Virksomhedsplan 2014 Træningssektionen. Træningssektionen Virksomhedsplan 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2014 Træningssektionen. Træningssektionen Virksomhedsplan 2014"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2014 Træningssektionen Træningssektionen Virksomhedsplan 2014

2 Træningssektionen Virksomhedsplan 2014 Indholdsfortegnelse Vision og politik for sundhedsområdet i Hillerød Kommune... 5 Hillerød Kommunes sundhedscenter... 5 Træningssektionens vision... 6 Årsberetning Indledning... 7 Faglig udvikling... 7 Aktiv i din hverdag... 7 Helhedsorienteret og koordineret borgerservice... 7 Rehabilitering til job... 7 Brug for alle... 7 Førtidspension- og fleksjobreform... 8 Sammenhæng på tværs... 8 Nyt Sundhedsceter... 8 Træningssektionens fysiske rammer på Sundhedscenteret... 8 Opgaveløsningen i teamstruktur... 8 Forebyggende hjemmebesøg... 8 Social kapital... 9 Forløbsprogrammer... 9 Forflytning og forebyggelse af arbejdsskader... 9 Dokumentationssystem i udbud i Ældre og Sundhed... 9 Velfærdsteknologi... 9 Samarbejdspartnere og netværk...10 Økonomi...10 Fraværsstatistik...10 Status over udviklingen i Træningssektionen...11 Status over udviklingen for opgaver og holdtilbud...12 Resultatopgørelse for forebyggende hjemmebesøg Overordnede indsatsområder i Træningssektionen Virksomhedsplan

3 Træningssektionen i balance...13 Direktørernes strategibrev Social kapital...13 En del af Fællesskabet...14 Ledelsesstruktur...14 Teamstruktur...14 Trivselsundersøgelse...14 Helhedsorienteret og koordineret borgerservice...14 Rehabilitering til job for borgere i ressourceforløb...14 Førtidspension- og fleksjobreform...14 Sammenhæng på tværs...14 Ældrepuljen...15 Forløbsprogrammer...15 Vederlagsfri Fysioterapi...15 Forebyggende hjemmebesøg...15 BRO-projekt...15 Forflytningsuddannelse...15 Nyt sundhedscenter...15 Implementering af IT-system Avaleo...15 APV i Hillerød kommune...15 Målsætning for 2014 for de forskellige teams i Træningssektionen...16 Målsætning for MED- udvalget Målsætning for AMIR Målsætning for ergoterapeutgruppen Målsætning for Aktiv i din hverdag Målsætning for team vedr. ankel Målsætning for Team Amputation Målsætning for Team Cancer Målsætning for Ergonomi Målsætning for forebyggende hjemmebesøg Træningssektionen Virksomhedsplan

4 Målsætning for Genoptræningsteamet Målsætning for hoftegruppen Målsætning for håndgruppen Målsætning for Inkontinens Målsætning for team vedr. knæ Målsætning for KOL, hjerte og diabetes Målsætning for LUA: Ledelse,Udvikling og Administration Målsætning for Neurologi Målsætning for Team- Rehabilitering Målsætning faggruppe Ryg Fysioterapeut Målsætning for Skulder-Team Målsætning for faggruppe vedr. Sundhedsfremmende aktivitet Træningssektionen Virksomhedsplan

5 Vision og politik for sundhedsområdet i Hillerød Kommune Hillerød Kommune sund, grøn og ansvarsfuld Specifikt på sundhedsområdet gælder endvidere: Samvær med andre styrker det enkelte menneskes viden om sundhed, og giver oplevelser med et bredt sundhedsfremmende perspektiv. Hillerød Kommune gør det nemt, sjovt og attraktivt for borgerne at vælge et sundt liv med ansvar for sig selv og hinanden. Hillerød Kommunes sundhedscenter Sundhedscentret indeholder pr. 1.januar 2014 sygeplejeklinikken, Sygeplejen, Rehabiliteringsafdelingen og Træningssektion. Visionen for Sundhedscentret lyder: Sundhedscentret er dynamo for et sundt Hillerød Visionen skal komme til udtryk ved at: Borgerne oplever, at sundhedscenteret er nemt tilgængeligt, har en god atmosfære og yder en professionel indsats. Borgerne benytter huset naturligt i forbindelse med benyttelse af kommunale sundhedsydelser og - tilbud (jf. rapporten fra 2007 ang. fremtidigt sundhedscenter i Hillerød Kommune). Det skal være nemt at træffe sunde valg (jf. kommunens sundhedspolitik fra august 2006). Tværfaglighed, enhedsforvaltning og sammenhængende forløb er i fokus (jf. En del af fællesskabet ). Træningssektionen Virksomhedsplan

6 Træningssektionens vision Træningssektionen tilbyder kvalificeret ergoterapi og fysioterapi samt forebyggende hjemmebesøg. Du har viljen, vi har den faglige viden - sammen sætter vi mål og skaber resultater. Træningssektionen Virksomhedsplan

7 Årsberetning 2013 Indledning 2013 var fra starten præget af lederskifte, udbud på dokumentationssystem og pres på ventelisterne. Sektionslederen gennem 9 år holdt op i februar, og der skulle derfor ansættes en ny sektionsleder. 1. juni tiltrådte den nye sektionsleder. Processen omkring dokumentationssystemet var godt i gang og skulle klargøres til udbudsrunde. Antallet af borgere med behov for genoptræning viste en stigning i antal forløb i 2012 og den stigning er fortsat gennem 2013 med en samlet stigning på 16% fra 2012 til I december 2012 kom Regeringens udmelding om at de ville udmønte 1 milliard kroner til ældreområdet via Ældrepuljen fra marts 2014, og det gav anledning til glæde og gode ideer der kom i spil. Udmøntningen forventedes fra marts Faglig udvikling I 2013 har flere terapeuter været på Diplomuddannelse og taget enkelte moduler. Derudover har terapeuterne deltaget i fagligt relevante kurser, temadage, netværksmøder med oplæg fra forskellige oplægsholdere, og internt afholdte klinikker med forkus på praksis og vidensdeling m.m. Aktiv i din hverdag Aktiv i din hverdag, der er Hillerød Kommunes hverdagsrehabilitering til borgere der søger om hjemmehjælp, er efter at have været et projekt i 2012, blevet implementeret fra 1. januar Der blev ansat en ergoterapeut i en fuldtidsstilling. Hjemmeplejen og Træningssektionen arbejder med at sætte mål i samarbejde med borgeren og følger op med slutevaluering. ergoeterapeuter var engageret i opgaverne og det kom godt fra start. KORA kom med en evalueringsrapport fra projektet i 2012, der pegede på at der skulle arbejdes endnu mere med en sammenhængende indsats for borgerne, så Aktiv i din hverdag indgik i alle de aktiviteter, der kunne være relevante for borgerne. Ligeledes var der et ønske om tættere samarbejde mellem ergoterapeuterne og hjemmeplejen ude i områderne. Som konsekvens af dette besluttede vi, at det kun var 4 ergoterapeuter der skulle arbejde med Aktiv i din hverdag, og de 4 blev hver tilknyttet et område i hjemmeplejen og hos de private leverandører. Det har vist sig,,at det har stor betydning for samarbejdet, at der er skabt mulighed for kontinuitet i samarbejdet, så der skabt større tryghed og dynamik i samarbejdet. Den struktur arbejdes der fortsat med i Helhedsorienteret og koordineret borgerservice Helhedsorienteret og koordineret borgerservice er overordnede mål for Hillerød Kommune og dermed Træningssektionen. Ud over sikring af helhedsorienteret og koordineret tilgang i den enkelte borgersag, har Træningssektionen udlevet målsætningen gennem deltagelse i en række tværgående projekter: Rehabilitering til job Rehabilitering til job var allerede sat i værk ved indgangen til Gennem året er samarbejdsformen blevet stadig udbygget til stor tilfredshed for såvel borgere som Jobcentret og Træningssektionen. Megen viden blev delt og borgerne rapporterede at opleve sammenhængende forløb og bedre service. Midtvejsevalueringen antydede, at der også er økonomiske gevinster at hente i form af sparede sygedagpenge. Evaluering af projektet er udskudt, men projektet har medført at der nu fast er to beskæftigelsessagsbehandlere fra Jobcenteret, der har eget kontor på Sundhedscentret. Det har været med til at understøtte samarbejdet mellem borger, jobcenter og Træningssektions terapeuter. Brug for alle Brug for alle er et projekt, der er iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen som en forløber for reform om fleksjob og førtidspension. Projektet bygger på rehabiliteringsteam og henvender sig til borgere i matchgruppe 3. To medarbejdere har i det første halvår deltaget i ugentlige møder med borger. Projektet Træningssektionen Virksomhedsplan

8 har medført oprettelse af ca. 40 forløb med borger inkluderet i projektet. Forløbene har været målrettet forbedringer af borgenes funktion samt funktionsevneafklaring. Førtidspension- og fleksjobreform Træningssektionen har siden januar 2013 deltaget i Hillerød Kommunes rehabiliteringsteam, som er lovpligtigt og forankret i Jobcentret. Første halv år med en medarbejder, men denne opgave deles nu af to medarbejder. I Job, Ældre og Sundhed valgte Direktøren og afdelingscheferne i samarbejde med Jobcentret at sætte kompetenceudviklingsprojektet Rehabiliterende Kultur i gang. Træningssektionen deltog sammen med Jobcenter og Socialfaglig enhed i et kursus over 5 gange fra efteråret 2013 til foråret Type2dialog stod for det, og det er et godt tiltag i retning af at sikre enhedsforvaltningen og det sammenhængende forløb for borgerne. Der forventes en evalueringsrapport i marts I alt 6 medarbejdere har fuldt et kompetenceforløb sammen med Jobcentret. Sammenhæng på tværs Sammenhæng på tvær er et puljefinansieret projekt til understøttelse af accelererede, koordinerede og opkvalificerede forløb for borgere med erhvervet hjerneskade i den erhvervsaktive alder. Projektet er blevet forberedt gennem 2012 med egentlig start i efteråret En del af projektets indhold er etablering af to hjerneskadekoordinatorer, der hver har en dag om ugen til at udføre funktionen. Den ene af de to koordinatorer er en ergoterapeut fra Træningssektionen. Indtil videre er der 11 borgere der har indgået i projektet. Projektet forventes afsluttet til maj 2014 med efterfølgende evalueringsrapport. Nyt Sundhedsceter I 2012 blev der truffet politisk afgørelse om opførelse af et nyt sundhedscenter ved Frederiksborgcentret i årene Processen har medført talrige beskrivelser, beregninger, analyser og drøftelser. I 2013 har der været en spændende proces med at bringe det grundlæggende arbejde videre frem mod det færdige Sundhedscenter hvor Hjemmeplejen, Sygeplejeklinikken, Sygeplejen, Rehabiliteringsafdelingen og Træningssektionen skal flytte sammen. Den endelig projektplan forventes til marts Træningssektionens fysiske rammer på Sundhedscenteret I september flyttede dagcentret ud af lokalerne på Kirsebærbakken og over i nye flotte lokaler i Plejecentret Skovhuset. Træningssektionen fik herefter lov til at benytte lokalerne. Det har givet væsentligt bedre træningslokaler og mødefaciliteter for både medarbejdere og borgere der kan bruge lokalerne. Træningsfaciliteterne er på denne måde blevet udvidet, og det betyder meget for opgaveløsningen, at vi kan træne flere borgere under disse forhold. Opgaveløsningen i teamstruktur I forbindelse med opnormering I 2013 blev der udtænkt en ny teamstruktur, som skulle etableres. Der blev i første halvår 2013 arbejdet på at udvikle og etablere ny teamstruktur i samarbejde med en erhvervspsykolog. Der er arbejdet med teamkontakt og fælles rammer for alle teams. I den forbindelse har erhvervspsykologen afholdt en workshop for hele Træningssektionen med det formål at få styrket forskelligheder i teamsammenhæng. Derudover har erhvervspsykologen holdt oplæg om Social Kapital på den halvårlige Virksomhedsdag. Forebyggende hjemmebesøg I 2013 har foebyggelseskonsulenten besøgt 472 borgere. Der ud over er der gennemført to hold af Sundt Seniorliv i Grønnegadecentret. Sundt Seniorliv er et kursusforløb for seniorer, der ønsker at opnå viden om et sundt seniorliv i en bred forståelse af eget ansvar for et godt og aktivt seniorliv. Det handler såvel om fysisk og mental sundhed med udgangspunkt i aktiviteter og forståelse af deres betydning for at have et godt liv. Kurset bygger på Lifestyle Matters. Der har været stor deltagertilfredshed og tilbuddet fortsætter i Udover Forebyggelseskonsulentens timer, så indgår der to ergoterapeuttimer ugentligt til tilbuddet. Træningssektionen Virksomhedsplan

9 Social kapital Hillerød kommune har sat fokus på Social Kapital hvor tillid, retfærdighed og samarbejdesevne er kodeord. Det er forankret i MED-strukturen.Træningssektionen har deltaget i de tiltag og temadage der har været afholdt i Hillerød kommune. At arbejde med tillid, retfærdighed og samarbejdsvilje giver god mening i det daglige samarbejde, både i forhold til samarbejdet med borgerne, medarbejderne imellem, i samarbejdet mellem leder og medarbejdere, samt i forhold til eksterne samarbejdspartnere. Forløbsprogrammer Træningssektionen har i 2013 implementeret tilbud til kræftramte i form af tilbuddet Dit Liv et samarbejde mellem rød og Hillerød kommune samt Kræftens bekæmpelse. Der er afholdt to forløb, som efterfølgende er evalueret. Herudover er implementeringen af lænderyg forløbsprogrammet igangsat og der er afholdt 2 pilotforløb. Træningssektionen deltager i udviklingsarbejdet af forløbsprogrammerne via Fælles Gods under samordningsudvalget. Der er i den forbindelse udarbejdet anbefalinger på Træning på tværs af diagnoser samt arbejdet med anbefalinger inden for palliation. Der er i 2013 i gang sat beskrivelse af Det gode palliationsforløb der er resulteret i en mappe, der vil blive implementeret i Mappen er udarbejdet af gruppen, der arbejder med sygeplejefaglige instrukser. Der er ligeledes i 2013 i Fælles Gods påbegyndt fælles beskrivelse og anbefalinger af hjerte-kar og lænde-ryg forløbsprogrammerne. Forflytning og forebyggelse af arbejdsskader Forflytningspolitikken for Ældre og Sundhed blev færdiggjort,endelig godkendt og implementeret i Træningssektionen står for afholdelsen af forflytningsvejleder-uddannelsen i kommunen i samarbejde med hjemmeplejen og plejecentrene. Som led i Forflytningspolitikken i kommunen, er der i 2013 blevet uddannet decentrale forflytningsvejledere på alle plejecentre og i hjemmeplejen. Som led i forflytningspolitikken, skal forflytningsvejlederne på pleje centrene arrangere forflytningsundervisning i forhold til cases, med en terapeut som ansvarlig. Basisforflytningskurserne vil fremadrettet blive forestået af to forflytningsvejledere og en terapeut fra Træningssektionens forflytningsteam. I samarbejde med HR har Træningssektionen etableret et tilbud om APV i forhold til det fysiske arbejdsmiljø for ansatte i kommunen. Lederne af de forskellige arbejdspladser, kan henvende sig til HR med henblik på at indgå i projektet. Terapeuterne fra Træningssektionen løser derefter opgaven. Det forventes udført i Dokumentationssystem i udbud i Ældre og Sundhed I 2013 har 4 medarbejdere deltaget i arbejdet med at beskrive udbud af Omsorg-, sundhed- og træningssystem og hjælpemiddelsystem samt den efterfølgende vurdering, der førte frem til valg af leverandør. Avaleo vandt udbuddet og arbejdet med planlægningen af implementeringen skal fortsætte i Træningssektionen har i flere år haft Avaleo som dokumentationssystem, har godt kendskab til det, og ser frem til at få et fælles dokumentationssystem på tværs i Ældre og Sundhed. Velfærdsteknologi Der er nedsat en Velfærdsteknologigruppe der løbende mødes og følger med i udviklingen. Der har været arbejdet på et projekt sammen med Hillerød Hospital vedrørende træning af borgere med svær KOL, som skal starte op i Der arbejdes med træning via tablet, som borgeren får til hjemmetræning. Der ud over har der været arbejdet med informationstavler i samarbejde med Rehabiliteringsafdelingen. Dettte tiltag vil kunne sikre en bedre og hurtigere information i den daglige drift. Da Hillerød var i udbud med nyt Dokumentations-system måtte processen afvente afgørelsen af dette, og det blev derfor udskudt til Træningssektionen Virksomhedsplan

10 Samarbejdspartnere og netværk Træningssektionens primære samarbejdspartnere er Rehabiliteringsafdelingen, Visitation og hjælpemidler, Fællessektionen i Ældre og Sundhed, plejecentrene, dagcentrene, Hjemmeplejen, Sygeplejeklinikken, Uddannelsessektionen, Jobcentret, Socialfaglig enhed, Borger, Social og service, Borger,social og service Botilbud, Grønnegadecentret, CSPH, Frivilligcentret, børnefysioterapeuterne og Kommunikationscentret. Træningssektionen indgår i Genoptræningsforum for kommuner og hospitaler i den nordlige del af Region Hovedstaden. Under netværket er dannet et tværsektorielt kursusudvalg med underliggende fagspecifikke netværksgrupper med formål at optimere faglige vidensdeling og kvalitet på tværs af sektorer og kommunegrænser. Terapeuterne deltager derved i relevante netværk i forhold til specifikke diagnoser. Forebyggelseskonsulenten indgår i netværk for forebyggende medarbejdere i Region Hovedstaden. Træningssektionens eksterne samarbejdspartnere omfatter endvidere privatpraktiserende læger og fysioterapeuter, Motionsvennerne, Styrk din krop, DAI, UCC og Metropol. Økonomi Regnskabsresultatet inden for ØD blev i kr. I regnskabet uden for ØD, tegner der sig for tredje år i træk et fald i udgifter til specialiseret genoptræning og en stigning i udgifter til vederlagsfri fysioterapi. Fraværsstatistik Den samlede sygefraværsprocent for Træningssektionens medarbejdere i 2013 var på 2,60%, hvilket er en lille stigning på 0,20 % i forhold til 2012, hvor den lå på 2,40%. Træningssektionen Virksomhedsplan

11 Status over udviklingen i Træningssektionen Type af forløb Antal genoptræningsforløb efter serviceloven Antal almene genoptræningsforløb efter sundhedsloven Igang - satte forlø b i 2010 Igangsatte forløb i 2011 Igangsatte forløb i 2012 Forskel 2011/ 2012 Forskel 2011/ % % Igangsatte forløb i Forskel Forskel i % 2012/ % ,9 % Antal Hillerødborgere, der har valgt anden kommune % % Antal borgere fra anden kommune, der har valgt % % Hillerød Antal specialiserede 156 genoptræningsforløb % 4 2,6 % (leveret på hospital) Antal forløb på rehabiliteringsafd. efter % ,8 % serviceloven Antal forløb på rehabiliteringsafd. efter % ,8 % sundhedsloven Antal forløb efter sundhedsloven % ,1 % Funktionsevnevurderinger udført for Jobcentret % % Antal forløb efter serviceloven % Antal træningsforløb i alt % % Kommentar til oversigt: Samlet set har der været en stigning på 16% flere forløb i forhold til 2012, hvilket giver en forskel på 417 forløb. Antallet af forløb på rehabiliteringsafdelingen ( 186 og 140 tilsammen) er steget med 9 % dvs 21 flere foløb.servicelovens 122 der dækker palliation til borgere med kræft i terminalfasen er et nyt område, og udviklingen følges nøje i Antallet af funktionsevnevurderinger er steget markant med 56 % og skyldes formentligt mere fokus på førtids -og flexreformen, samt indsatsen med rehabiliterende team. Der ses en svag stigning i antal specialiserede forløb på 2,6 %. Antallet af borgere der vælger at træne i anden kommune er faldet med 150%, og antallet af borgere der vælger at træne i Hillerød er stationært i forhold til Træningssektionen Virksomhedsplan

12 Procentvis forskel fra Forskel I alt 2013 I alt 2012 I alt 2011 I alt 2010 I alt 2009 Status over udviklingen for opgaver og holdtilbud Aktiv i din hverdag % Amputation % Ankel/achilles % Brystopererede % Ergonomi ,7 % Fitnesshold Forflytning % Funktionsevnevurdering % Generelt ,5% Hjerte % Hjælpemidler % Hofte % Hånd og albue ,50% Inkontinens % KOL % Knæ % Kræft Neurologi % Motionshold % Rengøringsvurderinger Ryg ,30% Skulder % Styrke og kondition for kræftramte ,30% Styrketræning på hold % Udetræning Kommentar til oversigt: Aktiv i din hverdag blev implemeteret i løbet af 2013 og der ses en stigning på 115% svarende til 124 forløb i forhold til 2012, hvor der var tale om et projekt. Udetræning, rengøringsvurderinger og fitness hold er udgået i I 2013 blev den generelle gruppe delt, således at neurologi, generelt og kræft blev mere korrekt fordelt. Samlet for disse tre grupper er der sket ændringer for = 614 ( ) 559 ( ) en stigning på 55 forløb. Antallet af forflytningsforløb er faldet med 33 % og skyldes formentligt, at der i 2013 er blevet uddannet 13 nye forflytningsvejledere ude i hjemmeplejen og på plejecentrene og samtidigt vedtaget en ny forflytningspolitik Knæ-forløb og skulder-forløb er faldet betydeligt mens rygforløb og ergonomi, neurologi og hjerte er steget markant.der ses ligeledes markant stigning på hold med styrketræning på samlet set 46 forløb flere end i Træningssektionen Virksomhedsplan

13 Resultatopgørelse for forebyggende hjemmebesøg 2013 Forebyggende hjemmebesøg Forskel fra 2012/2013 angivet i antal Antal borgere over 75 år Antal borgere der er kontaktet Antale borgere der er besøgt Antal borgere der ikke er kontaktet Antal borgere der har deltaget i Aktivt Seniorliv Antal borgere der har gennemført Aktivt Seniorliv Antallet af besøgte borgere er 28 borgere færre end i 2012, og skyldes formentligt at forebyggelseskonsulenten har brugt resspourcer på at deltage i kompetenceudvikling og udvikling af forløbsprogrammer for kræft og KOL gennem året, samt opstart af Sundt seniorliv. Antallet af borgere der er blevet kontaktet er markant højere end i 2012 og skyldes at der er sendt flere breve ud til brogerne i 2013 end i Der er afholdt 2 hold med Sundt Seniorliv, hvor borgere har mødtes i en gruppe sammen med forebyggelseskonsulenten og en ergoterapeut. Formålet har været at give borgerne mod på at tage initiativer til at vedligeholde eller forbedre deres livssituation. Sundt seniorliv fortsætter i 2014 og har fortsat reference i Lifestyle Matters. Overordnede indsatsområder i 2014 Træningssektionen i balance I 2014 vil vi have fokus på at få skabt og fastholde balance mellem ressourcer og opgaver, så vi kan fastholde det gode arbejdsmiljø med fokus på Social Kapital og udvikling. Dette for fortsat at sikre, at borgerne får de rigtige tilbud, der kan understøtte størst mulig uafhængighed. I den proces vil vi forholde os til Social Kapital, Direktørenes strategibrev og En del af Fællesskabet i forhold til kerneopgaver, udvikling af nye tiltag og projekter samt i den løbende kompetenceudvikling. Direktørernes strategibrev 2014 Enhedsforvaltning, kommunikation med borgerne og den retfærdige proces er tre fokusområder der indgår i Direktørernes Strategibrev for 2014.Træningssektionen vil fortsat arbejde ud fra princippet om enhedsforvaltning, så borgerne oplever et sammenhængende forløb og en kommune, hvor vi taler sammen på tværs. I den daglige kontakt med borgerene vil vi fortsat have fokus på kommunikation og den retfærdige proces i forhold til de tilbud, vi har til borgerne. Social kapital Hillerød kommune har siden 2013 arbejdet med Social kapital som metode for at få et godt arbejdsmiljø på alle arbejdspladser. I Social Kapital indgår tillid, retfærdighed og samarbejdsevne som værdier. I Træningssektionen vil vi forholde os til Social Kapital på MED-møder, og Social Kapital vil blive italesat i forskellige processer og i det daglige samarbejde, så det bliver en integreret del i Træningssektionen. Træningssektionen Virksomhedsplan

14 Fra Hvidbogen: Virksomhedens sociale kapital er den egenskab der sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave.for at kunne løse denne kerneopgave er det nødvendigt at medlemmerne evner at samarbejde og at samarbejdet er baseretpå et højt niveau af tillid og retfærdighed. En del af Fællesskabet I Træningssektionen vil vi forhold os til En fællespolitik for beskæftigelse, social-og sundhedsområderne i Hillerød Kommune , så det indgår i den daglige drift og i udviklingen. Der er et rigtig godt samarbejde på tværs i kommunen, og det skal vi fortsat arbejde på at udvikle og forholde os til, så borgerne oplever enhedsforvaltning i kontakten med kommunen. Ledelsesstruktur I Træningssektionen er der 37 faste medarbejdere og en sektionsleder, og der forventes flere terapeuter i løbet af året på grund af Ældrepuljen. For at sikre et godt arbejdsmiljø og en optimal opgaveløsning og udvikling, vil det være nødvendigt at have mere afsat tid til ledelse. Drøftelsen om ny ledelsestruktur blev startet i 2013 og vil fortsætte i 2014 med udgangspunkt i nuværende budget. Teamstruktur Teamstrukturen der blev implementeret i 2012 har fungeret gennem hele 2013 og har været med til at understøtte opgaveløsningen og kompetenceudviklingen. Teamstrukturen har været med til at understøtte en stærk faglig identitet og et fagligt højt niveau i forhold til at kunne give borgerne en god genoptræning i et tæt tværfagligt samarbejde. Derudover er det forsat med til at styrke sammenholdet og fællesskabesfølelsen i en travl hverdag.udfordringen er at gøre teamstrukturen dynamisk, så der hele tiden kan allokeres ressourcer hen hvor opgaverne er, da der fortsat er et stadigt stigende antal borgere, der skal have genoptræning. Det vil vi have fokus på i Trivselsundersøgelse Der er afholdt Trivselsundersøgelse i Hillerød kommune i februar 2014 og Træningssektionen skal forholde sig til resultatet og udarbejde handleplaner i første halvdel af året. Helhedsorienteret og koordineret borgerservice Helhedsorienteret og koordineret borgerservice er fortsat overordnet mål for Hillerød Kommune og dermed Træningssektionen. Ud over sikring af helhedsorienteret og koordineret tilgang i den enkelte borgersag, vil Træningssektionen udleve målsætningen gennem deltagelse i en række tværgående projekter: Rehabilitering til job for borgere i ressourceforløb Projekt er iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen som en forløber til reform om fleksjob og førtidspension. Projektet bygger på rehabiliteringsteam og henvender sig til borgere i matchgruppe 3. Førtidspension- og fleksjobreform Kurset Rehabiliterende kultur på tværs af Job, Ældre og Sundhed, hvor Jobcenter og Træningssektionen deltager, startede i efteråret 2013, og fortsætter hen over marts måned og evalueres derefter af Type2dialog. Sammenhæng på tværs Projektet på tværs af Job, Social og Sundhed rettet mod borgere i den erhvervsaktive alder med erhvervet hjerneskade der startede i 2013 vil blive afluttet og evalueret til maj Træningssektionen Virksomhedsplan

15 Ældrepuljen I forbindelse med Regeringens Ældrepulje har Træningssesktionen den glæde at skulle modtage 5 terapeuter, som skal indgå i de daglige opgaver i Aktiv i din hverdag, hverdagsrehabilitering på plejecentrene, nedbringelse af venteliste og opnormering på Rehabiliteringsafdelingen. Vi ser frem til samarbejdet med alle de nye, og glæder os til at gøre endnu en indsats for de ældre borgere i Hillerød kommune. Forløbsprogrammer Der er i 2013 i gang sat beskrivelse af Det gode palliationsforløb der er resulteret i en mappe, der vil blive implementeret i Mappen er udarbejdet af gruppen, der arbejder med sygeplejefaglige instrukser. Der er ligeledes i 2013 i Fælles Gods påbegyndt fælles beskrivelse og anbefalinger af hjerte-kar og lænde-ryg forløbsprogrammerne og det arbejde forventes at foregå i Vederlagsfri Fysioterapi Hillerød kommune sætter fokus på vederlagsfri fysioterapi, ved at afholde samarbejdsmøder med henholdsvis Privatpraktiserende fysioterapiklinikker og praktiserende læger. Fra 1. marts 2014 vil Træningssektionen tilbyde borgere med Parkinson eller med følger efter apopleksi træning på hold i kommunalt regi, hvis borgeren er berettiget til vederlagsfri fysioterapi. Forebyggende hjemmebesøg Forebyggende hjemmebesøg vil fortsætte som hidtil med 500 besøg om året. Sundt seniorliv vil også i 2014 være et tilbud til borgene, og vi forventer at afholde 2 hold i Grønnegadecentret. Borgerne vil blive spurgt ind til brugen af IT og introduceret til DUKA og Borger.dk. BRO-projekt BRO-projektet er et projekt med fokus på samarbejde på tværs af Region og Kommuner. Træningssektionen vil deltage i BRO-projekt på kræftområdet. Forflytningsuddannelse Endnu er hold forflytningsvejledere skal uddannes under Forflytningsprojektet på tværs af Ældre og sundhed. Kurset forventes afholdt i april Nyt sundhedscenter I 2014 arbejder vi videre i processen med at planlægge indretningen af det nye sundhedscenter ved Frederiksborgcentret, der skal stå færdigt i I 2014 skal det færdige projektplan præsenteres for politikerne til godkendelse og derefter sendes i udbud. I sundhedscentret skal Hjemmeplejen, sygeplejen, Rehabiliteringsafdelingen og Træningssektionen flytte sammen. Træningssektionens træningslokaler vil komme til at ligge i Frederiksborgcentret, og nogle af lokalerne vil kunne bruges af Frederiksborgcentrets brugere efter vores lukketid. Implementering af IT-system Avaleo I 2014 skal der foregå implementering af fælles dokumentationssystem til hjemmepleje, plejecentre, visitation og hjælpemidler samt Træningssektionen. Det var Avaleo der blev valgt. Fire medarbejdere skal medvirke til udviklingen og tilpasningen af Avaleo. på Træningssektionen skal på kursus i augustseptember 2014 samtidigt med alle andre i Ældre og Sundhed. APV i Hillerød kommune Træningssektionen tilbyder i samarbejde med HR APV omkring fysisk arbejdsmiljø på kommunens arbejdspladser i de første 6 måneder. Træningssektionen Virksomhedsplan

16 Målsætning for 2014 for de forskellige teams i Træningssektionen målsætninger er sat efter SMART-model, hvilket betyder at målsætningen er : Specifik-Målbar-Accepteret-Realistisk-Tidsfastsat Målsætning for MED- udvalget 2014 Pia Schou, Marianne Glader, Michael Reimer, Helle Sandø, Birgitte Lynge, Marianne Stokkebro Gundlev Mål (i SMART-form) Betydning Ansvarlig(e) Sundhedsstrategi og handleplan for sundhedsfremme og forebyggelse i Hillerød Kommune skal være kendt og vi arbejder aktivt med at videreudvikle og implementer den i Træningssektionen At Træningssektionens sociale kapital er høj ved udgangen af 2014 MED-udvalget er medindraget i alle faser og processer i forbindelse med Nyt Sundhedscenter MED-udvalget inddrages i en fremtidig ledelsesstruktur (Budget 2015) God trivsel i Træningssektionen. At vores viden og praktiske erfaring med sundhedsfremme og forebyggelse bliver synlig for Hillerød Kommune og os selv Fra Hvidbogen: Virksomhedens sociale kapital er den egenskab der sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne kerneopgave er det nødvendigt at medlemmerne evner at samarbejde og at samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid og retfærdighed. At sikre vores viden, praksiserfaringer og behov bliver anvendt i beslutningerne At sikre medindflydelse i en proces for at opnå den nødvendige ledelse af Træningssektionen At trivselsundersøgelsen giver mening, ved at MED-udvalget handler på resultatet af trivselsundersøgelsen Jane Andersen er deltagende i sundhedsstrategi-gruppen i Hillerød Kommune og skal sørge for at viden bliver implementeret i MED og resten af Træningssektionen Ledelse Ledelse og TR Træningssektionen har nedskrevne arbejdsgange for, hvordan vi indgiver ferieønsker, hvor mange ressourcer der er behov for ved feriedækning og hvordan træning afvikles i hovedferier. i Træningssektionen oplever retfærdighed i planlægning og tildeling af ferie og så optimal afvikling af ferier som muligt. Træningssektionen Virksomhedsplan

17 Målsætning for AMIR 2014 Marianne Glader, Pia Schou og Marianne Stokkebro Gundlev Mål (i SMART-form) Betydning Ansvarlig(e) Evaluering Initiere afholdelse af trivselsundersøgelse i Træningssektionen samt følge op på undersøgelsen med handleplaner. Arbejde med forståelsen af den centrale arbejdsmiljøpolitik og politik for vold og mobning herunder udarbejde delmål gældende for Træningssektionen. Ved årets udgang har AMIR sikret at alle medarbejdere i sektionen har deltaget i Brand og evakuerings undervisning. Undervisningen foregår internt i sundhedscenteret. Vi deltager aktivt ved en hver mulighed for medinddragelse i den kommende proces i forbindelse med projektering af det nye Sundhedscenter. Vi benytter de procedurer og arbejdsgange, som er tilgængelige på intraen i fht. arbejdsmiljø herunder arbejdsmiljø værktøjskassen. Sikre at hygiejne regler ved smittefarlige sygdomme som eks. MRSA og Roskildesyge er implementeret i Træningssektionen. Afklare og indføre hensigtsmæssig hygiejne håndtering af træningsredskaber og vores computere. Vi bliver fortrolige med Montes. i Træningssektionen opfordres til at deltage i undersøgelsen, sådan at denne dækker bredt i sektionen og dermed danner grobund for at sikre den fortsatte trivsel. Sikre det gode arbejdsmiljø i Træningssektionen Det er vigtigt, at alle ved hvilken rolle de skal tage i fald der skulle opstå brand eller anden form for nødsituation på Sundhedscentret. Undervisning er planlagt til den Vi ved at byggeprojektet og processen med overflytning i det nye Sundhedscenter vil kræve indsats og ressourcer fra AMIR gruppen. Vi er klar til at tage udfordringen op når tid er, så vi kan bidrage med input der har betydning for det fremadrettede arbejdsmiljø for Træningssektionen. Optimere arbejdet med arbejdsmiljø. Minimere smittekilder/smitteveje. Minimere smittekilder/smitteveje. Optimere arbejdet med arbejdsmiljø. Pia og Marianne G Pia og Marianne G Pia er tovholder Vi er i en procesmæssig venteposition. Træningssektionen Virksomhedsplan

18 Målsætning for ergoterapeutgruppen 2014 Mål for: Ergoterapeuterne 2014 Mål (i SMART-form) Betydning Ansvarlig(e) Funktionsevne vurderinger. Udarbejdning af arbejdsskabelon. Ved udgangen af 2014, er AMPS brugt til 50 % af de borgere som har fået ergoterapeutisk intervention. Revurdere retningslinjer for brug af AMPS. Opdatere det nuværende dokument. Dokumentation. Udarbejde en skabelon som støtter ergoterapeuterne i at genspejle fagligheden i dokumentationen i de udførte interventioner. Inkl. Lovgivning/bekendtgørelsen. Deltage aktivt i processen med det nye sundhedscenter. Vi ønsker at tydeliggøre Hvordan de 3 værdier (retfærdighed, tillid og samarbejdsevne) indgår i vores ergoterapeutiske gruppe. Vi bruger 2 x 1 time i 2014 på monofagligt møde Vi mødes hver den sidste mandag eller fredag i måneden og spiser frokost sammen Vi skiftes til at komme med et fagligt oplæg. Kvalitetssikring Kvalitetssikring og implementering af AMPS i organisationen. Kvalitetssikring af ydelser givet af ergoterapeuter. Kvalitetssikring Sikre optimale arbejdsforhold for ergoterapeuterne. Sikring af vores arbejdsmiljø Fagligsparring og vidensdeling. Lotte og Miriam Miriam og Helle (OPTP) fodre Pia, Marianne Glader og Helle S. Marianne Glader Miriam har den første staffet. Træningssektionen Virksomhedsplan

19 Målsætning for Aktiv i din hverdag 2014 Jesper Valgreen, Mia Rafn, Christina Elisabeth Guldager, Sif Jensen og Miriam Wolf Olsen Mål (i SMART-form) Betydning Ansvarlig Evaluering Aktiv deltagelse i Netværksmøder vedrørende hverdagsrehabilitering. Den 13. juni kl Samlet evalueringsmøde, hvor vi starter med morgenmad. Afstemme forventningerne med Visitationen og aftale retningslinjer for forløb, der udelukkende omhandler rengøringsydelser. Vidensdeling og erfaringsudveksling med kollegaer, der i andre kommuner arbejder med hverdagsrehabilitering. Styrke Aktiv i din hverdag-tilbuddet. Evaluering, hvor emnerne kan være: Samarbejde med: Visitationen De sagsbeh. ergo. Hjemmeplejen De private leverandører Tidsforbrug Dokumentation Overgangen fra Rehab. Rengøringsydelser Borgers motivation for deltagelse Deltagelse i arbejdsgrupper Optimering af forløbene. Mia & Christina Jesper Træningssektionen Virksomhedsplan

20 Målsætning for team vedr. ankel 2014 Kirsten Reetz, Una Bergendorff, Christina Juhl Koch Mål (i SMART-form) Inden udgangen af 2014 får vi taget kontakt til omkring liggende kommuner vedr. Ankel/Achilles netværk. Intern faglig sparring i ankelteamet 4 gange årligt, dage planlægges til ankel teammøde i januar Gennemgang af muskler, palpation og kraft/ styrke i hele UE Standardisere sluttests Vi tilstræber at alle i teamet har Flemming Enochs 2 kurser Dynamisk Stabilitet: basis og UE. Betydning Fagligt ajourført, (evt. undervisning af ortopædkirurg) så vi bliver bedre til at vejlede den enkelte borger. Blive stærkere til at takle de komplicerede sager. I forhold til undersøgelsen og tests/ sluttests Betydning for borger/ terapeut evaluere/ dokumentere Vi i teamet arbejder ens, fælles sprog og samme teoretiske forståelse og hermed bedre kunne overtage hinandens borgere. Ansvarlig(e) Teamet Teamet Teamet teamet Teamet Træningssektionen Virksomhedsplan

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Virksomhedsplan 2015/2016 Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen

Virksomhedsplan 2015/2016 Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen Virksomhedsplan 2015/2016 Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen På vej til fremtidens Sundhedscenter Virksomhedsplanen 2015/2016 Sundhedscentret, Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen Det nye Sundhedscenter

Læs mere

Aftalestyring 2015. Aftale mellem Varde Byråd og Træning og Rehabilitering 2015

Aftalestyring 2015. Aftale mellem Varde Byråd og Træning og Rehabilitering 2015 Aftalestyring 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Træning og Rehabilitering 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen

Virksomhedsplan 2014 Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen Virksomhedsplan 2014 Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen Virksomhedsplanen 2014 Sundhedscentret, Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen Den 1. januar 2014 blev sygeplejen en del af sektionen Rehabiliteringsafdelingen

Læs mere

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Kvalitet Borgeren i centrum Fokus på borgeren og økonomien Den daglige drift - maskinrummet Personaledelen Sund økonomi Klik på boblerne og læs

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Udvalgsformand Thyge Nielsen Leder Lilian Bertelsen Generelle aftaleforhold Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter:

Læs mere

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: 1 1 of 6 2 of 6 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikrer vi igennem - En aktiv dialog indadtil og udadtil - Synlighed

Læs mere

Aftalemål Rehabiliteringsenheden

Aftalemål Rehabiliteringsenheden Aftalemål 2014 2017 Rehabiliteringsenheden Rehabiliteringsenheden i Randers Kommune Vision 2019 for Rehabiliteringsenheden Vi vil yde den bedste rehabilitering, der giver mening og værdi for borgere nu

Læs mere

Træningsenheden - Årsrapport 2013

Træningsenheden - Årsrapport 2013 Træningsenheden - Årsrapport 2013 Connie Bendt Frederikssund Kommune 01-04-2014 Årsrapport for Træningsenheden 2013... 3 Indledning... 3 Nye Faglige og organisatoriske tiltag... 3 CSC implementering:...

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade

Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade Skaden rammer En borger får typisk en hjerneskade ved en blodprop, en hjerneblødning eller et traume. Hospitalsindlæggelse På hospitalet

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Det Gode Hverdagsliv. Beretning Plan

Det Gode Hverdagsliv. Beretning Plan Det Gode Hverdagsliv Beretning 2015-2016 Plan 2017-2018 0 1 Indledning Udgangspunktet for al hjælp, der leveres på sundheds- og omsorgsområdet i Egedal Kommune er, at alle borgere ønsker at klare sig selv

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted med tilknytning til Ergoterapeutuddannelsen, VIA University College, Holstebro.

Beskrivelse af klinisk undervisningssted med tilknytning til Ergoterapeutuddannelsen, VIA University College, Holstebro. Beskrivelse af klinisk undervisningssted med tilknytning til Ergoterapeutuddannelsen, VIA University College, Holstebro. Klinisk underviser Klinisk underviser Leder af trænende terapeuter Camilla Relund

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Sundhedsaftalen skal ses som et supplement til forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse kræft og som en tillægsaftale

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Struktur for oplæg 1. Baggrund 2. Lovændring 3. Håndbog i rehabiliteringsforløb

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Rehabilitering af borgere med kræft i behandlingsliv og hverdagsliv.

Rehabilitering af borgere med kræft i behandlingsliv og hverdagsliv. Kræftrehabilitering Rehabilitering af borgere med kræft i behandlingsliv og hverdagsliv. Titel på projektet: Patienten i fokus: Sammenhængende kræftrehabilitering fra sygehus til kommunalt regi. (Kræftrehabiliteringscoach

Læs mere

Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Projektbeskrivelse for projektet: Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade 1. Projektets baggrund Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet

Læs mere

GenoptræningsCentret Viaduktvej 9A 7000 Fredericia Tlf.: 7210 6050 genoptraening@fredericia.dk

GenoptræningsCentret Viaduktvej 9A 7000 Fredericia Tlf.: 7210 6050 genoptraening@fredericia.dk GenoptræningsCentret Viaduktvej 9A 7000 Fredericia Tlf.: 7210 6050 genoptraening@fredericia.dk Kontakt oplysninger Ledende Terapeut: Ellen Pedersen Tlf.: 7210 6056 ellen.pedersen@fredericia.dk Teamleder:

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

HVERDAGSREHABILITERING STINE BØGH PEDERSEN, LINETTE HEMMINGSEN WERGE OG METTE BECK REHABILITERINGSTEAM ÆLDRE, VORDINGBORG KOMMUNE

HVERDAGSREHABILITERING STINE BØGH PEDERSEN, LINETTE HEMMINGSEN WERGE OG METTE BECK REHABILITERINGSTEAM ÆLDRE, VORDINGBORG KOMMUNE HVERDAGSREHABILITERING STINE BØGH PEDERSEN, LINETTE HEMMINGSEN WERGE OG METTE BECK REHABILITERINGSTEAM ÆLDRE, VORDINGBORG KOMMUNE HVERDAGSREHABILITERING Fysioterapeutens rolle i hverdagsrehabilitering:

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Rehabilitering, genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning i Tranehavens regi Gentofte Kommune 2015 Godkendt på Socialudvalgets møde den 8. januar 2015 0 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

Organisationsplan. Fredericia Kommunes GenoptræningsCenter Viaduktvej 9 7000 Fredericia Tlf. 72 10 60 50

Organisationsplan. Fredericia Kommunes GenoptræningsCenter Viaduktvej 9 7000 Fredericia Tlf. 72 10 60 50 Fredericia Kommunes GenoptræningsCenter Viaduktvej 9 7000 Fredericia Tlf. 72 10 60 50 Ledende terapeut: Anne-Mette Dalgaard Mail adr: hadg@fredericiakom.dk Klinisk underviser: Anja Fischer Hansen Mail

Læs mere

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Godkendt i Byrådet den 24. marts 2015. Indledning. Kommunalbestyrelsen skal, ifølge Lov om Social Service 1, mindst én gang om året udarbejde

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Træning, aktivitet og rehabilitering (TAR) i Faaborg-Midtfyn kommune består af 4 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Gislev og et i

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Baggrund. Generelle principper for samarbejdet om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 1

Baggrund. Generelle principper for samarbejdet om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 1 Generelle principper for tværkommunalt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft for Herlev, Furesø, Gladsaxe, Egedal og Ballerup Kommuner Baggrund Sundhedsstyrelsen udgav i 2012

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering 30. august 2011 Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering Struer kommune ønsker at ansøge puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Ergoterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Projekt 1 Hverdagsrehabilitering

Projekt 1 Hverdagsrehabilitering Projekt 1 Formål Den 1.maj 2014 startede projektet. Formålet med projektet var at øge tilgang af borgere til kommunens tilbud om hverdagsrehabilitering. Der blev i 2013 henvist 3 borgere til hverdagsrehabiliteringsforløb

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Planlægning Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Hvilket behov dækker genoptræningen (Servicelov nr. 573 af 24.06.05 86, stk.1 ) Genoptræning tilbydes borgere til afhjælpning af

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Erfaringer fra praksis. v/ Tanja Schøller Nord Heidi Birkemose Lise Holm Wichmann

Erfaringer fra praksis. v/ Tanja Schøller Nord Heidi Birkemose Lise Holm Wichmann Erfaringer fra praksis v/ Tanja Schøller Nord Heidi Birkemose Lise Holm Wichmann Vi samler kræfterne Herlev Kommune og 5 andre kommuner er gået sammen om kræftrehabilitering. Der er oprettet diagnosespecifikke

Læs mere

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Fælles borger, fælles praksis v/ Anja U. Lindholst Hjerneskadekoordinator i Gribskov kommune VUM superbrugerseminar 7. maj 2014 Program Præsentation

Læs mere

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats.

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Projekt: Hurtigere afklaring af sygemeldte med bevægeapparatslidelser og et tilbud om behandling I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 28 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Citat

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Rehabiliteringscenter Strandgården tilbyder rehabilitering til personer, der

Læs mere

Erhvervet hjerneskadeområdet CVO. Årsrapport 2015

Erhvervet hjerneskadeområdet CVO. Årsrapport 2015 Erhvervet hjerneskadeområdet CVO Årsrapport 2015 Indhold Indledning... 3 Synlighed og styrkelse af indsatsen på erhvervet hjerneskadeområdet... 3 Statistik... 7 Indsatsområder i 2016... 8 Center for Velfærd

Læs mere

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg. Genoptræning efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

Klinisk undervisning hos træningsgruppen i sundhedsafdelingen

Klinisk undervisning hos træningsgruppen i sundhedsafdelingen Trænende terapeuter Middelfart kommune Skovgade 64, 2.sal 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Direkte telefon:8888 4663 Dato: 3. oktober 2012 Klinisk undervisning

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted med tilknytning til Ergoterapeutuddannelsen, VIA University College, Holstebro.

Beskrivelse af klinisk undervisningssted med tilknytning til Ergoterapeutuddannelsen, VIA University College, Holstebro. Beskrivelse af klinisk undervisningssted med tilknytning til uddannelsen, VIA University College, Holstebro. Klinisk underviser Lene Sylvester Brarup E-mail: lene.brarup@rksk.dk Tlf 20183326 Vikar for

Læs mere

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse:

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: DE BORGERRETTEDE VISIONER 1. Medbestemmelse PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: PPR vil udbrede arbejdet med er, og indarbejde det som en fast metode i det forebyggende arbejde med børn

Læs mere

Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: Serviceområde SO 18, Sundhed og Ældre og SO 19, Forebyggelse Det nære sundhedsvæsen - den del af sundhedsvæsenet som

Læs mere

Institutionstype/tilhørsforhold: Træningsafdelingen er en del af sundhedsafdelingen i Middelfart kommune

Institutionstype/tilhørsforhold: Træningsafdelingen er en del af sundhedsafdelingen i Middelfart kommune Institutionens navn: Sundhedsafdelingen, Middelfart kommune Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart Tlf. 88 88 4669 E-mail: vivi.ovesen@middelfart.dk Institutionens webadresse: www.middelfart.dk Kontakt oplysninger

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Z-Health

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Z-Health Dato: 31-08-2016 Rettet af: Maria og ASRA Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Z-Health Stamdata Projektnavn Z-health Version: 6 Projektejer Direktørområde Projektleder

Læs mere

NOTAT. Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1

NOTAT. Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1 SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Til: Genoptræning i Solrød Kommune Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: 5. maj 214 Sagsbeh.: Bibi Anshøj Sagsnr.:12/16 383 Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb

Læs mere

GENOPTRÆNING. efter Sundhedsloven 140

GENOPTRÆNING. efter Sundhedsloven 140 GENOPTRÆNING efter Sundhedsloven 140 2009 3 3 4 6 6 Indhold Genoptræning efter Sundhedsloven 140 Henvisning og visitation Genoptræning Midlertidigt døgnophold Kvalitet og udvikling Kommunalt samarbejde

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 7 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2018 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2016 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Indhold Baggrund Rehabiliteringsstrategien Grundlæggende antagelser, mission og vision Borgere på daghjem Formål og mål Målgruppe Daghjemmets

Læs mere

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Baggrund I Rebild Kommune er der i alt 28.892 borgere, hvoraf der er 16.435 borgere i den erhvervsaktive alder (20-64 år). Hvert år er der ca. 173 nye kræfttilfælde

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Det nære sundhedsvæsen - og borgere med kronisk sygdom Den brændende platform 1. Flere

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Genoptræningen, status og udvikling

NOTAT. Allerød Kommune. Genoptræningen, status og udvikling NOTAT Allerød Kommune Ældre og Sundhed Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Genoptræningen, status og udvikling Resumé og anbefalinger Genoptræningens

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg R A P P O R T Marker denne tekst og indsæt billede her Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg Sundhedscenter Vest januar 2014 h j e m m e b e s ø g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET

SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET Sundhed og Omsorg SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 0 ARBEJDSMILJØRAPPORT

Læs mere