Frederikshavn Kommune. Regnskab 2013 Kort gennemgang af regnskabsresultatet. Økonomicentret #

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikshavn Kommune. Regnskab 2013 Kort gennemgang af regnskabsresultatet. Økonomicentret # 52.267-14"

Transkript

1 Frederikshavn Kommune Regnskab 2013 Kort gennemgang af regnskabsresultatet Økonomicentret #

2 Indhold Regnskabsresultatet Sammendrag... 3 Hovedtallene i regnskab 2013 balancen i regnskabet... 4 Regnskabsresultatet i forhold til det korrigerede budget Regnskabsresultatet i forhold til oprindeligt budget Regnskabsresultatet i forhold til det forventede regnskabsresultat pr. 31. august Udviklingen i driftsudgifterne fra regnskab 2012 til regnskab Regnskabsresultatet i forhold til rammer for service- og anlægsudgifter... 5 Opgørelse af udvalgenes regnskabsresultat Puljer til Tværgående formål... 6 Økonomiudvalget... 6 Arbejdsmarkedsudvalget... 7 Socialudvalget... 8 Sundhedsudvalget... 8 Børne- og Ungdomsudvalget... 8 Kultur- og Fritidsudvalget... 9 Teknisk Udvalg... 9 Plan- og Miljøudvalget... 9 Bankbøger 2014, som indstillet af udvalgene... 9 Anlæg på det skattefinansierede område i regnskab Anlægsindtægter Anlægsudgifter Økonomiudvalget (84,8 mio. kr.) Socialudvalget (2,6 mio. kr.) Sundhedsudvalget (1,0 mio. kr.) Børne- og Ungdomsudvalget (11,6 mio. kr.) Kultur- og Fritidsudvalget (3,6 mio. kr.) Teknisk Udvalg (69,0 mio. kr.) Udviklingen i likviditeten i regnskabsåret Det omkostningsbaserede regnskabsresultat Regnskabsoversigter Resultatopgørelse Finansieringsoversigt Kort gennemgang af regnskabsresultat 2013 Side 2 af 17

3 Regnskabsresultatet for 2013 udviser i sammendrag - følgende hovedtal: Mio. kr. Det skattefinansierede område Indtægter Udgifter Regnskab 2013 Forventet regnskab Korrigeret budget Regnskab / korr. budget (-=merindtægt/mindreudg.) Skatter , , ,6 1,1 Generelle tilskud m.v , , ,8-1,3 Serviceudgifter 2.522, , ,7-34,8 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhed 208,3 213,1 211,5-3,3 Driftsudgifter vedr. ældreboliger 8,4 1,0 1,0 7,4 Indtægter - central refusionsordning -26,8-23,9-22,0-4,8 Overførsler 751,4 746,2 739,9 11,5 Forsikrede ledige 148,0 159,9 173,2-25,2 Takstfinansieret (ekskl. renovation) 1,4 1,4 1,4 0,0 Renter 14,2 13,1 13,1 1,1 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -98,8-73,5-50,5-48,3 (overskud) (overskud) (overskud) (forbedring) Anlæg 164,2 171,5 225,7-61,6 Resultat af skattefinansieret område Forsyningsvirksomhed (Renovation) Lån 65,4 98,0 175,2-109,8 (underskud (underskud (underskud) (forbedring) ) ) Drift 2,2 1,4 1,7 0,5 Optagelse af nye lån -47,3-37,6-98,5 51,2 Afdrag på lån 64,3 64,3 64,3 0,0 Balanceforskydninger 0,9-26,0-11,8 12,6 Opsparing / forbrug af likvide midler 85,5 100,1 131,1-45,5 (forbrug) (forbrug) (forbrug) (forbedring) Nærværende gennemgang er en overordnet beskrivelse af kommunens regnskab, der baseres på årsberetningen og bilag til årsberetningen, som er vedlagt regnskabssagen som bilag. Såfremt der ønskes yderligere information vedr. forklaringer og tal kan dette findes i disse bøger. Se bagerst i dette notat for en finansieringsoversigt og en resultatopgørelse. Kort gennemgang af regnskabsresultat 2013 Side 3 af 17

4 Hovedtallene i regnskab 2013 balancen i regnskabet Indtægter og udgifter balancerer i regnskabet med et kassetræk på 85,5 mio. kr. Dette resultat fremkommer gennem et overskud på den ordinære drift på 98,8 mio. kr. Derfra fragår anlægsudgifter på 172,3 mio. kr. og der tilgår anlægsindtægter på 8,2 mio. kr., således at resultatet på det skattefinansierede område i alt bliver et underskud på 65,4 mio. kr. På forsyningsområdet bidrager renovationen med et driftsunderskud på 2,2 mio. kr., således at resultatet i alt bliver et underskud på 67,6 mio. kr. Der er optaget nye lån på 47,3 mio.kr. Der er afdraget 64,3 mio. kr. Nettogælden er således formindsket med 17,0 mio. kr. Der har været renteindtægter på 9,7 mio. kr. og renteudgifter på 23,9 mio. kr. Der har således været en nettorenteudgift på 14,2 mio. kr. Renteudgifterne har været lavere end oprindeligt budgetteret, mens renteindtægterne har været højere end budgetteret. Ved budgetopfølgningen pr viste Forventet regnskab driftsudgifter på 3.638,0 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2013 blev på 3.614,9 mio. kr. Mindreforbruget på driften skyldes mindreforbrug på en lang række udvalg, mens et mindre antal udvalg har et lidt højere forbrug end forventet pr Ved budgetopfølgningen var der et forventet forbrug af kassen på 100,1 mio. kr. Her blev forbruget på 85,5 mio. kr. og dermed et mindreforbrug af kassen på 14,6 mio. kr. i forhold til forventningen pr Regnskabsresultatet i forhold til det korrigerede budget eksklusiv den tekniske tillægsbevilling som blev givet på byrådets december møde. Skattefinansierede driftsudgifter i det korrigerede budget ,0 mio. Skattefinansierede driftsudgifter i regnskab ,7 mio. Der er dermed et mindreforbrug på... 11,3 mio. Serviceudgifterne i det korrigerede budget ,9 mio. Serviceudgifter i regnskab 2013 blev på ,0 mio. I forhold til det korrigerede budget er der et merforbrug på serviceudgifterne på... 3,1 mio. Det korrigerede budget opererer med et overskud på den ordinære driftsvirksomhed på.. Regnskabsresultatet viser et overskud på... Der er dermed en forbedring på... 88,3 mio. 98,8 mio. 10,5 mio. For anlægsudgifternes vedkommende viste det korrigerede budget en nettoudgift på... mens regnskabet viste... altså en mindreudgift på netto på ,7 mio. 164,2 mio. 61,5 mio. Der er igennem hele 2013 sket en tæt budgetopfølgning på alle udgiftsområder. Denne opfølgning er sket i alle centre og med orientering af Direktion, fagudvalgene og Økonomiudvalget. Byrådet har to gange fået orientering om budgetsituationen. Regnskabsresultatet i forhold til oprindeligt budget 2013 Driftsudgifterne i oprindeligt budget 2013 udgør... Regnskabsresultatet for 2013 blev på... Dermed blev regnskabsresultatet lavere end oprindeligt budget på ,2 mio. kr ,9 mio. kr. 57,3 mio. kr. Nedenstående opgørelse viser henholdsvis mer- og mindreforbruget på de 57,3 mio. kr. Kort gennemgang af regnskabsresultat 2013 Side 4 af 17

5 Merforbruget kan specificeres således: Merforbrug Mindreforbrug Puljer til tværgående formål*... 22,7 mio. Økonomiudvalget... 9,3 mio. Arbejdsmarkedsudvalget... 37,3 mio. Socialudvalget... 16,6 mio. Sundhedsudvalget... 10,9 mio. Børne- og Ungdomsudvalget... 27,3 mio. Kultur- og Fritidsudvalget... 0,6 mio. Teknisk udvalg... 4,7 mio. Plan- og Miljøudvalget... 1,7 mio. Forsyningsvirksomhed... 0,5 mio. *Puljer til tværgående formål er en række budgetmæssige puljer, som afsættes til fordeling mellem udvalgsområderne. Da puljerne udmøntes, vil der ikke opstå forbrug på dette område, og derfor vil en sammenligning mellem oprindeligt budget og forbruget resultere i et merforbrug som det her anførte. For en uddybende forklaring af disse udsving henvises til side 6 9 i nærværende notat eller til udvalgenes regnskabsforklaringer. Regnskabsresultatet i forhold til det forventede regnskabsresultat pr. 31. august 2013 Ved den seneste budgetopfølgning pr. 31. august 2013 var forventningen, at regnskab 2013 vedr. det skattefinansierede område i alt ville ende med et underskud på... 98,0 mio. Regnskabsresultatet for det skattefinansierede område for 2013 blev et underskud på... Resultatet er således en bedring i forhold til forventningen pr. 31. august 2013 på... I forhold til udvalgenes forventninger til driftsudgifterne pr , viser regnskabsresultat et mindreforbrug på... På anlægsudgifterne blev der et mindreforbrug i forhold til på... På anlægsindtægterne blev der en merindtægt på... Nettorenteudgifterne blev højere end forventet pr Merudgiften blev på... Tilskud- udligning blev højere end forventet pr Merindtægten blev på... 65,4 mio. 32,6 mio. 25,3 mio. 2,7 mio. 4,7 mio. 1,1 mio. 1,2 mio. Udviklingen i driftsudgifterne fra regnskab 2012 til regnskab 2013 Driftsudgifterne i regnskab 2012 udgjorde Regnskabsresultatet for 2013 blev på Dermed blev regnskab 2013 lavere end regnskab 2012 med 3.618,8 mio. kr ,9 mio. kr. 3,9 mio. kr. Dette skal ses i lyset af følgende: Pris- og lønstigning med 0,6 % 21,7 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2013 i forhold til regnskabsresultatet for 2012 udviser et lavere udgiftsniveau, hvor alene den almindelige pris- og lønudvikling ville have medført øgede udgifter på 21,7 mio. kr. Der er således sket en reduktion af udgiftsniveauet på 25,6 mio. kr. når der tages højde for pris- og lønudviklingen. Regnskabsresultatet i forhold til rammer for service- og anlægsudgifter Udgangspunktet for økonomiaftalen mellem KL og kommunerne var kommunernes vedtagne budgetter for 2012, dog med den ændring, at aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter og driftsudgifter vedr. ældreboliger blev udtaget af serviceudgifterne (i praksis var sanktionsmuligheden på aktivitetsbestemt medfinansiering allerede bortfaldet). Kort gennemgang af regnskabsresultat 2013 Side 5 af 17

6 Frederikshavn Kommunes serviceramme svarede til det oprindelige budget for serviceudgifter på 2.572,4 mio. kr. Regnskabet for 2013 viser serviceudgifter på 2.522,0 mio. kr., svarende til et mindreforbrug af rammen på 50,4 mio. kr. eller 2,0 % For anlægsudgifternes vedkommende var der i 2013 aftalt en ramme på 15,5 mia. kr. Der var udelukkende sanktioner ved en overskridelse af anlægsrammen på budgetsiden. De faktiske bruttoanlægsudgifter i Frederikshavn Kommune udgjorde i ,3 mio. kr. mod et oprindeligt budget på 137,2 mio. kr. Opgørelse af udvalgenes regnskabsresultat 2013 Korrigeret budget indeholder to elementer, som gør at man ikke umiddelbart kan konstatere, hvordan forholdet er mellem årets budget og forbrug. Dels indgår udvalgenes bankbøger (overførte over-/underskud fra tidligere år) og dels indeholder korrigeret budget den tekniske tilretning af budgettet, som Byrådet vedtog på i alt 37,8 mio. kr. Hvis regnskabsresultatet i stedet sættes i forhold til det korrigerede budget, opgjort uden bankbøgerne og uden den tekniske tillægsbevilling der blev givet på byrådsmødet den , viser regnskabet et mindreforbrug på 29,4 mio. kr., som på udvalgsniveau kan specificeres således: Positive tal angiver udgift - alle tal i kr. Negative tal angiver indtægt - alle tal i kr. Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Bankbog pr Teknisk tilretning Korr. budget (ekskl. bankbøger og teknisk tilretning) Resultat ekskl. bankbog og teknisk tilretning Tværgående fælles puljer Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Kultur og Fritidsudvalget Teknisk Udvalg Plan- og Miljøudvalget I alt Det vil med andre ord sige, at hvis man ser på resultatet for året 2013, så kan der igen i 2013 afdrages på udvalgenes gæld på bankbøgerne, med den del af mindreforbruget på 29,4 mio. kr., som er omfattet af overførselsadgang. De enkelte udvalgs egne hovedforklaringer på de opståede overskud/underskud ekskl. teknisk tilretning og bankbøger følger på de kommende sider. Puljer til Tværgående formål På området er der et underskud på 4,5 mio. kr. Underskuddet indstilles udlignet i forbindelse med overførselssagen ved et overskud på Økonomiudvalgets budget. Økonomiudvalget Økonomiudvalgets overskud/mindreforbrug på 5,0 mio. kr. kan i hovedtræk forklares således: Økonomicentret... IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi.... Center for Social og Sundhedsmyndighed... Center for Sundhed og Ældre... Underskud 5,4 mio. Overskud 0,4 mio. 1,1 mio. 0,2 mio. Kort gennemgang af regnskabsresultat 2013 Side 6 af 17

7 Center for Handicap og Psykiatri... Center for Teknik og Miljø... Center for Arbejdsmarked... Ejendomscenteret... Udvikling og Erhverv... Center for Kultur og Fritid samt Center for undervisning og tværg. ungeindsats.... Borgerservice... Ledelsessekretariatet... HR Løn og Personale... Ungeenheden... Center for dag- og fritidstilbud... Center for Familie... 0,2 mio. 4,6 mio. 3,8 mio. 1,1 mio. 0,4 mio. 0,9 mio. 3,0 mio. 0,8 mio. 0,7 mio. 0,1 mio. 12,7 mio. 0,5 mio. Økonomicentret Underskuddet skyldes underskud på pulje vedr. administrative reduktioner på 7,7 mio. kr. Center for Social- og Sundhedsmyndighed Overskuddet skyldes tilbageholdenhed primært på lønudgifter. Center for Handicap og Psykiatri Overskuddet skyldes mindreudgifter på centerkonti vedr. løn og overhead. Center for Arbejdsmarked Overskuddet skyldes stram styring af lægeerklæringer samt mange projektmidler, hvor medarbejdere i stor grad selv har været i stand til at løse ekstraopgaverne i forbindelse med projekterne. Ejendomscenteret I forbindelse med etableringen af Ejendomscenteret er der indarbejdet en forventet besparelse på 12,4 mio. kr. i år 2013 som følge af færre bygninger og effektivisering. Der blev for år 2013 indhentet effektiviseringer for 9 mio. kr. som blev gennemført. Kantinernes drift omfatter yderligere et underskud på 1,2 mio. kr. Udvikling og Erhverv Overskuddet skyldes mindreudgifter vedr. projekter. Center for Kultur og Fritid mv. Overskuddet skyldes mindreudgifter på centerkonti vedr. løn og overhead. Borgerservice Underskuddet skyldes merudgifter til boligstøtte på 1,3 mio. kr., merudgifter i forbindelse med Udbetaling Danmark på 2,3 mio. kr. samt merudgifter i Det Fælles Kørselskontor på 0,6 mio. kr. HR Løn og Personale Overskuddet skyldes primært mindreudgifter i forbindelse med barselspuljen på 9,3 mio. kr. Derudover er der overskud på diverse puljer på 1,0 mio. kr. til for eksempel fleks- og skånejobs samt tillidsmænd. Område for administrative elever har overskud på 1,0 mio. kr. Ungeenheden Underskuddet skyldes primært indkøb af IT, inventar og håndværkerydelser. Arbejdsmarkedsudvalget På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om et overskud/mindreforbrug på 16,2 mio. kr., som i hovedtræk kan specificeres således: Integration... Førtidspensioner.... Ressourceforløb... Underskud 0,5 mio. Overskud 5,4 mio. 2,9 mio. Kort gennemgang af regnskabsresultat 2013 Side 7 af 17

8 Sygedagpenge... Kontanthjælp... Revalidering... Fleksjob/ledighedsydelse... Jobtræning og seniorjob... Seniorjob... Beskæftigelsesordninger... Uddannelsesydelse... Forsikrede ledige... 2,0 mio. 4,0 mio. 0,7 mio. 6,8 mio. 7,4 mio. 0,2 mio 3,1 mio. 1,5 mio. 25,0 mio. De væsentligste årsager til overskuddet skyldes et merforbrug på seniorjob, beskæftigelsesordninger og revalidering samt mindreforbrug på områderne førtidspension sygedagpenge og forsikrede ledige Socialudvalget På Socialudvalgets område er der tale om et overskud/mindreforbrug på 4,2 mio. kr. Mindreforbruget kan i hovedtræk specificeres således: Underskud Overskud Center for Social- og Sundhedsmyndighed... Center for Sundhed og Ældre... 8,7 mio. 12,9 mio. Overskuddet på Center for Social- og Sundhedsmyndighed kan hovedsageligt tilskrives mindreforbrug for visitationsenheden på 11,1 mio. kr. og mindreforbrug på myndighedschefens område på 1,6 mio. kr. Underskuddet på Center for Sundhed og Ældre kan henføres til merforbrug i Område Midt og Område Nord på hhv. 3,8 og 3,1 mio. kr. samt merforbrug vedrørende projektet længst muligt i eget liv. Sundhedsudvalget På Sundhedsudvalgets område kan konstateres et overskud/mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Dette kan i hovedtræk forklares på baggrund af følgende: Center for Social- og Sundhedsmyndighed... Center for Sundhed og Ældre... Direktørens område... Underskud 0,5 mio. Overskud 2,7 mio. 2,5 mio. Mindreforbruget på Center for Social- og Sundhedsmyndighed skyldes mindreudgift på 2,2 mio. kr. vedrørende medfinansiering og finansiering af sundhedsvæsnet og en mindreudgift på 1,2 mio. kr. vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Hertil kommer et merforbrug vedrørende hjælpemidler på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget på Center for Sundhed og Ældre vedrører hovedsageligt ikke forbrugte midler på Centerchefens område på 1,5 mio. kr. samt 0,7 mio. kr. i mindreforbrug på træningsområdet. Børne- og Ungdomsudvalget På Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde er der et overskud/mindreforbrug på 8,5 mio. kr., som i hovedtræk fordeler sig på følgende områder: Underskud Undervisning... Ungeenhed/ungeindsats... Center for Dag- og fritidstilbud... Center for Familie... 8,8 mio. Overskud 5,4 mio. 4,3 mio. 7,5 mio. Overskuddet på undervisningsområdet skyldes primært, at der på områdets fælleskonto er et overskud på 8,4 mio. kr., hvoraf de 4,1 mio. kr. vedrører sparede lønudgifter i forbindelse med forårets lock out. Overskuddet på ungeenheden vedrører STU (1,1 mio. kr.) og specialpædagogisk bistand til voksne (3,4 mio. kr.). Kort gennemgang af regnskabsresultat 2013 Side 8 af 17

9 Center for dag- og fritidstilbud har bl.a. overskud på dagplejen på 2,9 mio. kr., dagtilbud og daginstitutioner har et overskud på 1,8 mio. kr., fritidscentre og klubber har et overskud på 1,3 mio. kr. og områdets fælleskonto har et overskud på 1,5 mio. kr. Underskuddet vedrørende Center for Familie kan primært henføres til anbringelsesområdet og merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste for forældre som passer eget barn. Kultur- og Fritidsudvalget På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der et overskud/mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som i hovedtræk fordeler sig på følgende områder: Fritid... Kultur... Folkeoplysning... Underskud 0,3 mio. Overskud 1,4 mio. 0,4 mio. Teknisk Udvalg På Teknisk Udvalgs område er der et underskud/merforbrug på 6,2 mio. kr. Underskuddet kan i hovedtræk konstateres på følgende områder: Direktørens område... Teknik og miljø... Ejendomscenter, Havne... Park og Vej, Drift... Park og Vej, Vintertjeneste... Underskud 0,3 mio. 0,2 mio. 6,2 mio. Overskud 0,2 mio. 0,1 mio. Den væsentligste forklaring på underskuddet skyldes merforbrug vedrørende vintertjeneste. Plan- og Miljøudvalget På Plan- og Miljøudvalgets område er der et overskud på 0,1 mio. kr. Underskuddet kan hovedsagelig konstateres på følgende område: Kollektiv trafik... Mindreforbruget vedrører kommunens udgifter til NT. Underskud Overskud 0,1 mio. Bankbøger 2014, som indstillet af udvalgene Beløb i kr. Puljer til tværgående formål 0 Økonomiudvalget 7 Arbejdsmarkedsudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknisk Udvalg Plan- og Miljøudvalget 50 I alt Kort gennemgang af regnskabsresultat 2013 Side 9 af 17

10 Anlæg på det skattefinansierede område i regnskab 2013 Regnskabet for 2013 viser nettoanlægsudgifter på 164,2 mio. kr. fordelt med anlægsudgifter på 172,3 mio. kr. og anlægsindtægter på 8,2 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget viser regnskabet en netto mindreudgift på 61,5 mio. kr., fordelt med en mindreudgift på 85,9 mio. kr. og en mindreindtægt på 24,3 mio. kr. Mindreudgiften på 85,9 mio. kr. kan specificeres således: Økonomiudvalget... Socialudvalget... Sundhedsudvalget... Børne- og Ungdomsudvalget... Kultur- og Fritidsudvalget... Plan og Miljøudvalget... Overskud 69,7 mio. kr. 6,8 mio. kr. 3,0 mio. kr. 2,6 mio. kr. 0,9 mio. kr. 2,8 mio. kr. Mindreindtægten i 2013 på 24,3 mio. kr. skyldes primært, at der var budgetteret med en salgsindtægt på 7,0 mio. kr. for salget af Hans Baghs Vej 23. Dette salg blev ikke realiseret i Derudover var der budgetteret med øvrige salgsindtægter på 25,5 mio. kr. hvoraf der blev realiseret 4,5 mio. kr. Anlægsindtægter Der var oprindeligt budgetteret med en indtægt på 12,8 mio. kr. fordelt således: Salg af jord og bygninger... 12,8 mio. kr. Der blev i 2013 opnået anlægsindtægter på 8,2 mio. kr., som kan specificeres således: Servicearealtilskud - Senhjerneskadecenter Nord... Servicearealtilskud - Kirkevej... Salg af Søndermarken 9... Salg af P-plads ved Skagen Museum... Salg af grund Strandager... Salg af Nymarksvej 3... Tilskud ifm Trafiksikkerhed ved Nordstjerneskolen Øvrige anlægsindtægter... 1,0 mio. kr. 1,0 mio. kr. 1,9 mio. kr. 1,0 mio. kr. 0,4 mio. kr. 0,4 mio. kr. 1,8 mio. kr. 0,7 mio. kr. Anlægsudgifter Der var oprindeligt budgetteret med en udgift på 137,2 mio. kr. Der blev i 2013 afholdt anlægsudgifter for 172,3 mio. kr. Forskellen skyldes kan hovedsageligt tilskrives overførte beløb fra Nedenfor er angivet et uddrag af de væsentligste anlægsudgifter på de enkelte udvalgs område: Økonomiudvalget (84,8 mio. kr.) Pulje til digitalisering og velfærdsteknologiske tiltag... Ny servicehal - Beredskabet... Etablering af Ejendomscenter... Sammenlægning af administrative funktioner... Vedligeholdelse af kommunale bygninger... Ombygning af Hånbækskolen ifm. Ungeenheden... Vedligeholdelse af skolebygninger... Nordstjerneskolen... Etablering af daginstitution Solsikken... Etablering af daginstitution Mælkevejen... Udvidelse/hjemtagelse af pladser på døgninst.området... 4,3 mio. kr. 3,0 mio. kr. 1,5 mio. kr. 5,5 mio. kr. 6,8 mio. kr. 3,3 mio. kr. 11,9 mio. kr. 4,2 mio. kr. 7,2 mio. kr. 3,6 mio. kr. 9,5 mio. kr. Kort gennemgang af regnskabsresultat 2013 Side 10 af 17

11 Energirenoveringer... Ombygning af personalefaciliteter ved plejeboliger... Beredskabet, ombygning... Bygninger overgået til projektudvikling... Køb af Søndermarken 9... Energibyen, projektudvikling... Socialudvalget (2,6 mio. kr.) Projekt Handlekommune... Etablering af senhjerneskadecenter Nord... Ombygning af Mariested... Etablering af rygeskur på Søster Annasvej... ABA anlæg... Sundhedsudvalget (1,0 mio. kr.) Forebyggelse af unødvendige indlæggelser... Børne- og Ungdomsudvalget (11,6 mio. kr.) Digitalisering på skoleområdet... Socialrådgiver i dagtilbud... Forebyggelse på familieområdet... Ungeenheden projektøkonomi... Administration af anlægsprojekter... Solsikken... Kultur- og Fritidsudvalget (3,6 mio. kr.) Anlægstilskud til fritidsaktiviteter... Diverse tilskud til idrætsforeninger... Renovering af Frederikshavn Svømmehal... Teknisk Udvalg (69,0 mio. kr.) Knivholt hovedgård... El-betalingsanlæg Sæby Havn... Akutrenoveringer havne... Havneudvidelse Aalbæk Havn... Bådebroer... Palm City Infrastruktur... Vejanlæg... Renovering af vejbelysning... Kystfodring... Aktivitetsområde Bangsbo botaniske have... Byfornyelse... Byggemodning ved Boelsmindevej... Trafiksikkerhed ved Nordstjerneskolen... Vejafvandingsbidrag... 10,4 mio. kr. 1,3 mio. kr. 1,1 mio. kr. 2,6 mio. kr. 1,6 mio. kr. 1,4 mio. kr. 0,6 mio. kr. 0,4 mio. kr. 0,3 mio. kr. 0,3 mio. kr. 0,2 mio. kr. 1,0 mio. kr. 3,4 mio. kr. 1,0 mio. kr. 2,8 mio. kr. 1,3 mio. kr. 1,4 mio. kr. 0,4 mio. kr. 0,2 mio. kr. 1,8 mio. kr. 1,6 mio. kr. 0,7 mio. kr. 1,1 mio. kr. 1,2 mio. kr. 0,5 mio. kr. 1,9 mio. kr. 1,1 mio. kr. 33,8 mio. kr. 2,4 mio. kr. 2,4 mio. kr. 0,6 mio. kr. 0,6 mio. kr. 5,1 mio. kr. 5,7 mio. kr. 10,2 mio. kr. Kort gennemgang af regnskabsresultat 2013 Side 11 af 17

12 Udviklingen i likviditeten i regnskabsåret 2013 Gennemsnitslikviditet De store indtægter omkring månedsskiftet, som forbruges hen over måneden, betyder at kommunen kan have en fornuftig gennemsnitslikviditet, selv om der ved nogle måneders udgang kan konstateres en negativ kassebeholdning. Som det fremgår af nedenstående graf, har kommunens gennemsnitslikviditet, som opgøres for de foregående 365 dage (kassekreditreglen) været faldende frem til april, hvorefter niveauet er nogenlunde konstant frem til september, hvorefter gennemsnitslikviditeten begynder at falde frem til årets udgang. Ved udgangen af året kunne gennemsnitslikviditeten for 2013 opgøres til 29,5 mio. kr., set i forhold til en gennemsnitslikviditet ved udgangen af 2012 på 82,5 mio. kr. Ved budgetlægningen for 2013 var forventningen en gennemsnitsbeholdning i 2013 på 70,6 mio. kr. Det skal bemærkes, at de deponerede midler ikke indgår i gennemsnitsberegningen Gennemsnitslikviditet (i mio. kr.) Månedlig gennemsnit Gen.snit seneste 3 mdr. Kassekreditregel 365 dage Kassekreditregel - forrige 365 dage jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec Med et budget af Frederikshavn Kommunes størrelse vil der naturligvis være et ret betydeligt likviditetsflow over kommunens kasse. Det betyder, at der i perioder af en måned er store beholdninger på kommunens bankkonti, mens der ved månedens udgang ofte vil være store udbetalinger. Således vil der løbende forekomme store udsving i kommunens likviditet. Hver måned modtager kommunen omkring månedsskiftet ca. 315 mio. kr. fra staten. Herudover indgår ejendomsskatter (grundskyld og dækningsafgifter) 2 gange årligt i marts og september med ca. 110 mio. kr. pr. gang. Omkring månedsskiftet udbetales ca. 160 mio. kr. De nævnte indtægter og udgifter betyder således, at der er ca. 150 mio. kr. tilbage, som forbruges hen over måneden til finansiering af drifts- og anlægsudgifter, renter m.v. Herudover kommer så indtægter fra ejendomsskatterne pr. 1.3 og 1.9. Udviklingen i kommunens daglige likviditet følger stort set samme forbrugsmønster måned for måned, som det fremgår af nedenstående graf. Kort gennemgang af regnskabsresultat 2013 Side 12 af 17

13 Daglig likviditet - opgjort i mio. kr jan 01-feb 01-mar 01-apr 01-maj 01-jun 01-jul 01-aug 01-sep 01-okt 01-nov 01-dec Figur 2. Den sorte linje viser udviklingen i kommunens daglige likviditet i Den blå linje viser udviklingen i kommunens daglige likviditet i Den orange linje viser udviklingen i kommunens daglige likviditet i 2011 Forbrug af likvide midler Der var oprindeligt indregnet en opsparing af de likvide midler i budgettet på 2,1 mio. kr. Der er i årets løb givet bevillinger af byrådet, som har betydet et forbrug af de likvide midler i 2013 på -133,2 mio. kr. Det korrigerede budget for forbrug af de likvide midler lød herefter på -131,1 mio. kr. De i årets løb givne bevillinger kan opgøres således: Køb af spejderhus - Toftegårdsvej... -0,1 mio Tillægsbevilling som følge af for lavt vejafvandingsbidrag ,8 mio Overførsel af uforbrugte beløb fra ,5 mio P/L-regulering... 17,5 mio Budgetopfølgning ,9 mio. Sparede lønninger i forbindelse med lærerkonflikt... 9,1 mio. Tilbageførsel af dobbeltbudgettering... -0,5 mio. Beløb til Nellemanns Have... -1,0 mio. Renter på lån... 4,5 mio. Afdrag på lån... 1,9 mio Budgetopfølgning ,6 mio. Midtvejsregulering ,6 mio. Indtægt vedr. gennemgang af momsposteringer... 2,6 mio. Renteudgifter forbedrede forventninger... 2,4 mio. Udlån til betaling af ejendomsskatter... 1,0 mio Ændring af størrelsen på vejafvandingsbidrag... -1,5 mio Teknisk Tilretning af budget ,8 mio. Børne- og Ungdomsudvalget ,9 mio. Teknisk Udvalg ,9 mio Nedrivning af Boensgade ,3 mio. I alt ,2 mio. Det forventede regnskab i budgetopfølgningen pr gav anledning til, at der skulle foretages nogle bevillingsmæssige forhøjelser på driftsbudgettet for 2 af kommunens udvalg. Kort gennemgang af regnskabsresultat 2013 Side 13 af 17

14 I december måned gav byrådet en tillægsbevilling på 37,8 mio. kr. til de forventede merforbrug på driften til disse udvalg. I budgetopfølgningen pr viste det forventede regnskab et forbrug af de likvide midler på -100,1 mio. kr. Det endelige regnskabsresultat for 2012 viste at forbruget blev på -85,5 mio. kr. De to opgørelser (budgetopfølgningen og det faktiske regnskab) kan imidlertid ikke direkte sammenlignes. I det forventede forbrug indgår kun det forbrug, der vedrører regnskab 2013, hvorimod der i det faktiske kasseforbrug også indgår supplementsposteringer vedrørende regnskabsårene 2012 og Det omkostningsbaserede regnskabsresultat 2013 Hvor det udgiftsbaserede regnskab udelukkende opererer med faktisk afholdte indtægter og udgifter indeholder det omkostningsbaserede regnskab en række beregnede udgifter (omkostninger). Det drejer sig blandt andet om afskrivninger, aktiverede anskaffelser, lagerforskydninger, tjenestemandsforpligtigelser, feriepengeforpligtigelser, arbejdsskadeforpligtigelser samt en række andre beregnede omkostninger. I omkostningsregnskabet medtages årets anskaffelser på driften og anlægsudgifter ikke med de bogførte beløb. Årets anskaffelser og anlægsudgifter aktiveres, hvilket betyder, at posterne tages ud af regnskabet men optages i kommunens anlægskartotek som anlægsaktiver. I stedet for belastes regnskabet med året afskrivninger af de anlægsaktiver, som er købt i regnskabsåret og de foregående regnskabsår. På den måde påvirker købet af fx en traktor ikke det enkelte regnskabsår, hvori traktoren er købt, men belaster - via årets afskrivninger - de regnskabsår, hvor traktoren bruges. Det er imidlertid ikke alle anskaffelser og anlægsposter som aktiveres i anlægskartoteket. Anlægsudgifter til infrastrukturinvesteringer (fx veje, fortove og byfornyelse), anlægstilskud samt anlægsudgifter under kr. aktiveres ikke, men udgiftsføres som anlægsudgifter i regnskabsåret. Driftsanskaffelser under kr. udgiftsføres ligeledes i regnskabsåret som driftsudgifter. Det omkostningsbaserede regnskabsresultat Den omkostningsbaserede resultatopgørelse for 2013 viser et underskud på 60,9 mio. kr. Dette resultat fremkommer som indtægter fra skatter og tilskud og udligning fratrukket årets beregnede udgifter. Dette resultat modsvarer et underskud på 67,6 mio. kr. i det udgiftsbaserede regnskab. Resultatopgørelsen for det omkostningsbaserede regnskab for 2013 fremgår af årsberetningen. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver omfatter værdien af de grunde, bygninger, tekniske anlæg, inventar og igangværende anlægsprojekter, der er optaget i anlægskartoteket. Regnskab 2013 viser at værdien af de materielle anlægsaktiver udgør 1.617,2 mio. kr., hvilket er et fald på 21,0 mio. kr. i forhold til regnskab Faldet skyldes primært at afskrivningerne på aktiverne har været større end det beløb der er optaget nye aktiver for. Forpligtelser I regnskab 2013 udgør Frederikshavn Kommunes samlede forpligtelser 782,2 mio. kr. hvilket er et fald på 4,2 mio. kr. i forhold til regnskab Forpligtelsen er fordelt på feriepengeforpligtelsen med 284,5 mio. kr., tjenestemandsforpligtelsen med 467,7 mio. kr., arbejdsskadeforpligtelsen udgør 28,4 mio. kr. og forpligtelsen vedrørende åremålsansættelser udgør 1,6 mio. kr. Egenkapital I regnskab 2013 udgør kommunens egenkapital 2.390,0 mio. kr. hvilket er et fald i forhold til 2012 på 9,6 mio. kr. Materielle anlægsaktiver, forpligtelser og egenkapitalen fremgår af balancen for 2013 som er medtaget i årsberetningen. Kort gennemgang af regnskabsresultat 2013 Side 14 af 17

15 RESULTATOPGØRELSE 2013 Positive tal angiver udgift - alle tal i kr. Negative tal angiver indtægt - alle tal i kr. A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Korr. budget (ekskl. bankbøger og teknisk tilretning) Forventet regnskab pr pos. tal=merudgift/mindreindt. neg. tal=mindreudgift/merindtægt Indtægter: Skatter Generelle tilskud Indtægter i alt Driftsudgifter: (ekskl. forsyningsvirksomheder) Tværgående fælles puljer Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Kultur og Fritidsudvalget Teknisk Udvalg Plan- og Miljøudvalget I alt Renter m.v RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter overskud overskud overskud overskud overskud overskud (ekskl. forsyningsvirksomheder) Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Kultur og Fritidsudvalget Teknisk Udvalg Plan- og Miljøudvalget I alt Anlægsindtægter Salg af jord og bygninger Øvrige anlægsindtægter I alt A. RESULTAT -SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE underskud underskud underskud underskud underskud underskud B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Drift (netto) B. RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER C. RESULTAT I ALT (A + B) underskud underskud underskud underskud underskud underskud Kort gennemgang af regnskabsresultat 2013 Side 15 af 17

16 Positive tal angiver udgift - alle tal i kr. Negative tal angiver indtægt - alle tal i kr. RESULTATOPGØRELSE 2013 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Korr. budget (ekskl. bankbøger og teknisk tilretning) Forventet regnskab pr pos. tal=merudgift/mindreindt. neg. tal=mindreudgift/merindtægt Likvid beholdning primo året Negativ beholdn. Negativ beholdn. Negativ beholdn. Negativ beholdn. Negativ beholdn. Negativ beholdn. TILGANG AF LIKVIDE AKTIVER: Årets resultat Optagne lån Øvrige balanceforskydninger I alt ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTIVER: Årets resultat Afdrag på lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger I alt ÆNDRINGER AF LIKVIDE AKTIVER Forbrug Opsparing Forbrug Forbrug Forbrug Forbrug Likvid beholdning før kursregulering og øvr Korrektion af ult. beh. vedr. Udb. Danmark Kursregulering mv. vedr. likvide aktiver Likvid beholdning ultimo året Negativ beholdn. Negativ beholdn. Negativ beholdn. Negativ beholdn. Negativ beholdn. Negativ beholdn. Kort gennemgang af regnskabsresultat 2013 Side 16 af 17

17 Positive tal angiver udgift - alle tal i kr. Negative tal angiver indtægt - alle tal i kr. FINANSIERINGSBEHOV: Regnskab 2012 FINANSIERINGSOVERSIGT 2013 Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Korr. budget (ekskl. bankbøger og teknisk tilretning) Forventet regnskab pr pos. tal=merudgift/mindreindt. neg. tal=mindreudgift/merindtægt Driftsvirksomhed: Serviceudgifter Aktivitetsbestemt medf. af sundhed Driftsudgifter vedr. ældreboliger* Indtægter fra den centrale ref. ordning Overførsler Forsikrede ledige Takstfinansieret Anlægsvirksomhed: Bruttoanlægsudgifter Salgsindtægt vedr. jord og bygninger Øvrige anlægsindtægter Renter - netto Balanceforskydninger: Indskud i Landsbyggefonden Frigivelse af deponerede beløb Mellemregning, Frh. spildevand A/S Andre langfristede udlån og tilgodeh Øvrige balanceforskydninger Afdrag på lån Generelle tilskud og udligning FINANSIERINGSBEHOV I ALT FINANSIERING: Kommuneskat: Selskabsskatter Dødsboer Grundskyld Dækningsafgifter Lånoptagelse Forbrug/opsparing af likvide midler (- = forbrug ) FINANSIERING I ALT BEHOLDNING PRIMO ÅRET Årets forbrug/opsparing af likvide midler Korrektion af ult. beh. vedr. Udb. Danmark Kursregulering vedr. likvide aktiver BEHOLDNING ULTIMO ÅRET GNS. LIKVIDITET INKL. UD-DK mio. kr. 82,5 70,6 29,5 35,1 *I 2012 indgik udgifter vedrørende ældreboliger som en del af serviceudgifterne (beløb i mio. kr.) Ultimo 2013 Ultimo 2012 Gennemsnitlig likviditet 29,5 82,5 Deponerede beløb 16,6 22,3 Fordeling af kassebeholdningen: Ultimo 2013 Ultimo 2012 Skatteydernes andel Renovationens andel BEHOLDNING I ALT Kort gennemgang af regnskabsresultat 2013 Side 17 af 17

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr. STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Grafikgruppen 08-426.hl. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn. Tel.: +45 98 45 50 00. post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.

Grafikgruppen 08-426.hl. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn. Tel.: +45 98 45 50 00. post@frederikshavn.dk www.frederikshavn. Grafikgruppen 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Årsberetning FORORD Frederikshavn

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Økonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012

Økonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012 Økonomi og Analyse 27. november Fics brevid: 1566043 1 Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for driftstet 2. Udvikling i serviceudgifterne

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune

Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Kommunaldirektør Henrik Kolind, Roskilde Kommune September 2013 Halvårsregnskab 2015 Tillægsbevillinger i 2015 I mio.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo januar 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 13 Økonomirapportering pr. 31. maj 2008 639533 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31.

Læs mere

Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl. 10.20 Pkt. Tekst Side 67 Likviditet og resultater pr. 30. april 2013 1 68 Regnskab

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 Forventet regnskab 2014 Basisbudget 2015-18 Anlæg Forsyning Lån og likviditet Konklusion Videre forløb Byrådets budgetkonference, 26. August 2014 Forventet regnskab 30. juni 2014

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo marts 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig

Læs mere

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomi har i løbet af juli og august måned udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, som gennemgås i det følgende. Gennemgangen består af følgende afsnit: Samlet

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.

Læs mere

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2016

Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Budgetlægning 2016-2019

Budgetlægning 2016-2019 Budgetlægning 2016-2019 Forventet regnskab 2015 pr. 30.06 Økonomiaftalen Basisbudget 2016-2019 Drift Anlæg Finansiering Generelt Videre forløb ved budgetlægningen Supplerende plancher Byrådets budgetkonference,

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 24. april 2014 Sagsbeh: LFM Økonomiafdelingen Beregning af økonomiske nøgletal til budgetforslag 2015 2018 I dette bilag gennemgås de økonomiske nøgletal

Læs mere

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse Greve Kommune Regnskab 2008 Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 Godkendelse/Revisionspåtegning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Årsregnskab 2014. Årsberetning

Årsregnskab 2014. Årsberetning Årsregnskab 2014 Årsberetning Byrådsbehandling 29. april 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Generelle bemærkninger..... 9 Regnskabsopgørelse... 16 Finansieringsoversigt...

Læs mere

Samlet overblik Pr. 31. maj 2015

Samlet overblik Pr. 31. maj 2015 Samlet overblik Pr. 31. maj 2015 Dette notat beskriver resultatet af budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2015. Skatter og tilskud Hvad angår skatteindtægterne, viser budgetopfølgningen, at der forventes en

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Kassebeholdningen Ved udgangen af april måned 2017 var der en kassebeholdning på 108,7 mio. kr.

Kassebeholdningen Ved udgangen af april måned 2017 var der en kassebeholdning på 108,7 mio. kr. Likviditet og resultater 30. april 2017 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2017 5 Lønbudget og forbrug i 2017 6 Serviceudgifter

Læs mere

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning...2 Resultatoversigt...3 Sammenfatning/konklusion...4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. august 2007...4 Finansiering...4 Driftsudgifter...4 Renter...6

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådets økonomiske politik, og dermed den årlige budgetlægning tager udgangspunkt i en økonomisk politik, som blev vedtaget d. 30. april 2014. Af politikken fremgår det bl.a.,

Læs mere

Note 1 Økonomiudvalget

Note 1 Økonomiudvalget Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. december 2014

Økonomioverblik pr. 1. december 2014 Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 08-12-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. december 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. november 2014. Forbrugsprocenten

Læs mere

Side 1 af 11. Sorø Kommune

Side 1 af 11. Sorø Kommune Side 1 af 11 Regnskabsopgørelsen (Minus er udtryk for et underskud) opr. budget regnskab afvigelse Resultat af ordinær driftsvirksomhed (skat og udligning, fratrukket driftsudgifter og renter) Resultat

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. april 2009

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. april 2009 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport pr. 30. april INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet Side 3 II Beregning af forventet kassebeholdning pr. 31. december Side 7 BILAGSLISTE:

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Økonomi og Analyse 18. august 2011 Fics brevid: 1316053. Halvårsregnskab

Økonomi og Analyse 18. august 2011 Fics brevid: 1316053. Halvårsregnskab Økonomi og Analyse 18. august Fics brevid: 1316053 Halvårsregnskab 30. Juni 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for driftstet 2. Udvikling i serviceudgifterne Indenrigs-

Læs mere