Historisk Samling fra Besættelsestiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historisk Samling fra Besættelsestiden"

Transkript

1 Historisk Samling fra Besættelsestiden Arkivregistrant Denne registrant er en vejviser til arkivet på Historisk Samling fra Besættelsestiden. Arkivet indeholder et bredt materiale fra og om modstandsbevægelsen fra illegale blade over Frihedsrådets proklamationer til beretninger fra modstandsfolk landet over. Desuden omfatter arkivet fx britisk propagandamateriale, rapporter og skrivelser fra danske myndigheder, materiale fra de politiske partier, tysk og dansk-nazistisk propaganda, kopier af sager fra retsopgøret samt forsknings- og personarkiver. Dele af materialet er kun groft registreret, og den store samling af illegalt materiale venter stadig på en gennembearbejdning og er kun nævnt i hovedtræk i denne arkivregistrant. En stor del af arkivalierne er indsamlet af tidligere modstandsmand og seminarierektor Palle Schmidt. Men indsamlingen er fortsat efter hans død i 1991, og HSB modtager hvert år og med glæde fra hele landet nyt materiale fra og om besættelsestiden. Således vil registranten løbende blive opdateret. Opbygning Arkivregistranten er bygget op om hovedgrupperne med tilhørende undergrupper. Opdelingen i hovedgrupper er kronologisk/tematisk, suppleret af forsknings- og personarkiverne (Grupperne 50 og 60). Gruppeinddelingen kan ses umiddelbart nedenfor denne indledning. Med visse ændringer og tilføjelser følger opbygningen registranten for dokumentsamlingen på Frihedsmuseet i København helt fra HSB s grundlæggelse under Palle Schmidt har denne registrant udgjort et vigtigt ordningsinstrument på HSB. Søgning Det er en god ide at begynde med at gennemse gruppeinddelingen nedenfor. På den måde kan man orientere sig om arkivets opbygning. Derefter kan man gå direkte til de hoved- og undergrupper i selve arkivregistranten, man interesserer sig for. Vær opmærksom på, at der er overlap i mellem en del arkivgrupper. Et eksempel: Ønsker du at finde materiale om dansk politi, skal du gå ind i gruppe 05FG. Men det vil også være relevant at gennemgå andre undergrupper under 05, ligesom fx også gruppe 60 bør gennemses, for hér findes der flere personarkiver efter politifolk. En anden mulighed er at søge i registranten via den almindelige søgefunktion i en pdf-fil ( Kikkertknappen i værktøjslinjen). Du er også velkommen til at stille opklarende spørgsmål på Klausuleringer En del af HSB s materiale er klausuleret. Man skal søge om adgang til at benytte klausuleret materiale. HSB følger de samme bestemmelser, som arkivlovgivningen definerer for Statens Arkiver. Som tommelfingerregel er alt materiale, der er ældre end tyve år, frit tilgængeligt. Det gælder langt det meste materiale i HSB s arkiv hér kan enhver blot bestille arkivalierne til læsesalen. Undtagelsen er arkivalier, der rummer personfølsomme oplysninger, og som er yngre end 75 år. Dem skal man søge adgang til at benytte. Det kan fx være kopier af dombøger fra retsopgøret. På kan du finde et ansøgningsskema om adgang til klausuleret materiale. 1

2 HSB råder også over en samling af aviser fra tiden omkring og under den 2. verdenskrig, hvortil kommer flere tusinde fotos. De er registreret internt. Samlingen af legale småtryk, pjecer og enkelte bøger er registreret for sig i en småtryk-registrant, mens HSB s bestand af håndbøger og forskningslitteratur kan søges i SDU s biblioteksbase Odin. Arkivregistranten er udarbejdet i 2007 af projektmedarbejder, cand. mag. Mona Jensen i samarbejde med arkivleder Henrik Lundtofte og er senest opdateret december Arkivregistrantens opbygning: 01 Mellemkrigstiden og 2. verdenskrig i alm. 01A Mellemkrigstiden 01B Anden verdenskrig i alm. 01C Danmark og krigen 1/ / A Den 9. april Illegal presse 03A Dansk illegal presse 03B Allierede flyveblade og småtryk 04A Illegal radio 05 Kongehuset, regeringen, myndigheder og politiske partier 05B Rigsdagen CD Ministerier og myndigheder 05CDFG Myndighederne og sabotagebekæmpelse 05E Statens Civile Luftværn og luftbeskyttelsesforanstaltninger 05FG Politiet 05H Vagtværnene 05J Valgene K De politiske partier 05L Udenrigsministeriets Pressebureau 05M Hær og flåde 05N Andet (foreninger, brancheorganisationer, skoler m.v.) 05O Retssager under besættelsen 06 Enkeltbegivenheder 06A Algang og alsang 06B Kommunistinterneringerne og antikominternpagten 06C Strejker 06D Den 29. august og undtagelsestilstanden 06E Aktionen mod jøderne i oktober G Folkestrejken i Kbh H Aktionen mod politiet Modstandsbevægelsen i almindelighed 07A Frihedsrådet 07B.20 Region II Midtjylland 07B.27 Århus 07B.30 Region III Sydjylland 07B.31 Esbjerg 07B.37 Varde 07B.40 Region IV Fyn 07B.43 Odense 07B.50 Region V Sjælland og Lolland- Falster 07B.60 Region VI København 07B.62 Afsnit 2 (Gentofte-Lyngby-Holte) 07C Holger Danske 07D BOPA 07G Andre modstandsorganisationer 07H Modstandsfolks legale og falske identitetspapirer 07J Andet vedr. modstandsbevægelsen 07L Antityskhed og antinazisme 07N Drab på modstandsfolk 08 Sabotage og likvideringer 08ABD Industrisabotage, jernbanesabotage samt andre sabotager og aktioner 08E Likvideringer 09 Bevæbning og udrustning 09AB Dansk og engelsk sabotagemateriel og instruktioner 09CF Skydevåben og håndgranater 09G Våbenfremstilling 09J Andet vedr. udrustning 10 Flyangreb og nedstyrtninger 10ABC Flyangrebene på B&W , Århus Universitet og Shellhuset E Andre flyangreb og bombninger. 10F Nedstyrtninger og nødlandinger 10G Andet vedr. flyangreb m.v. 2

3 11 Forbindelsen med SOE (og OSS) 11AB Faldskærmsfolk, faldskærme, containere m.v 11C Radioforbindelsen med SOE i England 11D Modtagegrupper 12 Ruterne til Sverige 12A Ruter i Øresund 13 Norge 13B Forholdene i Norge i alm. 13C Den norske modstandsbevægelse 13CD Norske flyveblade 13D Nordmænd i udlandet 13F Befrielsen i Norge 14 Sverige og danske i Sverige 14A Den danske brigade 14B Flygtningeadministrationen og andre danske myndigheder i Sverige 14C Dansk presse og radioavis i Sverige 14D Svensk presse 14E Andet vedr. Sverige 15 Danske i Storbritannien 15A Det danske Råd i Storbritannien 15B Danske i britisk tjeneste 15C Den danske legation og andre danske myndigheder i Storbritannien 15E BBC s danske afdeling 15F Anden dansk virksomhed i Storbritannien 15G Britiske flyveblade 15I Andet vedr. Storbritannien 16 Danske i USA 16B Andre danske i USA 16C Andet vedr. USA 17A Finland og danske i Finland 18 Grønland 18C Andet vedr. Grønland 21 Danske i andre lande 21C Andet vedr. danske i udlandet 22 Dagliglivet 22A Plakater, spisesedler o.l. 22B Pressens Radioavis og dansk presse i øvrigt 22C Ritzaus Bureau 22D Aflytning af udenlandsk radio 22E Forskelligt vedr. hverdagslivet 22G Beretninger og dagbøger vedr. hverdagslivet 22H Transportmidler 22J Samlinger af rygter, vittigheder mm. 22L Særlige begivenheder 22M Erhvervsliv og økonomiske forhold 23 Dansk samarbejde med tyskerne 23A Den Dansk-Tyske Forening 23B Værnemagere og andre 23C Tyskerpiger 23D Danske i Tyskland 24 Dansk nazisme, SS-frivillige mm. 24B DNSAP 24C Andre nazistiske partier 24E Schalburgkorpset 24F Division Wiking, Frikorps Danmark og SS generelt 24G Andre nazistiske korps i Danmark 24J Det tyske mindretal og DNSAP- Nordschleswig 24M Nazistisk propaganda (Dansk-sproget) 24N Antisemitisk propaganda mm. 25 Tyskerne i Danmark 25A Tyske institutioner generelt 25B Det tyske gesandtskab 25C Tysk militær i Danmark 25D Andre tyske organisationer 25E Tyske fly, skibe, køretøjer og tog 25F Tyske beslaglæggelser 25G Tyske flygtninge 25H Kort og andre effekter 25I Tysk propaganda 26 Tysk politi og SS 26A Sikkerhedspolitiet, herunder Gestapos organisation og virksomhed i Danmark i alm. 26C Stikkere 26D SS 26E Sicherheitsdienst (SD) 26F Sabotagebekæmpelse 27 Terror 27A Schalburgtage 27B Clearingmord 27AB Schalburgtage og Clearingmord 28 Fængsler og fangelejre i Danmark 28A Vestre Fængsel 28B Andre fængsler i Danmark 28C Horserødlejren 28D Frøslevlejren 3

4 28E Henrettelser af modstandsfolk 30 Fængsler og koncentrationslejre uden for Danmark 30A Tyske fængsler 30B Tyske koncentrationslejre i alm. 30C.04 Neuengamme 30C.05 Neuengammes udekommandoer 30C.07 Sachsenhausen 30C.08 Stutthof 30C.09 Andre koncentrationslejre 30D Jøderne i Theresienstadt 30F Politiet i Buchenwald og Mühlberg 30G Grænsegendarmerne (Neuengamme) 30J Andet vedr. koncentrationslejre og krigsfangenskab 31A Dansk Røde Kors 33A Andre hjælpeorganisationer 34 De danske søfolk 34A Udeflåden 34B Hjemmeflåden 35 Befrielsen 35A Modstandsbevægelsen 35B Allierede styrker i Danmark 35C Dagligt liv i befrielsesdagene 35D Det officielle Danmark 35EF Bornholm/Russerne på Bornholm 35J Andet i forb. med befrielsen 36 De faldne 36A Mindelunden i Ryvangen 36B Andre mindesteder i Danmark 36C Mindesteder uden for Danmark 36F Faldne i øvrigt 39 Andre museer og arkiver 40 Efterkrigstiden 40A Det officielle Danmark 40B Fortsættelse af illegale blade efter C Frihedsbevægelsens Samråd, Centralkontoret for Særlige Anliggender, Erstatningsrådet mm. 40D Hjemmeværnsforeningerne 40E Ikke-tyske flygtninge 40F Retsopgøret 40G Kritik af udrensninger og retsopgør 40H Mytedannelser og kontroverser vedr. besættelsestiden 40I Nynazisme, revisionisme mm. 40J Markeringer af årsdage for begivenheder under krig og besættelse 40K Frihedsfonden 40L Andet vedr. efterkrigstiden 41A Andre besatte lande 42A Efterkrigstid uden for Danmark 43A Ordener og hæderstegn 46A Efterkrigsforeninger 47A Bibliografier og kildefortegnelser 50 Forskningsarkiver (Herunder materiale fra SOE) 60 Personarkiver 4

5 Arkivregistrant 01 Mellemkrigstiden og 2. verdenskrig i alm. Navneliste: Danske frivillige i den spanske borgerkrig Pjece fra Matteotti-Fonden (Socialdemokratisk emigrant-hjælpekomité) Den dansk-tyske ikke-angrebspagt (afskrift) Forslag til Danmarks Riges Grundlov maj 1939 De engelske Hvidbøger. Sir Nevile Henderson: I: Endelig Rapport, II: Koncentrationslejrene (Bogen er sendt til kong Chr. X. Meddelelsen indlagt i bogen.) Rationeringsmærker Reichsbanknote. Zehn Millionen Mark Avisartikel: Hitlers Tale skaber ny evropæisk Krise Forslag til Skibsfartskanal Hanstholm-Lønnerup Fjord. Udarbejdet af Thyborønudvalget af (kort) Brev fra lokomotivfører Kristian i Maribo til ven i Esbjerg, bl.a. om situationen i Europa. Div. pjecer og tidsskrifter: Die Woche. Sonderheft. Oberschlesien 1921 Continental Turisten. Dec Udg. af Continental Automobile Turisme Hvad sker der i Verden i Dag. Udg. af Berlingske Tidende 1937 Familiejournalens Foto-Revy Folkeskolen , Hus og Hjem. Nr Søndags BT. Nr Magasin Illustreret Familie Journal (fragment) Tandplejen. Nr Dansk Ungdomsvirke i Grænselandet. Det unge Grænseværn. Aarsberetning (Indlagt turistbrochure Sønderjylland) Hitler Skridt for Skridt Udg. af The Times 1939 Otto Adrian Bach: Personlige erindringer om politiske begivenheder Schleswig-Holsteinisches Landwirtschaftliches Jahrbuch 1939 m. håndskrevne notater. Celle 1117 arbejder illegalt. En Reportage fra Hitlertyskland om de tyske Kommunisters utrættelige underjordiske Arbejde Ehrlich, Karl: Fra Ebert til Hitler. Forlaget Fremad Tschachotin, Sergei.: Trepil mod Hagekors Olden, Rudolf: Hitler Tysklands Ungdom kæmper. Beretninger om tysk Ungdoms heltemodige Kamp mod Nazismen. Arbejderforlaget Heiden, Konrad: Adolf Hitler. En Diktators Liv. Stockholm 1936 Nazismens Korstog og Danmark. Befrielseskomiteen for Hitler-Facismens Ofre Müller, Leopold: Østrig De Udstødte Oplysning om antisemitisme Saa stærk er Sovjet. Tidens aktuelle Spørgsmaal. Hefte 6. Arbejderforlaget

6 Kapitalismens Veje og Sovjetunionen. Tale af V. Molotof Arbejderforlaget Hitler truer Freden. Tidens aktuelle Spørgsmaal. Hefte 3. Arbejderforlaget Kritisk Revy. Hefte Blix Antinazistisk satire Splinten Vittighedsblad 1935 Folkets Sangbog. Arbejderforlaget 1939 Aandehullet Antinazistisk tidsskrift Holger Larsen: Nazikirken Frede Nielsen; Dansk Nazisme Bjørn Svensson: Den danske Nazisme i kritisk Belysning Kulturkampen. April 1936 Vorwärts. Nummer fra 1933 Tysklandsberetninger. SPD Skandinavien Festzeitung. Zusammenschluß Deutscher Krieger in Kopenhagen Blut u. Boden Mein Stammbuch Deutsche Volksgruppe Polen Billeder fra Barcelona Tilskueren 1934 (jan., juni, aug.) Hjemmet Berlingske Illustreret Tidende (4 ks.) Billed-Bladet Den finsk sovjetiske vinterkrig : Materialer vedr. Finlandsfrivillig Peter Nielsen Petersen, Esbjerg: Kontrakt vedr. finsk krigstjeneste (kopi) Takkebreve fra finsk veteranforening 1977/78 (kopi) Genstande: armbind, emblem, hundetegn, veteranmedalje. 01B Anden verdenskrig i alm. Katyn-massakren marts-april 1940: Danske dagblades telegrammeddelelse fra Berlin Febr Artikel Berlingske Tidende Dødsskoven ved Katyn. Tysk propagandapjece u.å.(flere tilsvarende under 25I tysk propaganda) Retsmediciner H. Tramsens optegnelser fra Katyn. (kopi) Kommentar til Hitlers tale. Göteborg Handels- og Sjøfartstidning Rigslovskrift. Forordning vedr. efterretningsforbindelser Det Atlantiske Frihedsbrev (Atlantic Charter) 1941 Allieret propagandaplakat (placeret i plakatkasse) RAF-landkort Skotland og Nordengland m. landingspladser Brev fra Stadtmedizinalrat Dr. Wilhelm Hagen, Warszawa, til Hitler : Kritik af beslutningen (Weihrauchs) om at aflive polske børn og gamle. SS-korrespondance desangående. Erklæring om krigsforbrydelser. Moskvakonferencen 1943 Det historiske Øjeblik. 3 billeder fra Montgomerys hovedkvarter 3/

7 Cianos dagbøger. Artikelserie Politiken. Juli-sept Churchills taler Artikelserie Berlingske Tidende. Sept.-okt A. Hitler: Mein politisches Testament, Mein privates Testament. Vielsesattest (Kopi) Begivenhederne omkring Hitlers død. Telegramkommunikation Dönitz, Bormann m.fl (kopier m. oversættelse). Avisartikler vedr. Japans kapitulation. Nationaltidende The Memoirs of Major General J. B. Churcher. (Beretning fra medlem af den britiske hær). Illustreret Familiejournals Krigs Reportage Familiejournalens Fotorevy Billed-Bladets Sidste Billeder Moderne Krig og Krigsteknik. Red. N. Norvil 1939 Ungdommens Kamp. Tale af Lord Halifax Ti Ugers Krig. Tale af Churchill Tyske soldaterbreve: Obergefreiter Karl Hummel, Mering bei Augsburg. 35 breve fra Biersdorf, Frankrig, Bulgarien, Jugoslavien, Rusland, München, Tübingen (m. udskrift) Lorentz. 1 brev fra Rusland 1944 Heinerl. Fire breve Et fra fangelejren Bad Aibling maj 1945 Et feltpostkort til Oberwachtmeister Karl Nuhr Feldpostkuverter 1945 Samtidig beretning om besøg i Hamborg dec (ledsager ved Falck-ambulance) Russiske breve (2 stk.) og autografer Håndskrevne. Der antifaschistische Widerstandskampf der KPD im Spiegel des Flugblattes DDR 1978 (Kassette med optryk af kommunistiske flyveblade, der bl.a. udsendtes til soldater i Danmark) 01C Danmark og krigen 1/ / Det britiske luftangreb på Esbjerg : Dokumenter fra Foreign Office (Public Record Office) vedr. bomberne i Esbjerg ( ) (Kopier. Også samlet i mappe) Materialer vedr. udstilling : Billeder, avisudklip, artikler, research 02A Den 9. april 1940 Oprop! Sidste Nyt m. den tyske proklamation. Det radikale Venstre: Kritik af Hvidbogen Avisartikel. Sydvestjylland Forspillet til Beretninger fra Haderslev, Bramming (avisudklip) Avisartikler om Esbjerg. 1980/1985 Læserberetninger om Esbjerg og Fanø. Kristeligt Dagblad Billedserie. Billed-bladet 7

8 Artikel De frie Danske K. Feilberg: Mit ophold i Sverige efter 9. april 1940 Pligt og Ære. Samlet af K. Feilberg og H. Krogh Folkeudgave af Sønderjylland: 9. April (1941) 9. April i Billeder (1941) Thomas Jensens beretning vedr. 9. april i Ålborg.u.å. Beretning om Esbjergkutteren Signes rejse Beretninger fra hær, flåde og flyvevåben: Generalkommandoens Beretning Bd. I og II Flyvevåbnets beretninger Sjælland: Oberst Helge Bennike: 4. Regiment den 9. April 1940 Sjællandske Divisions Telegrafkompagnis Rapport Værløse Flyveplads: E. Henriksen. Sekondløjtnant K.M. Hansen, Sekondløjtnant FAW Sørensen, Pilot Kaj Skibelund Sønderjylland: 4. Batallions 1. Kompagnis deltagelse i Grænsekampen Avisartikel. Berlingske Tidende. Oberstløjtnant SE Claussens beretning om 4. Bataillons kampe ved grænsen. Beretninger om Fodfolkspionerkommandoet v. Tønder Kaserne Kaptajnløjtnant V.A.H.K. Laursen: Kampene nord for Tønder Axel Paulsen: Tønder Garnison Sergent J.V. Løvgreen: To-Timers Krigen Premierløjtnant E. Weigaard: Sønderbro, Haderslev Beretning. Kommandanten på Søgaard Esbjerg: Marinesoldat Emil Christensens beretning fra Beskytteren Esbjerg Havn Norge: Gunnar Langberg. Beretning om deltagelse i kampene i Norge - Redegørelse for Generalstabschefens forhandlinger med ministerierne ang. militære ordrer v. grænseoverskridelse Priors dagsbefaling Redegørelse for planer om militære dekorationer Tyske dokumenter og publikationer: Operationsbefehl für Weserübung Süd des Höheren Kommandos XXXI Fall Weserübung: Planer, dokumenter, kort Rigsregeringens meddelelse til den danske regering Efterretningsrapporter Instruktion til tyske officerer Kaupisch: Stimmungsbericht Tätigkeitsbericht (m. oversættelse) OKW-dokument ang. det danske forsvar (m. oversættelse) Fortrolige dokumenter vedr. besættelsen af Esbjerg. April 1940 (m.oversættelse) Kommentarer til Arne Stevns udgivelse af danske soldaterbreve 9.april Materialer vedr. udstillingen 9. april Amtscentralen, Esbjerg 1990 Arbejdsgruppen 9. april. Tønder. Materialer vedr. film- og udstillingsprojekt 8

9 03 Illegal presse Samlingen af illegale blade, bøger, flyveblade, strøsedler, sange mm. er endnu ikke elektronisk registreret. Det er HSB s målsætning, at det sker i de kommende år. Her er dog et lille indblik: Illegale blade: HSB råder over illegale blade (46 ks. samt dubletsamlinger og mikrofilm-udgaver) fra alle hjørner af Danmark fra Aalborg Ekko og Bornholms Kurer over Københavner-Budstikken og Trods Alt (Odense) til Viborg Stifts Illegale Tidende. Samlingen omfatter naturligvis også de store undergrundsblade, Land og Folk, De Frie Danske, Frit Danmark, Morgenbladet etc. I samlingen indgår også enkelte plakater, tysksprogede undergrundsblade samt falske illegale blade, der blev udgivet af besættelsesmagten. Det Kongelige Bibliotek har udgivet en fortegnelse, der anfører hovedparten af de illegale blade, hvoraf en stor del kan læses på HSB (Leo Buschardt, Albert Fabritius og Helge Tønnesen: Besættelsestidens illegale blade og bøger En bibliografi Samme udgav 1960 en pjece med supplement og rettelser.) Illegale bøger: Denne samling rummer pt. flere end 350 forskellige titler, der rækker fra den første illegale bog, Danske Toner fra 1941 med Aksel Larsens forbudte tale, til de mange udgaver af John Steinbecks roman Maanen er skjult, den måske mest solgte illegale bogudgivelse. Illegale flyveblade, strøsedler og sange: Samlingen består af flyveblade, strøsedler med tekster som Hitler er fuldkommen sindsvag og flere varianter af Først saa ta r vi Göring på Lilli Marleen-melodien (I alt 4 ks.). 03A Dansk illegal presse Tyske efterretningsdokumenter vedr. illegal presse Christmas Møllers skrivelse vedr. dansk illegal presse Beskrivelse af div. illegale blade. Udateret DKP s Oplysninger til Centralkontoret for særlige Anliggender vedr. erstatning for beslaglagte trykkerier Skrivelse fra Det kgl. Bibliotek vedr. udgivelse af bibliografi Brev fra Alfred Drögemöller vedr. illegale blade Korrespondance vedr. enkelte blade: Breve til udgiverne af 1944 fra Danmarks Frihedsraad og Indberetning vedr. Studenternes Efterretningstjeneste fra Karen DKP Klager til illegal presse over omtaler: Brev til Land og Folk fra Olaf Rottbøll vedr. beskyldning for stikkeri Ritzaus Bureaus klage fra Gunnar Larsen vedr. citeret brev i Frit Danmark Klage fra civilingeniør S.V. Sølver over omtale i Frit Danmark. Juni 1943 F. Lenanders klage til Frit Danmarks Nyhedstjeneste over omtale som stikker Beretninger, artikler og udstillingsmateriale: Carl Lunds optegnelser om illegale trykkerier. DKP. Udateret Beretning om DKP s pressearbejde i Odense. (Fru Petersen Kopi) Torben Bjerg Clausen: Fra krigens illegalitet til fredens hårde hverdag. Dansk Grafia 18/75 Frihedskampens typografer. Land og Folk Afskrift af Göteborg Tidningen vedr. den danske illegale presse. Svensk avisomtale af dansk illegal presse Artikel vedr. udstilling på Det kgl. Bibliotek. Information

10 Besættelsestidens Tryk. Udstillingstekst. Statsbiblioteket 1970 Illegale Aarhus-nyheder. Samlet og redigeret af Ib Rahbek Huslejekontrakt for Frit Danmark-gruppen i Esbjerg Avisartikel (Kopi) : Sagen mod Frit Danmark Svend Dragsted: Et blad bliver til. Det illegale blad DANSKEREN (1960). Originaltegning til Danskeren : Doktor det gør ondt alle vegne Danske illegale skrifter på ungarsk (Kopi) Beretning vedr. Harald Christensen og Grænsevagten (Ralf Christensen, okt. 2010) incl. kopi af side fra Grænsevagten, beretning fra Reassurance-komp samt materiale vedr. skrivemaskinen Erica, (der medfølger og er anbragt i genstandssamlingen). Faktura vedr. køb af duplikatorpapir. Dansk Samling, Esbjerg Frit Danmark: Fortroligt cirkulære til grupper i samarbejde med FD Manuskript til løbeseddel Fortroligt cirkulære 2 til samtlige FD-grupper Notat om oplag. Faggrupper, bygrupper. April 1943-dec Fortroligt cirkulære 3 til provinsgrupper. Juli 1943 Fortroligt cirkulære 6 til samtlige FD-grupper. Nov Oversigt over oplag fordelt på byer. Juli 1944 Fortroligt cirkulære til samtlige FD-grupper. Nov Fortroligt cirkulære 6 til samtlige FD-grupper. Nov Oplag fordelt på byer. Nov Regnskab for trykkeriet m. følgebrev Brev til T fra P. Holm m. oplysninger om levering til fremmede grupper Brev til Caspersen med oplysninger om trykkerier. P. Holm Brev til Caspersen fra Verner Holtz m. ønske om opklarende samtale Brev fra Arkitektgruppen vedr. efterkrigsarbejde Meddelelse til medlemmer af De danske Studenter fra DDS ledelse vedr. slutfasen Program for HK-gruppens afskedsfest Referat af samtale m. forlagsleder Børge Houmann (H. Snitker Petersen) Oplagstal mm. vedr. de første numre. H. Snitker Petersen 1959 Korrespondance H. Snitker Petersen m. regnskab F. Lenanders klage til Frit Danmarks Nyhedstjeneste over omtale som stikker Erklæringer vedr. typograf Weber Sand Aabo Nielsen. (Illegalt sætteri for FD) Børge Houmann, Knud Jespersen Interview m. Kate Fleron. BT Materialer vedr. illegale bøger: Brev fra I. Grünbaum vedr. Arbejderklassen og Krigen Korrespondance vedr. Dansk Daad. (1960 erne) Samtidige (1944) skrivelser vedr. udsendelsen af Fagbevægelsens Vej, Naar Danmark atter er Frit, Vi kæmper for et sandt Demokrati og Den russiske Kirkes Appel mod Nazismen Således kom Danske Toner til verden (Artikel) Kopi af udstillingsmateriale vedr. At tænke sig Arne Sørensens omtale af Herman Rauschning: Samtaler med Hitler (9 sider) Nota vedr. salg af illegale bøger. Esbjerg. Illegale Bogforlag: Brev fra Aage Netteberg ang. Dansk Forlag ( ) Beretning vedr. Skipper Clements forlag. (anonym) De danske Studenters forlag: Omtale af Den usynlige Front 10

11 Prislister og bogfortegnelser. Samlerens Forlag, Frit Nordisk Forlag, Forlaget Danskeren Illegale indbetalingskort og adressekort. (Palle Schmidt) Skrivelser fra camouflerede bogforlag Manuskript til oversættelse af Carsten Frogmer: Den usynlige Front Forlaget 1944 : Råmanuskript til oversættelse af engelsk illegal bog Kunsten at lyve Andet vedr. illegalt materiale (kasteindretninger): Vejledning i fremstilling af bombe til udskydning af strøsedler. Udateret Rigspolitiets tekniske afdeling, Odense: Rapport vedr. kastemaskine til spredning af illegale løbesedler Børge Poulsens spørgeskemarapport ang. brug af kastemaskine i Odense i sept (1978) Strøsedler spredt med kastemaskine i Odense sept Brev fra Ole Lippmann vedr. filmen Denmark Fights for Freedom Korte beretninger om Budstikken Århus og Frit Danmark Århus i materiale fra E. Holck (Bo.) Kuverter brugt til at fremsende illegale blade og brev til politiet med illegalt blad (Bo. Mp. 3) 03B Allierede flyveblade og småtryk se også under grp. 15G Sovjetiske flyveblade (Tysk, FotoKopi) Tyske oversættelser af sovjetiske flyveblade til partisaner i Jugoslavien Artikel om flyveblade under 2 verdenskrig. Die Furche A Illegal radio Hjemmefrontens Radio. Udskrift af udsendelse Uddrag af Lindenhof Radio de indsattes egen radio. Udateret Det ny Radio Blad Artikler om illegal radio Tyske dokumenter: Rapport fra Befehlshaber Lüdke vedr. Radio Danmark Rapporter vedr. Hetzsender. Wehrmacht Nachrichten Kommandantur. 25./ Überwachungsbericht. 1./ Rapport ang. støjsendere. Wehrmacht Nachrichten Kommandantur Aflytningsafskrifter af Radio Danmarks udsendelser. Gesandskabets radioafdeling Skrivelse vedr. BBC- hetzudsendelser til Skamlebæk Radio. Abwehrstelle Dänemark Senderen SS-Kampfgruppe York Antikrigspropaganda. Afskrift af udsendelser Kongehuset, regeringen, myndigheder og politiske partier 05B Rigsdagen Hedtoft-Hansens Henvendelse til Den danske Rigsdags Medlemmer i anl. af smædeskrift med krav om Hartvig Frisch s og Hedtoft-Hansens afgang Fritz Clausens tale til rigsdagen ang. Elith-Jensen-sagen 05CD Ministerier og myndigheder 11

12 Justitsministeriets propagandakontor: Plakat: Advarsel til befolkningen vedr. landsskadelig adfærd (placeret i plakatkasse) Trafikminister Gunnar Larsens referat af udvalgsmøde vedr. motorvej på Lolland Åbent brev til Alsing-Andersen. Red. Chr. Olsen Referater af pressemøde med Udenrigsministeren vedr. telegramkrisen Redegørelse vedr. dannelse af regering med Scavenius som statsminister ( Karen, Bjarne DKP) Korrespondance ang. Jens Møllers evt. udnævnelse til overdyrlæge i Graasten. Jan-febr (Landbrugsministeriet. Udenrigsministeren) Anonyme meddelelser vedr. Det blaa Korps, vagtordninger, sabotage og kødrationering Skrivelser og protester til Justitsministeriet vedr. biblioteksdirektør Døssings afskedigelse. Majjuni 1943 De dansk-tyske regeringsudvalgsdrøftelser juni 1943 vedr. leverancer til Tyskland for Juli kvartal 1943 Henvendelse til Departementet for særlige Anliggender vedr. arrestation af Carl Blaase. Sept Udenrigsministeriet: Danmarks Tiltrædelse af Pagten mod den kommunistiske Internationale Love, cirkulærer, bekendtgørelser, meddelelser, instruktioner og retningslinier: Handelsministeriets cirkulære vedr. handel med værnemagten Handelsministeriets meddelelse om salg til den tyske værnemagt Rigsadvokatens cirkulære vedr. overtrædelse af bestemmelser for salg til værnemagten Rigsadvokatens cirkulærer vedr. salg af smør og træ til værnemagten og Lovtidende Antikominternpagten. Justitsministeriets bekendtgørelse vedr. fotografier af broer Justitsministeriets bekendtgørelse vedr. restriktioner for beboere på Bornholm og Christiansø Justitsministeriets instruktion til politiet i tilfælde af invasion Departementet for Told- og Forbrugsafg.: Cirkulæreskrivelse DSB: Cirkulærer og retningslinier Indenrigsministeriets skrivelse til Københavns kommune vedr. tysk krav om indberetning af offentlige arbejder Justitsministeriets skrivelse til statsadvokaten og politimestre i Jylland vedr. tysk alarmberedskab Justitsministeriets skrivelse til politimestre vest for Storebælt m. fortegnelse over den rigsbefuldmægtigedes Außenstellen Skrivelse til Buhl fra en kreds af De frie Danske med forslag til ministerliste (Voigt, Hakon Ulriksen, Svend Illum, Erik Pontoppidan, Hahn-Petersen, Borup) Strengt fortrolig meddelelse vedr. regeringsdannelse samt hjemtransport af fanger fra Tyskland Skrivelse vedr. bekræftelsesvederlag for dommere Dommeren i 10. afdeling A: Statistik over samtlige sager Statens Luftfartstilsyn. Dokumenter vedr. det fly, som Thomas Sneum benyttede i juni 1941 Til tolddirektøren: Redegørelse fra svenske myndigheder ang. Christmas Møllers ankomst til Sverige. Hvordan skal vi komme igennem det Udg. af sognepræst Chr. Holt. Allehelgens Kirke Biskop IC Scharling, Ribe: Skrivelse om hjælp til fanger og om mordet på Kaj Munk. Febr Amts-Arbejdsanvisningskontoret, Esbjerg: Til Landbrugets faste Folk. April Opfordring om at blive ved landbrugsarbejdet Bekendtgørelse vedr. evakueringen af Hanstholm

13 Meddelelser om sporvognsomlægninger. Kbh. Sept.1943/April 1944 Oure-Vejstrup Sogneraad: Advarsel til unge karle videregivet fra værnemagten efter sabotage mod tyske dækhuller CDFG Myndighederne og sabotagebekæmpelse Statsadvokaten for særlige Anliggender: Underretning til sabotagepatruljer ang. sabotagemateriel I Stamm: Dagsbefaling nr vedr. patruljepersonel Udenrigsministeriets møde med pressen vedr. sabotage Justitsministeriets fortrolige cirkulæreskrivelse til politidirektøren og politimestrene vedr. politisamarbejdet Justitsministeriets fortegnelser over sabotagehandlinger Justitsministeriets fortrolige rapporter til politidirektøren og politimestrene om sabotager, fængslede, dømte og eftersøgte personer samt faldskæmsagenter; endvidere forseelser begået af værnemagtsmedlemmer og Frikorpsfolk og Fortrolig skrivelse fra Rigspolitichefen til justitsministeriet ang. sabotagebevogtning Avisartikler: Politiken : Buhls tale Berlingske Tidende : Laurits Hansens festtale til B& W s arbejdere 05E Statens Civile Luftværn og luftbeskyttelsesforanstaltninger Fortegnelse over offentlige Tilflugtsrum og Dækningsgrave i Storkøbenhavn. Juni 1940 Formularer, luftbeskyttelseskort, beskikkelser som husvagt, tjenestebøger, evakueringskort Program for Luftværnsudstilling Dansk Luftværnsforening Evakueringsplan Esbjerg, Fanø Evakueringsplakat Hverveannonce. De danske Lotter. Børsen Fabriksluftværn. Bomber og anden ammunition. Nov Vejledninger: Hvis Krigen rykker nærmere. Statens civile Luftværn. April 1944 Vejledninger for husvagter Pjece: Ved Luftangreb. Januar 1945 Vejledning til Bekæmpelse af Fosfor-Celluloid-brandplader Særtryk af Luftværnstidende. April Alarmering Dansk Luftværnsforenings instruktionshefter nr. 5/8/9/ Skrivelse til førere af rydningshold, Esbjerg Lærebog i Luftbeskyttelse. Maj 1943 Lærebog for civilbeskyttelsesmandskabet Om Indretning af Dækningsrum i Jorden. April 1944 Love og bekendtgørelser vedr. luftbeskyttelse Statens Civile Luftværns indberetninger til Landsmeldecentralen og Landsmeldecentralens rapporter (vedr. nedkastet materialer, herunder flyveblade) Ringbind Plakat vedr. sirenesignaler. Kopi Beskrivelse af engelske flammekasterbomber Afskrift af skrivelse fra SCV vedr. tysk Røde Kors-plejepersonale i lazaretter og flygtningelejre Telegram til Esbjergs borgmester vedr. mørklægning Kopi Rapport om bombardementet af Aarhus Universitet Statens Civile Luftværn Bind. I-III Bd. I: Historisk oversigt, organisation, økonomi, forholdet til besættelsesmagten 13

14 Bd. II: Tjenestegrene, CBU-korpset, egenbeskyttelse Bd. III: Evakuering, tekniske sikkerhedsforanstaltninger, uddannelse og øvelse, den frivillige indsats, luftangrebene 05FG Politiet Rigspolitichefens fortrolige meddelelser nr. 1-22, og nr , (6 kasser) Materialer afleveret af Esbjerg Politiforening: Adolf Hitler: Grundsätzlicher Befehl (Regler for hemmeligholdelse af oplysninger) Cirkulærer vedr. jernbanebevogtning Dansk Politiforbunds skrivelse vedr. politiarbejde efter Kopi Frihedskæmperarmbind Politibladet Maj Mindeblad over de faldne - Beretninger: Lorentz Christian Bangs beretning. Politibetjent i København under besættelsen. (1974) Regner Clausen: Roskilde Politi i tiden omkring 19. september 1944 (1994) Esbjerg Avis Omtale af den nye politimester, Børge Hebo. Pjecer vedr. Politihundeforeningens landskonkurrence i Aarhus. 11/ Rigspolitichefen: Skrivelse vedr. Gespräche mit Hitler og nedkastede flyveblade Kopi Regler for politiets forhold til værnemagten Kopi Rigspolitiet Kolding: Tyske efterretninger om mistænkte Fortrolig Meddelelse fra Statsadvokaten for særlige Anliggender vedr. farlig brandstifter. Dusør udlovet Rapport om sammenstød ml. politi og Frikorps Danmark i Kbh Politimesterens rapport vedr. Frikorps Danmarks adfærd i Slagelse Politimester Børge Hebo, Esbjerg: Redegørelse til justitsministeriet for urolighederne i juli ( ). (Arkivfond 184) Den rigsbefuldmægtigedes klage til justitsministeriet over politiet i Esbjerg Materialer vedr. tysk kvindes falske anmeldelse af voldtægt i Thisted. Nov Tysk klage over politimesteren i Esbjerg Omkring Faldskærmsagenter. Tidsskrift for Politivæsen. Maj 1943 (Vedr. anholdelsesaktioner 5. og ) Instruks for Politiets Jernbanebevogtning Kopi Cirkulæreskrivelse vedr. tjenestekørsel Brev fra Thune Jacobsen til Ib Schønberg Fortrolig Cirkulæreskrivelse vedr. Politiets Stilling overfor de tyske Besættelsestropper Politiforordninger sept Politimesteren i Kalundborg: Advarsel i forb.m. hjælp til nedstyrtede flyvere (Samsø) Fortrolige situationsmeldinger fra politikredsene Nov Cirkulære vedr. politiets beføjelser over for værnemagten Fortrolig redegørelse vedr. politiforhandlinger om sabotagebekæmpelse. Febr Politimester E. Hoeck, Århus: Om politiets forhold til anonyme Anmeldelser. Jyllandsposten Politibekendtgørelse vedr. spærretid i Odense Protest fra politiass. Louis Sillemann over beskyldninger i Frie Danske Navne på anholdte politifolk Skrivelse vedr. situationen fra Schytt Larsen 14

15 Situationsmeldinger vedr. Nordre Birk samt om eksplosionen på Århus havn. Juni/Juli 1944 Advarsel mod episoder i forb. med blomsternedlægning i Kbh Kopi Oversigt over Forhandlingerne mellem de danske og tyske Myndigheder vedrørende CB- Politiet Referat af forhandlinger med Wehrmachtskommandant Mauff. S. Høed, Kbh Protestskrivelse fra domstolene mod politiaktionen Kopi Rapport vedr. mistænkelige personer ved Handelsbanken i Valby Skrivelse vedr. politiets kompetencer over for de tyske myndigheder. Udateret Advarsel fra Justitsministeriet til tjenestemænd vedr. forsigtighed med udtalelser. Kopi Fortrolige meddelelser fra DP og DK 4. og vedr. de internerede betjente Politibladet. Organ for danske Politimænd i Sverige Kopi Rigspolitichefen : Krav om skr. erklæring fra politifolk, der ikke meldte sig til modstandsbevægelsen samt retningslinier vedr. politiets samarbejde med modstandsbevægelsen Telefonordre fra kommandocentralen til bylederne. Tønder politikreds. Genpart af telegram til politimesteren i Esbjerg ang. modstandsbevægelsens arrestationer m.v. Odense kriminalpoliti. Plakat m. eftersøgte fra Birkedal-Hansen gruppen. Kopi Billed-Bilag til politiets efterretninger (Efterlyste landsforrædere) (klausuleret) Rigspolitichefens Navnefortegnelse over gerningsmænd til forbrydelser under besættelsen. Marts 1946 (klausuleret) Sagen vedr. politifuldmægtig Vilhelm Leifer: Redegørelse af bl.a. Aage Heinberg. Bilag: Erklæringer vedr. Leifers udskyld (Klausuleret) Politibladet året for politiaktionen 05H Vagtværnene Rapport fra Lyngby-Taarbæk kommunes vagtværn vedr. røveri Damsø Vagtværn. Emblem Vordingborg Borgervagt. Sang og indkaldelse til fotografering 05J Valgene 1943 Valgmateriale fra de politiske partier. Folketingsvalget / Kommunalvalget Strøsedler. Valget Afholdsbevægelsen i Ribe Amt: Valgmateriale til valget Sydsvenska Dagbladet om Dansk Samling K De politiske partier Bondepartiet/LS LS: Fortrolige Meddelelser Niels Olsen: Rene folk med rene Hænder! (Beskyldninger om bestikkelse i LS) DKP Oversigt: Illegale DKP-udgivelser (Palle Schmidt) Fortegnelse over DKP-aktstykker i Børge Houmanns arkiv Fortegnelse over partidokumenter.(tage Revsgaard Andersen) DVD: Folkets træ kampens træ. DKP i Esbjerg Lars U Thomsen 2007 Løbesedler, opråb og meddelelser Byens Stemme. Udg. af Frisindet Arbejderliste. Kbh Materialer vedr. Richard Jensen: Brev fra Richard Jensen til Axel Lund (1943/44) Richard Jensens klage over afslag på fangetidsgodtgørelse

16 Div. breve, aktstykker og avisartikler vedr. Richard Jensen. (anklager mod Aksel Larsen m.v.) Samling af illegale DKP-meddelelser og løbesedler placeret ifm. Land og Folk. Valgopråb Enhedsfront mod Fascismen Johs. Hansen: Østrig-Danmark? Arbejderforlaget 1938 Manifest maj-opraab 1940 ( engelske Krigsagenter ) Folkets Jul Arbejderforlaget V. Molotof: Socialismen marcherer. Beretning Arbejderforlaget 1940 Lenin: Hvad har Processen mod den socialdemokratiske Dumagruppe bevist? Arbejderforlaget 1940 Lenin: Krig og Revolution. Arbejderforlaget 1941 Kommunistisk Aarbog Arbejderforlaget Kun Folkets Vel er Landets Vel. Taler v. mødet i Forum Skrivelse vedr. dannelsen af Den nationale Front. (ca. 1941) En sømands Beretning om Behandlingen af Sovjetrussiske Krigsfanger i Finland m. efterretninger fra Vestjylland. (ca. 1941) Danske Toner (genudsendt ca. 1980) Englands Arbejdere i Kamp for en Folkeregering og en retfærdig Fred. Arbejderforlaget 1941 Kommunistloven: Materialer vedr. Kommunistloven Lovgivning mod Kommunismen. Kommentar til kommunistloven af dommer John Knox - Indberetning om forholdene på Ålborg Værft. Sept Afdeling S: Indskærpelse af security Holger Vivekes indberetning Bl.a. om Frit Danmark-gruppen i Esbjerg Ministeriet for off. Arbejder: Afskedigelse af ledvogter Gustav Torvald Nielsen pga. kommunistisk virksomhed. Okt G. Poljakov: Bag fjendens linier 1943 (Østfronten) Indberetning fra Vestkysten. Jan Anonym rapport vedr. arrestationen af Aage Vagn Schrøder Poulsen samt om la Cours lempelige afsoningsforhold. Marts 1943 Valgavis Uafhængig Arbejder- og Tjenestemandsliste, Esbjerg Soyas udkast til skrivelse til justitsministeriet om løsladelse af Hans Kirk Frie Tanker. Organ for uafhængig Arbejder og Tjenestemand, Esbjerg. Første nummer Juli 1943 ( Komplet samling i bibliotek) Faglig Arbejderavis. Ålborg Folkets Vilje Landets Lov Notater om politik fra en rejse i Jylland. April Indberetning til CK. (Askov og Rødding Højskole, planer om sammenslutning af Venstre og Radikale, uvilje mod Christmas Møller) Brev til Sverige fra den tyske emigrant Jungklaes vedr. partiarbejde, bladudgivelser mm. Brev til Alfred Jensen fra Leif (partimedlem i Storbritannien) vedr. Frihedsrådet, Det danske Råd mm. 1. maj-opråb Helsingør Brev fra CK om studenternes arbejde Redegørelse for DKP s politik efter invasionen juni 1944 Brev til partiafdelingen i Frederikshavn vedr. dennes indsigelse mod udsendt cirkulære. Juli 1944 Udkast til tale vedr. sabotage i Kbh Jacob Indberetning om begivenheder i Esbjerg Indberetning vedr. politisk afskedigelse af partimedlem på Orlogsværftet. Udateret 16

17 Indberetning om national kreds, der ønsker hærens beskyttelse mod socialismens diktatur. Udateret CK s faglige sekretariat: Den faglige situation Vedr. DsF og dyrtidstillæg CK s faglige sekretariat: De faglige Kongresser i Jan CK s faglige sekretariat: Den faglige situation Referat af diskussion om forholdsregler efter befrielsen (fragment) Naar en ny regering skal dannes. Carl V. Marts 1945 Alfred Jensen: Kommunisterne under Besættelsen. Beretning på Centralkomitemødet maj 1945 Folkets Dagblad Genrejsningens Tid er inde! Udtalelser fra CK-møde 27. og Udkast til afsnit i sagførerrådets udgivelse Besættelsestidens Fakta vedr. kommunistiske standpunkter (Niels Albert) Partiets principielle stilling til udenrigspolitiske spørgsmål indtil u.å. Til intern brug Ungdomsforbundet og Besættelsestiden, bl.a. uddrag fra Fremad u.å. Hjem fra Stutthof Velkomstfest for Roskildeborgere DKP, Roskilde Th. Døssing: Sovjetunionen paa Fredens Tærskel. Radioforedrag Orientering Nr. 3, Medlemsblad for 2. Distrikt, Kbh. D. Hejgaards beretning om DKP s arbejde under besættelsen Mogens Fog. Kommunisterne og de andre Fortegnelse over døde partimedlemmer Sangtekst. Velkommen hjem Palle. Grundtvigs Hus års Sovjetmagt. Tillæg til Land og Folk Ernst Pudlich: 10 Jahre Exil in Dänemark. Tysk kommunists beretning om ophold hos kommunister i DK (1989) Leif Larsen: Axel Larsen og Gestapo. Politiken Land og Folk (Sidste nummer!) Materialesamling DKP og Frihedskampen. m. supplement. Kommunistisk Årbog 1941 Politisk Grundviden. 1. års partiskoler. Ca 1953 Studiehefter. Sovjetunionen. Stalin Land og Folk (Sidste nummer) Frie Tanker. Organ for uafhængig Arbejder og Tjenestemand (PDF-fil og affotograferet eksemplar) Dansk Samling Poul Holt: Eet Folk, eet Flag, een Politik Arne Sørensen: Dansk Samling nu Arne Sørensen: Mennesket og Tekniken Poul Holt: Hvad er dansk Kultur? 1941 Arne Sørensen: Politik Vor Stilling som danske i Dag. Nr Nyt fra Dansk Samling (et eksemplar sign. af Arne Sørensen) Vilh. la Cour: Noter til øjeblikket. 1941/1945 (8 pjecer) Arne Sørensens fødselsdagstale v. DS 5 års fest Fra Grænseforeningens Arbejdsmark Indlagt formandsberetning samt mødeindkaldelse Vilh. la Cour: Mine Landsmænd. Febr. 1942, Vedr. salg af pjecer Poul Holt: Et samlet Folk Mødeindkaldelse. Esbjerg. Febr Avisartikel Kristeligt Dagblad om DS

18 Sydsvenska Dagbladet Omtale af DS Robert Stærmoses protestskrivelse til Werner Best Arne Sørensen: Haandbog i Oversvømmelser Illegal bog Arne Sørensen: Hvad skal vi gøre ved tyskerne bagefter Illegal bog. Signeret Fortrolige meddelelser Arne Sørensens mindeord v. Jørgen Staffeldts død. Ca Juul Kristensen/V. Fenger: Det store Forlig mellem Land og By Landbrugspolitik Vilh. la Cour: Front mod tilpasningen Årsberetning for 1941 for Det tredje Standpunkt/Danske Samling Program for hjælpearbejde i Europa efter krigen. (Samarbejde m. Frivillig Dansk Arbejdstjeneste) Bemærkninger vedr. våbenloven Skrivelse fra Arne Sørensen : Rygter om Dansk Samling I sit valgopråb om Dansk Samling siger Kaj Munk. Kopi Dansk Samlings ordførertaler Robert Stærmose: Om Øvrighed og Ret. Dec Robert Stærmose: Afrejsen fra Støvring Højskole Tidsskriftet De danskes Vej Nyt fra danske Studenter. Jan/Febr 1945 Nyt fra Dansk Samling i Sverige. Jan-april 1945 Dansk Samlings Politik Danmark er atter frit De politiske Opgaver i Dag Prof. Dr. theol. Regin Prenter: Menneskesyn og politisk Konsekvens Dansk Samlings valgavis Åbent Brev fra Pastor E. Helmig. Valget 1945 Love for Dansk Samling Materialer vedr. Else Lindhardtsens indsamling af beretninger. (bl.a. Palle Schmidt vedr. Ålborg) Arne Sørensen: 29. august 1943 set med statens øjne. Berlingske Tidende Knud Andersens mindeord over Arne Sørensen. Vilslev-Hunderup Kirkeblad 1989 Tidsskriftet Det tredje Standpunkt: 4. Aarg. Nr Aarg. Nr. 2 Nov Prøvehefter. Aug. 1941/foråret 1942 Det konservative Folkeparti Fortrolige Meddelelser Nr Marts 1944-april 1945 Valgopråb og 1936 KU. Udtalelser og korrespondance Carsten Raft: Arbejdspligten (KU) KUs Kampsange Tysk oversættelse af fortrolig rundskrivelse fra Poul Sørensen vedr. nazistmøde i Roskilde K.U. fortæller, hvorledes Fritz Clausens Folk viser Vejen!! KUs resolution ang. Scavenius-regeringen. Nov. 42 Nordens Fremtid Nordisk Enhed. K.U. og Fremtiden: nr Studenten Udg. af Konservative Studenter Vi vil vinde Freden. Det konservative Folkepartis program af KUs medlemsblad Vi unge. KU s landsblad. April Temanr. Om Christmas Møller. 18

19 Det radikale Venstre Jens Larsens materialer om Det radikale Venstre: Brevveksling med Alfred Jensen om holdningen til krig og samarbejdspolitik. Febr.-marts 1945 Ugens Politik og Vor arbejdsmark Pjece fra landsmødet 1936 Hermod Lannungs foredrag ved det skandinaviske radikale ungdomsstævne Venstres Folkeblad. Ringsted og Omegn Avisomtale : Det radikale Venstres landsmøde. Meddelelser fra partikontoret , , , Arbejdsprogram for Det radikale Venstre. Landsmødet Retsforbundet Valgopråb Oluf Sørensen: Hvorfor Retsstaten Vejen frem Socialdemokratiet Socialdemokratisk Provinspresses fortrolige Meddelelser Den socialdemokratiske Presse. Hovedadministrationen. Skrivelser 3.3. og , Den socialdemokratiske Provinspresses Annoncebureaus cirkulærer og , Socialdemokratisk Forbunds fortrolige Meddelelser Fortrolige Meddelelser til Socialdemokratiets Hovedbestyrelse, Rigsdagsmedlemmer, Redaktører m.fl. Nr Nov dec Socialdemokratisk Forbunds rundskrivelse vedr. aktionen mod politiet Fortrolig skrivelse vedr. import/eksport, landbrugsproduktion mv. Juli 1943 Fælles Retningsliner under Valgkampen. Marts 1943 Manuskript til informationsmøder vedr. kommunistlove, Frikorps Danmark, nazisterne mv. Okt Uddrag (fotokopi) Fortrolige Redegørelser nr Protestskrivelse til Dr. Best vedr. politideportationen Socialdemokratiet og Tiden efter Krigen Pjece DSU: Fortrolig skrivelse vedr. aktionen mod politiet Socialdemokratisk Forbund og De samvirkende Fagforbund: Folkestrejken i Hovedstaden 26. Juni til 4. Juli. Bilag vedr. sporvejene og begivenhederne time for time De samvirkende Fagforbund: Cirkulærer Arbejderbevægelsens Informations-Central: Ugens Bulletin skrivelse af til valgkandidater Div. materiale vedr. Social-Demokraten i Thisted Johs. Jacobsen: Masken falder. Danmarks soc. Ungdoms Forlag 1921 Valgpjece Socialdemokratiske Valgsange Dansk Sovjet-Nazisme (pjece) Instruktionsmøderne i kredsorganisationerne. Okt Socialisten Redegørelse vedr. nazistiske bevægelser i Danmark (udateret) DSU Kammerater! Løbeseddel fra Ungsocialisten. Advarsel mod nazitilhængere i egne rækker. (Globus, Harald Bergstedt) Skrivelser vedr. Hedtofts anti-tyske virksomhed Skrivelser vedr. kommunistloven Th. Staunings foredrag i Studenterforeningen Tyskland-Danmark 19

20 Udtalelse fra møde vedr. W. Bests krav til den danske regering (Socialdemokratiets Hovedbestyrelse, den sociald. Rigsdagsgruppe og div. fagforbund). Kopi Referat af Bomholts tale i Esbjerg Fortrolige tillidsmandsmøder i Esbjerg. Dec. 43 Arbejderens Almanak Fremtidens Danmark Til det danske Folk Socialdemokratiet og De samvirkende fagforbund v. befrielsen Program for folkemøde i Fælledparken Karl Kaufmann (NSDAP-Gauleiter, Hamburg). Optegnelse om hemmeligt besøg hos Stauning (Skrevet efter befrielsen) Mod nye Maal Avisartikler om DSU under besættelsen. Esbjerg, Sønderjylland. Notater om Socialdemokratiets kontakt med tyskere Venstre Minerva - det liberale Studenterblad. 1941/1943 Meddelelse til tillidsmændene Strengt fortrolige meddelelser til Venstres Rigsdagsmænd, Amts- og Kredsformænd. Venstres Sekretariat (5 stk.) Venstre og efterkrigstiden L Udenrigsministeriets Pressebureau Udenrigsministeriets Pressebureaus ugentlige Meddelelser til Pressen. Nr , Nr , Nr , Nr , Nr (5 indbundne hæfter) Privat til redaktionerne: Småhæfter: Afsluttet Afsluttet Vejledning vedr. krigen mod Japan Løsblade, scrapbog Udenrigsministeriets Pressebureaus Situationsmelding nr Karl Eskelund: Henstilling til dagbladene om at indsende alle majaviser M Hær og flåde Lærebog for Hærens Menige 1. del med håndskrevne noter. Håndseddel til danske soldater Tale af ritmester J. Rantzau vedr. danske officerer i tysk krigstjeneste (uddrag) Generalkommandoens meddelelse om fjernelse af dansk militær i Jylland Indberetning om officerskup. Okt./nov. 42 Søofficerskolen. Optagelses-materiale Krigsministeriet: Regler for befalingsmænd i tysk tjeneste Kristeligt Dagblad. Dansk Samlings spørgsmål til forsvarsministeren ang. befalingsmænd i tysk og finsk tjeneste (Kopi) Annonce for Soldatens og Orlogsgastens Dag Tysk krav om udlevering af sanitetsmateriel fra hærens depot i Saxogade Folk og Værn. April 1945 Søløjtnant Preben M. Menzel: Erindringer fra Foreningen af løjtnanter og kornetter. Om modstandsarbejde

Oversigt over hovedgrupperne i dokumentarkivet.

Oversigt over hovedgrupperne i dokumentarkivet. Oversigt over hovedgrupperne i dokumentarkivet. 01 Mellemkrigstiden og 2. verdenskrig i almindelighed 02 Den 9. april 1940 03 Illegal presse 04 Illegal radio (nyhedsformidling) 05 Kongehuset, regeringen,

Læs mere

Det var 4 års illegalitet, der ventede de

Det var 4 års illegalitet, der ventede de 1 PÅ SPORET AF KOMMU- NISTERNE Politiets overvågning af DKP 1932-1941 Af Torben Jano Det danske politi gennemførte i perioden fra 1932 til 1941 en systematisk og omfattende overvågning af Danmarks Kommunistiske

Læs mere

Hvorfor opstod strejkerne?

Hvorfor opstod strejkerne? Kapitel 2 Folkestrejkerne 1943 Hvorfor opstod strejkerne? Selv lå jeg hamrende syg i isolation på Blegdamshospitalet, så derfor vil jeg lægge hovedvægten på beskrivelse af folkestrejkerne i 1944 og må

Læs mere

Andre bøger i serien

Andre bøger i serien En by i krig Viborg Andre bøger i serien En by i krig Sakskøbing, 2011 En by i krig Holsted, 2011 En by i krig Stilling-Gram, 2011 En by i krig Dronninglund, 2011 En by i krig Taastrup, 2011 En by i krig

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER III. RÆKKE- 16. BIND UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND Eftertryk må kun finde sted med tilladelse og kildeangivelse. Billederne

Læs mere

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale Flammen og Citronen Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler Undervisningsmateriale Indhold Stikkerdrab under besættelsen side 2 Modstanden side 6 Drabet side 9 Dilemmaet side 12

Læs mere

Frit Norden. www.fritnorden.dk. Vésteinn Valgarðsson: Er Island ansøgerland til EU?... s. 2. Anders Kock: Frit Danmark... s. 8

Frit Norden. www.fritnorden.dk. Vésteinn Valgarðsson: Er Island ansøgerland til EU?... s. 2. Anders Kock: Frit Danmark... s. 8 43. ÅRGANG Frit Norden Dette nummer af Frit Norden er et blandet nummer; det er dog præget af fejringen af befrielsen i 1945, og indeholder derfor bl.a. to artikler med udgangspunkt i besættelsestidens

Læs mere

Læs inde i bladet: Jeltsins statskup II side 5 70 år: 29. august side 13

Læs inde i bladet: Jeltsins statskup II side 5 70 år: 29. august side 13 DKP Information Debat Aktivitet Læs inde i bladet: Jeltsins statskup II side 5 70 år: 29. august side 13 NR. 3 AUGUST 2013 Side 2 Indholdsfortegnelse Udtalelse: Overvågningsskandalen side 4 Nordisk Kommunistisk

Læs mere

Midt i alt det tunge og dystre

Midt i alt det tunge og dystre Midt i alt det tunge og dystre En undersøgelse af kriminalitetsbilledet i Køge, Næstved og Roskilde under den politiløse tid Forfattet af: Kristine Wiewiura Schmidt Lotte Kristine Dysted Ole Rasmus Bonnén

Læs mere

Fra forsvarsven til scavenianer

Fra forsvarsven til scavenianer CARL ROOS (1884-1962), PROFESSOR I TYSK AF PER ØHRGAARD»Endnu ét: De misforstaar min Stilling, naar De kalder mig»en Forkæmper for tysk Kultur i Danmark«. Jeg er Forkæmper for dansk Kultur i Danmark. Dansk

Læs mere

De nazistiske idéer holdt deres indmarch i

De nazistiske idéer holdt deres indmarch i 23 UDEN OM ARBEJDER- KLASSEN KOMMER MAN IKKE De danske nazisters faglige organisationer 1940-43 Af Hans-Henrik Siig Med forbillede i Die Deutsche Arbeitsfront forsøgte danske nazister under besættelsen

Læs mere

Hvorfor gå frivilligt i krig?

Hvorfor gå frivilligt i krig? Hvorfor gå frivilligt i krig? Om danskere i udenlandsk krigstjeneste i det 20. århundrede 1 af Ib Faurby i første halvdel af det 20. århundrede meldte omkring 25 000 danskere sig frivilligt til udenlandsk

Læs mere

Min far sabotøren. Børge Thing 1917-1971. af Morten Thing. [Scandinavian Journal of History 28/2003, s. 295-6.]

Min far sabotøren. Børge Thing 1917-1971. af Morten Thing. [Scandinavian Journal of History 28/2003, s. 295-6.] 1 Min far sabotøren. Børge Thing 1917-1971 af Morten Thing [Scandinavian Journal of History 28/2003, s. 295-6.] Børge Thing er blevet kendt som modstandsmanden, der ledte den store sabotageorganisation

Læs mere

Supplement 14 Samarbejdspolitikeres vor hærledelses gerninger fra 29. august 1943 til befrielsen? Hvem gjorde hvad? Hvorfor? Hvordan?

Supplement 14 Samarbejdspolitikeres vor hærledelses gerninger fra 29. august 1943 til befrielsen? Hvem gjorde hvad? Hvorfor? Hvordan? Supplement 14 Samarbejdspolitikeres vor hærledelses gerninger fra 29. august 1943 til befrielsen? Hvem gjorde hvad? Hvorfor? Hvordan? En entydig besvarelse af disse spørgsål ligger uden for min formåen,

Læs mere

Danmark foråret og sommeren 1940:

Danmark foråret og sommeren 1940: 1 DET VIL KOMME TIL EN NATIONAL BEFRIELSES- KAMP Kommunisterne og ikke-angrebspagten 1939-41 Af Lars Jepsen og Thomas Bindesbøll Larsen Hitler-Stalin-pagten hører til blandt de mest omtvistede begivenheder

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

En række fremtrædende social- demokratiske

En række fremtrædende social- demokratiske 21 DEN TOTALITÆRE FRISTELSE socialdemokraters veje ind i nationalsocialismen Af Martin E.O. Grunz Hvad fik fremtrædende socialdemokrater til at forlade Socialdemokratiet og melde sig ind i DNSAP? Forfatteren,

Læs mere

Interviews om første halvdel af det 20. årh. Danmarkshistorie genfortalt på dvd af nogle af dem, som gennemlevede den

Interviews om første halvdel af det 20. årh. Danmarkshistorie genfortalt på dvd af nogle af dem, som gennemlevede den Interviews om første halvdel af det 20. årh. Danmarkshistorie genfortalt på dvd af nogle af dem, som gennemlevede den I 1982 gik jeg i gang med at optage videosamtaler med personer, som på grundlag af

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RADIOTELEGRAFISTFORENINGEN AF 1917 NR. 2 2013 96. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR RADIOTELEGRAFISTFORENINGEN AF 1917 NR. 2 2013 96. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR RADIOTELEGRAFISTFORENINGEN AF 1917 NR. 2 2013 96. ÅRGANG 1 Fødselsdage JUNI 4. juni 4817 50 år. Lennart Thode Jensen Egegade 10, 1. tv., 2200 København N 8. juni 3686 60 år. Per Lykke Christensen

Læs mere

Da politiet var lige ved at få et efterretningsvæsen. af Morten Thing

Da politiet var lige ved at få et efterretningsvæsen. af Morten Thing Da politiet var lige ved at få et efterretningsvæsen af Morten Thing 1 Udviklingen af politiet har naturligvis været betinget af statens behov. Men eksisterer en social institution først, så får den et

Læs mere

På vagt i en lovløs tid

På vagt i en lovløs tid På vagt i en lovløs tid Claus Bundgaard Christensen Fortid og Nutid juni 2001, s. I artiklen tages udgangspunkt i den alvorlige situation, der opstod den 19. september 1944, da den tyske besættelsesmagt

Læs mere

Virksomhedshistorie kontra den nationale jubilæumshistorie

Virksomhedshistorie kontra den nationale jubilæumshistorie Virksomhedshistorie kontra den nationale jubilæumshistorie SVAR TIL FINN ØSTRUP AF STEEN ANDERSEN At skrive historie om virksomheder indebærer ofte, at man som historiker når til andre konklusioner end

Læs mere

Skak i Cuba Rejseberetning og fotos s. 12-13

Skak i Cuba Rejseberetning og fotos s. 12-13 september 2010 årgang 34 Nr. 3 September 2010 Årgang 34 Skak i Cuba Rejseberetning og fotos s. 12-13 Gerardo Massivt internationalt pres fik Gerardo Hernández, en af de 5, løsladt fra straffecelle s. 14

Læs mere

Nyhedsbrev AMK - Nummer. 1 --- Februar 2011 side

Nyhedsbrev AMK - Nummer. 1 --- Februar 2011 side Nyhedsbrev AMK - Nummer. 1 --- Februar 2011 side 1 Nyhedsbrev AMK ALDRIG MERE KRIG Klik stiftet på tekst 17. oktober 1926 Dansk sektion af War Resisters International I D (Krigsmodstandernes internationale

Læs mere

Indhold: Leder. 1. maj-tale fra Aarhus. Krisens bagmænd PET. Villys slagsang. En arbejderpiges fortælling. Hadets natur. Mindeord.

Indhold: Leder. 1. maj-tale fra Aarhus. Krisens bagmænd PET. Villys slagsang. En arbejderpiges fortælling. Hadets natur. Mindeord. Indhold: Leder 1. maj-tale fra Aarhus Krisens bagmænd PET Villys slagsang En arbejderpiges fortælling Hadets natur Mindeord Nordkorea Korsriddere anno 2012 Rusland Rød sommerlejr Søllerødgade plakat Bagside

Læs mere

Europæisk fagbevægelse kræver protokol mod EUs sociale dumping

Europæisk fagbevægelse kræver protokol mod EUs sociale dumping FOLK i Nr. 8 November 2008 BEVÆGELSE D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U Læs i øvrigt Lederen af Karina Rohr Sørensen: Liste

Læs mere

Kanslergadeforliget 1933. Arbejdsløshed, unge og demokrati

Kanslergadeforliget 1933. Arbejdsløshed, unge og demokrati Kanslergadeforliget 1933 Arbejdsløshed, unge og demokrati 1 Kanslergadeforliget Det er så langt den største politiske begivenhed, jeg har været med til. Thorvald Stauning, 1933. Hvordan går det, spurgte

Læs mere

.(ol~~,(/ 'llvl.t-t. h-d'~~\i\ r(1~1 0J~.+ GENERALSEKRETÆR FREDERIK PETERSEN

.(ol~~,(/ 'llvl.t-t. h-d'~~\i\ r(1~1 0J~.+ GENERALSEKRETÆR FREDERIK PETERSEN .(ol~~,(/ 'llvl.t-t 0J~.+ GENERALSEKRETÆR FREDERIK PETERSEN r(1~1 h-d'~~\i\ Denne bog tilegnes mindet om Højesteretsdommer Frants Thygesen, der var Frederik Petersens efte/jølger som generalsekretær 1945-1956.

Læs mere

NATO Litteraturliste - udvalgte bøger og artikler fra NATOs 50 år. Ved Holger Terp.

NATO Litteraturliste - udvalgte bøger og artikler fra NATOs 50 år. Ved Holger Terp. NATO Litteraturliste - udvalgte bøger og artikler fra NATOs 50 år. Ved Holger Terp. NATO Kronologi - udvalgte oplysninger fra NATOs 50 år. Ved Holger Terp. NATO Citater - udvalgte citater om NATOs 50 år.

Læs mere

Nordfyn. Nr. 1. april 2012. 7. årgang. Nr. 1 april 2012 7. Årgang. Dan Jørgensen

Nordfyn. Nr. 1. april 2012. 7. årgang. Nr. 1 april 2012 7. Årgang. Dan Jørgensen Dan Jørgensen Nr. 1. april 2012. 7. årgang. Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Side 1 Bestyrelsen i partiforeningen Generalforsamling er nu overstået Formand:

Læs mere