Grundejerforeningen Ketteholm januar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Ketteholm www.ketteholm.dk 30. januar 2014"

Transkript

1 30. januar 2014 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Torsdag den 13. marts 2014 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassereren fremlægger revideret årsregnskab til godkendelse. 4. Kassereren fremlægger forslag til budget. 5. Eventuelle forslag fra medlemmer og bestyrelse. 6. Valg af bestyrelse (jfr. 10) på valg er: Linda Pedersen (113) villig til genvalg Michael Tidemand (65) villig til genvalg Per Munk (61) villig til genvalg Michael Leismann (103) villig til genvalg Michael Johannessen (DEAS) villig til genvalg 7. Valg af 2 suppleanter på valg er: Steffen Berensen (89) villig til genvalg Lars Christensen (115) villig til genvalg 8. Valg af 2 revisorer på valg er: Michael Sørensen (87) villig til genvalg Per Bang (105) villig til genvalg 9. Fastsættelse af årskontingent og andre ydelser. 10. Eventuelt, herunder valg til diverse udvalg, som er: det grønne udvalg, græsslåning, oprydning på området, snerydning, festudvalg, legepladsudvalg mv. Opmærksomheden henledes på at forslag fra medlemmerne må for at blive behandlet på generalforsamlingen være indleveret skriftligt til bestyrelsen (sendes til eller afleveres i Ketteholm 103) senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Alle er meget velkomne til Grundejerforeningens generalforsamling, såvel lejer som ejer. Bestyrelsen vil gerne opfordre alle til at møde op og give deres mening til kende og på denne måde få indflydelse på fremtiden i Ketteholm. Vel mødt BESTYRELSEN

2 4. marts 2014 Til grundejerforeningens medlemmer. Vedlagte forslag er modtaget og ønskes behandlet på Grundejerforeningen Ketteholms ordinære generalforsamling, der jfr. tidligere indkaldelse afholdes: Torsdag den 13. marts 2014 kl. 19:00 i klasselokale B6 på Gungehusskolen Med venlig hilsen og på gensyn BESTYRELSEN

3 Forslag fra Bestyrelsen til vedtagelse på Grundejerforeningen Ketteholms generalforsamling 13. marts Forslag: Bestyrelsen fremsætter forslag om, at grundejerforeningskontingentet forhøjes med kr. 100 pr. kvartal. Begrundelsen for denne forhøjelse er, at vi skal have lavet taget på den første carport, og at vi skal have lavet vores antenneanlæg. Se vedlagte Budget 2014 incl. forhøjet kontingent. Bestyrelsen Nedenstående forslag er modtaget fra Jannie Munk, Ketteholm 61. Hej Jeg foreslår at budgettet til bestyrelsesmøder sættes op til kr pr. år. Med venlig hilsen Jannie Munk

4

5 Budget 2014 INDTÆGTER Resultat 2013 Budget 2014 Budget 2013 Kontingent ejere , , ,00 Kontingent PKA/PENSAM , , ,00 Indbetaling til vejen 0,00 0,00 0,00 Ekstraordinær indb ,00 0,00 0,00 Flaskesalg 0,00 0,00 0,00 Renteindtægter 104,97 0,00 0,00 Gebyrer Giro & Bank -152,50 0,00 0,00 Indtægter i alt , , ,00 Ordinære indtægter i alt , , ,00 UDGIFTER Aktivitetsdage , , ,00 Antenneanlæg , , ,00 Bestyrelsesmøder 6.999, , ,00 Diverse 6.919, , ,00 Ekstraordinære udgifter 0,00 0,00 0,00 El-udgifter , , ,00 Forsikringer , , ,00 Gartner , , ,00 Græsslåning 7.563, , ,00 Renovation , , ,00 Vedligeholdelse , , ,00 Snerydning 7.285, , ,00 HOFOR 329,69 400,00 0,00 Legepladser 0, , ,00 Ordinære udgifter i alt , , ,00 Forbrug af hensættelser Udgifter i alt , , ,00

6 Budget 2014 incl forhøjelse INDTÆGTER Resultat 2013 Budget 2014 Budget 2013 Kontingent ejere , , ,00 Kontingent PKA/PENSAM , , ,00 Indbetaling til vejen 0,00 0,00 0,00 Ekstraordinær indb ,00 0,00 0,00 Flaskesalg 0,00 0,00 0,00 Renteindtægter 104,97 0,00 0,00 Gebyrer Giro & Bank -152,50 0,00 0,00 Indtægter i alt , , ,00 Ordinære indtægter i alt , , ,00 UDGIFTER Aktivitetsdage , , ,00 Antenneanlæg , , ,00 Bestyrelsesmøder 6.999, , ,00 Diverse 6.919, , ,00 Ekstraordinære udgifter 0,00 0,00 0,00 El-udgifter , , ,00 Forsikringer , , ,00 Gartner , , ,00 Græsslåning 7.563, , ,00 Renovation , , ,00 Vedligeholdelse , , ,00 Snerydning 7.285, , ,00 HOFOR 329,69 400,00 0,00 Legepladser 0, , ,00 Ordinære udgifter i alt , , ,00 Forbrug af hensættelser Udgifter i alt , , ,00

7 Referat af Grundejerforeningen Ketteholm s ordinære generalforsamling, der blev afholdt torsdag den 13. marts 2014 kl. 19:00 i klasselokale B6 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassereren fremlægger revideret årsregnskab til godkendelse. 4. Kassereren fremlægger forslag til budget. 5. Eventuelle forslag fra medlemmer og bestyrelse. 6. Valg af bestyrelse (jfr. 10) på valg er: Linda Pedersen (113) villig til genvalg Michael Tidemand (65) villig til genvalg Per Munk (61) villig til genvalg Michael Leismann (103) villig til genvalg Michael Johannessen (DEAS) villig til genvalg 7. Valg af 2 suppleanter på valg er: Steffen Berensen (89) villig til genvalg Lars Christensen (115) villig til genvalg 8. Valg af 2 revisorer på valg er: Michael Sørensen (87) villig til genvalg Per Bang (105) villig til genvalg 9. Fastsættelse af årskontingent og andre ydelser. 10. Eventuelt, herunder valg til diverse udvalg, som er: det grønne udvalg, græsslåning, oprydning på området, snerydning, festudvalg, legepladsudvalg mv. Følgende husstande var repræsenteret: 53, 57, 61, 63, 65, 69, 77, 85, 87, 97, 99, 103, 105, 109, 111, 113, 115 og Carsten Jørgensen (repræsentant fra DEAS, da Michael Johannessen var syg). 1. Valg af dirigent. Michael Tidemand (65) startede med at byde alle velkommen til Grundejerforeningen Ketteholms ordinære generalforsamling. Michael Tidemand (65) spurgte, om der var en, der ønskede at være dirigent. Da dette ikke var tilfældet, forslog han sig selv som dirigent. Michael Tidemand (65) kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet jfr. vedtægterne. Generalforsamlingen var også beslutningsdygtig. 2. Formandens beretning. Dirigenten gav herefter ordet til formanden. Formanden Linda Pedersen (113) gav sin beretning. Denne beretning kan findes vedlagt dette referat. Da formanden var færdig med sin beretning, spurgte dirigenten om der var spørgsmål til den. 1

8 Per Bang (105) spurgte, hvad der skal være der, hvor fliserne var rundt om sandkasserne og legepladserne. Dette havde bestyrelsen endnu ikke besluttet sig for, men det bliver afklaret inden den kommende aktivitetsdag. Per Bang (105) spurgte til brugsretten for Ketteholm 129. Formanden forklarede, at Henriette og Thomas Steenberg havde henvendt sig og om spurgt, om de kunne få brugsret til det område, der ligger i direkte forlængelse af deres have. Bestyrelsen havde kontaktet kommunen, som ikke havde nogen indvendinger mod det. Området har hidtil været et vildnis, som ingen har haft glæde af, og ved at give dem brugsret, vil området blive vedligeholdt. På baggrund af dette havde bestyrelsen valgt at give dem brugsret til området. Brugsretten er lavet som en skriftlig aftale, og den skal tages op igen, når Henriette og Thomas vælger at flytte. Der vil stadig være sti for enden af haven, som der også er på nabogrundene. Dette blev diskuteret en del. Formandens beretning blev herefter godkendt. 3. Kassereren fremlægger revideret årsregnskab til godkendelse. Dirigenten gav herefter ordet til kassereren. Kassereren Per Munk (61) fremlagde det reviderede årsregnskab for Han ville ikke gennemgå alle poster, men kunne fortælle, at legepladsudvalget nu havde sparet ca. kr op. Han kunne også nævne, at der havde været et underskud i Michael Machon (77) spurgte, om vi ikke burde bruge nogle af legepladsudvalgets penge til det, der skal laves ved legepladserne på den kommende aktivitetsdag. Kassereren svarede, at nye legepladser og legeredskaber er dyre, så det er godt at spare nogle penge op til dette formål. Lars Christensen (115) spurgte til HOFOR posten. Kassereren svarede, at det var afregning for det vand, der var blevet brugt i hønsehuset. Mai-Brit Pedersen (63) spurgte til de mange penge, som hun havde hørt var blevet brugt til bestyrelsens afslutning i Wallmans. Kassereren kunne fortælle, at det altid har været praksis, at bestyrelsen frit kan disponere over det beløb, der er afsat til bestyrelsesmøder og bestyrelsesafslutningen. Det har også altid været praksis, at bestyrelsen selv betaler et evt. underskud af egen lomme. Dette havde også været tilfældet for Michael Sørensen (87) indskød, at besøget i Wallmans havde fundet sted 2014 og dermed ikke direkte var en del af regnskabet for Så dette kunne diskuteres videre under Evt. (punkt 10). Årsregnskabet blev derefter godkendt. 4. Kassereren fremlægger forslag til budget. Kassereren Per Munk (61) fremlagde forslag til budget for Han nævnte, at el-udgifterne var faldet, men at man først kunne se, hvor meget vi sparer med den nye nummerbelysning, når han aflæser til juni og efterfølgende får en afregning. Han nævnte desuden, at gartnerposten (det grønne udvalg) er på det samme beløb som i Han nævnte derudover, at vedligeholdelsesposten ikke vil holde, da vi skal have ordnet taget på den første carport (den tættest mod Kettevej). Derudover påtænker bestyrelsen også at udskifte belysningen i carportene til lamper med strømsparende LEDpærer. 2

9 Frank Knudsen (57) spurgte til reparation af tagene på carportene. Kassereren svarede, at denne udgift er vi fælles om at betale, samt at vi allerede tidligere har fået repareret 2 af carportene og nu kun mangler den sidste. Bestyrelsen er ved at indhente tilbud på denne reparation. Palle Andreasen (97) spurgte til antenneanlægsposten. Kassereren svarede, at YouSee havde sendt 5 regninger i 2013 mod de normale 4, så derfor var denne post overskredet. Han regnede dog kun med at modtage 3 regninger i Eventuelle forslag fra medlemmer og bestyrelse. Der var indkommet 2 forslag. Dirigenten læste det første forslag op, der drejede sig om et kontingent forhøjelse på kr. 100 pr. kvartal. Frank Knudsen (57) spurgte til de problemer og reparationer, der havde været på antenneanlægget. Per Munk (61) svarede, at fejlen er blevet udbedret, og at bestyrelsen ikke længere forventer en udgift på det i år. Det blev derefter vedtaget ved afstemning. Dirigenten læste det andet forslag op, der drejede sig om at hæve budgettet til bestyrelsesmøder fra de nuværende kr kr. til kr Det blev vedtaget ved afstemning. 6. Valg af bestyrelse Dirigenten spurgte, om der var nogen, der ønskede at stille op til bestyrelsen. Dette var ikke tilfældet, og bestyrelsen blev dermed genvalgt: Linda Pedersen (113) Michael Tidemand (65) Per Munk (61) Michael Leismann (103) Michael Johannessen (DEAS) 7. Valg af 2 suppleanter Dirigenten spurgte, om der var nogen, der ønskede at stille op som suppleant. Dette var ikke tilfældet, og suppleanterne blev dermed genvalgt: Steffen Berensen (89) Lars Christensen (115) 8. Valg af 2 revisorer Dirigenten spurgte, om der var nogen, der ønskede at stille op som revisor. Dette var ikke tilfældet, og revisorerne blev dermed genvalgt: Michael Sørensen (87) Per Bang (105) 9. Fastsættelse af årskontingent og andre ydelser. Årskontingent: Kassereren Per Munk (61) fortalte, at kontingent for 2014 er fastsat til kr pr. kvartal som vedtaget i forbindelse med forslaget under punkt 5. 3

10 10. Eventuelt, herunder valg til diverse udvalg Per Bang (105) opfordrede alle lejere som ejere til at deltage i de forskellige udvalg. Han er selv formand for det grønne udvalg, og han sørger for, at der kommer en plan med datoer på vores hjemmeside i løbet af foråret. Han nævnte også, at der udbetales et beløb, når man deltager i udvalgene. Det grønne udvalg: Anna Vopalecky (65), Michael Tidemand (65), Patrick Knudsen (85) og Sussi Lynge (111) ønskede at være med i udvalget. Udvalget består derefter af Per Bang (105), Per Munk (61), Anna Vopalecky (65), Michael Tidemand (65), Michael Machon (77), Patrick Knudsen (85), Michael Sørensen (87), Pernille Berensen (89), Steffen Berensen (89), Hanne Sahl (103), Tina Bang (105), Henning Meyer (109), Sussi Lynge (111), Torben Klausen (111), Linda Pedersen (113) og Jens Pedersen (113). Per Bang (105) er formand. Græsslåningsudvalget: Udvalget består af Michael Machon (77), Steven Moreton (37), Lars-Henrik Sørensen (87), Per Bang (105) og Torben Klausen (111). Michael Machon (77) er formand. Oprydning på området: Varetages af Laura Schaadt-Leismann (103) og Michael Leismann (103). Snerydningsudvalget: Udvalget består af Michael Machon (77) og Steven Moreton (37). Michael Machon (77) er formand. Derudover er der følgende reserver: Per Munk (61) og Jens Pedersen (113). Festudvalget: Udvalget består af Michael Tidemand (65). Legepladsudvalget: Lykke Larsen (85), Lene Juhl (99), Morten Larsen (69) ønskede at være med i udvalget. Michael Tidemand (65) har efterfølgende også ønsket at være med. Udvalget består dermed af disse 4 medlemmer. Hjemmesiden: Varetages af Michael Leismann (103). Frank Knudsen (57) nævnte, at han tidligere havde været med i legepladsudvalget, og at de nye medlemmer skulle være opmærksomme på, at det er meget dyrt at indkøbe og få opsat nye legeredskaber. Palle Andreasen (97) spurgte til eftersynet af legepladserne, som der var blevet talt om på sidste generalforsamling. Bestyrelsen kunne meddele, at der havde været en legepladsinspektør ude og efterse dem. Frank Pedersen (63) spurgte til bestyrelsens tur i Wallmans, som han ikke mente, var blevet færdigdiskuteret i forbindelse med regnskabet for Per Munk (63) spurgte, om Frank mente, at han havde snydt med regnskabet, hvilket Per Munk (63) kunne præcisere ikke var tilfældet. Per Munk (63) pointerede endnu engang, at hvis bestyrelsen bruger mere end de budgetterede penge, så dækker de selv dette underskud. 4

11 Per Bang (105) nævnte, at han havde været med til at revidere regnskabet, og at det havde været i orden. Mai-Brit og Frank Pedersen har efterfølgende henvendt sig til revisor Michael Sørensen for at få efterset bilagene fra Wallmans. Michael Sørensen har været hos Per Munk, gennemgået bilagene og fundet at bestyrelsen har handlet korrekt. Lene Juhl (99) spurgte til hjemmesiden. Michael Leismann (103) opfordrede alle til at bruge hjemmesiden f.eks. til salg af ting og at alle meget gerne må komme med forslag til forbedringer af hjemmesiden. Endelig nævnte han, at man kan melde sig til Ketteholm nyhedsbrev ved at sende en mail til Morten Larsen (69) spurgte, om det ikke var en ide at låse containerne og storskraldsrummet af, da der en gang imellem kommer varebiler forbi og tager nogle af tingene. Per Munk (61) mente ikke, at dette var et problem, der han dermed er fri for at sørge for, at bl.a. jern bliver hentet. Han sagde dog også, at man er i sin gode ret til at bede dem om at forsvinde, hvis de roder i vores containere. Frank Knudsen (57) nævnte, at skraldevognen havde haft problemer med at vende på vendepladsen, da der ofte holder biler parkeret der. Lars Christensen (115) spurgte om det ikke var en ide at få malet de gule striber på stenen igen, da de ikke længere er tydelige. Bestyrelsen kunne kun opfordre til, at man undlader at parkere på vendepladsen. Kl. 19:58 takkede dirigenten for god ro og orden. Generalforsamlingen blev derefter hævet. Michael Leismann Referent Michael Tidemand Dirigent 5

12 Bestyrelsen har konstitueret sig således: Formand Næstformand Linda Pedersen Michael Tidemand Ketteholm 113 Ketteholm Hvidovre 2650 Hvidovre Telefon: Telefon: Kasserer Sekretær Per Munk Michael Leismann Ketteholm 61 Ketteholm Hvidovre 2650 Hvidovre Telefon: Telefon: Bestyrelsesmedlem Michael Johannessen DEAS Telefon: Hvidovre, den 6

13 Formandens beretning 2014 Velkomst til alle fremmødte, lejere og ejere, samt Carsten Jørgensen, der er vikar for Michael Johannessen som repræsentant for Deas. Året der er gået har været relativt stille. Vi har haft tilsyn på vores legepladsområder. Herunder blev der foreslået visse forbedringer, som vi i bestyrelsen vurderede kunne udbedres af os selv på en aktivitetsdag eller udbedres ved professionel hjælp. Ud fra tilsynet på legepladserne arrangerede vi en aktivitetsdag den 10. november. Her mødte friske beboere op og fjernede fliser og sveller rundt om legepladserne og nedlagde uegnede gynger og legehuse. Det var en rigtig effektiv dag. Desuden hyrede vi to tømrer til at udbedre de resterende mangler på legeredskaberne. Pga. et stort antal nummerpladstyverier blev der for tre år siden opsat videoovervågning ved carportene. Dette har umiddelbart haft den ønskede præventive effekt og vi har søgt om forlænget overvågningstilladelse i år. Vi har fået et mundtligt tilsagn og forventer at modtage den skriftlige tilladelse snarest. Ved sidste generalforsamling præsenterede Michael Tidemand fra bestyrelsen en ny nummerlampe til udenfor hver matrikel, som var en mere energibesparende lampe. Denne er blevet opsat ved alle husstande i foråret. Sidste år søgte vi kommunen om udarbejdelse af ny lokalplan. Denne opgave har kommunen endnu ikke haft tid til at arbejde videre med, men vi regner med, at de starter i år, således at den nye lokalplan er klar første halvdel af næste år. Beboerne i nummer 129 har søgt om brugstilladelse til et lille areal op ad deres matrikel. Denne tilladelse har bestyrelsen givet dem således at de står for vedligeholdelsen af dette område men ved fraflytning skal en evt. tilladelse til nye beboere vurderes igen. Vores tv signal er blevet undersøgt, da specielt en række var plaget af dårligt signal. I første omgang var der ikke noget der tydede på, at dette kunne udbedres. Siden har det vist sig, at der er fundet ustabilitet på et kabel, som kan være forklaringen på problemet. Vi vil her endnu engang henstille til reglerne omkring kørslen på gangstierne i bil. Der er stadigvæk flere små børn i Ketteholm, så af sikkerhedsmæssige årsager frarådes dette. Fliserne hvor der køres bliver også mere og mere udsatte og når der er behov for udskiftning, ligger der en stor regning og venter. Og så lige endnu en gang. Ja tak til hunde... nej tak til hunde-høm-hømmer på stierne. En stor tak til alle de udvalg, som har arbejdet for Ketteholm i årets løb. Alle disse laver et stort og betydningsfuldt arbejde, som alle kan være glade for. Igen i år blev der taget initiativ fra beboerne i nummer 99 til fastelavnsfest. Der var tøndeslagning for de små og vi vil i bestyrelsen gerne takke for initiativet endnu engang. Igen i år opfordres alle til at kigge forbi med jævne mellemrum. Året fremad: Aktivitetsdag; ordne de områder hvor vi fjernede fliser, maling af legeredskaber, opsætning af nye lamper med bedre lys i carportene, som tænder samtidig med det øvrige lys i Ketteholm. Vi søger tilbud om reparation af taget på den første carport. Linda Pedersen (113), formand. 7

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2013

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Ketteholm s ordinære generalforsamling, der blev afholdt onsdag den 6. marts 2013 kl. 19:00 i klasselokale B6 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Onsdag den 3. marts 2010 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Onsdag den 3. marts 2010 kl. 19:00 29. januar 2010 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Onsdag den 3. marts 2010 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm April 2017

Grundejerforeningen Ketteholm   April 2017 Referat af s ordinære generalforsamling, der blev afholdt tirsdag den 21. marts 2017 kl. 19:00 i Storrummet på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 4. marts 2010

Grundejerforeningen Ketteholm 4. marts 2010 Referat af s ordinære generalforsamling, der blev afholdt onsdag den 3. marts 2010 kl. 19:00 i klasselokale B6 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassereren

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 19. marts 2015

Grundejerforeningen Ketteholm  19. marts 2015 Referat af Grundejerforeningen Ketteholm s ordinære generalforsamling, der blev afholdt mandag den 9. marts 2015 kl. 19:00 i klasselokale 19 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 Grundejerforeningen Ketteholm 6. februar 2009 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm www.ketteholm.dk 23. januar 2015

Grundejerforeningen Ketteholm www.ketteholm.dk 23. januar 2015 23. januar 2015 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Mandag den 9. marts 2015 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 13. marts 2011

Grundejerforeningen Ketteholm 13. marts 2011 Referat af s ordinære generalforsamling, der blev afholdt onsdag den 2. marts 2011 kl. 19:00 i klasselokale B6 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassereren

Læs mere

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Onsdag den 6. marts 2013 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Onsdag den 6. marts 2013 kl. 19:00 Grundejerforeningen Ketteholm 11. februar 2013 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Onsdag den 6. marts 2013 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008 Referat af Grundejerforeningen Ketteholm s ordinære generalforsamling, der blev afholdt tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 i klasselokale B4 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 14. februar 2005

Grundejerforeningen Ketteholm 14. februar 2005 14. februar 2005 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Onsdag den 30. marts 2005 kl. 19:00 på Gungehusskolen festsalen med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 11. februar 2007

Grundejerforeningen Ketteholm 11. februar 2007 Grundejerforeningen Ketteholm 11. februar 2007 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 20. marts 2007 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 29. marts 2006

Grundejerforeningen Ketteholm 29. marts 2006 Referat af Grundejerforeningen Ketteholm s ordinære generalforsamling, der blev afholdt tirsdag den 21. marts 2006 kl. 19:00 i klasselokale C7 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm Februar 2019

Grundejerforeningen Ketteholm   Februar 2019 Grundejerforeningen Ketteholm www.ketteholm.dk Februar 2019 Vi indkalder til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm Onsdag den 20. marts 2019 klokken 19 Alle er velkomne - både lejere

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 10-04-2016

Grundejerforeningen Krebsen 10-04-2016 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 6. april 2016 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på Krebsen, nr.: 3, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Der var fremmødt 25 personer repræsenterende 18 parceller. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Hans Østergaard nr. 84.

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kratbjerghusene den 5/4-2006

Referat af ordinær generalforsamling i Kratbjerghusene den 5/4-2006 Referat af ordinær generalforsamling i den 5/4-2006 1. Valg af dirigent. Thomas Jørgensen (BV27) blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at forsamlingen var lovligt indkaldt og at der var 27 stemmeberettigede

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Grundejerforeningen, matrikel. nr. 1DO. Baastrup Referat af ordinær generalforsamling. Generalforsamling blev afholdt den 28.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 14. februar 2015

Referat af ordinær generalforsamling 14. februar 2015 Dams Have, den 25. januar 2015 Referat af ordinær generalforsamling 14. februar 2015 Fremmødte fra hus nr. 2, 6, 7, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 25. 1. Valg af dirigent og referent: Freddie (17) og

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Fremmødte: 28 parceller repræsenteret, 27 personer, 1 gæst og 7 fra bestyrelsen. Punkt 1 - Valg af ordstyrer

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Golfvængets grundejerforening 29. april 2014 Bestyrelsen fremsender hermed referat fra årets generalforsamling. Mødet blev afholdt på formandens adresse. Følgende husstande

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 25. ordinære generalforsamling d. 7. april 2014 Formand Helle (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 25. ordinære generalforsamling, og udtrykte glæde over det flotte fremmøde.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling

Referat Ordinær generalforsamling Referat Ordinær generalforsamling 10. marts 2004 Andelsboligforeningen Til stede nr. 91, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 117, 119, 121, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 141, 145, 147, 151, 153, 159,

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

6. Fastsættelse af årskontingent og andre ydelser. 2. Formanden aflægger beretning

6. Fastsættelse af årskontingent og andre ydelser. 2. Formanden aflægger beretning G ru ndejefforen i ngen Kettehol m Ketteholm den 12, februar 2000. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejeforeningen Ketteholm med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus.

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning om foreningens virke

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm tirsdag den 6. marts 2018 kl. 18:00 på Gungehusskolen - Storrummet

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm tirsdag den 6. marts 2018 kl. 18:00 på Gungehusskolen - Storrummet Mødt 31-33-49-55-61-65-69-73-83-85-87-89-99-103-105-111-113-125 Fuldmagt fra 1) Valg af dirigent 2) Formanden aflægger beretning Michael Tidemand (MT) nr 65 / Velkomst til alle fremmødte, lejere og ejere,

Læs mere

REFERAT FRA MØLLESTENSPARKENS GENERALFORSAMLING 2011. FREDAG DEN 11. NOVEMBER kl. 19.00 i Møllehuset

REFERAT FRA MØLLESTENSPARKENS GENERALFORSAMLING 2011. FREDAG DEN 11. NOVEMBER kl. 19.00 i Møllehuset REFERAT FRA MØLLESTENSPARKENS GENERALFORSAMLING 2011 Dagsorden: FREDAG DEN 11. NOVEMBER kl. 19.00 i Møllehuset 1. Valg af dirigent, jvf. 6, stk. 4. 2. Beretning om foreningens virksomhed det forløbne år,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Referat af afdelingsmødet Afholdt den 21. august 2014 2 Referat af afdelingsmødet den 21. august 2014 56 husstande svarende til 112 uddelte

Læs mere

Referat af generalforsamling 2016 i Grundejerforeningen Vesterled

Referat af generalforsamling 2016 i Grundejerforeningen Vesterled Referat af generalforsamling 2016 i Grundejerforeningen Vesterled Dato og tid: Mandag, den 8. februar 2016, kl. 19.00 Sted: Stengårdsskolen, lærerkantinen 1. Valg af dirigent Tim Andersen (nr. 35) bød

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Generalforsamling 2015.

Generalforsamling 2015. Referat af Generalforsamling 2015. Velkommen: Formanden bød velkommen til de fremmødte 33 personer, repræsenterende 23 ejendomme i foreningens område. Bestyrelsen var repræsenteret ved: Ejnar Damkjær formand

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening

Gartnerparkens Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. november 2015 kl.19.30 i Medborgerhuset Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 26. oktober 2015. Fremmødte husstande (18 stk.): 2,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Dato: 28. maj 2012 Referat fra generalforsamlingen den 16. april 2012 Fremmøde: 33 husstande Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Fremlæggelse af budget

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Ejerforeningen Sauershøj Tirsdag den 25. april kl. 19.00 Spar Nords lokaler, Hasserisvej 113,9000 Aalborg

Ordinær Generalforsamling i Ejerforeningen Sauershøj Tirsdag den 25. april kl. 19.00 Spar Nords lokaler, Hasserisvej 113,9000 Aalborg Ejerforeningen Sauershøj Aalborg www.sauershoej.dk Ordinær Generalforsamling i Ejerforeningen Sauershøj Tirsdag den 25. april kl. 19.00 Spar Nords lokaler, Hasserisvej 113,9000 Aalborg Referent: Poul Erik

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Albertslund Boligselskab Solhusene

Albertslund Boligselskab Solhusene Albertslund Boligselskab Solhusene Referat af beboermøde tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 30. marts 2016 Deltagere: 38 husstande, 76 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Dorthe Larsen, næstformand

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Syren-, Jasmin- og Gyvelparken onsdag den 26. marts 2008.

Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Syren-, Jasmin- og Gyvelparken onsdag den 26. marts 2008. Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Syren-, Jasmin- og Gyvelparken onsdag den 26. marts 2008. Foreningens formand Hans-Arne Lauridsen bød velkommen til de 12 fremmødte medlemmer (inkl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 27. April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling, og ser frem til at holde

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HAVRE-OG HVEDEMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN HAVRE-OG HVEDEMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN HAVRE-OG HVEDEMARKEN BEBOERINFORMATION 1 2010 1 Referat fra generalforsamlingen mandag, den 22.02. 2010 Inden generalforsamlingen havde vi besøg af projektleder Bjarne Rasmussen fra

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2013

Referat af Generalforsamling 2013 Referat af Generalforsamling 2013 Tid: Tirsdag den 16. april 2013, kl. 19:00 Sted Måløv Sognegård, Liljevangsvej 38A Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da ingen andre meldte sig til at være dirigent, så blev

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde tirsdag 8.september 2015.

Referat fra afdelingsmøde tirsdag 8.september 2015. Stenløse d. 21-09-2015 Afd. 3 Halkær Referat fra afdelingsmøde tirsdag 8.september 2015. 1. Velkomst og valg af dirigent Til stede: 9 boliger, 18 stemmeberettiget, samt Driftschef Bo Mølgaard Steffen Bargholz

Læs mere

Velkommen. Mosede Bypark. til nye beboere i grundejerforeningen. Vesthegnet Blåhegnet Damhaven

Velkommen. Mosede Bypark. til nye beboere i grundejerforeningen. Vesthegnet Blåhegnet Damhaven Velkommen til nye beboere i grundejerforeningen Mosede Bypark Vesthegnet Blåhegnet Damhaven Velkommen til Grundejerforeningen Mosede Bypark. Vi håber at du/i bliver glade for at bo her. Grundejerforeningen:

Læs mere

* Veje og stier Nr. 47 Bliver vejen fra rundkørslen belagt med sten med det samme? Hvis nej, kan man benytte Søvangsvej i stedet?

* Veje og stier Nr. 47 Bliver vejen fra rundkørslen belagt med sten med det samme? Hvis nej, kan man benytte Søvangsvej i stedet? Referat af generalforsamling på Kerteminde Skole d. 20. marts 2007 Velkomst v. Formand Jørgen Andersen 1) Valg af Dirigent. Bestyrelsen foreslog Mogens Jacobsen. Mogens blev valgt. Nr. 61 Generalforsamling

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 30 husstande. Øvrige deltagere: Kundechef Lars Todbjerg-Hansen, Domea Afdelingsmødet blev afholdt tirsdag den 15. september 2015, kl. 17.30,

Læs mere

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Mart. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt d: 30.oktober

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 28. april 2005, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var i alt 29 husstande: 3, 5, 12, 21, 23, 24, 40, 48, 56, 58, 60,

Læs mere

Referat fra ordinær generelforsamling i Ejerforeningen Skærgårdsparken. Tirsdag 16. april 2013 kl. 19.30

Referat fra ordinær generelforsamling i Ejerforeningen Skærgårdsparken. Tirsdag 16. april 2013 kl. 19.30 Referat fra ordinær generelforsamling i Ejerforeningen Skærgårdsparken Tirsdag 16. april 2013 kl. 19.30 1. Valg af dirigent og referent Bjarne Sjørup Sørensen blev valgt til dirigent. Steffen Klemmensen

Læs mere

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetællere Godkendelse af beretning Godkendelse af regnskabet Indkommende forslag A

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Tirsdag, den 6. marts 2007 kl. 19.00 i det store lokale, Kammerrådensvej 15, Hørsholm Dagsorden i henhold til vedtægternes 12:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

ForeningenTyrings Ager

ForeningenTyrings Ager ForeningenTyrings Ager April 2010 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2010 Arbejdsdag/rengøringsdag lørdag den 24. april kl. 13.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 Formanden, Poul Lauridsen, bød velkommen. Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 1. Ole Ryttersgaard blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

GENERALFORSAMLING E/F Storløkke Søndag den 13. marts 2016 kl. 10.15 i Storløkke Feriepark

GENERALFORSAMLING E/F Storløkke Søndag den 13. marts 2016 kl. 10.15 i Storløkke Feriepark GENERALFORSAMLING E/F Storløkke Søndag den 13. marts 2016 kl. 10.15 i Storløkke Feriepark Tilstede: Bestyrelse: Lars Kure (LK) Bitten Grønbech (BG) Bent Elling (BE) Edvard Holm (EH) Per Dettlaff (PD) Suppleanter:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Grundejerforeningen Arresøgrundene.

Referat fra ordinær generalforsamling i. Grundejerforeningen Arresøgrundene. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Arresøgrundene. Mødet blev afholdt mandag den 12. marts 2012 kl. 19:00 i Annisse forsamlingshus. Dagsorden a) Valg af dirigent b) Protokol og

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 16

Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 16 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 29. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 18 beboere Kurt

Læs mere

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. marts 2013 kl i Grøndal Centret i mødelokale 1+2 på 1. sal.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. marts 2013 kl i Grøndal Centret i mødelokale 1+2 på 1. sal. Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. marts 2013 kl. 19.00 i Grøndal Centret i mødelokale 1+2 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Bestyrelsens beretning for

Læs mere

4. februar 2OtL. Grundejerforeningen Ketteholm

4. februar 2OtL. Grundejerforeningen Ketteholm Grundejerforeningen Ketteholm 4. februar 2OtL Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Onsdag den 2. marts 2011 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Til beboerne I afd. 29 Fregatten, Jagten, Galeasen INDGÅET

Til beboerne I afd. 29 Fregatten, Jagten, Galeasen INDGÅET Til beboerne I afd. 29 Fregatten, Jagten, Galeasen INDGÅET ) 9 P Y1 L Sønderborg, den 19. september2011 BOLtGFORENlNGE S0t30 Referat fra det årlige afdelingsmøde, torsdag den 15. september 2011, kl. 19.30

Læs mere

Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012

Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012 Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012 Ad 1: Valg af dirigent Per Bach valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidig. Ad 2: Bestyrelsens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2014

Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2014 Der var mødt 29 grundejere frem plus medlemmerne i bestyrelsen. Ad 1 Valg af dirigent Esben Hansen blev valgt til dirigent (efter to års pause).

Læs mere

Generalforsamling Snebærhavens Grundejerforening 3. marts 2015

Generalforsamling Snebærhavens Grundejerforening 3. marts 2015 Dagsorden: 1 Valg af dirigent Til dirigent valgtes Torben (nr. 118). Til referent valgtes Kristian (nr. 50) 2 Beretning fra bestyrelsen 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Næstformanden, Marian Jürs, bød velkommen. Anne Lyngbye blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Andelsboligforeningen Jættestuen 48-73

Andelsboligforeningen Jættestuen 48-73 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING AFHOLDT TIRSDAG DEN 19.02.2013 Torben bød velkommen. Ad pkt. 1 Ad pkt. 2 Valg af dirigent Henrik Jørgensen nr. 63 enstemmigt valgt Formandens/bestyrelsens beretning Endnu

Læs mere

Referat af generalforsamling den 26. marts 2015 Grundejerforeningen Bæveren II, Støvring Ådale

Referat af generalforsamling den 26. marts 2015 Grundejerforeningen Bæveren II, Støvring Ådale Referat af generalforsamling den 26. marts 2015 Grundejerforeningen Bæveren II, Støvring Ådale Dirigent Karina Grøn # 19 Referent Karina Grøn # 19, Katrine Møller Zederkof # 17 Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med:

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med: Ølstykke tennisklub - generalforsamling 2011 Sted: I hallen Dato: 31/03-11 Tidspunkt: 19.30 Deltagere fra bestyrelsen: Steen Seitner, Flemming Adriansen, Jørn Østergren, Flemming Scheuer- Larsen, Torben

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 18. september 2013 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen v/ Mogens

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere