Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 10. marts 2009, kl. 13:00 i udvalgsværelse 1. Åbent møde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 10. marts 2009, kl. 13:00 i udvalgsværelse 1. Åbent møde"

Transkript

1 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Tirsdag den 10. marts 2009, kl. 13:00 i udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Britt Francke Mikkelsen (V) Jarne Rasmussen (O) Jørgen Juel Bragge (B) Lene W. Nielsen (A) Lolan Ottesen (A) Afbud/Fraværende Doris Børger (A) Tine Landin (A) Sekretær Henrik Eriksen INDHOLDSFORTEGNELSE Åbent møde 1... Meddelelser fra formanden 2... Projekt "Åbne fodboldbaner i dagtimerne" 3... Etablering af sundhedspris 4... Bike City - Store Cykeldag Etablering af frivillig motionsvenneordning 6... Dialogbaseret aftale for Brydehuset 7... Kvalitetsstandarder for social behandling af stofmisbrug Lukket møde 1. Meddelelser fra formanden Sagsnr.: Dok.nr.:

2 A) Ansættelse af leder for sundhedsplejen Sundheds- og Forebyggelsesudvalget orienteringen tages til efterretning Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets beslutning den Punkt 1 Godkendt 2. Projekt "Åbne fodboldbaner i dagtimerne" Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Institut for Idræt på Københavns Universitet har kontaktet Ballerup Kommune om samarbejde om projekt Åbne fodboldbaner i dagtimerne. Resulterne af 3 års forskning på Institut for Idræt, Københavns Universitet viser, fodboldtræning har et stort potentiale som en sundhedsfremmende indss for store befolkningsgrupper med usund livsstil. Der er derfor behov for omsætte denne viden til en konkret kommunalt baseret forebyggelsesindss. Mange mænd og kvinder dyrker for lidt motion og lider af overvægt. Mere end hver tredje midaldrende danske mand er utrænet og/eller overvægtig i en grad, der betydeligt øger risikoen for livsstilssygdomme. En undersøgelse om fysisk inaktive danskere viser, positive sociale oplevelser er en central motivionsfaktor for deltagelse i fysisk aktivitet. Fodbold i foreningsregi egner sig desuden særdeles godt til generere social kapital samt danne netværk, hvilket er af stor betydning for sundheden. Projekt Åbne fodboldbaner i dagtimerne tilbyder fodbold alle hverdage som frokostfodbold fra og eftermiddagsfodbold fra Træningen vil både foregå udendørs og indendørs. En projektmedarbejder er til stede under træningen. Frokostfodbold har mulighed for rekruttere bredt både på og udenfor arbejdsmarkedet, mens eftermiddagsfodbolden primært retter sig mod deltagere udenfor arbejdsmarkedet.

3 Undersøgelsens resulter vil blive præsenteret ved videnskabelige kongresser og ved udgivelse af videnskabelige artikler. Projektets resulter danner grundlag for udarbejdelsen af en hvidbog til brug i kommunal praksis, indeholdende forslag til implementering af kommunalt baserede fodboldtiltag. Bilag Nr : Projekt "Åbne fodboldbaner i dagtimerne" - Procesplan Sundheds- og Forebyggelsesudvalget orienteringen tages til efterretning Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets beslutning den Punkt 2 Godkendt 3. Etablering af sundhedspris Sagsnr.: Dok.nr.: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 14. oktober 2008 Punkt 3 Resumé Sundheds- og forebyggelsesudvalget har på sit møde den 14. oktober 2008 behandlet forslaget til indstiftelse af en sundhedspris til årlig uddeling på Store Cykeldag. Store Cykeldag afholdes den 14. juni i 2009, hvorfor en konkretisering af prisen fremlægges til beslutning. Ballerup Kommune har traditioner for præmiere særlige indsser indenfor forskellige fagområder. Der er således indstiftet en miljøpris, en frivillighedspris og en kulturpris. Formålet med priserne er anerkende det store arbejde, der hver dag lægges i etablering af gode initiiver til glæde for mange borgere indenfor de forskellige områder. Ballerup Kommune ønsker med indstiftelsen af en sundhedspris honorere en ekstraordinær indss på sundhedsfremme og forebyggelsesområdet. Sundhedsprisen er et element i implementeringen af Ballerup Kommunes sundhedspolitik med den tilhørende vision Ballerup Danmarks sundeste kommune i 2010.

4 Sundhedsprisen foreslås udgøre kr Uddelingskriterier Sundhedspolitikken sætter særligt fokus på indsser rettet mod: At skabe sunde rammer for alle borgere Sundhedsfremme for børn og unge Mindskelse af den socialt betingede ulighed i sundhed Målgrupper med særlige behov Derudover sses der på brede samarbejder mellem frivillige, foreninger, virksomheder, borgere mv. Med det formål inspirere til understøttelse af sundhedspolitikkens fokusområder, foreslås det, prisen gøres emneorienteret med følgende rækkefølge: 2009: Mindskelse af den socialt betingede ulighed i sundhed 2010: Partnerskaber på tværs mellem virksomheder, frivillige og lignende 2011: Indsser rettet mod minoriteter/sårbare grupper Prisen kan uddeles til borgere, foreninger, boligforeninger, virksomheder, frivillige, institutioner og uddannelsesinstitutioner hjemhørende i Ballerup Kommune. Anste i Ballerup Kommune kan kun tildeles prisen for en indss, der ligger uden for ansættelsesforholdet Prisuddeling, dommerkomité mv. Prisen uddeles en gang om året i forbindelse med arrangementet Store Cykeldag. Der indkaldes kandider 2 3 måneder før prisuddelingen og kandiderne vurderes af en neds dommerkomité bestående af Borgmesteren Formanden for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 1 repræsentant fra Frivillighedsrådet 1 repræsentant fra Ungdomsrådet 1 erhvervsleder udpeget af Ballerup Kommune Den kommunale praksiskonsulent Bilag Dok. nr.: Funds Sundhedspris Kommunalbestyrelsen

5 Sundheds- og forebyggelsesudvalget foreslår, der indstiftes en sundhedspris på kr med ovennævnte sammensætning af dommerkomiteen udgiften dækkes af indenfor den økonomiske ramme for Sundhed og Forebyggelse Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets beslutning den Punkt 3 Indstilles til godkendelse dog således, der ikke anvendes temaer i uddelingen, men istedet tildeles ud fra de opstillede uddelingskriterier (4 bullits) 4. Bike City - Store Cykeldag 2009 Sagsnr.: Dok.nr.: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 9. oktober 2007 punkt 5. Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets den 11. marts 2008 Punkt 6 Resumé Ballerup Kommune arrangerer igen i år en cykeldag for borgerne i anledning af Dansk Cyklist Forbunds landsdækkende kampagne: Store Cykeldag. Formålet med cykeldagen er skabe motivion blandt borgerne for cykle og fremme cykling som en sjov og sund motionsform, og som et nemt transportmiddel for hele familien i dagligdagen. I er der ekstra fokus på cykling i Ballerup, da Ballerup kommune er udpeget til Bike City i denne periode. Bike City Ballerup er en aktivitets- og kommunikionsplan eller en ramme for de cykelbegivenheder, der finder sted i perioden. Store Cykeldag bliver de næste år således en event under Bike City. Derfor vil dagen i år køre under navnet Bike City Store Cykeldag. Bike City - Store Cykeldag vil igen i år blive afholdt den 2. søndag i juni, dvs. i år søndag den 14. juni 2009 på pladsen foran Rådhuset kl. 10 til 13. Dagen vil igen i år blive gennemført i samarbejde med Dansk Cyklist Forbund. Arrangementet vil tage afsæt i de erfaringer Ballerup har opbygget de sidste år med Ballerup på Cykel i 2007 og Store Cykeldag i Ballerup på Cykel blev integreret

6 med Store Cykeldag i 2008, hvilket har givet mulighed for øget samarbejde med Dansk Cyklist Forbund samt en bredere markedsføring af dagen. Store Cykeldag blev søs af Dansk Cyklist Forbund i 2005 i forbindelse med forbundets 100 års jubilæum. Dansk Cyklist Forbunds tanke er skabe en årlig tradition i hele landet for cykle en søndagstur med familien og venner. Bike City Ballerup Kommune er sammen med Københavns Kommune udpeget som verdens første Bike City af den internionale cykelunion UCI. Ballerup er Bike City i perioden Det centrale formål med Bike City er sætte cyklingen i fokus og gøre opmærksom på alle de fordele der er ved cykle. Formålet hermed er fremme cyklingen for alle borgere i kommunen. Store Cykeldag bliver således en nurlig del af Bike City og de næste år vil Bike City logoet derfor figurere på Store Cykeldags merialer for således sammenkoble de to initiiver. Cykelruterne På Bike City Store Cykeldag 2009, vil der ligesom sidste år blive mulighed for cykle én af Ballerup Kommunes smukke cykelruter: Kilderuten og Skt. Jacobsruten på hhv. 12 og 16 km samt en rute på 5 km, der tilgodeser mindre børn m.v. Program Efter velkomst og indledning af Borgmesteren vil der være opvarmning og uddeling af frugt og vand inden turen starter. På pladsen vil der være udstillinger med sundhed og motion som omdrejningspunkt, herunder mulighed for sundhedstjek, køb af forplejning, forskellige sjove aktiviteter samt udlodning af præmier for de deltagende cyklister efter cykelturen. Sundhedspris I år vil der for første gang - som en del af arrangementet - blive uddelt en årlig sundhedspris på kr Sundhedsprisen uddeles for anerkende initiiver indenfor sundhedsfremme og forebyggelsesområdet, der gør Ballerup Kommune til Danmarks sundeste by. Prisen overrækkes af Borgmesteren. I 2009 vil temaet for sundhedsprisen være mindskelse af den socialt betingede ulighed i sundhed. Prisen kan uddeles til borgere, foreninger, boligforeninger, virksomheder, frivillige mfl. hjemhørende i Ballerup Kommune. Økonomi Udgifterne til arrangementet afholdes inden for rammen af sundhedspolitiske initiiver. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

7 Bike City - Store Cykeldag gennemføres den 14. juni 2009 som anført Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets beslutning den Punkt 4 Godkendt 5. Etablering af frivillig motionsvenneordning Sagsnr.: Dok.nr.: Ældre mennesker med få fysiske ressourcer rammes væsentlig hårdere af fysisk inaktivitet, som følge efter sygdom og hospitalsindlæggelse. Dårlig form før sygdomsperioden medfører selv almindelige dagligdags bevægelser kan opleves som næsten uoverkommelige. Kombinionen af neds muskelstyrke, øget stivhed af led og muskler, øget træthed, neds balance og gangfunktion, som ofte ses efter en periode med sengeleje, er desuden velkendte risikofaktorer for fald hos ældre. Nedsættelse af faldulykker gennem forebyggende indss er et af målene i sundhedspolitikken. I ældrepolitikken er målene blandt andet skabe tryghed, fællesskab og aktivt forebygge isolion og ensomhed hos ældre. Frivilligt engagement understøtter fællesskab og sociale netværk og samarbejde med frivillige er en af de primære stregier i både sundheds- og ældrepolitikken til skabe varige bæredygtige løsninger. Den frivillige motionsvenneordning henvender sig til fysisk svage ældre, som har svært ved forlade hjemmet og træningen foregår derfor i eget hjem. Ordningen sætter ind med forebyggende foranstaltninger på det fysiologiske og sociale plan for øge livskvaliteten hos målgruppen. Projektet er baseret på et samarbejde mellem Kommune og frivillige, hvor Kommunen via sin kontakt til målgruppen fra forebyggende hjemmebesøg og genoptræningssektoren mv. formidler og informerer om tilbuddet. De frivillige motionsvenner rekrutteres fra frivillige netværk, hvor for eksempel ældreidrætten og Ældresagen er oplagte. Kommunen afholder kurser, som uddanner de frivillige motionsvenner til varetage træningen med målgruppen. Sundhed & Forebyggelse er tovholder på projektet.

8 Projektet finansieres i 2009 af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget indenfor rammen for sundhedspolitiske initiiver. Foruden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, forelægges sagen i Socialudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget til orientering. Bilag : Not - Etablering af frivillig motionsvenneordning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget projektet konkretiseres som en del af de sundhedspolitiske aktiviteter i projektet sendes i høring i Ældrerådet og Frivillighedsrådet sagen forelægges på ny Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets beslutning den Punkt 5 Godkendt 6. Dialogbaseret aftale for Brydehuset Sagsnr.: Dok.nr.: Sundhed & Forebyggelse har i samarbejde med Brydehuset udarbejdet en dialogbaseret aftale for Brydehuset for Den dialogbaserede aftale for 2009 er udformet inden for de vedtagne politiske rammer og vilkår for 2009, herunder Ballerup Kommunes Servicestregi for 2009 samt Mål- og rammebeskrivelsen for Opfølgningen på Brydehusets dialogbaserede aftale foregår formelt set ved en afrapportering af resulterne af drifts- og udviklingsmål sammen med den løbende budgetopfølgning og den årlige regnskabsopfølgning til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

9 Bilag Dialogbaseret aftale for Brydehuset Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Dialogbaseret aftale for Brydehuset 2009 tages til efterretning Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets beslutning den Punkt 6 Godkendt 7. Kvalitetsstandarder for social behandling af stofmisbrug Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en kvalitetsstandard for kommunens tilbud om social behandling efter 101 i lov om social service. Kvalitetsstandarden skal blandt andet indeholde en samlet informion til borgerne om de tilbud og ydelser, kommunalbestyrelsen tilbyder borgere, der ønsker social behandling for stofmisbrug. Kvalitetsstandarden gøres offentligt tilgængeligt og revideres hvert andet år. Brydehuset, Ballerup Kommune, har udarbejdet et forslag til en kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug. Brydehusets Brugerråd har været løbende inddraget i processen. Det er i Ballerup Kommunes kvalitetsstandard valgt også beskrive kommunens opgaver efter 142 i Sundhedsloven, hvorefter Ballerup Kommune tilbyder vederlagsfri lægelig behandling med euforiserende stoffer til stofmisbrugere. Bilag Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug - Brydehuset Kommunalbestyrelsen Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug godkendes

10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets beslutning den Punkt 7 Indstilles til godkendelse

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2011-2014 www.skive.dk Forord Skive Byråd besluttede i 2009, at sundhed skal være et af to prioriterede fokusområder, der skal tænkes ind i alle grene af kommunens virke.

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST Sundhedspolitik 2011-2014 Sundhedspolitik 2011-2014 SUND i Nyborg Nyborg Kommune Maj 2011 Forside: Colourbox Tryk: Nyborg Kommune Oplag: 150 1. udgave Kontaktoplysninger: Sundhedsafdelingen,

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005 EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT Januar 2005 En forstærket indsats mod svær overvægt Udgivet af: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Enheden for forbrugeranliggender og fødevarekvalitet

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Godkendt i Byrådet den 16. april 2012 2 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Opbygning... 5 Sundhed med alle borgere... 6 Data... 6 Lovgrundlag...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Jens Kristoffersen Tine Curtis Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 14-06-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Mandag den 14. juni 2010 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

- barrierer, motivation og muligheder. Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED

- barrierer, motivation og muligheder. Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED - barrierer, motivation og muligheder Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED 2007 SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED Socialt udsatte borgeres sundhed - barrierer, motivation og muligheder Undersøgelse

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Refer mandag den 22. juni 2009, kl. 18:00 i s mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". Tilstede Ove E.

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Refer Kommunalbestyrelsen mandag den 31. august 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Evaluering af pilotprojekt - kontraktstyring Vesthimmerlands Biblioteker samt orientering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Formålspapir

Læs mere