Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3."

Transkript

1 Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. sal, indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Anne Marie Gamtofte, Freddy Nymark Knecht, Lisa Pihl, Grete Schødts, Jørgen Lørvig Jensen, Erling Johansen, Kirsten Thiel Afbud: Solveig Christensen, Frank Edelberg Jensen, Lene Pilegaard Munter Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Orientering fra formand og sekretariat Orientering om analyser fra Beskæftigelsesregion Syddanmark Godkendelse af ny forretningsdagsorden Endelig Bevilling til LBR Klagestatistik fra Beskæftigelsesankenævnet Endeligt regnskab 2012 samt budget Projektansøgning "Social mentor for unge ledige i Svendborg Kommune" Projektansøgning "Temadage, fyraftensmøder og netværksdage" Slutevaluering projekt "Joblinjen - et forløb for ikke jobklare unge" Status på akutindsatsen Uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Projektoversigt Januar Eventuelt...10

2 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Orientering fra formand og sekretariat 13/947 Beslutningstema: Sekretariatet kan på mødedagen kontaktes på tlf eller tlf Sagsfremstilling: Orientering fra formand Orientering fra sekretariat Indstilling: Det indstilles, at orienteringerne tages til efterretning. Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Formanden orienterede om nytårskuren, hvor 280 deltog. Den LBRfinansierede informationskampagne om udfaldstruede blev introduceret 2. Orientering om analyser fra Beskæftigelsesregion Syddanmark 12/42052 Beslutningstema: Vagn Hansen Fra Beskæftigelsesregion Syddanmark deltager under LBR s behandling af punktet. Arbejdsmarkedsudvalget inviteres til at deltage. Sagsfremstilling: Beskæftigelsesregion Syddanmark har fået udarbejdet 2 analyser: "Analyse af beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen" og "Strukturanalyse af arbejdsmarkedet på Fyn". Den første analyse kigger på de store anlægsprojekter, der forventes i Syddanmark i de kommende 10 år. En udvikling, der forventes at betyde, at der i bygge og anlægsbranchen sker et skifte fra relativ høj ledighed til risiko for mangel på arbejdskraft i løbet af de næste år. Vedlagt dagsordenen er Det Regionale Beskæftigelsesråds opfordringer til, hvilke drøftelser analysen bør føre til. Selve analysen kan læses på Beskæftigelsesregionens hjemmeside 1

3 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Den anden analyse beskriver specifikt de fynske udfordringer. Fyn har gennem en årrække være kendetegnet ved en højere ledighed end i resten af landet. Analysen peger på en række faktorer, der gør sig gældende for de fynske kommuner. Rapporten peger især på 6 hovedudfordringer Kronisk overledighed både når der er optur og når der er krise En lavere beskæftigelse og en større tilbagegang i forbindelse med krisen Et lavere arbejdsudbud, da flere står udenfor arbejdsmarkedet Et mere ensidigt pendlingsmønster, hvor der primært pendles til Odense. Et uddannelsesprofil, der ikke er tilpasset fremtidens efterspørgsel. Der er færre akademikere og færre unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse Flere på kanten af arbejdsmarkedet, dvs. flere på førtidspension, sygedagpenge og kontanthjælpsmodtagere, der ikke er jobklare. Det Regionale Beskæftigelsesråd opfordrer til, at kommunerne drøfter udfordringerne beskrevet i analysen. Selve analysen kan læses på Beskæftigelsesregionens hjemmeside Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Følgebrev_LBR, Pol.udvalg Strukturanalyse.pdf Åben - Følgebrev_LBR, Pol. udvalg BygAnlæg.pdf Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning. Udvalget inviteres til præsentation af rapporterne for LBR den 23. januar. Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Fra Arbejdsmarkedsudvalget deltog Jesper Ullemose (V) og Jeppe Ottosen (V) Orienteringen blev taget til efterretning 3. Godkendelse af ny forretningsdagsorden 2

4 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den /826 Beslutningstema: Godkendelse af ny forretningsorden Sagsfremstilling: På baggrund af Langelands Kommunes udtrædelse af det forpligtende samarbejde og dermed oprettelse af selvstændigt Lokalt Beskæftigelsesråd skal Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd alene dække Svendborg Kommune. Den hidtidige forretningsorden er tilrettet og vedlagt dagsordenen. Indstilling: Det indstilles, at forretningsordenen godkendes. Bilag: Åben - Udkast til Forretningsorden 2013.docx 4. Endelig Bevilling til LBR /33396 Sagsfremstilling: Den endelige LBR-bevilling for 2013 blev udsendt fra Arbejdsmarkedsstyrelsen den 21. december Som følge af finanslovsforhandlingerne er den endelige bevilling reduceret til 77,3 mio. kr., hvoraf de 61,3 mio. kr. udmeldes til fordeling i januar, mens de resterende midler udmeldes senere. For Svendborgs Lokale Beskæftigelsesråd betyder dette, at den udmeldte bevilling er væsentlig mindre end hidtidigt antaget. De udmeldte beløb udgør kr., der som udgangspunkt skal anvendes i 2013 til fremme af særligt virksomhedsrettede lokale initiativer. Der kan dog opføres op til 25 procent af beløbet til 2014, hvis der er disponeret over dette beløb. Uforbrugt bevilling skal tilbagetales. Lovgrundlag: 47 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 3

5 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Åben - Endelig bevillingsudmelding LBR 2013.pdf Åben - Endelig fordeling af LBR-bevilling 2013.pdf Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning 5. Klagestatistik fra Beskæftigelsesankenævnet 12/5539 Sagsfremstilling: Til orientering vedlægges klagestatistik for 4. kvartal 2012 fra Beskæftigelsesankenævnet. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Klagestatistik 4. kvartal 2012.DOCX Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning 6. Endeligt regnskab 2012 samt budget /1556 Sagsfremstilling: Vedlagt er det forventede regnskab for 2012 og budget Hvis der når at komme udgifter til 2012 inden supplementsperioden ophører vil de blive bogført på Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - regnskab endeligt.pdf Åben - Budget januar.pdf 4

6 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning. 7. Projektansøgning "Social mentor for unge ledige i Svendborg Kommune" 12/40494 Beslutningstema: AOF Sydfyn ansøger om kr. til projekt Social mentor for unge ledige i Svendborg Kommune. Januar 2013 AOF Sydfyn har fremsendt præcisering af målgruppen og har reduceret ansøgning til kr. Der er vedlagt 2 nye bilag til ansøgningen. Sagsfremstilling: Der er modtaget ansøgning fra AOF Sydfyn, der ansøger om midler til ansættelse af en social mentor-funktion til de unge, der deltager i aktiviteter hos AOF. Den sociale mentor skal understøtte forskellige formål, bl.a. at de unge lærer at møde til tiden, lærer forudsætningerne for at få udbytte af tilbuddene, får redskaber til at få styr på private forhold, få stabil kontakt til en voksen og få støtte til kommunikation med forskellige instanser. AOF Sydfyn vurderer, at der vil være unge på årsplan, der vil have behov for en social mentor. Den sociale mentor vil deltage i turnus på AOF s aktiviteter, hvor der er unge, der deltager. I samarbejde med projektledere og jobrådgivere besluttes det, hvilke unge, der skal støttes og hvor meget. Mentoren vil dels hjælpe individuelt og dels have fokus på at etablere netværksskabende aktiviteter. Projektperioden er hele 2013, og der ansøges om midler svarende til en årsløn til én medarbejder. I praksis kan der være tale om at opgaven deles på flere personer afhængig af de unges behov. Økonomiske konsekvenser: Der ansøges om kr. til løn, pension, tillæg mv. i ét år. Indstilling: Det indstilles, at LBR tager stilling til om projektet bevilges eller der gives afslag. 5

7 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Bilag: Åben - Projektansøgning "Social mentor for unge ledige i Svendborg Kommune" Åben - Præcisering af målgruppe og funktion Åben - Sæt Kurs - forløbet Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Udsættes til januarmødet projektansøger skal kvalificere ansøgningen i samarbejde med jobcentret. Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Projektet bevilges. 8. Projektansøgning "Temadage, fyraftensmøder og netværksdage" 13/1152 Beslutningstema: Projektansøgning fra AOF Center Fyn, hvor der ansøges om kr. til projektet. Sagsfremstilling: Sekretariatet har modtaget vedlagte projektansøgning fra AOF Center Fyn, hvor der ansøges om midler til afholdelse af temadage, fyraftensmøder og netværksdage for ledere, tillidsvalgte og andre medarbejdere fra private og offentlige arbejdspladser, der har deltaget i tidligere projekter om sygefravær (Odense, Svendborg og Faaborg-Midtfyn) og mobning. Baggrunden for projektet er, at AOF gennem de sidste 3 år har gennemført oplysningsaktiviteter med vægt på arbejdsmiljøet. En inspirationsgruppe med repræsentanter fra lokale fagforeninger har udarbejdet et program for 2013, hvor aktiviteterne vil bestå af temadage, fyraftensmøder og netværksmøder. Det overordnede mål er med temadagene og fyraftensmøderne er at formidle viden, mens formålet med netværksmøderne er at udveksle erfaringer og få nye inputs. Der ansøges om midler til en temadag, et fyraftensmøde og et netværksmøde i hvert halvår af Emnerne er: Temadag om psykisk arbejdsmiljø Fyraftensmøde: Sundhed og trivsel på AXA Power i Odense Netværksdag: Forebyggelse og håndtering af sygefravær Temadag om konflikthåndtering Fyraftensmøde: Har mænd brug for omsorg? Netværksdag: Forebyggelse af mobning 6

8 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Deltagerne vil blive bedt om en skriftlig evaluering efter hvert møde, og inspirationsgruppen vil evaluere det samlede udbytte. Økonomiske konsekvenser: Der ansøges om kr. der dækker tilrettelæggelse og ledelse, oplæg og forplejning. Der vil være egenfinansiering i form af deltagerbetaling. Indstilling: Det indstillles, at LBR beslutter om projektet bevilges eller om der gives afslag. Bilag: Åben - Projektansøgning "Temadage, fyraftensmøder og netværksdage* Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Projektet bevilges. 9. Slutevaluering projekt "Joblinjen - et forløb for ikke jobklare unge" 11/34660 Sagsfremstilling: LBR bevilgede i november kr. til Toldbodhus Skole AOF til projekt Ungelinien. Projektet var målrettet årige der ikke var jobklare på grund af psykisk sårbarhed. Projektet er gennemført i overensstemmelse med ansøgningen, og der er fremsendt vedlagte slutevaluering. Projektet var oprindelig for 12 deltagere, men frafald undervejs har betydet, at projektet har optaget fire nye deltagere undervejs. Der er blevet arbejdet med både netværk og individuel tilgang og der er lagt handleplaner for de enkelte unge i forhold til en videre bearbejdning af deres udfordringer. Evalueringen fremhæver, at mobbe-problematikken er en langt større problematik end antaget, og er med til at skabe store barrierer for den unge. Indstilling: Det indstilles, at evalueringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Slutevaluering ungelinien afsendt.pdf 7

9 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning 10. Status på akutindsatsen 12/29289 Beslutningstema: Orientering om indsatsen overfor ledige, der risikerer at miste retten til dagpenge. Sagsfremstilling: 754 personer modtog i 2012 brev fra a-kassen om at de har ret til den særlige indsats. Heraf har jobcentret haft kontakt med 691 (92 pct.), og 310 (41 pct.) har takket ja til tilbuddet om en personlig jobformidler. Afmeldte Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsens seneste opgørelse, er knap en fjerdel af målgruppen afmeldt jobcentret. Blandt de personer der er afmeldt, er 47 procent afmeldt til job og uddannelse (på landsplan). Akutjob I 2012 blev der opslået 53 akutjob i Jobcenter Svendborgs område. Heraf 7 ved private arbejdsgivere, 38 ved kommunale arbejdsgivere og 8 ved andre offentlige arbejdsgivere. Præsentation af målgruppen Det Lokale Beskæftigelsesråd har bevilget kr. til præsentation af målgruppen og dens kompetencer. Personerne i målgruppen får mulighed for at blive præsenteret med billede og præsentationstekst på et website. Akutjob og jobrotation vil også blive markedsført. Websitet markedsføres overfor arbejdsgiverne ved annoncering samt ved direkte henvendelse til de godt 500 største lokale virksomheder. Yderligere informationsaktiviteter Jobcentret orienterer blandt andet virksomhederne om akutjob og jobrotation gennem deltagelse i den landsdækkende phonerkampagne. Med henblik på at informere og sætte yderligere fokus på akutindsatsen vil jobcentret desuden være til stede ved Erhvervsrådets Nytårskur. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Afmeldte fordelt efter afmeldersager decpdf.pdf Åben - Afmeldte fordelt efter jobcentre decpdf.pdf Åben - Afmeldte efter akasse decpdf.pdf 8

10 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning 11. Uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret 13/346 Beslutningstema: Orientering om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Sagsfremstilling: Den 19. december 2012 blev lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret vedtaget. Loven giver ledige, som opbruger deres dagpengeret i perioden fra d. 30. december 2012 og senest d. 30. juni 2013, ret til visse uddannelser og en særlig uddannelsesydelse i op til 6 måneder efter, at dagpengeretten er opbrugt. Ledige der ønsker at benytte sig af denne ret skal henvende sig i jobcentret. Jobcenteret skal aftale det nærmere uddannelsesforløb med den enkelte person og sørge for, at personen så tidligt som muligt, efter at dagpengeretten er opbrugt, tilbydes en kompetenceafklarende samtale og en plan for et relevant uddannelsesforløb. Ret til den særlige uddannelsesydelse er uafhængig af egen formue og evt. ægtefælles indtægts- og formueforhold. Ydelsen er månedligt på kr. for forsørgere over for børn og kr. for andre. I den periode, man er omfattet af ordningen, skal man stå til rådighed for arbejde og aktivt søge at udnytte sine uddannelsesrettigheder efter uddannelsesordningen med henblik på at komme i job. Man skal bl.a. deltage aktivt i ordningen, være tilmeldt jobcenteret som arbejdssørgende, have et cv på Jobnet og vedligeholde det, aktivt søge arbejde og deltage i et individuelt kontaktforløb i jobcenteret. Jobcentret skønner at 290 personer vil benytte sig af ordningen. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Information om uddannelsesordningen.pdf 9

11 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning 12. Projektoversigt Januar /28898 Sagsfremstilling: Vedlagt til orientering projektoversigt januar Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Projektoversigt januar 2013.docx Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning 13. Eventuelt Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Der er fællesmøde mellem LBR, Integrationsrådet og Arbejdsmarkedsudvalget d. 6/ kl

12 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 18:00 Rita Andreasen Solveig Christensen Anne Marie Gamtofte Frank Edelberg Jensen Freddy Nymark Knecht Lene Pilegaard Munter Lisa Pihl Grete Schødts Jørgen Lørvig Jensen Erling Johansen Kirsten Thiel 11

13 Bilag: 2.1. Følgebrev_LBR, Pol.udvalg Strukturanalyse.pdf Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 23. januar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 1497/13

14 Til LBR og politiske udvalg i de fynske kommuner Det Regionale Beskæftigelsesråd i Syddanmark Dannebrogsgade 3, 2. sal 5000 Odense C Odense d. 21. december 2012 Hvorfor har ledigheden på Fyn ligget over niveauet på landsplan i de sidste 10 år? Ledigheden på Fyn har over de seneste 10 år været højere end landsgennemsnittet, uanset om der har været høj- eller lavkonjunktur. Beskæftigelsesrådet i Syddanmark har derfor i samarbejde med fynske jobcentre og Rambøll sat fokus på de strukturelle udfordringer på arbejdsmarkedet på Fyn i en ny analyse. Analysen viser, at Fyn har flere udfordringer samtidigt, der alle bidrager til den højere ledighed: Beskæftigelsen har over en årrække konstant været mindre på Fyn end på landsplan Arbejdsudbuddet blandt personer i den erhvervsaktive alder altså det antal personer, der er til rådighed for arbejdsmarkedet er lavere, og der er flere på permanente offentlige ydelser på Fyn end på landsplan Færre fynboer gennemfører en ungdomsuddannelse end i hele landet Der er ikke så mange akademikere ansat i de fynske virksomheder som på landsplan Behov for større geografisk pendling til områder med lavere ledighed Alle udfordringer på det fynske arbejdsmarked er vigtige og bør ses i en sammenhæng. Rådet opfordrer LBR og politiske udvalg til at drøfte de beskæftigelsespolitiske udfordringer, som analysen peger på. Særlig vil Rådet opfordre til opmærksomhed på både det ved udfordringerne, der er fælles med de øvrige fynske kommuner, og det, der er mere specifikt for jeres kommune. Det er Rådets håb, at analysen kan være med til at øge samarbejde mellem de fynske kommuner om fælles udfordringer, men også være en hjælp til at se, hvad der kan afhjælpes lokalt i egen kommune. Flere af udfordringerne på Fyn kræver et langt sejt træk, og heldigvis er der allerede fokus på nogle af udfordringerne. Især har indsatsen for at nedbringe antallet på permanente ydelser begyndt at bære frugt, hvor tilgang til permanente ydelser nu mindskes. Side 1 af 2

15 Analysen kan hentes på Beskæftigelsesregionens hjemmeside hvor der også er et appendiks med statistik på den enkelte kommune på Fyn. Med venlig hilsen Ib Haahr Formand for Beskæftigelsesrådet Side 2 af 2

16 Bilag: 2.2. Følgebrev_LBR, Pol. udvalg BygAnlæg.pdf Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 23. januar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 1495/13

17 Til LBR og politiske udvalg i kommunerne i Syddanmark Det Regionale Beskæftigelsesråd i Syddanmark Dannebrogsgade 3, 2. sal 5000 Odense C Odense d. 21. december 2012 Jobåbninger inden for bygge- og anlægssektoren I perioden gennemføres en række store og ekstraordinære bygge- og anlægsprojekter i Syddanmark, der betyder, at branchen vil gå fra at have en relativ høj ledighed, til at der inden for de næste 2-3 år kan opstå rekrutteringsproblemer inden for flere faggrupper. Beskæftigelsesrådet i Syddanmark har i samarbejde med COWI sat fokus på at få belyst betydningen af de ekstraordinære bygge- og anlægsaktiviteter for efterspørgslen efter arbejdskraft i de kommende 10 år. Resultaterne fremgår af en ny analyserapport: Beskæftigelsen i Bygge- og anlægsbranchen i Syddanmark, som giver et bud på antallet af jobåbninger fordelt på kvalifikationer samt tidsmæssig fordeling. Manglen på visse typer af arbejdskraft kan vise sig allerede inden for 1-2 år. Det gælder blandt andet elektrikere, ingeniører og teknikere. Da der er tale om mange anlægsprojekter, vil der også kunne opstå mangel på ikkefaglærte med særlige kompetencer på betonområdet i de kommende år. Enhver prognose er baseret på forudsætninger, som i sagens natur kan ændre sig. Der kan også være særlige lokale forhold, som gør, at billedet afviger fra hovedlinerne i prognosen. Det er derfor vigtigt, at jobcentrene etablerer en god virksomhedskontakt, som giver mulighed for at følge udviklingen på arbejdsmarkedet i kommunen på nært hold. Det regionale beskæftigelsesråd vil opfordre LBR og det politiske udvalg til at drøfte de beskæftigelsespolitiske udfordringer, som analysen peger på. Eksempelvis: - hvordan imødekommer vi virksomhedernes efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft? - hvordan skabes gode muligheder for at borgere på offentlig forsørgelse i kommunen får del i jobåbningerne? - bygge- og anlægsbranchen er ikke svaret på alle beskæftigelsespolitiske spørgsmål. For hvilke ledige er det et godt tilbud? Side 1 af 2

18 - hvordan tilrettelægges indsatsen, så den passer med det tidsmæssige flow i jobåbningerne? - hvordan kan projekterne blive en vej til flere praktikpladser for såvel unge som voksne? - kan vi gøre jobrotation til et vigtigt bidrag i virksomhedernes oprustning af medarbejdernes kompetencer, så de er godt forberedt til de kommende bygge- og anlægsprojekter? Det Regionale Beskæftigelsesråd ser frem til at indgå i dialog med LBR og det politiske udvalg om mulige svar på disse spørgsmål på det kommende års temadage. I ønskes en glædelig jul og et godt nytår, og Rådet ser frem til et fortsat godt samarbejde i det kommende år. Med venlig hilsen Ib Haahr Formand for Beskæftigelsesrådet Analysen kan hentes på Beskæftigelsesregionens hjemmeside: Side 2 af 2

19 Bilag: 3.1. Udkast til Forretningsorden 2013.docx Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 23. januar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 5136/13

20 Forretningsorden for det lokale beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland I henhold til 44 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Opgaver Januar Det lokale beskæftigelsesråd rådgiver de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret om den fremtidige tilrettelæggelse og prioritering af den lokale beskæftigelsesindsats og samordner og udvikler den lokale forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet. Det lokale beskæftigelsesråd varetager i den forbindelse følgende opgaver, jf. 46 og 47 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats: 2. Det lokale beskæftigelsesråd overvåger resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og rådgiver de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen om tiltag til forbedring af indsatsen. Stk. 2. Det lokale beskæftigelsesråd inddrages i udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for jobcentret og kan indstille til de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret, at der sker ændringer i planen. Stk. 3. Det lokale beskæftigelsesråd kan på baggrund af den årlige resultatrevision om jobcentrets indsats, indstille til de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret, at der sker ændringer i indsatsen. Stk. 4. Det lokale beskæftigelsesråd kan indstille til det regionale beskæftigelsesråd, at beskæftigelsesregionen tager beskæftigelsesrettede initiativer, jf i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Stk. 5. De lokale beskæftigelsesråd udarbejder inden for de overordnede rammer i beskæftigelsesplanen for jobcentret en plan for hvilke initiativer, der påtænkes gennemført i det kommende år med henblik på at styrke den virksomhedsrettede indsats. Planen sendes til høring hos de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret. Stk. 6. Det lokale beskæftigelsesråd kan ikke behandle sager, der vedrører enkeltpersoner eller enkelt virksomheder. Procedurer om beskæftigelsesplaner m.v. 3. De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal senest med udgangen af april måned have fremlagt det kommende års udfordringer i forhold til jobcentrets beskæftigelsesplan til drøftelse i det lokale beskæftigelsesråd. Stk. 2. Senest 1. maj høres det lokale beskæftigelsesråd om resultatrevisionen, og medio maj afgives bemærkninger til resultatrevisionen. Senest 30. juni godkendes resultatrevisionen i kommunalbestyrelsen med beskæftigelsesrådets bemærkninger. Stk. 3 Senest med udgangen af maj måned skal det lokale beskæftigelsesråd på et seminar eller lign. drøfte udviklingen af strategier for den indsats, der skal lægges til grund ved løsning af de beskæftigelsespolitiske udfordringer, som jobcentret har ansvaret for. Stk. 4. Senest 30. juni sendes beskæftigelsesplanen i afsluttende høring hos det lokale beskæftigelsesråd inden politisk behandling, Bemærkninger fremsendes til administrationen medio august. Beskæftigelsesrådet afgiver høringssvar til beskæftigelsesplanen senest 31. august. 1

21 Stk. 5. Det lokale beskæftigelsesråds årlige plan for, hvordan den virksomhedsrettede indsats kan understøttes lokalt, skal fremlægges for de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen senest med udgangen af januar måned. Stk. 6. Forslag til beskæftigelsesplanen for jobcentret og planen for den virksomhedsrettede indsats skal udsendes til rådet senest 10 dage forud for rådets drøftelser. Stk. 7. Det kan aftales mellem det lokale beskæftigelsesråd og de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen, at forslaget til beskæftigelsesplan, jf. 3 stk. 1, 2 og 3 lægges frem for rådet på et senere tidspunkt, og at der kan aftales et andet udsendelsestidspunkt end fastlagt i 3 stk. 4. Sammensætning og valgperiode m.v. 4. Det lokale beskæftigelsesråd består af op til 16 medlemmer, jf. 45 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Borgmesteren eller formanden for det stående udvalg, der tager sig af beskæftigelsesindsatsen1 fra hver af kommunalbestyrelserne i det forpligtende samarbejde. Op til 3 efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening. Op til 3 efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark. 1 efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd. Op til 2 efter indstilling fra De samvirkende Invalideorganisationerdanske handicaporganisationer. 1 efter indstilling fra Praktiserende Lægers Organisation i egenskab af repræsentant for erhvervet praktiserende læger. 1 efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation 1 efter indstilling fra det lokale integrationsråd. Op til 2 fra relevante lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i forening. Stk. 2. Rådets medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de organisationer og myndigheder, der er repræsenteret i rådet. Op til 2 medlemmer fra relevante lokale foreninger udpeges efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i forening. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen udpeger endvidere 1 suppleant for hvert medlem af rådet. Stk. 4.Såfremt et medlem er forhindret i at deltage sørger medlemmet for at indkalde sin suppleant. Stk. 5. Medlemmerne og suppleanterne udpeges for fire år ad gangen, bortset fra formanden og dennes suppleant. Det lokale beskæftigelsesråds funktionsperiode regnes fra den 1. juni året efter det kommunale og regionale valgår. Stk. 6.Borgmesteren for Svendborg Kommune er formand for rådet. Varetages beskæftigelsesindsatsen af et stående udvalg, kan borgmesteren beslutte, at formanden for det stående udvalg er formand for rådet. Formandens suppleant er henholdsvis viceborgmesteren og næstformanden i det stående udvalg. Formandens funktionsperiode følger den kommunale valgperiode Stk. 7. Hvis et medlem eller en suppleant forlader det lokale beskæftigelsesråd i rådets funktionsperiode, indstiller den pågældende organisation eller myndighed et nyt medlem eller en ny suppleant, der udpeges for resten af perioden. Stk. 8 Ærø Kommune har mulighed for at udpege en observatør, der kan deltage i Det Lokale Beskæftigelses Råds møder. Udvalg og arbejdsgrupper 5. Det lokale Beskæftigelsesråd kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper. Det lokale beskæftigelsesråd fastsætter udvalgenes og arbejdsgruppernes sammensætning og kommissorium. Stk. 2. I udvalg og arbejdsgrupper kan de organisationer og myndigheder, der er repræsenteret i det lokale Beskæftigelsesråd, lade sig repræsentere af andre end medlemmer af rådet. 2

22 6 Det lokale Beskæftigelsesråd nedsætter et dagsordensudvalg bestående af formanden samt en repræsentant fra LO og en repræsentant fra DA. Stk 2 Dagsordensudvalget koordinerer dagsordensmaterialet med sekretariatet inden udsendelse af dagsordenen. Mødevirksomhed m.v. 7. Det lokale beskæftigelsesråds formand indkalder og leder rådets møder samt fastlægger dagsorden efter samråd med lederen af rådets sekretariat. Stk. 2 Det lokale beskæftigelsesråd fastlægger senest i december måned en mødeplan for det efterfølgende år. Der afholdes normalt ordinære møder 6 gange årligt. Ekstraordinære møder kan afholdes efter behov. Stk. 3 Rådets møder har som udgangspunkt en varighed på højst 3 timer. Stk. 4 Rådet kan afholde seminarer, temamøder m.v. efter behov. Stk. 5. Rådet kan forlanges indkaldt, når mere end en tredjedel af rådets medlemmer ønsker det. Stk. 6. Ethvert medlem kan forlange bestemte punkter sat på dagsordenen. Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet.. 8. I det lokale beskæftigelsesråds møder deltager de i 4, stk. 1 nævnte personer samt rådets sekretariat. Personer nævnt i 4, stk. 3, som ikke er indtrådt i et medlems sted, kan deltage uden taleret. Efter aftale med formanden kan medarbejdere fra Jobcentret deltage under behandlingen af konkrete dagsordenspunkter. Formanden kan indkalde eller indbyde særligt sagkyndige, der ikke er medlemmer af rådet til at deltage i en sag uden stemmeret. 9. Dagsorden med tilhørende materiale udsendes senest 10 dage før afholdelse af møder i det lokale beskæftigelsesråd. Rådet kan dog på møderne acceptere at behandle senere fremkomne dagsordenspunkter og materiale. Stk. 2. Behandling af punkter/opgaver ved skriftlig høring kan anvendes efter behov. Skriftlige høringer kan anvendes, hvis ingen af rådets medlemmer har indvendinger herimod. Svarfristen herpå skal normalt være mindst én uge. Stk. 3. Dagsordenen for ordinære møder i det lokale beskæftigelsesråd indeholder følgende faste punkter: Meddelelser fra formanden Opfølgning på igangværende projekter Økonomisk status Eventuelt Godkendelse og underskrivelse af referat. 10. Det lokale beskæftigelsesråd er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af de udpegede medlemmerne er til stede. Hvis en organisation fravælger den plads, de jf. 4. stk. 2 har ret til, indgår pladsen ikke i optælling af medlemmer. Stk. 2. Det lokale beskæftigelsesråds beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Stk. 3. Der kan ikke træffes beslutninger om konkrete sager under dagsordenspunktet meddelelser. 11. I sekretariatets sagsfremstilling til de enkelte punkter på dagsordenen, bortset fra de faste punkter, jf. 9 stk. 3, skal det angives, hvordan punktet skal behandles. Oplæg fra sekretariatet til beslutninger skal, så vidt det er muligt indeholde en indstilling. Behandles en konkret sag flere gange i rådet skal sagsfremstillingen indeholde et resumé af det hidtidige sagsforløb. 12. Suppleanterne modtager samme mødemateriale som medlemmerne. 3

23 13. Formanden påser, at der udarbejdes referat af rådets møder. Referaterne underskrives ved mødets afslutning og udsendes til medlemmer og suppleanter så vidt muligt senest 14 dage efter mødet. Referaterne samles i en protokol. Formanden påser endvidere, at rådets drøftelser og beslutninger bringes til kendskab for de relevante personer/myndigheder. Information, tavshedspligt og habilitet 14. Information til presse om rådets virksomhed gives af formanden eller af en person, der har bemyndigelse fra formanden. Stk. 2. Rådets medlemmer og suppleanter er omfattet af forvaltningslovens og straffelovens almindelige bestemmelser om tavshedspligt med hensyn til oplysninger, som er kommet til deres kendskab ved udøvelse af deres hverv, jf. forvaltningslovens kap. 8 og straffelovens 152b. Stk. 3. Rådet er omfattet af forvaltningslovens almindelige bestemmelser om inhabilitet, jf. forvaltningslovens kap 2. Sekretariatet 15. Sekretariatsbetjeningen af det lokale beskæftigelsesråd varetages af de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret. Stk. 2. Sekretariatsbistanden består i forberedelse af møder, udarbejdelse af oplæg til brug for løsningen af rådets opgaver samt beslutningsreferat. Diæter 16. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at medlemmer af det lokale beskæftigelsesråd får diæter, erstatning for dokumenteret tab af arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i 16 a i lov om kommunernes styrelse, jf. dog stk. 3. Stk. 2. En beslutning efter stk. 1 skal omfatte alle medlemmer af rådet. Stk. 3. Repræsentanten for Praktiserende Lægers Organisation honoreres efter taksten for socialmedicinsk samarbejde efter landsoverenskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Praktiserende Lægers Organisation. Ikrafttræden 17. Nærværende forretningsorden er vedtaget på det lokale beskæftigelsesråds møde 231.decemberjanuar og træder i kraft 1. januar 2012med det samme. 4

24 Bilag: 4.1. Endelig bevillingsudmelding LBR 2013.pdf Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 23. januar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 6096/13

25

26

27 Bilag: 4.2. Endelig fordeling af LBR-bevilling 2013.pdf Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 23. januar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 6093/13

28

29

30 Bilag: 5.1. Klagestatistik 4. kvartal 2012.DOCX Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 23. januar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 340/13

31 Opgørelse over klageafgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet kvartal Sygedagpenge Lov om en Aktiv beskæftigelsespolitik Lov om en aktiv socialpolitik** Pensionsloven* 2012 Sager i alt Afvist e Hjemvis te Ændrin g Ophævel se Stadfæstel se 1. kvartal kvartal kvartal kvartal I alt kvartal kvartal kvartal kvartal 4 4 I alt kvartal kvartal kvartal kvartal I alt kvartal kvartal kvartal kvartal 3 3 I alt I alt *Afgørelser efter pensionsloven vedr. typisk Pensionsudvalget, som er placeret i Direktørområde Social og Sundhed eller i Langeland Kommune, men er medtaget her, da Jobcenter Svendborg ofte har været den indstillende part i forhold til pensionssagen. Jobcentret kender. ** Afgørelser efter Lov om en aktiv Socialpolitik vedrører ydelsen og træffes i ydelseskontorerne Der kan være en forskel på antallet af sager og antallet af afgørelser, da der kan være flere afgørelser i den enkelte sag. Opsummering Jobcenter Svendborg, der dækker over Svendborg og Langeland kommune har i 4. kvartal 2012 modtaget 20 afgørelser fra beskæftigelsesankenævnet. Af de 20 afgørelser er kommunens afgørelse stadfæstet i 16 tilfælde, 1 afgørelse er hjemvist til fornyet behandling, 1 afgørelse er ophævet og 2 sager har Beskæftigelsesankenævnet afvist at behandle da klagefristen var overskredet. I 2012 er der registreret 120 afgørelser fra beskæftigelsesankenævnet, hvoraf de 98, svarende til 82 procent er stadfæstet. Dertil kommer 8 sager, hvor klagen er fremsendt for sent, og Beskæftigelsesankenævnet derfor har afvist at behandle klagen. I 14 sager, svarende til knap 12 procent har Beskæftigelsesankenævnet enten ændret afgørelsen eller hjemvist sagen til fornyet behandling. Lovområder Antallet af sager fordeler sig på 4 lovområder; sygedagpengeloven, Lov om Aktiv beskæftigelsespolitik(lab). Lov om aktiv socialpolitik og Pensionsloven. 1 Acadre 12/5539

32 Opgørelse over klageafgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet kvartal Afgørelsestyper Afviste sager er typisk sager, hvor klageren ikke har klaget indenfor klagefristen. I de tilfælde afviser Beskæftigelsesankenævnet at tage sagen op til behandling. Hjemviste sager anvendes typisk i tilfælde, hvor sagsbehandlingen har været mangelfuld på grund af manglende overholdelse af formelle sagsbehandlingsregler. Det kan f.eks. være, at afgørelsen ikke er tilstrækkeligt begrundet eller at det ikke fremgår at borgeren er partshørt. En hjemvisning betyder ikke at borgeren får en anden afgørelse, men at kommunen skal vurdere sagen på ny. Hjemvisningsprocenten siger meget om Jobcentrets overholdelse af de formelle sagsbehandlingsregler. Jobcentret ønsker, at reducere hjemvisningsprocenten mest muligt. I 2012 har den været på knap 6 procent. Ændring/Ophævelse Ændringer/omhævelser kan overordnet set skyldes to forhold. For det første kan de skyldes at Jobcentret gennem sine afgørelser søger at få afklaret retstilstanden på områder med fortolkningstvivl eller at sagen befinder sig i lovgivningens gråzone. For det andet kan de skyldes at afgørelserne indholdsmæssigt er forkerte. I 2012 er der registreret 7 ændringer/ophævelser svarende til knap 6 procent. Stadfæstelse Stadfæstelse anvendes i tilfælde, hvor Beskæftigelsesankenævnet er enige i, eller ikke finder tilstrækkelig grundlag til at gribe ind overfor kommunens afgørelse. 2 Acadre 12/5539

33 Bilag: 6.1. regnskab endeligt.pdf Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 23. januar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 7470/13

34 LBR-Regnskab 2012 Bevilling 2012 Svendborg kr ,00 Langeland kr ,00 Ordinær bevilling i alt kr ,00 Forv. overført fra 2011 kr ,50 Midler til forbrug i 2012 kr ,50 Afregnet Styrket samarbejde kr ,40 Unge Linjen kr ,00 Kulturarvsformidlere - Helvegsminde kr ,00 Iværksættelse af kommunale EGU-pladser kr ,82 Højskoleophold kr ,00 Udvikling af jobrotationsmodel kr ,00 Afregnet i alt kr ,22 Disponeret i Iværksættelse af kommunale EGU-pladser kr ,47 Disponeret i alt til tiltag kr - kr ,47 Disponeret i 2012 Præsentation af udfaldstruede kr ,00 Nye fælles udfordringer kr ,00 Disponeret i 2012 kr - kr ,00 Disponeret i alt kr ,22 kr ,47 excl incl Restmidler kr ,28 kr Max beløb der kan overføres til 2013 kr ,25

35 Bilag: 6.2. Budget januar.pdf Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 23. januar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 7475/13

36 LBR-Regnskab 2013 Endelig Bevilling 2013 Svendborg kr ,00 Ordinær bevilling i alt kr ,00 Forv. overført fra 2012 kr ,28 Midler til forbrug i 2011 kr ,28 Disponeret i Iværksættelse af kommunale EGU-pladser kr ,47 Disponeret i 2010 i alt kr ,47 Disponeret i 2012 Præsentation af udfaldstruede kr ,00 Nye fælles udfordringer kr ,00 Disponeret i 2012 i alt kr ,00 Disponeret i alt kr ,47 kr - excl incl Restmidler kr ,81 kr Max beløb der kan overføres til 2013 kr ,00 Ansøgninger Social mentor til unge kr ,00 Temadage, fyraftensmøder og netværksdage kr ,00

37 Bilag: 7.1. Projektansøgning "Social mentor for unge ledige i Svendborg Kommune" Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 23. januar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

38 Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg kommune Målgruppe : Unge ledige under 30 med andre problemer end ledighed hos CSL, Sæt Kurs, ordblinde- og FVU-hold, Toldbodhus, evt andre Projektansvarlig organisation Navn: AOF Center Fyn Adresse: Vestergade 23, 5700 Svb Telefon: Kontaktperson Navn: Jørgen Andersen Adresse: Vestergade 23 Telefon Projektbeskrivelse Baggrunden for projektet : Svendborg kommune har en høj målsætning med at få unge under 30 i uddannelse eller arbejde. Forslag om ungehus, borgermøde med debat før budgetlægningen for 2013 og andre tiltag viser den politiske interesse. Mange i unge-gruppen deltager i projekter eller uddannelse på AOF, og herfra er erfaringen, at en mindre del af disse unge enten hurtigt stopper igen, matches om og står uden tilbud eller ikke fra starten får forventet udbytte af anstrengelserne, fordi de samtidig med de kendte problemer også har andre og ofte skjulte udfordringer / barrierer i form af f.eks. dårlig økonomi, manglende bolig, ikke-diagnosticerede / ikke oplyste psykiske lidelser, manglende forældreopbakning og netværk og manglende viden om basale forhold som ordentlig kost, hygiejne, misbrug eller andet. Det er erfaringen fra Sæt Kurs og CSL at sådanne helt grundlæggende mangler ofte gør det umuligt at koncentrere sig om de mål, de har sat sammen med Jobcenter eller andre. Når man samtidig er helt ung og uvant med at tage beslutninger og finde sin egen vej i livet, virker det uoverskueligt at skulle forholde sig til alle mulige praktiske, private problemer sideløbende med, at man skal forholde sig til det omgivende samfund og dets krav og muligheder. Der er mange personer, myndigheder og institutioner at mødes og tale med, og for de svageste fører det mange gange til håbløshed og opgivelse, og dermed også fortabelse af de muligheder, der

39 faktisk er og som vi som samfund gerne vil have dem til at benytte sig af. Tendensen forstærkes af at en del unge er reelt ensomme. Omvendt har det også vist sig, at en ordentlig voksenkontakt og vejledning efter hjælp-til-selvhjælp-princippet i den form for håndholdt mentorstøtte, som i f.eks. Fuld Skrue-bevillingen til Sæt Kurs har en stor effekt, og for manges vedkommende er den eneste metode, der virkelig har effekt. (Fuld Skrue-bevillingen ophører ved udgangen af 2012). Mål med projektet : Hvilket problem skal løses? Forventet effekt? Ved oprettelse af en social mentor-funktion er det målet at de unge ledige, der henvises til eller af sig selv deltager i aktiviteter hos AOF skal have et tilbud, der indebærer, at de 1) lærer at møde til tiden og deltager aktivt og 2) lærer at kende forudsætningerne for at få det fulde udbytte af aktiviteterne: - dvs møde udhvilet, spise fornuftigt, interagere konstruktivt med andre deltagere og etablere netværk. Derudover vil de 3) få redskaber og hjælp til at få styr på økonomi, bolig og andre private forhold og 4) blive guidet til at få afklaring på evt psykiske eller andre problemer 5) få en stabil kontakt til en voksen (rollemodel), som en del af deres profesionelle netværk 6) Få støtte til kommunikation med instanser og personer, såsom jobcenter-sagsbehandler, egen læge, uddannelses-institutioner og arbejdspladser. Samlet set skal der ydes en hjælp til overvindelse af individuelle, personlige, praktiske og andre barrierer, hvilket for denne type unge kræver en håndholdt indsats. Da de unges problemer er meget forskellige, såvel i type som hvad angår den påkrævede indsats vil opgaven måske ikke kunne løses optimalt af én person. Den sociale mentor-funktion vil derfor sandsynligvis varetages af flere personer, der får opgaver, der svarer til vedkommendes kompeter. Deltagerantal : Det vurderes, at der i AOFs aktiviteter på årsbasis er unge ledige under 30, der vil være målgruppe for den sociale mentor. Tallet baserer sig dels på antallet af personer i Fuld Skrue (70), dels på et skøn fra de andre aktiviteter (FVU / OBU / CSL / Toldbodhus). Indhold i projektet : Beskriv de centrale aktiviteter i projektet. Den sociale mentor vil - efter en fast turnus deltage i alle aktiviteter, hvor unge ledige under 30 deltager. I samarbejde med projektlederne og aktuelle kommunale sagsbehandlere vil det herefter blive besluttet, hvilke unge der skal støttes og hvor meget. I enkelte tilfælde vil det måske kun dreje sig om at gå med i

40 banken og få aftalt en afdragsordning, i andre vil det måske dreje sig om i starten at afhente den unge i boligen, lære den unge at befordre sig selv, hjælpe med indkøb og i det hele taget over en længere periode lære den unge at tage vare på egen tilværelse. Mentoren vil i særlig grad lægge vægt på netværksskabende aktiviteter, som rækker ud over den unges professionelle netværk. Det kan dreje sig om at den unge indmeldes og deltager i lokal idrætsforening, frivillige netværk, ungekontakt mm. På AOF er startet en netværkscafé og andre aktiviteter i nogle timer hver uge. Den sociale mentor vil sammen med de unge få til opgave at udbygge denne uformelle og frivillige aktivitet, evt med oplæg om økonomi, fællesspisning, lektielæsning eller andet relevant, der kan underbygge de unges aktive netværksdannelse. Som beskrevet ovenfor vil al hjælp have til formål at lære den unge at klare udfordringerne selv. Aktiviteterne i projektet vil være meget varierede, idet de afhænger af den type problemer de unge kommer med. Den sociale mentor vil tage afsæt i et helhedsorienteret menneskesyn ved at se på hele personen i alle personens sammenhænge. Vi vil inddrage såvel den fysiske som psykiske og sociale dimension og målretter aktiviteterne den enkelte deltagers ressourcer og behov. Gennem anerkendende pædagogik og læringssyn, møder vi deltagerne, der hvor de er. Alle aktiviteter vil være rettet mod en afklaring mod enten uddannelse eller arbejde. Projektlederne vil - som hidtil - være ansvarlig for i et samarbejde med kommunens sagsbehandlere at koordinere også den sociale mentors arbejde med deltagerne i de forskellige aktiviteter. Funktionsbeskrivelse: - På skift deltage i alle aktiviteter med unge ledige på AOF - Med projektlederne aftale hvem støtten skal gives til, i hvilket omfang og af hvilken art - Samarbejde med hver enkelt ung om dennes udfordringer og barrierer - Udarbejde handleplan i samarbejde med den unge - Etablere kontakt til uddannelsessted / arbejdsplads sammen med den unge - Afrapportere til projektlederne og LBR om indsatsen - Etablere relevante informationsarrangementer sammen med de unge - Facilitere netværk de unge imellem og til eksterne netværk (frivillige organisationer o.a.) - Etablere netværk med relevante personer på uddannelsesinstitutioner og ved sociale myndigheder (se nedenfor)

41 Tids- og handleplan: Timerne til den sociale mentor bevilliges for kalenderåret Projektet kan ikke faseopdeles, men bliver baseret på de ledige unges behov for støtte. Der søges etableret en følgegruppe til varetagelse af koordination og vidensdeling bestående af - VUCs socialrådgiver - Medarbejder fra SSP - Medarbejder fra socialforvaltning - Medarbejder fra UU - Medarbejder fra Erhvervsskolen Forventede resultater : (Hvordan opgøres disse?) Der udfærdiges en handleplan og en slutrapport for alle deltageres brug af den sociale mentor. Af den vil det fremgå hvad opgaven er, hvordan den løses og hvad resultatet bliver. Da målet med den sociale mentor er at få de unge i uddannelse eller arbejde vil et væsentligt mål for projektets succes være hvor mange, der finder arbejde eller uddannelse. Men også andre kriterier såsom afklaring af mere praktiske og private forhold, psykiske problemers indvirken mm vil spille ind i en endelig vurdering af den sociale mentors indsats. Der vil derfor blive udarbejdet et særligt afrapporteringsskema, der også indeholder en beskrivende, kvalitativ resultatopgørelse. Økonomi Samlet ansøgt beløb : Kr ,- Udspecificeret budget for projektet : - Opdeles i budgetposter - Såfremt projektet strækker sig over flere finansår, bedes budgettet endvidere udspecificeres på år. Der søges om et beløb svarende til en gennemsnitlig fuldtidsstilling i AOF, hvilket er Løn pr måned på kr Pension mm 5332 Tillæg 1448 Feriepenge mm 4327 I alt Pr år pr måned AOF betaler alle øvrige omkostninger til projektet såsom transport, udgifter vedr netværkscafé, kurser og andre personaleomkostninger. Øvrige betingelser Beløbet bevilges som et rammebeløb og udbetales efter indsendelse af dokumenteret

42 faktura for faktisk afholdte udgifter. Med dokumentation menes opgørelser over indkøb af materiale, annoncering, undervisning mm. eller timeopgørelser over brugte personaletimer. Fakturaen skal være opdelt på de i ansøgningen opstillede budgetposter. Hvis der sker en væsentlig forskydning (10 pct) af udgifternes fordeling på de enkelte budgetposter, skal LBR underrettes skriftligt, hvilket kan ske i de løbende evalueringer jf. nedenstående. Det forventes, at den samlede ramme overholdes. Hvis projektet strækker sig over flere finansår, afregnes hvert finansår for sig, hvorfor faktura for det første finansår skal være sekretariatet i hænde senest 5. januar. Seneste frist for øvrig afregning er 1 mdr. efter projektets afslutning. Ved væsentlige ændringer af projektformål, målgruppe eller indhold skal der sendes en skriftlig begrundet ansøgning til LBR, der skal godkende disse inden de iværksættes. Hvis der sker ændringer i projektets tidsplan skal LBR straks underrettes. Ved ændringer der medfører forskydninger i budgettet for de enkelte finansår skal disse godkendes af LBR. Der skal afgives status for projektet løbende. Status skal afgives på en særlig skabelon. Datoerne for status er : 1. marts, 1. maj, 1. august, 1. oktober, 1. december. Senest 1 mdr. efter projektets afslutning fremsendes samlet regnskab og samlet evaluering af projektet. Regnskabet skal opstilles i de budgetposter der er opstillet i ansøgningen. Evalueringen indeholder som minimum en deltagerliste, en beskrivelse af projektets gennemførelse, projektets resultater og evt. videre forankring. Ansøgning fremsendes pr. til : att.: Anja Jørgensen/Jacob Bojesen Larsen

43 Bilag: 7.2. Præcisering af målgruppe og funktion Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 23. januar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 7019/13

44

45

46 Bilag: 7.3. Sæt Kurs - forløbet Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 23. januar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 7042/13

47 Kommune (adresse, , tlf.) Jobcenter Svendborg Ramsherred Svendborg Tlf Motivation for projektet Unge kontanthjælpsmodtagere uden kompetencegivende uddannelse visiteres ved første henvendelse i jobcentret til forløbet Sæt Kurs ved AOF, hvis de vurderes at være jobklare. Sæt Kurs er et tilbud bestående af to forløb, der tilsammen har en varighed på op til 26 uger. Dels et introducerende og afklarende vejledningsforløb på 3 uger, dels et efterfølgende uddannelses- og virksomhedsrettet forløb på op til 23 uger. Formålet med forløbet er, at de unge gennemfører en uddannelse på ordinære betingelser eller bringe den unge tættere på at kunne gennemføre en uddannelse. Alternativt at den unge får et job og bliver selvforsørgende. Erfaringsmæssigt har det imidlertid vist sig, at en del af de unge der henvises til forløbet, viser sig at være længere fra arbejdsmarkedet / ordinær uddannelse end først vurderet. Der er således en del af de unge, der har vanskeligt ved at gennemføre de virksomhedsrettede tilbud og som falder fra og/eller ender med at blive ommatchet til indsatsklar. Der er således tale om unge, der så at sige ligger på grænsen mellem match 1 og match 2. Vi søger af denne pulje for at gøre en særlig indsats for disse unge, med henblik på at også de kommer i uddannelse eller arbejde i stedet for at ende i langtigsledighed Formål med projektet Hvad vil man opnå med målgruppen og den enkelte borger? Mål Beskrivelse af mål og delmål for målgruppen (succeskriterierne) At gøre de unge selvforsørgende ved at de erhverver sig en kompetencegivende uddannelse eller kommer i job. Gøre de unge uddannelses- beskæftigelsesklar. Opnå fastholdelse i uddannelse, job eller praktik med uddannelse for øje. Skabe et netværk, der danner grundlag for fremtidig selvforsørgelse. Afklaring af uddannelse/beskæftigelse gennem teori/praksis ved forskellige tiltag der styrker den enkelte: Vejledning, rollemodel Motivation Sociale og personlige kompetencer Selvværd Opstille målbare/realistiske mål

48 Skabe støttestruktur i hverdagen Livsstilsværdier Det er målsætningen, at. 70 % af kommer i ordinær uddannelse eller beskæftigelse, svarende til resultaterne for deltagerne i Sæt Kurs generelt. En forudsætning for at nå dette mål er at de unge er i stand til at gennemføre forløbet Sæt Kurs. Derfor er et delmål at 90 % fastholdes i dette forløb til det er gennemført eller den unge påbegynder ordinær uddannelse eller job. Afgrænsning og beskrivelse af målgruppen Iflg. regionens retningslinjer skal indsatsen rettes mod jobklare langtidsledige og/eller ledige i en særlig risiko for langtidsledighed Unge årige jobklare uden erhvervskompetencegivede uddannelse, med en eller flere psykiske/ sociale vanskeligheder/ barrierer. Der er således tale om ufaglærte unge ledige i matchgruppe 1 med betydelig risiko for langtidsledighed. Der vil altovervejende være tale om ikke-forsikrede ledige, men projektet vil også omfatte forsikrede ledige, såfremt de i øvrigt passer ind i den beskrevne målgruppe. Visitation til projektet sker ud fra en konkret og individuel vurdering, og ikke på baggrund af den lediges forsørgelsesgrundlag. Der vurderes at være tale om unge i Beskrivelse af projektet Herunder Initiativer, indsats og forløb Proces og tidsplan Hvem skal levere hvad? Krav til egen indsats Private leverandører Andre interessenter Parallelforløb med Sæt Kurs. Mentorordning/vejledning og målsætningsarbejde, sundhed, udvikling af personlige og sociale kompetencer. Samfundsborger ( økonomi, ret og pligt, samfundsforhold, arbejdsmarkedet). En håndholdt indsats med devisen: små skridt. Tidsplan: 1/ / uge afdække hvem der har brug for den særlige indsats uge både parallelt med Sæt Kurs + en ekstra indsats med individuel vejledning både i forhold til uddannelse/job, socialt og økonomisk m.m. Hvordan sikres kvalitet, leverancer og målopfyldelse 4. uge en udbygget vejledning, relationsarbejde, sociale kompetencer, netværk, sundhed. Praktik, opkvalificering i op til 22 uger (i alt 26 uger) Netværksmøder med opfølgning hver anden uge i hele forløbet. Mødeprotokol, opfølgning, handleplan indeholdt uddannelses- og

49 jobmatch. En rapport udfærdiges ved udgangen af året, hvor erfaringer samles og viderebringes til interessanter. Samarbejdspartnere F.eks. andre jobcentre, a-kasser, andre aktører og uddannelsesinstitutioner Inddragelse af private virksomheder Økonomi Budget for projektet AOF Center Fyn, Sæt Kurs AOF Center Fyn har etableret en følgegruppe bestående af repræsentanter fra byens uddannelsessteder: Erhvervsskolerne, Søfartsskolen, SOSU, Sygeplejerskolen, VUC,UU-centeret samt Føtex. Desuden har AOF og Jobcenter Svendborg kontakt til en bred vifte af virksomheder som der samarbejdes med (praktikpladser/arbejde) Timeforbrug, administration, vejledning/mentor: 16 hold a 3 uger a 40 timer = netværksmøder (24 gange), materialer = evaluering, 20 timer = , svarende til en pris på pr. borger, idet evaluering faktureres særskilt. Kontaktperson i kommunen (navn, , tlf.) Jacob Bojesen Larsen Tlf

50 Bilag: 8.1. Projektansøgning "Temadage, fyraftensmøder og netværksdage* Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 23. januar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 7191/13

51 Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Marts-december 2013 Målgruppe : Temadage, fyraftensmøder og netværksdage Ledere, tillidsvalgte og andre medarbejdere fra private og offentlige arbejdspladser i kommunen. På netværksdagene deltager ledere og tillidsvalgte fra tidligere projekter om sygefravær (Odense, Svendborg, Fåborg Midtfyn ) og mobning (FIU ). Projektansvarlig organisation Navn: AOF Center Fyn Adresse: Vestergade 23, 5700 Svb Telefon: Kontaktperson Navn: Jørgen Andersen Adresse: Vestergade 23 Telefon Projektbeskrivelse Baggrunden for projektet : Gennem de sidste tre år har AOF gennemført oplysningsaktiviteter i form af temadage/ fyraftensmøder omkring arbejdslivsemner med vægt på arbejdsmiljøet. Programmet for 2013 er udarbejdet på baggrund af ideer fra en inspirationsgruppe bestående af repræsentanter fra lokale fagforeninger (3F, FOA, PMF), samt ledere og tillidsvalgte fra lokale arbejdspladser (offentlige og private). Projektet består af tre aktiviteter: På temadagene får deltagerne teoretisk input om det emne der er på dagsordenen fra en forsker eller anden ressourceperson. En lokal arbejdsplads fortæller om deres arbejde med at håndtere problemstillingen og på workshop diskuterer deltagerne ud fra cases samt udveksler erfaringer fra egen arbejdsplads. På fyraftensmøder besøger vi arbejdspladser hvor ledelse/tillidsvalgte fortæller om deres arbejde med det emne der er på dagsordenen. På netværksdagene (sygefravær og mobning) får deltagerne teoretiske input om emnet til at fastholde gejsten og der udveksles erfaringer.

52 Mål med projektet : Hvilket problem skal løses? Det overordnede mål med temadage og fyraftensmøder er at formidle den nyeste viden indenfor temaerne arbejdsliv og arbejdsmiljø samt at danne virksomhedsnetværk. Formålet med netværksdagene er at udveksle erfaringer og få nye input til arbejdet samt holde fast i de virksomhedsnetværk, der blev dannet i løbet af projekterne om sygefravær og om mobning. På temadage/fyraftensmøder sættes fokus på forbedring af det psykiske arbejdsmiljø, på håndtering af konflikter og mobning og på sundhedsfremme. Netværksdagene skal anvendes til at følge op på og styrke det arbejde, der allerede er sat i gang omkring sygefravær og mobning/trivsel. Forventet effekt: At der på temadage/fyraftensmøder dannes virksomhedsnetværk som udveksler erfaringer og samarbejder om konkrete tiltag til forbedring af trivsel og sundhed på arbejdspladsen. At deltagerne i allerede eksisterende netværk om sygefravær /mobning får kendskab til den nyeste viden på området og får inspiration til deres eget fortsatte arbejde Deltagerantal : Forventet ca. 20 personer pr. arrangement i alt ca. 120 Indhold i projektet : Beskriv de centrale aktiviteter i projektet. Forår 2013: Temadag om psykisk arbejdsmiljø (9-15) Hvad er psykisk arbejdsmiljø? Og hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at udvikle det psykiske arbejdsmiljø? På temadagen får deltagerne teoretisk input og den nyeste forskning om psykisk arbejdsmiljø. En lokal arbejdsplads der har arbejdet med emnet fortæller om sine erfaringer og på workshop arbejder deltagerne med udfordringer og dilemmaer i det psykiske arbejdsmiljø. Fyraftensmøde: Sundhed og trivsel på AXA Power i Odense (16-19) På fyraftensmødet besøger vi Axa Power i Odense og hører om hvordan de arbejder med sundhedsfremme på arbejdspladsen. Ledelse og medarbejdere fortæller om virksomhedens tiltag og dens effekt. Netværksdag for deltagere i sygefraværsprojekterne: Forebyggelse og håndtering af sygefravær (9-15) På netværksdagen formidles den nyeste viden om forebyggelse og håndtering af sygefravær bl.a. erfaringerne fra det store TTA projekt. Erfaringerne herfra viser at det

53 kræver en tidlig, tværfaglig og koordineret indsats fra arbejdsplads, jobcenter og kommune, når sygemeldte skal fastholdes på arbejdspladsen. Endvidere arbejdes der med spørgsmål som: Hvordan kan arbejdspladsen fastholde syge medarbejdere? Hvordan tages mistrivsel i opløbet, før det ender med en sygemelding? Efterår 2013 Temadag om konflikthåndtering (9-15) Konflikter på arbejdspladsen hvordan kan de bruges konstruktivt og stoppes i tide? Mange arbejdspladser oplever at tonen bliver hårdere i disse år og at der kommer flere konflikter i kølvandet på den økonomiske krise og nedskæringer på arbejdspladsen. Det giver dårlig trivsel og et presset psykisk arbejdsmiljø. På temadagen får deltagerne inspiration til at opdage konflikter i tide og forebygge dem. En lokal arbejdsplads fortæller om sit arbejde med at håndtere konflikter og på workshop diskuterer deltagerne ud fra cases og udveksler erfaringer fra egen arbejdsplads. Fyraftensmøde: Har mænd brug for omsorg? Hvordan tager man hul på de bløde værdier på en mandearbejdsplads? (16-19) Vi besøger Odense Brandvæsen, hvor vi får en rundvisning på brandstationen og leder og tillidsvalgte fortæller om deres aktiviteter med at forebygge mobning ved at skabe fokus på omgangstone og trivsel. Netværksdag for deltagere i mobningsprojektet: Forebyggelse af mobning (9 15) Hvordan kan arbejdspladsen udvikle en anerkendende omgangstone som fremmer respekt og forebygger mobning? Hvordan kan man udvikle et beredskab der virker, når ansatte oplever mobning på arbejdspladsen? På temadagene får deltagerne teoretisk input om det emne der er på dagsordenen fra en forsker eller anden ressourceperson. En lokal arbejdsplads fortæller om deres arbejde med at håndtere problemstillingen og på workshop diskuterer deltagerne ud fra cases samt udveksler erfaringer fra egen arbejdsplads. På fyraftensmøder besøger vi arbejdspladser hvor ledelse/tillidsvalgte fortæller om deres arbejde med det emne der er på dagsordenen.

54 Tids- og handleplan: Forventede resultater : (Hvordan opgøres disse?) På netværksdagene (sygefravær/mobning) får deltagerne teoretiske input om emnet til at fastholde gejsten og der udveksles erfaringer. Der afholdes en temadag, et fyraftensmøde og et netværksmøde i hvert halvår. Temadage og netværksmøder varer fra kl Fyraftensmøder varer fra kl Aktiviteterne markedsføres ca 2 måneder før afholdelse. Efter hvert arrangement evaluerer deltagerne skriftligt deres udbytte af arrangementet og kommer med forslag til nye aktiviteter. Desuden evalueres det samlede udbytte med inspirationsgruppen. Økonomi Samlet ansøgt beløb : Kr 46000,- Udspecificeret budget for projektet : - Opdeles i budgetposter - Såfremt projektet strækker sig over flere finansår, bedes budgettet endvidere udspecificeres på år. Udgifter til temadag/netværksdag: Tilrettelæggelse og ledelse 8000,- Ekspertoplæg 8000,- Forplejning 20 deltager 2000, ,- Egenbetaling 20 x 400,- 8000,- Beløb der ansøges pr arrangement 10000,- x 4= 40000,- Udgifter til fyraftensmøde: Tilrettelæggelse og ledelse 5000,- 5000,- Egenbetaling 20 x 100,- 2000,- Beløb der søges pr arrangement 3000,- x 2= 6000,- Ansøgning i alt 46000,- Øvrige betingelser Beløbet bevilges som et rammebeløb og udbetales efter indsendelse af dokumenteret faktura for faktisk afholdte udgifter. Med dokumentation menes opgørelser over indkøb af materiale, annoncering, undervisning mm. eller timeopgørelser over brugte personaletimer. Fakturaen skal være opdelt på de i ansøgningen opstillede budgetposter. Hvis der sker en væsentlig forskydning (10 pct) af udgifternes fordeling på de enkelte budgetposter, skal LBR underrettes skriftligt, hvilket kan ske i de løbende evalueringer jf. nedenstående. Det forventes, at den samlede ramme overholdes. Hvis projektet strækker sig over flere finansår, afregnes hvert finansår for sig, hvorfor faktura for det første finansår skal være sekretariatet i hænde senest 5. januar. Seneste frist for øvrig afregning er 1 mdr. efter projektets afslutning.

55 Ved væsentlige ændringer af projektformål, målgruppe eller indhold skal der sendes en skriftlig begrundet ansøgning til LBR, der skal godkende disse inden de iværksættes. Hvis der sker ændringer i projektets tidsplan skal LBR straks underrettes. Ved ændringer der medfører forskydninger i budgettet for de enkelte finansår skal disse godkendes af LBR. Der skal afgives status for projektet løbende. Status skal afgives på en særlig skabelon. Datoerne for status er : 1. marts, 1. maj, 1. august, 1. oktober, 1. december. Senest 1 mdr. efter projektets afslutning fremsendes samlet regnskab og samlet evaluering af projektet. Regnskabet skal opstilles i de budgetposter der er opstillet i ansøgningen. Evalueringen indeholder som minimum en deltagerliste, en beskrivelse af projektets gennemførelse, projektets resultater og evt. videre forankring. Ansøgning fremsendes pr. til : att.: Anja Jørgensen/Jacob Bojesen Larsen

56 Bilag: 9.1. Slutevaluering ungelinien afsendt.pdf Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 23. januar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 6652/13

57 Svendborg Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Unge Linien Dato for bevilling : Projektperiode : Hvis der forventes afvigelser i forhold til ansøgning bedes dette angives og begrundes. Målgruppe : Beskriv målgruppens sammensætning. Hvis der er afvigelse i forhold til den forventede målgruppe bedes disse anføres og begrundes. 21.november Der har ikke været afvigelser i forhold til den oprindelige tidsplan. Unge i alderen 16 til 25 år, som ikke er jobklare på grund af en psykisk sårbarhed. Denne sårbarhed medfører at de ikke kan gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse, Erhvervsforskolen eller visiteres til STU. - den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse. I ungegruppen er der en række fælles problematikker, som socialfobi, angst, isolations tendenser og undgåelsesadfærd. Fælles for alle er at de har været udsat for massiv mobning i Folkeskolen og for fleres vedkommende også i forbindelse med de påbegyndte ungdoms uddannelser. Projektansvarlig organisation Kontaktperson Navn: Toldbodhus Skole AOF Adresse: Vestergade 23, 5700 Svendborg Telefon: / Navn: Birgit Frost Adresse: Vestergade 23, 5700 Svendborg Telefon / Projektevaluering Hvor i projektet er vi : Status på udførte, igangværende og planlagte aktiviteter. Hvis der har været væsentlige afvigelser i Dette er den afsluttende evaluering, som har til hensigt at sammenfatte, konkludere og perspektivere på de erfaringer og resultater som er opnået i forbindelse med det nu afsluttede forløb.

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Marts-december 2013 Målgruppe : Temadage, fyraftensmøder og netværksdage

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune juni 2011 1 Beskæftigelsesrådets formål Det lokale beskæftigelsesråd har til formål at rådgive kommunen og samordne og udvikle

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Opkvalificering og fastholdelse til uddannelse Unge-Indsats. Afklaring

Læs mere

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF)

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF) Formål 1. Det lokale Beskæftigelsesråd har til formål at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-01-2014 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Anne Marie Gamtofte, Frank Edelberg Jensen, Lene Pilegaard

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Next step Projektperiode: 1.11.2011 31.12.2012 Målgruppe: Projektansvarlig

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Gang i rotationen Projektperiode: 1.12.2011 31.12.2012 Målgruppe:

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Projektets titel: Håndholdt uddannelsesvejledning Projektperiode: 1. september 2013 31. marts 2014

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Et kærligt skub til borgere på ledighedsydelse Projektperiode : 02.11.09

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Videre efter sygemelding (foreløbig titel) Projektperiode : 2. februar

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Dialogcafe i en forandrings tid Projektperiode : 1.11-15.12.09 Målgruppe

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Okt.2011 Maj 2013 Målgruppe : Projektansvarlig organisation

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Kost og motion for indvandrerkvinder Projektperiode : 1.9.2008 31.8.2009

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Nyt Jobcenter nye kompetencer nye teams Kompetenceudvikling hos medarbejderne

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Forretningsorden for Det Regionale Beskæftigelsesråd, Hovedstaden & Sjælland

Forretningsorden for Det Regionale Beskæftigelsesråd, Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2014 Forretningsorden for Det Regionale Beskæftigelsesråd, Hovedstaden & Sjælland I henhold til 37 i Lov nr. 522 om ansvaret for og

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Livlinen

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Mobilt værktøj til mobile medarbejdere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Mobilt værktøj til mobile medarbejdere Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Projektets titel: Mobilt værktøj til mobile medarbejdere Projektperiode: 1. januar 2014 1. oktober

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Personlig mentor et skridt nærmere arbejdsmarkedet. Projektperiode:

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Dynamisk Virksomhedsmentornetværk Projektperiode: 12 måneder startende

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-01-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-01-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-01-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Jeppe Ottosen, Niels Høite

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Hvad er dit mål? Fokus motivation - forandring Projektperiode: Primo

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projekt Aktiv Sygemeldt Projektperiode : 1.august 2009 31. juli 2009.

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 08-02-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Niels

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Flere i arbejde et udviklingsprojekt

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Motivator Projektperiode : 5.5.2008-12.9.2008 Sommerferie følger praktikstedets

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN VELKOMMEN 03 til samarbejdet i det lokale beskæftigelsesråd Denne pjece er en velkomst til medlemmerne af de nye lokale beskæftigelsesråd. Som led i kommunalreformen

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Virksomhedsmentorer Uddannelse og netværk Projektperiode : 1. marts

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN VELKOMMEN 03 til samarbejdet i det lokale beskæftigelsesråd Denne pjece er en velkomst til medlemmerne af de nye lokale beskæftigelsesråd. Som led i kommunalreformen

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Til LBR Syddjurs Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Mobilt sundhedstilbud til aktivander i Svendborg Kommune Projektperiode

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : PGG Projekt Gråt Guld Projektperiode : Januar 2009 februar 2009 Målgruppe

Læs mere

Forretningsorden Bornholms Vækstforum

Forretningsorden Bornholms Vækstforum Forretningsorden Bornholms Vækstforum 1. april 2014-31. marts 2018 1 - Navn og adresse 2 - Lovgrundlag 3 - Sammensætning 4 - Opgaver og kompetencer 5 - Beslutningsdygtighed 6 - Møder 7 - Skriftlig høring

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projekt SDA Et projekt rettet mod sygemeldte personer med stress,

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 24. august 2009

Referat fra LBR mødet den 24. august 2009 Referat fra LBR mødet den 24. august 2009 kl. 14.00 i Jobcenter Struer 1) Meddelelser 2) Orientering a. Opfølgning på mål fra Beskæftigelsesplan 2009 Den stigende ledighed har betydet, at der i første

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense Beslutningsreferat af mødet torsdag den 15. maj 2008 kl. 13.00 i Jobcenter Odense, Tolderlundsvej 2, stuen, mødelokale 0.12 Tidspunktet for mødets start blev fremrykket

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 19. februar 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Klaus Rønholt. Ingrid Nielsen

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 19.01.2010, kl. 08:30 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden...... 3 2 Udpegning af næstformand...... 4 3 Mødekalender for 2010...... 5 4

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 30.08.07 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Beskæftigelsesplan 2008 for Jobcenter Greve...4 2. Ansøgning: Støtte

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Til LBR Syddjurs Dato: 28.11.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Sags nr. 12/42166 Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Tilstede: Gunnar Sørensen, Michael Udsen, Berit Dehli, Lisbeth Bøwes,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 09.08.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatgsområder, -projekter og - aktiviteter

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Forretningsorden for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn. Kommuner: Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø.

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Februar 2010 Forretningsorden for det Lokale Beskæftigelsesråd i Ringsted Kommune

Februar 2010 Forretningsorden for det Lokale Beskæftigelsesråd i Ringsted Kommune Februar 2010 Forretningsorden for det Lokale Beskæftigelsesråd i Ringsted Kommune I henhold til lov og bekendtgørelse m.v. om ansvar for og styringen af den aktive beskæftigelses-indsats fastsættes følgende

Læs mere

Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 18-06-2014 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Cafer Koyuncu, Veeravaharan Sivagnansundaram-Selvam, Edin Hasanbegovic, Banafsheh

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 4.11.2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 3. feb. 2014 Mødetid: 8.00-10.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Borgmester Peter Sørensen, udvalgsformand Bjarne Sørensen, Per Laursen (DA), Jens Christian

Læs mere

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl. 14.00 - i Jobcenter Struer Afbud: Helle Toftgaard, Olga Tækker, John Nielsen, Lisbeth Madsen og Per Hesselberg 1) Orientering a) Ledelsesrapport Ledelsesrapporten

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 28. september 2009

Referat fra LBR mødet den 28. september 2009 Referat fra LBR mødet den 28. september 2009 kl. 14.00 i Jobcenter Struer Afbud: Grethe Riksted, Anders Holm og Mona Rask 1) Meddelelser 2) Orientering a. Nyt medlem af LBR indstillet LO har overfor Byrådet

Læs mere

Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Svendborg Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Unge Linien Dato for bevilling : 21.11.11 Projektperiode

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Åben. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Stationsvej 36 3460 Birkerød

Åben. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Stationsvej 36 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Stationsvej 36 3460 Birkerød Mødedato Mandag den 6. maj 2013 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Til stede Benny

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.10.2011 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/9 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. oktober 2011 1. Godkendelse

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 24. juni 2014 Mødetid 11.00 14.15 Mødested Rådhuset i Tarm Konferencerummet Fraværende Bemærkninger Preben Huus

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråds. Møde nr. 27. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråds. Møde nr. 27. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af Det Lokale Beskæftigelsesråds Møde nr. 27 Tirsdag den 4.10 2011 kl.

Læs mere

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne.

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne. DEFF 15/334 Forretningsorden for DEFF s styregruppe Fastsat i henhold til vedtægter for DEFF af 15. august 2014. Ordinære og ekstraordinære møder, skriftlig behandling 1 Styregruppen udøver sin virksomhed

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 21-10-2009 Mødested: Hansborg, Østergade 48, mødelokale 1-U-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Helle

Læs mere

Vedtægt for Holstebro Handicapråd

Vedtægt for Holstebro Handicapråd Ajurført d. 10.06.2014 Vedtægt for Holstebro Handicapråd 01 Navn Navnet er Holstebro Handicapråd. Rådets hjemsted er Holstebro Kommune. 02 Lovgrundlag Rådet er oprettet i medfør af 37a i Lov om retssikkerhed

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 26. marts 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 16.15 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Lars Juul Andersen Fraværende: Mødedeltagernes

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 10.12.2012 kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 270. Bordet rundt... 3 271. Budget/regnskab

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Referat Møde nr.: Mødedato: onsdag den 05-12-2007 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Finn Andersen Ib Ipsen Jørgen Mathiasen Eva Charlotte Sørensen Jørgen Bo Sørensen Henrik Kjær Frode

Læs mere

Referat fra LBR s møde den 1. marts 2011 kl

Referat fra LBR s møde den 1. marts 2011 kl Referat fra LBR s møde den 1. marts 2011 kl. 14.00 afbud: Allan Baach 1. Meddelelser 2. Orientering a. Ledelsesrapport januar 2010 Ledelsesrapporten fra januar rummer oplysninger om status på ministerens

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere