Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar"

Transkript

1 FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året Få den bedste anbefaling Forventede udbetalinger og vores anbefalinger Spørgsmålene... 3 Dine pensionsordninger Anbefaling til pensionsopsparing Vi anbefaler 80 procent af din løn Det indregner vi Øvrig formue... 6 Kvalificeret bud... 6 Det indregner vi Omregning af anden formue til brutto-beløb Trafiklys... 7 Bemærkninger til anbefaling til opsparing Anbefaling til dækning ved tab af erhvervsevne... 8 Trafiklys... 8 Anbefaling til dækning ved dødsfald Opsparingssikring... 9 Behov for sikring af efterladte Det anbefaler vi... 9 Det indregner vi Trafiklys Prisberegning Begrænsninger i din arbejdsplads pensionsaftale Værd at vide om prisberegningen Satser og øvrige forudsætninger Skøn over øvrig formue INDLEDNING KONCEPTET Idéen med Danica Pensionstjek er, at du let og hurtigt kan få et overblik over, om du sparer for lidt eller for meget op til pension du er optimalt dækket, hvis du bliver syg og ikke længere kan arbejde din familie er optimalt dækket, hvis du dør før din pensionsalder. Du skal blot svare på nogle få spørgsmål, så kan du se, hvad du kan forvente at få udbetalt, når du går på pension eller mister din erhvervsevne, og hvad din familie kan forvente at få udbetalt, hvis du dør. Du kan også se, hvor meget Danica Pension anbefaler dig og din familie Gældende fra den 12. juni

2 at få udbetalt, og om din opsparing og dine forsikringsdækninger derfor er i grønt, gult eller rødt lys. Det afhænger af, om de passer med vores anbefaling til dig. Er din opsparing eller dine forsikringer i grønt lys, følger din opsparing eller dækning vores anbefaling gult lys, ligger din opsparing eller dækning lidt under eller over vores anbefaling rødt lys, ligger din opsparing eller dækning meget under vores anbefaling. Sparer du for lidt eller for meget op - eller dækker forsikringerne ikke dig og din familie optimalt - kan du få et bud på, hvor meget mere eller mindre, du skal spare op, og hvad det koster at ændre dine forsikringer, så de passer til vores anbefaling. Du kan også bede om, at vi kontakter dig, så kan vi tale med dig om dine behov og muligheder for at ændre din pensionsordning. TJEK DIN PENSION ÉN GANG OM ÅRET Vi anbefaler, at du tjekker din pension og dine forsikringer én gang om året, så du kan sikre dig, at din pension fortsat passer til dig og din familie. Det er især vigtigt, hvis der er sket væsentlige ændringer i dit liv og din økonomi. For eksempel hvis du er blevet gift, skilt, har fået børn eller hvis din løn, friværdi, formue eller gæld er steget eller faldet markant. FÅ DEN BEDSTE ANBEFALING I Danica Pensionstjek kan du selv bestemme, om du vil tjekke alle dine pensionsordninger eller kun dem, du har i Danica Pension. Vi anbefaler altid, at du sender os dine oplysninger fra PensionsInfo og indtaster andre ordninger, der eventuelt mangler. Så får du nemlig et samlet pensionstjek og den bedst mulige anbefaling. FORVENTEDE UDBETALINGER OG VORES ANBEFALINGER Dine forventede udbetalinger og vores anbefalinger er baseret på en beregningsmodel, vi har udviklet til Danica Pensionstjek. Modellen indarbejder dine svar på spørgsmålene, dine pensionsordninger i Danica Pension samt oplysninger om andre ordninger, du selv indtaster. Vi indregner også dine tal fra PensionsInfo, hvis du sender dem til os. Modellen bygger på vores mange års erfaring inden for pension, forsikring og privatøkonomi samt en række generelle forudsætninger, der er opstillet af brancheforeningen Forsikring & Pension. Det gælder blandt andet forventningerne til forrentningen af din pensionsopsparing og de omkostninger, du betaler for at have din pensionsordning. I det følgende kan du læse, hvordan vi gør i Danica Pensionstjek også lidt mere i detaljen. Gældende fra den 12. juni

3 SPØRGSMÅLENE For at kunne give dig en anbefaling til, om du sparer for lidt eller for meget op til pension, og om du og din familie er optimalt dækket af dine forsikringer, beder vi dig svare på nogle få spørgsmål om dit liv og din økonomi. Spørgsmålene er: 1. Er du gift, eller bor du sammen med din kæreste? 2. Hvad er din løn? 3. Har du børn under 21 år? 4. Har du ejer- eller andelsbolig? 5. Har din husstand anden formue eller gæld? 6. Ønsker du at gå på pension på et andet tidspunkt end den aftalte pensionsalder? Her kan du læse, hvorfor vi stiller netop disse spørgsmål. 1. Det har betydning for offentlige ydelser som folkepension, om du er gift, bor sammen med din kæreste, eller om du ikke er i et forhold. Derudover har det betydning for, hvor meget din familie skal have udbetalt, hvis du dør inden pensionsalderen og dermed for vores anbefaling til, hvor høj din dækning ved dødsfald skal være. 2. Vi anbefaler, at du får udbetalt, hvad der svarer til 80 procent af din løn, når du går på pension. Derfor har vi brug for at vide, hvad din løn er i dag, så vi kan regne os frem til et bud på, hvad din løn vil være, når du går på pension. Helt præcist er det din løn før dine egne pensionsindbetalinger (hvis du har nogle) og før skat, som vi beder dig om til at oplyse. Hvis du bliver syg og ikke længere kan arbejde, anbefaler vi dig at få udbetalt 85 procent af din løn før skat og efter egne pensionsindbetalinger. Bemærk, at vi ikke stiller dette spørgsmål, hvis du netop har fået en firmapensionsordning i Danica Pension. Årsagen er, at vi lige har fået oplyst din løn fra din arbejdsgiver. 3. Hvis du har børn under 21 år, betyder det, at du har større økonomiske forpligtelser, hvis du dør før pensionsalderen. Vi skal derfor bruge oplysningen om, om du har børn under 21 år, til at komme med en anbefaling til, hvor høj din dækning ved dødsfald skal være. Det har også betydning for, hvilken ydelse du kan få fra det offentlige, hvis du bliver syg og ikke længere kan arbejde. 4. Mange af dem, der har ejer- eller andelsbolig, sparer op i deres bolig i form af friværdi. En del af denne friværdi indregner vi i de penge, du har at gøre godt med i seniorlivet, og tager derfor højde for det i vores anbefaling til, hvor stor din opsparing skal være. Friværdien, vi beder dig oplyse, er boligværdien fratrukket boliggælden. Det betyder, at friværdien godt kan være negativ, hvis du skylder mere i boligen, end den er værd. Derfor kan du også indtaste en negativ friværdi. Gældende fra den 12. juni

4 5. Ud over pensionsopsparing og eventuel friværdi i bolig har mange danskere anden formue, som de bruger af, når de går på pension - og den udgør typisk en betydelig del af indtægterne i seniorlivet. Derfor regner vi anden formue med i de penge, du har at gøre godt med i seniorlivet, og tager derfor højde for det i vores anbefaling til, hvor stor din opsparing og hvor store dine dækninger bør være. Vi beder dig om at oplyse din og din eventuelle ægtefælles eller samlevers samlede formue og samlede gæld. Vi regner med, at I deler jeres formue ligeligt. 6. Det har stor betydning for vores anbefaling, hvornår du ønsker at gå på pension. For det første har det betydning for, hvor meget du kan nå at spare op. Jo senere, du går på pension, desto flere år har du at spare op i. For det andet har det betydning for, hvad du kan få i pension fra det offentlige. Jo senere, du går på pension, desto mere kan du nemlig få i folkepension. DINE PENSIONS ORDNINGER For at give dig den bedst mulige rådgivning og det bedste overblik, er det nødvendigt, at vi regner på både dine pensionsordninger og forsikringer hos os, og de ordninger du eventuelt har andre steder. Derfor anbefaler vi, at du sender os dine oplysninger om andre pensionsordninger fra PensionsInfo, så vi kan regne dem med i vores anbefaling. Langt de fleste danske forsikringsselskaber, pensionskasser, sparekasser og banker leverer oplysninger om deres kunders pensionsopsparing og forsikringer til PensionsInfo, men ikke alle. Derfor kan det være, at oplysninger om en af dine ordninger alligevel mangler, selv om du har sendt os oplysningerne fra PensionsInfo. Samtidig kan det ske, at vi ikke modtager alle eller de senest opdaterede oplysninger om dine ordninger fra PensionsInfo. Derfor kan du selv tilføje andre opsparinger og forsikringer i pensionstjekket. Det er vigtigt, at du indtaster alle oplysninger, så vi kan give dig den bedst mulige anbefaling. På siden Dine pensionsordninger i Danica Pensionstjek kan du se alle dine opsparinger og forsikringer, som vi regner på i Danica Pensionstjek se, hvilke pensionsselskaber og/eller banker, du har opsparing og forsikring hos og hvor store opsparingerne og dækningerne er i dag se, hvor meget du indbetaler til pensionsopsparing om året indtaste de opsparinger og forsikringer, der eventuelt mangler. Bemærk, at vi ikke er ansvarlige for kvaliteten af de oplysninger, vi modtager fra PensionsInfo. Vi hæfter derfor ikke for direkte eller indirekte tab som følge af ukorrekte eller mangelfulde oplysninger i PensionsInfo. Samtidig skal du være opmærksom på, at Danica Pensionstjek ikke giver et fuldstændigt billede af dækningsomfang og betingelser for dine ordninger hverken i Danica Pension eller andre selskaber. Vil du have et komplet overblik, skal du derfor tage kontakt til den enkelte pensionsleverandør. Hvis du netop har fået en ny firmapensionsordning i Danica Pension, har vi ikke medregnet eventuelle forsikringer fra din tidligere pensionsordning og indbetalinger hertil. Vi forventer nemlig, at de stopper i forbindelse med, at du får din nye ordning hos os. I beregningen af din Gældende fra den 12. juni

5 forventede pensionsordning, har vi medregnet værdien fra din tidligere pensionsordning. Dermed giver vi dig den bedste anbefaling. ANBEFALING TIL PENSIONS OPSPARING Der findes et væld af tommelfingerregler for, hvor meget man bør spare op til seniorlivet. Nogle siger, at man bare skal sørge for, at man sparer 15 procent af sin løn op hvert år, så er det rigeligt. Andre siger, at man skal spare så meget op, at man, når man går på pension, har en indtægt på 60, 70 eller 80 procent af det, man havde, før man gik på pension. Vores erfaring siger, at langt de fleste helst vil undgå at gå ned i levestandard, når de går på pension. Derfor anbefaler vi, at din samlede opsparing skal være tilstrækkeligt stor til, at du kan opretholde din levestandard, når du går på pension og resten af din forventede levetid. VI ANBEFALER 80 PROCENT AF DIN LØN Vi anbefaler derfor, at du hver måned får udbetalt 80 procent af den løn, du har, umiddelbart før du går på pension. Det vil sige din løn efter dine egne pensionsindbetalinger, men før skat og arbejdsmarkedsbidrag. De 80 procent er vi kommet frem til i samarbejde med blandt andre Danske Bank. Det lyder måske underligt, at 80 procent er tilstrækkeligt til at opretholde din levestandard, men det er der en god forklaring på. En lang række udgifter falder nemlig typisk væk, når du går på pension. Det gælder for eksempel arbejdsmarkedsbidrag transportudgifter til og fra dit arbejde kontingent til A-kasse og fagforening udgifter til anden opsparing en højere trækprocent, end når du er gået på pension. Med 80 procent er du altså godt dækket ind og ser du ud til at få det, mener vi, at du sparer nok op til din pension. Det indregner vi I både din forventede udbetaling og vores anbefaling har vi har lagt din pensionsopsparing samt en del af din friværdi og anden formue og forrentningen heraf sammen med din folkepension og ATP. Har du sendt os oplysninger om dine pensionsordninger fra PensionsInfo og indtastet dine øvrige opsparinger og forsikringer, har vi regnet på alle dine pensionsordninger. Formuen har vi fordelt over din forventede levetid, og vi har omregnet din samlede pensionsopsparing til en livsvarig pension (livrente) med garanti. I pensionstjekket kan du se, hvad du kan forvente at få udbetalt hver måned, når du går på pension og resten af din forventede levetid. Udbetalingsgaranti på livsvarig pension er Danica Pensions standardanbefaling. Udbetalingsgarantien sikrer, at din familie får udbetalingerne, hvis du dør i garantiperioden. Vi behandler alle pensionsudbetalinger som udbetalinger fra livsvarig pension i forhold til offentlige ydelser. Gældende fra den 12. juni

6 ØVRIG FORMUE I dine forventede udbetalinger og vores anbefalinger har vi også indregnet en del af din husstands øvrige formue. Det gør vi, fordi den typisk udgør en væsentlig del af indkomsten i den tredje alder ud over pensionsopsparingen. Din øvrige formue består dels af den friværdi, vi forventer, at du har opsparet i din bolig ved pensionstidspunktet, hvis du bor i ejer- eller andelsbolig, samt anden forventet formue, der ikke er pensionsopsparing. Det kan for eksempel være penge, du har stående på en konto i banken, aktier, obligationer, øvrige værdipapirer eller andre værdier, som kan give dig en indkomst. Kvalificeret bud Vores bud på, hvad du vil have af øvrig formue, når du går på pension, er baseret på to forskellige skøn. Det første er vi kommet frem til efter at have studeret, hvordan danskerne har sparet op over de seneste 16 år. Vi har med udgangspunkt i tal fra Danmarks Statistik regnet ud, hvor meget danskerne har af opsparing afhængig af deres indkomst og deres pensionsalder (Se Skøn over øvrig formue ). Ud fra analysen, din valgte pensionsalder og din løn har vi et bud på, hvad du har af opsparing ud over pension, når du når din pensionsalder. Det andet er en simpel fremskrivning af din nuværende formue. Vi tager udgangspunkt i, hvad du har af friværdi og anden formue i dag, og regner med, at du hvert år lægger en fast del af din løn til side til opsparing fremover. Derudover forudsætter vi, at du får et afkast af din anden formue på 3,5 procent hvert år. Det første skøn er typisk det bedste, når du har lang tid til pension, da vi ikke kan bruge dine formueoplysninger på dette tidspunkt til at komme med et kvalificeret bud på din formue ved pensionsalderen. Omvendt er det andet skøn det bedste, når du har kort tid til pension. I vores samlede bud på, hvad du har af øvrig formue, indgår de to gæt derfor med forskellig vægt. Jo længere tid, du har til pension, desto mere bruger vi det første, og jo kortere tid du har til pension, desto mere bruger vi det andet. Er du 30 år eller yngre, bruger vi kun det gennemsnitlige skøn og ikke dine egne tal. Det indregner vi I dine forventede udbetalinger og vores anbefalinger har vi indregnet hele din forventede anden formue. Derudover har vi indregnet 60 procent af din boligs værdi fratrukket gælden i din bolig. Grunden til, at vi har valgt ikke at indregne hele friværdien, er, at der typisk er en grænse for, hvor meget du kan belåne din bolig, samt at der er forbundet visse renteudgifter med at optage lån i boligen. Til gengæld indregner vi hele din anden formue i de penge, du har at gøre godt med i seniorlivet. Omregning af anden formue til brutto-beløb Din forventede anden formue er i modsætning til alle andre tal i Danica Pensionstjek allerede beskattet. Derfor omregner vi denne indkomst til, hvad den ville svare til før skat, når den skal indgå i vores beregning. Gældende fra den 12. juni

7 TRAFIKLYS Vores anbefaling til din opsparing er, at du skal have en årlig indkomst på 80 procent af din løn umiddelbart før pension, når du går på pension. Kan du forvente at have det ud fra vores beregning, er din opsparing derfor i grønt lys. Det svarer i skemaet nedenfor til indeks 100. Her kan du se spændene i vores trafiklys det vil sige, hvilket trafiklys du får, afhængig af, hvor din pensionsopsparing ligger i forhold til vores anbefaling. TRAFIKLYS INDEX (ANBEFALING = INDEX 100) * ** * : Tallet for grøn pensionsopsparing reduceres med én procent for hver kroner, som din årsløn er større end kroner - dog højest 10 procent. ** : Niveauet for gul pensionsopsparing er altid 10 procent mindre end niveauet for grøn pensionsopsparing. Som du kan se, kan du både få et gult lys, hvis du sparer lidt for lidt eller for meget op. Årsagen til, at vi giver din opsparing et gult lys, hvis du sparer for meget op, er, at du kan overveje i stedet at bruge en del af din indbetaling til noget andet for eksempel til forbrug eller til at forhøje dine dækninger ved tab af erhvervsevne eller dødsfald, hvis de ikke er i grønt lys. BEMÆRKNINGER TIL ANBEFALING TIL OPSPARING Hvis din opsparing får et rødt eller et gult lys, og din udbetaling er lavere end vores anbefaling, anbefaler vi, at du sparer mere op til pension samlet set. Det vil sige på din pensionsopsparing og i øvrig formue. Er trafiklyset rødt eller gult, fordi du sparer for lidt op, er det derfor ikke tilstrækkeligt for at leve op til vores anbefaling, at du indbetaler mere til pension, hvis du samtidig sparer tilsvarende mindre op i øvrig formue. Det afgørende er, at din samlede opsparing stiger, så den kan give dig en udbetaling tæt på vores anbefaling. Det betyder på den anden side, at der bliver færre penge til forbrug her og nu. Får din opsparing et gult lys, og er din udbetaling højere end vores anbefaling, kan du samlet set spare mindre op på dine pensionsopsparinger og i øvrig formue. På den måde kan du få flere penge til forbrug her og nu. Du skal i øvrigt være opmærksom på, at selvom vores anbefaling til din opsparing er i procent af din løn, så ændrer vores anbefaling sig i kroner og øre, når du ændrer din indbetaling Gældende fra den 12. juni

8 til pensionsopsparingen. Indbetaler du mere til din pensionsordning via din arbejdsplads, reducerer du nemlig samtidig din løn efter egen pensionsindbetaling og dermed vores anbefaling til din udbetaling i seniorlivet målt i kroner og øre. ANBEFALING TIL DÆKNING VED TAB AF ERHVERVSEVNE Vi anbefaler, at du og din familie har de samme økonomiske muligheder som i dag, hvis du bliver syg og ikke længere kan arbejde. Derfor anbefaler vi, at du hver måned får udbetalt 85 procent af din løn. Det er altså lidt mere, end vi anbefaler dig at få udbetalt i pension. Selv om flere af dine udgifter falder væk, ligesom når du går på pension, regner vi nemlig fortsat med, at du sparer op. I både din forventede udbetaling og vores anbefaling til, hvor meget du skal have udbetalt, hvis du bliver syg og ikke længere kan arbejde, indgår udbetalinger fra dine forsikringer og eventuel ressourceforløbsydelse fra det offentlige. Vi har ikke indregnet din øvrige formue eller andre offentlige ydelser, du eventuelt kan få, hvis du bliver syg. TRAFIKLYS Vores anbefaling til din dækning ved tab af erhvervsevne er, at du skal have en årlig indkomst på 85 procent af din løn efter dine egne pensionsindbetalinger, men før skat og arbejdsmarkedsbidrag, hvis du bliver syg og ikke længere kan arbejde. Kan du forvente at have det ud fra vores beregning, er din dækning ved tab af erhvervsevne derfor i grønt lys. Det svarer i skemaet nedenfor til indeks 100. Her kan du se spændene i vores trafiklys det vil sige, hvilket trafiklys du får afhængig af, hvor din dækning ligger i forhold til vores anbefaling. TRAFIKLYS INDEX (ANBEFALING = INDEX 100) Som du kan se, kan du både få et gult lys, hvis din dækning ved tab af erhvervsevne ligger lidt under eller over vores anbefaling. Ligger din udbetaling under det, vi anbefaler, er du underforsikret. Det betyder, at du ikke vil kunne opretholde samme levestandard, hvis du mister din erhvervsevne Gældende fra den 12. juni

9 over det, vi anbefaler, er du derimod overforsikret og bør overveje at bruge pengene på noget andet for eksempel på at indbetale mere til din pension, anden opsparing eller forbrug. ANBEFALING TIL DÆKNING VED DØDSFALD Helt grundlæggende kan behovet for dækning ved dødsfald deles i to. For det første skal dækningen sikre, at din pensionsopsparing bliver udbetalt, hvis du dør, før du når pensionsalderen. Det kalder vi opsparingssikring. For det andet skal den give din familie en økonomisk sikkerhed. OPSPARINGSSIKRING Uanset hvor høj en dækning ved dødsfald, du har behov for, anbefaler vi altid, at du sikrer din opsparing det vil sige, at du har garanti for, at den pension, du har sparet op, bliver udbetalt, hvis du dør. Derfor anbefaler vi, at sin samlede dækning skal være på mindst det samme som din samlede pensionsopsparing. Det vil sige også opsparingen på pensionsordninger hos andre pensionsleverandører end os, som du har sendt oplysninger om fra PensionsInfo, eller som du selv har indtastet i Danica Pensionstjek. BEHOV FOR SIKRING AF EFTERLADTE Vi anbefaler, at din familie kan opretholde deres levestandard, hvis du dør, før du når pensionsalderen. Det betyder, at vores anbefaling til din dækning ved dødsfald afhænger af dit liv og din økonomi. Det, der betyder noget for vores anbefaling, er, om du har børn under 21 år, om du er i et forhold, og hvor stor en gæld du og din familie har. Alt sammen er udtryk for dine økonomiske forpligtelser, som de er i dag, og dermed for, hvor høj din dækning ved dødsfald bør være. DET ANBEFALER VI Har du børn, anbefaler vi en udbetaling fra din dækning ved dødsfald på tre årslønninger, og er du i et parforhold uden børn, anbefaler vi to årslønninger. Hertil skal du lægge én årsløn, hvis din husstands samlede gæld er større end én årsløn, og én mere, hvis gælden er større end to årslønninger. BEHOV FOR DÆKNING VED DØDSFALD (ANTAL ÅRSLØNNINGER) LILLE ELLER GÆLD PÅ 1-2 GÆLD PÅ MERE INGEN GÆLD ÅRSLØNNINGER END 2 ÅRSLØN NINGER Enlig uden børn Værdien af din samlede pensionsopsparing Værdien af din samlede pensionsopsparing Værdien af din samlede pensionsopsparing Har børn under 21 år uanset civilstatus Har ægtefælle eller samlever men ingen børn 3* 4* 5* 2* 3* 4* * Dog mindst værdien af din samlede pensionsopsparing. Gældende fra den 12. juni

10 Det indregner vi I vores anbefaling er dit behov for dækning ved dødsfald større, hvis du har børn, end hvis du er gift eller har en samlever. Årsagen er, at børn ikke har egen indtægt. Hvis du og din familie har gæld, stiger behovet for dækning ved dødsfald yderligere, da din familie typisk vil have behov for at nedbringe gælden. Vi har valgt at indregne boliggælden, uanset hvor meget friværdi der er i boligen. Årsagen er, at din familie skal have mulighed for at nedbringe boliggælden vel at mærke uden at skulle sælge boligen. Til gengæld har vi valgt at modregne din husstands anden formue i gælden, da din familie oftest vil kunne bruge den til af afdrage på gælden, hvis din families økonomi ændrer sig. TRAFIKLYS Her kan du se spændene i vores trafiklys det vil sige, hvilket trafiklys du får afhængig af, hvor din dækning ligger i forhold til vores anbefaling. Vores anbefaling i tabellen nedenfor er sat til indeks 100. TRAFIKLYS INDEX (ANBEFALING = INDEX 100) kr kr Som du kan se, kan du både få et gult lys, hvis din dækning ved dødsfald ligger lidt under eller over vores anbefaling. Årsagen til, at vi giver din dækning et gult lys, hvis den er højere end vores anbefaling, er, at du kan overveje i stedet at bruge en del af din indbetaling til noget andet for eksempel til at sætte mere ind på din pensionsopsparing, forhøje din dækning ved tab af erhvervsevne eller forbrug. PRISBEREGNING Når du har fået dit resultat i Danica Pensionstjek, og du kan se, om din opsparing og dine dækninger følger vores anbefalinger, har du forskellige muligheder. Hvis du følger vores anbefaling, lyser alle trafiklys grønt, og du har ikke grund til at gøre noget. Men måske lyser et eller flere af trafiklysene gult eller rødt. Gør de det, kan du klikke på Se muligheder og se, hvor meget mere, du skal indbetale til pension eller betale til dine forsikringsdækninger, for at du kan komme i grønt lys og følge vores anbefaling. Gældende fra den 12. juni

11 Under Udbetaling af pension kan du se, hvad du vil få af udbetalt i seniorlivet (inklusiv folkepension og øvrig formue) og få et bud på, hvad det koster at ændre din udbetaling ved pension. Det vil sige, hvor meget du i alt skal indbetale til din pensionsordning i Danica Pension, hvis du vil ændre dine samlede udbetalinger i seniorlivet. Under Udbetaling ved tab af erhvervsevne kan du se din samlede udbetaling, og hvor meget det koster at ændre din udbetaling. Under Udbetaling ved dødsfald kan du se, hvor meget det koster at ændre udbetalingen til din familie, hvis du dør, før du når pensionsalderen. BEGRÆNSNINGER I DIN ARBEJDSPLADS PENSIONSAFTALE Bemærk, at der kan være enkelte begrænsninger for, hvor meget du kan ændre din opsparing, din dækning ved tab af erhvervsevne og din dækning ved dødsfald. Det skyldes, at din pensionsordning er en del af en pensionsaftale mellem din arbejdsplads og Danica Pension. Det kan for eksempel være, at din arbejdsgiver ønsker at sikre sine medarbejders familie en vis udbetaling ved dødsfald. Vi tager selvfølgelig højde for disse begrænsninger under Se muligheder, så du kun kan se, hvad de ændringer, du kan foretage i din pensionsordning, ca. koster. VÆRD AT VIDE OM PRISBEREGNINGEN Det beløb, du skal indbetale mere, hvis du vil have en højere udbetaling af pension, er alene et skøn og ikke bindende. Prisen afhænger af den pensionsordning, du har for eksempel dit opsparingsprodukt, om du har tilknyttet en garanti og din risikoprofil. Vi regner med, at de ekstra indbetalinger går ind på en livsvarig pension med garanti de ekstra indbetalinger giver et afkast på 3,5 procent om året efter skat omkostningerne er 3 procent om året der er fritagelse for indbetaling (præmiefritagelse) på de ekstra indbetalinger de ekstra indbetalinger løbende stiger forholdsmæssigt sammen med din løn. SATSER OG ØVRIGE FORUDSÆTNINGER Her kan du se nogle af de satser og forudsætninger, vi bruger i Danica Pensionstjek. Alle beløb i Danica Pensionstjek er før skat. Forventet afkast af formue er 3,5 procent om året efter skat og omkostninger. Forventet afkast af pensionsordninger, som du selv indtaster er 3,5 procent om året efter skat og omkostninger. Omkostninger af ekstra indbetalinger til pensionsopsparing i Danica Pension er 3 procent. Omkostninger (herunder også betaling af forsikringer) af indbetaling til ordninger, som du selv indtaster, er 10 procent. Forventet lønstigning er 3 procent om året. Marginalskat i bundskat er 37,7 procent. Gældende fra den 12. juni

12 Marginalskat i topskat er 52,7 procent. Udbetalingen fra ATP er kroner om året. Forventet udvikling i udbetalingen fra ATP følger den generelle lønudvikling. Forventet stigning i de offentlige ydelser er 2,8 procent om året altså lidt mindre end din forventede lønstigning. I vores beregning har vi derudover fastsat din folkepensionsalder ud fra de aktuelt gældende folkepensionsaldre. Hvis din folkepensionsalder endnu ikke er fastsat ved lov, har vi sat den til 67 år, selv om vi ved, at den kan blive højere brugt din forventede lønudvikling til at regne dine forventede udbetalinger om til nutidskroner. Alternativt kunne vi have brugt prisudviklingen. På langt sigt vil det dog føles som et tab, hvis pensionen kun følger priserne og ikke lønningerne. En pensionist der i dag har samme købekraft, som han havde som lønmodtager i 1970, ville ikke kunne have en moderne levestandard ikke taget højde for eventuel modregning i folkepensionen af afkast af anden opsparing ikke taget højde for efterløn, ældrecheck, helbreds- eller varmetillæg i beregningen af de offentlige pensionsydelser antaget, at din eventuelle ægtefælle/samlever går på pension samtidig med dig antaget, at forholdet mellem din og din eventuelle ægtefælle/samlevers løn er det samme som forholdet mellem din og din eventuelle ægtefælle/samlevers pension antaget, at fem procent af din eventuelle ægtefælles/samlevers løn går til pension omregnet udbetalinger fra pensioner og forsikringer, som er skattefrie, til beløb før skat ved at bruge en faktor på 1/(1-0,6). SKØN OVER ØVRIG FORMUE I forbindelse med Danica Pensionstjek har vi kigget grundigt på, hvordan danskerne har sparet op i perioden fra 1995 til Det har vi gjort med udgangspunkt i et omfattende udtræk fra Danmarks Statistik. Det har resulteret i denne tabel, der viser, hvor stor vi forventer, at din øvrige formue er i forhold til din årsløn, når du går på pension. Din øvrige formue omfatter friværdi og anden formue. Gældende fra den 12. juni

13 Forventet formue, når du går på pension DIN PENSIONSALDER DIN ÅRSLØN under 100 0,07 0,17 0,28 0,39 0,50 0,60 0,71 0,82 0,93 1,03 1, ,59 0,70 0,81 0,92 1,02 1,13 1,24 1,35 1,45 1,56 1, ,95 1,06 1,16 1,27 1,38 1,49 1,59 1,70 1,81 1,92 2, ,17 1,28 1,39 1,50 1,60 1,71 1,82 1,92 2,03 2,14 2, ,35 1,46 1,57 1,67 1,78 1,89 2,00 2,10 2,21 2,32 2, ,47 1,58 1,68 1,79 1,90 2,01 2,11 2,22 2,33 2,43 2, ,52 1,62 1,73 1,84 1,95 2,05 2,16 2,27 2,38 2,48 2, ,49 1,60 1,71 1,81 1,92 2,03 2,14 2,24 2,35 2,46 2, ,35 1,46 1,56 1,67 1,78 1,89 1,99 2,10 2,21 2,32 2, ,35 1,46 1,56 1,67 1,78 1,89 1,99 2,10 2,21 2,32 2, ,35 1,46 1,56 1,67 1,78 1,89 1,99 2,10 2,21 2,32 2,42 over ,35 1,46 1,56 1,67 1,78 1,89 1,99 2,10 2,21 2,32 2,42 Den forventede formue ved pensionsalderen er opgivet som antal årslønninger. Din årsløn skal forstås som din samlede personlige indkomst om året efter dine egne pensionsindbetalinger. Gældende fra den 12. juni

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing.

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing. Derfor skal livrenter ikke Derfor ind skal under livrenter 100.000 ikke ind under kr. s loftet 100.000- Ann-Kathrine Ejsing Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Nr. 69 Marts 2007 Pen-Sam gentager succesen

Nr. 69 Marts 2007 Pen-Sam gentager succesen Nr. 69 Marts 2007 Pen-Sam gentager succesen Den 20. april kan du igen gå til kamp mod sofaen, cigaretterne, kagerne og de overfl ødige kilo. Pen-Sam inviterer dig til at dyste med og mod dine kolleger

Læs mere

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig Tema: Det kan betale sig at arbejde TEMA: Det betaler sig at arbejde Forord Det skal kunne betale sig at arbejde! lyder det igen og igen fra politikere

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html Nr. 2 / December 211 En ny analyse fra PensionDanmark dokumenterer, at livrenten er den bedste form for pensionsopsparing. Over 8 pct. af pensionisterne vil leve længere end de ti år, som en typisk ratepension

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 1 Pension det skal være til at forstå Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 2 Forsikring & Pension arbejder for åbenhed og gennemsigtighed SIDE 3 Opsparing til pension er en af de vigtigste

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Retningslinjer for den tekniske undergruppe... 2 I. Indledning og resume... 4 II. Familietype

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Vi vil gerne have fuld indsigt

Vi vil gerne have fuld indsigt Vi vil gerne have fuld indsigt For at yde en fyldestgørende rådgivning er det vigtigt, at vi kender alle de små detaljer omkring din økonomi. Med denne guide vil vi gerne give dig en forståelse af, hvorfor

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere