Hovedforløbet for rustfast-og aluminiums

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedforløbet for rustfast-og aluminiums"

Transkript

1 Hovedforløbet for rustfast-og aluminiums kleinsmed Teknisk Skole Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse for indgangen Produktion og Udvikling - nr. 329 af 11. april 2012 og uddannelsesordning 1110 for smedeuddannelserne. Udarbejdet af smedeteamet (ansv. Poul-Arne Callesen) Redigeret af: Poul-Arne Callesen

2 Indholdsfortegnelse 1.1 Praktiske oplysninger Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser Overordnet bedømmelsesplan Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer Eksamensregler Uddannelsen Praktiske oplysninger Didaktiske og metodiske overvejelser Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger Skolepraktik Bedømmelsesplan Eksamensregler Samarbejde med det faglige udvalg og virksomheden om afholdelse af prøver og udstedelse af bevis Overgangsordning Elever, som er startet på hovedforløb efter 1. januar 2012 følger denne lokale undervisningsplan Læringsaktiviteter Undervisningsplan H Undervisningsplan for Afkortning og tildannelse Undervisningsplan for CNC kantpresse og skæremaskine Undervisningsplan for Fra ide til smedeteknisk produkt Undervisningsplan for grundfaget Dansk Undervisningsplan for Maskinel og manuel bearbejdning Undervisningsplan for Materialeforståelse for smedebranchen Undervisningsplan for Måleteknik Undervisningsplan for Tegningsforståelse og dokumentation Undervisningsplan for Termisk sammenføjning Undervisningsplan H Undervisningsplan for Afkortning og tildannelse Undervisningsplan for Fra ide til smedeteknisk produkt A Undervisningsplan for Maskinel bearbejdning med styrede maskiner B Undervisningsplan for grundfaget Matematik Undervisningsplan for Materialeforståelse Undervisningsplan for Montage og demontage Undervisningsplan for Samfundsfag Undervisningsplan for Tegningsforståelse og dokumentation... 41

3 Undervisningsplan for Termisk sammenføjning Undervisningsplan for Hygiejnisk design Undervisningsplan H Undervisningsplan for afkortning og tildannelse Undervisningsplan for Fremmedsprog Undervisningsplan for maskinel bearbejdning Undervisningsplan for montage og demontage Undervisningsplan for smedeteknisk produkt Undervisningsplan for svejsekursus Undervisningsplan for tegningsforståelse Undervisningsplan for termisk sammenføjning Undervisningsplan for efterbearbejdning Undervisningsplan for Hygiejnisk design Undervisningsplan for overfladebearbejdning Undervisningsplan for Procesteknik Undervisningsplan for Maskinel bearbejdning af styrede maskiner A Undervisningsplan H Undervisningsplan for Afkortning og tildannelse Undervisningsplan for: Maskinel bearbejdning A Undervisningsplan for: Montage og demontage Undervisningsplan for Tegningsforståelse Undervisningsplan for Termisk sammenføjning Undervisningsplan for efterbearbejdning Undervisningsplan for Maskinel bearbejdning af styrede maskiner A Undervisningsplan for overfladebearbejdning Undervisningsplan for Kompetencemål Undervisningsplan for Afsluttende prøve

4 1. Generel information om skolen 1.1 Praktiske oplysninger Teknisk Skole er et af landsdelens største uddannelsescentre. Hver dag er ca elever i gang på skolens erhvervsuddannelser, omkring 350 elever på det tekniske gymnasium samt et stort antal elever, kursister og studerende på kursuscentret. Der er derfor altid gang i den på Teknisk Skole, og mange forskellige og spændende aktiviteter finder sted her. Skolens væsentligste aktivitet er naturligvis undervisningen på de mange uddannelser. Undervisningen afvikles i henhold til gældende love og regler og udvikles konstant i forhold til elevernes, erhvervslivets og samfundets behov og ønsker. I forandrings- og udviklingsprocessen er de lokale undervisningsplaner vigtige planlægnings- og styringsinstrumenter. Heri beskrives blandt andet hvordan undervisningen er tilrettelagt, hvilke elementer undervisningen består af, og hvordan disse afvikles. De lovmæssige krav til indholdet i de lokale undervisningsplaner er beskrevet i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (BEK nr. 901 af 09/07/2010), kapitel 6, Skolens hovedadresse er: Teknisk Skole Sp. Møllevej Esbjerg Telefon: Hjemmeside:

5 På Teknisk Skole tilbyder vi følgende erhvervsuddannelser: Indgange Hovedforløb Specialer Muligheder for skolepraktik Produktion og udvikling Smed Aluminium Rustfri Kleinsmed Bearbejdningssmed/trin 1 x Skibsmontør Skibsmontør x Teknisk Designer Teknisk designer, Industriel produktion. Teknisk designer, Bygge og anlæg. Bil, fly og andre Mekaniker Automontør/trin 1 x transportmidler Mekaniker Transport og logistik Lager- og terminaluddannelsen Lagermedhjælper/trin 1 x Lageroperatør - Lager og logistik Lageroperatør - Lager og transport Vejgodstransportuddannelsen Godschauffør Kranfører Lastbilchauffør Redder uddannelsen Ambulanceassistent Autohjælp Strøm, styring og it Elektriker El-montør/trin 1 Installationsteknik x Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger (i samarbejde med AMU Vestjylland) Byggemontagetekniker Byggemontagetekniker Bygningsmaler Bygningsmaler x Murer Murer Flisemontør/trin 1 x Tømrer Tømrer x Vvs-uddannelsen VVS er x VVS er og blikkenslager VVS er energispecialist Krop og stil Frisør Frisør x Mad til mennesker Ernæringsassistent Ernæringsassistent Ernæringshjælper/trin 1 x Gastronom Gastronomassistent/trin 1 x Kok Tjener Konference- og selskabstjener Tjener/trin 1 Sundhed, omsorg og pædagogik Tandklinikassistent Tandklinikassistent X x 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser Undervisningen tager, som alle øvrige aktiviteter på Teknisk Skole, udgangspunkt i skolens mission og vision, som beskriver de overordnede mål, der arbejdes frem mod. Mission: Teknisk Skole er et kompetenceudviklingscenter med udbud og udvikling af erhvervsrettede og gymnasiale ungdomsuddannelser og efteruddannelser svarende til elevernes, erhvervslivets og samfundets behov.

6 Vision: Teknisk Skole vil frem mod 2017 bidrage til vækst ved at tilbydeattraktive uddannelser præget af høj faglighed og stort engagement, så den enkelte elev opnår størst mulig læring. Dette betyder blandt andet, at der arbejdes målrettet på, at den enkelte elev gennem sin uddannelse opnår de bedst mulige kompetencer. På erhvervsuddannelserne betyder det, at hver eneste elev gennem sin uddannelse skal blive så dygtig en håndværker som overhovedet muligt. For at sikre den bedst mulige læring, og dermed den størst mulige faglighed, for den enkelte elev, arbejdes der ud fra tre overordnede principper for undervisningen: Differentiering der undervises i henhold til den enkelte elevs kompetencer. Involvering - alle elever engageres og aktiveres i undervisningen. Integrering undervisningen tilrettelægges, således at sociale relationer opbygges og styrkes. Optimal læring Størst mulig faglighed Involvering Differentiering Undervisning iht. den enkelte elevs kompetencer Engagering og aktivering af alle elever i undervisningen Integrering Sociale relationer styrkes i undervisningen Overordnede principper for undervisningen på erhvervsuddannelserne. Disse overordnede principper har stor betydning for, hvordan uddannelserne organiseres og struktureres på Teknisk Skole, og er ligeledes afgørende for valg af mål, indhold og metoder i undervisningen. På baggrund af principperne om differentiering, involvering og integrering arbejdes der på Teknisk Skole blandt andet med læringsstile. Læringsstilene tager udgangspunkt i den skandinaviske læringsstilsmodel, som Lena Boström og Svend Erik Schmidt er ophavsmænd til og som indeholder forskellige elementer, som har betydning for, at man kan opnå den bedst mulige læring.

7 På Teknisk Skole er der fokus på at tilrettelægge og gennemføre undervisningen, så vores elever kan udnytte deres læringsstyrker og -ressourcer bedst muligt som udgangspunkt har vi valgt at beskæftige os med de læringsstilselementer, der hjernemæssigt har betydning for måden, vi tilegner os og bearbejder informationer og viden på. Det betyder, at der i undervisningen skal være øje for at eleverne lærer forskelligt at nogle elever er visuelt eller auditivt orienteret, mens andre har deres styrker taktilt eller kinæstetisk, at nogle elever har brug for helheden og overblikket, mens andre arbejder detaljeorienteret og trin-for-trin. Underviserne arbejder derfor løbende og målrettet med at udvikle nye eller supplerende materialer og præsentationer til deres undervisning i fagene og på de forskellige uddannelsesområder for at tilgodese disse forskellige læringsstile og samtidig inspirere og videndele med kolleger. Kan vi sikre, at den enkelte elev er i et læringssrum og i en læringssituation, hvor eleven bedst mulig kan udnytte sine læringsstyrker og potentialer, skaber det bedre og større sammenhæng mellem kravet om at lære og lysten til at lære eleven kommer i FLOW og dermed øges både det faglige selvværd og den generelle trivsel. Som et værktøj til strukturering af undervisningen anvender vi på Teknisk Skole blandt andet Cooperativ Learning en pædagogisk tilgang som øger den enkelte elevs aktivitetsniveau og deltagelse i læringssituationen. Her arbejdes med en række konkrete strukturer, som betyder en høj grad af samtidig interaktion, individuel ansvarlighed, positiv indbyrdes afhængighed og lige deltagelse. En anden organisering af dele af undervisningen, som er den traditionelle katederundervisnings modstykke. Underviserne har i deres planlægning og tilrettelæggelse haft fokus på både classbuildingselementerne, hvor der arbejdes målrettet med at skabe gode relationer mellem eleverne især ved opstart af nye hold og forløb - og videnselementerne, hvor eleverne kan arbejde med fagligt stof og indhold i strukturer, der skaber god dynamik og deltagelse. På tværs af vores uddannelser er videndelingen et centralt og værdifuld element for vores undervisere på den pædagogiske front skolen bruger derfor ressourcer på at skabe et inspirerende forum, hvor underviserne kan fortsætte med at udvikle på metoder og værktøjer, der kan sætte rammerne for den optimale læringssituation for vores elever, så de bliver så dygtige som mulig. 1.3 Overordnet bedømmelsesplan På Teknisk Skole er forskellige former for evaluering og bedømmelse vigtige redskaber i vurderingen af såvel den enkelte elevs udvikling, som undervisningen og kvaliteten af denne generelt. De overordnede elementer i bedømmelsesplanen er den løbende evaluering, elevens selvevaluering, den afsluttende bedømmelse samt eksamen. Den løbende evaluering Der foretages gennem hele uddannelsesforløbet en løbende vurdering i form af både skriftlige og mundtlige evalueringer. Målet med den løbende evaluering er at vejlede og støtte eleverne i deres egne læreprocesser, samt at støtte underviserens arbejde med planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen, så de aktiviteter og det uddannelsesforløb, der udbydes, er differentieret og tilpasset elevens behov. Elevens selvevaluering Selvevaluering er ligeledes en løbende og systematisk proces, der foregår i direkte tilknytning til undervisningen. Eleven vurderer egne kvalifikationer og kompetencer i forhold til undervisningsmålene, eventuelt støttet af kontaktlærer eller af en studie- og erhvervsvejleder. Formålet med selvevaluering er dels at synliggøre de kvalifikationer og kompetencer, som ligger til grund for undervisningsmålene, og dels at udvikle selvstændighed og ansvarlighed hos eleven i forhold til egen læring. Det er undervi-

8 serens opgave at være katalysator for selvevalueringsprocessen og løbende forklare målene med undervisningen samt hvilke kvalifikationer, der skal opnås og under hvilke betingelser, det skal ske. Den afsluttende bedømmelse Den afsluttende bedømmelse foretages ved afslutning af et skoleforløb i henhold til de fastsatte mål for undervisningen i reglerne om uddannelsen. Formålet med bedømmelsen er primært at vurdere, om den enkelte elev har opnået de beskrevne mål for et givent fag. En nærmere beskrivelse af evaluering og bedømmelse, herunder hvordan dette foregår i praksis på den enkelte uddannelse, er beskrevet i afsnit Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer Skolen udarbejder sammen med eleven og eventuel praktikvirksomhed, ved begyndelsen af uddannelsesforløbet, en personlig uddannelsesplan for eleven. Forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan foretages en vurdering af elevens kompetencer. Kompetencevurderingen foretages i løbet af de første to uger på grundforløbet og har til hensigt at klarlægge elevens forudsætninger for uddannelsen. I kompetencevurderingen klarlægges: Elevens faglige kompetencer - skolekundskaber samt øvrige fagfaglig viden og færdigheder Elevens personlige kompetencer Ansvarsfuldhed, selvstændighed, aktiv m.m. Elevens sociale kompetencer samarbejdsevne, respekt for andre m.m. Kompetencevurderingen er således væsentlig for beslutningerne om grundforløbets indhold og varighed, herunder om valg af grundforløbspakke samt eventuelt mulighed for godskrivning af dele af grundforløbet. 1.5 Eksamensregler Eksamensreglement samt eksamenshåndbog ved EUD eksamener på Teknisk Skole kan findes på følgende link: 2. Uddannelsen 2.1 Praktiske oplysninger Uddannelse: Adresser: Teknisk Skole Spangsbjerg Møllevej Esbjerg Tlf

9 Teknisk Skole Afd. Storstrømsvej Esbjerg N Skolehjemmet Heremitage Søvej Esbjerg 2.2 Didaktiske og metodiske overvejelser Som beskrevet i afsnit 1.2 arbejdes tilrettelægges undervisningen ud fra tre overordnede principper: differentiering, involvering og integrering. Differentiering - fagligt og pædagogisk Undervisningen tilrettelægges og gennemføres differentieret både fagligt og pædagogisk, så eleverne bliver mødt med forskellige udfordringer, der matcher deres faglige kompetencer og niveau og samtidig i forhold til deres læringsstyrker og -potentialer. Det betyder, at det faglige niveau i opgaver, opgavetyper og mængder, niveau og tid, samt brug af hjælpemidler varieres og er forskelligt afhængigt af den enkelte elevs kompetencer, undervisningens indhold og aktivitet. Det betyder også, at der i undervisningen tages højde for forskellige pædagogiske tilgange og metoder, der tilgodeser elevernes forskellige måder at lære bedst på. Integrering - sociale relationer prioriteres Undervisningen foregår i en social kontekst - og samtidig er de sociale relationer en afgørende parameter for elevernes trivsel og dermed fundamentet for den faglige læring. I planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen er der derfor fokus på både classbuilding- elementer, hvor der arbejdes målrettet med at skabe gode relationer mellem eleverne især ved opstart af nye hold og forløb, og videns-elementerne, hvor eleverne arbejder med fagligt stof og indhold i strukturer, der skaber god dynamik og deltagelse. De sociale relationer mellem eleverne og mellem elever og undervisere prioriteres både i forhold til at komme godt i gang på uddannelsen og i den daglige undervisning i løbet af hele uddannelsen. Involvering - eleverne er aktive Undervisningen tilrettelægges, så eleverne har mulighed for at være aktive i læreprocesserne. Så vidt muligt skabes læringsrum og læringssituationer, hvor den enkelte elev bedst muligt kan udnytte sine læringsstyrker og potentialer og deltage aktivt på alle måder. En høj grad af deltagelse og aktivitet er et godt fundament for at trives i uddannelse og dermed få mulighed for at udbygge sine kompetencer og færdigheder både de faglige, personlige og sociale.

10 På skolen arbejdes der bredt med de forskellige Cooperative Learning strukturer og andre pædagogiske værktøjer, der forstærker aktivitetsniveauet og graden af elevernes deltagelse. De er en del af den samlede pædagogiske værktøjskasse. 2.3 Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger Den grundlæggende vurdering af de enkelte elevers kompetencer samt forventet mulighed for at gennemføre såvel grund- og hovedforløbet foretages ifm. opstart af Grundforløbet. Elevernes uddannelsesplan/elevplan, revideres ifm. starten og afslutningen af hvert Hovedforløb på baggrund af opnåede resultater af såvel prøver og test samt praktikerklæringer fra Praktikværterne. 2.4 Undervisningen i hovedforløbet Uddannelsen til kleinsmed og rustfast- og aluminiums klejnsmed er delt i 2 trin. Trin 1 kan afsluttes med svendebrev som bearbejdningssmed. I det efterfølgende skema fremgår det hvordan vekselvirkningen mellem skole og praktik er fordelt for uddannelserne: GRUNDFORLØBET HOVEDFORLØBET 20 uger Praktik Skole Praktik Skole Praktik Skole Praktik Skole (el. ny mesterlære) 10 uger 10 uger 10 uger 5 uger GF H1 H2 H3 H4 TRIN 1 TRIN 2 I de følgende skemaer fremgår det hvilke fag der indgår i hovedforløbet. Eleven skal være i skole 35 lektioner om ugen. Skolearbejdet vil svare til en 37 timers arbejdsuge, så der vil være hjemmearbejde i et vist omfang. Fagene for klejnsmed og rustfast- og aluminiumssmed, er fordelt som følger :

11 Fagenes bidrag til kompetencemålene på skoledelen af hovedforløbet: Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard for faget Vejledende tid Trin 1 Smed (bearbejdning) Trin 2 Smed Trin 2 Svejser Grundfag 2 7,5 2 3,4,8,9,5 Samfundsfag F 1,5 x 11,12,20, 22,26, 27, 2,3,4,5,7, 10,12, Matematik F 2 x Dansk F 2 x x x 30 5,7, Fremmedsprog, engelsk F 2 x Områdefag Præstationsstandard ,3,4,13, 14,15,16, 17,18,21, 22,23,24, 28,32,33, 34,35,36, 37,38,39, 40,41,42, 43,44,45, 46 1,4,5,6,7, 8,9,10,11,12 2,3,4,8,1 1,13,14,1 6,19,20,2 1 Materialeforståelse for smedebranchen Fra idé til smedeteknisk produkt B Afkortning og tildannelse Rutineret 2 x Rutineret 1 x x x Rutineret 1 x x x 2,3,4,5,8, 11,13,14, 17,18,19, Termisk sammenføjning Rutineret 1,5 x x x

12 20,21 2,3,4,8,1 1,12,13,1 4,15,19,2 0,21 Maskinel og manuel bearbejdning Rutineret 1 x x x 2,4,8,11, 12,14,15, 16,18,19, 20 Måleteknik Rutineret 0,5 x x x 1,2,4,7,8, 9,10,11,1 3,14,15,1 6,17,18,2 0 Specialefag Rutineret 1 x x x Bundne specialefag Tegningsforståelse og dokumentation Præstationsstandard antal uger i alt Klejnsmed, 15,5 1,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 25, 26, 27 1,2,4,7,8, 9,10,11,1 3,14,15,1 6,17,18,2 0,26,27 2,3,4,8,1 1,12,13,1 4,15,19,2 0,21, 2,3,4,8,1 1,12,13,1 4,15,19,2 0,21,27,3 3 2,3,4,5,8, 11,13,14, 17,18,19, bundne specialefag Fra idé til smedeteknisk produkt A Tegningsforståelse og dokumentation, (klejnsmed) Maskinel bearbejdning med styrede maskiner B Maskinel bearbejdning med styrede maskiner A Termisk sammenføjning, (klejnsmed) Avanceret 2 x Avanceret 2,5 x Rutineret 1 x Ekspert 2 x Avanceret 4 x

13 20,21,27, 35 2,3,4,8,1 1,13,14,1 6,19,20,2 1,27,34 1,2,3,4,8, 11,13,14, 16,17,18, 19,20,21, 25,27,32, 34,33,35 1,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 25, 26, 27 Afkortning og tildannelse, (klejnsmed) Montage og demontage, (klejnsmed) Smed (rustfri) og smed (aluminium), bundne specialefag Fra idé til smedeteknisk produkt A Avanceret 2 x Avanceret 2 x 10,5 Avanceret 2 x 1,2,3,4,1 0,11,12,3 6,37,38,3 9,40,41,4 2 Tegningsforståelse og dokumentation, (rustfri og alu.) Avanceret 2 x 1,2,3,4,3 6,37,42,4 3 1,2,3,4,3 6,37,42,4 3 1,2,3,4,3 6,39,40,4 1,45 1,2,3,4,3 6,40,42, 1,2,3,4,3 6,38,44 Maskinel bearbejdning med styrede maskiner B Maskinel bearbejdning med styrede maskiner A Termisk sammenføjning, (rustfri og alu.) Montage og demontage, (rustfri og alu.) Afkortning og tildannelse, (rustfri og alu.) Rutineret 1 x Avanceret 1 x Avanceret 2,5 x Avanceret 1 x Avanceret 1 x

14 Smed (rustfri), 5 bundne specialefag 1,2,3,4,1 3,36,37 Maskinel bearbejdning, (rustfri) Avanceret 1,5 x 1,2,3,4,1 3,36 Procesteknik, (rustfri) Avanceret 0,5 x 1,2,3,4,1 3,36,41 Hygiejnisk design /konstruktion Avanceret 1.0 x 1,2,3,4,1 3,36,41 Overfladebearbejdning, (rustfri) Avanceret 1 x 1,2,3,4,1 3,36,41 Efterbearbejdning, (rustfri) Avanceret 1 x Smed (aluminium), 5 bundne specialefag 1,2,3,4,1 3,45,46 Sammenføjningsteknik, (alu.) Rutineret 1 x 1,2,3,4,1 3,42,43,4 4,45,46 Materialeteknologi, (alu.) Avanceret 1 x 1,2,3,4,1 3,43 Maskinel bearbejdning, (alu.) Avanceret 1 x 1,2,3,4,1 3,42,43,4 4 Forarbejdning, (alu.) Avanceret 0,5 x 1,2,3,4,1 3,42,46 1,2,3,4,1 3,42,46 Overfladebehandling, (alu.) Avanceret 0,5 x Efterbehandling, (alu.) Avanceret 1 x Valgfri specialefag Præstationsstandard antal uger i alt Smed (bearbejdning), klejnsmed 2 2

15 Maskinel bearbejdning med styrede maskiner B Maskinel bearbejdning med styrede maskiner A Fra idé til smedeteknisk produkt A+ Tegningsforståelse og dokumentation Maskinel bearbejdning med styrede maskiner B+ Maskinel bearbejdning med styrede maskiner A+ rutineret 1 x x avanceret 2 x x Ekspert 2 x Ekspert 2,5 x Ekspert 1 x Ekspert 2 x Montage og demontage Ekspert 2 x Automatiske anlæg Avanceret 1 x VVS (02493) Rutineret 1 x Alternativ energi Avanceret 2 x Betjening af CNC-styret plasmaskæremaskine (AMU 45072) Betjening af CNC-styret pladeklippemaskine (AMU 45098) Betjening, indstil af CNCkantpresse (AMU 45017) Betjening og indstilling af CNC-valsemaskine (AMU 45018) Tegningslæsning og CNCstyring (AMU 45019) CNC-bukning i plade, profil og rør (AMU 45020) CNC, plade- og profilarbejde (AMU 45021) Tyndpladebearbejdning på CNC-maskiner (AMU AMU 0,8 x x AMU 0,8 x x AMU 1 x x AMU 0,8 x x AMU 1 x x AMU 1 x x AMU 0,8 x x AMU 1 x x

16 45022) Pladeudfoldning via CAD, (AMU 45099) Manuel udfoldning af plade, (AMU 45100) Fremstilling af formstykker til ventilationskanaler, (AMU 42009) Vedligehold af ventilationsanlæg, (AMU 42070) Faglig regning og matematik (AMU 42723) Materialelære stål (AMU 45118) Svejseprocesser og kontrol af svejsearbejde (AMU 46980) Materialelære rustfri stål (AMU 45117) Skæreprocesser og fugeformer (AMU 46979) Materialeforståelse aluminium (AMU 46483) Kvalitetsstyringssystem og svejsekoordination (AMU 46978) AMU 2 x AMU 1 x AMU 0,4 x AMU 0,6 x AMU 0,6 x AMU 0,6 x AMU 1 x AMU 0,6 x AMU 0,6 x AMU 0,6 x AMU 0,6 x Teknisk innovation Avanceret 1 x Smed (rustfri) og 2 Smed (aluminium), fælles valgfrispecialefag TIG svejsning af middelsvær kobberplade, (AMU 44572) TIG-svejs-stump tynd rustfri plade, (AMU 40109) AMU AMU 0,6 x 2 x

17 TIG-svejs-stump tynd rustfri rør pos PA-PC, (AMU 40111) AMU 0,8 x TIG-svejs-stumps svær rustfri rør pos PA-PC, (AMU 40113) AMU 0,8 x TIG-svejs-stumps svær rustfri rør alle pos, (AMU 40114) AMU 1,2 x TIG svejsning af tyndere aluminiumsplade, (AMU 44462) AMU 2 x TIG svejsning af svær plade aluminium, (AMU 44463) Reparation og indgreb i rustfaste pladeemner, (AMU 44574) AMU AMU 2 x 0,6 x Rustfaste ståltyper, (AMU 44575) AMU 0,4 x Elteknisk måleteknik, (AMU 44737) AMU 0,6 x Pneumatik, installation på maskinanlæg, (AMU 44767) AMU 1 x PLC grundlæggende styringsteknik, (AMU 44208) AMU 0,4 x L-AUS, tavle- og installationsarbejde, (AMU 44755) AMU 0,2 uge x Faglig regning og matematik (AMU 42723) Materialelære stål (AMU 45118) Svejseprocesser og kontrol af svejsearbejde (AMU 46980) AMU 0,6 x AMU 0,6 x AMU 1 x

18 Materialelære rustfri stål (AMU 45117) Skæreprocesser og fugeformer (AMU 46979) Materialeforståelse aluminium (AMU 46483) Kvalitetsstyringssystem og svejsekoordination (AMU 46978) AMU 0,6 x AMU 0,6 x AMU 0,6 x AMU 0,6 x Teknisk innovation Avanceret 1 x Alle trin og specialer, 2 x x x Valgfag 2.5 Skolepraktik Det er muligt, at komme i skolepraktik på uddannelserne (se skema 1.1). Skolepraktik er dog altid en mulighed hvis eleven bliver uretmæssigt opsagt. Der bliver løbende vejledt om betingelserne for skolepraktikken i henhold til EMMA vurderingsreglerne: E står for egnet M står for mobil geografisk M står for mobil fagligt A står for aktivt søgende 2.6 Bedømmelsesplan Bedømmelse er det praktiske og konstruktive redskab, der anvendes i forhold til elevens udvikling og opnåelse af personlige, almene og faglige kompetencer. Den løbende bedømmelse er et centralt element i afdelingens kvalitetssikring og består af: Bedømmelse af elevens faglige og almene kompetencer. Bedømmelse af elevens personlige kompetencer. Elevernes arbejde såvel teoretisk som praktisk bedømmes formativ (løbende) og summativ (afsluttende) Den løbende evaluering gennemføres i hvert hovedforløb i forbindelse med en kontaktlærersamtale, som handler om elevens faglige niveau og den/de arbejdsprocesser som eleven har været igennem. Ved afslutning af en læringsaktivitet bedømmer læreren elevens teoretiske og praktiske ar

19 bejdsproces samt standpunkt. Bedømmelsen for de forskellige læringsaktiviteter fremgår i de konkrete afsnit for læringsaktiviteten. Evalueringen af elevernes personlige kompetencer indgår ligeledes i den løbende evaluering og er en del af samtaler lærer og elev imellem. Elevens personlige kompetencer med vægt på den erhvervsfaglige relevans er en del af bedømmelsesgrundlaget. En læringsaktivitet afsluttes med en bedømmelse jf. uddannelsesordningens beskrivelse. Hvis en læringsaktivitet fortsætter over to eller flere skoleperioder gives en delkarakter i forhold til den del som er gennemført. Evalueringsformerne kan være følgende: Intern Ekstern Mundtlig Skriftlig For valgfag gælder: Elevernes arbejde såvel teoretisk som praktisk bedømmes ud fra løsning af stillede opgaver og indsats i praktiske såvel som teoretiske opgaver. Der afsluttes med en standpunktsbedømmelse, se valgfagskatalog. Resultatformerne kan være følgende: Delkarakter Standpunktskarakter Eksamenskarakterer Karakterskalaen kan være: 7 trins skalaen Gennemført/ikke gennemført Bestået/ikke bestået. Generelt om bedømmelse og karaktergivning Bedømmelse af præstationer og standpunkter skal ske på grundlag af beskrivelserne med mål og øvrige rammer, der er opstillet for den pågældende uddannelse (absolut karaktergivning). Der må ikke tilstræbes nogen bestemt fordeling af karaktererne i forhold til klassens øvrige karakterer (relativ karaktergivning). 2.7 Eksamensregler Der henvises til gældende bekendtgørelse for prøver og eksamener ved erhvervsrettede uddannelser. 2.8 Samarbejde med det faglige udvalg og virksomheden om afholdelse af prøver og udstedelse af bevis

20 Ved årets start fremsendes der et brev til Industriens Uddannelser/det faglige udvalg med angivelse af perioder for årets svendeprøver og datoer for skuemestre. Der gennemføres elektronisk overførsel af holdlister, fra EASY-A og EASY-P, inden indkaldelse til svendeprøven. Eleverne indkaldes til svendeprøven. Samtidigt anmodes der om udstedelse af svendebrev. Virksomhederne udfylder deres del og videresender anmodningen til det faglige udvalg. Efter endt skoleophold sendes Bedømmelse af svendeprøven til Industriens uddannelser. Eleverne får efterfølgende sendt skolebeviset for gennemført uddannelse. Det Lokale Uddannelsesudvalg Skolen arbejder tæt sammen med det lokale uddannelsesudvalg for Produktion & Udvikling og der afholdes minimum møder, 4 gange årligt. Samarbejdet mellem skolen og praktikvirksomhederne foregår således, at der tages kontakt til virksomhederne i hvert hovedforløb. Her er der mulighed for at orientere virksomheden omkring den enkelte elev og skabe det gode samarbejde skole og virksomhed imellem. Endvidere er der på skolen tilknyttet medarbejdere, som har til opgave at opsøge virksomhederne. Derved bevares kontakten til virksomhederne både i de perioder hvor der er elever tilknyttet og ligeledes i de mellemliggende perioder 2.9 Overgangsordning Elever, som er startet på hovedforløb efter 1. januar 2012 følger denne lokale undervisningsplan

21 3.0 Læringsaktiviteter 3.1 Undervisningsplan H Undervisningsplan for Afkortning og tildannelse H1 Klejnsmed Evaluering og Bedømmelse: Elevernes tegninger over projekter og emner bedømmes løbende, når disse er udført. Områdefag Rutineret. 26. maj 2012 Udstyr og lokaler: Værksteder med det nødvendige værktøj og udstyr. 37 Lektioner Lærerkvalifikationer: Læringselementer: Eleven skal udføre forskellige snit med skærebrænder efter tegninger og bruge de for fagets forskellige håndværktøjer og maskiner til afkortning og bearbejdning af forskellige emner. Eleven afkorter bla. emner til soluret, som de tegner i autocad og overfører til CNC Skæremaskinen, hvor emnerne så skæres ud. Eleven skal have bestået grundforløbet og have en praktikplads. Kompetencemål og evt. fagnavn og -nummer: Fagnr: Afkortning og tildannelse: 1 Eleven kan flammeskære lige-, skrå- og faconsnit i plade, rør og profiler, således at tolerancekravet i EN serie B overholdes. 2 Eleven kan udføre klipning i tyndere materiale med hånd-, maskin-, profil- og kurvesakse under hensyntagen til tolerancekrav. 3 Eleven kan plasmaskære i plade, således at tolerancekravet i EN serie B overholdes. 4 Eleven kan betjene slibeværktøj og maskiner til bearbejdning af overflader. 5 Eleven overholder reglerne vedrørende sikkerhed og arbejdsmiljø. Eleverne skal nå de opgaver, der er tilknyttet skoleperioden H1 Danske standarder. Materialerummet H1 i Fronter Side 21 af 73

22 Maskiner og udstyr. Smedebogen. Læreren fungerer som formidler, vejleder og instruktør der demonstrerer de enkelte elementer. Læreren vil i samarbejde med eleven tilrettelægge den enkeltes undervisningsforløb Undervisningsplan for CNC kantpresse og skæremaskine Placering og evt. niveau: H1 Klejnsmed Områdefag Rutineret Evaluering og Bedømmelse: Dine praktiske og teoretiske færdigheder inden for faget vil løbende blive evalueret, med fokus på omhu, akkuratesse og forståelse af de stillede opgaver. Der skal gives en standpunktskarakter i faget Udstyr og lokaler: Pc-lokale med projektor og internet samt adgang til relevante maskiner. 37 lektioner Lærerkvalifikationer: Læringselementer: Eleven skal arbejde med det udleverede skriftlige materiale omhandlende:acad, Omnicad, ud fra hele valgfagskompendiet. Eleven skal have bestået grundforløbet og have en praktikplads. Fagnr.: CNC kantpresse og skæremaskine. Målpinde: 1 Deltageren kan sikkerheds- og miljømæssigt korrekt udføre opgaver på CNC styret kantpresse, i rustfri stål, aluminium, sort stål og coatede plader, programmere CNC styret kantpresse, korrigere bukkevinkler og flangelængder ud fra det programmerede og ud fra en given opgave, vælge værktøjer, samt opstille disse korrekt på kantpressen. Eleven skal minimum have løst de stillede opgaver med et tilfredsstillende resultat. Side 22 af 73

23 Valgfagskompendiet. Materialer og opgaver vil blive placeret i rummet H Undervisningsplan for Fra ide til smedeteknisk produkt. H1 klejnsmed Områdefag Rutineret 1.maj 2012 Evaluering og Bedømmelse: Elevens projektopgave bedømmes ved aflevering, der evalueres på termisk sammenføjning, mål og afkortning, kreativitet, finish samt de tegninger der er nødvendige for at fremstille projektet. Udstyr og lokaler: Teorilokale med computer med adgang til autocad, omniwincad og officepakken. 37 lektioner. Lærerkvalifikationer: Læringselementer: Eleverne fremstiller et projekt efter eget valg, hvor de fremstiller tegninger med positionsnumre, stykliste, svejsesymboler og materialeforbrug Overfører tegninger fra autocad via omnicad til Cnc. Skæremaskinen. Bukkede profiler bukkes i Cnc-styret bukkemaskine. Eleven skal have bestået grundforløb og have praktikplads. Kompetencemål og evt. fagnavn og -nummer: Fagnr:08811 Fra ide til smedeteknisk produkt. 1 Eleven kan vælge et produkt, der har potentielle afsætnings- og produktudviklingsmuligheder på det funktionelle eller på det designmæssige område og herunder udarbejde en problemformulering 2 Eleven kan fremstille tegninger, styklister, operationsbeskrivelser og beregninger på materialeforbrug 3 Eleven kan fremstille en prototype af et nyudviklet produkt i værkstedet. 4 Eleven kan foretage beregninger omhandlende kostpris m.m. 5 Eleven kan udarbejde en rapport, der dokumenterer indholdet i ovenstående emner samt en konklusion Eleven fremstiller et produkt som har potentielle afsætnings- og produktudviklingsmuligheder. Teknisk tegning. Smedebogen. Computer Danske standarter. Materialerummet H1 i fronter. Side 23 af 73

24 Læreren fungerer som formidler, vejleder og instruktør der demonstrerer de enkelte elementer. Læreren vil i samarbejde med eleven tilrettelægge den enkeltes undervisningsforløb Undervisningsplan for grundfaget Dansk Grundfag Evaluering og Bedømmelse: Standpunktskarakter samt mundtlig eksamen efter 7-trinsskalaen [dato] Udstyr og lokaler: Teorilokale med adgang til IT/projektor samt internettet Tavle 2 uger Lærerkvalifikationer: relevant erhvervserfaring, med opfølgnings kurser i fagtekniske emner og Liniefag i dansk eller lignende Læringselementer: Eleven skal arbejde med danskfaglige redskaber og metoder til analyse af forskellige teksttyper med henblik på deres indhold, form og virkemidler: Erhvervskommunikative tekster Massekommunikative tekster Litterære tekster Billed- og multimedietekster Endvidere skal eleven løbende udarbejde skriftlige opgaver til en arbejdsportfolio, som udgør grundlaget for en del af eksamen, hvor teksterne skal præsenteres. Mindst én skriftlig opgave skal repræsentere skrivning på tværs af dansk og et eller flere andre fag. Elevens uddannelse og branche indgår med vægt. Som udgangspunkt skal eleven have haft 9 års skolegang Kompetencemål og evt. fagnavn og -nummer: Dansk Kompetencemålene tager afsæt i de minimalkrav, der er nået i grundskolen og angiver på hvert af niveauerne F, E, D og C de mindstekrav, der danner udgangspunkt for undervisningens tilrettelæggelse og for evalueringen af eleven. De fire kulturkompetencer udgør fagets kerne: At tale At lytte At læse At skrive Side 24 af 73

25 Eleverne skal som minimum løbende udarbejde 3 skriftlige opgaver, som indgår i deres arbejdsportfolio. Udvalgte materialer, opgaver og links ligger på i rummet H1. Desuden får eleven udleveret et kompendium Udvalgte materialer, opgaver og fagplan ligger i rummet Smede H1 - Dansk Undervisningsplan for Maskinel og manuel bearbejdning H1 Kleinsmed Områdefag Rutineret Evaluering og Bedømmelse: Elevernes tegninger og værkstedsemner evalueres løbende, med focus på omhu og akkuratesse og forståelse af de stillede opgaver 1 Maj 2012 Udstyr og lokaler: Maskiner og udstyr for udførelse af projekterne for skoleperioden H1 37 lektioner Lærerkvalifikationer: Læringselementer: Eleven udfører forskellige opgaver på valsen og bukkemaskinen. Fremstiller tegninger og udfoldning af reduktionsrør og udfører snit med skærebrænder eller vinkelsliber. Eleven fremstiller solur, varmeretter plade og profilerne på denne. Eleven fremstiller et sideprojekt alt efter behov. Eleven skal have bestået grundforløb og have praktikplads. Kompetencemål og evt. fagnavn og -nummer: Fagnr: Maskinel og manuel bearbejdning Målpinde 1 Eleven kan, sikkerhedsmæssigt forsvarligt anvende maskiner til pladebearbejdning, herunder valsning og bukning. 2 Eleven kan for- og efterbearbejde relevante konstruktioner så de fremstår efter normer og regler for det pågældende arbejde. Side 25 af 73

26 3 Eleven kan foretage varmeretning af plade, rør og profilkonstruktioner, således at arbejdsopgaverne overholder standarder og tolerancer. 4 Eleven kan fremstille emner inden for givne tolerancer. 5 Eleven overholder reglerne vedrørende sikkerhed og arbejdsmiljø. Eleven skal nå de opgaver der er tilknyttet skoleperioden H1. Læreren fungerer som formidler, vejleder og instruktør der demonstrerer de enkelte elementer. Læreren vil i samarbejde med eleven tilrettelægge den enkeltes undervisningsforløb Undervisningsplan for Materialeforståelse for smedebranchen Placering og evt. niveau: H1 Klejnsmed Områdefag Rutineret Evaluering og Bedømmelse Dine praktiske og teoretiske færdigheder inden for faget vil løbende blive evalueret med fokus på omhu, akkuratesse og forståelse af de stillede opgaver. Der skal gives en standpunktskarakter i faget ] Udstyr og lokaler: Pc-lokale med projektor og internet. 20 lektioner Lærerkvalifikationer: relevant erhvervserfaring, med opfølgnings kurser i fagtekniske emner Læringselementer: Eleven skal arbejde med det udleverede skriftlige materiale omhandlende: Råjernfremstilling; Stålfremstilling, Jern/ kulstofdiagrammet, Støbejern, varmebehandling af stål Eleven skal have bestået grundforløbet og have en praktikplads. Side 26 af 73

27 Fagnr.: Materialeforståelse for smedebranchen Målpinde: 1 Eleven kan overholde gældende regler og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anvendelse og bearbejdning af forskellige materialer inden for smedebranchen 2 Eleven kan anvende materialeteknologiens relevante begreber og terminologier inden for smedebranchen Eleven skal minimum have løst de stillede opgaver med et tilfredsstillende resultat. Smedebogen, Materialeforståelse 1 + Opgaver Materialer og opgaver vil blive placeret i rummet H1. Læreren fungerer som formidler, vejleder og instruktør der demonstrerer de enkelte elementer. Læreren vil i samarbejde med eleven tilrettelægge den enkeltes undervisningsforløb Undervisningsplan for Måleteknik H1 Klejnsmed Områdefag Rutineret 1.maj 2012 Evaluering og Bedømmelse: Dine praktiske og teoretiske færdigheder inden for faget vil løbende blive evalueret, med fokus på omhu, akkuratesse og forståelse af de stillede opgaver. Udstyr og lokaler: Pc-lokale med projektor og internet. Pc erne skal være med A-cad og Omnicad 18 Lektioner Lærerkvalifikationer: Læringselementer: Eleven skal arbejde med det udleverede skriftlige materiale omhandlende: geometri, koordinatsystem, tegningslæsning, acad. Eleven skal opnå en forståelse for vigtigheden ved omhyggeligt vedligehold og brug, samt vigtigheden for jævnlig kalibrering. Side 27 af 73

28 Eleven skal have bestået grundforløbet og have en praktikplads. Fagnr.: Måleteknik niveau Rutineret Målpinde: 1 Eleven kan vælge relevante måleværktøjer til en given opgave samt udføre opmærkning efter tegning og stykliste. 2 Eleven udviser omhu og akkuratesse ved arbejdet. 3 Eleven kan vælge metode og udstyr til opmærkningsopgaver. 4 Eleven kan vurdere den færdige opgave med hensyn til overholdelse af givne tolerancekrav. 5 Eleven kender til sikkerhedsregler for anvendelse af optisk måleudstyr. 6 Eleven har kendskab til målemetoder, der anvendes ved brancherelevant montagearbejde. 7 Eleven har forståelse for vejrets indvirkning på måleresultater. Nogle opgaver løses ved manuel tegning andre elektronisk (A-cad). Opgaverne vil løbende blive rettet. Nogle materialer vil være tilgængelige på Smedebogen og Teknisk tegning kan lånes på biblioteket. Materialerummet H1 Fronter Materialer og opgaver vil blive placeret i rummet H1. Arbejdsformer & læringsmiljø: Læreren fungerer som formidler, vejleder og instruktør der demonstrerer de enkelte elementer. Læreren vil i samarbejde med eleven tilrettelægge den enkeltes undervisningsforløb Undervisningsplan for Tegningsforståelse og dokumentation Placering og evt. niveau: H1 Klejnsmed Områdefag Rutineret. Evaluering og Bedømmelse: Dine praktiske og teoretiske færdigheder inden for faget vil løbende blive evalueret, med fokus på omhu, akkuratesse og forståelse af de stillede opgaver. 1 Maj 2012 Udstyr og lokaler: Pc-lokale med projektor og internet. Pc erne skal være med A-cad og Omnicad Antal lek- 35 lektioner Lærerkvalifikationer: Side 28 af 73

29 tioner: Læringselementer: Eleven skal arbejde med det udleverede skriftlige materiale, omhandlende: Retvinklet projektion, geometri, koordinatsystem, isometrisk maskintegning, isometrisk rørdiagramtegning, pladeudfoldning, og cad-tegninger. Eleven skal have bestået grundforløbet og have en praktikplads. Kompetencemål og evt. fagnavn og -nummer: Fagnr: 1055 Tegningsforståelse og dokumentation: 1. Eleven kan anvende cad-systemer til europæisk retvinklet projektionstegning samt isometrisk tegning 2. Eleven kan aflæse og udføre simple tegninger med anvendelse af symboler og signaturer iflg. DS Eleven overholder tegningsregler iflg. DS/ISO 128 og DS/ISO Eleven kan udføre europæisk retvinklet projektionstegning af simple konstruktioner som håndtegning. 5. Eleven er i stand til at skaffe data over relevante komponenter ved hjælp af tekniske tidsskrifter, tabeller og via elektroniske medier, internet m.v. 6. Eleven kan løse udfoldningsopgaver til pladekonstruktioner 7. Eleven har kendskab til opbygning og indhold af brugervejledninger som udarbejdes til relevante tekniske produkter Nogle opgaver løses ved manuel tegning andre elektronisk (A-cad). Opgaverne vil løbende blive rettet. Nogle materialer vil være tilgængelige på Eleven får udleveret kompendiet: Teknisk tegning 2. Smedebogen og Teknisk tegning kan lånes på biblioteket. Materialerummet H1 i Fronter. Læreren fungerer som formidler, vejleder og instruktør der demonstrerer de enkelte elementer. Læreren vil i samarbejde med eleven tilrettelægge den enkeltes undervisningsforløb Undervisningsplan for Termisk sammenføjning. H1 Klejnsmed Områdefag Evaluering og Bedømmelse: Svejseøvelserne i de forskellige sammenføjningsmetoder evalueres løbende efter aflevering. Projekter evalueres efter aflevering. Side 29 af 73

30 Rutineret 1.maj 2012 Udstyr og lokaler: Værksted med Elektrode-Tig-Mag svejsemaskiner. 52 Lektioner Lærerkvalifikationer:. Læringselementer: Eleven udfører svejseøvelser i Tig- Mag og elektrode. Eleven kan vælge relevant svejsemetode til en given opgave (materialetykkelse). Eleven skal have bestået grundforløb og have praktikplads. Kompetencemål og evt. fagnavn og -nummer: Fagnr: Termisk Sammenføjning. Målpinde: 1 Eleven kan udføre proces 111, proces , og proces 141. (311 udgår) 2 Eleven kan vælge relevant svejseudstyr og tilsatsmateriale efter en given opgave. 3 Eleven kan indstille svejseparametrene til sømform og materialetykkelse. 4 Eleven kender til svejsemetodernes anvendelighed og til den generelle svejseteori. 5 Eleven kan udføre svejsninger i stillingerne PB-FW og PA-BW (EN 287-1) idet kravet er niveau C efter EN Eleven kender til bedømmelse af svejsekvalitet og svejsefejl ud fra gældende standarder. 7 Eleven kan anvende hjælpe- og svejseudstyr efter gældende sikkerheds- og miljøregler. 8 Eleven har kendskab til miljøbelastninger ved anvendelse af svejseudstyr og elektroder. Eleven kan svejse i de forskellige svejsestillinger, der er tilknyttet H1 og får kendskab til bedømmelse af svejsninger ud fra de til faget knyttede standarder. Samt vælge rigtig sammenføjningsmetode til forskellige godstykkelser. Læreren fungerer som formidler, vejleder og instruktør der demonstrerer de enkelte elementer. Læreren vil i samarbejde med eleven tilrettelægge den enkeltes under- Side 30 af 73

31 visningsforløb. Side 31 af 73

32 3.2 Undervisningsplan H Undervisningsplan for Afkortning og tildannelse H2 Rustfast Klejnsmed Bundet specialefag Avanceret. Evaluering og Bedømmelse: Dine praktiske og teoretiske færdigheder inden for faget vil løbende blive evalueret, med fokus på omhu og akkuratesse. Du vil blive bedømt efter niveauet avanceret med behørig hensyntagen til, at du lige er begyndt på dette niveau. Faget afsluttes med en standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen. 27. april 2012 Udstyr og lokaler: Komplet udstyret smedeværksted med skærebord. 17 lektioner Lærerkvalifikationer: Læringselementer: Du skal arbejde med flammeskæring, lige-, skrå- og faconsnit i plade, rør og profiler således, at tolerancekravet i EN serie B overholdes. Du skal desuden arbejde med savning og klipning. Du skal have bestået H1med tilfredsstillende karakterer. Kompetencemål og evt. fagnavn og -nummer: Fagnr: 1061 Afkortning og tildannelse: 1. Eleven kan benytte flammeskæringsudstyr til lige-, skrå- og faconsnit i plade, rør og profiler således, at tolerancekravet i EN serie B overholdes. 2. Eleven kan udføre betjening og vedligeholdelse af udstyr til flammeskæring. 3. Eleven kan overholde reglerne vedrørende sikkerhed og arbejdsmiljø. Opgaverne løses med manuel og maskinel skæring og tildannelse. Opgaverne vil løbende blive bedømt. De skriftlige materialer vil være tilgængelige på Opgaverne vil blive placeret i rummet H2. Smedebogen og Teknisk tegning kan lånes på biblioteket. Alt stål til opgaverne forefindes på lageret. Arbejdsforme & læringsmiljø: Læringsaktiviteten gennemføres som et gennemgående forløb bredt ud over alle ti uger. I aktiviteten indgår både teoretiske og praktiske øvelser, så der i vid udstræk- Side 32 af 73

33 ning tages højde for elevernes forskellige læringsstile og faglige niveau. Læreren fungerer som formidler, vejleder og instruktør der demonstrerer de enkelte elementer. Læreren vil i samarbejde med eleven tilrettelægge den enkeltes undervisningsforløb. Du skal deltage aktivt i undervisningen og gennemførelsen af de stillede opgaver. Du er selv ansvarlig for, at de opstillede mål nås. For at undgå ulykker, farlige situationer eller ødelæggelse af udstyr skal du i forbindelse med arbejdet med de praktiske øvelser kunne arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt med det udstyr, du anvender. De givne sikkerhedsregler skal til enhver tid overholdes Undervisningsplan for Fra ide til smedeteknisk produkt A H2 Klejnsmed Bundet specialefag Avanceret. Evaluering og Bedømmelse: Dine praktiske og teoretiske færdigheder inden for faget vil løbende blive evalueret, med fokus på kreativitet og evne til at overholde gældende normer. Dine projekter skal fremstå som en helhed, og afspejle din forståelse for korrekt udført arbejde. Faget afsluttes med en standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen. 27. april 2012 Udstyr og lokaler: Komplet udstyret smedeværksted. Teorilokale med Pc ere. 35 lektioner Lærerkvalifikationer: Læringselementer: Du skal arbejde med fremstillingsopgaver, hvor dit overblik og kreative evner, både teoretisk og praktisk, vil komme i fokus. Du skal selv kunne fremstille dine tegninger, styklister, operationsbeskrivelser og beregninger på materialeforbruget. Du skal kunne udarbejde virksomhedens idegrundlag og målsætning, ejerforhold og organisationsprincip. Du skal kunne overholde de givne tolerancekrav og gældende sikkerheds- og miljøbestemmelser. Du skal have bestået H1 med tilfredsstillende karakterer. Kompetencemål og evt. fagnavn og -nummer: Fagnr: 1056 Fra ide til smedeteknisk produkt A: 1. Eleven kan vælge produkt, der har potentielle afsætnings- og produktudviklingsmuligheder på det funktionelle eller på det designmæssige område og herunder udarbejde en problemformulering. 2. Eleven kan fremstille tegninger, styklister, operationsbeskrivelser og beregninger på materialeforbrug. 3. Eleven kan fremstille en prototype af produktet i værkstedet. 4. Eleven kan udarbejde virksomhedens idégrundlag og målsætning, ejerforhold og organisationsprincip. Side 33 af 73

34 5. Eleven kan udarbejde forslag til arbejdsfordelingsprincipper, herunder specielt arbejdsfunktionerne i en konkret virksomhed. Du skal arbejde med forskellige projekter, som du selv designer, udvikler og fremstiller. Du skal endvidere arbejde med arbejdsfordelingsprincipper, herunder specielt arbejdsfunktionerne i en konkret virksomhed. Opgaverne vil løbende blive bedømt. De skriftlige materialer vil være tilgængelige på Smedebogen og Teknisk tegning kan lånes på biblioteket. Alt stål til opgaverne forefindes på lageret. Opgaverne vil blive placeret i rummet H2. Arbejdsforme & læringsmiljø: Læringsaktiviteten gennemføres som et projektforløb med en vekselvirkning mellem elev- og lærerstyret undervisning med både teoretisk og praktisk indhold. Undervisningen formes i størst mulig udstrækning på en måde, så der tages højde for elevernes forskellige læringsstile og differentierede faglige niveau. Læreren fungerer som formidler, vejleder og instruktør der demonstrerer de enkelte elementer. Læreren vil i samarbejde med eleven tilrettelægge den enkeltes undervisningsforløb. Du skal selv være aktiv i forhold til at planlægge og gennemføre arbejdet ud fra den givne procesplan, og du er selv ansvarlig for at planen overholdes. Sikkerhed For at undgå ulykker, farlige situationer eller ødelæggelse af udstyr skal du i forbindelse med arbejdet med de praktiske øvelser kunne arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt med det udstyr, du anvender. De givne sikkerhedsregler skal til enhver tid overholdes. Dokumentation til portfolio: [Opgaver og andet der skal være tilgængeligt i elevens portfolie, hvis dette bruges på uddannelsen] Emner i undervisningen: Undervisningsplan for Maskinel bearbejdning med styrede maskiner B H2 Klejnsmed Bundet specialefag Rutineret. Evaluering og Bedømmelse: Dine praktiske og teoretiske færdigheder inden for faget vil løbende blive evalueret, med fokus på omhu og akkuratesse. Dine projekter skal fremstå som en helhed, og afspejle din forståelse for korrekt udført arbejde. Faget afsluttes med en standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen. 27. april 2012 Udstyr og lokaler: Komplet udstyret smedeværksted med CNC-styret skærebord og CNC-styret kantpresse. Teorilokale med Pc ere hvorpå programmerne A-cad og Omnicad er installeret. Antal lekti- 35 lektioner Lærerkvalifikationer: Side 34 af 73

35 oner: Læringselementer: Du skal arbejde med Pc-programmerne A-cad og Omnicad, hvorpå du selv skal fremstille skære- og bukkeprogrammer til dit hovedprojekt. Du skal kunne overholde de givne tolerancekrav og gældende sikkerheds- og miljøbestemmelser. Du skal have bestået H1 med tilfredsstillende karakterer. Kompetencemål og evt. fagnavn og -nummer: Fagnr: 1058 Maskinel bearbejdning med styrede maskiner B: 1. Eleven kan fremstille enkle programmer til en cnc-styret maskine. 2. Eleven kan fremstille emner ved en cnc-styret maskine. 3. Eleven overholder gældende sikkerheds- og miljøbestemmelser. 4. Eleven kan vælge metode og udstyr til fremstillingsopgaver, samt vurdere den færdige opgave i forhold til de givne tolerancekrav. Opgaverne løses via computerprogrammer og CNC-styrede maskiner. Opgaverne vil løbende blive bedømt. De skriftlige materialer vil være tilgængelige på Opgaverne vil blive placeret i rummet H2. Smedebogen og Teknisk tegning kan lånes på biblioteket. Alt stål til opgaverne forefindes på lageret. Arbejdsforme & læringsmiljø: Læringsaktiviteten gennemføres som et gennemgående forløb bredt ud over alle ti uger. I aktiviteten indgår både teoretiske og praktiske øvelser, så der i vid udstrækning tages højde for elevernes forskellige læringsstile og faglige niveau. Læreren fungerer som formidler, vejleder og instruktør der demonstrerer de enkelte elementer. Læreren vil i samarbejde med eleven tilrettelægge den enkeltes undervisningsforløb. Du skal deltage aktivt og arbejde selvstændigt i undervisningen og gennemførelsen af de stillede opgaver. Du er selv ansvarlig for, at de opstillede mål nås. For at undgå ulykker, farlige situationer eller ødelæggelse af udstyr skal du i forbindelse med arbejdet med de praktiske øvelser kunne arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt med det udstyr, du anvender. De givne sikkerhedsregler skal til enhver tid overholdes. Side 35 af 73

Hovedforløbet for Smedeuddannelsen på EUCVest

Hovedforløbet for Smedeuddannelsen på EUCVest Hovedforløbet for Smedeuddannelsen på EUCVest Teknisk Skole Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse for indgangen Produktion og Udvikling - nr. 329 af 11. april 2012 og uddannelsesordning

Læs mere

Hovedforløb Ernæringshjælper og assistent

Hovedforløb Ernæringshjælper og assistent Hovedforløb Ernæringshjælper og assistent Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse 312 af dato 28.04.2009 og uddannelsesordning af 15.7.2011. Udarbejdet af Jens Carlsen 22.05.13 Redigeret

Læs mere

Grundforløb for Gastronom

Grundforløb for Gastronom Grundforløb for Gastronom Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse 329 af dato 28.04.2009 og uddannelsesordning af 15.7.2011. Udarbejdet af Jens Carlsen 11.06.12 Indholdsfortegnelse 1.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEEVIS OG UDDNNELSESPLN TIL EUD (EFTER IKV) UDDNNELSESRETNING Smed SPECILE NVN CPR-NUMMER DRESSE TELEFON EMIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ GGRUND F DOKUMENTTION, UDTLELSER FR NUVÆRENDE OG

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato:28.03.2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 438 af 03/06/2009 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og Udstedelsesdato: 28.03.2008 landbrugsmaskinuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/2/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDNNELSESPLN FOR GRUNDUDDNNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDNNELSE SPECILE Produktion og Udvikling Klejnsmed NVN CPR-NUMMER DRESSE TELEFON EMIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation, udtalelser

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Teknisk Designer LBK. Nr. 183 af 22. marts 2004 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelse BEK nr. 341

Læs mere

Hovedforløbet for skibsmontører

Hovedforløbet for skibsmontører Hovedforløbet for skibsmontører Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse 329 af 11. april 2012 og uddannelsesordning for skibsmontører af 15. juli 2012. Udarbejdet af skibsmontør teamet (ansv.

Læs mere

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole. 1. Hovedforløb

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole. 1. Hovedforløb Undervisningsplan for Vejle Tekniske kole/grindsted Tekniske kole 1. Hovedforløb ækker følgende uddannelser: Klejnsmed Plade- og konstruktion smed Bygnings og landbrug smed Aluminium Rustfast VV-rør Industrirør

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Dækker følgende uddannelser:

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Dækker følgende uddannelser: Undervisningsplan for Vejle Tekniske kole/grindsted Tekniske kole 3. Hovedforløb ækker følgende uddannelser: Klejnsmed Plade- og konstruktion smed 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Undervisningstimefordelingsplan...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til [smed]

Uddannelsesordning for uddannelsen til [smed] 1. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen [smed] Udstedt af det Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1515 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Grundforløb Uddannelsesrelateret Smedefag

Grundforløb Uddannelsesrelateret Smedefag Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelsesrelateret Smedefag Dækker følgende uddannelser: Klejnsmed Plade- og konstruktion smed Bygnings og landbrug smed Aluminium

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 509 af 31/05/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Sagsnr.: 060.09S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker BEK nr 326 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.23T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til guld- og sølvsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til guld- og sølvsmed BEK nr 390 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.75T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2610 Titel: Smedeteknisk område Kort titel: Smed Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter de arbejdsprocesser,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et Smed, aluminium Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i praktiktiden

Læs mere

Hovedforløbet for Kleinsmed. Lokalundervisningsplan er fremstillet efter BEK nr 1641 af 15/12/2015, Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til smed I

Hovedforløbet for Kleinsmed. Lokalundervisningsplan er fremstillet efter BEK nr 1641 af 15/12/2015, Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til smed I Hovedforløbet for Kleinsmed Lokalundervisningsplan er fremstillet efter BEK nr 1641 af 15/12/2015, Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til smed I Udarbejdet af smedeteamet (ansv. Jørgen Thyrsting) Redigeret

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 494 af /04/015 om erhvervsuddannelsen til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør BEK nr 436 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.38T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 255 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

Hovedforløbet Godschauffør LUP

Hovedforløbet Godschauffør LUP Hovedforløbet Godschauffør LUP EUC Sjælland Køge, Haslev, Næstved Administrativ adresse: Jagtvej 2, 4700 Næstved Telefon 55 75 33 00. Fax 55 75 33 50 E-mail eucsj@eucsj.dk Undervisningsplanen er fastsat

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB 1. Generelt om Agroskolen Hammerum. 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: Agroskolen Hammerum Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises hvor ikke andet er

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse 451 af 7. maj 2014

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Web-integrator Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/4/2013 om uddannelserne i

Læs mere

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Den lokale bedømmelsesplan for matematik niveau F til C tager udgangspunkt i de bindende og vejledende tekster fra Undervisningsministeriet, skolens overordnede

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelsesindgang Bygge & Anlæg Uddannelsesfamilie Enkeltstående uddannelse Uddannelse Maler-uddannelsen Evt. trindeling / afstigningsmulighed Ingen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media Undervisningsministeriet den 14. december 2007 Sagsnr. 108.534.021 Uddannelsesordning for uddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 inden for Digital media Udstedt af det faglige udvalg for digital media

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et VVS - en ergitek nik Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Dækker følgende uddannelser:

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Dækker følgende uddannelser: Undervisningsplan for Vejle Tekniske kole/grindsted Tekniske kole 4. Hovedforløb ækker følgende uddannelser: Klejnsmed Plade- og konstruktion smed 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Undervisningstimefordelingsplan...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedelsesdato: 1.juli 2013 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 386 af 26/4/2012 om uddannelserne i

Læs mere

Februar 2011. Vejledning i gennemførelse af svendeprøven for smedeuddannelsen

Februar 2011. Vejledning i gennemførelse af svendeprøven for smedeuddannelsen Februar 2011 Vejledning i gennemførelse af svendeprøven for smedeuddannelsen Vejledningen er gældende for følgende specialer Klejnsmed, smed (aluminium) og smed (rustfast), der har gennemført grundforløbet

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker Maj 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Industritekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et Smed, b ea rbejdning Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i

Læs mere

Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse

Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse Svendborg Erhvervsskole Hovedforløb EUD/EUX Business 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ Svendborg Erhvervsskole 4 1. GENERELT

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for maskinsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27. Marts 2013 om

Læs mere

Lokal undervisningsplan for den merkantile indgang på Djurslands Erhvervsskoler - sommer 08

Lokal undervisningsplan for den merkantile indgang på Djurslands Erhvervsskoler - sommer 08 Lokal undervisningsplan for den merkantile indgang på Djurslands Erhvervsskoler - sommer 08 Djurslands Erhvervsskoler (DJES) er en kombinationsskole, og udbyder derfor både tekniske og merkantile uddannelser.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør BEK nr 291 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.84T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1634 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

LUP Bygningsmalernes hovedforløb

LUP Bygningsmalernes hovedforløb LUP Bygningsmalernes hovedforløb Lokalundervisningsplan version 0.6 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 340 af 13.4.2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg. Udarbejdet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til detailslagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til detailslagter Uddannelsesordning for uddannelsen til detailslagter Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Slagterfagets Fællesudvalg har i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Skuemesterguide. til elektrikeruddannelsen

Skuemesterguide. til elektrikeruddannelsen til elektrikeruddannelsen 2013 1 Indholdsfortegnelse 2 Formål med vejledningen... 2 3 Generelt for hele uddannelsen... 3 3.1 EUD elektrikeren... 3 3.2 EUX elektrikeren... 3 3.3 Uddannelsesplan og bedømmelsesplan...

Læs mere

Lokal undervisningsplan for GF1 i indgangen Teknologi, byggeri og transport Med fokus på fagretningen Mekanik, transport og logistik

Lokal undervisningsplan for GF1 i indgangen Teknologi, byggeri og transport Med fokus på fagretningen Mekanik, transport og logistik Lokal undervisningsplan for GF1 i indgangen Teknologi, byggeri og transport Med fokus på fagretningen Mekanik, transport og logistik Ansvarlig for beskrivelsen er Anna Margrethe Gad Denne lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Grundforløbet Håndværk og Teknik Silkeborg Tekniske Skole August 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Overordnede rammer...4 Formål...4 Struktur...4 Fagrække...4

Læs mere

3. Hovedforløb Bygningsstruktør

3. Hovedforløb Bygningsstruktør 3. Hovedforløb Bygningsstruktør 1 - DANSK - Målpinde/delmål dansk Eleven kan udtrykke sig hensigtsmæssigt i skrift og tale Eleven kan anvende relevant læsestrategi i forhold til almindelige teksttyper

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. ugers praktik

10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. ugers praktik Odense Tekniske Skole og AMU-Fyn Afdeling Byggeri & Teknologi & Struktørafdelingen på AMU-Fyn Uddannelsesindgang Bygge & Anlæg Uddannelsesfamilie Anlæg, byggeri og installation Uddannelse Struktør Speciale(r)

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed BEK nr 318 af 26/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.13T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 221

Læs mere

EUD-Elektriker Uddannelsens Grundforløb 2

EUD-Elektriker Uddannelsens Grundforløb 2 EUD-Elektriker Uddannelsens Grundforløb 2 Rybners, Teknisk Skole Esbjerg Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse nr. 496 af 22/o4/2015 for elektrikeruddannelsen Udarbejdet af EUD-teamet (ansvarlig Kim

Læs mere

Lokal undervisningsplan Redder Grundforløb Rescue Center Denmark

Lokal undervisningsplan Redder Grundforløb Rescue Center Denmark Redder Grundforløb Rescue Center Denmark Lokal undervisningsplan version 0.1 Udarbejdet af Redderteamet. Redigeret af Eigil Hvid, Grethe Gad og Bjarne Knudsen 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2759 Titel: Metalindustriel bearbejdning Kort titel: Spåntagning Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed BEK nr 221 af 09/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Vejledning i standpunktsbedømmelse

Vejledning i standpunktsbedømmelse Vejledning i standpunktsbedømmelse De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 beslagsmedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for beslagsmedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Censorvejledning for. Teknisk designer

Censorvejledning for. Teknisk designer Juli 2013 Censorvejledning for Teknisk designer Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk 2 Generel vejledning 3 Indledning 3 Censorerne 3 Honorarregler

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker 1 Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 12. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Klejnsmed. Smed (aluminium) Smed (rustfri) Smed (bearbejdning) Energiteknik. Svejser

Skuemestervejledning. November 2010. Klejnsmed. Smed (aluminium) Smed (rustfri) Smed (bearbejdning) Energiteknik. Svejser November 2010 Skuemestervejledning Klejnsmed Smed (aluminium) Smed (rustfri) Smed (bearbejdning) Energiteknik Svejser Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til teater-, udstillings- og eventtekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til teater-, udstillings- og eventtekniker BEK nr 443 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.17T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Notat BILAG 1. 6. januar 2015. Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov

Notat BILAG 1. 6. januar 2015. Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov BILAG 1 6. januar 2015 Notat csh Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov Beklædningshåndværkeruddannelsen som den ser ud i dag har eksisteret siden 29. juni 2005. Det vil sige, at den uddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

EUD - Erhvervsuddannelser

EUD - Erhvervsuddannelser EUD - Erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelser En typisk erhvervsuddannelse varer mellem 2 og 5 år (de fleste varer 4 år) består af grundforløb og hovedforløb skifter mellem praktik og skoleophold Forløbet

Læs mere

Fakta-ark. EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever. Oktober 2014. - højniveau, talentspor, eux

Fakta-ark. EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever. Oktober 2014. - højniveau, talentspor, eux Oktober 2014 Fakta-ark EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever - højniveau, talentspor, eux EUD-reform indeholder flere tiltag, som skal sikre, at alle elever bliver udfordret til deres højeste niveau.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bager og Konditor

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bager og Konditor Uddannelsesordning for uddannelsen til Bager og Konditor Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Bager- Konditor- og Møllerfagene i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til vindmølleoperatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til vindmølleoperatør BEK nr 475 af 17/4/215 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 216 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 7.8T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Frisør Hovedforløb. Teknisk Skole

Frisør Hovedforløb. Teknisk Skole Frisør Hovedforløb Lokalundervisningsplan version 7 jvf. bekendtgørelse nr. 191 af 9. marts 2011 og uddannelsesordning af 1. juli 2011 Udarbejdet af Charlotte Holten Pedersen og Karen Munk Rasmussen Redigeret

Læs mere

Timetal 1,0 uge Læreplansfag mv. i forløbet

Timetal 1,0 uge Læreplansfag mv. i forløbet Odense Tekniske Skole Afdeling MURER Uddannelse Hovedforløb: Murer Forløb 1. hovedforløb Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt Matematik, niveau F Timetal 1,0 uge Læreplansfag mv. i forløbet Grundfag Der

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed BEK nr 474 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.53T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 4, stk. Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og logistik Uddannelse Lageruddanelsen Speciale

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Rustfast industrimontør

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Rustfast industrimontør Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Reformen og de grafiske erhvervsuddannelser

Reformen og de grafiske erhvervsuddannelser Reformen og de grafiske erhvervsuddannelser Den særlige betydning reformen har haft for især mediegrafikeruddannelsen Reformkonference den 28.-29. september 2015 Workshop 14 Side 1 Reformkonference den

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen den 28. marts 2008 i henhold til bekendtgørelse nr. 137 om uddannelserne i

Læs mere