Ajour med arbejdsmiljøarbejdet på apoteket

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ajour med arbejdsmiljøarbejdet på apoteket"

Transkript

1 Ajour med arbejdsmiljøarbejdet på apoteket Johnny Brøgger og Signe Ferrer-Larsen, CRECEA

2 Formål med kurset At blive opdateret på den seneste udvikling indenfor arbejdsmiljøområdet, herunder arbejdstilsynets krav At få input til, hvordan I bedst planlægger og udvikler arbejdet med både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø på apoteket

3 Program for dagen Morgenkaffe 9.30 Velkomst og præsentation af dagens program Organisering af arbejdsmiljøarbejdet på apoteket Psykisk arbejdsmiljø på apoteket FROKOST Psykisk arbejdsmiljø - fortsat Apotekets indeklima Farvel og tak for i dag

4 Arbejdsmiljøloven

5 Arbejdsmiljøorganisationen Apoteker med mindre end 10 ansatte Ikke pligt til af vælge arbejdsmiljørepræsentant Apoteker, evt. ledere og ansatte samarbejder om et godt arbejdsmiljø Apoteker med mellem 10 og 34 ansatte Arbejdsmiljøorganisation, som består af: En eller flere arbejdsmiljørepræsentanter valgt af de ansatte + apotekeren + evt. en eller flere arbejdsledere udpeget af apotekeren Apoteker med 35 eller flere ansatte Arbejdsmiljøudvalg (overordnede strategiske opgaver) En eller flere arbejdsmiljøgrupper (operationelle, daglige opgaver)r

6 Årlig arbejdsmiljødrøftelse Uanset antal ansatte krav om årlig arbejdsmiljødrøftelse, som skal indeholde følgende elementer: Tilrettelægge indhold og omfang af det kommende års arbejdsmiljøarbejde Fastlægge hvorledes samarbejdet skal foregå Vurdere om det forrige års arbejdsmiljømål er nået Fastlægge mål for det kommende års arbejdsmiljøarbejde Mindre end 10 ansatte drøfte om man har tilstrækkelig viden om arbejdsmiljø til de kommende års arbejdsmiljøarbejde eller om der er behov for kompetenceudvikling

7 Årlig arbejdsmiljødrøftelse et eksempel Handlingsplan for samarbejdet om sikkerhed og sundhed hos for året Emne/forhold Hvad gør vi Intern handling (kan vi selv) Behov for kompetenceudvikling Behov for ekstern rådgivning Dato (hvornår) Ansvarlig

8 Arbejdsmiljøorganisationens uddannelse Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse: 22 timer fordelt på tre sammenhængende dage Skal være gennemført inden 3 måneder efter valg Begge parter i arbejdsmiljøgruppen skal uddannes dog ikke arbejdsgiver (apotekeren) Supplerende efteruddannelse 2 dages (15 timer) skal tilbydes og være gennemført inden for 12 mdr. Efterfølgende år skal tilbydes 1½ dag (15 timer)

9 Kompetenceudviklingsplan for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen på (apotekets navn) (årstal) NAVN Kompetenceudvikling 2013 Opfølgning

10 Opgave Diskuter hvad I synes kunne være relevante emner at medtage i den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

11 Arbejdsmiljøaspekter i DDKM Apotekets lokaler og øvrige faciliteter Der ydes sikkerhed for kunder og personale Fysiske risici for kunder og personale minimeres Sikkerhed i forbindelse med alenearbejde Risikostyring implementering af væsentlige forandringer Eliminere, minimere og kontrollere risici for personale Størst mulig sikkerhed for. personale Registrering, rapportering, analyse og opfølgning på utilsigtede hændelser Opfølgning i forhold til impliceret personale Ansættelse og introduktion af nyt personale Sikkerhedsregler, relevante arbejdsrisici og arbejdspladsvurderinger Planer og ansvar ved brand, røveri og overfald

12 1.5.1 Brand, røveri eller overfald Planer der beskriver personalets ansvar og opgaver ved brand, røveri eller overfald Vejledning: Planerne kan udarbejdes i samarbejde med apotekets sikkerhedsudvalg Apotekernes vagttjeneste Sikkerheden for personalet Adgangsforhold og sikkerhed for personale. Jf Varehåndtering Medicinrester til destruktion Håndtering af risikoaffald afleveret af kunder Overvågning af euforiserende stoffer Sikre mod personalets misbrug af euforiserende midler

13 Forslag til emner der kunne implementeres i DDKM i apotekets arbejdsmiljøorganisation Apotekets arbejdsmiljøorganisation, valg, opbygning, mødefrekvens APV/medarbejdertilfredshedsundersøgelse, årlig arbejdsmiljødrøftelse Indretning: skærmarbejdspladser, skærmbriller, blanding af penicillinmikstur Arbejdsulykker, tunge løft Trusler, vold Særlige medarbejdergrupper: Unge under 18. år, gravide Sygefravær, trivsel, stress, sundhedsfremme Diverse instruktioner

14 Psykisk arbejdsmiljø på apoteket Fra kortlægning til handling

15 Hvorfor fokus på det psykiske arbejdsmiljø?

16 et godt psykisk arbejdsmiljø Lavt sygefravær Arbejdsglæde Loyalitet Kreativitet, videndeling, sparring bedre service! Høj faglig og personlig udvikling En god tone, hjælpsomhed og omsorg for hinanden Plads til forskellighed, høj grad af tolerance færre og bedre konflikter

17 Økonomien Forskning viser, at virksomheder med et godt psykisk arbejdsmiljø generelt præsterer en bedre bundlinje sammenlignet med lignende virksomheder» Kilde: NFA: Hvidbog om social kapital Antallet af erstatninger for psykisk erhvervssygdomme er næsten fordoblet fra 2006 til 2010 Psykiske erhvervssygdomme udløser typisk relativt store erstatninger» Kilde: Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

18 Økonomien

19 Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

20 Psykisk arbejdsmiljø er forholdet mellem: Organisatorisketeknologiskeog sociale forhold på arbejdspladsen Et menneskes behov, ressourcer og forventninger

21 Det psykiske arbejdsmiljø BELØNNING INDFLYDELSE UDVIKLING SOCIALT FÆLLESSKAB KONTROL KVANTITATIVE KRAV FØLELSESMÆSSIGE KRAV MOBNING, TRUSLER, VOLD SAMARBEJDE KONFLIKTER LEDELSE ARBEJDSTID ROLLEKONFLIKT ROLLEKLARHED FORUDSIGELIGHED MENING SOCIAL STØTTE INFORMATION KOMMUNIKATION

22 Hvad giver dig en god dag på arbejde?

23 De 6 guldkorn Indflydelse Social støtte Gavn Handlekompetence Ansvarlighed Social forankring Integration /At høre til Skade Magtesløshed Hjælpeløshed Ensomhed Isolation Mening Følelse af mening Fremmedgørelse og sammenhæng Normløshed Forudsigelighed Belønning Krav i arbejdet Tryghed Sikkerhed Personlig værdighed Følelse af værdi Personlig udvikling Vækst Usikkerhed Uvished Frustration Værdiløshed Stress Apati

24 Psykisk arbejdsmiljø

25 Social kapital i en virksomhed? De sociale relationer Retfærdighed Samarbejdsevne Kerneopgave Tillid Virksomhedens sociale kapital er en egenskab ved virksomheden. Nærmere bestemt er social kapital de sociale relationer, som udvikler sig i løsningen af virksomhedens kerneopgave. Søndergaard Kristensen (2008) og Hasle et al. (2010)

26 Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

27 Klassisk psykisk APV: Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø: NFAs spørgeskema Interviews (individuelle eller fokusgruppe) Dialogbaseret undersøgelse (fx konsensus modellen) Temaer/udfordringer træder frem Prioritering af indsatsen og udarbejdelse af handleplan Evaluering og løbende opfølgning

28 Psykisk APV hos jer selv Drøft i grupper: Hvilken metode/metoder bruger vi? - Hvorfor vælger vi den/dem? Hvad er fordele og ulemper ved det metodevalg, vi har truffet? Produkt: Præsenter jeres overvejelser/pointer for os andre

29 Fra kortlægning til handling.

30 Forudsætninger 1. Prioritering Hvis det psykiske arbejdsmiljø betragtes som et luksusproblem, der altid er sidst på dagsordenen, er der kun meget små chancer for at få succes. 2. Ressourcer Hvis man mener det alvorligt, må man afsætte ressourcer, dvs. tid og penge. 3. Kompetencer At arbejde med psykisk arbejdsmiljø kræver uddannelse, dvs. viden, erfaring og kompetence.

31 At vælge sine kampe Det er vigtigt Der kan ikkegøres noget ved det Man må lære at leve med det Pyt med det Vigtige belastninger hvor der bør handles Småting der kan klares ved lejlighed Der kan gøres noget ved det Det er ikke vigtigt

32 IGLO Modellen Individ hvad skal den enkelte gøre? Gruppe hvad kan I gøre sammen? Ledelse hvad gør ledelsen? Organisation hvordan understøtter Arbejdspladsen den praksis man ønsker?

33 Hvad nu hvis vi er uenige.

34 Samtaler at opnå udvikling Tillid Enighed Fastholdt tryghed Stagnation Uenighed Udvikling Den lærende organisation Mistillid Væbnet neutralitet Regelrytteri KAOS Guerillakrig

35 Et bud på en metode til at komme videre med udfordringerne Spiraldialog

36 Spiraldialog Forudsætning at gruppen accepterer: At der er et problem som har vist sig i APV en fx. At prøve at løse det. En metode, der skal følges. En mødeleder. Metode: Aftaler for samvær. Der tales efter tur i runder/spiral. Hver fortæller sin historie. Temaer synliggøres og vurderes i fællesskab. Aftaler for fremtiden.

37 Aftaler for samvær Tal efter tur Hver giver sit bud på væsentlige temaer Ingen vurdering Ingen bebrejdelser Ingen diskussion Ingen afbrydelser Alle perspektiver er gyldige Forståelsesspørgsmål er OK Man må spørge og få svar når det er ens tur Fortrolighed

38 Dialogcirkel Tal efter tur Forståelsesspørgsmål er OK Hvad skal der til for dig for at udvikle samarbejdet/ trivslen/vores service konstruktivt fremover? Man må spørge og få svar, når det er ens tur 1. Tema 2. Tema 3. Tema 4. Tema Videre dialog Forhandling, handleplan

39 Drøft to og to gerne i jeres AMG: Hvad kunne være en relevant udfordring at tale om hos jer? Tag fx udgangspunkt i jeres sidste APV kortlægning Hvad vil der være af fordele og ulemper ved at tage den åbne dialog i hele gruppen om denne udfordring? Hvad har du af håb/bekymringer i forbindelse med dialogen om denne udfordring? Hvilke udfordringer vil der være for jer som AMR/AL i forhold til at styre dialogen og sikre at den forbliver konstruktiv?

40 Selektiv hørelse

41 Hvor kan I finde mere info? (Arbejdstilsynet) (NFA)

42 Indeklima Johnny Brøgger

43 Folk klager, fordi de har et reelt problem...

44 .. men et (individuelt) problem er ikke nødvendigvis et (fælles) indeklimaproblem!

45 Mange Komfort temperatur 80% tilfredse A n t a l Få Koldt Varmt Temperatur

46 Én af indeklimaet s 20/80-regler. Højest opnåelige mål: 80% tilfredse => 20% utilfredse Arbejdsmiljøuddannelsen

47 Ikke alle kan blive tilfredse

48 Lav fysisk aktivitet medfører: Lav tolerance, (=øget følsomhed), Risiko for mistolkning af gener. Indeklimaet fejler måske intet!

49 Træk Definition på træk: Luftbevægelser med en hastighed større end 0,15 m/s

50 Trækgener hvad kan udsætte os for kritisk afkøling Ventilationsanlæg Temperaturforskelle mellem rum Udluftninger der kortslutter facader Temperaturstråling Kuldenedfald ved vinduer/ydervægge Trafik ved ganglinjer tæt på arbejdspladser Husk at vi har forskellige genegrænser

51 Man kan ikke nødvendigvis stole på det, man føler

52 Debat Hvad kan vi tillade os at forvente af indeklimaet på en arbejdsplads?

53 Mange faktorer påvirker Temperatur Ventilation Træk Støj ( forstyrrelser ) Luftfugtighed Støv og partikler Skimmelsvamp Afgasninger, fx fra materialer Kuldioxid Belysning Dagslys Vira og bakterier Radon, som vi sanser via Følessans Lugte- og følesans Følessans Alle sanser (afh. Af type) INGEN SANS!! Slimhinder Lugtesans og slimhinder Lugtesans og slimhinder Synssans Synssans Slimhinder Cellepåvirkninger Arbejdspladsindretning (ergonomi), pladsforhold, samtidighed. Indretningslayout, privatsfære vs. Arbejdsfællesskab. Hvor meget udstyr vi har tændt, inventar, indretning. Rengøringsvenlighed.

54 Rumtemperatur, o C Varmestress Varmegener Komfort, sommer Komfort, vinter Kuldegener At s grænse for pauser i udendørs skygge ved mere end 40% relativ fugtighed ved stillesiddende arbejde Normalt acceptabelt, hvis indetemperaturen er mindst 3 grader køligere end udetemperaturen, fx inde = 26 o C og ude = 29 o C At s øvre grænse ved normale udeforhold At s nedre grænse for stillesiddende arbejde

55 Indeklima De væsentligste faktorer Personer, lys og udstyr Solpåvirkning Ventilation (naturlig / mekanisk) Solafskærmning Mekanisk køling

56 En anden af indeklimaets 20/80- regler: 80% af alle indeklimagener kan henføres til temperaturen

57 Fx: - luftkvalitet - støvgener - slimhindeirritationer - statisk elektricitet - almensymptomer forværres alle ved stigende temperatur

58 En passende temperatur er vigtigere end umiddelbar komfort!!!

59 Fælles adfærd gør en forskel Udvendig solafskærmning Indvendig solafskærmning Udluftning Sluk loftslys (hvis muligt) (Bedre pladsforhold) ligesom individuel Aktivitetsniveau Påklædning Præference Aktuel livssituation Leveregler

60 Solen er en meget vigtig faktor Uhensigtsmæssig adfærd belaster indeklimaet

61 Hvad kan måles? ALT (næsten). Temperatur, evt. mange samtidige. Træk. Luftfugtighed og dugpunkt. Støv og partikler. Støj. Kuldioxid Afgasninger Lys. Bakterier og skimmelsvamp. Radon og radioaktivitet.

62 Hvilke muligheder har vi selv? Find ud af, om det er et problem. (Fælles). Undersøge hvor i lokalet, der er problemer. Er der bestemte tidspunkter, hvor der er problemer? Få en fornemmelse af om det er et andet problem. (Psykisk). Måle temperaturen måske endda over en periode, tilstødende lokaler. Holde temperaturen op med komfortområdet. Tjekke udluftningsmulighederne. Er der mekanisk ventilation og kører det? Igangsætte procedurer for manuel udluftning.

63 Hvilke muligheder har vi selv? Find ud af om der er utætheder ved vinduer, karme, døre e.l. Er termostater indstillet rigtig? Tjekke belysningen Er der blænding/overbelysning? Tjekke rengøringsstandard og mulighed. Er det acceptabelt?

64 Hensigtsmæssig IK-adfærd... Opmærksom på medansvar for indeklima Opmærksom på temperaturniveau Brug solafskærmning korrekt Sørg for daglig udluftning/ventilation Brug loftslys med omtanke Sluk unødvendigt udstyr (>15 W pr. enhed) Brug natkøling om sommeren, hvis muligt..

65 Indeklima problemløsning Gør det selv - værktøj eller hvordan man bruger sin Sunde fornuft og sine sanser Er det et gruppeproblem? Registrering af nøgletal/kritiske forhold Subjektiv tilstandsvurdering med egne sanser Samtale med flere kolleger/nærmeste leder Er der et adfærdsproblem? Evt. supplerende samtale med drifts- eller rengøringspersonale Samlet vurdering af observationer og samtaler Evt. supplerende forespørgsel hos arbejdsmiljørådgiver Iværksætte en handlingsplan. Følg op!!

66 Inden du tilkalder hjælp, prøv at tænke på... Hvad vil du gøre hjemme når: En lampe reflekteres i TV skærmen? Der er for varmt? Det trækker?

67 Lidt godt på Internettet

68 APV Hvilke problemer har I registreret i APVhandlingsplanen? Hvilke har I gjort noget ved?

69 Ny indeklimastandard Der er udvalgt 9 målepunkter, som har betydning for indeklimaet. De ni udvalgte parametre er: 1. Ventilationsrate 2. CO2 3. Termiske forhold 4. Radon 5. Formaldehyd 6. Partikler 7. Fugt/skimmelsvampe 8. Dagslys og kunstig belysning 9. Akustiske forhold

70

71 Tak for i dag

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Trivsel i folkekirken

Trivsel i folkekirken Trivsel i folkekirken Fokus på psykisk arbejdsmiljø og trivsel I disse år er der stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø og trivsel. I Regeringens 2010 handlingsplan er et af fokusområderne et bedre psykisk

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune 1 Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune Indhold Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 10 Krisehjælp og psykologisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet side

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

miljø i luften og trivsel Psykisk arbejds Branchevejledning for luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

miljø i luften og trivsel Psykisk arbejds Branchevejledning for luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning for luftfart Psykisk arbejds miljø og trivsel i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning for luftfart Vejledningens indhold

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Velkommen til workshop. - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013

Velkommen til workshop. - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013 Velkommen til workshop - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013 Program den 2. juni 2013 Præsentation af konsulenter Foreløbige resultater af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken De seks

Læs mere