Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014"

Transkript

1 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 3 besvarelser Skolerapport

2 Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Resultater og anbefalinger til det videre arbejde - Tilvalgsmoduler i spørgeskemaet - Resultater i tabelform Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering og handlingsplan Generel information om undersøgelsen og læsevejledning Baggrund Viden og uddannelse er en forudsætning for, at vores samfund kan blive ved med at være konkurrencedygtigt. Og set i et bredere perspektiv er det en forudsætning for landets udvikling. En forudsætning for at der skabes reel læring er, at elever, kursister og studerende er tilstrækkeligt motiverede og har rammerne for at modtage læring. En væsentlig med- og modspiller for denne forudsætning er skolen, dens rammer, dens undervisere og principper for skoleledelse. Og derfor er det vigtigt at kende sundhedstilstanden og have et redskab, der kan give retning i kvalitetsarbejdet. Det har I med denne rapport. Men husk det gamle ordsprog om, at grisen ikke bliver federe, hvis man vejer den. Måling skal følges op af handlingsplaner og handlinger, der vedligeholder eller forbedrer det bestående. God fornø jelse! Med venlig hilsen Elevtrivselsholdet, Ennova Rapporten er udarbejdet af: Ennova A/S Ennova A/S. rettigheder til metoder, tal og grafisk formidling forbeholdes. [2]

3 Datagrundlag Antal mulige svar Antal svar Svarprocent STX (Alment Gymnasium) 1. årgang 1B 1C 1D 1U 1W 1X 1Y 1Z 2. årgang 2A 2B 2C 2D 2U 2W 2X 2Y 2Z 3. årgang 3A 3B 3C 3D 3U 3W 3Y 3Z [3]

4 Sammenfatning af undersøgelsens resultater Svarprocent på Frederiksberg Gymnasium Svarprocent: 3 besvarelser Hvor høj er den overordnede trivsel? I figuren ser I hovedresultatet af Elevtrivselsundersøgelsen 214 på Frederiksberg Gymnasium. Her kan I desuden se hvordan I ligger i forhold til relevante benchmarks. 1 4 Bedste resultat for skole 89 Tallet i [ ] viser udviklingen siden ETU 213. Er den mindre end +/- 1 angives det som []. 2 Elevtrivsel Sådan kan der skabes større trivsel på Frederiksberg Gymnasium. Analysen af undersøgelsens svar på Frederiksberg Gymnasium viser, at nogle områder er vigtigere at forbedre end andre, for at trivslen bliver så høj som mulig. For at få en uddybning af analysmodellen se appendiks. PRIORITER prioriteringsområderne Følgende indsatsområder bør prioriteres. De vurderes lavt samtidig med, at de har stor betydning for trivslen: Undervisning VEDLIGEHOLD jeres styrker Følgende indsatsområder bør vedligeholdes. De vurderes højt samtidig med, at de har stor betydning for trivslen. Gør mere af de, I er gode til: Organisering Undervisere Socialt miljø Frederiksberg Gymnasium Landsgennemsnit Sidste måling Højeste 5 resultater Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne 92 Jeg afleverer mine opgaver til tiden Jeg kommer til tiden Lærerne/underviserne virker godt forberedte? Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne Laveste 5 resultater Jeg har indflydelse på undervisningen Lærerne/underviserne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer 52 Variationen i undervisningsformerne? Skolens it-udstyr fungerer godt Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet [4]

5 Datagrundlag (grundspørgeramme) - vurderinger, spredningsmål, model og spørgeramme Landsgennemsnit Spredningstal** Model* Spørgeramme Elevtrivsel Hvordan vurderer du som helhed? 35 M I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger? 39 M I hvilken grad vil du anbefale til andre? 48 M Organisering Uddannelsens studieadministration (Sekretærerne) 45 M Uddannelsens ledelse (Rektor/Vicerektor/Inspektorer) 4 M Uddannelsens studievejledning 45 M Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for 41 Ikke AVU,FVU & OBU Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen 51 Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid 55 Ikke AVU,FVU & OBU Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst 47 Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister Undervisere Lærernes/undervisernes faglige dygtighed 32 M Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen 35 M Lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet 36 M Lærerne/underviserne virker godt forberedte? 41 Ikke AVU,FVU & OBU Lærerne/underviserne virker opdaterede på deres fag 43 Ikke VUC Lærerne/underviserne anvender opdaterede materialer 47 Ikke VUC Lærerne/underviserne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen 5 Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats? 54 Lærerne/underviserne overholder aftaler? 45 Lærerne/underviserne kommer til tiden? 49 Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen? 51 Ikke AVU,FVU & OBU Lærerne/underviserne er gode til at samarbejde om undervisningen? 5 Ikke AVU,FVU & OBU Undervisning Undervisningen? 31 M Variationen i undervisningsformerne? 39 M Jeg oplever sammenhæng mellem fagene 45 M Jeg har indflydelse på undervisningen M Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse 49 M Der er tilstrækkelig arbejdsro i undervisningen 52 Undervisningen forbereder mig til at læse videre 49 Ikke AVU,FVU & OBU Lærerne/underviserne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer 48 Ikke AVU,FVU & OBU Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet 46 Vi bruger skolens læringsplatform (Ludus) i forbindelse med undervisningen 54 Socialt miljø Klassens/holdets sammenhold? 52 M Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold 5 M Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden 54 M Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister 53 M Skolens sociale miljø? 42 Ikke AVU,FVU & OBU Skolen er et rart sted at være 46 Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen 48 Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden 49 Ikke AVU,FVU & OBU Jeg har god kontakt med elever/kursister fra andre klasser/hold Ikke AVU,FVU & OBU Fysisk miljø Skolens fysiske undervisningsforhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) 47 M Skolens rengøring? 44 M Skolens indretning og udseende? 45 M Egen motivation Din egen indsats i undervisningen? 37 M Din motivation til at lære nyt? 44 Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne 45 M Jeg kommer til tiden 48 M Jeg afleverer mine opgaver til tiden M Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne M Jeg er med til at skabe arbejdsro 46 Ikke AVU,FVU & OBU Udstyr & materialer Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det 45 M Skolens it-udstyr fungerer godt 48 M * Model: Hvis spørgsmålet er markeret med M så indgår det i analyse modellen (se nærmere i appendiks) ** Spredningstal: For en uddybning af spredningstallet, se appendiks [5]

6 Del II: Resultater og anbefalinger til det videre arbejde [6]

7 Elevtrivsel Elevtrivsel er et gennemsnit af følgende spørgsmål: "Hvordan vurderer du skolen som helhed?" "I hvilken grad vil du anbefale skolen til andre?" "I hvilken grad lever uddannelsen op til dine forventninger?" 1 4 Bedste resultat for skole 89 2 Elevtrivsel Figuren viser det samlede resultat for Elevtrivsel på samt for uddannelsesretningerne og eventuelt de enkelte lokationer/årgange (hvis relevant for uddannelsen). I figuren er der endvidere sammenligning til landsgennemsnittet for uddannelsen. 1 4 NB: Den øverste figur på denne side indeholder det samlede landsresultat for ALLE uddannelser på skolerne. Figur(erne) her til højre viser landsresultater for de uddannelser I har på jeres skole. Der kan derfor være forskel på landsgennemsnit i figurerne. Eksempelvis har nogle skoler flere uddannelser, mens andre kun har én. 2 Frederiksberg Gymnasium STX (Frederiksberg Gymnasium) STX (Landsgennemsnit Alm. GYM) 1. årgang 2. årgang 3. årgang [7]

8 Hvordan spiller trivsel sammen med demografi, selvopfattelse og adfærd? Figurerne på denne side giver jer et indblik i hvordan trivsel spiller sammen med nedenstående spørgsmål: NB: I parantesen kan I se hvor stor en andel af svarene, der falder i den pågældende kategori. "Er du kvinde eller mand?" 1 4 [] Køn [+2] 2 Kvinde (%) Mand (4) 1 Eget faglige niveau Oplevet sværhedsgrad "Hvordan oplever du dit faglige niveau i klassen/på holdet?" "Hvordan oplever du sværhedsgraden i din uddannelse?" 4 [-1] [+3] [+2] [-1] [+3] 2 Frederiksberg Gymnasium En af de bedste (17%) Få, der er bedre (55%) Mange, der er bedre (29%) For svært (4%) Svært, men jeg klarer mig (5%) Passende (44%) For Let () 1 Har du pjækket? Overvejet at droppe ud? "Har du pjækket fra undervisningen indenfor den seneste måned?" "Har du i dette skoleår seriøst overvejet at droppe ud af skolen?" 4 [] [-6] [+5] [+2] 2 Frederiksberg Gymnasium Nej Slet ikke (4) Ja, nogle få timer (4) Ja, 1-3 dage (1%) Ja, 4 dage eller mere (5%) Ja (18%) Nej (%) [8]

9 af Elevtrivsel og indsatsområder for studieretninger Elevtrivsel og indsatsområder opgjort på studieretninger Figurerne på denne side viser resultaterne for elevtrivsel samt de underliggende indsatsområder fordelt på studieretninger 1 4 [-3] [+2] [+2] [-2] STX - Kunstnerisk STX - Naturvidenskabelig STX - Samfundsvidenskabelig STX - Sproglig STX - Andet [] 2 Elevtrivsel 1 4 [+6] [-2] [+3] [-3] [+5] [+6] [+5] [+5] [] [-3] [+5][-1] [+2] [+7] [+2] [+2] [] [-3] [-2] [+7][+3] [-3] [] [] [+2] [-2] [+2] 2 Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer [9]

10 Elevtrivsel Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af Elevtrivsel Hvordan vurderer du Frederiksberg Gymnasium som helhed? I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger? I hvilken grad vil du anbefale Frederiksberg Gymnasium til andre? STX (Alment Gymnasium) 1. årgang 1B 1C 1D 1U 87* 1W 1X 1Y 1Z 2. årgang 2A 2B 2C 2D U 2W 2X 2Y 2Z 3. årgang 3A 3B 3C 3D 3U 3W 3Y 3Z * * * >: Særdeles god vurdering -: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-: Dårlig til middel vurdering 4-49: Dårlig vurdering <4: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [1]

11 Elevtrivsel på tværs af de deltagende skoler Ekstern benchmarking - Skoleniveau I figuren til højre kan I se hvordan Frederiksberg Gymnasium som helhed er placeret mht. trivsel og skolens størrelse (målt på antal ETU svar) i forhold til andre lignende skoler Øvrige skoler ELEVTRIVSEL Antal svar på skolen [11]

12 Trivsel og Risiko for frafald Segmentering Figuren viser, hvordan eleverne kan inddeles i typer ud fra samspillet mellem deres trivsel og overvejelser om at droppe ud. Du kan læse mere om de fire typers karakteristika under figuren. Lav ELEVTRIVSEL Høj 5% 13% [] % [] 13% [-1] Ja HAR DU SERIØST OVERVEJET AT DROPPE UD? Nej AMBASSADØR Ambassadører kendetegnes ved høj tilfredshed og høj loyalitet. Deres yderst positive holdning bevirker, at de bidrager positivt til skolens virke, og at de formentlig anbefaler skole og uddannelse til venner og bekendte. PÅ-VEJ-VÆK På-vej-væk elever er generelt kendetegnet ved at være utilfredse, og de er i tvivl om deres valg af uddannelse og/eller uddannelsessted. TROFAST De Trofaste udtrykker lav trivsel, men høj loyalitet. Når de - trods den lavere trivsel - ikke ønsker eller overvejer at forlade uddannelsen/skolen, kan det være begrundet i de betragtelige personlige omkostninger, der kan være ved at skifte uddannelse og/eller skole. TROLØS De Troløse er meget kritiske og ikke afskrækkede ved tanken om at skifte uddannelse/skole, såfremt et markant bedre alternativ tilbyder sig. Ambassadør Trofast Troløs På-vej-væk % [] 13% [-1] 5% 13% [] % [+2] 1 [-1] 4% [] 9% [] [12]

13 af overordnede indsatsområder Figuren viser resultaterne for de overordnede indsatsområder. Indsatsområderne er de "håndtag", der kan drejes på for at skabe højere trivsel. 1 4 [+2] [+3] [+3] [+3] Bedste resultat for skole [+3] [] 2 Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer Effekt på Elevtrivsel I cirkeldiagrammet kan I se, hvilke områder der har størst betydning for elevernes trivsel på. 19% Organisering 27% Undervisere 16% Undervisning 18% Socialt miljø 1% Fysisk miljø 4% Egen motivation 5% Udstyr & materialer Fra vurderinger og effekter til prioriteringskortet - på næste side ser I det strategiske prioriteringskort. Som det fremgår af billedet til højre så er prioriteringskortet sammensat dels af vurderinger ovenfor på de forskellige indsatsområder og dels af ovenstående effekter. Dermed vil relativt gode resultater med høj betydning fremgå i kategorien VEDLIGEHOLD. Relativt dårlige resultater med høj betydning kategoriseres som PRIORITER. Ligeledes deles indsatsområderne med lav betydning mellem TILPAS og OBSERVER alt efter om vurderingen af området er relativt hø jt eller lavt. [13]

14 Hvor skal der sættes ind for at forbedre trivslen? Prioriteringskortene viser vejen Det overordnede prioriteringskort viser vurdering af indsatsområderne i kombination med den effekt, en forbedring vil have på trivslen. Når I skal udvælge indsatsområder, kan prioriteringskortene inspirere jer i debatten om, hvor der skal ske forbedringer hos jer. Prioriteringskortet er med andre ord et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. VURDERING TILPAS VEDLIGEHOLD Egen motivation Undervisere Socialt miljø Organisering Fysisk miljø Udstyr & materialer Undervisning OBSERVER PRIORITER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj PRIORITER Undervisning VEDLIGEHOLD Organisering Undervisere Socialt miljø TILPAS Egen motivation OBSERVER Fysisk miljø Udstyr & materialer Sådan tolker I Prioriteringskortet Rapporten har indtil nu vist niveauet i trivslen. Prioriteringskortene på denne samt de følgende sider kan hjælpe med at udpege de områder, hvor en forbedring vil have den største EFFEKT på trivslen. Det er nemlig ikke nok kun at kigge på vurderingen af indsatsområderne. Det er også nødvendigt, at sammenholde vurderingen med, hvor stor en betydning indsatsområderne har for trivslen: PRIORITER Prioriteringsområder Høj betydning + Lav vurdering: De områder, hvor vurderingen er relativ lav, samtidig med at området er af stor betydning for trivlsen bør prioriteres i det omfang det er muligt. Ethvert forbedringsarbejde bør tage afsæt i prioriteringsområderne, da en indsats her vil give det største afkast og dermed stø rre trivsel. VEDLIGEHOLD Styrker Høj betydning + Høj vurdering: Dette område kan betragtes som en styrke. Det har stor betydning for trivslen, samtidig med at vurderingen på området er relativ høj. Hvis den høje vurdering fastholdes eller forbedres vil man vedligeholde eller endda forbedre den nuværende trivsel. Området bør - trods den gode vurdering - derfor ikke nedprioriteres, da dette vil få stor negativ effekt på trivslen. Find de ting I gør rigtigt og gør mere af det. TILPAS Muligheder Lav betydning + Høj vurdering: I dette område er vurderingen relativt høj, og en yderligere forbedring vil ikke have den store effekt på den overordnede trivsel. Her kan det være relevant enten at nedjustere ressourceforbruget eller i højere grad kommunikere den høje vurdering, så området får større betydning og dermed i højere grad vil påvirke deres opfattelsen af den overordnede trivsel. OBSERVER Svagheder Lav betydning + Lav vurdering: Områder med begrænset betydning for trivslen og lav vurdering skal kun prioriteres, hvis der er en forventning om, at området i fremtiden vil få større betydning for trivslen eller at det er et strategisk vigtigt område. Følg udviklingen på området. Bemærk farveskalaen i højre side af prioriteringskortene I højre side af prioriteringskortene ses et udsnit af en farveskala. I sin fulde udstrækning spænder farveskalaen fra rød (index, dvs. lavest mulige vurdering) til grøn (index 1, dvs. højest mulige vurdering). Udsnittet af farveskalaen for det enkelte prioriteringskort indikerer hvor på -1 skalaen vi befinder os i det givne tilfælde. I fortolkningen af hvert enkelt prioriteringskort bør man således tage højde for, om skalaen er overvejende rød (dvs. lave resultater), orange (dvs. middel resultater), eller grøn (dvs. høje resultater). [14]

15 af overordnede indsatsområder Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer STX (Alment Gymnasium) 1. årgang 1B 1C 1D 87 1U 1W * * 1X 1Y 1Z * årgang 2A 2B 2C 55 2D U 87 2W 53 2X 2Y 2Z 3. årgang 3A * 52 3B 3C 3D U 3W 3Y * 92* 92* 3Z >: Særdeles god vurdering -: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-: Dårlig til middel vurdering 4-49: Dårlig vurdering <4: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [15]

16 Organisering Gennemgang af de syv indsatsområder De syv indsatsområder er dem I aktivt kan arbejde med for at forbedre den samlede trivsel. Derfor gennemgår vi på de følgende sider indsatsområder hver for sig. Vi viser en vurdering af hvert spørgsmål, der er stillet for at vurdere forholdet. Prioriteringskortene på de følgende sider er kun gældende for det enkelte indsatsområde. For at I kan vide, hvilken placering forholdet har i det overordnede prioriteringskort kan I kigge øverst til højre på siden. Der har vi angivet, hvor I er i kortet og hvad I derfor bør gøre. Organisering Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Organisering på. Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Organisering. 1 4 [+2] [-2] Bedste resultat for skole [+6] 2 Organisering Uddannelsens studieadministration (Sekretærerne) Uddannelsens ledelse (Rektor/Vicerektor/Inspektorer) Uddannelsens studievejledning De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Organisering på. 1 4 [+5] [+5] [+5] 87 [+6] [+5] [+3] Bedste resultat for skole [+9] 2 Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister [16]

17 Organisering Prioriteringskort for Organisering Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Organisering, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Organisering på Frederiksberg Gymnasium. VURDERING TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 118. Uddannelsens studieadministration (Sekretærerne) 123. Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid 124. Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst VEDLIGEHOLD 119. Uddannelsens ledelse (Rektor/Vicerektor/Inspektorer) 122. Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen TILPAS [Ingen punkter] OBSERVER 12. Uddannelsens studievejledning 121. Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for 125. Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister [17]

18 Organisering Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName V47 V48 V49 resultater på tværs af Langkær Gymnasium og HF 1. årgang STX (Alment Gymnasium) 1. årgang 1B 1C 1D 1U 1W 1X 1Y 1Z 2. årgang 2A 2B 2C 2D 2U 2W 2X 2Y 2Z 3. årgang 3A 3B 3C 3D 3U 3W 3Y 3Z Organisering,223 * Uddannelsens Uddannelsens ledelse studieadministrati (Rektor/Vicerektor Uddannelsens on (Sekretærerne) /Inspektorer) studievejledning,331941, * * * 55 Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for * Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen * 55 Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid * 48 Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursis terne seriøst * 53 Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursiste r * >: Særdeles god vurdering -: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-: Dårlig til middel vurdering 4-49: Dårlig vurdering <4: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [18]

19 Undervisere Undervisere Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Undervisere på. Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Undervisere. 1 4 [+3] [] Bedste resultat for skole 2 Undervisere Lærernes/undervisernes faglige dygtighed Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen Lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Undervisere på. 1 4 [+7] [+5] [+9] [+6] 89 [+7] [+5] [+6] [+6] Bedste resultat for skole [+5] 2 Lærerne/underviserne virker godt forberedte? Lærerne/underviserne virker opdaterede på deres fag Lærerne/underviserne anvender opdaterede materialer Lærerne/underviserne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats? 1 Bedste resultat for skole 4 [+8] [+7] 88 [+5] [+6] [+6] [+3] [+6] 2 Lærerne/underviserne overholder aftaler? Lærerne/underviserne kommer til tiden? Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen? Lærerne/underviserne er gode til at samarbejde om undervisningen? [19]

20 Undervisere Prioriteringskort for Undervisere TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Undervisere, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Undervisere på. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER. Lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet. Lærerne/underviserne anvender opdaterede materialer. Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen?. Lærerne/underviserne er gode til at samarbejde om undervisningen? VEDLIGEHOLD. Lærernes/undervisernes faglige dygtighed. Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen. Lærerne/underviserne virker godt forberedte?. Lærerne/underviserne virker opdaterede på deres fag. Lærerne/underviserne overholder aftaler? TILPAS [Ingen punkter] OBSERVER. Lærerne/underviserne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen. Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats?. Lærerne/underviserne kommer til tiden? [2]

21 Undervisere Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName V47 V48 V49 resultater på tværs af Langkær Gymnasium og HF STX (Alment Gymnasium) 1. årgang 1B 1C 1D 1U 1W 1X 1Y 1Z 2. årgang 2A 2B 2C 2D 2U 2W 2X 2Y 2Z 3. årgang 3A 3B 3C 3D 3U 3W 3Y 3Z Underviser e 55 * Lærernes/ underviser nes faglige dygtighed,224,331947, * Lærernes/ Lærerne/u underviser Lærernes/ Lærerne/u Lærerne/u ndervisern nes ndervisern e virker e anvender engageme nt i undervisni ngen 54 * underviser nes evne til at formidle stoffet 48 * ndervisern e virker godt forberedte? * 92* 88 opdatered e på deres fag * opdatered e materialer * Lærerne/u ndervisern e giver Lærerne/u ofte ndervisern e inddrager IT og elektronisk e medier i undervisni ngen 48 89* tilbagemel dinger på mine præsentati oner og min arbejdsind sats? * Lærerne/u ndervisern Lærerne/u e ndervisern overholder e kommer aftaler? til tiden? 89 92* * Lærerne/un derviserne Lærerne/un er gode til derviserne at giver plads samarbejde til humor i om undervisnin gen? * 53 undervisnin gen? * >: Særdeles god vurdering -: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-: Dårlig til middel vurdering 4-49: Dårlig vurdering <4: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [21]

22 Undervisning Undervisning Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Undervisning på. Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Undervisning. 1 4 [+3] [+2] [+3] [+3] 54 [-1] 55 [-1] Bedste resultat for skole [+6] [+5] 2 Undervisning Undervisningen? Variationen i undervisningsformerne? Jeg oplever sammenhæng mellem fagene Jeg har indflydelse på undervisningen Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Undervisning på. 1 4 [+9] [+5] [+5] [+5] [+2] Bedste resultat for skole [-2] [+6] 89 2 Der er tilstrækkelig arbejdsro i undervisningen Undervisningen forbereder mig til at læse videre Lærerne/underviserne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet Vi bruger skolens læringsplatform (Ludus) i forbindelse med undervisningen [22]

23 Undervisning Prioriteringskort for Undervisning TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Undervisning, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Undervisning på Frederiksberg Gymnasium. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER. Variationen i undervisningsformerne?. Jeg oplever sammenhæng mellem fagene 87. Jeg har indflydelse på undervisningen VEDLIGEHOLD. Undervisningen? 88. Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse. Undervisningen forbereder mig til at læse videre TILPAS 93. Vi bruger skolens læringsplatform (Ludus) i forbindelse med undervisningen OBSERVER 89. Der er tilstrækkelig arbejdsro i undervisningen 91. Lærerne/underviserne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer 92. Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet [23]

24 Undervisning Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName V47 V48 V49 resultater på tværs af Langkær Gymnasium og HF STX (Alment Gymnasium) 1. årgang 1B 1C 1D 1U 1W 1X 1Y 1Z 2. årgang 2A 2B 2C 2D 2U 2W 2X 2Y 2Z 3. årgang 3A 3B 3C 3D 3U 3W 3Y 3Z Undervisnin Undervisnin g gen?,224 * , * Variationen i undervisnin gsformerne?, * Jeg oplever sammenhæ ng mellem fagene * Jeg har indflydelse på undervisnin gen * Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse 48 87* Der er tilstrækkelig arbejdsro i undervisnin gen * Undervisnin gen forbereder mig til at læse videre 87* 53 Lærerne/un derviserne * Vi drøfter resultaterne af * Vi bruger skolens læringsplatf koordinerer undervisnin orm (Ludus) tidspunkter gsevaluerin i forbindelse for ger i med opgaveaflev klassen/på undervisnin eringer holdet gen * 55 >: Særdeles god vurdering -: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-: Dårlig til middel vurdering 4-49: Dårlig vurdering <4: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [24]

25 Socialt miljø Socialt miljø Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Socialt miljø på. Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Socialt miljø. 1 4 [+3] [-1] [] [+5] [+8] Bedste resultat for skole 2 Socialt miljø Klassens/holdets sammenhold? Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Socialt miljø på Frederiksberg Gymnasium [+6] [+6] [+5] [+6] [+5] [+2] 91 Bedste resultat for skole 93 2 Skolens sociale miljø? Skolen er et rart sted at være Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden Jeg har god kontakt med elever/kursister fra andre klasser/hold [25]

26 Socialt miljø Prioriteringskort for Socialt miljø TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Socialt miljø, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Socialt miljø på. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 16. Skolens sociale miljø? 17. Klassens/holdets sammenhold? 114. Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden 115. Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister VEDLIGEHOLD 11. Skolen er et rart sted at være 113. Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold TILPAS 111. Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen 116. Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden OBSERVER 117. Jeg har god kontakt med elever/kursister fra andre klasser/hold [26]

27 Socialt miljø Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName V47 V48 V49 resultater på tværs af Langkær Gymnasium og HF STX (Alment Gymnasium) 1. årgang 1B 1C 1D 1U 1W 1X 1Y 1Z 2. årgang 2A 2B 2C 2D 2U 2W 2X 2Y 2Z 3. årgang 3A 3B 3C 3D 3U 3W 3Y 3Z Socialt miljø, * Klassens/hol dets sammenhold?, * Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold, * 88 Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden * Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekamme rater/medkur Skolens sister sociale miljø? 48 87* * 89 * Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt Skolen er et tilpas, da vi rart sted at startede på være uddannelsen * 88 Skolen laver gode arrangement er fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden 94* Jeg har god kontakt med elever/kursist er fra andre klasser/hold * 51 >: Særdeles god vurdering -: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-: Dårlig til middel vurdering 4-49: Dårlig vurdering <4: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [27]

28 Fysisk miljø Fysisk miljø Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Fysisk miljø på. 1 4 Bedste resultat for skole [] [+3] [+3] [-1] 2 Fysisk miljø Skolens fysiske undervisningsforhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) Skolens rengøring? Skolens indretning og udseende? Prioriteringskort for Fysisk miljø Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Fysisk miljø, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Fysisk miljø på. VURDERING TILPAS VEDLIGEHOLD PRIORITER 126. Skolens fysiske undervisningsforhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) VEDLIGEHOLD 128. Skolens indretning og udseende? TILPAS 127. Skolens rengøring? OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING 126 PRIORITER Høj OBSERVER [Ingen punkter] [28]

29 Fysisk miljø Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName resultater på tværs af V47 V48 V49 Langkær Gymnasium og HF STX (Alment Gymnasium) 1. årgang 1B 1C 1D 1U 1W 1X 1Y 1Z 2. årgang 2A 2B 2C 2D 2U 2W 2X 2Y 2Z 3. årgang 3A 3B 3C 3D 3U 3W 3Y 3Z Skolens fysiske undervisnings forhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, Fysisk miljø værksteder),224 *, * Skolens rengøring?, * Skolens indretning og udseende? 87* >: Særdeles god vurdering -: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-: Dårlig til middel vurdering 4-49: Dårlig vurdering <4: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [29]

30 Egen motivation Egen motivation Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Egen motivation på. Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Egen motivation. 1 4 [+3] [-2] [] [+3] 87 [+2] [+5] [+5] Bedste resultat for skole 95 [+5] 92 [+5] 95 2 Egen motivation Din egen indsats i undervisningen? Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne Jeg kommer til tiden Jeg afleverer mine opgaver til tiden Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Egen motivation på Frederiksberg Gymnasium. 1 4 [-2] [-1] [+7] Bedste resultat for skole 2 Din motivation til at lære nyt? Jeg er med til at skabe arbejdsro Forberedelsestiden (ugentligt) for Frederiksberg Gymnasium 1% Andel af elever % % 4% 2% 26% 29% 18% 2% % 7% -4 timer 5-9 timer 1-14 timer timer 2 timer eller mere [3]

31 Egen motivation Prioriteringskort for Egen motivation 1 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Egen motivation, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Egen motivation på Frederiksberg Gymnasium. VURDERING 5 OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD. Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne. Jeg afleverer mine opgaver til tiden. Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne TILPAS. Jeg kommer til tiden OBSERVER. Din egen indsats i undervisningen?. Din motivation til at lære nyt?. Jeg er med til at skabe arbejdsro [31]

32 Egen motivation Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName V47 resultater på tværs af Langkær Gymnasium og HF STX (Alment Gymnasium) 1. årgang 1B 1C 1D 1U 1W 1X 1Y 1Z 2. årgang 2A 2B 2C 2D 2U 2W 2X 2Y 2Z 3. årgang 3A 3B 3C 3D 3U 3W 3Y 3Z Egen motivation, * V48 Din egen indsats i undervisning en?, * V49 Jeg har relevant undervisning smateriale fx bøger og notater med til timerne, * Jeg kommer til tiden * Jeg afleverer mine opgaver til tiden * 91 Jeg overholder aftaler med lærerne/und erviserne * Din motivation til at lære nyt? * Jeg er med til at skabe arbejdsro * >: Særdeles god vurdering -: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-: Dårlig til middel vurdering 4-49: Dårlig vurdering <4: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [32]

33 Udstyr & materialer Udstyr & materialer Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Udstyr & materialer på. 1 4 [+3] [] [+2] [-4] 91 Bedste resultat for skole 2 Udstyr & materialer Jeg har adgang til det nødvendige itudstyr, når jeg har brug for det Skolens it-udstyr fungerer godt NB: Der er ikke noget prioriteringskort for Udstyr & materialer, da der kun er 2 spørgsmål under indsatsområdet. [33]

34 Udstyr & materialer Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName resultater på tværs af V47 V48 V49 Langkær Gymnasium og HF STX (Alment Gymnasium) 1. årgang 1B 1C 1D 1U 1W 1X 1Y 1Z 2. årgang 2A 2B 2C 2D 2U 2W 2X 2Y 2Z 3. årgang 3A 3B 3C 3D 3U 3W 3Y 3Z Udstyr & materialer,224 * Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det, * Skolens itudstyr fungerer godt, * >: Særdeles god vurdering -: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-: Dårlig til middel vurdering 4-49: Dårlig vurdering <4: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [34]

35 Vejledning Har du oplevet situationer, hvor du har haft et særligt behov for at tale med en uddannelses-/erhvervs- /studievejleder (f.eks. ved personlige problemer)? 2 Ja % Nej 1 Ved ikke Resultater I figuren til højre vises resultaterne for tre spørgsmål vedrørende uddannelses-/erhvervs- /studievejledning 1 Bedste resultat for skole 4 [+2] 2 Hvor tilfreds er du samlet set med den uddannelses-/erhvervs-/studievejledning du har modtaget på? I hvilken grad synes du, at vejledningen har bidraget til og støttet dig i, at du kan gennemføre din uddannelse? Det er nemt at komme i kontakt med en uddannelses-/erhvervs-/studievejleder, når jeg har brug for det? [35]

36 Del III: Resultater og anbefalinger til det videre arbejde - Tilvalgsmoduler i spørgeskemaet - [36]

37 Baggrund for valg af skole Skolen har ry for at have et godt socialt miljø % Skolen havde den bedste beliggenhed i forhold til mit hjem % Skolens udbud af linjer/studieretninger % Skolen har ry for at have et højt fagligt niveau 53% Uddannelsen på skolen passer til, hvad jeg vil i fremtiden 45% Godt åbent hus-arrangement og informationsmateriale 36% Der er gode muligheder for videreuddannelse 35% Mine kammerater skulle også begynde/gik på skolen 23% Andet 2 Der er tradition i min familie for at gå på gymnasiet (stx, hhx, htx, hf) 15% Mine forældre anbefalede mig skolen 14% Der er gode muligheder for senere beskæftigelse 1 Brobygningskurser 1 Introduktionskurser 7% Skolens hjemmeside 7% Ungdomsuddannelses-vejlederen anbefalede mig skolen 3% % 1% 2% 3% 4% 5% % % Procent [37]

38 Fremtidsplaner Hvad er dine planer efter afslutningen af din nuværende uddannelse på 4% 39% 4% 3% Procent 2% 1% 15% % Læse videre Få en uddannelsesaftale 3% Få en læreplads Tage et arbejde Tage sabbatår Andet Ved endnu ikke % Hvilken af disse uddannelser har du overvejet at vælge? (kortere-, mellem-, længerevarende uddannelse eller andet) Procent % % 5% 4% % 3% 2% 1% % 2 KVU MVU LVU Andet [38]

39 Udvidet IT Hvor tit bruger du computeren til 1 Bedste resultat for skole 4 [+11] [+6] [+7] 51 [+2] [+6] [+7] [+5] 87 [+6] [+5] 2 At tage noter i undervisningen? Underholdning i timerne, fx chat, Facebook, film, mv.? Informationssøgning? Individuelt arbejde? Gruppearbejde? 1 Bedste resultat for skole 4 [+5] [+5] [+5] [+8] 2 Brug af computere og Internettet i undervisningen forbedrer mig fagligt Skolens IT-medarbejdere er gode til at hjælpe mig med mine IT-problemer [39]

40 Del IV: Resultater i tabelform [4]

41 Resultater i tabelform Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Elevtrivsel Hvordan vurderer du som helhed? 2 3% 6% 8% 23% 34% 17% 7% I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger? 3 % 3% 7% % 14% 1 I hvilken grad vil du anbefale til andre? 3 3% 3% 7% 8% 1 2% 18% 25% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Organisering Uddannelsens studieadministration (Sekretærerne) 5 3% 4% 14% 1 2% 24% 1 9% Uddannelsens ledelse (Rektor/Vicerektor/Inspektorer) 5 % 5% 4% 1 16% 2 38% Uddannelsens studievejledning 5 13% 1 17% 2 14% 16% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Organisering Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for 5 13% % 2 Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen 9 3% 1 47% 39% Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid 5 5% 17% 46% 3 Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst 7 16% % 26% Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister 5 8% 17% 47% 28% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Undervisere Lærernes/undervisernes faglige dygtighed 3 % % 4% 7% 15% 33% 26% 13% Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen 2 % 5% 9% 19% % Lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet 1 4% 8% 14% 26% 28% 13% 3% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Undervisere Lærerne/underviserne virker godt forberedte? 3 3% 37% % Lærerne/underviserne virker opdaterede på deres fag 3 5% 37% % Lærerne/underviserne anvender opdaterede materialer 3 13% 5 33% Lærerne/underviserne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen 1 3% 13% 48% 36% Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats? 3 4% 24% 47% 25% Lærerne/underviserne overholder aftaler? 5 7% 48% 44% Lærerne/underviserne kommer til tiden? 3 3% 1% 5 36% Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen? 3 4% 14% 53% 29% Lærerne/underviserne er gode til at samarbejde om undervisningen? 1 3% % Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Undervisning Undervisningen? 3 % % 3% 6% 9% 24% 37% 17% 3% Variationen i undervisningsformerne? 8 3% 7% 14% 2% 28% 16% 7% 3% [41]

42 Resultater i tabelform Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Undervisning Jeg oplever sammenhæng mellem fagene 3 3% 19% % 16% Jeg har indflydelse på undervisningen 2 5% 4% 46% 1% Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse 5 15% 5 3% Der er tilstrækkelig arbejdsro i undervisningen 2 5% 2% 53% 2 Undervisningen forbereder mig til at læse videre 5 17% 5 29% Total Aldrig Sjældent Ofte Altid Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Undervisning Lærerne/underviserne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer 5 4% 33% 5 1 Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet 8 3% 26% % 13% Vi bruger skolens læringsplatform (Ludus) i forbindelse med undervisningen 7 4% 17% 47% 33% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Socialt miljø Skolens sociale miljø? 1 3% 4% 7% 7% 2% 25% 2 1 Klassens/holdets sammenhold? 5 4% 4% 6% 8% 1 16% 18% 17% 1 Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Socialt miljø Skolen er et rart sted at være 2 7% 43% 49% Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen 8 7% 38% 5 Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold 5 3% 7% 34% % Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden 1 4% 13% 46% 37% Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister 5 4% 1% 44% 4 Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden 1 3% 7% 33% % Jeg har god kontakt med elever/kursister fra andre klasser/hold 1 5% 19% 4% 35% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Fysisk miljø Skolens fysiske undervisningsforhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) 1 3% 4% 5% 8% 1 18% 26% 13% 9% Skolens rengøring? 5 4% 7% 1% 16% 24% 19% 16% Skolens indretning og udseende? 1 6% 9% 15% 2 2% 2 Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Egen motivation Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne 2 5% 34% % Jeg kommer til tiden 3 3% 6% 26% % Jeg afleverer mine opgaver til tiden 5 5% 2 % Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne 1 2 % Jeg er med til at skabe arbejdsro 9 7% 5 39% [42]

43 Resultater i tabelform Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Egen motivation Din egen indsats i undervisningen? 2 3% 7% 15% 16% 27% 2 7% Din motivation til at lære nyt? 9 4% 1 15% 18% 2% 18% 1% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Vejledning Hvor tilfreds er du samlet set med den uddannelses-/erhvervs-/studievejledning du har modtaget på? 5 4% 3% 4% % 23% 13% 8% I hvilken grad synes du, at vejledningen har bidraget til og støttet dig i, at du kan gennemføre din uddannelse? 5 6% 5% 7% 17% 14% 18% 15% 7% 8% Det er nemt at komme i kontakt med en uddannelses-/erhvervs-/studievejleder, når jeg har brug for det? 5 3% 5% 19% 1 17% 18% 9% 14% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Udstyr & materialer Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det 7 8% 48% 43% Skolens it-udstyr fungerer godt 5 4% 24% % 14% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Æstetisk Miljø Undervisningslokalerne er indrettet, så de virker inspirerende 8 15% 33% 46% 7% Fællesarealerne er spændende at opholde sig i 8 9% 27% 49% 16% Der er mange hyggekroge på skolen 5 9% 17% 45% 29% Skolen er flot udsmykket 5 8% 18% 47% 27% Elever/kursister har indflydelse på skolens indretning og udseende 5 15% 35% 38% 1 Total Aldrig Sjældent Ofte Altid Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Udvidet IT At tage noter i undervisningen? 5 7% 14% 36% 4 Underholdning i timerne, fx chat, Facebook, film, mv.? 5 15% 4 36% 7% Informationssøgning? 7 3% 9% 55% 33% Individuelt arbejde? 9 4% 8% 47% 4 Gruppearbejde? 5 3% 1% 5 35% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Udvidet IT Brug af computere og Internettet i undervisningen forbedrer mig fagligt 5 4% 1 47% 39% Skolens IT-medarbejdere er gode til at hjælpe mig med mine IT-problemer 5 1% 23% 49% 18% [43]

44 Resultater i tabelform Antal svar Procentvis fordeling Hvilken uddannelse går du på? STX Hvilken klasse går du i? 1.årgang 2.årgang 3.årgang Hvilken stx studieretning går du på? Kunstnerisk Naturvidenskabelig Samfundsvidenskabelig Sproglig Andet Ved ikke/endnu ikke valgt Hvad er dine forældres højeste gennemførte uddannelse? Grundskole/folkeskole Faglig uddannelse fx tømrer, social- og sundhedsudd., landbrugsudd. Gymnasial uddannelse fx STX, HF, HTX, HHX Videregående uddannelse fx markedsøkonom, sygeplejerske, læge, jurist, ingeniør Ved ikke Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand Eget faglige niveau Jeg er en af de bedste Der er nogle få, der er bedre end mig Der er mange, der er bedre end mig Har du pjækket fra undervisningen inden for den seneste måned? Nej, slet ikke Ja, nogle få timer Ja, 1-3 dage Ja, 4 dage eller mere Har du i dette skoleår seriøst overvejet at droppe ud af skolen? Ja Nej Hvordan oplever du sværhedsgraden i din uddannelse? For svært Svært, men jeg klarer mig Passende For let Fremtidsplaner Læse videre Få en uddannelsesaftale Få en læreplads Tage et arbejde Tage sabbatår Andet Ved endnu ikke % 35% 36% 28% 1% 3% 45% 14% % 8% 1 14% % 1 % 4 17% 55% 29% 4 4 1% 5% 18% % 4% 5% 44% 39% 3% 4% 15% [44]

45 Del V: Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering og handlingsplan [45]

46 Undervisningsmiljøvurdering af det psykiske/sociale miljø, det fysiske miljø og det æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen) Socialt miljø 1 Bedste resultat for skole 1 Bedste resultat for skole [+3] [-1] [] [+5] [+8] 4 [+6] [+6] [+5] [+6] [+5] [+2] 2 2 Socialt miljø Klassens/holdets sammenhold? Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister Skolens sociale miljø? Skolen er et rart sted at være Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden Jeg har god kontakt med elever/kursister fra andre klasser/hold Fysisk miljø 1 Bedste resultat for skole 4 [] [+3] [+3] [-1] 2 Fysisk miljø Skolens fysiske undervisningsforhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) Skolens rengøring? Skolens indretning og udseende? Æstetisk Miljø 1 Bedste resultat for skole [+3] [+2] [+2] [+5] [+2] [+2] [+3] [-1] 2 Undervisningslokalerne er indrettet, så de virker inspirerende Fællesarealerne er spændende at opholde sig i Der er mange hyggekroge på skolen Skolen er flot udsmykket Elever/kursister har indflydelse på skolens indretning og udseende [46]

47 Undervisningsmiljøvurdering af det psykiske/sociale miljø, det fysiske miljø og det æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen) Burde ændres Mindre problemer I orden Pladsforhold (er der god nok plads i klasselokalerne, passer det til antallet af elever/kursister) Stole og borde (er der nok i klasselokalerne, kan de indstilles, sidder man godt) Udstyr (tavle, projektor, m.m. er de til rådighed, virker de) Lysforhold (dagslys, kunstig belysning, bliver du blændet af solen) Indeklima generelt (udluftning, luftgener, trækgener) 4% 1 9% 1 18% 19% 26% 38% 29% 48% % % 5 5% 43% Støj (i lokalerne, på skolen generelt, udefra) 14% 44% 4 Laboratorier, fx fysik- og kemilokaler (indretning, sikkerhed m.m.) Områder til gruppearbejde (er der gode steder, er der tilstrækkeligt) Bibliotek/studiecenter, (Studieområderne) (lokaler, arbejdspladsindretning m.m.) 14% 1 19% 33% 4% % % 46% Oprydning (tasker, ledninger, madaffald m.m.) 9% 37% 54% Rengøring (i klasselokalerne, gangene, toiletterne m.m.) 9% 29% % Skolens netværk 14% 4 44% Skolens printere 25% 47% 28% Nej, aldrig Ja, 1 eller 2 gange Ja, 2 eller 3 gange om måneden Ja, 1 gang om ugen Ja, flere gange om ugen Er du blevet mobbet af en eller flere af dine skolekammerater/medkursister? % 9% Har du været med til at mobbe andre elever/kursister? 93% 6% Er du blevet mobbet af en eller flere af dine lærere/undervisere? % 8% Har du været med til at mobbe en eller flere af dine lærere/undervisere? 97% [47]

48 Handlingsplan - skabelon Nedenfor kan I anføre, hvad I vil gøre på baggrund af målingens resultater. Hvad vil vi prioritere i min afdeling/på vores institution? Hvad vil vi opnå med den prioritering? Hvordan vil vi opnå forbedringen? -Påkort sigt - På lang sigt Hvem skal gøre hvad? [48]

49 - Appendiks - Generel information om undersøgelsen og læsevejledning [49]

50 Datagrundlag (grundspørgeramme) - vurderinger, spredningsmål, model og spørgeramme Spredningsmål Spredningsmålet en re-skalering af den bagvedliggende statistiske standardafvigelse - er et udtryk for i hvor høj grad, der er svaret ens på spørgsmålene. Hvis spredningsmålet er 1, betyder det, at der er svaret så forskelligt på et spørgsmål som overhovedet muligt. Hvis spredningsmålet er, betyder det, at der er svaret det samme på spørgsmålet. Eksempel på spredningsmål på hhv., middel og 1: I den midterste figur fordeler svarene sig jævnt hen over skalaen, hvilket er det mest almindelige billede. I denne situation vil spredningsmålet typisk ligge mellem 4 og 45. MINDST MULIG SPREDNING 1% MIDDEL STØRST MULIG SPREDNING 5% 5% [5]

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Solrød Gymnasium Svarprocent: 1 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 94% (511 besvarelser ud af 544 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (3 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (934 besvarelser ud af 132 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 74 76 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (2 besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Paderup gymnasium Svarprocent: ikke oplyst (482 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (414 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 215 December 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 92% (216 besvarelser ud af 234 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 98% (294 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 15 December 15 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (7 besvarelser ud af 449 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 215 December 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9 (2 besvarelser ud af 257 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 Svarprocent: 95% (97 besvarelser ud af 123 mulige) Elevtrivsel 1 Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 87 75 75 [-1] 2 Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 Svarprocent: 85% (669 besvarelser ud af 784 mulige) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole 79 74 76 [+2] 88 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Svarprocent: 84% (942 besvarelser ud af 1116 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1 (3 besvarelser ud af 3 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9% (1 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 For de gymnasiale uddannelser HF og VUC FYN Svarprocent: % (11 besvarelser ud af 2124 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Thisted Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: 82% (59/622) Elevtrivsel 1 Thisted Gymnasium og HF-Kursus Regionsgns. (Region Nordjylland) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (296 besvarelser ud af 338 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 84 63 73 2 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (922 besvarelser ud af 949 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 4 [-3] 76 Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 662 besvarelser Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: % (8 besvarelser ud af 9 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Thisted Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: % (523 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat):

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: 91% (59 besvarelser ud af 646 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (518 besvarelser ud af 523 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Holstebro Gymnasium og HF Svarprocent: 99% (733 besvarelser ud af 737 mulige) Elevtrivsel Holstebro Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 14 Januar 15 Rapporten er baseret på 13228 besvarelser Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 211 Elevtrivselsundersøgelsen December 211 For de gymnasiale uddannelser Campus Bornholm (Bornholms Gymnasium) Svarprocent: 9% (9 besvarelser ud af 743 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 212 VUF Svarprocent: 12% (429 besvarelser ud af 3678 mulige) Elevtrivsel VUF Regionsgns. VUC (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 72 [+1] 69 69

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 For de gymnasiale uddannelser Herningsholm Erhvervsskole Svarprocent: 90% (1015 besvarelser ud af 1128 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III:

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 86% (9 besvarelser ud af 1119 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Selandia - CEU Svarprocent: 7% (545 besvarelser ud af 777 mulige) Elevtrivsel 1 Selandia - CEU Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 04 Aalborg Katedralskole STX Datarapportering Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 04 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i alt 77 STX elever

Læs mere

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1]

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1] 21-2-14 Kursisttrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 63% (1 besvarelser ud af 947 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit VUC 12 2 årig HF 13 på almene gymnasier Elevtrivsel 1 21-2-14 Elevtrivsel 1 [+3]

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (922 besvarelser ud af 1044 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 88% (564 besvarelser ud af 639 mulige) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 88 76 73 75 Elevtrivsel

Læs mere

Det Blå Gymnasium HHX

Det Blå Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselstrivselsundersøgelse 05 Det Blå Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Det Blå Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 05 Undersøgelsen på Det Blå Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 For de gymnasiale uddannelser Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: 90% (934 besvarelser ud af 1035 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV:

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2015 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2015 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 205 Der har deltaget i alt skolens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Selandia - CEU Svarprocent: 53% (387 besvarelser ud af 727 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Regionsgns. (Region Sjælland) Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 62% (2/1141) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde

Læs mere

Elevtrivsel 2013. Handelsgymnasiet Frederikshavn

Elevtrivsel 2013. Handelsgymnasiet Frederikshavn Elevtrivsel Handelsgymnasiet Frederikshavn Indhold Stamdata... Skolen... Elevernes egen-evaluering... Lærerne... Undervisningen... Gennemførelse... Sociale spørgsmål... Skolens administration... Skolemiljø...

Læs mere

Stamdata... 2. Skolen/Uddannelsen som helhed... 7. Elevernes egen-evaluering... 10. Lærerne... 14. Undervisningen... 22. Gennemførelse...

Stamdata... 2. Skolen/Uddannelsen som helhed... 7. Elevernes egen-evaluering... 10. Lærerne... 14. Undervisningen... 22. Gennemførelse... Elevtrivsel Indhold Stamdata... Skolen/Uddannelsen som helhed... Elevernes egen-evaluering... Lærerne... Undervisningen... Gennemførelse... Sociale miljø... Mobning... Skolens administration... Brug af

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Datarapportering Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, HF Der har deltaget i alt HF elever ud af mulige.

Læs mere

Aalborg Katedralskole STX

Aalborg Katedralskole STX Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole, STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: ikke oplyst (553 besvarelser) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 88 73 76 75 [] Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 21 Svarprocent: 88% (9/176) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Resultater

Læs mere

Aalborg Katedralskole HF

Aalborg Katedralskole HF Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering Udarbejdet af ASPEKT R&D A/S ASPEKT R/D A/S Side af Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

Middelfart Gymnasium og HF STX. Elevtrivselsundersøgelse 2012. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Middelfart Gymnasium og HF STX. Elevtrivselsundersøgelse 2012. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 0 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på Middelfart Gymnasium og HF, STX Der

Læs mere

Tietgen Handelsgymnasium HHX

Tietgen Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Tietgen Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Tietgen Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Tietgen Handelsgymnasium,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (327 besvarelser ud af 359 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Kursisttrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser VUC Djursland Svarprocent: 56% (183 besvarelser ud af 327 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Kursisttrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser HF og VUC FYN Svarprocent: 84% (13 besvarelser ud af 2149 mulige) Elevtrivsel 1 HF og VUC FYN Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 For de gymnasiale uddannelser Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Svarprocent: 89% (328 besvarelser ud af 3 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del

Læs mere

Aalborg Katedralskole

Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole STX og HF Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Læsevejledning Denne benchmarkingrapport

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (1 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1 ( besvarelser ud af 354 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 For de gymnasiale uddannelser Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: 89% (903 besvarelser ud af 1017 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 97% (2/2) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Resultater

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 For de gymnasiale uddannelser Herning HF og VUC Svarprocent: % (59 besvarelser ud af 76 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 92% (577 besvarelser ud af 625 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 For de gymnasiale uddannelser Herning HF og VUC Svarprocent: 50% (68 besvarelser ud af 135 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat):

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (1 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 56% (6/1213) Fortroligt Indhold Del I Del II Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Uddannelsescenter Holstebro Svarprocent: 81% (7 besvarelser ud af 911 mulige) Elevtrivsel 1 Uddannelsescenter Holstebro Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit HHX/HTX

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Selandia - CEU Svarprocent: 86% (701 besvarelser ud af 812 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1 ( besvarelser ud af 3 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 211 Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 82% (662 besvarelser ud af 7 mulige) Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 84% (719 besvarelser ud af 861 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (432 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (446 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 15 December 15 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: (523 besvarelser ud af 525 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 98% (7 besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2012 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2012 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 202 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Kolding Gymnasium Kolding Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 202 Der har deltaget i alt 730 elever

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: (111 besvarelser ud af 116 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (9 besvarelser ud af 9 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 8 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9% ( besvarelser ud af 22 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Roskilde Tekniske Skole Svarprocent: 84% (392 besvarelser ud af 466 mulige) Elevtrivsel Roskilde Tekniske Skole Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 15 December 15 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 95% (348 besvarelser ud af 366 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Campus Bornholm (Erhvervsskole) Svarprocent: 72% ( besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Rybners (STX) Svarprocent: 84% (424 besvarelser ud af 506 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 212 Svarprocent: 67% (269 besvarelser ud af 41 mulige) Elevtrivsel 1 Bedste resultat for skole 4 [+3] 71 69 [-2] 2 Elevtrivsel Hvordan spiller trivsel sammen med demografi,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (115 besvarelser ud af 1153 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 87% (679 besvarelser ud af 779 mulige) Elevtrivsel 1 Regionsgns. (Region Sjælland) Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 76 74 81 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst ( besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 1 VUC Kolding Svarprocent: 87% (546/631) Elevtrivsel 1 VUC Kolding Regionsgns. VUC (Region Syddanmark) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 7 71 Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Horsens Statsskole - Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: 88% (683 besvarelser ud af 773 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (528 besvarelser ud af 532 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: % (118 besvarelser ud af 118 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Kursisttrivselsundersøgelsen 16 December 16 For de gymnasiale uddannelser Skive-Viborg HF & VUC Svarprocent: 38% (357 besvarelser ud af 935 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9 (4 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Køge Gymnasium HF. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Køge Gymnasium HF. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Køge Gymnasium HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Køge Gymnasium, HF Køge Gymnasium, HF - Elevtrivselsundersøgelse Der har deltaget i alt elever ud af mulige.

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (3 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 og Undervisningsmiljøvurdering 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 og Undervisningsmiljøvurdering 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 og Undervisningsmiljøvurdering 2014 Svarprocent: 95% (422 besvarelser ud af 444 mulige) Elevtrivsel 100 Bedste resultat for skole Vurdering 40 [+1] 76 [+1] 89 20 0 Elevtrivsel

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 12 HF og VUC FYN Svarprocent: 88% (1861 besvarelser ud af 2124 mulige) Elevtrivsel 1 HF og VUC FYN Regionsgns. VUC (Region Syddanmark) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for

Læs mere

Rybners Gymnasium STX

Rybners Gymnasium STX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium STX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - STX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, STX Der har deltaget

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: % (146 besvarelser ud af 248 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Appendiks Sammenfatning

Læs mere