maler nyt Oktober2007 nr. 4 Fogh fik besked Bagsiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "maler nyt Oktober2007 nr. 4 Fogh fik besked Bagsiden"

Transkript

1 maler nyt Oktober2007 nr. 4 Fogh fik besked Bagsiden

2 Medlemsblad for Malernes Fagforening i Storkøbenhavn Indhold Ansvarshavende redaktør: Steen Harup Redaktionsudvalg: Steen Harup og Bo Rosschou Oplag: 3800 eks. Grafisk produktion: Eks-Skolens Trykkeri ApS. ISSN Redaktionen sluttet 24. september 2007 Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest den 10. december 2007 Malernes Fagforening Storkøbenhavn: Lygten 10, 2400 København NV. Telefon: Telefax: Åbningstider: Mandag Tirsdag og Onsdag Lukket Torsdag og Fredag Telefonen er åben hele dagen. Fredag kun til kl Det henstilles så vidt muligt ikke at ringe mellem kl og Maler nyt er trykt på Cyclus Print 100 g, som er Svanemærket Foto: Mark Knudsen/Monsun Bofællesskab og lokal A-kasse? Samarbejde i byggefagene Hul i loftet og fæle forhold Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn og et bofællesskab Ungdomskursus Afdelingens grænser LO-kongres Generalforsamling Mindeord Opmålerleder Karl Erik Jørgensen slutter Kursustilbud Fagforeningens interne kurser Nyt fra Seniorudvalget Vi gratulerer Guldnåle Medlemsforhold Nyt fra kulturudvalget Arbejdspladsliste Ledighedsstatistik Prislister og overenskomster Klubformænd, kasserere og sikkerhedsrepræsentanter Velfærdsdemonstration 2. oktober Oktober2007 nr. 4 maler nyt Fogh fik besked Bagsiden Forsiden I forbindelse med Folketingets åbning den 2. oktober deltog mere end mennesker landet over i demonstrationer for mere velfærd her på Axeltorv i København.

3 Bofællesskab og lokal A-kasse? På generalforsamlingen den 24. oktober 2007 vil bestyrelsen fremlægge forslag om at få bemyndigelse til: at sætte Malernes Hus, Lygten 10, til salg at arbejde for at oprette en fælles lokal A-kasse med Blik- og Rørs Københavns afdeling at købe Malerforbundets nuværende ejendom på Lersø Parkalle 109 i fællesskab med Blik- og Rør København. Som det fremgår af ovenstående, er det vigtige og afgørende ting, der sættes til debat i oktober. Og hvad er så baggrunden for dette? En række af byggefagenes fagforeninger i det Københavnske område har gennem en del år drøftet forskellige muligheder for et tættere dagligt samarbejde. I disse drøftelser har tankerne om et egentligt bofællesskab på forskellige planer også været oppe at vende. De faglige udfordringer og opgaver i ti den er store, samtidig med at fagbe - vægelsen er sat under pres i form af et vigende medlemstal. Intentionerne med disse tanker er derfor at udnytte de tilstedeværende fælles ressourcer på den bedste og mest rationelle måde. De tidligere forsøg på at etablere et bo - fællesskab, som vor fagforening har deltaget i, har vist sig ikke at være bæredygtige. Ikke på grund af manglende vilje, men på grund af rent praktiske forhold, såsom ringere fysiske forhold og faciliteter, ligesom de økonomiske fordele heller ikke har været af en sådan størrelsesorden, at bestyrelsen har fundet det rigtigt at foreslå medlemmerne en så vital ændring, som en udflytning og et bofællesskab nu engang er. Hvad har så ændret sig, siden bestyrelsen nu beder om ovenstående bemyndigelse? Baggrunden er, at Malerforbundet samt Blik- og Rørarbejderforbundet på centralt plan har vedtaget at oprette en fælles a- kasse. Yderligere har de to forbund yderligere besluttet at udbygge samarbejdet til også at omfatte et egentligt bofællesskab på adressen i Hvidovre, hvor Blik- og Rør holder til. Der er tale om et fornuftægteskab, der dels tager højde for at fremtidssikre a-kassen i forhold til lovgivningen, og dels udnytter de fælles organisatoriske og økonomiske ressourcer på en mere optimal måde. Det betyder selvsagt, at Maler for bun - dets nuværende hus vil være til salg. Og at ideen med også på lokalt plan at skabe et bo fællesskab og en fælles lokal A-kasse ligger lige for. En enig bestyrelse ser på det foreliggende grundlag så mange fordele både fagligt, økonomisk og administrativt at vi helt og fuldt vil anbefale generalforsamlingen, at bestyrelsen får mulighed for at realisere et sådant lokalt fællesskab. Men beslutningen er naturligvis op til dig. Så mød op på generalforsamlingen den 24. oktober og giv din mening til kende. Steen Harup maler nyt 3

4 TEMA Hul i loftet og Samarbejde i byggefagene Samarbejdet mellem byggefagenes fagforeninger har i mange år været tæt og godt i Byggefagenes Sam - virke i Storkøbenhavn med organisering af fælles sikkerhedspatruljer og byggepladsbesøg m.v. Et sådant besøg fandt blandt andet sted den 23. august, hvor vi lidt utraditionelt var på arbejdspladsbesøg en lørdag (se artiklen her på siderne), og det sker for eksempel også via a-kassesamarbejdet mellem malerne og blikkenslagerne og måske også bofællesskab (se artiklen side 6) Næste store fælles initiativ er en tillidsmandskonference i november, hvor vi vil prøve at samle op mod 300 af vores tillidsmænd om - kring udviklingen af den fælles organisering af arbejdspladserne. Dette er et led i vores forsøg om - kring en ny måde at organisere fagforeningernes arbejde på gennem organising modellen. Egentlig var det ikke overraskende forhold, der mødte de omkring 20 fagforeningsfolk, som lørdag morgen den 25. august drog på uanmeldt arbejdspladsbesøg i Københavnsområdet. Og så alligevel for nok har man set mange eksempler på, at arbejdsmiljølovgivningen ikke er overholdt, og nok har man oplevet, hvordan løn- og arbejds - forhold ikke har levet op til normale danske arbejdsvilkår, men denne arbejdsplads gjorde alligevel indtryk Når man, som det skete for et af kontrolholdene, der besøgte en adresse i St. Kongensgade i det indre København, møder en plads, hvor der direkte blev arbejdet hen over huller i gulvene mellem etagerne og med flere meters frit fald, så gør det alligevel indtryk. Selv på prøvede fagforeningsfolk. Pladsen bliver anmeldt til politiet og Arbejdstilsynets straks. Men de kan ikke rykke det er jo lørdag, forklarer Allan Leegaard, faglig sekretær i Rør og Blik København. Morgenkontrol At tage på bogkontrol er ganske al - mindeligt fagligt arbejde. Det sker i de fleste byggefagforeninger med jævne mellemrum. Man skal ud og følge situationen, tale med medlemmerne og se dagligdagen an. Fagligt arbejde er ikke blot noget, der foregår bag et skrivebord på fagforeningskontoret. Men man når ikke alle inden for normal arbejdstid mandag til fredag, fordi arbejdstid ikke alle steder er noget, der følger den almindelige arbejdsuge. For eksempel ikke på byggepladser, hvor der anvendes udenlandsk arbejdskraft. Derfor har Byggefagenes Samvirke i samarbejde med Den Polske Klub kaldt til samling denne lørdag morgen hos Dansk El-forbund i Tikøbgade. Her bliver der delt ruter ud og dannet hold, som i grupper af tre og med brug af lister over anmeldte arbejdspladser tager ud for at se på weekendarbejde. Første stop er et byggeri ved den tidligere tv-by i Gyngemosen. Her er der en enkelt tysk maler og fire polske håndværkere i skuret. Plus en formand. Alt er i orden, forsikrer formanden over for den polske tolk, som også forsøger at få nogle kommentarer fra polakkerne. Men ud over at oplyse navn, fortæller de ikke yderligere, men skæver hele tiden op til formanden. At være eller ikke være på arbejde Lidt derfra er nogle af TV-Byens tidligere bygninger ved at blive ombygget til privathospitalet Hamlet 2. Der ser helt øde ud. Men patruljen går alligevel ind på pladsen og lytter efter. Er der støj, snak eller andet, som antyder aktivitet? Nej og så alligevel. Pludselige dukker der en skygge op, så en til, og fra de forskellige sidegange kommer der efterhånden folk frem. De taler polsk med tolken, jo, de arbejder i weekenden, men har ikke lyst til at tale yderligere. En skynder sig væk og kommer kort efter tilbage med et telefonnummer til en dansk kontakt. Patruljen går lidt rundt på pladsen og møder cirka ti håndværkere i gang med arbejde. 4 maler nyt

5 SAMARBEJDE I BYGGEFAGENE fæle forhold Lyset er dårligt, og der burde være opsat gangbelysning, fortæller faglig sekretær Lars Bæk, fra elektrikernes fagforening. Ingen vil fortælle om forholdene, men har pludselig meget travlt med at komme væk. Hos den danske kontakt får patruljen en aftale om at få faxet en oversigt over de ansatte. Ungarere, danskere og polakker Så videre til næste plads. Et større rækkehusbyggeri på Frederikssundsvej. Her står porten åben. Der arbejdes altså. Lidt nede ad vejen er to polakker i gang med at sætte vinduesrammer i. De vil gerne snakke. Først lavede de murerarbejde, men nu var de blevet tømrere, siger den ene. Han er tilfreds med firmaet og indkvarteringen i en lejlighed i nærheden. Firmaet bliver noteret til senere opfølgning. Næste gruppe er et par danske tømrersvende, som også laver vinduesarbejde. De er overenskomstdækket, og mester går også på pladsen, fortæller de. Fra vikarbureauet Global har de to tyske kolleger, som i dag er på weekend hjemme i Tyskland. I et af nabohusene er der malet, viser det sig. Men der ingen at se. Patruljen går rundt mellem bygningerne og mø - der så en ungarsk maler. Han er sammen med sine fire kolleger på pladsen for firmaet Brdr. Jacobsen. Firmaet har tre andre pladser i Storkøbenhavn, viser det sig. I alt cirka tyve ungarere. Lønforhold bliver drøftet, bolig- og arbejdsforhold ligeså. Lønnen bliver udbetalt kontant hver fjortende dag, får patruljen at vide. Ingen lønsedler. Pen gene i en kuvert. Så dan. Langt under en almindelig dansk malerløn. (mbp) Bag denne facade på ejendommen i St. Kon - gensgade 79 i København mødte der arbejdspladspatruljen et eksempel på grov tilsidesættelse af sikkerheden og underbetaling af en større gruppe polske håndværkere. Sagen op i Folketinget Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) skal nu svare på følgende spørgsmål fra Enhedslistens MF er Jørgen Arbo-Bæhr: 1. Ministeren bedes kommentere oplysninger fra Bygge - fa ge nes Samvirke i København om omfattende udnyttelse af polske håndværkere på københavnske byggepladser, og i forlængelse af det fortælle, hvad ministeren agter at gøre for at styrke arbejdet for ordnede lønog arbejdsforhold, samt overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen på arbejdspladser, hvor der er beskæftiget polske og/eller andre østeuropæiske arbejdere. 2. Mener ministeren, at det er acceptabelt, at hverken Arbejdstilsynet eller politiet ser sig i stand til at rea gere på en anmeldelse af ulovlige arbejdsforhold på en lørdag, som det fremgår af oplysninger fra Bygge fagenes Samvirke i København, og hvad vil ministeren gøre for, at dette ikke sker i fremtiden? maler nyt 5

6 TEMA Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn og et bofællesskab? 1. januar 2008 er Byggefagenes A-kasse en realitet. Byggefagenes A-kasse er en fusion af Malerfaget og Maritim Arbejdsløshedskasse samt Blik og Rør s a-kasse I første omgang har fusionen virkning på hovedkasseniveau. Hovedkassen flytter rent fysisk sammen hurtigst mu - ligt i Rør og Bliks lokaler på Im merkær i Hvidovre. Efterfølgende vil Maler for - bundet også flytte til den adresse og flytte i bofællesskab med Rør og Blik - arbejderforbundet og Byggefagenes A- kasse. På generalforsamlingen i oktober vil vi behandle forslag om at flytte i bofællesskab med Rør og Blikkenslagernes fagforening i København og danne en fælles lokalafdeling af Byggefagenes A- kasse. Meget konkret foreslår vi, at vi over - tager og flytter sammen i Maler for - bundets nuværende lokaler på Lersø Parkalle 109, lige så hurtigt, som det er muligt at overtage dem. Mange fordele Fordelene ved et kommende bofællesskab vil være flere: Flere medlemmer giver bedre rutiner. Flere om at dele udgifterne til ejendom. Bedre fordeling af ressourcer. Færre administrationsudgifter. Selve huset rummer store muligheder. Et behageligt velkomstområde, hvor det er muligt at etablere computeradgang, så man kan benytte jobnet.dk til tilmelding til jobcenter, lave sit CV eller ajourføre det. Der vil være mødefaciliteter, masser af parkeringsmuligheder, og huset ligger tæt på offentlige transport. Større fokus på anvisning Velfærdsforliget betyder en lang række ændringer i a-kassernes arbejde. Fokus skal ligge langt mere på ar - bejdsanvisning. Det betyder, at a-kassernes arbejde kommer til at dreje sig langt mere om at anvise det rigtige job til den ledige. Hvis ikke, der er job inden for eget fagområde, skal a-kasserne anvise andre relevante job fra første ledighedsdag. A-kasserne skal være arbejdsgi verne behjælpelige med at få besat ledige job. A-kasserne kommer fremover blandt andet til at blive målt på, hvor mange ledige job de formidler og får besat. Medlemmernes CV bliver omdrejningspunktet under ledighed. Det er blandt andet ud fra CV et, de ledige anvises arbejde. Et godt CV er en del af det at stå til rådighed. De ledige skal have deres CV klar inden en uge efter første ledighedsdag. Det er a-kasserne, der har ansvaret for at kontrollere CV et og for at hjælpe med at oprette det. Nye arbejdsopgaver Jobnet.dk skal pr 1. oktober 2007 bruges hver uge af de ledige. Det er en be tingelse for fortsat, at kunne få dagpenge. Jobnet.dk skal både bruges til at be - kræfte, at man stadig er ledig og øn - sker dagpenge, og til at søge arbejde. Disse nye arbejdsopgaver stiller nye krav til a-kassernes arbejde. Der skal holdes mange flere samtaler med de ledige end tidligere, og der skal registreres mere om a-kassernes arbejde end tidligere. Ansvaret for og kontrollen med at de ledige står til rådighed ligger i a-kasserne og vokser konstant. Ved at flytte sammen i en byggefagenes a-kasse får vi bedre ressourcer til at løfte de nye arbejdsopgaver. 6 maler nyt

7 september tilbragte unge medlemmer af Malernes Fagforening en begivenhedsrig weekend på Lo-skolen Af Gert Hansen Forhandlingsteknik og kropssprog var emnerne lørdag formiddag, mens efter middagens program bød på udendørs - aktiviteter blandt andet stratego, fangeleg, stafet, træ klatring, mine ryd ning, vandret elastikspring og strand - arkitektur med indlagte gruppespørsmål. Lørdag aften var der stand-up underholdning (en kvinde) og kammeratligt samvær, og søndag fortsatte man lørdagens program. Det var et træt hold, der efter frokost vendte tilbage til Lygten, men alle deltagere gav udtryk for, at det havde været en oplevelsesrig weekend. maler nyt 7

8 Afdelingens grænser Hvornår hører en arbejdsgiver til Sjælland/ Bornholms område, og hvornår hører en arbejdsgiver til Storkøbenhavns område? Hørsholm Spørgsmålet har jævnligt været diskuteret i forbindelse med indgåelse af tiltrædelsesoverenskomster, faglige sager, op måling, firmaskift o.l. Når det drejer sig om grænseområderne, har de to afdelinger taget kontakt til hinanden for at få afklaret, hvilken afdeling der skulle tage sig af den pågældende sag. Der har derfor selvsagt længe været et ønske fra medlemmer, arbejdsgivere, afdelingerne og forbundet om at få tydeliggjort grænserne. De to afdelinger har derfor fundet det hensigtsmæssigt at få afklaret helt præcist, hvilke områder der hører til hvilken afdeling. Arbejdet blev færdiggjort i sensommeren og er godkendt af bestyrelserne for de to afdelinger. I forlængelse af, at vi nu har helt klarlagt, hvilke arbejds givere, der hører til hvilken afdeling, vil vi tage kontakt til berørte medlemmer og firmaer for at få foretaget overflytning til den rigtige afdeling. Rudersdal Lyngby-Taarbæk Furesø Gentofte Gladsaxe Ballerup Herlev København Glostrup Rødovre Albertslund Frederiksberg Høje-Taastrup Brøndby Hvidovre Vallensbæk Ishøj Tårnby Greve Dragør Københavns afdeling dækker nu arbejdsgivere, der har værkstedsadresse i nedenstående postnumre Købehavn K og V Frederiksberg 2100 København Ø 2200 København N 2300 København S 2400 København NV 2450 København SV 2500 Valby 2600 Glostrup 2605 Brøndby 2610 Rødovre 2620 Albertslund 2625 Vallensbæk 2630 Taastrup 2635 Ishøj 2650 Hvidovre 2660 Brøndby Strand 2665 Vallensbæk Strand 2670 Greve 2700 Brønshøj 2720 Vanløse 2730 Herlev 2740 Skovlunde 2750 Ballerup 2760 Måløv 2765 Smørum 2770 Kastrup 2791 Dragør 2800 Kongens Lyngby 2820 Gentofte 2830 Virum 2840 Holte 2850 Nærum 2860 Søborg 2870 Dyssegård 2880 Bagsværd 2900 Hellerup 2920 Charlottenlund 2930 Klampenborg 2942 Skodsborg 2950 Vedbæk 2960 Rungsted Kyst 2970 Hørsholm 3460 Birkerød 3500 Værløse 3520 Farum 8 maler nyt

9 LO kongres LO s kongres i slutningen af oktober skal blandt andet diskutere medlemsorganisering og vælge ny formand LO afholder ordinær kongres den oktober 2007 i Falkonercentret. På dagsordenen er flere vigtige punkter, som kan få stor betydning for fagbevægelsens fremtid. Medlemsorganisering Medlemstallet i LO falder, og det skyldes ikke kun, at antallet af traditionelle industriarbejdere falder, men også at nogle arbejdere simpelthen fravælger en LO-fagforening. Nogle mener, at LO nu må vende tilbage til sit udgangspunkt back to basic og lægge vægten på sin organiserende rolle fremhæve fagbevægelsens rolle som overenskomstbærende og organiserende, frem for servi - cerende. Det diskuteres desuden, om denne opgave er tværfaglig eller om LO skal blande sig udenom og overlade organiseringsarbejdet til de enkelte forbund. LO Storkøbenhavn har ladet sig in - spirere af en organiseringsmodel, som er udviklet af fagbevægelsen i USA og videreført af det engelske forbund T&G. LO Storkøbenhavn vil søge at delagtiggøre LO kongressen i sine erfaringer omkring denne organiseringsmodel. Temadebatter Kongressen skal desuden gennemføre nogle temadebatter om: Danmark og det globale arbejdsmarked, hvor udvidelsen af EU med 10 nye medlemsstater stiller fagbevægelsen over for store udfordringer, og hvor globaliseringen i øvrigt betyder, at udveksling af varer og arbejdskraft hen over landegrænser og kontinenter mere og mere berører danske arbejderes dagligdag. Ulighed, hvor en hvidbog om uligheden i Danmark sættes til debat. Det er en fagpolitisk debat, hvor velfærd contra skattelettelser indgår. Fremtidens hovedorganisation, der handler om LO s fagpolitiske grundlag, målprogram, love og økonomi. Lønninger LO s daglige ledelse indstiller til kongressen, at LO-ledelsens lønninger skal gøres mere gennemsigtige ved, at alle honorarer fra bestyrelser og lignende skal afleveres til LO s kasse. Derved følger man flere forbund senest 3F der har vedtaget det samme. To formandskandidater Det ligger fast, at der bliver kampvalg om, hvem der skal være ny LO-formand efter Hans Jensen. Tine Aurvig-Huggenberger, som er nuværende næstformand, og Harald Børsting, der er nuværende sekretær i LO, har begge meddelt, at de stiller op til formandsposten. Tine Aurvig Huggenberger Harald Børsting Fakta om LO LO blev grundlagt 3. januar Denne dato talte LO s første formand, maler Jens Jensen, til 400 deltagere fra forskellige forbund i Folkets Hus i København det nuværende koncertsted Vega. Maler Jens Jensen tog med mødet i 1898 initiativet til at samle alle forbund i én organisation De Samvirkende Fag for bund, DsF. DsF skiftede i 1967 navn til LO, Landsorganisationen Danmark. I 1898 var danskere godt halvdelen af alle arbejdere medlemmer af DsF (De samvirkende Fællesforbund). Det var dengang den højeste organisationsprocent i verden, og danske arbejdere har lige siden været de bedst organiserede. LO er i dag hovedorganisation for 17 medlemsforbund. LO tager sig af fagbevægelsens overordnede opgaver på tværs af faglige områder. LO er det fo rum, hvor medlemsforbun dene koordinerer indsatser og holdninger, når det er hensigtsmæssigt. Medlemstal 1899: Medlemstal 1900: Medlemstal 1940: Medlemstal 1994: Medlemstal 2000: Medlemstal 2006: maler nyt 9

10 Malernes Fagforening Storkøbenhavn Ordinær generalforsamling Onsdag den 24. oktober 2007, kl i Malernes Hus, Lygten 10, 2400 København NV. Dagsorden: 1. Valg af dirigent samt tilforordnede 2. Protokol bemærk at protokollen vil ligge til gennemsyn i fagforeningen fra onsdag den 17. oktober Beretning 4 Indkomne forslag 4.a Forelæggelse af budget 2008, samt eventuelt regulering af kontingentet 4.b Vedtægtsændringer (blandt andet i forbindelse med opmålerlederens fratræden) 4.c Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen om at arbejde videre med etablering af en lokal a-kasse, og et bofællesskab med Blik og Rør København Mindeord Det var med stor sorg, at vi modtog meddelelsen om, at Leif Andersen var afgået ved døden den 31. august For knap et år siden fungerede Leif stadig som en særdeles aktiv og vellidt tillidsmand i Malernes Fag for ening Storkøbenhavn. Leifs indsats for vognmalerne er og bliver legendarisk. Alle vognmalere over det ganske land har nydt godt af hans centrale placering i Malerforbundet, hvor han i forretningsudvalg og hovedbestyrelse med stor vægt talte vognmalernes sag. På samme vis var han en respekteret forhandler, når der skulle fastsættes løn- og arbejdsforhold ved overenskomstforhandlingerne, hvor hans indsigt og kompe - tence var medvirkende til en række solide resultater for vognmalerne. Leif har gennem hele sit virke som tillidsmand påtaget sig de opgaver, som kollegerne, fagforeningen, og den øvrige bevægelse krævede og havde brug for. Alle opgaver blev løst på bedste vis med hans overblik, samt hans rolige og besindige gemyt. Leif var et helstøbt menneske, en god tillidsmand og en god kollega. Han vil blive savnet. Vore tanker går til Jytte og hans øvrige familie, som fik alt for kort tid sammen med Leif i hans velfortjente otium. Æret være hans minde. Steen Harup 5. Øvrige indkomne forslag. 6. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 15. oktober Indkomne forslag vil blive fremlagt i fagforeningen fra onsdag den 17. oktober 2007 Der bliver serveret lidt mad og kaffe fra kl Gyldigt medlemskab skal bekræftes ved indgangen. RØG NEJ TAK! Rygning i huset på Lygten 10 følger lovgivningen Den 15. august trådte lovgivning om røgfri miljøer i kraft. Det betyder, at fagforeningen på Lygten 10 nu er helt røgfri Det gælder også for møder og generalforsamlinger, der afholdes i huset. Der etableres udendørs faciliteter med udgang fra fanesalen mod syd til brug for rygerne, og der er opsat askebægre ved indgangene. 10 maler nyt

11 Opmålerleder Karl-Erik Jørgensen slutter akkorden Fredag den 26.oktober 2007 bliver lidt af en mærkedag i fagforeningen. Sagen er, at det er denne dag, fagforeningens leder af opmålerafdelingen Karl-Erik Jørgensen har valgt at afslutte akkorden, for at gå på efterløn. Og det er i sin bedste forstand en ak kordsvend og tillidsmand, vi i fagforeningen må vinke farvel til. Karl-Erik har fra første dag, efter han blev udlært, beskæftiget sig med opmåling og akkordarbejde. Han forstod meget hurtigt, at vejen til en god løn og ordentlige arbejdsforhold, for kollegerne gik gennem netop opmåling/akkord og et struktureret stykke tillidsmandsarbejde. Her stillede Karl-Erik sig uforbenhol- Afskedsreception I forbindelse med at fagforeningens opmålerleder Karl-Erik Jørgensen har valgt at gå på efterløn afholdes RECEPTION fredag den 26. oktober 2007 mellem kl og Alle kolleger, venner og samarbejdspartnere er hjerteligt velkomne til at kigge forbi for at hilse på Karl-Erik. P.F.V Steen Harup C Opmålerleder Karl Erik Jørgensen stopper efter 20 år i opmålerafdelingen. dent til rådighed både på de enkelte arbejdspladser og i klubarbejdet. Det var derfor en solid tillidsmand, med fingeren på pulsen, der blev fanget ind af fagforeningen i 1987 Karl Erik har siden forvaltet sin stilling på bedste vis. Først som opmåler, og fra 1999 som leder af opmålingsafdelingen Alle os, der kender og har haft glæde af hans utrolige arbejdsindsats i det daglige ønsker Karl-Erik al mulig held og lykke i fremtiden. P.F.V. Steen Harup Husk at melde ny adresse! OBS OBS k Meget post til medlemmer kommer retur grundet forkert adresse. Husk derfor også at melde flytning og adresseændring til fagforeningen. Det er ærgerligt for både fagforening og medlem, når vigtige breve kommer retur og dermed forsinker og komplicerer en sag yderligere. Så er den nye CO Industri overens - komst kommet, og alle, som ar - bejder under den, kan afhente den i fagforeningen. Kontakt Frank Bloch eller Johnny Karlson. maler nyt 11

12 KURSUSTILBUD Kursus i forhandlings psykologi Tilbud til klubformænd, næstformænd og bestyrelsesmedlemmer m.v. Sæt arbejdsmiljøet i centrum tag på kursus! Kender du det psykologiske spil i en forhandlingssituation? Der stilles store krav til tillidsvalgte, som skal varetage kollegaernes interesser. Særligt i en tid, hvor forhandlingskompetencen lægges ud til dig og dine TR-kolleger. At have viden om de tekniske og kulturelle udfordringer om forhandlingerne gør det ikke alene de gode resultater forudsætter, at du har forståelse og indsigt i det psykologiske spil. Kurset afholdes fra den 10. til den 13. december 2007, på LO-skolen. Malerforbundet dækker tabt arbejdsfortjeneste og transport jf. gældende regler. Kurset afholdes som et FIU-kursus. Afdelingen opfordrer alle, som har mulighed for at deltage, til at henvende sig til Frank Bloch. Tilmelding senest den 9. november Videregående uddannelse Ønsker du en videregående uddannelse in - den for malerfaget, er malerfagets videregående uddannelseskatalog ud kommet. Kataloget kan af - hentes i Malernes Fag - forening ved henvendelse til Frank Bloch. Kursusudvalget Er du interesseret i arbejdsmiljø? Er du sikkerhedsrepræsentant? Har du et eller flere FIU-grundkurser? har vi et godt tilbud: ARBEJDSMILJØLOVEN I BYGGE OG ANLÆG Kursets formål: At skabe større forståelse for betydningen af et godt arbejdsmiljøarbejde. At sætte dig i stand til hurtigt og effektivt at få overblik over daglige arbejdsmiljøproblemer. At redegøre for og få debat om bygge- og anlægsbranchens særlige arbejdsmiljøproblemer. At få overblik over hvem der skal planlægge, hvem der har ansvaret for dit arbejdsmiljø. At finde løsninger og handling på arbejdsmiljøproblemerne. Kurset veksler mellem oplæg, debat, gruppearbejde og besøg på en eller flere byggepladser. Hvis du har oplysninger og papirer om aktuelle arbejdsmiljøproblemer så tag dem med på kurset. Vil du vide mere om kursets indhold, kan du henvende dig i fagforeningen til Gert Hansen. Her kan du få udleveret kursusfolderen. Kurset afholdes fra den 10. til den 14. december 2007 på LO-skolen Malerforbundet dækker tabt arbejdsfortjeneste og transport jf. gældende regler. Kurset afholdes som et FIU-kursus. Afdelingen opfordrer alle, som har mulighed for at deltage til at henvende sig til Frank Bloch. Tilmelding senest den 26. oktober maler nyt

13 FAGFORENINGENS INTERNE KURSER Fagforeningen udbyder to kurser et Pris liste/ akkorderingskursus samt et Sikkerheds kur sus, som ligger i dagtimerne. Der bliver betalt tabt arbejdsfortjeneste med timelønssatsen fra tiltrædelsesoverenskomsten. Kurserne holdes i Malernes Hus, Lygten 10, 2400 København NV. Fristen for kursustilmelding er 14 dage før kursusstart, tilmeldingen er bindende. Tilmelding ved henvendelse til sekretariatet i fagforeningen med oplysning om navn, cpr.-nr. og hvilke kurser, du ønsker at deltage i. Prisliste- og akkorderingskurset c afholdes over to eftermiddage fra kl til ca Kurset afholdes tirsdag den 13. november og onsdag den 14. november SIKKERHEDSKURSUS Sikkerhed og arbejdsmiljø for malere Screening i byggebranchen Arbejdsmiljøcertificering Smiley Hvordan går det og hvad er status? Arbejdstilsynet er inviteret for at give svar på det og på andre ting angående sikkerhed, der må have interesse for os malere. Arbejdsmiljøhuset (det tidligere BST) kommer også på dette kursus for at orientere om arbejdsmiljøet og svare på spørgsmål. Indhold: Screening. Arbejdsmilijøcertificering. Smiley. APV. Stoffer og materialer. Tekniske hjælpe - midler. Vi afholder kurset som et dagkursus, og der bliver betalt for tabt arbejdsfortjeneste med satsen for tiltrædelsesoverenskomsten Kurset starter tirsdag den 5. december 2007 kl med morgenkaffe. Der bliver serveret frokost kl , og vi slutter kl Tilmelding på tlf senest 26. november. Kursusleder: Gert Hansen. maler nyt 13

14 Afdelingen gratulerer 70 år Kristian H. Mortensen Finn Høyer Otto Reenberg Ole Børge Pedersen Bent Peter Fischer Olsen Henning Nørgaard Nielsen Ole Preben Hansen 75 år Harry Foghmar Poul Christian Kragh Børge Petersen Poul Knud Jensen Henning Richard Nielsen Knud Sørensen 80 år Ib Boll Storgaard Benny Leopold Jensen 85 år Herbert Immanuel Gravesen John Max Iven Wilhelm Gottlieb Leutert Paul Erik Sørensen Ove Holger Skjoldager 90 år Jørgen Erik Knudsen 95 år Werner Guldager Lund Nyt fra Seniorudvalget Udflugt til Naverhulen Den 9. maj 2007 havde Seniorklubben en udflugt til Naverhulen i Helsingør. Det var en udbytterig dag, hvor en meget festlig og vidende murersvend fortalte om navernes traditioner og Naverhulens historie. Efter det spændende foredrag fik vi en dejlig frokost, hvorunder der blev sunget nogle af de gamle naversange og fortalt nogle sandfærdige historier. Der var så stor tilslutning til denne tur, at cairka halvdelen af de tilmeldte Guldnåle Ved et lille arrangement i fagforeningen har følgende seks personer modtaget guldnålen for 50 års uafbrudt medlemskab af Maler - forbundet. kolleger ikke kunne komme med, da vi højest må være 45 personer i lokalerne. Udvalget har derfor besluttet at gentage succesen i efteråret for de uheldige, som ikke var med den 9. maj. Vi har allerede fået tilsagn fra Na - verhulen om, at der er mulighed for en gentagelse den 3.oktober, og det er så heldigt, at alle tilmeldte kommer med denne gang. Benny Christensen Seniorudvalget Medlemsforhold Nedenståendes medlemskab af malerforbundet er ophørt. Det skal herved meddeles, at de ikke længere er dækket af malerforbundets overenskomst. DEADLINE til næste nummer af maler nyt er den 10. december Alfred Jørgensen Bjarne Villumsen Frede Herlev Madsen Heinrich Janke Jørgen Jørgensen Viggo Jørgen Telen Vi ønsker tillykke. Anna Katrine Fogh Jensen Brian Erik Andersen Jimi Holm Aabroe Gökan Tunc Kim Eigil Olsen Lena Rasmussen Lars Thomas Thornton Thomas Ortmann Dahl 14 maler nyt

15 Nyt fra Kulturudvalget Udstilling i efteråret i Malernes Hus Efterårets udstiller er malersvend Peter Blondin Peter Blondin stod i lære hos malermester Kjeld Petersen i Holbæk. Senere i sin karriere kom Peter til København, hvor han arbejdede i forskellige malerfirmaer i sit lange liv som malersvend. Peters kunstneriske side spænder fra det abstrakte til det figurative samt naturalistiske. Peter arbejder både med oliemaleri og med akvarel. Efterårsudstillingen kan ses i fagforeningens åbningstid fra mandag den 15. oktober til mandag den 12. november Obs. Vi efterlyser malerlærlinge/svende, der maler billeder og samtidig har lyst til at udstille dem i fagforeningen. Kontakt Frank Bloch i fagforeningen på tlf Øllets historie Ved Allan Mylius Thomsen Fredag den 16. november kl Juletræsfest Den traditionsrige juletræsfest finder i år sted lørdag den 1. december kl til cirka Gå ikke glip af en hyggelig aften; sæt kryds i kalenderen og vær med til at sætte dit præg på en aften i øllets tegn. Der bliver mulighed for at smage på forskellige øl, imens vi spiser mad, der passer til øllet. Derefter bliver der serveret kaffe, og efter denne bliver der lidt underholdning. Underholdningen er Flax in Bloom, som spiller traditionel irsk musik med sang. Og til denne underholdning vil der være mulighed for at købe øl, som passer til musikken. For hele arrangementer (på nær øllet til musikken) er prisen kr. 100,00 pr. person. Der er begrænset deltagerantal på 130 personer, så det er først til mølle-princippet, som hersker. Billetter kan købes fra mandag den 15. til tirsdag den 30. oktober 2007 i kassens åbningstid. Med henvisning til rygeloven skal det oplyses, at der er rygeforbud indendørs i huset, hvorfor al rygning foregår uden for bygningen. Nu er efteråret kommet. Det betyder også, at vi nærmer os vinteren og den søde juletid, og at det er ved at være tid til at købe billetter til fagforeningens årlige juletræsfest. Juletræsfesten afholdes lørdag den 1. december 2007 i Malernes Hus, Lygten 10, 2400 København NV, fra kl til kl. ca For ikke at bryde traditionerne vil der igen i år være juletræ næsten helt til loft, julesjov, julesang, juleklip, godte - poser og masser af julehygge. Julemanden har også i år lovet at komme forbi med gaver. Og ikke nok med det der vil også være en tryllekunstner. Billetter kr. 25,00 for børn og kr.15,00 for voksne kan købes i kassens åbningstid fra mandag den 22. oktober Med henvisning til rygeloven skal det oplyses, at der er rygeforbud indendørs i huset, hvorfor alt rygning foregår uden for bygningen. maler nyt 15

16 ARBEJDSPLADSLISTE Nedenstående arbejdspladser er tilmeldt opmålingsafdelingen siden sidste nummer af maler nyt Firma Arbejdsplads Arbejdets art Arne Valling A/S Christianshavn Gymnasium Udv. arbejde C.Møllmann & Co A/S Holtegade 9-11 Renovering C.Møllmann & Co A/S Rigshospitalet. Bygning 112 Udv. arbejde Danlev Pedersen Charlottenlundvej 4-6 Renovering E.Phil & Søn Amerikavej 8-10 Nye lejligheder Eurodan Huse Færøvej Dianalund Nyt hus Eurodan Huse Gyvelvej 7 Regstrup Nyt hus Eurodan Huse Frejasvej 1 Sorø Nyt hus G.Roel Jensens Eftf. A/S Lille Strandstræde 20 Udv. arbejde Gilleje Malerentr. Bavnager, Ølsted Nye rækkehuse Gundsø Malerforretning Gl.Landevej Roskilde Udv. arbejde H.Friedmann & Søn A/S Ordrup Jagtvej 54 A-B-C Trapper H.Friedmann & Søn A/S Eremitageparken Udv. arbejde H.Friedmann & Søn A/S Nyvej 1a- 1b Frederiksberg Udv. arbejde Holger Christensen & Søn Bogensevej 10 Slagelse Ny fabriksbygn. Holger Christensen & Sø Tune/roskilde Lufthavn Nybygning Holger Christensen & Søn Høng efterskole Nybygning Holger Christensen & Søn Københavnsvej Roskilde Nybygning Holger Christensen & Søn Sdr.Stationsvej 26 tageetage Slagelse Renovering Holger Christensen & Søn Antvorskov kasserne bygning 21 Renovering Holger Christensen & Søn antvorskov kasserne bygning 33 Renov./Ombyg. Holger Christensen & Søn Skælskørvej 64 Sorø Udv. arbejde Holger Christensen & Søn Antvorskov kasserne infimeriet Udv. arbejde Holger Christensen & Søn Herthalund 15 Udv. arbejde Holger Christensen & Søn Ridehusvej 11 Slagelse Udv.arbejde Holger Christensen & Søn Rytterstaldsstræde 5 Slagelse Udv. arbejde Holger Christensen & Søn Bytorv alle 41.søndermarkskolen Vedligeholdelse Kurt Hansen Niels Olsens Vej 1 Nye lejligheder Kurt Hansen Søllerød Golfklub Udv. arbejde Malerselskabet SBM A/S Stakhaven, Valby Udv. arbejde Malerselskabet SBM A/S Marielystvej 2-4 Udv. arbejde Malerselskabet SBM A/S Tingbjerg 2. Udv. arbejde Malerselskabet SBM A/S Gyngemosegård Udv. arbejde Nielsen og Kromann Strandvejen Udv. arbejde Nielsen og Kromann Frederiksholms karre` 8, Sydhavnen Vinduer udv. Nørner s Torvegade Frederiksværk Nye lejligheder Nørner s Telgstruphave etape 2 Helsingør Nye lejligheder Nørner s Ørnebjerggård Ølstykke Renov./Ombyg. Nørner s Hyllingebjergsvej 66 Udv. arbejde Per Blandtkramer Aps. Rølgevej 11 a allerød Nyt hus Robert Rasmussen Kirketorvet 13 Ombygning Robert Rasmussen Helgehøjs alle 33, Tåstrup, Nordea Renov./Ombyg. Robert Rasmussen Håndværkerhaven 49 a-b Renov./Ombyg. Robert Rasmussen Helgeshøjs alle 19 Tåstrup Nordea Udv. arbejde Robert Rasmussen Gydevang 42, Allerød Udv. arbejde Robert Rasmussen A/S Havneholmen 90 mf. København Nye boliger Sander & Dam A/S Philip Heymans Alle, Tuborg havn Nyt kontorhus Seehusen A/S Søndermarkskolen, Hoffmeyersvej 32 Vinduer udv. Steen Nielsen A/S Danasvej 42 m.fl. Vinduer udv. Torben Madsen A/S Vallensbæk Torvevej 16 Ny boliger Viebke & West Islevdalsvej 150 Kontorer m.m. 16 maler nyt

17 Ledighedsstatistik Nye Ledighedstallene for uge 38, 2007 Bygningsmalere: 26 svarende til 1,6 % Skiltemalere: 4 svarende til 9,5 % Vognmalere: 7 svarende til 7,8 % Servicearbejdere: 1 Prislister og overenskomster for perioden Nye prislister og overenskomster for overenskomstområderne Dan - ske Malermestre og Dansk Byg - geri samt F.A.I. ligger nu færdigtrykt og kan afhentes gratis i fagforeningen. Overenskomsterne vil også kunne ses på malerforbundets hjemmeside under fanen overenskomst. Vil du sættes udenfor indflydelse... - eller ønsker du også folkeafstemning om næste EU-traktat? Folkebevægelsen mod EU samler underskrifter ind på kravet om, at befolkningen skal spørges. Skriv under på og kontakt Folkebevægelsen på telefon , hvis du vil støtte indsatsen. Vi kræver folkeafstemning... Hans Halvorsen formand, LO Århus Christian Juhl formand, 3F Silkeborg Bjarne Sørensen formand, Dansk Metal Horsens Kirsten Normann Andersen formand, FOA Århus Hardy Hansen tidl. forbundsformand for SiD Mattias Tesfaye formand, 3F Ungdom Kaj Poulsen formand, LO Aalborg Søren Søndergaard MEP, Folkebevægelsen mod EU Tue Tortzen, formand for 3F Frederiksborg Se flere anbefalere på Underskriftsindsamling på appel til Folketinget og den danske regering: Jeg ønsker en dansk folkeafstemning om den næste EU-traktat! Navn/underskrift *Adresse *Postnr *Tlf.nr *By Navn/underskrift *Adresse *Postnr *Tlf.nr *By *E-post *E-post * Adresse, telefonnummer og e-post videregives ikke til andre end regeringen og Folketinget. Det er kun for at kunne få bekræftet underskriverens identitet. Folkebevægelsen mod EU Tordenskjoldsgade 21, st.th København K maler nyt 17

18 Klubformænd, kasserere og sikkerhedsrepræsentanter i København ARES.DK ApS Bente Birch Lorentsen Artex Byggefirma A/S Formand: Mads Jensen Vedskøllevej Køge Kasserer: J Ebbe Kristensen Storkebanken Herfølge Monika Severinsen Elmevej Herfølge Atega Farveforsyning Dennis Klausen Ringtoften 69,2 tv 2740 Skovlunde Bech & Koch Formand: Michelle Frese Ny Sperrestrupvej Ølstykke Kasserer: David Langhoff Larsen Vejlebrovej 40,2 mf 2635 Ishøj Brian Carl Øllegaard Terkelvej Stenløse Bendt Barsdal ApS Kasserer: Michael Wenzel Højnæsvej Rødovre Allan Holmqvist Mørkhøjvej 124,st tv 2730 Herlev Brdr. Steinfath A/S Formand: Villy Boas Børkop Vibevej 35,1 th 2400 København NV Kasserer: Flemming Søderberg Valby Kirkevej Valby Preben Nørlund Andersen Søndre Kildetoften Solrød Strand C. Møllmann & Co A/S Formand: Bent Avnsø Astersvej Ølsted Kasserer: Bjarne Peter Jensen Borgerdiget 70 A 2730 Herlev Mette Wührnfeldt Dehn-Dauer Berings Gade 26,2 tv 2630 Taastrup C. S. Service Aps Formand: Marius Krog Petersen Alleen 129,st th 2770 Kastrup Kasserer: Kenneth Lindsø Street Kildeholm Glostrup Daugaard ApS Formand: Tommy Saurbrey Mikkelsen Broksøvej Vallensbæk Strand E. Pihl & Søn A/S Formand: Susanne Rasmussen Gustav Adolfs Gade 4,3 tv 2100 København Ø Kasserer: Arno Eigil Jensen Hejrebanken Herfølge Bent Nissen Amager Landevej 98 A,st th 2770 Kastrup Eskildsen A/S Formand: Erik Fritz Riise Frederiksdalsvej 47,3 tv 2830 Virum Kasserer: Peter Lidegaard Jægergangen Bagsværd Helle Johannessen Mariehøj Rødovre Flyvestation Værløse Formand: Keld Parmo Rasmussen Birkmosevej 28,st tv 2610 Rødovre Erik Bruno Burrack Ørebjergvej Roskilde Folmer Hansen A/S Formand: Tony Dalby Frederikssundsvej 71,st th 2400 København NV Tine Larsen Marthagade 1,2 tv 2100 København Ø Frede Jensen A/S Henrik Hansen Brandholms Alle 13 A,st tv 2610 Rødovre Frilandsmuseet Fællestillidsrep. John Leander Carlsson Bondehavevej Bagsværd Ganløse Malerfirma Per Dan Pedersen Breddam Græsted Geert Hansen og Co ApS Formand: Brian Clasen Blåbærhaven 8,2 mf 2980 Kokkedal Kasserer: Jørn Preben Barnekov Johansen Rosenåen Glostrup Bent Bertram Hedeparken 63,3 th 2750 Ballerup Georg Preisler ApS Kasserer: Uffe Falk Petersen Ørbækgårds Alle Hørsholm Heini Sandner Målevvej 30 A 3660 Stenløse H. Friedmann & Søn A/S Formand: Kasserer: Tage Steen Jensen Nybrovej Kgs.Lyngby Peter Friis Nielsen Kocksvej 13,1, Frederikssund Harald Jørgensen A/S Formand: Flemming Beck Jørgensen Poppel Alle Hvidovre Kasserer: Thomas Henning Nielsen Arn. Nielsens Boulv. 45, 2.th 2650 Hvidovre Claus Stannius Karetmagerporten Hvidovre Henrik Munck Aps Sonny Brian Hansen Lucernevænget Haslev Hindsgaul Mannequins A/S Formand: Bjarne Kaare Larsen Gærdebred København S Holger E. Jensen A/S Knud Emil Larsen Højvangsvej Roskilde Kasserer: Svend Erik Peitzsch Dalvænget Ballerup HRH Service A/S Kaj Vadmand Lindstrøm Leen C 2,1, Taastrup J. P. Olsen & Søn ApS Formand: Rene Hofmann Pedersen Vildtbaneparken Ishøj Jens E Kraft Kristensen Hornsherredvej Kirke Hyllinge J.P. Hoverby A/S Rene Thomas Villadsen Serridslevvej 4,2, København Ø Kasserer: Kamilla Krusborg Larsen Tåsingegade 38,st th 2100 København Ø Jan Jakobsen Arne Bent Pedersen Brønshøjvej 72 F 2700 Brønshøj Jens Hansen & Søn ApS Formand: Lars Mathiassen Lundtoftegade 117,4 th 2200 København N Kasserer: Jens Peter Hansen Rytterkær Smørum Gyrithe Andersen Blichfeldt Peder Lykkes Vej 62,2 tv 2300 København S John Larsen A/S Poul Erik Vestergaard Poulsen Dyrehavevej Fakse Jørgen Holm A/S Formand: Brian Martin Christoffersen Gadekærvej 31,st th 2500 Valby Michael Broch Ærtebjergvej Hvidovre Klaus Christoffersen A/S Kasserer: Karen Folmer Østergaard Gunløgsgade 16,5 th 2300 København S Martin Jesper Jeppesen Sundholmsvej 53,st tv 2300 København S Kurt Hansen A/S Kasserer: Jesper Ib Larsen Skellet 9,1 th 2600 Glostrup Michael Rosendahl Larsen Fiskerhusene Albertslund Københavns Kommune John Frisch Oehlenschlægersgade 24,3 tv 1663 København V maler nyt

19 Klubformænd, kasserere og sikkerhedsrepræsentanter i København Løvens Kemiske Fabrik Kasserer: Bo Bjerregaard Slotsherrensvej Vanløse Torben Steen Adamsen Sjælør Boulevard 23,1 th 2450 København SV Maler- og Entreprenørfirmaet Allan Rath Jespersen Axel Heides Gade 4,1 th 2300 København S Malerfirma J. Haunstoft ApS Linda Assingbo Nyvej Albertslund Malermestergruppen A/S Finn Hansson Nørrebrogade 202,2 tv 2200 København N Malerselskabet B & T ApS Anna Katrine Therkel Nielsen Hørhusvej 2 C,1 th 2300 København S Nielsen & Kromann A/S Niels Andersen Winther Tinghøjparken 11,st tv 2860 Søborg Nybo Malerfirma ApS Formand: Anders Tange Jessen Sortemosevej Herlev Ole V. Hansen Formand: Martin Dreymann Hindustanvej København S Kasserer: Dan Dige Bach Mjøsensgade 10,3 tv 2300 København S Arne Cheller Sørensen Wildersgade 11 B,1 th 1408 København K Peter Maler Aps Kasserer: Klaus Jørgen Kristensen Frederikssundsvej 61,2 tv 2400 København NV Jakob Hartmund Rolandsen Schubertsvej 3,2 tv 2450 København SV Petersen & Andersen A/S Kasserer: Bjarne Petersen Birkedommervej 13,st th 2400 København NV Nicolas H. Jørgensen Vesterbrogade 119,2 th 1620 København V Politigården Fællestillidsrep. Jan Ridderberg Stenstrupvej 15 B 4573 Højby Poul Thorsen. Camilla Krogh Gadager Glostrup Rema Aps Tommy Absalon Kragh-Kofod Karise Alle Hvidovre Robert Rasmussen A/S Formand: Rasmus Gunnarson Molbechsvej 21,st th 2500 Valby Kasserer: Kasper Hauge Sørensen Buddingevej Søborg Claus Peter Jensen Hegnshusene Brønshøj Roel Jensen A/S Formand: Flemming Peder Christensen Søndervangs Allé Valby Kasserer: Jan Steen Andersen Hovedvejen Roskilde Erling Friis Ungarnsgade 30,4 tv 2300 København S S.B.M. A/S Formand: Jørgen Rasmus Pedersen Kløverprisvej Hvidovre Kasserer: Haris Klipo Dansögatan 10 SE Sverige Henrik Romsdal Knudsen / Konstitueret Sander & Dam A/S Bettina Birgitte Jacobsen Slåenvænget Solrød Strand SAS Poul Annard Stenzel Avnbøl Alle Kastrup Kasserer: Kai Holger Hansen Hobrogade 8,4 th 2100 København Ø Seehusen A/S Formand: Fritz Werner Schmidt Vegas Alle Kastrup Kasserer: Glenn Rene Vildbæk Svendsen Kindvigvej Mern Flemming Breining Blokland 16,1 th 2620 Albertslund Steen Nielsen af 1938 A/S Formand: Finn Lehmann Møller Jyllandsvej 10,st mf 2000 Frederiksberg Kasserer: Mads Andreas Kjærgaa Alfast Bellahøjvej 102,4 tv 2720 Vanløse Thomas Skyum Gillesager 270, 8. sal 2605 Brøndby Th. Jensen & Søn A/S Formand: Henrik Broe Granskoven Glostrup Kasserer: Jørgen Brandt Müller Røjlehaven Taastrup Claus Nielsen Hegnet 27,2 th 2600 Glostrup Tom Olsen A/S Flemming Poulsen Uldumvej Kastrup Tommy Eriksen ApS Denis Jakobsen Mollerupvej Rødovre Torben Madsen A/S Formand: Hans Jørgen Rasmussen Blomstermarken Søborg Jon Panduro Petersen Eskebjerggård 30,3 tv 2760 Måløv V.S. Larsen A/S Formand: Jack Preben Wognsen Jagtvej 202,4 th 2100 København Ø Michael Hansen Engvadvej Hvidovre Viebke & West A/S Karsten Boye Skaarup Tølløsevej Brønshøj Vinkler ApS Formand: Vagn Mattsson Hvidovrevej Rødovre Kasserer: John Nordbo Marbæk Park Ballerup Søren Jespersen Skyttehusene Albertslund Rettelser/tilføjelser til tillids mands - listen skal indsendes skriftligt maler nyt 19

20 MALER NYT MALERNES HUS LYGTEN KØBENHAVN NV PP MAGASINPOST ID NR: Fogh fik besked Foto: 2. oktober-initiativet og Mark Knudsen/Monsun FLERE HÆNDER MERE I LØN STOP PRIVATISERINGER GOD OG GRATIS UDDANNELSE FLERE PENGE TIL KOMMUNERNE. Det var beskeden til Anders Fogh, da fagbevægelsen sammen med elevorganisationer landet over demonstrerede i forbindelse med Folketingets åbning den 2. oktober. I København talte LO-formand Hans Jensen, elevrepræsentant Gry Möger Poulsen, og FTF-formand Bente Sorgenfrey til en fyldt Christiansborg Slotsplads. Forinden havde den storkøbenhavnske fagbevægelse holdt fordemonstration på Axeltorv.

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Præsentabel ejendom Hvis I er på udkig efter et

Læs mere

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dansk Træs ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2009 kl. 15.30 på Entreprenørskolen, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft Dagsorden Punkt 1. Punkt 2. Valg af dirigent Vedtægtsændringer

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Specialopgaver: Medlem af BRT Golf Klub 2011. Klub: Smørum Golf Klub

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Specialopgaver: Medlem af BRT Golf Klub 2011. Klub: Smørum Golf Klub 58 Bettina Blæsbjerg Mobil: Medlem af BRT Golf Klub siden 2011. Klub: Hjemmemail: bettina.blaesbjerg@gmail.com Email: bettina.blaesbjerg@post.dk 5 Bjarne Roerslev Vanløse Allé 8, st.tv., 2720 Vanløse Medlem

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

maler nyt Ejendomsgigant bruger underbetalt polsk arbejdskraft Side 4 Lad male nu! Januar 2010 nr. 1

maler nyt Ejendomsgigant bruger underbetalt polsk arbejdskraft Side 4 Lad male nu! Januar 2010 nr. 1 maler nyt Januar 2010 nr. 1 Lad male nu! Af det organiserede malerfag! Det er budskabet i det brev, som Københavns Malerlaug og Maler nes fagforening har sendt til bolig- og ejerforeninger i Stor kø benhavn.

Læs mere

maler nyt Aftale om ID-kort Side 4 Malerfaget = kvalitet og ordnede forhold Oktober 2008 nr. 4

maler nyt Aftale om ID-kort Side 4 Malerfaget = kvalitet og ordnede forhold Oktober 2008 nr. 4 maler nyt Oktober 2008 nr. 4 Malerfaget = kvalitet og ordnede forhold Med aftalen om et ID-kort, der synliggør det organiserede malerfag, har Københavns Malerlaug og Malernes Fagforening Storkøbenhavn

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi Danske Analyse Fokus Privat 21. november 2001 Privatøkonomi Steen Bocian +45 33 44 21 53 steen.bocian@danskebank.dk Jacob Nielsen +45 33 44 21 57 jacob.nielsen@danskebank.dk Her er det billigst i hovedstadsområdet

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Langdistance: Greve Golfklub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Langdistance: Greve Golfklub

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Langdistance: Greve Golfklub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Langdistance: Greve Golfklub 58 Bettina Blæsbjerg Mobil: Medlem af BRT Golf Klub siden 2011. Klub: Hjemmemail: bettina.blaesbjerg@gmail.com Email: bettina.blaesbjerg@post.dk 5 Bjarne Roerslev Vanløse Allé 8, st.tv., 2720 Vanløse Mobil:

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

maler nyt Gitte er organizer Side 8 »100 % firma«et billede, vi vil synliggøre Juli 2008 nr. 2

maler nyt Gitte er organizer Side 8 »100 % firma«et billede, vi vil synliggøre Juli 2008 nr. 2 maler nyt Juli 2008 nr. 2»100 % firma«et billede, vi vil synliggøre Gitte er organizer Side 8 Malerfaget er under stærkt pres fra udenlandske firmaer og lyssky personer. Det er derfor nødvendigt at forsvare

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 M2 M1 02 12 22 32 42 52 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 30 40 50 00 20 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 02 12 22 32 42 52 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Firmanavn Adresse tlf. nr email logoer

Firmanavn Adresse tlf. nr email logoer Firmanavn Adresse tlf. nr email logoer Allerød Idræt Sportigan (Kim Alex) M.D. Madsensvej 12, 3540 Allerød 48173774 alleroed@sportigan.dk Allerød Industri Lakering, Lasse Fredsgaard Gydevang 15, 3450 Allerød

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

11.20.20 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET

11.20.20 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET BIBLIOTEKARFORBUNDET BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANMARKS JURIST- OG ØKONOMFORBUND DANSK EL-FORBUND PHARMADANMARK DANSK FORMANDS FORENING DANSK

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Annonceopslag - Almen medicin

Annonceopslag - Almen medicin Annonceopslag - Almen medicin 26 hoveduddannelsesforløb i Almen medicin opslås ledige til besættelse 1. halvår 2016 Hovedstaden i Videreuddannelsesregion Øst Almen medicin, som er det største lægelige

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

maler nyt April 2008 nr. 2 Flere i fagforening i USA Side 6

maler nyt April 2008 nr. 2 Flere i fagforening i USA Side 6 maler nyt April 2008 nr. 2 Flere i fagforening i USA Side 6 Medlemsblad for Malernes Fagforening i Storkøbenhavn Indhold Ansvarshavende redaktør: Steen Harup Redaktionsudvalg: Steen Harup og Bo Rosschou

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar Indhold: Nyt fra bestyrelsen UBI arrangement i Operaen Børnejulearrangement Genralforsamling 18. april Nr. 1 2007 Januar RASMUS er medlemsblad for Gymnastikforeningen ODK (Ollerup Delingsførere København)

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

maler nyt Veto lammer dansk model Nu 500 ID- kort i malerfaget Den danske model stedt til hvile April 2010 nr. 2 Læs side 11

maler nyt Veto lammer dansk model Nu 500 ID- kort i malerfaget Den danske model stedt til hvile April 2010 nr. 2 Læs side 11 maler nyt April 2010 nr. 2 Veto lammer dansk model Dansk Industri har håndhævet et veto imod, at der indføres et værn i danske overenskomster imod løndumpning fra øst-firmaer. Dansk Industris veto har

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

God arbejdsplads med stærkt fagligt sammenhold. April 2011 nr. 2. 480 ledige malere og boligmangel i byen. Pihl & Søn: Læs side 4-5

God arbejdsplads med stærkt fagligt sammenhold. April 2011 nr. 2. 480 ledige malere og boligmangel i byen. Pihl & Søn: Læs side 4-5 April 2011 nr. 2 480 ledige malere og boligmangel i byen Der er p.t. 480 ledige malersvende i Storkøbenhavn. Det betyder dårlig økonomi for vores ledige kolleger, for familierne og for omsætningen og dermed

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 27350 - Temadag om asbest 3. juni 2008, 9:00-16:00 i Konf - Taastrup Underviser: Jørn Bødker Nr Navn Firma 1 Martin Alm Eibye & Holmsgaard Irlandsvej 5 2300 København

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Aarhus, den 7. januar 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: AB RGA FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub Ordinær generalforsamling i 27. august 2011 Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Gladsaxe Volleyball Klub Tirsdag den 30. august kl. 19.00 i pavillonen ved Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800

Læs mere

Fuldstændig rapport for DK HOSTMASTER A/S

Fuldstændig rapport for DK HOSTMASTER A/S CVR-nr.: 24210375 Fuldstændig rapport for DK HOSTMASTER A/S Navn: DK HOSTMASTER A/S Hoved P-nr.: 1006410698 Hoved P-enhed: DK HOSTMASTER A/S Stiftelsesdato: 01.07.1999 Adresse: Kalvebod Brygge 45 3 1560

Læs mere