Lectio. Lectio Indberetningsvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lectio. Lectio Indberetningsvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00"

Transkript

1 Lectio Lectio Indberetningsvejledning MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon: Telefax: Internet:

2 Forord Forord Dette er en vejledning til forskellige indberetninger fra Lectio. Undtagen indberetninger vedr. eksamen, som er behandlet i eksamensmodulvejledningen. I vejledningen kan der forekomme navne på personer, organisationer, adresser m.m. De er udelukkende tænkt som eksempler. Skulle der på nogen måde være sammenfald med virkelige personer eller organisationer, er det utilsigtet. I materialet er anvendt forskellige skriftsnit for at hjælpe med at tydeliggøre indholdet. Når der refereres til et menupunkt eller en knap, anvendes fed skrift, fx: Klik på knappen Luk. Når der skal vælges et menupunkt fra menulinjen, skrives et > mellem menu-navnet og undermenuen, f.eks. Filer > Gem Vejledningen er beskyttet af gældende dansk lov om ophavsret. Det er ikke tilladt at kopiere eller på anden måde mangfoldiggøre materialet eller dele heraf uden forudgående aftale med MaCom A/S. Der garanteres ikke overensstemmelse mellem vejledningens indhold og funktionerne i tidligere eller fremtidige versioner af Lectio. God fornøjelse! Materialet er senest revideret: 19. januar 2015 (ESH) Indberetningsvejledning Side 1 af 63

3 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indholdsfortegnelse Aktivitetsindberetning for fuldtidselever Klargøring af Stamdata Elev Lærer Skoleopsætning Aktivitetsindberetningssiden Information Godkendelser Oversigt Indberetningen Kladde Ændringer og tilføjelser til kladden Færdiggørelsestaxameter (FÆRTA) for IB Indsend indberetning til UVM Supplerende Indberetninger Indberetning af brobygnings- og introduktionskurser Klargøring af Stamdata Kladden Manuel indberetning Aktivitetsindberetning af enkeltfagselever Opsætning af hold og elev Holdets start- og slutdato Enkeltfagstilskudsopsætning for hold Tilskudsmærker Enkeltfagstilskudsopsætning for hold Øvrige opsætningsmuligheder Indberetningsvejledning Side 2 af 63

4 Opsætning af rekvirenter Afdækkende test og udregning for OBU Realkompetencevurdering FVU Screening HF-enkeltfagsrefusion ved opnåelse af fuld HF Håndtering af finansårsskift for OBU Håndtering af fag med flere niveauer Overblik over data til indberetning Visning af eksisterende indberetninger Visning af beregningsgrundlag Samlet oversigt over indberetning Generering af Aktivitetsindberetning for Enkeltfagselever Visning af indhold i indberetningsfil UU-Indberetning Opsætning Automatisk generering af indberetningslinjer Hvornår de forskellige linjer afsendes Manuel oprettelse af indberetningslinjer Timebaseret UU SU-Indberetning Log Indskrivningskontrol Indberetning af SU til 5 ungdomsuddannelser Timebaseret SU Import af brobygningselever Brugernavn/password ved brug af Brobygning.Net Import af eleverne Hent udmelding Associer Lectio hold med brobygningsudmelding Gymstat indberetning Indberetning til Eksamensdatabasen Opsætning Generering af indberetning til Eksamensdatabasen Indberetningsvejledning Side 3 af 63

5 1. Aktivitetsindberetning for fuldtidselever 1.1. Klargøring af Stamdata Aktivitetsindberetning af undervisningstilskud beregnes automatisk i Lectio på baggrund af oplysninger registreret under Stamdata Elev Elever bliver som udgangspunkt medtaget på baggrund af deres elevforløb, som derfor bør stå korrekt anført. Hvis der har været ændringer i elevforløb, bør man sikre sig, at skiftet står med de korrekte datoer under fanebladet Historik. Indberetningsvejledning Side 4 af 63

6 På fanebladet Aktivitetsindberetning kan der anføres særlige tilskudsmærker for den enkelte elev og man kan også se, hvilke aktivitetsindberetninger eleven har talt med i. Disse eksisterende indberetninger vil stå i hhv. boksen for Fuldtid eller Enkeltfag alt efter, om det er en fultidselev eller enkeltfagselev: Hvis man vil oprette en speciel Tilskudsregel for fuldtidselever, skal man gøre som følgende: Tryk på det grønne plus i boksen Tilskudsregler Vælg et tilskudsmærke i dropdown-menuen i kolonnen TMK: Indberetningsvejledning Side 5 af 63

7 Angiv start- og slutdato Ændr eventuelt Rekvirenten, hvis ønsket Tryk Gem/Anvend Lærer Lærere i Uddannelsesstilling udløser tilskud, hvis der er anført tilskudsmærke for pædagogikum. Dette gøres på den enkelte lærers stamdata på fanebladet Andet. Tryk på det grønne plus Vælg tilskudsmærkekombination i dropdown-menuen i kolonnen TMK skoleperiode Angiv Startdato og Slutdato Vælg tilknytning til afdeling, hvis man er en afdelingsskole Skoleopsætning Under Skoleopsætning i Stamdata vælges det konkrete skoleår og på fanebladet Timeregnskab angives startdatoer for semesterstart for de to halvår. Disse datoer danner udgangspunkt for, hvilken tælledag fuldtidsundervisning opgøres på. Indberetningsvejledning Side 6 af 63

8 Tælledagen vil være 20 undervisningsdage efter de taksameterdatoer, som man har sat inde under Skoleopsætning. Man kan regne sig frem til, hvad tælledagen er ved at kigge på ens startdato, som ses på ovenstående skærmbillede, og så ud fra denne tælle 20 undervisningsdage frem inde i Månedskalenderen. Se mere om Månedskalenderen og undervisningsdage i Lectio Administratorvejledning. Der skal ikke laves en indberetning på tælledagen. Elevtallet fra tælledagen vil blive taget med, når man genererer indberetningen uafhængigt af tidspunkt for generering Aktivitetsindberetningssiden For at aktivitetsindberette skal man ind gennem Stamdata og ind på punktet Aktivitetsindberetning i boksen Andre funktioner Information På det første faneblad, Information, under aktivitetsindberetning er der nogle generelle informationer. Disse er gode at læse igennem, hvis der er tvivl om, hvordan man skal håndtere aktivitetsindberetningen. Her vil der også blive opdateret, hvis der sker ændringer i bekendtgørelser, eller hvis der sker andre ændringer, der er relevante for ens indberetning. Indberetningsvejledning Side 7 af 63

9 Godkendelser Under fanebladet Godkendelser kan man se, hvilke uddannelser (CØSA formål) skolen er godkendt til. Indberetningsvejledning Side 8 af 63

10 Oversigt På fanebladet Oversigt kan man vælge en periode og få vist de indberetninger og kladder, der ligger for den givne periode: Man skal også vælge en periode, når man vil lave en ny kladde, der skal blive til en indberetning Indberetningen Kladde For at lave en indberetning skal man gå ind på fanebladet Oversigt og lave en kladde Vælg en periode, som vist ovenfor. Søg den ønskede afdeling frem ud for UVM afdelingsnr., hvis det er en afdelingsskole o Dette kan enten gøres ved at begynde at skrive afdelingens navn eller institutionsnummeret Indberetningsvejledning Side 9 af 63

11 Klik på Fuldtidsindberetning (eller Enkeltfagsindberetning, hvis det er denne periode, man har valgt) Der er nu genereret en kladde på baggrund af stamdataoplysningerne i Lectio baseret på tælledagen For den første (oprindelige) indberetning vil der i kolonnen Kategori (til revision) stå Total. Efterfølgende indberettede indberetninger i perioden vil blive kaldt Supplerende, og når det fortsat er en kladde, vil feltet være tomt. Lectio sekvens nr. er det nummer indberetningen har. Total har sekvens nr. 1, da det er den første indberetning og Supplerende vil således få sekvens nr. 2, 3, 4 osv. I kolonnen Erstatter Lectio sekv. nr. angives det så hvilken af de forrige indberetninger, som den givne supplerende indberetning erstatter. Indberetningsvejledning Side 10 af 63

12 I kolonnen Tom Indb. kan man se, om den givne indberetning er tom altså ikke indeholder nogen data. Lectio status viser, om indberetningen fortsat er redigerbar eller om den er indsendt. Efter at have indsendt den, kan man se i kolonnen UVM Status/UVM AfsendelsesID (til revision), når indberetningen er modtaget hos UVM og i så fald, hvilket ID indberetningen har fået tilknyttet inde fra UVM af. I kolonnen Handlinger kan man få vist indberetningsfilen, hvis denne er indberettet til UVM, og hvis ikke, kan man vælge at indberette sin kladde eller slette den, hvis man gerne vil begynde forfra. For at se, hvilke informationer, der er med i kladden trykker man på Vis. Man vil her få vist de indeholdte rækker i indberetningen i boksen Korrektioner. Første kolonne viser, hvilken uddannelse der er tale om - fx STX, HF, IB eller pædagogikum. Det vil også fremgå, hvis der er tilknyttet et specifikt speciale eller en adgangsvej. Rekvirenten vil som oftest være UVM, men fremgår også eksplicit af denne kolonne. Anden kolonne, skoleperiode, viser for fultidselever, hvilket 'skoleår' eleverne er på ved indberetningens tælledag. TMK er hvilket tilskudsmærke, der er tale om. Altså om der er tale om Undervisningstilskud (UNDER), Færdiggørelsestaxameter (FÆRTA), angivelse af kostskoleelever (KE18U) eller andet. Tælleperiode betyder, om det er den første halvårlige optællingsperiode eller den anden, altså hvilket semester der tælles op for. Den første er efter sommerferien og den anden er efter vinter. Indberetningsvejledning Side 11 af 63

13 Hvis der er nogle elever, der har fulgt et fag, der afgiver tilskuddet TISTX, så fremgår det af kolonnen XPRS fag, hvilket fag det drejer sig om. Varighed, angiver tælleperiodens varighed i antal dage. Bidrag er det samlede beløb der udløses for én række ((antal elever*varighed)/200). Antal elever viser hvor mange elever, der i Lectio er godkendt til de forskellige tilskud. I kolonnen Kommentar, kan man tilknytte en kommentar, hvis man har ændret noget i kolonnerne Elevtalskorrektion og Bidragskorrektion, hvilket er beskrevet nærmere i afsnittet Ændringer og tilføjelser til kladden I boksen Data til UVM, kan man danne sig et hurtigere overblik over de præcise data, der bliver sendt ind til UVM. For at få uddybet hvilke elever indberetningen er genereret på baggrund af og få informationer om den enkelte elev, kan man sætte flueben ved Vis detaljer øverst på siden, og disse vil blive vist nederst på siden i boksen Detaljer. Indberetningsvejledning Side 12 af 63

14 Ændringer og tilføjelser til kladden Kladden kan redigeres, indtil den er indsendt. Det er muligt at redigere den enkelte linje eller tilføje yderligere linjer til sin kladde. Vil man ændre i den enkelte linje, vil man oftest ændre i elevtallet. Dette gøres i kolonnen Elevtalskorrektion. Hvis der skal tilføjes flere elever til indberetningen, skal man skrive differencen af antallet af elever uden noget fortegn. Skal der derimod trækkes elever fra, skal man skrive en bindestreg foran antallet (-). Efter man har angivet elevtalskorrektionen, skal man trykke på Beregn, og bidragskorrektionen vil blive udregnet og angivet i kolonnen Bidragskorrektion. Når man har foretaget en korrektion så kan man trykke Anvend og herefter tjekke at det rigtige elevantal samt tilskud fremgår af boksen Data til UVM. Det er dog også muligt selv at ændre direkte i kolonnen Bidragskorrektion. Denne udregnes således: (Antal elever * Varighed) / 200. Hvis man derimod har nogle linjer, som man gerne vil tilføje manuelt, så skal dette gøres øverst i boksen Korrektioner. Vælg en uddannelse ved at begynde at skrive navnet ud for Uddannelse Indberetningsvejledning Side 13 af 63

15 Vælg et tilskudsmærke (TMK) på samme vis Rediger evt. Rekvirenten (UVM) Tryk Tilføj Der kommer nu en ny linje nede i bunden af boksen Korrektioner Angiv Varighed i antal dage Angiv antal elever i kolonnen Elevtalskorrektion Tryk på Beregn I kolonnen Bidragskorrektion Klik Gem/Anvend Indberetningsvejledning Side 14 af 63

16 Vil man fjerne en automatisk oprettet linje, kan man gøre dette ved at trække det fulde antal indberettede elever på linjen fra under Elevtalskorrektion. Hermed går bidraget i 0, og det er det samme som at have fjernet linjen. Vil man fjerne en manuelt oprettet linje, skal man blot trykke på det røde kryds ud for denne. Når elever har været til sygeeksamen, bliver de indberettet med færdighedstaxameteret (FÆRTA) som de andre elever, da de jo ikke har fået beviset ved den tid, hvor aktivitetsinberetningen skal indsendes. Derfor skal man huske i efterfølgende og passende aktivitetsindberetningsperiode, at oprette en manuelt FÆRTA-linje, så skolen kan få tilskud for elever, der har været til sygeeksamen Færdiggørelsestaxameter (FÆRTA) for IB Da IB elever ikke får udstedt beviser gennem Lectio, vil disse ikke få en linje med færdiggørelsestaksameter FÆRTA, derfor er man nødt til at tilføje denne linje manuelt. Dette gøres på samme måde, som beskrevet ovenfor, hvor man først søger på uddannelsen: Og derefter på tilskudsmærket FÆRTA: Indsend indberetning til UVM Er data i kladden korrekt, er man klar til at indberette. Dette gøres fra fanebladet Oversigt ved at trykke på knappen Indberet ud for den ønskede indberetningsfil. Det er kun administratorer med rettigheden Ændre adgangsrettigheder, der kan indberette. Indberetningsvejledning Side 15 af 63

17 Supplerende Indberetninger Har man fået sendt sin indberetning til UVM, men efterfølgende har nogen ændringer eller tilføjelser, der skal med i samme indberetningsperiode, kan man generere en supplerende indberetning. Den supplerende indberetning er egentligt bare en ny kladde. Hvis der er ændret i noget data i Lectio, der har indflydelse på aktivitetsindberetningen, så vil disse ændringer automatisk slå igennem på den ny-genererede kladde. Et eksempel kunne være, at man havde ændret en elevs udmeldelsesdato, så elevtallet på tælledatoen blev en elev mindre. Dette behøver man så ikke rette til manuelt i den supplerende indberetning, da denne er oprettet på baggrund af de data, der ligger i Lectio, når man genererer kladden. Har man dog nogle rettelser til den oprindelige indberetning, som ikke er angivet i Lectio, kan man i den supplerende indberetning på samme vis ændre i elevtal, tilføje linjer eller andet, hvilket er beskrevet i afsnittet Ændringer og tilføjelser til kladden. Hvis man i den oprindelige indberetning har lavet nogle manuelle rettelser eller tilføjelser, så vil disse automatisk komme med i den supplerende indberetning. Man skal altså ikke også rette dette til i den supplerende indberetning, da det vil resultere i, at man fx trækker den samme elev fra to gange. I den supplerende indberetning, vil det fremgå af boksen Data til UVM, hvilke informationer man har fået rettet. Der vil være en linje pr. ændring man har lavet, så man kan se, hvilke nye informationer, der bliver indberettet Indberetning af brobygnings- og introduktionskurser Klargøring af Stamdata Brobygnings- og introduktionskursuselever bliver ikke optalt på baggrund af deres elevforløb, men ud fra deres aktivitet på hold. Automatisk indberetning sker ved, at brobygnings- og introduktionskursuseleverne er oprettet i Lectio og er tilknyttet et hold, hvor der under holdets stamdata udfyldes oplysninger til indberetning. Man kan vælge at oprette hold for brobygnings-/introduktionskursuselever for de forskellige fag, men data til indberetning skal kun udfyldes på ét stamdatahold pr. brobygnings-/introduktionskursustype. Har man flere Indberetningsvejledning Side 16 af 63

18 typer brobygnings-/introduktionskursuselever, skal de på hver deres hold. Man må fx ikke indberette 9. og 10. klasses brobygningselever sammen, da de har hvert sit tilskudsmærke. Se hvordan brobygning- og introduktionskursusholdene skal oprettes under afsnittet Associer Lectio hold med UU-brobygningshold. Associer Lectio hold med brobygningsudmelding Kladden Når felterne under fanebladet Aktivitetsindberetning på holdets stamdata er sat op, kommer disse hold automatisk med ved generering af en kladde under aktivitetsindberetning. Brobygnings-/introduktionskursus elever tælles efter et tælledagsprincip med tælleperioder af en dags varighed. Fx vil et brobygnings forløb på 5 dage give 5 tælleperioder og derfor 5 linjer i aktivitetsindberetningsfilen. Et introduktionskursus på 2 dage, vil ligeledes give 2 tælleperioder og 2 linjer. Hvert tilskudsmærke kan kun optræde én gang i en indberetningsperiode. Har man derfor flere brobygningshold inden for samme aktivitetsindberetningsperiode, vil antallet af elever for det enkelte tilskudsmærke være summen af elever for de relevante hold. Dette er uafhængigt af, hvornår undervisningen på holdene afholdes, så længe det er inden for aktivitetsindberetningsperioden Manuel indberetning Hvis man vælger ikke at have sine brobygnings- og introduktionskursuselever oprettet i Lectio, kan man få dem med i aktivitetsindberetningen via manuelle linjer. Man bør i en sådan situation af hensyn til revisionen have dokumentation for eleverne andetsteds. Indberetningsvejledning Side 17 af 63

19 Manuelle linjer kan, som tidligere beskrevet, tilføjes til en eksisterende kladde. Kan der i den pågældende indberetningsperiode ikke genereres en automatisk kladde, kan der genereres en tom indberetning fra fanebladet Oversigt, hvor de manuelle linjer kan påføres. Vælg afdeling, hvis du er en afdelingsskole Sæt flueben ud for Generer tomme indberetninger Tryk på Fuldtidsindberetning Der er nu generet en tom kladde, som man manuelt kan føje linjer til, hvilket man kan læse mere om under Ændringer og tilføjelser til kladden. Indberetningsvejledning Side 18 af 63

20 2. Aktivitetsindberetning af enkeltfagselever Aktivitetsindberetningen for fuldtidselever og enkeltfagselever adskiller sig i forhold til blandt andet klargøring af indberetningen. Eleverne indberettes på baggrund af deres uddannelse, der er registreret på elevens elevforløb. Inden der foretages en aktivitetsindberetning for en enkeltfagselev, så tjekkes der, om eleven indgår i fuldtidsindberetningen. Hvis eleven er med i fuldtidsindberetningen, så skal vedkommende ikke indgå i en enkeltfagsindberetning. Såfremt eleven hører under enkeltfagsindberetningen tjekkes elevens holdtilknytninger for enkeltfagsopsætning (se afsnit Opsætning af hold og elev). Enkeltfagselevens bidrag vil blive beregnet i forhold til elevens start- og slutdato (begge inklusivt) og de tilknyttede stamdataholds detaljer angående aktivitetsindberetning. I tilfælde hvor der er opsat en anden Standardrekvirent end UVM på elevens stamdatafaneblad eller der er tilføjet en Tilskudsregel på elevens Indberetningsvejledning Side 19 af 63

21 faneblad Aktivitetsindberetning, eller der er tilføjes manuelle linjer, så tages der højde for dette i indberetningen Opsætning af hold og elev Aktivitetsindberetningen foretages på baggrund af information om de stamdatahold, som eleven er tilknyttet Holdets start- og slutdato Man finder holdets stamdataside via Stamdata og trykker på Hold, hvorefter man vælger det pågældende hold. I boksen hold udfyldes Hold start-slutdato Holdets start og slutdato skal stemme overens med de datoer, der er angivet for holdelementet i boksen Holdelementer. Endvidere skal datoerne tage hensyn til om det er sommer- eller vinterterminen. Hold, der løber over flere skoleår, skal have angivet en startdato, der passer med det første holdelements startdato samt en slutdato, der matcher det sidste holdelements slutdato. Indberetningsvejledning Side 20 af 63

22 Enkeltfagstilskudsopsætning for hold Hvis holdet ikke allerede er sat til at give enkeltfagstilskud, så kan det gøres via fanebladet Aktivitetsindberetning. I boksen Aktivitetsindberetning Generelt vælges Tilskudsinstitutionsnummeret samt Indberetningsvejledning Side 21 af 63

23 Undervisnings start-slutdato. Modsat den periode der er angivet på holdets stamdata (se afsnit Holdets start- og slutdato), så er denne perioden eksklusiv eksamensperioden. Dernæst angives der i boksen Aktivitetsindberetning Enkeltfag (f.eks. GSK) hvorvidt man ønsker, at beregningen skal foretages automatisk ud fra de oplysninger, som man har indtastet i Lectio eller om man vil foretage beregningen manuelt. Automatisk beregning Hvis man vælger, at beregningen skal ske automatisk, så vil man møde nedenstående skærmbillede. Beregningen foretages automatisk på Undervisnings start-slutdato. Ønsker man at anvende Alt. Varighed, der er varigheden af undervisningsdage i klokketimer, så angives det her. Afholdelsesformen er automatisk opsat til Egen inst. Hvis man ønsker en anden Afholdelsesform, kan det angives her. Det kan ekesempelvis være, hvis undervisningen ikke foregår på skolen, men på en kommunal institution (Kom Inst). På baggrund af disse oplysninger samt de før indtastede i boksen Aktivitetsindberetning Generelt foretages den automatiske beregning, når man trykker Anvend. Beregningerne vil fremgå af boksen Enkeltfag periodeberegner. Indberetningsvejledning Side 22 af 63

24 Manuel beregning Vælger man at foretage en manuel beregning, så vil Lectio stadig foreslå en beregning i boksen Enkeltfag periodeberegner, hvis der er indtastet de fornødne oplysninger (se afsnit Automatisk beregning). Hvis man synes, at beregningen virker fornuftig, så kan man ved hjælp af knappen Overfør forslag overføre beregningen til sin aktivitetsindberetning. Indberetningsvejledning Side 23 af 63

25 Hvis man derimod ønsker selv at korrigere i oplysninger, kan man selv udfylde ovenstående felter. Dette kunne eksempelvis være tilfældet, hvis undervisningen ikke ligger ligeligt fordelt over hele undervisningsperioden, men at eleverne eksempelvis har de første 30 timer i den første halvdel af perioden og i den næste kun har 15. Når man er færdig med at indtaste trykkes Gem eller Anvend Indberetningsvejledning Side 24 af 63

26 Tilskudsmærker Inden indberetningen foretages skal eleverne ligeledes have angivet eventuelle individuelle tilskudsmærker, hvis dette ønskes indberettet. Det kan enten gøres på elevniveau eller holdniveau. Man kan angive tilskudsmærker for en enkeltelevs tilknytning til hold via Stamdata under det pågældende holds faneblad Aktivitetsindberetning Ved at trykke på knappen Enkeltfagstilskudsopsætning for hold præsenteres man for siden Rediger elev enkeltfagstilskud for holdet: Ud for den pågældende elev kan man så vælge et tilskudsmærke i dropdown menuen i kolonnen TMK Man kan vælge en rekvirent i kolonnen Rekvirent. Som standard er rekvirenten UVM. Ved at fjerne flueben i Ordinær tilskud eller Admin. tilskud angives, at eleven ikke skal udløse Indberetningsvejledning Side 25 af 63

27 disse tilskud på den pågældende tilknytning. I kolonnen Alt. Varighed kan angives, hvis eleven eksempelvis er startet på holdet senere og derfor ikke har samme antal undervisningstimer som resten af holdet. Dette er kun relevant, hvis den automatiske begning ønskes korrigeret. I tilfældet for Ordblindeundervisning kan der angives, hvor meget eleven har været til stede i undervisningen i kolonnen Fremmøde varighed. Disse informationer kan indlæses fra elevernes fraværside ved at trykke på knappen Opdater OBU fremmøde eller tastes manuelt I kolonnen til højre ved navn Tilskudsberegning vil man kunne få overblik over de oplysninger, der registreres i Aktivitetsindberetningen Derudover kan man angive tilskudsmærker på den enkelte elevs aktivitetsindberetning som beskrevet i afsnittet Elev. Hvis tilskudsmærket genereres på elevens Aktivitetsindberetning, så vil dette tilskud udløses for alle elevens holdtilknytninger. På elevens stamdatafaneblad Aktivitetsindberetning er der desuden mulighed for at opsætte manuelle individuelle tilføjelser i boksen Enkeltfagsbidrag. Bidraget er ikke tilknyttet noget hold, men eleven. Man opretter bidraget ved at vælge det pågældende TMK i dropdown menuen og herefter trykke Tilføj Indberetningsvejledning Side 26 af 63

28 Herefter vil man skulle angive Tælledato, Fag, Varighed og Tilskudsinstitution Derudover kan man justere Uddannelse, Rekvirent og Afholdelsesform Når man har indtastet de påkrævede felter, vil man kunne trykke Beregn, hvorved bidraget vil blive beregnet. Dernæst trykkes Gem eller Anvend Enkeltfagstilskudsopsætning for hold Der er også mulighed for at sætte enkeltfagstilskud op for hold. Det gøres ved at gå ind på elevens stamdata på fanebladet Aktivitetsindberetning. Klik på Enkeltfagstilskudsopsætning for hold Tilføj et tilskudsmærke i kolonnen TMK Angiv en Rekvirent Sæt flueben ud for Ordinær tilskud, såfremt dette ønskes Hvis der skal udløses administrativt tilskud eller opstartstilskud, sættes der flueben i kolonnen Admin. Tilskud Angiv den alternative varighed for enkeltfag i kolonnen Alt. varighed I kolonnen Fremmøde varighed (OBU) angives der varigheden for fremmøde for OBU-eleven Angiv Taxameter xprsfag I kolonnen Tilskudsberegning står der angivet data for beregning af tilskud Indberetningsvejledning Side 27 af 63

29 2.2. Øvrige opsætningsmuligheder Opsætning af rekvirenter Såfremt man ønsker en anden rekvirent end UVM, kan disse oprettes under Stamdata og Rekvirenter: For at oprette en ny Rekvirent gøres følgende Tryk på det grønne plus for at oprette en ny rækker Indtast Rekvirent kode Indberetningsvejledning Side 28 af 63

30 Angiv Rekvirenttype Angiv om rekvirenten er aktiv, ved at sætte flueben i Aktiv Tast rekvirentens navn og eventuelt øvrige kontaktoplysninger i kolonnen Adresse Angiv eventuelt Debitor nr Afdækkende test og udregning for OBU I Lectio er det også muligt at trække en rapport, hvor man eksempelvis kan se de afdækkende test og udregninger for OBU. Dette gøres på følgende måde Gå i Stamdata Vælg Rapportering Vælg datakilden Ordblindeundervisning Tryk Opret Du vil nu møde følgende skærmbillede: Indberetningsvejledning Side 29 af 63

31 Her skal du angive en start og slutdato for søgeperioden og har desuden fri mulighed for at udvælge de rapportfelter samt de filteringsfelter, som du ønsker skal indgå i rapporten. De felter, som er mulige at tilføje til rapporten fremgår i kolonnen Tilgængelige felter. Ved at trykke på den blå pil vil man få adgang til de felter, der ligger i den pågældende kategori. Indberetningsvejledning Side 30 af 63

32 For at tilføje et felt som et rapportfelt trykkes på For at tilføje et felt som et filteringsfelt trykkes på Et rapportfelt er et felt, der vil indgå i rapporten, hvorimod et filteringsfelt er en måde, hvorpå man kan udspecificere, hvad man ønsker i rapporten. Hvis man eksempelvis ønsker udtrækket for en bestemt Udregningsdato, så kan feltet udregningsdato vælges som filteringsfelt. Når rapporten er opsat som ønsket trykkes Vis rapport i Excel Realkompetencevurdering Såfremt der ønskes at registrere Realkompetencevurdering på den enkelte VUC-elev for AVU og Hf-enkeltfag, kan dette registreres på elevens stamdata under fanebladet Realkompetence. For at tilføje en ny række trykkes der på det grønne plus. Vælg en Henviser f.eks. UVM, KOMA eller KOMR Vælg den rigtige Institution Vælg en Fagkode i dropdownmenuen Angiv et Tidsforbrug Vælg en Startdato for den indledende vurdering samt en eventuel Studievejleder Vælg eventuelt en Slutdato og Lærer for resultat af vurdering. Hvis der er angivet en slutdato vil Realkompetencevurderingen nu tælle med i den relevante aktivitetsindberetning. Angiv eventuelt et bevis Tilføj en Bemærkning, hvis dette er ønsket. Indberetningsvejledning Side 31 af 63

33 For at slette en realkompetencevurdering, trykkes der på det røde kryds FVU Screening For at indberette FVU screening oprettes et hold med det korrekte FVU Screenings XPRS-fag: Dernæst tilknyttes de pågælende elever til holdet inden for tælleperioden. Efterfølgende opsættes tilskudet som beskrevet i afsnittet Enkeltfagstilskudsopsætning på hold HF-enkeltfagsrefusion ved opnåelse af fuld HF Såfremt man skal have penge for en elev, der opnår fuld HF så opsættes dette på elevens stamdata under fanebladet Aktivitetsindberetning. I boksen Enkeltfagsbidrag oprettes en ny række med tilskudsmærket ENRF: Enkeltfag, refusion. Hvorefter der trykkes Tilføj. Indberetningsvejledning Side 32 af 63

34 Angiv en Tælledato Angiv Fag Kontrollér, at Uddannelse, Rekvirent og Afholdelsesform er korrekte. Indtast Varighed i klokketimer Angiv Tilskudsinstitution og eventuelt en Note Når bidraget er oprettet og gemt, vil det automatisk komme med ved generering af aktivitetsindberetningen Håndtering af finansårsskift for OBU I tilfælde hvor et OBU hold løber over et finansårsskift, skal der oprettes to separate hold (ét for hvert finansår). På det andet hold skal der ikke udløses påbegyndelsestaxameter, hvilket markeres således: Tilgå holdets stamdatafaneblad Aktivitetsindberetning Klik på knappen Enkeltfagstilskudsopsætning for hold For at angive, at holdet ikke skal udløse påbegyndelsestaxameter fjernes flueben i kolonnen Admin. tilskud: Indberetningsvejledning Side 33 af 63

35 Håndtering af fag med flere niveauer For at elever med tilknytning til hold med fag med flere niveauer udløser det korrekte tilskud er det essentielt, at opsætningen stemmer overens med det, der er beskrevet i Lectio VUC vejledning. Se vejledningen for mere information om opsætning samt håndtering af tilskud for fag med flere niveauer Overblik over data til indberetning Der er forskellige måde, hvorpå man kan danne sig et overblik over det data, der er indsendt til UVM samt det, der eventuelt skal med i den næste indberetning Visning af eksisterende indberetninger Der er mulighed for at se de eksisterende indberetninger for den enkelte elev. Det gøres på følgende måde: Tilgå elevens stamdata Vælg fanebladet Aktivitetsindberetning I boksen Eksisterende indberetninger Enkeltfag ses de indberetninger, der tidligere er blevet indsendt for eleven: Indberetningsvejledning Side 34 af 63

36 Af oversigten ses den juridske afdeling, indberetningsperioden, tilskudsmærke, uddannelsestype, hold, rekvirent, varighed samt bidrag Visning af beregningsgrundlag Beregningsgrundlaget kan både tilgås pr. elev og pr. hold. Beregningsgrundlaget ses for den enkelte elev ved at tilgå elevens stamdatafaneblad Aktivitetsindberetning Indberetningsvejledning Side 35 af 63

37 Tryk Enkeltfagstilskudsopsætning for hold I højre kolonne fremgår elevens tilskudsberegning. Øverst fremgår uddannelsen eleven er tilknyttet, derefter rekvirent, tilskudsmærkekombination, tælledato, varighed, bidrag, tælleperiode samt aktivperiode: Ligeledes kan oversigten findes pr. hold. Dette gøres via fanebladet Aktivitetsindberetning Indberetningsvejledning Side 36 af 63

38 Tryk på Enkeltfagstilskudsopsætning for hold Her ses tilskudsberegningen for de elever, der er tilknyttet holdet: Indberetningsvejledning Side 37 af 63

39 Samlet oversigt over indberetning For at få et samlet overblik over, hvad der indberettes kan der trækkes en rapport. Det gøres ved at vælge menupunktet Rapportering, der både findes under Stamdata og Hovedmenu. Vælg datakilden Hold - Hold Tryk Opret skabelon Herefter er der mulighed for at indsætte de rapportfelter samt filetreringsfelter, som man ønsker. Indberetningsvejledning Side 38 af 63

40 Husk at medtag rapportfeltet Enk. Tilskudstype, da denne angiver, hvorvidt der udløses tilskud ved deltagelse på holdet samt om dette gøres efter det automatiske eller manuelle princip Generering af Aktivitetsindberetning for Enkeltfagselever Når man har været igennem de punkter, der er beskrevet i afsnittet Opsætning af hold og elev, så er man klar til at genere sin Aktivitetsindberetning for Enkeltfagselever. Dette gøres som beskrevet i afsnittet Indberetningen Visning af indhold i indberetningsfil For enkeltfagsindberetningen kan man på fanebladet Summeringer ses en oversigt over de rækker, som indberettes til UVM. I boksen Indberettede rækker fremgår de rækker som man med denne indberetningsfil indsender til UVM. Såfremt man har lavet en supplerende indberetning, vil det kun være de rækker der indgår i denne, der vises i boksen: Indberetningsvejledning Side 39 af 63

41 I oversigten vil man kunne se uddannelse, tildkudsmærke, XPRS-fag, varighed, afholdelsesform, rekvirent, bidrag og antal elever. Hvis man har lavet en supplerende indberetning, vil man ydermere kunne se alle rækker for indberetningsperioden i boksen Alle rækker Indberetningsvejledning Side 40 af 63

42 Nederst på siden vil man finde boksene Summering pr uddannelse og TMK for rekvirent UVM samt Summering pr uddannelse, TMK og rekvirent. Den førstnævnte boks samler tilskud pr. uddannelse, hvor UVM er rekvirent, hvorimod den sidstnævnte boks angiver summeringen pr. uddannelse for alle rekvirenter. Derudover er der mulighed for at se indberetningerne pr elev ved at gå ind under fanebladet Detaljer Indberetningsvejledning Side 41 af 63

43 Her ses cpr-nummeret for personen, der indberettes, personens navn, uddannelse, tilskudsmærkeskombination, fag, hold, varighed, afholdelsesform, bidrag, tælledato, tælleperioder, rekvirenttype og en eventuel note. 3. UU-Indberetning Der skal indberettes til UU for alle elever under 30 år, som endnu ikke har fuldført en ungdomsuddannelse. I forbindelse med UU-indberetning findes der 4 statustyper: "Optaget", når en elev indmeldes på en skole, forlænger eller ændrer sin uddannelse. "Gennemført", når eleven har bestået den afsluttende eksamen. "Afbrudt", hvis eleven stopper på uddannelsesinstitutionen før den afsluttende eksamen. Dette gælder også ved skoleskift. "Risiko for afbrud" for de elever, som skolen vurderer, er i risiko for at afbryde deres uddannelse Opsætning For at der kan sendes data til UU-centrene skal der udfyldes oplysninger om brugernavn og adgangskode. Dette gøres under den generelle skoleopsætning. Klik på Stamdata Klik på Skoleopsætning Klik på Generel Vælg fanebladet Andre systemer Find boksen "UU Tilbagemelding" og tast det tildelte brugernavn og adgangskode modtaget fra det lokale UU center. Indberetningsvejledning Side 42 af 63

44 Adgangsdata tilføjes, og siden gemmes Automatisk generering af indberetningslinjer Ved at have indskrevet brugernavn og adgangskode, vil der fremover automatisk genereres linjer i følgende situationer: Optaget Gennemført Afbrudt Såfremt elevforløbet er opsat til Elevforløb ved UU-indberettes, vil disse linjer automatisk blive sendt kl natten efter den givne ændring. Indberetning forekommer automatisk hver nat. Tilbagemelding på de indsendte UU-linjer, kan ses inde på elevens UU-faneblad under elevens Stamdata under fanebladet UU i boksen Elevens UU-indberetningshistorik: Indberetningsvejledning Side 43 af 63

45 Ønsker man ikke, at Lectio selv genererer linjer, skal man undlade at indskrive oplysningerne under opsætning. Inde gennem Stamdata UU-indberetning, ses skærmbilledet Indberetning til UU-centrene. Her kan man også se tilbagemelding på de linjer, der er sendt til UU. Indberetningsvejledning Side 44 af 63

46 På denne side, får man vist de linjer, der ikke har fået status OK i kolonnen Resultat Identifikationer. Man har mulighed for at se alle afsendte linjer ved at sætte flueben ved Medtag OK-status og Medtag kommenterede og så trykke Søg igen. Kommenterer man på linjerne, så vil de kun komme frem, når man har sat flueben ved Medtag kommenterede. Det vil sige, at hvis man gerne vil have fjernet en linje fra listen, også selvom det er en linje, der ikke har fået status OK, så skal man kommentere den. Denne vil så ikke blive slettet, men kun kunne ses, når man sætter fluebenet. Hvis man gerne vil se de linjer, der automatisk vil blive oprettet af systemet om natten, førend de indberettes, kan man trykke på Generér poster inde på denne side og hermed oprettes linjen. Den er dog ikke indberettet endnu, så man kan nå at slette den, hvis man ikke er tilfreds Hvornår de forskellige linjer afsendes Når funktionen til UU-Indberetning tages i brug, vil der første gang også blive oprettet linjer for eksisterende elever; de vil få LectioStatus "Sendes ikke", og kan ses ved at fjerne fluebenet i "Vis kun ikke afsendte". Kun hændelser, der indtræffer tidligst dagen efter skolens ibrugtagen af UU-Indberetning i Lectio (aktiveringsdatoen), vil blive sendt. Tidligere hændelser antages at være indberettet på anden vis og får derfor LectioStatus "Sendes ikke". Disse data kaldes initielle data Har man indtastet brugernavn og adgangskode til UU Tilbagemelding, vil følgende typer indberetninger autogeneres: Gennemført for elever, som har fået udstedt et bevis. "Optaget" for nye elever i Lectio og for elever, der skifter ungdomsuddannelse eller går et år om. "Afbrudt" for elever, der får en slutdato i Lectio eller skifter elevforløb til en anden uddannelse. Afbrudt-linjer får automatisk udledt en årsag på baggrund af en mapning af de årsager, skolerne kan angive på elevens stamdata. Hvis årsagen ikke kunne mappes, sendes en afbrudt linje med årsagen Andet. Kun hvis der er udmeldt en elev, og der ikke samtidig er angivet en afgangsårsag, bliver der sendt en linje med Årsag ukendt. IB elever, der ikke får et bevis i Lectio, kan få indberettet Gennemført, hvis skolerne udmelder dem med årsagen Fuldført gymnasial uddannelse (17) på elevens stamdataside. Ansøgere, der konverteres til elever får afsendt en linje med en fremtidig optagelsesdato. Hvis de alligevel ikke ønsker at starte på skolen, kan skolen blot skifte deres forløb til inaktivt forløb. Hvis dette gøres, før eleven er startet på skolen, vil der automatisk blive indberettet en linje med årsagen uddannelse ikke påbegyndt. Dette sker også, hvis eleven udmeldes indenfor 2 dage efter indmeldelsesdato. Når en elev skifter elevforløb kan følgende forekomme: Eleven skifter til et elevforløb med samme uddannelse: - Eleven får indberettet en Afbrudt-linje med de gamle start- og slutdatoer, og en Optaget-linje med de nye datoer på samme elevidentitet. Eleven skifter til et elevforløb med en anden uddannelse: - Eleven vil få en Afbrudt-linje på sin gamle elev og få en Optaget-linje på sin nye elev med den nye uddannelse tilknyttet. Indberetningsvejledning Side 45 af 63

47 Hvis man ændrer i et elevforløbs start- eller slutdato, vil der blive sendt en Afbrudt-linje efterfulgt af en Optaget-linje, da det anses som det samme, som at eleverne skifter til et andet elevforløb med samme uddannelse. Der kan forekomme en fejl ved indsendelsen af rækkerne til UU. Dette sker, hvis fx elevens CPR-nr. ikke står i CPR-registeret. Disse fejl kan ses inde på skærmbilledet Indberetning til UU-centrene. Ændrer man så CPR-nummeret til det rigtige, sendes der en Afbrudt-linje på det forkerte CPR-nummer og en ny Optaget-linje for det nye CPR-nummer. Det forkerte CPR-nummer vil altså give anledning til 2 indberetninger; en optaget og en afbrudt, der vil få fejlstatus fra tilbagemelding.dk pga. det forkerte CPR-nummer. Man kan også slette de linjer, der er sendt afsted. Dette betyder ikke, at linjen også slettes inde hos UUcenteret. Dog vil det resultere i, at der sendes en ny af den samme type UU-linje afsted. Oftest vil det ikke være relevant, da linjen vil indeholde de samme informationer, men i enkeltstående tilfælde kan muligheden benyttes Manuel oprettelse af indberetningslinjer Man kan selv oprette linjer omkring Risiko for afbrud. Det er op til skolerne selv, hvornår de synes, at der er behov for, at en sådan linje skal sendes ind til UU. Ønsker man at indberette en sådan linje for en elev, gøres det som følger: Gå ind fanebladet UU. Typen vil automatisk være Risiko for afbud ligesom elevens Indskrivningsstartdato og Indskrivningsslutdato vil fremgå. Ændr evt. Uddannelse og Registreringsdato Klik Opret UU-indb. Klik Gem/Anvend Indberetningsvejledning Side 46 af 63

48 3.4. Timebaseret UU For elever, der er tilknyttet elevforløb, som er opsat til timer under UU-indberettes, henvises til Lectio VUC vejledning. 4. SU-Indberetning De daglige indberetninger af uddannelsesdata til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte sendes automatisk kl , hvis elevens elevforløbs SU-grundlag er opsat til Elevforløb. Disse indberetninger sker automatisk og dannes på baggrund af elevernes Elevforløb og Indmeldelsesdatoer. Det er derfor vigtigt, at have styr på dette. Inden selve indberetning kan finde sted, skal man have angivet brugernavn og adgangskode under Stamdata > skoleopsætning > Generel hvor man så kan angive skolens password i boksen US2000 (SU) Hvis man vil se, hvad der sendes ind med indberetningen, kan linjerne findes under Stamdata > SU- Indberetning > Hændelser. Indberetningsvejledning Side 47 af 63

49 Hvis man derimod er interesseret i en bestemt elevs SU-hændelse, så kan man gå ind på elevens Stamdata på fanebladet SU Såfremt man ønsker at se hændelser, der endnu ikke er afsendt trykkes på Generér Indskrivningsdataindberetning under fanebladet Hændelser Indberetningsvejledning Side 48 af 63

50 Herved dannes der rækker for de hændelser, der endnu ikke er afsendt. Disse vil have status IkkeIndsendt Log Det er vigtigt at føre kontrol med indberetningerne. Dette kan gøres inde under SU-indberetning under Stamdata på fanebladet Log. Her skal der tjekkes for fejl og advarsler. For at se detaljerne for indberetning trykker man på knappen Vis Indberetningsvejledning Side 49 af 63

51 Sådanne fejl kan for eksempel være en elev med ugyldigt CPR-nummer eller en elev på et forkert elevforløb. Står der noget i kolonnen Advarsler, skal dette rettes hvis muligt ellers vil det kunne påvirke elevens muligheder for berettigelse til at få SU. Ved bl.a. IB-elever, som ikke har et gyldigt CPR-nummer, og som derfor ikke indberettes her, kan der tilføjes aaa0 eller aaa1 til slut i CPR-nummeret for at undgå at få advarsler for det Indskrivningskontrol Månedligt genererer US2000 en Indskrivningskontrol, som kan hentes til Lectio for at kontrollere eventuelle uoverensstemmelser mellem elevers SU-forhold i US2000 og Lectio. Eventuelle fejl skal rettes i det system, hvori fejlen findes. Kontrollen udføres i henhold til SU s retningslinjer. Denne kan hentes i Stamdata > SU-indberetninger på fanebladet Indskrivningskontrol. Indberetningsvejledning Side 50 af 63

52 Klik på Hent udmelding for at hente den seneste udmelding fra US2000 for så at klikke på Indlæs. For at få vist indholdet af filen i Lectio, skal man klikke på Vis, eller for at hente XML-filen trykke Hent XML. Ved tryk på Vis åbnes en side med de oplysninger, som findes i US2000. Her kan man finde de uoverensstemmelser, der måtte findes i henholdsvis Lectio og US2000. Indberetningsvejledning Side 51 af 63

53 Anmærkninger om, at der mangler eller står noget forkert i Lectio, kan skyldes opsætningen af det Elevforløb, eleven er tilknyttet, elevens historik eller indskrivningsperiode. Elevforløbet definerer, hvorvidt eleven er berettiget til SU eller ej. Der kan læses mere om Elevforløb i afsnittet om Elevforløb i Lectio Administrationsvejledning. I feltet Note kan skrives en note til anmærkninger omkring elevens SU-forhold. Denne er udelukkende til internt brug og vil ikke figurere på andre sider en netop denne og indberettes ikke til US2000. Man kan også vælge at få vist alle stamdataposter, der er genereret og hermed kommer med i den givne indskrivningskontrol. Dette gøres ved at sætte flueben i Vis også stamdataposter uden anmærkninger for derefter at trykke opdater Indberetning af SU til 5 ungdomsuddannelser Vedrørende regelsættet om SU til maksimalt fem ungdomsuddannelser, så har skolerne mulighed for at angive elever som værende Fortsættere, hvorefter disse oplysninger automatisk vil blive indberettet. Der er mulighed for at fremsøge en samlet liste over de elever, der er markeret som Fortsættere eller som er eventuelle kandidater hertil. Dette kan blandt andet gøres under Stamdata og SU-indberetning, hvor du vælger fanebladet Ungdomsuddannelse I boksen Udvælgelseskriterier angives de ønskede søgekriterier: Sæt flueben i Vis elever med fortsættermarkering for at se elever, der allerede er angivet som værende Fortsættere Sæt flueben i Vis elever, der følger elevforløb i dele af elevforløbet for at se elever, der har en delvis tilknytning til et elevforløb og derfor muligvis er kandidater til at være Fortsættere Sæt flueben i begge, hvis du ønsker oversigten skal indeholde begge Tryk Opdater Herefter vil de fremsøgte elever fremgå af boksen Uddannelsesperioder. Elevens navn, start- og slutdato samt CØSA-formål vil fremgå for hver periodevise tilknytning til et elevforløb. Indberetningsvejledning Side 52 af 63

54 For at markere en elev som værende fortsætter sættes der flueben i kolonnen Fortsætter Der er ligeledes mulighed for at indberette til SU til 5 ungdomsuddannelser på SU-fanebladet på elevens stamdataside. I boksen Indberetning til SU til 5 ungdomsuddannelser ses elevens indberetningshistorik for ungdomsuddannelsesperioder. Oversigten angiver elevens skift af elevforløb. Indsendt angiver, hvornår hændelsen er indsendt til US2000 Indskrivningsdato angiver, hvornår eleven er tilknyttet den pågældende indskrivningsperiode Indberetningsvejledning Side 53 af 63

55 Fortsætter angiver om eleven er forsætter eller ej Ophørsårsag angiver årsagen til elevens eventuelle ophør på uddannelsen Ophørsdato angiver på hvilket tidspunkt eleven ophørte uddannelsen CØSA-formål angiver uddannelsestypen for perioden Inst. nr angiver det institutionsnummer, som eleven tager uddannelsen på Når en elev skifter elevforløb, vil der automatisk blive generet en ny række i elevens indberetningshistorik, såfremt, at det medfører skift i indskrivningsperioden eller uddannelsestypen. For at angive, at en elev er Fortsætter sættes der flueben ud for uddannelsesforløbet i kolonnen Fortsætter. Ud for perioden vil man desuden kunne se elevens start- og slutdato på elevforløbet. For at se hændelser, der endnu ikke er afsendt ses under Stamdata og SU-indberetning, hvor du vælger fanebladet Hændelser. Ved at trykke på knappen Generér ungdomsuddannelsesindberetning generes de rækker, der endnu ikke er afsendt. Herefter vil rækkerne fremkomme med status IkkeIndsendt 4.4. Timebaseret SU For elever, der er tilknyttet elevforløb, hvis SU-grundlag er opsat til timer henvises til Lectio VUC vejledning. Indberetningsvejledning Side 54 af 63

56 5. Import af brobygningselever Det er muligt at hente brobygnings- og introduktionskursuselever direkte fra enten UU Brobygning.Net eller Unoung. Dette kræver dog at visse data er på plads Brugernavn/password ved brug af Brobygning.Net Hvis man anvender UU Brobygning.Net så skal man huske at indtaste brugernavn og password, for at man kan hente brobygningseleverne. Dette gøres første gang man tager funktionen i brug. Brugernavn og password indtastes under Stamdata -> Skoleopsætning -> Generel under fanebladet Andre systemer i boksen UU Brobygning.Net. Det kræves, at man har rettigheden Ændre adgangsrettigheder for at kunne se dette skærmbillede Import af eleverne Hent udmelding Først tilgås Brobygning integration, der findes inde under Stamdata i boksen Andre funktioner. I dropdown menuen vælges det system som brobygningseleverne hentes fra dvs. enten UU Brobygning.Net eller Unoung Brobygning. Indberetningsvejledning Side 55 af 63

57 Dernæst trykkes på kanppen Hent ny udmelding fra UU Brobygning.Net eller Hent ny udmelding fra Unoung Brobygning alt efter hvilken service man benytter. Hvis et hold ikke er med i udmeldingen, kan det skyldes, at det ikke har fået status Bekræftet fra UU-centret Associer Lectio hold med brobygningsudmelding. For at brobygningseleverne kan indlæses i Lectio, så skal man have oprettet følgende: Et brobygningselevforløb ved navn 2014bro (året skal være det kalenderår som skoleåret starter med) Et eller flere brobygningshold En stamklasse ved navn 2014bro (året skal være det kalenderår som skoleåret starter med) Følgende gælder for både udmeldinger hentet fra Brobygning.Net og Unoung. For at holdene i stamdata kan genkendes, skal ID et i kolonnen Eksternt Hold ID kopieres Dette ID sættes ind i boksen EksternID for det aktuelle holdelement, hvorefter der trykkes på Gem. Hvis der er flere holdelementer, skal det eksterne ID kun indsættes ud for ét af holdelementerne. Nu kan man inde under Brobygning integration se holdets navn i kolonnen Lectio Hold. Det vil altså sige, at de to hold er linket. Indberetningsvejledning Side 56 af 63

58 Herefter skal der på fanebladet Aktivitetsindberetning på holdets stamdata udfyldes oplysninger i forhold til den efterfølgende aktivitetsindberetning. Herinde angives en Skoleperiode for holdtilskud. Dette er en angivelse af, hvilken type elever der er på det givne hold, og hermed hvilket tilskud de skal give i aktivitetsindberetningen. Hvis man er i tvivl om hvilken mulighed, man skal vælge, så kan man gå ind under Brobygning integration, trykke på Rediger ud for det relevante hold, og så fremgår det af denne side. Inde på det givne hold, skal der også angives en varighed førend holdet helt kan linkes til holdene, der er hentet under UU Brobygning.net. Dette gøres samme sted inde på fanebladet Aktivitetsindberetning på holdets stamdata. Man skal angive Startdato periode 1 og varighed periode 1, hvilket angives i dage. Hvis holdet var over to uafhængige perioder, kan man angive dette ved Startdato periode 2 og Varighed periode 2. Indberetningsvejledning Side 57 af 63

59 Synkroniser elever Når elever skal importeres ind på de associerede hold trykkes på Rediger ud for holdet inde under Brobygning integration.der listes nu en oversigt over de elever, der vil blive synkroniseret: Indberetningsvejledning Side 58 af 63

60 Sæt flueben ved relevante elever i kolonnen Opdater. Tryk Indlæs Brobygnings- og introduktionskursuseleverne indlæses hermed til de hold, som de er associeret med. 6. Gymstat indberetning Man tilgår Gymstat indberetningen via Stamdata og Gymstat-indberetning. Her er der mulighed for at genere en ny indberetningsfil: Vælg Afdeling Skriv eventuelt en tilpasset indberetningsdato Fjern flueben ved fremtidige fag, hvis dette ønskes Tryk Generer ny indberetningsfil Efter at Lectio har arbejdet, kommer der en meddelelser, der fortæller at genereringen er færdig: Herefter vil den nye indberetningsfil fremgå i boksen Indberetningsfiler Indberetningsvejledning Side 59 af 63

61 Genereret angiver, hvornår indberetningen er genreret Indberettet angiver, hvornår filen eventuelt er blevet indberettet Status angiver om filen er indberettet eller ej For at hente indberetningen, kan man klikke på Hent indberetning (Excel) eller Hent indberetning (XML) For at sende filen klik på Upload til UVM For at slette indberetning klik Slet indberetning For at se status-data klik Vis statusdato For at se eventuelle advarsler klik Vis advarsler Inden indberetningsfilen sendes til UVM er det en godt idé at tjekke filen for fejl og advarsler, for at sikre sig at skolen indberettes med det korrekte data. Hvis der skal laves nogle justeringer, så gøres dette på vanlig vis. Når indberetningen er klar og man har set den igennem for fejl og advarsler, kan den sendes afsted. Indberetningsvejledning Side 60 af 63

62 7. Indberetning til Eksamensdatabasen 7.1. Opsætning Inden skolen kan indberette til eksamensdatabasen, så skal brugernavn og adgangskode først være opsat. Dettes gøres således: Gå i Stamdata Vælg Skoleopsætning Vælg Generel Tryk på fanebladet Andre systemer Indtast det brugernavn og den adgangskode, som I har fået af Eksamensdatabasen 7.2. Generering af indberetning til Eksamensdatabasen Når man har indtastet brugernavn under skoleopsætning (se afsnit Indberetning til Eksamensdatabasen) så vil indberetningen automatisk foretages. Man tilgår indberetningen via Stamdata og Eksamensdatabaseindberetning. Indberetningsvejledning Side 61 af 63

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul - EGYM. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul - EGYM. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Overgang til Lectio Eksamensmodul - EGYM 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk

Læs mere

Lectio. EASY-A Integration vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. EASY-A Integration vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio EASY-A Integration vejledning 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Dette

Læs mere

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Overgang til Lectio Eksamensmodul 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

Lectio. EASY-Synkronisering. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon: Internet:

Lectio. EASY-Synkronisering. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon: Internet: Lectio EASY-Synkronisering 1992-2017 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Dette er en

Læs mere

Lectio. VUC vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. VUC vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio VUC vejledning 1992-2015 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Denne vejledning

Læs mere

Lectio. Opstart af nyt skoleår vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Opstart af nyt skoleår vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Opstart af nyt skoleår vejledning 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

Indberetningsstruktur for kursistindberetning

Indberetningsstruktur for kursistindberetning Indberetningsstruktur for kursistindberetning Dato 04-11-2015 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Thomas Quaade Side 2 af 17 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit Beskrivelse Side 3 af 17 Indhold 1

Læs mere

Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske

Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Lectio. Opstart af nyt skoleår vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon:

Lectio. Opstart af nyt skoleår vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon: Lectio Opstart af nyt skoleår vejledning 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer

Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oprettelse

Læs mere

NR. 43 LUDUS V1.1. Tilbagemelding.dk DEN 16. NOVEMBER Adgang til menupunktet Kursistuddannelse. Adgang til Tilbagemelding.dk

NR. 43 LUDUS V1.1. Tilbagemelding.dk DEN 16. NOVEMBER Adgang til menupunktet Kursistuddannelse. Adgang til Tilbagemelding.dk NR. 43 LUDUS V1.1 DEN 16. NOVEMBER 2010 Tilbagemelding.dk Nedenfor finder du en vejledning i hvordan du kommer i gang med indberetning til Tilbagemelding.dk Indberetning fra LUDUS til Tilbagemelding.dk

Læs mere

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk Brugermanual til Ventelistelukning www.ventelistelukning.dk Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Vejledning til Medarbejdernet

Vejledning til Medarbejdernet HR-Centret Vejledning til Medarbejdernet Silkeborg Datas selvbetjeningsløsninger sker via portalen www.medarbejdernet.dk. Det giver dig som medarbejder mulighed for selv at kunne indberette fravær, kørsel

Læs mere

Lectio. SMS-service vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. SMS-service vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio SMS-service vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Vejledning

Læs mere

NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2

NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2 NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2 DEN 28. JUNI 2012 INDHOLD Brugernavn og adgangskode til Eksamensdatabasen Opsætning af kørsel Hvornår indberettes der til EXDB Offentliggørelse af karakterer Beskeder

Læs mere

Lectio. Ansøgervejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Ansøgervejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Ansøgervejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord Dette er

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration...

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... 4 Nyheder... 4 Vedligeholdelse... 6 Ret

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Vejledning til brug af Foreningsportalen Ansøgning om - og opgørelser af tilskud Som en godkendt forening efter Folkeoplysningsloven i Svendborg Kommune skal du via Foreningsportalen ansøge om medlems-

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Version 5.1 19.12.2014. Vejledning. Karakterindberetning til Optagelse.dk

Version 5.1 19.12.2014. Vejledning. Karakterindberetning til Optagelse.dk Version 5.1 19.12.2014 Vejledning Karakterindberetning til Optagelse.dk 2014/2015 1 Indholdsfortegnelse 2 Nyt... 3 2.1 Standpunktskarakterer for 8. klasse til Optagelse.dk... 3 2.2 Tidsfrister for indberetning

Læs mere

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011 Indberetning til venteinfo Brugervejledning 2011 Version 1.0. August 2011 Brugervejledning - indberetning af fremadrettede ventetider Dokumentation af Specialiseret Sundhedsvæsen Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK

Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK Dato 04-04-2014 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Lars Andersen Side 2 af 24 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.29.0. Den 8. marts 2010. J.nr.: 4004-V0392-10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.29.0. Den 8. marts 2010. J.nr.: 4004-V0392-10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS version 1.29.0 Den 8. marts 2010 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

Guide til. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk

Guide til. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk Guide til e-bevillingssystemet 2 Indholdsfortegnelse Side 2-3 Log ind Side 8-9 Find en eksisterende bevilling Side 3 Brugere, roller og arbejdsområder Side 9-11 Ret borgerens bevilling Side 3-4 Opret en

Læs mere

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1.

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1. Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1. Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i

Læs mere

Driftsoverenskomstpartnere (DOP) med ét institutionsnummer, der skal indberette til flere VUC er.

Driftsoverenskomstpartnere (DOP) med ét institutionsnummer, der skal indberette til flere VUC er. Driftsoverenskomstpartnere (DOP) med ét institutionsnummer, der skal indberette til flere VUC er. Denne vejledning henvender sig kun til de DOP er, der har et institutionsnummer og som skal indberette

Læs mere

SU enkeltfagsynkronisering mellem LUDUS Web og US2000

SU enkeltfagsynkronisering mellem LUDUS Web og US2000 NR. 79 LUDUS Web SU-synkronisering med US2000 DEN 30. JULI 2012 Indledning Fremsøg kursister med mærke i Kursisten håndteres manuelt i US2000 Synkroniser SU indskrivning i LUDUS Web med indskrivning i

Læs mere

Tips & Tricks nr. 76 Eksamensdatabasen LUDUS og LUDUS Web

Tips & Tricks nr. 76 Eksamensdatabasen LUDUS og LUDUS Web LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 76 Eksamensdatabasen LUDUS og LUDUS

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du:

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Kende til skolens netværk og drev. Specielt dit personlige H-drev 2. Kunne se dit skema og dine lektier

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti Generelt Denne beskrivelse viser dig, hvordan du kan oprette en garantianmodning i modulet Garantier og Trade Finance. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger typisk foretage under

Læs mere

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3 Brugervejledning NIV Indberetning af fremadrettede ventetider Version 1.3 Kolofon Brugervejledning NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til administratorer 4. september 2015 Side 1 af 16 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administrator-delen... 4 1. Afd./grupper...

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.29.0. Den 17. oktober 2012. J.nr. 4004-V1047-12

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.29.0. Den 17. oktober 2012. J.nr. 4004-V1047-12 Versionsbrev LUDUS Web version 2.29.0 Den 17. oktober 2012 J.nr. 4004-V1047-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

Opgavestyring Workflow:

Opgavestyring Workflow: Opgavestyring Workflow: 1 2 Indholdsfortegnelse Opgavestyring... 1 Opret opgave... 3 1. Via skema... 3 2. Via kuffert... 3 3. Via menuen... 4 4. Via Find udbudte aktiviteter via udbudte undervisningsforløb...

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra KMD Elev

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra KMD Elev Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra KMD Elev 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Importer brugerdata... 4 2.1 Automatisk import... 4 2.2 Manuel import... 5 3 Når du har importeret, sker der følgende...

Læs mere

Import-vejledning Fra Dansk Skoledata til UNI Login

Import-vejledning Fra Dansk Skoledata til UNI Login Import-vejledning Fra Dansk Skoledata til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, april 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra Dansk Skoledata...

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 EPOS PORTAL KALENDER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kalenderen i Epos Portal... 2 2 Oprettelse af en kalender... 2 2.1 Autoopdatér... 3 2.2 Udvid... 4 2.3 Indlæsning af kalenderdage...

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version 1.46.0. Den 12. december 2012. J.nr. 4004-V1574-12

Versionsbrev. LUDUS version 1.46.0. Den 12. december 2012. J.nr. 4004-V1574-12 Versionsbrev LUDUS version 1.46.0 Den 12. december 2012 J.nr. 4004-V1574-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, scandihealth@csc.com

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version maj J.nr V

Versionsbrev. LUDUS version maj J.nr V Versionsbrev LUDUS version 1.58.0 6. maj 2015 J.nr. 4004-V1545-12 Den 6. maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde for ibrugtagning... 4 3. Danskuddannelsen... 6 3.1 Lærer

Læs mere

Danmarks Statistik, Uddannelse 9. september 2015 CLW/-

Danmarks Statistik, Uddannelse 9. september 2015 CLW/- Danmarks Statistik, Uddannelse 9. september 2015 CLW/- Skolens elevtilgang og elevbestand 2015 Masterfilen fra Danmarks Statistik med elevbestanden fra 1. oktober 2015 henter I ind i SIS. De lokale institutioner

Læs mere

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole Opstartsvejledning til ipad Tinderhøj Skole Den første skærm når du starter din ipad Sæt fingeren på pilen og træk den til højre. Vælg sprog En ipad kommer med mulighed for at vælge mange forskellige sprog.

Læs mere

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål,

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Vejledning HR-centret 13.10.2014 Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Ansættelse af fast medarbejder både indenfor og udenfor overenskomst og forhåndsaftale. Med indenfor overenskomst og forhåndsaftale

Læs mere

KVIK-GUIDE: Sådan tjekker du din indberetning

KVIK-GUIDE: Sådan tjekker du din indberetning KVIK-GUIDE: Sådan tjekker du din indberetning Indberetning.da.dk samler al information vedrørende indberetning til DA Statistik for virksomheder, der er medlem af en arbejdsgiverorganisation i DA. For

Læs mere

Sådan opretter du en side og tilknytter den til dit biblioteks menu. Opret en side:

Sådan opretter du en side og tilknytter den til dit biblioteks menu. Opret en side: Sådan opretter du en side og tilknytter den til dit biblioteks menu Opret en side: Log dig ind på hjemmesiden og klik på Tilføj indhold og dernæst på Side. Flere ting skal være udfyldt, før du kan få lov

Læs mere

GENERELT PATIENTADMINISTRATION

GENERELT PATIENTADMINISTRATION 1.1 Log på - log af 1.2 Vælg Afdeling 1.3 Søgemuligheder 2.1 Patient administration GENERELT PATIENTADMINISTRATION PERSONALEADMINISTRATION 3.1 Opret nyt personalemedlem 3.2 Redigere personaleoplysninger

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer Netprøver.dk Brugervejledning til Brugeradministratorer 8. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Login... 4 3 Brugeradministration... 5 3.1 Tilføj bruger... 7 3.2 Tilføj mange brugere... 8 4 På prøvedagen:

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion 2 2. Fra registrering til indberetning oversigt 2 3. Firmaets nummer 3 4. Min firmaside

Læs mere

Vejledning til effektmåling af Arbejdsmarkedsuddannelser under De systemfælles redskaber www.viskvalitet.dk. - til efteruddannelsesudvalg

Vejledning til effektmåling af Arbejdsmarkedsuddannelser under De systemfælles redskaber www.viskvalitet.dk. - til efteruddannelsesudvalg Vejledning til effektmåling af Arbejdsmarkedsuddannelser under De systemfælles redskaber www.viskvalitet.dk - til efteruddannelsesudvalg November 2005 2 1 Introduktion...5 2 Her finder du adressen på Internettet,

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

Lectio. Lectio øvelseshold vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio øvelseshold vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio øvelseshold vejledning 1992-2007 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Vejledning i opbygning af Tillidszonen

Vejledning i opbygning af Tillidszonen Vejledning i opbygning af Tillidszonen Vejledning til FOAs lokale afdelinger i opbygningen af deres del af Tillidszonen FOA Fag og Arbejde Januar 2006 1 Indholdsfortegnelse Forbunds- og afdelingsdel...3

Læs mere

Vejledning i brug af Interbooks elektroniske indberetning af Aktivitetsmedlemmer.

Vejledning i brug af Interbooks elektroniske indberetning af Aktivitetsmedlemmer. Vejledning i brug af Interbooks elektroniske indberetning af Aktivitetsmedlemmer. Internetadressen til programmet er http://booking.toender.dk/netinterbook//index.html eller gå ind på www.toender.dk Klik

Læs mere

Lectio. Lectio Eksamensmodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Eksamensmodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Eksamensmodul vejledning 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer Vagtplan Version 4.0 Kom-godt-i-gang-vejledning Aktiviteter og Kvalifikationer Kom-godt-i-gang-vejledning: Aktiviteter og kvalifikationer Indholdsfortegnelse Aktiviteter - generelt Aktiviteter aktivitets

Læs mere

Manual for Jobmultimeter Bruger

Manual for Jobmultimeter Bruger Manual for Jobmultimeter Bruger 23. september 2013 Side 1 af 29 Indhold Generelt... 3 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan logger du ind... 3 Mine data... 5 Mine data... 5 Sådan vedligeholder du informationer...

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland

JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland Juni 2015 I dette nyhedsbrev kan du læse lidt om regionernes undervisningsportal, hvor du bl.a. kan finde information om JAR kurser og øvelsesvejledninger. Du kan

Læs mere

Kom godt i gang med OneDrive

Kom godt i gang med OneDrive Kom godt i gang med OneDrive Office365 er en mulighed for lærere og elever at bruge en office-pakke på egne enheder - man kan downloade det til brug på pc - mac - tablets og smartphones, i alt op til 5

Læs mere

Masseindberetning i HR-Løn

Masseindberetning i HR-Løn Masseindberetning i HR-Løn Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse, hvordan du gør, når du skal indberette ensartede lønændringer til mange medarbejdere. Masseindberetning kunne fx være udbetaling

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et udvidet kontakthierarki (dvs. flere postkasser) der benytter snitfladen s/mime der skal integrere

Læs mere

UNI Login brugeradministration

UNI Login brugeradministration UNI Login brugeradministration - administration via central import 2. udgave, september 2010 UNI C 2010 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Hvem kan bruge denne vejledning?... 2 1.1 Hvordan

Læs mere

RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt

RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt AdvoForum A/S RKI indberetning...3 Indledning...3 Opsætning...3 Aktiviteter...6 Part kort...6 Klient kort...7 Sagskort...8

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Aftale om levering af data... 3 2 Importer brugerdata... 5 2.1 Automatisk import... 5 2.2 Manuel import... 6 3

Læs mere

IMPORT AF TILBAGEMELDINGER I UVVEJ

IMPORT AF TILBAGEMELDINGER I UVVEJ IMPORT AF TILBAGEMELDINGER I UVVEJ Portalen har til formål at sikre en hurtig og sikker tilbagemelding på elever, som er udmeldt eller startet på en af følgende inst.: Efterskole, Privatskole, Friskole,

Læs mere

Revideret d. 15. august 2014. Indholdsfortegnelse

Revideret d. 15. august 2014. Indholdsfortegnelse Revideret d. 15. august 2014 Indholdsfortegnelse 1. Status for Sprogvurderingen... 2 2. Opret en sprogvurdering og indtast besvarelser... 3 3. Opret forælder og send mail... 5 4. Afslut aktuel sprogvurdering...

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 7.0 Psykiatriens Vikarcenter Vi glæder os til, at du kommer på MinTid. Systemet giver dig adgang til bedre planlægning, vagtbørsen og muligheden for at

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse 13-08-2014/version 1.1/ Jytte Michelsen og Jenny Møller Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Generelt om indberetningen... 2 Grundlag for indberetning...

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Light version 1.13.1. Den 20. september 2007 J.nr.: 4004-V1240-07

Versionsbrev LUDUS Light version 1.13.1. Den 20. september 2007 J.nr.: 4004-V1240-07 Versionsbrev LUDUS Light version 1.13.1 J.nr.: 4004-V1240-07 CSC Scandihealth A/S, P. O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, Fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com, CVR nr. 25 46 93 64

Læs mere

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb Opgavestyring i Elevplan Vejledning Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 1 Flow Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 2 Opgaver oprettes på et læringselement, eller et udbudt læringselement Opgaver oprettes

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Når jeg har taget engelsk på en anden uddannelse, skal jeg vel ikke have engelsk igen, vel? Citatet illustrerer en ofte hørt situation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion 2 2. Fra registrering til indberetning oversigt 2 3. Firmaets nummer 3 4. Min firmaside

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid

Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid Indhold Log på Corporate Netbank... 3 Opret bruger... 4 Bestil Nordea eid... 5 Godkend oprettelse af

Læs mere

Nyhedsmodul brugermanual

Nyhedsmodul brugermanual Nyhedsmodul brugermanual version 6 Indholdsfortegnelse 1. Kategorier... 02 1.1. Hvordan opretter jeg en kategori?... 02 1.2. Hvordan viser jeg en nyhedskategori på websitet?... 02 2. Oprettelse/redigering

Læs mere

Netkatalog upload. Forord: Formål:

Netkatalog upload. Forord: Formål: Netkatalog upload Forord: De data, I indsender som e-katalog, genbruges af SKI s kunder i de ordre, der sendes tilbage til Jer. Det er derfor vigtigt, både for kundes efterfølgende fakturakontrol; men

Læs mere

Varighedsuafhængige. Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for ÅU- og eller AMU-elever.

Varighedsuafhængige. Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for ÅU- og eller AMU-elever. Varighedsuafhængige årselevbidrag ÅU og AMUelever Sidst opdateret 28.03.2011/v. 1.3/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Masseregistrering af varighedsuafhængige bidrag Registrering

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version 1.52.0. Den 5. marts 2014. J.nr. 4004-V1544-11

Versionsbrev. LUDUS version 1.52.0. Den 5. marts 2014. J.nr. 4004-V1544-11 Versionsbrev LUDUS version 1.52.0 Den 5. marts 2014 J.nr. 4004-V1544-11 Den 05. marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde for ibrugtagning... 4 3. Generelt... 5 3.1 Kursist

Læs mere

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sådan åbner du WEB-direct...2 2. Firmaopslag...3 3. Markedsudvalg...4 4. Udskrift af liste...14 5. Eksport af data...15 6. Fletning i Word...18 7. Brevfletning til ansøgninger...27

Læs mere

Brugervejledning til DHF's onlinesystem

Brugervejledning til DHF's onlinesystem Brugervejledning til DHF's onlinesystem Indholdsfortegnelse Oprette ny bruger 2 Login 4 Oprettelse af arrangement 5 Rettelse af arrangementsdata 7 Tilmelding på lukket liste 8 Deltagerliste 13 Ændre deltagerdata

Læs mere

ENK Manual for Entreprenør

ENK Manual for Entreprenør 1. Hvad er ENK 2. Hvordan logger man på 3. Hvordan bestiller man en sporspærring. 4. Kvittering for modtagelse af bestilling 5. Modtagelse af sporspærringscirkulære 6. Afvisning af bestilling ENK er en

Læs mere

Bruger manual, SDN-aftalesystem

Bruger manual, SDN-aftalesystem Bruger manual, SDN-aftalesystem Introduktion Dette dokument er en kort brugerintroduktion til brugere af det nye aftalesystem for sundhedsdatanettet (SDN). Formålet med dokumentet er derfor at hjælpe nye

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere