus 1 Rammer og procedurer for studieretningsprojektet i 3.g Studieretningsprojektet i 3.g er en individuel opgave,

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

STUDIERETNINGSPROJEKTET ÅSG 2015

STUDIERETNINGSPROJEKTET ÅSG 2015 STUDIERETNINGSPROJEKTET ÅSG 2015 HVAD ER ET STUDIERETNINGSPROJEKT? En skriftlig opgave i typisk to fag Du skal tage udgangspunkt i et studieretningsfag på A-niveau, og det skal du kombinere med et andet

Læs mere

Studieretningsprojektet I GYMNASIET - 2011

Studieretningsprojektet I GYMNASIET - 2011 Studieretningsprojektet I GYMNASIET - 2011 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted Tlf. 9792 3488, www.thisted-gymnasium.dk, post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne for studieretningsprojektet

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2015 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: tirsdag d. 15. december kl. 10. til tirsdag d. 22. december kl. 10.

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2012 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: torsdag d. 13. december kl. 14. til torsdag d. 20. december kl. 14.

Læs mere

STUDIERETNINGSPROJEKT 3.G 2014/2015

STUDIERETNINGSPROJEKT 3.G 2014/2015 STUDIERETNINGSPROJEKT 3.G 2014/2015 Formål Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Hvad er SRP? Studieretningsprojektet er en skriftlig eksamensopgave af et omfang på 15 20 sider og med 10 skrivedage. Her skal du selvstændigt og dybdegående

Læs mere

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver:

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: NV DA- HIST SRO SRP De fælles mål for alle opgaver er, at du kan vise: Genrebevidsthed Kombination af to forskellige fag Sproglig korrekthed Disposition

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG FAG... 2 2. PRAKTISK INFORMATION... 3 2.1 OPGAVENS OPBYGNING... 3 2.2 BEDØMMELSEN... 3 2.3 LITTERATURSØGNING...

Læs mere

SRO på MG, åpril-måj 2014

SRO på MG, åpril-måj 2014 SRO på MG, åpril-måj 2014 Kære 2.g er Du skal i maj 2014 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Studieretningsprojektet Marselisborg Gymnasium 2013/14 1. Formål Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden

Læs mere

Studieretningsprojektet. * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret 2012-2013

Studieretningsprojektet. * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret 2012-2013 Studieretningsprojektet 3g * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret 2012-2013 For yderligere information kan du aktivere denne QR med din smartphone eller ipad.: 2 3 Administration og logistik

Læs mere

Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO)

Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO) Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3I IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 Undervisningsforløb 4 5. og 6 semester. Studieretningsforløb 4 5. og 6. semester illustreret på en tidslinje 5 Studieturen

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

SRP-processen - tidslinje

SRP-processen - tidslinje STUDIERETNINGSPROJEKTET (SRP) 2017 SRP-processen - tidslinje Område & fagvalg 8 hverdage Tildeling af vejledere 27.okt. Vejledningsperiode 20 hverdage Opgaveformulering indskrevet Skriveperiode 10 hverdage

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Progressionsplan for det skriftlige

Progressionsplan for det skriftlige Progressionsplan for det skriftlige Skolens progressionsplan for det skriftlige bygger på det obligatoriske forløb om skriftlighed i dansk i 1.g/1.t og det skriftlige basiskursus inden for rammerne af

Læs mere

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 SRP 2014 Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 i 3.g 1. Indledning Du får her en beskrivelse af de formelle krav til studieretningsprojektet i 3g med afsæt i STX-bekendtgørelsen 2013, bilag 7. Du har

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3g på SG 14/15

Studieretningsprojektet i 3g på SG 14/15 Studieretningsprojektet i 3g på SG 14/15 Regler, køreplan og gode råd Formålet med SRP er at give dig mulighed for selvstændigt at fordybe dig inden for et selvvalgt område, der involverer to forskellige

Læs mere

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven Elevmanual til studieretningsopgaven 2g, 2014 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsopgaven - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Oversigt over fag til studieretningsopgaven s. 4 IV. Studieretningsopgavens

Læs mere

SRP. Studieretningsprojekt

SRP. Studieretningsprojekt SRP Studieretningsprojekt VEJLEDNING TIL SRP 2017-2018 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Historie i SRP. Hvordan får man fagligheden med?

Historie i SRP. Hvordan får man fagligheden med? Historie i SRP Hvordan får man fagligheden med? Det skal I kunne I bekendtgørelsen for SRP står: Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle

Læs mere

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet!

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Nakskov Gymnasium og HF, september 2014 Hermed seks sider med oplysninger om studieretningsprojektet (herefter: SRP). Perioden fra fredag den 5. december til

Læs mere

DGS 10 TRIN TIL ET BEDRE SRP

DGS 10 TRIN TIL ET BEDRE SRP DGS TRIN TIL ET BEDRE SRP DGS s trin til en bedre SRP Indholdsfortegnelse side Formål & mål De indgående fag side side Vejledning side 6 Opgaveformulering Bedømmelsen side side 7 8 SRP i fremmedsprog side

Læs mere

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF Januar-februar Valg af sag, problemformulering og bærende fag. Mandag d. 25. januar, kl. 12.00-12.45, i auditoriet. AT ressourcerummet åbnes. Hver elev

Læs mere

Studieretningsprojektet ÅSG 2017

Studieretningsprojektet ÅSG 2017 Studieretningsprojektet ÅSG 2017 Hvad er et studieretningsprojekt? En skriftlig opgave i typisk to fag Du skal tage udgangspunkt i et studieretningsfag på Aniveau, og det skal du kombinere med et andet

Læs mere

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2016 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Studieretningsprojektet * 3g Silkeborg Gymnasium * 2012-2013 For yderligere information kan du aktivere denne qr med din smartphone eller ipad.: 2 1. Om dette hæfte I dette hæfte er samlet en række regler,

Læs mere

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet!

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Nakskov Gymnasium og HF, september 2010 Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Hermed fem sider med oplysninger om studieretningsprojektet (herefter: SRP). Perioden fra fredag den 3. december til

Læs mere

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser 2015-2016 Eksamensbestemmelser Indholdsfortegnelse Afsætning A, skriftlig... 3 Afsætning A, mundtlig... 3 Afsætning B, mundtlig... 3 Dansk A, skriftlig... 4 Dansk A, mundtlig... 4 Engelsk A, skriftlig...

Læs mere

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2016/2017 Randers HF & VUC Indholdsfortegnelse Vigtige tidspunkter... 2 Tilmelding, udlevering og aflevering... 3 Formelle krav til opgaven... 4 Hvem skal

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

projket VEJLEDNING TIL SRP

projket VEJLEDNING TIL SRP studie retnings projket VEJLEDNING TIL SRP 2012-2013 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010

Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010 Kursistvejledning til eksamensprojekt Side 1 af 5 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om eksamensprojektet på hf Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010 3. februar, kl. 12.00 12.45 i auditoriet : Skolen

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

Større skriftlig opgave 2013-2014. Vejledning for kursister

Større skriftlig opgave 2013-2014. Vejledning for kursister Navn: Klasse: Større skriftlig opgave 2013-2014 Vejledning for kursister Hjørring Gymnasium & Hf-kursus Arkivnr 6153 Rammer og procedurer for den større skriftlige opgave i 2hf Den større skriftlige opgave

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Opgaveaflevering: Fredag den 19. december 2014, kl. 11.00 i administrationen

Opgaveaflevering: Fredag den 19. december 2014, kl. 11.00 i administrationen Den større skriftlige opgave (SSO) på HF Opgavevejledning til kursister Opgaveudlevering: Fredag den 12. december 2014, kl. 11.00 ved administrationen Opgaveaflevering: Fredag den 19. december 2014, kl.

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Indhold: Vigtige datoer s.1 Udlevering af opgaveformuleringen..s.1 Opgaven skrives s.1 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

Prøver i LU 07 gældende for perioden 2013-2016

Prøver i LU 07 gældende for perioden 2013-2016 VIA UC Læreruddannelsen i Aarhus, april 2014 r i LU 07 gældende for perioden 2013-2016 Grundlaget for prøverne er bestemmelserne i Studieordning for Læreruddannelsen i Aarhus samt Bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16

Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16 Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16 Regler, køreplan og gode råd Formålet med SRP er at give dig mulighed for selvstændigt at fordybe dig inden for et selvvalgt område, der involverer to forskellige

Læs mere

Studieretningsprojektet Stx Vejledning August 2007

Studieretningsprojektet Stx Vejledning August 2007 Studieretningsprojektet Stx Vejledning August 2007 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på opgaveformuleringer.

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Studieretningsprojektet i 3.g 2015 Det følgende er en generel vejledning til studieretningsprojektet, mens dine lærere vil kunne fortælle nærmere

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel vejledning til den større

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2014 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g

Studieretningsprojektet i 3.g Studieretningsprojektet i 3.g Vejledning CG 2013 INDHOLD Vigtige datoer Blanketter Fag/niveau og mål Vejledningsperioden Opgaveformuleringen Opgaveugerne (5. dec.-19 dec. 2013) Studieretningsprojektets

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Skema for Studieretningsprojekt 2015

Skema for Studieretningsprojekt 2015 Skema for Studieretningsprojekt 2015 Uge 35-36 Skolens ledelse informerer 3g eleverne om formalia i forbindelse med studieretningsprojektet (ca. 25 min. i hver klasse) Uge 35 41 Uge 41 Uge 43 Tirsdag d.

Læs mere

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Progressionsplanen er udarbejdet som et arbejdsdokument, der skal give eleverne en kontinuitet og progression mellem de større

Læs mere

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag

Læs mere

OSO'en. (Obligatorisk Selvvalgt Opgave)

OSO'en. (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) OSO'en (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) Du skal nu i gang med at forberede din obligatorisk selvvalgte opgave (OSO'en), som alle elever i 10. klasse skal lave. Her skal du arbejde SELVSTÆNDIGT med et emne,

Læs mere

Bilag til AT-håndbog 2010/2011

Bilag til AT-håndbog 2010/2011 Bilag 1 - Uddybning af indholdet i AT-synopsen: a. Emne, fagkombination og niveau for de fag, der indgår i AT-synopsen b. Problemformulering En problemformulering skal være kort og præcis og fokusere på

Læs mere

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet!

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Nakskov Gymnasium og HF, september 2017 Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Hermed seks sider med oplysninger om studieretningsprojektet (herefter: SRP). Perioden fra onsdag den 6. december,

Læs mere

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet!

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Nakskov Gymnasium og HF, september 2016 Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Hermed seks sider med oplysninger om studieretningsprojektet (herefter: SRP). Perioden fra torsdag den 8. december

Læs mere

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge

Læs mere

hf - EP Vejledning til eksamensprojekt

hf - EP Vejledning til eksamensprojekt hf - EP Vejledning til eksamensprojekt 2016 Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Falstersvej 3-5, 2000 F Lindevangs Allé 8-12, 2000 F tlf. 3815 8500 Huskeliste: Gå-i-gang-møde om eksamensprojektet: i

Læs mere

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B,

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, Studieretningsbeskrivelse for 6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere

Læs mere

Vedr. folkeskolens afgangsprøve i mundtlig dansk

Vedr. folkeskolens afgangsprøve i mundtlig dansk Vedr. folkeskolens afgangsprøve i mundtlig dansk Til forældre til elever der skal op i Prøveform B - også kaldet synopseprøven. Her er lidt information om prøven, opgivelser og forberedelser. Der findes

Læs mere

SRO på MG, måj-juni 2015

SRO på MG, måj-juni 2015 SRO på MG, måj-juni 2015 Kære 2.g er Du skal i maj 2015 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Inspiration og gode råd vedrørende skrivning af studieretningsprojekt i kemi

Inspiration og gode råd vedrørende skrivning af studieretningsprojekt i kemi Inspiration og gode råd vedrørende skrivning af studieretningsprojekt i kemi Indhold Indledning... 2 Opgaveformuleringen... 2 Opgaveformulering og typeord... 4 Vejledningsfasen... 4 Omfang af opgavebesvarelsen

Læs mere

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv Håndbog til Større Skriftlig Opgave Aalborg Katedralskole 2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig B- niveau-karakter med vægten 1,5 på eksamensbeviset.

Læs mere

Ikast-Brande Gymnasium SRP: Skoleåret Elevmanual til studieretningsprojektet 3g,

Ikast-Brande Gymnasium SRP: Skoleåret Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2016-2017 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5 III. Oversigt over

Læs mere

Store skriftlige opgaver på HF

Store skriftlige opgaver på HF Store skriftlige opgaver på HF Større skriftlig opgave (SSO) mellem 1. december og 15. marts i 2.hf Eksamensprojekt indenfor de sidste 6 uger af undervisningen i 2. hf, typisk uge 17 ( prøveeksamen i 1.hf

Læs mere

Hvad er SSO og hvem skal skrive den?

Hvad er SSO og hvem skal skrive den? SSO 2018 Hvad er SSO og hvem skal skrive den? For at få en hel Hf-eksamen skal man skrive en større skriftlig opgave i ét eller flere fag, som man selv vælger. Alle kursister, der satser på at fuldføre

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Information om. Historieopgaven i 1hf

Information om. Historieopgaven i 1hf 2016 Information om Historieopgaven i 1hf Indhold HISTORIEOPGAVEN 3 FORMÅLET MED HISTORIEOPGAVEN 3 TIDSPLAN OG OMFANG 3 OPGAVENS INDHOLD 3 TITELFORSIDEN 4 INDHOLDSFORTEGNELSEN 4 INDLEDNINGEN 4 BRØDTEKSTEN

Læs mere

VEJLEDNING I AT-EKSAMEN FORÅR 2016

VEJLEDNING I AT-EKSAMEN FORÅR 2016 VEJLEDNING I AT-EKSAMEN FORÅR 2016 Udarbejdet af Projektgruppen for pædagogisk udvikling (Revideret jan. 2016) 1 Indhold Eksamen i almen studieforberedelse... 3 Almen studieforberedelse (At) - uddrag fra

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Naturfagsprøve Der afholdes prøve på niveau C. Adgang til prøve For at kunne indstille eleven til prøve

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2016 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Større skriftlig opgave i 2hf

Større skriftlig opgave i 2hf Større skriftlig opgave i 2hf Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: fredag d. 4. december kl. 14. til fredag d. 11. december kl. 14. Du har 7 dage til at skrive din individuelle opgave.

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Elevbrochure 2015-16

Elevbrochure 2015-16 Elevbrochure 2015-16 Lemvig Gymnasium Studieområdet 3. del Det Internationale Område Studieområdet 3. del Det Internationale Område Studieområdet 3. del afvikles på 3. år af hhx-uddannelsen, og omfatter

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Studieretningsprojektet SRP

Studieretningsprojektet SRP Studieretningsprojektet SRP Samspilskursus november 2008 Fagene ifølge læreplanen - 1 1.1. I 3.g skal hver elev udarbejde et studieretningsprojekt. Studieretningsprojektet udarbejdes i 2 eller 3 fag med

Læs mere