BRUGSVEJLEDNING, PX COMBI 821, version 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSVEJLEDNING, PX COMBI 821, version 4"

Transkript

1 BRUGSVEJLEDNING, TRAKTOROMPUTER PX OMBI 821 SIDE BRUGSVEJLEDNING, PX OMBI 821, version 4. F.on om..ha Km/h L/Ha Ha L+ F.no. LYKKETRONI PX OMBI 821 Generel oversigt: Traktorcomputeren har følgende funktioner:. Der kan indtastes: ( ) Hjulomkreds i cm. ( ) Arbejdsbredde (evt. sektions-opdelt) i meter. (F.no.) Flowmåler-nummer (type) / vægtfyldefaktor. Den måler: (Km/h) Kørehastighed i km/h. (L/Ha) Dosering, Liter pr. Hektar. (Ha) Behandlet areal i Hektar. (L+) Liter total i kubikmeter. Den viser konstant: (F.on) Indikerer om Flow-reguleringen er aktiv. (om.) Indikerer om der er kommunikation med den decentrale enhed (.Ha) Indikerer om computeren optæller Hektar. Tasternes funktioner: Ved tryk på tasten vises funktionerne i følgende rækkefølge:. Km/h, L/Ha, Ha, L+, F.no., og. Hvis holdes inde i 1 sek., skiftes til Km/h. omputeren viser, hvilken funktion der er aktiv, ved at "tænde" en streg udfor pågældende tekst eller symbol (f.eks. Km/h) i displayets venstre eller højre side. Tasten anvendes, når man ønsker at indprogrammere eller ændre en værdi i computeren, f.eks. hjul- omkredsen. Med tasten finder man den aktuelle værdi, derefter holdes tasten inde i 1 sekund, indtil tallet blinker. Tasten har fået til at blinke. bruges til at ændre eller slette værdien, der ønskes indprogrammeret/ændret, og som man Indholdsfortegnelse på side 2.

2 BRUGSVEJLEDNING, TRAKTOROMPUTER PX OMBI 821 SIDE 2 Indholdsfortegnelse: Side Generel oversigt... 1 Indledning... 3 Indprogrammering af hjulomkreds... 4 Indprogrammering af arbejdsbredde (kan sektions-opdeles)... 5 Indprogrammering af arbejdsbredde opdelt i sektioner... 6 Efterkontrol af "Flow plus system" / følermodul og de indprogramm. værdier... 7 Kørehastighed, km/h... 7 Nulstilling af areal (Ha) og total udsprøjtet mængde (L+)... 7 (.Ha) indikerer om computeren optæller hektar... 8 Dosering. Liter/Ha. Kg/Ha Dosering med Lykketronic's "Flow plus system"... 9 Dosering hvor der er konstant mængde pr. puls Dosering hvor der er konstant mængde pr. tid Specifikation af funktioner og grænseværdier Montering af computer Montering af magnetføler for kørehastighed eller rotationsmåling Montering af 7 Polet stik (anhængerstik) Montering af føler for hektarmåler-afbryder Monterings eksempler på redskaber Montering for dosering med Lykketronic flowmåler (50 pulser pr. liter) Montering for dosering med Lykketronic "Flow plus system" Montering for dosering konstant mængde pr. puls Montering for dosering konstant mængde pr. tid Kontrol af Lykketronic flowmåler (justering ved fejlvisning) LYKKE-LINE Decentral styring og kontrol Monteringsdiagram... 20

3 BRUGSVEJLEDNING, TRAKTOROMPUTER PX OMBI 821 SIDE 3 Indledning Tillykke med Deres nye traktorcomputer. De har nu investeret i en meget lille og fiks computer, som er nem at placere i traktoren. Selvom computeren er lille i fysisk form, betyder det ikke, at den ikke kan mange ting. Den dækker bl.a. landmandens behov for kontrol og overvågning med henblik på at opnå en nøjagtig dosering af sprøjtemiddel, gødning m.m., og den kan enten: 1) Arbejde selvstændigt (forbundet med en flowmåler), 2) Arbejde sammen med Lykketronic's "Flow+", hvor den så kan opsamle måleværdier fra op til 8 flowmålere eller 3) Kobles sammen med én af Lykketronic's alsidige "Decentrale enheder" (se eventuelt afsnittet: "LYKKE-LINE, decentral styring og kontrol"). I sidstnævnte tilfælde udveksler PX OMBI 821 lynhurtigt information med den Decentrale enhed, og får dermed endnu flere eller helt andre funktioner. LYKKETRONI udvikler til stadighed "Decentrale enheder" med nye funktioner og muligheder. Med PX OMBI 821 er De derfor sikker på, at Deres computer også i fremtiden er tilpasset tidens krav. Vi forventer, at De hurtigt bliver glad for og "dus med" Deres nye PX OMBI 821. Start med at montere computeren, som vist på monteringsdiagrammet (bagest). Indprogrammér dernæst hjulomkreds og arbejdsbredde, som vist på de følgende sider.

4 BRUGSVEJLEDNING, TRAKTOROMPUTER PX OMBI 821 SIDE 4 Indprogrammering af hjulomkreds: Før computeren kan beregne kørehastighed, skal der indprogrammeres omkredsen på det hjul hvorfra føleren får pulser. Det anbefales at montere en føler på et IKKE trækkende hjul (forhjulet). På 4 hjulstrukket anbefales baghjulet. Hjulomkredsen kan oplyses af traktorleverandøren, men det anbefales at kontrollere den selv, fordi faktorer som lufttryk i dæk, dækslid, traktorens samlede vægt og vægtfordeling, og jordbundens beskaffenhed påvirker den faktiske hjulomkreds - og dermed visningens nøjagtighed. Kontrollen foretages sådan: Der køres med traktoren en distance svarende til 10 hjulomdrejninger. Distancen udmåles, divideres med 10, og herved er hjulomkredsen bestemt. Da underlagets beskaffenhed influerer på kørt distance pr. hjulomdrejning, anbefales det, at foretage ovennævnte distanceudmåling på: a) fast jord b) lidt blød jord og c) meget blød jord således, at det rigtige tal anvendes ved kørsel på de forskellige jordtyper. Hjulomkredsen skal indprogrammeres i cm. Hvis hjulomkredsen er mindre end 100 cm. f.eks cm. placeres kommaet således at man indtaster 2 tal foran kommaet og 2 efter kommaet. Hvis hjulomkredsen er større end cm. f.eks cm. placeres kommaet således at man indtaster 3 tal foran kommaet og et efter kommaet. Eksempel på indprogrammering af hjulomkredsen 315,8 cm (ændring fra 87,25 cm til 315,8 cm): Tryk tasten Display viser Forklaring Find hjulomkredsen ved tryk på tasten Hold tasten i 1 sek. til kommaet blinker Tryk tasten indtil kommaet er korrekt placeret

5 BRUGSVEJLEDNING, TRAKTOROMPUTER PX OMBI 821 SIDE Tryk ud af programmering.

6 BRUGSVEJLEDNING, TRAKTOROMPUTER PX OMBI 821 SIDE 6 Indprogrammering af arbejdsbredde (kan sektions-opdeles): Arbejdsbredden er den totale bredde som det aktuelle redskab bearbejder. Der er her 2 muligheder: 1. Arbejdsbredden f.eks. 4,50 m. har altid den samme bredde. 2. Arbejdsbredden opdelt i sektioner ( fra 1 til 8 ) f.eks ved en marksprøjte, hvor de forskellige bomsektioner afblændes og derved formindsker arbejdsbredden. at til at styre afblæn- (Dette kræver Lykketronic's følermodul "IN 8x1" eller "Decentrale enhed" til fortælle computeren, hvilke sektioner der er afblændet, og eventuelt også dings-ventilerne). Når man indprogrammerer arbejdsbredden (hold inde i 1 sek.) fremkommer følgende på displayet: ( _: XX.XX ) ( 1: XX.XX ) ( 2: XX.XX ) ( 3: XX.XX ) ( 4: XX.XX ) ( 5: XX.XX ) ( 6: XX.XX ) ( 7: XX.XX ) ( 8: XX.XX ) Bredden, hvis der kun er én bredde (ikke sektions opdelt). 1. Sektions bredde 2. Sektions bredde 3. Sektions bredde 4. Sektions bredde 5. Sektions bredde 6. Sektions bredde 7. Sektions bredde 8. Sektions bredde (Der skiftes "ned gennem" ovennævnte display-billeder ved at trykke på ). Ønskes kun 1 arbejdsbredde, indprogrammeres bredden (i meter og cm.) hvor displayet viser ( _: XX.XX ). Når der er indprogrammeret en værdi dér, tager computeren ikke hensyn til de arbejdsbredder der er ind- programmeret for de forskellige sektioner (de behøves ikke at blive slettet). Eksempel på indprogrammering af arbejdsbredden 4.50 m (ændring fra 12,00 til 4,50 m): Tryk tasten Display viser Forklaring Find arbejdsbredde ved tryk på tasten. _:12.00 Hold tasten i 1 sek. til tallet blinker. _:_2.00 _:_2.00 _:_4.00 _:_4.00 _:_4.50

7 BRUGSVEJLEDNING, TRAKTOROMPUTER PX OMBI 821 SIDE 7 _:_4.50 _:_4.50 1:_4.50 Tryk til 1. sektions-opdelt arbejdsbredde. 2:_4.50 Tryk til 2. sektions-opdelt arbejdsbredde. Tryk endnu 7 gange, indtil man er ude af arbejdsbredde. Indprogrammering af arbejdsbredde opdelt i sektioner: Med Lykketronic's "Flow plus system" (flow måler information om arbejdsbredden) eller følermodul "IN 8x1", som er et modul der kan fortælle computeren status'en på op til 8 følere eller magnetventiler, f.eks monteret på en marksprøjte. Der skal nu indprogrammeres den arbejdsbredde hver føler (sektion) har. VIGTIGT: Når der ønskes arbejdsbredde opdelt i sektioner, SKAL værdien hvor displayet viser ( _: XX.XX ) være lig 0.00 Følgende eksempel er taget fra en m. marksprøjte, opdelt i 5 bomsektioner. Indprogrammér bredderne i meter og cm: ( _: 0.00 ) ( 1: 2.00 ) ( 2: 2.50 ) ( 3: 3.00 ) ( 4: 2.50 ) ( 5: 2.00 ) ( 6: 0.00 ) ( 7: 0.00 ) ( 8: 0.00 ) Bredden SKAL være lig 0.00 når der ønskes sektions-opdeling. 1. Sektions bredde 2. Sektions bredde 3. Sektions bredde 4. Sektions bredde 5. Sektions bredde 6. Sektions bredde (6. bomsektion benyttes ikke) 7. Sektions bredde (7. bomsektion benyttes ikke) 8. Sektions bredde (8. bomsektion benyttes ikke) HUSK: De sektioner af de 8 på følermodulet som ikke benyttes, skal værdien være 0. Tryk tasten Display viser Forklaring Find arbejdsbredde ved tryk på tasten. _:12.00 Hold tasten i 1 sek. til tallet blinker. _:_2.00

8 BRUGSVEJLEDNING, TRAKTOROMPUTER PX OMBI 821 SIDE 8 _:_2.00 _:_0.00 _:_0.00 _:_0.00 _:_0.00 _:_0.00 1:10.50 Tryk til 1. sektions-opdelt arbejdsbredde. 1:_0.50 1:_2.50 1:_2.50 1:_2.50 1:_2.00 1:_2.00 (Fortsættes...) 1:_2.00 2:_4.50 Tryk til 2. sektions-opdelt arbejdsbredde.

9 BRUGSVEJLEDNING, TRAKTOROMPUTER PX OMBI 821 SIDE 9 Fortsæt på samme måde med sektionerne 2 til 8, indtil alle sektioner har den rigtige arbejdsbredde og man er ude af arbejdsbredde. NB: Da informationerne fra "Flow plus system" og følermodulet skal ind i computeren gennem indgang for Ha. afbryder, anbefales det at afbryde "hektarmåler afbryder" (areal afbryder) i liften, når der benyttes sektions opdelt arbejdsbredde (se monteringsdiagram). Den aktuelle arbejdsbredde kan altid aflæses udfor symbolet. Efterkontrol af "Flow plus system" / følermodul og de indprogrammerede værdier: Der trykkes på indtil den aktuelle arbejdsbredde kan aflæses på displayet. Kommaet før arbejdsbredde skal blinke (et blink pr. sek.) som betyder at der er forbindelse mellem computer og følermodul Hvis kommaet ikke blinker er forbindelsen ikke i orden eller der er ikke strøm til følermodulet / Flow plus. Når kommaet blinker afbrydes alle sektioner på sprøjten og det kontrolleres, om arbejdsbredden er Dernæst tilsluttes alle sektioner en efter en enkeltvis og det kontrolleres, om arbejdsbredden svarer til den bredde, som den pågældende sektion har. (Ved "Flow plus" skal der være væske-flow til den pågældende bomsektion.) Kørehastighed, km/h: Den viser aktuel hastighed, der bliver kørt, f.eks km/h. Nulstilling af areal (Ha) og total udsprøjtet mængde (L+): Nulstilling af areal (Ha) og total udsprøjtet mængde (L+) kan gøres til enhver tid, efter eget ønske. Nulstillingen af de to gøres på samme måde, eks. nulstille areal: Tryk tasten Display viser Forklaring Find arealet (Ha) på displayet Hold tasten i 1 sek., til tallet blinker Tryk tasten for at nulstille arealet Tryk ud af programmering.

10 BRUGSVEJLEDNING, TRAKTOROMPUTER PX OMBI 821 SIDE 10 (.Ha) indikerer om computeren optæller hektar: På displayet kan man altid se om areal (Ha) bliver optalt. Hvis stregen i nederste venstre hjørne i displayet, ud for symbolet ( Ha), er tændt, bliver der optalt areal. Hvis den slukker bliver der ikke optalt areal. Betingelserne for at der kan blive optalt areal er, at der er indprogrammeret hjulomkreds og arbejdsbredde. a) Hvis arbejdsbredden IKKE er sektions opdelt, og sensor for hektar afbryder er aktiveret, slukker stregen udfor ( Ha). Først når sensor for hektar afbryder ikke er aktiveret tændes stregen udfor ( Ha) og der optælles areal (anvendes til at kontrollere at redskabet bliver løftet nok, når der køres over enderne på marken eller der køres på landevejen). b) Hvis arbejdsbredden er sektions opdelt, og sensor for information om opdelt sektioner f.eks. "Flow plus", ikke er tilslutte er arbejdsbredden 0.00 m. eller alle sektioner afbrudt er arbejdsbredden også 0.00 m. Stregen udfor ( Ha) slukker, først når der kommer informationer om arbejdsbredde der er aktive tænder stregen udfor ( Ha), og der optælles areal. c) Hvis arbejdsbredden IKKE er sektions opdelt og sensor for hektar afbryder kortsluttet, vil der ikke blive optalt areal som nævnt under a), men hvis der kommer flowpulser samtidig (pulser ind på ben 3 på computeren, f.eks. fra en væskeflow måler), vil stregen udfor ( Ha) tænde, og der bliver optalt areal. Når pulserne forsvinder igen, vil areal optællingen stoppe 2 sekunder efter sidste puls og stregen udfor ( Ha) slukke efter 3 sekunder. Dette er en fordel, da der så ikke skal monteres ekstra føler til hektar afbryder f.eks. i forbindelse med en marksprøjte monteret med en enkelt flowmåler eller på en gødningsspreder med doseringaksel. Det anbefales, når man kører efter eksemplerne b) eller c), (dosering i marken) at man efter at doseringen er stoppet (f.eks. lukkeventil på marksprøjte lukket) stopper fremkøringen, indtil stregen udfor ( Ha) er slukket og areal optællingen ophørt. Dosering. Liter/Ha. Kg/Ha.: PX OMBI 820 har 2 forskellige doseringsprogrammer: 1. Sprøjter monteret med Lykketronic "Flow plus system". 2. Dosering hvor der er konstant mængde pr. puls eller tid (andre flowmålere, pumper, doserings bånd, konstant væske flow, centrifugalspreder osv.). Den doserede mængde kan aflæses udfor funktionen (L/Ha). Fra 0 til 9999 vises det i L/Ha eller Kg/Ha, derover fra til vises det i kubikmeter/ha eller tons/ha. Den totale udsprøjtede mængde vises udfor funktionen (L+). Den angives altid i kubikmeter eller tons f.eks kubikmeter = 12 liter. Max. væskepulser til computeren er 220 pulser pr. sekund og max. 150 liter pr. sekund. Der vil i de følgende kapitler blive gennemgået de forskellige doseringsprogrammer.

11 BRUGSVEJLEDNING, TRAKTOROMPUTER PX OMBI 821 SIDE 11 Dosering med Lykketronic's "Flow plus system": "Flow plus" er et væske flow måler system udviklet specielt til marksprøjter. Systemet består af et endedæksel med ledningstilslutning, et stop-endedæksel samt en "flow plus" væske flowmåler for hver bomsektion, der er på sprøjten. Princippet for dette system er, at der placeres en flowmåler på den slange, der fører væsken ud til de enkelte bomsektioner, således at man registrerer eksakt den væskemængde der sprøjtes ud for hver bomsektion. Den enkelte "Flow plus" har indbygget mikroprocessor med kommunikations-porte, der gør det muligt at tilslutte fra 1 til 8 flowmålere i en blok. "Flow puls" har et outputsignal, der fortæller om der er flow på de enkelte flowmålere, det gør det muligt, at køre med variabel arbejdsbredde. Fremgangsmåde: omputeren skal have følgende ting at vide, for at kunne beregne mængde pr. Ha.: a) Arbejdsbredde sektions opdelt (se afsnittet "Indprogrammering af arbejdsbredde (kan sektions-opdeles)" ) b) Under funktionen (F.no.) skal der være et "P" foran tallet. c) Vægtfyldefaktor = 1.00, hvis vi ønsker udlæst resultatet i liter pr. Ha. I de tilfælde, hvor man i virkeligheden ønsker visningen i kg/ha, f. eks. ved udbringning af flydende gødning, indtastes den pågældende vægtfylde, hvorefter den udbragte mængde vil vises i kg/ha. (f.eks. kan vægtfylden ved flydende gødning være 1.20). Tryk tasten Display viser Forklaring Find "F.no." ved tryk på tasten Hold tasten inde i 1 sek., til tallet blinker. P0.55 Tryk tasten, indtil "P" fremkommer på 4. ciffers plads. P0.55 P1.55 P1.55 P1.05 P1.05

12 BRUGSVEJLEDNING, TRAKTOROMPUTER PX OMBI 821 SIDE 12 P1.00 P1.00 Tryk ud af programmering. Det er VIGTIGT at kontrollere, at vægtfyldefaktoren er korrekt!

13 BRUGSVEJLEDNING, TRAKTOROMPUTER PX OMBI 821 SIDE 13 Dosering hvor der er konstant mængde pr. puls: Konstant mængde pr. puls kan findes på f.eks.: Gødningsspreder hvor der er en doseringsaksel Gødningsspreder med føde bånd, som giver en bestemt mængde pr. omdrejning Gyllevogne monteret med en pumpe, som giver en bestemt mængde pr. omdrejning Andre typer flowmålere. Ved denne type maskiner, monteres der en føler til at registrere rotationen på doseringsakslen, fødebåndet eller lignende (mindst 1 puls inden for 2 sek. ved laveste dosering). Der indprogrammeres i computeren den mængde, som bliver doseret ud pr. puls, fra til liter eller kg (NB: mængder over kan indprogrammeres med mindst 1 % nøjagtighed). Hvis man ikke kender mængde pr. puls foretages en indsåning af maskinen ved at registrere antal pulser fra føleren, for at udkøre en bestemt mængde, f.eks. et helt læs. Med manuel udkører: En bestemt mængde som vejes. Fremgangsmåde: Vi bruger som eksempel en gyllevogn, som beskrevet ovenfor. omputeren skal have følgende ting at vide, for at kunne beregne mængde pr. Ha.: a) Arbejdsbredde, ( se afsnit om "indprogrammering af arbejdsbredde" ) b) Foretag indkøring nu, hvis ikke mængden pr. puls kendes. Til indkøringen kan man indprogrammere under funktionen "F.no." og nulstille total udsprøjte mængde (L+), her under kan der nu aflæses antal pulser fra gyllepumpen, f.eks. 45 pulser vises i displayet som ( Max. 150 pulser pr. sekundt.) Resultat efter indkøring gav f.eks. et fuldt læs 9000 kg, antal omdrejninger på pumpen Nu kan mængden pr. puls udregnes, 9000 / 1670 = kg pr. puls. c) Indprogrammér kg pr. puls (se skema): Tryk tasten Display viser P1.00 Forklaring Find "F.no." ved tryk på tasten. P1.00 Hold tasten inde i 1 sek., til 4. ciffer blinker

14 BRUGSVEJLEDNING, TRAKTOROMPUTER PX OMBI 821 SIDE Tryk ud af programmering.

15 BRUGSVEJLEDNING, TRAKTOROMPUTER PX OMBI 821 SIDE 15 Dosering hvor der er konstant mængde pr. tid: Konstant mængde pr. tid kan findes på f.eks. gyllevogne monteret med en centrifugal pumpe Her vil tømmetiden være den samme, hvis der holdes samme omdrejningstal på pumpen fra læs til læs. Gyllens konsistens kam ændre sig i løbet af dagen, afhængigt af omrøringen i gylletanken, derved kan tømmetiden ændre sig. En centrifugalspreder til kunstgødning, hvor gødningen løber ud i bunden af tanken har også konstant mængde pr. tid. Her vil tømmetiden være ens fra læs til læs, så længe spjæld-indstillingen ikke ændres og gødningen ikke ændrer struktur eller bliver fugtig. Der monteres en speciel føler til at registrere, når der doseres gødning (på lukke-håndtag eller i gyllestrømmen). Denne specielle føler giver f.eks. 1 puls pr. sekund, herefter kan der indprogrammeres i computeren den mængde, som bliver doseret ud pr. sekund, fra til liter eller kg (NB: Mængder over kan indprogrammeres med mindst 1 % nøjagtighed). Hvis mængden pr. sekund er større end 9.999, skal man have en føler, som giver 2 eller 4 pulser pr. sekund. Der foretages nu en indkøring af maskinen, f.eks. ved at registrere den tid, det tager at udsprede et læs, eller tage tid på en mængde som udkøres og vejes. Der udregnes nu den mængde der doseres pr. sekund, f.eks kg kunstgødning som løb ud ved en stationær prøve på 30 sekunder. Dette giver så 25,5 / 30 = kg/sekund, som indprogrammeres i computeren (hvis den specielle føler giver flere pulser pr. sekund skal kg/sekund divideres med antal pulser/sekund). Efterkontrol kan nemt foretages enten ved at nulstille total udsprøjtet mængde (L+) før tømningen af et fuldt læs. Efter tømningen skal den totale mængde (L+) være af samme størrelse som gyllevognens eller sprederens størrelse, f.eks tons. Der kan også tages tid på at tømme et læs og udregne om det er den korrekte mængde pr. sekund, der er indprogrammeret. Fremgangsmåde: Vi bruger som eks. en centrifugalspreder til kunstgødning, som beskrevet ovenfor. omputeren skal have følgende ting at vide, for at kunne beregne mængde pr. Ha.: a) Arbejdsbredde (se afsnittet "Indprogrammering af arbejdsbredde") b) Foretag indkøring nu, hvis ikke mængden pr. tid kendes. Der kan laves en stationær indkalibering, hvor man registrerer tiden, det tager for at udkøre en mængde som vejes. Eller en markkalibering: Der ifyldes en kendt mængde i sprederen f.eks. 50 kg. Den mængde spredes ud, samtidig registrerer man tiden, som det tager. Spjældet på gødningssprederen åbnes til den ønskede indstilling, hvorpå tiden registreres. Resultat efter indkøring gav f.eks.: Ifyldt 50 kg som udspredtes på 65 sekunder. Nu kan mængden pr. sekund udregnes: 50 / 65 = kg pr. sekund (NB: Hvis der er mere end 1 puls pr. sekund fra den specielle føler, skal der divideres med antal pulser pr. sekund). c) Indprogrammér kg pr. sekund (se skema):

16 BRUGSVEJLEDNING, TRAKTOROMPUTER PX OMBI 821 SIDE 16 Tryk tasten Display viser P1.00 Forklaring Find "F.no." ved tryk på tasten. P1.00 Hold tasten inde i 1 sek., indtil 4. ciffer blinker Tryk ud af programmering. Specifikation af funktioner og grænseværdier: Symbol: Km/h Ha L+ L/Ha F.no. F.no. F.no.. Benævnelse: Hastighed Behandlet areal Total doseret mængde Doseringsmængde Doseringsprogrammer Vægtfylde-omsætningsfaktor Mængde pr. puls Hjulomkreds Grænseværdier: Km/h Hektar Tons eller m 3 0 L/Ha Tons/Ha 3 Stk Liter eller kg cm.

17 BRUGSVEJLEDNING, TRAKTOROMPUTER PX OMBI 821 SIDE 17 Arbejdsbredde Arbejdsbredde, sektions-opdelt m. 1-8 Sektioner. omputeren er forsynet med hukommelse som husker alle værdier når strømmen tages fra den.

18 BRUGSVEJLEDNING, TRAKTOROMPUTER PX OMBI 821 SIDE 18 Montering af computer: Sammen med computeren leveres en plastskinne, som passer til udfræsningen bag på computerhuset. Skinnen fastgøres i traktorførerhuset således, at computeren sidder mest hensigtsmæssigt for føreren. Følerne forbindes til computeren som angivet i monteringsdiagrammet. Kablerne monteres således, at risiko for beskadigelse er minimal. Montering af magnetføler for kørehastighed eller rotationsmåling: Der findes 2 forskellige typer magnetfølere: a) Mekanisk, 2 ledet ( - 0V og signal ) b) Elektronisk, 3 ledet ( +V, -0V og signal ) Som hjulføler og arealafbryder anbefales at anvende den mekaniske magnetføler, og som rotationsføler anbefales den elektroniske magnetføler, fordi der ofte er vibrationer på maskiner med roterende aksler eller lignende. Magneten monteres på hjulfælg, aksel eller remskive og magnetføleren monteres på et beslag, således at magneten ved rotation passerer kontaktens endeflade i en afstand af 2-8 mm. 2-8 mm Jern beslag Min. 5 mm. BEMÆRK: Hvis magnetføleren skrues fast på et beslag, som kan magnetiseres (jern), så skal magnetføleren rage mindst 5 mm ud over beslagets kant. Kablet fra følerkontakten føres til computeren således, at det er beskyttet mod mekanisk overlast og således, at det ikke udsættes for træk (brud), når traktoren drejer eller hydraulikken betjenes. NB: Da den elektroniske magnetføler bruger strøm, skal +V til disse følere tages over tændingsnøglen, så den ikke aflader batteriet for strøm når maskinen stoppes: Ledningsnummer Signal Tændings nøgle Sikring V Montering af 7 Polet stik (anhængerstik):

19 BRUGSVEJLEDNING, TRAKTOROMPUTER PX OMBI 821 SIDE 19 Det anbefales at anvende et 7 polet stik (anhængerstik) som kobles ifølge monterings-diagrammet. Dette giver en hurtig og let tilkobling af redskaber og gør det mulig at udnytte computeren til hastigheds og areal måling i mange andre arbejdsopgaver. Montering af føler for hektarmåler-afbryder: For at sikre at hektarmåling kun sker, når redskabet/maskinen faktisk er i funktion, monteres en magnet med følerkontakt i forbindelse med det hydrauliske løftesystem bag på traktoren. Magneten og følerkontakten skal være ud for hinanden når liften er i top. Bemærk i monterings-diagrammet er denne funktion også ført op i det 7 polet redskabsstik, så det er mulig at styre hektarmåling fra et redskab. Hvis der monteres en føler for hektarmåling-afbrud på et redskab f.eks. en "Flow plus", anbefales det, at frakoble føleren fra liften ( eventuel med et stik eller en kontakt ), da der ellers vil være 2 følere som vil bestemme hvornår der skal opmåles hektar. Monterings eksempler på redskaber: Montering for dosering med Lykketronic flowmåler (50 pulser pr. liter): For alle marksprøjter hvor der er et væske flow, kan der monteres en flowmåler til at registrere væskeflowet Flowmåleren på marksprøjter skal monteres i sprøjtearmaturet efter trykregulerings ventilen og efter returflow til tanken, men før manometer og fordelerarmatur til de enkelte bomdele. Flowmåleren skal monteres således, at kablet kommer ud af oversiden. I standardudførelsen har flowmåleren 1" (tommers) indvendig gevind eller 1" slangestudser. Hver enkelt flowmåler er fra fabrikken individuelt kalibreret, hvorved samme flowtal opnås for den enkelte flowmåler. Flowmåler NB: se senere om kontrol af flowmåler.

20 BRUGSVEJLEDNING, TRAKTOROMPUTER PX OMBI 821 SIDE 20 Flowmåleren tilsluttes det 7 polede areal-afbryder-stik, ben 2 og 4: (Areal-afbryder) 7-polet han stik 1 2 Blå Flowmåler 5 4 Brun For at sikre korrekt optælling af arealet skal ben 2 og 6 kortsluttes, så der kun bliver optalt areal, når der er væske flow. Montering for dosering med Lykketronic "Flow plus system": "Flow plus" er et væske flow måler system udviklet specielt til marksprøjter. Systemet består af et endedæksel med ledningstilslutning, et stop-endedæksel samt en "flow plus" væske flowmåler for hver bomsektion der er på sprøjten. Princippet for dette system er, at der placeres en flowmåler på den slange, der fører væsken ud til de enkelte bomsektioner, således at man registrerer eksakt den væskemængde, der sprøjtes ud for hver bomsektion. Den enkelte "Flow plus" har indbygget mikroprocessor med kommunikations-porte, der gør det muligt at tilslutte fra 1 til 8 flowmålere i en blok. "Flow plus" skal monteres korrekt for bedst mulige resultat. Det anbefales at montere flowmålerne, således at flowmålernes lysdiode kan ses fra førerkabinen. Flowmålernes indgangsstuds skal vende opad, og slangen derpå skal være mindst 20 cm lang, og på disse 20 cm må der ikke være nogen kraftig bøjning eller knæk. Det anbefales at købe ekstra slange, hvis eksisterende slanger ikke kan opfylde disse krav. Slangens placering på udgangsstudsen har ikke nogen betydning, men undgå at slangen knækkes eller bukkes for kraftig, det giver trykfald. "Flow puls" har et outputsignal, der fortæller om der er flow på de enkelte flowmålere, det gør det muligt, at køre med variabel arbejdsbredde. Da informationerne fra "Flow plus system" om sektions opdelt arbejdsbredde skal ind i computeren gennem indgang for Ha. afbryder, anbefales det at afbryde "hektar-måler afbryder" i liften, når der benyttes sektions opdelt arbejdsbredden. NB: For at sektions opdelingen kan virke, skal ventilerne som afbryder de enkelte bomsektioner være i orden (der må ikke løbe væske igennem, når de er lukket). 7-polet han stik Rød +V 1 2 Sort - V Gul Flow P. Flow Plus Grøn Sektions-opdel

21 BRUGSVEJLEDNING, TRAKTOROMPUTER PX OMBI 821 SIDE 21 Flow Plus: Montering for dosering konstant mængde pr. puls: Anvendes f.eks. i forbindelse med en gødningsspreder hvor der er en doseringsaksel eller gødningsspreder med fødebånd som giver en bestemt mængde pr. omdrejning. Anvendes også i forbindelse med gyllevogne monteret med en pumpe som giver en bestemt mængde pr. omdrejning. I disse tilfælde monteres der en føler til at registrere rotationen på pumpen, doseringsaksel eller fødebånd (mindst 1 puls inden for 2 sek., ved laveste dosering). Man registrerer antal pulser fra føleren, når der udkøres en mængde, som vejes (se afsnittet "Dosering konstant mængde pr. puls"). Føleren monteres som vist på nedenstående diagram: 7-polet han stik Føler fra doserings-aksel, fødebånd eller pumpe. 5 4

22 BRUGSVEJLEDNING, TRAKTOROMPUTER PX OMBI 821 SIDE 22 Montering for dosering konstant mængde pr. tid: Anvendes f.eks. i forbindelse med gyllevogne, monteret med en centrifugal pumpe. Her vil tømmetiden være den samme, hvis der holdes samme omdrejningstal på pumpen fra læs til læs. Gyllens konsistens kan ændre sig i løbet af dagen, afhængigt af omrøringen i gylletanken, hvorved tømmetiden kan ændre sig. Se afsnit "dosering konstant mængde pr.tid" for korrektion af denne. Anvendes også i forbindelse med centrifugalspreder til kunstgødning, hvor gødningen løber ud i bunden af tanken. Her vil tømmetiden være ens fra læs til læs, sålænge spjældindstillingen ikke ændres og gødningen ikke ændrer struktur eller bliver fugtig. Der monteres i begge tilfælde en speciel føler til at registrere, når der doseres gødning ( på lukke-håndtag eller i gylle strømmen). Denne specielle føler giver f.eks. 1 puls pr. sekund. Herefter kan den mængde som bliver doseret ud pr. sekund (fra til liter eller kg) indprogrammeres i computeren (NB: Mængder over kan indprogrammeres med mindst 1 % nøjagtighed). Hvis mængden pr. sekund er større end skal man anvende en føler, som giver 2 eller 4 pulser pr. sekund. 7-polet han stik +V V Til speciel føler. 5 4 Puls pr. sek.

23 BRUGSVEJLEDNING, TRAKTOROMPUTER PX OMBI 821 SIDE 23 Kontrol af Lykketronic flowmåler (justering ved fejlvisning): Kontrol af flowmåleren skal foretages efter montering og mindst 1 gang om året (ved sæson start). Kontrollen kan foretages med en kendt mængde rent vand (vægtfyldefaktor =1,00 ), mindst 400 liter, som udsprøjtes og sammenholdes med L+ (total liter). Ved større afvigelser: Kontakt din leverandør. Mindre afvigelser kan korrigeres på vægtfyldefaktoren, f.eks.: Udsprøjtet mængde 400 liter, optalt 388 liter: Afvigelse = ( ) * 100 = 3.09 % 388 Da computeren her målte 3% for lidt, må vægtfyldefaktoren øges med 3 %; ny vægtfyldefaktor = 1.03 LYKKE-LINE Decentral styring og kontrol: LYKKE-LINE er et modulopbygget system for elektronisk styring og kontrol af landbrugsmaskiner. Via en seriel forbindelse kommunikerer de enkelte moduler med hinanden. Dette minimerer kabel og stikforbindelse mellem redskab/traktor, og giver stor driftssikkerhed. Moduloversigt: # Displaymodul (monitor) # Multistyringsmodul (maskincomputer) # Betjeningsmodul # Relæmodul # Udvidelsesmodul for indgange # Tillægsmoduler udvikles efter behov. Med multistyringsmodulet får man en række indgangsporte for digitale og analoge signaler, en række udgangsporte til betjening af relæer, sugespoler, D-motorer, stepmotorer, proportionalventiler for oliemotorer m.m. Systemet kan via den serielle kommunikation betjene mange moduler. Tekniske specifikationer: Displaymodul: 6 ciffer display. 3 betjeningsknapper. 3 digitale input. 1 lydalarm. 1 kommunikations-port. Mål: 180 x 60 x 26. Betjeningsmodul: 12 trykknapper med lysdioder. 1 drejepotentiometer til nem finjustering. 1 kommunikations-port. Mål: 180 x 60 x 26 Display og betjeningsmodul sammenbygget i samme kabinet: Mål: 180 x 113 x 26. Relæmodul: 12 relæ-kontaktsæt (6 D-motorer frem og tilbage eller 12 magnetspoler). 1 kommunikations-port.

24 BRUGSVEJLEDNING, TRAKTOROMPUTER PX OMBI 821 SIDE 24 Multistyringsmodul: 8 digitale input. 2 analoge input. 2 puls-signaler out. 1 kommunikations-port. 4 output-porte med powermos transistorer (styring af D-motor og til pulsviddemodulering af elektromagneter). Mål: 232 x 144 x 72, vandtæt plastbox. Udvidelsesmodul for indgange: 8 digitale/analoge input. 1 kommunikations-port. Tillægsmoduler: Udvikles efter kundeønsker.

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR TeeJet No. 020-012-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: www.teejet.com 2 TEEJET

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

CALIBRATOR. Kørselsafhængighed og meget mere.

CALIBRATOR. Kørselsafhængighed og meget mere. CALIBRATOR CALIBRATOR. Kørselsafhængighed og meget mere. CALIBRATOR har siden 1991 været løsningen på intelligent kørselsafhængighed vha. computerstyring. Herved opnås en betydelig kapacitetsforøgelse,

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)...

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)... Indhold 1. Systembeskrivelse...1 1.1 Systembeskrivelse...1 1.2 Computeren type 1502 og dens funktion...1 1.2.1 Anvendelse: Enkornssåmaskine med optoføler (frøtælling)...1 1.2.2 Anvendelse. Enkornssåmaskine

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING TeeJet 4000 Autodoseringssæt til Hardi EC sprøjter Vejl. nr. 010-164-DK Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com TEEJET4000 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser Undervisningsmateriale til AMU mål 48407 Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser 1 Indholdsfortegnelse. Regler for vognbremser Side 3. Brug af bremsetester Side 6. Bremsetester display Side

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

Side 1. Installationsvejledning for. systemet. Version 1 December 2004

Side 1. Installationsvejledning for. systemet. Version 1 December 2004 Side 1 Installationsvejledning for µ-pc systemet µ-pc Version 1 December 2004 Side 2 µ-pc systemet µ-pc systemet er opbygget af moduler som vist på figur 1. Hvert modul består af en kasse med stikforbindelser,

Læs mere

Gyllevogne. Gyllevogne Slangebomme Nedfældere Gylletrailere Buffertanke. www.ap-gyllevogne.dk

Gyllevogne. Gyllevogne Slangebomme Nedfældere Gylletrailere Buffertanke. www.ap-gyllevogne.dk Gyllevogne Gyllevogne Slangebomme Nedfældere Gylletrailere Buffertanke www.ap-gyllevogne.dk Effekt og driftssikkerhed Mange års erfaring AP Gyllevogne AS har mere end 20 års erfaring i udvikling af gyllevogne

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 SPRØJTEMONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 SPRØJTEMONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 SPRØJTEMONITOR TeeJet No. 020-122-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tlf. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET 1200

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING TeeJet No. 010-219-DK Version 1.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz NORDISK CONTROL A/S FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz Portstyringen NC6005 er en CE-mærket universal 3-knaps styring interface for ABDL-Anlæg. Af primære funktioner kan nævnes: hukommelse

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring.

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring. Tidsur til Ridebanespring Model: Sønderborg Med visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Visning af starttid for næste klasse.

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Montering af Automatik K19 Klargøring af stangtrækket: Anbring stangen på et par bukke og monter Det

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion )

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion ) Model: Sønderborg Valgfri portrækkefølge. Visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Mulighed for visning af starttid for næste

Læs mere

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2.

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model /

Læs mere

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TA/TE Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen... 2 Kontroller at alle delene er i kassen... 3 Brug af centralstøvsugeren...4

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO 6-1-98 PR9V19.DA TASTATUR: MENU TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Betjeningsvejledning IQ Control panel

Betjeningsvejledning IQ Control panel Betjeningsvejledning IQ Control panel Indhold Indledning... 2 Anlægstyper.... 3 Montage.... 4 Betjeningspanel.... 5 Menuoversigt.... 6 Menuer.... 6 Sådan vælges og konfigureres menuer.... 7 Sådan tastes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 W:\Brochurer vejledninger prislister\vejledninger\styringer\kmr1000 dansk.doc august 2004 Side 1 af 8 Egenskaber: 12 bit successiv integrationsberegning af temperaturer 4 bit

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

SAMSON SG gyllevogn - growing together SAMSON SG gyllevogn med svanehals-træk SAMSON AGROs SG gyllevogn produceres i 2 modeller: SG 23 med 2 aksler og 22,6 m³ tankvolumen samt SG 28 med 3 aksler og 27,8

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Kyndestoft Demeter 836

Kyndestoft Demeter 836 Kyndestoft Demeter 836 Kyndestoft Fremtidens landbrugsmaskiner Dette er standard på sprøjterne fra Kyndestoft: Stort suge filter, Trykfilter, sikkerhedsfilter og liniefiltre Led lys baglygter og sidemarkering

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING LH 1200 S

MONTERINGSVEJLEDNING LH 1200 S MONTERINGSVEJLEDNING LH 1200 S LH nr. 010-202-DK LH Technologies Denmark ApS Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: www.lh-agro.com 1 Oversigtstegning: 1. 1200

Læs mere

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 7687 Marklin 7687 Drejeskive Decoderen kan anvendes på følgende måder til etablering af Styring til Drejeskiven fra Centralstation 2. (Dette dokument tager udgangspunkt

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

Cargobike Classic Electric

Cargobike Classic Electric Cargobike Classic electric Ladcykel til 4 børn med motor og skivebremser - 13.495 kr Prisen inkluderer 36 v motor, 9 AH batteri, lader, standardkaleche, overtræk, sikkerhedsseler til 4 børn, samlet og

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 Gårsdalvej 20-8800 Viborg Tel.: 87 26 23 00 - Fax : 87 26 23 01 Doserings anlæg til tøjvask VM2002 Teknisk beskrivelse

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

VALSETYPER. Til Terra-Seeder HS er der tre valsetyper: Svær rørvalse ø500 mm er velegnet på lette samt mellemsvære jorde.

VALSETYPER. Til Terra-Seeder HS er der tre valsetyper: Svær rørvalse ø500 mm er velegnet på lette samt mellemsvære jorde. TERRA-SEEDER Fjederbelastet slæbeskær med beskyttelsesklap og dækstrigle. Fjederbelastet dobbelt rulleskær med efterharve. Terra-Seeder HS 3m, 4m, 5m & 6m er opbygget med en højdeindstillelig Spring-Board

Læs mere

BRUGSANVISNING. Model: COMFORT ODSIF TEKNISKE DATA TIL DIGITAL GARDINSTANG MED FJERNBETJENING. Tekniske data. Features

BRUGSANVISNING. Model: COMFORT ODSIF TEKNISKE DATA TIL DIGITAL GARDINSTANG MED FJERNBETJENING. Tekniske data. Features TEKNISKE DATA ODSIF Materiale - gardinstang Materiale - beslag Finish Stangdiameter Længde vægbeslag Længde loftbeslag Display Tekniske data Aluminium Jern Højglans, autolak Ø35 mm Standard 70 mm eller

Læs mere

Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk

Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Brugsanvisning Varenr.: 9043628-629 Plænesweeper 45 cc Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Plænesweeper Varenr.: 9043628-629 Beskrivelse: Plænesweeper på enten

Læs mere

ECO - Proportionalventil

ECO - Proportionalventil ECO - Proportionalventil Montagevejledning (med betjeningsvejledning) + A1872_DK12RE01.PDF Stoll I-No: 3446890 f Stand: 06.06.2012 Montagevejledning ECO - Proportionalventil Før De påbegynder installationen

Læs mere

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer:

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer: Karma 848 el-scooter Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Fuldt affejdret Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys, katastrofeblink Lastevægt max. 180 kg

Læs mere

Drejeskive fra Märklin/Fleischmann

Drejeskive fra Märklin/Fleischmann Drejeskive fra Märklin/Fleischmann Märklin og Fleischman har en fælles drejeskive med op til 48 tilslutningsspor. Drejeskiven har et mekanisk låsesystem der bevirker at broen kan stoppe præcis ud for tilslutningssporet.

Læs mere

TeleKit Brugervejledning

TeleKit Brugervejledning TeleKit Brugervejledning v.3 juni 2015 Du har nu modtaget et TeleKit Ud over det udstyr du kan se på billedet, indeholder Telekittet en brugervejledning. For at logge på Open Tele skal du bruge et brugernavn

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

PS - mover. Sikkerhed

PS - mover. Sikkerhed PS - mover Sikkerhed Læs denne manual før montering eller første brug Brug kun godkendt kabelføring og samling ved montering Kontroller dæktryk og tilstand (nye dæk anbefales) Check chassiset er i ubeskadiget,

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Drejeskive-Decoder TT-DEC

Drejeskive-Decoder TT-DEC Betjeningsvejledning Drejeskive-Decoder TT-DEC Fra Digital Profi Serien! TT-DEC-G Art-Nr : 010503 Egnet til Fleischmann Drejeskiverne 6052, 6152, 6154, 6651, 9152, 6680 (Både med og uden C) og 6652 (med

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

Palleløfter Højtløfter

Palleløfter Højtløfter Brugsanvisning Varenr.: 9041928 Palleløfter Højtløfter Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Palleløfter højtløfter Varenummer: 9041928 Beskrivelse: Manuel palleløfter

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Kyndestoft 3 sektioners sprøjtestyring

Kyndestoft 3 sektioners sprøjtestyring Kyndestoft 3 sektioners sprøjtestyring Indholdsfortegenelse 1 Arbejdsdisplay...2 2 Special display....3 2.1 Indstilling af areal enhed...3 2.2 Nulstilling af tællere...3 2.3 Visning af totaler...3 3 Display

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR TeeJet No. 020-152-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET 1600 BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KRM-1 og KRM-2

BRUGERVEJLEDNING KRM-1 og KRM-2 -1 og -2 V2.0 (05.11.2015) 1 (8) SENSORKONSTRUKTION. Elektronik. B. Øvre kabinet med tætning.. Nedre hus med tætning.. dapterplade med pakning. E. Optisk røgsensor. F. Gummibøsning (kun til isolerede eller

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse

Læs mere

PLC - programmering af sekventielt projekt

PLC - programmering af sekventielt projekt PLC - programmering af sekventielt projekt Øvelse 1 Her kan du få afprøvet nogle af de almindelige funktioner. I samarbejde med "sidemanden", og en manual, skal du afprøve så mange af nedenstående funktioner

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR2000v.2 Inst.Man. DANjun12 Side 2 CT 2000 Prox Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 3 2. Programmering... 4 2.1 Programmering med ConLan

Læs mere

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul Denne snapguide er ikke en komplet monterings- eller brugeranvisning, men en oversigt over ledninger og funktioner. AK4625

Læs mere

MS. Service dokumentation C5

MS. Service dokumentation C5 Service dokumentation C5 1 Indhold Komponenter... 3 Display... 3 Betjeningskomponenter... 3 Master Print... 4 Add-On Prints... 4 Fejlfinding... 5 Display... 5 El diagrammer... 7 Master Print... 7 EL...

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat Original brugermanual for Jasopels Farm Cat 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Farm

Læs mere

Elektrisk converter til støtteben. designet til brug på campingvogne og campere

Elektrisk converter til støtteben. designet til brug på campingvogne og campere Elektrisk converter til støtteben designet til brug på campingvogne og campere Betjening Med dette sæt konverteres de manuelt betjente støtteben til elektrisk drift. Motoren driver den eksisterende spindel

Læs mere

DC-Motor Controller. Brugermanual

DC-Motor Controller. Brugermanual Forside Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK DC-Motor Controller Brugermanual Firmware V4.00 Produkt indhold 1 styreboks til styring af 1 DC-motor. 1 strømforsyning 100 240 volt

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Betjeningsvejledning Sprøjtestyring

Betjeningsvejledning Sprøjtestyring Betjeningsvejledning Sprøjtestyring 3 Sektioner Sprøjte Side 1 af 30 1 Indledning...3 2 Betjeningspanel...4 2.1 Kontakt funktioner...4 2.2 Taste funktioner...5 3 Arbejdsdisplays (visninger under drift)...7

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere

BRUGERMANUAL. Joy Sport Concept Air Power

BRUGERMANUAL. Joy Sport Concept Air Power BRUGERMANUAL Joy Sport Concept Air Power Kære kunde Tak fordi du har valgt et af vores produkter. Vi håber, du får masser af glæde af din træning. Sørg venligst for at gennemlæse denne brugermanual omhyggeligt.

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

BRUGSANVISNING 6001C

BRUGSANVISNING 6001C BRUGSANVISNING 6001C PRODUCENT VIBORG HOVEDVEJ 24 DK 7100 VEJLE Tel.: +45 75 85 11 82 Fax: +45 75 85 17 82 web: www.uniprolaptimer.com e-mail: mje@laptimer.dk Laptimer 6001C 2 Tillykke med din nye Laptimer

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

ST 20 B Betjeningsvejledning

ST 20 B Betjeningsvejledning FSI power-tech Erhvervsparken 2 DK-7160 Tørring +45 7580 5558 ST 20 B Betjeningsvejledning EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 2006/42/EF Producent... FSI power-tech aps Adresse... Erhvervsparken

Læs mere

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner:

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: NY MODEL VANDVAGT VV800 SERIE Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: 1 Efter fuldendt montering af sagkyndig tilsluttes

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 S SPRØJTECOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 S SPRØJTECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 S SPRØJTECOMPUTER Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 GENERELT OM BRUG...5 GØDNINGSSPREDER...5

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL Specifikationer 20-0547 20-0547-2 Mærkespænding: 400V, 50/60Hz, 3-faset. 230V, 50/60Hz, 1-faset. Mærkeeffekt: 13000W. 3680W. Mærkestrøm: 3 X 20A. 16A. Tilladelig belastning: Pumpe: 230V, 8A, 1800W Blæser:

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk Trådløs Dørsensor Magnetisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 5 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 6 RESET TIL

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret.

Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret. Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret. Denne guide omfatter også montering af omdrejnings tæller. Lednings nette på en Yamaha FS1 har grundlæggende

Læs mere

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04 Brugsanvisning Compact Trappelift NEBA A/S - Baldersbuen 17 - Box 220 - DK-2640 Hedehusene - Telefon 46 59 01 77 Telefax 46 59 01 97 - e-mail: neba@neba.dk Juni 04 Brugsanvisning til Compact 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Brugervejledning En eldrevet port er ikke legetøj og bør anvendes med omhu og kun hvis der er fuldt

Læs mere

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd SERIE Z-20E.SN005 Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Straße 1 Telefon 07731

Læs mere

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til din trappelift...2 2 Hovedkomponenter...2 3 Betjening...3 3.1 Oplade din trappelift... 3 3.2 Sikker drift... 4 4 Anvende din trappelift...5 5 Ekstraudstyr...6 5.1

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Jema Autolifte A/S, Industrihegnet 2, 4030 Tune, Denmark www.jemaautolifte.dk info@jemaautolifte.dk

Jema Autolifte A/S, Industrihegnet 2, 4030 Tune, Denmark www.jemaautolifte.dk info@jemaautolifte.dk Bemærk: Vores produkter er undersøgt og godkendt af, National Technological Quality Surveillance Bureau. Vores fabrik overholder følgende standard Q/YDY001-1999. Indholdsfortegnelse Beskrivelse af afbalanceringsmaskinen........2

Læs mere