Historisk Samling fra Besættelsestiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historisk Samling fra Besættelsestiden"

Transkript

1 Historisk Samling fra Besættelsestiden Arkivregistrant Denne registrant er en vejviser til arkivet på Historisk Samling fra Besættelsestiden. Arkivet indeholder et bredt materiale fra og om modstandsbevægelsen fra illegale blade over Frihedsrådets proklamationer til beretninger fra modstandsfolk landet over. Desuden omfatter arkivet fx britisk propagandamateriale, rapporter og skrivelser fra danske myndigheder, materiale fra de politiske partier, tysk og dansk-nazistisk propaganda, kopier af sager fra retsopgøret samt forsknings- og personarkiver. Dele af materialet er kun groft registreret, og den store samling af illegalt materiale venter stadig på en gennembearbejdning og er kun nævnt i hovedtræk i denne arkivregistrant. En stor del af arkivalierne er indsamlet af tidligere modstandsmand og seminarierektor Palle Schmidt. Men indsamlingen er fortsat efter hans død i 1991, og HSB modtager hvert år og med glæde fra hele landet nyt materiale fra og om besættelsestiden. Således vil registranten løbende blive opdateret. Opbygning Arkivregistranten er bygget op om hovedgrupperne med tilhørende undergrupper. Opdelingen i hovedgrupper er kronologisk/tematisk, suppleret af forsknings- og personarkiverne (Grupperne 50 og 60). Gruppeinddelingen kan ses umiddelbart nedenfor denne indledning. Med visse ændringer og tilføjelser følger opbygningen registranten for dokumentsamlingen på Frihedsmuseet i København helt fra HSB s grundlæggelse under Palle Schmidt har denne registrant udgjort et vigtigt ordningsinstrument på HSB. Søgning Det er en god ide at begynde med at gennemse gruppeinddelingen nedenfor. På den måde kan man orientere sig om arkivets opbygning. Derefter kan man gå direkte til de hoved- og undergrupper i selve arkivregistranten, man interesserer sig for. Vær opmærksom på, at der er overlap i mellem en del arkivgrupper. Et eksempel: Ønsker du at finde materiale om dansk politi, skal du gå ind i gruppe 05FG. Men det vil også være relevant at gennemgå andre undergrupper under 05, ligesom fx også gruppe 60 bør gennemses, for hér findes der flere personarkiver efter politifolk. En anden mulighed er at søge i registranten via den almindelige søgefunktion i en pdf-fil ( Kikkertknappen i værktøjslinjen). Du er også velkommen til at stille opklarende spørgsmål på Klausuleringer En del af HSB s materiale er klausuleret. Man skal søge om adgang til at benytte klausuleret materiale. HSB følger de samme bestemmelser, som arkivlovgivningen definerer for Statens Arkiver. Som tommelfingerregel er alt materiale, der er ældre end tyve år, frit tilgængeligt. Det gælder langt det meste materiale i HSB s arkiv hér kan enhver blot bestille arkivalierne til læsesalen. Undtagelsen er arkivalier, der rummer personfølsomme oplysninger, og som er yngre end 75 år. Dem skal man søge adgang til at benytte. Det kan fx være kopier af dombøger fra retsopgøret. På kan du finde et ansøgningsskema om adgang til klausuleret materiale. 1

2 HSB råder også over en samling af aviser fra tiden omkring og under den 2. verdenskrig, hvortil kommer flere tusinde fotos. De er registreret internt. Samlingen af legale småtryk, pjecer og enkelte bøger er registreret for sig i en småtryk-registrant, mens HSB s bestand af håndbøger og forskningslitteratur kan søges i SDU s biblioteksbase Odin. Arkivregistranten er udarbejdet i 2007 af projektmedarbejder, cand. mag. Mona Jensen i samarbejde med arkivleder Henrik Lundtofte og er senest opdateret december Arkivregistrantens opbygning: 01 Mellemkrigstiden og 2. verdenskrig i alm. 01A Mellemkrigstiden 01B Anden verdenskrig i alm. 01C Danmark og krigen 1/ / A Den 9. april Illegal presse 03A Dansk illegal presse 03B Allierede flyveblade og småtryk 04A Illegal radio 05 Kongehuset, regeringen, myndigheder og politiske partier 05B Rigsdagen CD Ministerier og myndigheder 05CDFG Myndighederne og sabotagebekæmpelse 05E Statens Civile Luftværn og luftbeskyttelsesforanstaltninger 05FG Politiet 05H Vagtværnene 05J Valgene K De politiske partier 05L Udenrigsministeriets Pressebureau 05M Hær og flåde 05N Andet (foreninger, brancheorganisationer, skoler m.v.) 05O Retssager under besættelsen 06 Enkeltbegivenheder 06A Algang og alsang 06B Kommunistinterneringerne og antikominternpagten 06C Strejker 06D Den 29. august og undtagelsestilstanden 06E Aktionen mod jøderne i oktober G Folkestrejken i Kbh H Aktionen mod politiet Modstandsbevægelsen i almindelighed 07A Frihedsrådet 07B.20 Region II Midtjylland 07B.27 Århus 07B.30 Region III Sydjylland 07B.31 Esbjerg 07B.37 Varde 07B.40 Region IV Fyn 07B.43 Odense 07B.50 Region V Sjælland og Lolland- Falster 07B.60 Region VI København 07B.62 Afsnit 2 (Gentofte-Lyngby-Holte) 07C Holger Danske 07D BOPA 07G Andre modstandsorganisationer 07H Modstandsfolks legale og falske identitetspapirer 07J Andet vedr. modstandsbevægelsen 07L Antityskhed og antinazisme 07N Drab på modstandsfolk 08 Sabotage og likvideringer 08ABD Industrisabotage, jernbanesabotage samt andre sabotager og aktioner 08E Likvideringer 09 Bevæbning og udrustning 09AB Dansk og engelsk sabotagemateriel og instruktioner 09CF Skydevåben og håndgranater 09G Våbenfremstilling 09J Andet vedr. udrustning 10 Flyangreb og nedstyrtninger 10ABC Flyangrebene på B&W , Århus Universitet og Shellhuset E Andre flyangreb og bombninger. 10F Nedstyrtninger og nødlandinger 10G Andet vedr. flyangreb m.v. 2

3 11 Forbindelsen med SOE (og OSS) 11AB Faldskærmsfolk, faldskærme, containere m.v 11C Radioforbindelsen med SOE i England 11D Modtagegrupper 12 Ruterne til Sverige 12A Ruter i Øresund 13 Norge 13B Forholdene i Norge i alm. 13C Den norske modstandsbevægelse 13CD Norske flyveblade 13D Nordmænd i udlandet 13F Befrielsen i Norge 14 Sverige og danske i Sverige 14A Den danske brigade 14B Flygtningeadministrationen og andre danske myndigheder i Sverige 14C Dansk presse og radioavis i Sverige 14D Svensk presse 14E Andet vedr. Sverige 15 Danske i Storbritannien 15A Det danske Råd i Storbritannien 15B Danske i britisk tjeneste 15C Den danske legation og andre danske myndigheder i Storbritannien 15E BBC s danske afdeling 15F Anden dansk virksomhed i Storbritannien 15G Britiske flyveblade 15I Andet vedr. Storbritannien 16 Danske i USA 16B Andre danske i USA 16C Andet vedr. USA 17A Finland og danske i Finland 18 Grønland 18C Andet vedr. Grønland 21 Danske i andre lande 21C Andet vedr. danske i udlandet 22 Dagliglivet 22A Plakater, spisesedler o.l. 22B Pressens Radioavis og dansk presse i øvrigt 22C Ritzaus Bureau 22D Aflytning af udenlandsk radio 22E Forskelligt vedr. hverdagslivet 22G Beretninger og dagbøger vedr. hverdagslivet 22H Transportmidler 22J Samlinger af rygter, vittigheder mm. 22L Særlige begivenheder 22M Erhvervsliv og økonomiske forhold 23 Dansk samarbejde med tyskerne 23A Den Dansk-Tyske Forening 23B Værnemagere og andre 23C Tyskerpiger 23D Danske i Tyskland 24 Dansk nazisme, SS-frivillige mm. 24B DNSAP 24C Andre nazistiske partier 24E Schalburgkorpset 24F Division Wiking, Frikorps Danmark og SS generelt 24G Andre nazistiske korps i Danmark 24J Det tyske mindretal og DNSAP- Nordschleswig 24M Nazistisk propaganda (Dansk-sproget) 24N Antisemitisk propaganda mm. 25 Tyskerne i Danmark 25A Tyske institutioner generelt 25B Det tyske gesandtskab 25C Tysk militær i Danmark 25D Andre tyske organisationer 25E Tyske fly, skibe, køretøjer og tog 25F Tyske beslaglæggelser 25G Tyske flygtninge 25H Kort og andre effekter 25I Tysk propaganda 26 Tysk politi og SS 26A Sikkerhedspolitiet, herunder Gestapos organisation og virksomhed i Danmark i alm. 26C Stikkere 26D SS 26E Sicherheitsdienst (SD) 26F Sabotagebekæmpelse 27 Terror 27A Schalburgtage 27B Clearingmord 27AB Schalburgtage og Clearingmord 28 Fængsler og fangelejre i Danmark 28A Vestre Fængsel 28B Andre fængsler i Danmark 28C Horserødlejren 28D Frøslevlejren 3

4 28E Henrettelser af modstandsfolk 30 Fængsler og koncentrationslejre uden for Danmark 30A Tyske fængsler 30B Tyske koncentrationslejre i alm. 30C.04 Neuengamme 30C.05 Neuengammes udekommandoer 30C.07 Sachsenhausen 30C.08 Stutthof 30C.09 Andre koncentrationslejre 30D Jøderne i Theresienstadt 30F Politiet i Buchenwald og Mühlberg 30G Grænsegendarmerne (Neuengamme) 30J Andet vedr. koncentrationslejre og krigsfangenskab 31A Dansk Røde Kors 33A Andre hjælpeorganisationer 34 De danske søfolk 34A Udeflåden 34B Hjemmeflåden 35 Befrielsen 35A Modstandsbevægelsen 35B Allierede styrker i Danmark 35C Dagligt liv i befrielsesdagene 35D Det officielle Danmark 35EF Bornholm/Russerne på Bornholm 35J Andet i forb. med befrielsen 36 De faldne 36A Mindelunden i Ryvangen 36B Andre mindesteder i Danmark 36C Mindesteder uden for Danmark 36F Faldne i øvrigt 39 Andre museer og arkiver 40 Efterkrigstiden 40A Det officielle Danmark 40B Fortsættelse af illegale blade efter C Frihedsbevægelsens Samråd, Centralkontoret for Særlige Anliggender, Erstatningsrådet mm. 40D Hjemmeværnsforeningerne 40E Ikke-tyske flygtninge 40F Retsopgøret 40G Kritik af udrensninger og retsopgør 40H Mytedannelser og kontroverser vedr. besættelsestiden 40I Nynazisme, revisionisme mm. 40J Markeringer af årsdage for begivenheder under krig og besættelse 40K Frihedsfonden 40L Andet vedr. efterkrigstiden 41A Andre besatte lande 42A Efterkrigstid uden for Danmark 43A Ordener og hæderstegn 46A Efterkrigsforeninger 47A Bibliografier og kildefortegnelser 50 Forskningsarkiver (Herunder materiale fra SOE) 60 Personarkiver 4

5 Arkivregistrant 01 Mellemkrigstiden og 2. verdenskrig i alm. Navneliste: Danske frivillige i den spanske borgerkrig Pjece fra Matteotti-Fonden (Socialdemokratisk emigrant-hjælpekomité) Den dansk-tyske ikke-angrebspagt (afskrift) Forslag til Danmarks Riges Grundlov maj 1939 De engelske Hvidbøger. Sir Nevile Henderson: I: Endelig Rapport, II: Koncentrationslejrene (Bogen er sendt til kong Chr. X. Meddelelsen indlagt i bogen.) Rationeringsmærker Reichsbanknote. Zehn Millionen Mark Avisartikel: Hitlers Tale skaber ny evropæisk Krise Forslag til Skibsfartskanal Hanstholm-Lønnerup Fjord. Udarbejdet af Thyborønudvalget af (kort) Brev fra lokomotivfører Kristian i Maribo til ven i Esbjerg, bl.a. om situationen i Europa. Div. pjecer og tidsskrifter: Die Woche. Sonderheft. Oberschlesien 1921 Continental Turisten. Dec Udg. af Continental Automobile Turisme Hvad sker der i Verden i Dag. Udg. af Berlingske Tidende 1937 Familiejournalens Foto-Revy Folkeskolen , Hus og Hjem. Nr Søndags BT. Nr Magasin Illustreret Familie Journal (fragment) Tandplejen. Nr Dansk Ungdomsvirke i Grænselandet. Det unge Grænseværn. Aarsberetning (Indlagt turistbrochure Sønderjylland) Hitler Skridt for Skridt Udg. af The Times 1939 Otto Adrian Bach: Personlige erindringer om politiske begivenheder Schleswig-Holsteinisches Landwirtschaftliches Jahrbuch 1939 m. håndskrevne notater. Celle 1117 arbejder illegalt. En Reportage fra Hitlertyskland om de tyske Kommunisters utrættelige underjordiske Arbejde Ehrlich, Karl: Fra Ebert til Hitler. Forlaget Fremad Tschachotin, Sergei.: Trepil mod Hagekors Olden, Rudolf: Hitler Tysklands Ungdom kæmper. Beretninger om tysk Ungdoms heltemodige Kamp mod Nazismen. Arbejderforlaget Heiden, Konrad: Adolf Hitler. En Diktators Liv. Stockholm 1936 Nazismens Korstog og Danmark. Befrielseskomiteen for Hitler-Facismens Ofre Müller, Leopold: Østrig De Udstødte Oplysning om antisemitisme Saa stærk er Sovjet. Tidens aktuelle Spørgsmaal. Hefte 6. Arbejderforlaget

6 Kapitalismens Veje og Sovjetunionen. Tale af V. Molotof Arbejderforlaget Hitler truer Freden. Tidens aktuelle Spørgsmaal. Hefte 3. Arbejderforlaget Kritisk Revy. Hefte Blix Antinazistisk satire Splinten Vittighedsblad 1935 Folkets Sangbog. Arbejderforlaget 1939 Aandehullet Antinazistisk tidsskrift Holger Larsen: Nazikirken Frede Nielsen; Dansk Nazisme Bjørn Svensson: Den danske Nazisme i kritisk Belysning Kulturkampen. April 1936 Vorwärts. Nummer fra 1933 Tysklandsberetninger. SPD Skandinavien Festzeitung. Zusammenschluß Deutscher Krieger in Kopenhagen Blut u. Boden Mein Stammbuch Deutsche Volksgruppe Polen Billeder fra Barcelona Tilskueren 1934 (jan., juni, aug.) Hjemmet Berlingske Illustreret Tidende (4 ks.) Billed-Bladet Den finsk sovjetiske vinterkrig : Materialer vedr. Finlandsfrivillig Peter Nielsen Petersen, Esbjerg: Kontrakt vedr. finsk krigstjeneste (kopi) Takkebreve fra finsk veteranforening 1977/78 (kopi) Genstande: armbind, emblem, hundetegn, veteranmedalje. 01B Anden verdenskrig i alm. Katyn-massakren marts-april 1940: Danske dagblades telegrammeddelelse fra Berlin Febr Artikel Berlingske Tidende Dødsskoven ved Katyn. Tysk propagandapjece u.å.(flere tilsvarende under 25I tysk propaganda) Retsmediciner H. Tramsens optegnelser fra Katyn. (kopi) Kommentar til Hitlers tale. Göteborg Handels- og Sjøfartstidning Rigslovskrift. Forordning vedr. efterretningsforbindelser Det Atlantiske Frihedsbrev (Atlantic Charter) 1941 Allieret propagandaplakat (placeret i plakatkasse) RAF-landkort Skotland og Nordengland m. landingspladser Brev fra Stadtmedizinalrat Dr. Wilhelm Hagen, Warszawa, til Hitler : Kritik af beslutningen (Weihrauchs) om at aflive polske børn og gamle. SS-korrespondance desangående. Erklæring om krigsforbrydelser. Moskvakonferencen 1943 Det historiske Øjeblik. 3 billeder fra Montgomerys hovedkvarter 3/

7 Cianos dagbøger. Artikelserie Politiken. Juli-sept Churchills taler Artikelserie Berlingske Tidende. Sept.-okt A. Hitler: Mein politisches Testament, Mein privates Testament. Vielsesattest (Kopi) Begivenhederne omkring Hitlers død. Telegramkommunikation Dönitz, Bormann m.fl (kopier m. oversættelse). Avisartikler vedr. Japans kapitulation. Nationaltidende The Memoirs of Major General J. B. Churcher. (Beretning fra medlem af den britiske hær). Illustreret Familiejournals Krigs Reportage Familiejournalens Fotorevy Billed-Bladets Sidste Billeder Moderne Krig og Krigsteknik. Red. N. Norvil 1939 Ungdommens Kamp. Tale af Lord Halifax Ti Ugers Krig. Tale af Churchill Tyske soldaterbreve: Obergefreiter Karl Hummel, Mering bei Augsburg. 35 breve fra Biersdorf, Frankrig, Bulgarien, Jugoslavien, Rusland, München, Tübingen (m. udskrift) Lorentz. 1 brev fra Rusland 1944 Heinerl. Fire breve Et fra fangelejren Bad Aibling maj 1945 Et feltpostkort til Oberwachtmeister Karl Nuhr Feldpostkuverter 1945 Samtidig beretning om besøg i Hamborg dec (ledsager ved Falck-ambulance) Russiske breve (2 stk.) og autografer Håndskrevne. Der antifaschistische Widerstandskampf der KPD im Spiegel des Flugblattes DDR 1978 (Kassette med optryk af kommunistiske flyveblade, der bl.a. udsendtes til soldater i Danmark) 01C Danmark og krigen 1/ / Det britiske luftangreb på Esbjerg : Dokumenter fra Foreign Office (Public Record Office) vedr. bomberne i Esbjerg ( ) (Kopier. Også samlet i mappe) Materialer vedr. udstilling : Billeder, avisudklip, artikler, research 02A Den 9. april 1940 Oprop! Sidste Nyt m. den tyske proklamation. Det radikale Venstre: Kritik af Hvidbogen Avisartikel. Sydvestjylland Forspillet til Beretninger fra Haderslev, Bramming (avisudklip) Avisartikler om Esbjerg. 1980/1985 Læserberetninger om Esbjerg og Fanø. Kristeligt Dagblad Billedserie. Billed-bladet 7

8 Artikel De frie Danske K. Feilberg: Mit ophold i Sverige efter 9. april 1940 Pligt og Ære. Samlet af K. Feilberg og H. Krogh Folkeudgave af Sønderjylland: 9. April (1941) 9. April i Billeder (1941) Thomas Jensens beretning vedr. 9. april i Ålborg.u.å. Beretning om Esbjergkutteren Signes rejse Beretninger fra hær, flåde og flyvevåben: Generalkommandoens Beretning Bd. I og II Flyvevåbnets beretninger Sjælland: Oberst Helge Bennike: 4. Regiment den 9. April 1940 Sjællandske Divisions Telegrafkompagnis Rapport Værløse Flyveplads: E. Henriksen. Sekondløjtnant K.M. Hansen, Sekondløjtnant FAW Sørensen, Pilot Kaj Skibelund Sønderjylland: 4. Batallions 1. Kompagnis deltagelse i Grænsekampen Avisartikel. Berlingske Tidende. Oberstløjtnant SE Claussens beretning om 4. Bataillons kampe ved grænsen. Beretninger om Fodfolkspionerkommandoet v. Tønder Kaserne Kaptajnløjtnant V.A.H.K. Laursen: Kampene nord for Tønder Axel Paulsen: Tønder Garnison Sergent J.V. Løvgreen: To-Timers Krigen Premierløjtnant E. Weigaard: Sønderbro, Haderslev Beretning. Kommandanten på Søgaard Esbjerg: Marinesoldat Emil Christensens beretning fra Beskytteren Esbjerg Havn Norge: Gunnar Langberg. Beretning om deltagelse i kampene i Norge - Redegørelse for Generalstabschefens forhandlinger med ministerierne ang. militære ordrer v. grænseoverskridelse Priors dagsbefaling Redegørelse for planer om militære dekorationer Tyske dokumenter og publikationer: Operationsbefehl für Weserübung Süd des Höheren Kommandos XXXI Fall Weserübung: Planer, dokumenter, kort Rigsregeringens meddelelse til den danske regering Efterretningsrapporter Instruktion til tyske officerer Kaupisch: Stimmungsbericht Tätigkeitsbericht (m. oversættelse) OKW-dokument ang. det danske forsvar (m. oversættelse) Fortrolige dokumenter vedr. besættelsen af Esbjerg. April 1940 (m.oversættelse) Kommentarer til Arne Stevns udgivelse af danske soldaterbreve 9.april Materialer vedr. udstillingen 9. april Amtscentralen, Esbjerg 1990 Arbejdsgruppen 9. april. Tønder. Materialer vedr. film- og udstillingsprojekt 8

9 03 Illegal presse Samlingen af illegale blade, bøger, flyveblade, strøsedler, sange mm. er endnu ikke elektronisk registreret. Det er HSB s målsætning, at det sker i de kommende år. Her er dog et lille indblik: Illegale blade: HSB råder over illegale blade (46 ks. samt dubletsamlinger og mikrofilm-udgaver) fra alle hjørner af Danmark fra Aalborg Ekko og Bornholms Kurer over Københavner-Budstikken og Trods Alt (Odense) til Viborg Stifts Illegale Tidende. Samlingen omfatter naturligvis også de store undergrundsblade, Land og Folk, De Frie Danske, Frit Danmark, Morgenbladet etc. I samlingen indgår også enkelte plakater, tysksprogede undergrundsblade samt falske illegale blade, der blev udgivet af besættelsesmagten. Det Kongelige Bibliotek har udgivet en fortegnelse, der anfører hovedparten af de illegale blade, hvoraf en stor del kan læses på HSB (Leo Buschardt, Albert Fabritius og Helge Tønnesen: Besættelsestidens illegale blade og bøger En bibliografi Samme udgav 1960 en pjece med supplement og rettelser.) Illegale bøger: Denne samling rummer pt. flere end 350 forskellige titler, der rækker fra den første illegale bog, Danske Toner fra 1941 med Aksel Larsens forbudte tale, til de mange udgaver af John Steinbecks roman Maanen er skjult, den måske mest solgte illegale bogudgivelse. Illegale flyveblade, strøsedler og sange: Samlingen består af flyveblade, strøsedler med tekster som Hitler er fuldkommen sindsvag og flere varianter af Først saa ta r vi Göring på Lilli Marleen-melodien (I alt 4 ks.). 03A Dansk illegal presse Tyske efterretningsdokumenter vedr. illegal presse Christmas Møllers skrivelse vedr. dansk illegal presse Beskrivelse af div. illegale blade. Udateret DKP s Oplysninger til Centralkontoret for særlige Anliggender vedr. erstatning for beslaglagte trykkerier Skrivelse fra Det kgl. Bibliotek vedr. udgivelse af bibliografi Brev fra Alfred Drögemöller vedr. illegale blade Korrespondance vedr. enkelte blade: Breve til udgiverne af 1944 fra Danmarks Frihedsraad og Indberetning vedr. Studenternes Efterretningstjeneste fra Karen DKP Klager til illegal presse over omtaler: Brev til Land og Folk fra Olaf Rottbøll vedr. beskyldning for stikkeri Ritzaus Bureaus klage fra Gunnar Larsen vedr. citeret brev i Frit Danmark Klage fra civilingeniør S.V. Sølver over omtale i Frit Danmark. Juni 1943 F. Lenanders klage til Frit Danmarks Nyhedstjeneste over omtale som stikker Beretninger, artikler og udstillingsmateriale: Carl Lunds optegnelser om illegale trykkerier. DKP. Udateret Beretning om DKP s pressearbejde i Odense. (Fru Petersen Kopi) Torben Bjerg Clausen: Fra krigens illegalitet til fredens hårde hverdag. Dansk Grafia 18/75 Frihedskampens typografer. Land og Folk Afskrift af Göteborg Tidningen vedr. den danske illegale presse. Svensk avisomtale af dansk illegal presse Artikel vedr. udstilling på Det kgl. Bibliotek. Information

10 Besættelsestidens Tryk. Udstillingstekst. Statsbiblioteket 1970 Illegale Aarhus-nyheder. Samlet og redigeret af Ib Rahbek Huslejekontrakt for Frit Danmark-gruppen i Esbjerg Avisartikel (Kopi) : Sagen mod Frit Danmark Svend Dragsted: Et blad bliver til. Det illegale blad DANSKEREN (1960). Originaltegning til Danskeren : Doktor det gør ondt alle vegne Danske illegale skrifter på ungarsk (Kopi) Beretning vedr. Harald Christensen og Grænsevagten (Ralf Christensen, okt. 2010) incl. kopi af side fra Grænsevagten, beretning fra Reassurance-komp samt materiale vedr. skrivemaskinen Erica, (der medfølger og er anbragt i genstandssamlingen). Faktura vedr. køb af duplikatorpapir. Dansk Samling, Esbjerg Frit Danmark: Fortroligt cirkulære til grupper i samarbejde med FD Manuskript til løbeseddel Fortroligt cirkulære 2 til samtlige FD-grupper Notat om oplag. Faggrupper, bygrupper. April 1943-dec Fortroligt cirkulære 3 til provinsgrupper. Juli 1943 Fortroligt cirkulære 6 til samtlige FD-grupper. Nov Oversigt over oplag fordelt på byer. Juli 1944 Fortroligt cirkulære til samtlige FD-grupper. Nov Fortroligt cirkulære 6 til samtlige FD-grupper. Nov Oplag fordelt på byer. Nov Regnskab for trykkeriet m. følgebrev Brev til T fra P. Holm m. oplysninger om levering til fremmede grupper Brev til Caspersen med oplysninger om trykkerier. P. Holm Brev til Caspersen fra Verner Holtz m. ønske om opklarende samtale Brev fra Arkitektgruppen vedr. efterkrigsarbejde Meddelelse til medlemmer af De danske Studenter fra DDS ledelse vedr. slutfasen Program for HK-gruppens afskedsfest Referat af samtale m. forlagsleder Børge Houmann (H. Snitker Petersen) Oplagstal mm. vedr. de første numre. H. Snitker Petersen 1959 Korrespondance H. Snitker Petersen m. regnskab F. Lenanders klage til Frit Danmarks Nyhedstjeneste over omtale som stikker Erklæringer vedr. typograf Weber Sand Aabo Nielsen. (Illegalt sætteri for FD) Børge Houmann, Knud Jespersen Interview m. Kate Fleron. BT Materialer vedr. illegale bøger: Brev fra I. Grünbaum vedr. Arbejderklassen og Krigen Korrespondance vedr. Dansk Daad. (1960 erne) Samtidige (1944) skrivelser vedr. udsendelsen af Fagbevægelsens Vej, Naar Danmark atter er Frit, Vi kæmper for et sandt Demokrati og Den russiske Kirkes Appel mod Nazismen Således kom Danske Toner til verden (Artikel) Kopi af udstillingsmateriale vedr. At tænke sig Arne Sørensens omtale af Herman Rauschning: Samtaler med Hitler (9 sider) Nota vedr. salg af illegale bøger. Esbjerg. Illegale Bogforlag: Brev fra Aage Netteberg ang. Dansk Forlag ( ) Beretning vedr. Skipper Clements forlag. (anonym) De danske Studenters forlag: Omtale af Den usynlige Front 10

11 Prislister og bogfortegnelser. Samlerens Forlag, Frit Nordisk Forlag, Forlaget Danskeren Illegale indbetalingskort og adressekort. (Palle Schmidt) Skrivelser fra camouflerede bogforlag Manuskript til oversættelse af Carsten Frogmer: Den usynlige Front Forlaget 1944 : Råmanuskript til oversættelse af engelsk illegal bog Kunsten at lyve Andet vedr. illegalt materiale (kasteindretninger): Vejledning i fremstilling af bombe til udskydning af strøsedler. Udateret Rigspolitiets tekniske afdeling, Odense: Rapport vedr. kastemaskine til spredning af illegale løbesedler Børge Poulsens spørgeskemarapport ang. brug af kastemaskine i Odense i sept (1978) Strøsedler spredt med kastemaskine i Odense sept Brev fra Ole Lippmann vedr. filmen Denmark Fights for Freedom Korte beretninger om Budstikken Århus og Frit Danmark Århus i materiale fra E. Holck (Bo.) Kuverter brugt til at fremsende illegale blade og brev til politiet med illegalt blad (Bo. Mp. 3) 03B Allierede flyveblade og småtryk se også under grp. 15G Sovjetiske flyveblade (Tysk, FotoKopi) Tyske oversættelser af sovjetiske flyveblade til partisaner i Jugoslavien Artikel om flyveblade under 2 verdenskrig. Die Furche A Illegal radio Hjemmefrontens Radio. Udskrift af udsendelse Uddrag af Lindenhof Radio de indsattes egen radio. Udateret Det ny Radio Blad Artikler om illegal radio Tyske dokumenter: Rapport fra Befehlshaber Lüdke vedr. Radio Danmark Rapporter vedr. Hetzsender. Wehrmacht Nachrichten Kommandantur. 25./ Überwachungsbericht. 1./ Rapport ang. støjsendere. Wehrmacht Nachrichten Kommandantur Aflytningsafskrifter af Radio Danmarks udsendelser. Gesandskabets radioafdeling Skrivelse vedr. BBC- hetzudsendelser til Skamlebæk Radio. Abwehrstelle Dänemark Senderen SS-Kampfgruppe York Antikrigspropaganda. Afskrift af udsendelser Kongehuset, regeringen, myndigheder og politiske partier 05B Rigsdagen Hedtoft-Hansens Henvendelse til Den danske Rigsdags Medlemmer i anl. af smædeskrift med krav om Hartvig Frisch s og Hedtoft-Hansens afgang Fritz Clausens tale til rigsdagen ang. Elith-Jensen-sagen 05CD Ministerier og myndigheder 11

12 Justitsministeriets propagandakontor: Plakat: Advarsel til befolkningen vedr. landsskadelig adfærd (placeret i plakatkasse) Trafikminister Gunnar Larsens referat af udvalgsmøde vedr. motorvej på Lolland Åbent brev til Alsing-Andersen. Red. Chr. Olsen Referater af pressemøde med Udenrigsministeren vedr. telegramkrisen Redegørelse vedr. dannelse af regering med Scavenius som statsminister ( Karen, Bjarne DKP) Korrespondance ang. Jens Møllers evt. udnævnelse til overdyrlæge i Graasten. Jan-febr (Landbrugsministeriet. Udenrigsministeren) Anonyme meddelelser vedr. Det blaa Korps, vagtordninger, sabotage og kødrationering Skrivelser og protester til Justitsministeriet vedr. biblioteksdirektør Døssings afskedigelse. Majjuni 1943 De dansk-tyske regeringsudvalgsdrøftelser juni 1943 vedr. leverancer til Tyskland for Juli kvartal 1943 Henvendelse til Departementet for særlige Anliggender vedr. arrestation af Carl Blaase. Sept Udenrigsministeriet: Danmarks Tiltrædelse af Pagten mod den kommunistiske Internationale Love, cirkulærer, bekendtgørelser, meddelelser, instruktioner og retningslinier: Handelsministeriets cirkulære vedr. handel med værnemagten Handelsministeriets meddelelse om salg til den tyske værnemagt Rigsadvokatens cirkulære vedr. overtrædelse af bestemmelser for salg til værnemagten Rigsadvokatens cirkulærer vedr. salg af smør og træ til værnemagten og Lovtidende Antikominternpagten. Justitsministeriets bekendtgørelse vedr. fotografier af broer Justitsministeriets bekendtgørelse vedr. restriktioner for beboere på Bornholm og Christiansø Justitsministeriets instruktion til politiet i tilfælde af invasion Departementet for Told- og Forbrugsafg.: Cirkulæreskrivelse DSB: Cirkulærer og retningslinier Indenrigsministeriets skrivelse til Københavns kommune vedr. tysk krav om indberetning af offentlige arbejder Justitsministeriets skrivelse til statsadvokaten og politimestre i Jylland vedr. tysk alarmberedskab Justitsministeriets skrivelse til politimestre vest for Storebælt m. fortegnelse over den rigsbefuldmægtigedes Außenstellen Skrivelse til Buhl fra en kreds af De frie Danske med forslag til ministerliste (Voigt, Hakon Ulriksen, Svend Illum, Erik Pontoppidan, Hahn-Petersen, Borup) Strengt fortrolig meddelelse vedr. regeringsdannelse samt hjemtransport af fanger fra Tyskland Skrivelse vedr. bekræftelsesvederlag for dommere Dommeren i 10. afdeling A: Statistik over samtlige sager Statens Luftfartstilsyn. Dokumenter vedr. det fly, som Thomas Sneum benyttede i juni 1941 Til tolddirektøren: Redegørelse fra svenske myndigheder ang. Christmas Møllers ankomst til Sverige. Hvordan skal vi komme igennem det Udg. af sognepræst Chr. Holt. Allehelgens Kirke Biskop IC Scharling, Ribe: Skrivelse om hjælp til fanger og om mordet på Kaj Munk. Febr Amts-Arbejdsanvisningskontoret, Esbjerg: Til Landbrugets faste Folk. April Opfordring om at blive ved landbrugsarbejdet Bekendtgørelse vedr. evakueringen af Hanstholm

13 Meddelelser om sporvognsomlægninger. Kbh. Sept.1943/April 1944 Oure-Vejstrup Sogneraad: Advarsel til unge karle videregivet fra værnemagten efter sabotage mod tyske dækhuller CDFG Myndighederne og sabotagebekæmpelse Statsadvokaten for særlige Anliggender: Underretning til sabotagepatruljer ang. sabotagemateriel I Stamm: Dagsbefaling nr vedr. patruljepersonel Udenrigsministeriets møde med pressen vedr. sabotage Justitsministeriets fortrolige cirkulæreskrivelse til politidirektøren og politimestrene vedr. politisamarbejdet Justitsministeriets fortegnelser over sabotagehandlinger Justitsministeriets fortrolige rapporter til politidirektøren og politimestrene om sabotager, fængslede, dømte og eftersøgte personer samt faldskæmsagenter; endvidere forseelser begået af værnemagtsmedlemmer og Frikorpsfolk og Fortrolig skrivelse fra Rigspolitichefen til justitsministeriet ang. sabotagebevogtning Avisartikler: Politiken : Buhls tale Berlingske Tidende : Laurits Hansens festtale til B& W s arbejdere 05E Statens Civile Luftværn og luftbeskyttelsesforanstaltninger Fortegnelse over offentlige Tilflugtsrum og Dækningsgrave i Storkøbenhavn. Juni 1940 Formularer, luftbeskyttelseskort, beskikkelser som husvagt, tjenestebøger, evakueringskort Program for Luftværnsudstilling Dansk Luftværnsforening Evakueringsplan Esbjerg, Fanø Evakueringsplakat Hverveannonce. De danske Lotter. Børsen Fabriksluftværn. Bomber og anden ammunition. Nov Vejledninger: Hvis Krigen rykker nærmere. Statens civile Luftværn. April 1944 Vejledninger for husvagter Pjece: Ved Luftangreb. Januar 1945 Vejledning til Bekæmpelse af Fosfor-Celluloid-brandplader Særtryk af Luftværnstidende. April Alarmering Dansk Luftværnsforenings instruktionshefter nr. 5/8/9/ Skrivelse til førere af rydningshold, Esbjerg Lærebog i Luftbeskyttelse. Maj 1943 Lærebog for civilbeskyttelsesmandskabet Om Indretning af Dækningsrum i Jorden. April 1944 Love og bekendtgørelser vedr. luftbeskyttelse Statens Civile Luftværns indberetninger til Landsmeldecentralen og Landsmeldecentralens rapporter (vedr. nedkastet materialer, herunder flyveblade) Ringbind Plakat vedr. sirenesignaler. Kopi Beskrivelse af engelske flammekasterbomber Afskrift af skrivelse fra SCV vedr. tysk Røde Kors-plejepersonale i lazaretter og flygtningelejre Telegram til Esbjergs borgmester vedr. mørklægning Kopi Rapport om bombardementet af Aarhus Universitet Statens Civile Luftværn Bind. I-III Bd. I: Historisk oversigt, organisation, økonomi, forholdet til besættelsesmagten 13

14 Bd. II: Tjenestegrene, CBU-korpset, egenbeskyttelse Bd. III: Evakuering, tekniske sikkerhedsforanstaltninger, uddannelse og øvelse, den frivillige indsats, luftangrebene 05FG Politiet Rigspolitichefens fortrolige meddelelser nr. 1-22, og nr , (6 kasser) Materialer afleveret af Esbjerg Politiforening: Adolf Hitler: Grundsätzlicher Befehl (Regler for hemmeligholdelse af oplysninger) Cirkulærer vedr. jernbanebevogtning Dansk Politiforbunds skrivelse vedr. politiarbejde efter Kopi Frihedskæmperarmbind Politibladet Maj Mindeblad over de faldne - Beretninger: Lorentz Christian Bangs beretning. Politibetjent i København under besættelsen. (1974) Regner Clausen: Roskilde Politi i tiden omkring 19. september 1944 (1994) Esbjerg Avis Omtale af den nye politimester, Børge Hebo. Pjecer vedr. Politihundeforeningens landskonkurrence i Aarhus. 11/ Rigspolitichefen: Skrivelse vedr. Gespräche mit Hitler og nedkastede flyveblade Kopi Regler for politiets forhold til værnemagten Kopi Rigspolitiet Kolding: Tyske efterretninger om mistænkte Fortrolig Meddelelse fra Statsadvokaten for særlige Anliggender vedr. farlig brandstifter. Dusør udlovet Rapport om sammenstød ml. politi og Frikorps Danmark i Kbh Politimesterens rapport vedr. Frikorps Danmarks adfærd i Slagelse Politimester Børge Hebo, Esbjerg: Redegørelse til justitsministeriet for urolighederne i juli ( ). (Arkivfond 184) Den rigsbefuldmægtigedes klage til justitsministeriet over politiet i Esbjerg Materialer vedr. tysk kvindes falske anmeldelse af voldtægt i Thisted. Nov Tysk klage over politimesteren i Esbjerg Omkring Faldskærmsagenter. Tidsskrift for Politivæsen. Maj 1943 (Vedr. anholdelsesaktioner 5. og ) Instruks for Politiets Jernbanebevogtning Kopi Cirkulæreskrivelse vedr. tjenestekørsel Brev fra Thune Jacobsen til Ib Schønberg Fortrolig Cirkulæreskrivelse vedr. Politiets Stilling overfor de tyske Besættelsestropper Politiforordninger sept Politimesteren i Kalundborg: Advarsel i forb.m. hjælp til nedstyrtede flyvere (Samsø) Fortrolige situationsmeldinger fra politikredsene Nov Cirkulære vedr. politiets beføjelser over for værnemagten Fortrolig redegørelse vedr. politiforhandlinger om sabotagebekæmpelse. Febr Politimester E. Hoeck, Århus: Om politiets forhold til anonyme Anmeldelser. Jyllandsposten Politibekendtgørelse vedr. spærretid i Odense Protest fra politiass. Louis Sillemann over beskyldninger i Frie Danske Navne på anholdte politifolk Skrivelse vedr. situationen fra Schytt Larsen 14

15 Situationsmeldinger vedr. Nordre Birk samt om eksplosionen på Århus havn. Juni/Juli 1944 Advarsel mod episoder i forb. med blomsternedlægning i Kbh Kopi Oversigt over Forhandlingerne mellem de danske og tyske Myndigheder vedrørende CB- Politiet Referat af forhandlinger med Wehrmachtskommandant Mauff. S. Høed, Kbh Protestskrivelse fra domstolene mod politiaktionen Kopi Rapport vedr. mistænkelige personer ved Handelsbanken i Valby Skrivelse vedr. politiets kompetencer over for de tyske myndigheder. Udateret Advarsel fra Justitsministeriet til tjenestemænd vedr. forsigtighed med udtalelser. Kopi Fortrolige meddelelser fra DP og DK 4. og vedr. de internerede betjente Politibladet. Organ for danske Politimænd i Sverige Kopi Rigspolitichefen : Krav om skr. erklæring fra politifolk, der ikke meldte sig til modstandsbevægelsen samt retningslinier vedr. politiets samarbejde med modstandsbevægelsen Telefonordre fra kommandocentralen til bylederne. Tønder politikreds. Genpart af telegram til politimesteren i Esbjerg ang. modstandsbevægelsens arrestationer m.v. Odense kriminalpoliti. Plakat m. eftersøgte fra Birkedal-Hansen gruppen. Kopi Billed-Bilag til politiets efterretninger (Efterlyste landsforrædere) (klausuleret) Rigspolitichefens Navnefortegnelse over gerningsmænd til forbrydelser under besættelsen. Marts 1946 (klausuleret) Sagen vedr. politifuldmægtig Vilhelm Leifer: Redegørelse af bl.a. Aage Heinberg. Bilag: Erklæringer vedr. Leifers udskyld (Klausuleret) Politibladet året for politiaktionen 05H Vagtværnene Rapport fra Lyngby-Taarbæk kommunes vagtværn vedr. røveri Damsø Vagtværn. Emblem Vordingborg Borgervagt. Sang og indkaldelse til fotografering 05J Valgene 1943 Valgmateriale fra de politiske partier. Folketingsvalget / Kommunalvalget Strøsedler. Valget Afholdsbevægelsen i Ribe Amt: Valgmateriale til valget Sydsvenska Dagbladet om Dansk Samling K De politiske partier Bondepartiet/LS LS: Fortrolige Meddelelser Niels Olsen: Rene folk med rene Hænder! (Beskyldninger om bestikkelse i LS) DKP Oversigt: Illegale DKP-udgivelser (Palle Schmidt) Fortegnelse over DKP-aktstykker i Børge Houmanns arkiv Fortegnelse over partidokumenter.(tage Revsgaard Andersen) DVD: Folkets træ kampens træ. DKP i Esbjerg Lars U Thomsen 2007 Løbesedler, opråb og meddelelser Byens Stemme. Udg. af Frisindet Arbejderliste. Kbh Materialer vedr. Richard Jensen: Brev fra Richard Jensen til Axel Lund (1943/44) Richard Jensens klage over afslag på fangetidsgodtgørelse

16 Div. breve, aktstykker og avisartikler vedr. Richard Jensen. (anklager mod Aksel Larsen m.v.) Samling af illegale DKP-meddelelser og løbesedler placeret ifm. Land og Folk. Valgopråb Enhedsfront mod Fascismen Johs. Hansen: Østrig-Danmark? Arbejderforlaget 1938 Manifest maj-opraab 1940 ( engelske Krigsagenter ) Folkets Jul Arbejderforlaget V. Molotof: Socialismen marcherer. Beretning Arbejderforlaget 1940 Lenin: Hvad har Processen mod den socialdemokratiske Dumagruppe bevist? Arbejderforlaget 1940 Lenin: Krig og Revolution. Arbejderforlaget 1941 Kommunistisk Aarbog Arbejderforlaget Kun Folkets Vel er Landets Vel. Taler v. mødet i Forum Skrivelse vedr. dannelsen af Den nationale Front. (ca. 1941) En sømands Beretning om Behandlingen af Sovjetrussiske Krigsfanger i Finland m. efterretninger fra Vestjylland. (ca. 1941) Danske Toner (genudsendt ca. 1980) Englands Arbejdere i Kamp for en Folkeregering og en retfærdig Fred. Arbejderforlaget 1941 Kommunistloven: Materialer vedr. Kommunistloven Lovgivning mod Kommunismen. Kommentar til kommunistloven af dommer John Knox - Indberetning om forholdene på Ålborg Værft. Sept Afdeling S: Indskærpelse af security Holger Vivekes indberetning Bl.a. om Frit Danmark-gruppen i Esbjerg Ministeriet for off. Arbejder: Afskedigelse af ledvogter Gustav Torvald Nielsen pga. kommunistisk virksomhed. Okt G. Poljakov: Bag fjendens linier 1943 (Østfronten) Indberetning fra Vestkysten. Jan Anonym rapport vedr. arrestationen af Aage Vagn Schrøder Poulsen samt om la Cours lempelige afsoningsforhold. Marts 1943 Valgavis Uafhængig Arbejder- og Tjenestemandsliste, Esbjerg Soyas udkast til skrivelse til justitsministeriet om løsladelse af Hans Kirk Frie Tanker. Organ for uafhængig Arbejder og Tjenestemand, Esbjerg. Første nummer Juli 1943 ( Komplet samling i bibliotek) Faglig Arbejderavis. Ålborg Folkets Vilje Landets Lov Notater om politik fra en rejse i Jylland. April Indberetning til CK. (Askov og Rødding Højskole, planer om sammenslutning af Venstre og Radikale, uvilje mod Christmas Møller) Brev til Sverige fra den tyske emigrant Jungklaes vedr. partiarbejde, bladudgivelser mm. Brev til Alfred Jensen fra Leif (partimedlem i Storbritannien) vedr. Frihedsrådet, Det danske Råd mm. 1. maj-opråb Helsingør Brev fra CK om studenternes arbejde Redegørelse for DKP s politik efter invasionen juni 1944 Brev til partiafdelingen i Frederikshavn vedr. dennes indsigelse mod udsendt cirkulære. Juli 1944 Udkast til tale vedr. sabotage i Kbh Jacob Indberetning om begivenheder i Esbjerg Indberetning vedr. politisk afskedigelse af partimedlem på Orlogsværftet. Udateret 16

17 Indberetning om national kreds, der ønsker hærens beskyttelse mod socialismens diktatur. Udateret CK s faglige sekretariat: Den faglige situation Vedr. DsF og dyrtidstillæg CK s faglige sekretariat: De faglige Kongresser i Jan CK s faglige sekretariat: Den faglige situation Referat af diskussion om forholdsregler efter befrielsen (fragment) Naar en ny regering skal dannes. Carl V. Marts 1945 Alfred Jensen: Kommunisterne under Besættelsen. Beretning på Centralkomitemødet maj 1945 Folkets Dagblad Genrejsningens Tid er inde! Udtalelser fra CK-møde 27. og Udkast til afsnit i sagførerrådets udgivelse Besættelsestidens Fakta vedr. kommunistiske standpunkter (Niels Albert) Partiets principielle stilling til udenrigspolitiske spørgsmål indtil u.å. Til intern brug Ungdomsforbundet og Besættelsestiden, bl.a. uddrag fra Fremad u.å. Hjem fra Stutthof Velkomstfest for Roskildeborgere DKP, Roskilde Th. Døssing: Sovjetunionen paa Fredens Tærskel. Radioforedrag Orientering Nr. 3, Medlemsblad for 2. Distrikt, Kbh. D. Hejgaards beretning om DKP s arbejde under besættelsen Mogens Fog. Kommunisterne og de andre Fortegnelse over døde partimedlemmer Sangtekst. Velkommen hjem Palle. Grundtvigs Hus års Sovjetmagt. Tillæg til Land og Folk Ernst Pudlich: 10 Jahre Exil in Dänemark. Tysk kommunists beretning om ophold hos kommunister i DK (1989) Leif Larsen: Axel Larsen og Gestapo. Politiken Land og Folk (Sidste nummer!) Materialesamling DKP og Frihedskampen. m. supplement. Kommunistisk Årbog 1941 Politisk Grundviden. 1. års partiskoler. Ca 1953 Studiehefter. Sovjetunionen. Stalin Land og Folk (Sidste nummer) Frie Tanker. Organ for uafhængig Arbejder og Tjenestemand (PDF-fil og affotograferet eksemplar) Dansk Samling Poul Holt: Eet Folk, eet Flag, een Politik Arne Sørensen: Dansk Samling nu Arne Sørensen: Mennesket og Tekniken Poul Holt: Hvad er dansk Kultur? 1941 Arne Sørensen: Politik Vor Stilling som danske i Dag. Nr Nyt fra Dansk Samling (et eksemplar sign. af Arne Sørensen) Vilh. la Cour: Noter til øjeblikket. 1941/1945 (8 pjecer) Arne Sørensens fødselsdagstale v. DS 5 års fest Fra Grænseforeningens Arbejdsmark Indlagt formandsberetning samt mødeindkaldelse Vilh. la Cour: Mine Landsmænd. Febr. 1942, Vedr. salg af pjecer Poul Holt: Et samlet Folk Mødeindkaldelse. Esbjerg. Febr Avisartikel Kristeligt Dagblad om DS

18 Sydsvenska Dagbladet Omtale af DS Robert Stærmoses protestskrivelse til Werner Best Arne Sørensen: Haandbog i Oversvømmelser Illegal bog Arne Sørensen: Hvad skal vi gøre ved tyskerne bagefter Illegal bog. Signeret Fortrolige meddelelser Arne Sørensens mindeord v. Jørgen Staffeldts død. Ca Juul Kristensen/V. Fenger: Det store Forlig mellem Land og By Landbrugspolitik Vilh. la Cour: Front mod tilpasningen Årsberetning for 1941 for Det tredje Standpunkt/Danske Samling Program for hjælpearbejde i Europa efter krigen. (Samarbejde m. Frivillig Dansk Arbejdstjeneste) Bemærkninger vedr. våbenloven Skrivelse fra Arne Sørensen : Rygter om Dansk Samling I sit valgopråb om Dansk Samling siger Kaj Munk. Kopi Dansk Samlings ordførertaler Robert Stærmose: Om Øvrighed og Ret. Dec Robert Stærmose: Afrejsen fra Støvring Højskole Tidsskriftet De danskes Vej Nyt fra danske Studenter. Jan/Febr 1945 Nyt fra Dansk Samling i Sverige. Jan-april 1945 Dansk Samlings Politik Danmark er atter frit De politiske Opgaver i Dag Prof. Dr. theol. Regin Prenter: Menneskesyn og politisk Konsekvens Dansk Samlings valgavis Åbent Brev fra Pastor E. Helmig. Valget 1945 Love for Dansk Samling Materialer vedr. Else Lindhardtsens indsamling af beretninger. (bl.a. Palle Schmidt vedr. Ålborg) Arne Sørensen: 29. august 1943 set med statens øjne. Berlingske Tidende Knud Andersens mindeord over Arne Sørensen. Vilslev-Hunderup Kirkeblad 1989 Tidsskriftet Det tredje Standpunkt: 4. Aarg. Nr Aarg. Nr. 2 Nov Prøvehefter. Aug. 1941/foråret 1942 Det konservative Folkeparti Fortrolige Meddelelser Nr Marts 1944-april 1945 Valgopråb og 1936 KU. Udtalelser og korrespondance Carsten Raft: Arbejdspligten (KU) KUs Kampsange Tysk oversættelse af fortrolig rundskrivelse fra Poul Sørensen vedr. nazistmøde i Roskilde K.U. fortæller, hvorledes Fritz Clausens Folk viser Vejen!! KUs resolution ang. Scavenius-regeringen. Nov. 42 Nordens Fremtid Nordisk Enhed. K.U. og Fremtiden: nr Studenten Udg. af Konservative Studenter Vi vil vinde Freden. Det konservative Folkepartis program af KUs medlemsblad Vi unge. KU s landsblad. April Temanr. Om Christmas Møller. 18

19 Det radikale Venstre Jens Larsens materialer om Det radikale Venstre: Brevveksling med Alfred Jensen om holdningen til krig og samarbejdspolitik. Febr.-marts 1945 Ugens Politik og Vor arbejdsmark Pjece fra landsmødet 1936 Hermod Lannungs foredrag ved det skandinaviske radikale ungdomsstævne Venstres Folkeblad. Ringsted og Omegn Avisomtale : Det radikale Venstres landsmøde. Meddelelser fra partikontoret , , , Arbejdsprogram for Det radikale Venstre. Landsmødet Retsforbundet Valgopråb Oluf Sørensen: Hvorfor Retsstaten Vejen frem Socialdemokratiet Socialdemokratisk Provinspresses fortrolige Meddelelser Den socialdemokratiske Presse. Hovedadministrationen. Skrivelser 3.3. og , Den socialdemokratiske Provinspresses Annoncebureaus cirkulærer og , Socialdemokratisk Forbunds fortrolige Meddelelser Fortrolige Meddelelser til Socialdemokratiets Hovedbestyrelse, Rigsdagsmedlemmer, Redaktører m.fl. Nr Nov dec Socialdemokratisk Forbunds rundskrivelse vedr. aktionen mod politiet Fortrolig skrivelse vedr. import/eksport, landbrugsproduktion mv. Juli 1943 Fælles Retningsliner under Valgkampen. Marts 1943 Manuskript til informationsmøder vedr. kommunistlove, Frikorps Danmark, nazisterne mv. Okt Uddrag (fotokopi) Fortrolige Redegørelser nr Protestskrivelse til Dr. Best vedr. politideportationen Socialdemokratiet og Tiden efter Krigen Pjece DSU: Fortrolig skrivelse vedr. aktionen mod politiet Socialdemokratisk Forbund og De samvirkende Fagforbund: Folkestrejken i Hovedstaden 26. Juni til 4. Juli. Bilag vedr. sporvejene og begivenhederne time for time De samvirkende Fagforbund: Cirkulærer Arbejderbevægelsens Informations-Central: Ugens Bulletin skrivelse af til valgkandidater Div. materiale vedr. Social-Demokraten i Thisted Johs. Jacobsen: Masken falder. Danmarks soc. Ungdoms Forlag 1921 Valgpjece Socialdemokratiske Valgsange Dansk Sovjet-Nazisme (pjece) Instruktionsmøderne i kredsorganisationerne. Okt Socialisten Redegørelse vedr. nazistiske bevægelser i Danmark (udateret) DSU Kammerater! Løbeseddel fra Ungsocialisten. Advarsel mod nazitilhængere i egne rækker. (Globus, Harald Bergstedt) Skrivelser vedr. Hedtofts anti-tyske virksomhed Skrivelser vedr. kommunistloven Th. Staunings foredrag i Studenterforeningen Tyskland-Danmark 19

20 Udtalelse fra møde vedr. W. Bests krav til den danske regering (Socialdemokratiets Hovedbestyrelse, den sociald. Rigsdagsgruppe og div. fagforbund). Kopi Referat af Bomholts tale i Esbjerg Fortrolige tillidsmandsmøder i Esbjerg. Dec. 43 Arbejderens Almanak Fremtidens Danmark Til det danske Folk Socialdemokratiet og De samvirkende fagforbund v. befrielsen Program for folkemøde i Fælledparken Karl Kaufmann (NSDAP-Gauleiter, Hamburg). Optegnelse om hemmeligt besøg hos Stauning (Skrevet efter befrielsen) Mod nye Maal Avisartikler om DSU under besættelsen. Esbjerg, Sønderjylland. Notater om Socialdemokratiets kontakt med tyskere Venstre Minerva - det liberale Studenterblad. 1941/1943 Meddelelse til tillidsmændene Strengt fortrolige meddelelser til Venstres Rigsdagsmænd, Amts- og Kredsformænd. Venstres Sekretariat (5 stk.) Venstre og efterkrigstiden L Udenrigsministeriets Pressebureau Udenrigsministeriets Pressebureaus ugentlige Meddelelser til Pressen. Nr , Nr , Nr , Nr , Nr (5 indbundne hæfter) Privat til redaktionerne: Småhæfter: Afsluttet Afsluttet Vejledning vedr. krigen mod Japan Løsblade, scrapbog Udenrigsministeriets Pressebureaus Situationsmelding nr Karl Eskelund: Henstilling til dagbladene om at indsende alle majaviser M Hær og flåde Lærebog for Hærens Menige 1. del med håndskrevne noter. Håndseddel til danske soldater Tale af ritmester J. Rantzau vedr. danske officerer i tysk krigstjeneste (uddrag) Generalkommandoens meddelelse om fjernelse af dansk militær i Jylland Indberetning om officerskup. Okt./nov. 42 Søofficerskolen. Optagelses-materiale Krigsministeriet: Regler for befalingsmænd i tysk tjeneste Kristeligt Dagblad. Dansk Samlings spørgsmål til forsvarsministeren ang. befalingsmænd i tysk og finsk tjeneste (Kopi) Annonce for Soldatens og Orlogsgastens Dag Tysk krav om udlevering af sanitetsmateriel fra hærens depot i Saxogade Folk og Værn. April 1945 Søløjtnant Preben M. Menzel: Erindringer fra Foreningen af løjtnanter og kornetter. Om modstandsarbejde

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Arbejderbevægelsens Bibliotek

Arbejderbevægelsens Bibliotek Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.Vi The Labour Movement Library and Archive, Denmark " Bibliothek und Archiv derarbeiterbewegungpänemark. Nørrebrogade 66 D * DK2200 København N. Tel.:(+45)35.36.15.22

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Den danske samarbejdspolitik 1940-43.... 3 Samtidige holdninger til modstandskampen... 4 - Samarbejde eller modstand til landets

Læs mere

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231)

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) Karakteriser perioden Beskriv situationen i verden omkring periodens begyndelse. Beskriv situationen i verden omkring periodens afslutning. Hvordan blev Europa

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Læseprøve Kurs mod demokrati?

Læseprøve Kurs mod demokrati? for folkets kamp mod den, der vil knægte folkets frihed«. 467 Det er klart at denne flertydige erklæring fra DKP s formand var en advarsel og en form for trussel overfor regering og folketing. Men hvad

Læs mere

33 Kasser AF: NAVN: ~:, ALFRED ARKIVNR.: 21 COMPACTNR.: 25 A. m.m. 1888-1958 PERIODE: AFLEVERING: Afleveret af Icruses enke efter

33 Kasser AF: NAVN: ~:, ALFRED ARKIVNR.: 21 COMPACTNR.: 25 A. m.m. 1888-1958 PERIODE: AFLEVERING: Afleveret af Icruses enke efter AF: Henning Grelle og Lene Fredriksen 1977 NAVN: ~:, ALFRED F~rfatter, ;J;'edaktør m.m. 1888-1958 ARKIVNR.: 21 COMPACTNR.: 25 A PERIODE: 1905-1950 t erne OMFANG: 33 Kasser AFLEVERING: Afleveret af Icruses

Læs mere

De danske mormoners historie. Jesper Stenholm Paulsen

De danske mormoners historie. Jesper Stenholm Paulsen De danske mormoners historie Jesper Stenholm Paulsen Indholdsfortegnelse 1. Før indførelsen af grundloven og mormonernes ankomst til Danmark: 13 Vejen til religionsfrihed i Danmark 13 Den generelle udvikling

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Diversearkiver 13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Aviser D 8200 Altonaer Mercurius, 1802, 25/3, 1821, 19/3 D 8201 Avis-Salonens Nyhedsblad, 1849 nr. 79, 90-91, 93-94, 103, 110, 115, 130,

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Henrettelserne i Skæring den 2. december 1943

Henrettelserne i Skæring den 2. december 1943 Henrettelserne i Skæring den 2. december 1943 Tekst: Fotos: Jacob og Søren Vestergaard 2002 i samarbejde med Kommiteen til Mindelundens bevarelse og Århus Kommunes Naturforvaltning. Henning Nordmand og

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

Kan lægeløftet gradbøjes? Af JAN BO HANSEN Weekendavisen, 2000

Kan lægeløftet gradbøjes? Af JAN BO HANSEN Weekendavisen, 2000 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Kan lægeløftet gradbøjes? Af JAN BO HANSEN Weekendavisen, 000 I året 1 døde der mange flere civile tyskere i Danmark end der døde af danskere på grund af krigen - selvom vi tager

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Svarark til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Tidende - Business Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin

Læs mere

Filmen er efter min mening hverken en dokumentar, krimi eller gangsterfilm til en forfærdelig masse penge, 46 millioner kroner!

Filmen er efter min mening hverken en dokumentar, krimi eller gangsterfilm til en forfærdelig masse penge, 46 millioner kroner! Flammen og Citronen Mennesker valfarter i biografen for at se filmen Af fotograf Niels Jacobsen Jeg stiller mig det spørgsmål om vi danskere virkelig er blevet så historisk underfrankeret, at mange hopper

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Aalborg under Besættelsen - byvandring

Aalborg under Besættelsen - byvandring Aalborg under Besættelsen - byvandring 1. Helligåndsklosteret Mindetavle over Churchill-klubben. "Kun gennem handling vinder livet betydning". Drengene i Churchill-gruppen var nogle af de første som greb

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin JUNI 2015 Institution HF I NØRRE NISSUM VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF SAMFUNDSFAG B HANS

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1

Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1 Private foreningsarkiver Arkiv F 95, Sydslesvig afdeling Oprettet 1964, 20/1 Formand for, Sydslesvig afd. var 1964-1987 provst Karstoft, Flensborg, 1988 - Sv. Kohrt, Husby. afl. af provst Karstoft, Flensborg,

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Til Tyskland og Danmarks bedste

Til Tyskland og Danmarks bedste http://www.per-olof.dk mailto:mail@per-olof.dk Blog: http://perolofdk.wordpress.com/ Til Tyskland og Danmarks bedste Per-Olof Johansson 20.06.2012 Jeg ender med det, som enhver selvfølgelig skal begynde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Fag: Dansk C, HFE Niveau: C Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Hold: dansk C-niveau koncentreret Termin: Juni 2013 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Storauktion. Amagerbyt 2015

Storauktion. Amagerbyt 2015 Storauktion Amagerbyt 2015 Søndag den 1. marts 2015 på Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65, 2770 Kastrup Åbningstid: kl. 10.00-16.00. Mødepræmier: kl. 11.00-12.00-13.00 Eftersyn: kl. 12.00-13.30 Auktion:

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Fem film om Hanstholm

Fem film om Hanstholm Fem film om Hanstholm Forlaget Knakken, 2007 Pjece til dvd om hanstholm endelig.indd 1 09-08-2007 15:21:14 Stenbjerg, 1964. Vagt ved havet (1965) Historien drejer sig om redningsarbejdet på den jyske vestkyst,

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen

Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Undervisningsmateriale Lanceret af Museerne i Fredericia i anledning af 70-året for Befrielsen Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Den digitale

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til statsborgerskabsprøven Tirsdag den 2. juni 2015 kl.

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Kongeudpeget via Landstinget. Politisk - partimæssig baggrund + evt. regeringspartnere 1848-1848 A.W. Moltke I Premierminister

Kongeudpeget via Landstinget. Politisk - partimæssig baggrund + evt. regeringspartnere 1848-1848 A.W. Moltke I Premierminister /regering 1848-1848 A.W. Moltke I Premierminister Koalition af upolitiske ministre, nationalliberale og bondevenner (Martsministeriet) 1848-1851 A.W. Moltke II Premierminister Koalition af upolitiske ministre

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

POLITIHISTORISK FORENING PRÆSENTERER: En Gestapo-officers dobbeltspil Hans Hermannsen, SS-Hauptsturmführer i Danmark 1940 1945

POLITIHISTORISK FORENING PRÆSENTERER: En Gestapo-officers dobbeltspil Hans Hermannsen, SS-Hauptsturmführer i Danmark 1940 1945 POLITIHISTORISK FORENING PRÆSENTERER: En Gestapo-officers dobbeltspil Hans Hermannsen, SS-Hauptsturmführer i Danmark 1940 1945 En Gestapo-officers dobbeltspil. Hans Hermannsen, SS-Hauptsturmführer i Danmark

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret:

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret: 6. Reaktioner på fængslingen Der var ingen i hjemmene eller på skolen, der vidste, at drengene fra Churchill-klubben lavede sabotage. Forældrene var selvfølgelig chokerede, da deres sønner blev arresteret.

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Optakten til 2. verdenskrig

Optakten til 2. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 2. verdenskrig Optakten til 2. verdenskrig Da 1. verdenskrig sluttede i 1918, lå store dele af Europa i ruiner. Alle var enige om, at krigen aldrig måtte gentage sig. Men

Læs mere

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919 På opdagelse i retskilder før 1919 Disposition: 1. Indledning 2. Retssager hvad skal du vide, før du starter? herunder den administrative opbygning og administrationens sagsbehandling og søgemidler 3.

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Litt: Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 1919-10. august - 1969. Flensborg 1969.

Litt: Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 1919-10. august - 1969. Flensborg 1969. Private foreningsarkiver Arkiv F 108 Dansk Spejderkorps Sydslesvig Spejderkorpset blev grundlagt i 1919, først kun i Flensborg som Flensborg Spejdertrop og under KFUM s styrelse. Fire år efter ændredes

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

SPÆRRETID. - hverdag under besættelsen 1940-45

SPÆRRETID. - hverdag under besættelsen 1940-45 SPÆRRETID - hverdag under besættelsen 1940-45 Spærretid - hverdag under besættelsen 1940-45 4 Besat og befriet Nationalmuseet og Skoletjenesten 2005 tekst: Anders Dalsager 24 Hverdag under pres Karl-Johann

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

Frøslevlejrens Venner

Frøslevlejrens Venner december 2012 Nyt fra Frøslevlejrens Venner Find os på nettet www.froeslevlejrensvenner.dk - er vor adresse på internettet. Der offentliggør vi alt hvad der sker i foreningen. Bestyrelsen FORMAND: Oluf

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003

Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003 Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003 Kodeenheden er et indslag Kodning sker på baggrund af oversigtsrapporter Hvis lottotal, nyhedsoversigter, vejret, etc., ikke har et nummer, skal det ikke

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere