Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til"

Transkript

1 Til lovforslag nr. L 219 Folketinget Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet, momsloven og forskellige andre love 1) (Nedsættelse af afgifter på el til erhverv, bortfald af CO 2 -afgift af el for erhverv, nedsættelse af energiafgifter på brændsler til proces, ændret lagerprincip ved deponering af farligt affald, lempelse af momskredittider samt supplerende støtte til eksisterende industrielle kraft-varme-værker) 1 I affalds- og råstofafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 311 af 1. april 2011, foretages følgende ændringer: 1. I 12, 1. pkt., indsættes efter»fraført i perioden«:», jf. dog stk. 2«. 2. I 12 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Registrerede specielle deponeringsanlæg til farligt affald, jf. 11, stk. 1, 2. pkt., skal opgøre den afgiftspligtige vægt for en afgiftsperiode på grundlag af den mængde affald, der er tilført virksomheden til deponering i perioden, fratrukket vægten af den del af det afgiftspligtige affald, der igen er fraført i perioden. Der kan alene ske fradrag i afgiftstilsvaret med værdien i henhold til den afgiftssats, som var gældende på tidspunktet, hvor affaldet blev tilført deponiet. Senest tilført affald fraføres først. Hvis den afgiftsmæssige værdi af det fraførte affald er større end den afgiftsmæssige værdi af det tilførte affald i perioden, udbetales den overskydende afgift.«2 I lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 321 af 4. april 2011, som ændret ved 5 i lov nr. 722 af 25. juni 2010, 5 i lov nr af 21. december 2010, 5 i lov nr. 625 af 14. juni 2011, 42 i lov nr af 28. november 2012 og 5 i lov nr af 21. december 2012, foretages følgende ændringer: 1. 1, stk. 1, nr. 3, ophæves. Nr. 4 bliver herefter nr , stk. 1, nr. 8, ophæves. Nr bliver herefter nr I 2, stk. 2, ændres to steder»stk. 1, nr. 14«til:»stk. 1, nr. 13«, og ét sted ændres»stk. 1, nr. 12«til:»stk. 1, nr. 11«. 4. I 2, stk. 3, 3. pkt., og 5, stk. 1, nr. 5, ændres» 2, stk. 1, nr. 17,«til:» 2, stk. 1, nr. 16,«. 5. I 2, stk. 5, og 5, stk. 1, nr. 4, ændres»stk. 1, nr. 12,«til:»stk. 1, nr. 11,«. 6. I 2, stk. 6, ændres»stk. 1, nr. 15,«til:»stk. 1, nr. 14,«. 7. 3, nr. 3, ophæves. Nr. 4 og 5 bliver herefter nr. 3 og I 5, stk. 1, nr. 1, ændres» 2, stk. 1, nr. 1-4, 9-11, 14 og 16,«til:» 2, stk. 1, nr. 1-4, 8-10, 13 og 15,«. 9. I 5, stk. 1, nr. 2, og 7, stk. 1, nr. 3, ændres» 2, stk. 1, nr. 5-7 og 13,«til:» 2, stk. 1, nr. 5-7 og 12,«. 1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF. Skattemin., j.nr AX015257

2 , stk. 1, nr. 3, ophæves. Nr. 4 og 5 bliver herefter nr. 3 og Fire steder i 5, stk. 2, i 5, stk. 3, og to steder i 7 a ændres» 2, stk. 1, nr. 15,«til:» 2, stk. 1, nr. 14,« , stk. 5, ophæves. Stk. 6 bliver herefter stk I 5, stk. 6, der bliver stk. 5, ændres»stk. 1, nr. 5«til:»stk. 1, nr. 4«. 14. I 6, stk. 1, nr. 1, udgår», lov om afgift af elektricitet«. 15. I 6, stk. 2, ændres» 2, stk. 1, nr. 9-11«til:» 2, stk. 1, nr. 8-10«. 16. I 7, stk. 1, nr. 1, ændres» 2, stk. 1, nr. 1-4, nr. 9-11, 14 og 16«til:» 2, stk. 1, nr. 1-4, 8-10, 13 og 15,«. 17. I 7, stk. 1, nr. 2, ændres» 2, stk. 1, nr. 1-4 og nr. 9-11, og nr. 12, 1. pkt.,«til:» 2, stk. 1, nr. 1-4 og 8-10 og nr. 11, 1. pkt.,« , stk. 2, ophæves. Stk. 3-8 bliver herefter stk I 7, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres» 2, stk. 1, nr. 17«til:» 2, stk. 1, nr. 16«. 20. I 7, stk. 5, nr. 1, der bliver stk. 4, nr. 1, ændres» 2, stk. 1, nr. 1-7, nr og nr. 16,«til:» 2, stk. 1, nr og 15,«, og»ikke er fritaget for afgift efter stk. 2.«ændres til:»er afgiftspligtig efter lov om afgift af elektricitet.«21. I 7, stk. 5, nr. 2, der bliver stk. 4, nr. 2, ændres» 2, stk. 1, nr. 1-4, nr og nr. 16,«til:» 2, stk. 1, nr. 1-4, 8-10 og 15,« , stk. 5, nr. 3, ophæves. Nr. 4 og 5 bliver herefter nr. 3 og I 7, stk. 5, nr. 4, der bliver stk. 4, nr. 3, ændres» 2, stk. 1, nr. 14,«til:» 2, stk. 1, nr. 13,«. 24. I 7, stk. 7, 6. pkt., der bliver stk. 6, 6. pkt., udgår» 11, stk. 17, i lov om afgift af elektricitet,«. 25. I 7 a ændres to steder» 2, stk. 1, nr. 15«til:» 2, stk. 1, nr. 14«. 26. I 7 b, stk. 2, udgår» 11 f i lov om afgift af elektricitet,« a og 8 b ophæves affattes således:» 9. Afgiften efter nærværende lov tilbagebetales ikke, jf. dog 9 a-9 d.«29. I 9 a, stk. 1, ændres» 2, stk. 1, nr. 1-7, 9-11, nr. 12, 1. pkt., nr. 13 og 16,«til:» 2, stk. 1, nr. 1-10, nr. 11, 1. pkt., og nr. 12 og 15,«, og» 2, stk. 1, nr. 15«ændres til:» 2, stk. 1, nr. 14« a, stk. 4, affattes således:»stk. 4. Til dokumentation af tilbagebetalingsbeløb efter stk. 1-3 skal virksomheden kunne fremlægge fakturaer eller særskilte opgørelser. Virksomheden skal desuden tilrettelægge sit regnskab på en sådan måde, at det kan danne grundlag for opgørelsen af tilbagebetalingsbeløb. 11, stk. 2 og 3, i lov om afgift af naturgas og bygas finder tilsvarende anvendelse.«31. I 9 c, stk. 1, 1. pkt., ændres» 2, stk. 1, nr. 1-7, 9-11, nr. 12, 1. pkt., og nr. 13,«til:» 2, stk. 1, nr. 1-10, nr. 11, 1. pkt., og nr. 12,«. 32. I 9 c, stk. 1, ændres»afgifter af førnævnte brændsler samt elektricitet omfattet af 2, stk. 1, nr. 8«til:»afgifter af førnævnte brændsler«, og», 8 i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. eller 11 i lov om afgift af elektricitet.«ændres til:»eller 8 i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.«33. I 10, stk. 1, udgår», lov om afgift af elektricitet« , stk. 2, ophæves. Stk. 3-6 bliver herefter stk I 10, stk. 5, der bliver stk. 4, udgår»elektricitet,«, og» 9-9 c«ændres til:» 9 a-9 c«. 36. I 10, stk. 6, der bliver stk. 5, ændres», 10, stk. 8, i lov om afgift af naturgas og bygas samt 11, stk. 8, i lov om afgift af elektricitet«til:»og 10, stk. 8, i lov om afgift af naturgas og bygas«. 37. I 11 ændres» 2, stk. 1, nr. 1-7 og nr og 16,«til:» 2, stk. 1, nr og 15,«. 38. I 12, stk. 1, nr. 1, ændres» 2, stk. 1, nr. 1-4, 9-11, 14 og 16«til:» 2, stk. 1, nr. 1-4, 8-10, 13 og 15«. 39. I 12, stk. 1, nr. 2, 13, stk. 2, nr. 2, og 14, nr. 2, ændres» 2, stk. 1, nr. 5-7, 13 og 15,«til:» 2, stk. 1, nr. 5-7, 12 og 14,«. 40. I 12, stk. 1, nr. 2, ændres»koks m.v.,«til:»koks m.v. og« , stk. 1, nr. 3, ophæves. Nr. 4 bliver herefter nr I 12, stk. 1, nr. 4, der bliver nr. 3, ændres» 2, stk. 1, nr. 12 og 17,«til:» 2, stk. 1, nr. 11 og 16,«. 43. I 12, stk. 2, ændres» 2, stk. 1, nr. 15«til:» 2, stk. 1, nr. 14«.

3 3 44. I 13, stk. 2, nr. 1, ændres» 2, stk. 1, nr. 1-4, 9-11, 14 og 16,«til:» 2, stk. 1, nr. 1-4, 8-10, 13 og 15,«. 45. I 13, stk. 2, nr. 3, ændres» 2, stk. 1, nr. 12,«til:» 2, stk. 1, nr. 11,«. 46. I 13, stk. 2, nr. 4, ændres» 2, stk. 1, nr. 17,«til:» 2, stk. 1, nr. 16,« , stk. 3, affattes således:»stk. 3. Registrerede virksomheder skal ikke indbetale afgift af den del af eget forbrug, for hvilken der ydes tilbagebetaling efter 9 a, 9 b eller 9 c.«48. I 14, nr. 1, ændres» 2, stk. 1, nr. 1-4, 9-11, 14 og 16,«til:» 2, stk. 1, nr. 1-4, 8-10, 13 og 15,«. 49. I 14, nr. 2, ændres»koks m.v.,«til:»koks m.v. og« , nr. 3, ophæves. Nr. 4 bliver herefter nr I 14, nr. 4, der bliver nr. 3, ændres» 2, stk. 1, nr. 12 og 17,«til:» 2, stk. 1, nr. 11 og 16,«. 52. I 15, stk. 1, nr. 2, ændres» 10, stk. 5«til:» 10, stk. 4«. 53. I 15, stk. 2, udgår», 15, stk. 1, i lov om afgift af elektricitet«. 54. I 18 ændres» 2, stk. 1, nr. 1-4, 9-11, 14 og 16«til:» 2, stk. 1, nr. 1-4, 8-10, 13 og 15«. 55. Bilag 2 affattes som bilag 1 til denne lov. 56. Bilag 4 ophæves. 3 I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 310 af 1. april 2011, som ændret bl.a. ved 1 i lov nr af 21. december 2010, 1 i lov nr. 625 af 14. juni 2011, 3 i lov nr. 277 af 27. marts 2012, 3 i lov nr. 481 af 30. maj 2012, 2 i lov nr. 574 af 18. juni 2012, 1 i lov nr af 21. december 2012 og 2 i lov nr af 23. december 2012 og senest ved 1 i lov nr. 70 af 30. januar 2013, foretages følgende ændringer: 1. I 4, stk. 3 og 4, ændres»i denne lov og 9 i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter samlet set udgør mindst 87 pct. af afgiften efter begge love«til:»udgør mindst 87 pct. af afgiften efter denne lov«. 2. 6, stk. 1 og 2, affattes således:»af forbrug af elektricitet i helårsboliger, der opvarmes ved elektricitet, betales en afgift på 41,9 øre pr. kwh (2015- niveau) af den del af forbruget, der overstiger kwh årligt. Af andet forbrug af elektricitet betales en afgift på 84,7 øre pr. kwh (2015-niveau). Stk. 2. Satserne i stk. 1 med undtagelse af 4,6 øre pr. kwh reguleres efter 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. I 2014 er satserne dog som anført i bilag 2.«3. I 7 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:»stk. 3. Ved udlevering af afgiftspligtig elektricitet fra en registreret virksomhed skal fakturaen indeholde oplysning om udstedelsesdato, leverandørens navn, varemodtagerens navn, leveringsstedet og afgiftens størrelse. Afgiftens størrelse skal fremgå med den samlede afgift og afgiften opdelt i den del af den samlede andel, som udgør minimumsafgiften ved proces efter 11 c, stk. 1, og den del af den samlede andel, som udgør den samlede afgift uden minimumsafgiften efter 11 c, stk. 1. Hvis udlevering finder sted fra andre end registrerede virksomheder, skal leverandøren, såfremt modtageren er registreret efter momsloven, på forlangende udstede en faktura med de i 1. og 2. pkt. nævnte oplysninger.«stk. 3-5 bliver herefter stk I 11, stk. 1, udgår»med undtagelse af 1 øre pr. kwh«. 5. I 11, stk. 3, 7. pkt., ændres» 6, stk. 2«til:» 6, stk. 1, 2. pkt.«6. 11, stk. 15, ophæves. Stk bliver herefter stk I 11, stk. 16, der bliver stk. 15, ændres»stk. 1, 3 eller 15«til:»stk. 1 og 3«. 8. To steder i 11, stk. 17, der bliver stk. 16, ændres»60,9«til:»74,4«, to steder ændres»21,9«til:»26,7«, og 5. pkt. ophæves. 9. I 11, stk. 19, der bliver stk. 18, ændres»12,7 pct.«til:»1,5 pct.«10. I 11 b, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:» 11 c, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse på afgiftsgodtgørelsen.« c, stk. 1, affattes således:»tilbagebetalingen af afgift efter 11 nedsættes med 0,4 øre pr. kwh, dog med undtagelse af tilbagebetaling, der ydes efter 11, stk. 3, 7. pkt.« d og 11 e ophæves f affattes således:» 11 f. Momsregistrerede varmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektricitet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme til eget forbrug i den momsregistrerede virksomhed via interne varmesystemer, hvis den momsregistrerede virksomhed er et værk, som 1) har kraft-varme-kapacitet efter stk. 2 eller 2) havde kraftvarme-kapacitet efter stk. 2 den 1. oktober 2005 eller 3) er omfattet af bilag 1 til lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Den del af afgiften, der overstiger 74,4 kr. pr.

4 4 GJ varme ab værk (2015-niveau) eller 26,7 øre pr. kwh varme ab værk (2015-niveau), tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af varme anvendes både afgiftspligtig elektricitet efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 74,4 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau) eller 26,7 øre pr. kwh varme ab værk (2015-niveau) forholdsmæssigt. Indtil år 2015 er satserne i 2. og 3. pkt. som anført i bilag 5. Satserne i 2. og 3. pkt. (2015-niveau) reguleres efter 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Stk. 2. Virksomheden har kraft-varme-kapacitet, hvis virksomheden leverer varme til kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet og 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af året kan dækkes af kraft-varme-enheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraft-varme-enheden skal udgøres af elektricitet. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen. Stk. 3. Reglerne om særlig opgørelse af tilbagebetaling af afgift m.v. i 11, stk. 18 og 19, finder tilsvarende anvendelse for elektricitet til fremstilling af varme, for hvilken en varmeproducent får delvis tilbagebetaling af afgift efter stk. 1.« f affattes således:» 11 f. Momsregistrerede varmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektricitet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme til eget forbrug i den momsregistrerede virksomhed via interne varmesystemer, hvis den momsregistrerede virksomhed er et værk, som 1) har kraft-varme-kapacitet efter stk. 3 eller 2) havde kraftvarme-kapacitet efter stk. 3 den 1. oktober 2005 eller 3) er omfattet af bilag 1 til lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Andre momsregistrerede fjernvarmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektricitet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, jf. dog stk. 3. Den del af afgiften, der overstiger 74,4 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau) eller 26,7 øre pr. kwh varme ab værk (2015-niveau), tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af varme anvendes både afgiftspligtig elektricitet efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 74,4 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau) eller 26,7 øre pr. kwh varme ab værk (2015-niveau) forholdsmæssigt. Indtil år 2015 er satserne i 3. og 4. pkt. som anført i bilag 5. Satserne i 3. og 4. pkt. (2015-niveau) reguleres efter 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Stk. 2. Det er en betingelse for tilbagebetaling i et kalenderår efter stk. 1, 2. pkt., at 100 pct. af varmeleverancen fra de fjernvarmenet, som er nævnt i stk. 1, 2. pkt., til forbrugerne i mindst 75 pct. af kalenderåret eller 2008 er kommet fra eller kunne være kommet fra momsregistrerede virksomheder med kraft-varme-kapacitet, jf. stk. 3, og værker omfattet af bilag 1 til lov om afgift af mineralolieprodukter m.v. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen. Stk. 3. Virksomheden har kraft-varme-kapacitet, hvis virksomheden leverer varme til kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet og 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af året kan dækkes af kraft-varme-enheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraft-varme-enheden skal udgøres af elektricitet. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen. Stk. 4. Reglerne om særlig opgørelse af tilbagebetaling af afgift m.v. i 11, stk. 18 og 19, finder tilsvarende anvendelse for elektricitet til fremstilling af varme, for hvilken en varmeproducent får delvis tilbagebetaling af afgift efter stk. 1.«15. I 15, stk. 1, litra b, ændres» 7, stk. 1, 2 eller 3,«til: 7, stk. 1, 2 eller 4,«. 16. Bilag 2 affattes som bilag 2 til denne lov. 17. Bilag 3 ophæves. 18. Bilag 5 affattes som bilag 3 til denne lov. 19. Bilag 6 og 7 ophæves. 4 I lov om afgift af naturgas og bygas, jf. lovbekendtgørelse nr. 312 af 1. april 2011, som ændret bl.a. ved 2 i lov nr. 625 af 14. juni 2011 og senest ved 2 i lov nr. 70 af 30. januar 2013, foretages følgende ændringer: 1. I 10 a ændres»12,7 pct.,«til:»9 pct.,« a affattes således:» 10 a. Tilbagebetalingen af afgift efter 10 nedsættes med 4,5 kr./gj, jf. dog 10 b, 10 c og 10 d. Tilbagebetalingen efter 1. pkt. kan også beregnes som en reduktion af afgiftsbetalingen med 4,5 kr./gj delt med afgiftssatsen i 8, stk. 4, 2. pkt., ganget med 1 over 1,2.«3. Bilag 6 ophæves. 5 I lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 17. november 2010, som ændret bl.a. ved 3 i lov nr. 625 af 14. juni 2011 og senest ved 3 i lov nr. 70 af 30. januar 2013, foretages følgende ændringer: 1. I 8 a ændres»12,7 pct.,«til:»9 pct.,« a affattes således:» 8 a. Tilbagebetalingen af afgift efter 8 nedsættes med 4,5 kr./gj, jf. dog 8 b, 8 c og 8 d. Tilbagebetalingen efter 1. pkt. kan også beregnes som en reduktion af afgifts-

5 5 betalingen med 4,5 kr./gj delt med afgiftssatsen i 7, stk. 3, 2. pkt., ganget med 1 over 1,2.«3. Bilag 6 ophæves. 6 I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 313 af 1. april 2011, som ændret bl.a. ved 4 i lov nr. 722 af 25. juni 2010, 4 i lov nr af 21. december 2010, 4 i lov nr. 625 af 14. juni 2011 og 2 i lov nr af 28. december 2011 og senest ved 4 i lov nr. 70 af 30. januar 2013, foretages følgende ændringer: 1. I 11 a ændres»12,7 pct.,«til:»9 pct.,« a affattes således:» 11 a. Tilbagebetalingen af afgifter efter 11 nedsættes med 4,5 kr./gj, jf. dog 11 b, 11 c og 11 d. Tilbagebetalingen efter 1. pkt. kan også beregnes som en reduktion af afgiftsbetalingen med 4,5 kr./gj delt med afgiftssatsen i 9, stk. 4, 2. pkt., ganget med 1 over 1,2.«3. Bilag 5 ophæves. 7 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23. januar 2013, foretages følgende ændringer: 1. To steder i 47, stk. 5, ændres»20 mio. kr.«til:»55 mio. kr.«2. I 57, stk. 2 og 3, ændres»15 mio. kr.«til:»50 mio. kr.«3. I 57, stk. 3, ændres»1 måned og 10 dage«til:»den 1. i den tredje måned«, og 3. pkt. ophæves. 4. I 57, stk. 3 og 4, ændres»1 mio. kr.«til:»5 mio. kr.«8 I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som ændret bl.a. ved 2 i lov nr. 576 af 18. juni 2012 og senest ved 1 i lov nr. 642 af 12. juni 2013, foretages følgende ændring: 1. Efter 58 b indsættes før overskriften før 59:» 58 c. Denne bestemmelse omhandler tilskud til elektricitet til industrielle kraft-varme-værker, som er tilsluttet elforsyningsnettet senest den 21. marts Tilskuddet ydes fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december Stk. 2. Tilskuddet fastsættes og udbetales månedligt til værker omfattet af stk. 1 med udgangspunkt i en tolvtedel af grundbeløbet som nævnt i stk. 3. Når den gennemsnitlige månedlige markedspris som nævnt i 59, stk. 2, nr. 2, er 13,453 øre pr. kwh eller derunder, indekseres grundbeløbet med faktoren 1,7122. Grundbeløbet reduceres lineært ved en markedspris over 13,453 øre pr. kwh, således at det bortfalder, når markedsprisen er 41,582 øre pr. kwh. Stk. 3. Grundbeløbet udgør 3 øre pr. kwh pr. 1. januar 2013 og stiger pr. 1. januar 2014 til 7 øre pr. kwh. Grundbeløbet opgøres på baggrund af værkets elproduktion i 2011 med fradrag af det nødvendige egetforbrug til elproduktionen. Hvis der ikke har været elproduktion i mere end 4 uger i 2011, fastsættes grundbeløbet på grundlag af elproduktionen i 2010, hvis værket anmoder om dette. Stk. 4. Ydelsen af tilskuddet er betinget af, at værket er driftsklart og til rådighed for driften af det sammenhængende elforsyningsnet. Desuden skal elektriciteten fra værket være fremstillet ved en højeffektiv kraft-varme-produktion. Endvidere skal der betales afgift efter lov om afgift af elektricitet for den elektricitet, som værket producerer. Tilskuddet ydes, uanset om der tillige ydes pristillæg efter regler i denne lov eller i lov om fremme af vedvarende energi. Stk. 5. Administrationen af tilskuddet, herunder beregning og udbetaling af dette, varetages af Energinet.dk. Stk. 6. Klima-, energi- og bygningsministeren kan efter forelæggelse for det i 3 nævnte udvalg fastsætte regler om, at tilskuddet skal nedsættes eller bortfalde. Stk. 7. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om beregningsmetoder efter stk. 2 og 3. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, hvorledes betingelserne i stk. 4 skal opfyldes. Stk. 8. Staten afholder udgifterne til tilskud til industrielle kraft-varme-værker efter denne bestemmelse og omkostningerne forbundet med administration af ordningen inden for en bevillingsramme fastsat på finansloven.«9 I lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr af 14. december 2011, som ændret ved 1 i lov nr. 577 af 18. juni 2012 og 40 i lov nr af 28. november 2012, foretages følgende ændring: 1. I 20, stk. 12, nr. 2, ændres» 2, stk. 1, nr. 15«til:» 2, stk. 1, nr. 14«. 10 I lov nr af 21. december 2012 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love og om ophævelse af lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer (Godtgørelse af elafgift for el forbrugt til opladning af batterier til registrerede elbiler, lempelse vedrørende komfortkøling, dagsbeviser for varebiler samt teknisk justering af energiafgifter m.v. og ophævelse af reglerne om fritagelse for afgift af visse typer af affald fra egen cementproduktion) foretages følgende ændring: 1. I 21, stk. 2, ændres»stk. 16«til:»stk. 15«. 11 I lov nr. 527 af 12. juni 2009 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse af

6 6 energiafgifterne, afgift på erhvervenes energiforbrug, afgiftsmæssig ligestilling af central og decentral kraftvarme, afgift på smøreolie m.v. og forhøjelse af affaldsafgiften), som ændret ved 7 i lov nr af 21. december 2009, 9 i lov nr af 21. december 2009 og 4 i lov nr af 27. december 2009, foretages følgende ændring: 1. 10, stk. 12 og 13, ophæves. 12 I lov nr. 576 af 18. juni 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk (Støtte til vindmøller på land, biogas og eksisterende industrielle kraftvarmeværker samt forlængelse af puljen til nye VEteknologier m.v.), som ændret ved 5 i lov nr af 23. december 2012 og 5 i lov nr. 641 af 12. juni 2013, foretages følgende ændring: 1. 2, nr. 5, ophæves. 13 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2014, jf. dog stk. 2, 8, 9 og 10. Stk. 2. 4, nr. 2 og 3, 5, nr. 2 og 3, og 6, nr. 2 og 3, træder i kraft den 1. januar Stk. 3. For løbende leverancer omfattet af lovens 2, 3, 4, nr. 1, 5, nr. 1, og 6, nr. 1, for hvilke afregningsperioden påbegyndes inden den 1. januar 2014 og afsluttes efter dette tidspunkt, beregnes afgiften af så stor en del af leverancen, som tidsrummet fra lovens ikrafttræden til afregningsperiodens afslutning udgør i forhold til den samlede afregningsperiode. Stk. 4. For løbende leverancer omfattet af lovens 4, nr. 2, 5, nr. 2, og 6, nr. 2, for hvilke afregningsperioden påbegyndes inden den 1. januar 2015 og afsluttes efter dette tidspunkt, beregnes afgiften af så stor en del af leverancen, som fra og med den 1. januar 2015 til afregningsperiodens afslutning udgør i forhold til den samlede afregningsperiode. Stk. 5. 2, 3, 4, nr. 1, 5, nr. 1, og 6, nr. 1, finder anvendelse for energiafgiftspligtige varer, der fra og med den 1. januar 2014 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, forbruges af registrerede virksomheder, angives til fortoldning, modtages fra udlandet eller medtages fra udlandet. Stk. 6. 4, nr. 2, 5, nr. 2, og 6, nr. 2, finder anvendelse for energiafgiftspligtige varer, der fra og med den 1. januar 2015 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, forbruges af registrerede virksomheder, angives til fortoldning, modtages fra udlandet eller medtages fra udlandet. Stk. 7. 7, nr. 2 og 3, har virkning for afgiftsperioder, som begynder den 1. januar 2014 eller senere. 7, nr. 4, har virkning for afgiftsperioder, som begynder den 1. januar 2015 eller senere. Stk træder i kraft den 1. august Stk. 9. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af 3, nr. 14. Stk. 10. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af 8.

7 7 Bilag 1»Bilag 2 Satser for kuldioxidafgiftslovens 2, stk. 1, 2 og 4 Ved dagtemperatur 1. jan dec ) Gas- og dieselolie øre/l 44,3 Gas og dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer øre/l 41,3 2) Fuelolie øre/kg 52,9 3) Fyringstjære øre/kg 47,6 4) Petroleum øre/l 44,3 5) Stenkul (inklusive stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus kr./gj 15,9 6) Jordoliekoks kr./gj 15,4 7) Brunkulsbriketter og brunkul kr./gj 15,9 8) Autogas (LPG) øre/l 27,0 9) Anden flaskegas (LPG) øre/kg 49,9 10) Gas (bortset fra LPG), der anvendes ved raffinering af mineralsk øre/kg 49,5 olie (raffinaderigas) 11) Naturgas og bygas med en nedre brændværdi på 39,6 megajoule øre/nm 3 37,7 (MJ) pr. normal m 3 (Nm 3 ). Naturgas med en nedre brændværdi på 39,6 megajoule (MJ) pr. normal øre/nm 3 6,5 m 3 (Nm 3 ), der anvendes eller er bestemt til anvendelse som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg i tillæg til 1. pkt. 12) Andre varer henhørende under pos. 2713, 2714 eller 2715 i EU s kombinerede nomenklatur med et vandindhold på mindst 27 pct. kr./gj 13,4 med et vandindhold på mindre end 27 pct. kr./gj 13,4 13) Benzin øre/l 40,0 Benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer øre/l 38,1 14) Ikke bionedbrydeligt affald anvendt som brændsel, afgift kr. pr. kr./t 166,9 ton udledt CO 2 15) Smøreolie og lign. under pos , dog undtaget og øre/l 44,3 offsetprocesolier, der er omfattet af , , , i EU s kombinerede nomenklatur 16) Biogas, der anvendes som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg kr./gj 1,1 med en indfyret effekt på over kw Kul efter vægt Stenkul (inklusive stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus kr./t 444,1 Jordoliekoks kr./t 506,9 Brunkulsbriketter og brunkul kr./t 301,3 varer omfattet af stk. 1, nr. 12, litra a kr./t 382,0 varer omfattet af stk. 1, nr. 12, litra b kr./t 502,2 Satser ved 15 C for varer nævnt under stk. 1, nr. 1 og 4 øre/l 44,1

8 8 for varer nævnt under stk. 1, nr. 1/biobrændstoffer øre/l 41,1 for varer nævnt under stk. 1, nr. 13 øre/l 39,4 for varer nævnt under stk. 1, nr. 13/biobrændstoffer øre/l 37,8 «

9 9 Bilag 2»Bilag 2 Satser for elafgiftslovens 6, stk. 1 Elektricitet, der overstiger øre/kwh 41,2 kwh årligt i helårsboliger, der opvarmes ved elektricitet Anden elektricitet øre/kwh 83,3 1. jan dec «

10 10 Bilag 3»Bilag 5 Satser vedrørende elpatronordningen i elafgiftsloven Grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter Grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter kr./gj fjernvarme ab værk øre/kwh fjernvarme ab værk 1. jan dec ,0 26,3 «

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 162 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1)

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love (Ændringer i elpatronordningen

Læs mere

L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love.

L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love. Page 1 of 60 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1) 2015/1 LSV 70 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-3155177 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2015 Forslag til Lov

Læs mere

LOV nr 1564 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016

LOV nr 1564 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 LOV nr 1564 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-231-0039 Senere ændringer til forskriften LBK nr 124 af 08/02/2011

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 285 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0022 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse af energiafgifterne,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag.

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag. 2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2011-231-0042 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj 2011 Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 63 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. december 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 126 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer, lov om afgift af stenkul,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8.

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8. Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,

Læs mere

2008/1 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016. Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016. Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0017 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

LOV nr 70 af 30/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016

LOV nr 70 af 30/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 LOV nr 70 af 30/01/ (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0226912 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1118 af 26/09/2014 LBK nr

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas 1) Til lovforslag nr. L 32 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) 28/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 3. september 216 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 29-231-22 Fremsat den 22. april 29 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love O:\Skatteministeriet\Lovforslag\568096\Dokumenter\568096.fm 27-03-08 17:25 k03 KFR Lovforslag nr. L 168 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. J.nr. 13-0076486. Skatteministeriet Udkast (09.8.2013 ) til

Forslag. J.nr. 13-0076486. Skatteministeriet Udkast (09.8.2013 ) til Skatteministeriet Udkast (09.8.2013 ) J.nr. 13-0076486. Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, -registreringsafgiftsloven, momsloven og forskellige

Læs mere

Forslag. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til

Forslag. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til 2010/1 LSF 80 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-231-0039 Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen)

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 70 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1) (Nedsættelse

Læs mere

2014/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. oktober Forslag.

2014/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. oktober Forslag. 2014/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-2340667 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. oktober 2014 Forslag til Lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter 1)2)

Bekendtgørelse af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter 1)2) LBK nr 321 af 04/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-231-0035 Senere ændringer til forskriften LOV nr 722 af 25/06/2010

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15. Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15. Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) til Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0083613 Udkast (8. maj 2013)

Skatteministeriet J. nr. 13-0083613 Udkast (8. maj 2013) Skatteministeriet J. nr. 13-0083613 Udkast (8. maj 2013) Forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet, momsloven

Læs mere

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love 1) LOV nr 1889 af 29/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1604999 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

LOV nr 744 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017

LOV nr 744 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 LOV nr 744 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-, og Bygningsmin., Energistyrelsen, sagsnr. 2014-2976

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 29 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. december 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af

Læs mere

DAKOFA konference d. 15. juni 2009 De nye affaldsafgifter. affald

DAKOFA konference d. 15. juni 2009 De nye affaldsafgifter. affald DAKOFA konference d. 15. juni 2009 De nye affaldsafgifter konsekvenser for forbrænding, slam og farligt affald De nye affaldsafgifter - konsekvenser for forbrænding, slam og farligt affald Mandag den 15.

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær(DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær(DF). Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt J.nr. 13-5667485 Den 26. november 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm.

Læs mere

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag.

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. 2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0129 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

2008/1 LSV 126 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj Forslag. til

2008/1 LSV 126 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj Forslag. til 2008/1 LSV 126 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0017 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj 2009 Forslag til Lov

Læs mere

LOV nr 1558 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

LOV nr 1558 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 LOV nr 1558 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0623007 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring af lov

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 29 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren)

Skatteudvalget L Bilag 29 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Skatteudvalget L 207 - Bilag 29 Offentligt Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted.

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. marts 2012 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker I medfør af 58 c, stk. 10, 11, 12, 13 og 14, i lovforslag L 11 til lov om ændring af lov om elforsyning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige energiafgiftslove mv.

Forslag. Lov om ændring af forskellige energiafgiftslove mv. 27/2 LSF (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 7 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 27-21-5 Fremsat den 2. november 27 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov

Læs mere

DAKOFAs konsoliderede version af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. efter seneste ændringer december 2009

DAKOFAs konsoliderede version af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. efter seneste ændringer december 2009 1 DAKOFAs konsoliderede version af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. efter seneste ændringer december 2009 Denne uautoriserede konsoliderede version af kulafgiftsloven er tilvejebragt gennem

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker BEK nr 1299 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4992

Læs mere

afgiftsregler Dansk Fjernvarme

afgiftsregler Dansk Fjernvarme Varmepumper afgiftsregler John Tang, Dansk Fjernvarme Eget forbrug af el Momsregistrerede virksomheder er helt eller delvist fritaget for at betale elafgift af eget elforbrug til processen. Til processen

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 37 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 37 Offentligt Skatteudvalget L 207 - Bilag 37 Offentligt J.nr. 2009-231-0022 Dato: 26. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 207 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og momsloven 1)2)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og momsloven 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. april 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og momsloven 1)2) (Tilpasninger

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2009. Betænkning. over. (Ændringer som følge af afgørelse i statsstøttesag m.m.

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2009. Betænkning. over. (Ændringer som følge af afgørelse i statsstøttesag m.m. Til lovforslag nr. L 63 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Klik og vælg dato J.nr. 13-0113636 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om afgift af

Læs mere

2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-711-0033 Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.

Bekendtgørelse af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. LBK nr 1080 af 03/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2106225 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1564 af 21/12/2010

Læs mere

27. september 2010 EM 2010/29. Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling

27. september 2010 EM 2010/29. Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling 27. september 2010 EM 2010/29 Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling Miljøfgift af energiprodukter med videre 1. Der betales miljøafgift

Læs mere

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse:

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter... 2 Struktur... 2 Refusion af afgifter... 3 Måling af elvarme... 4 Overskudsvarme... 4 Afgiftsbelægning af genbrugsvarme... 4 Regler for afgiftsbelægning...

Læs mere

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015 Overskudsvarme og afgifter Fredericia 30. september 2015 Momsangivelsen Salgsmoms Moms af varekøb mv. i udlandet Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt Fradrag Købsmoms Olie- og flaskegasafgift

Læs mere

REFUSION AF ENERGIAFGIFTER EFTER ELPATRON REGLERNE. John Tang, Dansk Fjernvarme

REFUSION AF ENERGIAFGIFTER EFTER ELPATRON REGLERNE. John Tang, Dansk Fjernvarme REFUSION AF ENERGIAFGIFTER EFTER ELPATRON REGLERNE John Tang, Dansk Fjernvarme PROGRAM Gennemgang af elpatron reglerne v. John Tang Klagesagen og afgørelsen v. Ivan Ibsen Opgørelse af ekstra godtgørelse

Læs mere

Nyt om solcelleanlæg

Nyt om solcelleanlæg - 1 Nyt om solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om de

Læs mere

DAKOFAs konsoliderede version af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. efter seneste ændringer december 2010

DAKOFAs konsoliderede version af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. efter seneste ændringer december 2010 1 DAKOFAs konsoliderede version af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. efter seneste ændringer december 2010 Denne uautoriserede konsoliderede version af kulafgiftsloven, som vil være gældende

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1) 2007/2 LSV 32 A (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-211-0005 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 12. juni 2008 Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 162 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 28. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af

Læs mere

2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%)

2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%) Bilag 1. Oversigt nuværende og kommende afgifter 2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%) Enhed Energiafgift CO 2 NO x Svovlafgift Energiafgift CO 2 NO x Svovlafgift

Læs mere

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas 14. december 2015 Vejledning vedrørende pristillæg til biogas Denne vejledning vedrører Energinet.dk s vejledning af borgere om reglerne og ansøgningsproceduren for pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 3 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 14. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 3 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 14. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007)

Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007) Notat 28. juni 2007 J.nr. Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007) 1.Kan det bekræftes at den gaspris, de små værker betaler, er betydeligt højere end spotprisen på naturgas

Læs mere

Nye afgifter på affald

Nye afgifter på affald Nye afgifter på affald Afgiftsændringer vedtaget i maj 2009 v/jens Holger Helbo Hansen, Skatteministeriet Dakofa 15. juni 2009 Tre forlig og en aftale Omlægning af afgifter på brændbart affald L 126 Forårspakke

Læs mere

2009/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 28. maj 2010. Betænkning. over

2009/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 28. maj 2010. Betænkning. over 2009/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 28. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 38 Offentligt J.nr. 2007-211-0005 Dato: 26. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Vedlagt følger i fem eksemplarer forslag, som jeg ønsker at stille til 2.

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: ILA Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-18.0 06-11-2013 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Indledning Folketinget har den 28.6.2013 vedtaget to lovforslag omhandlende

Læs mere

Virtuel nettoafregning

Virtuel nettoafregning Notat om virtuel nettoafregning Kontor/afdeling xxx Dato 7. december 2015 J nr. xxx Virtuel nettoafregning / Dette notat indeholder Energistyrelsens fortolkning af muligheden for virtuel nettoafregning.

Læs mere

Lov om afgift af kvælstofoxider

Lov om afgift af kvælstofoxider Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Afgiftspligtigt område og afgiftens størrelse Kapitel 2 Registrerede virksomheder Kapitel 3 Afgiftsperiode og opgørelse af den afgiftspligtige mængde Kapitel 4

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt 16. december 2015 J.nr. 15-1604999 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 61 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 70 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 70 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 70 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1)

Læs mere

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde Dato for offentliggørelse Til 25 nov 2011 13:06 Sagsnummer 2011-260-0607 Ansvarlig fagkontor Resumé Yderligere oplysninger - klik her. Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Læs mere

HØRINGSUDKAST. 5) Industrianlæg, som er godkendt efter bekendtgørelse om godkendelse af industrianlæg og fjernkølingsanlæg.

HØRINGSUDKAST. 5) Industrianlæg, som er godkendt efter bekendtgørelse om godkendelse af industrianlæg og fjernkølingsanlæg. HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om betingelser og procedurer for meddelelse af tilladelse til etablering af nye elproduktionsanlæg samt væsentlige ændringer i bestående anlæg 1) I medfør af 2, stk. 4, 2 a,

Læs mere

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven). Page 1 of 10 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

Læs mere

2010/1 BTL 80 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december Betænkning.

2010/1 BTL 80 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december Betænkning. 2010/1 BTL 80 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 80 Folketinget Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 80 Folketinget Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december over Til lovforslag nr. L 80 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift

Læs mere

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes.

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Vedr.: H Høring om ændring i elpatronordningen mv. og afgift på andre klimagasser

Vedr.: H Høring om ændring i elpatronordningen mv. og afgift på andre klimagasser Skatteministeriet Att.: Jens Peter Licht e-mail: pafgft@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 20. september 2012 JARA Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K DI har den 23. august 2012 modtaget et lovforslag om ændring af lov om afgift af elektricitet og

Læs mere

2012/1 LSF 108 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar Fremsat den 18. december 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag.

2012/1 LSF 108 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar Fremsat den 18. december 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag. 2012/1 LSF 108 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0226912 Fremsat den 18. december 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen)

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Fortolkning af love, bekendtgørelser og forskrifter

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Fortolkning af love, bekendtgørelser og forskrifter Nettoafregning for decentral kraftvarme: Fortolkning af love, bekendtgørelser og forskrifter FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina Detlefsen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af svovl

Bekendtgørelse af lov om afgift af svovl LBK nr 335 af 18/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-3729306 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1893 af 29/12/2015

Læs mere

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Hvad er biogas efter afgiftsreglerne? Biogas er gas, der er dannet ved en gæringsproces i organisk materiale. Består (som det også

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009. Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009. Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 389 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009 Forslag til Lov om ændring af energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2013-14. Fremsat den 26. marts 2014 af skatteministeren (Morten Østergaard) til

Forslag. Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2013-14. Fremsat den 26. marts 2014 af skatteministeren (Morten Østergaard) til Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. marts 2014 af skatteministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas,

Læs mere

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen.

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.IV.2005 C (2005)1309 Vedr.: Statsstøtte N 317/A/2004 Danmark "Energiafgiftslettelse for visse former for fremstilling af aminosyrer" Hr. minister, 1. SAGSFREMSTILLING

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 4 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 4 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 4 Bilag 4 Offentligt 28. oktober 2014 J.nr. 14-2340667 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 4 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift

Læs mere

Kommissionen har den 15. april 2011 fremsat forslag om revision af energibeskatningsdirektivet,

Kommissionen har den 15. april 2011 fremsat forslag om revision af energibeskatningsdirektivet, Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0169 Bilag 1 Offentligt Notat 22.juni 2011 J.nr. 2009-241-0021 Grundnotat Om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/96/EF om omstrukturering af EF-bestemmelserne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk Til lovforslag nr. L 182 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov

Læs mere

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Scandic Aalborg den 21. januar 2014 Per Jan Pedersen Energisynskonsulent Mobilnr. 045 2964 6562 Energi Nord A/S Over Bækken

Læs mere

Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter

Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter LOV nr 481 af 30/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-511-0075 Senere ændringer til forskriften LBK nr 615 af 07/06/2012 LBK

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 207 Svar på Spørgsmål 40 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 207 Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 207 Svar på Spørgsmål 40 Offentligt J.nr. 2009-231-0022 Dato: 18. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 207 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet

Læs mere

Titel indsættes ved at vælge SKAT menuen. Præsentation og forventninger

Titel indsættes ved at vælge SKAT menuen. Præsentation og forventninger Ajour 2014 Afgifter på energi og køling Odense 27. November 2014 Kenneth Hestehauge Præsentation og forventninger Hvem er jeg? Kenneth Hestehauge Punktafgifter i Køge Har været beskæftiget med punktafgifter

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNET A F G Ø R E L S E. 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0005 HJD. (varmeforsyning)

ENERGIKLAGENÆVNET A F G Ø R E L S E. 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0005 HJD. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0005 HJD A F G Ø R E L S E (varmeforsyning) Klage fra over afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret ved decentral kraftvarme m.v. 1

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret ved decentral kraftvarme m.v. 1 Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret ved decentral kraftvarme m.v. 1 I medfør af 2 a, 8 a, stk. 2, 58, stk. 11, 58 a, stk. 5, 58 b, stk. 5, 64, 65, stk. 1 og 4, 68 a, stk. 1, 78, stk.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0113636 Udkast (Ekstern høring 2014) Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 13-0113636 Udkast (Ekstern høring 2014) Forslag. til Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 107 Offentligt (02) Skatteministeriet J. nr. 13-0113636 Udkast (Ekstern høring 2014) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet,lov om afgift af

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) BEK nr 1063 af 07/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2110/1181-0045 Senere

Læs mere

Overblik afgiftsreglerne

Overblik afgiftsreglerne Overblik afgiftsreglerne John Tang, Dansk Fjernvarme Energiafgift pålægges fosile brændsler,elektricitet, bioolie (til motorkøretøjer og varme) m.m. Forsyningssikkerhedsafgift pålægges bio brændsler (Ikke

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Supplerende høringssvar; L 86 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet

Supplerende høringssvar; L 86 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 21 Offentligt Folketinget, Christiansborg Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 1240 København K 6. december 2012 Supplerende høringssvar; L 86 Forslag

Læs mere