maler nyt Oktober2007 nr. 4 Fogh fik besked Bagsiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "maler nyt Oktober2007 nr. 4 Fogh fik besked Bagsiden"

Transkript

1 maler nyt Oktober2007 nr. 4 Fogh fik besked Bagsiden

2 Medlemsblad for Malernes Fagforening i Storkøbenhavn Indhold Ansvarshavende redaktør: Steen Harup Redaktionsudvalg: Steen Harup og Bo Rosschou Oplag: 3800 eks. Grafisk produktion: Eks-Skolens Trykkeri ApS. ISSN Redaktionen sluttet 24. september 2007 Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest den 10. december 2007 Malernes Fagforening Storkøbenhavn: Lygten 10, 2400 København NV. Telefon: Telefax: Åbningstider: Mandag Tirsdag og Onsdag Lukket Torsdag og Fredag Telefonen er åben hele dagen. Fredag kun til kl Det henstilles så vidt muligt ikke at ringe mellem kl og Maler nyt er trykt på Cyclus Print 100 g, som er Svanemærket Foto: Mark Knudsen/Monsun Bofællesskab og lokal A-kasse? Samarbejde i byggefagene Hul i loftet og fæle forhold Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn og et bofællesskab Ungdomskursus Afdelingens grænser LO-kongres Generalforsamling Mindeord Opmålerleder Karl Erik Jørgensen slutter Kursustilbud Fagforeningens interne kurser Nyt fra Seniorudvalget Vi gratulerer Guldnåle Medlemsforhold Nyt fra kulturudvalget Arbejdspladsliste Ledighedsstatistik Prislister og overenskomster Klubformænd, kasserere og sikkerhedsrepræsentanter Velfærdsdemonstration 2. oktober Oktober2007 nr. 4 maler nyt Fogh fik besked Bagsiden Forsiden I forbindelse med Folketingets åbning den 2. oktober deltog mere end mennesker landet over i demonstrationer for mere velfærd her på Axeltorv i København.

3 Bofællesskab og lokal A-kasse? På generalforsamlingen den 24. oktober 2007 vil bestyrelsen fremlægge forslag om at få bemyndigelse til: at sætte Malernes Hus, Lygten 10, til salg at arbejde for at oprette en fælles lokal A-kasse med Blik- og Rørs Københavns afdeling at købe Malerforbundets nuværende ejendom på Lersø Parkalle 109 i fællesskab med Blik- og Rør København. Som det fremgår af ovenstående, er det vigtige og afgørende ting, der sættes til debat i oktober. Og hvad er så baggrunden for dette? En række af byggefagenes fagforeninger i det Københavnske område har gennem en del år drøftet forskellige muligheder for et tættere dagligt samarbejde. I disse drøftelser har tankerne om et egentligt bofællesskab på forskellige planer også været oppe at vende. De faglige udfordringer og opgaver i ti den er store, samtidig med at fagbe - vægelsen er sat under pres i form af et vigende medlemstal. Intentionerne med disse tanker er derfor at udnytte de tilstedeværende fælles ressourcer på den bedste og mest rationelle måde. De tidligere forsøg på at etablere et bo - fællesskab, som vor fagforening har deltaget i, har vist sig ikke at være bæredygtige. Ikke på grund af manglende vilje, men på grund af rent praktiske forhold, såsom ringere fysiske forhold og faciliteter, ligesom de økonomiske fordele heller ikke har været af en sådan størrelsesorden, at bestyrelsen har fundet det rigtigt at foreslå medlemmerne en så vital ændring, som en udflytning og et bofællesskab nu engang er. Hvad har så ændret sig, siden bestyrelsen nu beder om ovenstående bemyndigelse? Baggrunden er, at Malerforbundet samt Blik- og Rørarbejderforbundet på centralt plan har vedtaget at oprette en fælles a- kasse. Yderligere har de to forbund yderligere besluttet at udbygge samarbejdet til også at omfatte et egentligt bofællesskab på adressen i Hvidovre, hvor Blik- og Rør holder til. Der er tale om et fornuftægteskab, der dels tager højde for at fremtidssikre a-kassen i forhold til lovgivningen, og dels udnytter de fælles organisatoriske og økonomiske ressourcer på en mere optimal måde. Det betyder selvsagt, at Maler for bun - dets nuværende hus vil være til salg. Og at ideen med også på lokalt plan at skabe et bo fællesskab og en fælles lokal A-kasse ligger lige for. En enig bestyrelse ser på det foreliggende grundlag så mange fordele både fagligt, økonomisk og administrativt at vi helt og fuldt vil anbefale generalforsamlingen, at bestyrelsen får mulighed for at realisere et sådant lokalt fællesskab. Men beslutningen er naturligvis op til dig. Så mød op på generalforsamlingen den 24. oktober og giv din mening til kende. Steen Harup maler nyt 3

4 TEMA Hul i loftet og Samarbejde i byggefagene Samarbejdet mellem byggefagenes fagforeninger har i mange år været tæt og godt i Byggefagenes Sam - virke i Storkøbenhavn med organisering af fælles sikkerhedspatruljer og byggepladsbesøg m.v. Et sådant besøg fandt blandt andet sted den 23. august, hvor vi lidt utraditionelt var på arbejdspladsbesøg en lørdag (se artiklen her på siderne), og det sker for eksempel også via a-kassesamarbejdet mellem malerne og blikkenslagerne og måske også bofællesskab (se artiklen side 6) Næste store fælles initiativ er en tillidsmandskonference i november, hvor vi vil prøve at samle op mod 300 af vores tillidsmænd om - kring udviklingen af den fælles organisering af arbejdspladserne. Dette er et led i vores forsøg om - kring en ny måde at organisere fagforeningernes arbejde på gennem organising modellen. Egentlig var det ikke overraskende forhold, der mødte de omkring 20 fagforeningsfolk, som lørdag morgen den 25. august drog på uanmeldt arbejdspladsbesøg i Københavnsområdet. Og så alligevel for nok har man set mange eksempler på, at arbejdsmiljølovgivningen ikke er overholdt, og nok har man oplevet, hvordan løn- og arbejds - forhold ikke har levet op til normale danske arbejdsvilkår, men denne arbejdsplads gjorde alligevel indtryk Når man, som det skete for et af kontrolholdene, der besøgte en adresse i St. Kongensgade i det indre København, møder en plads, hvor der direkte blev arbejdet hen over huller i gulvene mellem etagerne og med flere meters frit fald, så gør det alligevel indtryk. Selv på prøvede fagforeningsfolk. Pladsen bliver anmeldt til politiet og Arbejdstilsynets straks. Men de kan ikke rykke det er jo lørdag, forklarer Allan Leegaard, faglig sekretær i Rør og Blik København. Morgenkontrol At tage på bogkontrol er ganske al - mindeligt fagligt arbejde. Det sker i de fleste byggefagforeninger med jævne mellemrum. Man skal ud og følge situationen, tale med medlemmerne og se dagligdagen an. Fagligt arbejde er ikke blot noget, der foregår bag et skrivebord på fagforeningskontoret. Men man når ikke alle inden for normal arbejdstid mandag til fredag, fordi arbejdstid ikke alle steder er noget, der følger den almindelige arbejdsuge. For eksempel ikke på byggepladser, hvor der anvendes udenlandsk arbejdskraft. Derfor har Byggefagenes Samvirke i samarbejde med Den Polske Klub kaldt til samling denne lørdag morgen hos Dansk El-forbund i Tikøbgade. Her bliver der delt ruter ud og dannet hold, som i grupper af tre og med brug af lister over anmeldte arbejdspladser tager ud for at se på weekendarbejde. Første stop er et byggeri ved den tidligere tv-by i Gyngemosen. Her er der en enkelt tysk maler og fire polske håndværkere i skuret. Plus en formand. Alt er i orden, forsikrer formanden over for den polske tolk, som også forsøger at få nogle kommentarer fra polakkerne. Men ud over at oplyse navn, fortæller de ikke yderligere, men skæver hele tiden op til formanden. At være eller ikke være på arbejde Lidt derfra er nogle af TV-Byens tidligere bygninger ved at blive ombygget til privathospitalet Hamlet 2. Der ser helt øde ud. Men patruljen går alligevel ind på pladsen og lytter efter. Er der støj, snak eller andet, som antyder aktivitet? Nej og så alligevel. Pludselige dukker der en skygge op, så en til, og fra de forskellige sidegange kommer der efterhånden folk frem. De taler polsk med tolken, jo, de arbejder i weekenden, men har ikke lyst til at tale yderligere. En skynder sig væk og kommer kort efter tilbage med et telefonnummer til en dansk kontakt. Patruljen går lidt rundt på pladsen og møder cirka ti håndværkere i gang med arbejde. 4 maler nyt

5 SAMARBEJDE I BYGGEFAGENE fæle forhold Lyset er dårligt, og der burde være opsat gangbelysning, fortæller faglig sekretær Lars Bæk, fra elektrikernes fagforening. Ingen vil fortælle om forholdene, men har pludselig meget travlt med at komme væk. Hos den danske kontakt får patruljen en aftale om at få faxet en oversigt over de ansatte. Ungarere, danskere og polakker Så videre til næste plads. Et større rækkehusbyggeri på Frederikssundsvej. Her står porten åben. Der arbejdes altså. Lidt nede ad vejen er to polakker i gang med at sætte vinduesrammer i. De vil gerne snakke. Først lavede de murerarbejde, men nu var de blevet tømrere, siger den ene. Han er tilfreds med firmaet og indkvarteringen i en lejlighed i nærheden. Firmaet bliver noteret til senere opfølgning. Næste gruppe er et par danske tømrersvende, som også laver vinduesarbejde. De er overenskomstdækket, og mester går også på pladsen, fortæller de. Fra vikarbureauet Global har de to tyske kolleger, som i dag er på weekend hjemme i Tyskland. I et af nabohusene er der malet, viser det sig. Men der ingen at se. Patruljen går rundt mellem bygningerne og mø - der så en ungarsk maler. Han er sammen med sine fire kolleger på pladsen for firmaet Brdr. Jacobsen. Firmaet har tre andre pladser i Storkøbenhavn, viser det sig. I alt cirka tyve ungarere. Lønforhold bliver drøftet, bolig- og arbejdsforhold ligeså. Lønnen bliver udbetalt kontant hver fjortende dag, får patruljen at vide. Ingen lønsedler. Pen gene i en kuvert. Så dan. Langt under en almindelig dansk malerløn. (mbp) Bag denne facade på ejendommen i St. Kon - gensgade 79 i København mødte der arbejdspladspatruljen et eksempel på grov tilsidesættelse af sikkerheden og underbetaling af en større gruppe polske håndværkere. Sagen op i Folketinget Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) skal nu svare på følgende spørgsmål fra Enhedslistens MF er Jørgen Arbo-Bæhr: 1. Ministeren bedes kommentere oplysninger fra Bygge - fa ge nes Samvirke i København om omfattende udnyttelse af polske håndværkere på københavnske byggepladser, og i forlængelse af det fortælle, hvad ministeren agter at gøre for at styrke arbejdet for ordnede lønog arbejdsforhold, samt overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen på arbejdspladser, hvor der er beskæftiget polske og/eller andre østeuropæiske arbejdere. 2. Mener ministeren, at det er acceptabelt, at hverken Arbejdstilsynet eller politiet ser sig i stand til at rea gere på en anmeldelse af ulovlige arbejdsforhold på en lørdag, som det fremgår af oplysninger fra Bygge fagenes Samvirke i København, og hvad vil ministeren gøre for, at dette ikke sker i fremtiden? maler nyt 5

6 TEMA Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn og et bofællesskab? 1. januar 2008 er Byggefagenes A-kasse en realitet. Byggefagenes A-kasse er en fusion af Malerfaget og Maritim Arbejdsløshedskasse samt Blik og Rør s a-kasse I første omgang har fusionen virkning på hovedkasseniveau. Hovedkassen flytter rent fysisk sammen hurtigst mu - ligt i Rør og Bliks lokaler på Im merkær i Hvidovre. Efterfølgende vil Maler for - bundet også flytte til den adresse og flytte i bofællesskab med Rør og Blik - arbejderforbundet og Byggefagenes A- kasse. På generalforsamlingen i oktober vil vi behandle forslag om at flytte i bofællesskab med Rør og Blikkenslagernes fagforening i København og danne en fælles lokalafdeling af Byggefagenes A- kasse. Meget konkret foreslår vi, at vi over - tager og flytter sammen i Maler for - bundets nuværende lokaler på Lersø Parkalle 109, lige så hurtigt, som det er muligt at overtage dem. Mange fordele Fordelene ved et kommende bofællesskab vil være flere: Flere medlemmer giver bedre rutiner. Flere om at dele udgifterne til ejendom. Bedre fordeling af ressourcer. Færre administrationsudgifter. Selve huset rummer store muligheder. Et behageligt velkomstområde, hvor det er muligt at etablere computeradgang, så man kan benytte jobnet.dk til tilmelding til jobcenter, lave sit CV eller ajourføre det. Der vil være mødefaciliteter, masser af parkeringsmuligheder, og huset ligger tæt på offentlige transport. Større fokus på anvisning Velfærdsforliget betyder en lang række ændringer i a-kassernes arbejde. Fokus skal ligge langt mere på ar - bejdsanvisning. Det betyder, at a-kassernes arbejde kommer til at dreje sig langt mere om at anvise det rigtige job til den ledige. Hvis ikke, der er job inden for eget fagområde, skal a-kasserne anvise andre relevante job fra første ledighedsdag. A-kasserne skal være arbejdsgi verne behjælpelige med at få besat ledige job. A-kasserne kommer fremover blandt andet til at blive målt på, hvor mange ledige job de formidler og får besat. Medlemmernes CV bliver omdrejningspunktet under ledighed. Det er blandt andet ud fra CV et, de ledige anvises arbejde. Et godt CV er en del af det at stå til rådighed. De ledige skal have deres CV klar inden en uge efter første ledighedsdag. Det er a-kasserne, der har ansvaret for at kontrollere CV et og for at hjælpe med at oprette det. Nye arbejdsopgaver Jobnet.dk skal pr 1. oktober 2007 bruges hver uge af de ledige. Det er en be tingelse for fortsat, at kunne få dagpenge. Jobnet.dk skal både bruges til at be - kræfte, at man stadig er ledig og øn - sker dagpenge, og til at søge arbejde. Disse nye arbejdsopgaver stiller nye krav til a-kassernes arbejde. Der skal holdes mange flere samtaler med de ledige end tidligere, og der skal registreres mere om a-kassernes arbejde end tidligere. Ansvaret for og kontrollen med at de ledige står til rådighed ligger i a-kasserne og vokser konstant. Ved at flytte sammen i en byggefagenes a-kasse får vi bedre ressourcer til at løfte de nye arbejdsopgaver. 6 maler nyt

7 september tilbragte unge medlemmer af Malernes Fagforening en begivenhedsrig weekend på Lo-skolen Af Gert Hansen Forhandlingsteknik og kropssprog var emnerne lørdag formiddag, mens efter middagens program bød på udendørs - aktiviteter blandt andet stratego, fangeleg, stafet, træ klatring, mine ryd ning, vandret elastikspring og strand - arkitektur med indlagte gruppespørsmål. Lørdag aften var der stand-up underholdning (en kvinde) og kammeratligt samvær, og søndag fortsatte man lørdagens program. Det var et træt hold, der efter frokost vendte tilbage til Lygten, men alle deltagere gav udtryk for, at det havde været en oplevelsesrig weekend. maler nyt 7

8 Afdelingens grænser Hvornår hører en arbejdsgiver til Sjælland/ Bornholms område, og hvornår hører en arbejdsgiver til Storkøbenhavns område? Hørsholm Spørgsmålet har jævnligt været diskuteret i forbindelse med indgåelse af tiltrædelsesoverenskomster, faglige sager, op måling, firmaskift o.l. Når det drejer sig om grænseområderne, har de to afdelinger taget kontakt til hinanden for at få afklaret, hvilken afdeling der skulle tage sig af den pågældende sag. Der har derfor selvsagt længe været et ønske fra medlemmer, arbejdsgivere, afdelingerne og forbundet om at få tydeliggjort grænserne. De to afdelinger har derfor fundet det hensigtsmæssigt at få afklaret helt præcist, hvilke områder der hører til hvilken afdeling. Arbejdet blev færdiggjort i sensommeren og er godkendt af bestyrelserne for de to afdelinger. I forlængelse af, at vi nu har helt klarlagt, hvilke arbejds givere, der hører til hvilken afdeling, vil vi tage kontakt til berørte medlemmer og firmaer for at få foretaget overflytning til den rigtige afdeling. Rudersdal Lyngby-Taarbæk Furesø Gentofte Gladsaxe Ballerup Herlev København Glostrup Rødovre Albertslund Frederiksberg Høje-Taastrup Brøndby Hvidovre Vallensbæk Ishøj Tårnby Greve Dragør Københavns afdeling dækker nu arbejdsgivere, der har værkstedsadresse i nedenstående postnumre Købehavn K og V Frederiksberg 2100 København Ø 2200 København N 2300 København S 2400 København NV 2450 København SV 2500 Valby 2600 Glostrup 2605 Brøndby 2610 Rødovre 2620 Albertslund 2625 Vallensbæk 2630 Taastrup 2635 Ishøj 2650 Hvidovre 2660 Brøndby Strand 2665 Vallensbæk Strand 2670 Greve 2700 Brønshøj 2720 Vanløse 2730 Herlev 2740 Skovlunde 2750 Ballerup 2760 Måløv 2765 Smørum 2770 Kastrup 2791 Dragør 2800 Kongens Lyngby 2820 Gentofte 2830 Virum 2840 Holte 2850 Nærum 2860 Søborg 2870 Dyssegård 2880 Bagsværd 2900 Hellerup 2920 Charlottenlund 2930 Klampenborg 2942 Skodsborg 2950 Vedbæk 2960 Rungsted Kyst 2970 Hørsholm 3460 Birkerød 3500 Værløse 3520 Farum 8 maler nyt

9 LO kongres LO s kongres i slutningen af oktober skal blandt andet diskutere medlemsorganisering og vælge ny formand LO afholder ordinær kongres den oktober 2007 i Falkonercentret. På dagsordenen er flere vigtige punkter, som kan få stor betydning for fagbevægelsens fremtid. Medlemsorganisering Medlemstallet i LO falder, og det skyldes ikke kun, at antallet af traditionelle industriarbejdere falder, men også at nogle arbejdere simpelthen fravælger en LO-fagforening. Nogle mener, at LO nu må vende tilbage til sit udgangspunkt back to basic og lægge vægten på sin organiserende rolle fremhæve fagbevægelsens rolle som overenskomstbærende og organiserende, frem for servi - cerende. Det diskuteres desuden, om denne opgave er tværfaglig eller om LO skal blande sig udenom og overlade organiseringsarbejdet til de enkelte forbund. LO Storkøbenhavn har ladet sig in - spirere af en organiseringsmodel, som er udviklet af fagbevægelsen i USA og videreført af det engelske forbund T&G. LO Storkøbenhavn vil søge at delagtiggøre LO kongressen i sine erfaringer omkring denne organiseringsmodel. Temadebatter Kongressen skal desuden gennemføre nogle temadebatter om: Danmark og det globale arbejdsmarked, hvor udvidelsen af EU med 10 nye medlemsstater stiller fagbevægelsen over for store udfordringer, og hvor globaliseringen i øvrigt betyder, at udveksling af varer og arbejdskraft hen over landegrænser og kontinenter mere og mere berører danske arbejderes dagligdag. Ulighed, hvor en hvidbog om uligheden i Danmark sættes til debat. Det er en fagpolitisk debat, hvor velfærd contra skattelettelser indgår. Fremtidens hovedorganisation, der handler om LO s fagpolitiske grundlag, målprogram, love og økonomi. Lønninger LO s daglige ledelse indstiller til kongressen, at LO-ledelsens lønninger skal gøres mere gennemsigtige ved, at alle honorarer fra bestyrelser og lignende skal afleveres til LO s kasse. Derved følger man flere forbund senest 3F der har vedtaget det samme. To formandskandidater Det ligger fast, at der bliver kampvalg om, hvem der skal være ny LO-formand efter Hans Jensen. Tine Aurvig-Huggenberger, som er nuværende næstformand, og Harald Børsting, der er nuværende sekretær i LO, har begge meddelt, at de stiller op til formandsposten. Tine Aurvig Huggenberger Harald Børsting Fakta om LO LO blev grundlagt 3. januar Denne dato talte LO s første formand, maler Jens Jensen, til 400 deltagere fra forskellige forbund i Folkets Hus i København det nuværende koncertsted Vega. Maler Jens Jensen tog med mødet i 1898 initiativet til at samle alle forbund i én organisation De Samvirkende Fag for bund, DsF. DsF skiftede i 1967 navn til LO, Landsorganisationen Danmark. I 1898 var danskere godt halvdelen af alle arbejdere medlemmer af DsF (De samvirkende Fællesforbund). Det var dengang den højeste organisationsprocent i verden, og danske arbejdere har lige siden været de bedst organiserede. LO er i dag hovedorganisation for 17 medlemsforbund. LO tager sig af fagbevægelsens overordnede opgaver på tværs af faglige områder. LO er det fo rum, hvor medlemsforbun dene koordinerer indsatser og holdninger, når det er hensigtsmæssigt. Medlemstal 1899: Medlemstal 1900: Medlemstal 1940: Medlemstal 1994: Medlemstal 2000: Medlemstal 2006: maler nyt 9

10 Malernes Fagforening Storkøbenhavn Ordinær generalforsamling Onsdag den 24. oktober 2007, kl i Malernes Hus, Lygten 10, 2400 København NV. Dagsorden: 1. Valg af dirigent samt tilforordnede 2. Protokol bemærk at protokollen vil ligge til gennemsyn i fagforeningen fra onsdag den 17. oktober Beretning 4 Indkomne forslag 4.a Forelæggelse af budget 2008, samt eventuelt regulering af kontingentet 4.b Vedtægtsændringer (blandt andet i forbindelse med opmålerlederens fratræden) 4.c Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen om at arbejde videre med etablering af en lokal a-kasse, og et bofællesskab med Blik og Rør København Mindeord Det var med stor sorg, at vi modtog meddelelsen om, at Leif Andersen var afgået ved døden den 31. august For knap et år siden fungerede Leif stadig som en særdeles aktiv og vellidt tillidsmand i Malernes Fag for ening Storkøbenhavn. Leifs indsats for vognmalerne er og bliver legendarisk. Alle vognmalere over det ganske land har nydt godt af hans centrale placering i Malerforbundet, hvor han i forretningsudvalg og hovedbestyrelse med stor vægt talte vognmalernes sag. På samme vis var han en respekteret forhandler, når der skulle fastsættes løn- og arbejdsforhold ved overenskomstforhandlingerne, hvor hans indsigt og kompe - tence var medvirkende til en række solide resultater for vognmalerne. Leif har gennem hele sit virke som tillidsmand påtaget sig de opgaver, som kollegerne, fagforeningen, og den øvrige bevægelse krævede og havde brug for. Alle opgaver blev løst på bedste vis med hans overblik, samt hans rolige og besindige gemyt. Leif var et helstøbt menneske, en god tillidsmand og en god kollega. Han vil blive savnet. Vore tanker går til Jytte og hans øvrige familie, som fik alt for kort tid sammen med Leif i hans velfortjente otium. Æret være hans minde. Steen Harup 5. Øvrige indkomne forslag. 6. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 15. oktober Indkomne forslag vil blive fremlagt i fagforeningen fra onsdag den 17. oktober 2007 Der bliver serveret lidt mad og kaffe fra kl Gyldigt medlemskab skal bekræftes ved indgangen. RØG NEJ TAK! Rygning i huset på Lygten 10 følger lovgivningen Den 15. august trådte lovgivning om røgfri miljøer i kraft. Det betyder, at fagforeningen på Lygten 10 nu er helt røgfri Det gælder også for møder og generalforsamlinger, der afholdes i huset. Der etableres udendørs faciliteter med udgang fra fanesalen mod syd til brug for rygerne, og der er opsat askebægre ved indgangene. 10 maler nyt

11 Opmålerleder Karl-Erik Jørgensen slutter akkorden Fredag den 26.oktober 2007 bliver lidt af en mærkedag i fagforeningen. Sagen er, at det er denne dag, fagforeningens leder af opmålerafdelingen Karl-Erik Jørgensen har valgt at afslutte akkorden, for at gå på efterløn. Og det er i sin bedste forstand en ak kordsvend og tillidsmand, vi i fagforeningen må vinke farvel til. Karl-Erik har fra første dag, efter han blev udlært, beskæftiget sig med opmåling og akkordarbejde. Han forstod meget hurtigt, at vejen til en god løn og ordentlige arbejdsforhold, for kollegerne gik gennem netop opmåling/akkord og et struktureret stykke tillidsmandsarbejde. Her stillede Karl-Erik sig uforbenhol- Afskedsreception I forbindelse med at fagforeningens opmålerleder Karl-Erik Jørgensen har valgt at gå på efterløn afholdes RECEPTION fredag den 26. oktober 2007 mellem kl og Alle kolleger, venner og samarbejdspartnere er hjerteligt velkomne til at kigge forbi for at hilse på Karl-Erik. P.F.V Steen Harup C Opmålerleder Karl Erik Jørgensen stopper efter 20 år i opmålerafdelingen. dent til rådighed både på de enkelte arbejdspladser og i klubarbejdet. Det var derfor en solid tillidsmand, med fingeren på pulsen, der blev fanget ind af fagforeningen i 1987 Karl Erik har siden forvaltet sin stilling på bedste vis. Først som opmåler, og fra 1999 som leder af opmålingsafdelingen Alle os, der kender og har haft glæde af hans utrolige arbejdsindsats i det daglige ønsker Karl-Erik al mulig held og lykke i fremtiden. P.F.V. Steen Harup Husk at melde ny adresse! OBS OBS k Meget post til medlemmer kommer retur grundet forkert adresse. Husk derfor også at melde flytning og adresseændring til fagforeningen. Det er ærgerligt for både fagforening og medlem, når vigtige breve kommer retur og dermed forsinker og komplicerer en sag yderligere. Så er den nye CO Industri overens - komst kommet, og alle, som ar - bejder under den, kan afhente den i fagforeningen. Kontakt Frank Bloch eller Johnny Karlson. maler nyt 11

12 KURSUSTILBUD Kursus i forhandlings psykologi Tilbud til klubformænd, næstformænd og bestyrelsesmedlemmer m.v. Sæt arbejdsmiljøet i centrum tag på kursus! Kender du det psykologiske spil i en forhandlingssituation? Der stilles store krav til tillidsvalgte, som skal varetage kollegaernes interesser. Særligt i en tid, hvor forhandlingskompetencen lægges ud til dig og dine TR-kolleger. At have viden om de tekniske og kulturelle udfordringer om forhandlingerne gør det ikke alene de gode resultater forudsætter, at du har forståelse og indsigt i det psykologiske spil. Kurset afholdes fra den 10. til den 13. december 2007, på LO-skolen. Malerforbundet dækker tabt arbejdsfortjeneste og transport jf. gældende regler. Kurset afholdes som et FIU-kursus. Afdelingen opfordrer alle, som har mulighed for at deltage, til at henvende sig til Frank Bloch. Tilmelding senest den 9. november Videregående uddannelse Ønsker du en videregående uddannelse in - den for malerfaget, er malerfagets videregående uddannelseskatalog ud kommet. Kataloget kan af - hentes i Malernes Fag - forening ved henvendelse til Frank Bloch. Kursusudvalget Er du interesseret i arbejdsmiljø? Er du sikkerhedsrepræsentant? Har du et eller flere FIU-grundkurser? har vi et godt tilbud: ARBEJDSMILJØLOVEN I BYGGE OG ANLÆG Kursets formål: At skabe større forståelse for betydningen af et godt arbejdsmiljøarbejde. At sætte dig i stand til hurtigt og effektivt at få overblik over daglige arbejdsmiljøproblemer. At redegøre for og få debat om bygge- og anlægsbranchens særlige arbejdsmiljøproblemer. At få overblik over hvem der skal planlægge, hvem der har ansvaret for dit arbejdsmiljø. At finde løsninger og handling på arbejdsmiljøproblemerne. Kurset veksler mellem oplæg, debat, gruppearbejde og besøg på en eller flere byggepladser. Hvis du har oplysninger og papirer om aktuelle arbejdsmiljøproblemer så tag dem med på kurset. Vil du vide mere om kursets indhold, kan du henvende dig i fagforeningen til Gert Hansen. Her kan du få udleveret kursusfolderen. Kurset afholdes fra den 10. til den 14. december 2007 på LO-skolen Malerforbundet dækker tabt arbejdsfortjeneste og transport jf. gældende regler. Kurset afholdes som et FIU-kursus. Afdelingen opfordrer alle, som har mulighed for at deltage til at henvende sig til Frank Bloch. Tilmelding senest den 26. oktober maler nyt

13 FAGFORENINGENS INTERNE KURSER Fagforeningen udbyder to kurser et Pris liste/ akkorderingskursus samt et Sikkerheds kur sus, som ligger i dagtimerne. Der bliver betalt tabt arbejdsfortjeneste med timelønssatsen fra tiltrædelsesoverenskomsten. Kurserne holdes i Malernes Hus, Lygten 10, 2400 København NV. Fristen for kursustilmelding er 14 dage før kursusstart, tilmeldingen er bindende. Tilmelding ved henvendelse til sekretariatet i fagforeningen med oplysning om navn, cpr.-nr. og hvilke kurser, du ønsker at deltage i. Prisliste- og akkorderingskurset c afholdes over to eftermiddage fra kl til ca Kurset afholdes tirsdag den 13. november og onsdag den 14. november SIKKERHEDSKURSUS Sikkerhed og arbejdsmiljø for malere Screening i byggebranchen Arbejdsmiljøcertificering Smiley Hvordan går det og hvad er status? Arbejdstilsynet er inviteret for at give svar på det og på andre ting angående sikkerhed, der må have interesse for os malere. Arbejdsmiljøhuset (det tidligere BST) kommer også på dette kursus for at orientere om arbejdsmiljøet og svare på spørgsmål. Indhold: Screening. Arbejdsmilijøcertificering. Smiley. APV. Stoffer og materialer. Tekniske hjælpe - midler. Vi afholder kurset som et dagkursus, og der bliver betalt for tabt arbejdsfortjeneste med satsen for tiltrædelsesoverenskomsten Kurset starter tirsdag den 5. december 2007 kl med morgenkaffe. Der bliver serveret frokost kl , og vi slutter kl Tilmelding på tlf senest 26. november. Kursusleder: Gert Hansen. maler nyt 13

14 Afdelingen gratulerer 70 år Kristian H. Mortensen Finn Høyer Otto Reenberg Ole Børge Pedersen Bent Peter Fischer Olsen Henning Nørgaard Nielsen Ole Preben Hansen 75 år Harry Foghmar Poul Christian Kragh Børge Petersen Poul Knud Jensen Henning Richard Nielsen Knud Sørensen 80 år Ib Boll Storgaard Benny Leopold Jensen 85 år Herbert Immanuel Gravesen John Max Iven Wilhelm Gottlieb Leutert Paul Erik Sørensen Ove Holger Skjoldager 90 år Jørgen Erik Knudsen 95 år Werner Guldager Lund Nyt fra Seniorudvalget Udflugt til Naverhulen Den 9. maj 2007 havde Seniorklubben en udflugt til Naverhulen i Helsingør. Det var en udbytterig dag, hvor en meget festlig og vidende murersvend fortalte om navernes traditioner og Naverhulens historie. Efter det spændende foredrag fik vi en dejlig frokost, hvorunder der blev sunget nogle af de gamle naversange og fortalt nogle sandfærdige historier. Der var så stor tilslutning til denne tur, at cairka halvdelen af de tilmeldte Guldnåle Ved et lille arrangement i fagforeningen har følgende seks personer modtaget guldnålen for 50 års uafbrudt medlemskab af Maler - forbundet. kolleger ikke kunne komme med, da vi højest må være 45 personer i lokalerne. Udvalget har derfor besluttet at gentage succesen i efteråret for de uheldige, som ikke var med den 9. maj. Vi har allerede fået tilsagn fra Na - verhulen om, at der er mulighed for en gentagelse den 3.oktober, og det er så heldigt, at alle tilmeldte kommer med denne gang. Benny Christensen Seniorudvalget Medlemsforhold Nedenståendes medlemskab af malerforbundet er ophørt. Det skal herved meddeles, at de ikke længere er dækket af malerforbundets overenskomst. DEADLINE til næste nummer af maler nyt er den 10. december Alfred Jørgensen Bjarne Villumsen Frede Herlev Madsen Heinrich Janke Jørgen Jørgensen Viggo Jørgen Telen Vi ønsker tillykke. Anna Katrine Fogh Jensen Brian Erik Andersen Jimi Holm Aabroe Gökan Tunc Kim Eigil Olsen Lena Rasmussen Lars Thomas Thornton Thomas Ortmann Dahl 14 maler nyt

15 Nyt fra Kulturudvalget Udstilling i efteråret i Malernes Hus Efterårets udstiller er malersvend Peter Blondin Peter Blondin stod i lære hos malermester Kjeld Petersen i Holbæk. Senere i sin karriere kom Peter til København, hvor han arbejdede i forskellige malerfirmaer i sit lange liv som malersvend. Peters kunstneriske side spænder fra det abstrakte til det figurative samt naturalistiske. Peter arbejder både med oliemaleri og med akvarel. Efterårsudstillingen kan ses i fagforeningens åbningstid fra mandag den 15. oktober til mandag den 12. november Obs. Vi efterlyser malerlærlinge/svende, der maler billeder og samtidig har lyst til at udstille dem i fagforeningen. Kontakt Frank Bloch i fagforeningen på tlf Øllets historie Ved Allan Mylius Thomsen Fredag den 16. november kl Juletræsfest Den traditionsrige juletræsfest finder i år sted lørdag den 1. december kl til cirka Gå ikke glip af en hyggelig aften; sæt kryds i kalenderen og vær med til at sætte dit præg på en aften i øllets tegn. Der bliver mulighed for at smage på forskellige øl, imens vi spiser mad, der passer til øllet. Derefter bliver der serveret kaffe, og efter denne bliver der lidt underholdning. Underholdningen er Flax in Bloom, som spiller traditionel irsk musik med sang. Og til denne underholdning vil der være mulighed for at købe øl, som passer til musikken. For hele arrangementer (på nær øllet til musikken) er prisen kr. 100,00 pr. person. Der er begrænset deltagerantal på 130 personer, så det er først til mølle-princippet, som hersker. Billetter kan købes fra mandag den 15. til tirsdag den 30. oktober 2007 i kassens åbningstid. Med henvisning til rygeloven skal det oplyses, at der er rygeforbud indendørs i huset, hvorfor al rygning foregår uden for bygningen. Nu er efteråret kommet. Det betyder også, at vi nærmer os vinteren og den søde juletid, og at det er ved at være tid til at købe billetter til fagforeningens årlige juletræsfest. Juletræsfesten afholdes lørdag den 1. december 2007 i Malernes Hus, Lygten 10, 2400 København NV, fra kl til kl. ca For ikke at bryde traditionerne vil der igen i år være juletræ næsten helt til loft, julesjov, julesang, juleklip, godte - poser og masser af julehygge. Julemanden har også i år lovet at komme forbi med gaver. Og ikke nok med det der vil også være en tryllekunstner. Billetter kr. 25,00 for børn og kr.15,00 for voksne kan købes i kassens åbningstid fra mandag den 22. oktober Med henvisning til rygeloven skal det oplyses, at der er rygeforbud indendørs i huset, hvorfor alt rygning foregår uden for bygningen. maler nyt 15

16 ARBEJDSPLADSLISTE Nedenstående arbejdspladser er tilmeldt opmålingsafdelingen siden sidste nummer af maler nyt Firma Arbejdsplads Arbejdets art Arne Valling A/S Christianshavn Gymnasium Udv. arbejde C.Møllmann & Co A/S Holtegade 9-11 Renovering C.Møllmann & Co A/S Rigshospitalet. Bygning 112 Udv. arbejde Danlev Pedersen Charlottenlundvej 4-6 Renovering E.Phil & Søn Amerikavej 8-10 Nye lejligheder Eurodan Huse Færøvej Dianalund Nyt hus Eurodan Huse Gyvelvej 7 Regstrup Nyt hus Eurodan Huse Frejasvej 1 Sorø Nyt hus G.Roel Jensens Eftf. A/S Lille Strandstræde 20 Udv. arbejde Gilleje Malerentr. Bavnager, Ølsted Nye rækkehuse Gundsø Malerforretning Gl.Landevej Roskilde Udv. arbejde H.Friedmann & Søn A/S Ordrup Jagtvej 54 A-B-C Trapper H.Friedmann & Søn A/S Eremitageparken Udv. arbejde H.Friedmann & Søn A/S Nyvej 1a- 1b Frederiksberg Udv. arbejde Holger Christensen & Søn Bogensevej 10 Slagelse Ny fabriksbygn. Holger Christensen & Sø Tune/roskilde Lufthavn Nybygning Holger Christensen & Søn Høng efterskole Nybygning Holger Christensen & Søn Københavnsvej Roskilde Nybygning Holger Christensen & Søn Sdr.Stationsvej 26 tageetage Slagelse Renovering Holger Christensen & Søn Antvorskov kasserne bygning 21 Renovering Holger Christensen & Søn antvorskov kasserne bygning 33 Renov./Ombyg. Holger Christensen & Søn Skælskørvej 64 Sorø Udv. arbejde Holger Christensen & Søn Antvorskov kasserne infimeriet Udv. arbejde Holger Christensen & Søn Herthalund 15 Udv. arbejde Holger Christensen & Søn Ridehusvej 11 Slagelse Udv.arbejde Holger Christensen & Søn Rytterstaldsstræde 5 Slagelse Udv. arbejde Holger Christensen & Søn Bytorv alle 41.søndermarkskolen Vedligeholdelse Kurt Hansen Niels Olsens Vej 1 Nye lejligheder Kurt Hansen Søllerød Golfklub Udv. arbejde Malerselskabet SBM A/S Stakhaven, Valby Udv. arbejde Malerselskabet SBM A/S Marielystvej 2-4 Udv. arbejde Malerselskabet SBM A/S Tingbjerg 2. Udv. arbejde Malerselskabet SBM A/S Gyngemosegård Udv. arbejde Nielsen og Kromann Strandvejen Udv. arbejde Nielsen og Kromann Frederiksholms karre` 8, Sydhavnen Vinduer udv. Nørner s Torvegade Frederiksværk Nye lejligheder Nørner s Telgstruphave etape 2 Helsingør Nye lejligheder Nørner s Ørnebjerggård Ølstykke Renov./Ombyg. Nørner s Hyllingebjergsvej 66 Udv. arbejde Per Blandtkramer Aps. Rølgevej 11 a allerød Nyt hus Robert Rasmussen Kirketorvet 13 Ombygning Robert Rasmussen Helgehøjs alle 33, Tåstrup, Nordea Renov./Ombyg. Robert Rasmussen Håndværkerhaven 49 a-b Renov./Ombyg. Robert Rasmussen Helgeshøjs alle 19 Tåstrup Nordea Udv. arbejde Robert Rasmussen Gydevang 42, Allerød Udv. arbejde Robert Rasmussen A/S Havneholmen 90 mf. København Nye boliger Sander & Dam A/S Philip Heymans Alle, Tuborg havn Nyt kontorhus Seehusen A/S Søndermarkskolen, Hoffmeyersvej 32 Vinduer udv. Steen Nielsen A/S Danasvej 42 m.fl. Vinduer udv. Torben Madsen A/S Vallensbæk Torvevej 16 Ny boliger Viebke & West Islevdalsvej 150 Kontorer m.m. 16 maler nyt

17 Ledighedsstatistik Nye Ledighedstallene for uge 38, 2007 Bygningsmalere: 26 svarende til 1,6 % Skiltemalere: 4 svarende til 9,5 % Vognmalere: 7 svarende til 7,8 % Servicearbejdere: 1 Prislister og overenskomster for perioden Nye prislister og overenskomster for overenskomstområderne Dan - ske Malermestre og Dansk Byg - geri samt F.A.I. ligger nu færdigtrykt og kan afhentes gratis i fagforeningen. Overenskomsterne vil også kunne ses på malerforbundets hjemmeside under fanen overenskomst. Vil du sættes udenfor indflydelse... - eller ønsker du også folkeafstemning om næste EU-traktat? Folkebevægelsen mod EU samler underskrifter ind på kravet om, at befolkningen skal spørges. Skriv under på og kontakt Folkebevægelsen på telefon , hvis du vil støtte indsatsen. Vi kræver folkeafstemning... Hans Halvorsen formand, LO Århus Christian Juhl formand, 3F Silkeborg Bjarne Sørensen formand, Dansk Metal Horsens Kirsten Normann Andersen formand, FOA Århus Hardy Hansen tidl. forbundsformand for SiD Mattias Tesfaye formand, 3F Ungdom Kaj Poulsen formand, LO Aalborg Søren Søndergaard MEP, Folkebevægelsen mod EU Tue Tortzen, formand for 3F Frederiksborg Se flere anbefalere på Underskriftsindsamling på appel til Folketinget og den danske regering: Jeg ønsker en dansk folkeafstemning om den næste EU-traktat! Navn/underskrift *Adresse *Postnr *Tlf.nr *By Navn/underskrift *Adresse *Postnr *Tlf.nr *By *E-post *E-post * Adresse, telefonnummer og e-post videregives ikke til andre end regeringen og Folketinget. Det er kun for at kunne få bekræftet underskriverens identitet. Folkebevægelsen mod EU Tordenskjoldsgade 21, st.th København K maler nyt 17

18 Klubformænd, kasserere og sikkerhedsrepræsentanter i København ARES.DK ApS Bente Birch Lorentsen Artex Byggefirma A/S Formand: Mads Jensen Vedskøllevej Køge Kasserer: J Ebbe Kristensen Storkebanken Herfølge Monika Severinsen Elmevej Herfølge Atega Farveforsyning Dennis Klausen Ringtoften 69,2 tv 2740 Skovlunde Bech & Koch Formand: Michelle Frese Ny Sperrestrupvej Ølstykke Kasserer: David Langhoff Larsen Vejlebrovej 40,2 mf 2635 Ishøj Brian Carl Øllegaard Terkelvej Stenløse Bendt Barsdal ApS Kasserer: Michael Wenzel Højnæsvej Rødovre Allan Holmqvist Mørkhøjvej 124,st tv 2730 Herlev Brdr. Steinfath A/S Formand: Villy Boas Børkop Vibevej 35,1 th 2400 København NV Kasserer: Flemming Søderberg Valby Kirkevej Valby Preben Nørlund Andersen Søndre Kildetoften Solrød Strand C. Møllmann & Co A/S Formand: Bent Avnsø Astersvej Ølsted Kasserer: Bjarne Peter Jensen Borgerdiget 70 A 2730 Herlev Mette Wührnfeldt Dehn-Dauer Berings Gade 26,2 tv 2630 Taastrup C. S. Service Aps Formand: Marius Krog Petersen Alleen 129,st th 2770 Kastrup Kasserer: Kenneth Lindsø Street Kildeholm Glostrup Daugaard ApS Formand: Tommy Saurbrey Mikkelsen Broksøvej Vallensbæk Strand E. Pihl & Søn A/S Formand: Susanne Rasmussen Gustav Adolfs Gade 4,3 tv 2100 København Ø Kasserer: Arno Eigil Jensen Hejrebanken Herfølge Bent Nissen Amager Landevej 98 A,st th 2770 Kastrup Eskildsen A/S Formand: Erik Fritz Riise Frederiksdalsvej 47,3 tv 2830 Virum Kasserer: Peter Lidegaard Jægergangen Bagsværd Helle Johannessen Mariehøj Rødovre Flyvestation Værløse Formand: Keld Parmo Rasmussen Birkmosevej 28,st tv 2610 Rødovre Erik Bruno Burrack Ørebjergvej Roskilde Folmer Hansen A/S Formand: Tony Dalby Frederikssundsvej 71,st th 2400 København NV Tine Larsen Marthagade 1,2 tv 2100 København Ø Frede Jensen A/S Henrik Hansen Brandholms Alle 13 A,st tv 2610 Rødovre Frilandsmuseet Fællestillidsrep. John Leander Carlsson Bondehavevej Bagsværd Ganløse Malerfirma Per Dan Pedersen Breddam Græsted Geert Hansen og Co ApS Formand: Brian Clasen Blåbærhaven 8,2 mf 2980 Kokkedal Kasserer: Jørn Preben Barnekov Johansen Rosenåen Glostrup Bent Bertram Hedeparken 63,3 th 2750 Ballerup Georg Preisler ApS Kasserer: Uffe Falk Petersen Ørbækgårds Alle Hørsholm Heini Sandner Målevvej 30 A 3660 Stenløse H. Friedmann & Søn A/S Formand: Kasserer: Tage Steen Jensen Nybrovej Kgs.Lyngby Peter Friis Nielsen Kocksvej 13,1, Frederikssund Harald Jørgensen A/S Formand: Flemming Beck Jørgensen Poppel Alle Hvidovre Kasserer: Thomas Henning Nielsen Arn. Nielsens Boulv. 45, 2.th 2650 Hvidovre Claus Stannius Karetmagerporten Hvidovre Henrik Munck Aps Sonny Brian Hansen Lucernevænget Haslev Hindsgaul Mannequins A/S Formand: Bjarne Kaare Larsen Gærdebred København S Holger E. Jensen A/S Knud Emil Larsen Højvangsvej Roskilde Kasserer: Svend Erik Peitzsch Dalvænget Ballerup HRH Service A/S Kaj Vadmand Lindstrøm Leen C 2,1, Taastrup J. P. Olsen & Søn ApS Formand: Rene Hofmann Pedersen Vildtbaneparken Ishøj Jens E Kraft Kristensen Hornsherredvej Kirke Hyllinge J.P. Hoverby A/S Rene Thomas Villadsen Serridslevvej 4,2, København Ø Kasserer: Kamilla Krusborg Larsen Tåsingegade 38,st th 2100 København Ø Jan Jakobsen Arne Bent Pedersen Brønshøjvej 72 F 2700 Brønshøj Jens Hansen & Søn ApS Formand: Lars Mathiassen Lundtoftegade 117,4 th 2200 København N Kasserer: Jens Peter Hansen Rytterkær Smørum Gyrithe Andersen Blichfeldt Peder Lykkes Vej 62,2 tv 2300 København S John Larsen A/S Poul Erik Vestergaard Poulsen Dyrehavevej Fakse Jørgen Holm A/S Formand: Brian Martin Christoffersen Gadekærvej 31,st th 2500 Valby Michael Broch Ærtebjergvej Hvidovre Klaus Christoffersen A/S Kasserer: Karen Folmer Østergaard Gunløgsgade 16,5 th 2300 København S Martin Jesper Jeppesen Sundholmsvej 53,st tv 2300 København S Kurt Hansen A/S Kasserer: Jesper Ib Larsen Skellet 9,1 th 2600 Glostrup Michael Rosendahl Larsen Fiskerhusene Albertslund Københavns Kommune John Frisch Oehlenschlægersgade 24,3 tv 1663 København V maler nyt

19 Klubformænd, kasserere og sikkerhedsrepræsentanter i København Løvens Kemiske Fabrik Kasserer: Bo Bjerregaard Slotsherrensvej Vanløse Torben Steen Adamsen Sjælør Boulevard 23,1 th 2450 København SV Maler- og Entreprenørfirmaet Allan Rath Jespersen Axel Heides Gade 4,1 th 2300 København S Malerfirma J. Haunstoft ApS Linda Assingbo Nyvej Albertslund Malermestergruppen A/S Finn Hansson Nørrebrogade 202,2 tv 2200 København N Malerselskabet B & T ApS Anna Katrine Therkel Nielsen Hørhusvej 2 C,1 th 2300 København S Nielsen & Kromann A/S Niels Andersen Winther Tinghøjparken 11,st tv 2860 Søborg Nybo Malerfirma ApS Formand: Anders Tange Jessen Sortemosevej Herlev Ole V. Hansen Formand: Martin Dreymann Hindustanvej København S Kasserer: Dan Dige Bach Mjøsensgade 10,3 tv 2300 København S Arne Cheller Sørensen Wildersgade 11 B,1 th 1408 København K Peter Maler Aps Kasserer: Klaus Jørgen Kristensen Frederikssundsvej 61,2 tv 2400 København NV Jakob Hartmund Rolandsen Schubertsvej 3,2 tv 2450 København SV Petersen & Andersen A/S Kasserer: Bjarne Petersen Birkedommervej 13,st th 2400 København NV Nicolas H. Jørgensen Vesterbrogade 119,2 th 1620 København V Politigården Fællestillidsrep. Jan Ridderberg Stenstrupvej 15 B 4573 Højby Poul Thorsen. Camilla Krogh Gadager Glostrup Rema Aps Tommy Absalon Kragh-Kofod Karise Alle Hvidovre Robert Rasmussen A/S Formand: Rasmus Gunnarson Molbechsvej 21,st th 2500 Valby Kasserer: Kasper Hauge Sørensen Buddingevej Søborg Claus Peter Jensen Hegnshusene Brønshøj Roel Jensen A/S Formand: Flemming Peder Christensen Søndervangs Allé Valby Kasserer: Jan Steen Andersen Hovedvejen Roskilde Erling Friis Ungarnsgade 30,4 tv 2300 København S S.B.M. A/S Formand: Jørgen Rasmus Pedersen Kløverprisvej Hvidovre Kasserer: Haris Klipo Dansögatan 10 SE Sverige Henrik Romsdal Knudsen / Konstitueret Sander & Dam A/S Bettina Birgitte Jacobsen Slåenvænget Solrød Strand SAS Poul Annard Stenzel Avnbøl Alle Kastrup Kasserer: Kai Holger Hansen Hobrogade 8,4 th 2100 København Ø Seehusen A/S Formand: Fritz Werner Schmidt Vegas Alle Kastrup Kasserer: Glenn Rene Vildbæk Svendsen Kindvigvej Mern Flemming Breining Blokland 16,1 th 2620 Albertslund Steen Nielsen af 1938 A/S Formand: Finn Lehmann Møller Jyllandsvej 10,st mf 2000 Frederiksberg Kasserer: Mads Andreas Kjærgaa Alfast Bellahøjvej 102,4 tv 2720 Vanløse Thomas Skyum Gillesager 270, 8. sal 2605 Brøndby Th. Jensen & Søn A/S Formand: Henrik Broe Granskoven Glostrup Kasserer: Jørgen Brandt Müller Røjlehaven Taastrup Claus Nielsen Hegnet 27,2 th 2600 Glostrup Tom Olsen A/S Flemming Poulsen Uldumvej Kastrup Tommy Eriksen ApS Denis Jakobsen Mollerupvej Rødovre Torben Madsen A/S Formand: Hans Jørgen Rasmussen Blomstermarken Søborg Jon Panduro Petersen Eskebjerggård 30,3 tv 2760 Måløv V.S. Larsen A/S Formand: Jack Preben Wognsen Jagtvej 202,4 th 2100 København Ø Michael Hansen Engvadvej Hvidovre Viebke & West A/S Karsten Boye Skaarup Tølløsevej Brønshøj Vinkler ApS Formand: Vagn Mattsson Hvidovrevej Rødovre Kasserer: John Nordbo Marbæk Park Ballerup Søren Jespersen Skyttehusene Albertslund Rettelser/tilføjelser til tillids mands - listen skal indsendes skriftligt maler nyt 19

20 MALER NYT MALERNES HUS LYGTEN KØBENHAVN NV PP MAGASINPOST ID NR: Fogh fik besked Foto: 2. oktober-initiativet og Mark Knudsen/Monsun FLERE HÆNDER MERE I LØN STOP PRIVATISERINGER GOD OG GRATIS UDDANNELSE FLERE PENGE TIL KOMMUNERNE. Det var beskeden til Anders Fogh, da fagbevægelsen sammen med elevorganisationer landet over demonstrerede i forbindelse med Folketingets åbning den 2. oktober. I København talte LO-formand Hans Jensen, elevrepræsentant Gry Möger Poulsen, og FTF-formand Bente Sorgenfrey til en fyldt Christiansborg Slotsplads. Forinden havde den storkøbenhavnske fagbevægelse holdt fordemonstration på Axeltorv.

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område.

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. PostnummeBy Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. 1000 København K Porcani leverer dagligt i dit

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2015 Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 105,4 105,1 106,1 104,0 420,6 36x 2 Janus Haahr

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 StævneProgram 19-08-2007 23:05 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.3.4 Juni 2007 RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 Pistolterræn - Klasse JUN 1 05N-17450 Henrik Hjelm Hansen

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Resultatliste Politimesterskaber i Maraton 2012. Mesterskabsklasse (klasse 1)

Resultatliste Politimesterskaber i Maraton 2012. Mesterskabsklasse (klasse 1) Resultatliste Politimesterskaber i Maraton 2012. Mesterskabsklasse (klasse 1) 1 6566 Tony Wang Markussen guld Københavns Vestegn 02:48:39 2 6590 Torben Klose sølv Fyn 02:57:10 3 2227 Martin Gravesen bronze

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Nr Spillere i Centerturneringen / Side 1 af 4 5. Nr Navn Center Hold Gældende Personlig snit Distance K. 1. Niels Vigsø Glostrup

Nr Spillere i Centerturneringen / Side 1 af 4 5. Nr Navn Center Hold Gældende Personlig snit Distance K. 1. Niels Vigsø Glostrup Nr Spillere i Centerturneringen - 2016/2017 17-05-2016 Side 1 af 4 5. Nr Navn Center Hold Gældende Personlig snit Distance K. 1. Niels Vigsø Glostrup Aktivitetscenter 28,06 8 2. Aage Larsen Glostrup Aktivitetscenter

Læs mere

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen HFJ d Gustav Lagertbon HFJ j Jakob Iversen Lund j Arne

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10 Navn/Turnering Fra Klub Holbæk Løvfald 11/9-13/9 Greve EMT 7/9-28/9 Næstved Høst 24/8-5/10 Dianalund Open 11/9-9/10 Xtracon GM 2015 12-18/10 Nordfalster opstart 15/9-20/10 Maribo By 9/9-21/10 Faxe efterm.

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 1. I SÆSONEN 2016 2017 LØRDAG DEN 24. SEPTEMBER 2016. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Hvalsø Holbæk Vejby Hvalsø Skole Sandbergs Allé 4330 Hvalsø Tlf. 46 40 92 52 Holbæk Ungdomscenter

Læs mere

R E S U L T A T L I S T E

R E S U L T A T L I S T E F.A.S. Geværterrænskydning Søndag den 24. marts 2002 (revideret maj 2002) RIF & Hillerød s skytteforeninger siger tak for det pæne fremmøde Patronpræmie 500 stk. Norma Diamond Line Fält Den heldige vinder

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse By Telefon Email Mobil Andersen Keld Ansgarvej 10 7950 Nykøbing ansgarvej10@mvb.net 26742251 Boll, Alex Lindevej 16 7900 Nykøbing a-boll@hotmail.com 40534146 Boll, Dan

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller Kursusnummer 927 Kursusnavn Chaufførkonferencen 2011 Afholdelsessted Middelfart Resort og konferencecenter Startdato 30/05-11 Slutdato 31/05-11 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Preben Mandrup,

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 2 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening 36 42 3 9 Conni Elmholt 1051p Sogns Jagtforening 34 41 4 173 Inge-Lise Jensen 1052 Sevel

Læs mere

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer.

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Nr. Start Navn Tjenestested / Hold Tid 1 2771 Torben Klose Fyn 02:43:01 2 1886 Karsten Bruhn Kristiansen Nordsjælland 02:47:05 3 10167 Palle Redder Østjylland 02:48:36

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Resultatliste - HERRER. Old Boys / Girls - Stævne nr. 5 Glostrup Bowling Center 6. - 7. Marts 2004 Kreds 17

Resultatliste - HERRER. Old Boys / Girls - Stævne nr. 5 Glostrup Bowling Center 6. - 7. Marts 2004 Kreds 17 Resultatliste - HERRER Old Boys / Girls - Stævne nr. 5 Glostrup Bowling Center 6. - 7. Marts 2004 Kreds 17 Placering Holdnr. Navn Klub Kegler Hcp Holdtotal Point 1 19 Carsten Daae Center 149 21 Ole Petersen

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager NR. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 4 Søren Astrup Senior Sevel 40 40 39 40 79 80 40 40

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Krydsning Får SNEHVIDE HV 33711-00011 20.03.94 85319-00771 125 126 115 107 112 108 97 94 99 46 A. & C. Geisler Elmgreen 98375323 56050-00424 06.03.98 87891-00103 124 110 102 113 121 107 100 104 108 40

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel)

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) MANNEKLUBBEN GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) VELKOMST: Velkommen til Manneklubbens generalforsamlingen. Klubben består i dag af 86 medlemmer. VI MINDES

Læs mere

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 2010 Gns Senior Klub 1 Ole Kristensen Viborg 582 116,4 116 117 120 115 114 2 Jacob Jensen Viborg 565 113,0 112 113 114 119 107 3 Peter Hertz Viborg 564

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

RESULTATLISTE DGI Nordsjællandsmesterskab pistol 15m 2017

RESULTATLISTE DGI Nordsjællandsmesterskab pistol 15m 2017 10-03-2017 13:26:24 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE DGI Nordsjællandsmesterskab pistol 15m 2017 Standardpistol, 15m. - Klasse Børn 1 123576 Julius Trap 18-045 Frederiksværk Skytteforening 256/91 2 123588

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 StævneProgram 24-08-2010 15:59 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.21 Januar 2010 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-84400 Oliver Olsen 101-Randers Skyttekreds

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

Skydning Total Old Boy Hold

Skydning Total Old Boy Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Old Boy Hold Træf Skud Træf Skud G 7 Krogager 1 115 120 48 Peter Terkelsen 4106 Krogager Jagtforening 40 40 45 Hans J. Nissen 4106 Krogager Jagtforening

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 5. I SÆSONEN 2015 2016 LØRDAG DEN 9. JANUAR. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Nexø BC Holbæk Ølstykke BK Stadionvej 22 Holbæk Ungdomscenter Gl. Ringstedvej 32 Maglehøjskolen kld. Skelbækvej

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia Junior hold 10:30 17 Junior 72 73 74 74 Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt 4353254652 4353415446 4353304172 4353304172 1 udskrevet for: Junior hold Side 1 Old-boy hold 09:20 22

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Fælles årsmøde: Hvordan bliver flygtninge en ressource? Onsdag den 9. november 2016, på KolleKolle, Værløse Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Jægerskydning. Samlet

Jægerskydning. Samlet Jægerskydning Øse Navn Point X 10 Placering Kenneth Jensen 141 2 3 Carsten Cristensen 137 1 18 Jørgen Borg 137 0 19 Henning Sørensen 137 0 19 Allan Pedersen 135 0 28 Benny Ølgod 133 1 31 Erling Christensen

Læs mere

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Specialopgaver: Medlem af BRT Golf Klub 2011. Klub: Smørum Golf Klub

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Specialopgaver: Medlem af BRT Golf Klub 2011. Klub: Smørum Golf Klub 58 Bettina Blæsbjerg Mobil: Medlem af BRT Golf Klub siden 2011. Klub: Hjemmemail: bettina.blaesbjerg@gmail.com Email: bettina.blaesbjerg@post.dk 5 Bjarne Roerslev Vanløse Allé 8, st.tv., 2720 Vanløse Medlem

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

Priser Du har mulighed for at betale kontant, Dankort eller med MobilePay. Priser for ansøgning og førerkort kan du finde her.

Priser Du har mulighed for at betale kontant, Dankort eller med MobilePay. Priser for ansøgning og førerkort kan du finde her. Taxinævnet i Region Hovedstaden SYGETRANSPORTPRØVEN Vejledning til prøven, som giver adgang til sygetransportkørsel 16. januar 2017 Sagsbeh.: DCU J.nr.: 00.00.00-A00-1206-16 OBS: Denne prøve skal kun gennemføres,

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Veteraner mænd 2014. 100 m M30

Veteraner mænd 2014. 100 m M30 100 m 12,66s 0,0 Claus Landal, 82 2014 12,7s Frank Engmark, 57 1987 13,0s 0,5 Michael Pedersen, 73 2007 13,5s Søren K Jacobsen, 70 2002 13,5s Jens Holm, 51 1983 13,6s Claus Berentsen, 57 1991 13,7s Erik

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere