11` TAG-AGGREGATER DTAX. Dansk Aggregat Producent. Dyrholm ApS Teglvænget 89, 7400 Herning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11` TAG-AGGREGATER DTAX. Dansk Aggregat Producent. Dyrholm ApS Teglvænget 89, 7400 Herning"

Transkript

1 11` DTAX TAG-AGGREGATER Dansk Aggregat Producent Dyrholm ApS Teglvænget 89, 7400 Herning

2 Indholdsfortegnelse Tag aggregater Side 3 Filter Side 5 Varmevekslerens opbygning Side 6 Varmeflade Side 7 Kammerventilatorens opbygning Side 8 Belastningskurver Side 9 Bestillingsformular Side 10 Aggregat tilbehør Side 11 Styringer Side 12 EF- overensstemmelseserklæring Side

3 Tag monterede aggregater DTAX er konstrueret og dimensioneret for de små og mellemstore luftmængder op til 3400 m 3 /h. Kabinetterne er opbygget af opbukkede stålplader til sandwichpaneler. Panelerne er 50 mm. Panelerne består af 2 styk galvaniserede stålplader, med mellemliggende komprimeret glasuld isolering. Kabinetterne er glatte ud/-indvendig, hvilket sikrer en nem rengøring. Betjeningssiden er forsynet med tætsluttende døre, der er opbygget som paneler, og forsynet med gummitætningsliste. Dørene er forsynet med vridelåse og kan fjernes, hvilket sikrer nem adgang for inspektion og service. Tag aggregaterne leveres som standard med panelfiltre samt EC ventilatorer. Aggregaterne er dimensioneret efter at strømforbruget pr. m 3 ventileret luft pr. time (SEL) bliver så lille som muligt. VIGTIGT: aggregater uden ATEX-godkendelse må ikke installeres eller anvendes i EX zoner. DTAX: - har høj varmegenvindingsgrad, ved meget begrænset elforbrug - har minimale vedligeholdelses omkostninger - er nem og simpel at montere - kan vælges så den passer ethvert behov - lever op til gældende normer og regler ved procesventilation - er fremstillet i robust materiale DTAX leveres standard med: - Krydsvarmeveksler op til 71 % varmevirkningsgrad - Overtryksspjæld ved afkastkanal og vandsepareringsspjæld ved luftindtag - Ventilator med høj virkningsgrad og lavt strømforbrug - Panelfilter F5 ved ind og afkastkanaler med filtervagt - Rustfri drypbakke m. selvrensende afløbsrør - Simpel trinløs styring - 15m installationskabel DTAX tilvalgskomponenter: - Ind/-udsugningskit som ses på forsidebilledet - Vandvarmeflade integreret i kabinet, incl. simpel styring for rumopvarmning - Indblæsningspose for optimal fordeling af indblæsningsluften - Jalousispjæld m. motor (kræver automatik) - Recirkuleringsspjæld for nat opvarmning (kræver jalousispjæld samt automatik) - Programmerbar automatik for styring af spjæld og vandvarmeflade - Tag montage kit Aggregaterne er beregnet for temperaturer fra C

4 Tag monteret aggregat DTAX Tegningen ovenfor viser konstruktion af et tag aggregat (DTAX-1) DTAX 1 Bredde Længde Højde Ventilator (afkast) Tilslutning indtag Vægt Volumenstrøm M 3 /h SEL kw/m 3 /h DTAX Ø 400 Ø ,8 Skema mål: Bredde, højde, længde er målt udvendig på aggregatet. SEL-værdien er beregnet ud fra belastningskurven som ses bagerst i kataloget DTAX 1 indeholder som standard Friskluftfilter F5 panelfilter 560 x 600 x 47mm Procesluftsfilter F5 panelfilter 560 x 600 x 47mm Krydsvarmeveksler- excl. by-pass funktion og spjældmotor Indblæsningsventilator (EC) Afkastventilator (EC) Kondensafløb Beregnet for udvendig placering Produceret med varmgalvaniserede opbukkede stålkassetter

5 Filter Panelfilter DTAX aggregater leveres standard med panelfiltre, for at sikre mindst mulig indbygningsmål. Filterne er af forskellige typer, afhængigt af renheds- og udskilningskrav til ventilationsluften. Som standard bruges filtre klasse: F5 Str. Længde Højde Tykkelse DTAX

6 Krydsvarmeveksler Krydsvarmeveksler Krydsvarmeveksleren er en varmegenvindingsenhed, hvor afkastluften og ude luften passerer hinanden i et stort antal smalle kanaler, adskilt af tynde aluminiumsplader. Herved opnås et stort varmeoverføringsareal og en høj virkningsgrad i overføringsprocessen, op til 71 %. Da de to luftstrømme er fuldstændig afskilte, kan der ikke overføres fugtighed eller støv og gaspartikler Ved lave ude luft temperaturer, vil der udskilles kondensat (kondensvand) i den varme luftstrøm, som skal fraledes i kondensatbakken i bunden af aggregatet. Bypass DTAX tilbydes ikke med sommer/vinter by-pass funktion

7 Varmeflade Varmeflade for vand Varmefladerne er opbygget af kobberrør med aluminiumslameller og indbygget i en stålpladeramme. Varmefladerne leveres med forskellige antal rør og kredsløb under hensyn til det aktuelle varmebehov. Vandet tilføres via fremløbs røret og bortledes gennem returløbs røret, ført ud gennem frontpanelet ved lågerne på aggregatet (standard). Varmefladerne er demonterbare, og kan udtrækkes for inspektion og vedligeholdelse efter at rør tilslutninger og paneler er demonteret. Varmefladerne er normalt udlagt for varmvandstemperatur t f 70/t r 40 C og en teoretisk indblæsningstemperatur på 20 C

8 Kammerventilator (EC) Ventilator for DTAX - aggregater leveres som standard med kammerventilatorer (EC). Ventilatorenheden består af ventilatorhjul, motor og montageramme. Denne ventilatortype har en meget høj virkningsgrad dels pga. den direkte transmission og et lavt strømforbrug, samtidig har denne også et meget lav støjniveau. Denne ventilatortype kræver ingen frekvensomformer for at leverer variabel volumenstrøm da der er indbygget en delstyreenhed direkte i ventilatorens motor. VIGTIGT: idriftsætningen må senest ske 6 måneder efter modtagelsen af deres aggregat. Opstartes aggregatet efter denne tidsfrist bortfalder garantien på EC ventilatorerne. Luftmængde og tryk Kammerventilatorer er som standard udlagt for en luftmængde jf. størrelsen, og et totaltryk alt efter system tryktabet, dette giver et eksternt tryk på op til ca.300 Pa. ved 3000m 3 /h

9 Belastningskurver 1870 Ekstern statisk tryk = 300 Pa. Temperatur virkningsgrad % SEL. J/M³ Pa eksternt statisk tryk ,2 75,9 74,1 73,3 72,1 71,0 70,1 % m³/h Kurven er beregnet med to stk. EC ventilatorer for samme konstant tryk på indblæsning og udsugning Maximal ydelse. Temperatur virkningsgrad % SEL. J/M³ Pa eksternt statisk tryk ,2 75,9 74,1 73,3 72,1 71,0 70,1 % m³/h SEL-forbrug = max J/M³ Temperatur virkningsgrad % SEL. J/M³ Pa eksternt statisk tryk ,2 75,9 74,1 73,3 72,1 71,0 70,1% m³/h - 9 -

10 Bestillingsformular Virksomhed Kontaktperson Dato Dir. telefonnr. Mailadresse WWW. Deres sagsnr. SVAR VENLIGST VED BESKRIVELSE/AFKRYDSNING PÅ ALLE SPØRGSMÅL Aggregatetkapacitet min. krav Indblæsningskit Sommer Vinter Ja Nej Volumenstrøm M 3 /h Placering TYPE - position Tag Væghængt DTAX-1 Vandvarmeflade Fremløb/Returløb Temperatur o C / Indblæs.temp. I kanalsystemet

11 Aggregattilbehør Tilvalg til aggregatet Friskluftsspjæld motoriseret (kræver automatikstyring) Vandvarmeflade 70/40-7,59Kw (kræver automatikstyring) Dyssekit for indblæsning. Tagmontagekit

12 Styringer Automatik / styringsløsningersløsninger Automatikstyring med programmerbar ugeur, styring af varmeflade, friskluftsspjæld Trinløs regulering simpel kontaktstyring, med aktivering via lyskontakt. Kundespecifik automatik (beskrives særskilt her) Komponenter indeholdt i DTAX udvidet automatikstyring Varmestyringsregulator for simpel kontaktstyring (bestilles særskilt ved bestilling af varmeflade) Varmeventil med motor (2-vejs modulerende ventil kun ved bestilling af varmeflade og automatikstyring) Frostføler (ved bestilling af varmeflade og automatikstyring) NB: (Yderligere funktionsbeskrivelser kan rekvireres på tlf ) Tilvalg (merpris gældende for alle typer styringer) Spjældmotor for afkastspjæld (24V on/off) Opstart af aggregatet på i driftssættelse adressen. Generelt: Alle dele kan monteres i aggregatet, både mekanisk og elektrisk. Således at Deres el-entreprise består i at føre forsyningsspænding frem til arbejdsafbryderen, samt at trække svagstrømskabel fra automatikboks til betjeningspanel. Betjeningspanel er monteret med ca. 5m kabel ved leverancen sammen med de øvrige dele

13 EF-overensstemmelseserklæring Firmanavn: Dyrholm ApS Adresse: Teglvænget 89 Post/nr. By: 7400 Herning Erklærer hermed at: Ventilationsaggregaterne: Mærke: Type: Tæthedskl. : Årg.: Serie nr.: DTAX Klima og proces ventilationsaggregater B 2010 og frem Land: Danmark Tlf.: Er i overensstemmelse med: Rådets direktiv om maskiner (2006/42/EF). 2006/95/EF lav spændingskomponenter er fremstillet i overensstemmelse med følgende nationale standarder gennem en harmoniseret standard IEC/EN ISO : 2010 Grundlæggende terminologi og metodik IEC/EN ISO 12100: 2010 Tekniske principper og specifikationer DS/EN ISO 13857: 2000 Principper for risikovurdering IEC/EN Funktionel sikkerhed for sikkerhedsrelaterede elektriske, elektroniske og programmerbare elektroniske styringssystemer. (kun hvis auto-matikken er leveret af Dyrholm ApS) Titel: Navn: Firma: Adm. Direktør Tommy Dyrholm Dyrholm ApS Herning d. 11. november

14 DK:EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING GB:DECLARATION OF CONFORMITY D:EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG F:Déclaration de conformité de l Union Européenne Dyrholm ApS Teglvænget 89 DK-7400 Herning DANMARK erklærer på eget ansvar, at følgende produkter: declare on own responsibility that the following products: Verantwortet, daß folgende Produkte: déclare sous sa propre responsabilité que lee produit suivant: Aggregattypen i dette dokument som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende standarder: covered by this declaration, are in conformity with the following standards: mit den folgenden Standardbezeichnungen: auguel s applique cette déclaration est en conformité des normes mentionnées ci-dessous: IEC/EN ISO 12100: & 2, : : , 62061: 2005 iht. bestemmelser i direktiv: according to conformity in directive: gemäß folgenden EU-Richtlinien überstimmen: suivant les dispositions prévues aux directives: Maskindirektivet: Machinery Directive: für Maschinen: La directive des machines: 2006/42/EF Lavspændingsdirektivet: Low voltage Directive: für Niederspannung: La directive de la basse tension: N: EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NL: EF-KONFORMITEITS VERKLARING S: EF-ÖVERENSSTÄMMELSEDEKLARATION SF: EF-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS IS: ESS-Samræmisstaöfesting Dyrholm ApS Teglvænget 89 DK-7400 Herning DANMARK erklærer på eget ansvar, at følgende produkter: veklaard dat onderstaaende produkten, deklrerar på eget ansvar, att följande produkter: vastaa siitä, että seuraava tuote: Staöfesti à eigin àbyrgö, aö eftirfarandi vörur: Aggregattypen i dette dokument som er omfattet av denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende standarder: met de onderstaaende standard koderingen: som omfattas av denna deklaration, överensstämmer med fölgende standarder: joka koostuu tästä selvityksestä, on seuraavien standardien mukainen: sem eru meötalin i staöfestingu Pessari, eru i fullu samræmi viö eftirtalda staöla: IEC/EN ISO 12100: & 2, : : , 62061: 2005 Iht. bestemmelser i direktiv: voldoen aan de herionder gestelde eisen: enlgt bestämmelserna i fölgende direktiv: seurraavien direktiivin määräysten mukaan: med tilvisun til àkvaröana eftirlits: Maskindirektivet: voor maschines: Maskindirektivet: Konedirektiivi: Vèlaeftirlitiö: 2006/42/EF Lavspenningsdirektivet Laagspanning: Lågspänningsdirektivet: Matalajännitedirektiivi: Smáspennueftirlitiö: 73/23 73/23 EMC-direktivet: EMC Directive: für EMC La directive de la compatibilité électromagnétique: EMC-direktivet: voor EMC: EMC-direktivet: EMC-direktiivi: EMC-eftirlitiö: Herning, den 1. juni 2005 Adm. Direktør Tommy Dyrholm Managing Director Geschäftsführer, Inhaber Président-directeur général

www.spareventilator.dk

www.spareventilator.dk www.spareventilator.dk Den lille blå om Ventilation Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut) Redaktionsgruppe: Jens Erik Pedersen (Energirådgiveren) Jørn Borup Jensen (Dansk Energi) og Thomas

Læs mere

Den lille blå. om ventilation

Den lille blå. om ventilation Den lille blå om ventilation 1 Indholdsfortegnelse Side Den lille blå om ventilation Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut) Redaktionsgruppe: Jens Erik Pedersen (Teknologisk Institut), Arne

Læs mere

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme GUIDE Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. ANLÆGSTYPER... 4 3. MULIGE LØSNINGER FOR OPGRADERING... 6 3.1 Decentrale ventilationsanlæg... 6 3.2 Centrale

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Friskluft Armaturer - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

REFO FullFlex Turn-Key

REFO FullFlex Turn-Key REFO FullFlex Turn-Key Modulære Biomasse Varme & El Løsninger November 2013 Indhold 1. Introduktion... 3 2. REFO FullFlex Turn-Key... 3 2.1. REFO FullFlex Turn-Key 900kW Konfiguration... 4 2.2. REFO 300

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Sikre installationer ved solcelleanlæg

Sikre installationer ved solcelleanlæg Sikre installationer ved solcelleanlæg Tjekliste for professionelle Tjekpunkter med beskrivelse og billedeksempler Sikkerhedsstyrelsen Maj 2013 www.sik.dk Indhold Vejledning til tjekskema... 3 Billedeksempler

Læs mere

CDF 10. Service manual Rev. 2.3 DA GB DE FR RU IT

CDF 10. Service manual Rev. 2.3 DA GB DE FR RU IT CDF 10 Service manual Rev. 2.3 DA GB DE FR RU IT 975677 Version 2.3 21.11.2012 1 DA page... 3 GB page... 13 DE page... 23 FR page... 34 RU page... 45 IT page... 56 2 Der tages forbehold for trykfejl og

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

ABB machinery drives. Hardwaremanual ACS850-04 frekvensomformermoduler (55 til 200 kw, 60 til 200 hk)

ABB machinery drives. Hardwaremanual ACS850-04 frekvensomformermoduler (55 til 200 kw, 60 til 200 hk) ABB machinery drives Hardwaremanual ACS850-04 frekvensomformermoduler (55 til 200 kw, 60 til 200 hk) Liste over relaterede manualer Hardwaremanualer og vejledninger for frekvensomformeren ACS850-04 drive

Læs mere

blå Den lille om industriel Procesventilation

blå Den lille om industriel Procesventilation Glimrende lille opslagsbog hurtig adgang til nyttig viden Af Jan Ove Jensen, Energichef, Haldor Topsøe A/S Den lille blå om industriel Procesventilation fra Dansk Energi giver generelt en nyttig viden

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009 REVIDERET UDGAVE 2009 Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation En vejledning for arkitekter og VVS-installatører toilet bryggers køkken bad Til arkitekten og VVS-installatøren Denne

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Flex kanalsystemer DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Flex kanalsystemer DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Installationsmanual til kanalsystemer DANFOSS HEATING Indeks 1 Før du starter 3 2 Lovgivning 3 3 Dimensionering 3 4 Placering af manifold 3 5 Montage af manifold

Læs mere

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 4. udgave (Version 2011) 2 Velkommen til din personlige guide til cirkulationspumper i en og tofamiliehuse. 2 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave 3 Vejledningen indeholder

Læs mere

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF.

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF. Instruktionsmanual DanskNManual 10591/2009-Nrev1/ska RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks.

Læs mere

Guide 3. udgave, november 2013

Guide 3. udgave, november 2013 Guide 3. udgave, november 2013 Tekniske krav til møbler til kontor, uddannelsesinstitutioner og det øvrige kontraktmarked Formålet med denne guide er at gøre det enklere at opstille de rigtige krav til

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Så let som at stille et ur. AB-QM Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Så let som at stille et ur. AB-QM Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Så let som at stille et ur Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil Søger du altid efter den perfekte løsning? Den perfekte drift? Den perfekte installation? Ganske

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning SMARTERE BLODTRYKSMÅLING Brugsvejledning DE Bedienungsanleitung - FR Manuel d utilisation - ES Manual del usuario - IT Manuale d uso - NL Handleiding NO Brukerveiledning - PT Manual do usuário - PL Instrukcja

Læs mere

Reduktion af elforbrug til motordrift ved anvendelse af PM motorer. PSO-projekt nr. 340-028. Projektrapport

Reduktion af elforbrug til motordrift ved anvendelse af PM motorer. PSO-projekt nr. 340-028. Projektrapport Reduktion af elforbrug til motordrift ved anvendelse af PM motorer PSO-projekt nr. 340-028 Projektrapport Reduktion af elforbrug til motordrift ved anvendelse af PM motorer Forfattere: Claus M. Hvenegaard

Læs mere

BioWIN XL. Træpiller. Bekvem, Fleksibel, og Tillidsfuld.

BioWIN XL. Træpiller. Bekvem, Fleksibel, og Tillidsfuld. Træpiller BioWIN XL Pillekedel til centralvarme Virksomheder, institutioner Store boligere og fler familie huse Ydelses område fra 10-60 KW Ydelses område i kaskade fra 10-240 KW Bekvem, Fleksibel, og

Læs mere

SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A

SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A Brugermanual Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1 Navn på dele og funktioner 2 Fjernbetjening 4

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding

Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding Tændingsbeskyttelse Øget sikkerhed e Tændingsbeskyttelse

Læs mere

STØBEJERNSGASKEDEL MGS/C A.R.

STØBEJERNSGASKEDEL MGS/C A.R. INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING STØBEJERNSGASKEDEL med lukket forbrændingskammer MGS/C A.R. Kære Kunde. Tillykke med Deres Beretta gaskedel. De har valgt et af markedets bedste produkter,

Læs mere

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed Hvad er maskindirektivet? Maskindirektivet fastlægger de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav til indretningen af maskiner. Direktivet er bl.a. indført for at nedbringe

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere