Møde i ERFA-gruppen 26. april 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i ERFA-gruppen 26. april 2001"

Transkript

1 Møde i ERFA-gruppen 26. april 2001 Forandringer i et IT- og forretningsperspektiv Poul Foss Michelsen Tidligere direktør i stor IT-virksomhed og management konsulent Nu bestyrelsesmedlem i: distributed datanet BV og medlem af advisory board i: 1

2 Jeg vil gerne lægge op til diskussion om Forandringens drivkræfter Teknologiudviklingen Markedsudviklingen Andre eksterne faktorer og kræfter Virksomhedernes værdikæder i opbrud Nye organisationsformer Kompetencekrav Barrierer for udviklingen 2

3 Forandringens drivkræfter Uanset branche og geografi påvirkes alle organisationer af: Lovgivningsmæssige ændringer Ny teknologi Globalisering Kundeservice Forbedret konkurrenceevne Miljømæssige forhold Forbedret rentabilitet Fusioner og akkvisitioner Privatisering Konsolidering Outsourcing Men...

4 Forandringsbilledet er komplekst og integreret Teknologisk udvikling Extranet intranet Forretningsstrategi og IT-strategi Virksomhed skultur Internet Markedskræfter Opgaver Værdikæden Værdikæden Leverandører Teknologi Ledelse Medarbejdere Varemodtagelse Produktion Distribution Salg Kunder Struktur Sociale faktorer Kompetenceudvikling Politiske kræfter Drivkræfter Barrierer 4

5 Forandringsbilledet Teknologisk udvikling Extranet intranet Forretningsstrategi og IT-strategi Virksomhed skultur Internet Markedskræfter Opgaver Værdikæden Værdikæden Leverandører Teknologi Ledelse Medarbejdere Varemodtagelse Produktion Distribution Salg Kunder Struktur Sociale faktorer Kompetenceudvikling Politiske kræfter Drivkræfter Barrierer 5

6 Markedskræfter Markedsvilkårene skærpes Øget konkurrence Time to market nye produkter/services og kortere leveringstider Kundebehov og -krav skærpes Kundeloyaliteten faldende Nemmere og billigere etablering for nye aktører i sektoren barriererne formindskes - bl.a. i kraft af IT Grænser udviskes (brancher og lande) brancheglidning og internationalisering Euro ens indførelse - større gennemsigtighed 6

7 Politiske kræfter Deregulering/liberalisering af monopoler Udlicitering Finansministeriets udspil om kvalitet og effektivitet Det digitale Danmark Internationalisering og EU 7

8 "Kvalitet og effektivitet i velfærdssamfundet 8

9 Det Digitale Danmark svar på udfordringerne Den overordnede målsætning for digital forvaltning i Danmark: Den offentlige forvaltning skal senest i år 2003 yde Nordens bedste og mest effektive offentlige service ved hjælp af digital forvaltning 9

10 Sociale faktorer Generelt højere uddannelsesniveau Den nye generation flaskes op med IT De unge er internationale i tanke, ord og adfærd Individualisme og egoisme fortrænger solidaritet De autoritetstro medarbejdere er en uddøende race Hard fun i jobbet Familieliv prioriteres højt Sværere at skelne mellem fritid og arbejdstid Fast tid, fast sted, fast løn bliver ikke dominerende Den nye generation stiller andre krav til virksomheder 10

11 Hvad lægger de unge vægt på ved jobsøgning? Huset Mandag Morgen har forestået en undersøgelse i oktober 2000 blandt 1008 unge mellem 22 og 29 år, der er på arbejdsmarkedet eller er tæt på at være færdige med deres uddannelser Spørgsmål (1008 besvarelser): Hvor vigtige er følgende faktorer, hvis du skulle søge nyt arbejde i dag? Vigtigste faktorer ved søgning af nyt arbejde Karrieremuligheder Sikkerhed i ansættelsen Spørgsmål (1008 besvarelser): Hvis du skulle prioritere mellem nedenstående syv faktorer, hvordan ville du så prioritere? Hierarkiet på arbejdspladsen Prioritering af faktorer for arbejdspladsen Arbejdspladsens image Lønnen Balance mellem arbejde og fritid 1 De fysiske rammer Chefens kvaliteter 1 Mulighed for personlig udvikling Transporttid til arbejdet Selvstændighed i arbejdet Indholdet i arbejdsopgaverne pct. Medarbejderudvikling på arbejdspladsen Sociale relationer mellem kollegerne pct. Kilde: Huset Mandag Morgen 11

12 De teknologiske muligheder Kun fantasien sætter grænser Computerteknologi PC-teknologi Web-teknologi XML-sprog Teknologien vil ændre dagligdagen markant - både mht. arbejde og privat Mobilteknologi WAP UMTS Båndbredde Bluetooth-teknologi Unplug and play Det ledningsløse hus Der er dobbelt så mange mobiltelefoner, som der er PC ere i verden. I 2002 vil 100 mio. mobil-telefoner indeholde blue-tooth teknologi 12

13 Eksempel på intranet 13

14 Den teknologiske udvikling Præges primært af Internet-teknologi 14

15 Dansk Industri og PA Consulting Group: Værdikæder i opbrud Infrastruktur Human Ressource Management Infrastruktur Produktudvikling Human Ressource Management Human Ressource Management Indkøb Vare- Marketing & mod- tagelse Produktion Distribution Salg Service Produktudvikling Indkøb Vare- Marketing & mod- tagelse Produktion Distribution Salg Service Infrastruktur Infrastruktur Human Ressource Management Produktudvikling Indkøb Produktudvikling Infrastruktur Vare- Marketing & mod- tagelse Produktion Distribution Salg Service Infrastruktur Human Ressource Management Human Ressource Management Indkøb Produktudvikling Indkøb Vare- Marketing & mod- tagelse Produktion Distribution Salg Service Produktudvikling Indkøb Vare- Marketing & mod- tagelse Produktion Distribution Salg Service Varemodtagelse Produktion Distribution Salg & Marketing Service Infrastruktur Human Ressource Management Produktudvikling Indkøb Vare- Marketing & mod- tagelse Produktion Distribution Salg Service Kunde Infrastruktur Human Ressource Management Produktudvikling Indkøb Vare- Marketing & mod- tagelse Produktion Distribution Salg Service Infrastruktur Human Ressource Management Infrastruktur Produktudvikling Human Ressource Management Indkøb Produktudvikling Vare- Marketing & mod- tagelse Produktion Distribution Salg Service Indkøb Vare- Marketing & mod- tagelse Produktion Distribution Salg Service Kilde: Consulting Group Medarbejdere kommer til at arbejde i teams og projekter i den enkelte virksomhed og på tværs af virksomheder 15

16 IT-strategi og forretningsstrategi Proaktiv i stedet for reaktiv Ydre faktorer ITbehov ITmuligheder Konkurrence situation Forretningsstrategi Nuværende IT-miljø SWOTanalyse ITstrategi Indre faktorer IT giver nye forretningsmuligheder og påvirker forretningsstrategien

17 Ændringer i opgaver Forretningsprocesser Mere kundeorienterede processer (CRM) Reorganiserede processer Hurtigere beslutninger Hurtigere gennemløb Bedre service 17

18 Den proces- og informationsbaserede organisation Y D E L S E R Strukturudvikling Y D E L S E R Funktionsopdelt organisation med mange sagsoverdragelser og for meget intern fokus Mellemledere overflødiggøres Procesorienteret organisation med fokus på kundebehov og værdiforøgende aktiviteter Procesorienteret strukturudvikling, så strukturen bedst muligt understøtter forretningsprocesserne

19 Netværksorganisation Team A Gruppe 1 Team D Team C Team B Team E Gruppe 2

20 Ændring i medarbejderroller Mindre opgavespecialisering Færre overdragelser i workflow Bredere jobindhold Større selvstændighed i jobudførelsen Lettere at tilegne sig og videregive viden Viden-medarbejdere Større beslutningskompetence

21 Medarbejdere i forandringsprocessen IT-værktøjer alene ændrer ikke adfærd og effektivitet Eksempler på faktorer, der påvirker arbejdsindsatsen medarbejdernes viden og kompetence ledelsessystemet, herunder belønningssystemer og motivation arbejdsmiljø Løsningsmuligheder personlige udviklingsplaner og uddannelse klare mål og forventninger helhedsorienteret ledelsessystem og målesystemer team work, målrettet støtte fra ledelse og kolleger godt arbejdsmiljø

22 Kilde: Dr. Theol. Mogens Stiller Kjærgaard, PA Consulting Group Fra chef til leder Fokuspunkter Fokuspunkter i chef-verdenen Fokuspunkter i lederskab Systemet Reglerne Kontrollen Sanktionerne Centraliseringen Den monologiske kultur Frygten Arv fra Det gamle Testamente (de 10 Bud) Individet Rammerne Feedback en Udviklingen Decentraliseringen Den dialogiske kultur Tilliden Arv fra Det nye Testamente (Næstekærlighedsbudet)

23 Kilde: Dr. Theol. Mogens Stiller Kjærgaard, PA Consulting Group Fra chef til leder Forskel i rollen Chefrollen - Management Administrerer Vedligeholder Fokuserer på systemer og strukturer Bygger på kontrol Spørger hvordan og hvornår Fokuserer på bundlinien Imiterer Møder kortsigtede krav Er optaget af at gøre tingene rigtigt Løser bundne opgaver Lederrollen - Lederskab Fornyer Udvikler Fokuserer på mennesker Bygger på tillid Spørger hvad og hvorfor Fokuserer på horisonten Skaber noget originalt Møder langsigtede krav Er optaget at at gøre de rigtige ting Skaber opgaver

24 Ledelsesopgaver ved forandringer Gøre vigtigt Gøre parat Få det til at ske Få det til at holde Forandring skal drives Af nødvendigheder skabt af markeder og kunder Af en overbevisende opbygning og kommunikation af en to do case Af et ønske om at opnå mere end forventet/planlagt Af det engagement/ drive, der er etableret i organisationen Forandring skal drives Risici skal kontrolleres Risici skal kontrolleres Ved konstant at revurdere risici igennem projektforløbet Ved at behandle risici som både trusler og muligheder Ved en sofistikeret og bred tilgang - afbalancere mennesker, processer og teknologi Energi skal frigøres Muligheder skal realiseres Energi skal frigøres Gennem kvaliteten og kommunikationen af visionen Ved at opbygge og fastholde entusiasmen hos en stor del af medarbejderne Ved at integrere og sammenpasse andre nøgleinitiativer Ved at skabe et vi kan gøre det miljø Kilde: Consulting Group Muligheder skal realiseres Ved at gøre organisationen i stand til at gå længere og hurtigere end den hidtil har været i stand til Ved at udvikle originale, markedsførende løsninger Ved vores evne til at skabe vedholdende forandringer 24

25 Værdier i et vidensamfund og læringssamfund Stakeholder value vil blive fremherskende i forhold til Shareholder value Ikke alene etiske, grønne og sociale regnskaber, men i fremtiden også videnregskaber EU-kommissionens hvidbog om konkurrenceevne: Konkurrencekraften kommer af virksomhedernes evne til at skabe ny viden, tiltrække viden, omsætte, udnytte og dele viden med andre Ved salg af virksomheder vil der i fremtiden blive der set på videnkapital i stedet for goodwill Forsikringsselskabet Skandia opgør deres videnkapital på basis af Human kapital Viden Kompetence Strukturkapital Kundekapital organisationskapital Typiske industrivirksomheder har en videnkapital på kroner/medarbejder Højteknologiske og især videntunge virksomheder har en videnkapital på ca kroner/medarbejder 25

26 Hvilke kernekompetencer kræves i fremtiden Værdigrundlag: Stakeholder-dialog Skaberkraft Konkurrencekraft og Sammenhængskraft Kernekompetencer: Læringskompetence Forandringskompetence Relationskompetence Meningskompetence Faglighed Læring i organisationen Tværkulturel læring Innovation Mobilitet Kommunikation Netværk Ansvar Fokuseringsevne Identitet Kilde: Kompetencerådets vismandsinstitution 26

27 Kompetencekravene Læringskompetence Faglighed Læring i organisation Tværkulturel læring Lære fagligt stof og anvende det til at løse konkrete opgaver og problemer Lære sammen med andre og blive stadig bedre til det man gør Lære af mennesker med en anden social, kulturel og religiøs baggrund Forandringskompetence Tilpasning Innovation Når omgivelserne forandrer sig meget hurtigt, er det vigtigt at være fleksibel Kunne flytte sig hen hvor mulighederne er Ikke nok at følge efter konkurrenterne Være foran i hvert fald på nogle punkter Relationskompetence Netværk Kommunikation Ansvar Jo mere viden der er i ens job, jo mere behov for god kontakt til mennesker med supplerende viden Beherske et eller flere sprog Omsætte komplicerede ting til noget enkelt Vigtigt at kunne fungere sammen med andre og at kunne tage et ansvar Meningskompetence Fokuseringsevne Identitet Kunne holde fast ved det væsentlige Kun ved at have et ståsted kan man få sammenhæng i alt det flimmer, der glider forbi en på TV, Internet og i dagligdagen i øvrigt 27

28 Områder for barrierer Forretningsstrategi og IT-strategi Opgaver Teknologi Ledelse Medarbejdere Struktur

29 Barrierer for forretningsstrategi og IT-strategi Jomfruelige i strategi-tænkning og planlægning Der er forskellige opfattelser af hvad der i fremtiden bør gøres i virksomheden IT-ledelsen for teknologisk IT-strategien teknologi-drevet og ikke forretningsdrevet Har allerede brugt mange ressourcer til forretningsstrategi - orker ikke også IT-strategi Hyppigst manglende forretningsperspektiver hos IT-ledelsen og manglende IT-perspektiver i forretningsledelsen 29

30 Teknologiske barrierer Ældre heterogen IT-infrastruktur Ikke opdaterede standarder Store uafskrevne investeringer Nutidens teknologi sætter ingen begrænsninger kun fantasien

31 Barrierer for processer, opgaver og struktur Utilstrækkelig forståelse for procestankegang Virksomheden er meget driftsorienteret og lidt projekt- og procesorienteret Ledelsen er hierarkisk og traditionelt tænkende Hyppigste barriere er ledelsens manglende mod til at ændre på opgaver og struktur og tage konsekvenserne

32 Barrierer for processer, opgaver og struktur Vi arbejder for vores chef! Jeg arbejder i salgsafdelingen / produktionen / på lageret /... Jeg er bare en stakkels kunde!! Strukturer og holdninger er den hyppigste barriere

33 Medarbejdere Mennesker og forandring En dansk analyse: Tryghedsorienterede (passive eller imod forandringer) Hverdagsmennesker (tavse og tålmodige) udgør 55-65% De ængstelige udgør 15-20% De paniske udgør 5-10% De frihedsorienterede (muligheder gennem forandringer) Den foretagsomme udgør 10-15% Fordelingen strækker sig fra top til bund i hierarkiet

34 Modstand mod forandring Typisk for ledere Bange for at miste kontrol Stor usikkerhed over for de kommende opgaver Man føler sig overrumplet - var ikke forberedt Vi vil nok blive anderledes i forhold til de andre Man er bange for at tabe ansigt Der opstår uro om, hvorvidt man har den fornødne kompetence til fremtiden Forandringerne kommer som forstyrrelser udefra Det mere arbejde - større belastning Der er gamle ar - forandringer, der gjorde ondt Modstanden er ofte reel

35 Voldsom udskiftning blandt IT-chefer 35

36 Voldsom udskiftning blandt IT-chefer Hvis dit firma fik ny IT-chef sidste år, er det ikke spor usædvanligt. 24 ud af 100 af verdens IT-chefer skiftede job i år Den mest almindelige årsag var fusioner, omstruktureringer eller nedskæringer. Det viser en analyse fra det internationale selskab Gartner Disse rokeringer kan skyldes det faktum, at virksomhedsomlægninger og - sammenlægninger er det, der gør, at IT-chefen bliver overflødig eller udskiftet. 67 procent af IT-cheferne angiver fusion eller sparerunder som årsag til deres afsked. 16 procent oplyser, at der er tale om en enkeltstående fyring eller selvvalgt opsigelse. Og fem procent gik på pension IT-chefers kvalifikationer og resultater bliver desuden set mere kritisk efter i sømmene, fordi ledelsen efterhånden får større indsigt i teknik og teknologier. Samtidig bliver der stillet større krav til IT-chefens talent og vilje til at kommunikere på en anti-nørdet, klar facon. Netop brist i kommunikationen mellem virksomhedens ledelse og IT-chefen er ifølge Gartners analyse en af hyppigste årsager til konflikter 36

37 Faldgruber Erfaringer med forandringsprocesser Manglende præcision i formulering og kommunikation af målsætning uklare mål manglende eller upræcis information nogle ledere og medarbejdere kan ikke se behovet utilstrækkelig involvering og engagement fra ledelsen Ledelsen af udviklingsforløbet er ikke tilstrækkelig uklare ansvarsforhold vigtige beslutninger tages ikke eller tages for sent for lavt tempo i omstillingsprocessen (mistet fokus) utilstrækkelig projektstyring, opfølgning og kontrol Manglende sammenhæng mellem proces-/teknologiændringer og ændring af holdninger og adfærd utilstrækkelig oplæring og træning i relation til implementering af ændringer organisationen involveres for lidt

38 Forandringsformlen skal opfyldes Æ = f(a,b,c) > X Æ: Ændringens succes - det blev til noget a: Graden af tilfredshed med det nuværende b: Klart billede af sluttilstanden - hvad fører det til c: De(t) første skridt - hvordan kommer vi i gang X: Summen af omkostninger (såvel materielle som immaterielle)

39 Beslutningsformlen: EB = K x A skal også opfyldes Effektive Beslutninger = Kvalitet x Accept Effektive beslutninger beslutninger, der omsættes til handlinger Kvalitet produktet af et omhyggeligt arbejde Accept opnås gennem involvering af dem, der skal udføre handlingerne

40 Sådan lykkes forandringer Skal huskes - især af ledelsen Involver og delagtiggør Tegn et klart billede af den nye virkelighed Giv så megen information som muligt Brug salami -metoden Minimer overraskelser Giv dem tid til at komme med Vis din egen tro på sagen entusiasme Giv støtte Beløn dem, der tør Hjælp med at skabe energi - skaf ressourcer Undgå tabere - men vær ærlig Respekter gamle dyder og præsenter de nye

41 Succeskriterier Forandringer fremmes, når man... Synes om hinanden Har tillid til hinanden Er åben for at vise stærke og svage sider Har accept af forskelligheder Har gensidig tillid til, at forandring ønskes Er villig til gensidig støtte Er reelt villig til at forstå hinanden Har accept af, at feedback er midlet til forandring Er indstillet på at lære af fejltagelser

Indholdsfortegnelse RESUMÉ OG KONKLUSIONER... 2

Indholdsfortegnelse RESUMÉ OG KONKLUSIONER... 2 Indholdsfortegnelse RESUMÉ OG KONKLUSIONER... 2 KAPITEL 1 - FREMTIDENS LEDELSESTEORIER... 5 DER ER MANGE FALD... 6 FRA FORBRUGERNE TIL DET GLOBALE... 11 DET BLØDE - MEN IKKE HUMAN RESSOURCE... 12 HVAD

Læs mere

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang European Employee Index 2014 Danmark 2014-15. årgang Indhold 04 06 08 10 Årets resultater Ledelseskvalitet mangler fokus Dansk præstationskulturs styrker og svagheder Verden rundt 2014 12 14 16 18 Spot

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

New European Industrial Relations in Europe NEIRE. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle.

New European Industrial Relations in Europe NEIRE. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle. Fra undersøgelsen om de nye Europæisk arbejdsmarkedsforhold (New European Industrial Relations - NEIRE) Lourdes Munduate Martin

Læs mere

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION PROJEKT SCENARIO 2015 Finansforbundet November 2007 Tekst: Analyse og Politik/Kompetence/Kommunikation Layout: Kommunikation FORORD Udarbejdelse af fremtidsscenarier er ikke

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER DANSK HANDEL &SERVICE TAG TEMPERATUREN PÅ DIN VIRKSOMHEDS ARBEJDSKLIMA Vender kunderne tilbage? Har virksomheden inden for de seneste fem år mistet markedsandele? Er virksomhedens økonomiske resultater

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Joining Forces. Mitchell Lee Marks & Philip H. Mirvis. Fag: Strategi

Joining Forces. Mitchell Lee Marks & Philip H. Mirvis. Fag: Strategi Joining Forces Mitchell Lee Marks & Philip H. Mirvis Fag: Strategi Første del: Synergi i fusioner, overtagelser og alliancer. Kapitel 1: Den flygtige ligning. Bogen handler om sammenslutning af organisationer,

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

jens Moberg HjæLp til din udvikling som LedeR L&R Business

jens Moberg HjæLp til din udvikling som LedeR L&R Business jens Moberg HjæLp til din udvikling som LedeR L&R Business 1 1. Indledning: ABSTRACT Titel: Personlig vækst hjælp til din udvikling som leder. Forfatter: Jens Moberg. L&R Business 2011. Jens Mobergs nye

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Advokatbranchen i opbrud En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Indhold BAGGRUND OG STATISTIK... 5 MARKEDSSITUATIONEN FOR JURIDISKE TJENESTEYDELSER... 7 Den aktuelle konkurrencesituation...

Læs mere

Ledelseskonsultation med tillid og kant

Ledelseskonsultation med tillid og kant Ledelseskonsultation med tillid og kant Kapitel 3. Ledelseskonsulenterne har ordet 3.5 IT- og forretningsledelse af Poul Foss Michelsen 3.5.1. Fra linjeleder til konsulent og bestyrelsesmedlem Min løbebane

Læs mere

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk www.futurelab.dk Den Globale Købmand Klassiske dyder - vejen til bedre bundlinie 2007 Om Future Lab Business Consulting Future Lab Business Consulting er en managementkonsulent virksomhed i Grey / WPP,

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed

Skanderborg Forsyningsvirksomhed Skanderborg Forsyningsvirksomhed får nyt lønsystem PlusLøn i praksis PlusLøn i praksis Skanderborg forsyning får nyt lønsystem CO-industri Vester Søgade 12, 1790 København V Tlf.: 3363 8000 www.co-industri.dk

Læs mere

Sæt ord på dit job. - hvad kan du, hvad ønsker du, og hvad vil du?

Sæt ord på dit job. - hvad kan du, hvad ønsker du, og hvad vil du? Sæt ord på dit job - hvad kan du, hvad ønsker du, og hvad vil du? Indholdsfortegnelse Forord 3 Forord 4 Hvad kan du bruge pjecen til 5 Jobprofil 5 Hvad kan du bruge en jobprofil til 6 Eksempel på jobprofil

Læs mere

Fokus. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering. Den levende virksomhed

Fokus. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering. Den levende virksomhed Fokus Den levende virksomhed Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering er fremtidens vinder Fokus Tema: Ansvarshavende redaktør: Administrerende direktør Henning Hürdum Redaktion: Nordania

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Effektivisering forudsætter forandringer en erfaringsbaseret model for gennemførelse af reelle forandringer

Effektivisering forudsætter forandringer en erfaringsbaseret model for gennemførelse af reelle forandringer Effektivisering forudsætter forandringer en erfaringsbaseret model for gennemførelse af reelle forandringer Niels Holger Poulsen, Hans Nørgaard Hansen, Bo Højer Damsted De øgede krav om effektivisering

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere