INDUKTIONSKOGEPLADE HN 10061

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDUKTIONSKOGEPLADE HN 10061"

Transkript

1 INDUKTIONSKOGEPLADE HN BRUGERVEJLEDNING SIKKERHEDSADVARSLER Din sikkerhed er vigtig for os. Læs alle advarsler og anvisninger omhyggeligt, før kogepladen tages i brug. INSTALLATION Fare for elektrisk stød 1. Afbryd strømmen til kogepladen, før installation påbegyndes, og når der udføres reparationer eller vedligeholdelse. 2. En god jordforbindelse er vigtig og obligatorisk. 3. Installation eller ændringer i husets installationer må kun udføres af en installatør. 4. Iagttages disse forholdsregler ikke, er der fare for elektrisk stød eller død. Fare for, at man kan skære sig 1. Pas på kogepladens kanter er skarpe. 2. Der er fare for, at man kan skære sig. Vigtige sikkerhedsanvisninger 1. Læs brugervejledningen omhyggeligt før installation og brug af kogepladen. 2. Der må aldrig sættes eksplosionsfarlige eller brændbare materialer på kogepladen. 3. Lad den person, der skal installere kogepladen, læse denne brugervejledning, det kan spare dig for ekstra installationsomkostninger. 4. For at undgå farlige situationer, skal kogepladen installeres i henhold til brugervejledningens installationsretningslinjer. 5. Kogepladen skal installeres korrekt og tilsluttes jordforbindelse. 6. Kogepladen skal tilsluttes en elgruppe med fejlstrømsrelæ, der kan afbryde strømmen til kogepladen helt. 7. Forkert installation af kogepladen kan gøre reklamationsretten og ansvarsbestemmelserne ugyldige. 1

2 BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE Risiko for elektrisk stød 1. Brug ikke en brækket eller revnet kogeplade. Hvis kogepladens overflade skulle revne, så sluk omgående for kogepladen og afbryd strømmen til den på vægafbryderen. Kontakt en fagmand. 2. Sluk på vægafbryderen før reparation eller vedligeholdelse. 3. Følges disse anvisninger ikke, kan det resultere i elektrisk stød eller død. Helbredsrisiko 1. Kogepladen opfylder alle elektromagnetiske sikkerhedsstandarder. 2. Imidlertid skal personer med pacemakere eller andre elektriske implantater (f.eks. insulinpumper) kontakte deres læge før brug af kogepladen for at blive sikre på, at kogepladens elektromagnetiske felt ikke forstyrrer disse ting. 3. Overholdes dette ikke, kan det resultere i personskader og død. Risiko for varme overflader 1. Ved brug kan visse dele af kogepladen blive varm nok til at forårsage forbrændinger. 2. Lad ikke nogen del af kroppen, tøj eller andre ting end kogeudstyr berøre kogepladens overflade, før den er afkølet. 3. Metalobjekter som knive, gafler, skeer eller metallåg må ikke ligge på kogepladen, de kan blive meget varme. 4. Hold børn væk fra kogepladen. 5. Håndtag på stegepander kan blive varme, hvis de rager ind over tændte kogezoner. Lad ikke børn kunne nå håndtagene. 6. Hvis ovennævnte retningslinjer ikke overholdes, kan det resultere i skoldninger og forbrændinger. Risiko for at skære sig 1. Det barberbladsskarpe blad på en kogepladeskraber er fremme, når skraberen bruges. Vær ekstra forsigtig og opbevar skraberen uden for børns rækkevidde. 2. Hvis dette ikke overholdes, kan det resultere i, at man skærer sig. Vigtige sikkerhedsanvisninger 1. Lad ikke kogepladen være uden opsyn, når den er i brug. Hvis noget koger over, kan der udvikles røg, og fedt kan bryde i brand. 2. Brug aldrig kogepladen som arbejdsbord eller til opbevaring. 3. Efterlad aldrig ting eller køkkenudstyr på kogepladen. 4. Placer ikke magnetiserbare ting som kreditkort, memorykort eller elektronisk udstyr som PC er, MP3 afspillere i nærheden af 2

3 kogepladen, da de kan blive beskadiget af det magnetiske felt. 5. Brug aldrig kogepladen til at opvarme rummet. 6. Sluk altid for kogezonerne efter brug som beskrevet i brugervejledningen. Stol ikke på grydedetektor funktionen til at slukke for kogezonerne, når gryder og pander tages af kogepladen. 7. Tillad ikke, at børn leger med kogepladen, eller at de sidder, står eller klatrer op på den. 8. Opbevar ikke ting, der har interesse for børn, på hylder eller i skabe over kogepladen. Der er fare for alvorlige personskader, hvis børn klatrer op på kogepladen. 9. Lad ikke børn være uden opsyn i nærheden af kogepladen, når den er i brug. 10. Børn eller personer med handicaps, der begrænser deres evne til at bruge kogepladen, skal have en ansvarlig person,der instruerer dem i brugen. Personen skal være overbevist om, at disse personer kan bruge kogepladen uden fare for dem selv og deres omgivelser. 11. Reparer eller udskift ikke dele af kogepladen, uden at det udtrykkeligt er anbefalet i brugervejledningen. Al service skal udføres af en fagmand. 12. Brug ikke en damprenser til at rengøre kogepladen. 13. Placer eller tab ikke tunge ting på kogepladen. 14. Brug ikke gryder og pander med takkede kanter og træk ikke pander hen over kogezonerne, det kan ridse glasoverfladen. 15. Brug ikke skuremidler eller slibende rengøringsmidler til at rengøre overfladen, de kan ridse glasset. 16. Hvis strømkablet bliver beskadiget, skal det udskiftes af en fagmand for at undgå ulykker. 17. Kogepladen er udelukkende beregnet til brug i private husholdninger. 18. Kogepladen og dens omgivelser kan blive varme ved brug. Pas på ikke at berøre de varme områder. Børn under 8 år bør ikke bruge kogepladen, med mindre de er blevet instrueret i brugen. 19. Kogepladen kan bruges af børn fra 8 år og af personer med begrænsede fysiske, sanselige eller mentale evner eller uden erfaring og kendskab til kogepladen, hvis de bliver instrueret i at bruge kogepladen sikkert og forstår farerne ved at bruge den. 20. Børn må ikke lege med kogepladen og rengøring må ikke udføres af børn uden overvågning. 21. Brug af kogepladen med fedtstoffer uden overvågning kan blive farligt, da fedt kan bryde i brand. Sluk aldrig ild med vand, men sluk for kogepladen og dæk med et grydelåg eller et tæppe. 3

4 22. Opbevar ikke ting på kogepladen. 23. Hvis kogepladens overflade er revnet, så sluk for kogepladen for at undgå elektrisk stød. Kogepladens glaskeramiske overflade beskytter strømførende dele. 24. Kogepladen må ikke rengøres med damp. 25. Kogepladen er ikke beregnet til at betjenes med en ekstern timer eller andet fjernbetjeningssystem. KOGEPLADENS OPBYGNING Det anbefales, at du bruger nødvendig tid på at gennemlæse brugervejledningen omhyggeligt for at forstå at installere og bruge kogepladen korrekt. Læs afsnittet Installation før installation påbegyndes. Læs alle sikkerhedsanvisningerne og gem brugervejledning til senere brug. Set ovenfra 1. max. 1200/1500 W zone 2. max. 2300/2600 W zone 3. max. 1200/1500 W zone 4. max. 2300/2600 W zone 5. Glasplade 6. Kontrolpanel 1. Knapper til effektregulering 2. Timerindstilling 3. Låseknap 4. Boost knap 5. ON/OFF knap 4

5 MADLAVNING MED INDUKTIONSKOGEPLADE Madlavning med induktionskogeplader er en sikker, avanceret, effektivt og økonomisk teknologi. Kogefelterne virker ved elektromagnetiske vibrationer, der generer varme direkte i kogegrejet i stedet for indirekte ved en varm glasoverflade. Glasoverfladen bliver kun varm, fordi gryder og pander varmer den op. metalgryde magnetisk kredsløb keramisk glasplade induktionsspole induceret strøm FØR KOGEPLADEN TAGES I BRUG Læs brugervejledningen, vær specielt opmærksom på advarsler og sikkerhedsanvisninger. Fjern eventuel resterende beskyttelsesfilm fra kogepladen. BRUG AF BERØRINGSKNAPPERNE Knapperne reagerer på berøring, så man behøver ikke at trykke. Brug fingerfladen, ikke kun spidsen af fingeren. Du hører et beep, når berøringen er registreret. Sørg for, at berøringsknapperne altid er rene, tørre og at de ikke dækkes af noget. Selv en tynd vandhinde gør det svært at bruge knappen. VALG AF RIGTIGT KOGEGREJ 1. Brug kun kogegrej egnet til induktionskogeplader. Se efter symbolet for egnethed til induktionskogeplader på emballagen eller i bunden af gryder og pander. 2. Man kan teste om kogegrejet er egnet til induktionskogeplader ved at føre en magnet hen over bunden på kogegrejet. Hvis magneten tiltrækkes, kan kogegrejet bruges på induktionskogeplader. 3. Hvis du ikke har en magnet, så kom lidt vand i den gryde, du vil teste. Hvis ikke viser sig i displayet, er gryden egnet til induktion. 5

6 4. Køkkengrej lavet af følgende materialer kan ikke bruges til induktionskogeplader: Rent rustfrit stål, aluminium og kobber uden en magnetisk plade i bunden, glas, porcelæn, keramik og lertøj. Brug ikke kogegrej med takkede kanter eller buet bund. Sørg for, at bunden på kogegrejet er glat, at hele bunden hviler på pladen og er af samme størrelse som kogezonen. Brug generelt gryder, hvis diameter er samme størrelse som konturen af kogezonen vist på pladen. Ved brug af kogegrej, der er lidt større, vil energien blive udnyttet maksimalt. Ved brug af kogegrej mindre end kogezonen, vil effektiviteten blive mindre end forventet. Kogegrej med mindre diameter end 140 mm kan måske ikke detekteres af kogepladen. Centrer altid kogegrejet på kogezonen. Løft altid kogegrejet af kogepladen, træk det ikke hen over pladen, der så kan blive ridset. BRUG AF INDUKTIONSKOGEPLADEN Start 1. Tryk på ON/OFF knappen. Der høres et beep, og alle displays viser - eller - -. Dette viser, at kogepladen er i standby-mode. 2. Sæt gryde eller pande på den kogezone, der skal bruges. Kontroller, at både kogezonen og bunden af gryden er rene og tørre. 3. Vælg varme ved at trykke - eller +. Hvis der ikke vælges varme indenfor 1 minut, vil kogepladen slukke automatisk. Man må så starte igen med trin 1. Varmen kan ændres under kogningen. 6

7 Hvis symbolet vises ved indstilling af varmen Gryde eller pande er ikke placeret korrekt på kogezonen. Der bruges kogegrej, der ikke egner sig til induktion. Kogegrejet er for lille eller ikke centreret på kogezonen. Opvarmning starter ikke, hvis der ikke er korrekt kogegrej på pladen. Displayet slukker efter 1 minut, hvis der ikke placeres korrekt kogegrej på pladen. Når tilberedning af maden er slut 1a. Sluk kogezonen ved at trykke kontrollen på 0 eller ved at trykke - og + samtidigt. Vær sikker på, at displayet viser 0. 1b. Sluk hele kogepladen ved at trykke på ON/OFF knappen. 2. Pas på varme overflader. H-symbolet viser, hvilke kogezoner der er varme. Det slukker, når overfladen er kølet ned til en sikker temperatur. Den kan også bruges til at spare energi, hvis der skal tilberedes mere mad på eftervarmen. Brug af Boost-funktionen Aktiver Boost-funktionen 1. Vælg varme ved at trykke på - eller + knappen. 2. Tryk på Boost knappen, og zoneindikatoren viser P, og effekten går på maksimum. 7

8 Deaktiver Boost-funktionen 1a. Tryk på Boost knappen eller - knappen, og Boost-funktionen ophører, og kogezonen går tilbage til sin oprindelige indstilling. eller 1b. Tryk på - og + samtidigt. Kogezonen slukker og Boost-funktionen annulleres automatisk. Boost-funktionen fungerer i alle kogezoner, men kun 2 zoner ad gangen. Kogezonen går tilbage til sin oprindelige indstilling efter 5 minutter. Hvis den oprindelige indstilling er 0, vil kogezonen gå tilbage til 9 efter 5 minutter. Hvis Boost-funktionen aktiveres ved zone 1, så vil zone 2 begrænses til under trin 2 og omvendt. Hvis Boost-funktionen aktiveres ved zone 3, så vil zone 4 begrænses til under trin 2 og omvendt. Låsning af kogepladen Kogepladen kan låses for at undgå utilsigtet brug, f.eks. af børn der uforvarende kommer til at tænde kogezonerne. Når kogepladen er låst, kan kun ON/OFF knappen bruges. Låsning af kogepladen Tryk på knappen. Timer-indikatoren viser Lo. Oplåsning af kogepladen Tryk på knappen og hold fingeren på den et øjeblik. Kogepladen kan nu bruges. Når kogepladen er låst, kan kun ON/OFF knappen bruges. ON/OFF knappen kan dog altid bruges som nødknap, men der skal låses op umiddelbart efter. Beskyttelse mod for høj temperatur Der er indbygget en temperatursensor i kogepladen. Hvis temperaturen bliver for høj, stoppes kogepladens funktioner automatisk. Detektering af små genstande Hvis der bruges umagnetisk eller for småt kogegrej, eller hvis der efterlades genstande som f.eks. knive og gafler på kogepladen, går kogepladen på standby efter 1 minut. Ventilatoren vil vedblive at køle kogepladen i yderligere 1 minut. 8

9 Automatisk slukning Automatisk slukning er en ekstra sikkerhed for kogepladen. Der slukkes automatisk for kogepladen, hvis du glemmer at slukke den. Den på forhånd indstillede brugstid ved de forskellige effekttrin er vist i nedenstående skema: Effekttrin Indstillet brugstid (timer) Når kogegrejet fjernes, stopper varmen omgående, og kogepladen slukkes efter 2 minutter. Personer med pacemaker bør kontakte deres læge inden brug af kogepladen. BRUG AF TIMEREN Timeren kan bruges på to forskellige måder: Som minutur, hvor timeren ikke vil slukke nogle af kogezonerne, når tiden er udløbet. Timeren kan sættes til at slukke en eller flere kogezoner, når tiden er udløbet. Timeren kan sættes op til 99 minutter. Brug af timeren som minutur 1. Tænd for kogepladen. Timeren kan bruges, selv om der ikke er valgt kogezone. 2. Tryk på + tegnet på timeren. Timersymbolet vil blinke, og 10 vises i timerens display. 3. Indstil timeren ved at trykke på - eller + knappen. Hvert tryk forøger eller reducerer indstillingen med 1 minut. Hvis du holder fingeren på - eller +, forøges eller reduceres indstillingen med 10 minutter. 4. Hvis der trykkes på - og + samtidigt, annulleres timerindstillingen, og 00 vises i minutdisplayet. 5. Når timeren er indstillet, begynder nedtællingen med det samme. Displayet viser resterende tid, og timeren vil blinke i 5 sekunder. 9

10 6. Når den indstillede tid er udløbet, vil timeren beepe i 30 sekunder, og displayet vil vise - -. Når timeren bruges til at slukke en eller flere kogezoner Timeren sættes til at slukke 1 zone: 1. Tryk - eller + på den kogezone, som timeren skal styre. 2. Indstil tiden på timeren. Ved tryk på - eller + vil tiden forøges eller reduceres med 1 minut. Når fingeren holdes på - eller +, vil tiden forøges eller reduceres med 10 minutter. 3. Hvis der trykkes på - og + samtidigt, annulleres timerindstillingen, og 00 vises i minutdisplayet. 4. Når timeren er indstillet, begynder nedtællingen med det samme. Displayet viser resterende tid, og timeren vil blinke i 5 sekunder. Den røde prik ved siden af varmeindikatoren vil lyse for at vise, at zonen er valgt. 5. Når den indstillede tid er udløbet, vil den valgte kogezone slukke automatisk. Note: Andre kogezoner, der er valgt forud, vil fortsætte med at være i brug. Timeren sættes til at slukke flere zoner: 1. Når timeren indstilles til at slukke flere zoner samtidigt, vil den røde prik ved siden af varmeindikatoren lyse for at vise, at de pågældende kogezoner er valgt. Prikken ved den zone, hvis tid vises i timerens display, vil blinke. Indstillet til 15 minutter Indstillet til 45 minutter 10

11 2. Når den indstillede tid udløber, vil den pågældende kogezone slukke. Derefter vises den næste kogezones tid i displayet, og denne kogezones røde prik vil blinke. Indstillet til 30 minutter RETNINGSLINJER FOR MADLAVNING Vær forsigtig, når der steges med olie eller fedt, der opvarmes meget hurtigt, specielt hvis Boost anvendes. Olie og fedt kan selvantændes ved høje temperaturer og kan være en alvorlig brandårsag. Tips til madlavningen Reducer temperaturen, når maden koger. Brug af låg redurer kogetiden og sparer energi ved at holde varmen inde. Minimer væskemængderne for at reducere kogetiden. Start på en høj varme og reducer varmen, når maden er blevet gennemvarm. Simrekogning, kogning af ris Simrekogning sker under kogepunktet typisk ved 85 C, når maden lige akkurat bobler. Denne måde at tilberede maden på er nøglen til sarte supper og stuvninger, så smagen udvikler sig uden at overkoge maden. Man bør også tilberede ægbaserede og meljævnede saucer under kogepunktet. Nogle madvarer, f.eks. ris, kræver en varmeindstilling højere end den laveste indstilling for at sikre, at maden koges ordentligt. Bruning og stegning af steaks At stege saftige og velsmagende steaks: 1. Lad kødet stå ude i stuetemperatur i 20 minutter, før stegning påbegyndes. 2. Varm en tykbundet pande op. 3. Stryg begge sider af bøffen med olie og dryp lidt olie på den varme stegepande og læg bøffen på stegepanden. 4. Vend kun bøffen en gang under stegningen. Stegetiden kommer an på kødets tykkelse, og hvordan man vil have den tilberedt. Stegetiden varierer mellem 2 og 8 minutter. Tryk på bøffen for at mærke, hvor stegt den er, jo fastere den føles, jo mere gennemstegt er den. 5. Lad bøffen trække på en varm tallerken før servering. Lynstegning 1. Vælg en wok eller en stor stegepande. 2. Hav alle ingredienser og køkkenredskaber parat. Lynstegning skal være hurtig. Hvis der er tale om større portioner, så steg i flere små portioner. 3. Forvarm panden kortvarigt og tilsæt 2 spiseskefulde olie. 4. Steg først kødet, sæt det til side og hold det varmt. 5. Lynsteg grøntsagerne. Når de er varme, men stadig sprøde, så skru ned for varmen og læg kødet i panden igen og kom saucen over. 6. Rør det hele igennem for at sikre, at alt er gennemvarmt. 7. Serveres med det samme. 11

12 VARMEINDSTILLINGER Nedenstående indstillinger er kun retningslinjer. De eksakte indstillinger kommer an på mange faktorer, inklusive hvilket køkkengrej der bruges og mængden af mad, der skal tilberedes. Eksperimenter med kogepladen og find de indstillinger, der passer dig bedst. Varmeindstilling Kan bruges til Nænsom opvarmning for små portioner af mad Smeltning af chokolade, smør og mad, der let brænder på 1-2 Simrekogning Langsom opvarmning Genopvarmning 3-4 Hurtig simrekogning Kogning af ris 5-6 Pandekager Sautering 7-8 Kogning af pasta Lynstegning Bruning 9 At bringe suppe til at koge Koge vand PLEJE OG RENGØRING HVAD? HVORDAN? VIGTIGT! 1. Sluk for kogepladen. 2. Kom kogepladerens på, mens pladen er lun, men ikke varm. 3. Afrens og tør efter med en ren klud eller køkkenrulle. 4. Tænd for kogepladen igen. Hverdagssmuds på glaspladen, fingre, mærker, pletter efter mad, overkogninger (ikke sukker) Overkogninger, smeltede madvarer, varmt sukker Overkogninger på berøringsknapperne Fjern pletterne omgående med en paletkniv eller skraber egnet til glasplader. Pas på varme kogezoner. 1. Sluk for kogepladen. 2. Hold skraberen i en vinkel på 30 og skrab det spildte hen på et koldt område af kogepladen. 3. Fjern det spildte med en karklud eller køkkenrulle. 4. Følg trin 2-4 i punktet hverdagssmuds. 1. Sluk for kogepladen. 2. Tør det spildte op. 3. Aftør berøringsknapperne med en fugtig klud eller svamp. 4. Tør området tørt med køkkenrulle. 5. Tænd for kogepladen igen. Hvis strømmen til kogepladen afbrydes, er der ikke nogle advarsler for varme kogezoner mere! Aggressive og slibende rengøringsmidler kan ridse glaspladen. Kontroller på brugsanvisningen om midlet er egnet til rengøring af glaskeramiske plader. Efterlad aldrig rester af rengøringsmidler på pladen, de kan lave pletter. Fjern pletter fra smeltede madvarer og sukker omgående. Hvis de bliver kolde, er de svære at fjerne og kan efterlade pletter, der ikke kan fjernes. Pas på skrabere med barberblade, og hold dem uden for børns rækkevidde. Kogepladen vil måske beepe og slukke sig selv, da berøringsknapperne ikke fungerer, når der er væske på dem. Vær sikker på, at området er helt tørt, før kogepladen bruges igen. 12

13 PROBLEMLØSNING OG TIPS Problem Mulige årsager Mulige løsninger Ingen strøm. Kogepladen kan ikke tændes Berøringsknapperne virker ikke Knapperne er låst. Kontroller, at der er strøm til kogepladen. Hjælper dette ikke, så tilkald en fagmand. Lås kontrolfunktionerne op, se brugervejledningen. Berøringsknapperne er svære at få til at reagere Glasset er blevet ridset Noget kogegrej giver en knitrende eller klikkende lyd Kogepladen giver en lav brummende lyd ved høj varmeindstilling Ventilatorstøj fra kogepladen Gryder og pander bliver ikke varme, og advarsel viser sig i displayet Kogepladen eller en kogezone har uventet slukket sig selv, og der vises en fejlkode i displayet Der kan være en tynd væskefilm over knapperne. Du bruger kun fingerspidsen. Brug af ridsende kogegrej. Der er brugt uegnede og ridsende rengøringsmidler. Kogegrejets konstruktion. De forskellige lag i gryder og pander vibrerer forskelligt. Dette er normalt ved induktionskogeplader. Der er indbygget en ventilator i kogepladen for at holde teknikken afkølet. Ventilatoren kan køre også efter, at kogepladen er slukket. Kogepladen kan ikke identificere kogegrejet, fordi det ikke er egnet til induktionskogeplader. Kogepladen kan ikke identificere kogegrejet, fordi det er for småt eller ikke centreret på kogezonen. Teknisk fejl Tør kontrolområdet af og tryk med fingerfladen. Brug kogegrej med flad og glat bund, se brugervejledningen. Se pleje og rengøring Dette er helt normalt og ikke en fejl i kogeplade eller kogegrej. Det er normalt, men lyden skal aftage og forsvinde helt ved lavere varmeindstilling. Dette er normalt. Afbryd ikke strømtilførslen til kogepladen, mens ventilatoren kører. Brug kogegrej, der er egnet til induktionskogeplader, se brugervejledningen. Centrer kogegrejet på kogezonen. Noter fejlkodenummeret og sluk for kogepladen på kontakten. Tilkald en fagmand. 13

14 FEJLKODER Hvis der opstår fejl, går kogepladen i beskyttet status og de pågældende fejlkoder vises i displayet. Fejlkode Mulige årsager Afhjælpning F3-F8 Fejl i temperatursensor Kontakt salgsstedet F9-FE Fejl i IGBT kredsløbets temperatursensor Kontakt salgsstedet E1/E2 Kontroller, om Unormal forsyningsspænding forsyningsspændingen er korrekt E3/E4 Unormal temperatur Undersøg om gryde/pande er i orden E5/E6 Dårlig varmespredning i kogepladen Tænd kogepladen efter afkøling Ovenstående er de hyppigst forekommende fejl. For at undgå farlige situationer og for ikke at beskadige kogepladen, må kogepladen aldrig adskilles. TEKNISKE SPECIFIKATIONER Kogeplade type Kogezoner Mærkespænding Effekt Dimensioner LxBxH (mm) Indbygningsdimensioner AxB (mm) IF7016B2-A 4 zoner V~ 50/60 Hz 7000 W 590X520X60 560X490 Vægt og dimensioner er cirkamål. Fordi vi løbende tilstræber produktforbedringer, kan dimensioner og design blive ændret uden forudgående meddelelse. INDBYGNING OG INSTALLATION Valg af installationshjælpemidler Lav en udskæring i bordpladen som angivet på tegningen. For at lette installation og brug, skal der være et frit område på 5 cm rundt om udskæringen. Bordpladen skal være minimum 30 mm tyk. Vælg en plade, der er modstandsdygtig overfor varmestrålingen fra kogepladen. Pakning L (mm) W (mm) H (mm) D (mm) A (mm) B (mm) X (mm) min. 14

15 Sørg for, at kogepladen er korrekt ventileret, og at luftindtag og luftudblæsning ikke er blokerede. Forvis dig om, at kogepladen er korrekt installeret, som vist nedenfor. Sikkerhedsafstanden mellem kogepladen og overliggende hylder skal være minimum 760 mm. A (mm) B (mm) C (mm) D E min. 20 min. Luftindtag Luftudblæsning 5 mm Før kogepladen installeres: Bordet skal være lige og i vater, samt at der ikke er beslag o.l., der hindrer den krævede plads. Bordoverfladen skal være af varmebestandigt materiale. Hvis kogepladen installeres over en ovn, at ovnen har egen ventilator. At installationen overholder alle afstandskrav og regulativer. Kontakt en installatør, hvis du er i tvivl om den elektriske installation. Det anbefales at opsætte et varmebestandigt materiale, f.eks. fliser, der også er lette at rengøre, på væggene rundt om kogepladen. Når kogepladen er installeret: Strømforsyningskablet må ikke gå igennem døre eller skuffer på de omkringstående køkkenelementer. Der skal være tilstrækkelig tilførsel af frisk luft fra ydersiden af bordet til undersiden af kogepladen. Hvis kogepladen installeres over et skab eller en skuffe, skal der være temperaturbeskyttelse monteret under kogepladen. Før fastgørelsesbeslagene monteres Placer kogepladen på en stabil, glat overflade, brug eventuelt emballagen. Pas på, at der ikke trykkes på kontrolkomponenterne, der stikker frem fra kogepladen. Justering af fastgørelsesbeslagene Kogepladen fastgøres på bordpladen med de to skruebeslag på kogepladens bund (se tegning) efter installationen. Juster beslagenes position efter forskellige bordpladetykkelser. 15

16 Beslag Forsigtighedsregler 1. Kogepladen skal installeres af en fagmand. Installer ikke kogepladen selv. 2. Kogepladen må ikke installeres direkte over opvaskemaskine, køleskab, fryser, vaskemaskine eller tumbler. 3. Kogepladen skal installeres således, at optimal varmeafgivning kan sikres for at opnå den bedste driftssikkerhed. 4. Vægge og overliggende overflader over kogepladen skal kunne modstå varme. 5. Hvis bordpladen har sandwichkonstruktion, skal lagene og limen kunne modstå varme. Elektrisk forbindelse til kogepladen Kogepladen skal tilsluttes til elnettet af en fagmand. Før tilslutningen bør følgende kontrolleres: 1. Husets elnet skal kunne bære den effekt, som kogepladen kræver. 2. Spændingen på mærkepladen skal svare til husets spænding. 3. De anvendte tilslutningskabler skal kunne bære kogepladens effekt. Når kogepladen tilsluttes elnettet, må der ikke bruges adaptere eller forgreningsled, da de kan overophedes. Tilslutningskablet må ikke berøre varme ting og skal føres, så dets temperatur ikke overskrider 75 C på noget sted. Kontroller hos en fagmand, om husets elnet kan klare belastningen fra kogepladen, eller om der skal foretages ændringer i installationen. Hvis strømkablet beskadiges eller ødelægges, skal det udskiftes af en fagmand for at undgå ulykker. Installationen skal ske efter gældende installationsregler. Strømkablet må ikke bøjes eller trykkes. Strømkablet bør regelmæssigt kontrolleres for skader. Dette produkt må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. Det skal afleveres på en genbrugsstation, så de genbrugelige dele kan blive oparbejdet til genbrug, og så de ikkegenbrugelige dele kan bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. Importeret af Harald Nyborg A/S, Gammel Højmevej 30, DK-5250 Odense SV. - Der tages forbehold for eventuelle trykfejl. 16

KERAMISK KOGEPLADE HN 10062

KERAMISK KOGEPLADE HN 10062 KERAMISK KOGEPLADE HN 10062 BRUGERVEJLEDNING SIKKERHEDSADVARSLER Din sikkerhed er vigtig for os. Læs alle advarsler og anvisninger omhyggeligt, før kogepladen tages i brug. INSTALLATION Fare for elektrisk

Læs mere

INDUKTIONSKOGEPLADE. Best.nr Model IF7040B2-A

INDUKTIONSKOGEPLADE. Best.nr Model IF7040B2-A INDUKTIONSKOGEPLADE Best.nr. 12432 Model IF7040B2-A 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Installation... 3 Brug og vedligeholdelse... 4 Kogepladens opbygning... 6 Madlavning med induktionsplade...

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtig information 3 Sikkerhedsregler 3 Tekniske Specifikationer 4 Gryder 5

Læs mere

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK KK 302 HL Betjeningsvejledning... DK 1 Tillykke med din nye glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med din nye glaskeramiske

Læs mere

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Glaskeramisk kogeplade Glaskeramisk kogeplade Kære kunde! Denne kogeplade er beregnet til brug i private husholdninger. Vores apparater emballeres i miljørigtige

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Keramisk kogeplade. Brugervejledning MODEL: KHC604A

Keramisk kogeplade. Brugervejledning MODEL: KHC604A Keramisk kogeplade Brugervejledning MODEL: KHC604A Tillykke med købet af din nye keramiske kogeplade. Vi anbefaler, at du bruger noget tid på at læse denne brugervejledning med henblik på at opnå fuld

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING. Kogeplade Kokplatta Platetopp

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING. Kogeplade Kokplatta Platetopp SV NO INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING Kogeplade Kokplatta Platetopp 02 Kære kunde, Tak, fordi du har købt en kogeplade fra BRANDT.

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Kære Tvins-kunde Du har lige købt et højkvalitetsprodukt - Cerafit Fusion fra Emerald Green Edition. Aluminium og keramisk materiale er kombineret i en avanceret fabrikationsproces,

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Induktionskogeplade Brugervejledning/Installationsvejledning MODEL: KHI604A

Induktionskogeplade Brugervejledning/Installationsvejledning MODEL: KHI604A Induktionskogeplade Brugervejledning/Installationsvejledning MODEL: KHI604A Tillykke med købet af din nye induktionskogeplade. Vi anbefaler, at du bruger noget tid på at læse denne brugervejledning med

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger Bemærkninger Sådan modtager du den komplette manual I denne manual angives udelukkende den nødvendige viden for anvendelsen af For at modtage den komplette manual med beskrivelser af alle funktionaliteterne

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

FARE ADVARSEL. DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER

FARE ADVARSEL. DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne håndbog og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

HI1271S HI6271S HI7271S HI8271S HI9271S. Betjeningsvejledning

HI1271S HI6271S HI7271S HI8271S HI9271S. Betjeningsvejledning 700003175003 HI1271S HI6271S HI7271S HI8271S HI9271S Betjeningsvejledning BRUGSANVISNING Indhold Din induktionskogeplade Brug Betjening Vedligeholdelse Fejl Installation Bilag Indledning 4 Betjeningspanel

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 202 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 202 1.2 Producentens ansvar 203 1.3 Apparatets formål 203 1.4 Bortskaffelse 203 1.5 Identifikationsskilt 204 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning CE261/273. Glaskeramisk kogetop

Gaggenau Brugsanvisning CE261/273. Glaskeramisk kogetop Gaggenau Brugsanvisning CE261/273 Glaskeramisk kogetop 2 Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Sikkerhedsanvisninger 4 Årsager til skader 5 Miljøbeskyttelse 6 Miljøvenlig bortskaffelse 6 Energisparetips 6

Læs mere

Anvendelse HI6HTI02 HI1694G HI7CTI02 HI1794G HI8ATI02 HI1794M HI9FTI04 HI1994G HI9FTI04 HI1994M HI1ATI02 HI1194G

Anvendelse HI6HTI02 HI1694G HI7CTI02 HI1794G HI8ATI02 HI1794M HI9FTI04 HI1994G HI9FTI04 HI1994M HI1ATI02 HI1194G Anvendelse HI6HTI02 HI1694G HI7CTI02 HI1794G HI8ATI02 HI1794M HI9FTI04 HI1994G HI9FTI04 HI1994M HI1ATI02 HI1194G DA Brugsvejledning DA 3 - DA 31 Benyttes piktogrammer: Viktig information Tips INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 Elektriske krav 8 Bortskaffelse af elektriske apparater 8 GUIDE TIL DELE OG FUNKTIONER Dele og funktioner

Læs mere

MANUAL TIL IS MASKINE

MANUAL TIL IS MASKINE MANUAL TIL IS MASKINE VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs hele vejledningen grundigt før brug. Tag stikket ud af stikkontankten før montering, adskillelse, eller rengørelse af dele. Børn bør ikke bruge denne

Læs mere

Curvex emhætte C600SS

Curvex emhætte C600SS Curvex emhætte C600SS HN 9263 Brugervejledning Læs denne brugervejledning grundigt inden installation og brug af emhætten. Før installering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at elnettets

Læs mere

DEUTSCH Installation Seite 7 Bedienungsanleitung Seite 9 ENGLISH Installation Page 17 Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Installation Page 26 Mode

DEUTSCH Installation Seite 7 Bedienungsanleitung Seite 9 ENGLISH Installation Page 17 Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Installation Page 26 Mode DEUTSCH Installation Seite 7 Bedienungsanleitung Seite 9 ENGLISH Installation Page 17 Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Installation Page 26 Mode d emploi Page 27 NEDERLANDS Installatie Pagina 36 Gebruiksaanwijzing

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Installations- og brugsanvisning SIVK7QATX HI1774IQ SIVK6QATX HI1654IQ SIVK6QFTX HI1634IQ. Kære kunde!

Installations- og brugsanvisning SIVK7QATX HI1774IQ SIVK6QATX HI1654IQ SIVK6QFTX HI1634IQ. Kære kunde! Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det lever op til dine forventninger, og at det vil opfylde dine behov mange år frem i tiden. Skandinavisk design kombinerer

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

DEUTSCH Installation Seite 6 Bedienungsanleitung Seite 8 ENGLISH Installation Page 15 Instructions for use Page 17 FRANÇAIS Installation Page 24 Mode

DEUTSCH Installation Seite 6 Bedienungsanleitung Seite 8 ENGLISH Installation Page 15 Instructions for use Page 17 FRANÇAIS Installation Page 24 Mode 1 DEUTSCH Installation Seite 6 Bedienungsanleitung Seite 8 ENGLISH Installation Page 15 Instructions for use Page 17 FRANÇAIS Installation Page 24 Mode d emploi Page 26 NEDERLANDS Installatie Pagina 33

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS DEG2820 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Modellerne 5KHB2571 & 5KHB2531

Modellerne 5KHB2571 & 5KHB2531 Modellerne 5KHB2571 & 5KHB2531 Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsforskrifter...4 Elektriske krav...6 Bortskaffelse af elektriske apparater...6 Dele og funktioner

Læs mere

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget.

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget. SIKKERHEDSADVARSLER Læs brugsanvisningen nøje, før du tager enheden i brug. Brugsanvisningen bør gemmes. Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller den tekniske kundeservice,

Læs mere

INSTRUKTIONER OM MONTERING, TILSLUTNING OG BRUG

INSTRUKTIONER OM MONTERING, TILSLUTNING OG BRUG DK INSTRUKTIONER OM MONTERING, TILSLUTNING OG BRUG GLASKERAMISK INDUKTIONSKOGEPLADE TIL INDBYGNING GLASKERAMISK INDUKTIONSKOGEPLADE TIL INDBYGNING Kære kunde Før De tager Deres nye plade i brug Transportskader

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

DEN ORIGINALE. Mine yndlingsopskrifter. RÖMERTOPF naturlig madlavning, sund nydelse

DEN ORIGINALE. Mine yndlingsopskrifter. RÖMERTOPF naturlig madlavning, sund nydelse DEN ORIGINALE Mine yndlingsopskrifter RÖMERTOPF naturlig madlavning, sund nydelse RÖMERTOPF Mine yndlingsopskrifter RÖMERTOPF naturlig madlavning, sund nydelse 1. Oplag Copyright 2009 by RÖMERTOPF Keramik

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

EBM Emhætte Brugsvejledning

EBM Emhætte Brugsvejledning EBM Emhætte Brugsvejledning VÆGMODELLER 3158-3123 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 1 2 3 6 1 2 3 6 3158 5 4 3123 5 4 262 262 250 80 20 250 Min (90) 600 (60) 535 Max (90) 980 (60) 915 400 20 80 25 400 500 412

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Glaskeramisk induktionsplade Glaskeramisk induktionsplade Dear customer! Denne kogeplade er beregnet til brug i private husholdninger. Vores apparater

Læs mere

DETALJERET BRUGSANVISNING TIL VARMESKUFFE

DETALJERET BRUGSANVISNING TIL VARMESKUFFE DA DETALJERET BRUGSANVISNING TIL VARMESKUFFE www.gorenje.com Kære kunde, du har købt et produkt af vores nye række. Vi ønsker, at vores produkt tjener dig godt. Inden installationen og ibrugtagning læs

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

DEUTSCH Installation Seite 4 Bedienungsanleitung Seite 6 ENGLISH Installation Page 4 Instructions for use Page 14 FRANÇAIS Installation Page 4 Mode d

DEUTSCH Installation Seite 4 Bedienungsanleitung Seite 6 ENGLISH Installation Page 4 Instructions for use Page 14 FRANÇAIS Installation Page 4 Mode d DEUTSCH Installation Seite 4 Bedienungsanleitung Seite 6 ENGLISH Installation Page 4 Instructions for use Page 14 FRANÇAIS Installation Page 4 Mode d emploi Page 21 NEDERLANDS Installatie Pagina 4 Gebruiksaanwijzing

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

IW 35 105983 V2/0613

IW 35 105983 V2/0613 IW 35 105983 V2/0613 DK Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader!

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader! 1 gryde lav mad på 6 måder! Grill Bag Sautér Steg Damp Braisér Slip let Cerami-Tech Keramisk coating Jævn opvarmning Passer til alle kogeplader Nem at rengøre Slidstærk og stænkafvisende coating Varmeafvisende

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

KIPSTEGER. Prince TYPE:60,85. Tilbehør VANDHANE, HØJDEJUSTERBAR, RUSTFRI STÅLBUND. Installations- og betjeningsvejledning. S/N: Rev. 1.

KIPSTEGER. Prince TYPE:60,85. Tilbehør VANDHANE, HØJDEJUSTERBAR, RUSTFRI STÅLBUND. Installations- og betjeningsvejledning. S/N: Rev. 1. KIPSTEGER Prince TYPE:60,85 Tilbehør VANDHANE, HØJDEJUSTERBAR, RUSTFRI STÅLBUND Installations- og betjeningsvejledning S/N: Rev. 1.0 Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Symboler i manualen... 3 1.2 Symboler på

Læs mere

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk SK 803 Brugermanual Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager

Læs mere

INSTRUKTIONER OM MONTERING, TILSLUTNING OG BRUG

INSTRUKTIONER OM MONTERING, TILSLUTNING OG BRUG DA INSTRUKTIONER OM MONTERING, TILSLUTNING OG BRUG DIN INDUKTIONSKOGEPLADE DIN INDUKTIONSKOGEPLADE Indledning Denne induktionskogeplade er designet af en virkelig madlavningsekspert. Madlavning på en induktionskogeplade

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Æg bør tilberedes, så det er en kulinarisk fornøjelse at spise retter med æg!

Æg bør tilberedes, så det er en kulinarisk fornøjelse at spise retter med æg! Æggets dag 2015 Optimal tilberedning af æg Udarbejdet på baggrund af æggets kemi af Harold McGee, gennemtestede tilberedningsmetoder fra America s Test Kitchen og testet i et forbrugerkøkken af Grethe

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn SmoX Classic udendørs grill & røgeovn Manual Samle & betjeningsvejledning ADVARSEL Læs og følg alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner i denne manual for at undgå personskade eller materialeskade Smo

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING TUCKER Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DEN MEDFØLGENDE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT, OGSÅ SELV OM DU MENER, AT DU KENDER DEN ELEKTRISKE GRILL OG VED, HVORDAN DEN SKAL BRUGES.

Læs mere

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner.

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Brugervejledning Tillykke med din nye - den ledningsfri fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Hemmeligheden:

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Brugsanvisning GIK32B GIK63B

Brugsanvisning GIK32B GIK63B Brugsanvisning GIK32B GIK63B DK Brugsanvisning DK 3 - DK 30 Anvendte piktogrammer Vigtig information Tips INDHOLD Din induktionskogeplade Indledning 4 Beskrivelse 5 Sikkerhedsforskrifter Vær opmærksom

Læs mere

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I Brugsanvisning Fryseskab F2282I Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til brug i husholdning.

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

IKTS 35 105841 V1/1114-1

IKTS 35 105841 V1/1114-1 IKTS 35 105841 V1/1114-1 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG BRUGSANVISNING VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF DEN GLASKERAMISKE

Læs mere