KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0206"

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: Klager: M.U.D. Trading ApS Østerbrogade København Ø Indklagede: Søren P. Skou Tjørnebakken Lynge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede pålægges at overdrage domænenavnet mud.dk til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 22. september 2010 med seks bilag (bilag 1-6) samt svarskrift af 13. oktober 2010 med seks bilag (bilag A-F). Registreringsdato: Domænenavnet mud.dk er registreret den 11. marts Sagsfremstilling: Klageren er et anpartsselskab, der er stiftet den 1. januar 2004, og som har til formål at drive industri og handel, jf. bilag 3. Det er oplyst, at klageren siden stiftelsen har drevet en detailbutik i København under navnet MUD Men under Development. Klageren er indehaver af dansk varemærkeregistrering VR , hvorved det nedenstående figurmærke er registreret for beklædningsgenstande, sko og hovedbeklædning (klasse 25) og for visse tjenesteydelser i klasse 35 og 42, jf. bilag 1: 1

2 Som bilag 2 har klageren fremlagt kopi af et brev af 7. februar 2007 fra Patent- og Varemærkestyrelsen til klageren, som vedrører en varemærkeundersøgelse af ordmærket MUD- med den samme varefortegnelse som den ovennævnte varemærkeregistrering VR Den pågældende søgerapport har klageren ikke fremlagt. Ved opslag i Patent- og Varemærkestyrelsens PVSonline har sekretariatet konstateret, at klageren den 31. januar 2007 indgav en ansøgning til Patent- og Varemærkestyrelsen om registrering af ordmærket MUD som varemærke, jf. dansk varemærkeansøgning VA , og at klageren den 19. februar 2007 tilbagetog denne ansøgning. Som bilag 4 er fremlagt et billede af de poser, som klageren bruger i sin forretning, og som bl.a. er påtrykt navnet MUD og hjemmesideadressen Som bilag 5 er fremlagt en kopi af klagerens fakturaskabelon, som bl.a. er påført det logo, som er gengivet ovenfor. Som bilag 6 er fremlagt et billede af butiksfacaden på klagerens forretning, som på butiksvinduet er påført det samme logo. Det er anført i klageskriftet, at klageren ønsker at kunne anvende domænenavnet mud.dk i sin virksomhed, fordi dette er identisk med klagerens virksomhedsnavn og forretningskendetegn. Det er endvidere anført, at klageren ikke har noget kendskab til indklagede og ikke har haft nogen korrespondance med indklagede, samt at indklagede tidligere har gjort brug af domænenavnet mud.dk, men tilsyneladende ikke længere gør brug heraf. I svarskriftet har indklagede oplyst, at domænenavnet mud.dk er registreret af indklagede til privat brug, og at domænenavnet fortsat benyttes privat. Om baggrunden for registrering af domænenavnet mud.dk har indklagede bl.a. anført følgende: Formålet med registreringen skete da undertegnede sammen med en gruppe på 10 andre ønskede at have et sted hvor man kunne samles omkring det at mudde. Vi ønskede at have et sted hvor ligesindede kunne mødes over eventuelt det at programmere på en MUD (Bilag A), være sociale på den MUD der så skulle køre på mud.dk ved navn Chaos MUD, samt at have et sted hvor man nemt kunne se hvilke andre MUDs der eksisterede, såvel i Danmark som uden for landets grænser. Ejerskabet af domænet mud.dk tilfaldt undertegnede d. 11. marts 1997, før dette havde jeg undersøgt om jeg eventuelt kunne komme til at overtræde en lovgivning på området. Eller om der skulle være nogen danske varemærker jeg kunne komme til at komme i konflikt med. På daværende tidspunkt var der ikke nogen varemærker og eller firmaet, og dermed blev registreringen godkendt. [...] Oprindelsen til navnet er todelt. Dels kom det igennem brugen af MUD (Bilag A) dels har mud affektionsværdi for mig da mud var blandt de første ord jeg som spæd udtalte, det var derfor også netop det domæne, der blev det første jeg registrerede. 2

3 Det omtalte bilag A indeholder en beskrivelse af opslagsordet MUD fra Wikipedia.org på hhv. dansk og engelsk. Den danske tekst er sålydende: MUD (engelsk: Multiple User Dungeon, Domain eller Dimension) er et netcomputerprogram, hvor brugere kan logge ind for at udforske en virtuel verden. MUDs er forløberen for MMORPGgenren. Den engelske tekst er noget længere. Ved opslag på det pågældende opslagsord i den engelske udgave af Wikipedia har sekretariatet den 16. december 2010 kopieret følgende tekst derfra: A MUD (originally Multi-User Dungeon, with later variants Multi-User Dimension and Multi- User Domain),[1][2] pronounced /md/, is a multiplayer real-time virtual world described primarily in text. MUDs combine elements of role-playing games, hack and slash, player versus player, interactive fiction, and online chat. Players can read or view descriptions of rooms, objects, other players, non-player characters, and actions performed in the virtual world. Players typically interact with each other and the world by typing commands that resemble a natural language. Traditional MUDs implement a computer role-playing game set in a fantasy world populated by fictional races and monsters, with players being able to choose from a number of classes in order to gain specific skills or powers. The object of this sort of game is to slay monsters, explore a fantasy world, complete quests, go on adventures, create a story by roleplaying, and advance the created character. Many MUDs were fashioned around the dice-rolling rules of the Dungeons & Dragons series of games. Such fantasy settings for MUDs are common, while many others have science fiction settings or are based on popular books, movies, animations, history, and so on. Not all MUDs are games; some are designed for educational purposes, while others are purely chat environments, and the flexible nature of many MUD servers leads to their occasional use in areas ranging from computer science research to geoinformatics to medical informatics.[3][4][5] MUDs have attracted the interest of academic scholars from many fields, including communications, sociology, law, and economics.[6][7][8] At one time, there was interest from the United States military in using them for teleconferencing.[9] Most MUDs are run as hobbies and are free to players; some may accept donations or allow players to purchase virtual items, while others charge a monthly subscription fee. MUDs can be accessed via standard telnet clients, or specialized MUD clients which are designed to improve the user experience. Numerous games are listed at various web portals, such as The Mud Connector. The history of modern Massively Multiplayer Online Role-Playing Games (MMORPGs) like World of Warcraft, and related virtual world genres such as the social virtual worlds exemplified by Second Life, traces directly back to the MUD genre.[8][10] Indeed, before the invention of the term MMORPG, games of this style were simply called graphical MUDs. A number of influential MMORPG designers, such as Raph Koster, Brad McQuaid,[11] Matt Firor, Mark Jacobs, Brian Green,[12] and J. Todd Coleman, began as MUD developers and/or players. Om den hidtidige og planlagte brug af domænenavnet mud.dk har indklagede desuden bl.a. anført følgende: 3

4 Den faktiske brug af domænet er og har altid været til fremme af MUD som koncept, samt være et sted hvor man kunne læse om MUD s, tekstbaseret såvel som grafiske. Som med så mange andre domæner har domænet haft adskillige websites tilknyttet, herunder har websitet været brugt til bl.a. følgende ting: a. Chaos MUD en tekstbaseret MUD b. Many Unusual Danes (Forkortet MUD) en guild i World of Warcraft c. MUD List, en liste over MUDs i verdenen. Men det er ikke det eneste site der definerer mud.dk, der har været andre sites tilknyttet mud.dk domænet, herunder (men ikke begrænset til), a. list.mud.dk Efter listen blev flyttet fra skiftede den her hen b. devel.mud.dk Et website med artikler indeholdende ideer vedr. udviklingen af MUD s, udvikling af kildekode etc. c. ryzom.mud.dk Vores seneste forsøg på at etablere en grafisk MUD. d. mail.mud.dk en postserver e. ns.mud.dk en primær navneserver siden 1997 Visse af disse er stadig aktive, andre er inaktive eller taget ud af drift igen, dette skyldes at sites drives af privat interesse, og dermed folks egen fritid. Samtidig er der cirka 500 mail konti tilknyttet domænet, disse sender/modtager i gennemsnit 1000 mails i døgnet, her er spam ikke inkluderet i optællingen af indgående mails. Disse konti har folk selvklart også benyttet til andre formål, såsom at have brugere på forums, deltager på mailinglister, bruger adressen som deres primære login til diverse websites og spil. Den fremtidige brug af domænet vil fortsat være til at udbrede kendskabet til MUD s, og varianter heraf. Samtidig fortsat lade folk beholde deres adresser som de har haft i over 10 år, en del af de konti har eksisteret siden [...] Som jeg har beskrevet ovenfor er der mere end 500 aktive mailkonti en flytning af dette alene vil betyde at mange, som har haft den samme adresse igennem mere end 10 år, pludselig skal til at ændre deres oplysninger. Jeg har ikke kontrol over hvor folk har brugt deres adresse som login informationer til både det offentlige og private, og jeg tør heller ikke gætte på størrelsen af omfanget af denne brug. Igennem årene har folk således opbygget deres internetidentitet omkring adresse. Samtidig bruges adskillige websites stadig aktivt af folk der programmerer, skriver historier om, eller på anden måde er involveret i miljøet omkring MUD s, (Bilag A) således er ryzom.mud.dk seneste skud på stammen over ting der fører folk sammen i en arbejdsgruppe med det formål at yde noget til internetsamfundet, dette uden at det vil koste brugere af denne service nogen penge. Det hele betales af private midler, og med de medvirkendes egen sparsomme fritid, blot for at folk kan få gratis underholdning. Netop den sparsomme fritid er også årsagen til at der kan gå lang tid imellem opdateringer på websites. 4

5 Igennem mit professionelle virke som netværkstekniker for en af Danmarks største Internetudbydere, Dansk Kabel TV, har jeg indgående kendskab til hvordan domæner benyttes. At der ikke findes noget indhold på er ikke ensbetydende med at domænet er inaktivt, langt fra. Desværre er det en udbredt misforståelse at er domænets identitet, og hvis der ikke ligger noget indhold på denne adresse, så er domænet inaktivt. Intet kunne være fjernere fra sandheden. Dansk KabelTV s navneservere håndterer flere tusinde domæner, af disse er det et fåtal hvor der overhovedet eksisterer et servernavn der er alle er dog udstyret med en såkaldt Mail Exchanger Record for at kunne modtage mails. Som bilag C er fremlagt to fakturaer fra DK Hostmaster A/S til indklagede, som er udstedt henholdsvis den 1. marts 2009 og den 1. marts Fakturaerne vedrører opkrævning af periodegebyr for bl.a. det omtvistede domænenavn. Som bilag D er fremlagt erklæringer fra tre forskellige personer, der bekræfter deres brug af mud.dk til s og bl.a. anfører, at det vil være forbundet med et stort besvær at skulle ophøre med at gøre brug af deres adresser, som er tilknyttet domænenavnet mud.dk. Som bilag E er fremlagt en oversigt med tre grafer, der ifølge indklagede viser antallet af s der går igennem systemet. Graferne vedrører hhv. uge 40, september 2010 og 3 mdr. [...] sluttende september Det synes at fremgå heraf, at antallet af s pr. dag hovedsageligt ligger i størrelsesorden Som bilag F er fremlagt en lignende oversigt med tre grafer, der ifølge indklagede viser webhits uge 40, webhits september 2010 og 3 months webhits ending September Graferne viser, at der med få undtagelser i de anførte perioder kun har været ret få webhits. Ved opslag på den 28. september 2010 har sekretariatet taget følgende kopi: 5

6 Ved opslag samme dag på har sekretariatet taget følgende kopi: 6

7 Ved opslag på har sekretariatet taget følgende kopi: 7

8 Sekretariatet har konstateret, at der i de forskellige mapper ligger en række filer, herunder grafik, uddrag af hjemmesider m.v. Ved en søgning i Google den 16. december 2010 på mud blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca , når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Blandt de første 50 søgeresultater vedrørte ét søgeresultat en omtale af klageren, mens de resterende 49 søgeresultater vedrørte anden brug af betegnelsen MUD, herunder i ordets generiske betydning på engelsk og som varemærke eller forretningskendetegn for en række forskellige produkter. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klageren siden 2004 har anvendt MUD som virksomhedsnavn og varemærke, at klageren ønsker at kunne anvende domænenavnet mud.dk til klagerens virksomhed, at indklagede tidligere har anvendt domænenavnet mud.dk, men tilsyneladende ikke længere gør brug heraf, og at domænenavnet mud.dk derfor bør overdrages til klageren. Indklagede har gjort gældende, at domænenavnet mud.dk er registreret til private brug i forbindelse med såkaldte MUDs, 8

9 at domænenavnet mud.dk fortsat anvendes til dette formål samt til ca. 500 aktive e- mailadresser, der i gennemsnit sender s i døgnet, at flere af disse adresser har været i brug i mere end 10 år, at det vil volde stort besvær og vanskelighed, hvis så mange mennesker skal skifte e- mailadresse, idet adresserne typisk vil være benyttet i mange forskellige sammenhænge, at domænenavnet mud.dk også stadig bruges til hjemmesider, herunder af folk der programmerer, skriver historier om eller på anden måde er involveret i miljøet omkring MUDs, at domænenavnet mud.dk også siden 1997 har været anvendt til en navneserver, at det således er en misforståelse, når klageren anfører, at indklagede ikke aktivt gør brug af domænenavnet mud.dk, og at indklagede derfor bør frifindes. Nævnets bemærkninger: Da indklagede har oplyst, at det omtvistede domænenavn ikke har kommerciel betydning for ham, er nævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. 13, stk. 4, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (domæneloven). Som sagen er oplyst, giver den især anledning til at overveje, om der kan gives klageren medhold i klagen i medfør af domænelovens 12, stk. 1. Denne bestemmelse, som fastslår, at registranter ikke må registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik, finder også anvendelse på domænenavne, der er registreret før domænelovens ikrafttræden, jf. lovens 27, stk. 2. I forarbejderne til domænelovens 12, stk. 1 (fremsættelsesbemærkningerne til L 165 fra Folketingsåret , 2. samling, ad 12), er det forudsat, at de forhold, der indgår i god skikvurderingen, ikke alene kan angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt, efter at domænenavnet er registreret. Det er endvidere forudsat, at der i den praktiske udmøntning af kravet om god skik vil kunne indgå en række modstående almene hensyn, som må afbalanceres over for hinanden, hvilket efter omstændighederne vil kunne resultere i, at en registrant, som er uden reel interesse i et domænenavn, vil kunne blive pålagt at afstå domænenavnet til en anden, som har en sådan tilknytning til de værdier, som domænenavnet signalerer, at vedkommende har mulighed for at udnytte domænenavnets reelle værdi. Betegnelsen MUD indgår i klagerens virksomhedsnavn og varemærke. Klageren har derfor en naturlig interesse i at kunne anvende domænenavnet mud.dk i sin virksomhed. Klagerens interesser skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at mud er et almindeligt engelsk ord med en også på dansk velkendt betydning, og at betegnelsen MUD efter det oplyste anvendes som kendetegn for en række forskellige produkter og kun i meget begrænset omfang på internettet forbindes med netop klageren. Det må endvidere indgå, at klageren i 2004 valgte at drive virksomhed under navnet MUD på trods af, at domænenavnet mud.dk ikke var ledigt. 9

10 Indklagede har oplyst, at domænenavnet mud.dk siden dets registrering i 1997 har været anvendt til flere forskellige formål, herunder især til hjemmesider m.v. vedrørende de nævnte Multi-User Dungeons/Dimension/Domain (MUDs) og til et stort antal adresser. Som sagen foreligger oplyst, finder klagenævnet ikke grundlag for at tilsidesætte disse oplysninger om brug af domænenavnet mud.dk. Klagenævnet finder endvidere at kunne lægge til grund, at MUD er en almindeligt anvendt forkortelse på internettet for de omtalte Multi-User Dungeons o. lign. Klagenævnet finder, at den oplyste brug af domænenavnet mud.dk afspejler en del af den signalværdi, som er knyttet til domænenavnet mud.dk, og at indklagede har en naturlig og anerkendelsesværdig interesse i fortsat at kunne anvende domænenavnet mud.dk som oplyst. Efter en samlet afvejning af de modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet herefter ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet mud.dk indebærer en overtrædelse af domænelovens 12, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der ikke i øvrigt under sagen er fremkommet oplysninger, som giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet mud.dk skulle være retsstridig i forhold til klageren, træffer nævnet herefter følgende A F G Ø R E L S E Der kan ikke gives klageren, M.U.D. Trading ApS, medhold i, at indklagede, Søren P. Skou, skal overdrage domænenavnet mud.dk til klageren. Dato: 12. januar 2011 Kaspar Linkis (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo Jane Eis Larsen Jeppe Juul 10

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1462 Klager: Timeslot ApS Valkendorfgade 30, 2. 1151 København K Indklagede: 3film v/per Jepsen Pemavej 5 C 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1712 Klager: Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen Strølillevej 7 A, Strølille 3320 Skævinge Indklagede: Kent Mossin Storgårdsvej 12, Terslev 4690 Haslev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0194

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0194 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0194 Klager: Christina Nielsen Kenny Drews Vej 85, 1. tv. 2450 København SV v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: Digitoy Interactive (Smyks.dk) v/martin

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0038 Klager: Mølle-Skovly ApS Vrinners Bygade 45 8420 Knebel v/advokat Kim Mouritsen Indklagede: [A] v/advokat Paul Lorenzen Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1109 Klager: LeanSixSigma ApS Østergade 16 3250 Gilleleje Indklagede: Jørgen Ahm Petersen Lærkens Kvarter 3 Osted 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1756 Klager: Bad Boy Europe ApS Grønholtvangen 35 3480 Fredensborg Indklagede: Anders Møller Pedersen Nørre Alle 63, st., -102 8000 Århus C. Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 339 Klager: Det Syngende Selskab v/merete Sveistrup Røntoftevej 10 2860 Søborg Indklagede: Søren Hossy Puggårdsgade 15 st. th. 1573 København V. Parternes påstande: Klagers påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 474 Klager: Musikshoppen ApS Slotsgade 4 4800 Nykøbing F Indklagede: TL Nordic A/S Rungsted Strandvej 76a 2960 Rungsted Kyst v/ advokat Christian Harboe Wissum Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Regulering af domænenavns- området?

Regulering af domænenavns- området? 2. april 2003 Regulering af domænenavns- området? Forfattere: Fuldmægtig Kaare Struve Specialkonsulent Mikael Francke Ravn Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. DOMÆNENAVNSSYSTEMET... 5 2.1 ORGANISERING...5

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 171/2010 (2. afdeling) Controllers ApS og Kersi F. Porbunderwalla (advokat Johan Løje for begge) mod Sarbanes-Oxley Institute, Sarbanes-Oxley Group

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE Klager: Advoksamfundet Kronprinsessegade 28 1306 København K Adv. Janne Glæsel Indklagede: SØG A/S (tidligere Maccess A/S) Hestemøllestræde 3, 3. 1464 København K Adv. Thomas Hansen J.nr.: 2000-184, 185,

Læs mere

Passive domænenavnsregistreringer, hvor tredjemands varemærke indgår. Non-use of domain names containing a third party s trademark rights

Passive domænenavnsregistreringer, hvor tredjemands varemærke indgår. Non-use of domain names containing a third party s trademark rights Passive domænenavnsregistreringer, hvor tredjemands varemærke indgår Non-use of domain names containing a third party s trademark rights af TIMM BRAUN I specialet behandles, hvilken virkning manglende

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

Domæneområdet i Danmark

Domæneområdet i Danmark Titelblad Randi Munk Jakobsen Domæneområdet i Danmark En undersøgelse af varemærkeindehavers rettigheder på Internettet Aalborg Universitet 2008 1 2 Titelblad Erhvervsjurauddannelsen Niels Jernes Vej 6A

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 - Indsigelse - Brugsret

RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 <w> - Indsigelse - Brugsret RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 - Indsigelse - Brugsret Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2010 00903 1:1 . Indsiger gjorde gældende, at der gennem tidligere

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 165 - Bilag 1 O Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsnotat

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1731

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1731 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1731 Klager: gb golfbidder 253 Burlington Road KT3 4NE, New Malden Surrey United Kingdom Indklagede: Ukrainean Investment Group Karsnoarmeyskaya130ft9 03150 Kiev Ukraine

Læs mere

B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G

B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G Thomas Damkjær Larsen BA-projekt 6. semester Vejleder: Jacob Lund Orquin INSTITUT FOR MARKETING B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G TI L DEN NY STAR T ET V I R KSO M HED GODT & GA VE Aarhus

Læs mere