Delårsrapport første kvartal (Q1) 2013 (urevideret)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport første kvartal (Q1) 2013 (urevideret)"

Transkript

1 Delårsrapport første kvartal (Q1) 2013 (urevideret) Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Resultater for perioden (Sammenligningstal for første kvartal 2012 er anført i parentes / omsætningsvækst er målt i lokale valutaer) Det primære driftsresultat (EBITDA) i første kvartal var bedre end ventet, mens nettoomsætningen var lavere end forventet. Nettoomsætningen blev DKK 610 mio. (607). En nedgang i vaccinesalget i Europa blev opvejet af højere partnerindtægter og et øget salg af Jext. ALK fortsatte med at udvide sine oversøiske forretningsområder. Som følge heraf steg omsætningen uden for Europa, inklusive partnerindtægter, med 17 % svarende til næsten 20 % af nettoomsætningen. Omkostningsreduktioner og effektiviseringer under 'Simplify'-programmet betød, at EBITDA blev uændret DKK 101 mio. (102) trods øgede forsknings- og udviklingsomkostninger. Pipelineaktiviteter ALKs udviklingsprogrammer for tabletbaserede allergivacciner (AIT) forløb planmæssigt, og der skete betydelige fremskridt i det strategiske samarbejde med Merck i Nordamerika og Torii i Japan: Merck indsendte registreringsansøgning for både græs AIT (GRAZAX ) og ragweed AIT. De amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) har accepteret at behandle registreringsansøgningen for græs AIT, mens ansøgningen for ragweed AIT er i den indledende screeningsfase. Efter udgangen af første kvartal indsendte Merck også en ansøgning for ragweed AIT i Canada. ALK forventer at præsentere resultaterne af de to pivotale fase III-studier med husstøvmide AIT til behandling af allergisk rhinitis og allergisk astma i tredje kvartal Toriis to parallelle fase II/III-studier med husstøvmide AIT til behandling af allergisk rhinitis og allergisk astma forløber planmæssigt og forventes afsluttet i Økonomiske forventninger Uændrede forventninger til Nettoomsætningen forventes at overstige DKK 2,3 mia. EBITDA før særlige poster forventes at blive DKK mio. Forventningerne er med forbehold for timingen af en signifikant milepælsbetaling. Kontaktperson: Jens Bager, adm. direktør, telefon Hørsholm, den 3. maj 2013 ALK-Abelló A/S ALK afholder i dag kl (CET) et informationsmøde for institutionelle investorer og analytikere, hvor adm. direktør Jens Bager og finansdirektør Flemming Pedersen fremlægger resultater og forventninger samt besvarer spørgsmål. Efterfølgende vil forskningsdirektør Henrik Jacobi give en præsentation af ALKs kliniske udvikling af den nye tabletvaccine til behandling af allergisk astma og høfeber forårsaget af husstøvmider. Resultater fra to europæiske fase III-studier ventes at foreligge senere i Mødet audiocastes i en telefonkonference på Deltagere i telefonkonferencen bedes ringe ind senest kl (CET). Danske deltagere skal ringe på tlf eller , mens internationale deltagere skal ringe på Telefonkonferencen kan også følges live på hjemmesiden hvor den tilhørende præsentation vil være tilgængelig kort før start. Side 1 af 18

2 HOVED- OG NØGLETAL FOR ALK GRUPPEN (urevideret) Hele året 2012 Resultatopgørelse Nettoomsætning Primært driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) før særlige poster Primært driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Primært driftsresultat (EBIT) før særlige poster Primært driftsresultat (EBIT) Finansielle poster, netto 3 (5) (5) Resultat før skat (EBT) Resultat, fortsættende virksomhed Resultat, tidligere ophørt virksomhed Resultat Antal medarbejdere gennemsnit Balance 1 Aktiver i alt Investeret kapital Egenkapital Pengestrømme og investeringer Af- og nedskrivninger Pengestrøm fra driften Pengestrøm fra investeringer (56) (50) (243) - heraf til investering i materielle aktiver (37) (46) (183) Fri pengestrøm 26 (5) (152) Aktiedata Selskabskapital Antal aktier a 10 DKK stk Børskurs, ultimo DKK Indre værdi pr. aktie DKK Nøgletal Bruttomargin % EBITDA-margin før særlige poster % EBITDA-margin % Indtjening pr. aktie (EPS) DKK 4,35 4,08 21,45 Indtjening pr. aktie (EPS), fortsættende virksomhed DKK 4,35 4,08 5,54 Udvandet indtjening pr. aktie (DEPS) DKK 4,31 4,08 21,35 Udvandet indtjening pr. aktie (DEPS), fortsættende virksomhed DKK 4,31 4,08 5,51 Cash flow pr. aktie (CFPS) DKK 8,49 4,59 9,34 Børskurs/Indre værdi 1,9 2,0 1,7 Definitioner: se sidste side 1) Tallene er tilpasset ved implementering af ændring til IAS 19 jf. note 1. Side 2 af 18

3 RESULTATOPGØRELSE 2013 % 2012 % Nettoomsætning Vareforbrug og produktionsomkostninger Bruttoresultat Forsknings- og udviklingsomkostninger Salgs-, markedsførings- og administrationsomkostninger Primært driftsresultat (EBIT) før særlige poster Særlige poster Primært driftsresultat (EBIT) Finansielle poster, netto 3 0 (5) (1) Resultat før skat (EBT) Skat af resultat Resultat Primært driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) før særlige poster Primært driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) UDVIKLING FØRSTE KVARTAL 2013 (Vækstrater for omsætning er angivet som vækst målt i lokale valutaer, medmindre andet er angivet) Nettoomsætning fordelt på markeder Nettoomsætning fordelt på produktgrupper Nordeuropa 11% 8% 16% 8% 8% Mellemeuropa Sydeuropa Vaccinesalg Øvrige markeder Øvrig omsætning 29% Øvrige produkter Øvrig omsætning 36% 84% Hovedpunkter fra kvartalet Det primære driftsresultat (EBITDA) i første kvartal var bedre end ventet, mens nettoomsætningen var lavere end forventet. Forventningerne til indtjeningen for året er uændrede. Omsætningen blev DKK 610 mio. (607). ALK fortsatte med at øge sine forretningsområder på oversøiske vækstmarkeder. Omsætningen uden for Europa, inklusive partnerindtægter, steg med 17 % og svarer nu til næsten 20 % af nettoomsætningen. Desuden blev salget af Jext adrenalinpenne næ- Side 3 af 18 Selskabsmeddelelse nr. 13/ maj 2013

4 sten fordoblet. Denne vækst blev imidlertid modsvaret af et fald i vaccinesalget i Europa, der fortsat er påvirket af ændringer i tilskudssystemerne. ALK begyndte at se resultaterne fra 'Simplify'- initiativerne, der blev introduceret sidst i 2012 med henblik på effektiviseringer og på længere sigt en reducering af kapacitetsomkostningerne. Disse initiativer, kombineret med omkostningsreduktioner, bidrog til, at ALK opnåede et uændret primært driftsresultat (EBITDA) på DKK 101 mio. til trods for en stigning på 7 % i forsknings- og udviklingsomkostningerne. Alle kliniske studier og udviklingsaktiviteter vedrørende tabletbaserede vacciner (AIT) i Europa, Nordamerika og Japan forløb planmæssigt, og to milepæle blev opnået, da Merck ALKs partner og licenstager i Nordamerika indsendte registreringsansøgninger for henholdsvis græs AIT og ragweed AIT til de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA). Merck indsendte ligeledes i april en registreringsansøgning for ragweed AIT til de canadiske myndigheder. Den næste vigtige milepæl er ALKs præsentation af resultaterne fra to pivotale fase III-studier med husstøvmide AIT til behandling af allergisk rhinitis og allergisk astma. Det forventes på nuværende tidspunkt, at resultaterne fra de to studier kan præsenteres i tredje kvartal Salg i Europa Salget på de modne europæiske nøglemarkeder beløb sig til DKK 492 mio. (507) efter et fald i vaccinesalget på 4 % og en stigning i salget af adrenalinpennen Jext. Frankrig, der er Europas næststørste marked for allergivaccination, voksede i kvartalet og blev ALKs største enkeltmarked. Vaccinesalget udviste en tocifret vækst, da en styrket salgs- og markedsføringsindsats, en øget udbredelse af GRAZAX samt en solid underliggende markedstendens påvirkede salget af SLIT positivt. Vaccinesalget steg også i de nordiske lande og på de mindre mellemog østeuropæiske markeder. De hollandske myndigheder indførte i første kvartal ændringer i tilskudssystemet, hvilket øgede patienternes egenbetaling med ca. 50 % på alle receptpligtige lægemidler. Selv om der ikke blev indført større indgreb på de øvrige hovedmarkeder i kvartalet, lider efterspørgslen i en række lande fortsat under tidligere indgreb. Det var tilfældet i Spanien, hvor myndighederne i juli 2012 reducerede det offentlige tilskud, og i Tyskland, hvor efterspørgslen fortsat var påvirket af tidligere lovændringer og indgreb. Salget var desuden påvirket af et par milde pollensæsoner, hvilket indebar, at færre patienter end normalt påbegyndte behandling. Det samlede salg af GRAZAX steg 6 % i værdi og 11 % i volumen. Salget af adrenalinpennen Jext blev næsten fordoblet, og udviklingen var særligt stærk i Storbritannien, de nordiske lande og Frankrig, hvor produktet blev lanceret for nylig. Produktionen blev øget i efteråret 2012, hvilket har gjort det muligt for ALK at imødekomme den aktuelle efterspørgsel. Jext vinder fortsat markedsandele på markedet for adrenalinpenne og vurderes nu at have en markedsandel på over 10 % i Europa. Samlet set vurderes ALKs vaccinesalg i Europa at have klaret sig på niveau med markedsudviklingen, og ALK har derfor fastholdt sin markedsandel. Salg uden for Europa Salget uden for Europa, eksklusive partnerindtægter i Nordamerika og Japan, var marginalt højere og blev DKK 70 mio. (69). Vaccinesalget fra ALKs kinesiske forretning udviste en tocifret vækst, og ALK øgede desuden salget til mindre distributørbetjente markeder. I Nordamerika leverer ALK allergenekstrakter til speciallæger, som efterfølgende laver deres egne, individuelle vacciner til patienterne. Salget af disse allergenekstrakter i USA og Canada steg med 3 %. Salget af PRE-PEN, den eneste FDA-godkendte hudtest til penicillinallergi, udviste også en tocifret vækst. Omvendt var salget påvirket af ALKs beslutning om at indstille salget af visse ikke-strategiske produkter. Øvrig omsætning Omsætning fra ALKs partnerskaber i Japan og Nordamerika steg 50 % til DKK 48 mio. Det var primært en milepælsbetaling fra Merck på USD 5 mio. (DKK 29 mio.), der bidrog hertil. Betalingen blev udløst, da Merck indsendte registreringsansøgningen for ragweed AIT til de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA). ALK udførte desuden forsknings- og udviklingsaktiviteter for Merck og Torii. Side 4 af 18

5 Strategiske initiativer 'Simplify'-initiativer ALK har som en del af den opdaterede strategiplan Focus 2016 lanceret en række initiativer med henblik på effektiviseringer og en reducering af kapacitetsomkostningerne. Tiltagene skal sikre ALK årlige besparelser på netto ca. DKK 100 mio., som får fuld effekt fra I lyset af det lavere aktivitetsniveau i Europa er antallet af medarbejdere i sydeuropæiske salgsselskaber blevet reduceret, og salgsorganisationer i de tysktalende lande er blevet konsolideret. Der er desuden introduceret nye globale strukturer inden for finans og IT. Som følge heraf blev antallet af medarbejdere i koncernen i første kvartal reduceret med 56 fra udgangen af 2012 til 1799 medarbejdere ved udgangen af første kvartal. Som tidligere meddelt foretages der yderligere reduktioner i antallet af medarbejdere som følge af 'Simplify'- initiativerne, f.eks. en konsolidering af produktionen. 'Innovate'-initiativer ALKs forsknings- og udviklingsaktiviteter er primært fokuseret på tabletporteføljen, der i 2016 forventes at dække de vigtigste globale allergier: græs, husstøvmider, ragweed og træpollen. I første kvartal udgjorde forsknings- og udviklingsomkostningerne DKK 136 mio., hvilket svarer til 22 % af omsætningen (21). En opdateret oversigt over pipelineaktiviteterne findes på side 5-6. 'Grow'-initiativer Selv om de tabletbaserede allergivacciner (AIT) og adrenalinpennen Jext vil være vigtige kilder til fremtidig vækst, investerer ALK også i initiativer til at understøtte salget af SLIT- og SCIT-produkterne. ALK har i Tyskland udvidet aktiviteterne for at styrke vækstmulighederne. Disse initiativer ventes at påvirke salget positivt i slutningen af året, når behandlingen til de nye pollensæsoner påbegyndes. Samtidig ventes salgssamarbejdet med MSD i Frankrig at få en positiv indflydelse på salget af GRAZAX. I overensstemmelse med ALKs strategi om i højere grad at etablere sig på nye vækstmarkeder, er selskabet ved at gennemgå mulighederne for vækst på udvalgte markeder uden for Europa. De første resultater fra denne proces ventes i PIPELINE OG PARTNERSKABER Et væsentlig led i ALKs strategi er at sikre global udbredelse af allergivaccination gennem partnerskaber med andre virksomheder og gennem organisk vækst. På nuværende tidspunkt har ALK to strategiske partnerskaber med henholdsvis Merck og Torii om kommercialiseringen af tabletbaserede allergivacciner (AIT) på verdens to største farmaceutiske markeder, USA og Japan. Partnerskabet med Merck nåede to signifikante milepæle i første kvartal, mens partnerskabet med Torii fortsat forløber planmæssigt. Nordamerikansk partnerskab med Merck Samarbejdet med Merck (kendt som MSD uden for USA og Canada) omfatter udvikling, registrering og kommercialisering af en portefølje af tabletbaserede allergivacciner (AIT) mod græs-, ragweed- og husstøvmideallergi i USA, Canada og Mexico. Græs AIT: De amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) accepterede i marts at behandle registreringsansøgningen for græs AIT, som Merck indsendte til FDA i januar Tabletten markedsføres som GRAZAX i Europa. Mercks ansøgning er baseret på resultater fra et omfattende klinisk udviklingsprogram, der påviste, at behandling med græs AIT reducerer patienternes allergisymptomer og mindsker behovet for symptomdæmpende medicin. Dataene viste desuden, at græs AIT giver en vedvarende langtidseffekt efter endt behandling. Ansøgningen for græs AIT i Canada er under behandling af de canadiske myndigheder mio. allergikere i Nordamerika lider af sæsonbetinget græsallergi, og mange patienters sygdom og allergisymptomer er ikke velkontrollerede, hvilket efterlader et stort udækket behov for bedre behandling. Ragweed AIT: Merck indsendte i marts 2013 en ansøgning om markedsføringstilladelse for ragweed AIT til de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA. FDA er fortsat ved at gennemføre den indledende screening af ansøgningen. I april 2013 indsendte Merck desuden en registreringsansøgning for ragweed AIT i Canada. Ansøgningerne er blandt andet baseret på to fase III-studier, der blev afsluttet i 2011 og et efterføl- Side 5 af 18

6 gende sikkerhedsstudie, der blev afsluttet i Begge fase III-studier nåede konsistent deres primære effektmål og viste, at patienter oplevede en signifikant reduktion af både allergisymptomer og brugen af symptomdæmpende medicin. Ragweedallergi (bynke-ambrosie) rammer mio. nordamerikanere og er stort set lige så udbredt i Nordamerika som græspollenallergi. Husstøvmide AIT: Merck gennemfører p.t. et klinisk fase IIb-studie for at vurdere dosisrelateret effekt, sikkerhed og tolerabilitet i voksne. Studiet forventes afsluttet i Merck har indledt forberedelserne til et klinisk fase III-studie for at undersøge sikkerheden og effekten af husstøvmide AIT ved behandling af høfeber forårsaget af husstøvmider i både børn og voksne. Dette studie forventes afsluttet i Japansk partnerskab med Torii Samarbejdet med Torii dækker udvikling, registrering og kommercialisering af blandt andet husstøvmide AIT i Japan. Aftalen omfatter også ALKs eksisterende injektionsbaserede allergivaccine og diagnostiske produkter mod husstøvmideallergi samt en aftale om fælles forskning og udvikling af en tabletbaseret allergivaccine mod japansk cedertræsallergi. Husstøvmide AIT: Torii gennemfører to parallelle pivotale fase II/III-studier i Japan med i alt ca patienter for at undersøge sikkerheden og effekten af husstøvmide AIT ved behandling af dels allergisk rhinitis (høfeber), dels allergisk astma forårsaget af husstøvmider. Studierne forventes afsluttet i Japansk cedertræ AIT: ALK og Torii forbereder en udviklingsplan for en tabletbaseret allergivaccine mod japansk cedertræ. Den kliniske udvikling af tabletten ventes at begynde inden for et til to år. Det europæiske udviklingsprogram ALKs egne udviklingsprogrammer for tabletbaserede allergivacciner forløber fortsat planmæssigt: Husstøvmide AIT: ALK gennemfører to pivotale kliniske fase III-studier med husstøvmide AIT, den nye tablet mod høfeber og astma forårsaget af husstøvmider. Der deltager mere end patienter i de to studier: I MERIT-studiet vurderes effekten af og sikkerheden ved husstøvmide AIT ved behandlingen af høfeber, og i MITRA-studiet vurderes effekten og sikkerheden ved behandling af astma. ALK forventer at præsentere resultaterne fra MERIT-studiet tidligt i tredje kvartal og fra MITRAstudiet inden udgangen af tredje kvartal. Studierne er en del af det største kliniske udviklingsprogram, der nogensinde er udført for en allergivaccine med samtidige udviklingsaktiviteter i Europa, Japan og USA, der er målrettet mod den mest almindelige årsag til allergi og allergisk astma i verden. Det skønnes, at ca. 90 mio. mennesker rammes af lidelsen i Europa, Nordamerika og Japan. Cirka halvdelen af alle patienter med husstøvmideallergi lider af astma. Grazax Asthma Prevention (GAP): Selv om GRAZAX opnåede europæisk godkendelse i 2006, fortsætter den kliniske udvikling med at undersøge tablettens evne til at forebygge udviklingen af astma i børn og unge med græspollenallergi. GAP-studiet, der løber over fem år, omfatter 800 børn og forventes afsluttet i Træ AIT: Et klinisk fase II-studie med træpollenallergi forventes afsluttet i Studiet, der omfatter ca. 600 patienter med moderat til svær høfeber, vurderer effekten, sikkerheden og tolerabiliteten ved en tablet i forhold til placebo. ØKONOMISKE RESULTATER FOR FØRSTE KVARTAL 2013 Nettoomsætningen i første kvartal blev DKK 610 mio. (607). Valutakurser har påvirket omsætningen positivt med under 1 %. Omkostningerne til vareforbrug og produktion udgjorde DKK 164 mio. (162) og bruttoresultatet lå uændret på DKK 446 mio. (445), hvilket svarer til en bruttomargin på 73 % (73). Den ændrede sammensætning af omsætningen påvirkede den underliggende udvikling i bruttomarginen, der faldt marginalt. Kapacitetsomkostningerne var uændret DKK 376 mio. (374) til trods for øgede forsknings- og udviklingsaktiviteter, der sigter mod en hurtig udvikling af en bredere portefølje af tabletbaserede allergivacciner. Forsknings- og udviklingsomkostningerne steg 7 % til DKK 136 mio. Salgs- og markedsføringsomkostningerne faldt 2 %, og administrationsomkostningerne faldt 6 %, da ALK begynder at se resultaterne af de omkost- Side 6 af 18

7 ningsbesparende initiativer under 'Simplify'- programmet og selskabets fokus på at bremse omkostningsudviklingen på tværs af alle funktioner. EBITDA (primært driftsresultat før afskrivninger) endte uændret på DKK 101 mio. (102) til trods for en stigning i forsknings- og udviklingsomkostningerne. Valutakurserne påvirkede ikke det primære driftsresultat væsentligt, og der blev ikke indregnet omkostninger til restrukturering. Finansielle poster udgjorde netto DKK 3 mio. (-5), hvilket primært skyldtes urealiserede valutakursgevinster relateret til USD. Skat af periodens resultat udgjorde DKK 31 mio. (26), svarende til en effektiv skattesats på 43 % (39). Periodens resultat var uændret DKK 42 mio. (40). Pengestrøm fra driften blev DKK 82 mio. (45). Pengestrøm fra investeringer udgjorde DKK -56 mio. (50) og vedrørte primært udvidelsen af ALKs produktionsfaciliteter i Frankrig, opbygning af kapacitet til produktion af tabletter samt den løbende konsolidering af ALKs produktion. Den fri pengestrøm udgjorde DKK 26 mio. (-5). Pengestrømmen fra finansiering blev DKK -57 mio. (-30) og vedrørte udbetaling af udbytte på DKK 5 pr. aktie, som blev meddelt på den ordinære generalforsamling den 12. marts samt aktietilbagekøbsprogrammet, der sluttede den 4. februar. Ved udgangen af marts var ALKs beholdning af egne aktier , svarende til 4,6 % af aktiekapitalen. Markedsværdien af egne aktier var ca. DKK 197 mio. Ved udgangen af marts var de likvide beholdninger DKK 445 mio. mod DKK 477 mio. ved udgangen af Egenkapitalen udgjorde ved periodens udgang DKK mio. (2.257), og egenkapitalandelen er dermed 69 % (68). FORVENTNINGER TIL 2013 ALK fastholder forventningerne til året til trods for at vækstraterne i første kvartal var lavere end forventningerne til året. Nettoomsætningen ventes at overstige DKK 2,3 mia. på baggrund af et stabilt vaccinesalg, en solid vækst i salget af adrenalinpennen Jext samt en mindre fremgang i salget af diagnostik og andre produkter. Væksten ventes at blive modsvaret af lavere partnerindtægter, primært som følge af lavere milepælsbetalinger. Det vurderes, at vaccinesalget i en række europæiske lande fortsat vil være under pres som følge af vanskelige markedsvilkår, mens ALKs salg uden for Europa ventes at stige, inklusive den kinesiske vaccineforretning, afsætningen af vacciner til distributører på flere markeder og ikke mindst salget af allergenekstrakter og diagnostiske produkter i Nordamerika. Omkostningerne til forskning og udvikling ventes at overstige DKK 500 mio., mens omkostninger til administration, salg og markedsføring ventes at være stort set uændrede. Driftsresultatet (EBITDA) før særlige poster ventes at blive DKK mio. Forventningerne er især med forbehold for timingen af en milepælsbetaling fra Merck, der forfalder, når behandlingen i det planlagte fase III-studie med husstøvmide AIT påbegyndes. Det ventes på nuværende tidspunkt at ske i slutningen af Forenklingen af produktionen og organisationen indebærer omkostninger til restrukturering, der udgiftsføres under særlige poster, men særlige poster vil være markant lavere end i 2012 (DKK 64 mio.). Eftersom ALKs vaccinesalg er sæsonbestemt og som følge af den forventede timing af både partnerindtægter og visse vækstinitiativer, ventes størstedelen af det primære driftsresultat for resten af året at blive realiseret i fjerde kvartal. Forventningerne er baseret på de nuværende valutakurser. ALKs nettoomsætning og indtjening er kun i mindre grad eksponeret over for valutakursændringer. Side 7 af 18

8 RISIKOFAKTORER Delårsrapporten indeholder udtalelser vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder især fremtidig omsætning og driftsresultat samt forventede forretningsmæssige begivenheder. Sådanne udsagn er i sagens natur usikre og forbundet med risici, da mange faktorer hvoraf nogle vil være uden for ALKs kontrol kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som udtrykkes i delårsrapporten. Sådanne faktorer er blandt andet, men ikke kun, generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder retslige spørgsmål, samt usikkerhed om efterspørgsel, prisfastsættelse på produkter, tilskudsregler, partneres planer og forecasts, ændringer i valutakurser, afhængighed af leverandører og konkurrenceforhold. Også eventuelle bivirkninger ved brugen af ALKs eksisterende og fremtidige produkter er en faktor, da allergivaccination kan være forbundet med allergiske reaktioner af varierende omfang, varighed og sværhedsgrad. Finanskalender 2013 Stilleperiode Halvårsrapport (Q2) 2013 Stilleperiode Delårsrapport 9 måneder (Q3) juli 14. august 11. oktober 8. november Side 8 af 18

9 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar marts 2013 for ALK-Abelló A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten har i lighed med tidligere år ikke været genstand for revision eller review. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, egenkapital og forpligtelser, finansielle stilling samt resultat og pengestrømme for perioden 1. januar marts Endvidere er det vores opfattelse, at beretningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen kan påvirkes af. Hørsholm, den 3. maj 2013 Direktion Jens Bager (adm. direktør) Henrik Jacobi Flemming Steen Jensen Søren Daniel Niegel Flemming Pedersen Bestyrelse Steen Riisgaard (formand) Christian Dyvig (næstformand) Jacob Kastrup Thorleif Krarup Anders Gersel Pedersen Jakob Riis Dorthe Seitzberg Katja Barnkob Thalund Jes Østergaard Side 9 af 18

10 RESULTATOPGØRELSE (urevideret) ALK Gruppen Nettoomsætning Vareforbrug og produktionsomkostninger Bruttoresultat Forsknings- og udviklingsomkostninger Salgs- og markedsføringsomkostninger Administrationsomkostninger Primært driftsresultat (EBIT) før særlige poster Særlige poster - - Primært driftsresultat (EBIT) Finansielle poster, netto 3 (5) Resultat før skat (EBT) Skat af resultat Resultat Indtjening pr. aktie (EPS) DKK 4,35 4,08 Udvandet indtjening pr. aktie (DEPS) DKK 4,31 4,08 OPGØRELSE AF TOTALINDKOMST (urevideret) ALK Gruppen Resultat Øvrig totalindkomst Poster, der efterfølgende reklassificeres til Resultatopgørelsen, når specifikke betingelser er opfyldt: Valutakursregulering af udenlandske tilknyttede virksomheder 1 (9) Nettodagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg 2 24 Skat relateret til øvrig totalindkomst (1) (5) Øvrig totalindkomst 2 10 Totalindkomst Side 10 af 18

11 PENGESTRØMSOPGØRELSE (urevideret) ALK Gruppen Resultat Reguleringer for: Skat af resultat Finansielle indtægter og omkostninger (3) 5 Aktiebaseret vederlæggelse 3 2 Af- og nedskrivninger Ændring i andre forpligtelser (18) 2 Ændring i driftskapital 10 (36) Betalte finansielle poster, netto 1 4 Betalte skatter (15) (29) Pengestrøm fra driften Investeringer i immaterielle aktiver (19) (4) Investeringer i materielle aktiver (37) (46) Pengestrøm fra investeringer (56) (50) Fri pengestrøm 26 (5) Udbytte til moderselskabets aktionærer (49) - Køb af egne aktier (6) (30) Ændring i finansielle forpligtelser (2) - Pengestrøm fra finansiering (57) (30) Nettopengestrøm (31) (35) Likvide beholdninger 1. januar Urealiseret gevinst/(tab) på valuta og finansielle aktiver, som indgår i likvide beholdninger (1) (6) Nettopengestrøm (31) (35) Likvide beholdninger 31. marts Pengestrømsopgørelsen er korrigeret for valutakursreguleringer i de udenlandske tilknyttede virksomheder, og disse er således ikke indeholdt i pengestrømsopgørelsen. Dette medfører, at de enkelte tal i pengestrømsopgørelsen ikke kan udledes direkte af resultatopgørelsen og balancen. Side 11 af 18

12 BALANCE (urevideret) Aktiver ALK Gruppen 31. marts dec ) 31. marts ) Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Goodwill Øvrige immaterielle aktiver Materielle aktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Andet driftsmateriel og inventar Igangværende investeringer Andre langfristede aktiver Værdipapirer og tilgodehavender Udskudt skatteaktiv Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt ) Tallene er tilpasset ved implementering af ændring til IAS 19 jf. note 1. Side 12 af 18

13 BALANCE (urevideret) Egenkapital og forpligtelser ALK Gruppen 31. marts dec ) 31. marts ) Egenkapital Selskabskapital Reserve for valutakursreguleringer (8) (9) (17) Overført resultat Egenkapital i alt Forpligtelser Langfristede forpligtelser Prioritetsgæld Bank- og finanslån Pensionsforpligtelser og lignende forpligtelser Andre hensatte forpligtelser Udskudt skattepassiv Kortfristede forpligtelser Prioritetsgæld Bank- og finanslån Leverandører af varer og tjenesteydelser Selskabsskat Andre hensatte forpligtelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Forpligtelser i alt Egenkapital og forpligtelser i alt ) Tallene er tilpasset ved implementering af ændring til IAS 19 jf. note 1. Side 13 af 18

14 EGENKAPITALOPGØRELSE (urevideret) ALK Gruppen Selskabskapital Reserve for valutakursreguleringer Overført resultat Egenkapital i alt Egenkapital 1. januar ) 101 (9) Periodens resultat Øvrig totalindkomst Periodens totalindkomst Aktiebaseret vederlæggelse Køb af egne aktier - - (6) (6) Udbytte betalt - - (51) (51) Udbytte af egne aktier Øvrige transaktioner - - (52) (52) Egenkapital 31. marts (8) Egenkapital 1. januar ) 101 (9) Periodens resultat Øvrig totalindkomst - (8) Periodens totalindkomst - (8) Aktiebaseret vederlæggelse Køb af egne aktier - - (30) (30) Vedtaget udbytte 2) - - (51) (51) Udbytte af egne aktier Øvrige transaktioner - - (77) (77) Egenkapital 31. marts (17) ) Tallene er tilpasset ved implementering af ændring til IAS 19 jf. note 1. 2) Udbytte blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 27. marts 2012 og udbetalt den 2. april Skyldigt udbytte på 49 mio. er indregnet som en kortfristet forpligtelse under anden gæld i balancen. Side 14 af 18

15 NOTER (urevideret) 1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Delårsrapporten for perioden 1. januar marts 2013 aflægges i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsrapporter" som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter er fastlagt i Delårsrapportbekendtgørelsen, udstedt i henhold til Årsregnskabsloven. Den anvendte regnskabspraksis er ændret i forhold til årsrapporten for 2012 omkring implementering af ændring til IAS 19: Personaleydelser samt ændring til IAS 1: Præsentation af årsregnskabet. Implementering af ændring til IAS 19 har medført, at ALK er ophørt med at anvende "korridormetoden" for aktuarmæssige gevinster og tab. Alle ændringer i den forventede pensionsforpligtelse og i ordnings aktiver indregnes fremover straks i øvrig totalindkomst. Hidtil har "korridormetoden" givet mulighed for at udskyde indregning af visse aktuarmæssige gevinster og tab. Sammenligningstal for 2012 er tilpasset den nye praksis, og akkumulerede aktuarmæssige gevinster og tab er indregnet direkte på egenkapitalen. Effekten ved straks at indregne aktuarmæssige gevinster og tab i opgørelse af totalindkomst indregnes i fjerde kvartal. Effekten på egenkapitalen fremgår af nedenstående tabel: ALK Gruppen Egenkapital primo, hidtidig praksis Udskudte aktuarmæssige tab, tilbageført (40) (5) Udskudt skat 13 1 Egenkapital primo, ny praksis For regnskabsåret 2013 er egenkapitalen primo reduceret med 27 mio. DKK, pensionsforpligtelsen forøget med 40 mio. DKK og udskudt skatteaktiv er forøget med 13 mio. DKK. For regnskabsåret 2012 er effekten af praksisændringen en reduktion af primo egenkapitalen med 4 mio. DKK, en forøgelse af pensionsforpligtelsen med 5 mio. DKK og en forøgelse af udskudt skatteaktiv med 1 mio. DKK. Implementeringen af IAS 19 har ikke haft effekt på resultat før skat, skat, årets resultat eller indtjening pr. aktie. Implementering af ændring til IAS 1 har påvirket præsentationen af øvrig totalindkomst. Poster grupperes efter om de efterfølgende vil blive tilbageført over resultatopgørelsen eller ej. Der er ikke yderligere ændringer til regnskabspraksis eller præsentation i øvrigt i forhold til årsrapporten for 2012, som indeholder en mere detaljeret beskrivelse af koncernens regnskabspraksis. Side 15 af 18

16 NOTER (urevideret) 2 NETTOOMSÆTNING ALK Gruppen Salg fordelt på produktlinjer SCIT SLIT AIT Vacciner i alt Øvrige produkter Salg i alt Øvrig omsætning Nettoomsætning i alt Salg fordelt på markeder Nordeuropa Mellemeuropa Sydeuropa Øvrige markeder Salg i alt Øvrig omsætning Nettoomsætning i alt Vækst målt i lokale valutaer Vækst SCIT -7% -7% SLIT -1% -1% AIT 6% 5% Vacciner i alt -3% -3% Øvrige produkter 6% 7% Salg i alt -3% -2% Øvrig omsætning 50% 55% Nettoomsætning i alt 0% 0% Nordeuropa -6% -4% Mellemeuropa -9% -9% Sydeuropa 3% 3% Øvrige markeder 0% 1% Salg i alt -3% -2% Øvrig omsætning 50% 55% Nettoomsætning i alt 0% 0% Side 16 af 18

17 NOTER (urevideret) 3 NØGLEVALUTAER OG VALUTAFØLSOMHED Gennemsnitlige valutakurser USD 5,67 5,62 GBP 8,83 8,88 Følsomhed ved en 10 % stigning i valutakurser (helårsbasis) Nettoomsætning EBITDA USD ca ca GBP ca. + 5 ca. 0 Følsomhederne er estimeret på baggrund af aktuelle valutakurser. Side 17 af 18

18 DEFINITIONER Investeret kapital Bruttomargin % EBITDA-margin % Indre værdi pr. aktie Indtjening pr. aktie (EPS) Udvandet indtjening pr. aktie (DEPS) Cash flow pr. aktie (CFPS) Markeder Immaterielle og materielle aktiver, varebeholdninger og kortfristede tilgodehavender med fradrag af forpligtelser, bortset fra bank- og finanslån samt prioritetsgæld Bruttoresultat x 100 / Nettoomsætning Primært driftsresultat før afskrivninger x 100 / Nettoomsætning Egenkapital ultimo / Antal aktier ultimo Resultat / Gennemsnitligt antal udestående aktier Resultat / Udvandet gennemsnitligt antal udestående aktier Pengestrøm fra driften / Gennemsnitligt antal udestående aktier Geografiske markeder (baseret på kundernes lokation): - Nordeuropa omfatter Norden, Storbritannien og Holland - Mellemeuropa omfatter Tyskland, Østrig, Schweiz, Polen og udvalgte mindre østeuropæiske markeder - Sydeuropa omfatter Spanien, Italien, Frankrig, Grækenland, Portugal og andre mindre sydeuropæiske markeder - Øvrige markeder omfatter USA, Canada, Kina og resten af verden Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og nøgletal 2010". Side 18 af 18

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2009 (urevideret)

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2009 (urevideret) Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 9/ Delårsrapport 3 måneder (Q1) (urevideret) Økonomiske resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes)

Læs mere

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2008 (urevideret)

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2008 (urevideret) Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 16/2008 Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2008 (urevideret) Økonomiske resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i

Læs mere

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2005/06 (urevideret)

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2005/06 (urevideret) Til: Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 19 2005/06 4. juli 2006 Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2005/06 (urevideret) Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes Økonomiske

Læs mere

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2007 (urevideret)

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2007 (urevideret) Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 2007 22. maj 2007 Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2007 (urevideret) Økonomiske resultater 3 måneder 2007 (Sammenligningstal for samme periode sidste år

Læs mere

ALK. sentation. Virksomhedspræsentation MAJ 2011

ALK. sentation. Virksomhedspræsentation MAJ 2011 ALK Virksomhedspræsentation sentation 1 ALK allergispecialist - behandling, forebyggelse og diagnostisering Verdens førende inden for allergivaccine ~ 33 % global markedsandel Udvide basisforretningen

Læs mere

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2012 (urevideret)

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2012 (urevideret) Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2012 (urevideret) Selskabsmeddelelse nr. 24/2012 Resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes / omsætningsvækst er målt i lokale

Læs mere

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2012 (urevideret)

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2012 (urevideret) Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2012 (urevideret) Selskabsmeddelelse nr. 11/2012 KORRIGERET Resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i

Læs mere

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2011 (urevideret)

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2011 (urevideret) Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 9/2011 Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2011 (urevideret) Resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes /

Læs mere

Delårsrapport første halvår (Q2) 2013 (urevideret)

Delårsrapport første halvår (Q2) 2013 (urevideret) Delårsrapport første halvår (Q2) 2013 (urevideret) Selskabsmeddelelse nr. 18/2013 Resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes / omsætningsvækst er målt i

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Dansk Aktiemesse : København : 9. oktober 2012 : Martin Barlebo, Director Group Communications

Dansk Aktiemesse : København : 9. oktober 2012 : Martin Barlebo, Director Group Communications Den førende allergispecialist Etableret i 1923 9 % 5 års CAGR 75 % 5 års CAGR 33 % global markedsandel 2011 Omsætning 2.348 mio. kr. 2011 EBITDA 406 mio. kr. Førende F&U-pipeline, der kan revolutionere

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Jyske Banks selskabsdag : 18. september 2012 : Jens Bager, adm. direktør

Jyske Banks selskabsdag : 18. september 2012 : Jens Bager, adm. direktør Den førende allergispecialist Etableret i 1923 9 % 5 års CAGR 75 % 5 års CAGR 33 % global markedsandel 2011 Omsætning 2.348 mio. kr. 2011 EBITDA 406 mio. kr. Førende F&U-pipeline, der kan revolutionere

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

3 MÅNEDERS RAPPORT (Q1) FOR 2004/05 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

3 MÅNEDERS RAPPORT (Q1) FOR 2004/05 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Den 20. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse Nr. 11 i 2004/05 3 MÅNEDERS RAPPORT (Q1) FOR 2004/05 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2004 30. november 2004, urevideret Tal i parentes er sammenligningstal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2007 (urevideret)

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2007 (urevideret) Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 18 2007 22. november 2007 Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2007 (urevideret) Økonomiske resultater for de første 9 måneder af 2007 (Sammenligningstal for samme

Læs mere

Delårsrapport Q (urevideret)

Delårsrapport Q (urevideret) Til OMX Den Nordiske Børs Selskabsmeddelelse nr. 10/2008 Delårsrapport Q1 2008 (urevideret) Økonomiske resultater for de første tre måneder af 2008 (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen *

Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen * Bestyrelse Ledelsesberetning og direktion Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Regnskab Hoved- og nøgletal 1 Årsrapport 2012 Bestyrelse og direktion Ledelsens påtegning Den uafhængige

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Moving closer to people with allergy

Moving closer to people with allergy Moving closer to people with allergy Kapitalmarkedseftermiddag Økonomisk Ugebrev 24. november 2016 Per Plotnikof, VP Corporate Communications & IR 1 I Økonomisk Ugebrev : Kapitalmarkedseftermiddag: Biotek

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2010 (urevideret)

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2010 (urevideret) Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 12/ Delårsrapport 3 måneder (Q1) (urevideret) Resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes) I første

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport 6 måneder (Q2) 2007 (urevideret)

Delårsrapport 6 måneder (Q2) 2007 (urevideret) Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 14 2007 21. august 2007 Delårsrapport 6 måneder (Q2) 2007 (urevideret) Økonomiske resultater 6 måneder 2007 (Sammenligningstal for samme periode sidste

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005)

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) 28. februar 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2005/06 Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) Omsætningen af de nyere produkter stiger som planlagt, og der introduceres tre nye produkter

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005)

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) 30. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2004/05 Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) Ambu har fortsat lanceringen af nye produkter i 3. kvartal. Omsætningen af de nye produkter

Læs mere

LED LIGHT TRADING ApS

LED LIGHT TRADING ApS LED LIGHT TRADING ApS Årsrapport 1. september 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2014 Jens Christian Mess Dirigent Side 2 af

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsens formand, Steen Riisgaard, bød velkommen til generalforsamlingen.

Bestyrelsens formand, Steen Riisgaard, bød velkommen til generalforsamlingen. J.nr. 007226-0081 nk/arup REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING ALK-ABELLÓ A/S DEN 12. MARTS 2013 Marts 2013 Den 12. marts 2013 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71

Læs mere

ALK offentliggør årsrapport for 2011

ALK offentliggør årsrapport for 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 3/2012 Hørsholm 22. februar 2012 Side 1/87 ALK offentliggør årsrapport for 2011 2011 blev et rekordår for ALK. Omsætning og indtjening nåede det højeste

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010 NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 1 9. JUNI 2010 Seneste nyt Bedre end forventet økonomisk fremgang 2009: 10 % vækst i vaccinesalget / 47 % stigning i EBIT Q1 2010:

Læs mere

Velkommen til generalforsamling onsdag den 12. marts 2014

Velkommen til generalforsamling onsdag den 12. marts 2014 Velkommen til generalforsamling onsdag den 12. marts 2014 Dagsorden 1. Årsrapport på engelsk 2. Beretning om selskabets virksomhed 3. Godkendelse af årsrapport og meddelelse af decharge 4. Beslutning om

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006 17. maj Delårsrapport Nordicom A/S Koncernen Delårsrapport Nordicoms resultat udgør 129,3 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 101,9 mio. kr. ( 2005: 27,4 mio. kr.). Omsætningen i perioden udgør

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2009

DELÅRSRAPPORT FOR 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 30. november 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 2009 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2009 er offentliggjort

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2011 EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010 Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Omsætning på DKK 272 mio. mod

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS

LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2013 Svend Aggerholm Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003 Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 23 BG 21/23 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget delårsrapporten for 1. januar - 3. september.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

KORRIGERET KVARTALSRAPPORT (Q3) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KORRIGERET KVARTALSRAPPORT (Q3) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 17 i 2002/03 3. juli 2003 KORRIGERET KVARTALSRAPPORT (Q3) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 31. maj 2003 urevideret I fondsbørsmeddelelse nr. 16 af

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/01/2015 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Halvårsrapport 2008 for Søndagsavisen a-s

Halvårsrapport 2008 for Søndagsavisen a-s Den 6. august 2008 Selskabsmeddelelse nr. 12-08 Halvårsrapport 2008 for Søndagsavisen a-s Der forventes uændret et resultat før skat for 2008 på 20-40 mio. kr. Negativ tendens på annoncemarkederne. Fortsat

Læs mere

Høeghsmindevej 43 2820 Gentofte CVR nr. 34228612 Årsrapport for 2013/2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere