i dialog med jobcentrene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i dialog med jobcentrene"

Transkript

1 N y h e d s a v i s n r. 7 j u n i Beskæftigelsesudvalget i dialog med jobcentrene Beskæftigelsesudvalget har nu for alvor sat fokus på dialogen om den gode arbejdsplads på landets jobcentre. Og det har sat kraftigt spot på begrebet social kapital Med starten på dette år gik også startskuddet for en længere turné rundt i landet, hvor Beskæftigelsesudvalget i HK/Kommunal er på besøg i en lang række jobcentre. Her mødes udvalgets medlemmer med både tillidsfolk, medarbejdere, chefer og lokalpolitikere for at få sat spot på medlemmernes arbejdsmiljø. På dagsordenen er de pressede arbejdsforhold, stress og aktuelle faglige udfordringer. Baggrunden for turnéen er dels den endeløse offentlige debat om jobcentrene, som ofte har et negativt fokus, dels en undersøgelse blandt HK/Kommunals medlemmer på området, som viser, at arbejdsmiljøet lader meget tilbage at ønske på jobcentrene. Turen rundt i landet begyndte i HK/MidtVest den 24. januar og slutter sidst på året. I samme periode får også en række af HK s lokale afdelinger besøg af Beskæftigelsesudvalget, hvor medarbejderne på jobcentrene er inviteret til at komme og høre om begrebet social kapital og deltage i debatten om et bedre arbejdsmiljø. Undervejs på turen rundt i landet er Beskæftigelsesudvalget stødt på mange gode eksempler på, hvordan social kapital er ved at slå an i praksis. Og nogle af disse eksempler er blevet til en række artikler, som du kan læse i dette temanummer af Job Spot om social kapital. I Herning sætter de nu borgeren i centrum og har derfor omorganiseret jobcentret... Aalborg-rådmand opfordrer til at stoppe snakken om struktur og i stedet tale mere om indhold... I Køge startede de helt forfra med at organisere jobcentret, da de overtog resterne af det private job-eventyr... I Frederikshavn hjælpes ledige på vej af et korps af mentorer... side 7. Kommunaldirektøren i Halsnæs ser gerne, at man sætter jobcentrene fri og lader dem blomstre... side 4. side 6. side 6. side 8.

2 2 Spændende arrangementer Formandens klumme I det daglige arbejder jeg som virksomhedskonsulent med sygedagpengemodtagere. Grundlæggende oplever jeg mit arbejde som attraktivt. Det er altid en stor tilfredsstillelse når borgere og virksomheder synes, at jeg er med til at gøre en forskel og nå et godt resultat. Men der er store udfordringer på vores arbejdsområde. Fx kravene om rettidighed, dokumentation og unødigt bureaukrati, hvortil kommer konstante ændringer i lovgivning og styring af økonomien på området og sidst men ikke mindst: Offentlig skældud over, at vi ikke gør det godt nok i jobcentrene. Jeg ved godt, at den offentlige sektor er under pres i disse år, og at der ikke er økonomisk råderum til vækst samtidig med at kravet om effektivitet og produktivitet altid vil være i politisk fokus. Men jeg ved også, at oplevelsen af trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen er en grundlæggende motivationsfaktor, når man som medarbejder skal møde med positiv energi på arbejde hver dag. Udfordringen er derfor at få kravene om produktivitet og trivsel til at gå op i en højere enhed. Og det kan sagtens lade sig gøre, mener professor Tage Søndergård Kristensen, som for HK har skrevet bogen Trivsel og produktivitet to sider af samme sag. Heri introducerer han begrebet virksomhedernes sociale kapital og definerer det således: Virksomhedens sociale kapital er den egenskab, der sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne kerneopgave er det nødvendigt, at medlemmerne evner at samarbejde, og at samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid og retfærdighed. Heraf fremgår, at begreberne samarbejdsevne, tillid og troværdighed samt retfærdighed og respekt er nøglebegreber for skabelsen af et godt arbejdsmiljø og en attraktiv arbejdsplads. At få opbygget en høj social kapital i vores hverdag stiller imidlertid krav til ledelseskvalitet lige som det er meget vigtigt, at vi som medarbejdere kan og vil tage medansvar og medvirke aktivt. Og endnu en forudsætning for at kunne lykkes med projektet er, at alle er klare på virksomhedens mål og har en fælles forståelse af kerneopgaven. Åben og konstruktiv kommunikation er et andet fokusområde, når vi taler social kapital. Mangelsprog à la Det kan vi ikke skal erstattes af ressourcesprog som fx Vi kan og Vi anerkender, at vi har forskellige holdninger og synspunkter. Værktøjet er særdeles brugbart på de indre linjer. Og det er mit håb, at man i jobcentrene tager ideen til sig. De politisk fastsatte rammebetingelser for vores arbejde forsøger vi som faglig organisation til stadighed at påvirke. 5. september: Møde for TR ere i HK/Odense om bl.a. afbureaukratisering. 4. oktober: Medlemsmøde med fokus på førtidspensionsreformen og med specielt fokus på psykisk syge og rehabilitering. Mødet foregår i HK/Hovedstaden og er arrangeret af HK/Kommunal i samarbejde med Dansk Socialrådgiverforening. Uge 43 eller 44: Medlemsmøde om samme emne i Jylland. Møde for TR ere og jobcenterchefer om fremtidens organisering i jobcentrene: Mødet holdes i Fællessalen på Christiansborg. Deltagere: Folketingspolitikere, repræsentanter for LO og HK/Kommunal. Tidspunktet er ikke endeligt besluttet, men kan ses på HK/Kommunals hjemmeside. Til sidst vil jeg gerne sige tak til de jobcentre, der har taget imod Beskæftigelsesudvalget og bidraget til en konstruktiv dialog. Fakta om beskæftigelsesudvalget. Ilse Asmussen Nyttige links Udvalget blev etableret 1. maj Det består af fire personer udpeget af HK/Kommunals ansvarspersoner for fag og fagudvalg nedsat af sektorbestyrelsen. Indsatsområderne er blandt andet: At markere udvalget i medierne At organisere tillidsrepræsentanter (TR) på alle jobcentre og TR-netværk At etablere samarbejde med andre faggrupper At skabe en faglig identitet for personalet i jobcentrene At tage initiativer vedrørende f.eks. uddannelse, lovgivning/bekendtgørelse, afbureaukratisering, udlicitering At overvåge og påvirke beslutningstagerne vedr. digitalisering på ydelsesområdet At holde konferencer og andre faglige arrangementer 3 2 I lighed med HK/Kommunals øvrige fagudvalg bevilges beskæftigelsesudvalget et årligt budget af sektorbestyrelsen, der administrerer forbundets finanser. Pengene skal dække udgifter i forbindelse med udvalgets arbejde og tilrettelæggelse af ovennævnte indsatsområder, diverse TR- og medlemsarrangementer, konferencer mv. 5 1 Udgiver: Beskæftigelsesudvalget i HK/Kommunal Weidekampsgade København C Tlf Redaktion og tekst: Berit Andersen Layout: Zoulmade.com Tryk: GreenGraphic Oplag: 700 Juni Ilse Asmussen, Lejre Kommune, formand 2. Jan Bolvig Mortensen, Københavns Kommune, næstformand 3. Anni Lai Arve, Aarhus Kommune 4. Sven Andersen, Aarhus Kommune 5. Birthe Bille Hansen, konsulent i HK/Kommunal

3 social kapital 3 Jo mere social kapital, des bedre arbejdsmiljø På mange jobcentre er man godt i gang med at oparbejde en høj social kapital. Men tiden er nu kommet til at få alle jobcentrene med på vognen. For det giver trivsel, som giver glade borgere og skaber øget produktivitet gode relationer Undersøgelser slår fast, at der er en sammenhæng mellem oplevelsen af at være på en god arbejdsplads og produktiviteten. Og andre undersøgelser viser, at medarbejderne på jobcentrene scorer lavest på spørgsmålet om, hvorvidt de befinder sig på en attraktiv arbejdsplads. Lægger man de to fakta sammen, er der kun ét at gøre set med HK/Kommunals øjne: At sætte ind for at højne det psykiske arbejdsmiljø på landets jobcentre. Derfor rejser Beskæftigelsesudvalget i år landet tyndt for at besøge jobcentre og få arbejdsmiljøet på dagsordenen for alvor. Vi rejser ikke rundt som dommere over nogen eller noget. kun for at sprede et budskab om, at det er muligt at gøre noget ved situationen selv med den lovgivning, der er i dag, siger Niels Jakobsen, arbejdsmiljøkonsulent i HK/Kommunal. Han er med på alle udvalgets møder rundt i landet, hvor han holder oplæg om begrebet social kapital, som HK mener, er vejen frem mod et bedre arbejdsmiljø: Vi siger, at der er en anden og bedre måde at gøre tingene på. Derfor opfordrer vi til, at man rundt omkring lige hæver sig op over dagligdagens trakasserier og gør en indsats for at skabe det, som alle ønsker sig: En arbejdsplads, som det er rart at møde op på hver morgen. Dette mål kan, ifølge arbejdsmiljøkonsulenten, nås ved at bruge og udvikle de ressourcer og potentialer, som allerede er på arbejdspladsen, på en måde der er til gavn for både virksomheden og medarbejderne. Tre knapper Når jobcentrene går i gang med at skabe de gode relationer og dermed bygge en høj social kapital op, er der især tre knapper, de kan skrue på i deres bestræbelser: Retfærdighed og respekt, tillid og troværdighed samt samarbejdsevne. Drejer man rigtigt på knapperne, får man en fantastisk energi og dermed en god organisation. Og drejer man forkert, får man en lav social kapital, som er lig med en masse bøvl og mindre arbejde, siger Niels Jakobsen. Så jo mere social kapital, des bedre bliver arbejdsmiljøet. Derfor ser han gerne, at alle jobcentre tager emnet op i et samarbejde ledere og medarbejdere imellem, arbejder med det og prøver at implementere det i organisationen. Og der er kun positive gevinster, som han siger: Man får glade medarbejdere, kan fastholde de dygtige og rekruttere nye højt kvalificerede ansatte, samtidig med at man får bedre produkter og mere tilfredse borgere. retfærdighed tillid og samarbejdsevne og respekt troværdighed der skal drejes den rigtige vej!! Vi kommer nemt til at tale om: Det, vi ikke vil have Det, der ikke virker Det, vi vil undgå Men i stedet skal vi tale om: Det, vi gerne vil have Det, der virker godt Den fremtid, vi ønsker os Niels Jakobsen, arbejdsmiljøkonsulent i HK/Kommunal Jeg frygter mest stress Jeg har arbejdet i systemet i mere end 35 år og har været med til rigtig mange ændringer på beskæftigelsesområdet. Det er gået meget ud over trivslen. Så stress en af de ting, jeg frygter mest i dag. For vi skal efterhånden bare kunne rigtig meget og bliver stadig færre til at gøre arbejdet. Så der er fart på. Og derfor er det godt, at beskæftigelsesudvalget har sat fokus på social kapital. Jeg vil også foreslå min arbejdsplads, at vi sætter det på dagsordenen her. Fx ved at få Niels Jakobsen ud og fortælle, da alle jo vil have glæde af at høre hans budskab. Alt i alt var jeg glad for mødet i HK/København. Også fordi jeg her fik en forståelse af, at vores forbund faktisk kan hjælpe os med mere, end vi måske lige går og tror. Så jeg vil helt sikkert bruge det mere fremover. Eva Hvalsøe Nielsen, Allerød Jobcenter - deltager på medlemsmøde i HK/København.

4 4 rodovre: aarhus: Tilfredse medarbejdere overkommer mere Klar voldspolitik på jobcenteret i Aarhus vest bliver der omgående og meget kontant grebet ind, så snart en borger ikke opfører sig ordentligt over for en medarbejder. Samtidig har stedets voldspolitik en stor forebyggende effekt Når en borger råber møgkælling eller truer tale ordentligt til os. Så kodeordet i vores med bål og brand er medarbejderne på voldspolitik er mest af alt kommunikation, jobcentret i Aarhus Vest rigtig glade for siger jobcenterchef Marianne Eriksen. stedets voldspolitik. For her finder de en vejledning, der gør, at de ved, hvordan de Stor mangfoldighed skal forholde sig. Voldspolitikken på jobcentret i Aarhus Vest Voldspolitikken rummer nemlig en klar læner sig op af kommunens overordnede procedure, som alle er bekendt med, og politik på området. Grundtanken bag den som straks sættes i værk. Først stoppes er, at enhver skal have lov til at være den, samtalen med borgeren, som får at vide, han er. at han skal tale ordentligt. Er det ikke nok, Som ansatte har vi hver især vores kan medarbejderen gå til sin chef, som så egen kulturelle baggrund. Og da centret tager en snak med borgeren. Og de mere dækker et område med borgere, der alvorlige situationer anmeldes straks til også har mange forskellige kulturelle politiet, og medarbejderen får omgående baggrunde, falder det os naturligt at psykologhjælp. være meget opmærksomme på, hvordan Denne klare procedure gør de ansatte vi taler til hinanden og til den enkelte på jobcentret trygge. Og i dag er de ikke borger på en respektfuld måde i denne i tvivl om, at den har en forebyggende mangfoldighed, siger Marianne Eriksen. effekt og medvirker til, at man kun meget Det betyder, at man på jobcentret sjældent oplever en ubehagelig borger. agerer professionelt over for den enkelte Jeg vil ikke sige, at vi har opdraget borger, så han oplever respekt for sin borgerne, men vi har gjort det meget situation og sine frustrationer, samtidig tydeligt for dem, at vi ikke vil finde os i, med at medarbejderne sætter grænser, at de taler grimt til os og råber og skriger der gør, at frustrationerne ikke bliver eller det, der er værre. På samme måde udtrykt i uacceptable udtalelser og som borgerne gerne vil have, at vi taler adfærd. pænt til dem, siger vi, at de også skal En satsning på et godt psykisk arbejdsmiljø har høj prioritet på jobcentret i Rødovre. Og resultaterne udebliver ikke I Rødovre er udskiftningen af medarbejdere meget mindre, end det ellers er normalt på beskæftigelsesområdet. Og ingen af dem, der rejser, gør det på grund af utilfredshed. Dette er et af de mere markante resultater af jobcentrets langvarige arbejde med det psykiske arbejdsmiljø. Vi satser målrettet på at skabe en velfungerende arbejdsplads. Først og fremmest for at mindske udskiftningen af ansatte. Men en afledt effekt er jo, at tilfredse medarbejdere overkommer mere, hvorfor vi også får en højere produktivitet, fortæller Jakob Duvå, chef for de 90 ansatte på jobcentret. Et af midlerne til at nå målene er et MED-udvalg, der er meget større end normalt, idet det består af en fra hvert af jobcentrets fem teams plus tillidsfolk og ledelse. Udvalget mødes hver anden måned og taler ikke blot om arbejdsmiljø og ansættelsesrelaterede forhold, men også om beskæftigelsesplaner og resultaterne af centrets arbejde. Hyppig information Kendetegnende for jobcentret i Rødovre er også et højt informationsniveau. Det er en del af strategien for at sikre, at alle ved, hvad der tales om og kan tale inden for samme ramme også når der skal løses problemer. Af samme grund er ledelsens og medarbejdernes dagsorden på MED-møderne meget ens. Og således bliver løsningerne de bedst mulige og nogle, der som regel er bred enighed om, ifølge jobcenterchefen. Og enigheden rækker også, når der er store udfordringer på dagsordenen. Fx den voldsomme travlhed i de danske jobcentre. I Rødovre fostrede ledelsen og medarbejderne således et forslag til kommunalbestyrelsen om at vedtage nogle normer for sagstal, sådan at jobcentret bliver opnormeret under stor ledighed og reduceret ved lavere ledighed. Og forslaget blev vedtaget. Bag forslaget lå også et fælles ønske om at sikre et højt fagligt niveau. Og med baggrund i dette fylder uddannelse meget i hverdagen. Senest har ikke færre end en snes medarbejdere taget diplomuddannelsen, samtidig med at der løbende er nogle i gang med projektuddannelse eller andet. At få lov at uddanne sig får de ansatte til at opleve, at arbejdspladsen gerne vil dem noget. Det giver medarbejdere, der godt gider være her og er derfor en god investering, siger jobcenterchefen og tilføjer: Hvis alt dette kaldes social kapital så har vi masser af det i Rødovre.

5 social kapital 5 Et godt arbejdsmiljø er det hele værd herning: Nu er borgeren i centrum I Herning er medarbejdere og ledelse på beskæftigelsesområdet startet helt forfra med at organisere sig. Håbet er at få mere fokus på borgerne og mindre på det administrative I Herning nåede ledelse og medarbejdere sidste efterår frem til en fælles forståelse af, at der var behov for en ny orientering og nye pejlemærker i beskæftgelsesindsatsen. Processer og formalia skulle ikke længere være målet, men en del af midlerne til at opnå mere værdi for borgerne. Det førte til, at man gik i gang med at lave en plan for styrkelse af beskæftigelsesindsatsen. Den blev forelagt Det lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesudvalget sidste efterår og rummede blandt andet et ny måde at organisere sig og tænke på. Planen skal gennemføres i en løbende proces, hvor tilretninger og handlinger sker undervejs, sådan at det hele kommer til at hænge sammen for medarbejderne og rent lovgivningsmæssigt. Vi blev enige om, at vi syntes, vi blev trukket i en stadig mere administrativ retning, og at vi fik stadig mindre tid til det egentlige at hjælpe borgere og virksomheder. Derfor prøvede vi at tænke i nye retninger. Og det realiserer vi nu i en løbende proces, fortæller Troels Kjærgaard, jobcenterchef i Herning Kommune. Nye pejlemærker Idegrundlaget bag planen er at sætte borgeren i centrum. De pejlemærker, der styres efter fremover, har således til hensigt at skabe mere værdi for brugerne af systemet. Og de er især fire: Bedre sammenhæng mellem den ydelse, borgeren får, og jobtræningstilbuddet. Læring af erfaringerne sættes i system. formålet med indsatsen for den enkelte skærpes. større tydelighed i missionen på beskæftigelsesområdet, så krydspresset på medarbejderne bliver mindre. Den nye retning i Hernings beskæftigelsesindsats er blevet til ved, at ledelsen først udarbejdede et grundlag, hvorefter der blev dannet tre arbejdsgrupper bestående af medarbejdere. Under en fælles overskrift, Hurtigst og bedst i arbejde eller uddannelse, skulle de finde frem til den bedste indretning af organisationen. Det er vigtigt, at medarbejderne får ejerskab til løsningerne. Derfor blev de inddraget fra start og fik lov til selv at finde frem til, hvordan den ideelle verden ser ud. Og vi som ledere kom først ind i processen igen, da vi skulle i gang med implementeringen, siger Troels Kjærgaard. Den egentlige gennemførelse af planen er for alvor kommet i gang her i foråret og har rykket rundt på medarbejderne, der også for en dels vedkommende har fået nye funktioner. Det betyder i praksis, at det at være sagsbehandler og jobkonsulent i nogle tilfælde nu glider over i hinanden, sådan at den enkelte kan følge en sag helt til dørs. Ideen er, at borgeren ikke hele tiden møder en ny medarbejder, som han så skal starte forfra med at fortælle sin livshistorie. Det vigtige er, at borgeren oplever, han får den hjælp, der bedst fører frem til målet om at komme tilbage på arbejdsmarkedet, siger Troels Kjærgaard. Virksomheder med høj social kapital får ikke blot medarbejdere, der trives bedre, men også bedre tal på bundlinjen. Det viser en undersøgelse, som er blevet til bogen Trivsel og produktivitet to sider af samme sag I HK har man tit og ofte undersøgt medlemmernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø og er kommet med bud på, hvad der gavner medlemmernes helbred og trivsel. Men sidste år valgte man at brede emnet ud og stille spørgsmålet om, hvordan sunde og bæredygtige arbejdspladser kan gå hånd i hånd med kravet om sunde og produktive medarbejdere. Svaret foreligger nu i form af bogen Trivsel og produktivitet to sider af samme sag, forfattet af sociolog, forsker og professor Tage Søndergård Kristensen. Med den på bordet håber HK at få indsatsen for et bedre psykisk arbejdsmiljø højere op på den nationale dagsorden. Både finanskrisen og den demografiske udvikling betinger, at vi går nye veje for at kunne sikre en fortsat øget konkurrenceevne og øget produktivitet. Og i den diskussion har betydningen af et godt arbejdsmiljø hidtil ikke haft den store plads. Men det håber jeg, den vil få med denne bog, siger Tage Søndergård Kristensen. Resultaterne af undersøgelsen bag bogen er i hvert fald soleklare: Et godt arbejdsmiljø og en høj social kapital kan ikke bare på én, men mange måder gavne danske virksomheder i deres bestræbelser på at øge produktiviteten og forbedre konkurrenceevnen. Blandt andet vil en forbedring af arbejdsmiljøet øge produktiviteten, forbedre kvaliteten af de offentlige ydelser, mindske virksomhedernes omkostninger ifm. uønsket personaleafgang og fravær, mindske udstødningen fra arbejdsmarkedet, mindske stress, søvnproblemer og udbrændthed og mindske psykiske lidelser og lidelser i bevægeapparatet. Og hertil kommer, at alt dette samtidig har en masse afledte og åbenlyst positive effekter, påpeger Tage Søndergård Kristensen. Der er ingen, der tror, at et godt arbejdsmiljø og en høj social kapital kan løse alle problemer. Men i forlængelse af vores resultater vil det i hvert fald være uansvarligt ikke at tage disse begreber meget alvorligt, siger han. Bogen Trivsel og produktivitet er blevet til på baggrund af forskerens gennemgang af 32 udvalgte danske og internationale artikler, rapporter, bøger og undersøgelser. I alle tilfælde blev der konstateret signifikante sammenhænge mellem forskellige faktorer i arbejdsmiljøet og produktivitet, kvalitet eller økonomisk overskud. Hvad er social kapital? I de seneste to-tre år har begrebet virksomhedens sociale kapital vundet indpas i den danske arbejdsmiljøforskning med en enorm styrke. Især efter udgivelsen af en hvidbog om social kapital i 2008, som blev støttet af Arbejdsmiljørådet. Heri defineres begrebet således: Virksomhedens sociale kapital er den egenskab, der sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne opgave er det nødvendigt, at medlemmerne evner at samarbejde, og at samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid og retfærdighed. I hvidbogen konkluderes det, at virksomheder med en høj social kapital står i en vinder-position, idet de både har høj trivsel og høj produktivitet.

6 6 koge: DE lykkedes med en umulig opgave social kapital I jobcentret i Køge slikker de sårene efter to års dårlige erfaringer med udlicitering. Men efter at være startet helt forfra er de nu godt på vej mod deres mål om at blive Danmarks bedste jobcenter der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for medarbejdere og ledelse, som fik til opgave at finde svaret på en enkelt spørgsmål: Hvad skal der til, for at Køge får Danmarks bedste jobcenter? Gruppen fik tilknyttet en konsulent til at hjælpe i processen. Og for at skabe klarhed om opgaven formulerede jobcenterchefen et visionspapir med konkrete mål ift. indsats, økonomi, omdømme og medarbejdertilfredshed. jobcenterchefen fast i, at han ville have et jobcenter, hvor det er rart at gå på arbejde om morgenen, og hvor medarbejderne er glade og engagerede og har medindflydelse, som han siger. Godt på vej Og selvom målet endnu ikke er fuldt, er de nu godt på vej i Køge. Det, der virkede, var, at medarbejderne pludselig oplevede at blive spurgt til råds, og at ledelsen faktisk handlede Da Køge Kommune efter bare to år havde erfaret, at en udlicitering af dele af jobcentrets opgaver ikke var nogen god ide, havnede aben på jobcenterchef Gorm H. Andersens bord. I hvert fald blev det nu hans opgave at finde ud af, hvordan man fra den ene dag til den anden fik sluset en masse nye opgaver, 1700 forventningsfulde borgere og 17 frustrerede medarbejdere ind i det kommunale jobcenter. Det var en stor mundfuld og en kæmpe udfordring. Især fordi det hele skete rimelig pludseligt, siger Gorm H. Andersen. Men opgaven skulle løses trods temmelig dårlig trivsel på arbejdspladsen, som nu rummede i alt 80 medarbejdere. Og i jobcentret besluttede man sig for at benytte anledningen til at tænke hele strukturen forfra. Derefter blev Ny organisation Det var i begyndelsen af Og i oktober blev der fremlagt et udkast til en helt ny organisation. Trods et samtidigt sparekrav på over tre millioner kroner lykkedes det, i kraft af en ihærdig indsats fra alle sider, at få organisationsændringen gennemført, samtidig med at man udpegede faglige koordinatorer og endda fik råd til at ansætte nye medarbejdere. Det sidste skyldtes, at jobcentret i meget lang tid ikke havde genbesat ledige stillinger. Indtil ændringerne slog igennem kørte jobcentret i et halvt års tid med fortsat stor utilfredshed blandt medarbejderne, påbud fra Arbejdstilsynet og en dagligdag, hvor alle bare kæmpede sig igennem, og hvor problemerne især på sygedagpengeområdet nærmest var uoverskuelige. Men hele vejen igennem holdt på deres ønsker. Medarbejderne havde selv været med til at skabe den nye organisation. Og nu så de den ført ud i livet. Det var en stor aha-oplevelse for mange af dem. Især for de, der kom fra det private Agens, siger Gorm H. Andersen. Og på spørgsmålet om, hvad ledelsen har lært af det hele, lyder svaret klart: Det handler om forberedelse, forberedelse, forberedelse. Og så om at være åben og erkende, at heller ikke cheferne har de vise sten, siger han og kommer med et par gode råd til andre: Få ekstern bistand ind. Læg en langsigtet proces-plan fra starten. Kommuniker, kommuniker, kommuniker. Og indhent forståelse hos politikerne for, at det koster på indsatsen. aalborg: Det er jo en fælles sag, vi er ude i. Og arbejdsmarkedets parter har nogle erfaringer og et kendskab, som kommunerne fint kan gøre brug af. Både i de lokale beskæftigelsesråd og andre udvalg, siger Mai-Britt Iversen Stop snakken om struktur rådmand mener, at fagbevægelsen er med til at afspore den nødvendige debat om beskæftigelsesindsatsen. Og hun opfordrer den til i stedet at forholde sig mere aktivt til, hvad der gøres og bør gøres I diskussionerne om jobcentrene og beskæftigelsesindsatsen bliver der ofte sat spot på strukturen mere end på indholdet. Og det vil Mai-Britt Iversen gerne have vendt op og ned på. Hun er socialdemokratisk rådmand for Aalborg Kommunes Familie og Beskæftigelsesafdeling og siger: Det bekymrer mig, når jeg hører A-kasse-, LO-folk og andre sige, at indsatsen i kommunerne ikke er i orden og derefter kommer med pipfuglekurser som eksempel. For disse kurser forekom kun, da det var i staten, at beskæftigelsesindsatsen lå. Så det drejer den nødvendige debat i en helt forkert retning. I stedet vil hun gerne have, at diskussionen koncentrerer sig om, hvordan man bedst hjælper de ledige og de syge. Og her er det efter hendes mening vigtigt, at fagbevægelsen også forholder sig aktivt til, hvad den gerne vil have, blander sig i debatten og kræver indflydelse. Det er jo en fælles sag, vi er ude i. Og arbejdsmarkedets parter har jo nogle erfaringer og et kendskab, som kommunerne fint kan gøre brug af. Både i de lokale beskæftigelsesråd og andre udvalg, siger hun og forestiller sig på sigt partnerskaber som en oplagt mulighed for endnu mere samarbejde, der kan gavne indsatsen for at bringe de ledige tilbage på arbejdsmarkedet hurtigst muligt. For meget kontrol Noget andet, der forhindrer debatten om indholdet, er efter Mai-Britt Iversens mening de aktuelle lovgiveres fokus på dato og klokkeslæt for aktivering og fremmøde osv. og den omfattende kontrol, det medfører. Lovens vægt på pisk og straf er helt ude af trit med virkeligheden. For alle ledige vil jo meget gerne arbejde. Det er jo ikke sådan, at de fleste prøver at snyde. Så det er en helt forkert tankegang, der ligger bag reglerne på beskæftigelsesområdet i dag. Vi lovgiver for de fem procent, der prøver at snyde og ikke for de 95 procent, siger hun. På samme måde mener hun, at lovens incitamentsstruktur er helt forfejlet: Som om vi i jobcentrene ikke er interesserede i at få folk i arbejde. Men det er vi selvfølgelig. Det er jo vores borgere, som vi gerne vil gøre alt det bedste for. Og det er også skattekroner for os ikke kun for staten. Men problemet er, at vi er bundet på hænder og fødder. Fik vi i stedet indført metodefrihed, kunne vi selv forsøge os frem med, hvad der virker bedst, ligesom vi kunne målrette indsatserne til de forskellige ledige med forskellige behov. Det ville helt sikkert have en større beskæftigelsesmæssig effekt.

7 Frederikshavn: 7 Mentorer hjælper ledige i job nakskov: Ændringen af refusionsreglerne har fået Frederikshavn Kommune til fremover at satse på virksomhedsrettet aktivering. De ledige hjælpes på vej af et korps af mentorer I Frederikshavn har indsatsen over for kommunens 200 ledige i Match 2-gruppen skiftet helt karakter. Fra at have fokus på kurser og projekter, der skulle hjælpe dem tilbage til arbejdsmarkedet, har man nu næsten udelukkende fokus på aktivering i virksomheder ved at oprette et antal såkaldte virksomhedscentre rundt omkring på nogle af kommunens større private arbejdspladser. Når man skal lave virksomhedsvendt aktivering, er det vigtigt at have virksomhederne med. Og det får vi i høj grad, når jobcentrene så at sige rykker deres projekter ud på virksomhederne, siger Flemming Søborg, arbejdsmarkedschef i Frederikshavn. Støtte til den enkelte For at gøre hele processen så effektiv som mulig og sikre de bedste konkrete resultater har jobcentret besluttet at oprette et korps bestående af en snes mentorer. Hver af dem skal bruges til at støtte og coache den enkelte ledige på alle de måder, der er behov for både på og uden for arbejdspladsen. Med mentorkorpset får både den ledige og virksomheden gavn af hinanden, mens virksomheden populært sagt slipper for alt bøvlet, siger Flemming Søborg. Mentorkorpset består af en gruppe projektmedarbejdere med en bredt sammensat faglig baggrund. En stor del af dem er jobcenter-medarbejdere. Og tilsammen har de fået tildelt de ressourcer, der tidsmæssigt skal til for at yde den ekstra indsats, der giver de konkrete resultater. Op foran i køen De foreløbige erfaringer fra Frederikshavn viser, at det giver god mening med denne form for aktivering. Jo tættere på virkeligheden, des større effekt har aktiveringen. For med aktivering i virksomheden lærer den ledige og arbejdsgiveren hinanden at kende. Og når den pågældende arbejdsplads får brug for nye medarbejdere har man nogen i stalden, man kan hyre. På den måde bevæger M2 erne sig fra bagest i køen og op foran, siger Flemming Søborg. Han understreger, at den nye indsats indtil videre kun er som fugle på taget, indtil de ledige rent faktisk er kommet i job. Ud over at hjælpe ledige i gang har mentorordningen også reddet en del stillinger på jobcentret, som med ændringen i refusionsregler stod over for store økonomiske udfordringer. Fakta Sidste år i november blev refusionsreglerne ændret, sådan at kommunerne får den højeste refusion 50 procent for virksomhedsrettet aktivering og ordinær uddannelse, mens kurser og kommunale projekter kun refunderes med 30 procent af udgifterne. Niels Jakobsen taler om social kapital på medlemsmøde i Jammerbugt Kommune. uddannelse på tværs af Kommuner Den nye introuddannelse for jobcentermedarbejdere bliver nu for første gang udbudt lokalt. I samarbejde med Metropol giver tre kommuner deres medarbejdere mulighed for fælles uddannelse Frem for at kursisterne i flok tager på uddannelse i København, vil underviseren nu komme til kursisterne. Det sker for første gang i det sydøstlige hjørne af Danmark, hvor der efter sommerferien udbydes et jobcenter-intromodul med deltagere fra Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner. Initiativet kommer fra Lolland kommune, hvor anledningen var et aktuelt fokus på kulturen på beskæftigelsesområdet. Det er et område, som i dag er kendetegnet ved mange forskellige kulturer, og hvor medarbejderne i høj grad finder deres identitet i forhold til deres uddannelse. Og der kunne vi godt tænke os en højere grad af ensartethed i opfattelsen af området, siger arbejdsmarkedschef Carsten Høj Hansen, Lolland. På samme tid havde man et ønske om en øget grad af faglighed for at kunne bryde de snærende bånd, som medarbejderne på området oplever. Det kræver en vis grad af faglighed at kunne manøvrere i et rum præget af voldsomt bureaukrati og temmelig rigide regler. Og jo mere faglighed, des nemmere bliver det at bryde båndene og udfordre vilkårene lidt, så vi hverken får automatpiloter eller samlebåndsproduktion ud af det, som der ellers er lagt lidt op til, siger arbejdsmarkedschefen. Mere uddannelse Disse ønsker i jobcentret førte frem til behovet for mere uddannelse til medarbejderne. Og for at det praktisk skulle kunne lade sig gøre i større omfang, fostrede man ideen om at gennemføre uddannelsen lokalt. Derefter kontaktede Carsten Høj Hansen Metropol. Og dette samarbejde har nu ført til, at Professionshøjskolen for første gang kører et jobcenter-intromodul på lokalt plan. I første omgang er det Lolland Kommune, der har købt et modul. Herfra udbyder vi tre pladser til medarbejdere fra hver af vores to nabokommuner. Og går det godt, håber vi, at de tre kommuner fremover kan skiftes til at finansiere et modul, siger arbejdsmarkedschefen. En yderligere fordel ved at køre uddannelsen i fællesskab er, som han ser det, at det giver noget synergi og en masse gode input på tværs af kommunegrænserne, når medarbejdere mødes på denne måde. Det er altid gavnligt at høre om, hvordan andre griber sagerne af, ligesom det giver god mening at lære af hinandens erfaringer, siger Carsten Høj Hansen. Desuden er der med en lokal forankring af uddannelsen større mulighed for at få lokale vinkler på indholdet, selvom der køres efter den officielle og godkendte undervisningsplan. Og det gør det mere nærværende for deltagerne, mener arbejdsmarkedschefen. Uddannelsen, der skal foregå i Nakskov, er første del af Metropols diplomuddannelse i beskæftigelse. Det er et otte dages kursus, der kommer til at køre enten som otte enkeltdage eller fire gange to dage. Og arbejdsmarkedschefen håber, at uddannelsen vil foranledige nogle af de deltagende medarbejdere til at gå videre med diplomuddannelsen, da modulet i Nakskov slutter med eksamen og dermed er kompetencegivende til det videre forløb.

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Medindflydelse i århus

Medindflydelse i århus MAGASINET særtillæg 2009 4 GodE råd der gør MED-arbejdet effektivt 7 TIllæG Medindflydelse i århus En vigtig MED-spiller 4 Hjerte og hjerne kommer i spil 16 Nye karriereveje med coach 18 MAGASINET særtillæg

Læs mere

Aikido hjælper de ansatte med at tackle konflikter på genbrugspladsen.

Aikido hjælper de ansatte med at tackle konflikter på genbrugspladsen. 2/2010KONZENS U D G I V E T A F K L O G K T O Aikido hjælper de ansatte med at tackle konflikter på genbrugspladsen. VI SKAL LYTTE Frank Jensen parat til anerkendende ledelse. Vejen gennem chokket Tilbage

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Offentlig. I piskeregn vender køerne halen til

Offentlig. I piskeregn vender køerne halen til Offentlig Ledelse04 Udgivet i samarbejde mellem HK/Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 11 I piskeregn vender køerne halen til Det samme gør medarbejderne til chefen, hvis de mødes af

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Styr på det? Fortællinger fra grafiske arbejdspladser

Styr på det? Fortællinger fra grafiske arbejdspladser Styr på det? Fortællinger fra grafiske arbejdspladser GRAFISK BAR Historier til inspiration om psykisk arbejdsmiljø i den grafiske branche Medlemmer i Grafisk BAR: Grafisk Arbejdsgiverforening Danske Mediers

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Dansk Fængselsforbund December 2006 - Januar 2007 Nr. 12/1-2006/2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Penge til påbud udskudt til foråret 15 Socialdemokraterne: Regeringen svigter

Læs mere

grafisk bar nummer oktober 2010 1

grafisk bar nummer oktober 2010 1 grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 19. nummer oktober 2010 Den nye arbejdsmiljølov fire skarpe til Beskæftigelsesminister Inger Støjberg Den positive vej Det betaler sig, siger

Læs mere

attraktive arbejdspladser

attraktive arbejdspladser Kommentaren attraktive arbejdspladser 2 Forord Haves: Masser af know-how Søges: Fælles OAO-vision for rekruttering og fastholdelse OAO repræsenterer alle offentligt ansatte i LO. Det er en bred og mangfoldig

Læs mere

Kommune 3.0: Skanderborg vil aktivere borgernes egne ressourcer. Medarbejderne på Nordfyn trives med selv at styre opgaveløsningen effektivt

Kommune 3.0: Skanderborg vil aktivere borgernes egne ressourcer. Medarbejderne på Nordfyn trives med selv at styre opgaveløsningen effektivt Et magasin fra KL og KTO om fremtidens velfærd i kommunerne Medarbejderne på Nordfyn trives med selv at styre opgaveløsningen effektivt Kommune 3.0: Skanderborg vil aktivere borgernes egne ressourcer Kommunale

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

En hyldest til MED-systemet. Festskrift 2012

En hyldest til MED-systemet. Festskrift 2012 En hyldest til MED-systemet Festskrift 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord Forord Side 3 FTF & OAO Tillidsreform og nye partnerskaber Side 4 Bente Sorgenfrey, Formand FTF OAO om MED-systemet Side 8 Dennis

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

20. JUNI 71. ÅRGANG. Vi har medvind

20. JUNI 71. ÅRGANG. Vi har medvind 20. JUNI 71. ÅRGANG SOCIALPÆDAGOGEN 13 14 Vi har medvind I hverdagen kan det måske være svært at se, men socialpædagogernes fokus på løsninger høster bred politisk anerkendelse. Og det skal udnyttes, siger

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital Væksthus for Ledelse Januar 2011

Læs mere

Fængselsfunktionæren 3

Fængselsfunktionæren 3 Fængselsfunktionæren 3 Dansk Fængselsforbund Marts 2006 Nr. 3/2006 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Styr på arbejdspresset i Kriminalforsorgen 16 Dansk Fængselsforbund: For få påbud fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

STRESS MAGASINET DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE

STRESS MAGASINET DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE STRESS MAGASINET XXX HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE CLAUS HJORT FREDERIKSEN: DIREKTØRERNE SKAL GÅ FORREST DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS NR. 02 FEBRUAR 2006 1 INDHOLD

Læs mere

Tillid har været på den offentlige dagsorden i nogle år. Men rykker det? Der er både medvind og barrierer, siger de 300 ledere, vi har spurgt.

Tillid har været på den offentlige dagsorden i nogle år. Men rykker det? Der er både medvind og barrierer, siger de 300 ledere, vi har spurgt. Tema om tillidsbaseret ledelse Offentlig Ledelse01 15 Udgivet i samarbejde mellem HK Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening Tillid 2.0 Tillid har været på den offentlige dagsorden i nogle

Læs mere

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Tage Søndergård Kristensen 1 Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog er udgivet af Gymnasieskolernes Lærerforening, og er udarbejdet

Læs mere

Drømmen om at gøre en forskel Tre socialrådgiverstuderende fortæller om deres vej ind i faget

Drømmen om at gøre en forskel Tre socialrådgiverstuderende fortæller om deres vej ind i faget 10/14 socialrådgiveren Spareplaner truer sygehussocialrådgivere DR-dokumentar: Hellere realistisk end perfekt Kampvalg til næstformandspost og hovedbestyrelse Drømmen om at gøre en forskel Tre socialrådgiverstuderende

Læs mere

Offentlig. Netværk baner vejen. Ledere i 17 kommuner løfter nu i flok i Danmarks største miljønetværk. Læs mere side 17

Offentlig. Netværk baner vejen. Ledere i 17 kommuner løfter nu i flok i Danmarks største miljønetværk. Læs mere side 17 Offentlig Ledelse03 Udgivet i samarbejde mellem HK/Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 11 Hanne og Anita i grønt makkerskab: Netværk baner vejen Ledere i 17 kommuner løfter nu i flok

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JUNI 2014 STEMNINGEN LETTET VED KASSEN Servicerådgiveren fik et langt bedre arbejdsklima ved genåbning af en kasse og udvidet åbningstid

Læs mere