BEMÆRK Lukkeren fungerer ikke i følgende tilfælde:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEMÆRK Lukkeren fungerer ikke i følgende tilfælde:"

Transkript

1 DANSK

2 BEMÆRK Kameraet fungerer ikke uden batteri. Brug et 3V lithium batteri (CR 2) Objektivdækslet åbner automatisk, når kameraet tændes. Prøv ikke at åbne objektivdækslet med fingrene. Lukkeren fungerer ikke i følgende tilfælde: Hvis der ikke er batteri i kameraet, eller hvis det næsten er opbrugt. Hvis strømmen er afbrudt (objektivdækslet lukket). Mens zoomknapperne betjenes, eller mens filmen føres frem eller spoles tilbage. (Tilbagespolingen stopper, hvis ON/OFF knappen trykkes ind under tilbagespolingen.) Hvis filmen ikke er taget ud efter tilbagespolingen. Mens flashen lader op. Kameraet styres elektronisk af en indbygget mikrocomputer. I sjældne tilfælde kan det forekomme, at det ikke fungerer i nærheden af kraftige elektromagnetiske felter (TV, mikrobølgeovn m.v.). I så fald må lithium batteriet tages ud og først lægges tilbage i kameraet 2-3 minutter senere. {2}

3 INDHOLD Tillykke med dit nye SAMSUNG kamera. Læs venligst denne vejledning, inden kameraet tages i brug. INDHOLD FORBEREDELSER Kameraets dele...4 LCD displayet...7 Søger og indikatorer...8 Isætning af batteriet...9 Batterikontrol...10 Isætning af filmen...11 Montering af remmen...12 Brug af kameraet...13 Sådan holdes kameraet...14 Fotografering...15 Betjening af buzzer...16 FOTOGRAFERING Brug af fokuslåsen...17 Tilbagespoling af filmen...18 Indfotografering af dato / klokkeslæt (Kun Q.D. model)...19 Flashfunktioner...21 Rød-øje reduktion...22 Auto flash...23 Udfyldningsflash...24 Flash afbrudt...24 Optagefunktioner...25 Portræt zoom...26 Selvudløser...27 Bulb (Langtidseksponering)...28 Landskab funktion...29 Kontinuerlig optagelse...30 VIGTIG INFORMATION Behandling og opbevaring af kameraet...31 Problemløsning...32 SPECIFIKATIONER Kontrol af kamera...35 {3}

4 FORBEREDELSER KAMERAETS DELE Forside/Top Autofokusvinduer Selvudløserlampe/ Rød-øje reduktionslampe Udløserknap Drejefunktioner Batteridæksel Tilbagespolingsknap Knap til flashfunktioner LCD Displayet ON/OFF knap for buzzer {4} Objektiv Lysmålercelle Flash Søgervindue

5 Bagside/Bund ON/OFF knap Autofokus indikator / Flash indikator (Grøn LED) Søgerokular Zoom knap W(Vidvinkel) Zoom knap T(Tele) Filmvindue Bagdækslets frigøringsknap Remholder Stativgevind Dato-vindue(Kun Q.D. model) Dato-knap (Kun Q.D. model) {5}

6 Indvendigt Bagdæksel Filmtrykplade Opsamlerspole Filmtrykrulle Filmsensor {6} DX-kontakter

7 LCD DISPLAYET Flashfunktioner Indikator for buzzer Sekunder (s) med Bulb funktion Batteritest indikator Billedtæller Brændvidde Indikator for filmladningsfejl (E) Film isat-indikator Brændviddeangivelse Filmladningsindikator {7}

8 SØGER OG INDIKATORER Grøn Søger Symbol for nærbilledfelt. - WIDE:Optimalt billedfelt ved optagelser inden for 0.8m ~ 1.5m - TELE:Optimalt billedfelt ved optagelser inden for 1m ~ 3m Billedramme - WIDE:Optimalt billedfelt ved optagelser over 1.5m - TELE:Optimalt billedfelt ved optagelser over 3m Autofokusfelt (Kameraet fokuserer på motivet i dette felt) Indikatorer Autofokus indikator (Grøn) Når den grønne indikator lyser, kan du fotografere. Hvis den blinker hurtigt, er afstanden til motivet for kort (under 0.8 meter), og lukkeren blokerer automatisk.(vedrørende information om betjening af buzzeren henvises til s. 16) Når den røde indikator lyser, er flashen fuldt opladet, og du kan fotografere med flash i svagt lys. Hvis den blinker hurtigt, er flashen under opladning, og lukkeren blokerer automatisk Hvis den blinker langsomt, anbefales det at bruge stativ for at undgå kamerarystelser. (Vedrørende information om betjening af buzzeren henvises til s, 16) {8}

9 ISÆTNING AF BATTERIET Åbn batteridækslet som vist på illustrationen. 2. Isæt et nyt batteri. Vær opmærksom på, det vender rigtigt. 3. Luk batteridækslet. BEMÆRK Brug et CR 2 batteri. Strømmen slukkes automatisk efter 3 minutter, hvis kameraet ikke benyttes. Tag batteriet ud, hvis kameraet ikke skal bruges i lang tid. Indikatoren forsvinder fra LCD-panelet, når strødøjereduktion udløses blitzen to gange efter hinanden gang (deterhovedblinket til billedet) Husk at kontrollere dato/klokkeslæt og optagefunktion efter isætning af et nyt batteri. Hvis dato/klokkeslæt ikke er korrekt: Se side (19) om indstilling af dato/klokkeslæt. {9}

10 BATTERIKONTROL Batteriets kapacitet kan kontrolleres på LCD displayet. 1. Normal funktion. - Batterikontrol indikatoren ses ikke. 2. Det halve af batterikontrol indikatoren ses. - Batterikapaciteten er lav, og batteriet skal snart udskiftes. 3. Batterikontrol indikatoren blinker. - Batteriet skal udskiftes. BEMÆRK Tag ikke batteriet ud, mens kameraet er i brug. Husk at slukke kameraet, mens batteriet udskiftes. Hvis kameraet bruges udendørs i koldt vejr (under -10 C), bør man medbringe reservebatterier, da kapaciteten forringes ved lave temperaturer. (Batteriet genvinder noget af kapaciteten, når temperaturen stiger.) Brugte batterier må ikke kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald. {10}

11 ISÆTNING AF FILMEN Åbn bagdækslet ved at skyde frigøringsknappen i den viste retning. 2. Isæt filmkassetten i filmkammeret. 3. Filmen skal ligge plant. 4. Luk bagdækslet (du hører et klik). 5. Filmen vil automatisk blive ført frem til første billede, og "1" fremkommer i billedtælleren. 6. Hvis filmen isættes forkert, blinker "E" på LCD displayet, og lukkeren blokerer. (Vedrørende information om betjening af buzzeren henvises til s. 16) Åbn bagdækslet, og isæt filmen korrekt. BEMÆRK Filmfølsomheden indstilles automatisk med DX-film fra ISO 50 til Hvis du benytter film uden DX-kode, indstilles følsomheden automatisk på ISO 100. Isæt aldrig filmen i direkte sollys. {11}

12 MONTERING AF REMMEN Montér remmen som vist på illustrationerne. {12}

13 BRUG AF KAMERAET 2 1 Tryk på ON/OFF knappen for at tænde kameraet. Objektivdækslet åbner sig, og LCD displayet aktiveres. Hvis intet foretages i 3 minutter, afbrydes strømmen automatisk. Kig i søgeren, og find det rigtige motivudsnit. Tryk på (Tele) knappen for at zoome ind på motivet eller pa (Wide) knappen for at zoome væk fra motivet {13}

14 SÅDAN HOLDES KAMERAET ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; Hold kameraet helt roligt under optagelsen for at undgå rystede billeder, især hvis du fotograferer med en længere brændvidde (Tele). Anbring kameraremmen om håndledet. Hold begge albuer ind mod kroppen (til horisontale billeder) eller kun den ene (til vertikale billeder). Hold kameraet helt op til øjet, når du kigger i søgeren. Du skal kunne se alle fire sider af søgerrammen. BEMÆRK Pas på at håret, hænderne eller kameraremmen ikke blokerer for objektivet, flashen, autofokusvinduerne eller lysmålercellen, når du fotograferer. Til vertikale billeder bør flashen altid vende op. {14}

15 FOTOGRAFERING Ret autofokusfeltet mod motivet (se side 8) Tryk udløserknappen halvvejs ned. Den grønne indikator lyser, når kameraet har fokuseret på motivet. Tryk udløserknappen helt ned til optagelse. Filmen føres automatisk frem til næste billede efter optagelsen, og billedtælleren skifter. Motivafstand (VIDVINKEL) : 0.8 m ~ uendelig, (TELE) : 1m ~ BEMÆRK Flash indikatoren (Grøn LED) på LCD displayet blinker hurtigt, mens flashen er under opladning. Hold kameraet helt roligt, og tryk langsomt på udløserknappen for at undgå rystede billeder - især hvis du fotograferer med længere brændvidde (Tele). Sluk for kameraet, når du er færdig med at fotografere. Herved beskyttes objektivet, og utilsigtet optagelse forhindres. (Hvis intet foretages i 3 minutter, afbrydes strømmen automatisk.) For at tage et klart billede med blitz, henvises der til bemærkningerne herunder Blitzdækning (ISO 100) - VIDVINKEL(38mm) : 4.5m - TELE(105mm) : 2.0m {15}

16 BETJENING AF BUZZER Buzzerfunktionen kan vælges ved hjælp af knappen Buzzer ON/OFF. Funktionen er kun aktiveret, hvis symbolet for buzzeren vises på LCD displayet. Afhængigt af funktionen har buzzeren følgende lyd. Buzzerens lyd Funktion Anvendelse Blik Valg Ved tryk på knappen for blitz, Buzzer I forbindelse med ændring af "Mode Dial" lange bip-lyde(4hz) Advarsel Ved registrering af håndrystelser lange bip-lyde(8hz) Advarsel Når AF Lock (kortere end min. optagelsesfelt) opstår Når en film ikke er indsat korrekt lange bip-lyde(2hz) Advarsel Når filmen er spolet helt tilbage BEMÆRK Summefunktionen indstilles automatisk, når der tændes efter indsættelse af et nyt batteri. Summefunktionen skiftes vha. summe TÆND/SLUK-knap. {16}

17 BRUG AF FOKUSLÅSEN Hvis du vil fokusere på en motivdel, der ikke er midt i billedet (uden for autofokusfeltet), kan du bruge fokuslåsen som beskrevet i det følgende. 1. Ret autofokusfeltet mod den del af motivet, du vil fokusere på. 2. Tryk udløserknappen halvvejs ned (den grønne indikator lyser). Pas på ikke at trykke udløserknappen helt ned, så du tager et uønsket billede. 3. Hold fortsat udløserknappen halvvejs nede, og ret kameraet ind til det ønskede motivudsnit. Hold kameraet roligt, og tryk langsomt udløserknappen helt ned til optagelse. Fokuslåsen kan når som helst frigøres ved at slippe udløserknappen.! BEMÆRK Visse motiver kan være vanskelige at fokusere på: Motiver med kraftigt lys i baggrunden. Motiver i hurtig bevægelse. Meget mørke motiver. Meget smalle horisontale eller vertikale motiver (fx en lysmast). Hvis flere motiver på forskellige afstande overlapper i autofokusfeltet. Motiver i kraftigt modlys. Fyrværkeri eller røg. Stærkt reflekterende eller blanke overflader (fx dele af en bil eller en vandoverflade). Under disse omstændigheder kan du bruge fokuslåsen på et andet motiv i tilsvarende afstand fra kameraet. {17} FOTOGRAFERING

18 TILBAGESPOLING AF FILMEN 1. Automatisk tilbagespoling Når alle billeder er taget, spoles filmen automatisk tilbage i kassetten. Motoren standser, når tilbagespolingen er færdig. Når tilbagespolingen er færdig, blinker ( ) på LCD displayet i 5 sekunder. Nu kan du åbne kameraet og tage filmen ud. (Vedrørende information om betjening af buzzeren henvises til s. 16) Mid-roll rewind button 2. Tilbagespoling af en delvis eksponeret film Hvis du vil spole filmen tilbage, selv om alle billeder ikke er taget: Tryk på tilbagespolingsknappen. Filmen kan ikke isættes igen. BEMÆRK Hvis du trykker på ON/OFF knap under tilbagespolingen, afbrydes den, til du slipper knappen. Hvis motoren standser, før LCD displayet viser "0", skal batteriet udskiftes. Åbn ikke bagdækslet, før batteriet er udskiftet og filmen spolet helt tilbage. {18}

19 INDFOTOGRAFERING AF DATO/KLOKKESLÆT(KUN Q.D. MODEL) <Ingen indfotografering> <Måned / Dag / År> 1. Ændring af datoformatet Ved tryk på MODE knappen bag på kameraet kan du vælge det ønskede format. 2. Indfotograferingsområde <Dag / Måned / År> <År / Måned / Dag> <Dag / Time / Minut> {19}

20 3. Indstilling af dato/klokkeslæt Vælg datoformatet ved at trykke på MODE knappen. Tryk på SELECT knappen for at vælge dag, måned eller år. Indstil de korrekte værdier ved at trykke på SET knappen. (Værdierne skifter hurtigt, hvis du holder SET knappen indtrykket.) BEMÆRK Brug ikke skarpe genstande til indtrykning af knapperne, da det vil kunne beskadige dem. Husk at indstille datoen korrekt, når du har udskiftet batteriet. Datoen vil automatisk blive indstillet frem til år Årstallet vil blive angivet (og trykt på billedet) med de sidste to cifre. Under disse omstændigheder virker kameraet normalt. EKSEMPEL 2001 > > > 03 {20}

21 FLASHFUNKTIONER Du kan vælge en flashfunktion ved at trykke på knappen til flashfunktion. Sekvensen for blitzens måde kan ændres uden forudgående besked herom. <Rød-øje reduktion> <Autoflash> <Udfyldningsflash > <Flash afbrudt> {21}

22 AUTO RØD-ØJE REDUKTION I svagt lys udlades flashen automatisk, så du opnår en passende eksponering. Rød-øje reduktionen minimerer risikoen for, at personer får røde øjne på flashbilleder, som tages i svagt lys. <Autoflash> <Med rød-øje reduktion> BEMÆRK Når du trykker udløserknappen ned, tændes rød-øje reduktionslampen, og flashen vil blive udladet. {22}

23 AUTO AUTO FLASH Vælg AUTO måden ved at trykke 1 gange på blitz-knappen. Autoblitz måden aktiverer blitzen ved at måle motivets klarhed. Blitzen aktiveres ikke, hvis motivet er for klart. {23}

24 UDFYLDNINGSFLASH Vælg denne funktion ved at trykke 2 gange på knappen til FLASHfunktion. Hvis hovedmotivet er i skygge, og det omgivende lys er for kraftigt til automatisk udladning af flashen, kan du benytte udfyldningsflash for at eksponere hovedmotivet tilstrækkeligt. BEMÆRK Når du benytter udfyldning-sflash, udlades flashen altid, uanset lysforholdene. FLASH AFBRUDT Vælg denne funktion ved at trykke på knappen FLASH 3 gange. Brug denne funktion, hvis du vil fotografere uden flash. BEMÆRK Brug eventuelt et stativ for at undgå kamerarystelser. {24}

25 OPTAGEFUNKTIONER Vælg optagelsesmåden som beskrevet nedenfor ved hjælp af "Mode Dial". <Portræt zoom> <Kontinuerlig optagelse> <Selvudløser> <Bulb (Langtidseksponering)> <Landskabs-måde> BEMÆRK Selvudløseren, landskabs-måden og motivfikseringen vender tilbage til default måden efter en eksponering. {25}

26 PORTRÆT ZOOM Der er muligt at vælge Portræt zoom måden ved hjælp af Mode Dial Brug Portræt zoom til at bevare et konstant billedudsnit, selv om afstanden til motivet ændres. Komponér billedet, så hovedmotivet er midt i søgeren, og tryk udløserknappen halvvejs ned. Zoomen aktiveres automatisk for at finde det bedste motivudsnit. Tryk udløserknappen helt ned til optagelse. <Normal fotografering> <Portræt zoom> {26}

27 SELVUDLØSER Der er muligt at vælge Selvudløser måden ved hjælp af Mode Dial Du kan tage et billede af dig selv ved hjælp af selvudløseren. Når du trykker udløserknappen ned, lyser selvudløserlampen i 7 sekunder. Derefter blinker den hurtigt i 3 sekunder, og billedet tages. {27}

28 BULB BULB (LANGTIDSEKSPONERING) Der er muligt at vælge Bulb måden ved hjælp af Mode Dial Brug denne funktion til langtidseksponering af motiver som fyrværkeri og natscenerier. Lukkeren bliver stående åben, så længe udløserknappen holdes nede, og det valgte tidsforløb (op til 60 sekunder) vises på LCD displayet. BEMÆRK Brug kun denne funktion i svagt lys. Brug et stativ for at undgå rystelser. {28}

29 LANDSKAB FUNKTION Der er muligt at vælge Landskab funktion måden ved hjælp af Mode Dial Brug denne funktion til optagelse af motiver på lang afstand gennem en rude. BEMÆRK Med Landskab funktion udlades flashen ikke. Brug et stativ i svagt lys for at undgå kamerarystelser. <Uden Landskab funktion> <Med Landskab funktion> {29}

30 KONTINUERLIG OPTAGELSE Der er muligt at vælge Kontinuerig optagelse måden ved hjælp af Mode Dial Benyt denne funktion til at tage en række billeder af et motiv i bevægelse. Så længe udløserknappen holdes nede, fortsætter kameraet med at fotografere. BEMÆRK Når der benyttes flash, forøges intervallet mellem optagelserne med flashens opladetid. Flashen udlades ikke, hvis der ikke er film i kameraet (Undtagen hvis flashen er indstillet til Udfyldningsflash). {30}

31 BEHANDLING OG OPBEVARING AF KAMERAET Brug en blød klud til rensning af kameraets udvendige dele. Objektivet bør kun renses med specielt linsepapir og eventuelt en dråbe objektivrensevæske. Pas på, at kameraet ikke kommer i kontakt med sand eller vand. Opbevar kameraet på et tørt og køligt sted, fri for fugt og støv. Læg det aldrig på et varmt sted, som fx i en bil, parkeret i solen. Efterlad det ikke i direkte sol. Udsæt ikke kameraet for stød eller vibrationer. Hvis du kommer til at tabe det, bør det efterses, inden du igen skal fotografere.! Advarsel I tilfælde af funktionssvigt bør kameraet sendes til eftersyn gennem forhandleren. Forsøg ikke selv at reparere det. Kameraet indeholder højspændingskredsløb, som kan være farlige. Kameraet er beregnet til brug ved temperaturer mellem 50 C og -10 C. Kamerafunktionerne hæmmes i koldt vejr. Hvis temperaturen er under ca. 7 C, bør kameraet bæres under varmt overtøj, når det ikke er i brug. Hvis kameraet er blevet meget koldt, bør man lade det vende tilbage til normal rumtemperatur gradvist, mens det ligger i sit etui. Hvis der dannes kondensvand indvendigt i kameraet, kan de elektroniske kredsløb blive beskadiget. Kontakt venligst din forhandler, hvis der opstår problemer med kameraet. {31} VIGTIG INFORMATION

32 PROBLEMLØSNING Kameraet udløses ikke ved tryk på udløserknappen Kontrollér Løsning Side Er objektivdækslet helt åbent? Tryk igen på ON/OFF knappen 13 Er batteriet korrekt isat? Anbring batteriet korrekt. 9 Er det længe siden, kameraet har været brugt? Udskift batteriet. 10 En del af billedet er mørkt eller uskarpt: Kontrollér Løsning Side Var objektivet eller andre sensorer dækket af Pas på ikke at blokere for autofokusvinduerne. 14 en finger, håret eller andet? Var autofokusfeltet rettet mod den motivdel, Se afsnittet "Søger og indikatorer". der skulle være skarp? 8 {32}

33 SPECIFIKATIONER TYPE Format Følsomhed FILM Ilægning Fremføring Tilbagespoling OBJEKTIV LUKKER EKSPONERING SØGER Fuldautomatisk 35 mm kamera med objektivlukker 35 mm DX-kodet film (24 x 36 mm) Automatisk indstilling med DX-kodede film: ISO Automatisk fremføring til første billede, når bagdækslet lukkes. Automatisk (enkeltbillede eller kontinuerlig). Automatisk (mulighed for tilbagespoling af en delvis eksponeret film). Samsung SHD lens F/ 5 ~ 12.7/ mm 6 linseelementer i 5 grupper Programmeret elektronisk lukker Lukkertider: 1/3-1/300 sek.; bulb: 1-60 sek. Programmeret autoeksponering AE koblingsområde (med ISO 200 film) Vidvinkel (38 mm): EV 6-17 Tele (105mm): EV Lysrammesøger med autofokusfelt Motivudsnit: 85% ( 5%) Forstørrelse: Symbol for nærbilledfelt {33}

34 FLASH Type Effektområde Indbygget elektronflash ISO mm(WIDE) 4.5m / 14.8ft 5.7m / 18.7ft 8.0m / 26.2ft 105mm(TELE) 2.0m / 6.6ft 2.5m / 8.2ft 3.2m / 10.5ft SÆRLIGE EGENSKA- BER Genopladningstid Optagefunktioner Flashfunktioner Ca. 7 sek. INDFOTOGRAFERING AF DATO / Indfotografering af dato/klokkeslæt KLOKKESLÆT(Kun Q.D. model) (5 formater, programmeret til år 2049) STRØMFORSYNING Et 3V lithium batteri (CR 2) DIMENSIONER (B x H x D) VÆGT Ret til ændring af specifikationerne uden varsel forbeholdes. Alle data er baseret på Samsungs standard testmetoder. {34} Portræt zoom Selvudløser Bulb (Langtiseksponering) Landskab funktion ; Vidvinkel (38 mm) : 4.2m til uendelig, Tele (105 mm) : 6.0 m til uendelig Kontinuerlig optagelse Rød-øje reduktion Auto flash Udfyldningsflash Flash afbrudt 113 x 64 x 42 mm 200 gram (uden batteri)

35 KONTROL AF KAMERA Kontrol af blænderen - Det er muligt at kontrollere blænderen ved at trykke på den. Der høres herefter et kortvarigt "klik". Kontrol af irisblænderne - Efter fjernelse af kameraets bagdæksel er det normalt, at det lukkede objektiv åbner i forbindelse med tryk på blænderen. - Irisblænderne indstiller sig i forhold til lysforholdene. <Når irisblænderne er lukkede> <Når irisblænderne er åbne> Begrænset lys vil medføre kraftig åbning af irisblænderne, og kraftigt lys vil medføre indsnævring af irisblænderne. - Hvis irisblænderne stod åbne inden tryk på blænderen, eller hvis det ikke er muligt at åbne dem, fungerer de ikke korrekt. Spoleudstyr til film - Normalt høres motoren efter åbning og lukning af kameraets dæksel. - Normalt høres motoren efter tryk på Mid-roll tilbagespolingsknappen. - Indstil kameraet til default måden efter kontrol af Mid-roll tilbagespolingen og kontrollér herefter de øvrige funktioner. Aktivering af blitz - Kontrollér autoblitz måden indendørs. Det er vigtigt at kontrollere kameraets funktion inden den konkrete begivenhed. Herved forhindres skuffelser og økonomiske tab som følge af funktionsforstyrrelser i kameraet. {35}

36 SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION 145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWON-GU,SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA TEL : (82) ,8088, 8090, 8092, 8099 FAX : (82) , 8399 SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC. HEADQUARTERS 40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS, NJ07094 TEL : (1) FAX : (1) WESTERN REGIONAL OFFICE BROADWICK ST., RANCHO DOMINGUEZ, CA TEL : (1) FAX : (1) SAMSUNG U.K. LTD. PHOTO PRODUCTS DIV. SAMSUNG HOUSE, 3 RIVERBANK WAY, GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX,TW8 9RE, U.K. TEL : (44) FAX : (44) SAMSUNG DEUTSCHLAND GmbH SAMSUNG HAUS AM KRONBERGER HANG 6, SCHWALBACH, GERMANY TEL : (49) FAX : (49) SAMSUNG FRANCE S.A.R.L. BP. 51 TOUR MAINE-MONTPARNASSE 33, AV DU MAINE 75755, PARIS CEDEX 15, FRANCE TEL : (33) FAX : (33) S.MARKET COM.IMP.EXP.LTDA RUA ALFERES MAGALHÃES, 92 CONJUNTO 71 SANTANA SÃO PAULO-SP BRAZIL TEL/FAX : (55) SAMSUNG TECHWIN MOSCOW OFFICE KOSMODAMIANSKAYA NABEREZNAYA 40/42, MOSCOW, , RUSSIA TEL/FAX : (7) SAMSUNG AUSTRALIA PTY. LTD. LEVEL 33, NORTHPOINT BLDG, 100 MILLER STREET, NORTH SYDNEY, NSW 2060, AUSTRALIA TEL : (61) FAX : (61) TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO.,LTD. 7 PINGCHANG ROAD NANKAI DIST. TIANJIN P.R CHINA POST CODE: TEL : (86) FAX : (86) Internet address - http : // The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC)

BEMÆRK Lukkeren fungerer ikke i følgende tilfælde:

BEMÆRK Lukkeren fungerer ikke i følgende tilfælde: DANSK Kameraet fungerer ikke uden batteri. Brug et 3V lithium batteri(cr-123a eller DL-123A) Objektivdækslet åbner automatisk, når kameraet tændes. Prøv ikke at åbne objektivdækslet med fingrene. Lukkeren

Læs mere

BEMÆRK Lukkeren fungerer ikke i følgende tilfælde:

BEMÆRK Lukkeren fungerer ikke i følgende tilfælde: DANSK Kameraet fungerer ikke uden batteri. Brug et 3V lithium batteri(cr-123a eller DL-123A) Objektivdækslet åbner automatisk, når kameraet tændes. Prøv ikke at åbne objektivdækslet med fingrene. Lukkeren

Læs mere

BEMÆRK Lukkeren fungerer ikke i følgende tilfælde:

BEMÆRK Lukkeren fungerer ikke i følgende tilfælde: DANSK Kameraet fungerer ikke uden batteri. Brug et 3V lithium batteri(cr-123a eller DL-123A) Objektivdækslet åbner automatisk, når kameraet tændes. Prøv ikke at åbne objektivdækslet med fingrene. Lukkeren

Læs mere

MINOX CD 25. Brugsanvisning

MINOX CD 25. Brugsanvisning Brugsanvisning MINOX GmbH Walter-Zapp-Str. 4 D-35578 Wetzlar Tel. +49(0)64 41-917-0 Fax +49(0)64 41-917- 601 Internet: http://www.minox.com email: info@minox.com 960 322 FLW/II/98/L MINOX CD 25 1 Betjeningselementer

Læs mere

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF-S18-135mm f/3,5-5,6 IS objektivet er et high-performance zoomobjektiv med en stor forstørrelsesevne, der er

Læs mere

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS EF-S55-250mm f/4-5.6 IS DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF-S55-250mm f/4-5,6 IS objektivet er et high-performance telezoomobjektiv, der er udstyret med en billedstabilisator

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

Spejlreflekskamera. for begyndere. v/ Frode Vinter ( www.frodevinter.dk )

Spejlreflekskamera. for begyndere. v/ Frode Vinter ( www.frodevinter.dk ) Spejlreflekskamera for begyndere v/ Frode Vinter ( www.frodevinter.dk ) Hvordan skal jeg indstille kameraet Bevæger motivet sig Nej Brug A / Av Hvordan skal baggrunden være Skarp Uskarp Mindre bevægelse

Læs mere

DK BETJENINGSVEJLEDNING

DK BETJENINGSVEJLEDNING DK BETJENINGSVEJLEDNING KORREKT OG SIKKER BRUG Følg alle advarsler og forholdsregler, inden produktet tages i anvendelse. ADVARSEL Batterier kan lække skadelige væsker, blive varme eller eksplodere og

Læs mere

EF70-300mm f/4-5.6l IS USM

EF70-300mm f/4-5.6l IS USM EF70-300mm f/4-5.6l IS USM DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF70-300mm f/4-5,6l IS USM objektivet er et high-performance telezoomobjektiv udstyret med en billedstabilisator

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART R827 http://da.yourpdfguides.com/dref/4134181

Din brugermanual HP PHOTOSMART R827 http://da.yourpdfguides.com/dref/4134181 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART R827 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning 2006/1 DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Udpakning

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

35mm KOMPAKT KAMERAER

35mm KOMPAKT KAMERAER ne gælder med friske batterier ved normal temperatur (20 C). og design kan ændres uden forudgående varsel eller forpligtigelse fra producentens side. 2001-2003 NIKON CORPORATION 35mm KOMPAKT KAMERAER ADVARSEL

Læs mere

10 tips til panorering og motiver i bevægelse

10 tips til panorering og motiver i bevægelse 10 tips til panorering og motiver i bevægelse Panorering er en effektiv måde at vise bevægelse i et foto. Det tilfører fotoet en masse dynamik, og gør dine fotos mere levende. Teknikken er ikke svær hvis

Læs mere

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Frasigelse Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Der tages intet ansvar for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, ej heller

Læs mere

EF24-70mm f/4l IS USM

EF24-70mm f/4l IS USM EF24-70mm f/4l IS USM DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF24-70mm f/4l IS USM er et highperformance standard zoomobjektiv til brug med EOS-kameraer. Der er monteret en billedstabilisator

Læs mere

Elektronisk flash FL-36R. Betjeningsvejledning

Elektronisk flash FL-36R. Betjeningsvejledning Elektronisk flash FL-36R DK Betjeningsvejledning Delenes betegnelser Flash Vidvinkelforsats gs. 20 AF hjælpelys gs. 23, 27 = Når motivet er mørkt eller har en lav kontrast, udsender det indbyggede AF-hjælpelys

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk

LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk Brugsanvisning LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk MagniLink Visus brugsanvisning 7942137a Inden ibrugtagning Vi anbefaler at du

Læs mere

EF70-300mm f/4-5.6 IS USM

EF70-300mm f/4-5.6 IS USM EF70-300mm f/4-5.6 IS USM DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF70-300mm f/4-5,6 IS USM objektivet er et high-performance telezoomobjektiv udstyret med en billedstabilisator

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

EF70-200mm f/4l IS USM

EF70-200mm f/4l IS USM EF70-200mm f/4l IS USM DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF70-200mm f/4l IS USM-objektivet er et let, kompakt, high-performance telezoomobjektiv, udstyret med en billedstabilisator

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

MACRO PHOTO LENS. MP-E 65mm f/2.8 1-5 DEN. Brugsvejledning

MACRO PHOTO LENS. MP-E 65mm f/2.8 1-5 DEN. Brugsvejledning MACRO PHOTO LENS MP-E 65mm f/2.8 1-5 DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon Macro Photo-objektivet MP-E 65mm f/2,8 1-5x er et makroobjektiv med en stor forstørrelsesevne, der

Læs mere

Din brugermanual OLYMPUS PT-050 http://da.yourpdfguides.com/dref/4293672

Din brugermanual OLYMPUS PT-050 http://da.yourpdfguides.com/dref/4293672 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i OLYMPUS PT-050 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING

Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING Tak fordi du har købt denne massagehynde. Læs denne BRUGSVEJLEDNING grundigt før brug, og vær særlig opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne for at sikre korrekt

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

HP Photosmart M730 -serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart M730 -serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart M730 -serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

HP Photosmart R740-serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart R740-serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart R740-serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids. El.nr. 63 98 958 376

Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids. El.nr. 63 98 958 376 Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids El.nr. 63 98 958 376 Elma Videostik side 2 Indhold Generelle sikkerhedsinstruktioner... 3 Introduktion... 3 Specifikationer... 4 Funktionsinstruktioner...

Læs mere

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 airflo rugsvejledning. Winncare Nordic ps, Hejreskovvej 18 -C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8 2UF England Mangar Internationals

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Dansk brugsanvisning. Airon Wireless Kropsanalysevægt. Airon Wireless Aktivitetstracker Trin Kalorier Afstand Søvn Ur

Dansk brugsanvisning. Airon Wireless Kropsanalysevægt. Airon Wireless Aktivitetstracker Trin Kalorier Afstand Søvn Ur Versjon: 1.0 Andre Airon Wireless produkter Airon Wireless system er en serie af produkter, der giver dig et godt overblik over nogle af dine vigtigste sundhedsrelaterede data i samme program. Prøv også:

Læs mere

Brugsanvisning til itag

Brugsanvisning til itag Brugsanvisning til itag Tak fordi du har valgt den smarte nøglefinder, itag, der anvender Bluetooth-teknologi. itag er et lavenergiprodukt, der er baseret på den nyeste Bluetooth 4.0 version. Den kan fastgøres

Læs mere

HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

PT-EP03_DK.book Page 1 Friday, November 19, 2010 10:52 AM PT-EP03. Betjeningsvejledning

PT-EP03_DK.book Page 1 Friday, November 19, 2010 10:52 AM PT-EP03. Betjeningsvejledning PT-EP03_DK.book Page 1 Friday, November 19, 2010 10:52 AM PT-EP03 Betjeningsvejledning DK PT-EP03_DK.book Page 1 Friday, November 19, 2010 10:52 AM Tak, fordi du har købt undervandsetuiet PT-EP03 (herefter

Læs mere

Kibæk Fotoklub Kamerateknik

Kibæk Fotoklub Kamerateknik Kibæk Fotoklub Kamerateknik Figur 1 D3200 Figur 2 D3200 Figur 3 D7100 Figur 4 D7100 Figur 5 EOS 700D Figur 6 EOS 700D Figur 7 EOS 7D Mark II Figur 8 EOS 7D Mark II Kibæk Fotoklub Kamerateknik Blændeprioriteret.

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Brugsanvisning E210. Ref AV0020 + AV0030

Brugsanvisning E210. Ref AV0020 + AV0030 Brugsanvisning E210 Ref AV0020 + AV0030 Beskrivelse af viser funktioner. Denne instruktion beskriver urets funktioner baseret på at uret holdes som vist på tegningen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C D E F G

Læs mere

betjeningsvejledning

betjeningsvejledning betjeningsvejledning 12 v blybatterier 1 150 ah dk 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og forlænger

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP500 Brugsanvisning 1. Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger 5. Klargøring til brug 5.1 Udpakning 5. Pakkens

Læs mere

Fotografering med blitz Noter til klubaften den 17/ i Kibæk Fotoklub

Fotografering med blitz Noter til klubaften den 17/ i Kibæk Fotoklub Fotografering med blitz Noter til klubaften den 17/1 2017 i Kibæk Fotoklub Det vigtigste for en ekstern blitz i forhold til en indbygget er lysmængden. Denne måles i ledetal [m]. Jo større tal jo mere

Læs mere

4-546-358-12(1) (DK) DK DSC-QX30. Digitalt stillkamera. Betjeningsvejledning

4-546-358-12(1) (DK) DK DSC-QX30. Digitalt stillkamera. Betjeningsvejledning 4-546-358-12(1) (DK) DK Digitalt stillkamera Betjeningsvejledning DSC-QX30 2 Brug af håndledsremmen (medfølger) Betjeningsvejledning DK Du kan downloade billedstyringssoftwaren PlayMemories Home fra følgende

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

ZOOMAX M5. Dansk brugsvejledning LYS OG LUP APS ERHVERVSVEJ 40 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 WWW.LYSOGLUP.DK

ZOOMAX M5. Dansk brugsvejledning LYS OG LUP APS ERHVERVSVEJ 40 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 WWW.LYSOGLUP.DK ZOOMAX M5 Dansk brugsvejledning LYS OG LUP APS ERHVERVSVEJ 40 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 WWW.LYSOGLUP.DK Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Om denne vejledning... 2 Sikkerhed og vedligehold... 2 Tilbehør...

Læs mere

De 5 klassiske fotofejl. Fejl 1 Du er for langt væk. Fejl 2 Du er for doven. Fejl 3 Du tager altid dit foto horisontalt

De 5 klassiske fotofejl. Fejl 1 Du er for langt væk. Fejl 2 Du er for doven. Fejl 3 Du tager altid dit foto horisontalt Indholdsfortegnelse De 5 klassiske fotofejl Fejl 1 Du er for langt væk Fejl 2 Du er for doven Fejl 3 Du tager altid dit foto horisontalt Fejl 4 Du tjekker ikke hele motivet Fejl 5 Du bruger din flash forkert

Læs mere

TeleKit Brugervejledning

TeleKit Brugervejledning TeleKit Brugervejledning v.3 juni 2015 Du har nu modtaget et TeleKit Ud over det udstyr du kan se på billedet, indeholder Telekittet en brugervejledning. For at logge på Open Tele skal du bruge et brugernavn

Læs mere

EF24mm f/1.4l II USM DEN. Brugsvejledning

EF24mm f/1.4l II USM DEN. Brugsvejledning EF24mm f/1.4l II USM DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF24mm f/1,4l II USM-objektivet er et high-performance vidvinkelobjektiv, udviklet til EOS kameraer. USM står for

Læs mere

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien For nogen tid siden efterlyste jeg i et forum et nyt ord for håndflash, da det nok ikke er det mest logiske

Læs mere

Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC.

Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC. Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC. Pool Valet Junior. Pool Valet Senior. Pool Valet RC med fjernbetjening. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana

Læs mere

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE!

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE! Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOVA Digital Babycall, model GI-D4. Produktet er udstyret med digital teknologi og praktiske sikkerhedsfunktioner, så du kan være tryg ved, at apparaterne

Læs mere

Macro. Makro betyder i fotosammenhæng alt, hvad der er under mindste-afstanden i "normal" fokuseringsområdet.

Macro. Makro betyder i fotosammenhæng alt, hvad der er under mindste-afstanden i normal fokuseringsområdet. Makro betyder i fotosammenhæng alt, hvad der er under mindste-afstanden i "normal" fokuseringsområdet. -men det bliver du nok ikke klogere af. Det er historisk begrundet fra filmkameraernes tid, hvor man

Læs mere

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc GPSMAP 62-serien lynstartvejledning Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at

Læs mere

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FRA SOFTWARE VERSION 3.X Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.:

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Brugervejledning En eldrevet port er ikke legetøj og bør anvendes med omhu og kun hvis der er fuldt

Læs mere

medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - april 2011 Brugervejledning G90T og G90A

medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - april 2011 Brugervejledning G90T og G90A medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - april 2011 DK Brugervejledning G90T og G90A Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400 Herning Telefon: 70 10 17 55 Telefax: 97 18 88 5 Quick guide P9-0291-Q 2

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Brugsanvisning. Automatisk. Robotstøvsuger

Brugsanvisning. Automatisk. Robotstøvsuger Brugsanvisning Automatisk Robotstøvsuger Støvsugerens dele 1. Tænd/sluk knap 2. Stik til lader 3. Batteri dæksel 4. Bærehåndtag 5. Luft udblæsning 6. Navigationsskærm 7. Rød indikatorlampe 8. Grøn indikatorlampe

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART M537 http://da.yourpdfguides.com/dref/919249

Din brugermanual HP PHOTOSMART M537 http://da.yourpdfguides.com/dref/919249 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART M537 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

CTEK XC 800 Batterilader

CTEK XC 800 Batterilader CTEK XC 800 Batterilader Til blysyre-batterier 1.2 100Ah Brugsanvisning og vejledning til professional opladning af start- og solarbatterier. DK INTRODUKTION Tillykke med købet af din nye professionelle

Læs mere

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til din trappelift...2 2 Hovedkomponenter...2 3 Betjening...3 3.1 Oplade din trappelift... 3 3.2 Sikker drift... 4 4 Anvende din trappelift...5 5 Ekstraudstyr...6 5.1

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

MoJo elektronisk kikkert

MoJo elektronisk kikkert Dansk vejledning til MoJo elektronisk kikkert Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Side 1 Tillykke med Deres MoJo elektroniske kikkert. For at

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

til Canon EOS / Nikon digitale SLR-kameraer til Sony digital SLR-kameraer BRUGERMANUAL

til Canon EOS / Nikon digitale SLR-kameraer til Sony digital SLR-kameraer BRUGERMANUAL til Canon EOS / Nikon digitale SLR-kameraer til Sony digital SLR-kameraer BRUGERMANUAL Nissin Japan Ltd., Tokyo http://www.nissin-japan.com Nissin Marketing Ltd., Hong Kong http://www.nissindigital.com

Læs mere

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Blænde, lukker og ISO

Blænde, lukker og ISO Blænde, lukker og ISO Lidt om blænde, lukkertid og ISO indstillinger og hvordan de påvirker hinanden. Det er nemlig ikke helt lige meget, hvilke indstillinger, der vælges. Relaterede lektioner kunne være

Læs mere

Digitalkameraet HP Photosmart M407 med HP Instant Share. Brugervejledning

Digitalkameraet HP Photosmart M407 med HP Instant Share. Brugervejledning Digitalkameraet HP Photosmart M407 med HP Instant Share Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner.

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Brugervejledning Tillykke med din nye - den ledningsfri fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Hemmeligheden:

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX.

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. DAN Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Optio WG-2 GPS/Optio WG-2 er vandtæt, støvtæt og stødsikkert som vist nedenfor, så du kan bruge det til en lang række udendørsaktiviteter. Vandtæt/støvtæt:

Læs mere