ANTALIS CSR- RAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANTALIS CSR- RAPPORT"

Transkript

1 ANTALIS CSR- RAPPORT 2014

2 ANTALIS I TAL Antalis er Europas førende distributør af papir, emballageløsninger og medier til visuel kommunikation MEDARBEJDERE ANTAL KUNDER ,815 MIO. TON PAPIR LAGER- KAPACITET 118 KONTORER I HELE VERDEN OMSÆTNING ,585 Milliarder MATERIALE TIL MARKEDS- ANDEL EUROPA VISUEL KOMMUNIKATION PRODUKTER ft² ORDRER / DAG VERDEN OVER LANDE

3 SYD- AMERIKA STORBRIT IRLAND OG SYDA

4 A GLOBAL NORDEN & ØST VESTEUROPA Belgien COMPANY Frankrig Luxembourg Holland Portugal Spanien CENTRAL-, SYD- OG ØST- EUROPA ANNIEN, FRIKA VEST- EUROPA SYD- AMERIKA Argentina Bolivia Brasilien Chile Colombia Mexico Peru MELLEM- EUROPA STORBRITANNIEN, IRLAND OG SYDAFRIKA Botswana Irland Storbritannien Sydafrika

5 MELLEMEUROPA Østrig Tyskland Italien Slovenien Schweiz NORDEN, BALTIKUM OG RUSLAND Danmark Estland Finland Letland Litauen Norge Rusland Sverige 04 FORORD Forord af Hervé Poncin og Olivier Guichardon CENTRAL-, SYD- OG ØSTEUROPA Bulgarien Tjekkiet Ungarn Polen Rumænien Slovakiet Tyrkiet ANTALIS' CSR PROFIL Historie, certificeringer, forandringer, vækst VORES 4 FORRETNINGSOMRÅDER 07 VORES UNIVERS ASIEN OG CSR: 4 SØJLER, 8 INITIATIVER LEDELSE CSR-politik og netværk, Forretningsetik STILLEHAVSOMRÅDET 12 NATURRESSOURCER Sporbarhed, Energi & Vand 16 MEDARBEJDERE Sundhed & Sikkerhed, Kompetencer & Mangfoldighed 20 PRODUKTER Bæredygtige produkter, Green Star System ASIEN OG STILLEHAVSOMRÅDET Australien Bangladesh Kina Hongkong Indien Indonesien Malaysia Pakistan Singapore Sydkorea Sri Lanka Taiwan Thailand 22 ANTALIS I NORDEN ANTALIS' CSR-RAPPORT

6 Hvad betyder CSR virksomhedens sociale ansvar for Antalis? H. Poncin: Vores overordnede mål som virksomhed er at tjene penge på en ansvarlig måde. Det kan lade sig gøre i vores daglige forretningsaktiviteter, fordi vores CSR-strategi sikrer, at alt, hvad vi foretager os, er i overensstemmelse med vores værdier og til gavn for alle vores interessenter. Vi skal kunne tilbyde vores medarbejdere en sikker arbejdsplads og et miljø, hvor de trives og udvikler sig. Vi tilstræber at etablere relationer til vores leverandører med det formål at gøre hele forsyningskæden både ansvarlig og 100 % sporbar for vores kunder. De vil gerne kunne vælge miljøansvarlige produkter og FORORD services, der påvirker miljøet mindst muligt. Det er vores ansvar at stille værktøjer til rådighed for vores kunder, så de kan træffe ansvarlige valg. CSR hjælper koncernen med at levere bedre økonomiske resultater, selv i vanskelige tider, ved at gøre det nemmere for os at håndtere de forskellige risici og muligheder, vi støder på. Hvad er Antalis' primære prioriteter og handlingsplaner i forhold til CSR? O. Guichardon: Vores CSR-strategi bygger på vores moderselskab, Sequanas, arbejde. Den er baseret på ISO rammen og har hjulpet os med at gennemføre en række initiativer i 2014: Sporbarhedsgaranti En ny online platform der indsamler oplysninger fra vores forsyningskæde, herunder en risikovurdering af alle indkøb, for at sikre, at 100 % af vores træbaserede indkøb stammer fra lovlige kilder, og at vi løbende forøger andelen af certificerede materialer. Grønt produktudvalg Det er vores ansvar at tilskynde vores kunder til at vælge miljøansvarlige produkter. Vores Green Star System giver nemt et overblik over de nødvendige informationer. Medarbejdersikkerhed Alle vores medarbejdere i 44 lande har ret til et sikkert arbjdsmiljø. Vi har iværksat en større handlingsplan, der bl.a. omfatter træning, og en række sikkerhedsforanstaltninger, der skal indføres på vores lagre. Træning og udvikling Nye onlineværktøjer vil give vores medarbejdere adgang til træning, så de kan udvikle deres kompetencer, kommunikere nemmere og dele information mere effektivt, alt sammen for at hjælpe dem til at skabe en bedre fremtid for dem selv, for virksomheden og for den verden, vi lever i. Det er i denne ånd, at vi med glæde kan præsentere den første CSR-rapport for Antalis-koncernen. Vi mener, det er en væsentlig optegnelse over aktiviteter, planer og målsætninger, som virksomheden bør være stolt af. EN TYDELIG OG AMBITIØS CSR-STRATEGI, DER ER INTEGRERET I VORES FORRETNINGSMODEL, ER ALTAFGØRENDE FOR ANTALIS' FREMTID HERVÉ PONCIN OLIVIER GUICHARDON DIREKTØR FOR CSR, SEQUANA HERVÉ PONCIN COO, ANTALIS 04 - ANTALIS' CSR-RAPPORT 2014

7 OVERSIGT 2000/2002 Sundhedsprogram for medarbejdere i Sverige 2003 FSC- og PEFCcertificering i Schweiz 2004 ISO certificering i Storbritannien 2006 CO 2 -neutral certificering i Storbritannien 2008 Deltagelse i 60+ Earth Hour i Asien 2009 OHSAS i Rumænien og Schweiz 2010 Sporbarhed for produkter/lca i Schweiz Bilan carbone i Frankrig FSC -certificering af flere lokaliteter CSR-diagram 2011 Koncernens første CSR-rapport i Schweiz 2012 FN's Global Compact 2013 Full-Cycle i Storbritannien Green Connectionkampagne Code of Conduct for leverandører CSR-platform for leverandører 2014 CO 2 - kompensation CO 2 - neutrale produkter Lokalt initiativ Koncerninitiativ Strategisk opstart af CSR ANTALIS' CSR-RAPPORT

8 VORES FORRETNINGS- 4 OMRÅDER 60 % GRAFISK PAPIR KONTORPAPIR EMBALLAGE 22 % VISUEL KOMMUNIKATION 12 % 6 % GRAFISK PAPIR Antalis tilbyder trykkerier grafiske designere, redaktører og reklamebureauer markedets største udvalg af produkter for bestrøget og ubestrøget papir, kreativt papir og konvolutter, specialiteter (selvkopierende og selvklæbende papir mv.), grafiske produkter og en bred vifte af services og løsninger. KONTORPAPIR Antalis distribuerer et omfattende sortiment af papirtyper (til kopimaskiner og printere) og konvolutter, der er tilpasset de allerseneste printteknologier (inkjet, laser og digital) til store virksomheder, offentlige myndigheder og forhandlere (centrale indkøbsafdelinger, indkøbsforeninger, kontorforsyninger og detailforretninger). EMBALLAGE Antalis leverer emballagemateriale, maskiner og services, der sørger for beskyttelse af varer under transport og opbevaring for en lang række forskellige kunder, herunder industriselskaber, små og mellemstore virksomheder og trykkerier. Udvalget omfatter standardprodukter som kraftpapir, bobleplast, papkasser og omsnørings- og emballeringsmaskiner foruden ad hoc-logistik og tekniske løsninger, især til eksport af industrivarer og til at beskytte dem mod rust. VISUEL KOMMUNIKATION Forretningsområdet visuel kommunikation henvender sig til specialister inden for reklamegrafik, der udvikler reklame- og informationskampagner. Antalis distribuerer et bredt udvalg af produkter (pap, plastik og papir) til plakater, reklamematerialer til brug i butikker, skilte, udstillingsmaterialer til butiksog bilvinduer og bannere, der er velegnet til forskellige trykteknikker som serigrafi, UVoffset og digitaltryk ANTALIS' CSR-RAPPORT 2014

9 VORES UNI INTERESSENTER LEVERANDØRER LOKALE MYNDIGHEDER VERS MEDARBEJDERE INFLUENTER LOKAL- SAMFUND NGO'er MEDIER KUNDER INTERNATIONALE ORGANISATIONER Verdens skove bliver hele tiden mindre. Dræning og rydning af sumpskove har mange skadelige konsekvenser, herunder at grundvandsspejlet synker, og sumpene tørrer ud, så der skabes et miljø, hvor der nemt kan starte brande. Alle, der arbejder med træ og træprodukter, har et stort ansvar for at sikre, at deres råmaterialer stammer fra ansvarlige kilder. Greenpeace værdsætter Antalis' politik om ikke at handle med nogen virksomhed, der bidrager til skovrydning, og glæder sig over Antalis' beslutning om at anvende dette overfor de virksomheder, der ikke lever op til politikken. JÉRÔME FRIGNET GREENPEACE I FRANKRIG NGO'er Antalis samarbejder og er i dialog med mange NGO'er om at forbedre vores processer og produkter, men også om at forbedre leveforholdene, miljøet og mulighederne for mennesker over hele verden. LEVERANDØRER Antalis forventer, at vores leverandører er åbne, positive og engagerede i bæredygtig produktion. Vi har tætte relationer til alle vores primære leverandører, og det hjælper os til at sikre, at de lever op til de standarder vi og vores kunder forventer. INFLUENTER I den digitale tidsalder, vi lever i, spiller influenter en større og større rolle i forhold til at forme den offentlige mening, udforme strategier og gøre det muligt at træffe beslutninger. Antalis arbejder på at identificere og skabe positive, åbne relationer til alle influenter, herunder journalister, akademikere og bloggere, for at hjælpe os med både at blive klogere på de emner, der betyder noget for folk rundt omkring i verden, samt at fremme vores virksomheds bæredygtige initiativer. ANTALIS' CSR-RAPPORT

10 CSR 4 SØJLER INIT LEDELSE SIKRE PASSENDE CSR- PROCESSER PÅ ALLE NIVEAUER I KONCERNEN 1 CSR-POLITIK OG NETVÆRK Udvikle en CSRpolitik med tilhørende rapporteringsprocesser og netværk på såvel koncernniveau som inden for de enkelte forretningsenheder. 2 VIRKSOMHEDS- ETIK Indføre tydelige etiske politikker med henblik på at respektere lovkrav til god forretningsskik. NATURRESSOURCER TILSTRÆBE AT ADMINISTRERE OG ANVENDE RESSOURCER PÅ EN BÆREDYGTIG MÅDE 3 SPORBARHED Forbedre sporbarhed af produkter for at begrænse risikable kilder, forøge ansvarligheden i forbindelse med forbrug af råmaterialer og optimere hele forsyningskæden. Målet er at skabe en cirkulær økonomisk løsning. 4 ENERGI Optimere energiforbrugende processer inden for produktion og distribution for at forøge energieffektiviteten og udvikle alternative energikilder. 5 VAND Forbedre forvaltningen af vand i forbindelse med produktion og distribution for at reducere vandforbruget og forbedre kvaliteten af det vand, der udledes ANTALIS' CSR-RAPPORT 2014

11 IATIVER MENNESKER UDVIKLE ALLE VORES MEDARBEJDERE OG GIVE DEM FLERE MULIGHEDER I ET SIKKERT ARBEJDSMILJØ 6 ARBEJDS- MILJØ Garantere et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle medarbejdere. 7 KOMPETENCER OG MANGFOLDIGHED Udvikle en politik, der kan udnytte kompetencer og viden, og tiltrække og fastholde talentfulde medarbejdere. Arbejde på at styrke mangfoldigheden i hele koncernen. PRODUKTER MOTIVERE VORES KUNDER TIL AT BRUGE ANSVARLIGE PRODUKTER 8 BÆREDYGTIGE PRODUKTER Kommunikere om miljømæssige spørgsmål og produkters miljøegenskaber for at uddanne og informere forbrugeren og udvikle nye miljøansvarlige produkter og services. ANTALIS' CSR-RAPPORT

12 LEDELSE 1&2 CSR-POLITIK OG NETVÆRK, VIRKSOMHEDSETIK HVORDAN OPSTOD ANTALIS' CSR-STRATEGI? Hvilket ansvar har Antalis i forhold til den måde, vi driver virksomhed på? Hvilke miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige emner skal vi primært fokusere på for fuldt ud at integrere vores værdier i vores forretningsmodel? Ud af disse spørgsmål voksede den globale CSR-strategi for Sequana-koncernen, som er Antalis' moderselskab. CSR-strategien omfatter nu ethvert område og enhver afdeling i vores virksomhed. Den rummer vores beslutninger i forhold til at reducere vores påvirkning af miljøet, vores tilsagn om at overholde forskellige myndighedskrav og vores villighed til at skabe merværdi ved at udvikle vores medarbejdere og kapital og forudse markedets krav. CSR er nu et centralt og stadig vigtigere element i vores alles daglige arbejde og i vores samspil med interessenter, kunder og leverandører. OLIVIER GUICHARDON CSR-DIREKTØR, SEQUANA LEDELSE KONCERNENS MÅL ER AT DRIVE EN PROFITABEL FORRETNING PÅ EN ANSVARLIG MÅDE PASCAL LEBARD, CEO SEQUANA Koncernen arbejder løbende på at styrke og konsolidere sine ledelsesprocesser og anvende sine økonomiske ressourcer, naturressourcer og menneskelige kapital på en ansvarlig og bæredygtig måde. Takket være systematisk repræsentation i forretningsudvalgene har CSR-funktionen været repræsenteret på højeste beslutningstagende niveau i koncernen siden Antalis har udpeget en CSR-repræsentant i hver region, der fungerer som bindeled mellem deres del af virksomheden og koncernen ved at dele best practices i hele verden og i hele virksomheden. Afrapportering om ikke-økonomiske forhold er blevet grundigt gennemgået for at sikre, at denne type rapportering i stadig stigende grad integreres i vores regnskabsaflæggelse. Siden 2011 har al HR-rapportering været integreret i værktøjerne til regnskabsaflæggelse. Det sikrer data af en højere kvalitet. Desuden kontrolleres disse oplysninger af eksterne auditører og fremgår af årsberetningen og registreringsdokumentet. I 2012 blev der udviklet en ny rapporteringsproces for miljø, energi og transport for hver af koncernens 100 lagre. ISO Antalis har indført ISO som en ramme for vores CSRstrategi. Det er en international standard dedikeret til CSR i kraft af syv bærende elementer: menneskerettigheder, ansættelsesforhold, fair forretningsgange, forbrugerforhold, miljøet, samfundsmæssig udvikling og virksomhedsledelse. Disse retningslinjer har hjulpet koncernen med at definere, videreudvikle og strukturere sin globale CSR-strategi. FILANTROPI Filantropi er en vigtig del af vores engagement i global ansvarlighed. Antalis sponsorerer miljømæssige, sociale, pædagogiske, sundhedsmæssige og andre sociale aktiviteter og programmer. Vi er stolte over at sponsorere mange lokale programmer på tværs af koncernen, herunder Johannesburg Child Welfare i Sydafrika, Breakthrough Breast Cancer i Storbritannien og RéciproCité-programmet i vores hovedkontor i Paris ANTALIS' CSR-RAPPORT 2014

13 CHRISTINA NORDFELDT GLOBAL CHAIN OF CUSTODY- MANAGER FOKUS NATHALY KRATZER KVALITETSCHEF OG ANSVARLIG FOR CSR I MELLEMEUROPA MATTHEW BOTFIELD ENVIRONMENT MANAGER, STORBRITANNIEN OG IRLAND SOM ANSVARLIG VIRKSOMHED LÆGGER ANTALIS VÆGT PÅ BÅDE LEDELSE HVORDAN VI INTEGRERER CSR I VORES VIRKSOMHED OG SIKRER NØJAGTIG OG KONSEKVENT INDRAPPORTERING OG VORES FORRETNINGSETIK. ETIK Antalis har en klar vision for god selskabsledelse. Det er midlet til at gøre vores virksomhed både profitabel og ansvarlig. For at opnå det har vi et kodeks for god forretningsetik, der gør det muligt for os at integrere begrebet ansvarlighed fuldt ud i vores strategier, processer og daglige arbejde. Som en del af Sequana-koncernen har Antalis indført præcise politikker og procedurer for selskabsledelse, der har til formål at sikre størst mulig gennemsigtighed i beslutningsprocessen, strategien og tilknyttede initiativer. CODE OF CONDUCT Alle Sequanas datterselskaber og medarbejdere er underlagt et tydeligt og omfattende code of conduct, der lister præcise forventninger til, hvordan man arbejder i koncernen: Nøje overholde alle gældende love og bestemmelser Etablere og opretholde klare, fair, ærlige og lovlige relationer med forretningspartnere Omhyggeligt overholde gældende konkurrenceregler Respektere regler for fortrolighed og insiderhandel Forpligte sig til sikkerhed og sikre arbejdsmetoder Respekt og værdighed i arbejdet Overholde miljøprincipper Overholde principperne i FN's Global Compact Der vil blive tilbudt et træningsprogram, der forklarer adfærdskodekset for alle medarbejdere og gør det klart, at det at følge og overholde kodekset ikke er en mulighed, men et grundlæggende krav til os alle. FN S GLOBAL COMPACT Som udtryk for nogle af vores kerneværdier tilsluttede Antalis sig FN's Global Compact i Det indebærer, at koncernen formelt har forpligtet sig til at respektere de 10 nedenstående principper og at rapportere årligt om sine fremskridt. Ifølge de ti principper fra FN's Global Compact bør deltagende virksomheder: bidrage til at beskytte og respektere menneskerettighederne sikre, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne respektere foreningsfriheden og anerkende retten til kollektiv forhandling støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde støtte afskaffelsen af børnearbejde bekæmpe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold anlægge en miljømæssigt ansvarlig holdning tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed opfordre til udvikling og brug af miljøvenlige teknologier modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning, bestikkelse og returkommission. CSR-POLITIKKER OG -TILSAGN For fuldt ud at kunne integrere CSR i vores virksomhed og forsyningskæde kommunikerer Antalis også sine miljømæssige og etiske tilsagn via vores Charter om Bæredygtighed for Antalis og vores code of conduct for leverandører. Disse dokumenter er offentlige og kan frit downloades fra ANTALIS' CSR-RAPPORT

14 NATURRESSOURCER 3 SPORBARHED 74,40 % * AF PAPIR PRODUKTER ER FSC ELLER PEFC CERTIFICERET SKOVE ER IKKE BARE EN RESSOURCE, DE ER OGSÅ EN VIGTIG DEL AF VORES ØKOSYSTEM, DE ER LEVESTED FOR MASSER AF ARTER, HJEMSTED FOR BEFOLKNINGSGRUPPER, DER BOR I SKOVE, OG EN DYREBAR FRITIDSRESSOURCE FOR MILLIONER AF MENNESKER. ANTALIS HAR ET ANSVAR FOR AT SIKRE, AT ALLE RÅMATERIALER, VI INDKØBER, STAMMER FRA LOVLIGE, BÆREDYGTIGE NATURRESSOURCER. 6,5% AF PAPIR PRODUKTER ER GENBRUG MYRMEX LEVERANDØR LEVERANDØRER 181HOVED- ER PÅ MYRMEX PLATFORMEN KONTROL RAPPORTER ER ARKIVERET LEVERANDØRERS INFORMATIONER ER CENTRALISERET * vol. % 12 - ANTALIS' CSR-RAPPORT 2014 Ved at beskytte skovenes bæredygtighed kan vi beskytte befolkninger og arter, der bor og hører hjemme i skovene, sikre et sundt skovmiljø og stille træ til rådighed til papir, møbelproduktion, brændstof og de utallige andre ting, det bruges til. Desuden spiller sunde skove en vigtig rolle for at reducere CO 2 - niveauet i atmosfæren. De fleste papirprodukter produceres enten af træ eller returfibre, og derfor er vores industri direkte knyttet til bæredygtig forvaltning af fornyelige ressourcer. Antalis prioriterer produkter fremstillet af returfibre (dvs. genbrugsfibre), og vi garanterer, at alle nye fibre (dvs. fibre, der ikke er returfibre), vi anvender til vores papir, er 100 % sporbare og ikke stammer fra beskyttede kilder, f.eks. hårde tropiske træsorter. Det betyder, at vi tilstræber at give vores kunder vigtige garantier om vores papirs lovlighed og bæredygtighed. Hos Antalis mener vi, at vi har et ansvar for at garantere ansvarligt indkøb ved hjælp af sporbarhed. Vi er ikke kun nødt til at være sikre på, at vi ikke er involveret i skovrydning eller indkøb fra ikkebæredygtige kilder vi skal også kunne bevise det. Antalis har udarbejdet en dedikeret strategi og særlige værktøjer til netop disse områder: indkøbspolitik certificering af flere lokaliteter online leverandørplatform INDKØBSPOLITIK Vores nye indkøbspolitik blev indført i Den bygger på et tilsagn om ikke at indkøbe træbaserede produkter, der stammer fra ikkebæredygtige ressourcer. Vi producerer ikke fibre eller papir af træ, der: er fældet ulovligt er fældet i beskyttede områder eller områder, der er ved at blive udpeget som beskyttet af officielle myndigheder, medmindre det er tydeligt, at fældningen er i overensstemmelse med den nationale lovgivning er fældet i skove, som High Conservation Value Resource Network (HCVRN) har udpeget som skov med høj bevaringsværdi (HCVF-skov, High Conservation Value Forest) efter høring af interessenter gennem en afbalanceret proces stammer fra områder, der er ved at blive konverteret fra skov eller anden form for skovbevokset økosystem til plantage eller ikkeskovmæssig anvendelse, med mindre konverteringen er begrundet med den samlede samfundsmæssige og miljømæssige fordel er fældet i strid med traditionelle rettigheder eller borgerrettigheder

15 DET ER ANTALIS' MÅLSÆTNING AT LEVERE FULDSTÆNDIG GENNEMSIGTIGHED OG SPORBARHED AF SINE PRODUKTER TIL SINE KUNDER, OG VI GARANTERER ANSVARLIGT INDKØB AF ALLE RÅMATERIALER OLIVIER GUICHARDON, CSR-DIREKTØR, SEQUANA FSC - OG PEFC- CERTIFICERING AF FLERE LOKALITETER Antalis er den første forhandler på markedet, der har etableret FSC - og PEFC-certificering på flere lokaliteter for at opnå fuld sporbarhed og gennemsigtighed i hele forsyningskæden og derved sikre overholdelse af reglerne hele vejen fra skov til lager. Der foretages inspektioner af logistikken (mærkning, separat oplagring, levering) samt af informationssystemerne (herunder referencer og produktkategorier) og marketing- og salgsprocesser såsom brugen af logoer og træning. Alle certificerede lande skal leve op til de samme miljøkrav i forhold til deres kunder. OVERHOLDELSE AF EU'S TØMMERFORORDNING (EUTR) Alle virksomheder, der importerer træbaserede produkter til EU, skal kunne fremlægge dokumentation for, at de har udvist fornøden omhu, og en risikovurdering med detaljer om de anvendte træarter og træets oprindelse. Det er vores ansvar at sikre, at vi overholder denne vigtige lovgivning til punkt og prikke. FOKUS MYRMEX INFORMATIONSUDVEKSLING FOR LEVERANDØRER For at gøre det så nemt som muligt at udveksle informationer med sine leverandører har Antalis oprettet onlineplatformen MYRMEX. Leverandører kan give information om: overholdelse af certificeringer og love, der har indflydelse på de produkter, vi indkøber hos vores leverandører deres holdninger til miljøet og til deres sociale (dvs. arbejdsret og menneskerettigheder) og etiske ansvar eventuelle kemiske stoffer og grundmaterialer, der er anvendt til de produkter, de leverer, og hvordan de lever op til gældende bestemmelser. Denne sikre, fortrolige database giver såvel Antalis som vores partnere hurtig og nem adgang til information, herunder sporbarhed, som kan hjælpe dem med at styrke deres præstationer i forhold til CSR. Siden databasen blev oprettet i september 2013 har vi udvalgt og forpligtet hen ved 200 leverandører, som tilsammen står for 90 % af vores indkøb. ANTALIS' CSR-RAPPORT

16 NATURRESSOURCER 4&5 ENERGI OG VAND TOTAL UDLEDNING AF CO FRA VORES LAGRE mio tons CO LAGRE ER LAGRE ER ISO CERTIFICERET ISO 9001 CERTIFICERET ER OHSAS LAGRE CERTIFICERET UD OVER RÅMATERIALERNES OPRINDELSE ER BRUGEN AF ENERGI OG VAND TIL PRODUKTIONEN VÆSENTLIGE FAKTORER FOR PAPIRS MILJØMÆSSIGE PÅVIRKNING. SAMMEN MED VORES SØSTERSELSKAB, PRODUKTIONSVIRKSOMHEDEN ARJOWIGGINS, OG DE ØVRIGE MEDLEMMER AF PAPIRMASSE- OG PAPIRINDUSTRIEN HAR ANTALIS FORPLIGTET SIG TIL FULDT UD AT TAGE BRUGEN AF DISSE BEGRÆNSEDE RESSOURCER I BETRAGTNING I VORES PRODUKTSORTIMENT. Eftersom Antalis ikke er papirproducent, har vi ingen direkte indflydelse på brugen af energi og vand i forbindelse med papirproduktionen. Ikke desto mindre arbejder vi aktivt på at fremme de mest ansvarlige produkter, især genbrugsprodukter, som det kræver ca. en tredjedel så meget vand og energi at producere, så som produkter fremstillet af papirmasse af nye fibre, da de forårsager mellem 20 % og 50 % mindre udledning af CO 2. Selv om Antalis ønsker at være førende inden for miljøansvarlige papirprodukter, er vi stolte over at tilhøre en industri, der gør en fælles indsats for at udvise større ansvar over for miljøet. I Europa produceres 95,2 % af den elektricitet, der anvendes på papirfabrikker, nu på fabrikkernes egne kraftvarmeværker. De seneste to år er energiforbruget på europæiske papirfabrikker faldet med 4,7 %. ENERGI Energi udgør 16 % af branchens samlede udgifter, så der er både forretningsmæssige og miljømæssige fordele ved at reducere energiforbruget. Siden 2008 har papirindustrien reduceret energiforbruget ved hjælp af mere effektive processer gennem hele forsyningskæden, dvs. udvinding af råvarerne, produktion, transport m.m. Samlet set har branchen reduceret sit samlede energiforbrug med 20 % i perioden, og der er plads til endnu flere forbedringer i de kommende år. VAND Vand har altid været en uundværlig ressource i forbindelse med papirproduktion. Gennem de sidste 20 år har papirmasseog papirfabrikker reduceret deres samlede forbrug af ferskvand voldsomt med 20 % i total volume og med 47 % målt i kubikmeter pr. ton produceret produkt. (Kilde: CEPI 2014). Trods de fremskridt, Antalis og andre selskaber i branchen har opnået ved hjælp af miljøbeskyttelsesinitiativer og i form af effektivitetsforbedringer i brugen af vand, energi og andre ressourcer, tror mange mennesker stadig, at papirindustrien bruger store mængder naturressourcer, især sammenlignet med digital kommunikation. Emner som ulovlig træfældning, vandspild og højt elforbrug har været brugt som argumenter mod vores industri. Selv om mange af disse argumenter ville have været berettiget for 30 år siden, er papirindustrien nu en af de sektorer, der har gjort mest for at sikre bæredygtig brug af naturressourcer. I dag er det vand, der udledes fra fabrikkerne, ofte renere end det vand, der kommer ind. Skove forvaltes bæredygtigt, og udledninger til atmosfæren er reduceret ganske betragteligt. Det er klart, at der stadig kan gøres mere, men i dag er vores industri renere og mere ansvarlig end nogensinde før ANTALIS' CSR-RAPPORT 2014

17 PLANTEDE SKOVE KAN VÆRE MILJØVENLIGE KILDER TIL VEDVARENDE ENERGI OG RÅMATERIALER TIL INDUSTRIEN WWF, LIVING FOREST REPORT 2012, 4. KAPITEL HER KOMMER ET PAR FAKTA OM PAPIRS PÅVIRKNING AF MILJØET, DER MÅSKE VIL OVERRASKE DIG: NÅR MAN LÆSER NYHEDER GENNEM DE SIDSTE 20 ÅR ER ONLINE I 3 min BRUGES DER MERE ENERGI END TIL AT TRYKKE EN AVIS DET EUROPÆISKE SKOV AREAL BLEVET UDVIDET MED, HVAD DER SVARER TIL 1,5 MIO. FODBOLDBANER ÅRLIGT SKOVE OPTAGER CA. CO 2 15 % af I ATMOSFÆREN HVERT ÅR I EUROPA STAMMER MERE END 99 % NÅR MAN SENDER 1 FAKTURA VIA UDLEDES DER LIGE SÅ MEGET CO 2, SOM HVIS MAN UDSKRIVER OG SENDER AF DET TRÆ 15 PAPIRFAKTURAER der anvendes til PAPIR PRO DUK TION fra BÆRE DYG TIGT SKOVBRUG For kilder, se ANTALIS' CSR-RAPPORT

18 MEDARBEJDERE DER ER EN ENKELT REGEL HOS ANTALIS, HVAD ANGÅR VORES ARBEJDSPLADS: SIKKERHEDEN KOMMER FØRST HVER ENESTE GANG. DET ER OVERSKRIFTEN I VIRKSOMHEDENS VISION OM AT BLIVE FØRENDE I VERDEN, IKKE KUN SOM DISTRIBUTØR AF PAPIR OG EMBALLAGE- OG KOMMUNIKATIONSMATERIALER, MEN OGSÅ, NÅR DET HANDLER OM AT SKABE ET MILJØ, HVOR ARBEJDSMILJØET KOMMER I FØRSTE RÆKKE. ULYKKER MED TABT ARBEJDSFORTJENESTE Relateret til 2011 DATAEXEMPLE ANTAL AF ULYKKER OG ALVORLIGHEDSGRAD 0,22 19, ,19 samarbejdspartnere , Alvorlighedsgrad antallet af tabte arbejdsdage/antal arbejdstimer x ,95 Antal af ulykker antallet af ulykker med tabt arbejdsfortjeneste/antal fuldtidsmedarbejdere & vikarer x ,23 0,12 10, ANTALIS' CSR-RAPPORT ARBEJDSMILJØ SIKKER ADFÆRD Vi tror på et arbejdsmiljø uden arbejdsulykker, hvor arbejdsmiljøet har en positiv indflydelse på medarbejdernes trivsel og arbejdsindsats. Det arbejder vi på at opnå ved hjælp af en tilgang med fire søjler, der skal fremme sikre arbejdsmetoder og den enkeltes sundhed. INDDRAGELSE AF TOPLEDELSEN Arbejdsmiljø handler om ledelse, synlighed og om at gå foran som et godt eksempel. Vi skal sørge for, at vores vigtigste beslutningstagere har skarp fokus på at udvikle en positiv kultur omkring arbejdsmiljøet og opnå de højeste standarder. KOMMUNIKATION OG INDDRAGELSE AF MEDARBEJDERNE Arbejdsmiljø handler også om at aktivere folk på deres arbejdsplads for at skabe ejerskab og få dem til at handle med både deres egen og andres sikkerhed for øje. Et sikkert arbejdsmiljø er noget, alle kan blive enige om, og det skal bygges på et grundlag af respekt for alle i virksomheden. OPTIMAL DRIFT Nul risiko eksisterer ikke, så målet må være at indføre en risikokultur på en mere sikker arbejdsplads. Det starter med at give folk muligheden for og evnen til at genkende og opdage potentielle problemer og at tage hånd om dem for at få kontrol over og overvinde risikoen. Vi tilbyder vores medarbejdere det rette arbejdsmiljø og giver dem den viden og de kompetencer, de behøver for at kunne agere sikkert under alle forhold. Endelig skal vi skabe en kultur baseret på sikker adfærd. Sikre procedurer og uddannelse er intet værd, medmindre vi kan ændre folks holdninger, så et sikkert arbejdsmiljø sidder på rygraden. Vi arbejder mod løbende at forbedre vores arbejdsmiljøstandarder for at kunne opnå et virkelig sikkert, sundt og produktivt arbejdsmiljø hos Antalis på vores lagre, i vores kontorer og ude på vejene. DE GYLDNE REGLER ARBEJDSMILJØ - HELT SIMPELT I vores stræben efter at gøre Antalis til en virksomhed uden ulykker har vi indført ti GYLDNE REGLER, der er nemme at overholde, og som tilsammen gør det nemt at holde alle uden for fare på arbejdet: 1 JEG RESPEKTERER REGLERNE 2 JEG HUSKER PÅ SIKKERHEDEN, NÅR JEG BEVÆGER MIG RUNDT 3 JEG HOLDER MIN ARBEJDSPLADS REN OG RYDDELIG 4 JEG DEAKTIVERER ALDRIG EN SIKKERHEDSANORDNING 5 JEG HANDLER KUN, HVIS JEG ER FULDT OPLÆRT OG AUTORISERET 6 JEG STOPPER ALTID OP OG TÆNKER MIG OM, FØR JEG HANDLER 7 JEG KONTROLLERER, AT ALT UDSTYR ER KORREKT ISOLERET FOR AT FORHINDRE UVENTEDE RISICI UDEN FOR NORMAL DRIFT 8 JEG STOPPER ARBEJDE, SOM IKKE ER SIKKERT 9 JEG GÅR ALDRIG FORBI EN USIKKER HANDLING ELLER SITUATION 10 JEG ENGAGERER MIG I AT FORBEDRE SIKKERHEDEN

19 OHSAS OHSAS er en international standard for ledelsessystemer for arbejdsmiljø. Systemet er en reference, som alle typer organisationer kan bruge til at opnå en god arbejdsmiljøstandard med og sikre sig, at medarbejderne ikke udsættes for fare under arbejdet. Vores regler og retningslinjer følger denne standard, og vi arbejder hårdt på at introducere nye aktiviteter, så vi kan certificere flere af vores lokaliteter. Vi startede i 2009 med certificering af de første to lagre i Rumænien og Schweiz. På nuværende tidspunkt er 11 lokaliteter fordelt over hele verden certificeret. Som tallene viser, har vi forbedret vores arbejdsmiljø hvert år. Det er vores mission at tilbyde alle medarbejdere en sikker og tryg arbejdsplads. Det er vores førsteprioritet. GILLES BOTALLA BATTISTINA SIKKERHEDSCHEF FOR ANTALIS-KONCERNEN > INTERVIEW SIKKERHED ER ALTAFGØRENDE I ERHVERVSLIVET I DAG. HVORDAN OPNÅR I DET PÅ JERES KONTORER OG JERES LAGRE? Vi begyndte at registrere arbejdsmiljøfaktorer og kommunikere om konkrete situationer på vores lagre. Vi hjalp folk med at forstå de farer, de blev udsat for, og det gav mange muligheder. Kommunikationsog inddragelsesprocesserne (nyhedsbrev, mottoer, kampagner, retningslinjer, træning, regler) har bestemt vist sig at være en af de mest vellykkede og positive aktiviteter, vi har iværksat. De hjælper den enkelte medarbejder med at forstå det risikoniveau, de er udsat for, og hvad der er på spil. HAR I OPLEVET FORBEDRINGER, SIDEN KAMPAGNEN BLEV IVÆRKSAT? På kun fem år har vi reduceret mængden af arbejdsulykker med 53 % og antallet af sygedage med 44 %. Og ud over de rå tal kan vi se, at sikkerhed er ved at blive en automatisk ting. Fra at have været opfattet som en hindring fik vi forvandlet det til en mulighed for at føle sig bedre tilpas og arbejde mere effektivt. HVAD ER SÅ DE NÆSTE SKRIDT HERFRA? Der er stadig lang vej, før vi opnår og kan opretholde optimale driftsforhold, men vi er på rette vej, og det er vi stolte af. Vi skal tage ved lære af vores daglige oplevelser og sætte mennesker i centrum. Vores ambition er at gøre hver enkelt medarbejder ansvarlig for sin egen og andres sikkerhed, at gøre sikkerhed til et element i alle aktiviteter og at udvikle sundhedselementet i vores engagement i en sundere og mere sikker arbejdsplads. HER HOS ANTALIS ER REGLEN KLAR OG TYDELIG PÅ ALLE NIVEAUER SIKKERHEDEN KOMMER FØRST HVER ENESTE GANG HERVÉ PONCIN, COO HOS ANTALIS ANTALIS' CSR-RAPPORT

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

Corporate Responsibility Rapport. Vores Ansvar. Vi ønsker at vokse på en god måde.

Corporate Responsibility Rapport. Vores Ansvar. Vi ønsker at vokse på en god måde. 20 13 Corporate Responsibility Rapport Vores Ansvar Vi ønsker at vokse på en god måde. Indhold 3Forord 4Om Arla 6Ansvarlig virksomhed Forretningsprincipper 8 Virksomhedsprincipper 10 Indkøb 12 Markedsadfærd

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2009

Bæredygtighedsrapport 2009 Bæredygtighedsrapport 2009 Klima, vand og energi Grundfos-koncernen 2 3 Vi tror på, at morgendagens kunder i stigende grad vil forvente bæredygtige produkter. Ved at gribe initiativet i dag vil Grundfos

Læs mere

DEN GRØNNE, HVIDBOG. Papir et væsentligt element i en virksomheds sociale ansvar

DEN GRØNNE, HVIDBOG. Papir et væsentligt element i en virksomheds sociale ansvar DEN GRØNNE, HVIDBOG Papir et væsentligt element i en virksomheds sociale ansvar Har du nogensinde tænkt over, hvor miljøvenligt jeres papir er? HVORFOR BØR ORGANISATIONER OGSÅ TÆNKE INDKØB AF PAPIR IND

Læs mere

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 CSR rapport INDHOLD & FORORD INDHOLD FRA VORES CEO Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 2 5 6 8 11 18 20 27 30 Q8 Danmark A/S er et energi- og olieselskab

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 INDHOLD OM ARLA 4 FORRETNINGSPRINCIPPER 6 VIRKSOMHEDSPRINCIPPER 8 Eksempel 10 FØDEVARESIKKERHED 12 ERNÆRING OG SUNDHED 14 MILJØ OG KLIMA

Læs mere

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold er Vestas Wind Systems A/S statusrapport til FN s Global Compact. Rede gørelsen er en del af årsrapporten 2009 for Vestas

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere

Fakta om Danfoss. Danfoss Koncernen

Fakta om Danfoss. Danfoss Koncernen Fakta om Danfoss Danfoss Koncernen Danfoss A/S er en international koncern, der er førende inden for forskning, udvikling og produktion af mekaniske og elektroniske komponenter og systemløsninger. Vore

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG

EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING Introduktion til borgertopmødet 8 KAPITEL 1 Baggrund og rammer: Værktøjer til politisk beslutningstagning 16 KAPITEL 2

Læs mere

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 BÆREDYGTIGE PRODUKTER OG RÅDGIVNING SIDE 14 KUNDER OG FORBRUGERFORHOLD

Læs mere

Årsrapport 2011. annual report 2011 1

Årsrapport 2011. annual report 2011 1 Årsrapport 2011 annual report 2011 1 2 annual report 2011 annual report 2011 3 Indholdsfortegnelse 4 6 10 14 16 20 24 26 30 34 36 38 40 42 45 46 48 49 50 52 53 54 87 98 99 Året i korte træk LEDELSENS BERETNING

Læs mere

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32 årsrapport 20 12 Indhold LEDELSESBERETNING Koncernen Åke Hantoft: Den fremtidsorienterede andelsmodel 3 Mælkehjulet 4 Peder Tuborgh: Europæisk styrke og globale visioner 7 Årets begivenheder 9 Strategi

Læs mere

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Bygmas samfundsengagement 2014 Side 1 INDHOLD Forord... s. 3 Hvem er vi... s. 4 Nøgletal... s. 5 Definition... s. 6 Politik... s. 6 Strategi... s. 6 De 10 principper...

Læs mere

Vi tager ansvar 3. Politik og indsats 5 Forretningsadfærd 5 Menneskerettigheder 7 Arbejdspladsen og arbejdsmarkedsforhold 7 Miljø 8

Vi tager ansvar 3. Politik og indsats 5 Forretningsadfærd 5 Menneskerettigheder 7 Arbejdspladsen og arbejdsmarkedsforhold 7 Miljø 8 MT Højgaard-koncernen CSR-rapport 2014 Vi tager ansvar 3 Politik og indsats 5 Forretningsadfærd 5 Menneskerettigheder 7 Arbejdspladsen og arbejdsmarkedsforhold 7 Miljø 8 Indsats på nøgleområder 10 Forretningsadfærd

Læs mere

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?...

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?... Adfærdskodeks 1 Indholdsfortegnelse Brev fra vores CEO...1 Oversigt over vores kerneværdier...2 Ledende forretningsprincipper...2 Introduktion...4 Hvad er adfærdskodeksen?... 4 Hvem skal bruge kodeksen?...

Læs mere

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen.

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. 0 Etisk kodeks Indhold Meddelelse fra Direktionen................................. 04 1. Etik og efterlevelse

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion............................................................................ 3 Hvordan

Læs mere

Rapport om bæredygtighed for Canon EMEA (Europa, Mellemøsten og Afrika), 2012

Rapport om bæredygtighed for Canon EMEA (Europa, Mellemøsten og Afrika), 2012 Rapport om bæredygtighed for Canon EMEA (Europa, Mellemøsten og Afrika), 2012 canon-europe.com Om Canon Europa Canon Europa N.V. er et helejet datterselskab under Canon Inc. i Japan, som er ansvarlig for

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT. COP - Communication On Progress 2015

COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT. COP - Communication On Progress 2015 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT Hartmanns A/S Tel +45 7020 03 83 www.hartmanns.dk CVR.nr. 19687287 COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COP - Communication On Progress 2015 Indhold

Læs mere

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2010/2011

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2010/2011 Vi forsikrer en bæredygtig fremtid Ansvarlighedsrapport 2010/2011 02 Fra vores CEO 04 En bæredygtig værdikæde 06 Det nåede vi 10 Ansvarlighed kommer indefra 12 Tidslinje 2007-2010 14 Sådan arbejder vi

Læs mere