ANTALIS CSR- RAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANTALIS CSR- RAPPORT"

Transkript

1 ANTALIS CSR- RAPPORT 2014

2 ANTALIS I TAL Antalis er Europas førende distributør af papir, emballageløsninger og medier til visuel kommunikation MEDARBEJDERE ANTAL KUNDER ,815 MIO. TON PAPIR LAGER- KAPACITET 118 KONTORER I HELE VERDEN OMSÆTNING ,585 Milliarder MATERIALE TIL MARKEDS- ANDEL EUROPA VISUEL KOMMUNIKATION PRODUKTER ft² ORDRER / DAG VERDEN OVER LANDE

3 SYD- AMERIKA STORBRIT IRLAND OG SYDA

4 A GLOBAL NORDEN & ØST VESTEUROPA Belgien COMPANY Frankrig Luxembourg Holland Portugal Spanien CENTRAL-, SYD- OG ØST- EUROPA ANNIEN, FRIKA VEST- EUROPA SYD- AMERIKA Argentina Bolivia Brasilien Chile Colombia Mexico Peru MELLEM- EUROPA STORBRITANNIEN, IRLAND OG SYDAFRIKA Botswana Irland Storbritannien Sydafrika

5 MELLEMEUROPA Østrig Tyskland Italien Slovenien Schweiz NORDEN, BALTIKUM OG RUSLAND Danmark Estland Finland Letland Litauen Norge Rusland Sverige 04 FORORD Forord af Hervé Poncin og Olivier Guichardon CENTRAL-, SYD- OG ØSTEUROPA Bulgarien Tjekkiet Ungarn Polen Rumænien Slovakiet Tyrkiet ANTALIS' CSR PROFIL Historie, certificeringer, forandringer, vækst VORES 4 FORRETNINGSOMRÅDER 07 VORES UNIVERS ASIEN OG CSR: 4 SØJLER, 8 INITIATIVER LEDELSE CSR-politik og netværk, Forretningsetik STILLEHAVSOMRÅDET 12 NATURRESSOURCER Sporbarhed, Energi & Vand 16 MEDARBEJDERE Sundhed & Sikkerhed, Kompetencer & Mangfoldighed 20 PRODUKTER Bæredygtige produkter, Green Star System ASIEN OG STILLEHAVSOMRÅDET Australien Bangladesh Kina Hongkong Indien Indonesien Malaysia Pakistan Singapore Sydkorea Sri Lanka Taiwan Thailand 22 ANTALIS I NORDEN ANTALIS' CSR-RAPPORT

6 Hvad betyder CSR virksomhedens sociale ansvar for Antalis? H. Poncin: Vores overordnede mål som virksomhed er at tjene penge på en ansvarlig måde. Det kan lade sig gøre i vores daglige forretningsaktiviteter, fordi vores CSR-strategi sikrer, at alt, hvad vi foretager os, er i overensstemmelse med vores værdier og til gavn for alle vores interessenter. Vi skal kunne tilbyde vores medarbejdere en sikker arbejdsplads og et miljø, hvor de trives og udvikler sig. Vi tilstræber at etablere relationer til vores leverandører med det formål at gøre hele forsyningskæden både ansvarlig og 100 % sporbar for vores kunder. De vil gerne kunne vælge miljøansvarlige produkter og FORORD services, der påvirker miljøet mindst muligt. Det er vores ansvar at stille værktøjer til rådighed for vores kunder, så de kan træffe ansvarlige valg. CSR hjælper koncernen med at levere bedre økonomiske resultater, selv i vanskelige tider, ved at gøre det nemmere for os at håndtere de forskellige risici og muligheder, vi støder på. Hvad er Antalis' primære prioriteter og handlingsplaner i forhold til CSR? O. Guichardon: Vores CSR-strategi bygger på vores moderselskab, Sequanas, arbejde. Den er baseret på ISO rammen og har hjulpet os med at gennemføre en række initiativer i 2014: Sporbarhedsgaranti En ny online platform der indsamler oplysninger fra vores forsyningskæde, herunder en risikovurdering af alle indkøb, for at sikre, at 100 % af vores træbaserede indkøb stammer fra lovlige kilder, og at vi løbende forøger andelen af certificerede materialer. Grønt produktudvalg Det er vores ansvar at tilskynde vores kunder til at vælge miljøansvarlige produkter. Vores Green Star System giver nemt et overblik over de nødvendige informationer. Medarbejdersikkerhed Alle vores medarbejdere i 44 lande har ret til et sikkert arbjdsmiljø. Vi har iværksat en større handlingsplan, der bl.a. omfatter træning, og en række sikkerhedsforanstaltninger, der skal indføres på vores lagre. Træning og udvikling Nye onlineværktøjer vil give vores medarbejdere adgang til træning, så de kan udvikle deres kompetencer, kommunikere nemmere og dele information mere effektivt, alt sammen for at hjælpe dem til at skabe en bedre fremtid for dem selv, for virksomheden og for den verden, vi lever i. Det er i denne ånd, at vi med glæde kan præsentere den første CSR-rapport for Antalis-koncernen. Vi mener, det er en væsentlig optegnelse over aktiviteter, planer og målsætninger, som virksomheden bør være stolt af. EN TYDELIG OG AMBITIØS CSR-STRATEGI, DER ER INTEGRERET I VORES FORRETNINGSMODEL, ER ALTAFGØRENDE FOR ANTALIS' FREMTID HERVÉ PONCIN OLIVIER GUICHARDON DIREKTØR FOR CSR, SEQUANA HERVÉ PONCIN COO, ANTALIS 04 - ANTALIS' CSR-RAPPORT 2014

7 OVERSIGT 2000/2002 Sundhedsprogram for medarbejdere i Sverige 2003 FSC- og PEFCcertificering i Schweiz 2004 ISO certificering i Storbritannien 2006 CO 2 -neutral certificering i Storbritannien 2008 Deltagelse i 60+ Earth Hour i Asien 2009 OHSAS i Rumænien og Schweiz 2010 Sporbarhed for produkter/lca i Schweiz Bilan carbone i Frankrig FSC -certificering af flere lokaliteter CSR-diagram 2011 Koncernens første CSR-rapport i Schweiz 2012 FN's Global Compact 2013 Full-Cycle i Storbritannien Green Connectionkampagne Code of Conduct for leverandører CSR-platform for leverandører 2014 CO 2 - kompensation CO 2 - neutrale produkter Lokalt initiativ Koncerninitiativ Strategisk opstart af CSR ANTALIS' CSR-RAPPORT

8 VORES FORRETNINGS- 4 OMRÅDER 60 % GRAFISK PAPIR KONTORPAPIR EMBALLAGE 22 % VISUEL KOMMUNIKATION 12 % 6 % GRAFISK PAPIR Antalis tilbyder trykkerier grafiske designere, redaktører og reklamebureauer markedets største udvalg af produkter for bestrøget og ubestrøget papir, kreativt papir og konvolutter, specialiteter (selvkopierende og selvklæbende papir mv.), grafiske produkter og en bred vifte af services og løsninger. KONTORPAPIR Antalis distribuerer et omfattende sortiment af papirtyper (til kopimaskiner og printere) og konvolutter, der er tilpasset de allerseneste printteknologier (inkjet, laser og digital) til store virksomheder, offentlige myndigheder og forhandlere (centrale indkøbsafdelinger, indkøbsforeninger, kontorforsyninger og detailforretninger). EMBALLAGE Antalis leverer emballagemateriale, maskiner og services, der sørger for beskyttelse af varer under transport og opbevaring for en lang række forskellige kunder, herunder industriselskaber, små og mellemstore virksomheder og trykkerier. Udvalget omfatter standardprodukter som kraftpapir, bobleplast, papkasser og omsnørings- og emballeringsmaskiner foruden ad hoc-logistik og tekniske løsninger, især til eksport af industrivarer og til at beskytte dem mod rust. VISUEL KOMMUNIKATION Forretningsområdet visuel kommunikation henvender sig til specialister inden for reklamegrafik, der udvikler reklame- og informationskampagner. Antalis distribuerer et bredt udvalg af produkter (pap, plastik og papir) til plakater, reklamematerialer til brug i butikker, skilte, udstillingsmaterialer til butiksog bilvinduer og bannere, der er velegnet til forskellige trykteknikker som serigrafi, UVoffset og digitaltryk ANTALIS' CSR-RAPPORT 2014

9 VORES UNI INTERESSENTER LEVERANDØRER LOKALE MYNDIGHEDER VERS MEDARBEJDERE INFLUENTER LOKAL- SAMFUND NGO'er MEDIER KUNDER INTERNATIONALE ORGANISATIONER Verdens skove bliver hele tiden mindre. Dræning og rydning af sumpskove har mange skadelige konsekvenser, herunder at grundvandsspejlet synker, og sumpene tørrer ud, så der skabes et miljø, hvor der nemt kan starte brande. Alle, der arbejder med træ og træprodukter, har et stort ansvar for at sikre, at deres råmaterialer stammer fra ansvarlige kilder. Greenpeace værdsætter Antalis' politik om ikke at handle med nogen virksomhed, der bidrager til skovrydning, og glæder sig over Antalis' beslutning om at anvende dette overfor de virksomheder, der ikke lever op til politikken. JÉRÔME FRIGNET GREENPEACE I FRANKRIG NGO'er Antalis samarbejder og er i dialog med mange NGO'er om at forbedre vores processer og produkter, men også om at forbedre leveforholdene, miljøet og mulighederne for mennesker over hele verden. LEVERANDØRER Antalis forventer, at vores leverandører er åbne, positive og engagerede i bæredygtig produktion. Vi har tætte relationer til alle vores primære leverandører, og det hjælper os til at sikre, at de lever op til de standarder vi og vores kunder forventer. INFLUENTER I den digitale tidsalder, vi lever i, spiller influenter en større og større rolle i forhold til at forme den offentlige mening, udforme strategier og gøre det muligt at træffe beslutninger. Antalis arbejder på at identificere og skabe positive, åbne relationer til alle influenter, herunder journalister, akademikere og bloggere, for at hjælpe os med både at blive klogere på de emner, der betyder noget for folk rundt omkring i verden, samt at fremme vores virksomheds bæredygtige initiativer. ANTALIS' CSR-RAPPORT

10 CSR 4 SØJLER INIT LEDELSE SIKRE PASSENDE CSR- PROCESSER PÅ ALLE NIVEAUER I KONCERNEN 1 CSR-POLITIK OG NETVÆRK Udvikle en CSRpolitik med tilhørende rapporteringsprocesser og netværk på såvel koncernniveau som inden for de enkelte forretningsenheder. 2 VIRKSOMHEDS- ETIK Indføre tydelige etiske politikker med henblik på at respektere lovkrav til god forretningsskik. NATURRESSOURCER TILSTRÆBE AT ADMINISTRERE OG ANVENDE RESSOURCER PÅ EN BÆREDYGTIG MÅDE 3 SPORBARHED Forbedre sporbarhed af produkter for at begrænse risikable kilder, forøge ansvarligheden i forbindelse med forbrug af råmaterialer og optimere hele forsyningskæden. Målet er at skabe en cirkulær økonomisk løsning. 4 ENERGI Optimere energiforbrugende processer inden for produktion og distribution for at forøge energieffektiviteten og udvikle alternative energikilder. 5 VAND Forbedre forvaltningen af vand i forbindelse med produktion og distribution for at reducere vandforbruget og forbedre kvaliteten af det vand, der udledes ANTALIS' CSR-RAPPORT 2014

11 IATIVER MENNESKER UDVIKLE ALLE VORES MEDARBEJDERE OG GIVE DEM FLERE MULIGHEDER I ET SIKKERT ARBEJDSMILJØ 6 ARBEJDS- MILJØ Garantere et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle medarbejdere. 7 KOMPETENCER OG MANGFOLDIGHED Udvikle en politik, der kan udnytte kompetencer og viden, og tiltrække og fastholde talentfulde medarbejdere. Arbejde på at styrke mangfoldigheden i hele koncernen. PRODUKTER MOTIVERE VORES KUNDER TIL AT BRUGE ANSVARLIGE PRODUKTER 8 BÆREDYGTIGE PRODUKTER Kommunikere om miljømæssige spørgsmål og produkters miljøegenskaber for at uddanne og informere forbrugeren og udvikle nye miljøansvarlige produkter og services. ANTALIS' CSR-RAPPORT

12 LEDELSE 1&2 CSR-POLITIK OG NETVÆRK, VIRKSOMHEDSETIK HVORDAN OPSTOD ANTALIS' CSR-STRATEGI? Hvilket ansvar har Antalis i forhold til den måde, vi driver virksomhed på? Hvilke miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige emner skal vi primært fokusere på for fuldt ud at integrere vores værdier i vores forretningsmodel? Ud af disse spørgsmål voksede den globale CSR-strategi for Sequana-koncernen, som er Antalis' moderselskab. CSR-strategien omfatter nu ethvert område og enhver afdeling i vores virksomhed. Den rummer vores beslutninger i forhold til at reducere vores påvirkning af miljøet, vores tilsagn om at overholde forskellige myndighedskrav og vores villighed til at skabe merværdi ved at udvikle vores medarbejdere og kapital og forudse markedets krav. CSR er nu et centralt og stadig vigtigere element i vores alles daglige arbejde og i vores samspil med interessenter, kunder og leverandører. OLIVIER GUICHARDON CSR-DIREKTØR, SEQUANA LEDELSE KONCERNENS MÅL ER AT DRIVE EN PROFITABEL FORRETNING PÅ EN ANSVARLIG MÅDE PASCAL LEBARD, CEO SEQUANA Koncernen arbejder løbende på at styrke og konsolidere sine ledelsesprocesser og anvende sine økonomiske ressourcer, naturressourcer og menneskelige kapital på en ansvarlig og bæredygtig måde. Takket være systematisk repræsentation i forretningsudvalgene har CSR-funktionen været repræsenteret på højeste beslutningstagende niveau i koncernen siden Antalis har udpeget en CSR-repræsentant i hver region, der fungerer som bindeled mellem deres del af virksomheden og koncernen ved at dele best practices i hele verden og i hele virksomheden. Afrapportering om ikke-økonomiske forhold er blevet grundigt gennemgået for at sikre, at denne type rapportering i stadig stigende grad integreres i vores regnskabsaflæggelse. Siden 2011 har al HR-rapportering været integreret i værktøjerne til regnskabsaflæggelse. Det sikrer data af en højere kvalitet. Desuden kontrolleres disse oplysninger af eksterne auditører og fremgår af årsberetningen og registreringsdokumentet. I 2012 blev der udviklet en ny rapporteringsproces for miljø, energi og transport for hver af koncernens 100 lagre. ISO Antalis har indført ISO som en ramme for vores CSRstrategi. Det er en international standard dedikeret til CSR i kraft af syv bærende elementer: menneskerettigheder, ansættelsesforhold, fair forretningsgange, forbrugerforhold, miljøet, samfundsmæssig udvikling og virksomhedsledelse. Disse retningslinjer har hjulpet koncernen med at definere, videreudvikle og strukturere sin globale CSR-strategi. FILANTROPI Filantropi er en vigtig del af vores engagement i global ansvarlighed. Antalis sponsorerer miljømæssige, sociale, pædagogiske, sundhedsmæssige og andre sociale aktiviteter og programmer. Vi er stolte over at sponsorere mange lokale programmer på tværs af koncernen, herunder Johannesburg Child Welfare i Sydafrika, Breakthrough Breast Cancer i Storbritannien og RéciproCité-programmet i vores hovedkontor i Paris ANTALIS' CSR-RAPPORT 2014

13 CHRISTINA NORDFELDT GLOBAL CHAIN OF CUSTODY- MANAGER FOKUS NATHALY KRATZER KVALITETSCHEF OG ANSVARLIG FOR CSR I MELLEMEUROPA MATTHEW BOTFIELD ENVIRONMENT MANAGER, STORBRITANNIEN OG IRLAND SOM ANSVARLIG VIRKSOMHED LÆGGER ANTALIS VÆGT PÅ BÅDE LEDELSE HVORDAN VI INTEGRERER CSR I VORES VIRKSOMHED OG SIKRER NØJAGTIG OG KONSEKVENT INDRAPPORTERING OG VORES FORRETNINGSETIK. ETIK Antalis har en klar vision for god selskabsledelse. Det er midlet til at gøre vores virksomhed både profitabel og ansvarlig. For at opnå det har vi et kodeks for god forretningsetik, der gør det muligt for os at integrere begrebet ansvarlighed fuldt ud i vores strategier, processer og daglige arbejde. Som en del af Sequana-koncernen har Antalis indført præcise politikker og procedurer for selskabsledelse, der har til formål at sikre størst mulig gennemsigtighed i beslutningsprocessen, strategien og tilknyttede initiativer. CODE OF CONDUCT Alle Sequanas datterselskaber og medarbejdere er underlagt et tydeligt og omfattende code of conduct, der lister præcise forventninger til, hvordan man arbejder i koncernen: Nøje overholde alle gældende love og bestemmelser Etablere og opretholde klare, fair, ærlige og lovlige relationer med forretningspartnere Omhyggeligt overholde gældende konkurrenceregler Respektere regler for fortrolighed og insiderhandel Forpligte sig til sikkerhed og sikre arbejdsmetoder Respekt og værdighed i arbejdet Overholde miljøprincipper Overholde principperne i FN's Global Compact Der vil blive tilbudt et træningsprogram, der forklarer adfærdskodekset for alle medarbejdere og gør det klart, at det at følge og overholde kodekset ikke er en mulighed, men et grundlæggende krav til os alle. FN S GLOBAL COMPACT Som udtryk for nogle af vores kerneværdier tilsluttede Antalis sig FN's Global Compact i Det indebærer, at koncernen formelt har forpligtet sig til at respektere de 10 nedenstående principper og at rapportere årligt om sine fremskridt. Ifølge de ti principper fra FN's Global Compact bør deltagende virksomheder: bidrage til at beskytte og respektere menneskerettighederne sikre, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne respektere foreningsfriheden og anerkende retten til kollektiv forhandling støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde støtte afskaffelsen af børnearbejde bekæmpe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold anlægge en miljømæssigt ansvarlig holdning tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed opfordre til udvikling og brug af miljøvenlige teknologier modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning, bestikkelse og returkommission. CSR-POLITIKKER OG -TILSAGN For fuldt ud at kunne integrere CSR i vores virksomhed og forsyningskæde kommunikerer Antalis også sine miljømæssige og etiske tilsagn via vores Charter om Bæredygtighed for Antalis og vores code of conduct for leverandører. Disse dokumenter er offentlige og kan frit downloades fra ANTALIS' CSR-RAPPORT

14 NATURRESSOURCER 3 SPORBARHED 74,40 % * AF PAPIR PRODUKTER ER FSC ELLER PEFC CERTIFICERET SKOVE ER IKKE BARE EN RESSOURCE, DE ER OGSÅ EN VIGTIG DEL AF VORES ØKOSYSTEM, DE ER LEVESTED FOR MASSER AF ARTER, HJEMSTED FOR BEFOLKNINGSGRUPPER, DER BOR I SKOVE, OG EN DYREBAR FRITIDSRESSOURCE FOR MILLIONER AF MENNESKER. ANTALIS HAR ET ANSVAR FOR AT SIKRE, AT ALLE RÅMATERIALER, VI INDKØBER, STAMMER FRA LOVLIGE, BÆREDYGTIGE NATURRESSOURCER. 6,5% AF PAPIR PRODUKTER ER GENBRUG MYRMEX LEVERANDØR LEVERANDØRER 181HOVED- ER PÅ MYRMEX PLATFORMEN KONTROL RAPPORTER ER ARKIVERET LEVERANDØRERS INFORMATIONER ER CENTRALISERET * vol. % 12 - ANTALIS' CSR-RAPPORT 2014 Ved at beskytte skovenes bæredygtighed kan vi beskytte befolkninger og arter, der bor og hører hjemme i skovene, sikre et sundt skovmiljø og stille træ til rådighed til papir, møbelproduktion, brændstof og de utallige andre ting, det bruges til. Desuden spiller sunde skove en vigtig rolle for at reducere CO 2 - niveauet i atmosfæren. De fleste papirprodukter produceres enten af træ eller returfibre, og derfor er vores industri direkte knyttet til bæredygtig forvaltning af fornyelige ressourcer. Antalis prioriterer produkter fremstillet af returfibre (dvs. genbrugsfibre), og vi garanterer, at alle nye fibre (dvs. fibre, der ikke er returfibre), vi anvender til vores papir, er 100 % sporbare og ikke stammer fra beskyttede kilder, f.eks. hårde tropiske træsorter. Det betyder, at vi tilstræber at give vores kunder vigtige garantier om vores papirs lovlighed og bæredygtighed. Hos Antalis mener vi, at vi har et ansvar for at garantere ansvarligt indkøb ved hjælp af sporbarhed. Vi er ikke kun nødt til at være sikre på, at vi ikke er involveret i skovrydning eller indkøb fra ikkebæredygtige kilder vi skal også kunne bevise det. Antalis har udarbejdet en dedikeret strategi og særlige værktøjer til netop disse områder: indkøbspolitik certificering af flere lokaliteter online leverandørplatform INDKØBSPOLITIK Vores nye indkøbspolitik blev indført i Den bygger på et tilsagn om ikke at indkøbe træbaserede produkter, der stammer fra ikkebæredygtige ressourcer. Vi producerer ikke fibre eller papir af træ, der: er fældet ulovligt er fældet i beskyttede områder eller områder, der er ved at blive udpeget som beskyttet af officielle myndigheder, medmindre det er tydeligt, at fældningen er i overensstemmelse med den nationale lovgivning er fældet i skove, som High Conservation Value Resource Network (HCVRN) har udpeget som skov med høj bevaringsværdi (HCVF-skov, High Conservation Value Forest) efter høring af interessenter gennem en afbalanceret proces stammer fra områder, der er ved at blive konverteret fra skov eller anden form for skovbevokset økosystem til plantage eller ikkeskovmæssig anvendelse, med mindre konverteringen er begrundet med den samlede samfundsmæssige og miljømæssige fordel er fældet i strid med traditionelle rettigheder eller borgerrettigheder

15 DET ER ANTALIS' MÅLSÆTNING AT LEVERE FULDSTÆNDIG GENNEMSIGTIGHED OG SPORBARHED AF SINE PRODUKTER TIL SINE KUNDER, OG VI GARANTERER ANSVARLIGT INDKØB AF ALLE RÅMATERIALER OLIVIER GUICHARDON, CSR-DIREKTØR, SEQUANA FSC - OG PEFC- CERTIFICERING AF FLERE LOKALITETER Antalis er den første forhandler på markedet, der har etableret FSC - og PEFC-certificering på flere lokaliteter for at opnå fuld sporbarhed og gennemsigtighed i hele forsyningskæden og derved sikre overholdelse af reglerne hele vejen fra skov til lager. Der foretages inspektioner af logistikken (mærkning, separat oplagring, levering) samt af informationssystemerne (herunder referencer og produktkategorier) og marketing- og salgsprocesser såsom brugen af logoer og træning. Alle certificerede lande skal leve op til de samme miljøkrav i forhold til deres kunder. OVERHOLDELSE AF EU'S TØMMERFORORDNING (EUTR) Alle virksomheder, der importerer træbaserede produkter til EU, skal kunne fremlægge dokumentation for, at de har udvist fornøden omhu, og en risikovurdering med detaljer om de anvendte træarter og træets oprindelse. Det er vores ansvar at sikre, at vi overholder denne vigtige lovgivning til punkt og prikke. FOKUS MYRMEX INFORMATIONSUDVEKSLING FOR LEVERANDØRER For at gøre det så nemt som muligt at udveksle informationer med sine leverandører har Antalis oprettet onlineplatformen MYRMEX. Leverandører kan give information om: overholdelse af certificeringer og love, der har indflydelse på de produkter, vi indkøber hos vores leverandører deres holdninger til miljøet og til deres sociale (dvs. arbejdsret og menneskerettigheder) og etiske ansvar eventuelle kemiske stoffer og grundmaterialer, der er anvendt til de produkter, de leverer, og hvordan de lever op til gældende bestemmelser. Denne sikre, fortrolige database giver såvel Antalis som vores partnere hurtig og nem adgang til information, herunder sporbarhed, som kan hjælpe dem med at styrke deres præstationer i forhold til CSR. Siden databasen blev oprettet i september 2013 har vi udvalgt og forpligtet hen ved 200 leverandører, som tilsammen står for 90 % af vores indkøb. ANTALIS' CSR-RAPPORT

16 NATURRESSOURCER 4&5 ENERGI OG VAND TOTAL UDLEDNING AF CO FRA VORES LAGRE mio tons CO LAGRE ER LAGRE ER ISO CERTIFICERET ISO 9001 CERTIFICERET ER OHSAS LAGRE CERTIFICERET UD OVER RÅMATERIALERNES OPRINDELSE ER BRUGEN AF ENERGI OG VAND TIL PRODUKTIONEN VÆSENTLIGE FAKTORER FOR PAPIRS MILJØMÆSSIGE PÅVIRKNING. SAMMEN MED VORES SØSTERSELSKAB, PRODUKTIONSVIRKSOMHEDEN ARJOWIGGINS, OG DE ØVRIGE MEDLEMMER AF PAPIRMASSE- OG PAPIRINDUSTRIEN HAR ANTALIS FORPLIGTET SIG TIL FULDT UD AT TAGE BRUGEN AF DISSE BEGRÆNSEDE RESSOURCER I BETRAGTNING I VORES PRODUKTSORTIMENT. Eftersom Antalis ikke er papirproducent, har vi ingen direkte indflydelse på brugen af energi og vand i forbindelse med papirproduktionen. Ikke desto mindre arbejder vi aktivt på at fremme de mest ansvarlige produkter, især genbrugsprodukter, som det kræver ca. en tredjedel så meget vand og energi at producere, så som produkter fremstillet af papirmasse af nye fibre, da de forårsager mellem 20 % og 50 % mindre udledning af CO 2. Selv om Antalis ønsker at være førende inden for miljøansvarlige papirprodukter, er vi stolte over at tilhøre en industri, der gør en fælles indsats for at udvise større ansvar over for miljøet. I Europa produceres 95,2 % af den elektricitet, der anvendes på papirfabrikker, nu på fabrikkernes egne kraftvarmeværker. De seneste to år er energiforbruget på europæiske papirfabrikker faldet med 4,7 %. ENERGI Energi udgør 16 % af branchens samlede udgifter, så der er både forretningsmæssige og miljømæssige fordele ved at reducere energiforbruget. Siden 2008 har papirindustrien reduceret energiforbruget ved hjælp af mere effektive processer gennem hele forsyningskæden, dvs. udvinding af råvarerne, produktion, transport m.m. Samlet set har branchen reduceret sit samlede energiforbrug med 20 % i perioden, og der er plads til endnu flere forbedringer i de kommende år. VAND Vand har altid været en uundværlig ressource i forbindelse med papirproduktion. Gennem de sidste 20 år har papirmasseog papirfabrikker reduceret deres samlede forbrug af ferskvand voldsomt med 20 % i total volume og med 47 % målt i kubikmeter pr. ton produceret produkt. (Kilde: CEPI 2014). Trods de fremskridt, Antalis og andre selskaber i branchen har opnået ved hjælp af miljøbeskyttelsesinitiativer og i form af effektivitetsforbedringer i brugen af vand, energi og andre ressourcer, tror mange mennesker stadig, at papirindustrien bruger store mængder naturressourcer, især sammenlignet med digital kommunikation. Emner som ulovlig træfældning, vandspild og højt elforbrug har været brugt som argumenter mod vores industri. Selv om mange af disse argumenter ville have været berettiget for 30 år siden, er papirindustrien nu en af de sektorer, der har gjort mest for at sikre bæredygtig brug af naturressourcer. I dag er det vand, der udledes fra fabrikkerne, ofte renere end det vand, der kommer ind. Skove forvaltes bæredygtigt, og udledninger til atmosfæren er reduceret ganske betragteligt. Det er klart, at der stadig kan gøres mere, men i dag er vores industri renere og mere ansvarlig end nogensinde før ANTALIS' CSR-RAPPORT 2014

17 PLANTEDE SKOVE KAN VÆRE MILJØVENLIGE KILDER TIL VEDVARENDE ENERGI OG RÅMATERIALER TIL INDUSTRIEN WWF, LIVING FOREST REPORT 2012, 4. KAPITEL HER KOMMER ET PAR FAKTA OM PAPIRS PÅVIRKNING AF MILJØET, DER MÅSKE VIL OVERRASKE DIG: NÅR MAN LÆSER NYHEDER GENNEM DE SIDSTE 20 ÅR ER ONLINE I 3 min BRUGES DER MERE ENERGI END TIL AT TRYKKE EN AVIS DET EUROPÆISKE SKOV AREAL BLEVET UDVIDET MED, HVAD DER SVARER TIL 1,5 MIO. FODBOLDBANER ÅRLIGT SKOVE OPTAGER CA. CO 2 15 % af I ATMOSFÆREN HVERT ÅR I EUROPA STAMMER MERE END 99 % NÅR MAN SENDER 1 FAKTURA VIA UDLEDES DER LIGE SÅ MEGET CO 2, SOM HVIS MAN UDSKRIVER OG SENDER AF DET TRÆ 15 PAPIRFAKTURAER der anvendes til PAPIR PRO DUK TION fra BÆRE DYG TIGT SKOVBRUG For kilder, se ANTALIS' CSR-RAPPORT

18 MEDARBEJDERE DER ER EN ENKELT REGEL HOS ANTALIS, HVAD ANGÅR VORES ARBEJDSPLADS: SIKKERHEDEN KOMMER FØRST HVER ENESTE GANG. DET ER OVERSKRIFTEN I VIRKSOMHEDENS VISION OM AT BLIVE FØRENDE I VERDEN, IKKE KUN SOM DISTRIBUTØR AF PAPIR OG EMBALLAGE- OG KOMMUNIKATIONSMATERIALER, MEN OGSÅ, NÅR DET HANDLER OM AT SKABE ET MILJØ, HVOR ARBEJDSMILJØET KOMMER I FØRSTE RÆKKE. ULYKKER MED TABT ARBEJDSFORTJENESTE Relateret til 2011 DATAEXEMPLE ANTAL AF ULYKKER OG ALVORLIGHEDSGRAD 0,22 19, ,19 samarbejdspartnere , Alvorlighedsgrad antallet af tabte arbejdsdage/antal arbejdstimer x ,95 Antal af ulykker antallet af ulykker med tabt arbejdsfortjeneste/antal fuldtidsmedarbejdere & vikarer x ,23 0,12 10, ANTALIS' CSR-RAPPORT ARBEJDSMILJØ SIKKER ADFÆRD Vi tror på et arbejdsmiljø uden arbejdsulykker, hvor arbejdsmiljøet har en positiv indflydelse på medarbejdernes trivsel og arbejdsindsats. Det arbejder vi på at opnå ved hjælp af en tilgang med fire søjler, der skal fremme sikre arbejdsmetoder og den enkeltes sundhed. INDDRAGELSE AF TOPLEDELSEN Arbejdsmiljø handler om ledelse, synlighed og om at gå foran som et godt eksempel. Vi skal sørge for, at vores vigtigste beslutningstagere har skarp fokus på at udvikle en positiv kultur omkring arbejdsmiljøet og opnå de højeste standarder. KOMMUNIKATION OG INDDRAGELSE AF MEDARBEJDERNE Arbejdsmiljø handler også om at aktivere folk på deres arbejdsplads for at skabe ejerskab og få dem til at handle med både deres egen og andres sikkerhed for øje. Et sikkert arbejdsmiljø er noget, alle kan blive enige om, og det skal bygges på et grundlag af respekt for alle i virksomheden. OPTIMAL DRIFT Nul risiko eksisterer ikke, så målet må være at indføre en risikokultur på en mere sikker arbejdsplads. Det starter med at give folk muligheden for og evnen til at genkende og opdage potentielle problemer og at tage hånd om dem for at få kontrol over og overvinde risikoen. Vi tilbyder vores medarbejdere det rette arbejdsmiljø og giver dem den viden og de kompetencer, de behøver for at kunne agere sikkert under alle forhold. Endelig skal vi skabe en kultur baseret på sikker adfærd. Sikre procedurer og uddannelse er intet værd, medmindre vi kan ændre folks holdninger, så et sikkert arbejdsmiljø sidder på rygraden. Vi arbejder mod løbende at forbedre vores arbejdsmiljøstandarder for at kunne opnå et virkelig sikkert, sundt og produktivt arbejdsmiljø hos Antalis på vores lagre, i vores kontorer og ude på vejene. DE GYLDNE REGLER ARBEJDSMILJØ - HELT SIMPELT I vores stræben efter at gøre Antalis til en virksomhed uden ulykker har vi indført ti GYLDNE REGLER, der er nemme at overholde, og som tilsammen gør det nemt at holde alle uden for fare på arbejdet: 1 JEG RESPEKTERER REGLERNE 2 JEG HUSKER PÅ SIKKERHEDEN, NÅR JEG BEVÆGER MIG RUNDT 3 JEG HOLDER MIN ARBEJDSPLADS REN OG RYDDELIG 4 JEG DEAKTIVERER ALDRIG EN SIKKERHEDSANORDNING 5 JEG HANDLER KUN, HVIS JEG ER FULDT OPLÆRT OG AUTORISERET 6 JEG STOPPER ALTID OP OG TÆNKER MIG OM, FØR JEG HANDLER 7 JEG KONTROLLERER, AT ALT UDSTYR ER KORREKT ISOLERET FOR AT FORHINDRE UVENTEDE RISICI UDEN FOR NORMAL DRIFT 8 JEG STOPPER ARBEJDE, SOM IKKE ER SIKKERT 9 JEG GÅR ALDRIG FORBI EN USIKKER HANDLING ELLER SITUATION 10 JEG ENGAGERER MIG I AT FORBEDRE SIKKERHEDEN

19 OHSAS OHSAS er en international standard for ledelsessystemer for arbejdsmiljø. Systemet er en reference, som alle typer organisationer kan bruge til at opnå en god arbejdsmiljøstandard med og sikre sig, at medarbejderne ikke udsættes for fare under arbejdet. Vores regler og retningslinjer følger denne standard, og vi arbejder hårdt på at introducere nye aktiviteter, så vi kan certificere flere af vores lokaliteter. Vi startede i 2009 med certificering af de første to lagre i Rumænien og Schweiz. På nuværende tidspunkt er 11 lokaliteter fordelt over hele verden certificeret. Som tallene viser, har vi forbedret vores arbejdsmiljø hvert år. Det er vores mission at tilbyde alle medarbejdere en sikker og tryg arbejdsplads. Det er vores førsteprioritet. GILLES BOTALLA BATTISTINA SIKKERHEDSCHEF FOR ANTALIS-KONCERNEN > INTERVIEW SIKKERHED ER ALTAFGØRENDE I ERHVERVSLIVET I DAG. HVORDAN OPNÅR I DET PÅ JERES KONTORER OG JERES LAGRE? Vi begyndte at registrere arbejdsmiljøfaktorer og kommunikere om konkrete situationer på vores lagre. Vi hjalp folk med at forstå de farer, de blev udsat for, og det gav mange muligheder. Kommunikationsog inddragelsesprocesserne (nyhedsbrev, mottoer, kampagner, retningslinjer, træning, regler) har bestemt vist sig at være en af de mest vellykkede og positive aktiviteter, vi har iværksat. De hjælper den enkelte medarbejder med at forstå det risikoniveau, de er udsat for, og hvad der er på spil. HAR I OPLEVET FORBEDRINGER, SIDEN KAMPAGNEN BLEV IVÆRKSAT? På kun fem år har vi reduceret mængden af arbejdsulykker med 53 % og antallet af sygedage med 44 %. Og ud over de rå tal kan vi se, at sikkerhed er ved at blive en automatisk ting. Fra at have været opfattet som en hindring fik vi forvandlet det til en mulighed for at føle sig bedre tilpas og arbejde mere effektivt. HVAD ER SÅ DE NÆSTE SKRIDT HERFRA? Der er stadig lang vej, før vi opnår og kan opretholde optimale driftsforhold, men vi er på rette vej, og det er vi stolte af. Vi skal tage ved lære af vores daglige oplevelser og sætte mennesker i centrum. Vores ambition er at gøre hver enkelt medarbejder ansvarlig for sin egen og andres sikkerhed, at gøre sikkerhed til et element i alle aktiviteter og at udvikle sundhedselementet i vores engagement i en sundere og mere sikker arbejdsplads. HER HOS ANTALIS ER REGLEN KLAR OG TYDELIG PÅ ALLE NIVEAUER SIKKERHEDEN KOMMER FØRST HVER ENESTE GANG HERVÉ PONCIN, COO HOS ANTALIS ANTALIS' CSR-RAPPORT

20 MEDARBEJDERE 7 KOMPETENCER OG MANGFOLDIGHED MEDARBEJDERE FORDELT PÅ KONTINENT: 79,20% 9,50% 6,80% 4,50% ANTAL MEDARBEJDERE: EUROPA SYDAMERIKA 532 AFRICA 377 ASIEN & 251 STILLEHAVSOMRÅDET MEDARBEJDERFORDELING ANCIENNITET ALDER 36% <5 ÅR ,8% 21,8% 5/ ,6% 26,2% 10/ ,1% % 16,1% >20 >60 4,5% SOM LED I SEQUANA-KONCERNENS ENGAGEMENT I AT PRÆSTERE DET OPTIMALE, HAR ANTALIS UDARBEJDET EN VISION FOR EN MEDARBEJDERCENTRERET KULTUR, SOM HR SKAL IMPLEMENTERE. DET INDEBÆRER AT OPBYGGE EN VIRKSOMHEDSKULTUR, DER SIKRER, AT ENHVER MEDARBEJDER HAR DET MILJØ, DE KOMPETENCER OG DET ANSVAR, VEDKOMMENDE BEHØVER FOR AT KUNNE LEVERE SIT BEDSTE FOR VIRKSOMHEDEN OG UDLEVE SIT POTENTIALE. FOR AT KUNNE NÅ DETTE MÅL SKAL VI SIKRE, AT ALT ER TILRETTELAGT PÅ EN MÅDE, DER GIVER MEDARBEJDEREN DE BEDSTE MULIGHEDER FOR SUCCES. DET INDEBÆRER OGSÅ, AT VI SKAL HYRE DE BEDSTE MEDARBEJDERE OG LEDERE, SOM DELER VORES VÆRDIER OG ADFÆRD, OG HJÆLPE VORES EGNE MEDARBEJDERE MED AT UDVIKLE SIG, SÅ DE KAN HJÆLPE VIRKSOMHEDEN MED AT FÅ SUCCES. % AF KVINDER 35,50% 2013 SYGFRAVÆR % AF KVINDER I LEDELSEN 37,70% 30,70% ,10% ,85% ,97% 2014 KOMPETENCEUDVIKLING STØRRE DYGTIGHED OG BEDRE PRÆSTATIONER Medarbejderudvikling er fortsat en af de grundlæggende styrker hos Antalis. Investeringer på koncernplan og lokalt plan omfatter et salgsakademi, et coachingprogram, Antalis Leadership Programme, excellence-platformen og en vifte af lokale kompetenceudviklende kurser, især inden for arbejdsmiljø. Vores excellence-system udgør en vigtig platform til levering af e-learning- og blended learningprogrammer og understøtter samtidig processen omkring vores udviklingssamtaler. Tilsammen vil denne kombination af traditionel kompetenceudvikling og e-learning forbedre både vores organisatoriske kompetencer og vores forretningsmæssige præstationer ANTALIS' CSR-RAPPORT 2014

PAPIR TIL MILJØVENLIGE

PAPIR TIL MILJØVENLIGE MILJØVENLIGT PAPIR TIL MILJØVENLIGE VIRKSOMHEDER DET KAN GODT VÆRE EN MILJØVENLIG HANDLING AT BRUGE PAPIR FOLK VED DET BARE IKKE. Hervé Poncin Chief Operating Officer hos Antalis Som en førende international

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

DEN GRØNNE, HVIDBOG. Papir et væsentligt element i en virksomheds sociale ansvar

DEN GRØNNE, HVIDBOG. Papir et væsentligt element i en virksomheds sociale ansvar DEN GRØNNE, HVIDBOG Papir et væsentligt element i en virksomheds sociale ansvar Har du nogensinde tænkt over, hvor miljøvenligt jeres papir er? HVORFOR BØR ORGANISATIONER OGSÅ TÆNKE INDKØB AF PAPIR IND

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

FSC-certificerede produkter fra SCA

FSC-certificerede produkter fra SCA FSC-certificerede produkter fra SCA Hvad er FSC? FSC (Forest Stewardship Council) er en uafhængig, international organisation, som støtter udvikling af miljømæssigt bæredygtige, socialt fordelagtige og

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser Der findes mange problemer i verden, men også enkle løsninger. På nogle af dem. På kontoret er det vigtigt, at arbejdsdagen kører så glat som muligt, og

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Det glæder mig at meddele at Cheval Blanc & Studie 10 A/S har valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder Inger Kærgaard FSC -mærkede udgivelser - papir fra ansvarlige kilder Hvorfor vælge FSC-mærket papir? FSC-mærket er verdens hurtigst voksende mærkningsordning til bæredygtigt træ og papir. Ved at købe og

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 Om Danish Agro koncernen Danish Agro koncernen er en international landbrugskoncern med over 3.500 ansatte i mere end 15 lande i fortrinsvis

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag Samfundsmæssigt ansvar i Nordea Skaber tillid hver dag Skaber tillid hver dag Hvad betyder samfundsmæssigt ansvar? Samfundsmæssigt ansvar (CSR) handler om virksomhedens vilje til at tage hensyn til sin

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger Den samarbejdende virksomhed - De danske forudsætninger LO s arbejdsmiljøpolitiske udvalg d. 6. december 2006 Peter Hasle, Niels Møller & Vibeke Andersen Arbejdsmiljøinstituttet Økonomi i EU Hvem lider

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 NEPCon guide Oktober 2014 Om denne guide Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

ISO 26000: Samfundsansvar. også en sag for SU

ISO 26000: Samfundsansvar. også en sag for SU ISO 26000: Samfundsansvar også en sag for SU 2 Indhold Ansvar et plus for alle... 2 Godt for omgivelserne og godt for virksomheden... 3 ISO 26000 hvad er vigtigt for virksomheden... 4 Et historisk skridt...

Læs mere

AM 2010; En standard for CSR på vej! - DS 26001 Hvad med arbejdsmiljøet?

AM 2010; En standard for CSR på vej! - DS 26001 Hvad med arbejdsmiljøet? AM 2010; En standard for CSR på vej! - DS 26001 Hvad med arbejdsmiljøet? Nov 2010; JUC@alectia.com 3010 9708 krhe@man.dtu.dk 4525 6068 DS 26001 2. høring netop slut Ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv STRATEGISK CSR Til gavn for virksomheden og samfundet CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv Hvem er Dansk Erhverv? Erhvervsorganisation med 17.000 medlemsvirksomheder

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Tilbudsaviser forbrugere og klima

Tilbudsaviser forbrugere og klima Tilbudsaviser forbrugere og klima RESUME Tilbudsaviser modtages af størstedelen af de danske husstande, og de bruges af modtagerne til at orientere sig om aktuelle tilbud. Tilbudsaviserne bliver for tiden

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group NYHEDSBREV #1 FEBRUAR 2015 Nyheder fra TripleNine Group» Et forrygende resultat 2014» Lota Protein S.A. opnår Pro Pyme Seal» God ide at investere i fiskeriet i Mauretanien» Sydafrika ser vækstmuligheder»

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere