Den negative spiral og dens tilstande. Af Jes Dietrich, 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den negative spiral og dens tilstande. Af Jes Dietrich, 2011"

Transkript

1 Den negative spiral og dens tilstande. Af Jes Dietrich,

2 Om dette kapitel. Dette er et foreløbigt udkast til et nyt kapitel om at arbejde med Solar Plexus nærmere betegnet med det jeg kalder Den negative Spiral og dens tilstande. Det er en forsættelse af et tidligere kapitel Når Solar Plexus virkelig lider som er at finde på og i min bog Hjertet og Solar Plexus. Kapitlet er ikke færdigt endnu, men indeholder mange nye erkendelser, som jeg ønsker at give videre. Det vil blive opdateret løbende i den kommende tid indtil det er helt færdigt. Kapitlet vil blive en del af min nye bog som vil være en efterfølger til Hjertet og Solar Plexus. Jes Dietrich, November

3 Indhold. Den negative spiral og dens tilstande Indledning På vej ned i spiralen de forskellige tilstande Tilstanden negativ viljes dominans Tilstanden ikke-væren Anti-kompensation som metode til at blive smertefri Tilstanden vakuum At træde ind i en ny verden med nye love og regler Du mister mere og mere dig selv i den negative spiral Når du mister dig selv og din evne til at kontrollere dit liv Følelsen af Hjemve Terapiformen defineres af den energi der er knyttet til Spiraltilstanden Afsluttende bemærkninger. 30 Appendix Appendix Appendix Appendix

4 1. Indledning. Menneskeheden befinder sig i overgangen mellem Solar Plexus og Hjerte udviklings perioderne. Kendetegnet for indtrædelsen af Hjerte udviklings perioden er en forøget indstrømning af bevidste Hjerteenergier (behandlet i et separat kapitel) der inducerer skabelsen af nye strukturer i det ubevidste - Den eksistentielle ensomhed (EE) samt den afledte Negative spiral. Den Negative Spiral repræsenterer en hel ny måde at reagerer på mangel på bevidst Hjertet kontakt og man kan sige at hele denne komplekse struktur, EE og Den negative spiral, i den grad varsler at vi er trådt ind i en ny fase af vores udvikling, en fase hvor Hjertet nu er den styrende energi og vores mål og hvor EE/Spiralen nok skal sørge for at mangel på Hjertekontakt ikke mere kan accepteres! Figur 1. Solar Plexus udviklingsperioden er den periode hvor Den eksistentielle ensomhed (EE) og Den negative spiral spiller en afgørende rolle i skabelsen af et stærkt Solar Plexus ego til at drive os fremad mod bevidst kontakt med Hjertet. Den første indstrømning af ubevidste Hjerteenergier starter udviklingen af EE/spiralen, mens den første bevidste indstrømning starter afviklingen af disse strukturer (Energiernes rolle i udviklingsfaserne bliver beskrevet i et andet kapitel). Se figuren i stort format HER. I dette kapitel vil jeg komme nærmere ind på hvad der sker når Solar plexus kommer under indflydelse af det ubevidste - og altså i kontakt med det jeg kalder Den negative spiral. Alle mennesker indeholder 4

5 denne spiral, denne ubevidste energi, og som man bevæger sig ned igennem spiralen vil man møde dens forskellige tilstande, hvilket jeg vil komme nærmere ind på i dette kapitel. Jeg har kaldt det den negative spiral fordi et af manifesterne for kontakten med den er at vi bliver negative i vores tankegang og holdning til livet og det er en negativitet som antager forskellige grader som vi skal se senere. Men spiralen er ikke negativ i den forstand at jeg mener at den ikke tjener et godt formål. Den er en naturlig del af os, og er derfor en naturlig del af vores udvikling. Den er en af de mange ingredienser der tilsammen leder os fremad på vores vej. Den negative spiral er dybest set affødt ud af sin kerne (beskrevet forneden) som er selve grundenergien i hele Solar Plexus. Spiralen indeholder forskellige tilstande. Jeg vil her fokusere på 3 forskellige tilstande, negativ viljes dominans, ikke-væren og vakuum. Det er tilstande som eksisterer i os alle, og de repræsenterer helt bogstaveligt 3 forskellige verdener med hver deres love, med hver deres interaktion med omverdenen, og i den grad med hver deres specifikke krav til terapeutiske metoder (når man skal ud af dem igen). Det er derfor vigtigt at blive klar over disse tilstande både for at blive bedre til at opdage dem og til at vide hvilke metoder der vil afhjælpe din tilstand men også for at blive bedre til at kunne indse (gennem forståelse og medfølelse) hvad det er for en hjælp andre mennesker har brug for når de møder disse tilstande. Indsigt i tilstandene i den negative spiral gør dig derfor bedre i stand til at hjælpe både dig selv og dine medmennesker. Jo mere man bevæger sig nedad i den negative spiral, jo mere vil man nærme sig kernen i det ubevidste der hvor den energi kommer fra som er så afgørende for hvordan hele psyken (og Solar Plexus) fungerer. I denne kerne af Solar Plexus eksisterer det jeg har valgt at kalde den eksistentielle ensomheds følelse (EE). I forhold til denne kerne gælder en meget simpel regel - at alt hvad Solar Plexus foretager sig handler om at reducere vores kontakt til denne følelse. Således bliver hændelser/oplevelser/egenskaber/sider af os selv som øger denne kontakt forvist til det ubevidste (fortrængt, og bliver til komplekser), mens det som reducerer den forbliver i bevidstheden 5

6 (og kan f.eks blive til positive evner/talenter). Så vigtig er denne indre kerne af ensomhed altså, at kontakten til den er en helt afgørende faktor for hvad der befinder sig i både det bevidste og det ubevidste og derved for hele vores personligheds struktur! (Jeg har skrevet om ensomhedsfølelsen i bogen Hjertet og Solar Plexus og endvidere kan du læse om den HER). Figur 2. Den eksistentielle ensomhed. I kernen af Solar Plexus finder vi den eksistentielle ensomhedsfølelse. Alt hvad du gør ( i Solar Plexus ) handler om at mindske din kontakt til netop denne følelse. De evner/talenter/oplevelser som medfører (når du er i kontakt med dem) en forøget kontakt med ensomhedsfølelsen bliver fortrængt til det ubevidste og bliver til det som vi kalder Komplekser, mens de evner/talenter/oplevelser som mindsker denne kontakt og forøger Hjertekontakten bliver til strukturer i vores bevidsthed som vi ønsker at bevare en bevidst kontakt til. Når man bevæger sig ned igennem den negative spiral mod den eksistentielle ensomhedsfølelse går man igennem flere stadier som vi her kan kalde forskellige sindstilstande. I disse tilstande ændres din 6

7 oplevelse af livet og dig selv og derfor hele din tilgang til livet. Spiralen er vores nye måde at reagere på manglende Hjertekontakt Og kraften bag skabelsen af den er Hjertet selv Spiralen repræsenterer i virkeligheden vores reaktion på den indre eksistentielle ensomhed (EE) og denne måde at reagerer på blev skabt da Hjerteenergierne begyndte at nå os med intensiveret kraft (se evt. appendix 1) der illustrerer hvornår Hjerte energierne nåede os med fornyet kraft og blandt andet skabte den eksistentielle ensomhed. Det vil yderligere blive beskrevet i et separat kapitel). Hjerteenergierne forandrede EE fra at være blot en naturlig del af vores væsen, der ikke igangsatte nogen synderlig stærk reaktion til at blive oplevet som dybt uforenelig med den forstærkede lyst til bevidst hjertekontakt, som kom med de forøgede Hjerteenergier. Grunden til at reaktionen er så stærk på EE, er at EE er det sted i Solar Plexus hvor den bevidste forbindelse til Hjertet opleves som helt afskåret med den konsekvens at det i EE-kernen vitterlig opleves som om at alt det som Hjertet står for ikke eksisterer. Dette er naturligvis i dyb konflikt med det gennemtrængende behov for Hjertet. Og husk at denne dybe eksistentielle indre konflikt ikke bare er noget som du kun oplever når du er i direkte kontakt med EE. Nej den når dig i alle døgnets timer mere eller mindre. Der er ikke et sted i Solar Plexus hvor EE s ringe i vandet ikke er at spore For de fleste mennesker gælder det derfor at denne konflikt er vores evige følgesvend og vores største udfordring! Men husk som sagt at den er en naturlig del af din udvikling og dybest set et altafgørende middel til at opnå bevidst Hjertekontakt! 7

8 Figur 3. Den negative spiral. Nedturen gennem den negative spiral går igennem komplekser, og til en stadig større kontakt med den eksistentielle ensomhed. Den eksistentielle ensomhed har kontakt til alle komplekserne, men jo tættere komplekserne er på den eksistentielle ensomhed, jo større er kontakten. Som du bevæger dig ned igennem spiralen vil din metode til at blive smertefri ændre sig fra at være kompensatorisk til anti-kompensatorisk i de dybere lag, og du vil gennemleve 3 tilstande: Tilstanden Negativ viljes dominans, ikke væren tilstanden og i de dybeste lag Vakuum tilstanden. Rundt om det ubevidste ses også den bevidste del af Solar Plexus med dets stjerne strukturer (se Figur 2 for forklaring af disse). Man kan altså sige at vi er gået fra en tilstand hvor det var naturligt at være alene i verden til en tilstand hvor det er fuldstændig uacceptabelt og meningsløst at føle sig alene og afskåret fra omverdenen (den fysiske og ikke-fysiske). Hjerte energierne har således med deres 8

9 indtog igangsat en helt ny måde at reagere på overfor EE, men også på denne måde faktisk startet en proces der peger mod Hjertet selv, hvilket vil blive indgående behandlet i et andet kapitel, men lad mig sige allerede her at set fra Hjertets synspunkt er EE (og den affødte negative spiral ) et middel som Hjertet bruger for at motivere os til at starte en proces der skal lede til bevidstgørelse af Hjertet. Når du derfor kommer i kontakt med spiralen, da er du i virkeligheden i kontakt med det i dig som nu (efter Hjerte energiernes forøgede indtog af dit væsen) konstant reagerer på EE uanset om du er klar over det eller ej. Kontakt med spiralen sker altid på bekostning af integriteten af dit ego Typen af din reaktion på en kontakt med spiralen afhænger af hvor du er i spiralen. Det vil sige at i de forskellige tilstande reagerer du helt forskelligt. Men det som dybest set afgør din reaktion er 2 ting: hvor tæt du er på EE (hvor stor den direkte EE-påvirkning af dig er) og i særdeleshed hvor intakt dit ego er. Begge ting ændrer sig drastisk ned gennem spiralen og er kausalt forbundne. Den oplevede EE- kraft/energi er naturligvis tiltagende jo tættere på EE vi er, hvorimod integriteten af dit ego er tilsvarende aftagende (fordi EE kontakten opløser egoet hvilket jeg kommer ind på senere). Og med et ego som ikke er intakt, kombineret med en stærk påvirkning af EE, da er det svært at modstå at blive helt indhyllet af EE medførende at ego et udsættes for yderligere opløsning (og således får den negative spiral en selvforstærkende energi der altid peger mod dets kerne). Det er særligt når du befinder dig i tilstandene ikke væren eller vacuum at du vil opleve at dit ego begynder at opløses. I samme takt som du bevæger dig ned igennem disse tilstande bliver du mere 9

10 og mere Ego-løs og kan ende med helt at miste fornemmelsen for hvem du er! Hvordan dette opleves beskrives i de næste afsnit hvor vi tager på en tur ned igennem spiralens tilstande. 2. På vej ned i spiralen de forskellige tilstande. En rejse ned igennem spiralen er som en rejse gennem forskellige verdener! Og man kan ikke helt forestille sig dem før man står midt i dem. Når man kommer ind i spiralen opleves det som om der er en tyngdekraft inde i kernen af spiralen som konstant hiver i os og gør at med mindre vi udøver aktiv modstand mod den, da vil vi blive trukket nærmere ind mod kernen. Dette er en meget karakteristisk oplevelse når man er i spiralen at den energi vi bruger til at få det bedre (dvs til at kæmpe imod EEtyngde kraften ) er en aktiv viljes energi (som skal holdes ved lige hele tiden), mens den energi der kommer fra spiral-kernen er en autonom vedvarende energi. Derved vil de positive ændringer (der gør at vi får det bedre), som kom til veje via vores aktive energi, kun blive opretholdt sålænge den aktive energi selv bliver opretholdt. Med andre ord, ændringerne til at få det bedre vil aldrig være irreversible varige ændringer, men snarere repræsentere ustabile reversible tilstande hvorfra man igen kan havne i de smertefulde tilstande man forsøgte at slippe væk fra. Dette udmønter sig blandt andet i at mange igen og igen havner i den situation hvor de blandt andet tvivler på om det nogensinde nytter noget Sådan kan det opleves det at være i spiralen, og en af grundene er at den bevidsthedsmæssige kontakt til det som er uden for spiralen bliver svagere og svagere som du bevæger dig nedad i den, idet du langsomt mister oplevelsen af den anden store Tyngekraft i dit væsen kommende fra Hjertet. Denne tyngdekraft er langt stærkere end spiralens tyngdekraft, men det oplever man ikke mens man er i spiralen. I dette kapitel vil jeg omtale 3 tilstande som er nogle af de vigtigste tilstande i spiralen. De adskiller sig fra hinanden på flere afgørende 10

11 punkter. I figur 4 er vist de karakteristika der knytter sig til hver af tilstandene og hvor den dominerende viljes-energi kommer fra (som vi er påvirket af i tilstanden, hvilket forklares forneden), hvilken metode man skal benytte sig af til at blive smertefri, samt hvad der er de vigtigste mål og største udfordringer ved hver af tilstandene. Figur 4. Kendetegn ved Spiralens tilstande. I tilstanden Negativ viljes dominans har man en mellem-god til god kontakt med verden og metoden til at blive smertefri er ved kompensationsmetoden. Kontakt med denne spiral-tilstand sker overvejende gennem komplekser og faren er at ens vilje undermineres med den vilje der indeholdes i komplekserne. Målet for terapi er at komme helt ud af tilstanden ved at bevidstgøre komplekserne og opnå større Hjertekontakt og evne til nærvær. I tilstanden Ikke væren er du under direkte indflydelse af endnu mere EE energi og er derfor negativ i en grad der forårsager at din metode til at blive smertefri nu er den anti-kompensatoriske metode samt at du nu overvejende har lukket af for verden/livet. Målet for terapi er her at du skal frigøres fra EE og få lysten til at ville interagere med verden gennem en styrkelse af egoet og fornemmelse for hvem du er som person. I tilstanden Vakuum er dit ego blevet opløst og du har ingen kontakt til dig selv eller verden og oplever en slags bevidstløshed/følelsesløshed overfor dig selv og livet og er helt indhyllet af EE. Målet for terapi er her at genoprette Egoet og opnå en startende frigørelse fra EE. Kun dette kan føre til en opvågen til livet/dig selv. Se figuren i stort format HER. 11

12 2.1 Tilstanden negativ viljes dominans. Når du er i kontakt med det ubevidste er du per definition i kontakt med spiralen. Derfor er alle mennesker i kontakt med spiralen hele tiden. Tilstanden negativ viljes dominans er den første tilstand som du møder i spiralen (Figur 3). Da man kan betragte hele spiralen som en reaktion på den indre ensomhed, en reaktion som manifesterer sig på forskellige måder (eller i forskellige tilstande), da har vi her en tilstand med følgende reaktions-kendetegn: 1. Du oplever en mere eller mindre intakt fornemmelse for hvem du er og hvad du vil (dvs et mere eller mindre intakt ego eftersom ego et i denne tilstand ikke er i fare for opløsning ). 2. Du oplever en negativ vilje, særligt fra komplekserne, som bliver større jo mere du bevæger dig ind mod kernen (EE) men som her i denne tilstand dog ikke indhyller dig helt. 3. Metoden til at blive smertefri er overvejende via kompensations metoden. Jeg har beskrevet denne tilstand indgående i min bog Hjertet og Solar Plexus og vil derfor kun kort beskrive den her. Populært sagt falder meget af det som man gennemlever i denne tilstand ind under det som den analytiske psykologi beskriver. Vi har set at Solar plexus grundlæggende føler sig alene i verden og oplever uforeneligheden af dette, hvilket har gjort at det må gå til omgivelserne for at få den identitet, og følelse af liv, som det ikke selv oplever (og kan give sig selv). Derved lever det som sagt på omgivelsernes nåde, i afhængighed til omgivelserne, og måden det relaterer sig til livet på er altså kompensatorisk. Man kan sige at det søger oplevelser, og en interaktion med livet, for at de skal kompensere for den indre ensomhedsfølelse, og så at sige fortælle egoet at det er i live via bekræftelser. Dette er helt klart den mest almindelige måde at interagere med livet på og interaktionen er 12

13 defineret af tilstanden negativ viljes dominans, som netop er den tilstand hvortil kompensations metoden er så tæt knyttet. Når man er i denne tilstand for længe da undermineres imidlertid egoet og din måde at forholde dig til livet på. Du bliver mere negativ og kan endda blive depressiv, og du får også sværere ved at stoppe det. Det er endda som om der er en vilje i dig til at være negativ/depressiv. Kodeordet her er at du er oppe mod en indre vilje som fastholder dig i negativitet og forhindrer dig i at (ville) komme ud af tilstanden! I denne første tilstand i den negative spiral er man altså, som i alle de andre af dens tilstande, domineret af viljen fra tilstanden, en vilje der på dette tidlige stadie overvejende kommer fra komplekserne (og ikke direkte fra den indre ensomhedsfølelse) ligesom kompleksaktivering kan forårsage at du havner i denne tilstand. Man har i denne tilstand en betragtelig afstand til EE, og har derfor på dette stadie endnu en fornemmelse af ens identitet og ego, til trods for at man har kontakt med ubevidste smertelige størrelser (komplekserne). For at opsummere denne tilstand kan vi altså sige at man er under indflydelse af den negative vilje som eksisterer i komplekset og oplever smerte derved. Metoden til at komme ud af smerten er i denne tilstand overvejende kompensations metoden (se også afsnit 1.3). I de øvre lag af denne tilstand er det endnu en overkommelig udfordring at kunne sige ja til livet, men jo længere du befinder dig i en tilstand af mere eller mindre negativ viljes dominans, jo sværere bliver det at fastholde dit ja til livet, og at modstå den negative vilje ikke fordi du ikke kan, men fordi du ikke vil modstå den og fordi din lyst til at sige nej til livet vokser! I denne tilstand er det et realistisk mål at søge Hjertet, at søge bevidsthed om komplekserne og at opøve en større nærværs-evne. Ser man på de energier man er under indflydelse af i denne tilstand da giver dette mening idet det er den eneste tilstand hvor du stadig kan nås direkte af Hjertet på en bevidst måde (se 13

14 senere, Figur 6) Læs, som sagt, mere om denne tilstand i bogen Hjertet og Solar Plexus Tilstanden ikke-væren. I den næste tilstand begynder du mere tydeligt at opleve indflydelsen af viljen fra den eksistentielle ensomhedsfølelse og en tilstand jeg kalder ikke-væren. Dette er en tilstand hvor du vil opleve Viljen til ikke-livet, som er en reaktion på den stærke håbløshed og ensomhed som du oplever i denne tilstand og en modreaktion mod livet, idet du oplever at dette er skyld i dine lidelser. Din metode til at komme ud af smerten er nu delvist anti-kompensatorisk, som kendetegnes ved at du begynder at sige nej til livet og altså vitterlig oplever at dette nej er vejen til at blive smertefri. Som i den foregående tilstand er du under indflydelse af den vilje som eksisterer i tilstanden, en vilje som i endnu højere grad end i den foregående tilstand er et direkte udtryk for EE hvilket ses i din interaktion med livet samt i din evne til at tage imod det. I denne tilstand vil du også opleve en begyndende opløsning af egoet, og manglende evne til at forblive centreret i din person eftersom din identitetsfølelse, din person, oplevelsesmæssigt (og helt bogstaveligt) synes at forsvinde. Kendetegene på din reaktion over EE er i denne tilstand: 1. Du har en mindre fornemmelse for hvem du er og hvad du vil (dvs et mindre intakt ego fordi opløsningen af egoet er begyndt). 2. Du påvirkes af en negativ vilje fra komplekserne, men nu også fra en begyndende direkte kontakt med EE, der giver både din reaktion og din depression karakter af noget eksistentialistisk. 3. Din metode til at blive smertefri vil nu i stigende grad inkludere anti-kompensations metoden dvs viljen til ikke-livet. 14

15 2.2.1 Anti-kompensation som metode til at blive smertefri. Lad os se på nogle af kendetegnene ved denne spiral-tilstand. Et af kendetegnene ved tilstanden Ikke væren har altså at gøre med hvilken metode som Solar Plexus benytter for at blive smertefri. En ting ændrer sig aldrig og det er at vi altid ønsker at blive smertefri uanset hvor vi befinder os i spiralen. Metoderne til at blive det ændrer sig derimod, afhængigt af hvor vi er i spiralen. Solar plexus prøver konstant at bruge, og manipulere, omgivelserne til at give det en oplevelse af at være i live. Dette er for at kompensere for den konstante oplevelse af ikke at være det, altså for oplevelsen af ensomhed og smerte. En reaktion på dette er, som beskrevet foroven, at søge kompensationen. En anden reaktion er at søge det modsatte jeg kalder det den anti-kompensatoriske reaktion eller ikke-livet. Den manglende livskontakt igangsætter i Solar plexus en kompensations reaktion eller en anti-kompensations reaktion afhængigt af Solar plexus laget. I de lavere regioner (særligt i ikke væren tilstanden), der hvor mørket og ensomheden tiltager, da vil Solar plexus sideløbende med meningsløsheden altså reagere med en manglende vilje til livet, det liv som øjensynligt ikke er til at opnå. Og når det nu faktisk oplever livet som smertekilden, så er dette jo en ganske forståelig reaktion. Troen på livet og lykken er så lille i de lavere lag, at der er opstået en vilje til ikke at ville det, en vilje til ikke-livet, og til at straffe livet (dybest set dig selv) ved at nægte at tage imod det. Der er opstået den opfattelse at hvis man bare ikke vil dette liv mere, da vil man blive fri smertefri. Denne metode til at blive smertefri er den antikompensatoriske metode. Hvis dit bevidsthedsrum er i kontakt med disse lag, da kan din aktuelle bevidsthed også komme i kontakt med disse lag, og sker dette da vil din reaktion altså blive anti-kompensatorisk, og du vil fyldes med viljen til 15

16 ikke-livet. Hæves din aktuelle bevidsthed over disse lag, da vil du derimod reagere ved at søge kompensationen (og via denne forsøge at komme til at opleve livet). Hæves det endnu mere, da vil du starte med at modtage Hjerte energierne og dermed også livet direkte for første gang, og den vidunderlige vilje til det, som altid følger med Hjertekontakten (figur 5). Figur 5. Hvis vores bevidsthedsrum ikke er hævet over de lavere lag i Solar plexus, da kan vores aktuelle bevidsthed komme i kontakt med disse lag. Sker dette vil vi fyldes med viljen til ikke liv (den anti-kompensatoriske reaktion på den manglende livs/hjerte-kontakt) og derved opleve denne eksistentialistiske depression som hersker i disse lag. I højere Solar plexus lag vil vi reagere på den manglende livs kontakt ved kompensations metoden, og i endnu højere lag vil vi blive tilgængelige for direkte livs/hjerte kontakt. Hvis din aktuelle bevidsthed sænkes til at komme i kontakt med Ikke væren tilstanden, da vil du kunne påvirkes med den livsanskuelse, som hersker der - en livsanskuelse der indeholder en fortvivlelse over den konstante, ja evindelige, smerte, og en vilje til ikke at ville livet. Du har altså en del af dig, som vitterlig ikke vil livet, og som der oplever at løsningen på problemet med det smertelige afsavn, er at give afkald på det for intet liv betyder ingen smerte. 16

17 Det vil altså sige at bliver manglen på Hjertekontakt for stor, da er reaktionen en manglende vilje til at ville livet, idet smerten over den manglende Hjertekontakt er for uudholdelig. Når din aktuelle bevidsthed først kommer i kontakt med denne del af dig, da melder det sig altså først som en negativitet, og siden en mere depressiv livsholdning, men som du arbejder sig dybere og dybere ned i disse lag vil du også arbejde dig hen imod en dybere eksistentialistisk depression. Kunsten er at opdage når du er på vej ned og stoppe det før det er for sent, for som du arbejder dig ned igennem lagene, da øges som sagt også viljen til ikke at ville livet, og det bliver derfor sværere og sværere at stoppe nedturen, fordi du mere og mere ikke ønsker at stoppe den. Det virker nærmest dragende at blive i den og at blive indhyllet endnu mere af den. Det virker dragende at give sig hen til den, at holde op med at gøre modstand mod den, og blive fyldt op med dens endeløse smerte. Og jo mere du indhylles, jo mere synes du at det er rimeligt og helt rigtigt at det er sådan og at det er de andre (som vil have dig til at kæmpe imod) som tager fejl. Al den smerte i disse regioner - og tænk så lige på at denne smerte i disse lavere regioner udelukkende er blevet til på grund af den manglende Hjerte kontakt Så vigtig er Hjertekontakten nu blevet for mennesket! Er du fuldstændig indhyllet af disse lavere lag, da kan du komme så langt ud at viljen til ikke-livet kan manifestere sig ved at du ønsker at tage dit liv. Men dette er den helt ekstreme reaktion, og ikke den jeg taler om her, og i det efterfølgende. Der er mange andre måder at sige nej til livet på. Det som jeg taler om her er den situation hvor du delvist bliver modtagelig for det livssyn, der hersker i disse lave regioner. Sker dette, da vil viljen til ikke-livet påvirke dig til at blive 17

18 mere eller mindre negativ og depressiv, og til at sige nej til livet på en måde så at du fravælger livssituationer og personer, som ellers ville have været gode for dig. Du træder ikke for alvor ind i livet, men bliver stående på sidelinjen, med et ben inde i livet, og et uden for livet. Du siger ikke ja, men heller ikke nej, til livet, og oplever at du har det frie valg til at gøre begge. Viljen til ikke-livet har altså ikke indhyllet dig helt, men dog alligevel nok til at du ikke træder helt ind i dette farlige liv, ja alligevel nok til at gøre det muligt for dig (fordi det har påvirket dig til at have et ben på hver side) at kunne træde helt ud af det, skulle det blive nødvendigt. Du er derved blevet narret til at tro at du kan sige nej eller ja til livet, som det passer dig. Og jeg mener virkelig narret, for livet er ikke noget man siger halvt ja til! I virkeligheden har du fastholdt dig selv i en situation, hvor du tildels mærker det liv, som du ikke formår at tage helt imod, og derfor konstant, og ofte meget levende, også mærker savnet efter livet. Og netop dette er den situation, som mange mennesker mere eller mindre lever i, og det som jeg ønsker er at du skal opdage det i dig selv. Grunden er altså at du er i delvis kontakt med de lavere lag i Solar plexus, og dermed delvist under indflydelse af viljen til ikke-livet. Viljen til ikke-livet er en reaktion på en stærk håbløshed og ensomhed, og kommer ud af en kontrastoplevelse. Vi ved godt, inderst inde, at vores største higen er efter livet selv, og viljen til ikkelivet er derfor affødt ud af at vi er begyndt at blive influeret af Hjerte energierne - som har gjort adskillelsen til Hjertet selv, til livet, smertefuld i en grad der kan være uudholdelig at bære. Kort sagt, i samme grad som Hjerteenergierne når os, kan vi ikke leve uden dem! Men denne vilje til ikke-livet kommer også ud af en ganske oprigtig livsanskuelse i disse lag, og har faktisk til formål at beskytte dig mod denne farlige smertkilde - livet. Så selv om denne del af dig, af dit Solar Plexus, i den grad kan indgyde dig smerte, så er den ikke desto mindre helt og holdent på din side, og mener helt oprigtigt at det beskytter dig igennem sin anti-kompensatoriske metode. Så mød denne del af dig, af dit Solar plexus, med forståelse og kærlighed, men 18

19 gør alt for at dette livssyn ikke skal styre dit liv, til at begynde med ved at opdage det, når det gør det. Målet for terapi i denne tilstand er at opnå en frigørelse for EE og en vilje til at interagere med livet igen (og bruge kompensations mertoden). Dette kan ikke ske uden en større centrering i sig selv og en styrkelse af egoet. Energierne i denne tilstand inkluderer (som vi skal se forneden) ikke bevidste Hjerte energier hvilket vidner om at Hjertet ikke kan bruges på samme måde som i tilstanden Negativ viljes dominans og er det umiddelbare mål med den terapi der er rettet mod denne tilstand. Ligeså skal bevidstgørelsen af komplekser kun være en del af den terapi der retter sig mod de øvre lag i denne til stand. Kun følgende kan man fokusere på uanset laget, og det er altså at genoprette evnen til at være centreret i dig selv, en styrkelse af Egoet, og viljen til at ville være en del af livet! 2.3 Tilstanden vakuum. I den sidste del af spiralen oplever du en tilstand jeg kalder vakuum tilstanden. Dette er en tilstand hvor man har mistet sin identitet grundet opløsningen af Solar Plexus egoet, og derved oplevelsesmæssigt også har mistet forbindelsen til livet både til dets glæder og sorger/smerte. Den overvejende følelse er meningsløshed og, som vi skal se, en slags følelsesløshed overfor livet. Som du bevæger dig dybere ned i denne tilstand vil du mere og mere bevæge dig hinsides et ja eller nej til livet, hinsides kompensation og anti-kompensation, idet dette kræver noget som du nu ikke har længere en fornemmelse for hvem du er og hvad du vil/ikke vil. Selvom kun få mennesker havner helt i denne tilstand, da har vi den alle i os og kan blive påvirket af den i mere eller mindre grad. Det er derfor ikke et krav at du helt kan genkende tilstanden for at få noget ud af dette afsnit. Mange kender f.eks følelsen af at miste fornemmelsen for hvem man er, eller følelsen af meningsløshed i en eller enden grad.. At havne i denne spiral-tilstand er atter en konsekvens af at være for 19

20 længe i den negative spiral (under påvirkning af ubevidste størrelser). Din identitetsfølelse er i fare ved denne påvirkning. Dit ego er i fare! Det er i fare for at blive opløst, for at blive undermineret af de tilstande som hersker i spiralen. Faren var betragtelig i tilstanden ikke væren og er, som sagt, endnu større i Vakuum tilstanden. Kendetegnene på din reaktion over EE er i denne tilstand: 1. Du har ingen fornemmelse for hvem du er og hvad du vil (dvs et opløst ego). 2. Du oplever en reaktion overfor EE der går fra dyb meningsløshed og håbløshed til fuldstændig ligegyldighed og følelsesløshed. 3. Du oplever en manglende vilje og ligegyldighed med hensyn til at blive smertefri At træde ind i en ny verden med nye love og regler. Allerførst vil jeg sige at det at miste sin identitetsfølelse (som kendetegner denne tilstand) er som at træde ind i en ny verden, med nye love og regler og altså også helt nye krav til virksomme metoder. Selvom det dybest set handler om at vi får mindre og mindre Hjertekontakt når vi bevæger ned igennem den negative spiral mod den eksistentielle ensomhed, da fordrer de forskellige tilstande altså forskellige metoder til at hjælpe os til at komme ud af dem inklusiv forskellig brug af Hjertet! (se evt. figur 6). Det er nærmest umuligt at sætte sig ind i denne meget smertefulde oplevelse (i de øvre lag af tilstanden) hvis man ikke har prøvet det selv, og de råd man giver mennesker som har det sådan vil ofte være en projektion af hvor man selv er, og således ramme helt ved siden af blandt andet fordi disse råd fordrer et delvist intakt ego, hvilket jo netop ikke er tilfældet for disse mennesker. Jeg vil i de følgende afsnit nærmere beskrive oplevelsen af når Egoet 20

21 opløses, og hvorfor det sker. Dernæst vil jeg komme ind på nogle betragtninger vedrørende den terapi der skal til for at genoprette identitetsfølelsen og dermed genoprette Solar Plexus egoet Du mister mere og mere dig selv i den negative spiral. Vejen til Vakuum tilstanden går som regel igennem de andre spiral tilstande og komplekserne er afgørende strukturer i at bane vejen ind mod kernen. Som vi har set det, når du bevæger dig ned igennem en spiral tilstand mod den eksistentielle ensomhedsfølelse, da fyldes du mere og mere af en vilje til at blive i spiralen og din person bliver mere og mere domineret af en negativ energi som oprigtigt synes at det er selve livet som er ophav til alle dine lidelser og at løsningen er at sige nej til det. Langsomt og oftest uden at du opdager det overtages din bevidste vilje i egoet af den vilje som eksisterer i det ubevidste og jo længere du forbliver i kontakt med de ubevidste størrelser, jo mere vil din bevidste vilje undermineres. Som regel vil denne vilje fra det ubevidste først overvejende komme fra de komplekser som er ved at overtage dig. Dette beskriver tilstanden Negativ viljes dominans, som er beskrevet foroven. Men da komplekserne også fungerer som en glidebane mod den eksistentielle ensomhed, da vil din vilje alt mere blive domineret af viljen fra dybere liggende dele i Solar Plexus, som i en endnu mere rendyrket form, end den vilje man finder i komplekserne, er en vilje til ikke-livet. Du vil altså på denne måde, medmindre du gør noget for det, nærme dig tilstandene ikke væren og vakuum som om de havde en usynlig tiltrækningskraft overfor dig. Den vigtige pointe er her at du i starten (i tilstanden Negativ viljes dominans ), og et godt stykke hen af vejen, stadig har en oplevelse af hvem du er som person til trods for at din vilje delvist undermineres, og til trods for at du oplever smerte. Men dette kan efterhånden ændre sig til en oplevelse af at du mister dig selv, og mister fornemmelsen for hvem du er som person (i tilstandene ikke væren og endnu mere i tilstanden vakuum ). Dette er en af de farer som kommer ud af at have været i spiralen for længe! Din vilje undermineres, meningsløsheden stiger, du mister din realitetssans 21

22 (bliver et let offer for diverse indbildninger) og efterhånden mister du i vakuum tilstanden din evne til at føle noget som helst, grundet en sammensmeltning med den eksistentielle ensomhed. Du flyder sammen med smerten og den bliver det som er og du oplever en tilstand hvor du ikke kan differentiere den fra dit ego, din ego identitet, og derfor holder du op med at opleve den som smerte. Det er som om der er et afskærmende tågeslør mellem dig og livet (selv til smerten i livet!). Du nærmer dig altså mere og mere en tilstand hvor du er et følelsesløst menneske, fyldt af en meningsløshed som du ikke engang har en helt klar oplevelse af, og hvor du har mistet den person du var - i en grad så at dårlig husker hvem denne person egentlig var. Du fyldes af en udefinerbar følelse af at have mistet noget. Noget vigtigt.. Og du har helt mistet kontrollen over dit liv. Det kan som sagt være rigtig svært at sætte sig ind i en sådan situation hvis man ikke selv oplever den, og det kan endvidere også være svært at opdage hvis man selv er på vej ind i den. Men prøv at se bort fra din egen situation og læs følgende med et åbent sind og prøv at accepter at der er mennesker som slet ikke oplever livet som du gør det (givet at du har en rimelig kontakt med dig selv), og som ikke oplever det som du måske tager for en selvfølge en fornemmelse af din identitet Når du mister dig selv og din evne til at kontrollere dit liv. Lad os se mere på hvad det er som sker når du mister dig selv og din kontrol over livet i tilstandene ikke væren og vakuum. Solar Plexus s job er at udvikle og bevare kontrollen over det ubevidste. For Solar Plexus handler det meget om kontrol og derfor er vakuum tilstanden så farlig for Solar Plexus idet du i denne tilstand fuldstændigt mister den. Men hvorfor er det så vigtigt med denne kontrol og så katastrofalt hvis den mistes Lad mig lige dvæle en 22

23 smule ved dette. Det er det fordi den eneste måde hvorpå Solar Plexus (Solar Plexus egoet) kan opretholde sig selv på er ved at udøve kontrol. Der er en rigtig god grund til at Solar Plexus gør alt for at bevare kontrollen over livet, dit liv og din interaktion med det. Man kan sige at det er Solar Plexus s job og det er et vigtigt job, for uden denne kontrol er din individualitet i fare. Uden denne kontrol er dit Solar Plexus ego i fare. Og uden denne kontrol kan du ikke fremstå som det centrerede væsen der er en forudsætning for at du kan tage videre skridt mod Hjertet og modtage det på en bevidst måde. I Solar Plexus handler kontrollen dybest set om en kontrol over dit ubevidste, en kontrol over din interaktion med dette, og altså en evne til at kunne bevare integriteten af dit ego, trods påvirkningen fra det ubevidste (fra EE). Og denne kontrol er altså en som du skal holde fast på. Først når denne ego-integritet er sikret vil du opleve et vokseværk der for alvor peger mod Hjertet (og som vil være motiveret af lyst snarere end af ulyst og utilfredshed over ikke at have et intakt og stærkt Solar Plexus ego) og først da vil du være i stand til at give en anden slags kontrol fra dig til Hjertet - kontrollen over blandt andet fremtiden, og samtidig bevare din integritet i Solar Plexus. Du vil blive i stand til at udleve det som jeg har kaldt Hjerte-tilliden. Og da vil du begynde et nyt kapitel i din udvikling, der har nærvær og livslyst som faste ingredienser. Men før dette sker skal du altså have udviklet et stærkt ego, der blandt besidder en kontrol over det ubevidste, og lad os nu se mere til hvordan det opleves når det som Solar Plexus gør alt for at forhindre alligevel sker, når kontrollen svigter og du bliver vedvarende udsat for smerte fordi du ikke kan komme bevidsthedsmæssigt ud af den negative spiral. Vedvarende smerte opløser egoet. At blive for længe under en smertelig påvirkning fra det ubevidste vil være som at blive slået på det samme sted i lang tid. Du ender med at 23

24 blive følelsesløs og når du bliver slået af det ubevidste vil du ende med at miste følelsen for hvem du er! Din identitet undermineres således langsomt, men sikkert, af de ubevidste smertelige størrelser. Et andet godt billede på dette finder vi i vores egen krop, fra immunsystemet. Hvis det udsættes vedvarende for noget som immunsystemet normalt vil reagere på, da kan der ske det at man efterhånden vil stoppe med at reagere på det. Det er blevet usynligt for kroppen, der ikke længere er i stand til erkende det. På samme måde vil en vedvarende påvirkning af energier fra den negative spiral langsomt nedbryde egoet og din evne til at kende dig selv og dermed også din evne til at erkende de negative energier du påvirkes af. (dvs at se dem som negative energier) Du bliver i stedet oplevelsesmæssigt et med dem, og mister derfor også din evne til at kontrollere dem da kontrol blandt andet kræver at du er i stand til at adskille det som skal kontrolleres fra dig selv. Du er altså gået fra at føle intens smerte og ulyst til livet (tilstanden ikke-væren, se figur 3) til en tilstand hvor du nu ikke engang rigtig føler smerte mere, men snarere en ligegyldighed - overfor alt. Du er komme i en slags vakuum tilstand hvor du kan betragte livet, men ikke deltage i det, og hvor din følelse overfor livet hverken er lyst eller ulyst. Du føler dig som en tilskuer til livet, og hvis dine følelser delvist bringes til live igen, da vil det første du mærker ofte være en smertefuld meningsløshed som du ikke har kontrol over (fordi du har fået din evne til at føle tilbage). Når Solar Plexus mister kontrollen (og Hjertet ikke tager over, eller ikke er mærkbart, fordi der kun er lille Hjertekontakt som i tilstandene ikke væren eller vakuum ) da kan du altså opleve at du som person helt bogstaveligt mister evnen til at opretholde dig selv som det væsen du oplever at du er. Dette kan være en meget ubehagelig og smertefuld oplevelse. Din oplevelse af din person, den du er, svækkes, hvilket er det samme som at den identitet som du i Solar Plexus (dit Solar Plexus ego) forbinder dig selv med svækkes. Du føler helt bogstaveligt at du forsvinder, og at din personlighed opløses - uden at noget træder i stedet. Du reagerer med angst på dette, men eftersom dit centrum (din identitet) det som normalt skulle håndtere denne angst 24

25 er reduceret, da kan du intet stille op mod denne angst - og den har derfor frit spillerum til at fylde dig op. Det kan nærmest opleves som klaustrofobisk at blive sådan invaderet af ukontrollable ubehagelige følelser, samtidig med at man selv er forsvundet. Det er som at blive invaderet af et fremmedlegeme der langsomt overtager hvem du er, og langsomt overtager kontrollen over dit liv. Det er ekstremt ubehageligt og værre bliver det af at man virkelig ikke ved om man sådan har mistet sig selv for evigt for der er ingen oplevelse i dig der fortæller dig at dette kun er midlertidigt... Ingen ord kan afhjælpe denne situation. Oplevelsen af mistet integritet, af at miste det som du kender som dig selv, er ganske dominerende, og ord vil blot prelle af på denne oplevelse. Det er meget smertefuldt at have det sådan, og beskrivelsen af det skal tages helt og aldeles bogstaveligt. Man oplever altså at man ophører med at eksistere uden en garanti for at det kun er midlertidigt! I sandhed en angstfremkaldende oplevelse! Prøv at forestille dig denne oplevelse og prøv så at forestil dig hvis du ikke engang havde det i dig som du lige nu bruger til at forestille dig denne oplevelse Det er netop denne oplevelse af mistet identitet som Solar Plexus altid kæmper så hårdt for at du ikke skal opleve! Og det er vigtigt at vi altid støtter Solar Plexus (dvs støtter dig selv) i dette (noget som er blevet misforstået ofte i vores iver efter at komme i kontakt med det ubevidste). Det er svært for mennesker som har deres liv mere eller mindre under kontrol at forstå, og hjælpe, mennesker som er domineret af et Solar Plexus der kæmper for at bevare sin integritet mennesker som ikke har livet under kontrol og en fornemmelse for hvem de er. Ofte vil de råd der bliver givet nemlig kræve en vis kontrol af dem de bliver givet til fordi giveren selv har den (kontrollen), og selv kan bruge disse råd og metoder. Deres hjælp afspejler således hvor de selv er, og at de har svært ved at sætte sig ind i manglen på kontrol, og afhjælpe denne. Hvis 25

26 man derfor vil hjælpe bliver man nød til at sætte sig ud over sin egen situation hvilket ikke er nemt! Følelsen af Hjemve. Når du mister kontrollen og kontakten til hvem du er kan du også begynde at opleve en slags Hjemve uden dog helt at vide hvor dette Hjem er. Du ved at du har mistet noget, men er ikke helt sikker på hvad du har mistet, da det som skulle fortælle dig dette er en del af det du har mistet. Hjemve-følelsen er altså domineret af en oplevelse af ikke at være hjemme, snarere end hvor, og hvad, hjemme er (hvilket gør hjemveen endnu sværere at udholde). Du føler at smerten er for stærk (med mindre du er nået helt ind i vakuum tilstanden, der jo blandt andet kendetegnes ved en slags følelsesløshed ), at den er mere end du kan klare, men oplever dig selv som helt uden midler til at kunne gøre noget ved det (igen fordi dette kræver noget som du har mistet en centreret individualitet med en vis kontrol over dit liv). Du føler Hjemve, men kan ikke definere det Hjem du lider af at have mistet, og du føler en slags håbløshed over ikke at have tillid til at det kan ændre sig nogensinde (ordene fra dit intellekt, eller dine venner, siger måske noget andet men disse ord er intet mod din oplevelse). Du har mistet dig selv og oplever en slags smertefuld ikke-væren, og et udefinerbart tab. Og i den mest ekstreme tilstand kan du, som sagt, ikke engang rigtig opleve selv smerten, da det som skulle opleve den er forsvundet efterladende sig et goldt indre landskab. I denne tilstand kan du derved ikke objektivere smerten og er snarere et med den, og med den meningsløshed som den kommer med. Husk nemlig på at den vigtigste opgave for Solar Plexus er at skabe, opretholde og udvikle din individualitet (et job der kræver kontrol over det ubevidste). Dette er meningen med Solar Plexus og når dette fejler da opleves en stærk meningsløshed. De fleste gange når vi snakker om smerte er det ud fra et Solar Plexus 26

27 ego som tildels formår at rumme smerten dvs det er en smerte som ikke formår at gøre alvorlig skade på vores evne til at opretholde vores Solar Plexus ego (tidlige stadier af tilstanden negativ viljes dominans ) og er altså ikke den situation som jeg snakker om her. Det er vigtigt at forstå denne forskel. Lad mig derfor gentage det - i den mest ekstreme tilstand kan det altså være svært at opleve selv smerte, og man er i en vacuum-tilstand hvor man har svært ved overhovedet at føle noget som helst selv smerten. Det eneste du oplever er en udefinerbar meningsløshed og en følelse af ikke at være hjemme! 3. Terapiformen defineres af den energi der er knyttet til Spiral-tilstanden. De forskellige tilstande adskiller sig ved flere ting som vi har set. En af disse ting er med hensyn til hvilken energi vi er under indflydelse af når vi er i disse tilstande (Figur 6). Det er disse energier som afgør hvilken terapi vi har brug for! Til enhver tilstand i spiralen er knyttet er særlig kombination af energier som afgør hvilken type terapi der er brug for Det er altså vigtigt at forstå hvor en person er i den negative spiral for at forstå hvilken behandling vedkommende har brug for. Det er også vigtigt for at man kan forstå hvordan hjertet skal bruges og særligt i hvilken grad der skal være fokus på en genopretning af Solar Plexus egoet, snarere end en styrkelse af det. Er egoet f.eks opløst da skal fokus være på at genoprette det - snarere end at styrke det ego som ikke er der! De 3 stadier i den negative spiral er som 3 forskellige verdener med hver sine love og en forståelse af dette vil altså kunne udmønte sig i en korrekt behandling af, og hjælp til, en person som er i den negative spiral. 27

28 Figur 6. Energien bag Spiralens tilstande og Udviklingsfaserne Den negative spiral svarer til det udviklingsforløb hvor vi udviklede os fra et væsen med et udifferentieret og primitivt ego til et væsen med et udviklet ego med indre strukturer såsom komplekser samt en afgrænset personlig bevidsthed med bevidstheds strukturer. Hver af spiralens tilstande er underlagt forskellige energier der samtidig viser hvilket type terapi som kræves for at man skal komme videre. I tilstanden Vakuum er den dominerende energi en Hara energi, og i ikke væren er det en bevidst Solar Plexus energi. I negativ viljes dominans er der en nu også en begyndende bevidst Hjerte energi som man påvirkes af. Se figuren i stort format HER. Når man skal videre fra en tilstand, da viser tilstandens energi hvad der er brug for og hvad der ikke er brug for. En terapi rettet mod vakuum tilstanden skal således tage hensyn til at det sprog som et menneske i denne tilstand forstår (og er underlagt) er et sprog bygget op af hara-energier samt svage Solar Plexus energier. Således ville en terapi der fokuserede for meget på Hjertet, eller på bevidstgørelse på Solar Plexus-ego-strukturer, såsom komplekserne, være helt forfejlet. Når du mister dig selv i Solar Plexus (i vakuum tilstanden) er du altså i en situation hvor det absolut bedste som kan ske er at få genoprettet din individualitet, så du derigennem kan få dig selv tilbage igen og altså få den person som du oplever er dig tilbage igen! 28

29 Det er så vigtigt at forstå at få genoprettet individualiteten igen, er det vigtigste som kan ske for at en person i en sådan tilstand kan komme videre og at råd som at de bare skal flyde med og give kontrollen fra sig og åbne sig for Hjertet ikke er det som de har brug for for de har som sagt ingen kontrol at give fra sig, og ikke det som skal til for at modtage Hjertet bevidst! Mennesker som oplever en opløsning af egoet har mere end noget andet brug for at få genoprettet individualiteten før en egentlig terapi påbegyndes og før en kontakt til følelserne forsøges Man kunne så sige at de bare skulle lære acceptere at de ingen kontrol har i Solar Plexus, men et sådant råd ville være et udtryk for en fuldstændig misforståelse af hvad der er vigtigt for Solar Plexus (og din udvikling og vej til velbefindende når du er i denne tilstand) og en komplet manglende indlevelse i personen, som lider under at have mistet Solar Plexus kontrollen. Dette kan ikke fremhæves nok. Det ville som et sige til en person der hænger i det yderste af neglende over en klippeafgrund at det vigtigste lige nu er at du arbejder med at acceptere at dit liv er i stor fare, med at acceptere nuet og give afkald på kontrollen over det i stedet for at give ham en hånd og hjælpe ham op på sikker grund! Først skal man på sikker grund, og først der kan man begynde et forløb der handler om at tage skridt på denne grund! Og dette skal enhver terapi i denne tilstand afspejle! Netop dette kan være rigtig svært for personer med hel eller delvis kontrol over deres liv, og en intakt individualitet, at forstå. I vores råd til andre mennesker har vi det med at projicere os selv over på dem, men det rigtige råd til en som har delvis kontrol over sit ego, er ikke det rigtige for den som ikke har det. Det kræver at man sætter sig ind i en situation som man ikke selv er i, og særligt i dette tilfælde (hvor egoet er opløst) gælder helt nye regler. 29

30 I tilstanden Ikke væren er hovedenergien en Solar Plexus energi. Således er den rette terapiform i denne tilstand hvad vi kunne kalde en Solar Plexus -psykologi med mange ligheder til den traditionelle analytiske psykologi. Man kan i denne tilstand dog godt begynde at tage Hjertet aktivt ind i terapien, selvom Solar Plexus altså skal være centrum for terapien i denne tilstand. I tilstanden Negativ viljes dominans kan man tage endnu mere bevidst Hjerte ind i terapien og målet er nu en fuldstændig frigørelse fra at være smerteligt påvirket af spiralen samt en bevidst Hjerte kontakt, større nærvær og livsglæde. Netop dette mål er realistisk fra kun denne tilstand, men ikke fra de andre tilstande, som har deres egne, og anderledes, mål. Således er det altså vigtigt at afstemme både terapi og mål efter den tilstand der er tale om hvis terapien skal have chance for at lykkes. 4. Afsluttende bemærkninger. Man kan altså være i den negative spiral (som leder dig fra komplekser i spiral-periferien til spiral-kernen hvor den eksistentielle ensomhed befinder sig) og undervejs opleve følgende: 1) en smerte med et mere eller mindre intakt ego, og en følelse af hvem du er (dvs en vis kontrol over smerten), 2) eller en mere eller mindre mistet oplevelse af hvem du er som person og en følelse af smertelig meningsløshed, hjemve og mangel på tro på at det kan ændre sig, og mangel på vilje til at ændre det. 3) eller en følelse af have mistet dig selv i en sådan grad at smerten ikke længere opleves som adskilt fra dig selv, men som en del af dig. Derudover opleves smerten ikke længere som egentlig smerte (idet du er følelsesløs ) men som dyb meningsløshed der er mere end du kan rumme, som er større end dig selv, som er ganske uden 30

Når Solar plexus lider.

Når Solar plexus lider. Når Solar plexus lider. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud af det

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Spiral tilstandenes energier. Jes Dietrich, 2012

Spiral tilstandenes energier. Jes Dietrich, 2012 Spiral tilstandenes energier. Jes Dietrich, 2012 1 Dette er et foreløbigt udkast til et nyt kapitel om Spiral tilstandenes energier. Kapitlet vil blive en del af min nye bog som vil være en efterfølger

Læs mere

Solar plexus s adskillelse til den indre og ydre verden.

Solar plexus s adskillelse til den indre og ydre verden. Solar plexus s adskillelse til den indre og ydre verden. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Energierne bag Menneskehedens Udviklingsperioder.

Energierne bag Menneskehedens Udviklingsperioder. Energierne bag Menneskehedens Udviklingsperioder. 1 Dette er et foreløbigt udkast til et nyt kapitel om Energierne bag udviklingsperioderne. Kapitlet vil blive en del af min nye bog som vil være en efterfølger

Læs mere

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH.

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. 6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. Dette er en oversigt over de foredrag som jeg tilbyder. Der er for tiden 6 foredrag, og de er alle baseret på min bog Menneskehedens Udviklingscyklus, og på www.menneskeogudvikling.dk

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Citater fra: Af Jes Dietrich

Citater fra: Af Jes Dietrich Citater fra: Hjertet og Solar Plexus Erindringens Tale Balancepunktet Af Jes Dietrich Dit liv er en stor proces af valg med det formål at udvikle dig selv og elske dig selv mere. Den dag du ikke behøver

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Når egoet bliver usynligt.

Når egoet bliver usynligt. Når egoet bliver usynligt. Jes Dietrich Dette er et nyt kapitel i min bog Hjertet og Solar Plexus. Det vil være at finde i den nye udgave af bogen. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Nærvær, bevidstgørelse og tro

Nærvær, bevidstgørelse og tro Nærvær, bevidstgørelse og tro Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER. Jan Erhardt Jensen

DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER. Jan Erhardt Jensen 1 DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER af Jan Erhardt Jensen Når man taler om de personlige erfaringer, som det enkelte menneske er sig bevidst, må man være klar

Læs mere

Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling.

Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling. Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Smerteforståelse Smertetackling

Smerteforståelse Smertetackling Smerteforståelse Smertetackling Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk Det lægeligt uforklarlige Smerteniveauet kan hos flertallet af de kronisk smerteramte ikke

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

10 E N T O R N I K Ø D E T

10 E N T O R N I K Ø D E T Forord Lige fra det første afsnit i indledningen til denne bog har jeg kunnet identificere mig med dens formål: at tilbyde mennesker styrke og håb gennem svar på nogle af livets sværeste spørgsmål. Jeg

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

Guide. Kom op på. sider trænings -hesten igen. Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

Guide. Kom op på. sider trænings -hesten igen. Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Kom op på 12 sider trænings -hesten igen Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få motivationen tilbage INDHOLD: Derfor er det

Læs mere

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Idéen bag medfølende brevskrivning er at hjælpe depressive mennesker med at engagere sig i deres problemer på en empatisk og omsorgsfuld måde. Vi ønsker at

Læs mere

Når motivationen hos eleven er borte

Når motivationen hos eleven er borte Når motivationen hos eleven er borte om tillært hjælpeløshed Kristina Larsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel omhandler

Læs mere

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden Introduktion Dét du søger at opnå, ved at læse denne bog, er en tilstand af indre ro og stilhed. Din rejse er en rejse i selvopdagelse og selvforståelse. Imidlertid må du erkende, at dette ikke er noget,

Læs mere

SÆRIMNER. Historien om Hen

SÆRIMNER. Historien om Hen SÆRIMNER Historien om Hen Et novellescenarie af Oliver Nøglebæk - Særimner 2014 KOLOFON Skrevet af: Oliver Nøglebæk Varighed: 2 timer Antal Spillere: 4 Spilleder: 1 HISTORIEN OM HEN Scenariet er en roadmovie

Læs mere

Det autentiske liv 15. marts 2007.

Det autentiske liv 15. marts 2007. 1 Det autentiske liv 15. marts 2007. Jeg har i aften været så letsindig at love at holde et foredrag over emnet Det autentiske Liv. Det var i hvert fald sådan det føltes for nogle måneder siden, da jeg

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal Øvelsen består af 2 madskåle eller lignende fristelser samt 2 kegler, stolper eller personer og der skal gås et 8-tal rundt om de to yderste kegler.

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Prædiken til 2.påskedag Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Lad os bede! Herre, kald os ud af det mørke, som vi fanges i. Og kald os ind

Læs mere

Illustrationer over Livet

Illustrationer over Livet Illustrationer over Livet - En kort oversigt - Alle Illustrationsnumre svarer til numrene på figurene i bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Illustration 1. Menneskehedens 7 Udviklingsperioder. Menneskeheden

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Tekster: Mika 3,5-7, 1 Joh 4,1-6, Matt 7,22-29

Tekster: Mika 3,5-7, 1 Joh 4,1-6, Matt 7,22-29 Tekster: Mika 3,5-7, 1 Joh 4,1-6, Matt 7,22-29 3 Lovsynger herren (300 Kom sandheds ånd (mel.: Gør døren høj)) 352 Herrens kirke (mel. Rind nu op i Jesu navn) 348 Tør end nogen (mel.: Lindemann) (438 Hellig)

Læs mere

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk 1 Forord Blå Kors Danmark er en diakonal organisation, som arbejder på samme grundlag som folkekirken: Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. I Blå

Læs mere

Metadon fortsat den modvillige hjælp?

Metadon fortsat den modvillige hjælp? STOF nr. 3, 2004 TEMA Modsætninger Metadon fortsat den modvillige hjælp? Narkotikapolitikkens og behandlingssystemets forhold til metadon og behandling er ikke uden indbyggede modsætninger. Metadonbrugeres

Læs mere

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over.

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Mariæ Bebudelsesdag, den 25. marts 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10. Tekster: Es. 7,10-14: Lukas 1,26-38. Salmer: 71 434-201-450-385/108-441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE

INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE 1. INGREDIENSERNE I ET VELLYKKET SAMARBEJDE - virksomme faktorer i behandlingen 2. PARTNERSKAB MED KLIENTEN - løsningsfokuserede samtaleprincipper 3. KONTRAKTEN

Læs mere

Det kan være godt for dig, som har mistet, at vide

Det kan være godt for dig, som har mistet, at vide Det kan være godt for dig, som har mistet, at vide - at det kan tage meget lang tid at sørge - at din sorg skal sørges væk ved bl.a. at græde, og ved at tale om, hvor ked du er af det, med dem, du er tryg

Læs mere

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde Netværket Interne Auditorer i Danmark Frederiksminde 16. april 2013 Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Auditorers udfordringer? Hvad oplever du som dine største udfordringer ved at være intern

Læs mere

Mindfulness betyder: fuld opmærksomhed bevidst nærvær

Mindfulness betyder: fuld opmærksomhed bevidst nærvær Slide 1 Slide 2 Mindfulness betyder: fuld opmærksomhed bevidst nærvær Slide 3 Mindfulness er en tilstand Slide 4 Mental træning meditation Østen og vesten Slide 5 Mindfulness` 3 niveauer: 1 Fjerne eller

Læs mere

Side 1 Tanker ud fra Henri J. M. Nouwens bog: Den sårede læge At tjene i verden i dag v. ReFokussamlingen - Odense 9. januar 2016

Side 1 Tanker ud fra Henri J. M. Nouwens bog: Den sårede læge At tjene i verden i dag v. ReFokussamlingen - Odense 9. januar 2016 Side 1 Tanker ud fra Henri J. M. Nouwens bog: Den sårede læge At tjene Medfølelse som åndelig disciplin! Jeg indleder denne 2. sektion med lidt fra epilogen fra David Benners bog: At vandre sammen - og

Læs mere

Hjerte og Solar plexus chakraet Af Jes Dietrich

Hjerte og Solar plexus chakraet Af Jes Dietrich Hjerte og Solar plexus chakraet Af Jes Dietrich Af Jes Dietrich Indhold 1. Solar plexus og hjertet. 3 Indledning. 3 Introducerende bemærkninger 3 En indre ensomhedsfølelse i solar plexus forflytter identitetsfølelsen

Læs mere

Håndtering af stof- og drikketrang

Håndtering af stof- og drikketrang Recke & Hesse 2003 Kapitel 5 Håndtering af stof- og drikketrang Værd at vide om stof- og drikketrang Stoftrang kommer sjældent af sig selv. Den opstår altid i forbindelse med et bestemt udløsningssignal

Læs mere

Når hunden er aggressiv

Når hunden er aggressiv Når hunden er aggressiv Selvom det af og til kan virke sådan, er der ingen hunde der er ondskabsfulde, men der er hunde som farlige. Det kan være generelt eller i isolerede situationer. Hunde indeholder

Læs mere

liv&sjæl SARA-MARIE TEMA Styrk dit åndedræt Lær at elske dig selv fantastisk familieliv lev grønt Bliv vægtvogter med hang til grøn mad

liv&sjæl SARA-MARIE TEMA Styrk dit åndedræt Lær at elske dig selv fantastisk familieliv lev grønt Bliv vægtvogter med hang til grøn mad liv&sjæl Magasinet for bevidst livskvalitet Nr. 5 - oktober/november 2013 Kr. 48,00 TEMA Styrk dit åndedræt Coach dig selv til et fantastisk familieliv Derfor bør du give dig selv alenetid Lev let lev

Læs mere

Selvskadende unge er styret af negative tanker

Selvskadende unge er styret af negative tanker Selvskadende unge er styret af negative tanker Jeg har kontakt med en meget dygtig pige, der synger i kor. Under en prøve sagde et af de andre kormedlemmer til hende: Du synger forkert. Det mente hun ikke,

Læs mere

4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722

4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722 4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722 Teksten som vi hørte for et øjeblik siden handler om frihed, et ord som de fleste nok har en positiv mening om. Men hvad er frihed egentlig?

Læs mere

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE?

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? FYRET FRA JOBBET HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Jeg er blevet fyret! Jeg er blevet opsagt! Jeg er blevet afskediget! Det er ord, som er næsten

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

MÅNEN - dit indre barn?

MÅNEN - dit indre barn? 1 MÅNEN - dit indre barn? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 MÅNEN - dit indre barn? Af Kenneth Sørensen Den udviklingsorienterede astrologi betragter Månens placering i horoskopet, som et symbol

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 6. søndag efter trinitatis,

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

23-05-2016. Livets knubs set i et psykologisk perspektiv. De svære følelser. De brugbare tanker. Opbygning af robusthed. Spørgsmål fra salen..

23-05-2016. Livets knubs set i et psykologisk perspektiv. De svære følelser. De brugbare tanker. Opbygning af robusthed. Spørgsmål fra salen.. Irene Oestrich, Chefpsykolog., Ph.D. PSYKIATRISK CENTER FREDERIKSBERG HOSPITAL REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Livets knubs set i et psykologisk perspektiv De svære følelser De brugbare tanker Opbygning

Læs mere

der en større hemmelighed og velsignelse, end vi aner, gemt til os i Jesu ord om, at vi skal blive som børn.

der en større hemmelighed og velsignelse, end vi aner, gemt til os i Jesu ord om, at vi skal blive som børn. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 10. maj 2015 Kirkedag: 5.s.e.påske/A Tekst: Joh 16,23b-28 Salmer: SK: 743 * 635 * 686 * 586 * 474 * 584 LL: 743 * 447 * 449 * 586 * 584 Jeg vil godt indlede

Læs mere

Rødding 9.00 736 Den mørke nat 303 Kom, Gud Faders ånd (mel. Op dog Zion) 162 Det var kun en drøm 721 Frydeligt med jubelkor

Rødding 9.00 736 Den mørke nat 303 Kom, Gud Faders ånd (mel. Op dog Zion) 162 Det var kun en drøm 721 Frydeligt med jubelkor Es 44,1-8, Rom 8,24-28, Joh 17,1-11 Rødding 9.00 736 Den mørke nat 303 Kom, Gud Faders ånd (mel. Op dog Zion) 162 Det var kun en drøm 721 Frydeligt med jubelkor Lihme 10.30 736 Den mørke nat 651 Vor klippe

Læs mere

Prædiken-refleksion til langfredag, Københavns Domkirke, 2014.

Prædiken-refleksion til langfredag, Københavns Domkirke, 2014. Prædiken-refleksion til langfredag, Københavns Domkirke, 2014. Stine Munch Korsfæstelsen er så svær... Det var Guds mening, og alligevel menneskets utilstrækkelighed og dårskab der er skyld i det.. Som

Læs mere

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv 1. Kend de faktorer, der fastholder dig i smerte og lidelse. 2. Forstå, hvordan automatpiloten styrer dit liv. 3. Bliv bevidst, så du kan gøre

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop

Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop Der er et ordsprog, der lyder: Åndedræt er liv, og det kan ikke siges bedre. Du trækker vejret for at leve, og din livskvalitet bliver påvirket af,

Læs mere

KRISER TIL SØS. - sådan kommer du videre. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt den enkelte søfarende

KRISER TIL SØS. - sådan kommer du videre. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt den enkelte søfarende KRISER TIL SØS - sådan kommer du videre En vejledning til rederi- og skibsledelse samt den enkelte søfarende Gode råd til besætningen om krisereaktioner Mennesker, der har været involveret i en traumatisk

Læs mere

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Patientinformation Depression - en vejledning til patienter og pårørende Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Depression er en folkesygdom Ca. 150.000 danskere har til hver en tid en depression.

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 1 Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 2015 Nyt Perspektiv og forfatterne Alle rettigheder forbeholdes Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering

Læs mere

8 Vi skal tale med børnene

8 Vi skal tale med børnene 8 Vi skal tale med børnene Af Karen Glistrup, socialrådgiver og familie- og psykoterapeut MPF Børn kan klare svære belastninger Vi bliver ramt, når et familiemedlem tæt på os bliver ramt. På hver vores

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

Generelt om Healing/indre legemer

Generelt om Healing/indre legemer Generelt om Healing/indre legemer Når en healer står overfor et menneske som han/hun ønsker at give healing, ser healeren ikke bare på den fysiske krop. Igennem sin udvikling og træning har healeren lært

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00. Steen Frøjk Søvndal

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00. Steen Frøjk Søvndal Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 413: Vi kommer, Herre, til dig ind DDS 448: Fyldt

Læs mere

RE I NKARNATIONS PRINCIPPET

RE I NKARNATIONS PRINCIPPET MARTINUS RE I NKARNATIONS PRINCIPPET MARTINUS INSTITUT København I969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut (Bearbejdet af Mogens Møller). Logos-Tryk 1. KAPITEL Døden skal ophøre med at være

Læs mere

Den automatiske sanseforventningsproces

Den automatiske sanseforventningsproces Den automatiske sanseforventningsproces Af forsknings- og institutleder Flemming Jensen Det kunne ikke gøres enklere. Jeg ved, at for nogle ser meget teoretisk ud, mens det for andre måske endda er for

Læs mere

Hvordan man omhyggeligt plejer

Hvordan man omhyggeligt plejer Hvordan man omhyggeligt plejer en person med meget alvorlig ME Denne brochure er oversat fra engelsk med tilladelse fra forfatteren Greg Crowhurst www.stonebird.co.uk - 2013 Dansk ME Forening 2013 www.dmef.dk

Læs mere

YALOM. Portræt Af Bo Jacobsen. Det er altid. Terapeutens empati. Bøger som anledning

YALOM. Portræt Af Bo Jacobsen. Det er altid. Terapeutens empati. Bøger som anledning Portræt Af Bo Jacobsen YALOM Den amerikanske psykiater Irvin D. Yalom er en af verdens mest kendte terapeuter. Bo Jacobsen fik lejlighed til at besøge ham i hans hjem i Californien og interviewede ham

Læs mere

Gør dine slides så enkle som muligt. Brug billeder frem for tekst og bullets. Fokuser på et tema pr. slide og suppler dette tema med et billede.

Gør dine slides så enkle som muligt. Brug billeder frem for tekst og bullets. Fokuser på et tema pr. slide og suppler dette tema med et billede. Med afsæt i din passion og dit mål formulerer du tre nøglebudskaber. Skriv de tre budskaber ned, som er lette at huske, og som er essensen af det, du gerne vil formidle til de involverede. Du må maks.

Læs mere

Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11.

Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11. Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11. Af domprovst Anders Gadegaard Alt er givet os. Taknemmeligheden er den

Læs mere

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Flere gange om året bliver jeg ringet op af nogen som er bekymrede over en spøgelsesagtig tilstedeværelse, sædvanligvis i deres hjem. Nogle af dem er ligesom

Læs mere

Læservejledning til. Som at se på solen. Bogens titel

Læservejledning til. Som at se på solen. Bogens titel Læservejledning til Som at se på solen Irvin Yalom har sagt at han skrev Som at se på solen som en dybt personlig bog der udspringer af hans egen konfrontation med døden.»jeg deler frygten for døden med

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Af Henrik Johansen Man skal være positiv for at skabe noget godt. Vi ryttere er meget følsomme med hensyn til resultater. Går det ikke godt med ridningen,

Læs mere

Gudstjeneste 150614-10.30 - Brændkjærkirken. Prædiken: Trinitatis søndag 2. tr. Tekster: Ef 1.3-14; Matt 28,16-20 v. sognepræst, Ole Pihl

Gudstjeneste 150614-10.30 - Brændkjærkirken. Prædiken: Trinitatis søndag 2. tr. Tekster: Ef 1.3-14; Matt 28,16-20 v. sognepræst, Ole Pihl Gudstjeneste 150614-10.30 - Brændkjærkirken Trinitatis søndag 2. tr. Tekster: Ef 1.3-14; Matt 28,16-20 v. sognepræst, Ole Pihl Salmer: DDS: 13 Måne og sol DDS: 448 Fyldt af glæde DDS: 674 Sov sødt barnlille

Læs mere

Prædiken til 4.s.e.påske, 2016, Vor Frue kirke. Tekst: Johannes 8,28-36. Salmer: 10, 434, 339, 613 / 492, 242, 233, 58. Af domprovst Anders Gadegaard

Prædiken til 4.s.e.påske, 2016, Vor Frue kirke. Tekst: Johannes 8,28-36. Salmer: 10, 434, 339, 613 / 492, 242, 233, 58. Af domprovst Anders Gadegaard Prædiken til 4.s.e.påske, 2016, Vor Frue kirke. Tekst: Johannes 8,28-36. Salmer: 10, 434, 339, 613 / 492, 242, 233, 58. Af domprovst Anders Gadegaard Hvad er frihed? Vi taler mest om den ydre frihed: Et

Læs mere

Seksuelle dysfunktioner E-bog af Tanja Rahm

Seksuelle dysfunktioner E-bog af Tanja Rahm Seksuelle dysfunktioner E-bog af Tanja Rahm Det er ingen skam at have et problem. Men det er en skam, ikke at arbejde med det. 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klientkontakt... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

Og vi skal tale om det på en måde, som du måske ikke har tænkt over det før.

Og vi skal tale om det på en måde, som du måske ikke har tænkt over det før. Kald 3 - The Power of why. I dag skal vi tale om HVORFOR du ønsker det, du ønsker. Og vi skal tale om det på en måde, som du måske ikke har tænkt over det før. Derfor er det super vigtigt, at du har god

Læs mere

Shamanisme. Shamaners Veje. Ildledning. At stige i Grad. At bruge shamankræfter. Riter til galder. Genvinding af galder. Galder og Gradpriser

Shamanisme. Shamaners Veje. Ildledning. At stige i Grad. At bruge shamankræfter. Riter til galder. Genvinding af galder. Galder og Gradpriser Shamanisme Ildledning Shamaner er åndetilbedere som typisk kommer fra Treagonn-Sletten. De trækker på ånderne og deres kræfter og har lange hellige og spirituelle traditioner som gør dem i stand til at

Læs mere

En bøn fra hjertet. En bøn fra hjerte til hjerte.

En bøn fra hjertet. En bøn fra hjerte til hjerte. Gudstjeneste i Lille Lyngby Kirke den 1. januar 2016 Kirkedag: Nytårsdag/B Tekst: Matt 6,5-13 Salmer: LL: 712 * 713 * 367 * 586 * 474 * 719 I filmen Bruce den Almægtige mener Bruce, at han kan gøre Guds

Læs mere

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært.

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Det første skridt er tit det sværeste tag fat i din kollega Vidste du, at hver femte dansker på et eller andet

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

Split mellem tanker og følelser!

Split mellem tanker og følelser! Split mellem tanker og følelser Et menneske kan beskrives som bestående af tanker, følelser, krop og handling. Disse fire aspekter udgør en organisk enhed og påvirker indbyrdes hinanden. Som f.eks. når

Læs mere

Hold op med at mærke efter i dig selv

Hold op med at mærke efter i dig selv Udgivet på Information (http://www.information.dk) Hjem > Hold op med at mærke efter i dig selv Hold op med at mærke efter i dig selv Psykologiprofessor Svend Brinkmann har lavet en syvtrinsguide, der

Læs mere

Arbejdstilsynet succes eller fiasko?

Arbejdstilsynet succes eller fiasko? DEBATARTIKEL Tage Søndergård Kristensen Arbejdstilsynet succes eller fiasko? Har Arbejdstilsynet ingen effekt på arbejdsmiljøet eller er det kritikerne, der skyder ved siden af? I år 2000 udkom der to

Læs mere